Top 6 # Tuyển Sinh Cao Học Tài Chính Ngân Hàng Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 5/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Tuyển Sinh Cao Học Tài Chính Ngân Hàng

Ngành TCNH – Đại học Kinh doanh và Công nghệ

Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học xây dựng cho năm 2017, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2017, với 08 chuyên ngành:

Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành – chuyên ngành; Tăng cường kiến thức liên ngành ; Có kiến thức sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kỹ năng vận dụng kiến thức khoa học chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành – chuyên ngành được đào tạo.

– Ngành Tài chính Ngân hàng: 150

Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây :

3.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

3.4 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường.

a) Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180′) , gồm có:

– Đối với ngành Tài chính – Ngân hàng: Môn thi – Tài chính học.

b) Môn Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh/ Lịch sử kiến trúc thế giới(theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180′).

c) Môn Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung Quốc (trình độ A2 – Thời gian làm bài 120′).

– Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

– Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo.

– Có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Ngôn ngữ Anh; Nga; Pháp; Trung Quốc.

– Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh), hoặc tương đương – Được quy định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ ( Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BG ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có), Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn: Nghiệp vụ ngành và Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh; Các môn Ngoại ngữ đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện trúng tuyển.

Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn : Nghiệp vụ ngành; Kinh tế chính trị học Mác Lê Nin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành. Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xét đến ưu tiên theo thứ tự: – Thí sinh là nữ. – Người có điểm cao hơn của các môn theo thứ tự: Nghiệp vụ ngành; Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh; Ngoại ngữ (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).

5.1 Số chuyên ngành được đăng ký dự thi: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành .

– Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan – tổ chức có thẩm quyền;

– Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

– Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

– Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là Khu vực I trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành.

– Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học – Được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học. Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Nghiệp vụ ngành và 10 điểm cho các môn Ngoại ngữ (thang điểm 100).

Theo mẫu qui định (bao gồm cả nội dung ôn tập các môn thi) bán tại: – Trung Tâm Truyên Thông, Phòng A112Y, Nhà A. Điện thoại: (04)- 2215.3214

– Viện đào tạo Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội(Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội); từ ngày 10.02.2017 đến ngày 15.04.2017.

– Riêng đối với những thí sinh phải học bổ sung kiến thức: Nhận chứng chỉ học bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ vào các ngày 25.04.2017 và 29.04.2017.

a) Đăng ký học bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành từ ngày 10.02 đếnngày 30.03.2017 tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng C1.17Y).

b) Đăng ký ôn thi tuyển sinh từ ngày 10.02.2017 đến ngày 30.03.2017 tại các Phân khoa đào tạo SĐH (Quản lý Kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Công nghệ Thông tin; Tiếng Anh Sau Đại học; Kiến trúc).

c) Các lớp học bổ sung kiến thức (Viện phối hợp với các Phân khoa Sau đại học tổ chức lớp học, thi và cấp chứng chỉ) :

7.1. Thời gian thi tuyển : Hạ tuần tháng 5 năm 2016. Lịch cụ thể như sau:

– Sáng 20.05.2017: Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế tuyển sinh

– Sáng 21.05.2017: Thi môn Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/Lý thuyết / ngôn ngữ Anh và Lịch sử kiến trúc thế giới.

7.2. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

(Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

– Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học- Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Phòng C1.17 – Viện đào tạo Sau đại học). Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện đào tạo Sau đại học, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điện thoại: 043.6339114.

Trước ngày thi 3 tuần (Đầu tháng 5/2017), Nhà trường gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại Viện đào tạo Sau đại học; Đồng thời đăng tải trên Website:Sau khi thi 30 ngày, Nhà trường sẽ thông báo kết quả thi các môn trên Website: www. hubt. edu. vn. – Nếu có sai sót về : Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Đối tượng ưu tiên; Chuyên ngành đăng ký dự thi…, thí sinh phải thông báo trực tiếp đến Viện đào tạo Sau đại học để kịp thời đính chính trước khi thi. – Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, hoặc không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học, hoặc trên Website của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khi đi thi, thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước. www. hubt. edu. vn và niêm yết kết quả thi tại Viện đào tạo Sau đại học

– Khóa học dự kiến được khai giảng vào hạ tuần tháng 6/2017.

Tuyển Sinh Cao Học Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Tuyển sinh Cao học ngành Tài Chính Ngân Hàng là 1 trong những chương trình đào tạo chất lượng và đã được các ngân hàng trong nước thừa nhận về trình độ chuyên môn

Tuyển sinh Cao học Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội còn đào tạo 3 chuyên ngành khác là công nghệ thông tin, kế toán và quản trị kinh doanh cung ứng nguồn nhân lực cao tầng cho các liên doanh trong và ngoài nước

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tổ chức thi tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

– Thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng – Thạc sĩ tài chính ngân hàng – Cao học ngành tài chính ngân hàng – Cao học tài chính ngân hàng

1.,Về văn bằng:

– Đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành – Chuyên ngành đăng ký dự thi

– Thí Sinh có bằng tốt nghiệp Đại học không đúng ngành thi tuyển phải học bổ sung kiến thức đại học (9 môn) tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để đủ điều kiện dự thi Cao học

CÁC MÔN PHẢI HỌC BỔ SUNG CHO THÍ SINH THI CHUYỂN ĐỔI NGÀNH…Danh sách các môn học bổ sung 2,.Về kinh nghiệm công tác chuyên môn ĐANG UPDATE! 3.,Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Trường. II HỒ SƠ TUYỂN SINH

Thí Sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký dự thi thì được thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những Thí Sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc hệ Đào tạo từ xa; Hệ Liên Thông ; Tại chức loại trung bình, trung bình khá phải có giấy xác nhận một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký dự thi, (kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi)

1 Hồ sơ: Theo mẫu quy định của Cơ sở – 160 Tôn Đức Thắng

Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội Tuyển Sinh 2022

Trường Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội đào tạo sinh viên về lĩnh vực kinh tế, thuộc 1 trong những top trường phía bắc Việt Nam

1, GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI

Trường Đại học tài chính ngân hàng Hà nội được coi là nơi đào tạo nhân lực cho ngành kinh tế – tài chính, với sinh viên trình độ đại học, sau đại học, liên thông, … Cung cấp mỗi năm một lượng lớn lao động tri thức cho thị trường lao động Việt Nam.

Được thành lập sớm, và được xem là trường Đại Học trẻ, vào năm 2010, trường thành lập theo quyết định của Thủ Tướng CHính Phủ và hoạt động phát triển cho đến nay. Hiện nay trường Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội có 2 cơ sở tại Bắc Ninh và Hà Nội. Mỗi nơi đều có lượng sinh viên tiếp cận lớn và tạo được mức độ cạnh tranh cao cho các trường cùng khối ngành đào tạo

Hơn 1000 sinh viên của trường Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội đã tốt nghiệp và có sự nghiệp ổn định cho đến nay, Khối ngành tài chính kinh tế cùng tạo được nguồn thu nhập tương đối ổn định

Tên trường: ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI Tên tiếng anh

Loại trường: Trường dân lập

Hệ đào tạo: Đào tạo cao đẳng, Đại học, sau đại học, đào tạo liên thông

Địa chỉ: Tiền phong, Mê Linh, Hà Nội & Số 136 – 138 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

2, THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI NĂM 2021

THÔNG TIN CHUNG

Thời gian tuyển sinh Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

Trường tổ chức tuyển sinh theo lịch của Bộ GD và ĐT:

Xét tuyển theo đợt 1 từ 24 – 26 tháng 09 năm 2020

Xét tuyển đợt 2 (bổ sung): từ ngày 8 tháng 10 nếu chưa đủ chỉ tiêu đưa ra.

Hồ sơ xét tuyển Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

Mẫu đăng ký xét tuyển theo forrmat của nhà trường

Học bạ THPT (bản sao công chứng

Bằng tốt nghiệp THPT nếu có

Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu chưa có bằng)

Các giấy chứng nhận ưu tiên (bản sao công chứng)

Hình thẻ 4×6 (02)

Phong bì có tên người nhận và địa chỉ nhận thông tin tuyển sinh (02)

Đối tượng tuyển sinh Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

Phạm vi tuyển sinh Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

Phương thức tuyển sinh Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

5.1

Xét tuyển dựa trên điểm thi THPT QG tại nam dự thi

Xét tuyển theo học bạ THPT

5.2

Đối với những thí sinh xét điểm thi THPT QG: lấy tổng tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên

Đối với thí sinh xét điểm theo học bạ 5 kì không tính kì 1 lớp 12 thì tổ hợp không dưới 18 điểm, toán không dưới 6 điểm.

Riêng ngành ngôn ngữ Anh, chỉ lấy kết quả thi THPT QG, điểm môn Anh lấy hệ số 2

Các ngành/ nhóm ngành theo chương trình mới chỉ lấy kết quả thi để xét tuyển, Anhđạt không dưới 6 điểm.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Phương thức xét tuyển

Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo Dục

Tuyển sinh trong cả nước

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục. Thực hiện ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực và

6 Học Phí Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

Thông tin tuyển sinh Đại học Thành Đô năm 2021

Tuyển sinh Đại học Thành Tây năm 2021

Tuyển sinh Đại học Thăng Long năm 2021

Tuyển sinh trường đại học Thủy Lợi năm 2021

Đại học thương mại tuyển sinh năm 2021

Thông tin Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 2021

Tuyển sinh Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2021

Học Phí trường công lập: 600 nghìn đồng/ tín chỉ/ sinh viên

Lộ trình thay đổi học phí sẽ được báo trước, Tuy nhiên không thay đổi trong khóa học tại năm đó.

3, ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN CÁC NĂM

Phương Thức Tuyển Sinh Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

Hệ đào tạo Đại học chính quy có các ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán tài chính; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế.

Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính có các ngành: Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.

Hệ đào tạo liên kết với đại học Birmingham City.

– Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp Đại học theo quy định của nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hệ đào tạo Đại học chính quy: Thí sinh dự xét tuyển phải tốt nghiệp THPT theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính quy: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chỉ tiêu:

Hệ đại học: 1.500

Tài chính: 270

+ Chất lượng cao: 30

– Ngân hàng: 230

+ Chất lượng cao: 30

– Kế toán tài chính: 350

+ Chất lượng cao: 30

– Quản trị kinh doanh: 220

+ Chất lượng cao: 30

– Kinh doanh thương mại: 50

– Công nghệ thông tin: 80

– Kiểm toán: 50

– Ngôn ngữ Anh: 50

– Luật kinh tế: 80

Liên thông đại học: 200

– Tài chính

– Ngân hàng: 100

– Kế toán tài chính: 100

Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh quốc tế: 120

– Thạc sỹ ngành Quản trị và Tài chính: 120

– Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế: 120

– Cử nhân ngành Tài chính quốc tế: 120

Phương thức xét tuyển

– Hệ đào tạo Đại học chính qui nhà trường xét tuyển theo kết quả thi THPT 70% tổng chi tiêu và xét kết quả học tập THPT (xét học bạ) 30% /tổng chỉ tiêu.

+ Các tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; C04.

+ Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT công bố trở lên và theo Quy chế tuyển sinh năm 2020 của Bộ GDĐT

+ Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ): thí sinh tốt nghiệp THPT. Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (6 học kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6,0 và có hạnh kiểm khá trở lên

Nhà trường được phép tuyển sinh trong cả nước theo qui định của Bộ GD&ĐT

Thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

Học phí Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

– Lệ phí xét tuyển và thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Học phí:

+ Đối với đào tạo Thạc sĩ: 1.200.000 đồng/1 tín chỉ;

+ Đối với đào tạo Đại học chính quy: 600.000 đồng/1 tín chỉ;

+ Đối với đào tạo Đại học chất lượng cao: 1.000.000 đồng/1 tín chỉ

* Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Tài chính – Ngân Hàng Hà Nội.

* Website: chúng tôi Facebook: Trường ĐH TC-NH Hà Nội

* Địa chỉ: 136 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

* Điện thoại: 02.437931340; 0986046776; 0972727280; 090468766; 0968938840; 01247242752; 0973442189; 0906080116; 0989647874.

Thanh Hằng