【#1】Điều Kiện Xét Tuyển Vào Các Trường Khối Quân Đội, Công An

Điều kiện xét tuyển vào các trường khối quân đội, công an: Chỉ xét tuyển thí sinh đã qua sơ tuyển Bộ Quốc phòng quy định mỗi thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường quân đội; Sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển…

1. Chỉ xét tuyển thí sinh đã qua sơ tuyển Bộ Quốc phòng quy định mỗi thí sinh chỉ được đăng ký nguyện vọng 1 vào một trường quân đội.

Các trường quân đội chỉ nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ đại học, cao đẳng quân sự những thí sinh đã qua sơ tuyển đủ tiêu chuẩn, dự Kỳ thi THPT quốc gia tại cụm thi do các trường đại học chủ trì, nộp hồ sơ xét tuyển về đúng trường đăng ký sơ tuyển .

Trường hợp thí sinh không gửi đủ hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 về trường đã nộp hồ sơ sơ tuyển theo đúng thời gian quy định của Bộ GD-ĐT thì sẽ mất quyền xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường đã sơ tuyển.

Trường hợp thí sinh gửi hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường không nộp hồ sơ sơ tuyển thì không được xét tuyển nguyện vọng 1 vào trường đó.

Trường hợp thí sinh đã nộp hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 được quyền rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để nộp vào các trường ngoài Quân đội hoặc hệ dân sự các trường trong quân đội.

Trong xét tuyển các nguyện vọng bổ sung, các trường ĐH quân sự chỉ tuyển những thí sinh đã qua sơ tuyển vào các trường quân đội, có đủ tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Quốc phòng (chú ý về tiêu chuẩn sức khỏe các trường khác nhau).

Không trúng tuyển nguyện vọng 1, đăng ký xét tuyển nguyện vọng bổ sung theo quy chế của Bộ GD-ĐT và quy định của Bộ Quốc phòng, phù hợp với tiêu chuẩn và quy định vào trường xét nguyện vọng bổ sung.

Kết thúc mỗi đợt xét tuyển nguyện vọng bổ sung, thí sinh không trúng tuyển được quyền rút hồ sơ đăng ký xét tuyển để đăng ký xét tuyển đợt tiếp theo.

2. Sử dụng tiêu chí phụ trong xét tuyển

Căn cứ vào tổng điểm thi của thí sinh, gồm tổng điểm thi 3 môn đăng ký xét tuyển (các trường có quy định môn thi chính, môn thi chính nhân hệ số 2) và điểm ưu tiên, các trường quân đội xét tuyển theo đúng ngành đăng ký của thí sinh; thực hiện xét tuyển từ thí sinh có tổng điểm thi cao nhất trở xuống đến đủ chỉ tiêu.

Trường hợp xét tuyển đến một mức điểm nhất định vẫn còn chỉ tiêu, nhưng số thí sinh cùng bằng điểm cao hơn số lượng chỉ tiêu còn lại, thực hiện xét tuyển theo các tiêu chí phụ.

Quy định về tiêu chí phụ trong xét tuyển các trường hợp đặc biệt được thực hiện theo thứ tự ưu tiên sau :

Tiêu chí 1: Đối với trường có môn thi chính nhân hệ số 2, thì thí sinh có điểm môn thi chính nhân hệ số 2 cao hơn sẽ trúng tuyển.

  Đối với Học viện Quân y, nếu xét tuyển tổ hợp các môn thi: Toán, Hóa, Sinh học, thì thí sinh có điểm thi môn Sinh học cao hơn sẽ trúng tuyển; nếu xét tuyển theo tổ hợp các môn: Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.
  Trường Sĩ quan Phòng hóa xét tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa thì thí sinh có điểm thi môn Hóa cao hơn sẽ trúng tuyển.
  Đối với các trường có tổ hợp các môn xét tuyển: Văn, Sử, Địa thì thí sinh có điểm thi môn Văn cao hơn sẽ trúng tuyển.
  Đối với các trường còn lại có tổ hợp các môn xét tuyển: Toán, Lý, Hóa và Toán, Lý, Tiếng Anh và Toán, Văn, Sử thì thí sinh có điểm thi môn Toán cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 2: Sau khi xét tiêu chí 1, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 như nhau, thì xét đến tiêu chí 2, như sau: Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển trong 5 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 của năm học lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) cao hơn sẽ trúng tuyển.

Tiêu chí 3: Sau khi xét tiêu chí 2, trường vẫn còn chỉ tiêu, nhưng có nhiều thí sinh cùng bằng điểm, cùng có tiêu chí 1 và tiêu chí 2 như nhau thì xét đến tiêu chí 3, như sau:

  Thí sinh có tổng cộng điểm tổng kết môn học của 3 môn xét tuyển học kỳ 1 năm lớp 12 cao hơn sẽ trúng tuyển;

d) Khi xét đến tiêu chí 3 vẫn chưa đủ chỉ tiêu, thì Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường quyết định tuyển nguyện vọng bổ sung tiếp theo.

3. Tuyển sinh CĐ quân sự: xét từ nguyện vọng 1:

Đây là điểm đổi mới trong tuyển sinh CĐ quân sự từ 2021. Theo đó, năm 2014, hệ CĐ quân sẽ xét tuyển từ nguồn thí sinh dự thi vào hệ ĐH quân sự khối A các trường quân đội không trúng tuyển nguyện vọng 1.

Tuy nhiên, từ năm 2021, Trường Sĩ quan Không quân tuyển 90 chỉ tiêu vào đào tạo cao đẳng quân sự theo cách. Việc xét tuyển nguyện vọng 1 và nguyện vọng bổ sung vào đào tạo cao đẳng quân sự ngành Kỹ thuật Hàng không được thực hiện như tuyển sinh vào đào tạo sĩ quan cấp phân đội trình độ ĐH, được đăng ký ngay từ nguyện vọng 1.

4. Tuyển sinh ĐH, CĐ, và trung cấp dân sự

Tương tự trường ngoài quân đội Các trường tuyển sinh ĐH, CĐ, trung cấp hệ dân sự, tổ chức xét tuyển từ kết quả Kỳ thi THPT quốc gia theo Quy chế của Bộ GD-ĐT.

Các trường nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển, tổng hợp đề xuất điểm tuyển vào trường, báo cáo Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng.

5. Tuyển sinh ngành Quân sự cơ sở

Tương tự tuyển sinh ĐH, CĐ quân sự Tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy ngành Quân sự cơ sở: Việc sơ tuyển, đẳng ký dự Kỳ thi THPT quốc gia và tiếp nhận hồ sơ xét tuyển nguyện vọng 1 và các nguyện vọng bổ sung cơ bản thực hiện như tuyển sinh đại học, cao đẳng quân sự hệ chính quy.

6. Thống nhất chính sách ưu tiên đối tượng theo quy định của Bộ GD-ĐT Năm 2021, Bộ Quốc phòng quy định thí sinh được hưởng chính sách ưu tiên đối tượng trong tuyển sinh thực hiện theo quy chế hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

7. Hộ khẩu thường trú phía Nam, học THPT các tỉnh phía Bắc: vẫn xét theo điểm chuẩn phía Bắc Trường hợp thí sinh đang cư trú tại các tỉnh phía Bắc, nhưng đã chuyển hộ khẩu thường trú về các tỉnh phía Nam, có bố mẹ đẻ (bố mẹ nuôi theo đúng quy định của pháp luật về nuôi con nuôi) có hộ khẩu thường trú và đang cư trú tại các tỉnh phía Bắc, bản thân thí sinh học và thi tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) tại các trường thuộc các tỉnh phía Bắc (cả thanh niên ngoài Quân đội và quân nhân đang tại ngũ) sẽ không được đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2.

Những thí sinh này được đăng ký xét tuyển vào các trường còn lại, nhưng sẽ hưởng điểm chuẩn cho thí sinh thuộc các tỉnh phía Bắc.

8. Tỉ lệ tuyển sinh tại Học viện Biên phòng theo vùng tuyển sinh và tại Trường Sĩ quan Không quân theo ngành đào tạo

Năm 2021, Học viện Biên phòng tuyển 55% chỉ tiêu thí sinh có hộ khẩu thường trú ở phía Bắc (từ tỉnh Quảng Bình trở ra), thí sinh có hộ khẩu thường trú tại các tỉnh phía Nam được xác định đến từng quân khu: Quân khu 4 (tỉnh Quảng Trị và Thừa Thiên Huế): 04%, Quân khu 5: 11%, Quân khu 7: 14%, Quân khu 9: 16%.

Riêng Trường Sĩ quan Không quân điểm tuyển 85 chỉ tiêu đào tạo đại học, trong đó có 65 chỉ tiêu vào đào tạo phi công quân sự và 20 chỉ tiêu đào tạo sĩ quan dù với phương thức xét tuyển theo hai miền Nam – Bắc, từ thí sinh có điểm cao nhất đến đủ chỉ tiêu, tuyển đủ ngành phi công quân sự sau đó tuyển đến ngành sĩ quan dù.

9. Trường công an: Xét tuyển theo 2 khối sẽ bị loại

Năm 2021, các trường CAND không tổ chức thi tuyển, lấy kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Khối xét tuyển vào các trường CAND vẫn giữ nguyên không thay đổi so với các năm trước.

TS bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn sơ tuyển theo quy định chỉ được đăng ký một khối xét tuyển vào một ngành đào tạo (đối với trường tuyển sinh nhiều ngành) của một trường CAND. Việc đăng ký xét tuyển và nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển về các trường CAND thực hiện trước kỳ thi THPT quốc gia. Tổng cục Chính trị CAND sẽ kiểm tra, loại bỏ TS đăng ký xét tuyển theo 2 khối thi của một trường hoặc đăng ký xét tuyển vào 2 trường (TS đăng ký xét tuyển cùng một ban tuyển sinh hoặc đăng ký xét tuyển theo hai ban tuyển sinh của công an, cảnh sát PCCC các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương).

Các trường CAND không tiếp nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển sau ngày 31-5-2015 và chỉ xét tuyển người đạt điều kiện sơ tuyển, đã nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và giấy chứng nhận (bản chính) kết quả điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia về các trường trong thời hạn quy định. Phiếu đăng ký xét tuyển vào các trường CAND theo mẫu do Tổng cục Chính trị CAND ban hành.

Năm 2021, các trường khối công an tiếp tục thực hiện tuyển học sinh nữ vào các trường CAND theo chỉ tiêu và điểm xét tuyển riêng. Học sinh nữ đạt điều kiện sơ tuyển được đăng ký vào ĐH, CĐ, trung cấp CAND theo nguyện vọng và bảo đảm đúng quy định về phân luồng xét tuyển (như năm 2014).

Các môn thi, khối xét tuyển vào Học viện, trường Đại học Công an Nhân dân năm 2021

Các học viện, đại học công an nhân dân (CAND) tuyển sinh theo phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển. Học sinh (kể cả học sinh tốt nghiệp THPT các năm trước), chiến sĩ hoàn thành phục vụ có thời hạn trong CAND, hoàn thành nghĩa vụ quân sự (theo hộ khẩu thường trú); chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong CAND (theo nơi đóng quân) có nguyện vọng dự tuyển vào các trường CAND phải đăng ký, thi kỳ thi THPT quốc gia ở các cụm thi quy định của Bộ GD-ĐT. Năm 2021 quy định môn thi, khối xét tuyển vào các học viện, trường đại học CAND như năm 2014, cụ thể:

 • Xét tuyển vào các ngành đào tạo nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát: khối A (Toán, Lý, Hóa); khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh); khối C (Văn, Sử, Địa); khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).
 • Xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: khối C (Văn, Sử, Địa); khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).
 • Xét tuyển vào ngành Luật: khối A (Toán, Lý, Hóa); khối C (Văn, Sử, Địa); khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh).
 • Xét tuyển vào ngành Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử, truyền thông: khối A (Toán, Lý, Hóa), khối A1 (Toán, Lý, tiếng Anh).
 • Xét tuyển vào ngành đào tạo Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn: khối A (Toán, Lý, Hóa).
 • Xét tuyển vào các ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung Quốc: khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh); trong đó môn tiếng Anh là môn chính.

Từ năm 2021 quy định môn thi, khối xét tuyển vào các trường CAND như sau:

Giữ nguyên môn thi, khối xét tuyển đối với các ngành: Công nghệ thông tin; Kỹ thuật điện tử, truyền thông; Phòng cháy chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn; ngôn ngữ Anh; ngôn ngữ Trung Quốc.

Xét tuyển vào các ngành đào tạo nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, Luật, Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước: khối D1 (Toán, Văn, tiếng Anh) và khối tự chọn (Toán, Văn và 1 môn tự chọn). Căn cứ quy định khối thi xét tuyển vào các ngành đào tạo của các trường CAND, người dự tuyển lựa chọn đăng ký và dự thi các môn theo khối để lấy kết quả xét tuyển vào các trường CAND.

Hệ cao đẳng, trung cấp: Sẽ xét tuyển đối với thí sinh không trúng tuyển NV1 vào các học viện, trường đại học CAND theo phân luồng xét tuyển quy định của Bộ Công an. Sau khi Bộ GD-ĐT có hướng dẫn cụ thể về phương pháp, cách thức xét tuyển, Tổng cục XDLL CAND sẽ ban hành văn bản Hướng dẫn tuyển sinh CAND năm 2021 để các trường CAND và công an các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Như vậy, từ năm 2021, sẽ có rất nhiều lựa chọn đối với các thí sinih thi vào các trường Công an (ít nhất là 6 khối thi). Tuy nhiên, theo duy định của Bộ GD-ĐT, tỷ lệ người trúng tuyển các môn tự chọn không quá 25% chỉ tiêu.

Một số ngành khác

Cao Đẳng Dược xét tuyển học bạ THPT – liên hệ 0904991997

Cao Đẳng Điều Dưỡng xét tuyển học bạ TPH (Tốt nghiệp đi Đức nếu học sinh muốn)- liên hệ 0904991997

Cao Đẳng Nghề { Du lịch; Quản trị khách sạn, Quản trị lễ tân, Kỹ thuật xây dựng, Hàn } tốt nghiệp có viêc làm ngay tại tập đoàn FLC hoặc đi Đức. Vui long lên hệ 0936111917 để biết chi tiết.

【#2】Những Điểm Mới Trong Tuyển Sinh Vào Trường Thcs Nguyễn Tri Phương

Phương thức áp dụng tuyển sinh năm nay có gì giống và khác so với những phương thức kiểm tra đánh giá năng lực mà các trường trung học cơ sở (THCS) ở TP.Hồ Chí Minh và Hà Nội đã từng áp dụng? Làm sao để phương thức kiểm tra đánh giá này có thể đánh giá được tốt nhất năng lực của học sinh?

Nguyễn Thọ – thonguyen

Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Một tiết học của Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Ảnh: Lê Thọ

Phương thức tuyển sinh năm nay là kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Điểm xét trúng tuyển là tổng điểm của tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm 3 môn toán, tiếng Việt, ngoại ngữ lớp 5 và tổng điểm kiểm tra đánh giá năng lực của các môn toán, tiếng Việt và ngoại ngữ. Như vậy, so với những phương thức kiểm tra đánh giá năng lực mà các trường THCS ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã từng áp dụng như khảo sát trình độ IQ hay kiểm tra đánh giá năng lực môn tiếng Anh thì năm nay là kiểm tra đánh giá năng lực của các môn toán, tiếng Việt và ngoại ngữ.

Để phương thức kiểm tra đánh giá này có thể đánh giá được tốt nhất năng lực của học sinh thì bài kiểm tra sẽ kiểm tra khả năng vận dụng những kiến thức, kĩ năng đã được hình hành trong quá trình học tập vào những tình huống đa dạng giải quyết vấn đề cho thực tế.

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Tôi xin nói thêm, để ra đề kiểm tra đánh giá tốt thì đề phải bám trên chuẩn kỹ năng cấp độ của cấp học; phải có ma trận đề rõ ràng, cụ thể. Theo đó, có bao nhiêu phần trăm kiến thức biết, bao nhiêu phần trăm hiểu, bao nhiêu phần trăm của vận dụng và bao nhiêu phần trăm của vận dụng cao. Do vậy, bộ phận ra đề phải bám ma trận này, nằm trong tầm kiến thức kỹ năng đã cung cấp.

Ba năm nay Trường THCS Nguyễn Tri Phương chỉ xét tuyển; năm nay lại quay lại với việc xét học bạ kèm kiểm tra năng lực học sinh. Phải chăng vì kết quả điểm tại các trường tiểu học lâu nay không đủ độ tin cậy để có thể xét tuyển? Nhiều người dân cho rằng, chính vì áp dụng phương thức xét tuyển nên không ít trường đã “nới tay” khi cho điểm học sinh, cuối cùng điểm cuối kỳ, cuối năm cao nhưng không đúng thực chất. Ông nghĩ sao về điều này? Sở đã có cách thức quản lý và kiểm tra thế nào để các trường cho điểm học sinh đúng với thực chất năng lực của các em?

Đội ngũ ra đề chúng tôi đề nghị các cơ sở giáo dục trong toàn tỉnh giới thiệu lên. Chúng tôi cũng triển khai các giáo viên có năng lực ra đề đề xuất theo ma trận đề của Sở. Sau đó, mời một số giáo viên vào phòng cách ly dưới sự giám sát của cơ quan công an.

Đề được các phản biện đề độc lập 2 vòng gồm 2 cán bộ. Quy trình đó làm đi làm lại nhiều lần, đảm bảo tính chính xác, khoa học và đảm bảo bí mật để trước khi đưa ra với học sinh.

Trần Nhân Nghĩa – nhannghia

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Học sinh Trường TH Vĩnh Ninh trong tiết học toán. Ảnh: Lê Thọ

Phương án tuyển sinh kết hợp với kiểm tra đánh giá không phải xuất phát từ cơ sở. Ở các trường tiểu học vẫn có tình trang tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục nhưng đó không phải là lý do chính để thực hiện thêm việc kiểm tra đánh giá năng lực học sinh.

Ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản. Ảnh: Hoàng Hải

Xuất phát từ thực tiễn, một số trường học sinh đăng ký quá đông so với chỉ tiêu nên Bộ GD&ĐT bổ sung phương án kiểm tra đánh giá năng lực. Đây như là một tiêu chí để xác định năng lực của học sinh.

Nhà trường đã chuẩn bị gì trước kỳ thi áp dụng phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, có gặp khó khăn gì không?

Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Theo chỉ đạo của Sở GD&ĐT và Phòng GD&ĐT, trường dạy theo chuẩn kỹ năng và dạy theo đối tượng. Trường tổ chức những hình thức thi bám sát theo chỉ đạo của cấp trên, đảm bảo điều kiện tất cả học sinh làm bài hiệu quả và có chất lượng trong một kỳ thi.

Năng lực học sinh là yếu tố quyết định chứ không phải là nhà trường. Ảnh: Lê Thọ Một số phụ huynh cho rằng, Sở giáo dục và Đào tạo hướng dẫn tuyển sinh vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương hơi muộn, nên phụ huynh lúng túng trong nắm bắt chủ trương, ông nghĩ sao về điều này?

Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Ba năm nay Trường THCS Nguyễn Tri Phương chỉ xét tuyển nên chất lượng học sinh không cao bằng những năm có thi tuyển. Phần lớn là do độ chênh lệch về trình độ học sinh giữa các vùng miền (ví dụ các em cùng một điểm số như nhau nhưng trình độ mỗi em có thể khác nhau).

Nguyễn Tấn Lộc – locnguyen

Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Đến thời điểm này, tình hình học sinh đăng ký vào trường như thế nào, chỉ tiêu của trường ra sao. Có hay không việc ưu tiên cho học sinh khu vực thành phố?

Để chuẩn bị cho việc áp dụng phương thức kết hợp xét tuyển với kiểm tra, đánh giá năng lực học sinh, nhiệm vụ của nhà trường được Sở GD&ĐT giao là thu hồ sơ thí sinh, nhập dữ liệu điểm các môn toán, tiếng Việt, ngoại ngữ. Đối với việc kiểm tra đánh giá năng lực học sinh thì Giám đốc Sở GD&ĐT Phạm Văn Hùng đã giải thích rõ việc thành lập Hội đồng ra đề để bảo đảm an toàn và chất lượng bài kiểm tra.

Văn Qúy Hải – vanquyhai

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Thông tư 05 của Bộ GD&ĐT ban hành cũng là lúc các phương tiện thông tin đại chúng chủ động tuyên truyền,nên tôi nghĩ nhiều người dân đã nắm thông tin. Ngày 20/3/2018, Sở GD&ĐT đã tổ chức các hội nghị tuyển sinh, giao các phòng giáo dục thông tin rộng rãi đến người dân.

Hướng dẫn của Sở GD&ĐT là nhắc lại những vấn đề về quy chế, cách thức thực hiện, phương pháp thu nhận, xử lý hồ sơ, xét điểm để đáp ứng các yêu cầu của tiêu chí. Tóm lại, đó là thông tin mang tính kỹ thuật nội bộ.

Lâm Thu Hà – thuhalam

Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Thời gian qua, trường có thống kê số lượng, đánh giá chất lượng học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản đang theo học tại Trường THCS Nguyễn Tri Phương? Thầy có thể chia sẻ những thông tin này với bạn đọc?

– Đến thời điểm này thì chưa thể trả lời tình hình học sinh đăng ký vào trường như thế nào vì chưa đến thời hạn thu hồ sơ dự tuyển.

– Chỉ tiêu của trường: 360 em.

– Điểm xét trúng tuyển là tổng điểm của tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối năm của 3 môn toán, tiếng Việt, ngoại ngữ lớp 5 và tổng điểm kiểm tra đánh giá năng lực của các môn toán, tiếng Việt và ngoại ngữ. Như vậy, không có điểm ưu tiên cho bất kỳ đối tượng nào.

Ông Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản (bên trái) trao đổi cùng biên tập viên. Ảnh: Hoàng Hải

Số dự tuyển những năm trước thi tuyển đăng ký 1.300 – 1.400 em. Nhưng riêng 3 năm nay khoảng 700 – 800 em.

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Đối với tuyển sinh THCS, Bộ GD&ĐT không áp dụng điểm ưu tiên, khuyến khích vì đây là cấp học phổ cập. Nhà nước mở rộng các cánh cửa để thu hút 100% học sinh tiểu học được vào THCS.

Cùng với Trường THCS Nguyễn Tri Phương, 120 trường THCS khác cũng tuyển sinh nên các em không vào được trường này không nên buồn hay băn khoăn.

Đối với THPT có điểm ưu tiên, khuyến khích vì cấp học này tuyển không hết 100% học sinh THCS

Lê Văn Thiện – thienlaw

Trong 3 môn sẽ kiểm tra, môn nào khiến em lo lắng nhất và em đã chuẩn bị như thế nào?

Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Trong 2 năm học 2014-2015 và 2021-2016, nhà trường có 46 em là học sinh Trường Nguyễn Tri Phương. Năm 2021, số lượng này tăng lên 49 em. Trong năm nay, có 73 học sinh đăng ký dự thi vào Trường Nguyễn Tri Phương, số lượng gần gấp đôi so với các năm trước.

Về thông tin, nhà trường có thông báo Công văn số 843/SGDĐT-KTKĐCLGD về việc hướng dẫn tuyển sinh đầu cấp năm học 2021-2019 của Sở GDĐT đến tập thể hội đồng giáo viên, phụ huynh và học sinh để nắm rõ và chuẩn bị tốt để con em mình thi vào Trường Nguyễn Tri Phương.

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Việc thi tuyển các năm trước có khác gì xét tuyển kèm kiểm tra như năm nay không? Cách thức xét năm nay như vậy HS có cần phải luyện thi?

Tuyển sinh vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương là nguyện vọng của nhiều học sinh nhưng không phải là tất cả. Việc này còn phụ thuộc vào khoảng cách địa lý và chất lượng giáo dục đào tạo rải đều ra nhiều trường. Vì vậy, chỉ số vào Nguyễn Tri Phương đánh giá chất lượng của một trường tiểu học nào đó.

Chủ trương của Sở là khuyến khích các trường đi theo hướng Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Văn Nhân – nhan

Trương Phạm Minh Ngọc, Học sinh Trường TH Vĩnh Ninh

Ngành giáo dục và đào tạo làm gì để đảm bảo một kỳ kiểm tra năng lực nghiêm túc? Có ý kiến cho rằng, vẫn có tình trạng gửi gắm khi vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương. Sở có kế hoạch chống gian lận trong đợt tuyển sinh này ra sao?

Học sinh cấp tiểu học cần chủ động hơn trong các tiết học. Ảnh: Lê Thọ

Huỳnh Quốc Nam – huynhnam3344

Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Học sinh Trường TH Lê Lợi trong một buổi học. Ảnh: Ông (bà) có thấy việc cho con thi vào Trường Nguyễn Tri Phương sẽ tạo áp lực cho cháu không. Nếu trúng tuyển thì ông (bà) có kế hoạch như thế nào trong việc thực hiện chương trình học và kể cả tình huống không trúng tuyển? Minh Quân

Phương thức tuyển sinh năm nay là kết hợp xét tuyển với kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Theo tôi thì cách thức kiểm tra đánh giá năng lực như vậy học sinh không cần phải luyện thi, bởi bài kiểm tra đánh giá năng lực dựa trên chuẩn kiến thức kỹ năng của Bộ không đặt nặng quá khó về kiến thức nhưng yêu cầu học sinh có khả năng tổng hợp, kết hợp với khả năng phân tích, phán đoán, suy luận để giải quyết các vấn đề trong thực tiễn.

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Ảnh: Hoàng Hải

Lời khuyên của thầy dành cho các học sinh đang chuẩn bị thi vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương. (hỏi tất cả các thầy cô giáo)

Hoàng Xuân Nam – xuannam

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

10 năm qua, tuyển sinh vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương không có gì khúc mắc. Sở làm công tác tuyển sinh có cả hội đồng sư phạm Trường THCS Nguyễn Tri Phương, đội ngũ thanh kiểm tra của ngành và phối hợp với Công an tỉnh, giám sát quy trình làm đề thi ở phòng cách ly.

Sở có quy trình làm đề chặt chẽ, khoa học, đảm bảo tính chính xác, tính bảo mật. Tôi mong các cơ quan truyền thông trong đó có Báo Thừa Thiên Huế có thể tìm hiểu về quy trình làm đề của chúng tôi.

Nguyễn Thế Tường – thetuong5789

Phạm Thị Ngọc Lĩnh, phụ huynh có con thi vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Theo tôi, việc cho con thi vào Trường Nguyễn Tri Phương không có gì áp lực, vì trong quá trình học tiểu học các thầy cô đã trang bị cho cháu nhiều kiến thức cơ bản và các tiết học tăng cường, tập cho cháu làm quen những bài tập nâng cao ở trường. Bên cạnh đó, cháu cũng đã tự tìm tòi học hỏi thêm từ các sách tham khảo để không ngừng trau dồi kiến thức thêm cho mình. Chính vì vậy, tôi nghĩ con tôi đủ khả năng để xét và thi tuyển vào trường. Nếu trúng tuyển, gia đình sẽ tạo điều kiện để cháu học thật tốt và đáp ứng yêu cầu học tập tại trường; và nếu không trúng tuyển thì gia đình tôi cũng vẫn vui vẻ, động viên an ủi cháu chứ không có tạo áp lực cho cháu.

Văn Thị Thu Thủy – hoanhan

Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Theo tôi, các em cần giữ tinh thần thoải mái trước khi thi, và xem đây như là một trải nghiệm. Vấn đề nội dung làm bài, các bậc phụ huynh và các em học sinh cần lưu ý hướng ra đề kiểm tra năng lực của từng môn để có sự chuẩn bị tốt nhất. Các em cần ôn tập những kiến thức cơ bản đã được học ở bậc tiểu học, sau đó vận dụng khả năng tổng hợp, phân tích… để giải quyết các vấn đề trong thực tế.

Trường chúng tôi luôn mở rộng cánh cửa chào đón học sinh tiểu học từ nhiều nơi đến tham quan. Năm nay, trường đã đón các cháu, rất vui trong số đó có rất đông học sinh Trường tiểu học Trần Quốc Toản.

Nếu hiệu trưởng các trường tiểu học muốn tham quan trường có thể liên hệ với tôi để sắp xếp thời gian để có lịch trình cụ thể. Tùy theo kế hoạch của nhà trường để có thời gian cụ thể.

Ba năm trước đây, khi không thực hiện thi tuyển chất lượng “đầu vào” và “đầu ra” như thế nào. Có ý kiến cho rằng đã xuất hiện HS trung bình, kém vào thời điểm này. HS Nguyễn Tri Phương còn phải thi vào Nguyễn Trường Tộ, Cao Thắng… Điều này có không thưa bà? Xin hỏi thêm Sở Giáo dục về thực trạng này, Sở có nắm được và có sự can thiệp, điều chỉnh gì hay không? (hỏi Sở và trường Nguyễn Tri Phương)

Dương Quang Nam, Hiệu trưởng Trường tiểu học Trần Quốc Toản

Chúng ta không nên tuyệt đối hoá Trường Nguyễn Tri Phương, mà còn nhiều trường THCS khác chất lượng không thua kém Trường Nguyễn Tri Phương trong thành phố, nên tránh tạo áp lực cho học sinh tham gia thi vào Trường Nguyễn Tri Phương.

Để đảm bảo thi tốt, yêu cầu học sinh trau dồi thêm kiến thức ngoài kiến thức học ở nhà trường, như tìm hiểu thêm các sách tham khảo…

Trong 2 năm liên tiếp năm 2012-2013 và năm 2013-2014, trường có 2 em thủ khoa môn toán và có những học sinh đạt các môn tiếng Việt, tiếng Anh cũng nằm ở top đầu trong những năm thi tuyển tại Trường Nguyễn Tri Phương, đó là nhờ tố chất, cộng thêm kiến thức các em tự bồi dưỡng, trau dồi, và mong muốn của bản thân các em vào học tại Trường Nguyễn Tri Phương; đồng thời có sự phối hợp giữa nhà trường và gia đình.

Năm vừa qua, trong kỳ nghỉ giữa kỳ, trường đã cho học sinh khối 5 tham quan Trường Nguyễn Tri Phương, cho học sinh tìm hiểu ngôi trường tương lai, tiếp cận với môi trường thân thiện và gần gũi. Tạo cho các em sự hào hứng khi nhìn thấy các anh chị có thành tích cao, tạo động lực thôi thúc các em tự phấn đấu. Chính vì thế, số lượng học sinh đăng ký thi vào Trường Nguyễn Tri Phương năm nay rất cao, 73 học sinh, gần như gấp đôi so với các năm trước.

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Không có vấn đề gì là quá dễ nhưng sẽ trở thành quá khó khi làm cái đó với áp lực và miễn cưỡng, vì vậy đối với các học sinh dự tuyển vào Trường THCS Nguyễn Tri Phương hãy xem đó như ngày vui, một ngày thử sức, học hỏi thêm kinh nghiệm với tâm lý thỏa mái nhất.

Phan Văn Quốc – quocphan

Chất lượng “đầu vào” sẽ được đảm bảo thông qua hình thức kiểm tra đánh giá năng lực học sinh. Ảnh: Để Trường THCS Nguyễn Tri Phương xứng đáng là trường “Quốc Học” của bậc học THCS, theo bà cần cơ chế đặc thù ra sao, bà có đề xuất gì? Lê Thọ

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Ba năm trước đây, khi không thực hiện thi tuyển, chất lượng “đầu vào” cũng có những vấn đề trong việc chọn ra những học sinh tiêu biểu, có năng lực tốt.

Qua thông tin từ nhà trường cũng có những học sinh chưa đáp ứng được tiêu chuẩn.

Chính vì vậy, Sở chỉ đạo nhà trường nâng cao chất lượng bằng nhiều cách, tùy từng đối tượng để có phương pháp phù hợp để giúp các cháu tiến triển. Cùng với các Sở GD&ĐT các tỉnh thành, Sở GD&ĐT Thừa Thiên Huế cũng đề nghị Bộ GD&ĐT điều chỉnh thông tư nên có thêm những tiêu chí mới để chọn, xét tuyển tốt hơn.

Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Khi không thực hiện thi tuyển, chất lượng “đầu vào” có phần giảm sút. Cụ thể, trung bình hằng năm đối với những năm thi tuyển, số học sinh giỏi của trường chiếm tỷ lệ 75%. Tuy nhiên, đối với những năm xét tuyển thì tỷ lệ học sinh giỏi chỉ chiếm 70%.

Buổi giao lưu kết thúc thành công. Ảnh: Hoàng Hải

Đối với chất lượng “đầu ra” thì hiện nay nhà trường chưa đánh giá được vì những em xét tuyển đầu tiên của trường thì hiện nay chỉ đang học lớp 8, chưa tham gia vào các kỳ thi THPT.

Báo Thừa Thiên Huế Online

Phạm Thị Thu Trang – [email protected]

Nguyễn Thị Diệu Trang, Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn Tri Phương

Để Trường THCS Nguyễn Tri Phương xứng đáng là trường “Quốc Học” của bậc học THCS thì rất mong các cơ quan ban ngành, Sở GD&ĐT có cơ chế tuyển chọn giáo viên và có cơ chế ưu đãi về chế độ chính sách tiền lương và các chế độ ưu tiên khác cho giáo viên.

Về cơ sở vật chất, những năm vừa qua khi chuyển về cơ sở mới ở đường Tố Hữu, trường được UBND tỉnh cũng như Sở GD&ĐT quan tâm rất nhiều. Về phía nhà trường, tiếp tục mong nhận được nhận ưu tiên kinh phí, duy tu bảo dưỡng, nâng cấp để tiếp tục đáp ứng việc dạy và học.

T.S Phạm Văn Hùng, Giám đốc Sở giáo dục và Đào tạo

Trường THCS Nguyễn Tri Phương là ngôi trường có nhiều thuận lợi như, nằm ở trung tâm thành phố, cơ sở vật chất tốt, đội ngũ giáo viên trên chuẩn, đầu vào tốt nên yếu tố còn lại đáp ứng mong mỏi của người dân, các cấp quản lý là khai thác ngay trên những giá trị truyền thống của Trường THCS Nguyễn Tri Phương.

Nhà trường cần đổi mới phương pháp giảng dạy tốt hơn, tổ chức các hoạt động giáo dục, kỹ năng sống tốt hơn thì mớ đáp ứng được nhu cầu hiện nay. Sở cũng mong muốn có cơ chế đặc thù cho trường nhưng căn cứ các quy định của pháp luật thì chưa làm được. Tuy nhiên, trước hết, Trường THCS Nguyễn Tri Phương cần có những cơ chế đặc thù trong việc chỉ đạo dạy và học.

Chương trình giao lưu trực tuyến xin kết thúc, những câu hỏi gửi đến sau chúng tôi sẽ chuyển đến khách mời để trả lời và phản hồi cho bạn đọc.

【#3】Trường Thpt Chu Văn An Thông Báo Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Hệ Công Lập Năm Học: 2021

Trường THPT Chu Văn An , Thành Phố PR-TC , trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quí trường trong công tác tuyển sinh vào lớp 10 trong những năm vừa qua. Kính nhờ quí trường niêm yết và thông báo đến học sinh và cha mẹ học sinh lớp 9 những thông tin về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2021-2018 của trường THPT Chu Văn An như sau:

I/. 1. GIỚI THIỆU CHUNG VỂ TRƯỜNG THPT CHU VĂN AN:

Trường THPT Chu Văn An được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường Học Sinh Giỏi của tỉnh và học sinh các lớp THPT Phân ban của Trường THPT Nguyễn Trãi, theo quyết định số: 1899/1998/QĐ-CT của UBND tỉnh Ninh Thuận ngày 01/9/1998.

Hơn 18 năm sau ngày thành lập, Trường THPT Chu Văn An đã sớm khẳng định là một trong những ngôi trường chất lượng giáo dục hàng đầu của Tỉnh, góp phần đào tạo nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế của địa phương và đất nước.

Thông điệp của nhà trường: “Hôm nay các em tự hào về nhà trường. Ngày mai nhà trường tự hào về các em”.

Trường THPT Chu Văn An.

Địa chỉ: Số 281 đường 21 tháng Tám, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Email: [email protected]

Điện thoại: 068 2211883. LH: Cô Vũ Thị Hoài Thu

Trường THPT Chu Văn An là ngôi trường đóng trên địa bàn trung tâm thành phố Phan Rang-Tháp Chàm thuộc phường Phước Mỹ trên đường 21 tháng Tám. Trường đóng trên vị trí có môi trường giáo dục tốt. Mặt trước đối diện với Trường Chính trị Tỉnh; hai bên là hai cơ quan truyền thông: Bên trái là Đài Phát thanh truyền hình Tỉnh và Tòa soạn Báo Ninh Thuận bên phải.

Diện tích: 13.765 m 2 bao gồm: Khu học tập 1 trệt 3 lầu với 30 phòng; Khu văn phòng; 03 phòng thí nghiệm; 03 phòng học bộ môn; 04 phòng học vi tính; 01 hội trường; 01 nhà thi đấu đa năng; khu rèn luyện TDTT; 1 sân bóng đá cỏ nhân tạo; 1 phòng tập môn bóng bàn; nhà để xe giáo viên và học sinh.

– Đảng bộ với 3 chi bộ trực thuộc.

– 52 đảng viên.

– 01 Hiệu trưởng;

– 03 phó hiệu trưởng.( 1 đang làm NCS );

– Công đoàn cơ sở.

– Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

– Hội Chữ thập đỏ cơ sở.

– Chi hội Khuyến học.

– Tổ Toán. : 17 giáo viên ( 2 Giáo viên đang học Thạc sĩ)

– Tổ Vật lý : 08 giáo viên ( 2 GV Có Trình độ thạc sĩ )

– Tổ Hóa-Sinh. 13 giáo viên

– Tổ TDQP. 12 giáo viên

– Tổ Văn. 13 giáo viên ( 1 có trình độ thạc sĩ)

– Tổ Tiếng Anh. 13 giáo viên ( 1 GV đang học thạc sĩ)

– Tổ Sử-Địa-GDCD : 12 giáo viên;( 1 giáo viên có trình độ thạc sĩ )

– Tổ Tin-Công nghệ. 12 giáo viên

– Tổ Văn phòng. 14 cán bộ, nhân viên.

– Giáo viên: 101; trong đó có 06 giáo viên có trình độ Thạc sỹ.1 đang làm nghiên cứu sinh Tiến sĩ.

– Nhân viên: 10.

– 100% CB, GV, NV đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo; trong đó có 06 thạc sĩ; 03 đang đào tạo thạc sĩ. 37/101 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh.

– Bằng khen của Bộ GD-ĐT năm 2009; 2021

– Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ năm 2007.

– Huân chương Lao động hạng Ba của Chủ tịch Nước năm 2008.

– 02 lần được nhận Cờ thi đua của UBND Tỉnh năm 2008 và năm 2010.

– Được UBND Tỉnh công nhận là tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền; là điển hình tiên tiến của ngành giáo dục trong phong trào thi đua yêu nước 5 năm 2010-2015;

– Năm 2010 được công nhận là Trường chuẩn Quốc gia đầu tiên của của khối trung học phổ thông.

Năm 2021 nhà trường đã được kiểm định chất lượng giáo dục đạt cấp độ III.

– 02 cán bộ, giáo viên được Chủ tịch Nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hàng trăm lượt CB, được công nhận là Chiến sĩ thi đua các cấp; Lao động tiên tiến.

– Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT hàng năm: trên 99%. Năm 2011 đỗ TN THPT : 99,16% , xếp thứ 2 toàn tỉnh; Năm 2012 đỗ TN THPT: 100%; Năm 2013 đỗ TN THPT : 100%; Năm 2014 đỗ TN THPT 99,98 %. Năm 2021 : 90 %; Năm 2021 : 92%;

– Có 05 lượt học sinh đỗ thủ khoa vào các trường ĐH-CĐ.Năm 2011 có 1 HS đổ thủ khoa vào trường Đại học Sài gòn, Á khoa trường ĐH KHTN.

– Có 148 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Quốc gia.

– Có 360 lượt học sinh đạt giải học sinh giỏi cấp Tỉnh. ( Năm 2021 có 02 HS )

– Hàng năm đều có học sinh tham gia các cuộc thi: Đường lên đỉnh Olympia; Học sinh giỏi tiếng Anh trên mạng Internet; Kỳ thi Olimpic truyền thống 30/4; Kỳ thi HSG giải toán qua mạng; Thi sáng tạo KHKT. Hội thi Tin học trẻ…

+ Toàn bộ 15 lớp với 610 học sinh, học theo chương trình và sách giáo khoa chuẩn.( Ban cơ bản ). Trong đó có 1 lớp chọn. 40 hoc sinh;

– Học sinh của thành phố Phan Rang – Tháp Chàm và học sinh các xã: An Hải, Phước Hải, Phước Thuận (Ninh Phước) ; Phước Dinh ( Thuận Nam )

– Ngày 30/5/2017: Học sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Chu Văn An, đến Trường THPT Chu Văn An để xem thông báo về địa điểm thi, phòng thi, số báo danh dự thi.

– Ngày 31/5/2017: Vào lúc 15g00′: Học sinh tập trung tại địa điểm thi để học tập nội quy, quy chế thi, xem phòng thi, phản ánh những sai sót (nếu có) cho Hội đồng coi thi.

– Ngày 01/6/2017: Vào lúc 6g00′: Học sinh có mặt tại địa điểm thi để khai mạc kỳ thi. Sau đó dự thi theo lịch.

– : Vào lúc Ngày 15/6/2017 15g00 ‘:Thông báo kết quả điểm thi tuyển vào 10.

Ngày 16-18/6/2017 : Nhận đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh (nếu có)

– : Ngày 12/7/2017 Thông báo kết quả trúng tuyển tạm thời vào lớp 10.

– + Tiếp nhận hồ sơ học sinh trúng tuyển nguyện vọng II.

+ Giao trả hồ sơ cho học sinh không trúng tuyển nguyện vọng 1.

+ Gởi danh sách học sinh trúng tuyển trình Sở GDĐT xét duyệt, sau khi kiểm dò.

– : Tiếp nhận Từ ngày 06-11/8/2017 hồ sơ nhập học, xếp học sinh vào các lớp. Hồ sơ gồm:

1/. Học bạ THCS (bản chính).

2/. Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (Có 2 đơn vị hành chính: Huyện (TX); Tỉnh (TP)).

3/. Giấy chứng nhận TNTHCS (tạm thời).

5/ Phí hồ sơ nhập học (sẽ thông báo sau).

6/ Hai ảnh cỡ 3 cm x 4 cm

* Lưu ý: Học sinh trúng tuyển mà không đến làm hồ sơ nhập học coi như tự ý bỏ học, nhà trường sẽ không đưa tên vào danh sách lớp học.

– Ngày 12/8/2017 (Thứ 7): Học sinh khối 10 tập trung để GVCN nhận lớp. Đăng ký đồng phục, quần áo thể dục, bảng tên…chuẩn bị điều kiện để vào năm học mới.

– Sau khi có danh sách trúng tuyển chính thức, Nhà trường căn cứ vào nguyện vọng của học sinh để sắp xếp vào lớp chọn theo thứ tự: Tổng điểm thi tuyển và điểm thi môn Toán, từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu 40 học sinh/ 1 lớp.

Mọi thắc mắc về công tác tuyển sinh vào lớp 10 năm 2021 – 2021. Quý phụ huynh và học sinh liên hệ Phòng Học vụ để đ ư ợc h ư ớng dẫn thêm. Số điện thoại: 068 3820073-068.3920757; 068.3822657. Thông tin Tuyển sinh vào lớp 10 (2017-2018) được thông báo công khai trên bảng tin của và có trên trang Web của nhà trường.

【#4】Kế Hoạch Công Tác Tuyển Sinh Vào Trường Mầm Non, Lớp 1, Lớp 6 Năm Học 2013

PHè‰NG GIÁO DỏằÔC VÀ ĐÀO Tỏº O

Số: 08 /KH-PGD&ĐT

Cỏằ˜NG HOÀ Xă Hỏằ˜I CHỏằƯ NGHÄăA VIỏằ†T NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân , ngày 15 tháng 5 năm 2013

Căn cứ công văn số 4270/SGD&ĐT-QLT ngày 15/4/2013của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2013-2014;

Căn cứ số liệu điều tra cơ bản về trẻ trong độ tuổi trên địa bàn của UBND 11 phường trong Quận, báo cáo về cơ sở vật chất và đăng kư số lượng tuyển sinh năm học 2013-2014 của các trường mầm non, tiểu học, THCS và PTDL; Dự thảo kế hoạch tuyển sinh của các trường;

PỏáƠng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuânxây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2013-2014 như sau:

1. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, duy tÅ* và nâng cao chất lượng phổ cập một năm trẻ mẫu giáo 5 tuổi, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh tránh tènh trạng quá tải ở một số trường.

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).

4. Tăng số học sinh học 2 buổi/ngày ở cấp THCS.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ đ­ợc giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

1- Nhiệm vụ

– Rà soát, điều tra cơ bản số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn các phường.

– Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 của trường, pỏáƠng GD&ĐT.

– Thành lập Hội đồng tuyển sinh.

– Tổ chức tuyển sinh theo đúng hướng dẫn.

– Phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 32%, mẫu giáo đạt 90%, 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non đ­ợc học hoà nhập, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ đ­ợc vào lớp 1; 100% học sinh đă hoàn thành chương tÅ*nh tiểu học đ­ợc vào học lớp 6; thu hút ít nhất 70% trẻ khuyết tật cèÊn đủ sức khoẻ vào học lớp 1 và 100% trẻ khuyết tật hoàn thành chương tÅ*nh tiểu học vào lớp 6; tuyệt đối không đ­ợc nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Tạo điều kiện cho HS dân tộc, con em các gia đènh chính sách, gia đènh có hoàn cảnh khó khăn vào các trường công lập.

2- Biện pháp

– PỏáƠng GD&ĐT tổ chức họp giao ban Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và PTDL trên địa bàn Quận, quán triệt và triển khai các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

– Thành lập ban chỉ đạo công tác tuyển sinhnăm học 2013-2014 của quận. Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng pỏáƠng GD&ĐT quận ra quyết định thành lập.

– Công bố công khai phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian, phương thức tuyển sinh, quy định đối với học sinh đúng tuyến tại các trường học và UBND 11 phường trong Quận trước khi tuyển sinh 15 ngày. Hiệu trưởng các trường phối hợp với UBND các phường để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống Loa phát thanh của các phường, các trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh.

– Đối với cấp học mầm non chia ngày tuyển sinh theo độ tuổi. Đối với cấp tiểu học chia ngày tuyển sinh theo khu vực các cụm dân cư trên địa bàn phường.

– Trong quá tÅ*nh tổ chức tuyển sinh lănh đạo các nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

+ Ngày 16/7/2013(thứ ba): Các trường nộp báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 1 về pỏáƠng GD&ĐT.

+ Ngày 20/7/2013 (thứ bảy): Các trường nộp báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 2 về pỏáƠng GD&ĐT.

+ PỏáƠng GD&ĐT tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường từ ngày 16/7/2013.

+ Ngày 17/7/2013 thứ tư): PỏáƠng GD&ĐT báo cáo UBND Quận kết quả tuyển sinh đúng tuyến.

+ Ngày 22/7/2013 (thứ ba): PỏáƠng GD&ĐT nộp báo cáo nhanh về UBND Quận và Sở GD&ĐT Hà Nội kết quả công tác tuyển sinh.

+ Ngày 30/7/2013: PỏáƠng GD&ĐT báo cáo chính thức kết quả công tác tuyển sinh với UBND Quận và Sở GD&ĐT Hà Nội.

+ Tuyên truyền rộng răi trong nhân dân về kế hoạch, chỉ tiêu, thời gian và phương thức tuyển sinh của các trường học trên địa bàn.

+ Phối hợp với các trường phân tuyến tuyển sinh, đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các trường trong thời gian tuyển sinh.

PỏáƠng Nội Vụ phối hợp với pỏáƠng GD&ĐT rà soát đội ngũ CBQL, GV, NV các trường báo cáo tham UBND quận về luân chuyển cán bộ, giáo viên đảm bảo kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lư trường học, giáo viên, nhân viên các trường học đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ năm học 2013-2014 .

PỏáƠng Tài chính- Kế hoạch phối hợp với pỏáƠng GD&ĐT tham mưu UBND Quận xây dựng thêm trường và pỏáƠng học đối với những các trường chưa đủ pỏáƠng học, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường chuẩn bị năm học mới.

2. Đối với pỏáƠng Giáo dục và Đào tạo

– Triển khai kế hoạch tuyển sinh đă đ­ợc UBND quận phê duyệt. Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho Hiệu trưởng các trường trên địa bàn.

– Đánh giá công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để xếp loại thi đua các trường.

3. Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

Thông báo công khai tại trường kế hoạch tuyển sinh của nhà trường theo chỉ tiêu tuyển sinh do UBND quận quy định. Trong đó phải công khai rơ chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và phương thức tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đă kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rơ họ tên, Hiệu trưởng kư và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

+ Trong suốt thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không đ­ợc thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

Chủ trương của quận: xây dựng 3 phương án phân tuyến TS: Thứ nhất là theo trục giao thông, tránh để HS phải vượt qua các trục đ­ờng lớn; Thứ hai là theo phường; thứ ba là phân tuyến với những phường giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HS đi học an toàn. Cụ thể như sau:

1- Mầm non

– Trường MN Thanh Xuân Bắc và MN Tràng An đ­ợc tuyển số trẻ có hộ khẩu KT1 thuộc 6 tổ dân phố thuộc cụm dân cư Nam Thăng Long 2 phường Nhân Chính nằm cùng phía phường Thanh Xuân Bắc theo trục đ­ờng Khuất Duy Tiến.

– Trường MN Thanh Xuân Nam đ­ợc tuyển sinh số trẻ em tại khu dân cư số 1(do nằm trong quy hoạch treo không đ­ợc nhập khẩu). Trường MN Tuổi Hoa đ­ợc tuyển số trẻ có hộ khẩu KT1 thuộc các tổ dân phố thuộc cụm dân cư 5A, 5B và cụm 6 phường Hạ Đènh và số trẻ thuộc xă Tân Triều giáp ranh với trường.

-Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, các nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh đ­ợc giao.

2- Tiểu học

– Tr­ường TH Đặng Trần Côn B tuyển thêm 27 học sinh có hộ khẩu KT1 thuộc cụm dân cư 5A, 5B và cụm 6 phư­ờng Hạ Đènh, số trẻ em tại khu dân cư số 1(do nằm trong quy hoạch treo không đ­ợc nhập khẩu) và một số học sinh có hộ khẩu KT1 thuộc xă Tân Triều ở gần trường theo cam kết đến hết chỉ tiêu Quận giao;

– Trường TH Hạ Đènh đ­ợc tuyển học sinh phường Thượng Đènh, phường Thanh Xuân Trung thuộc các tổ dân phố cùng phía đ­ờng Nguyễn Trăi với trường;

-Trường TH Nguyễn Trăi đ­ợc tuyển số học sinh thuộc phường Khương Mai giáp ranh với trường và số học sinh có nhập hộ khẩu thường trú về phường Khương Mai năm 2013;

– Trường TH Nhân Chính đ­ợc tuyển học sinh phường Thượng Đènh giáp ranh với trường.

3- Trung học cơ sở

– Trường THCS Hạ Đènh đ­ợc tuyển học sinh gần địa điểm của trường thuộc phường Thanh Xuân Trung các tổ dân phố: 60, 61, 62, 63 và phường Thượng Đènh thuộc các tổ dân phố: 11a, b, c, 12 a, b, c và tổ 3, 14, 18, 19.

-Trường THCS Phan Đènh Giót đ­ợc tuyển sinh học sinh phường Thượng Đènh và học sinh phường Thanh Xuân Trung thuộc các tổ dân phố: ;

– Trường THCS Việt An sau khi tuyển hết số trẻ em đúng tuyến thè tuyển số học sinh có hộ khẩu KT1 thuộc 6 tổ dân phố thuộc cụm dân cư Nam Thăng Long 2 phường Nhân Chính; Nếu cèÊn chỉ tiêu.

-Trường THCS Khương Đènh, Kim Giang, Thanh Xuân Nam đ­ợc tuyển học sinh phường Thượng Đènh, Thanh Xuân Trung thuộc các tổ dân phố cùng phía đ­ờng Nguyễn Trăi với 3 trường;

-Trường THCS Nhân Chính đ­ợc tuyển học sinh tổ dân phố 1,2,3,4,8 và 39 B của phường Thượng Đènh giáp ranh với trường./.

【#5】Lời Giải Đề Thi Môn Toán Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Trường Thpt Công Lập Ở Tp.hồ Chí Minh

Tại Tp.Hồ Chí Minh, môn Toán thi tuyển sinh lớp 10 vào các trường THPT công lập được tổ chức vào sáng ngày 3 tháng 6, đề gồm 8 bài và các sĩ tử sẽ có 120 phút để làm bài.

a) Vẽ (P) và (d) trên cùng một hệ trục toạ độ

b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

a) Cách bạn tự vẽ, đồ thị có dạng:

– Với x=2 thì y=2, ta có toạ độ giao điểm thứ nhất là A(2;-2).

– Với x=-4 thì y=-8, ta có toạ độ giao điểm thứ nhất là B(-4;-8).

* Lưu ý: Thực tế nhìn đồ thị hàm số (P) và (d) ta cũng có thể thấy toạ độ giao điểm của (P) và (d).

* Lời giải gợi ý:

– Do đó, ta có:

Bài 3 (0,75 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Quy tắc sau đây cho ta biết được ngày n, tháng t, năm 2021 là ngày thứ mấy trong tuần. Đầu tiên, ta tính giá trị của biểu thức T = n + H, ở đây H được xác định bởi bảng sau:

Sau đó, lấy T chia cho 7 ta được số dư r (0≤r≤6).

Nếu r=0 thì ngày đó là ngày thứ Bảy.

Nếu r=1 thì ngày đó là ngày Chủ Nhật.

Nếu r=2 thì ngày đó là ngày thứ Hai.

Nếu r=3 thì ngày đó là ngày thứ Ba.

Nếu r=6 thì ngày đó là ngày thứ Sáu.

Ví dụ: Ngày 31/12/2019 có n=31, t=12; H=0⇒T=31+0=31; số 31 chia cho 7 có số dư là 3, nên ngày đó là thứ Ba.

a) Em hãy sử dụng quy tắc trên để xác định các ngày 02/09/2019 và 20/11/2019 là thứ mấy?

b) Bạn Hằng tổ chức sinh nhật cảu mình trong tháng 10/2019. Hỏi sinh nhật của bạn Hằng là ngày mấy? Biết rằng ngày sinh nhật của Hằng là một bội số của 3 và là thứ Hai.

a) Ngày 02/9/2019 thì n=2, H=0, T=2 ⇒ r=2 nên ngày đó là thứ Hai.

Ngày 20/11/2019 thì n=20, H=-2l T=18 ⇒ r=4 nên ngày đó là thứ Tư.

b) Vì Hằng sinh vào ngày thứ Hai nền r=2 nên T chia 7 dư 2. Vì đây là tháng 10 nên H=2. Vậy n phải chia hết cho 7. Theo bài ra thì n là bội của 3, vậy n phải chia hết cho 21 ⇒ n=21 ⇒ Vậy Hằng sinh ngày 21/10.

Bài 4 (0,75 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Tại bề mặt đại dương, áp suất nước bằng áp suất khí quyển và là 1 atm (atmosphere). Bên dưới mặt nước, áp suất nước tăng thêm 1 atm cho mỗi 10 mét sâu xuống. Biết rằng mối liên hẹ giữa áp suất y (atm) và độ sâu x (m) dưới mặt nước là một hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b.

a) Xác định các hệ số a và b.

b) Một người thợ lặn đang ở độ sâu bao nhiêu nếu người ấy chịu một áp suất là 2,85 atm?

– Vậy người thợ lặn đang ở độ sâu 18,5 mét.

Bài 5 (1,0 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Một nhóm gồm 31 bạn học sinh tổ chức 1 chuyến đi du lịch (chi phí chuyến đi được chia đều cho mỗi bạn tham gia). Sau khi đã hợp đồng xong, vào giờ chót có 3 bạn bận việc đột xuất không đi được nên họ không đóng tiền. Cả nhóm thống nhất mỗi bạn sẽ đóng thêm 18 000 đồng so với dự kiến ban đầu để bù lại cho 3 bạn không tham gia. Hỏi tổng chi phí chuyến đi là bao nhiêu?

– Kết luận: Tổng chi phí chuyến đi là 5208000 (đồng).

Bài 6 (1,0 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Cuối năm học, các bạn lớp 9A chia làm hai nhóm, mỗi nhóm chọn một khu vườn sinh thái ở Bắc bán cầu để tham quan. Khi mở hệ thống định vị GPS, họ phát hiện một sự trùng hợp khá thú vị là hai vị trí mà hai nhóm chọn đều năm trên cùng một kinh tuyến và lần lượt ở các vĩ tuyến 47 o và 72 o.

– Kinh tuyến nối 2 cực của trái đất nên là một cung có độ lớn 180 o. Cung AB giữa hai vị trí có độ lớn 72 o – 47 o = 25 o.

b) Độ dài kinh tuyến bằng độ dài nửa đường tròn bán kính R nên ta có: π.R = 20000.

– Độ dài đường xích đạo là: 2.π.R = 2.20000 = 40000(km).

– Vậy thể tích của trái đất là:

Bài 7 (1,0 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Bạn Dũng trung bình tiêu thụ 15 ca-lo cho mỗi phút bơi và 10 ca-lo cho mỗi phút chạy bộ. Hôm nay, Dũng mất 1,5 giờ cho cả hai hoạt động trên và tiêu thụ hết 1200 ca-lo. Hỏi hôm nay, bạn Dũng mất bao nhiêu thời gian cho mỗi hoạt động?

– Gọi x là số phút bơi và y là số phút chạy bộ của Dũng.

– Kết luận: bạn Dũng đã bơi 60 phút và chạy bộ 30 phút.

Bài 8 (3,0 điểm): Đề thi tuyển sinh lớp 10 vào trường công lập tại TP.Hồ Chí Minh

Cho tam giác nhọn ABC (AB

a) Chứng minh rằng tứ giác BEDC nội tiếp và BD 2 = BL.BA.

c) Gọi I là giao điểm của BJ và ED. Chứng minh tứ giác ALIJ nội tiếp và I là trung điểm của ED.

* Lời giải gợi ý:

– Xét ΔABD vuông tại D, có DL là đường cao nên theo hệ thức lượng trong tam giác vuông, ta có: BD 2 = BL.BA

b) Vì ∠HDA = ∠HEA = 90 0 nên tứ giác ADHE nội tiếp.

– Ta có: ∠BJK = ∠BAK (cùng chắn cung BK đường tròn (O))

∠BJK = ∠EAH = ∠EDH (vì tứ giác AEDH nội tiếp)

∠BJK = ∠BDE.

c) Theo câu b) ta có: ∠BDI = ∠BDE = ∠BJK = ∠BJD

⇒ ΔBDI đồng dạng ΔBJD (góc-góc), do đó:

– Vì vậy. chúng tôi = BD 2 = BL.BA

– Do đó: ∠BLI = ∠BJA = ∠IJA ⇒ tứ giác ALIJ nội tiếp.

⇒ ∠ILE = ∠IJA = ∠BJA = ∠BCA = ∠BCD = ∠AED (vì tứ giác BEDC nội tiếp theo câu a)

⇒ ∠ILE = ∠IEL ⇒ ΔILE cân tại I nên IE = IL.

– Lại có: ∠ILD = 90 0 – ∠ILE = 90 0 – ∠IEL = ∠IDL

⇒ ΔIDL cũng cân tại I nên ID = IL.

– Vậy ID = IL = IE nên I là trung điểm của DE (đpcm).

【#6】Kỳ Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Vào Các Trường Không Chuyên Năm Học 2021

Như vậy, sau 2 ngày thi căng thẳng (ngày 1 và 2/6), kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 với các trường THPT không chuyên năm học 2021-2019 trên địa bàn tỉnh đã kết thúc. Nhìn lại suốt quá trình diễn ra kỳ thi, có thể thấy rõ, mọi công tác tổ chức cho kỳ thi đều được thực hiện nghiêm túc, chu đáo. Đặc biệt, quy chế thi được siết chặt, đảm bảo tính an toàn, nghiêm túc, chất lượng.

Thí sinh điểm thi THPT Hòn Gai trao đổi bài sau khi thi. Ảnh: Minh Hà

Đề thi vừa sức, không đánh đố

Theo sát các sĩ tử Quảng Ninh trong mùa thi năm nay, chúng tôi thấy rằng, mỗi thí sinh đều mang một tâm trạng, cảm xúc khác nhau sau khi thi. Có em thì tỏ ra tiếc nuối vì ôn tập chưa kỹ, có em lại không đọc kỹ đề nên làm sai một vài câu. Nhưng cũng có em rời phòng thi trong tâm trạng hào hứng, phấn khởi vì đã làm đúng những gì thầy cô đã ôn luyện, dặn dò. Tuy nhiên, dù mang tâm trạng nào thì đa phần các thí sinh đều nhận định rằng kiến thức của đề thi 3 môn Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ năm nay nằm trong chương trình đã học, không hề đánh đố thí sinh.

Em Hoàng Duy Hưng, thí sinh thi tại điểm thi THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, chia sẻ: “Trước khi diễn ra kỳ thi, em lo lắng vô cùng. Đây cũng là một kỳ thi quan trọng, quyết định nhiều đến tương lai của em, vì thế, em đã tập trung ôn luyện rất kỹ các môn. Thế nhưng, sau khi thi xong thì em thấy vô cùng thoải mái, như trút hết mọi gánh nặng trên vai. Dù kết quả thi có thế nào thì em cũng không nuối tiếc. Nhưng em tin mình sẽ thi đỗ vào Trường THPT Hòn Gai vì em rất yêu mến ngôi trường này.”

Thí sinh điểm thi THPT Hòn Gai điền thông tin vào giấy thi. Ảnh: Minh Hà

Em Nguyễn Quỳnh Chi, thí sinh điểm thi THPT Lý Thường Kiệt, TP Móng Cái, chia sẻ: “Trong 3 môn thi, em thấy môn Ngữ văn sẽ giúp em ghi điểm. Em tự tin với bài thi Văn của mình. Em thấy đề Văn năm nay vừa sức, không đánh đố, đặc biệt có câu hỏi liên hệ với thực tiễn cuộc sống. Với môn Toán, Ngoại ngữ, em làm cũng khá tốt.”

Còn em Nguyễn Nam Anh, thí sinh thi tại điểm thi THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, cho biết: “Em thấy đề Toán bám sát chương trình học. Đề thi môn Toán hay và có tính phân loại với khoảng 1,25 điểm dành để đánh giá năng lực và sự thông minh của học sinh. Trong đề thi có 1 phần của câu hỏi hình học (khoảng 0,75 điểm) và câu hỏi số 5 phần đại số (0,5 điểm), là những câu hỏi mang tính phân loại. Các bạn nếu ôn luyện vững chắc kiến thức cơ bản có thể hoàn thành khoảng 70 đến 80% đề thi”.

Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết, đây là năm thứ 2 tỉnh Quảng Ninh thực hiện thi môn ngoại ngữ đối với các thí sinh thi hệ không chuyên. Về cơ bản, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, các thí sinh đều bước vào môn thi này với tâm thế khá thoải mái. Em Trần Việt Cường, thí sinh tại điểm thi THPT Hòn Gai, TP Hạ Long, cho biết: “Với môn thi tiếng Anh, em cũng khá tự tin mình sẽ được từ 7 đến 8 điểm. Em thấy đề thi tiếng Anh cũng không quá khó. Để có thể hoàn thành tốt môn thi này, trước khi thi, ngoài ôn luyện trên lớp, em còn dành nhiều thời gian cho việc học online trên mạng xã hội”.

2 thí sinh bị đình chỉ thi

So với những năm trước, mọi công tác tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay chu đáo, kỹ lưỡng, được các ngành, địa phương phối hợp tích cực hơn. Tại các địa điểm thi, lực lượng công an, cảnh sát giao thông đều được điều động tham gia công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, góp phần giảm bớt ùn tắc trong suốt những ngày diễn ra kỳ thi. Cùng với đó, việc đảm bảo điện, nước, VSATTP, y tế… cho cán bộ coi thi, thí sinh cũng được các hội đồng thi chú trọng thực hiện. Anh Phạm Văn Hoạch, phụ huynh thí sinh thi ở điểm thi THPT Hòn Gai, chia sẻ: “Tôi thấy kỳ thi năm nay, các cấp, các ngành chuẩn bị rất chu đáo, kỹ lưỡng. Thí sinh đi thi rất thuận lợi. Đặc biệt, quy chế thi được siết chặt, đảm bảo yếu tố công bằng cho các thí sinh đi thi”.

Lực lượng cứu hỏa sẵn sàng ở điểm thi THPT Hòn Gai. Ảnh: Lan Anh

Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2019, toàn tỉnh có trên 12.000 thí sinh dự thi, so với kỳ thi năm ngoái tăng hơn 1.000 thí sinh. Tuy nhiên, mọi công tác tổ chức cho kỳ thi đều được đảm bảo. Số lượng phòng thi được bố trí đủ, đáp ứng tốt nhất cho các thí sinh đi thi. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ, nhân viên tham gia làm thi cũng được đảm bảo.

Theo số liệu của Sở GD&ĐT, môn thi đầu tiên – Ngữ văn, toàn tỉnh có 12.922 thí sinh dự thi, với 554 phòng thi, 54 thí sinh vắng mặt; đình chỉ 2 thí sinh. Môn Ngoại ngữ có 12.914 thí sinh dự thi (trong đó môn tiếng Trung có 255 thí sinh đăng ký dự thi), có 65 thí sinh vắng mặt. Với môn thi Toán, toàn tỉnh có 12.895 thí sinh dự thi, với 555 phòng thi, có 67 thí sinh vắng mặt. Theo đó, có thể thấy, năm nay, Sở GD&ĐT đã siết chặt trong công tác coi thi, đảm bảo tuyệt đối tính nghiêm túc. Hai thí sinh bị đình chỉ thi đều với lý do mang điện thoại vào phòng thi.

Bà Vũ Liên Oanh, Giám đốc Sở GD&ĐT, cho biết: “Công tác chấm thi sẽ được thực hiện từ ngày 6 đến 20/6. Dự kiến, Sở sẽ công bố kết quả thi trước ngày 25/6”.

Lan Anh

【#7】Nhận Xét Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 6 Các Trường Thcs Chất Lượng Cao 2021

Với kinh nghiệm ôn thi vào lớp 6 trong nhiều năm liền thầy có chia sẻ tới các thầy cô và phụ huynh học sinh.

Đề thi Toán vào Amsterdam dài nhất, khó nhất. Học sinh làm được từ 6 điểm trở lên ngoài năng lực tốt còn phải được ôn luyện từ sớm. Tuy nhiên, có vẻ đề vẫn khó quá sức so với mặt bằng chung học sinh, khi dù vẫn có các điểm 9, 10 nhưng đại đa số là dưới trung bình. Vì vậy, phổ điểm toán không được đều như tiếng việt và tiếng anh, dẫn đến tính phân loại của môn toán là không cao khi có những bạn 9 điểm toán đỗ Ams mà 3 điểm toán cũng đỗ Ams. Nếu Ams cứ giữ phong cách ra đề toán như vậy thì học sinh chắc phải đi ôn từ … lớp 2 may ra mới kịp.

2. Đề thi vào lớp 6 trường CLC Cầu Giấy

Đề toán nhìn chung là nhẹ nhàng hơn so với năm ngoái. Đa số các câu hỏi đều ở mức nhận biết thông thường và nâng cao vừa phải. Điểm tối của đề là câu 2b tự luận quá khó và không phù hợp với kiến thức tiểu học. Nói chung, học sinh học ở mức khá, được ôn luyện từ lớp 4 thì đạt tầm 7 – 8,5 điểm sẽ không quá khó khăn.

3. Đề thi vào lớp 6 trường THCS Nguyễn Tất Thành

Đề NTT thì thầy Minh đánh giá luôn hay và phù hợp với 1 đề thi chuyển cấp, cân bằng giữa trắc nghiệm và tự luận. Đề trải đều các kiến thức và dạng bài quan trọng với mức độ vừa phải, không có bài nào dễ quá hay khó quá. Làm tốt đề toán NTT, học sinh không cần quá xuất sắc mà cốt yếu là phải học chắc và cẩn thận. 1 điều nữa là đề NTT có trọng tâm khá nhiều vào toán lớp 4, vì vậy học sinh được ôn thi từ lớp 4 sẽ là một lợi thế.

4. Đề thi vào lớp 6 trường THCS Ngoại ngữ

Khá bất ngờ là là đề toán của THCS Ngoại ngữ năm nay tương đối hóc hiểm, mặc dù tỉ trọng của môn toán khi tính điểm vào trường là không lớn. Các câu toán, nhất là 2 câu tự luận có mức nâng cao khá nhiều, có lẽ nếu so độ khó thì cũng phải ngang tầm đề Cầu Giấy năm ngoái. Tuy vậy thì các câu hỏi cũng không có gì đặc biệt, vẫn tựu chung lại ở những dạng quen thuộc nhất trong chương trình lớp 4, 5. Trường có tổ chức ôn thi cho học sinh, nhưng theo cá nhân thầy Minh thì phụ huynh không nhất thiết phải cho con ôn trong đó vì đề thi không có gì mới lạ so với các trường khác cả.

5. Đề thi vào lớp 6 trường THCS Archimedes và THCS Ngôi Sao

Đây là 2 trường tư thục thuộc loại hot nhất hiện nay và thường tổ chức thi tuyển sớm. Đề toán nâng cao của 2 trường này về cơ bản là mức độ tương đương nhau, có nhiều câu đơn giản thôi nhưng càng cuối càng khó và lắt léo. Nói chung để có suất vào 1 trong 2 trường này thì điểm toán thường tầm từ 11 điểm trở lên (thang 15). Học sinh nên ôn tập từ lớp 4 và được rèn luyện nhiều về tốc độ.

6. Đề thi vào lớp 6 trường THCS Lương Thế Vinh, CLC Thanh Xuân

Đây là 2 trường cũng được xem là “đồng mức” với nhau. Đề toán nhìn chung khá dễ chịu khi chủ yếu chỉ kiểm tra các kỹ năng và kiến thức cơ bản, nâng cao vừa, đa số đều là các bài quen thuộc mà có thể có ở bất cứ lớp luyện thi nào. Vấn đề nằm ở sự cẩn thận, tập trung và cách tối ưu thời gian, vì tuy đề không hẳn là khó nhưng số lượng câu hỏi nhiều và thời gian chỉ từ 45 – 60 phút.

Học sinh có thể ôn từ lớp 5, nhưng an toàn nhất vẫn nên xuất phát từ lớp 4.

(theo thầy Trần Nhật Minh)

【#8】Tuyển 201 Chỉ Tiêu Vào Trường Thcs Lê Quý Đôn Năm Học 2021

(BGĐT) – UBND TP Bắc Giang vừa phê duyệt kế hoạch tuyển sinh vào Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang) năm học 2021-2021 với 150 chỉ tiêu lớp 6 và 51 chỉ tiêu xét tuyển lớp 7, lớp 8 và lớp 9.

Cụ thể, đối tượng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2021-2021 là học sinh các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã hoàn thành chương trình tiểu học, được đánh giá tất cả các phẩm chất, năng lực đều đạt tốt trong các năm học lớp 4 và lớp 5.

Điểm kiểm tra định kỳ cuối năm 2021-2020 các môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đạt từ 9 điểm trở lên; điểm trung bình của bài kiểm tra định kỳ cuối năm học 3 môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh đạt từ 9,3 trở lên.

Trường THCS Lê Quý Đôn có đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ hoạt động dạy và học.

Phương thức tuyển sinh gồm 3 vòng: Sơ tuyển, kiểm tra đánh giá năng lực và xét tuyển. Điểm xét tuyển là tổng điểm của 3 bài kiểm tra (môn Toán, Tiếng Việt tính thang điểm 20, môn Tiếng Anh thang điểm 10) và điểm khuyến khích.

Từ 10/7 đến 14/7, học sinh có nguyện vọng nộp đơn đăng ký dự tuyển tại trường tiểu học mà các em đang theo học. Riêng học sinh lớp 5 đang học câu lạc bộ của thành phố tại Trường THCS Lê Quý Đôn thì nộp hồ sơ và lệ phí tại Trường THCS Lê Quý Đôn. Thời gian kiểm tra đánh giá năng lực tổ chức vào ngày 20/7 tại Trường THCS Ngô Sĩ Liên.

Ngoài ra, thành phố sẽ tuyển bổ sung học sinh vào lớp 6, 7, 8 thông qua hình thức xét tuyển. Trong đó, chỉ tiêu cho lớp 7 là 15 em; lớp 8 có 9 em, lớp 9 là 27 em. Đối tượng tuyển là học sinh các trường THCS trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có kết quả xếp loại cuối năm học 2021-2020 đạt học lực giỏi, hạnh kiểm tốt. Thời gian nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển từ 10 đến 20/7 tại Trường THCS Lê Quý Đôn.

【#9】Thông Tin Tuyển Sinh Và Bộ Đề Thi Vào Lớp 6 Trường Thcs M.v. Lômônôxốp (Nam Từ Liêm, Hn)

Giới thiệu chung

Từ năm học 2013 – 2014, hệ thống giáo dục M.V. Lômônôxốp chính thức có cả 3 cấp học phổ thông TIỂU HỌC, TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG.

Trường có địa chỉ tại Khu đô thị Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Trong năm học 2021-2020, học phí lớp 30-36 học sinh: 2 triệu đồng/tháng (ngày học 2 buổi). Học phí lớp tăng cường tiếng Anh: thu thêm 100USD/tháng. Học phí các lớp bổ trợ 2 tiết tiếng Anh/tuần do GV nước ngoài dạy: đóng thêm 350.000 đồng/tháng. Tiền ăn trưa: 770.000 đồng/tháng.

Thông tin cụ thể về trường THCS M.V. Lômônôxốp: địa chỉ, cơ sở vật chất, học phí, chương trình học, nhận xét, đánh giá của phụ huynh.

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2021

1. Chỉ tiêu tuyển sinh: 10 lớp với 340 học sinh (30-36 học sinh/lớp)

2. Phương thức tuyển sinh:

 • Tuyển thẳng
 • Kiểm tra đánh giá năng lực

Về bài kiểm tra đánh giá năng lực:

 • Gồm 3 bài: Môn tiếng Việt; Môn Toán; Môn tiếng Anh
 • Thời gian làm bài: 45 phút
 • Thang điểm: 20 (làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phảy)
 • Hình thức: trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

3. Thời gian:

 • Nhận hồ sơ : 16/3 đến trước ngày kiểm tra đánh giá năng lực 3 ngày
 • Kiểm tra đánh giá năng lực: 7h30 đến 11h ngày 27/6/2020 (công bố kết quả sau 2 ngày kiểm tra)

4. Phí tuyển sinh: 500.000 đồng/học sinh

5. Link đăng ký trực tuyến: https://lomonoxop.edu.vn/images/ckeditor/files/Don_6.pdf

Tuyển sinh lớp 6 năm học 2021-2020

Trong 2 năm học 2021-2017; 2021-2018, trường THCS M.V. Lômônôxốp tuyển sinh theo phương thức xét tuyển. Từ năm học 2021-2019, trường tổ chức tuyển sinh theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực. Cụ thể, HS có đơn dự tuyển hợp lệ sẽ tham dự kiểm tra 3 bài đánh giá năng lực gồm:

Mỗi bài làm trong 45 phút/ Thang điểm 20. Làm tròn đến 2 chữ số sau dấu phảy.

Nội dung thuộc phạm vi chương trình giáo dục hiện hành, chủ yếu ở chương trình lớp 5.

Hình thức trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận

Một số thông tin tuyển sinh khác cho năm học 2021-2020

 • Thời gian phát hành hồ sơ tuyển sinh: 10/3
 • Thời gian Văn phòng nhận đơn đăng ký tuyển sinh: 10/3-30/5
 • Thời gian Kiểm tra đánh giá năng lực: 7h30 đến 11h thứ Bảy, 1/6
 • Báo kết quả kiểm tra và danh sách trúng tuyển: 15h30 thứ Hai, 3/6
 • Thời gian nhập học: 15h30 thứ Hai, 3/6 đến 16h thứ Hai, 10/6

Tham khảo mẫu đề thi vào lớp 6 trường M.V. Lômônôxốp

Làm thử ngay trên TiengAnhK12 phần thi tiếng Anh năm 2021-2019 của trường Lômônôxốp

TiengAnhK12 có một kho đề Tiếng Anh thi vào 6 vô cùng phong phú. Các em chỉ việc vào luyện tập, phát hiện các điểm còn hổng của mình, rồi ôn luyện bổ sung luôn. Trong suốt các tháng trước ngày thi, TiengAnhK12 liên tục bổ sung các đề thi thử mới mỗi tuần.

3 lợi ích khi luyện thi tiếng Anh vào lớp 6 online trên TiengAnhK12:

 • Tiết kiệm nhiều thời gian, thứ rất quý hiếm trong giai đoạn chỉ còn vài tháng nước rút trước ngày thi.

ÔN THI TIẾNG ANH VÀO LỚP 6ÔN THI VÀO LỚP 6 SONG BẰNG

【#10】Tuyển Sinh Lớp 6 Ở Trường Điểm: Chen Nhau Vào Cửa Hẹp

Nhiều phụ huynh chăm chú đọc thông báo tuyển sinh lớp 6 diện ngoài tuyến tại Trường THCS Nguyễn Du, Q.1 (ảnh chụp sáng 17-6)

Mặc dù Bộ GD-ĐT đã “xóa sổ” trường điểm từ nhiều năm nay. Và tại chúng tôi lãnh đạo ngành GD-ĐT TP cũng khẳng định không còn trường điểm. Tuy nhiên, trong suy nghĩ của phụ huynh cũng như cách tuyển sinh của nhiều quận thì trường điểm vẫn còn. Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này, phụ huynh lại nháo nhào “đua” vào trường điểm để tìm chỗ học cho con…

Chiều 17-6, trong vai một phụ huynh, tôi tìm đến Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10 để nộp đơn xin vào lớp 6 cho con. Năm học 2011-2012, Trường THCS Nguyễn Văn Tố nhận 175 học sinh (HS)/5 lớp. Điều kiện là có tổng điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán đạt từ 19 điểm trở lên. Nhà trường bán đơn trong ba ngày 13, 14 và 15-6, nhận đơn trong hai ngày 16 và 17-6. Khi tôi thắc mắc về thông tin tuyển sinh, một giáo viên hỏi: “Con em học trường nào, được bao nhiêu điểm?”. Tôi trả lời: “Con em học Trường Tiểu học Lương Định Của, Q.3, cháu được 19,5 điểm”. Chị nhìn tôi ái ngại. Và tôi hiểu, con tôi không có cửa vào trường này.

Có lẽ HS của chúng tôi quá giỏi nên số HS đạt 20 điểm (điểm kiểm tra định kỳ cuối học kỳ II lớp 5 của hai môn tiếng Việt và toán) tương đối nhiều, chiếm trên dưới 20% (tùy từng quận, huyện). Cứ tưởng đó là may mắn để những cô, cậu HS này ung dung bước vào các trường THCS. Nhưng không, phụ huynh của các em đã không để yên cho con… Nắm trong tay điểm số 20 của con, nhiều phụ huynh chạy hết trường điểm này đến trường điểm khác để nộp đơn xin học.

Sáng 15-6, chị Thu Thủy (P.14, Q.5) tới Trường THCS Hồng Bàng, Q.5 nộp đơn xin học cho con. Con chị được 20 điểm, trước đó học tiểu học tại Trường Tiểu học Nguyễn Đức Cảnh, Q.5. Theo phân tuyến của Phòng GD-ĐT Q.5 thì con chị Thu Thủy học tại Trường THCS Trần Bội Cơ. Tuy nhiên, vì ham trường điểm nên chị đánh cược với may rủi để nộp đơn cho con vào đây. Những trường hợp như con của chị Thu Thủy được Ban tuyển sinh Trường THCS Hồng Bàng gọi là diện 3. Còn trường hợp của con anh Long (Q.6) thì thuộc diện 4. Nghĩa là không có hộ khẩu hoặc KT3 tại Q.5, không học tiểu học ở Q.5. Anh Long cho biết: “Theo phân tuyến con tôi sẽ học tại Trường THCS Phạm Đình Hổ, Q.6. Nhưng tôi nghe nói chất lượng dạy học ở Trường THCS Hồng Bàng tốt nên nộp đơn cho con vào đây. Dù sao thì cũng chỉ mất 10 ngàn đồng để mua một bộ hồ sơ. Nếu được thì tốt, không thì thôi…”.

Khác với suy nghĩ của anh Long, chị Nguyệt và anh Hưng cùng ngụ tại Q.10 và có con học tiểu học tại Trường Tiểu học Lương Định Của, Q.3 “rải” đơn ở nhiều trường. Sáng 17-6, gặp chị Nguyệt đang chăm chú đọc bảng thông báo tuyển sinh trước cổng Trường THCS Nguyễn Du, Q.1, chị cho biết: “Con tôi mặc dù được 20 điểm nhưng vì không có hộ khẩu ở Q.3 nên bị phân vào Trường THCS Kiến Thiết, Q.3. Trường này nghe nói dạy bình thường lắm. Vì vậy, tôi đã nộp hồ sơ cho con vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10. Bây giờ tôi sẽ nộp thêm đơn vào Trường THCS Nguyễn Du, Q.1″… Anh Hưng cũng vậy, sau khi nộp đơn cho con vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10 là chạy sang Trường THCS Nguyễn Du, Q.1 để tìm hiểu thông tin tuyển sinh.

Đơn mua càng dễ, càng khó trúng tuyển

Phụ huynh nộp hồ sơ cho con vào học lớp 6 tại Trường THCS Quang Trung, Gò Vấp

Còn Trường THCS Hồng Bàng, năm nay được phân tuyến nhận HS của các trường tiểu học Minh Đạo, Chính Nghĩa, Lý Cảnh Hớn, Lê Đình Chinh. Chỉ tiêu của trường là 904 HS, trùng khớp với tổng số HS ra trường của bốn trường tiểu học nói trên. Tuy nhiên, từ 14-6 đến nay, những phụ huynh có nhu cầu xin vào lớp 6 cho con tại Trường THCS Hồng Bàng vẫn được quyền mua và nộp đơn.

Trong khi đó, Trường THCS Nguyễn Văn Tố, Q.10 bán đơn suốt ba ngày và ai mua cũng được. Tuy nhiên trường chỉ nhận 35 HS ngoài tuyến. Điều đó cũng có nghĩa, không phải cứ 19 điểm, thậm chí là 20 điểm và có hộ khẩu tại Q.10 là có cửa vào Trường THCS Nguyễn Văn Tố.

Và đó cũng là thực tế tại Trường THCS Hồng Bàng, Q.5, Trường THCS Nguyễn Du, Q.1 cũng như tất cả các trường điểm trên địa bàn thành phố. Vì vậy, các bậc phụ huynh hãy cân nhắc trước khi quyết định nộp đơn xin tuyển vào lớp 6 cho con tại các trường điểm, không nên trông chờ vào sự hên – xui…