Top 8 # Tuyển Sinh Đào Tạo Từ Xa Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Từ Xa

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số : 94/ TBTSTrT- CĐCT Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2021

I. Ngành đào tạo: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin;

1. Hệ Cao đẳng:

– Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

2. Hệ liên thông Trung cấp – Cao đẳng

– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

3. Hệ Trung cấp:

– Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) và tương đương trở lên.

III. Chương trình và thời gian đào tạo

1. Hệ Cao đẳng:

– Chương trình đào tạo : 90 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: 2 năm

2. Hệ liên thông Trung cấp – Cao đẳng:

– Chương trình đào tạo : 42 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: 1 năm

3. Hệ Trung cấp:

– Chương trình đào tạo : 50 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: 1 năm

4. Cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm

– Hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng;

– Hệ Trung cấp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp

– Bảng điểm: Cấp bảng điểm theo số môn thực học

5. Phương thức đào tạo

– Đào tạo theo hình thức học trực tuyến thông qua các Video bài giảng, tài liệu học tập của các môn trong chương trình đào tạo;

– Phương tiện học tập: Máy vi tính, điện thoại di động kết nối được Internet;

– Kế hoạch học tập: Theo kế hoạch của Nhà trường trên hệ thống; mỗi đợt học bố trí từ 4 đến 5 môn, khoảng 10 đến 12 tín chỉ, với thời gian từ 8 đến 10 tuần học và thi kiểm tra;

– Thời gian học tập: Linh hoạt, do người học chủ động bố trí (Có thể học vào bất cứ giờ nào trong ngày, trong tuần nhưng phải trong đợt học của môn học đó);

– Kiểm tra và thi kết thúc môn học: Thực hiện theo quy chế đào tạo; các bài kiểm tra và thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống;

6. Học phí, lệ phí

– Lệ phí xét tuyển sinh: 100.000 đ/ SV

+ Ngành Kế toán; Quản trị kinh doanh: 350.000 đ/ 1 tín chỉ

+ Ngành Công nghệ thông tin: 400.000đ/ 1 tín chỉ

(Ghi chú: Học phí có thể thay đổi nhưng sẽ theo lộ trình và được thông báo trước tới sinh viên)

(Các bản sao phải công chứng)

* Địa chỉ liên hệ: Số 54A1, Phố Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Từ Xa Năm 2022

BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG THƯƠNG HÀ NỘI                                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

  Số : 94/ TBTSTrT- CĐCT                                                        Hà Nội, ngày 12 tháng  03  năm 2021

I. Ngành đào tạo: Kế toán; Quản trị kinh doanh; Công nghệ thông tin.

II. Đối tượng tuyển sinh

1. Hệ Cao đẳng:

– Học sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Người có bằng tốt nghiệp trình độ trung cấp và có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hệ liên thông Trung cấp – Cao đẳng

– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp cùng ngành, nghề và bằng tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương;

– Người có bằng tốt nghiệp trung cấp, chưa có bằng tốt nghiệp trung học phổ thông nhưng đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

– Người có bằng tốt nghiệp cao đẳng, cao đẳng nghề trở lên có nhu cầu học liên thông để có bằng tốt nghiệp cao đẳng thứ hai.

3. Hệ Trung cấp:

– Học sinh đã tốt nghiệp Trung học cơ sở (THCS) và tương đương trở lên.

III.  Chương trình và thời gian đào tạo

1. Hệ Cao đẳng:

– Chương trình đào tạo: 90 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: 2 năm

2. Hệ liên thông Trung cấp – Cao đẳng:

– Chương trình đào tạo: 42 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: 1 năm

3. Hệ Trung cấp:

– Chương trình đào tạo: 50 tín chỉ

– Thời gian đào tạo: 1 năm

4. Cấp bằng tốt nghiệp và bảng điểm

– Hệ Cao đẳng, Cao đẳng liên thông: Bằng tốt nghiệp Cao đẳng;

– Hệ Trung cấp: Bằng tốt nghiệp Trung cấp.

– Bảng điểm: Cấp bảng điểm theo số môn thực học

5. Phương thức đào tạo

– Đào tạo theo hình thức học trực tuyến thông qua các Video bài giảng, tài liệu học tập của các môn trong chương trình đào tạo;

– Phương tiện học tập: Máy vi tính, điện thoại di động kết nối được Internet;

– Kế hoạch học tập: Theo kế hoạch của Nhà trường trên hệ thống; mỗi đợt học bố trí từ 4 đến 5 môn, khoảng 10 đến 12 tín chỉ, với thời gian từ 8 đến 10 tuần học và thi kiểm tra;

– Thời gian học tập: Linh hoạt, do người học chủ động bố trí (Có thể học vào bất cứ giờ nào trong ngày, trong tuần nhưng phải trong đợt học của môn học đó);

– Kiểm tra và thi kết thúc môn học: Thực hiện theo quy chế đào tạo; các bài kiểm tra và thi theo hình thức trắc nghiệm khách quan trên hệ thống.

6. Học phí, lệ phí

– Lệ phí xét tuyển sinh: 100.000 đ/ SV

– Học phí:

                        + Ngành Kế toán; Quản trị kinh doanh: 350.000 đ/ 1 tín chỉ

                        + Ngành Công nghệ thông tin: 400.000đ/ 1 tín chỉ

 (Ghi chú: Học phí có thể thay đổi nhưng sẽ theo lộ trình và được thông báo trước tới sinh viên)

7. Hồ sơ tuyển sinh

Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu;

02 bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc THCS (theo hệ đào tạo) + Học bạ;

02 bản sao bằng TN Trung cấp trở lên + bảng điểm (hệ liên thông);

Giấy khai sinh; chứng minh nhân dân hoặc CCCD;

04 ảnh 3×4;

Các giấy tờ ưu tiên (nếu có)

(Các bản sao phải công chứng).

*Địa chỉ liên hệ: Số 54A1, Phố Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội.

0243.2216.292. Hotline:

0936717172

;  Website: chúng tôi thoại:. Hotline:

Nơi nhận:

–          Hiệu trưởng (để báo cáo) ;

–          Thủ trưởng các đơn vị (để thực hiện);

–          Website:

–          Lưu: HCTH.

 KT. HIỆU TRƯỞNG

 PHÓ HIỆU TRƯỞNG

  (Đã ký)   NGUYỄN PHONG TÂN

                                         

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN TRỰC TUYẾN TẠI ĐÂY

Du Học Đức: Đào Tạo Đa Ngành Và Đào Tạo Từ Xa

⋅ 114 lượt xem

Các trường đại học cung cấp các chương trình đào tạo đa ngành thay vì chỉ tập chung vào một lĩnh vực. Đổi lại, sinh viên được tận dụng lợi thế về áp dụng các thành tựu công nghệ thông tin về phương pháp học và lý thuyết đi sâu vào một vấn đề nhất định. Phổ biến của các chương trình đào tạo bao gồm: y học, pháp luật, nhân văn, khoa học tự nhiên, sư phạm. Tuy nhiên, một số trường lại chuyên về một lĩnh vực đào tạo cụ thể như kỹ thuật, y tế, hay sư phạm.

Kết hợp giảng dạy và thực hành

Scholar Wilhelm của trường Humboldt đã tiên phong cho việc biến trường học thành nơi học tập và thực hành. Ngoài giảng dạy, ông tin rằng các giảng viên nên tăng cường nghiên cứu để cung cấp cho sinh viên những bài giảng và một cơ sở kiến thức vững chắc. Mô hình trường đại học thực hành Humboldt là một cơ sở thực hành rộng rãi bao gồm những ý tưởng nghiên cứu được thực hiện độc lập với những lợi ích xã hội hoặc chính trị.

Tự do lựa chọn

Các sinh viên tại các trường đại học Đức được tự do lựa chọn các môn học theo lịch trình của họ. Họ tự quyết định các khóa học tham dự và lựa chọn các giáo sư, giảng viên cho mình. Tuy nhiên, các trường đại học quy định các một số các yêu cầu về thời gian hoàn thành.

Chương trình đào tạo từ xa

Trường đại học Hegen là trường đại học duy nhất tại Đức tính đến năm 2010 cung cấp chương trình đào tạo từ xa. Trái ngược với các trường đại học khác, sinh viên của trường đại học Hegen không phải đến lớp. Tài liệu giảng dạy, học tập được gửi qua email hoặc diễn đàn. Sinh viên của trường Hegen có thể hoàn thành khóa học cùng với những một công việc.

Một số trường đại học khác tại Đức cũng đang chuẩn bị cho những khóa học trực tuyến. Theo đó, sinh viên sẽ chỉ phải có mặt tại trường một số thời gian cụ thể và mọi công việc khác sẽ được giải quyết trực tuyến. Chương trình đào tạo trực tuyến cũng cho phép các sinh viên nước ngoài hoàn thành các chương trình đào tạo đại học của Đức. Đại học Albert Ludwings ở Freiburg đã cung cấp một chương trình đào tạo thạc sĩ trực tuyến ngành quang điện cho các sinh viên ở các trường đại học liên kết..

Theo: Duhocduc.de

Đào Tạo Từ Xa Qua Mạng Ngành Cntt

Untitled Page

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

Trường Đại Học Khoa Học Tự Nhiên chúng tôi thông báo tuyển sinh “Cử nhân ngành Công nghệ Thông tin – Hệ Đào tạo từ xa qua mạng” khóa 1/2021 năm học 2021-2022.

(các thí sinh xem thông tin chi tiết, đăng ký dự tuyển qua mạng và tải về các biểu mẫu hồ sơ dự tuyển trên cổng thông tin hệ Đào tạo Từ xa qua mạng của Trường: http://www.e-learning.vn)

Khóa 1/2021 tuyển sinh 3 lớp dành cho các nhóm đối tượng khác nhau:

a) Cử nhân ngành CNTT dành cho đối tượng đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. Thời gian học 5 năm.

b) Cử nhân văn bằng 2 đại học ngành CNTT dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học. Thời gian học 2,5 năm.

c) Liên thông đại học ngành CNTT dành cho người đã tốt nghiệp Cao đẳng ngành CNTT. Thời gian học 2 năm.

Lưu ý: Thí sinh đã tốt nghiệp Cao đẳng CNTT thuộc 09 mã ngành học sau mới được xét tuyển:

Sau khi hoàn tất toàn bộ các yêu cầu của chương trình đào tạo và đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ, sinh viên được nhận Bằng Cử nhân ngành Công nghệ thông tin của Đại học Quốc gia TP. HCM do Trường Đại học Khoa học Tự nhiên cấp.

Phương thức, điều kiện học tập và địa điểm thi học kỳ:

a) Sinh viên tự sắp xếp thời gian và địa điểm học với máy tính/smartphone có kết nối Internet.

b) Trường tổ chức thi cuối kỳ tập trung tại cơ sở chính (227 Nguyễn Văn Cừ, Quận 5, TP. HCM).

b) Danh sách trúng tuyển sẽ được công bố trên cổng thông tin hệ Đào tạo từ xa qua mạng của Trường vào ngày 28-05-2021

c) Học phí học kỳ 1 của năm thứ nhất:

– Đối với lớp Cử nhân văn bằng 2: 6.049.000 đồng.

– Đối với lớp Liên thông đại học: 6.743.000 đồng.

– Thí sinh trúng tuyển đóng học phí qua ngân hàng từ ngày 28-05-2021 đến ngày 11-06-2021.

– Từ học kỳ 2 về sau, sinh viên sẽ đóng học phí theo số tín chỉ sinh viên tự đăng ký trên mạng (có thông báo vào cuối học kỳ trên hệ thống E-learning.vn)

d) Danh sách sinh viên chính thức sẽ được công bố trên Cổng thông tin hệ đào tạo Từ xa qua mạng của Trường vào ngày 22-06-2021.