Xem Nhiều 5/2022 # Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 2 (Có Đáp Án) # Top Trend

Xem 21,384

Cập nhật thông tin chi tiết về Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 2 (Có Đáp Án) mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 21,384 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 8 (Có Đáp Án)
 • Bộ Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 11 (Có Đáp Án)
 • 70 Câu Đố Tiếng Anh Thú Vị Nhất
 • Bạn Có Đủ Tự Tin Để Hấp Dẫn Chàng?
 • Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán 2022 Nhanh Nhất Mã Đề 114
 • Tuyển tập các câu hỏi trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 bài 2 có đáp án chi tiết. Bộ đề trắc nghiệm GDQP 12 bài 2 chọn lọc hay nhất.

  Đề bài Trắc nghiệm Giáo dục quốc phòng 12 Bài 2

  1. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân ở nước ta nhằm mục đích gì?

  a. Sẵn sàng đánh bại mọi hành động xâm lược và bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

  b. Sẵn sàng đánh bại “thù trong giặc ngoài” chống phá cách mạng nước ta.

  c. Sẵn sàng đánh bại thủ đoạn tạo dựng, tập hợp lực lượng của kẻ thù.

  d. Sẵn sàng đánh bại lực lượng trong và ngoài nước của các thế lực phản động.

  2. Một trong những nội dung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân là:

  a. Phân vùng chiến lược gắn với xây dựng các vùng kinh tế và vùng dân cư.

  b. Phân vùng chiến lược về quốc phòng an ninh kết hợp với vùng kinh tế trên cơ sở quy hoạch các vùng dân cư.

  c. Phân vùng chiến lược gắn với bố trí lực lượng quân sự mạnh trên cơ sở quy hoạch các vùng dân cư.

  d. Phân vùng chiến lược gắn với xây dựng các tuyến phòng thủ trên cơ sở quy hoạch các vùng dân cư.

  3. Một trong những đặc điểm của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là:

  a. Lực lượng vũ trang nhân dân, quân đội nhân dân làm nòng cốt.

  b. Quốc phòng phát triển theo hướng độc lập, tự cường và hiện đại.

  c. Nền quốc phòng Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm nòng cốt

  d. Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân của dân, do dân và vì dân.

  4. Một trong những đặc điểm của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là:

  a. Nền quốc phòng toàn dân gắn chặt với nền an ninh nhân dân.

  b. Nền quốc phòng toàn dân đóng vai trò chủ đạo, quyết định.

  c. Nền quốc phòng toàn dân chi viện, hỗ trợ cho nền an ninh nhân dân.

  d. Nền quốc phòng toàn dân luôn độc lập với nền an ninh nhân dân.

  5. Một trong những đặc điểm của nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân là:

  a. Được xây dựng toàn diện và từng bước hiện đại

  b. Lấy quân đội nhân dân làm nòng cốt trong xây dựng.

  c. Nền an ninh nhân dân hỗ trợ cho nền quốc phòng toàn dân.

  d. Được xây dựng dựa vào vũ khí và phương tiện hiện đại.

  6. Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực của nền quốc phòng toàn

  a. Xây dựng tiềm lực vũ khí trang bị hiện đại cho quân đội.

  b. Xây dựng khả năng chiến đấu với kẻ thù xâm lược cho nhân dân.

  c. Xây dựng và giữ gìn truyền thống văn hóa của dân tộc.

  d. Xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh.

  7. Tiềm lực chính trị, tinh thần được biểu hiện ở một trong những nội dung nào?

  a. Khả năng huy động, khơi dậy lòng yêu nước với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

  b. Nâng cao trách nhiệm của lực lượng vũ trang với nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

  c. Sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của nhà nước đối với quốc phòng, an ninh.

  d. Là sự huy động nhân tố tinh thần phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh.

  8. Tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng, an ninh là gì?

  a. Là khả năng về kinh tế của đất nước có thể khai thác, huy động nhằm phục vụ cho quốc phòng, an ninh

  b. Là sức mạnh kinh tế có thể phục vụ khẩn cấp cho quốc phòng, an ninh

  c. Là khả năng quản lý, điều hành của nền kinh tế khi đất nước có chiến tranh

  d. Là khả năng tổ chức của nền kinh tế với quốc phòng, an ninh trong thời bình

  9. Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là:

  a. Hiện đại hóa đất nước, xây dựng nền quốc phòng giàu mạnh.

  b. Xây dựng đội ngũ cán bộ trong lực lượng vũ trang vững mạnh.

  c. Phát triển trình độ chiến đấu của lực lượng hải quân trên biển.

  d. Tổ chức bố trí lực lượng vũ trang rộng khắp trên toàn lãnh thổ.

  10. Nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân không gồm nội dung nào sau đây?

  a. Kết hợp phát triển mạnh về kinh tế xã hội với tăng cường sức mạnh quốc phòng.

  b. Trong chiến tranh đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.

  c. Trong hòa bình bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ.

  d. Đánh bại mọi âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch.

  11. Một trong những nhiệm vụ xây dựng nền an ninh nhân dân vững mạnh là:

  a. Giáo dục tình yêu quê hương đất nước cho nhân dân.

  b. Giữ vững ổn định và phát triển của mọi hoạt động, mọi lĩnh vực của đời sống.

  c. Đấu tranh chống âm mưu, hành động chuẩn bị xâm lược của kẻ thù .

  d. Nâng cao trình độ nhận thức của thế hệ trẻ về quốc phòng, an ninh.

  12. Một trong những tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là:

  a. Kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.

  b. Kết hợp thế trận quốc phòng toàn dân với thế trận an ninh nhân dân.

  c. Kết hợp phân vùng kinh tế với phân vùng chiến lược quốc phòng, an ninh.

  d. Xây dựng quân đội nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

  13. Một trong những nội dung xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là:

  a. Xây dựng cơ quan quân sự, an ninh các cấp vững mạnh.

  b. Xây dựng quân đội nhân dân, công an nhân dân vững mạnh.

  c. Xây dựng khu vực chiến đấu làng xã vững chắc.

  d. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

  14. Xây dựng tiềm lực kinh tế của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân cần quan tâm nội dung nào?

  a. Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nền kinh tế.

  b. Xây dựng nền kinh tế, đẩy mạnh xuất khẩu và trao đổi thương mại.

  c. Gắn xây dựng cơ sở hạ tầng của nền kinh tế với xây dựng cơ sở của nền quốc phòng, an ninh.

  d. Tăng cường xuất khẩu tài nguyên khoáng sản là động lực phát triển kinh tế

  15. Một trong những biện pháp chủ yếu xây dựng nền quốc phòng toàn dân là:

  a. Nêu cao trách nhiệm công dân với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc.

  b. Tăng cường giáo dục nghĩa vụ, trách nhiệm công dân.

  c. Luôn thực hiện tốt giáo dục quốc phòng, an ninh

  d. Tăng cường giáo dục nhiệm vụ quốc phòng và an ninh.

  16. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân gồm có những tiềm lực gì?

  a. Chính trị tinh thần; kinh tế; khoa học quân sự; quốc phòng

  b. Chính trị tư tưởng; quân sự; khoa học; quốc phòng, an ninh

  c. Chính trị tinh thần; kinh tế; khoa học công nghệ; quân sự

  d. Tinh thần; kinh tế; khoa học; quốc phòng, an ninh

  17. Một trong những biện pháp xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là gì?

  a. Luôn luôn thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên.

  b. Thường xuyên củng cố quốc phòng và lực lượng bộ đội thường trực.

  c. Thường xuyên chăm lo xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân nòng cốt là quân đội và công an vững mạnh toàn diện.

  d. Thường xuyên chăm lo xây dựng quân đội vững mạnh, nhất là bộ đội chủ lực vững mạnh toàn diện.

  18. Một trong những tư tưởng chỉ đạo của Đảng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là gì?

  a. Phát huy vai trò của nhân dân, của các cấp, các ngành, các địa phương.

  b. Phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng vũ trang nhân dân.

  c. Củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh quốc gia là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của Đảng, nhà nước và toàn dân.

  d. Phát huy vai trò của quân đội nhân dân trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

  19. Một trong những nội dung xây dựng tiềm lực quân sự, an ninh của nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân là gì?

  a. Xây dựng quân đội nhân dân và công an nhân dân “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại”.

  b. Làm tốt công tác quốc phòng, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh.

  c. Làm tốt công tác giáo dục quốc phòng và chấp hành tốt chính sách quân sự.

  d. Làm tốt công tác quốc phòng an ninh và chấp hành tốt chính sách của Đảng.

  20. Một trong biện pháp nào sau đây được thực hiện nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân?

  a. Duy trì độc lập dân tộc và con đường phát triển đất nước.

  b. Tăng cường sự hỗ trợ, đầu tư từ nước ngoài.

  c. Phát triển nền kinh tế thị trường định hướng XHCN.

  d. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước.

  Trắc nghiệm: 1a; 2b; 3d; 4a; 5a; 6d; 7c; 8a; 9b; 10a; 11b; 12a; 13d; 14c; 15c; 16c; 17c; 18c; 19a; 20d

  --- Bài cũ hơn ---

 • 21 Câu Trắc Nghiệm Có Đáp Án Môn Luật Kinh Tế
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Pháp Luật Kinh Tế
 • Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm 2022 Có Đáp Án
 • Bài Tập Tiếng Anh Lớp 8 Không Đáp Án (Mai Lan Hương, Nguyễn Thanh Loan)
 • Mua Bài Tập Tiếng Anh 8 Tập 2
 • Bạn đang xem bài viết Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 2 (Có Đáp Án) trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100