Xem Nhiều 5/2023 #️ Trung Tâm Tin Học # Top 13 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 5/2023 # Trung Tâm Tin Học # Top 13 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Trung Tâm Tin Học mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CHUẨN KỸ NĂNG SỬ DỤNG CNTT NÂNG CAO

SỐ TIẾT: 90

– Đối tượng: Đã có chứng chỉ A tin học hoặc tương đương hoặc Có chứng chỉ Ứng dụng CNTT cơ bản.

– Mục Tiêu: Trang bị cho học viên các kiến thức và kỹ năng xử lý văn bản nâng cao; sử dụng bảng tính và trình chiếu nâng cao đáp ứng 3 Mô đun IU07, IU08, IU09 của thông tư 03 – BTTTT để thi lấy chứng chỉ sử dụng CNTT nâng cao.

– Đơn giá:  1.200.000 đồng (kèm tài liệu, không bao gồm lệ phí thi).

– Lịch học: Từ 18g00 – 21g00 vào ngày thứ 2-4-6 hoặc 3-5-7.

– Hình thức học: Trực tiếp trên máy, mỗi người 1 máy.

– Nội dung:

I. U07: XỬ LÝ VĂN BẢN NÂNG CAO

1. Thiết lập môi trường làm việc tối ưu

Lựa chọn chế độ và thiết đặt phù hợp

Áp dụng mẫu (template): Áp dụng mẫu; Tạo và lưu mẫu mới.

2. Định dạng nâng cao

2.1. Văn bản

Text wrapping

Word Art

Watermark

2.2. Đoạn

Tạo, thay đổi và cập nhật kiểu dáng (style) ký tự.

Áp dụng và loại bỏ các lựa chọn đánh số nhiều mức trong đoạn.

2.3. Cột

2.4. Bảng

3. Tham chiếu và liên kết

3.1 Tiêu đề, chân trang, chân bài

3.4. Kết nối, nhúng dữ liệu

4. Trường và biểu mẫu

4.1. Trường văn bản (Field)

Cách tạo trường trong văn bản

Đặt tên, thay đổi định dạng trường;

4.2. Biểu mẫu văn bản (Form)

4.3. Phối thư/Phối ghép văn bản (Merge)

5. Biên tập văn bản trong chế độ cộng tác

5.1. Lần vết và rà soát (Track Changes)

5.2. Tài liệu chủ (Master Document)

Tạo một tài liệu chủ mới

Thêm, bớt  một tài liệu con cho tài liệu chủ;

5.3. Bảo vệ tài liệu

Gắn/gỡ bỏ mật khẩu cho việc mở, thay đổi một văn bản

Bảo vệ một văn bản bằng cách chỉ cho phép nhận xét và sử dụng tính năng lần vết các thay đổi

6. Chuẩn bị in

Tạo, thay đổi, xóa các dấu phân đoạn trong văn bản.

Thay đổi hướng trang, căn lề dọc, đặt lề cho phân đoạn.

Áp dụng các đầu trang, cuối trang khác nhau cho mỗi phân đoạn, cho trang đầu, trang chẵn, trang lẻ.

II. IU08: SỬ DỤNG BẢNG TÍNH NÂNG CAO

1. Thiết lập môi trường làm việc tối ưu

1.1. Thiết lập bảng tính, các thuộc tính của bảng tính

1.2. Sử dụng mẫu (Template)

1.3. Bảo mật dữ liệu

Đặt, hủy mật khẩu bảo vệ khi mở; mật khẩu đối với ô, trang tính.

Che dấu (hide), bỏ che dấu các công thức.

2. Thao tác bảng tính

2.1. Ô và vùng ô

Áp dụng tự động định dạng, kiểu cách (style) cho một vùng (range) các ô.

Định dạng có điều kiện theo nội dung ô.

2.2. Trang tính

Chia tách một cửa sổ. Di chuyển, loại bỏ các  thanh chia tách.

Thiết lập chế độ ẩn hiện các dòng cột của trang tính.

Các lựa chọn dán đặc biệt (paste special) khác nhau.

2.3. Hàm và công thức

Sử dụng các hàm toán học, thống kê, thời gian, tài chính, văn bản, cơ sở dữ liệu.

Tìm và sửa lỗi trong hàm.

Sử dụng mảng trong hàm.

Sử dụng các hàm kiểm tra (ví dụ: vlookup, hlookup).

Tạo các hàm lồng nhau hai mức.

Sử dụng tham chiếu 3 chiều bên trong hàm sum.

Sử dụng các tham chiếu hỗn hợp trong các công thức.

2.4. Biểu đồ

Tạo biểu đồ kết hợp dạng cột và dạng đường.

Thay đổi kiểu biểu đồ (trên cùng tập dữ liệu).

Thêm, xóa tập dữ liệu trong một biểu đồ.

2.5. Liên kết, nhúng và nạp dữ liệu từ ngoài

Nhập, sửa, hủy một siêu liên kết trong trang tính.

Liên kết dữ liệu bên trong một bảng tính, giữa các bảng tính, giữa bảng tính và các ứng dụng khác.

Nhập và xuất dữ liệu XML.

2.6. Phân tích dữ liệu

Sử dụng các công cụ phân tích dữ liệu tự động.

Bảng trụ xoay (pivot table).

Lọc và phân lớp dữ liệu trong bảng trụ xoay.

2.7. Sắp xếp và lọc dữ liệu

Tạo một danh sách theo yêu cầu và sắp xếp theo yêu cầu.

Lọc một danh sách (lọc tự động, lọc nâng cao).

2.8. Kiểm tra sự hợp thức của dữ liệu (Validating)

3. Biên tập và lần vết

3.1. Ghi chú, nhận xét, thay đổi (sửa, xóa) nội dung trang tính

3.2. Lần vết các thay đổi đối với bảng tính

Bật, tắt việc ghi vết thay đổi. Lần vết các thay đổi trong một bảng tính.

So sánh và trộn các trang tính.

III. IU08: SỬ DỤNG TRÌNH CHIẾU NÂNG CAO

1. Lập kế hoạch cho việc trình chiếu

1.1. Tìm hiểu về bối cảnh trình chiếu

1.2. Thiết kế nội dung và hình thức bài trình bày hiệu quả

Xây dựng dàn bài (outline) trình chiếu hợp lý

Phân bố thời gian cho từng mục nội dung, cho mỗi trang chiếu.

2. Trang thuyết trình chủ và các mẫu

2.1. Trang thuyết trình chủ (trang chủ)

Sử dụng một trang thuyết trình chủ (master slide) mới, tiêu đề chủ mới cho bài trình chiếu.

Biên tập phần trình bày của trang chủ: phông chữ, định dạng đánh dấu đầu dòng (bullet), màu nền, hiệu ứng, khung (placeholder) trong trình bày trang chủ.

2.2. Mẫu (Template)

Sử dụng mẫu đang có và tạo mẫu mới.

Sửa đổi thiết kế nền (theme) cho mẫu đang dùng.

3. Các đối tượng đồ họa

3.1. Định dạng các đối tượng đồ họa, tranh ảnh

3.2. Xử lý các đối tượng đồ họa

Sao chép, thu phóng đối tượng đồ họa; lưu đối tượng đồ họa theo kiểu tệp .bmp, .gif, .jpeg, .png.

Chuyển đổi ảnh thành đối tượng vẽ và biên tập nó.

3.3. Sử dụng đồ thị, sơ đồ

3.4. Đa phương tiện trong trang chiếu: âm thanh, đoạn phim, hoạt hình

4. Liên kết, nhúng, nhập/xuất các trang chiếu, bản trình chiếu

4.1. Liên kết, nhúng

Nhập, biên tập, xóa siêu liên kết trong bài trình chiếu.

Nhúng dữ liệu vào trang chiếu và thể hiện nó như một đối tượng; biết cách biên tập, xóa dữ liệu nhúng.

4.2. Nhập, xuất

Trộn các trang chiếu, cả một bản trình chiếu, văn bản liệt kê tóm tắt vào bản trình chiếu hiện tại.

Lưu các trang chiếu thành các tệp dạng gif, jpeg, bmp.

5. Quản lý các bản trình chiếu

5.1. Trình chiếu theo yêu cầu

Tạo, đặt tên, thể hiện một bản trình chiếu theo yêu cầu.

Sao chép, biên tập, xóa một bản trình chiếu theo yêu cầu.

5.2. Thiết lập cách thức trình bày

Cài đặt/hủy cài đặt về thời gian cho việc chuyển các trang chiếu.

Thay đổi các cách thức trình chiếu

5.3. Kiểm soát việc chiếu các trang

Thêm, sửa ghi chú khi trình bày.

Thể hiện màn hình đen hoặc trắng khi trình chiếu; tạm ngừng, khởi động trở lại, kết thúc trình chiếu.

Trung Tâm Thông Tin Daad Tp. Hồ Chí Minh

Bên cạnh VPĐD tại Hà Nội, Trung tâm Thông tin DAAD được thành lập vào năm 2005 tại Thành phố Hồ Chí Minh với nhiệm vụ trọng tâm là giới thiệu về Học tập và Nghiên cứu tại Đức.

Trung tâm Thông tin DAAD tại Tp. Hồ Chí Minh cung cấp thông tin cập nhật về Học tập và Nghiên cứu tại Đức cho Sinh viên và các nhà khoa học, về các chương trình học bổng cũng như hỗ trợ trong việc thiết lập quan hệ hợp tác giữa các Trường Đại học Đức và các Trường Đại học phía Nam Việt Nam.

Đội ngũ nhân viên tại Trung tâm Thông tin DAAD chúng tôi bao gồm các nhân sự sau đây:

Trưởng Trung tâm: TS. Berndt Tilp: phụ trách chung, tư vấn cho trường ĐH Đức, ngành Đức học và ngôn ngữ Đức

Ông Trần Thế Bình: tư vấn về du học Đức và học bổng, các chương trình cựu du học sinh, quản lý sự kiện

Bà Lê Hương Thảo: tư vấn về du học Đức và học bổng, quản lý tài chính và nhân sự

Các hỗ trợ của Trung tâm Thông tin bao gồm:

Tư vấn Học tập và Học bổng tại Trung tâm Thông tin theo lịch hẹn hoặc qua điện thoại cũng như qua E-Mail.

Tổ chức các Hội thảo tại các Trường Phổ thông và tại các Trường Đại học.

Đại diện cho DAAD tại các Triển lãm Giáo dục.

Trung Tâm Học Bóng Rổ Ở Đà Nẵng Đáng Tin Cậy

Địa chỉ: 56-58 Tạ Mỹ Duật, Quận Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

Điện thoại: 0236 651 6798

Hotline: 0935 065 658

Mail: ikidsdanang@gmail.com

Facebook: ikids danang

Website: chúng tôi

✦ Trung tâm có đội ngũ huấn luyện viên giỏi, có nhiều kinh nghiệm và kỹ năng trong bộ môn bóng rổ. Sân tập được trang bị những dụng cụ hiện đại mặt sân tối ưu giúp trẻ có môi trường luyện tập tốt hơn.

✦ Trung tâm ikids Da Nang được xây dựng và phát triển với mong muốn đào tạo bóng rổ toàn diện cho bé giúp cho trẻ có một sức khỏe tốt và thúc đẩy phát triển chiều cao của bé một cách tốt nhất.

Học bóng rổ ở Đà Nẵng

✦ Đến với Ikids Da Nang mỗi bé sẽ được nhận sự hỗ trợ tốt nhất từ trung tâm, sẽ có lộ trình học được đội ngũ giáo viên xây dựng trước dựa trên độ tuổi và thể lực của bé hiện tại.

✦ Với hi vọng mang đến cho bé những điều kiện tốt nhất, đội ngũ huấn luyện viên có kinh nghiệm đến từ Đại học thể dục thể thao Đà Nẵng bé sẽ dễ dàng tiếp thu được những động tác chơi bóng chuẩn nhất để hệ cơ xương được phát triển tối ưu.

✦ Mỗi lớp học tại iKids Danang sẽ có một quản lý riêng, hiểu về tính cách của trẻ em nhằm giúp bé hòa đồng với lớp và luôn theo dõi, chăm sóc bé trong suốt khóa học.

2. Trung Tâm Bóng Rổ BDC Đà Nẵng – Học Bóng Rổ Tại Đà Nẵng

Địa chỉ: Cơ sở 1: 21 Hồ Tương, Thanh Khê, Đà Nẵng

Cơ sở 2: 01 Trần Quang Diệu, Sơn Trà, Đà Nẵng

Cơ sở 3: 2A Đặng Xuân Bảng, Hải Châu , Đà Nẵng

Cơ sở 4: Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn

Số điện thoại: 0948.44.55.11 – 0935.345.367

Facabook: Danang Basketball Development Centre

Website: chúng tôi

✦ Nếu bạn băn khoăn về việc chọn trung tâm học bóng rổ tại Đà Nẵng thì bóng rổ BDC Đà Nẵng sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho bạn đấy!

✦ Những lý do bạn nên chọn Trung tâm bóng rổ BDC Đà Nẵng:

Đội ngũ huấn luyện viên có trình độ chuyên môn cao, phòng tập được trang bị và thiết kế hiện đại.

Dịch vụ chăm sóc:

Huấn luyện viên sẽ cho kiểm tra đánh giá trước khi học viên bắt đầu đăng ký học để xây dựng một lộ trình học thích hợp với khả năng của học viên. Sau đó , sau sẽ đánh giá khả năng, kỹ năng của học viên qua từng buổi tập.

Huấn luyện viên đánh giá và lấy ý kiến của phụ huynh giữa khóa và cuối khóa để tiếp tục xây dựng những lộ trình học tốt hơn.

Đội ngũ hỗ trợ sẽ cung cấp video, hình ảnh qua mỗi buổi học của học viên.

Các bạn có khả năng và kỹ năng tốt có thể tham gia thêm vào các lớp năng khiếu để luyện tập riêng nâng cao kỹ năng, có cơ hội tham gia các giải đấu lớn thành phố và quốc tế.

Học bóng rổ tại Đà Nẵng

Các em sẽ được tập luyện và được thi đấu tập liên tục dưới sự dẫn dắt của HLV Đàm Huy Đại và các trợ lý hỗ trợ đã từng được tham gia các giải bóng rổ chuyên nghiệp và trên toàn quốc.

Lớp sẽ chính thức tuyển sinh tập luyện vào khung giờ 16h00 chiều T7 và Chủ Nhật hàng tuần.

Để đảm bảo chất lượng tập luyện thì số lượng học viên lớp này chỉ dao động từ 16-24 học viên.

Học phí để tham gia lớp học là: 600.000VNĐ/Tháng. Tuần 2 buổi và có thể có thêm 1 buổi thi đấu bổ sung.

✦ Những ưu đãi tại trung tâm:

Đăng ký 2 anh chị em (giảm 10%); 3 người (giảm 15%); 5 người (giảm 30%)

Đăng ký liền 2 KHOÁ: Giảm 10%

Đăng ký liền ️3 KHOÁ: Giảm 15%

Đăng ký liền ️6 KHOÁ: Giảm 20%

3. CLB Bóng Rổ Công Nghệ Đà Nẵng – Chỗ Học Bóng Rổ Ở Đà Nẵng

Địa chỉ: Số điện thoại: 093 499 95 13

Facebook:brcongnghedn

Mail: dinhhuongsong@gmail.com

Giờ mở cửa: 17h00 – 21h00 ( Thứ 2 – Thứ 7 )

✦ Nếu bạn muốn một chỗ học bóng rổ ở Đà Nẵng sau một ngày làm việc và học tập mệt mỏi, thì với môi trường, không khí thoải mái mà câu lạc bộ bóng rổ công nghệ Đà Nẵng mang lại hứa hẹn sẽ là một địa điểm lý thú cho bạn.

Chỗ học bóng rổ ở Đà Nẵng

Câu lạc bộ hình thức dưới tổ chức kết nối những người có niềm đam mê bóng rổ lại với nhau cùng nhau tập luyện thi đấu để năng cao kỹ năng của mình.

Họ có địa chỉ riêng để luyện tập, còn thuê thêm những huấn luyện viên giỏi có kỹ năng và kinh nghiệm để mở các lớp đào tạo kỹ năng chơi bóng rổ cơ bản.

Với không khí học tập với môi trường thoải mái giữa những người có đam mê với nhau sẽ giúp bạn trở nên hứng thú hơn với bộ môn bóng rổ.

Trung Tâm Du Học Đức Tốt

TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC ĐỨC tốt thì như thế nào? làm sao để phân biệt được giữa hàng nghìn trung tâm mọc lên như hiện nay.

Chào các bạn, hiện nay du học nghề Đức đang nhận được sự quan tâm rất lớn vì những ưu điểm vượt trội như chất lượng đào tạo hàng đầu tại Đức, chi phí hợp lý, học viên được nhận lương hàng tháng ngay trong thời gian đi học, cơ hội việc làm và tương lai định cư tại Đức rộng mở….

Chính vì thế các trung tâm du học Đức liên tục mở ra khắp mọi nơi và tìm mọi cách để chiêu sinh. Câu hỏi cực kỳ đau đầu cho học viên và phụ huynh là: Làm thế nào để chọn được một trung tâm du học Đức tốt?

6 Tiêu chí Trung tâm du học Đức tốt

Để có thể hoạt động hợp pháp trong lĩnh vực tư vấn du học và đào tạo tiếng Đức, trung tâm cần được Sở giáo dục cấp Giấy phép chứng nhận được tư vấn du học và Giấy phép chứng nhận được đào tạo ngoại ngữ. Điều này đảm bảo trung tâm có đầy đủ năng lực về chuyên môn (cơ sở vật chất, bộ máy nhân sự có nghiệp vụ, chương trình đào tạo rõ ràng…) cũng như được công nhận về mặt pháp lý để hoạt động. Điều này rất quan trọng bởi khi bạn tuân thủ luật pháp bạn sẽ được luật pháp bảo vệ khi gặp tranh chấp.

Hướng dẫn: Hãy chủ động tìm hiểu và đặt câu hỏi với trung tâm của bạn NGAY TRONG LẦN ĐẦU TIÊN ĐƯỢC TƯ VẤN về tư cách pháp nhân của họ trước khi bạn muốn theo học hay đặt bút ký hợp đồng du học nghề.

Ai cũng biết: Tiếng Đức B1 là yêu cầu bắt buộc tối thiểu để có thể sang Đức học tập, có thể nói đây là rào cản lớn nhất với học viên.

Do đó năng lực và trách nhiệm đào tạo tiếng của trung tâm phải được bạn xét hàng đầu để tránh lãng phí tiền bạc, cơ hội, kiến thức. Và tiếng Đức còn quyết định tương lai của bạn tại Đức.

Các giáo viên khi ra trường đi dạy, không phải cứ tốt nghiệp cùng một khóa là sẽ có năng lực chuyên môn và sư phạm như nhau. Học giỏi cũng chưa chắc dạy giỏi vì khả năng học với khả năng sư phạm là khác nhau. Các trung tâm đào tạo cũng vậy, không phải trung tâm nào (kể cả đầy đủ về mặt pháp lý) cũng có khả năng đào tạo tiếng tốt. Để đào tạo tiếng tốt phụ thuộc rất lớn vào tư duy sư phạm – đào tạo và khả năng tổ chức của người quản lý. Điều này sẽ quyết định chất lượng của khung đào tạo và chất lượng của đội ngũ giáo viên. Ngoài ra chất lượng đào tạo còn phụ thuộc vào cam kết chặt chẽ giữa người dạy và người học.

Hướng dẫn: Trong thời đại truyền thông như hiện giờ, bạn có rất nhiều kênh, nhiều nguồn thông tin để tham khảo. Sau đó bạn nên trực tiếp đến và trải nghiệm dịch vụ. Có một điều rất quan trọng là nếu khi học tiếng Đức bạn cảm thấy mênh mang, có gì không ổn thì phải lập tức tìm sự tư vấn sớm để kiểm chứng. Đừng cứ cố tiếp tục rồi 1,2 năm vèo trôi qua, tốn kém bao thời gian, tiền bạc, công sức mà chỉ thu được kiến thức vụn nát.

Hiện nay nhiều bạn tính tìm 1 chỗ học tiếng rồi sau tính làm hồ sơ sau. Nhưng đó là một dịch vụ không có cam kết và nhiều rủi ro. Bởi theo logic nếu bạn học dốt, học càng lâu, học đi học lại thì cơ sở dạy tiếng càng có lợi vì thu thêm tiền. Việc bạn đỗ chứng chỉ nhanh hay không họ không cam kết và đó không phải nghĩa vụ của họ. Còn về phía người học, khi đi học như vậy chính người học cũng có tâm lý ngó nghiêng, học thử mỗi nơi một chút mà không kiên trì học tới nơi tới chốn. Bởi hai bên chẳng có sự ràng buộc, giám sát lẫn nhau.

PHẦN LỚN các trung tâm du học Đức hiện nay không có đầu mối bên Đức. Nghĩa là bạn đang đi qua rất nhiều cầu hoặc tệ nhất là bị lừa. Bạn có may mắn sang được Đức thì ai là người chịu trách nhiệm chăm sóc bạn tại Đức?

Để có thể hợp tác với những tổ chức lớn tại Đức, trung tâm của bạn phải ở tầm cao về năng lực và uy tín nhất định, cũng như có bộ máy nhân sự chất lượng cao ở cả 2 đầu Đức- Việt cùng triển khai. Bởi ở ngay nước Đức cũng phân tầng lớp rõ rệt về danh tiếng các đối tác, bên cạnh các tập đoàn lớn với chương trình hợp tác rõ ràng, chất lượng cao (tất nhiên họ cực kỳ khó tính và thận trọng, chắc chắn là các trung tâm làm ăn lởm khởm không có cửa mà ký kết hợp tác với họ) – thì cũng có rất nhiều các tổ chức chính danh hoặc môi giới không hề có chất lượng (cực kỳ dễ hợp tác, làm giấy tờ (kể cả khống) cực nhanh) và không có bất kỳ cam kết gì về trách nhiệm. Hãy rất cẩn thận !

Ngoài ra, để hoàn thành 1 bộ hồ sơ học nghề chỉn chu và thành công là không đơn giản bởi cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều bên tại Việt Nam (như trường, sở ban ngành, đại sứ quán) và tại Đức (như trường đào tạo, cơ sở thực tập, sở ngoại kiều, hiệp hội quản lý…). Việc hoàn thiện hồ sơ không phải lúc nào cũng suôn sẻ và trục trặc có thể xảy ra ở bất kỳ khâu nào. Khi đó trung tâm cần tốt sẽ đủ khả năng can thiệp, xử lý cho bạn cũng như cam kết hỗ trợ cho bạn đến cùng chứ không mang con bỏ chợ.

Du học là dịch vụ đặc biệt, bởi sản phẩm là CON NGƯỜI và KẾT QUẢ LÀ TƯƠNG LAI CỦA MỘT NGƯỜI. Không như giao 1 món hàng vô tri giác, khi đặt chân sang đến Đức, câu chuyện du học của bạn mới thực sự bắt đầu và cần nhiều hỗ trợ nhất. Rất nhiều khó khăn, bất trắc có thể xảy ra MÀ TA KHÔNG THỂ NGỜ TỚI. Một trung tâm đủ Tâm – đủ Tầm ở bên sẽ giúp các bạn vượt qua những điều đó – những thứ mà chính người nhà, người quen của bạn bên Đức cũng chưa chắc đủ khả năng giúp được bạn. Bởi đó là sự phối hợp giữa nhiều cơ quan, ban ngành tại nước Đức, cũng như cần kinh nghiệm và sự thông thạo cuộc sống tại Đức

Việc dám cam kết hỗ trợ dài lâu cho bạn tại Đức thể hiện Lương tâm – Trách nhiệm – Năng lực cao của trung tâm đó, bởi đây không hề là một việc đơn giản mà là rất nhiều trọng trách nặng nề. Trung tâm sẽ hỗ trợ, tư vấn cho các bạn tất cả các vấn đề phát sinh trong giấy tờ cư trú, các khó khăn khi sinh sống, học tập và làm việc tại Đức.

Những cơ sở có uy tín và có tầm – thay vì tập trung vào các hoạt động bề nổi thì họ lại có xu hướng kín đáo, trách nhiệm và tập trung cao vào công việc. Họ hướng tới sự phát triển bền vững thông qua chất lượng, kết quả và trải nghiệm tốt cho nhân viên cũng như học viên. Với một thị trường khó tính như của Đức thì các trung tâm tốt sẽ thường có quy mô vừa phải để đảm bảo được chất lượng. Bạn cũng nên tìm hiểu lịch sử hoạt động cũng như người đứng đầu trung tâm là ai, có đáng tin cậy không.

Nếu gặp được trung tâm tốt thì đó cũng là may mắn của bạn, bởi khi đó sẽ không chỉ là dịch vụ mua bán đứt đoạn giữa hai bên, mà bạn sẽ có thêm người có kinh nghiệm đi trước dẫn đường, cho bạn những lời khuyên quý giá, nâng đỡ bạn và là cầu nối giúp bạn mở ra những cánh cửa mới.

Có một thực tế là học sinh đi du học điều đầu tiên họ quan tâm là Chi phí.

Có một thực tế nữa là: Sản phẩm tốt thì chi phí không thể rẻ. Đã rẻ thì không thể tốt.

Thường khi tham khảo các dịch vụ du học tiêu chí các học viên quân tâm đầu tiên là TIỀN: chi phí bao nhiêu. Nhưng chúng tôi xếp đó là tiêu chí cuối cùng.

Rõ ràng chi phí là quan trọng nhưng chắc chắn không phải quan trọng nhất. Người Việt thì có câu: tiền nào của nấy, của rẻ là của ôi, đắt xắt ra miếng..v..v

Người Đức thì có câu nói rất nổi tiếng và thực dụng: Wer billig kauft, kauft zweimal! Ai mua đồ rẻ, mua 2 lần. Chúng tôi khẳng định, chắc chắn rất nhiều bạn đã vì ham “học tiếng Đức rẻ”, hay “ham du học Đức rẻ “mà đã “mua” ko chỉ 2 mà có khi 3,4…. lần. Như vậy tưởng Rẻ lại thành Quá Đắt.

Sức mạnh dịch vụ của CMMB Việt Nam

Tự tin trao chìa khóa tiếng Đức cho học sinh thông qua các khóa đào tạo và luyện thi tiếng Đức với chất lượng hàng đầu từ A1 tới hết B2. Học viên CMMB Việt Nam luôn là thủ khoa các khóa thi tiếng Đức và được nhà tuyển dụng tại Đức khen ngợi. Tiếng Đức là chìa khóa cho chương trình du học thành công.

Tự hào bởi Ban lãnh đạo được đào tạo quốc tế, đa ngôn ngữ và cũng là chuyên gia trong nhiều lĩnh vực tại Đức: Y tế, công nghệ và kỹ thuật. Là những người dẫn đường tốt nhất cho các em học viên phát triển bản thân tối đa.

Đối tác là những tập đoàn, tổ chức lớn nhất tại CHLB Đức, đặc biệt ở những bang giàu có nhất tại miền Nam nước Đức. Là cơ sở cho việc hoàn thiện hồ sơ xin visa nhanh nhất và cơ hội học viên được làm việc ở những cơ sở tốt nhất tại Đức

Cam kết hỗ trợ dài lâu cho tất cả các học viên tại Đức. Sự thành công của học viên cũng là sự thành công của CMMB Việt Nam

CMMB Việt Nam cam kết 5 CÓ:

Đội ngũ lãnh đạo và nhân sự ưu tú

Giáo trình và chất lượng đào tạo tiếng Đức ưu việt

Kỷ luật dậy và học đúng với tinh thần Đức

Đối tác hợp tác uy tín nhất tại CHLB Đức

Cam kết hỗ trợ phát triển trọn đời cho học viên

CMMB tự tin là Số 1 về du học Đức tại Việt Nam.

Hotline Việt Nam: (+84) 0986.504.482

Hotline Đức: (+49) 01733.911.278

Facebook: https://www.facebook.com/cmmb.du.hoc.duc/

Bạn đang xem bài viết Trung Tâm Tin Học trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!