Xem Nhiều 2/2023 #️ Triển Khai Cuộc Thi “An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai” Dành Cho Giáo Viên Và Học Sinh Trung Học Năm Học 2022 # Top 8 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 2/2023 # Triển Khai Cuộc Thi “An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai” Dành Cho Giáo Viên Và Học Sinh Trung Học Năm Học 2022 # Top 8 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Triển Khai Cuộc Thi “An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai” Dành Cho Giáo Viên Và Học Sinh Trung Học Năm Học 2022 mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Dành cho giáo viên có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ, làm bài tự luận và chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và giáo dục ATGT cho học sinh hoặc xử lý tình huống sư phạm.

Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 2: Giao lưu tìm hiểu kiến thức và kỹ năng tham gia giao thông an toàn, dành cho học sinh có thành tích xuất sắc ở vòng 1.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

Vòng 1: Thi trắc nghiệm về kiến thức ATGT, Luật Giao thông đường bộ và câu hỏi tự luận.

Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021.

Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021.

Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021.

Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021.

Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021.

Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021.

Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021.

Học sinh và giáo viên đã đoạt từ giải ba trở lên ở các cuộc thi của những năm trước đây không tham gia cuộc thi năm học 2020-2021.

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau:

Sở GDĐT đề nghị Phòng GDĐT các quận, huyện, thị xã; Giám đốc Trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên (GDNN-GDTX); Hiệu trưởng các trường trực thuộc Sở trên địa bàn Thành phố tuyên truyền, tạo điều kiện cho cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh tham gia cuộc thi “ An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” năm học 2020 – 2021, cụ thể như sau: I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

2

 

Giáo viên chọn nội dung của tài liệu “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” cấp THCS và THPT xây dựng kế hoạch bài dạy và dạy thử nghiệm.

Sản phẩm dự thi là hồ sơ dạy học, bao gồm:

Thiết bị dạy học và học liệu (nếu có): được sử dụng để hỗ trợ hoạt động của học sinh theo tiến trình dạy học đã thiết kế, có thể là: mô hình, video clip, âm thanh, hình ảnh, tranh, sơ đồ…

Báo cáo về việc thử nghiệm tiến trình dạy học đã thiết kế (không quá 02 trang giấy A4), kèm theo minh chứng về hoạt động dạy học đã tiến hành, giáo viên có thể lựa chọn các minh chứng như: đoạn video clip minh họa các hoạt động học điển hình (dung lượng không quá 30MB); sản phẩm của các hoạt động học và kết quả thực hiện các nhiệm vụ học tập của học sinh.

 

Tiêu chí chấm sản phẩm dự thi vận dụng theo Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

2. Cách thức nhận đề thi

Đề thi được chuyển kèm theo Công văn này hoặc giáo viên và học sinh có thể tra cứu trên website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn để tham gia dự thi.

3. Cách thức dự thi và nộp bài thi

Học sinh và giáo viên tham gia thi trực tuyến bằng cách trả lời trực tiếp câu hỏi trắc nghiệm và đính kèm bài tự luận trực tiếp trên trang website: http://giaoducatgttrongtruonghoc.com.vn (Hướng dẫn các bước tham dự thi và nộp bài được đính kèm Công văn này).

 

  Thời gian tổ chức cuộc thi

  a) Vòng 1

  Từ ngày 04/01/2021 đến 12/01/2021 các nhà trường tổ chức tuyên truyền

  đến cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chuẩn bị tham gia Cuộc thi.

   

  Từ ngày 13/01/2021 đến 06/02/2021: Các trường phát động và tổ chức cuộc thi; giáo viên, học sinh làm và nộp bài thi. (Sau ngày 06/02/2021 hệ thống thi trực tuyến sẽ đóng và không tiếp nhận bài dự thi).

  Từ ngày 22/02/2021 đến 10/3/2021: Ban Giám khảo tổ chức chấm thi.

  Tháng 3/2021: Ban Tổ chức gửi thông báo kết quả thi vòng 1 đến Sở

  GDĐT và các đơn vị có thí sinh đạt giải cuộc thi để chuẩn bị tham dự vòng 2.

  b) Vòng 2

   

  Bài dự thi vòng 2 dành cho giáo viên được nộp cho Ban Tổ chức trước 07 ngày khi ngày Hội giao lưu và tổng kết trao giải diễn ra (sẽ có thông báo sau)

  Triển Khai Chương Trình Học Bổng Báo Asahi Nhật Bản

  (QBĐT) – Ngày 19-1, Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần ISSHIN tổ chức hội nghị triển khai chương trình học bổng Báo ASAHI Nhật Bản năm học 2021-2022. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục-Đào tạo; các trường học trên địa bàn tỉnh.

  Hội Khuyến học tỉnh phối hợp với Công ty cổ phần ISSHIN tổ chức hội nghị triển khai chương trình học bổng Báo ASAHI Nhật Bản.

  Công ty cổ phần ISSHIN tại Hà Nội được Báo ASAHI Nhật Bản ủy thác thực hiện việc tuyển sinh học sinh tham gia học bổng của Báo ASAHI Nhật Bản tại Việt Nam 15 năm qua.

  Được triển khai tại Quảng Bình từ năm 2016 đến 2020, toàn tỉnh đã có 84 học sinh trong 5 khóa học trên địa bàn tham gia học bổng ISSHIN- ASAHI.

  Tham gia học bổng ISSHIN- ASAHI, trong 2 năm đầu, học sinh được miễn 100% học phí, chỗ ở, có công việc làm thêm ổn định, có cơ hội học lên tiếp ở Nhật Bản, được đóng bảo hiểm, có thu nhập, có chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Sau khi tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và kinh phí, các học sinh sẽ tự lựa chọn cơ hội khác để phát triển, như: thi vào các trường cao đẳng, đại học tại Nhật, làm việc tại Nhật hay về nước…  

  Năm học 2021-2022, Công ty cổ phần ISSHIN tiếp tục tư vấn, tuyển sinh với số lượng không giới hạn; bảo đảm các điều kiện: nam, nữ từ 18 đến 24 tuổi; tốt nghiệp THPT, cao đẳng, đại học loại khá trở lên, thuộc diện hộ nghèo, có hoàn cảnh khó khăn, có sức khỏe tốt, không mắc các bênh truyền nhiễm. Các học sinh sẽ có thời gian rèn luyện trước khi sang Nhật và Công ty cổ phần ISSHIN sẽ cho tạm ứng kinh phí; thời gian sơ tuyển đến nhập học từ tháng 4 đến tháng 10 hàng năm.

  Hương Trà

  Vinschool Tiếp Tục Triển Khai Học Bổng Tinh Hoa

  Nối tiếp chương trình học bổng Tinh hoa, hệ thống giáo dục Vinschool tiếp tục dành cơ hội học tập tại trường PTLC Vinschool cho những học sinh xuất sắc trên toàn quốc.

  Học bổng trị giá tối đa 150 triệu đồng trong thời gian 3 năm, gồm toàn bộ học phí, chi phí bán trú tại trường.

  Trường PTLC Vinschool luôn thúc đẩy khuyến học khuyến tài thông qua việc phát triển chương trình học bổng Tinh hoa dành cho các học sinh THPT xuất sắc. Sau hai năm triển khai, các học sinh được trao học bổng đều chứng minh được năng lực tốt, duy trì được thành tích học tập xuất sắc và giành nhiều giải thưởng ấn tượng trong kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

  Phát huy ưu điểm và ý nghĩa của chương trình, niên khóa 2016-2017, chương trình học bổng Tinh hoa của Hệ thống giáo dục Vinschool tiếp tục được triển khai trên toàn quốc. Điều kiện tham gia ứng thí là các em học sinh cần đạt danh hiệu học sinh giỏi liên tục từ lớp 6 đến lớp 9; điểm trung bình năm học 2015-2016 từ 8,5 trở lên và có một trong 3 môn toán, văn hoặc tiếng Anh từ 9 điểm trở lên; điểm thi vào lớp 10 từ 55 điểm trở lên; vượt qua kỳ kiểm tra chất lượng đầu vào tại Vinschool; hạnh kiểm tốt và sức khỏe tốt.

  The World Scholar’s Cup

  Một thế giới không hoàn hảo

  , các em học sinh đã tham gia nhiều vòng thi thể hiện kiến thức ở nhiều lĩnh vực khác nhau, từ tư pháp, y tế, văn học – nghệ thuật đến xã hội học.

  Vô địch tin học văn phòng thế giới MOSWC

  cấp thành phố.

  Sau khi qua vòng xét tuyển hồ sơ, học sinh sẽ được tham gia bài thi viết và cuối cùng là phỏng vấn với hội đồng xét học bổng. Với việc đề cao tinh thần “Lãnh đạo tự thân”, trong vòng phỏng vấn, các em sẽ được trình bày những dự án riêng, qua đó thể hiện trách nhiệm, thái độ của bản thân trước những vấn đề cuộc sống. Dự án có thể thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau nhưng phải do chính các em dẫn dắt, thực hiện và áp dụng vào thực tế để mang đến giá trị thực trong việc phát triển cộng đồng học sinh tại Vinschool.

  “Liệu sách có tốt hơn vô tuyến truyền hình?”.

  “Trước kia em khá nhút nhát, sống khép mình. Việc vinh dự được nhận được học bổng Tinh hoa của Vinschool đã tạo nên bước ngoặt lớn trong cuộc đời học sinh của em, giúp em nhận ra nhiều khả năng còn tiềm ẩn của bản thân. Em tự thấy mình phải học thật giỏi và làm thêm nhiều việc cho cộng đồng. Vì vậy, em đã quyết định tham gia nhiều dự án ý nghĩa tại Vinschool”, Trần Minh Khuê, học sinh nhận học bổng Tinh hoa năm học 2015-2016 chia sẻ. Minh Khuê vừa đạt giải trong cuộc thi Học sinh giỏi toán cấp cụm. Em cũng là thành viên tích cực trong các dự án do học sinh chủ trì như dự án Vinschool Cancer Charity (tuyên truyền chống ung thư), dự án Tạp chí tiếng Anh Vinschool Magazine, dự án Vinser – Mentor hỗ trợ dạy học tự nguyện cho học sinh tiểu học.

  “Chúng tôi mong muốn trao cơ hội tốt nhất cho các em học sinh xuất sắc – những cá nhân có tiềm năng trở thành “thủ lĩnh tinh thần”. Chúng tôi tạo điều kiện để các em thể hiện giá trị bản thân, góp phần nâng cao phong trào học tập, rèn luyện trong nhà trường cũng như truyền cảm hứng cho bạn bè xung quanh. Đồng thời, chương trình học bổng Tinh hoa Vinschool thường niên cũng là hành động thiết thực góp phần đào tạo những công dân tinh hoa, đóng góp hữu ích cho xã hội, đất nước trong tương lai”, bà Phan Hà Thủy, Hiệu trưởng trường PTLC Vinschool chia sẻ về ý nghĩa của học bổng Tinh hoa.

  Chương trình sẽ nhận hồ sơ xét tuyển học bổng (theo mẫu của nhà trường) từ nay tới trước 15/6. Học sinh đủ điều kiện dự thi học bổng sẽ được mời tham gia bài thi viết một trong 3 môn tự chọn toán, văn hoặc tiếng Anh vào ngày 1/7. Vượt qua vòng thi này, học sinh sẽ được mời phỏng vấn với hội đồng xét học bổng của Vinschool vào ngày 15/7. Kết quả sẽ được công bố dự kiến vào ngày 1/8.

  Thông tin chi tiết về chương trình học bổng Tinh hoa

  Liên hệ: Văn phòng tuyển sinh hệ thống giáo dục Vinschool

  Địa chỉ: Trường PTLC Vinschool, T35-36 Khu đô thị Times City, 458 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội

  SĐT: 04. 3975 3333 – số máy lẻ 2. Email: tuyensinh@vinschool.com

  Website:

  Quận Hà Đông Triển Khai Kế Hoạch Tuyển Sinh Đầu Cấp Năm Học 2022

   BCĐ tuyển sinh quận yêu cầu các nhà trường tổ chức tuyển sinh đúng quy chế,

  đảm bảo chính xác, công bằng, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh.

  Theo đó, phương thức tuyển sinh vào các trường mầm non, tuyển sinh vào lớp 1 và lớp 6 là xét tuyển. Thời gian tuyển sinh đối với các trường công lập: phải hoàn thành việc cấp mã số tuyển sinh (kèm mật khẩu) cho cha mẹ học sinh trước ngày 25/5/2019. 

  Tuyển sinh trực tuyến vào lớp 1 từ ngày 01/7 đến hết ngày 03/7/2019. Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non từ ngày 04/7 đến hết ngày 06/7/2019. Tuyển sinh vào lớp 6 từ ngày 07/7 đến hết ngày 09/7/2019. Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp từ ngày 13/7 đến hết ngày 18/7/2019. Đối với các trường ngoài công lập từ ngày 26/5 đến ngày 12/7/2018. 

  Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2019. 

  Sau ngày 18/7/2019, những trường tuyển sinh chưa đủ chỉ tiêu được giao phải báo cáo phòng GD-ĐT; căn cứ vào tình hình cụ thể của từng trường, phòng GD-ĐT cho phép trường được tuyển sinh bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2019 đến ngày 22/7/2019. 

  Các trường tiểu học: Trước ngày 05/6/2019 trả học bạ cho học sinh lớp 5 đã hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học năm học 2018- 2019 cho cha mẹ học sinh. Trong học bạ có kèm theo mã số trực tuyến của học sinh và bản hướng dẫn để cha mẹ học sinh được biết. 

  Ban chỉ đạo tuyển sinh quận Hà Đông giao phòng GD-ĐT chỉ đạo các trường tổ chức tuyển sinh theo đúng kế hoạch của Ban chỉ đạo tuyển sinh và hướng dẫn của Sở GD-ĐT, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học, tuyệt đối không tổ chức thi tuyển học sinh lớp 1. Kiểm soát chặt chẽ, hạn chế đến mức thấp nhất việc tuyển sinh trái tuyến của các trường, đặc biệt đối với các trường đã đủ chỉ tiêu được giao. 

  Các trường Mầm non, tiểu học, THCS thông báo công khai tại trường về tuyến tuyển sinh do Ban chỉ đạo tuyển sinh quận quy định; chỉ tiêu tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ, thời gian tuyển sinh trước khi bắt đầu tuyển sinh 15 ngày để cha mẹ học sinh biết và chuẩn bị hồ sơ nhập học cho học sinh tại trường. Tuyên truyền, hướng dẫn cho toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và cha mẹ học sinh về tuyển sinh trực tuyến. 

  Riêng tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS Lê Lợi sẽ tổ chức theo phương thức xét tuyển. Nếu số lượng hồ sơ xin dự tuyển ít hơn hoặc bằng chỉ tiêu tuyển sinh được giao sẽ tuyển thẳng toàn bộ. Nếu số lượng hồ sơ xin dự tuyển nhiều hơn số chỉ tiêu được giao, hội đồng tuyển sinh tiến hành tính điểm để xét tuyển cho đủ số lượng cần tuyển. Tuyển thẳng học sinh đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích cấp quốc gia trong các cuộc thi giải toán, Olympic tiếng Anh qua internet năm học 2016- 2017. Căn cứ vào số điểm đạt được của học sinh, theo thứ tự từ cao xuống thấp có số thứ tự từ số 01 đến 210. Tiêu chí tính điểm như sau: Lớp1,2,3,4,5 đạt danh hiệu HS hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện và bài kiểm tra định kỳ cuối năm học môn Toán, tiếng Việt đạt từ 9,0 trở lên. Tổng điểm 2 môn Toán và tiếng Việt được tính như sau: Đạt 20 điểm: được cộng 4,0 điểm; Đạt 19,0 điểm: được cộng 3,0 điểm; Đạt 18,0 điểm: được cộng 2,0 điểm. 

  Ngoài ra, học sinh đạt giải qua các kỳ thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức (từ lớp 3-lớp 5) cũng sẽ được cộng điểm. Học sinh đạt nhiều giải hoặc huy chương cá nhân trong thi đấu TDTT, văn nghệ, vẽ tranh chỉ được tính cộng 1 lần điểm cao nhất. Học sinh là con liệt sỹ, con thương binh, con anh hùng LLVT, con anh hùng lao động, con bệnh binh, con của người nhiễm chất độc hóa học Đioxin được cộng 3,0 điểm vào tổng điểm xét tuyển. 

  Ban chỉ đạo tuyển sinh quận yêu cầu các nhà trường tổ chức tuyển sinh đúng quy chế, đảm bảo chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh; góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, phân tuyến và giao chỉ hợp lý, đảm bảo đủ chỗ cho học sinh, tránh tình trạng quá tải ở một số trường. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo 5 rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh. Tiếp tục thực hiện các giải pháp nhằm tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học, giảm số lượng học sinh trái tuyến, giảm số học sinh/lớp. Tăng số học sinh được học 2 buổi/ngày. Các trường tuyệt đối không được vận động, quyên góp thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ được giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

  Bạn đang xem bài viết Triển Khai Cuộc Thi “An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai” Dành Cho Giáo Viên Và Học Sinh Trung Học Năm Học 2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!