Top 8 # Tuyển Sinh Đhsp Huế Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Đề Hóa Tuyển Sinh Quốc Học Huế 07

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC THỪA THIÊN HUẾ MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 2007-2008 Thời gian làm bài: 150 phút

ĐỀ CHÍNH THỨC

Câu 1: (2 điểm) 1. Trong phòng thí nghiệm ta thường điều chế khí CO2 từ CaCO3 và dung dịch HCl (dùng bình kíp), do đó khí CO2 thu được còn bị lẫn một ít khí hidro clorua và hơi nước. Hãy trình bày phương pháp hoá học để thu được khí CO2 tinh khiết. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra. 2. Bằng phương pháp nào có thể phân biệt được 3 chất bột : BaCO3, MgCO3, Na2CO3. Viết các phương trình phản ứng hoá học xảy ra.Câu 2: (1,75 điểm) 1. Polime X chứa 38,4% cacbon; 56,8% clo và còn lại là hydro về khối lượng. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo của X và gọi tên, cho biết trong thực tế X dùng để làm gì? 2. Từ metan và các chất vô cơ cần thiết khác. Hãy viết các phương trình phản ứng hoá học (ghi rõ điều kiện) để điều chế X nói trên.Câu 3: (2,5 điểm) 1. Hoà tan 7 gam một kim loại R trong 200 gam dung dịch HCl vừa đủ, thu được 206,75 gam dung dịch A. Xác định kim loại R. 2. Một hỗn hợp gồm 2 hydrocacbon mạch hở CxH2x và CyH2y . 9,1 gam X làm mất màu vừa hết 40 gam brom trong dung dịch. Xác định công thức phân tử của 2 hydrocacbon đó. Biết trong X thành phần thể tích của chất có phân tử khối nhỏ hơn nằm trong khoảng từ 65% đến 75%. Câu 4: (1,75 điểm) Hoà tan hết hỗn hợp X gồm oxit của một kim loại có hoá trị II và muối cacbonat của kim loại đó bằng H2SO4 loãng vừa đủ, sau phản ứng thu được sản phẩm gồm khí Y và dung dịch Z. Biết lượng khí Y bằng 44% lượng X. Đem cô cạn dung dịch Z thu được một lượng muối khan bằng 168% lượng X. Hỏi kim loại hoá trị II nói trên là kim loại gì? Tính thành phần phần trăm của mỗi chất trong hỗn hợp X.Câu 5: (2 điểm) Đốt cháy hoàn toàn một lượng hợp chất hữu cơ A cần 6,72 lít oxi (đktc). Cho toàn bộ sản phẩm tạo thành (chỉ gồm CO2, H2O) vào một lượng nước vôi trong, sau khi kết thúc phản ứng thu được 10 gam kết tủa và 200 ml dung dịch muối có nồng độ 0,5M; khối lượng dung dịch muối này nặng hơn khối lượng nước vôi đem dùng là 8,6 gam. Hãy xác định công thức phân tử hợp chất hữu cơ A. Biết :40 < MA< 74.

Họ và tên thí sinh: ……………………………………………………. Số báo danh: ………………. SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 CHUYÊN QUỐC HỌC THỪA THIÊN HUẾ MÔN: HOÁ HỌC – Năm học 2007-2008

HƯỚNG DẪN CHẤM Thời gian làm bài: 150 phút

I. Hướng dẫn chung

* Đối với phương trình phản ứng hóa học nào mà cân bằng hệ số sai hoặc thiếu cân bằng (không ảnh hưởng đến giải toán) hoặc thiếu điều kiện thì trừ đi nữa số điểm giành cho nó. Trong một phương trình phản ứng hóa học, nếu có từ một công thức trở lên viết sai thì phương trình đó không được tính điểm. * Nếu thí sinh làm bài không theo cách nêu trong đáp án mà vẫn đúng thì cho đủ điểm như hướng dẫn quy định (đối với từng phần). * Giải bài toán bằng các phương pháp khác nhau nhưng nếu tính đúng, lập luận chặt chẽ và dẫn đến kết quả đúng vẫn được tính theo biểu điểm. * Việc chi tiết hóa thang điểm (nếu có) so với thang điểm trong hướng dẫn chấm phải đảm bảo không sai lệch với hướng dẫn chấm và được thống nhất thực hiện trong tổ chấm thi.

II. Đáp án và thang điểmCâu 1:(2 điểm) 1. 1 điểm 2. 1 điểm

1.

2.Ptpư: CaCO3(r) + 2HCl(dd) CaCl2(dd) + CO2(k) +

Đại Học Huế Thông Báo Tuyển Sinh 2022

QUY CHẾ XÉT TUYỂN CỦA ĐẠI HỌC HUẾ NĂM 2020

Trường Đại học Huế tuyển sinh trên địa bàn cả nước

II. Phương thức tuyển sinh 1. Xét tuyển dựa vào kết quả kì thi THPT quốc gia năm 2020

Hình thức này được áp dụng cho tất cả các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc và phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị

Thí sinh tham gia xét tuyển hình thức này cần đáp ứng được các điều kiện sau

Đã tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương

Tham gia kì thi THPT quốc gia năm 2017 tại cụm thi xét tuyển cao đẳng đại học.

Đạt được mức điểm đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào Tạo, không có môn nào trong khối ngành xét tuyển thấp hơn 1,0 điểm

2. Xét tuyển dựa trên kết quả học tập trong học bạ THPT

Hình thức này áp dụng cho những thí sinh xét tuyển vào trường đại học nghệ thuật, khoa giáo dục thể chất, phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị và ngành kiến trúc của trường Đại học Khoa học

Thí sinh xét tuyển theo hình thức này cần phải tốt nghiệp THPT hoặc hệ tương đương

Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký xét tuyển tối đa vào 2 trường trực thuộc Đại học Huế và mỗi trường không quá hai chuyên ngành

Chuyên ngành sẽ được sắp xếp theo thứ tự ưu tiên nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2. Thí sinh trượt nguyện vọng 1 nhà trường sẽ chuyển xuống xét tuyển nguyện vọng 2 và đảm bảo quyền bình đẳng cho thí sinh

Thí sinh không được phép thay đổi nguyện vọng khi đã đăng kí xét tuyển

Mỗi thí sinh chỉ được đăng kí xét tuyển một tổ hợp môn

Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ trong kì thi THPT quốc gia để đăng kí xét tuyển

III. Hồ sơ đăng kí xét tuyển

Với hình thức xét tuyển bằng kết quả kì thi THPT quốc gia

Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu chung

Giấy chứng nhận kết quả kì thi THPT quốc gia photo

Một phong bì dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại của thí sinh

Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu(với các ngành có môn năng khiếu)

Giấy tờ ưu tiên nếu có

Với hình thức xét tuyển bằng học bạ THPT

Phiếu đăng kí xét tuyển theo mẫu của nhà trường

Giấy chứng nhận kết quả thi năng khiếu (với các ngành có môn năng khiếu)

Một phong bì dán sẵn tem ghi rõ họ tên địa chỉ số điện thoại của thí sinh

Lệ phí xét tuyển: 30.000 đồng / hồ sơ

MỌI THÔNG TIN TUYỂN SINH THÍ SINH VÀ PHỤ HUYNH VUI LÒNG LIÊN HỆ Phòng Quản Lý Đào Tạo – Trường Đại Học Huế

Địa chỉ: số 02 Lê Lợi – Thành Phố Huế

Điện thoại: 0543 828 493

Website: http://hueuni.edu.vn/

Trường Cao Đẳng Công Nghiệp Huế Tuyển Sinh 2022

THÔNG BÁO TUYỂN SINH HỆ CHÍNH QUY

Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thông báo tuyển sinh với các ngành, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển cùng chỉ tiêu tuyển sinh như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh:

– Hệ Cao Đẳng. – Hệ Trung Cấp:

II. Đối tượng tuyển sinh:

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT/Trung cấp hoặc trình độ tương đương.

+ Có đầy đủ sức khỏe để theo đuổi và học tập tại trường theo quy định.

III. Phạm vi tuyển sinh:

+ Trường tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

IV. Phương thức tuyển sinh:

Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế tuyển sinh theo 3 phương thức sau:

+ Tuyển sinh dựa theo kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia.

+ Tuyển sinh dựa theo kết quả học tập THPT – Xét học bạ THPT.

+ Tuyển sinh kết quả học tập Trung cấp đối với hệ liên thông.

V. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT/Trung cấp hoặc có trình độ tương đương.

+ Thí sinh có hạnh kiểm cùng học lực loại Trung bình trở lên trong năm học lớp 12 THPT.

VI. Chi tiết tuyển sinh:

Với 3 phương thức xét tuyển, trường Cao đẳng Công nghiệp Huế thông báo chi tiết tuyển sinh như sau:

1. Đối với tuyển sinh kết quả thi THPT Quốc gia:

+ Thí sinh đạt 10 điểm trở lên trong kỳ thi THPT quốc gia.

+ Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Trong kỳ thi THPT quốc gia, thí sinh thi 3 môn đạt tổng 10.0 điểm trở lên, không có môn nào dưới 1.0 điểm.

2. Đối với tuyển sinh kết quả học tập THPT- Xét tuyển học bạ THPT:

– Điểm xét tuyển đạt 15.0 điểm trở lên.

Điểm xét tuyển = (Môn 1 + Môn 2 + Môn 3). + Điểm ưu tiên. + Môn 1, 2, 3 (nằm trong tổ hợp môn xét tuyển) là điểm tổng kết Học kỳ I hoặc điểm tổng kết Cả năm lớp 12 THPT.

– Điểm ưu tiên được quy định dựa theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra.

3. Đối với tuyển sinh Hệ liên thông:

– Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp đạt loại Khá trở lên.

– Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp cùng với ngành muốn liên thông.

– Nếu thí sinh có ít nhất 02 năm làm việc theo nghề được đào tạo sẽ được tuyển thẳng vào hệ cao đẳng.

VII. Thời gian đăng ký và tuyển sinh:

Thời gian đăng ký tuyển sinh vào trường Cao đẳng Công nghiệp Huế đến hết ngày 12 tháng 8.

Các đợt đợt tuyển sinh tiếp theo sẽ được nhà trường thông báo sau.

Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Đại Học Luật Tại Huế

Văn bằng 2 Đại học Luật– Văn phòng tuyển sinh Miền Nam( STRAINCO) thông báo tuyển sinhcác lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Huế cũng như các tỉnh thành trong cả nước như sau:

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 200 – Chuyên ngành đào tạo: Luật Kinh Tế

-Đối tượng: đã có bằng tốt nghiệp THPT/ Cao đẳng/ Đại học. Trường hợp chưa có bằng thì phải có Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (trong thời hạn 6 tháng).

– Hình thức: Xét tuyển

– Hình thức đào tạo: Chính quy, tập trung.

– Thời gian học: Tối Thứ 7 (18h – 21h); Ngày Chủ nhật (Sáng: 7h – 11h; Chiều 13h30 – 17h30).

– Học viên tốt nghiệp được cấp bằng Đại học Chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Thời gian phát hành và nhận hồ sơ

Các lớp văn bằng 2 Đại học Luật tại Huế tuyển sinh thường xuyên. Các bạn quan tâm, có thể liên hệ để cập nhật lịch khai giảng chính xác nhất.

– Phiếu đăng ký học. – Bằng và học bạ hoặc bảng điểm (Bản sao). – Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của chính quyền địa phương). – Bản sao công chứng Giấy Chứng minh nhân dân. – 04 ảnh chân dung cỡ 3×4( phía sau ghi họ tên, số cmnd)

THÔNG TIN VĂN BẰNG 2 ĐẠI HỌC LUẬT TẠI HUẾ

Văn bằng 2 Đại học Luật là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp Trung cấp nghề, Trung cấp chuyên nghiệp, Cao đẳng nghề, Cao đẳng, Đại học, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo Đại học của ngành Luật, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp Đại học.

Thời gian học Văn bằng 2 Đại học Luật

– Đối với người đã tốt nghiệp THPT: 4 năm.

– Đối với người học từ cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề cùng ngành: 1,5 năm.

– Đối với người học từ cao đẳng chính quy, cao đẳng nghề khác ngành: 2 năm.

– Đối với người học từ trung cấp chính quy, trung cấp nghề cùng ngành: 2,5 năm.

– Đối với người học từ trung cấp chính quy, trung cấp nghề khác ngành:3 năm.