Top 11 # Tuyển Sinh Đại Học Ngân Hàng Tp Hcm Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 6/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Ngân Hàng Tp.hcm

Nơi phát hành:

Ngày phát hành: 02/4/2021

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 3280 chỉ tiêu      

2. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh áp dụng cho các ngành và chương trình đào tạo

 

Ghi chú:

– Quy ước mã tổ hợp và ký hiệu bài thi/môn học:       A00: Toán, Vật lý, Hoá học;                                                                                        A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh;                                                                                        C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý                                                                                       D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh                                                                                        D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh                                                                                       D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh                                                                                       D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh                                                                                       D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh  Lưu ý: – Không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ và điểm thi được bảo lưu theo quy định tại Quy chế xét công nhận tốt nghiệp THPT quốc gia để xét tuyển đối với phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021; – Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phương thức 1) áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo. – Phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021 (Phương thức 2) áp dụng cho 1905 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà), 500 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao, 80 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng. – Phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường (Phương thức 3) áp dụng cho 350 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao và 85 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng. – Phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực (Phương thức 4) áp dụng cho 260 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà) và 100 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao. – Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Phương thức 5) áp dụng 235 chỉ tiêu chương trình ĐHCQ Quốc tế do đối tác cấp bằng. -  Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà) không áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ (Phương thức 3)      3. Các phương thức xét tuyển  3.1. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo a. Đối tượng  Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020.  b. Nguyên tắc xét tuyển Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thể hiện cụ thể tại mục 1.8. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường. 3.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT a. Đối tượng   – Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021. – Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với tất cả các ngành/nhóm ngành/Chương trình đào tạo phải đạt từ 17 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu có). b. Nguyên tắc xét tuyển Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non”  của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.  – Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2021 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức:  + Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:             Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên + Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:             Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên           (Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo). – Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp; – Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của  thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể; – Không phân biệt thứ tự ưu tiên của nguyện vọng đăng ký, trừ trường hợp xử lý các thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau theo quy định sau: ”Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ)”.

 

3.3. Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của Trường a. Đối tượng – Đối tượng 1: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký.  – Đối tượng 2: Thí sinh có kết quả ở các kỳ thi tiếng Anh quốc tế, đánh giá năng lực quốc tế; Các chứng chỉ và ngưỡng điểm cụ thể như sau:  

 STT     Chứng Chỉ/ Kỳ Thi     Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào     Ghi Chú  1 IELTS 5.0  Kết quả điểm học lực học kỳ 1  và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1  lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên  Thang 9.0  2 TOEFL iBT 47  Thang 120  3 SAT 1200  Thang 1600

– Đối tượng 3 : Học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố.  – Đối tượng 4 : Học sinh có kết quả điểm học lực học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 20 trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực.

Cách tính tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển dành cho Đối tượng 4: Thí sinh chọn 1 trong 4 tổ hợp môn: A00, A01, D01, D07 để đăng ký xét tuyển.  Ví dụ thí sinh chọn tổ hợp D01 (Toán – Văn – Anh). Cách tính điểm: (Điểm TB môn HK1 + Điểm TB môn HK2 lớp 11 + Điểm TB môn HK1 lớp 12) của 3 môn Toán, Văn, Anh cộng lại. * Lưu ý:  Các chứng chỉ quốc tế phải còn thời hạn trong vòng 02 năm tính đến ngày xét tuyển. Thí sinh chỉ được lựa chọn một đối tượng ưu tiên cao nhất để đăng ký xét tuyển.   b. Nguyên tắc xét – Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4;  – Đối với đối tượng 3 và 4, Trường xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đã nêu tại mục 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình cộng (3 học kỳ) của từng môn học trong tổ hợp đăng ký xét tuyển theo thang điểm 10 (có quy đổi nếu có môn nhân hệ số), cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân; – Đối với các thí sinh bằng điểm  xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung  bình cộng  môn Toán của 3 học kỳ (Học kỳ 1 và học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12); – Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển 02 nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất; – Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2021, 2020 và 2019.

 

3.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực a. Đối tượng: Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia chúng tôi tổ chức năm 2021, có tổng điểm từ 700 trở lên; và điểm trung bình học tập HK1 và HK2 năm lớp 11 và HK1 năm lớp 12 đạt từ 6.5 trở lên. b. Nguyên tắc xét tuyển: – Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng có thứ tự ưu tiên cao nhất; – Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia chúng tôi cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng. – Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình cộng điểm học tập của 3 học kỳ (học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12). 

3.5 Phương thức 5: Phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Áp dụng cho chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng) a. Đối tượng:  Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương. b. Nguyên tắc xét tuyển: – Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12; – Thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) với Hội đồng tuyển sinh; – Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau:     + Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.0; hoặc tương đương;      + Đạt điểm đánh giá của Hội đồng tuyển sinh từ 90% trở lên.

 

(Áp dụng cho chương trình ĐHCQ quốc tế do đối tác cấp bằng)Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.- Xét điểm trung bình học tập học kỳ 1, học kỳ 2 năm lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12;- Thí sinh sẽ tham gia phỏng vấn trực tiếp (bằng tiếng Anh và tiếng Việt) với Hội đồng tuyển sinh;- Thí sinh được tuyển thẳng đặc cách vào học chuyên ngành (năm 2) khi đạt đủ các điều kiện sau:+ Có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến ngày nộp) như sau: IELTS từ 5.5 trở lên và không có điểm thành phần nào dưới 5.0; hoặc tương đương;+ Đạt điểm đánh giá của Hội đồng tuyển sinh từ 90% trở lên.

4. Học phí – Học phí Chương trình Đại học chính quy: 4.900.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021) – Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.750.000 đ/học kỳ (Năm học 2020 – 2021) – Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng và học phí chương trình Đại học chính quy do đối tác cấp bằng như sau:     + Tổng học phí tối đa: 212,5 triệu đồng/Toàn khóa học (Đã bao gồm học phí tiếng Anh, chương trình chính khóa, kỹ năng mềm, …).     + Sinh viên học 8 học kỳ: học phí trung bình 25.000.000 đ/học kỳ.     + Học phí được tính theo số tín chỉ sinh viên đăng ký học trên mỗi học kỳ và ổn định trong toàn khóa học.   

 

5. Các chương trình đào tạo 5.1. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao         Chương trình đào tạo chất lượng cao thể hiện hướng phát triển nâng cao của chương trình đại học chính quy thể hiện một số ưu điểm nổi bật như:  – Chương trình đào tạo cập nhật theo định hướng phát triển công nghệ số, nhiều học phần chuyên ngành được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp học tập tại các trường nước ngoài là đối tác của Trường. – Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường theo chuẩn IELTS giúp sinh viên chuẩn bị cho môi trường học tập và làm việc quốc tế. Sinh viên được học 300 tiết tiếng Anh miễn phí. – Chương trình đào tạo kỹ năng mềm giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cá nhân trong môi trường nghề nghiệp tương lai.  – Phương pháp giảng dạy hiện đại mang tính tương tác cao, chú trọng phát huy năng lực tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Sĩ số lớp là 40 sinh viên/lớp. – Đội ngũ giảng viên được tuyển chọn trên cơ sở đáp ứng đủ năng lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường về đào tạo chất lượng cao. – Được ưu tiên đầu tư đặc biệt về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy – học tập. – Sinh viên được thụ hưởng chương trình học bổng riêng của chương trình đào tạo chất lượng cao.  – Thí sinh đăng ký xét tuyển chung vào chương trình, sau khi trúng tuyển, sinh viên được lựa chọn ngành học (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh), được ưu tiên bố trí vào ở Ký túc xá. 5.2. Chương trình đào tạo đại học chính quy quốc tế song bằng a. Chương trình đào tạo gồm 02 ngành:  i) Ngành Quản trị kinh doanh:  Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi và bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc). ii) Ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng được nhận bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi cấp và bằng Cử nhân Bảo hiểm  – Tài chính – Ngân hàng của ĐH Toulon (Pháp).  b.Ưu điểm của chương trình: – Các văn bằng có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.  – Sinh viên được tập trung đào tạo tiếng Anh trong năm học đầu tiên với quy mô lớp từ 10-15 sinh viên, nhằm nhanh chóng đạt trình độ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương. – Các môn ngành, chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo chuẩn chương trình quốc tế bởi giảng viên xuất sắc nhất của BUH, ĐH Bolton và ĐH Toulon. – Cơ hội chuyển tiếp sang các ĐH đối tác hàng đầu thế giới như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% thế giới, #108 theo QS 2021, #118 theo THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% thế giới, #214 theo QS 2021, #195 theo THE 2021, ĐH Griffith (Úc) – Top 1,5% thế giới, #303 theo QS 2021, #201-250 theo THE 2021 … – Ngoài học bổng dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi , sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng chính phủ các nước (Canada-ASEAN, Irish Aid IDEAS, Eiffel France,…) hoặc học bổng giảm học phí, học bổng tham gia các chương trình hoạt động trao đổi và giao lưu với các trường đại học danh tiếng tại Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, … – Địa điểm học tập tại Cơ sở Quận 1 với cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớp học nhỏ. 5.3. Chương trình đại học chính quy chuẩn     Chương trình đại học chính quy chuẩn được xét tuyển riêng theo từng ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành.  5.4. Chương trình Đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng a. Chương trình đào tạo gồm 03 ngành, chuyên ngành:  i) Quản trị kinh doanh:   Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc). ii) Quản lý chuỗi cung ứng: Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh chuyên ngành Quản lý chuỗi cung ứng của Đại học Bolton (Anh quốc). iii) Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng :  Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng được nhận bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm của ĐH Toulon (Pháp).  b. Ưu điểm của chương trình:  – Các văn bằng có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.  – Sinh viên được tập trung đào tạo tiếng Anh trong năm học đầu tiên với quy mô lớp từ 10-15 sinh viên, nhằm nhanh chóng đạt trình độ IELTS tối thiểu 5.5 hoặc tương đương. – Các môn ngành, chuyên ngành được giảng dạy 100% bằng tiếng Anh theo chuẩn chương trình quốc tế bởi giảng viên xuất sắc nhất của BUH, ĐH Bolton và ĐH Toulon. – Cơ hội chuyển tiếp sang các ĐH đối tác hàng đầu thế giới như ĐH Adelaide (Úc) – Top 1% thế giới, #108 theo QS 2021, #118 theo THE 2021, ĐH Macquarie (Úc) – Top 1% thế giới, #214 theo QS 2021, #195 theo THE 2021, ĐH Griffith (Úc) – Top 1,5% thế giới, #303 theo QS 2021, #201-250 theo THE 2021 … – Ngoài học bổng dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi , sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng chính phủ các nước (Canada-ASEAN, Irish Aid IDEAS, Eiffel France,…) hoặc học bổng giảm học phí, học bổng tham gia các chương trình hoạt động trao đổi và giao lưu với các trường đại học danh tiếng tại Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, … – Địa điểm học tập tại Cơ sở Quận 1 với cơ sở vật chất hiện đại, quy mô lớp học nhỏ.

 

6. Thời gian và hồ sơ xét tuyển  6.1. Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 6.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021:  a. Lệ phí xét tuyển và cách nộp lệ phí: – Lệ phí xét tuyển: 25,000đ/ nguyện vọng. – Cách nộp lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi THPT tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo quy định (Đối với thí sinh tự do). b. Hồ sơ xét tuyển và thời gian nộp hồ sơ: Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 6.3. Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường:  a. Địa điểm nhận hồ sơ :  – Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM. – Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy” b. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển:  – Đợt 1: Thí sinh kê khai thông tin trực tuyến theo link đăng ký của Trường và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 5/4/2021 đến ngày 15/5/2021. Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ ngày 18/5/2021 – 25/5/2021. Trường thông báo kết quả xét tuyển trước 15/6/2021. – Đợt 2: Theo thông báo của Trường (Nếu có). Ghi chú: Thời gian tính theo dấu bưu điện. c. Hồ sơ xét tuyển gồm có:   – Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu); (*) Thí sinh kê khai thông tin xét tuyển trực tuyến tại http://xettuyen.buh.edu.vn/login  – Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực) – Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có) – Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có) – Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, Quốc gia, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có) Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT:  Nộp học bạ hoặc phiếu điểm có kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photo công chứng), có xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đầy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển va làm thủ tục xác nhận nhập học. Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực). (**) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường

 

d. Lệ phí xét tuyển và hình thức nộp (đối với phương thức ƯTXT và xét học bạ; xét điểm ĐGNL) – Lệ phí xét tuyển : 100.000 đồng/nguyện vọng, – Cách nộp lệ phí:      + Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1       + Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ.  Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Số tài khoản: 1111.000.000.4541 Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) -  Chi nhánh Thủ Đức Nội dung: Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 25/07/2002 – 0903055286 – 2 NV – Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) theo mốc thời gian nộp hồ sơ.

 

6.4. Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP. HCM:   a. Địa điểm nhận hồ sơ: (Tương tự như mục 6.3 phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) b. Thời gian nộp hồ sơ xét tuyển: – Đợt 1: Thí sinh kê khai thông tin trực tuyến theo link đăng ký của Trường và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 5/4/2021 đến ngày 15/5/2021. Điều chỉnh nguyện vọng trực tuyến từ ngày 18/5/2021 – 25/5/2021. Trường thông báo kết quả xét tuyển trước 15/6/2021.  – Đợt 2: Theo thông báo của Trường (Nếu có).

c. Hồ sơ gồm có:

– Phiếu đăng ký xét tuyển (Sau khi đăng ký xét tuyển trực tuyến thành công, thí sinh in phiếu đăng ký và ký tên lên phiếu); (*) Thí sinh kê khai thông tin xét tuyển trực tuyến tại http://xettuyen.buh.edu.vn/login 

- Học bạ nguyên cuốn (bản photo chứng thực), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của trường;

- Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực).

(**) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường. d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển (tương tự mục 6.3 đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ). 6.5.  Đối với phương thức xét tuyển học bạ THPT và phỏng vấn (Áp dụng đối với Chương trình Đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng) a. Địa điểm nhận hồ sơ: – Phòng Tuyển sinh quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng TP.HCM  – Tầng trệt – 39 Hàm Nghi – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM. Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy quốc tế do đối tác cấp bằng”  

b. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển:

 STT     Đợt Nộp Hồ Sơ     Thời Gian     Công Bố Kết Quả  1  Đợt 1  1/3 đến 31/5   Công bố kết quả hàng tháng     theo từng đợt nộp hồ sơ  2  Đợt 2  1/6 đến 30/6  3  Đợt 3  1/7 đến 10/7  4  Đợt 4  11/7 đến 20/7  5  Đợt 5  21/7 đến 31/7

c. Hồ sơ gồm có:    – Đơn dự tuyển (Nhận trực tiếp tại Phòng tuyển sinh quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi hoặc kê khai thông tin thông tin xét tuyển trực tuyến tại http://xettuyen.buh.edu.vn/login  và in phiếu đăng ký từ màn hình website); – Bản sao bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời (01 bản tiếng Việt có công chứng và 01 bản tiếng Anh có công chứng); – Học bạ nguyên cuốn (01 bản tiếng Việt có công chứng và 01 bản tiếng Anh có công chứng), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của Trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực; – Chứng chỉ tiếng Anh (Nếu có); – Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (01 bản tiếng Việt có công chứng); – 04 tấm hình 3×4 (Hình thẻ chụp không quá 06 tháng). d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển  – Lệ phí xét tuyển : 500.000 đồng/hồ sơ  – Cách nộp lệ phí: Nộp trực tiếp tại phòng Phòng Tuyển sinh quốc tế – Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi cơ sở 39 Hàm Nghi, Quận 1.

7. Tham khảo điểm chuẩn trúng tuyển các năm trước:   7.1. Đối với phương thức xét tuyển dựa vào điểm thi tốt nghiệp THPT NGÀNH ĐÀO TẠO      2015     2016     2017     2018     2019     2020  1 – Tài chính – Ngân hàng  21.75  20.50  22.75  19.1  21.75  24.85  2 – Quản trị kinh doanh  20.0  22.50  25.24  3 – Kế toán  19.5  21.90  24.91  4 – Kinh tế quốc tế  20.6  22.80  25.54  5 – Hệ thống thông tin quản lý  20.75  18.6  21.20  24.65  6 – Chương trình cử nhân Chất lượng cao (Tài chính – Ngân hàng, Quản trị kinh doanh, Kế toán)  20.25  18.0  20.15  22.30  7 – Luật kinh tế  21.69  20.50  21.75  18.7  21.30  24.75  8 – Ngôn ngữ Anh  22.75  20.50  23.25  20.2  22.30  24.44

 

7.2. Đối với phương thức xét tuyển bằng kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia chúng tôi năm 2020

TT      Ngành Đào Tạo     Điểm Chuẩn Trúng Tuyển Năm 2020     Ghi Chú  1  Tài chính – Ngân hàng  770  Chính quy chuẩn  2  Quản trị kinh doanh  780  3  Kế toán  750  4  Kinh tế quốc tế  820  5  Luật kinh tế  725  6  Hệ thống thông tin quản lý  735

7.3. Đối với phương thức xét tuyển bằng ưu tiên xét tuyển và xét học bạ THPT năm 2020

 TT  Chương Trình Đào Tạo     Điểm Chuẩn Năm 2020  1  Chương trình đại học chính quy chất lượng cao  25.25

LIÊN HỆ: 

Chương trình đại học chính quy (Bao gồm ĐHCQ chuẩn, ĐHCQ chất lượng cao, ĐHCQ Quốc tế song bằng) Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028. 38211704 – 028. 38212430  Hotline chương trình ĐHCQ chuẩn: 0888 35 34 88  Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao: 0909 69 12 69 Hotline chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng: 0865 118 128 Website:  http://tuyensinh.buh.edu.vn/ Email: phongtvts@buh.edu.vn Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocnganhang/ Youtube: BUH Channel Chương trình cử nhân Quốc tế Viện Đào tạo Quốc tế Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028. 38214660 ( Ext 102,107) Hotline: 0865 118 128 Website: http://saigonisb.buh.edu.vn/cunhan Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn Facebook:@saigonisb.buh

: 028. 38211704 – 028. 38212430Hotline chương trình ĐHCQ chuẩn:Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao:Hotline chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng: http://clc.buh.edu.vn (Chương trình chất lượng cao) http://saigonisb.buh.edu.vn/cunhan (Chương trình quốc tế song bằng)phongtvts@buh.edu.vn028. 38214660 ( Ext 102,107): 0865 118 128saigonisb.ba@buh.edu.vn

 

Trường Đại Học Ngân Hàng Tp.hcm

THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2020

* Tên trường: TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH

1. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh: 3250 2. Chỉ tiêu và phương thức tuyển sinh áp dụng cho các ngành và chương trình đào tạo:

– Quy ước mã tổ hợp và ký hiệu bài thi/môn học:

A00: Toán, Vật lý, Hoá học; A01: Toán, Vật lý, Tiếng Anh; C00: Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý D01: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh D07: Toán, Hoá học, Tiếng Anh D10: Toán, Địa lý, Tiếng Anh D14: Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh D15: Ngữ văn, Địa lý, Tiếng Anh – Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phương thức 1) áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo.

– Phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Phương thức 2) áp dụng cho 2200 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà), 300 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao, 60 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng.

– Phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường (Phương thức 3) áp dụng cho 450 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao và 90 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng.

– Phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực (Phương thức 4) áp dụng cho 150 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà).

Lưu ý: Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà) không áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ (Phương thức 3).

3. Các phương thức xét tuyển

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020.

Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thể hiện cụ thể tại mục 1.8. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường.

– Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

– Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với tất cả các ngành/nhóm ngành/Chương trình đào tạo phải đạt từ ngưỡng điểm do nhà trường công bố trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu có).

Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

– Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2020 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức:

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:

Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:

Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên

(Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp;

– Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của các thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;

– Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ).

– Đối tượng 1: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký; và có điểm môn tiếng Anh trung bình cộng của 3 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 6,5 trở lên.

– Đối tượng 2: Thí sinh có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 47 trở lên và có kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên.

– Đối tượng 3: Học sinh có kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố; và có môn tiếng Anh trong chương trình học lớp 11 và lớp 12.

– Đối tượng 4: Học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 19 trở lên đối với chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng, từ 20 trở lên đối với Chương trình ĐHCQ chất lượng cao đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; điểm môn tiếng Anh trung bình cộng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên.

– Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4;

– Đối với đối tượng 3, 4; xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đã nêu tại mục 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình (3 học kỳ) của từng môn thi theo thang điểm 10, có quy đổi nếu có môn nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

– Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học bạ của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu sẽ xét dựa trên điểm môn Tiếng Anh của 3 học kỳ;

– Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau.

– Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2020, 2019 và 2018.

Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia chúng tôi tổ chức năm 2020 và có tổng điểm từ 650 điểm trở lên.

– Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất;

– Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia chúng tôi cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng.

– Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học bạ của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12), nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu sẽ xét dựa trên điểm môn Tiếng Anh của 3 học kỳ.

4. Học phí

– Học phí Chương trình Đại học chính quy chuẩn: 4.450.000 đ/học kỳ (Năm học 2019 – 2020)

– Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.000.000 đ/học kỳ (Năm học 2019 – 2020)

– Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng:

+ Học kỳ 1 – 5: 20.000.000 đ/học kỳ

+ Học kỳ 6 – 7: 39.500.000 đ/học kỳ

5. Các chương trình đào tạo

Chương trình đào tạo chất lượng cao thể hiện hướng phát triển nâng cao của chương trình đại học chính quy chính quy, thể hiện một số ưu điểm nổi bật như :

– Chương trình đào tạo tiếp cận chương trình đào tạo của các trường đại học quốc tế, nhiều học phần chuyên ngành được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp học tập tại các trường nước ngoài là đối tác của Trường.

– Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường theo chuẩn IELTS giúp sinh viên chuẩn bị cho môi trường học tập và làm việc quốc tế. Sinh viên được học 300 tiết tiếng Anh miễn phí.

– Chương trình đào tạo kỹ năng mềm giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cá nhân trong môi trường nghề nghiệp tương lai.

– Phương pháp giảng dạy hiện đại mang tính tương tác cao, chú trọng phát huy năng lực tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Sĩ số lớp là 40 sinh viên/lớp.

– Đội ngũ giảng viên được tuyển chọn trên cơ sở đáp ứng đủ năng lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường về đào tạo chất lượng cao.

– Được ưu tiên đầu tư đặc biệt về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy – học tập.

– Sinh viên được thụ hưởng chương trình học bổng riêng của chương trình đào tạo chất lượng cao.

Thí sinh đăng ký xét tuyển chung vào chương trình. Sau khi trúng tuyển, sinh viên được lựa chọn ngành học (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh), được lựa chọn học tập tại cơ sở Thủ Đức hoặc Quận 1, và được ưu tiên bố trí vào ở Ký túc xá.

i) Ngành Quản trị kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi và bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).

ii) Ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng được nhận bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi cấp và bằng Cử nhân Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng của ĐH Toulon (Pháp).

– Các văn bằng có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.

– Tham gia chương trình chính quy quốc tế song bằng, ngoài học bổng dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi , sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng chính phủ các nước (Canada-ASEAN, Irish Aid IDEAS, Eiffel France,…) hoặc học bổng giảm học phí, học bổng tham gia các chương trình hoạt động trao đổi và giao lưu với các trường đại học danh tiếng tại Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Malaysia, Indonesia,…

– Địa điểm học tập tại Cơ sở Quận 1 của Trường ĐHNH chúng tôi

Chương trình đại học chính quy chuẩn được xét tuyển riêng theo từng ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành.

6. Thời gian và hồ sơ xét tuyển

Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Lệ phí xét tuyển: 30.000 đ/nguyện vọng

– Cách nộp lệ phí: Thí sinh nộp lệ phí khi đăng ký thi tốt nghiệp THPT và xét tuyển đại học dựa trên kết quả thi THPT tại trường THPT nơi thí sinh đang học hoặc địa điểm do Sở Giáo dục Đào tạo quy định (Đối với thí sinh tự do).

Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – chúng tôi

– Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy”

Nhận hồ sơ đến ngày 20/8/2020 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện).

(Thời gian trên tính theo dấu bưu điện)

c. Dự kiến thông báo kết quả trước 10/9/2020.

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm)

– Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)

– Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có)

– Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có)

– Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có)

– Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Nộp học bạ hoặc phiếu điểm có kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photo công chứng), có xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học.

– Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).

(*) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường.

TẢI PHIẾU XÉT TUYỂN VÀ CẨM NANG TUYỂN SINH:

– Lệ phí xét tuyển : 60.000 đồng/nguyện vọng,

– Cách nộp lệ phí:

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1

+ Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ.

Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 1111.000.000.4541

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thủ Đức

Nội dung: Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp “HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN”. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 25/07/2002 – 0903055286 – 2 NV

– Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) theo mốc thời gian tại mục 6.3

a. Địa điểm nhận hồ sơ: (Tương tự như mục 6.3 phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)

(Sẽ thông báo sau khi có thông tin chính thức về các đợt thi và ngày công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG chúng tôi

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm);

– Giấy chứng nhận/phiếu điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia chúng tôi cấp;

– Học bạ nguyên cuốn (bản photo chứng thực), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực;

– Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)

d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển ( tương tự mục 6.3 đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ).

LIÊN HỆ:

(Bao gồm ĐHCQ chuẩn, ĐHCQ chất lượng cao, ĐHCQ Quốc tế song bằng)Chương trình đại học chính quy Phòng Tư vấn Tuyển sinh & Phát triển Thương hiệu Địa chỉ: Tầng trệt, 36 Tôn Thất Đạm, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh Điện thoại: 028. 38211704 – 028. 38212430 Hotline chương trình ĐHCQ chuẩn: 0888 35 34 88 Hotline chương trình ĐHCQ chất lượng cao: 0909 69 12 69 Hotline chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng: 0865 118 128 Website: http://tuyensinh.buh.edu.vn/ http://clc.buh.edu.vn (Chương trình chất lượng cao) http://saigonisb.buh.edu.vn/cunhan (Chương trình quốc tế song bằng) Email: phongtvts@buh.edu.vn Facebook: https://www.facebook.com/tuyensinhdaihocnganhang/ Youtube: BUH ChannelChương trình cử nhân Quốc tếViện Đào tạo Quốc tế Địa chỉ: 39 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. Điện thoại: 028. 38214660 ( Ext 102,107) Hotline: 0865 118 128 Website: http://saigonisb.buh.edu.vn/cunhan Email: saigonisb.ba@buh.edu.vn Facebook:@saigonisb.buh

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Ngân Hàng

Ghi chú:

– Phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phương thức 1) áp dụng đối với tất cả các chương trình đào tạo.

– Phương thức dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (Phương thức 2) áp dụng cho 2250 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà), 280 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao, 60 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng.

– Phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường (Phương thức 3) áp dụng cho 420 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chất lượng cao và 90 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ Quốc tế song bằng.

– Phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực (Phương thức 4) áp dụng cho 150 chỉ tiêu Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà).

Lưu ý: Chương trình ĐHCQ chuẩn (Chương trình đại trà) không áp dụng phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ (Phương thức 3).

3. Các phương thức xét tuyển

3.1. Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo tại khoản 2, 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm theo thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7 tháng 5 năm 2020.

Thực hiện xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được thể hiện cụ thể tại mục 1.8. Chính sách ưu tiên xét tuyển thẳng; ưu tiên xét tuyển tại đề án tuyển sinh của Trường.

3.2. Phương thức 2: Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT

– Có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020

– Tổng điểm xét tuyển áp dụng đối với tất cả các ngành/nhóm ngành/Chương trình đào tạo phải đạt từ 16 điểm trở lên bao gồm điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Nếu có).

Được thực hiện theo “Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non” của Bộ Giáo dục và Đào tạo hiện hành.

– Điểm xét tuyển bao gồm: Kết quả điểm 3 bài thi/môn thi trong kỳ thi THPT năm 2020 theo tổ hợp đăng ký xét tuyển cho nhóm ngành/ngành/chương trình đào tạo; điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng của thí sinh (nếu có) được tính căn cứ vào Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tổng điểm xét tuyển được tính theo công thức:

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình không nhân hệ số:

Điểm xét tuyển = (M1 + M2 + M3) + Điểm ưu tiên

+ Đối với ngành/nhóm ngành/chương trình có môn/bài thi nhân hệ số 2:

Điểm xét tuyển = ((M1 + M2 + M3 x 2)x 3)/4 + Điểm ưu tiên

(Điểm xét tuyển được quy về tổng điểm 30, điểm số thập phân làm tròn theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo).

– Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo theo nhóm ngành, ngành (đã trừ số lượng được tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển, học sinh dự bị) và danh sách thống kê ĐXT thí sinh đăng ký xét tuyển, Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) Trường xem xét và quyết định phương án điểm trúng tuyển theo nguyên tắc điểm xét tuyển từ cao tới thấp;

– Không phân biệt điểm xét trúng tuyển đối với các tổ hợp bài thi/môn thi đăng ký xét tuyển khác nhau của các thí sinh vào cùng nhóm ngành hoặc ngành cụ thể;

– Trường hợp thí sinh có điểm xét tuyển bằng nhau trong cùng ngành/nhóm ngành xét tuyển, Trường ưu tiên xét tuyển thí sinh có nguyện vọng cao hơn (điều kiện phụ).

3.3. Phương thức 3: Ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế xét tuyển của Trường

– Đối tượng 1: Thí sinh được triệu tập tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế; thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba kỳ thi học sinh giỏi, Olympic cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương năm lớp 11 hoặc lớp 12; môn dự thi Olympic quốc tế hoặc môn đạt giải có trong các tổ hợp môn quy định cho phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT của ngành/chương trình đăng ký; và có điểm môn tiếng Anh trung bình cộng của 3 học kỳ (Học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) từ 6,5 trở lên.

– Đối tượng 2: Thí sinh có điểm tiếng Anh quốc tế IELTS từ 5.0 trở lên hoặc TOEFL iBT từ 47 trở lên và có kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại khá trở lên.

– Đối tượng 3: Học sinh có kết quả học tập học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt học lực từ loại giỏi trở lên thuộc các trường THPT chuyên, năng khiếu trực thuộc đại học và các trường chuyên, năng khiếu trực thuộc tỉnh/thành phố; và có môn tiếng Anh trong chương trình học lớp 11 và lớp 12.

– Đối tượng 4: Học sinh có kết quả xếp loại học lực học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12 đạt từ loại khá trở lên, tổng điểm xét tuyển các môn trong tổ hợp xét tuyển từ 19 trở lên đối với chương trình ĐHCQ quốc tế song bằng, từ 20 trở lên đối với Chương trình ĐHCQ chất lượng cao đã bao gồm điểm ưu tiên đối tượng và khu vực; điểm môn tiếng Anh trung bình cộng 3 học kỳ phải đạt từ 6,5 trở lên.

– Xét ưu tiên theo đối tượng từ 1 đến 4;

– Đối với đối tượng 3, 4; xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT 3 học kỳ (Học kỳ 1, 2 lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12) theo tổ hợp môn đã nêu tại mục 2. Điểm xét tuyển là tổng điểm trung bình (3 học kỳ) của từng môn thi theo thang điểm 10, có quy đổi nếu có môn nhân hệ số, cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực và được làm tròn đến hai chữ số thập phân;

– Đối với các thí sinh bằng điểm xét tuyển ở cuối danh sách, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học bạ của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12, nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu sẽ xét dựa trên điểm môn Tiếng Anh của 3 học kỳ;

– Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 02 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau.

– Phương thức này áp dụng đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT vào các năm 2020, 2019 và 2018.

3.4. Phương thức 4: Xét tuyển theo kết quả thi đánh giá năng lực

Học sinh tham gia kỳ thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia chúng tôi tổ chức năm 2020 và có tổng điểm từ 750 trở lên.

– Thí sinh được đăng ký tối đa 04 nguyện vọng, các nguyện vọng được xét bình đẳng với nhau; trường hợp thí sinh đủ điểm trúng tuyển nhiều nguyện vọng thí sinh cũng chỉ được công nhận trúng tuyển 01 nguyện vọng ưu tiên cao nhất;

– Điểm xét tuyển là tổng điểm thí sinh đạt được trong kỳ thi đánh giá năng lực (theo quy định của Đại học Quốc gia chúng tôi cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực; xét từ điểm cao xuống thấp và đến khi đủ chỉ tiêu. Điểm ưu tiên đối tượng và khu vực được quy đổi theo thang điểm tương ứng.

– Trong trường hợp nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển ở cuối danh sách và vượt chỉ tiêu tuyển sinh, Nhà trường áp dụng tiêu chí phụ là điểm trung bình học bạ của 3 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12), nếu vẫn còn vượt chỉ tiêu sẽ xét dựa trên điểm môn Tiếng Anh của 3 học kỳ.

– Học phí Chương trình Đại học chính quy chuẩn: 4.450.000 đ/học kỳ (Năm học 2019 – 2020)

– Học phí Chương trình Đại học chính quy chất lượng cao: 16.000.000 đ/học kỳ (Năm học 2019 – 2020)

– Học phí Chương trình Đại học chính quy quốc tế song bằng:

+ Học kỳ 1 – 5: 20.000.000 đ/học kỳ

+ Học kỳ 6 – 7: 39.500.000 đ/học kỳ

5. Các chương trình đào tạo

5.1. Chương trình đại học chính quy chất lượng cao

Chương trình đào tạo chất lượng cao thể hiện hướng phát triển nâng cao của chương trình đại học chính quy chính quy, thể hiện một số ưu điểm nổi bật như :

– Chương trình đào tạo tiếp cận chương trình đào tạo của các trường đại học quốc tế, nhiều học phần chuyên ngành được giảng dạy trực tiếp bằng tiếng Anh. Sinh viên có cơ hội chuyển tiếp học tập tại các trường nước ngoài là đối tác của Trường.

– Chương trình đào tạo tiếng Anh tăng cường theo chuẩn IELTS giúp sinh viên chuẩn bị cho môi trường học tập và làm việc quốc tế. Sinh viên được học 300 tiết tiếng Anh miễn phí.

– Chương trình đào tạo kỹ năng mềm giúp sinh viên phát triển các kỹ năng cá nhân trong môi trường nghề nghiệp tương lai.

– Phương pháp giảng dạy hiện đại mang tính tương tác cao, chú trọng phát huy năng lực tư duy, năng lực tự học, tự nghiên cứu của sinh viên. Sĩ số lớp là 40 sinh viên/lớp.

– Đội ngũ giảng viên được tuyển chọn trên cơ sở đáp ứng đủ năng lực theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Trường về đào tạo chất lượng cao.

– Được ưu tiên đầu tư đặc biệt về cơ sở vật chất phục vụ giảng dạy – học tập.

– Sinh viên được thụ hưởng chương trình học bổng riêng của chương trình đào tạo chất lượng cao.

Thí sinh đăng ký xét tuyển chung vào chương trình. Sau khi trúng tuyển, sinh viên được lựa chọn ngành học (Tài chính Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh), được lựa chọn học tập tại cơ sở Thủ Đức hoặc Quận 1, và được ưu tiên bố trí vào ở Ký túc xá.

5.2. Chương trình đào tạo đại học chính quy quốc tế song bằng

a. Chương trình đào tạo gồm 02 ngành:

i) Ngành Quản trị kinh doanh: Sinh viên tốt nghiệp được nhận bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi và bằng Cử nhân Quản trị kinh doanh của Đại học Bolton (Anh quốc).

ii) Ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng: Sinh viên tốt nghiệp ngành Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng được nhận bằng Cử nhân Tài chính – Ngân hàng của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi cấp và bằng Cử nhân Bảo hiểm – Tài chính – Ngân hàng của ĐH Toulon (Pháp).

b.Ưu điểm của chương trình:

– Các văn bằng có giá trị quốc tế và được công nhận bởi Bộ GDĐT Việt Nam.

– Tham gia chương trình chính quy quốc tế song bằng, ngoài học bổng dành cho sinh viên đại học chính quy của Trường Đại học Ngân hàng chúng tôi , sinh viên còn có cơ hội nhận học bổng chính phủ các nước (Canada-ASEAN, Irish Aid IDEAS, Eiffel France,…) hoặc học bổng giảm học phí, học bổng tham gia các chương trình hoạt động trao đổi và giao lưu với các trường đại học danh tiếng tại Anh, Pháp, Mỹ, Úc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Malaysia, Indonesia,…

– Địa điểm học tập tại Cơ sở Quận 1 của Trường ĐHNH TP.HCM.

5.3. Chương trình đại học chính quy chuẩn

Chương trình đại học chính quy chuẩn được xét tuyển riêng theo từng ngành, sau khi trúng tuyển và nhập học sinh viên sẽ đăng ký lựa chọn chuyên ngành.

6. Thời gian và hồ sơ xét tuyển

6.1. Đối với phương thức tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo:

Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6.2. Đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Thực hiện theo kế hoạch và quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

6.3. Đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ theo quy chế tuyển sinh của Trường:

– Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM – Tầng trệt – 36 Tôn Thất Đạm – P. Nguyễn Thái Bình – Quận 1 – TP.HCM.

– Ngoài bìa hồ sơ vui lòng ghi rõ “Hồ sơ xét tuyển Đại học chính quy”

b. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển:

– Đợt 1 : 22 /4 đến 15/5/2020 (Chỉ nhận hồ sơ qua đường bưu điện)

– Đợt 2: 25/5 đến 10/6/2020 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện)

– Đợt 3: 15/6 đến 5/7/2020 (Nhận trực tiếp và qua bưu điện)

(Thời gian trên tính theo dấu bưu điện)

c. Dự kiến thông báo kết quả trước 15/7/2020.

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm)

– Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)

– Chứng nhận đối tượng ưu tiên (bản photo chứng thực) (nếu có)

– Chứng chỉ Tiếng Anh quốc tế (bản photo chứng thực) (nếu có)

– Giấy chứng nhận đạt giải kỳ thi chọn học sinh giỏi, kỳ thi Olympic, cấp tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương (bản photo chứng thực) (nếu có)

– Trường hợp thí sinh chưa tốt nghiệp THPT: Nộp học bạ hoặc phiếu điểm có kết quả học tập của 3 học kỳ: Học kỳ 1, Học kỳ 2 lớp 11 và Học kỳ 1 lớp 12 (bản photo công chứng), có xác nhận của trường THPT. Nhà trường sẽ yêu cầu thí sinh nộp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực) và các hồ sơ khác theo quy định vào thời điểm trúng tuyển và làm thủ tục xác nhận nhập học.

– Trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp THPT: Nộp bằng tốt nghiệp THPT và học bạ đẩy đủ 3 năm học THPT (bản photo chứng thực).

(*) Thí sinh hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của các hồ sơ và thông tin đã cung cấp cho Nhà trường.

e. Lệ phí xét tuyển và hình thức nộp (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)

– Lệ phí xét tuyển : 60.000 đồng/nguyện vọng,

+ Cách 1: Nộp trực tiếp tại phòng Tài chính Kế toán Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, cơ sở 36 Tôn Thất Đạm Quận 1

+ Cách 2: Chuyển khoản (Thông qua các ngân hàng thương mại hoặc thí sinh liên hệ tại bưu điện nơi nộp hồ sơ để được hướng dẫn hỗ trợ.

Chủ tài khoản: Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh

Số tài khoản: 1111.000.000.4541

Tại: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) – Chi nhánh Thủ Đức

Nội dung: Thí sinh ghi rõ nội dung nộp với cú pháp ” HỌ VÀ TÊN – NGÀY SINH – SỐ ĐIỆN THOẠI – SỐ NGUYỆN VỌNG XÉT TUYỂN “. Ví dụ ; NGUYỄN VĂN A – 25/07/2002 – 0903055286 – 2 NV

– Thí sinh có trách nhiệm hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí xét tuyển (đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ) theo mốc thời gian tại mục 6.3

6.4 Đối với phương thức xét kết quả thi đánh giá năng lực:

a. Địa điểm nhận hồ sơ: (Tương tự như mục 6.3 phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ)

b. Các đợt nộp hồ sơ xét tuyển:

(Sẽ thông báo sau khi có thông tin chính thức về các đợt thi và ngày công bố kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM)

– Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu đính kèm);

– Giấy chứng nhận/phiếu điểm thi đánh giá năng lực do Đại học Quốc gia chúng tôi cấp;

– Học bạ nguyên cuốn (bản photo chứng thực), trường hợp chưa có học bạ thí sinh nộp bảng điểm có xác nhận của trường kèm theo giấy cam kết bổ sung học bạ bản photo chứng thực;

– Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước công dân (bản photo chứng thực)

d. Lệ phí và hình thức nộp lệ phí xét tuyển ( tương tự mục 6.3 đối với phương thức ưu tiên xét tuyển và xét học bạ).

Tuyển Sinh Đại Học Sân Khấu Điện Ảnh Tp.hcm

A.Giới thiệu về trường Đại học Sân khấu Điện ảnh chúng tôi

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi

Tiền thân của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi là trường Nghệ thuật Sân khấu 2, thành lập vào tháng 10/1976. Đến năm 1998, trên cơ sở sáp nhập Trường Nghệ thuật Sân khấu 2 và trường Điện ảnh Việt Nam, trường Cao đẳng Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi ra đời. Tới năm 2010, Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi được thành lập, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Nhà trường là nơi đào tạo nguồn nhân lực chuyên về lĩnh vực sân khấu – điện ảnh, nhiếp ảnh và mảng truyền hình phục vụ cho nền nghệ thuật của miền Nam nói riêng và cả nước nói chung. Đại học Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi tuyển sinh đầy đủ các bậc đại học, sau đại học và trình độ dưới đại học. Không chỉ đào tạo nhân lực, nhà trường còn là trung tâm nghiên cứu, thực nghiệm các lĩnh vực sân khấu, nhiếp ảnh, điện ảnh, biên kịch,…hàng đầu Việt Nam. Sứ mệnh của nhà trường chính là tạo ra thế hệ những người làm nghệ thuật đầy tài năng, cống hiến cho nền văn hóa nghệ thuật dân tộc.

B.Thông tin liên hệ của Đại học Sân khấu Điện ảnh chúng tôi

Tên trường: Đại học Sân khấu – Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh

Tên tiếng Anh: Movie and Stage University

Mã trường: DSD

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Cao đẳng – Đại học – Sau Đại học – Tại chức – Liên thông – Liên kết quốc tế

Địa chỉ: Số 125 Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, TP. HCM

SĐT: 08.3839.3659 – 08.3839.3658

Email: sankhaudienanh@skdahcm.edu.vn

Website: http://skdahcm.edu.vn

Facebook: chúng tôi

C.Thông tin tuyển sinh của trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi

Thời gian xét tuyển của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi

Đại học Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi tổ chức xét tuyển bằng hình thức thi môn năng khiếu. Nhà trường sẽ tổ chức vòng sơ tuyển (trước) và vòng chung tuyển (sau) trong cùng tháng 9 (dự kiến).

Thời gian để các thí sinh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường là từ tháng 5 đến tháng 8.

Đối tượng và phạm vi tuyển sinh

Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi tổ chức tuyển sinh toàn quốc có năng khiếu nghệ thuật.

Các thí sinh đều phải tốt nghiệp THPT hoặc trung cấp.

Phương thức tuyển sinh của Trường Đại học Sân khấu – Điện ảnh chúng tôi

Phương thức tuyển sinh của nhà trường là kết hợp xét tuyển kết hợp thi tuyển. Trường Trường sẽ tổ chức thi tuyển 02 môn năng khiếu và xét tuyển môn Ngữ văn lớp 12 theo học bạ THPT của thí sinh.

Chi tiết thông tin về môn thi năng khiếu có thể tìm hiểu trực tiếp tại của nhà trường.

D.Học phí của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh chúng tôi

Năm học 2020 – 2021, nhà trường thu của sinh viên hệ đại học chính quy mức học phí 1.170.000đ/ tháng/ sinh viên, tức 11.700.000đ/ năm/ sinh viên. Mỗi năm trường sẽ tăng % học phí theo quy định của Bộ GD&ĐT.

E.Các Ngành – Khoa của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh chúng tôi

Điểm chuẩn của trường Đại học Sân khấu Điện ảnh chúng tôi qua các năm