Top 2 # Violet De Thi Va Kiem Tra Tieng Anh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Đề Thi Olympic Tiếng Anh Lop 5 Vong 8 (De3) Năm Học 2013

Đề Thi Olympic Tiếng Anh Năm Học 2013-2014 Lớp 5 Vòng 1

1. Jeremy, Brenda, Wendell, and Gail ran for class president. The graph above shows the number of votes each student received. How many students voted in the election for class president altogether?

A. 29 B. 30 C. 31 D. 32

2. Carmen made the inequalities above to represent the price of one chocolate truffle (n). Which of the following could be the price of the truffle?

A. $0.32 B. $0.34 C. $0.38 D. $0.42

3. Melissa is looking at the poster above to learn the areas of each of the seven continents. Asia is about 3 times bigger than which continent?

A. South America B. Antarctic C. North America D. Europe

4. The track team warms up for practice by jogging through the neighborhood near the school. The coach made the coordinate grid above to show a map of the neighborhood. The team runs from the school along a path that forms a rectangle. Three of the corners of the rectangle are shown on the grid. What are the coordinates of the fourth corner of the rectangle?

A. (2, 5) B. (3, 5) C. (5, 3) D. (5, 4)

5. Karen has square tiles with the design shown above in her kitchen. The picture shows the size of an individual tile. What is the area of each tile in square inches?

A. 8 square inches B. 11 square inches C. 9 square inches D. 10 square inches

6. Mrs. Nelson took a survey of the kinds of sandwiches her students brought for lunch. She created the table above to display her data. What percent of her students brought peanut butter sandwiches?

A. 10 % B. 20 % C. 30 % D. 40 %

7. Timothy is making a paper mobile to display in his bedroom. He draws and cuts out a square with sides that are 4.5 inches long. Next, he draws a regular hexagon with the same perimeter as the square. How long is each side of the regular hexagon?

A. 3 inches B. 6 inches C. 18 inches D. 27 inches

8. Four baby manatees were measured by volunteers at a Florida aquarium. The chart shows the name of each volunteer and the length of the manatee each volunteer measured. Which volunteer measured the longest manatee?

A. Bobby B. Emma C. Maria D. Simon

9. An adult takes about 180 breaths in 15 minutes. A baby takes about 300 breaths in 15 minutes. How many more breaths does a baby take in one hour than an adult takes?

A. 120 B. 480 C. 1,020 D. 1,200

10. For his history project, Matthew made the chart above to show the years some of his favorite toys were invented. Which of the toys was invented first?

A. jigsaw puzzle B. play putty C. teddy bear D. yo-yo

Đề Thi Và Kiểm Tra Tiếng Anh 6789 Cả Năm

HỌC KỲ I

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Khối 9 Lần :1 Tuần :61/ They ( live ) in HCMC since 19982/ A new bridge ( was built, was being built, is being built) now by them3/ In the 1990s the worldwide ( famous, cheaper, economic ) situation got worse4/ Some designers have taken ( material, inspiration, design) from VN’s ethnic minorities5/ I will give you abook ( passive )

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐÁP ÁN ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Lần :1 Tuần :61/ They have lived in HCMC since 19982/ A new bridge is being built now by them3/ In the 1990s the worldwide economic situation got worse4/ Some designers have taken inspiration from VN’s ethnic minorities5/ You will be given abook by me

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Khối :9 Lần :2 Tuần :91/ They build many new houses,…………………?2/ I spend about 1 hour ( to study, study, studying, studied) English every day3/ enjoy/ web/ to look for/ they/ information/ surfing4/ ( Drama, Safe traffic new, Weather forcast, Documentary) is an entertainment program5/ also/ relative/ can/ my frends/ communicate/ I/ and/ with

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Lần :2 Tuần :91/ They build many new houses,don’t they?2/ I spend about 1 hour studying English every day3/ They enjoy surfing web to look for information4/ Drama is an entertainment program5/ I can also communicate with relative and my frends

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Lần :3 Tuần :15Sử dụng bài nghe Unit 31/ The bus collected Ba from his house2/ The bus didn’t cross the Dragon Bridge3/ People could see a lot of cows4/ There are a big store beside a pond5/ People came back in the afternoon

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐÁP ÁN KIỂM TRA 15 PHÚT Môn : TA Lần :3 Tuần :15Sử dụng bài nghe Unit 31/ The bus collected Ba from his house T2/ The bus didn’t cross the Dragon Bridge F3/ People could see a lot of cows T4/ There are a big store beside a pond T5/ People came back in the afternoon F

UBND Xã Hiệp Đức CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Trường THCS Hiệp Đức Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

ĐỀ KIỂM TRA 1 TIẾT LẦN 1 Môn : TA Khối :9 Thời gian :45 phút Tiết :13 Tuần :7

I/ Listen the passage carefully: For centuries , poets , writers and musicians have mentioned the Ao Dai in poems , novels and songs . The Ao dai is the traditional dress of Viet Nam women . It consists of along silk tunic that is slit on the sides and wore over loose pants . Tranditionally, it was frequently worn by both men and women . Nowadays, women usually wear it, especially on special occations . However, many Viet Nam women today often prefer to wear modern clothing at work,because it is more convenient.1/ Complete the sentence : (2ms)For along time the ao dai has been the subject of ………………………………………………………………………..The ao dai is discribed as a………… that is slit on the sides and wore over loose pants .2/ True or FalseAo dai was frequently worn by both men and womenb) Many Viet Nam women today often prefer to wear modern clothing at work,because it is more convenientII/ Fill in the blanks : (2ms) sale, situation, styles, designers In the 1980s, jeans finally became high fashion clothing , when famous ……..(1)…….started making their own …..(2)….of jeans, with their on

Hoc Bong 100% Chuong Tinh Thac Si Hoc Bang Tieng Anh Tai Sogang

Chào các bạn !

– Chương trình này được thành lập vào năm 1997

– Đến ngày hôm nay Sogang Gsis đã tạo được danh tiếng vượt trội nhờ các tiêu chuẩn học thuật cao

– Với đội ngũ giảng viên xuất sắc và một loạt các chương trình đa ngành tuyệt vời.

– Với mô hình lớp học nhỏ tạo sự thân thiện trao đổi tích cực giữa sinh viên với giáo sư tạo ra một bầu không khí vô cùng thân thiện, ấm áp không khí học thoải mái giống như một gia đình

– Sinh viên rất hài lòng và đánh giá cao khi được trải nghiệm học tập tại Sogang Gsis

– Sogang GSIS không chỉ cung cấp học bổng có tỷ lệ sinh viên cao nhất mà còn cung cấp các chương trình trao đổi sinh viên phong phú

– Trường cung cấp hệ thống hỗ trợ sinh viên quốc tế tích cực với các chương trình thực tập độc đáo ở nước ngoài.

– Đội ngũ giảng viên tại trường được chọn lựa kỹ lưỡng và là sinh viên tốt nghiệp từ các trường đại học danh tiếng ở Mỹ , Châu Âu với nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

– Sogang GSIS cung cấp chương trình thạc sĩ chuyên nghiệp trong bốn lĩnh vực chuyên môn.

– Các chương trình cấp bằng thạc sĩ chuyên nghiệp

– Bằng Thạc sĩ Nghiên cứu Quốc tế (MIS) và có tính liên ngành trong thiết kế chương trình giảng dạy .

Sogang GSIS cũng cấp bằng Ph.D. các chương trình về bốn lĩnh vực đặc biệt gồm:

· Quan hệ Quốc tế (Theo dõi Tình báo & An ninh Quốc gia)

– Chương trình Quan hệ Quốc tế được thành lập để đáp ứng nhu cầu về một loại chuyên gia mới gồm những người có kiến thức sâu rộng về học thuật cũng như hiểu biết về môi trường toàn cầu hiện tại.

– Bề rộng và chiều sâu của kiến thức được cung cấp trong chương trình thạc sĩ và tiến sĩ kéo dài hai năm rất hữu ích cho sinh viên có nguyện vọng theo đuổi sự nghiệp chuyên nghiệp trên trường quốc tế hoặc cho những người có kế hoạch kết hợp một chuyên ngành cụ thể với nghề nghiệp trong lĩnh vực quan hệ quốc tế.

· Thương mại quốc tế:

– Mục tiêu chính của Chương trình Thương mại Quốc tế là đào tạo sinh viên mong muốn trở thành những chuyên gia có năng lực và tinh thông bằng cách kết hợp phương pháp tiếp cận quan trọng tập trung vào khung lý thuyết chuyên biệt, bao gồm kinh doanh quốc tế, đàm phán quốc tế và phân tích chính sách thương mại quốc tế,

· Tài chính quốc tế:

– Chương trình Tài chính Quốc tế được thiết kế để cung cấp cho sinh viên các kiến thức và cái nhìn sâu sắc trong một thị trường tài chính năng động.

– Chương trình của chúng tôi sẽ trang bị cho sinh viên khả năng vận dụng các lý thuyết đương đại và kỹ năng tài chính trong bối cảnh ra quyết định của doanh nghiệp hiện đại để hiểu rõ hơn và quản lý các dự án và chính sách đầu tư nước ngoài.

– Cho phép sinh viên làm quen với việc sử dụng các kỹ năng phân tích cần thiết, các công cụ dựa trên máy tính, các mối quan hệ tuyến tính, phân tích hồi quy, kỹ thuật tối ưu hóa và nhiều hơn nữa.

· Hàn Quốc và Đông Á:

– Chương trình Nghiên cứu Đông Á cung cấp các khóa học liên ngành về các khía cạnh kinh tế, chính trị, quốc tế và văn hóa xã hội của Đông Á (đặc biệt là Hàn Quốc, Trung Quốc và Nhật Bản), bao gồm cả các vấn đề lịch sử và đương đại.

– Trong khi nhiều khóa học tập trung vào một quốc gia cụ thể, một số khóa học giải quyết các vấn đề trên toàn khu vực.

– Mục tiêu của chương trình này là đào tạo các chuyên gia khu vực về khu vực Đông Á. Học sinh có thể tập trung vào một trong ba quốc gia trong khu vực

Có 4 loại học bổng được hỗ trợ bởi Sogang GSIS như sau:

– Học bổng A: Giảm 100% học phí

– Học bổng B: Giảm 75% học phí

– Học bổng C: Giảm 50% học phí

– Học bổng D: Giảm 25% học phí

Trong học kỳ đầu tiên:

– Sinh viên mới nhập học đáp ứng các tiêu chuẩn học tập nhất định sẽ được nhận học bổng tùy theo thành tích của họ trong quá trình nhập học (tài liệu và điểm phỏng vấn).

Từ học kỳ thứ 2 trở đi:

ức học bổng sẽ được xác định theo điểm trung bình của học kỳ trước. Học bổng được cấp trong học kỳ đầu tiên không được đảm bảo tự động cho đến học kỳ thứ tư. Tức là, học bổng có thể thay đổi mỗi học kỳ tùy theo kết quả học tập (GPA) của bạn.

– Phải đạt được 9 tín chỉ trở lên trong học kỳ trước

– Phải có GPA từ 3.5 trở lên (đối với Thạc sĩ) / 4.0 trở lên (đối với Tiến sĩ) trong học kỳ trước

– Phải nộp kết quả kiểm tra tiếng Anh với số điểm bắt buộc nhất định trong năm đầu tiên học tại Sogang GSIS

– IELTS 6.5 trở lên, TOEIC 850 trở lên, TEPS 700 trở lên, TOEFL (iBT) 85 trở lên

– Sinh viên đã tốt nghiệp đại học ở các nước nói tiếng Anh được miễn điều kiện thứ ba.

– Những sinh viên đã đạt được số điểm yêu cầu khi đăng ký Sogang GSIS không cần phải gửi lại.

– Sinh viên có thể đăng ký TA hoặc RA từ học kỳ thứ 2 để nhận học bổng bổ sung.

Campus chính ở Seoul của đh Sogang

· Chương trình học bổng chính phủ Hàn Quốc của NIIED

– NIIED (Viện Quốc gia về Giáo dục Quốc tế; Học viện của Chính phủ Hàn Quốc) ưu tiên sinh viên quốc tế đầu vào hàng năm cho Chương trình Học bổng Chính phủ Hàn Quốc (KGSP).

– Sinh viên quốc tế có thể đăng ký KGSP thông qua Sogang GSIS hoặc đại sứ quán Hàn Quốc tại quốc gia của mình cho mỗi kỳ nhập học mùa thu.

– KGSP là một chương trình học bổng toàn phần có rất nhiều lợi ích bao gồm cả chi phí sinh hoạt, v.v. Trung bình Sogang GSIS có khoảng 20 sinh viên KGSP đăng ký theo học.

· Thời hạn của KGSP về thời gian được nhận học bổng:

Với M.A.

– Khóa học ngôn ngữ 1 năm + Khóa học cấp bằng 2 năm

Với bằng tiến sĩ.

– Khóa học ngôn ngữ 1 năm + Khóa học cấp bằng 3 năm

· Học bổng POSCO Châu Á của Tổ chức POSCO TJ Park:

– Học bổng POSCO Châu Á hỗ trợ các nhà lãnh đạo tương lai của Châu Á bằng cách cung cấp học phí và chi phí sinh hoạt cho trí thức trẻ từ các nước Châu Á khi họ đăng ký các khóa học Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ tại một số trường đại học và học viện uy tín nhất của Hàn Quốc

– Ngoài ra có thể tìm hiểu thêm về các khía cạnh khác nhau của xã hội và văn hóa Hàn Quốc.

· Điều kiện đăng ký học bổng:

– Những người châu Á đã lấy bằng cử nhân có tiềm năng phát triển như một nhà lãnh đạo ở quốc gia tương ứng của họ (Ngoại trừ hai quốc tịch hoặc công dân Hàn Quốc, bằng Cử nhân của các trường đại học Hàn Quốc.)

Quyền lợi khi được nhận học bổng:

– Học phí và Chi phí sinh hoạt trong 4 học kỳ trong suốt khóa học thạc sĩ , tiến sĩ tại Hàn Quốc (Chi phí sinh hoạt: Khoảng 900 USD / tháng)

– Kể từ năm 2019 đã có sự thay đổi khi tham gia đăng ký học bổng sinh viên cần đăng ký cả POSCO TJ Park Foundation và Sogang GSIS.

– Sinh viên đăng ký cần nộp các giấy tờ cần thiết cho cả hai cơ sở trên cùng một lúc.

Đáp Án Chi Tiết Đề Minh Họa 2022 Lần 2 Môn Tiếng Anh Thi Thpt Và Cách Làm Online, Nhận Kết Quả Phân Tích Thông Minh Từ Tienganhk12

Lịch thi và những thông tin chính thức mới nhất về kỳ thi THPT QG 2020 được TiengAnhK12 liên tục tổng hợp. Trong bài viết này, TiengAnhK12 giới thiệu link tải đề minh họa lần 2 môn Tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020 và đáp án, đồng thời hướng dẫn các em làm đề thi minh họa và bộ đề thi thử bám sát chuẩn đề tham khảo để có giải thích đáp án chi tiết và khai thác công nghệ phân tích thông minh, ôn luyện hiệu quả nhất trong những tháng trước ngày thi.

Đề minh họa lần 2 môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT năm 2020 và đáp án

Ngày 07/05/2020, Bộ GD&ĐT công bố đề tham khảo tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020. Đây là đề minh họa lần 2 sau khi có quyết định chính thức về việc thay đổi kỳ thi THPT quốc gia năm nay thành tốt nghiệp THPT.

Trước đó, ngày 03/04/2020, Bộ GD&ĐT đã công bố đề minh họa thi tiếng Anh THPT quốc gia năm 2020. Thời điểm này, đây vẫn là kỳ thi 2 trong 1, vừa để xét tốt nghiệp THPT vừa để tuyển sinh vào đại học.

LÀM ĐỀ MINH HỌA LẦN 2 ONLINE

Tại sao nên làm đề minh họa lần 2 môn tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2020 online trên TiengAnhK12?

Bên cạnh hình thức làm đề minh họa lần 2 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ Bộ GD&ĐT bằng việc in ra giấy, sau đó so sánh đáp án, các bạn học sinh lớp 11-12 có thể làm đề trực tuyến ngay trên TiengAnhK12.

3 lợi ích khi làm đề minh họa lần 2 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020 online trên TiengAnhK12:

Tiết kiệm nhiều thời gian, thứ rất quý hiếm trong giai đoạn chỉ còn vài tháng nước rút trước ngày thi.

Teen 2k2 không chỉ có thể làm đề tham khảo môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT năm 2020 từ Bộ GD&ĐT mà còn rất nhiều đề thi thử khác được thiết kế như bài thi thật cả về độ khó của nội dung, dạng bài theo đúng chuẩn đề tham khảo tại Ôn luyện Tiếng Anh thi THPT quốc gia .

Tuyển tập các đề thi thử tiếng Anh THPT Quốc gia trên TiengAnhK12 hết sức phong phú, bao gồm: đề thi thử được ban cố vấn chuyên môn và đội ngũ giáo viên biên tập của TiengAnhK12 biên soạn và đề thi thử từ các Sở/Trường THPT Chuyên trên cả nước. Ngoài ra, các em còn có thể lựa chọn các đề ôn luyện được phân chia theo mức: Trung bình – Khá và Khá – Giỏi.

TiengAnhK12 hy vọng các em nỗ lực cố gắng hết sức để đạt được kết quả tốt nhất trong kỳ thi sắp tới. Chúc các em thi tốt!

LUYỆN ĐỀ TƯƠNG TỰ ĐỀ MINH HỌA LẦN 2

Theo luồng sự kiện về đề tham khảo, nội dung tinh giản và chủ trương của Bộ GD&ĐT về kỳ thi THPT năm 2020

Ngày 7/5/2020, Bộ GD&ĐT công bố đề minh họa lần 2 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020

Ngay trong ngày 7/5, TiengAnh K12 đã phát hành:

– Đáp án chi tiết và phân tích đề minh họa lần 2 môn tiếng Anh thi tốt nghiệp THPT 2020

Ngày 22/4/2020, Bộ GD&ĐT công bố những thay đổi của kỳ thi THPT Quốc gia 2020.

Do dịch bệnh COVID-19, kỳ thi THPT sẽ được tổ chức muộn hơn mọi năm, dự kiến vào tháng 8/2020. Thời điểm này, cả Luật Giáo dục và Luật Giáo dục đại học đã có hiệu lực. Do đó, Bộ GD&ĐT sẽ không tổ chức kỳ thi THPT quốc gia như mọi năm mà giao cho địa phương tổ chức thi tốt nghiệp THPT .

Ngày 3/4/2020, Bộ GD&ĐT ban hành đề minh họa Thi THQG Quốc gia 2020

Ngay sáng hôm sau 4/4, TiengAnhK12 đã:

– Phát hành đề minh họa Tiếng Anh Thi THPT quốc gia 2020 có giải thích đáp án chi tiết cho học sinh làm online trên TiengAnhK12

– Đăng bài Phân tích chi tiết đề thi minh họa 2020 môn Anh để chỉ ra trọng tâm kiến thức cần ôn tập cho môn Anh trong kỳ thi THPT QG 2020.

Ngày 7/4/2020, TiengAnhK12 phát hành bài viết: Phân tích đề minh họa tiếng Anh THPT QG 2020: Tổng hợp cụm từ, cấu trúc hay

Ngày 31/3/2020, Bộ GD&ĐT ban hành hướng dẫn nội dung tinh giản chương trình do nghỉ dịch Covid-19 kéo dài

TiengAnhK12 phân tích: Tinh giản những nội dung nào và ảnh hưởng tới phạm vi ôn luyện ra sao?

Ngày 17/3/2020, lãnh đạo Bộ GD&ĐT đã thông tin cho báo chí về việc sắp ban hành đề minh họa

Kỳ thi THPT quốc gia 2020 sẽ được tổ chức với phương thức ổn định như năm 2019.

Tuy nhiên, trong bối cảnh của dịch Covid-19, Bộ GD-ĐT sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp với tình hình mới. Cụ thể:

Bộ sẽ nghiên cứu giảm tải chương trình để vừa đảm bảo mục tiêu giáo dục vừa phù hợp với điều kiện dạy học của các nhà trường trong điều kiện ảnh hưởng của dịch bệnh.

Bộ sẽ xây dựng và sớm công bố đề thi tham khảo cho kỳ thi THPT quốc gia 2020 phù hợp giảm tải chương trình do Covid-19. Qua đó nhằm làm định hướng cho các nhà trường tổ chức dạy học, ôn tập.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ chỉ đạo khẩn trương công bố đề minh họa THPT quốc gia 2020

Lời khuyên của TiengAnhK12 dành cho các học sinh trong lúc chờ đợi, các em hãy:

– Tham khảo bài Phân tích Ma trận kiến thức bài thi Tiếng Anh THPT QG 2019

– Tham khảo Lộ trình tối ưu ôn thi Tiếng Anh THPT QG 2020, ôn luyện sẵn chủ điểm ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp căn bản.

– Tham khảo những kênh/video ôn thi THPT QG môn Tiếng Anh hữu ích mà TiengAnhK12 đã tổng hợp.

– Đừng quên truy cập TiengAnhK12 ngay khi các em biết đã có đề minh họa và muốn làm thử miễn phí + nhận kết quả phân tích thông minh!

ÔN THI TIẾNG ANH TỐT NGHIỆP THPT