Xem Nhiều 3/2023 #️ Tuyển Tập 30 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1 Hay Chọn Lọc # Top 5 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 3/2023 # Tuyển Tập 30 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1 Hay Chọn Lọc # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Tuyển Tập 30 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1 Hay Chọn Lọc mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

30 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán 1, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 1.

Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 năm 2020 – 2021:

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề 3

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

III. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo:

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực:

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

I. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1

Bài 1: (1 điểm)

Cho các số: 1; 7; 3; 10; 8; 9

a) Xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Xếp các số trên theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 2: (2 điểm) Điền số vào chỗ chấm:

….+ 5 = 2 + 5

10 + … = 2 + 8

7 – ….= 0

7 – 5 = ….

Bài 3: (2 điểm) Tính:

8 – 4 + 3 = ……..

10 – 6 – 2 = ……

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 1

7 + 1 …. 8

6 – 4 … 2 + 5

4 …. 6 – 4

7 + 0 … 5 – 0

Bài 5: (2 điểm)

a) Có: 8 con chim

Bay đi: 3 con chim

Còn lại: … con chim?

b) Nhìn hình vẽ và viết phép tính thích hợp:

Đề thi học kì 1 lớp 1

Bài 6: Điền số và dấu để được phép tính có kết quả như sau:

8 =4

9 =10

… tam giác … hình vuông

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 1

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2

A/ Phần trắc nghiệm khách quan (5 điểm)

Em hãy khoanh tròn vào chữ đặt trước kết quả đúng:

Câu 1. Số bé nhất trong các số: 3, 0, 7, 6 là:

A. 1

B. 0

C. 5

D. 6

Câu 2. Số lớn nhất trong các số: 6, 10, 7, 9 là:

A. 5

B. 8

C.7

D. 10

Câu 3. Kết quả phép tính: 9 – 3 + 1 =

A. 6

B. 7

C. 8

D. 5

Câu 4. 5 + 4….. 4 + 5 Điền dấu vào chỗ chấm:

B. <

C. =

Câu 5. Đúng hay sai: 9 – 1 +1 = 9

A. Đúng

B. Sai

Câu 6. Số điền vào ô trống trong phép tính 6 = 3+ ….

A. 3

B. 5

C. 2

D. 6

Câu 7. Số cần điền tiếp vào dãy số 1, 3, 5, …., 9. là:

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

Câu 8. Chị có: 6 bông hoa

Em: 3 bông hoa

Cả hai chị em có: … bông hoa?

A. 4

B. 5

C. 9

D. 3

Câu 9.

Có: 8 quả chanh

Ăn: 2 quả chanh

Còn: …quả chanh?

A. 5

B. 6

C. 4

D. 3

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

A. 6

B. 5

C. 8

B. Phần tự luận (5 điểm)

Bài 1: (1,5 điểm) Tính:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2

Bài 2: (1,5 điểm) Tính:

6 + 1 + 1= …

5 + 2 + 1= …

10 – 3 + 3 =…

Bài 3: (1 điểm) Viết phép tính thích hợp vào ô trống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán – Đề 2

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 4:(1 điểm)

Hình bên có:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

– . . . . . . . . . . . . hình tam giác.

– . . . . . . . . . . . . . hình vuông

3. Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 – Đề 3

Bài 1: a. Đọc các số:

5: ………………………………………….

4:………………………………………..

7:…………………………………………..

9………………………………………..

b. Điền vào chỗ trống

3 + …… = 8

10 – ……. = 4

2 + ……. = 9

…… + 2 = 10

Bài 2: Dấu điền vào ô trống: 3 + 4 … 9 + 0

b. < ;

c. =

Bài 3: Số điền vào chỗ chấm: 3; 4; 5……; …….; 8; 9; 10.

a. 6;

b. 6; 7

c. 7

Bài 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

a) Hình bên có 3 hình tam giác…

b) Hình bên có 1 hình vuông….

Bài 5: Điền số vào ô trống:

5 + ….= 7

9 -…. = 5

3 + ….= 8

….. – 2 = 6

Bài 6: Tính:

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bài 7: Viết các số 7; 4; 9; 5; 8

a. Theo theo thứ tự từ bé đến lớn:……………………………………..

b. Theo theo thứ tự từ lớn đến bé:……………………………….………

Bài 8: Viết phép tính thích hợp (1 điểm)

Có: 7 bông hoa

Thêm: 3 bông hoa

Có tất cả: …..bông hoa?

…………………………………………………………..

II. Đề thi học kì 1 lớp 1 Tải nhiều:

Đề cương ôn tập học kì 1 môn Toán, Tiếng Việt lớp 1

16 đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 1

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 1

13 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Tuyển tập 30 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Bộ đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1 có đáp án

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 Tải Nhiều

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 theo Thông tư 22

50 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

III. 31 Đề thi học kì 1 lớp 1 Sách Mới

1. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cánh Diều:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021 Đề số 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Cánh Diều năm học 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều – Đề 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cánh Diều

2. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Kết nối tri thức với cuộc sống:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021 Đề số 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán sách Kết nối tri thức năm học 2020 – 2021

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối – Đề 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Kết nối

3. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Chân trời sáng tạo:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời – Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời – Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời – Đề 3

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời – Đề 4

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời – Đề 5

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Chân trời

4. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách Cùng học để phát triển năng lực:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học – Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học – Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học – Đề 3

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Cùng học

5. Đề thi học kì 1 lớp 1 sách vì sự bình đẳng và dân chủ trong giáo dục:

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng – Đề 1

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng – Đề 2

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng – Đề 3

Bộ đề thi học kì 1 lớp 1 môn Tiếng Việt năm 2020-2021 sách Vì sự bình đẳng

Các em có thể tự luyện thêm: 50 Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao.

Tuyển Tập Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6

ĐỀ SỐ 1

Câu 1: (1,5 điểm)

Viết tập hợp M các số nguyên sao cho (bằng cách liệt kê).

Tìm ƯCLN (54; 72).

Tìm BCNN (90; 120; 180).

Câu 2: (1,5 điểm) Thực hiện phép tính sau:

Câu 3: (2 điểm) Tìm số tự nhiên, biết:

Bài 2: (1 điểm) Số học sinh khối 6 của một trường khoảng từ 300 đến 500 học sinh, khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 18 để chào cờ đều vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường?

Bài 3: (1 điểm) Học sinh vẽ hình theo cách diễn đạt bằng lời sau: (Vẽ trên cùng một hình).

Cho ba điểm A, B, C không thẳng hàng, vẽ đoạn thẳng BC.

Vẽ điểm M là trung điểm của đoạn thẳng BC.

Vẽ tia BA, đường thẳng AC.

Vẽ đường thẳng AD sao cho M nằm giữa A và D.

Bài 4: (2,75 điểm) Trên tia Ox lấy hai điểm M và N sao cho OM = 4cm; ON = 8cm.

Trong ba điểm O, M, N điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

Tính độ dài đoạn thẳng MN.

Chứng tỏ M là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Gọi K là trung điểm của đoạn thẳng MN. Tính độ dài đoạn thẳng KM và KN.

Bài 5: (0,25 điểm) Tìm tất cả các số tự nhiên n để 5n + 11 chia hết cho n + 1.

Đôi nét về kì thi học kì 1 Toán lớp 6

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 6 là đề thi vào cuối kì 1 lớp 6. Đây là kì thi kiểm tra năng lực môn Toán của học sinh trong suốt một kì học. Những kiến thức thì chỉ giới hạn trong toàn bộ học kì 1.

Tuy nhiên cũng có nhiều trường hợp nội dung thi được giới hạn bởi giáo viên. Tùy theo từng địa phương mà đề thi có thể do Sở, Bộ Giáo dục của tỉnh đó ra để. Hoặc có thể do chính giáo viên của trường trung học đó ra đề.

Thông thường mỗi bài thi sẽ kéo dài 45 phút. Bài thi bao gồm cả trắc nghiệm, lẫn tự luận. Cũng có thể chỉ bao gồm tự luận tùy thuộc người ra đề. Bài thi sẽ có một hỏi khó cuối cùng khoảng 0,5 – 1 điểm. Bài thi sẽ có những câu hỏi phân loại học sinh từ dễ đến khó.

Do đó học sinh cần có kế hoạch và lộ trình ôn tập phù hợp với trình độ và mức điểm mong muốn.

Những tài liệu thích hợp dành cho ôn học kì

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Bản Mềm: Tuyển Tập 37 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 2

Những kiến thức quan trọng trong đề thi học kì 1 Toán lớp 2.

Trong bất cứ một chương trình học nào, các bé đều phải trải qua các kì thi học kì. Các điểm số của kì thi sẽ đánh giá kết quả học tập của quá trình học tập của các bé. Nên các bé thường cảm thấy sợ khi sắp đến các kì thi học kì.

Với tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 sẽ giúp học sinh lớp 2 vượt qua được nỗi sợ khi đến gần kì thi học kì 1. Tuyển tập đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 gồm những kiến thức các bé học đến lúc thi.

Thông thường sẽ là nửa chương trình học của các bé. Vậy những nội dung đó bao gồm:

Ôn tập kiến thức Toán lớp 1.

Phép cộng có nhớ trong phạn vi 100.

Phép trừ có nhớ trong phạm vi 100.

Bí quyết đạt điểm cao trong các kì thi.

Để đạt trong các kì thi, các bé phải có phương pháp học phù hợp với bản thân. Với môn Toán lớp 2 cũng vậy. Các bé nên luyện bài tập thật chăm chỉ vì môn toán là môn dùng tư duy rất nhiều.

Điều này giúp các bé nhớ lâu hơn. Khi đến gần các kì thi, các bé sẽ không phải mất nhiều thời gian để ôn lại. Khi đó các bé có thể luyện luôn đề thi học kì để tổng hợp lại kiến thức.

Hình ảnh bản mềm

Bản mềm: Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2

Bản mềm: Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2 được biên soạn có hệ thống. Phân loại khoa học theo từng dạng bài cụ thể. Quá trình luyện tập học sinh có thể hệ thống hóa lời giải một cách chi tiết. Quý thầy cô giáo có thể tải về dựa theo đối tượng học sinh của mình. Để sửa đổi cho phù hợp.

Ngoài ra với phương pháp dạy học tích cực. thầy cô có thể đưa những ví dụ trực quan hơn vào câu hỏi. Qua đó kích thích sự sáng tạo của học sinh Qua Bản mềm: Tuyển tập 37 đề thi học kì 1 môn Toán lớp 2. Tải thêm tài liệu tiểu học

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Thu Hoài

Đề Thi Học Kì 1 Lớp 8 Môn Toán

Xin chào các em! Hôm nay, chúng tôi xin được giới thiệu tới các em một bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán mới nhất. Của phòng GD&ĐT Quận Hồng Bàng. Đây là một trong những bộ đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán năm học 2017-2018 hiện nay.

Đề thi học kì 1 lớp 8 môn Toán – Quận Hồng Bàng

UBND QUẬN HỒNG BÀNG

TRƯỜNG THCS QUÁN TOAN

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ 1 NĂM HỌC 2017 – 2018

Môn: Toán 8

Thời gian: 90 phút (Không tính thời gian phát đề)

I. TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm). Chọn và ghi lại vào tờ giấy thi chỉ một chữ cái đứng trước kết quả đúng.

Câu 1. Tích của đa thức x – 3 với đa thức x + 2 là:

C. x 2 – x – 6; D. x 2 + x – 6.

Câu 2. Kết quả phân tích đa thức x(x – 2017) – x + 2017 thành nhân tử là: A. (x + 2017)(x – 1); B. (x – 2017)(x – 1);

C. -(x – 1)(x – 2017); D. (x + 2017)(x + 1).

A. Hai đường chéo vuông góc; B. Hai cạnh kề bằng nhau;

C. Có một góc vuông; D. Một đường chéo là phân giác.

Câu 6. Hình nào sau đây có 2 trục đối xứng:

A. Hình thang cân ; B. Hình bình hành; C. Hình chữ nhật; D. Hình vuông.

Câu 7. Hình thang MNPQ có 2 đáy MQ = 12 cm, NP = 8 cm thì độ dài đường trung bình của hình thang đó bằng:

A. 8 cm; B. 10 cm; C. 12 cm; D. 20 cm.

Câu 8. Diện tích hình vuông tăng lên gấp 4 lần, hỏi độ dài mỗi cạnh hình vuông đã tăng lên gấp mấy lần so với lúc ban đầu ?

A.2; B. 4; C. 8; D. 16.

Bài 1 (1,0 điểm). Thực hiện các phép tính sau

Bài 3 (1,5 điểm). Cho biểu thức

b) Tìm giá trị của x để giá trị của biểu thức P bằng – 1.

Bài 4 (3,5 điểm). Cho tam giác ABC (có AC < AB), đường cao AH. Gọi D; E; F theo thứ tự là trung điểm của AB; BC; AC.

a) Tứ giác DECF là hình gì? Vì sao?

b) Tam giác ABC có điều kiện gì thì tứ giác DECF là hình chữ nhật?

c) Cho DE = 13 cm; AH = 10 cm. Tính diện tích tam giác ACH?

d) Chứng minh tứ giác DFHE là hình thang cân.

Bài 5 (0,5 điểm). Tìm giá trị nguyên của x để 3n 3 + 10n 2 – 5 chia hết cho 3n + 1

Bạn đang xem bài viết Tuyển Tập 30 Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 1 Hay Chọn Lọc trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!