Xem Nhiều 11/2022 #️ Viện Sư Phạm Kỹ Thuật / 2023 # Top 11 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 11/2022 # Viện Sư Phạm Kỹ Thuật / 2023 # Top 11 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Viện Sư Phạm Kỹ Thuật / 2023 mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

1.KỸ NĂNG MỀM

Tên học phần:

Kỹ năng mềm

(Soft Skills)

Mã số học phần:

ED3220

Khối lượng:

2(1-2-0-2)

Lý thuyết: 15 tiết 

Bài tập/BTL: 30 tiết

Học phần tiên quyết:

Không

Học phần học trước:

Không

Học phần song hành:

Không

Mô tả học phần

Trang bị cho sinh viên khả năng: Xác định tầm quan trọng của các kĩ năng phát triển cá nhân trong học tập, công việc và cuộc sống; Phân tích và vận dụng các kiến thức cốt lõi để phát triển các kĩ năng cá nhân; Thực hành, luyện tập để cơ bản hình thành các kĩ năng phát triển cá nhân; Nhận thức đúng đắn về nhu cầu rèn luyện các kĩ năng học tập và làm việc thiết yếu, thích ứng với xã hội hiện đại và thực tiễn nghề nghiệp trong tương lai.

Các kĩ năng phát triển cá nhân bao gồm: Chủ động và xác lập mục tiêu cá nhân; Phát triển tư duy tích cực, sáng tạo và đổi mới; Quản lý thời gian hiệu quả (Quản lý bản thân); Nghệ thuật giao tiếp (Trò chuyện và Đối thoại, Lắng nghe, Thuyết phục, Thuyết trình); Làm việc nhóm hiệu quả.

Description of Subject

Providing for students to able: Identify the importance of personal development skills at school, at work and in their life; Analyze the fundamental knowledge to develop personal skills; Practice the steps to basically form the personal development skills; Aware of the need to practice skills of studying and working adapting to modern society and future career.

Personal development skills include: Being proactive and setting personal goals; Developing positive thinking; Managing time effectively; Communicating (Small Talk and Big Talk, Listening Skills, Persuasion, Presentation); Working in a team.

Nội dung tóm tắt học phần

Nhóm và làm việc nhóm: Tại sao phải làm việc nhóm; Kiến thức cơ bản về nhóm; Giới thiệu kỹ năng cá nhân nền tảng để làm việc theo nhóm; Giới thiệu Kỹ năng cá nhân trong phối hợp với các thành viên khác.

Kỹ năng cá nhân nền tảng – Thành tích cá nhân: Tư duy tích cực; Giá trị sống; Quản lý thời gian;

Kỹ năng cá nhân phối hợp – Thành tích tập thể: Giao tiếp hiệu quả; Thuyết trình hiệu quả; Nghệ thuật thuyết phục.

Kỹ năng tổ chức tham gia hoạt động nhóm: Thành lập nhóm; Họp nhóm; Lập và theo dõi kế hoạch; Giải quyết các vấn đề nhóm; Đánh giá hoạt động nhóm.

Content Summary of Subject:

Team and Teamworking: Why to work in a team; Fundamental knowledge of a team; Introduction to basic personal skills of teamworking; Introduction to interpersonal skills in teamworking.

Basic Personal Skills – Personal Achievements: Positive Thinking; Living Values; Time-Management (Managing ourselves).

Interpersonal Skills – Team Achievements: Effective Communication & Listening; Presentation; Persuasion.

Organization Skills in Teamworking: Team Building; Meetings; Setting and Monitoring Plans; Solving Problems; Evaluating Teamworking.

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật / 2023

Số: 53/1998/TTLT/BGDĐT-BTC-BLĐTBXHHà Nội Ngày 25 Tháng 08 năm 1998

THÔNG TƯ Hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập Thi hành Quyết định số 1121/1997-QĐ-TTg ngày 23/12/1997 của Thủ tướng Chính phủ về học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập, liên tịch Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện chế độ học bổng và trợ cấp xã hội đối với học sinh, sinh viên các trường đào tạo công lập như sau:

Học bổng khuyến khích học tập được cấp trên cơ sở kết quả học tập, rèn luyện của học sinh, sinh viên nhằm khuyến khích học sinh, sinh viên học tập đạt kết quả tốt.

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại khá là người có điểm trung bình chung mở rộng (TBCMR) từ 7 điểm đến cận 8 điểm, không có điểm thi và kiểm tra dưới 5 (lấy điểm thi và kiểm tra lần thứ nhất) và không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Học sinh, sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện đạt loại xuất sắc là người có điểm TBCMR từ 9 điểm trở lên, không có điểm thi và kiểm tra dưới 5 (lấy điểm thi và kiểm tra lần thứ nhất) và không bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

1. Đối tượng và phạm vi áp dụng chế độ học bổng chính sách.

Học sinh các trường dự bị đại học dân tộc.

Học sinh phổ thông các trường dân tộc nội trú.

Học sinh là người tàn tật đang học tại các trường dạy nghề Trung ương dành cho thương binh và người tàn tật (không hưởng lương và sinh hoạt phí khi đi học) do ngành Lao động- Thương binh và Xã hội quản lý

PHẦN II. VỀ TRỢ CẤP XÃ HỘI

Học sinh, sinh viên thuộc diện được hưởng trợ cấp xã hội phải làm đơn xin hưởng trợ cấp xã hội và phải xuất trình đầy đủ các giấy tờ theo quy định mới được nhà trường xét cho hưởng trợ cấp xã hội.

Việc xét học bổng khuyến khích học tập được tiến hành sau từng học kỳ. Học bổng này được cấp từng tháng và cấp 11 tháng trong năm. Riêng học kỳ cuối cùng của khoá học, ngay sau khi có kết quả học tập và rèn luyện cơ sở giáo dục – đào tạo phải tiến hành xét cấp toàn bộ học bổng và phần thưởng khuyến khích học tập cho học sinh, sinh viên của học kỳ đó.

(Mức học bổng cụ thể của các đối tượng theo phụ lục đính kèm).

Việc lập dự toán, cấp phát và thanh quyết toán học bổng và trợ cấp xã hội thực hiện theo các quy định tài chính hiện hành.

Đối với cán bộ được cơ quan cử đi học từ sau ngày 1/1/1998, việc trả lương được quy định như sau: cán bộ được cử đi học có thời gian công tác liên tục từ 3 năm trở lên sẽ được cơ quan cử đi học trả lương, sau khi tốt nghiệp sẽ được trả về cơ quan cử đi để công tác; cán bộ có thời gian công tác liên tục dưới 3 năm thì không được cơ quan trả lương mà được hưởng theo chế độ học bổng khuyến khích học tập.

Riêng năm 1998, quỹ học bổng và trợ cấp xã hội lấy trong dự toán ngân sách sự nghiệp giáo dục – đào tạo năm 1998 đã được giao.

Phụ lục kèm Thông tư liên tịch số 53/1998/TT-LT/BGD&ĐT-BTC-BLĐ-TB&XH ngày 25/8/1998

Trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Vinh / 2023

Cập nhật: 12/09/2020

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tiền thân là trường Công nhân Kỹ thuật thành lập năm 1960, là một trong sáu Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội định hướng khoa học ứng dụng và kỹ thuật, công nghệ, có chức năng đào tạo kỹ sư công nghệ và giáo viên kỹ thuật trình độ đại học, cao đẳng, dạy nghề các cấp trình độ, nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, góp phần nâng cao cuộc sống và phát triển bền vững xã hội, phục vụ đắc lực cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Năm 2020 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tiếp tục thông tin tuyển sinh đến học sinh và phụ huynh như sau:

I. GIỚI THIỆU TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH

Tên trường: Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

Tên tiếng Anh: Vinh University of Technology Education (VUTE)

Loại trường: Công lập

Mã trường: SKV

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Tại chức – Liên thông

Địa chỉ: Đường Nguyễn Viết Xuân, Phường Hưng Dũng, TP. Vinh, Nghệ An

SĐT: 0383 833 002 – 0238.3849264

Email: vuted.edu@gmail.com – tuyensinhdhspktv@.gmail.com

Website: http://www.vuted.edu.vn/

Facebook: chúng tôi

Hình ảnh Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh

II. TÊN NGÀNH, TỔ HỢP MÔN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH CỦA TRƯỜNG

Năm 2020, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ đại học, cao đẳng hệ chính quy như sau:

Các ngành đào tạo đại học: 1180 chỉ tiêu. Các ngành đào tạo cao đẳng: 480 chỉ tiêu.

Điểm chuẩn năm học 2018 và 2019 của trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh:

III. THÔNG TIN TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT VINH NĂM HỌC 2020

1. Đối tượng tuyển sinh

– Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

– Có đủ sức khoẻ để học tập theo quy định hiện hành.

2. Thời gian xét tuyển

– Xét tuyển theo kết quả thi Trung học phổ thông quốc gia: theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Xét tuyển theo kết quả học tập THPT: Thời gian nhận hồ sơ và xét tuyển chia thành nhiều đợt như sau, cho đến khi đủ chỉ tiêu:

3. Hồ sơ xét tuyển

– Hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hồ sơ xét tuyển theo kết quả học tập THPT (học bạ) bao gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển của Nhà trường

+ Học bạ THPT (photo công chứng).

+ Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời (bản photo công chứng đối với những thí sinh chưa có Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời sẽ nộp bổ sung sau ngày 30/7/2020, xét tuyển sau khi thí sinh nộp bản phô tô công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp).

+ Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

+ 01 Phong bì ghi rõ họ tên, số điện thoại, địa chỉ của người nhận.

4. Phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tuyển sinh trong cả nước.

5. Phương thức tuyển sinh

Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tuyển sinh theo 2 phương thức:

– Xét tuyển theo kết quả thi TN Trung học phổ thông năm 2020.

– Xét tuyển theo kết quả học tập Trung học phổ thông.

6. Quy định học phí

Đang cập nhật

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: trangtuyensinh.com.vn@gmail.com

Trường Cao Đẳng Sư Phạm Kỹ Thuật Vĩnh Long / 2023

Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long,Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2152/QĐ-TTg về việc Thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh chúng tôi đó, thành lập Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long.

Các giai đoạn phát triển:

Giai đoạn tiếp quản, ổn định và chuyển đổi nhiệm vụ đào tạo (1976-1985)

– Giai đoạn 1976 – 1985: Tiếp quản, ổn định và xây dựng nhà trường theo mô hình của trường giáo viên dạy nghề.

– Giai đoạn 1985 – 1997: Tiếp nhận thiết bị do Uỷ ban Dạy nghề Liên Xô viện trợ, củng cố và phát triển nhà trường, chuẩn bị các điều kiện để nâng cấp thành Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật.

– Tháng 6 năm 1980 trường được đổi tên thành Trường Sư phạm Kỹ thuật 4. Trường vẫn tiếp tục nhiệm vụ đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề cho các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào. Ngoài nhiệm vụ chính là tiến hành đào tạo đội ngũ giáo viên dạy nghề, trong thời gian này nhà trường cũng đã quan tâm đến các hoạt động xã hội của địa phương, đã quan tâm hỗ trợ cho các huyện, thị trong việc xây dựng các trạm sản xuất, như xây dựng trạm cơ khí nhỏ tại huyện Vũng Liêm, Tam Bình, Thị xã Vĩnh Long, v.v… Trường cũng đã tích cực trong việc đào tạo nâng cấp trình độ tay nghề đội ngũ công nhân của các ngành như ngành cao su, dầu khí…

Giai đoạn phấn đấu nâng cấp trường thành trường cao đẳng (1986-1997)

– Từ năm học 1982-1983, để nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên của các trường dạy nghề, Tổng cục Dạy nghề đã chỉ đạo các trường sư phạm kỹ thuật tiến hành đào tạo thí điểm đội ngũ giáo viên dạy nghề qua 2 giai đoạn: giai đoạn đào tạo công nhân kỹ thuật (giai đọan 1) và giai đoạn đào tạo giáo viên dạy nghề (giai đoạn 2). Thời gian đào tạo của mỗi giai đoạn là 2,5 năm. Với mô hình đào tạo này, phần nào đã nâng cao được chất lượng đào tạo của nhà trường, đặc biệt là trình độ tay nghề của giáo sinh đã được nâng cao hơn so với trước.

– Năm 1994 nhà trường đã tiến hành xây dựng và xin mở thêm ngành mới là công nghệ thông tin.

– Do những cố gắng chung của nhà trường và những thành tích mà trường đã đạt trong giai đoạn 1986-1996, năm 1996 nhà trường đã được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Nhì và năm 1997 được Thủ tướng ký Quyết định nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long.

Giai đoạn xây dựng và hoàn thiện trình độ đào tạo cao đẳng (từ 1997 đến nay):

– Ngày 24 tháng 9 năm 1997, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Khánh đã ký Quyết định nâng cấp trường thành Trường Cao đẳng Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long. Trường được giao nhiệm vụ tổ chức đào tạo nguồn giáo viên có trình độ cao đẳng kỹ thuật và tổ chức nghiên cứu khoa học phục vụ cho nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Cũng tại thời điểm này trường được chuyển giao về Tổng cục Dạy nghề thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội.

– Trong giai đoạn này nhà trường cũng đã tiếp tục và đẩy mạnh việc liên kết đào tạo cùng các cơ sở khác. Trường đã liên kết cùng Trường Dạy nghề Gia Lai trong việc đào tạo nâng cấp trình độ từ công nhân kỹ thuật lên cao đẳng, đến nay đã thực hiện được 3 khóa và số lượng học viên càng ngày càng có chiều hướng gia tăng. Trường đã liên kết cùng trường Đại học Sư phạm kỹ thuật thành phố Hồ Chí Minh trong việc đào tạo liên thông từ cao đẳng lên đại học và cho tới nay, mô hình này đã phát huy tốt vai trò của nó, đã góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của khu vực và góp phần thúc đẩy việc phân luồng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Nhiệm vụ thời gian tới của nhà trường là hết sức nặng nề. Với những thành tích đã đạt được trong chặng đường 30 năm qua, tập thể cán bộ, viên chức và giáo viên nhà trường sẽ ra sức phấn đấu khắc phục những mặt yếu kém của mình để phấn đấu đưa nhà trường vững bước tiến lên, nhằm đáp ứng tốt nhất những đòi hỏi của sự nghiệp giáo dục và đào tạo nước nhà. Phấn đấu để sớm nâng cấp trường thành trường Đại học theo chủ trương chung của ngành.

Bạn đang xem bài viết Viện Sư Phạm Kỹ Thuật / 2023 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!