Xem Nhiều 5/2023 #️ Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Quảng Nam # Top 7 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 5/2023 # Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Quảng Nam # Top 7 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Quảng Nam mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

CÔNG TY CỔ PHẦN MINH SƠN QUẢNG NAM TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE QUẢNG NAM              Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 và tháng 07 năm 2021

TT

Ngày sát

hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

26/06/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-21B2

Thăng

Bình

240

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K07-20C

32

C

K08-20C

40

C

02

27/06/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K13-20B2

Thăng

Bình

55

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K01-21B2

50

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K142C

82

C

03

03/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-21B11

Thăng

Bình

200

B1 (STĐ)

B2, C

Trường Cao đẳng Quảng Nam

K113C

16

C

04

04/07/2021

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M05-21A1

Thăng

Bình

300

A1

05

10/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K02-21B2

Thăng

Bình

240

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K143C

48

C

06

11/07/2021

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-211

Thăng

Bình

350

A1

07

14/07/2021

(Thứ 4)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M06-21A1

Đông

Giang

200

A1

08

17/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K02-21B11

Thăng

Bình

100

B1(STĐ),

B2

K04-20C

16

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

Các khóa thi lại

150

B2

09

24/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K01-21B2

Thăng

Bình

240

B2

10

31/07/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-21B2

Thăng

Bình

240

B2

                                       Quảng Nam, ngày 18 tháng 06 năm 2021              Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 05 năm 2021

TT

Ngày sát

hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

08/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-21B2

Thăng

Bình

240

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K07-20C

32

C

02

08/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K218B2

Phú Ninh

144

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K02- 20B11

32

B1 (STĐ)

03

08/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

M02-21A1

Đại Lộc

300

A1

04

09/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K12-20B2

Đại Lộc

180

B2

05

09/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K13-20B2

Thăng

Bình

55

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

Các khóa thi lại

150

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K142C

82

C

06

15/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K219B2

Phú Ninh

144

B2

07

15/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K01-20DE

Đà Nẵng

27

DE

08

15/05/2021

(Thứ 7)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M05-21A1

Thăng

Bình

300

A1

09

15/05/2021

(Thứ 7)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M06-21A1

Tam Kỳ

250

A1

10

16/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K02-21B11

Đại Lộc

56

B1 (STĐ)

Các khóa thi lại

150

B2

11

16/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-21B11

Thăng

Bình

200

B1 (STĐ) B2, C

12

22/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Lái xe Phú Ninh

K03-21B2

Phú Ninh

180

B2

Trường Cao đẳng Công

nghệ Quảng Nam

K261B2

50

B2

13

22/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K02-21B2

Thăng

Bình

240

B2

14

29/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K220B2

Phú Ninh

144

B2

15

29/05/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K01-21B2

Thăng

Bình

240

B2

16

30/05/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K03-21B11

Đại Lộc

56

B1 (STĐ)

K01-21B2

180

B2

17

30/05/2021

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-211

Thăng

Bình

350

A1

18

30/05/2021

(Chủ nhật)Chiều

Trường Cao đẳng Công

nghệ Quảng Nam

M04-21A1

Thăng

Bình

150

A1

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

M04-21A1

150

A1

19

30/05/2021

(Chủ nhật)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M06-21A1

Tam Kỳ

250

A1

20

Dự kiến

03/06/2021

(Thứ 4)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M06-21A1

Đông

Giang

200

A1

21

05/06/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K01-21B2

Thăng

Bình

55

B2

K08-20C

40

C

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K02-21B11

40

B1 (STĐ)

K04-20C

100

B2, C

22

12/06/2021

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K03-21B2

Thăng

Bình

240

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K143C

48

C

                                    Quảng Nam, ngày 03 tháng 05 năm 2021 Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 12 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

05/12/2020

(Thứ 7)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K256B2

Thăng Bình

70

B2

K111C

16

C

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K06-20B2

55

B2

K07-20B2

55

B2

K03-20C

48

C

02

05/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K10-20B11

Đại Lộc

56

B11

K06-20B2

80

B2

K03-20B1

90

B1

03

06/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K04-20B2

Thăng Bình

176

B2

K02-20B11

30

B11

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K01-20C

16

C

04

12/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K211B1

Thăng Bình

31

B1

K211B2

113

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K04-20C

48

C

05

13/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K11-20B11

Đại Lộc

56

B11

Thi lại các khóa

150

B2

06

13/12/2020

(Chủ nhật)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

M12-20A1

Thăng Bình

200

A1

Trường Trung cấp nghề Bắc Quảng Nam

M10-20A1

200

A1

07

19/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M44-20A1

Tây Giang

500

A1

08

19/12/2020

(Thứ 7)

Trường Cao đẳng Công nghệ Quảng Nam

K257B2

Phú Ninh

40

B2

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K212B2

144

B2

K138C

48

C

09

20/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M45-20A1

Nam Giang

500

A1

10

20/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K08-20B11

Thăng Bình

30

B11

K08-20B2

208

B2

11

26/12/2020

(Thứ 7)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M46-20A1

Tam Kỳ

300

A1

12

26/12/2020

(Thứ 7)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

M47-20A1

Tam Kỳ

300

A1

13

26/12/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Vận tải Quảng Nam

K05-20B2

Thăng Bình

240

B2

K03-20B11

30

B11

14

27/12/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

M18-20A1

Thăng Bình

300

A1

15

27/12/2020

(Chủ nhật)Chiều

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

M25-20A1

Thăng Bình

300

A1

16

27/12/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Hoàng Long

K12-20B11

Đại Lộc

56

B11

K04-20B1

80

B1

K07-20B2

100

B2

17

29/12/2020

(Thứ 3)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K07-20DE

Đà Nẵng

20

DE

18

02/01/2021

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao thông vận tải Quảng Nam

K213B2

Phú Ninh

144

B2

19

03/01/2021

(Chủ nhật)

Trung tâm đào tạo nghề tại Quảng Nam

K08-20B2

Thăng Bình

55

B2

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Minh Sơn

K09-20B2

208

B2

K02-20C

16

C

                                                                           Quảng Nam, ngày 29 tháng 11 năm 2020 Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 11 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng

01

02/11/2020

(Thứ 2)

Trung tâm đào tạo nghề tại

Quảng Nam

K05-20DE

Đà Nẵng

22

DE

K06-20DE

22

DE

02

04/11/2020

(Thứ 4)

Trung tâm đào tạo nghề Giao

thông vận tải Quảng Nam

K209B2

Thăng Bình

144

B2

K136C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

K06-20B11

30

B11

03

07/11/2020

(Thứ 7)Sáng

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

M14-20A1

Thăng Bình

400

A1

04

07/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Hoàng Long

K05-20B2

Đại Lộc

72

B2

K02-20B1

108

B1

K08-20B11

60

B11

05

08/11/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề Giao

thông vận tải Quảng Nam

M43-20A1

Tam Kỳ

400

A1

06

08/11/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Vận tải Quảng Nam

K03-20B2

Thăng Bình

244

B2

07

13/11/2020

(Thứ 6)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

K07-20B2

Thăng Bình

200

B2

08

15/11/2020

(Chủ nhật)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Hoàng Long

K09-20B11

Đại Lộc

62

B11

Thi lại các

khóa

150

B2

09

18/11/2020

(Thứ 4)

Trường Cao đẳng Công nghệ

Quảng Nam

K256B2

Thăng Bình

70

B2

Trung tâm đào tạo nghề tại

Quảng Nam

K06-20B2

55

B2

10

21/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

M15-20A1

Thăng Bình

600

A1

11

22/11/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trung tâm đào tạo nghề tại

Quảng Nam

M24-20A1

Thăng Bình

350

A1

12

22/11/2020

(Chủ nhật)Chiều

Trường Cao đẳng Công nghệ

Quảng Nam

M12-20A1

200

A1

13

24/11/2020

(Thứ 3)

Trung tâm đào tạo nghề Giao

thông vận tải Quảng Nam

K210B2

Thăng Bình

144

B2

K137C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Minh Sơn

K07-20B11

30

B11

14

28/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Hoàng Long

K09-20B11

Đại Lộc

62

B11

K06-20B2

80

B2

K03-20B1

90

B1

15

28/11/2020

(Thứ 7)

Trung tâm đào tạo nghề Giao

thông vận tải Quảng Nam

M44-20A1

Tam Kỳ

600

A1

16

01/12/2020

(Thứ 3)

Trung tâm đào tạo nghề tại

Quảng Nam

K07-20B2

Thăng Bình

55

B2

K03-20C

48

C

Trung tâm Giáo dục nghề

nghiệp Vận tải Quảng Nam

K04-20B2

176

B2

K02-20B11

30

B11

Thông báo về việc tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 9 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

12/9/2020

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K04-20B2

208

B2

K04-20B11

30

B11

02

12/9/2020

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Tam Kỳ

300

A1

03

12/9/2020

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Tam Kỳ

300

A1

04

17/9/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20C

Thăng Bình

48

B2

TTĐTN GTVT

K207B2

144

C

05

19/9/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M18-20A1

Thăng Bình

300

A1

06

19/9/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M19-20A1

Thăng Bình

300

A1

07

20/9/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M10-20A1

Thăng Bình

300

A1

08

20/9/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M11-20A1

Thăng Bình

300

A1

09

22/9/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K03-20B2

Thăng Bình

180

B2

K06-20B11

32

B11

10

25/9/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M32-20A1

Tây Giang

500

A1

11

26/9/2020

(Thứ 7)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam

M10-20A1

Thăng Bình

250

A1

12

26/9/2020

(Thứ 7)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M08-20A1

Thăng Bình

250

A1

13

27/9/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M33-20A1

Tam Kỳ

300

A1

14

27/9/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M34-20A1

Tam Kỳ

300

A1

15

27/9/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K05-20B2

Thăng Bình

208

B2

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K01-20B11

30

B11

16

02/10/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K208B2

Thăng Bình

144

B2

K135C

48

C

Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 07 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

01/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K02-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTĐTN GTVT

K205B2

144

B2

02

02/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20DE

K04-20DE

Đà Nẵng

20

D

10

E

03

04/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M25-20A1

Tam Kỳ

300

A1

04

04/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M26-20A1

Tam Kỳ

300

A1

05

05/7/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M12-20A1

Thăng Bình

350

A1

06

05/7/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M13-20A1

Thăng Bình

300

A1

07

07/7/2020

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K101C

Thăng Bình

32

C

TTGDNN Minh Sơn

K03-20B2

200

B2

08

09/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

M10-20A1

Phước Sơn

400

A1

09

10/7/2020

(Thứ 6)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam 

M08-20A1

Thăng Bình

300

A1

10

10/7/2020

(Thứ 6)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

11

11/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M27-20A1

Tam Kỳ

300

A1

12

11/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M28-20A1

Tam Kỳ

300

A1

13

11/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M08-20A1

Thăng Bình

350

A1

14

11/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M09-20A1

Thăng Bình

350

A1

15

12/7/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K01-20B2

Thăng Bình

170

B2

TTGDNN Minh Sơn

K06-19C

16

C

TTGDNN Hoàng Long

K04-20B11

56

B11

16

14/7/2020

(Thứ 3)Sáng

TTĐTN GTVT

M29-20A1

Tam Kỳ

300

A1

17

14/7/2020

(Thứ 3)Chiều

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Tam Kỳ

300

A1

18

16/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Nam Giang

500

A1

19

17/7/2020

(Thứ 6)Sáng

TTĐTN GTVT

M24-20A1

Nam Giang (Thành Mỹ)

300

A1

20

17/7/2020

(Thứ 6)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M11-20A1

Nam Giang (Thành Mỹ)

200

A1

21

18/07/2020

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K254B2

Thăng Bình

40

B2

TTGDNN Hoàng Long

K02-20B2

170

B2

TTGDNN Minh Sơn

K03-20B11

30

B11

22

19/7/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M14-20A1

Thăng Bình

350

A1

23

19/7/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M15-20A1

Thăng Bình

300

A1

24

22/7/2020

(Thứ 4)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam 

M08-20A1

Thăng Bình

300

A1

25

22/7/2020

(Thứ 4)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

26

23/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN GTVT

K206B2

Thăng Bình

144

B2

K134C

48

C

TTGDNN Hoàng Long

K05-20B11

56

B11

27

24/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M29-20A1

Nam Giang

(Thành Mỹ)

500

A1

28

25/7/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M10-20A1

Thăng Bình

350

A1

29

25/7/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M11-20A1

Thăng Bình

350

A1

30

26/7/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M16-20A1

Thăng Bình

350

A1

31

26/7/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M17-20A1

Thăng Bình

300

A1

32

29/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN GTVT

M30-20A1

Tây Giang

300

A1

33

30/7/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K03-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K04-20B2

208

B2

K04-20B11

30

B11

34

31/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M31-20A1

Tam Kỳ

300

A1

35

31/7/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

M32-20A1

Tam Kỳ

300

A1

36

04/8/2020

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20C

Thăng Bình

48

B2

TTĐTN GTVT

K207B2

144

C

Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 06 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

04/6/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K02-20B2

Thăng Bình

200

B2

K05-19C

16

C

TTGDNN Minh Sơn

K01-20B11

30

B11

02

06/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

03

06/06/2020

(Thứ 7)Chiều

TCN Bắc Quảng Nam

M04-20A1

Thăng Bình

300

A1

04

07/6/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20B2

Thăng Bình

55

B2

K09-19C

48

C

TTGDNN Hoàng Long

K02-20B11

48

B11

05

07/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M13-20A1

Tam Kỳ

250

A1

06

07/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M14-20A1

Tam Kỳ

250

A1

07

12/6/2020

(Thứ 6)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K07-19B2

Thăng Bình

200

B2

K04-19B11

30

B11

08

13/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M04-20A1

Thăng Bình

300

A1

09

13/06/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M05-20A1

Thăng Bình

300

A1

10

13/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M07-20A1

Tam Kỳ

250

A1

Trường CĐCN Quảng Nam 

M05-12A1

150

A1

11

14/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M15-20A1

Tam Kỳ

250

A1

12

14/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M16-20A1

Tam Kỳ

250

A1

13

14/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M08-20A1

Thăng Bình

400

A1

14

14/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M09-20A1

Thăng Bình

300

A1

15

17/6/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

M10-20A1

Bắc Trà My

200

A1

16

19/6/2020

(Thứ 6)

Trường CĐCN Quảng Nam  

K253B2

Thăng Bình

70

B2

TTĐTN GTVT

K204B2

144

B2

17K133C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K02-20B11

30

B11

17

20/6/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN GTVT

M17-20A1

Thăng Bình

300

A1

18

20/6/2020

(Thứ 7)Chiều

Trường CĐCN Quảng Nam 

M06-20A1

Thăng Bình

200

A1

19

21/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M18-20A1

Tam Kỳ

250

A1

20

21/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M19-20A1

Tam Kỳ

250

A1

21

23/6/2020

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K04-20DE

Đà Nẵng

30

DE

22

24/6/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Hoàng Long

K01-20B2

Thăng Bình

180

B2

K03-20B11

48

B11

23

27/06/2020

(Thứ 7)Sáng

TTGDNN Minh Sơn

M06-20A1

Thăng Bình

300

A1

24

27/06/2020

(Thứ 7)Chiều

TTGDNN Minh Sơn

M07-20A1

Thăng Bình

300

A1

25

28/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M11-20A1

Thăng Bình

300

A1

26

28/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

Trường CĐCN Quảng Nam 

M07-20A1

Thăng Bình

150

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M05-20A1

150

A1

27

28/6/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M20-20A1

Tam Kỳ

250

A1

28

28/6/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M21-20A1

Tam Kỳ

250

A1

29

01/7/2020

(Thứ 4)

TTĐTN tại Q.Nam

K02-20B2

Thăng Bình

55

B2

TTĐTN GTVT

K205B2

144

B2

30

07/7/2020

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam 

K101C

Thăng Bình

32

C

TTGDNN Minh Sơn

K03-20B2

200

B2

Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 03 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

01/03/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M02-19A1

Thăng Bình

400

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M02-19A1

150

A1

02

05/03/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K14-19B2

Thăng Bình

200

B2

03

07/03/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M01-19A1

Thăng Bình

500

A1

04

10/03/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K13-19B2

Thăng Bình

180

B2

K17-19B11

30

B11

05

15/03/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN GTVT

M06-20A1

Tam Kỳ

300

A1

06

15/03/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN GTVT

M07-20A1

Tam Kỳ

300

A1

07

15/03/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

K201B2

Thăng Bình

144

B2

K131C

48

C

TTGDNN Minh Sơn

K11-19B11

10

B11

08

21/03/2020

(Thứ 7)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M03-20A1

Thăng Bình

300

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M02-20A1

150

A1

09

21/03/2020

(Thứ 7)Chiều

TTĐTN GTVT

M08-20A1

Tam Kỳ

300

A1

10

22/03/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K15-19B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Minh Sơn

K15-19B2

200

B2

11

26/03/2020

(Thứ 5)

TTĐTN tại Q.Nam

K01-20DE

K02-20DE

Đà Nẵng

24

DE

12

27/03/2020

(Thứ 6)

Trường CĐCN Quảng Nam

K109C

Thăng Bình

16

C

TTGDNN Hoàng Long

K14-19B2

180

B2

K18-19B11

30

B11

TTGDNN Minh Sơn

K04-19C

16

C

13

28/03/2020

(Thứ 7)

Trường CĐCN Quảng Nam 

M03-19A1

Thăng Bình

150

A1

TCN Bắc Quảng Nam

M02-19A1

150

A1

Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 02 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

04/02/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K06-19B2

Thăng Bình

170

B2

02

09/02/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K13-19B2

Thăng Bình

200

B2

03

14/02/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K199B2

Thăng Bình

144

B2

K130C

48

C

04

19/02/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B2

Thăng Bình

180

B2

K16-19B11

40

B11

05

23/02/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M04-20A1

Tam Kỳ

350

A1

06

23/02/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M05-20A1

Tam Kỳ

250

A1

07

25/02/2020

(Thứ 3)

TTĐTN GTVT

K200B2

Thăng Bình

144

B2

K131B2

48

C

08

29/02/2020

(Thứ 7)

TTĐTN tại Q.Nam

K14-19B2

Thăng Bình

55

B2

K07-19C

48

C

Trường CĐCN Quảng Nam

K251B2

40

B2

TTGDNN Minh Sơn

K10-19B11

20

B11

09

30/02/2020

(Chủ nhật)Sáng

TTĐTN tại Q.Nam

M02-19A1

Thăng Bình

400

A1

Trường CĐCN Quảng Nam

M02-19A1

150

A1

10

05/03/2020

(Thứ 5)

TTGDNN Minh Sơn

K14-19B2

Thăng Bình

200

B2

11

07/03/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M01-19A1

Thăng Bình

300

A1

12

10/03/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Hoàng Long

K13-19B2

Thăng Bình

180

B2

K17-19B11

30

B11

 Thông báo Lịch tổ chức sát hạch lái xe mô tô, ô tô tháng 01 năm 2020

TT

Ngày sát hạch

Cơ sở đào tạo

Khóa

Địa điểm

Số lượng

Hạng SH

01

04/01/2020

(Thứ 7)

TTGDNN Minh Sơn

M12-19A1

Thăng Bình

400

A1

02

07/01/2019

(Thứ 3)

TTĐTN tại Q.Nam

K12-19B2

Thăng Bình

55

B2

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B2

200

B2

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K03-19B11

30

B11

03

11/01/2020

(Thứ 7)

TTĐTN GTVT

M01-20A1

M02-20A1

Tam Kỳ

600

A1

04

12/01/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

K198B2

Thăng Bình

144

B2

K129C

48

C

05

12/01/2020

(Chủ nhật)

TTĐTN GTVT

M03-20A1

Tam Kỳ

600

A1

06

17/01/2020

(Thứ 6)

TTGDNN Minh Sơn

K12-19B2

Thăng Bình

200

B2

07

19/01/2020

(Chủ nhật)Sáng

Trường CĐCN Quảng Nam

M01-20A1

Thăng Bình

150

A1

Trường TCN Bắc Q. Nam

M01-20A1

150

A1

08

19/01/2020

(Chủ nhật)Chiều

TTĐTN tại Q.Nam

M01-20A1

M02-20A1

Thăng Bình

300

A1

09

19/01/2019

(Chủ nhật)

TTĐTN tại Q.Nam

K08-19DE

Đà Nẵng

25

DE

10

21/01/2020

(Thứ 3)

Trường CĐCN Quảng Nam

K250B2

Thăng Bình

70

B2

TTĐTN tại Q.Nam

K13-19B2

55

B2

TTGDNN Hoàng Long

K15-19B11

30

B11

11

04/02/2020

(Thứ 3)

TTGDNN Vận tải Q.Nam

K06-19B2

Thăng Bình

170

B2

12

09/02/2020

(Chủ nhật)

TTGDNN Minh Sơn

K13-19B2

Thăng Bình

200

B2

13

14/02/2020

(Thứ 6)

TTĐTN GTVT

K199B2

Thăng Bình

144

B2

K130C

48

C

14

19/02/2020

(Thứ 4)

TTGDNN Hoàng Long

K12-19B2

Thăng Bình

180

B2

K16-19B11

40

B11

                                                                                 Thăng Bình, Ngày 02 tháng 01 năm 2020

Hoc Lai Xe Hướng Dẫn Thi Lý Thuyết Lái Xe Đề 3, Thi Sát Hạch Lái Xe Ô Tô, Sát Hạch Lái Xe Hạng B2, De Thi B2,

Học lái xe ô tô B1 (số tự động): Đăng kí đi học từ đầu 6.5 Triệu trọn gói cho người chưa biết lái đi học từ đầu.

Thi lái xe ô tô B2 (số Sàn): Đăng kí thi 2.7 Triệu trọn gói cho người đã biết lái.

Học lái xe ô tô B2 (số Sàn): Đăng kí đi học từ đầu 4 Triệu trọn gói cho người chưa biết lái đi học từ đầu.

Thi lái xe hạng C (xe tải): Đăng kí thi 5.5 Triệu trọn gói cho người biết lái.

Học lái xe hạng C (xe tải): Đăng kí đi học từ đầu 8 Triệu trọn gói cho người chưa biết lái đi học từ đầu.

Bổ túc tay lái. Chúng tôi có xe để bổ túc tay lái cho các bạn không nộp hồ sơ ở trung tâm với giá 200k/1h cho xe số sàn. 300k/1h cho xe số tự động, còn những người nộp hồ sơ tại trung tâm đều được học miễn phí. Tỷ lệ thi đạt của học viên sau khóa học là 100%. Các học viên sau khi lấy bằng lái xe, đều lái xe an toàn trên mọi nẻo đường. Về lý thuyết học viên biết và hiểu luật giao thông khi tham gia giao thông trên đường.

Cảnh báo khi nộp hồ sơ học lái xe. Hiện tại, có rất nhiều nơi nhận hồ sơ học lái xe với chi phí cao vì nơi đó chỉ là chỗ trung gian, môi giới. Nhận hồ sơ của học viên xong bán lại cho các trung tâm đào tạo chính quy khác. Các bạn nộp hồ sơ ở các chỗ đó sau này đến trung tâm đi học có khả năng còn mất tiền thêm. Vì không phải nộp trực tiếp cho trung tâm đào tạo chính quy, có khi đợi mãi không được thi.

Đăng kí học bằng lái xe ô tô rất đơn giản. Thủ tục đăng kí học lái xe đơn giản, trung tâm sẽ hoàn thiện hồ sơ và thủ tục cho học viên. Học viên chỉ cần chuẩn bị các giấy tờ như sau:

06 Ảnh cùng kiểu, kích cỡ 3×4 cm, Phông nào cũng được.

01 Giấy chứng minh thư nhân dân (hoặc thẻ căn cước) photto không cần công chứng.

01 Giấy khám sức khỏe theo mẫu của Bộ y tế. ( Cái này có thể nộp sau khi đi đăng ký học). Mọi chi tiết xin lien hệ: Trung tâm đào tạo lái xe oto Công Binh

Địa chỉ: Số 393A Giải Phóng – Thanh Xuân – Hà Nội.

Điện thoại : 0243 628 28 08 / 0912 07 37 88 / 0965 89 44 11. Gặp Mr Hải. Email: hoclaioto393@gmail.com

15 Đề thi lý thuyết của luật giao thông đường bộ: Đề số 1 trong 15 đề: Đề số 2 trong 15 đề: Đề số 3 trong 15 đề: Đề số 4 trong 15 đề: Đề số 5 trong 15 đề: Đề số 6 trong 15 đề: Đề số 7 trong 15 đề: Đề số 8 trong 15 đề: Đề số 9 trong 15 đề: Đề số 10 trong 15 đề: Đề số 11 trong 15 đề: Đề số 12 trong 15 đề: Đề số 13 trong 15 đề: Đề số 14 trong 15 đề: Đề số 15 trong 15 đề:

Hướng dẫn đi đường trường:

Phần 1 trong 450 câu:

Cảnh báo lái xe ô tô: Tìm Kiếm Phổ Biến: bộ 450 câu hỏi sát hạch lái xe

Bài Thi Sa Hình Sát Hạch Giấy Phép Lái Xe Ô Tô

Xin nhắc nhở mọi người về phần lý thuyết thi sát hạch lái xe thì bắt đầu từ ngày 1/3/2016 bộ GTVT có thay đổi về tốc độ các loại xe tăng them 10km/h cho nên nếu bạn đang luyện thi lý thuyết lái xe bằng phần mềm cũ thì mình nghĩ sẽ không còn chính xác nữa.

CHI TIẾT 11 BÀI SA HÌNH

BÀI 1: BÀI THI XUẤT PHÁT

Các bước thực hiện

1. Thí sinh thắt dây an toàn, dừng xe trước vạch xuất phát, chờ hiệu lệnh;

2. Khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng, tiếng loa trên xe báo lệnh xuất phát), bật đèn xi nhan trái, lái xe xuất phát;

3. Tắt xi nhan trái ở khoảng cách 5 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt);

4. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

 Yêu cầu đạt được

1. Thắt dây an toàn trước khi xuất phát;

2. Khởi hành nhẹ nhàng, không bị rung giật, trong khoảng thời gian 20 giây;

3. Bật đèn xi nhan trái trước khi xuất phát;

4. Tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 5 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt);

5. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

6. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

7. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ.

8. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

1. Không thắt dây an toàn, bị trừ 05 điểm;

2. Không bật đèn xi nhan trái khi xuất phát, bị trừ 05 điểm;

3. Không tắt đèn xi nhan trái ở khoảng cách 05 mét sau vạch xuất phát (đèn xanh trên xe tắt), bị trừ 05 điểm;

4. Không bật và tắt đèn xi nhan trái kịp thời bị trừ 05 điểm;

5. Quá 20 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị trừ 05 điểm;

6. Quá 30 giây kể từ khi có lệnh xuất phát (đèn xanh trên xe bật sáng) không đi qua vạch xuất phát, bị truất quyền sát hạch.

7. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

8. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

9. Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

10. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

11. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 01 điểm.

BÀI 2: DỪNG XE VÀ NHƯỜNG ĐƯỜNG CHO NGƯỜI ĐI BỘ

Tại vị trí người đi bộ qua đường kẻ vạch “vạch dừng lại”, vạch “đi bộ qua đường vuông góc với đường” và lắp các biển báo: “dừng lại” và “đường người đi bộ sang ngang” để yêu cầu ô tô sát hạch dừng xe nhường đường cho người đi bộ.

Các bước thực hiện:

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;

2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được:

1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm;

2. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

4. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ;

5. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm;

3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.

4. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

5. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

6. Lái xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

7. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm;

8. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây bị trừ 01 điểm.

9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

10. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

Bài 3. DỪNG XE, KHỞI HÀNH TRÊN DỐC

Trên đường dốc lên có chiều dài 15 m, độ dốc 10 %, cách chân dốc tối thiểu 06 m kẻ vạch “vạch dừng lại” và lắp biển báo: “dừng lại” để yêu cầu ô tô sát hạch dừng và khởi hành xe trên dốc.

Các bước thực hiện

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;

2. Khởi hành lên dốc nhẹ nhàng, không bị tụt dốc, bảo đảm thời gian quy định;

3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm;

2. Khởi hành xe êm dịu, không bị tụt dốc quá 500mm;

3. Xe qua vị trí dừng trong khoảng thời gian 30 giây;

4. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

6. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ;

7. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h.

 Các lỗi bị trừ điểm

1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị truất quyền sát hạch;

3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị truất quyền sát hạch;

4. Quá thời gian 30 giây kể từ khi dừng xe không khởi hành xe qua vạch dừng, bị truất quyền sát hạch;

5. Xe bị tụt dốc quá 50 cm kể từ khi dừng xe, bị truất quyền sát hạch;

6. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

7. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

8. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

9. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

10. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị 1 trừ 1 điểm;

11. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

BÀI 4. QUA VỆT BÁNH XE VÀ ĐƯỜNG VUÔNG GÓC

       Hình vệt bánh xe nằm phía bên phải theo chiều xe chạy, gồm 02 vạch dọc song song với nhau và song song với trục dọc của đường; sau hình vệt bánh xe kẻ 02 hình vuông góc nối tiếp với nhau theo chiều ngược lại,

Các bước thực hiện

1. Lái xe để bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe;

2. Lái xe qua đường vòng vuông góc trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút;

3. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch;

2. Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe;

3. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch;

4. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút.

5. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

6. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

7. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

1. Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị truất quyền sát hạch;

2. Bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vùng giới hạn của hình vệt bánh xe, bị truất quyền sát hạch;

3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

4. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 03 giây, bị trừ 05 điểm;

5. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.

6. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

7. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

8. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

9. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

10. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

11. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

12. Điểm thi dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

BÀI 5: QUA NGÃ TƯ CÓ TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

      Tại nơi giao nhau giữa hai đường hai chiều cùng cấp, lắp hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông, kẻ vạch “vạch dừng lại”, vạch “đi bộ qua đường vuông góc” và lắp biển báo “hướng đi phải theo”, biển “đường giao nhau” và biển “giao nhau có tín hiệu đèn” để yêu cầu ô tô sát hạch dừng xe tại ngã tư theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông để nhường đường cho người đi bộ.

Các bước thực hiện

1. Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông:

– Đèn tín hiệu màu đỏ phải dừng lại;

– Đèn tín hiệu màu xanh hoặc vàng được phép đi.

2. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (khoảng cách A) không quá 500mm;

3. Lái xe qua ngã tư trong thời gian quy định;

4. Lái xe qua ngã tư không vi phạm vạch kẻ đường;

5. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

1. Chấp hành theo tín hiệu đèn điều khiển giao thông;

2. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm;

3. Lái xe qua ngã tư trong thời gian 20 giây;

4. Lái xe qua ngã tư không vi phạm quy tắc giao thông đường bộ;

5. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

6. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

7. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

1. Vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông (đi qua ngã tư khi đèn tín hiệu màu đỏ), bị trừ 10 điểm;

2. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm;

4. Quá 20 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư, bị trừ 05 điểm;

5. Quá 30 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư, bị truất quyền sát hạch;

6. Lái xe vi phạm vạch kẻ đường để thiết bị báo không thực hiện đúng trình tự bài thi, bị truất quyền sát hạch.

7. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

8. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

9. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

10. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

11. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

12. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

13. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

BÀI 6. LÁI XE QUA ĐƯỜNG VÒNG QUANH CO

Hình quanh co gồm 02 nửa hình vòng tròn nối tiếp với nhau ngược chiều, tạo thành hình chữ S.

Các bước thực hiện

1. Lái xe qua đường vòng quanh co trong vùng giới hạn của hình sát hạch trong thời gian 2 phút;

2. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch;

2. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch;

3. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút.

4. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

6. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

1. Đi không đúng hình của hạng xe sát hạch, bị truất quyền sát hạch;

2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm;

4. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.

5. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

6. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

7. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

8. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

9. Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

10. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

11. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

BÀI 7. GHÉP XE VÀO CHUỒNG DỌC

Các bước thực hiện

1. Lái xe tiến vào khoảng cách khống chế để lùi vào nơi ghép xe dọc

2. Lùi để ghép xe vào nơi đỗ;

3. Dừng xe ở vị trí đỗ quy định;

4. Lái xe qua vạch kết thúc bài sát hạch và đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch;

2. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch;

3. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

4. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 02 phút.

5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

6. Tốc độ xe chạy không quá 20 km/h

Các lỗi bị trừ điểm

1. Đi không đúng hình của hạng xe thi, bị truất quyền sát hạch;

2. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm;

3. Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 05 giây bị trừ 05 điểm;

4. Ghép xe không đúng vị trí quy định (toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc), bị trừ 05 điểm;

5. Chưa ghép được xe vào nơi đỗ (khi kết thúc bài sát hạch, còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe), bị truất quyền sát hạch;

6. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.

7. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

8. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

9. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

10. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

11. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

12. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

13. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

BÀI 8: GHÉP XE VÀO CHUỒNG NGANG

Các Yêu Cầu của Bài thi:

1. Đi đúng hình quy định của hạng xe sát hạch.2. Bánh xe không đè vào vạch giới hạn hình sát hạch.3. Giữ động cơ hoạt động liên tục.4. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.5. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút.6. Tốc độ xe chạy không quá 24km/h.

BÀI 9: TẠM DỪNG Ở CHỖ CÓ ĐƯỜNG SẮT CHẠY QUA

    Trên mặt đường bố trí 02 thanh ray đường sắt, tạo tình huống giả định có đường bộ giao nhau với đường sắt không có rào chắn, không có người điều khiển giao thông; cách ray ngoài cùng của đường sắt tối thiểu 5,0 m kẻ vạch “vạch dừng lại” và lắp biển báo “giao nhau với đường sắt không có rào chắn”, biển “nơi đường sắt giao vuông góc với đường bộ” và biển báo: “dừng lại” để yêu cầu dừng ô tô sát hạch ở chỗ có đường sắt chạy qua.

Các bước thực hiện

1. Dừng xe để khoảng cách từ hình chiếu thanh cản phía trước của xe xuống mặt đường đến vạch dừng (Khoảng cách A) không quá 500mm;

2. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

1. Dừng xe cách vạch dừng quy định không quá 500mm;

2. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

4. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ;

5. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h .

Các lỗi bị trừ điểm

1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm;

3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.

4. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

5. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

6. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

7. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

8. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

10. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.1. Không dừng xe ở vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm;

3. Dừng xe quá vạch dừng quy định, bị trừ 05 điểm.

4. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

5. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

6. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

7. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

8. Xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

10. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

BÀI 10: THAY ĐỔI SỐ TRÊN ĐƯỜNG BẰNG

       Trên đoạn đường bằng có độ dài 50 m, cách đầu đoạn đường lắp biển báo phụ thứ nhất “bắt đầu tăng số, tốc độ” và cách biển báo phụ thứ nhất 25 m lắp biển báo phụ thứ hai “bắt đầu giảm số,  tốc độ”, cách biển báo phụ thứ hai 25 m lắp biển báo phụ “kết thúc giảm số, tốc độ”.

Các bước thực hiện

1. Trên quãng đường 25m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ như sau:

a) Tăng từ số 1 lên số 2 và tốc độ trên 20km/h;

2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số giảm từ số 2 về số 1 và giảm tốc độ dưới 20km/h;

3. Lái xe đến bài sát hạch tiếp theo.

Yêu cầu đạt được

1. Trên quãng đường 20m kể từ khi bắt đầu vào bài sát hạch, phải thay đổi số và tốc độ từ số 1 lên số 2 và trên 20km/h;

2. Trên quãng đường 25m còn lại của bài sát hạch phải thay đổi số và tốc độ ngược lại.

3. Hoàn thành bài sát hạch trong thời gian 2 phút.

4. Lái xe theo quy tắc giao thông đường bộ;

5. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

6. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

Các lỗi bị trừ điểm

1. Không thay đổi số theo quy định, bị trừ 05 điểm;

2. Không thay đổi tốc độ theo quy định, bị trừ 05 điểm;

3. Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định, bị trừ 05 điểm;

4. Thời gian thực hiện bài sát hạch, cứ quá 02 phút, bị trừ 05 điểm.

5. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

6. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

7. Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

8. Để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

9. Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

10. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

BÀI 11: KẾT THÚC

Các bước thực hiện

1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc;

2. Lái xe qua vạch kết thúc và dừng xe.

Yêu cầu đạt được

1. Bật đèn xi nhan phải khi xe qua vạch kết thúc;

2. Lái xe qua vạch kết thúc;

3. Giữ tốc độ động cơ không quá 4000 vòng/phút;

4. Giữ động cơ hoạt động liên tục;

5. Tốc độ xe chạy không quá  20 km/h.

Các lỗi bị trừ điểm

1. Không qua vạch kết thúc, bị truất quyền sát hạch;

2. Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn, bị truất quyền sát hạch;

3. Lái xe lên vỉa hè bị truất quyền sát hạch;

4. Điểm sát hạch dưới 80 điểm, bị truất quyền sát hạch.

5. Khi xe qua vạch kết thúc:

a) Không bật đèn xi nhan phải, bị trừ 05 điểm;

b) Xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

c) Tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 05 điểm;

d) Lái xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm.

đ) Tổng thời gian thực hiện các bài sát hạch quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm;

VIDEO HƯỚNG DẪN BÀI THI SA HÌNH SÁT HẠCH LÁI XE

Bộ Đề 450 Câu Hỏi Sát Hạch Lái Xe 2022 Có Gì Mới

Mục Lục

Để giúp cho những người đang có mong muốn sở hữu bằng lái xe vượt qua được kỳ thi sát hạch lý thuyết sắp tới dễ dàng thì nội dung sau đây sẽ chia sẻ những thông tin về bộ đề 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021. Dự kiến sẽ được thực hiện ngay 2021 tại các trung tâm sát hạch lái xe.

 

Tải phầm mêm ôn thi 600 câu trên máy tính bàn, điện thoại ( android , hoặc IOS ) 

Phần mềm

Download Free

 

 

Phần mềm 600 câu hỏi trắc nghiệm lý thuyết ô tô cho hạng B1, B2, C trên máy tính

 

 

 

Phần mềm ôn thi 600 câu hỏi lái xe trên Điện thoại Android

 

 

 

Phần mềm ôn thi 600 câu hỏi lái xe trên Điện thoại IOS

 

Trọn bộ video hướng dẫn giải 18 bộ đề thi sát hạch lái xe

 

Bộ đề 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021 có gì mới?

1. Thay đổi số lượng câu hỏi sát hạch lý thuyết

Tổng Cục Đường bộ Việt Nam dự kiến sẽ tiến hành thay đổi số lượng câu hỏi lý thuyết lái xe ô tô từ 450 thành 500 câu, tức là tăng thêm 50 câu để thí sinh áp dụng sát với thực tế hơn. Theo đó, bộ đề này sẽ được tiến hành áp dụng ngay vào tháng 11/2020 trở đi tại các trung tâm đào tạo, sát hạch lái xe.

Tuy nhiên, Tổng Cục Đường bộ Việt Nam đã có sự bổ sung, đổi mới chất lượng chương trình đào tạo, sát hạch lái xe. Trong đó là sự thay đổi về số lượng câu hỏi từ 450 câu lên thành 600 câu, thay vì chỉ là 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021 hay 500 câu như trước đó.

140 câu hỏi lý thuyết về hệ thống biển báo, sa hình, đường sắt.

10 câu hỏi lý thuyết về kỹ thuật lái xe, cách xử lý những tình huống khi tham gia giao thông.

2. Đổi mới cấu trúc nội dung đề thi từ 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021 lên 600 câu hỏi

Không chỉ số lượng câu hỏi lý thuyết được bổ sung, tăng thêm mà cấu trúc của bộ đề thi cuối năm 2020 đến năm 2021 trở đi cũng có nhiều sự thay đổi mà bạn nên chú ý. Những câu hỏi thiếu sự thực tế, không có ý nghĩa nhiều sẽ được lược bỏ và thay thế bằng câu hỏi sát thực tiễn, dễ áp dụng ngoài đời nhất.

Nguyên bộ 600 câu hỏi lý thuyết này được xây dựng dựa trên 450 câu hỏi lý thuyết cũ, cũng như là thay thế cho bộ đề 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021 với 150 câu hỏi về biển báo, sa hình, đường sắt, kỹ năng lái xe và những lỗi vi phạm an toàn giao thông như: Đi quá tốc độ cho phép, nồng độ cồn,…

Với những sự cải tiến của bộ đề mới này thì việc thi lấy bằng lái xe ô tô trong năm 2021 sẽ không dễ dàng như những năm trước đó.

Thi tốt nghiệp:

Trả lời những câu hỏi lý thuyết về luật giao thông.

Thi thực hành ngay trên phần mềm mô phỏng điều khiển xe 3D.

Thi sát hạch:

Thi sát hạch lý thuyết về luật giao thông.

Thi sát hạch trên phần mềm 3D.

Thi sát hạch sa hình.

Thi sát hạch thực hành lái xe đường trường.

3. Cải tiến về nội dung thi sát hạch lý thuyết cho các hạng GPLX

So với bộ đề 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021 như ban đầu thì thí sinh dự thi phần lý thuyết ở các hạng giấy phép lái xe đều như nhau, nghĩa là chỉ cần trả lời đúng 26/30 câu hỏi trong khoảng thời gian từ 18 đến 20 phút là đỗ.

Với bộ đề 600 câu hỏi lý thuyết mới được áp dụng này thì sẽ có sự khác biệt về số câu hỏi, câu trả lời và thời gian làm bài cho các hạng bằng lái như sau:

Hạng lái xe ô tô B1: Đề 30 câu hỏi, thời gian làm bài 20 phút, điều kiện đỗ 27/30 câu.

Hạng lái xe ô tô B2: Đề 35 câu hỏi, thời gian làm bài 22 phút, điều kiện đỗ 32/35 câu.

Hạng lái xe ô tô C: Đề 40 câu, thời gian làm bài 24 phút, điều kiện đỗ 36/40 câu.

Hạng lái xe ô tô D, E và F: Đề 45 câu, thời gian làm bài 26 phút, điều kiện đỗ 41/45 câu.

Bên cạnh đó, sự thay đổi của 600 câu hỏi khác với 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021 là có đến 100 câu hỏi điểm liệt về những trường hợp: Uống rượu bia, chạy quá tốc độ, kỹ năng lái xe, xử lý tình huống,… phải bắt buộc trả lời đúng. Kết quả của bài thi lý thuyết hầu như sẽ dựa vào những câu hỏi điểm liệt này mà đánh giá vì chỉ cần trả lời sai những câu này là sẽ bị đánh trượt phần thi lý thuyết.

Quy tắc tham gia giao thông: 58 câu hỏi.

Kỹ thuật về lái xe: 12 câu hỏi.

Sa hình, xử lý tình huống lái xe: 30 câu hỏi.

Ngoài ra, những câu hỏi mới này sẽ khác biệt 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021 là chỉ có duy nhất một đáp án đúng nhằm tránh những tình trạng mà câu hỏi có nhiều đáp án đúng và bị đánh sai câu vì trả lời thiếu ý như đề của các năm trước đó.

Đánh giá về sự thay thế của bộ đề 600 câu hỏi cho 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021

Với những sự đổi mới về bộ câu hỏi được chia sẻ ở trên sẽ mang đến lợi ích cho người muốn sở hữu GPLX có được những kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông sát với thực tế nhất để tránh tình trạng không xử lý được những tình huống trên đường.

Giảm thiểu các trường hợp nhiều người học vẹt, học tủ và bổ sung kiến thức luật giao thông cho những người muốn thi bằng lái xe.

Việc thay đổi 450 câu hỏi sát hạch lái xe 2021 trở thành 600 câu là một bước cải tiến chất lượng mới trong việc giảng dạy của các trung tâm, trường đào tạo lái xe. Từ đó trình độ chuyên môn của giáo viên và hệ thống trang thiết bị phục vụ việc học cũng sẽ tăng theo.

Ngoài khả năng lái xe, những câu hỏi được bổ sung sẽ giúp người thi có được những bài học thực tế giá trị, giúp người lái xe nâng cao đạo đức lái xe.

XEM NGAY BỘ ĐỀ MỚI NHẤT TẠI ĐÂY

ĐỂ LẠI THÔNG TIN CHÚNG TÔI SẼ GỌI LẠI CHO BẠN

( Hoặc liên hệ Hotline: 0901 400 333 để được tư vấn nhanh chóng )

Bạn đang xem bài viết Trung Tâm Sát Hạch Lái Xe Quảng Nam trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!