Xem Nhiều 5/2022 # Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 8 (Có Đáp Án) # Top Trend

Xem 17,028

Cập nhật thông tin chi tiết về Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 8 (Có Đáp Án) mới nhất ngày 17/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 17,028 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Bộ Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 11 (Có Đáp Án)
 • 70 Câu Đố Tiếng Anh Thú Vị Nhất
 • Bạn Có Đủ Tự Tin Để Hấp Dẫn Chàng?
 • Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán 2022 Nhanh Nhất Mã Đề 114
 • Đáp Án Đề Minh Họa Môn Anh Lần 3 Năm 2022 Giải Chi Tiết
 • Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 bài 8 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 12 bài 8 chọn lọc hay nhất.

  Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 8

  1. Phương thức phổ biến tiến hành tiến công đường không hiện nay của địch như thế nào?

  a. Tiến công từ xa

  b. Tiến công trực tiếp

  c. Đánh gần

  d. Đánh trực tiếp

  2. Nội dung nào không phải là thủ đoạn trong tiến công đường không của địch ?

  a. Sử dụng tổng hợp các loại phương tiện vũ khí để tiến công

  b. Vũ khí đánh từ nhiều hướng vào nhiều mục tiêu cùng một lúc

  c. Đánh đêm, đánh ác liệt từng đợt lớn kết hợp đánh nhỏ liên tục

  d. Đánh lẻ, dài ngày, chủ yếu diễn ra trên mặt đất

  3. Nội dung nào không phải là thủ đoạn trong tiến công đường không của địch?

  a. Trinh sát năm chắc mục tiêu, nghi binh, tác chiến điện tử mạnh

  b. Máy bay, vũ khí, phương tiện đột nhập ở độ cao thấp

  c. Đánh đêm để tạo bất ngờ

  d. Đánh lâu dài làm tê liệt sức chiến đấu của đối phương

  4. Thủ đoạn kết hợp tiến hành tiến công đường không của địch là gì?

  a. Đánh mạnh từ bên trong kết hợp với răn đe quân sự bên ngoài

  b. Kết hợp vừa đánh vừa đàm; vừa đánh vừa giữ đất

  c. Kết hợp tiến công hỏa lực với các hoạt động lật đổ, khủng bố và phá hoại từ bên trong nước đối phương

  d. Chống phá về chính trị là chủ yếu kết hợp răn đe quân sự

  5. Trong công tác phòng không nhân dân, lực lượng nào sau đây làm nòng cốt?

  a. Lực lượng phòng không của các địa phương

  b. Lực lượng phòng không, không quân của các tỉnh, thành phố

  c. Bộ đội phòng không, không quân của quân đội

  d. Lực lượng phòng không, không quân của các xã, phường

  6. Công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới có yêu cầu gì?

  a. Nhà nước phát huy sức mạnh của tổng hợp của các cấp, các ngành

  b. Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh của các cấp, các ngành

  c. Nhà nước làm là chính và phát huy sức mạnh của tổng hợp của toàn dân, các cấp, các ngành

  d. Nhà nước và nhân dân cùng làm, phát huy sức mạnh của tổng hợp của toàn dân, các cấp, các ngành

  7. Nội dung nào sau đây sai với phương châm của công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới ?

  a. Lấy đánh trả là chính, phòng tránh là quan trọng

  b. Chủ động sẵn sàng xử lí mọi tình huống

  c. Lấy phòng, tránh là chính

  d. Toàn dân – toàn diện – tích cực chủ động

  8. Tính chất của công tác phòng không nhân dân trong tình hình mới là gì?

  a. Tính chất hiện đại, tính chất toàn diện trong chiến tranh

  b. Tính chất nhân dân, tính hiện đại trong chiến tranh

  c. Tính chất nhân dân, tính chất quần chúng trong chiến tranh

  d. Tính chất toàn diện, tính nhân dân trong chiến tranh

  9. Nội dung nào sau đây sai với yêu cầu chung của ngụy trang, sơ tán và phòng tránh?

  a. Đảm bảo an toàn nơi sơ tán, phân tán

  b. Ổn định sản xuất và đời sống nhân dân

  c. Không hoang mang, rối loạn xã hội nơi sơ tán

  d. Phải tạo ra mục tiêu mới nơi sơ tán

  10. Nội dung nào sau đây không đúng so với 5 nội dung chính công tác phòng không nhân dân?

  a. Xây dựng các tổ chức chính trị – xã hội vững mạnh

  b. Tổ chức trinh sát, thông báo, báo động

  c. Tổ chức đánh trả và phục vụ chiến đấu

  d. Tổ chức khắc phục hậu quả

  11. Nội dung nào sau đây sai với yêu cầu cụ thể của ngụy trang, sơ tán và phòng tránh?

  a. Kết hợp kinh tế với quốc phòng trong xây dựng công trình phòng tránh

  b. Nhà nước và nhân dân cùng làm, lấy lực lượng nhân dân tại chỗ là chính

  c. Tận dụng lợi thế địa hình tự nhiên để tổ chức phòng tránh

  d. Chủ yếu dựa vào sự đảm bảo về tài chính của nhà nước

  12. Một trong những yêu cầu cụ thể của sơ tán, phân tán trong công tác phòng không nhân là:

  a. Kết hợp giữa thô sơ và hiện đại trong tổ chức ngụy trang

  b. Kết hợp giữa đánh trả của quân đội và của nhân dân

  c. Kết hợp giữa sơ tán và tổ chức ngụy trang nơi sơ tán

  d. Kết hợp giữa đánh địch trên không và đánh địch trên bộ

  13. Một trong những yêu cầu của khắc phụ hậu quả trong công tác phòng không nhân là:

  a. Khắc phục nhanh hậu quả và tổ chức rời khỏi nơi sơ tán

  b. Chủ động đánh địch và khắc phục hậu quả nơi sơ tán

  c. Tích cực chủ động, kịp thời để giảm bớt thiệt hại, ổn định đời sống

  d. Khắc phục hậu quả dựa trên cơ sở nhà nước đầu tư

  14. Nội dung nào sai so với yêu cầu của sơ tán, phòng tránh trong công tác phòng không nhân dân?

  a. Liên tục thay đổi địa điểm sơ tán, phân tán để đảm bảo bí mật

  b. Bí mật sơ tán, phân tán

  c. Phòng tránh tại chỗ bằng công sự, hầm hào, ngụy trang nghi binh

  d. Chuẩn bị trước kế hoạch phòng tránh, khắc phục hậu quả

  15. Trong tình hình mới, nội dung nào sau đây không đúng về đặc điểm công tác phòng không nhân dân?

  a. Vừa đánh địch vừa tiến hành chiến tranh bảo vệ tổ quốc

  b. Phải phối hợp chặt chẽ các lực lượng vũ trang, lực lượng phòng không 3 thứ quân

  c. Gắn liền với xây dựng và bảo vệ tổ quốc, chế độ XHCN

  d. Vừa đối phó với địch trên không, vừa sẵn sàng đối phó với địch mặt đất

  16. Trong tình hình mới, công tác phòng không nhân dân có đặc điểm gì ?

  a. Vừa đối phó với địch trên bộ, vừa đối phó với địch trên không

  b. Vừa đối phó với địch trên không, vừa sẵn sàng đối phó với bọn phản động nội địa gây bạo loạn lật đổ

  c. Vừa đối phó với địch trên bộ, vừa đánh bọn phản động nội địa

  d. Vừa đối phó với địch bên trong, vừa dẹp bạo loạn

  17. Trong tình hình mới, công tác phòng không có yêu cầu gì?

  a. Bí mật, bất ngờ, chuẩn bị có trọng tâm trọng điểm

  b. Quân đội phải thường xuyên luyện tập các phương án chiến đấu

  c. Phải chuẩn bị, luyện tập kĩ lưỡng các phương án phòng không nhân dân

  d. Phát huy khả năng chiến đấu phòng không của nhân dân các địa phương

  18. Công tác phòng không nhân dân do ai lãnh đạo, điều hành?

  a. Đảng lãnh đạo, Nhà nước điều hành thống nhất tập trung ở từng địa phương

  b. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, điều hành thống nhất tập trung của nhà nước từ trung ương đến địa phương

  c. Đảng lãnh đạo, Nhà nước điều hành thống nhất tập trung của lực lượng phòng không quốc gia

  d. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, quân đội điều hành một cách thống nhất và tập trung

  19. Lựa chọn nào sai so với nội dung của công tác phòng không nhân dân?

  a. Tăng cường tuyên truyền giáo dục nhận thức, kiến thức phòng không nhân dân

  b. Tổ chức thông báo, báo động kịp thời

  c. Tăng cường tập luyện sơ tán phòng tránh, cứu thương, phòng chữa cháy

  d. Toàn dân phải liên tục luyện tập các phương án chiến đấu

  20. Phương thức phổ biến tiến hành tiến công đường không hiện nay, các vũ khí, phương tiện của địch hoạt động như thế nào?

  a. Bay cao với các phương tiện tàng hình, hoạt động liên tục ban ngày

  b. Bay thấp với các phương tiện tàng hình, hoạt động liên tục ngày đêm

  c. Bay thấp với các phương tiện hiện đại, hoạt động liên tục ban đêm

  d. Hoạt động liên tục trong các khu vực quan trọng

  21. Nội dung nào không phải là hạn chế khi tiến hành tiến công đường không của địch ?

  a. Khó tiến công các mục tiêu vì chất lượng của vũ khí hạn chế

  b. Phải nắm chắc thông tin về mục tiêu

  c. Khó tiến công các mục tiêu nhỏ và mục tiêu di động, cơ động

  d. Tốn kém về tài chính, số vũ khí công nghệ cao có hạn

  22. Xu hướng phát triển hiện nay về lực lượng như thế nào?

  a. Tổ chức chặt chẽ, cơ cấu đủ lớn, có khả năng tác chiến lớn

  b. Đa năng, số lượng cao, có khả năng đánh những trận lớn

  c. Tinh gọn, đa năng, cơ cấu hợp lí, cân đối, có khả năng tác chiến độc lập

  d. Có khả năng đánh thắng đối phương trong cuộc chiến tranh với quy mô lớn

  23. Xu hướng phát triển hiện nay nghệ thuật tác chiến?

  a. Có thể tiến công từ xa, ngoài vùng trời, vùng biển của quốc gia

  b. Có thể tiến công từ xa, ngoài vùng trời, vùng biển của quốc gia

  c. Không phụ thuộc vào không gian, thời gian tiến hành, có thể tiến công cả ngày và đêm

  d. Có thể tiến công từ xa, ngoài vùng trời, vùng biển của quốc gia

  Trắc nghiệm: 1a; 2d; 3d; 4c; 5c; 6d; 7a; 8c; 9d; 10a; 11d; 12a; 13c; 14a; 15a; 16b; 17c; 18b; 19d; 20b; 21a; 22c; 23c

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 2 (Có Đáp Án)
 • 21 Câu Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Luật Kinh Tế
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Tế
 • Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Không Đáp Án (Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan)
 • Bạn đang xem bài viết Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 8 (Có Đáp Án) trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100