Top 9 # Visa Định Cư Úc Là Gì Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 4/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Visa Định Cư Mỹ Là Gì? Các Loại Visa Định Cư Mỹ

1. Visa định cư Mỹ là gì?

Visa định cư Mỹ là loại thẻ cho phép công dân nước ngoài sống , làm việc trong Mỹ mà không hề có bất kỳ hạn chế nào. Người nhập cư sẽ trở nên thường hay trú nhân trong Mỹ , được cấp thẻ xanh nếu như họ có thể chứng minh họ đủ điều kiện theo loại visa định cư chắc chắn.

Visa định cư Mỹ theo diện đầu tư EB5

các thành viên tại gia đình của công dân Mỹ có khả năng xin visa định cư Mỹ nhờ sự bảo lãnh của người thân. tuy vậy loại visa này bị giới hạn về số lượng hàng năm, vì thế sẽ cực kì khó khăn để bạn có khả năng xin thẻ xanh theo diện này. Quy trình xin visa định cư dùng cho thành viên gia đình bao gồm:

Công dân Mỹ nộp đơn I-140

Ứng viên nộp đơn I-485 để điều chỉnh trạng thái nếu như đang sống ở Mỹ hoặc nộp đơ cho Trung tâm Visa quốc gia nếu sống bên ngoài nước Mỹ

Phỏng vấn tại Đại sứ quán Mỹ

Visa F1: Con cái chưa kết duyên của công dân Mỹ

Visa F2A: Vợ/chồng , con độc thân dưới 2 tuổi của thường hay trú nhân.

Visa F2B: Con cái chưa kết duyên của thường hay trú nhân

Visa F3: Con cái đã kết hôn của công dân Mỹ

Visa F4: Anh, chị, em của công dân Mỹ

Visa định cư Mỹ theo diện dành cho thành viên trực hệ

các kiểu visa định cư Mỹ dùng cho thành viên trực hệ:

Visa IR1/CR1: Vợ/chồng của công dân Mỹ

Visa IR2/CR2: Con đẻ hay con riêng của vợ/chồng công dân Mỹ, chưa kết hôn, dưới 2 tuổi.

Visa IR3: Con nuôi của công dân Mỹ

Visa IR4: Con nuôi của công dân Mỹ (được nhận nuôi ở Mỹ)

Visa IR5: Cha mẹ đẻ hay cha mẹ kế của công dân Mỹ

Visa K1: Hôn phu (thê) của công dân Mỹ.

Visa K3: Vợ/chồng và con riêng của vợ/chồng công dân Mỹ

Visa định cư Mỹ theo diện làm việc

Visa EB1: dành cho người lao động động ưu tiên: người có khả năng đặc biệt trong các lĩnh vực; nhà chiết suất hoặc giáo sư xuất sắc; chỉ huy, nhà quan sát cũng như quản lý đa đất nước

Visa EB2: dùng cho người lao động có khả năng cao

Visa EB3: dùng cho người lao động lành nghề

Visa EB4: dành cho các di dân quan trọng, cụ thể là người làm việc tôn giáo

Visa định cư Mỹ theo diện trẻ lai

Theo Luật di dân Mỹ, trẻ lai “là người được sinh ra trong Viet Nam sau ngày 1 tháng 1 năm 1962 và trước ngày 1 tháng 1 năm 1976 có cha là công dân Mỹ”. các đối tượng này sẽ được cấp loại visa định cư Mỹ riêng để có khả năng làm việc , sinh sống trong Mỹ hợp pháp.

bài viết trên đã hỗ trợ bạn hiểu thêm về các kiểu visa Mỹ cũng giống như điều khiếu nại cụ thể của từng loại visa. để thực hiện những thủ tục hoàn toản , thành công khi định cư Mỹ, bạn cần phải tìm đến các đơn vị tư vấn visa định cư Mỹ uy tín.

Nguồn: www.interimm.vn

Visa Định Cư Mỹ Là Gì? Có Mấy Loại Visa Định Cư Mỹ.

Visa định cư theo diện đoàn tụ gia đình (FB)

Nhiều người nhập cư trở thành thường trú nhân của Mỹ bằng cách có được thẻ xanh nhờ sự bảo lãnh của một công dân Mỹ hoặc thành viên gia đình thường trú nhân.

Người nhập cư có các thành viên gia đình có quan hệ gần gũi mà là công dân Mỹ được phép nộp đơn xin visa theo diện đoàn tụ gia đình. Những thành viên gia đình có quan hệ gần gũi đó có thể là vợ/chồng, con cái chưa kết hôn dưới 21 tuổi, hoặc cha mẹ.

Vợ/chồng phải nộp đơn xin visa IR-1, con cái chưa kết hôn thì nộp đơn xin visa IR-2, và cha mẹ của công dân Mỹ phải nộp đơn xin visa IR-5. Visa IR-3 dành cho trẻ mồ côi được nhận nuôi ở nước ngoài và visa IR-4 dành trẻ mồ côi sẽ được nhận nuôi.

Nếu ứng viên đã sống ở Mỹ thì đơn xin sẽ được nộp qua Sở Nhập tịch và Di trú Mỹ (USCIS). Đầu tiên thành viên gia đình của công dân Mỹ phải nộp đơn I-130. Khi nó được phê duyệt bởi USCIS, thì ứng viên nộp đơn I-485 để trở thành thường trú nhân.

Ứng viên phải nộp đơn cho Bộ Ngoại giao nếu họ không sống ở Mỹ. Sau khi I-130 được phê duyệt, đơn sẽ được gửi cho Trung tâm Visa Quốc gia của Bộ Ngoại giao. Sau đó ứng viên phải tham gia buổi phỏng vấn tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Mỹ đặt tại nước sở tại của ứng viên.

Visa định cư theo diện ưu tiên gia đình

Các thành viên gia đình của công dân Mỹ cũng có thể đủ điều kiện để thường trú tại Mỹ cho dù họ không phải là thành viên gia đình có quan hệ gần gũi.

Những thành viên gia đình không có quan hệ gần gũi có đủ tư cách bao gồm con cái chưa kết hôn trên 21 tuổi, con cái đã kết hôn, và anh em của công dân Mỹ.

Con cái chưa kết hôn nộp đơn xin visa ưu tiên gia đình 1 (visa F-1), con cái đã kết hôn nộp đơn xin visa ưu tiên gia đình 3 (visa F-3), và anh em nộp đơn xin visa ưu tiên gia đình 4 (visa F-4).

Không giống với visa dành cho thành viên gia đình có quan hệ gần gũi, visa ưu tiên gia đình hàng năm bị giới hạn về số lượng. Số lượng giới hạn visa F-1 là 23.400 visa, visa F-3 là 23.400, và visa F-4 là 65.000.

Quy trình xin visa đối với các thành viên gia đình không có quan hệ gần gũi cũng giống với quy trình dành cho các thành viên gia đình có quan hệ gần gũi. Đầu tiên công dân Mỹ phải nộp đơn I-130. Sau đó ứng viên phải nộp đơn I-485 để thay đổi tình trạng của họ nếu họ đang sống ở Mỹ.

Nếu họ sống bên ngoài nước Mỹ thi đơn của họ sẽ được giải quyết thông qua Trung tâm Visa Quốc gia của Bộ Ngoại giao và họ phải trải qua một buổi phỏng vấn tại lãnh sự quán hoặc đại sứ quán Mỹ đặt tại đất nước của họ.

Visa thành viên gia đình của thường trú nhân

Các thành viên gia đình của thường trú nhân tại Mỹ cũng có thể đủ điều kiện để trở thành thường trú nhân nhờ có được visa định cư FB-2.

Những người có thể xin visa F-2 bao gồm vợ/chồng, con nhỏ, con cái chưa kết hôn trên 21 tuổi của thường trú nhân tại Mỹ.

Số lượng giới hạn hàng năm đối với ứng viên xin visa F-2 là 114.200 và ít nhất 77% số visa này được dành cho con nhỏ và vợ/chồng của thường trú nhân. Quy trình xin visa F-1 cũng giống với quy trình diện ưu tiên gia đình.

Họ hàng thường trú nhân phải nộp đơn I-130. Nếu ứng viên F-2 sống ở Mỹ, thì họ sẽ nộp đơn I-485 để có được thẻ xanh. Nếu ứng viên F-2 sống bên ngoài nước Mỹ thì họ phải thực hiện quá trình xin visa thông qua Bộ Ngoại giao sau khi đơn I-130 đã được phê duyệt.

Chương trình trúng thưởng visa định cư (Chương trình xổ số cấp visa Mỹ)

Visa thường trú được cấp cho những ứng viên nước ngoài qua Chương trình trúng thưởng visa định cư Mỹ. Chương trình trúng thưởng visa định cư cấp visa cho các ứng viên đến từ các quốc gia có tỉ lệ di dân sang Mỹ thấp.

Do đó, các ứng viên đến từ các quốc gia mà đã gửi hơn 50.000 dân nhập cư vào Mỹ 5 năm trước đó không có đủ điều kiện tham gia Chương trình.

Các quốc gia không đủ tư cách tham gia Chương trình bao gồm:

Một chương trình máy vi tính sẽ chọn ngẫu nhiên các ứng viên để nhận visa định cư DV. Trong năm tài chính 2013, tổng số 50.000 visa đã được cấp.

Để đủ điều kiện tham gia chương trình, ứng viên phải đến từ quốc gia hợp lệ và phải đáp ứng các điều kiện về học vấn hoặc kinh nghiệm làm việc.

Về học vấn, ứng viên phải hoàn thành chương trình trung học cơ sở và trung học phổ thông trong suốt 12 năm. Về kinh nghiệm làm việc, ứng viên phải có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đòi hỏi ít nhất 2 năm đào tạo.

Để có thể được chọn, ứng viên phải nộp đơn điện tử E-DV cùng với một ảnh kỹ thuật số qua trang web chương trình của Bộ Ngoại giao. Ứng viên không phải mất phí để tham gia chương trình.

Visa định cư theo diện việc làm (EB3)

Kiều bào nước ngoài cũng có thể trở thành thường trú nhân của Mỹ nhờ một tấm Visa định cư theo diện việc làm.

Visa định cư theo diện việc làm dành cho các lao động nước ngoài nhập cư vào Mỹ vì mục đích làm việc.

Visa định cư theo diện việc làm được cấp cho các lao động lành nghề, lao động không có chuyên môn, nhà đầu tư, và các lao động có chuyên môn khác. Hàng năm USCIS cấp khoảng 140.000 visa định cư theo diện việc làm.

NVS – Định cư Mỹ (sưu tầm)

Định Cư Úc Có Khó Không? Các Hình Thức Định Cư Tại Úc Là Gì

Quyền lợi khi định cư ở Úc

Quyền định cư vĩnh viễn tại Úc: Bạn có quyền định cư lâu dài tại Úc khi được cấp Visa PR. Bạn sẽ có quyền ra vào nước Úc mà không cần phải xin thêm một visa mới theo thời hạn trên visa PR đã ghi. Bạn vẫn có thể cư trú tại Úc khi Visa PR hết hạn và chỉ cần xin thêm Visa Return Residence để được xuất cảnh.

Quyền hưởng bảo hiểm y tế Medicare: Bạn sẽ được quyền giảm phí ở các phòng khám bệnh viện tư nhân, chăm sóc sức khỏe miễn phí tại rất nhiều phòng khám, bệnh viện trên khắp nước Úc với bảo hiểm y tế Medicare. Đây cũng chính là lý do mà dịch vụ chăm sóc sức khỏe của Úc luôn thuộc top hàng đầu thế giới.

Mua bán bất động sản tại Úc: Khi được cấp visa PR, bạn chẳng những có thể nhận được một số khuyến khích tài chính từ chính phủ khi vay ngân hàng để mua nhà hay mua căn nhà đầu tiên, mà còn có quyền mua bất động sản ở Úc. Chính phủ Úc hiện nay không ngừng khuyến khích phát triển khu dân cư và đô thị.

Giảm học phí: Đối tượng được cấp Visa PR sẽ được hưởng mức học phí thấp hơn so với các sinh viên quốc tế khác. Cha mẹ có con nhỏ là thường trú nhân Úc sẽ được hỗ trợ phí mầm non tối đa lên đến $7,613 hằng năm cho một người từ trung tâm phúc lợi xã hội Úc.

Không bị hạn chế về số giờ làm việc và doanh nghiệp tại Úc: Với cư dân nước ngoài làm việc tại Úc sẽ bị hạn chế số giờ làm việc. Chính vì vậy, nếu bạn sở hữu Visa PR, bạn có thể làm việc như người bản xứ ở bất cứ đơn vị nào của Úc.

Những hình thức định cư tại Úc phổ biến

Trở thành du học sinh du học tại Úc

Với nền giáo dục hiện đại, tiên tiến, Úc thu hút rất nhiều du học sinh quốc tế tham gia nghiên cứu, học tập. Tùy từng trường, từng cấp học, ngành học mà sinh viên sẽ có thời gian học tập và chọn nghề nghiệp khác nhau.

Khác với Mỹ, sinh viên chỉ được ở lại làm việc trong vòng 1 năm khi tốt nghiệp, chính phủ Úc cho phép du học sinh sau khi tốt nghiệp khóa học kéo dài từ hai năm trở lên được làm việc từ 18 tháng đến bốn năm tại Úc tùy vào nhóm công việc.

Đặc biệt trong thời gian làm việc, nếu bạn có thể tìm được chủ lao động bảo lãnh sẽ được xét duyệt để trở thành “Thường trú nhân” (Permanent residen – PR). Từ đây sẽ có cơ hội trở thành công dân (Citizen) chính thức tại Úc. Tóm lại, bạn chỉ cần thể hiện bản thân một cách xuất sắc, cơ hội để trở thành công dân sẽ luôn được rộng.

Đầu tư tài chính vào nước Úc

Những người nhập cư theo diện doanh nhân mang đến cho nước Úc nguồn vốn kinh doanh, kiến thức về thị trường quốc tế, sự đa dạng về ngôn ngữ, văn hóa cũng như kinh nghiệm, kỹ năng kinh doanh.

Chương trình cho phép chủ đầu tư cùng các thành viên trong gia đình được sinh sống, định cư, học tập, làm việc ở Úc dưới dạng visa định cư diện doanh nhân. Trước tiên, hầu hết đều nhập cư vào Úc bằng Visa tạm trú 4 năm, sau khi thỏa mãn các điều kiện bạn có thể nộp đơn xin quyền thường trú nhân. Những chương trình này dành cho nhà

Đối tượng của chương trình định cư doanh nhân, đầu tư tại Úc:

Các chủ doanh nghiệp, cổ đông có lý lịch quản trị/ kinh doanh doanh nghiệp thành công.

Các nhà đầu tư đã có lý lịch đầu tư vào cổ phiếu, góp vốn doanh nghiệp, bất động sản, tài chính hay vàng

Có đủ tài chính để kinh doanh hoặc đầu tư tại Úc.

Có mong muốn ổn định cuộc sống của bản thân và gia đình tại Úc.

Định cư theo diện Người phụ thuộc

Định cư theo dạng này có lẽ là một trong những cách dễ dàng, đơn giản nhất, miễn là bạn có thể chứng minh quan hệ của mình với người đã được công nhận tư cách công dân và đã có thị thực tại Úc mà không theo diện doanh nhân. Đây còn được gọi là hình thức định cư theo diện đoàn tụ.

Có rất nhiều du học sinh tại Úc đã lựa chọn hình thức này để ở lại Úc. Sau khi được cấp quyền công dân, họ sẽ dễ dàng hơn trong việc tìm kiếm một công việc như ý với thu nhập ổn định tại Úc.

Theo quy định của Chính phủ Úc, hình thức định cư tại Úc cho phép đương đơn tạm trú tại Úc trong 2 năm. Và sau khi hết 2 năm mà mối quan hệ giữa người được bảo lãnh và người bảo lãnh vẫn còn tiếp diễn thì đương đơn được chuyển sang thường trú nhân.

Trong thời gian 2 năm ở Úc, người được bảo lãnh có thể học tập, làm việc và sinh sống tại. Đồng thời, bạn còn có thể hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe.

Ngoài ra, Bộ di trú Úc cũng có thể xem xét một số trường hợp để cấp visa vĩnh viễn mà không cần chờ đợi lâu. Cụ thể:

Vào thời gian đương đơn xin thị thực thì hai bên đã có mối quan hệ không chính thức với người bảo lãnh hoặc đã kết hôn ít nhất 3 năm trở lên.

Vào thời gian đương đơn nộp đơn thì hai bên đã có mối quan hệ không chính thức hoặc làm thủ tục kết hôn ít nhất 2 năm trở lên, kèm theo điều kiện đó là phải có một người con chung giữa hai người.

Nhập cư theo diện Skilled Workers

Nhập cư diện này dành cho những lao động có kĩ năng, kinh nghiệm làm một số công việc được ưu tiên tại Úc. Những lao động nhập cư theo cách này phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định của chính phủ Úc, thường là sẽ được các chủ của doanh nghiệp bảo lãnh.

Điều kiện định cư theo diện tay nghề Úc:

Nghề định cư phải thuộc danh sách các ngành nghề cho phép định cư ( MLTSSL/STSOL).

Đạt điểm tối thiểu trên thang điểm dành cho Định cư Úc.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc đối với ngành xin Định cư Úc.

Dưới 45 tuổi.

Đáp ứng yêu cầu trình độ tiếng anh, lý lịch tư pháp trong sạch và đạt yêu cầu sức khỏe.

Định cư theo diện tay nghề có 3 loại visa phổ biến do Bộ di trú Úc quy định:

Visa subclass 189 – Định cư Úc theo diện tay nghề độc lập ( Skilled Independent Visa): Dành cho người lao động có tay nghề cao mong muốn định cư tại Úc dựa trên cách tính điểm của Thang điểm di trú. Ứng viên sẽ không được chính phủ hoặc thân nhân bảo trợ.

Visa subclass 190 – Định cư Úc theo diện tay nghề chỉ định ( Skilled Nominated Visa): Lao động có tay nghề được chỉ định bởi vùng lãnh thổ hoặc Chính phủ tiểu bang có thể làm việc, sinh sống vĩnh viễn tại Úc.

Visa subclass 489 – Định cư Úc theo diện làm việc tại các vùng miền (Skilled Regional visa) – Visa tạm thời: cho phép lao động có tay nghề làm việc, sinh sống tại các khu vực hoặc địa phương ít dân cư của Úc lên đến 4 năm.

Visa L1 Là Gì? Chuyển Đổi Visa L1 Thành Visa Định Cư Mỹ

Visa L1 là loại visa không định cư (Non-Immigration Visa). Visa này cho phép công ty nước ngoài chuyển giám đốc điều hành / quản lý cấp cao ( L-1A); lao động có trình độ chuyên môn đặc biệt (L-1B) sang các công ty mới hoặc hiện có ở Mỹ.

LỢI ÍCH CỦA VISA L1

Về phía công ty nộp đơn:

Được phép mở mới văn phòng đại diện, chi nhánh, công ty hoặc mua lại cổ phần của bất kỳ công ty nào trên nước Mỹ;

Tự do lựa chọn ngành nghề hoạt động cho công ty tại Mỹ;

Không quy định số tiền đầu tư nhưng tỷ lệ sở hữu công ty tại Mỹ phải từ 51% trở lên;

Tự quản lý công việc kinh doanh của mình tại Mỹ.

Đối với người sở hữu visa L1:

Được mang theo vợ/chồng, con độc thân dưới 21 tuổi;

Vợ/ chồng của đương đơn được làm việc hợp pháp sau khi đã xin giấy phép làm việc;

Con của đương đơn được học miễn phí từ lớp 1 – 12, được giảm 1/3 chi phí ở cấp đại học so với du học sinh;

Có thể xin thẻ xanh theo diện EB-1C sau hơn 1 năm sinh sống và làm việc tại Mỹ.

THỜI HẠN CỦA VISA L1 MỸ

Tổng thời gian tối đa của visa L1A là 7 năm, visa L1B là 5 năm. Thời hạn cấp visa ban đầu phụ thuộc vào việc công ty Mỹ đã tồn tại trước đó hay chưa. Trong trường hợp công ty Mỹ đã tồn tại, visa ban đầu được cấp 3 năm, sau đó được gia hạn mỗi lần 2 năm. Nếu công ty thành lập mới, visa ban đầu là 1 năm, sau đó được gia hạn mỗi lần 2 năm.

Trong quá trình hoạt động của công ty, sau hơn 1 năm hoạt động thì đương đơn có thể nâng cấp lên thẻ xanh EB-1C.

HẠN MỨC VÀ THỜI GIAN DUYỆT VISA L1 MỸ

Đây là ưu điểm của visa L1 bởi lẽ không có hạn mức hàng năm cho loại visa này và thời gian xét duyệt tương đối nhanh; khoảng 4 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ vào Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS). Ngoài ra, đương đơn có thể đóng thêm $1,225để có kết quả trả lời trong vòng 15 ngày.

Tuy nhiên trên thực tế cho thấy, kết quả xét duyệt ban đầu thường yêu cầu bổ sung hồ sơ (request for evidence). Thời gian bổ sung hồ sơ trung bình là 03 tháng. Mục đích này nhằm để cập nhật tình hình hoạt động công ty tại Mỹ, hoạt đông kinh doanh qua lại giữa công ty Mỹ và công ty nước ngoài.

THỦ TỤC XIN VISA L1

Đương đơn cần chứng minh:

Năng lực quản lý điều hành của mình;

Giữ vị trí Giám đốc điều hành/quản lý trong công ty nước ngoài hơn 1 năm trong 3 năm gần nhất;

Công ty nước ngoài phải hoạt động hợp pháp và hiệu quả;

Nguồn vốn chuyển đi nước ngoài hợp pháp;

Công ty bên Mỹ có trụ sở hoạt động & điều kiện vật chất đảm bảo;

Công ty nước ngoài và công ty bên Mỹ chứng minh được có mối liên hệ chặt chẽ với nhau.

Sau vài tháng chờ đợi, hồ sơ của bạn sẽ được USCIS phê duyệt/ yêu cầu bổ sung hồ sơ/ từ chối. Sau khi có kết quả phê duyệt, USCIS chuyển hồ sơ qua Trung tâm visa quốc gia (NVC) để đóng phí xin visa. NVC sẽ chuyển hồ sơ sang Lãnh sự quán/ Đại sứ quán nơi quốc gia bạn đang sống để phỏng vấn. Phỏng vấn thành công, bạn và người thân của mình được cấp visa và bay sang Mỹ.

ĐỊNH CƯ MỸ DIỆN L1

Từ diện visa L1 Mỹ, các đương đơn muốn định cư lâu dài tại Mỹ thì có thể chuyển đổi qua EB-3, H1B và EB-1C. Trong đó EB-1C là cách thức phổ biến để định cư nhất. Vì sao và quy trình chuyển đổi ra sao?

Vì EB-1C là hình thức nâng cấp trực tiếp từ visa L1 Mỹ. Thẻ xanh EB-1C dành cho cấp điều hành, quản lý. Kết quả hoạt động công ty tốt hoặc vượt kế hoạch kinh doanh đã đề ra thì có thể nộp hồ sơ xin visa này. Trong khi đó EB-3 áp dụng cho nhiều đối tượng. H1B visa tập trung chuyên sâu vào ngành nghề chuyên biệt.

Khi nộp đơn EB-1C, đương đơn cần nộp mẫu đơn I- 140. Ngoài ra, cần cung cấp tài liệu để chứng minh năng lực của đương đơn, công ty nước ngoài.

Đương đơn cần chờ từ 8 – 49 tháng để nhận kết quả từ USCIS. Sau khi có kết quả phê duyệt, đương đơn có 2 lựa chọn:

Nếu đang ở Mỹ, nộp đơn I-485 để thay đổi tình trạng (mất khoảng 3 – 5 tuần).

Nếu đang ở ngoài Mỹ, cần trải qua quá trình phỏng vấn tại đại sư quán/lãnh sự quán. Thời gian này mất khoảng 6 tháng và không có tiến trình xử lý nhanh.

CHI PHÍ:

Phí nộp đơn I-140: $ 700

Phí nộp đơn I-485: $ 750

Phí xin visa: $ 345

Phí sinh trắc học: $ 85

DỊCH VỤ CỦA SKT

SKT là hãng luật quốc tế với đội ngũ Luật sư và chuyên viên pháp lý dày dặn kinh nghiệm. Với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của mình, chúng tôi tự hào đã hỗ trợ pháp lý cho nhiều khách hàng đi Mỹ diện L1 thành công.

Để biết thông tin, vui lòng liên hệ văn phòng Việt Nam hoặc văn phòng Mỹ để được chúng tôi hỗ trợ.