Top 7 # Xin Thị Thực Du Học Úc Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Cách Để Nộp Hồ Sơ Xin Thị Thực Du Học Úc

Nộp hồ sơ tại trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh

Tất cả các hồ sơ mới đều có thể nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc tại Hà Nội hoặc Thành phố Hồ Chí Minh. AVACs mở cửa trong giờ làm việc và quý vị không cần phải đặt cuộc hẹn để đến nộp hồ sơ tại các trung tâm này.

Nộp hồ sơ qua đường bưu điện

Hồ sơ gửi qua đường bưu điện đến bộ phận Thị thực và Quốc tịch, Đại sứ quán Úc, Hà Nội và Tổng Lãnh sự quán Úc, Thành phố Hồ Chí Minh: Quý vị nhớ gửi kèm biên lai lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực hoặc quốc tịch trong hồ sơ.

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Lãnh sự quán

Nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Úc, Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc, Thành phố Hồ Chí Minh. Xin lưu ý rằng quý vị phải đăng ký một cuộc hẹn nếu quý vị muốn nộp hồ sơ trực tiếp tại Đại sứ quán Úc, Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc, Thành phố Hồ Chí Minh. Vì nhu cầu đăng ký cuộc hẹn khá cao, cuộc hẹn của quý vị có thể phải mất vài tuần lễ mới đến lượt.

Nếu bạn có vấn đề cần hỏi trước khi nộp hồ sơ, xin vui lòng liên hệ với Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc . Hoặc liên hệ các công ty tư vấn du học uy tín.

Nếu bạn có vấn đề cần hỏi sau khi nộp hồ sơ, xin vui lòng liên hệ với nơi xét duyệt hồ sơ của quý vị. Hoặc liên hệ các công ty tư vấn du học uy tín.

Lệ phí xin thị thực:

Bảng lệ phí và thời gian xét duyệt visa úc

Lưu ý: Từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc sẽ thu lệ phí dịch vụ khách hàng như sau:

Thị thực Điện tử: VNĐ 210.000 Các diện thị thực khác: VNĐ 441.0001.

II. Xác định tính hợp lệ của một đơn xin thị thực trên cơ sở ngày nộp đơn

Một đơn xin thị thực được xem là đã được nộp một cách hợp lệ khi đơn xin đó được chuyển đến cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự hoặc Văn phòng Di trú. Nói một cách khác, ngày nộp đơn được tính là ngày mà Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Đại sứ quán Úc tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Úc tại thành phố Hồ Chí Minh nhận được đơn xin, không phải là ngày nộp đơn tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC – IOM). Điều này có nghĩa là:

Nếu bạn nộp đơn tại AVAC trong tuần làm việc thì ngày nộp đơn của quý vị sẽ được tính là ngày làm việc tiếp theo. Ví dụ: quý vị nộp đơn tại AVAC vào thứ Hai, ngày 18 tháng 10 thì ngày nộp đơn của bạn sẽ là thứ Ba, ngày 19 tháng 10 vì ngày 19 tháng 10 là ngày đơn xin của quý vị được chuyển đến văn phòng DIAC;

Nếu bạn nộp đơn vào thứ Sáu thì ngày nộp đơn của bạn sẽ được tính là ngày thứ Hai của tuần tiếp theo. Ví dụ: quý vị nộp đơn vào thứ Sáu, ngày 15 tháng 10 thì thứ Hai, ngày 18 tháng 10 sẽ là ngày nộp đơn của quý vị bởi vì ngày 18 tháng 10 là ngày đơn xin của quý vị được chuyển đến văn phòng DIAC; và

Nếu bạn nộp đơn trước dịp nghỉ lễ thì ngày nộp đơn của quý vị sẽ được tính là ngày đầu tiên mà Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự làm việc trở lại. Ví dụ: quý vị nộp đơn vào thứ Sáu, ngày 01 tháng 10 nhưng Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự đóng cửa nghỉ lễ vào thứ Hai, ngày 04 tháng 10 thì ngày nộp đơn của quý vị sẽ được tính là thứ Ba, ngày 05 tháng 10 bởi vì ngày 05 tháng 10 là ngày làm việc đầu tiên của Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự sau kỳ nghỉ lễ.

Xác định tính hợp lệ của một đơn xin thị thực trên cơ sở lệ phí xét duyệt đơn xin thị thực (VAC)

Một đơn xin thị thực được xem là đã được nộp một cách hợp lệ khi VAC theo qui định đã được thanh toán đầy đủ tại thời điểm nộp hồ sơ. Do đó, cu bạn nộp đơn xin thị thực và thanh toán VAC vào ngày cuối cùng trong năm tài chính của chúng tôi (ngày 30 tháng 06) thì đơn xin của quý vị sẽ được chuyển đến DIAC vào ngày đầu tiên của năm tài chính tiếp theo (tức là ngày 01 tháng 07); và nếu bạn nộp đơn xin thị thực và thanh toán VAC vào ngày cuối cùng của năm Dương lịch (ngày 31 tháng 12) thì đơn xin của quý vị sẽ được chuyển đến DIAC vào ngày đầu tiên của năm Dương lịch tiếp theo (ngày 01 tháng 01).

Vì vậy, VAC mới sẽ được áp dụng đối với đơn xin của bạn – nghĩa là quý vị phải thanh toán VAC theo biểu phí áp dụng từ ngày 01 tháng 07 hoặc ngày 01 tháng 01. Trong trường hợp này, quý vị sẽ được yêu cầu đóng VAC bổ sung – VAC bổ sung là phần chênh lệch giữa VAC “cũ” và VAC “mới”.

Đơn vị tiền tệ

NỘP ĐƠN TẠI HÀ NỘI NHƯ THẾ NÀO?

1. Nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC)

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các đơn xin thị thực có thể nộp ngay tại AVAC – chi tiết liên hệ như sau:

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC) – (do Tổ chức Di dân Quốc tế – IOM điều hành)

Tầng 7, Tòa nhà DMC – 535 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 – 11:30 và 13:00 – 16:30

Điện thoại: (84-4) 3736 6258 Fax: (84-8) 3736 6259

Thư điện tử (e-mail): hanoi@iom.int Trang mạng: International Organization for Migration, Vietnam

Ngoài lệ phí xét duyệt thị thực (VACs) do DIAC qui định, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC – IOM) sẽ thu lệ phí dịch vụ từ khách hàng.

Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc thu lệ phí dịch vụ khách hàng như sau:

Thị thực Điện tử: VNĐ 210 000 – Các diện thị thực khác: VNĐ 441 000

2. Đến nộp tại Đại sứ quán Úc

Ngoài ra, đương đơn có thể xin một cuộc hẹn để đến nộp đơn tại Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Đại sứ quán Úc. Đương đơn sẽ không được vào Đại sứ quán nếu không có hẹn trước.

Tại sao tôi phải có một cuộc hẹn?

Bạn không cần xin cuộc hẹn khi đến IOM. Nhưng bạn phải xin cuộc hẹn khi đến Đại sứ quán để: nộp đơn xin thị thực; bổ sung các giấy tờ còn thiếu; nhận các quyết định về thị thực / quốc tịch; và hỏi các thông tin chung.

NỘP ĐƠN TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHƯ THẾ NÀO?

1. Nộp tại Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC)

Để cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, các đơn xin thị thực có thể nộp ngay tại AVAC – chi tiết liên hệ như sau:

Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC) – (do Tổ chức Di dân Quốc tế – IOM điều hành)

Tầng 8, Toà nhà PDD 162 Pasteur, Quận 1 Thành phố Hồ Chí Minh

Giờ làm việc: Từ thứ Hai đến thứ Sáu, 08:00 – 12:00 và 13:00 – 17:00

Điện thoại: (84-8) 3827 7384 Fax: (84-8) 3827 7385 – (e-mail): hcmc@iom.int

Trang mạng: International Organisation for Migration, Vietnam

Ngoài lệ phí xét duyệt thị thực do DIAC qui định, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc (AVAC – IOM) sẽ thu lệ phí dịch vụ từ khách hàng. Kể từ ngày 1 tháng 3 năm 2012, Trung tâm tiếp nhận hồ sơ xin thị thực Úc thu lệ phí dịch vụ khách hàng như sau:

Thị thực Điện tử: VNĐ 210 000 – Các diện thị thực khác: VNĐ 441 000

2. Đến nộp tại Tổng Lãnh sự quán Úc

Đương đơn muốn giao dịch trực tiếp với Bộ phận Thị thực và Quốc tịch (DIAC), Tổng Lãnh sự quán Úc sẽ phải xin một cuộc hẹn trước khi đến Tổng Lãnh sự. Để đăng ký cuộc hẹn, quý vị có thể gửi thư điện tử (e-mail) về địa chỉ: immigration.hochiminhcity@dfat.gov.au hoặc gọi điện đến số: (84-8) 3521 8260 trong giờ tiếp khách hàng của chúng tôi.

Xin lưu ý là bạn sẽ không được vào DIAC nếu không có hẹn trước.

Qui định này không ảnh hưởng tới những khách hàng đến AVAC. AVAC vẫn tiếp tục mở cửa phục vụ quý vị theo giờ làm việc nói trên.

Lưu ý: Mọi thắc mắc về du học Úc, visa du học Úc, bạn có thể theo dõi trực tiếp tại Đại sứ quán Úc, hoặc liên hệ trực tiếp với các công ty tư vấn du học Uy tín để được giải đáp nhanh hơn.

Quý phụ huynh học sinh có thể tìm hiểu và được tư vấn xin visa du học Úc chuyên nghiệp tại:

Nộp Đơn Xin Thị Thực Hoa Kỳ

Gia hạn Thị Thực

Thông báo quan trọng:

Trên trang này:

Ai có đủ điều kiện gia hạn thị thực qua đường bưu điện

Bạn sẽ có đủ điều kiện cho chương trình gia hạn thị thực nếu bạn đáp ứng TẤT CẢ các tiêu chí sau:

Bạn không cần dùng hộ chiếu của bạn trong vòng 8 đến 10 ngày làm việc tới.

Bạn là công dân Việt Nam, hoặc là cư dân của Việt Nam có xác nhận về cư trú của mình tại Việt Nam.

Bạn hiện đang ở Việt Nam.

Bạn có thị thực không định cư của Hoa Kỳ vẫn còn hiệu lực hoặc hết hạn trong vòng 24 tháng và bạn đang xin thị thực cùng loại. Thời gian 24 tháng được tính từ ngày hết hạn của thị thực tới trước ngày Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán nhận được hồ sơ xin gia hạn thị thực của bạn. Bạn cần lên kế hoạch và nộp hồ sơ gia hạn sớm để đảm bảo bạn vẫn đủ điều kiện tham gia chương trình này.

Bạn không bị từ chối cấp thị thực trong cuộc phỏng vấn gần nhất.

Thị thực trước của bạn không bị mất, bị đánh cắp hoặc bị thu hồi và bạn có thể nộp hộ chiếu có thị thực trước của bạn.

Thị thực trước của bạn được cấp khi bạn tròn 14 tuổi hoặc trên 14 tuổi và bạn đã cung cấp 10 dấu vân tay. Lưu ý: Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ bắt đầu lấy 10 dấu vân tay từ ngày 7 tháng 11 năm 2007. Nếu thị thực gần nhất của bạn được cấp trước ngày này hoặc được cấp trước sinh nhật lần thứ 14 của bạn và hiện tại bạn tròn 14 tuổi hoặc trên 14 tuổi, bạn sẽ không hội đủ tiêu chuẩn gia hạn thị thực qua đường bưu điện vì bạn chưa được lấy 10 dấu vân tay. Nếu thị thực gần nhất của bạn được cấp trước sinh nhật lần thứ 14 của bạn và hiện tại bạn vẫn chưa tròn 14 tuổi, bạn vẫn đủ tiêu chuẩn gia hạn thị thực qua đường bưu điện mặc dù bạn chưa được lấy 10 dấu vân tay.

Nếu bạn xin thị thực du học loại F và M, bạn phải a) tiếp tục học chương trình mà bạn đăng ký khi được cấp thị thực trước, mặc dù bạn có thể học ở trường khác hoặc b) tiếp tục học ở cùng trường như trên thị thực trước mặc dù chương trình học của bạn có thể khác.

Nếu bạn xin thị thực diện Khách trao đổi loại J, bạn phải tham gia cùng chương trình và có cùng số SEVIS như trên thị thực trước.

Tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và quốc tịch trên hộ chiếu của bạn trùng khớp với tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh và quốc tịch trên thị thực trước.

Bạn không trả lời “CÓ” cho bất cứ câu hỏi nào trong phần An ninh và Lý lịch của mẫu đơn DS‐160.

Đương đơn không đáp ứng các yêu cầu này nên đặt lịch hẹn trực tuyến cho cuộc phỏng vấn xin thị thực. Để biết thông tin về đặt lịch hẹn trực tuyến, vui lòng truy cập Cách Xin Thị Thực.

Tôi cần nộp những gì?

Hộ chiếu: Hộ chiếu của bạn phải còn ít nhất hai trang trống để xin thị thực và hộ chiếu của bạn phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng.

Hộ chiếu cũ có Thị Thực Mỹ gần nhất (nếu hộ chiếu hiện tại không có Thị Thực Mỹ).

Bản photo giấy khai sinh hoặc chứng minh nhân dân (nếu hộ chiếu chỉ có năm sinh).

mới có mã vạch, đã điền đầy đủ và được nộp trực tuyến. Bạn phải điền mẫu đơn DS-160 mới khi nộp đơn xin thị thực. Mẫu đơn DS-160 đã sử dụng trước đây sẽ không được chấp nhận.

Một (1) có kích thước 5cm*5cm chụp trên nền trắng, nhìn rõ hai tai, không đeo mắt kính, chụp trong vòng sáu tháng trở lại.

Thư Xác nhận Gia hạn Thị thực qua đường bưu điện.

Biên lai đóng phí xin thị thực do Bưu Điện Việt Nam cấp.

Các đương đơn không phải quốc tịch Việt Nam phải gửi kèm bằng chứng về việc cư trú hợp pháp ở Việt Nam (bản sao thẻ tạm trú, giấy phép lao động,…)

Dành riêng cho học sinh và khách trao đổi:

Bản gốc mẫu đơn I-20 hoặc DS-2019 đã được ký,

Lệ phí SEVIS đã được thanh toán,

Tất cả bảng điểm từ các trường đã học ở Mỹ.

Dành riêng cho đương đơn xin thị thực loại H, L, O, P, và R:

Bản gốc hoặc bản sao mẫu đơn I-797

Mẫu đơn I-129S (đối với đương đơn và người phụ thuộc xin cấp mới Thị Thực Blanket L).

Đối với trẻ em dưới 14 tuổi:

Bản photo hộ chiếu hoặc CMND của bố mẹ,

Bản photo thị thực Mỹ hiện tại hoặc gần nhất của bố mẹ.

Cách Xin Thị thực

Bước 1

Hoàn tất Mẫu Đơn xin Thị thực không định cư Điện tử (DS-160) mới. Bạn phải điền mẫu đơn DS-160 mới khi nộp đơn xin thị thực. Mẫu đơn DS-160 đã sử dụng trước đây sẽ không được chấp nhận.

Bước 2

Đăng nhập hệ thống nộp đơn trực tuyến của chúng tôi và tạo tài khoản để thanh toán phí xin thị thực (MRV). Khi đã đăng nhập, chọn “Đặt lịch hẹn”. Khi đi qua các bước của quy trình này, bạn sẽ trả lời các câu hỏi về miễn phỏng vấn để xem xét việc hội đủ điều kiện xin thị thực của bạn mà không cần phỏng vấn.

Bước 3

Sau khi trả lời các câu hỏi, bạn sẽ được nhắc thanh toán phí xin thị thực. Khi đã đủ điều kiện bạn sẽ nhận được hướng dẫn chi tiết về cách giao nhận giấy tờ. Bạn sẽ cần ba loại thông tin để đăng ký trực tuyến:

Số biên nhận trên biên nhận thanh toán. (Nhấp vào đây nếu bạn cần trợ giúp tìm số này).

Số mã vạch gồm mười (10) chữ số từ trang xác nhận DS-160 của bạn

Bước 4

In Thư Xác Nhận Miễn Phỏng Vấn Thị Thực, trong đó sẽ có mã vạch, họ tên và số hộ chiếu của bạn.

Tập hợp tất cả các giấy tờ được yêu cầu ở mục “Tôi cần nộp những gì?” ở trên.

Bước 5

Hãy đến một trong những Bưu cục giao nhận của công ty chuyển phát được chỉ định với Thư Xác Nhận Gia Hạn Thị Thực và các giấy tờ được yêu cầu. Nhân viên bưu cục sẽ cung cấp phong bì cho bạn để đựng hộ chiếu và giấy tờ. Vui lòng không ghim bất kỳ giấy tờ nào lại với nhau. Mỗi đương đơn phải để hộ chiếu và giấy tờ của mình trong một phong bì riêng. Bạn phải đưa phong bì cho nhân viên bưu cục và nói rõ bạn nộp hồ sơ tới Lãnh sự quán ở thành phố Hồ Chí Minh hay Đại sứ quán ở Hà Nội. Nhân viên bưu cục sẽ cung cấp số biên nhận cho bạn. Tất cả dịch vụ này sẽ không bị tính phí.

Để xem địa điểm nộp hồ sơ gia hạn thị thực qua đường bưu điện, vui lòng nhấn vào đây.

Bước 6

Bưu cục giao nhận của công ty chuyển phát sẽ chuyển giấy tờ của bạn đến Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán.

Bước 7

Khi quy trình xét duyệt hồ sơ xin thị thực được hoàn tất, công ty chuyển phát sẽ gửi lại giấy tờ và hộ chiếu cho bạn tại địa chỉ giao nhận giấy tờ bạn đã đăng ký trong hồ sơ của mình. Bạn có thể thay đổi địa chỉ giao nhận bằng cách truy cập vào tài khoản của mình. Nếu được cấp, hộ chiếu sẽ bao gồm thị thực.

Những câu hỏi thường gặp

Chương Trình Gia Hạn Thị thực Qua Đường Bưu Điện là gì?

Chương trình gia hạn thị thực qua đường bưu điện đem lại cơ hội để bạn có thể gia hạn thị thực mà không phải đến tận nơi để phỏng vấn. (Lưu ý: Phòng lãnh sự có quyền yêu cầu đương đơn đến phỏng vấn để xác nhận việc đương đơn đó có đủ điều kiện có thị thực vào Hoa Kỳ).

Hầu hết các đơn xin thị thực đều được xử lý và gửi trả lại trong vòng 8-10 ngày làm việc

Tôi có thể gửi ảnh như thế nào?

Nếu tôi không còn giữ hộ chiếu cũ trong đó có thị thực cũ thì sao?

Bạn sẽ không có đủ điều kiện để tham gia Chương Trình Gia Hạn Thị thực Qua Đường Bưu Điện. Bạn sẽ cần phải đặt lịch hẹn và đến tận nơi phỏng vấn.

Tôi có đủ điều kiện để gia hạn thị thực qua đường bưu điện, nhưng con tôi chưa từng có thị thực. Tôi có thể gửi đơn xin thị thực cho con mình cùng với hồ sơ của tôi được không?

Không. Nếu con bạn chưa từng có thị thực, bạn cần phải đặt lịch hẹn cho con bạn và đi cùng con mình tới buổi phỏng vấn.

Tôi muốn gia hạn thị thực qua đường bưu điện, nhưng tôi cần hộ chiếu gấp để đi du lịch tới một nước khác – tôi nên làm gì:

Bạn nên đợi đến khi bạn trở về sau chuyến đi để gửi hồ sơ xin gia hạn thị thực của mình.

Tôi có thể gia hạn thị thực thương mại/du lịch trong quyển hộ chiếu công vụ không? Tôi có cần nộp Công hàm của Bộ ngoại giao không?

Bạn có thể gia hạn thị thực thương mại/du lịch trong quyển hộ chiếu công vụ. Thị thực thương mại/du lịch không yêu cầu Công hàm của Bộ ngoại giao.

Tôi có nên gửi thêm các giấy tờ hỗ trợ như sổ hộ khẩu, bằng tốt nghiệp, và giấy khai sinh của mình không?

Không, bạn không nên gửi. Bạn chỉ nên gửi những giấy tờ như được yêu cầu trên trang web.

Điều gì có thể làm quá trình xử lý hồ sơ xin gia hạn thị thực của tôi được nhanh hơn?

Tải ảnh điện tử chất lượng tốt theo đúng yêu cầu.

In trang xác nhận đơn DS-160 bằng máy in lazer để có mã vạch rõ ràng hơn.

Nếu bạn có một vài thị thực Hoa Kỳ trong nhiều quyển hộ chiếu cũ khác nhau, bạn chỉ cần nộp thị thực trước gần đây nhất.

Nhớ nộp Thư Xác Nhận Miễn Phỏng Vấn Thị Thực. Đây là bằng chứng cho việc bạn đã trả phí xin thị thực.

Thị Thực Không Định Cư

Nếu đây là lần đầu tiên quý vị nộp đơn xin thị thực Không định cư, quý vị sẽ phải phỏng vấn tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc tại Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Tp. Hồ Chí Minh. Để biết thêm thông tin về thị thực không định cư, xin vui lòng xem thông tin phía dưới.

Để cập nhật thông tin mới nhất về lệ phí thị thực, vui lòng truy cập trang web của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ.

Đương đơn Cần Lưu ý

Mã vạch trên đơn DS-160 của quý vị phải trùng khớp với mã vạch trên tờ xác nhận cuộc hẹn. Nếu quý vị đến phỏng vấn với đơn DS-160 có mã vạch không trùng khớp (ví dụ như đơn đã được dùng cho buổi phỏng vấn trước) quý vị sẽ không được phép vào phỏng vấn, và phải ra về để đặt lại cuộc hẹn mới bằng mã vạch DS-160 chính xác.

Cập nhật Chương trình Gia hạn Thị thực qua Đường Bưu điện

Với sự tham vấn của Bộ An ninh Nội địa, Ngoại trưởng Pompeo đã tạm thời cho phép các viên chức lãnh sự miễn phỏng vấn đối với những đương đơn xin lại thị thực không định cư cùng loại. Trước đây, chỉ những đương đơn có thị thực không định cư hết hạn trong vòng 12 tháng mới đủ điều kiện để được miễn phỏng vấn. Ngoại trưởng đã tạm thời kéo dài thời hạn trên thành 24 tháng. Chính sách này có hiệu lực cho đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Thay đổi này sẽ cho phép các viên chức lãnh sự tiếp tục xử lý một số đơn xin thị thực không định cư, đồng thời hạn chế số lượng đương đơn phải đến bộ phận lãnh sự, do đó giảm nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cho những đương đơn khác và các nhân viên lãnh sự.

Yêu cầu đối với Công dân Trung Quốc

Liên hệ chúng tôi

Nếu quý vị có thắc mắc về thủ tục xin thị thực không định cư, đặt hẹn phỏng vấn, hoặc các dịch vụ thông thường khác, vui lòng truy cập trang web của chúng tôi hoặc gọi Tổng đài 19006444 ở Việt Nam, hoặc +1-703-665-7350 nếu gọi từ nước ngoài. Tổng đài trực điện thoại từ thứ Hai đến thứ Sáu, 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Quý vị cũng có thể liên hệ chúng tôi qua email, Skype, hoặc nói chuyện trực tuyến.

Nếu quý vị có câu hỏi về một trường hợp xin thị thực cụ thể, vui lòng sử dụng mẫu đơn trực tuyến Thị thực không định cư.

Xin lưu ý chúng tôi sẽ không trả lời những câu hỏi được gửi qua đường bưu điện hoặc fax.

Tôi sẽ phỏng vấn ở đâu?

Phỏng vấn thị thực không định cư sẽ được tiến hành tại Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội hoặc Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh ở địa chỉ sau:

Hà Nội: Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội Tòa nhà Vườn Hồng, 170 Ngọc Khánh Hà Nội, Việt Nam

TP. Hồ Chí Minh: Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại TP. Hồ Chí Minh 4 Lê Duẩn, Quận 1 TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Tôi xin gia hạn thị thực qua đường bưu điện như thế nào?

Tôi có thể báo cáo về hành vi gian lận ở đâu?

Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ xử lý rất nghiêm ngặt những cáo buộc về gian lận hoặc giả mạo trong quy trình xử lý thị thực. Các thông tin quý vị cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo mật và sẽ chỉ được Viên chức Lãnh sự và các nhân viên của Chính phủ Hoa Kỳ đang làm việc về trường hợp xin thị thực cụ thể đó biết. Chúng tôi yêu cầu quý vị báo cáo một cách trung thực và ngắn gọn. Nếu quý vị có thông tin cụ thể về một trường hợp gian lận hoặc giả mạo, xin vui lòng gửi email cho chúng tôi tại địa chỉ HCMCFPU@state.gov hoặc HanoiFPU@state.gov.

Tôi có thể du học tại Hoa Kỳ bằng cách nào?

Chương trình Du học sinh và Khách Trao đổi (SEVP) thuộc Đơn vị Điều tra An ninh Nội địa (HSI) của Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) vừa triển khai trang Thông tin Hướng dẫn Du học tại Hoa Kỳ với nhiều đổi mới. Công cụ mới này cho phép người dùng tạo riêng cho mình một tài liệu với các thông tin hướng dẫn về đời sống du học sinh quốc tế theo loại thị thực (F-1 và M-1) và cấp học cụ thể của mình. Mỗi tài liệu hướng dẫn đều có thông tin về việc chuẩn bị nhập cảnh Hoa Kỳ, đi lại, học tập, các quyền lợi dành cho sinh viên, chuyển đổi tình trạng, và xuất cảnh Hoa Kỳ. Người dùng có thể bỏ qua các bước để tới thẳng một phần cụ thể nào đó trong mỗi tài liệu hướng dẫn hoặc in ra một tờ tài liệu hướng dẫn được thiết kế riêng theo đúng các lựa chọn của họ.

Địa điểm:

Tôi phải chờ bao lâu để có thị thực?

Thời gian xử lý hồ sơ trung bình là hai ngày làm việc. Nếu quý vị được viên chức lãnh sự chấp thuận cấp thị thực, thông thường quý vị sẽ được nhận thị thực trong vòng 1-3 ngày làm việc nếu địa chỉ của quý vị nằm ở các thành phố và từ 3-5 ngày làm việc nếu địa chỉ của quý vị ở các tỉnh ngoài.

Một số đơn xin thị thực cần xử lý thêm về hành chính sau khi được Viên chức Lãnh sự phỏng vấn. Quý vị có thể được thông báo về yêu cầu này trong buổi phỏng vấn. Khi cần xử lý thêm về thủ tục hành chính, thời gian xử lý sẽ khác nhau tùy theo từng trường hợp. Chúng tôi khuyến cáo các đương đơn nên xin thị thực trước ngày đi dự định một khoảng thời gian dài.

Lưu ý quan trọng: Trước khi hỏi về tình trạng thị thực đang trong quá trình xử lý thêm về hành chính, quý vị hoặc đại diện của quý vị cần phải đợi ít nhất 180 ngày kể từ ngày phỏng vấn hoặc kể từ ngày nộp giấy tờ bổ sung, tùy theo ngày nào muộn hơn.

Những Lưu ý Quan trọng

Xin lưu ý rằng thông qua việc cung cấp chữ ký điện tử và/hoặc chữ ký nhân trắc học của quý vị trên bất kỳ đơn xin thị thực nào trong quá trình xin thị thực chính là sự đảm bảo của quý vị rằng toàn bộ thông tin quý vị cung cấp là đúng sự thật và chính xác. Cá nhân quý vị là người chịu trách nhiệm trước pháp luật, ngay cả khi công ty du lịch hoặc một người khác đã chuẩn bị hồ sơ cho quý vị. Bất kỳ giấy tờ giả mạo hoặc khai báo sai sự thật nào cũng có thể ảnh hướng tới việc xét duyệt thị thực của quý vị trong tương lai.

Quý vị không được phép mang các thiết bị điện tử, bao gồm điện thoại di động, vào tòa nhà Đại sứ quán hoặc Tổng Lãnh sự quán. Chúng tôi rất tiếc về sự bất tiện này và cảm ơn sự hợp tác của quý vị.

Theo thông lệ áp dụng trên toàn cầu, chúng tôi không cho phép bên thứ ba tham gia buổi phỏng vấn thị thực không định cư. Quy định này cũng áp dụng cho các bên thứ ba là công dân Hoa Kỳ hoặc thường trú nhân. Nếu có bên thứ ba quan tâm tới trường hợp xin thị thực của quý vị, quý vị có thể yêu cầu họ viết thư nêu rõ mục đích quan tâm và đem đến buổi phỏng vấn. Các đương đơn dưới 17 tuổi PHẢI đi cùng cha me hoặc người giám hộ tới buổi phỏng vấn. Ngoài ra, trong trường hợp đương đơn là người khuyết tật, cha mẹ hoặc người giám hộ có thể tham gia buổi phỏng vấn. Quý vị có thể lựa chọn phỏng vấn Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Nếu quý vị không nói tiếng Việt hoặc tiếng Anh, quý vị có thể mang theo thông dịch viên.

Không có bất kỳ đảm bảo trước nào về việc quý vị được cấp thị thực hay không. Quý vị không nên lên những kế hoạch đi lại không thay đổi được cho tới khi nhận được thị thực.

Các chi phí chữa bệnh và viện phí tại Hoa Kỳ là tương đối cao, các bảo hiểm y tế nước ngoài thường không được chấp nhận tại Hoa Kỳ nên du khách và thường trú dân phải tự thanh toán chi phí. Nếu như gói bảo hiểm của quý vị không bao gồm các chi phí ở nước ngoài, quý vị nên cân nhắc mua gói bảo hiểm ngắn hạn mà có thể chi trả cho các khoản này. Có những gói bảo hiểm y tế được thiết kế nhằm trang trải các chi phí trong thời gian du lịch. Nhiều đại lý du lịch và công ty tư nhân có bán các gói bảo hiểm bao gồm các chi phí y tế phát sinh tại Hoa Kỳ. Nếu quý vị có bệnh mãn tính hoặc dự tính sẽ cần chăm sóc y tế tại Hoa Kỳ, hãy lên kế hoạch trước bằng cách mua bảo hiểm phù hợp trước khi lên đường.

Quyền lợi hợp pháp và Biện pháp bảo vệ đối với một số người làm việc hoặc du học theo diện không định cư – Thông báo: Hiện tại đã có sẵn Sổ tay thông tin!

Đạo luật William Wilberforce về Bảo vệ Nạn nhân của Nạn Buôn người năm 2008 đã được Tổng thống Hoa Kỳ phê duyệt thành Luật vào ngày 23 tháng 12 năm 2008. Bộ Luật này đưa ra một số thay đổi đối với các quy định về loại thị thực, yêu cầu xét duyệt thị thực, và các qui định về cấm nhập cảnh theo điều 212(a)(2)(H) của Luật Di cư Hoa Kỳ.

Gợi ý cho bạn

Các Vấn Đề Thị Thực

CÁC LOẠI THỊ THỰC

Trước khi nộp đơn xin thị thực, bạn phải quyết định loại thị thực mà bạn sẽ xin:

Thị thực quá cảnh sân bay (loại A)

chọn loại thị thực này nếu bạn chỉ có kế hoạch quá cảnh qua khu vực quốc tế của một sân bay nằm trong khu vực Schengen và đi trên cơ sở hộ chiếu của một trong các quốc gia sau:

Afghanistan, Bangladesh, Cộng hòa Dân chủ Congo, Eritrea, Ethiopia, Ghana, Iran, Iraq, Nigeria, Pakistan, Somalia, Sri Lanka.

thị thực Schengen (loại C)

thị thực cho những người có ý định ở lại Ba Lan hoặc các quốc gia khu vực Schengen khác tối đa 90 ngày trong mỗi giai đoạn 180 ngày. Điều này có nghĩa là bạn chỉ có thể ở khu vực đó một cách hợp pháp, nếu thời gian lưu trú của bạn không vượt quá 90 ngày trong thời hạn 180 ngày. Trên trang điện tử của Ủy ban Châu Âu Na stronie Komisji Europejskiej, bạn có thể tìm thấy một máy tính đặc biệt cho phép bạn tính thời gian bạn có thể ở lại các quốc gia Schengen là bao nhiêu. Bạn có thể xin thị thực Schengen tại một cơ quan ngoại giao Ba Lan nếu:

Ba Lan là đích đến duy nhất của bạn trong khu vực Schengen;

Nếu bạn đến thăm nhiều quốc gia trong khu vực, nhưng Ba Lan là nơi đến thăm chính;

Nếu bạn không thể xác định quốc gia Schengen nào là điểm đến chính, nhưng bạn vượt qua biên giới Ba Lan đầu tiên trong khu vực Schengen.

Trong trường hợp đặc biệt, cũng có thể cấp thị thực Schengen LTV- thị thực này chỉ có giá trị trên lãnh thổ của các quốc gia nhất định trong khu vực Schengen.

thị thực quốc gia (loại D)

áp dụng trong trường hợp nếu bạn muốn ở lại Ba Lan lâu hơn 90 ngày. Thời hạn hiệu lực của thị thực này không thể vượt quá một năm. Bạn phải xin thị thực quốc gia nếu bạn xin tị nạn, hồi hương hoặc sử dụng các đặc quyền mà Thẻ người Ba Lan cho phép bạn.

THỦ TỤC VISA ĐƠN GIẢN HÓA CHO CÁC THÀNH VIÊN GIA ĐÌNH CỦA CÔNG DÂN EU:

HÃY NHỚ: Thủ tục này chỉ áp dụng cho các thành viên gia đình của công dân EU không có quốc tịch Ba Lan hoặc không định cư ở Ba Lan.

Thành viên gia đình của công dân EU là:

Cơ sở để ban hành quyết định từ chối chỉ có thể là:

Lãnh sự từ chối cấp visa sẽ đưa ra quyết định. Quyết định từ chối cấp visa có thể được kháng cáo lên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao.

SỐ LIỆU SINH TRẮC HỌC:

Khi nộp đơn xin thị thực, dữ liệu sinh trắc học sẽ được thu thập từ bạn: ảnh trong trường hợp thị thực quốc gia và ảnh và dấu vân tay trong trường hợp thị thực Schengen. Nếu bạn đã nộp đơn xin thị thực Schengen trong 59 tháng gần đây và dấu vân tay của bạn đã được lấy, bạn sẽ không phải lấy lại dấu vân tay – hệ thống sẽ tự động chuyển dữ liệu của bạn. Những người sau đây được miễn nghĩa vụ lấy dấu vân tay:

trẻ em dưới 12 tuổi;

những người không thể lấy dấu vân tay (ví dụ do thiếu ngón tay hoặc chấn thương tạm thời).

người đứng đầu nhà nước hoặc chính phủ, thành viên của chính phủ và vợ/chồng đi cùng các thành viên của phái đoàn chính thức khi phái đoàn được mời chính thức;

DỮ LIỆU CÁ NHÂN:

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 14 lipca 2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin

Ustawa z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. Prawo konsularne