Tuyển Sinh Cao Học Tài Chính Ngân Hàng

--- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Tài Chính Ngân Hàng
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm 2022
 • Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2022
 • Đại Học Y Dược Tp Hcm Và Tuyển Sinh Cần Biết
 • Thông Báo: Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Khóa 23 (2013
 • Ngành TCNH – Đại học Kinh doanh và Công nghệ

  Thực hiện Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ Thạc sĩ”; Căn cứ vào chỉ tiêu tuyển sinh cao học xây dựng cho năm 2022, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội tổ chức tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2022, với 08 chuyên ngành:

  Tài chính – Ngân hàng Mã số: 60.34.02.01

  Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành – chuyên ngành; Tăng cường kiến thức liên ngành ; Có kiến thức sâu trong lĩnh vực khoa học chuyên ngành và kỹ năng vận dụng kiến thức khoa học chuyên ngành vào hoạt động thực tiễn nghề nghiệp; Có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc ngành – chuyên ngành được đào tạo.

  – Ngành Tài chính Ngân hàng: 150

  Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải có các điều kiện sau đây :

  3.2. Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên).

  3.3. Có đủ sức khoẻ để học tập.

  3.4 Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường.

  a) Môn nghiệp vụ chuyên ngành (Theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180′) , gồm có:

  – Đối với ngành Tài chính – Ngân hàng: Môn thi – Tài chính học.

  b) Môn Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh/ Lịch sử kiến trúc thế giới(theo chương trình đại học- Thời gian làm bài 180′).

  c) Môn Tiếng Anh; Tiếng Nga; Tiếng Pháp; Tiếng Trung Quốc (trình độ A2 – Thời gian làm bài 120′).

  – Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo ở nước ngoài mà ngôn ngữ học tập là tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Trung Quốc được công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.

  – Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo đề án của Bộ Giáo dục và đào tạo.

  – Có bằng tốt nghiệp đại học ngành: Ngôn ngữ Anh; Nga; Pháp; Trung Quốc.

  – Có chứng chỉ trình độ tiếng Anh, Nga, Pháp, Trung Quốc bậc 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam trong thời hạn 02 năm (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ tuyển sinh), hoặc tương đương – Được quy định tại Phụ lục II: Bảng tham chiếu qui đổi một số chứng chỉ ngoại ngữ tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam áp dụng trong đào tạo trình độ thạc sĩ ( Kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BG ĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  Sau khi cộng điểm ưu tiên (nếu có), Thí sinh phải đạt điểm 5 trở lên theo thang điểm 10 hai môn: Nghiệp vụ ngành và Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh; Các môn Ngoại ngữ đạt yêu cầu (50 điểm trở lên theo thang điểm 100) mới đủ điều kiện trúng tuyển.

  Điểm trúng tuyển lấy từ cao xuống thấp trên cơ sở tổng điểm của hai môn : Nghiệp vụ ngành; Kinh tế chính trị học Mác Lê Nin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh và chỉ tiêu tuyển sinh của từng ngành. Nếu tổng điểm của các thí sinh bằng nhau thì sẽ xét đến ưu tiên theo thứ tự: – Thí sinh là nữ. – Người có điểm cao hơn của các môn theo thứ tự: Nghiệp vụ ngành; Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/ Lý thuyết ngôn ngữ Anh; Ngoại ngữ (người được miễn thi hoặc có điểm cao hơn).

  5.1 Số chuyên ngành được đăng ký dự thi: Mỗi thí sinh chỉ được đăng ký dự thi vào một chuyên ngành .

  – Người có thời gian công tác 02 năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được qui định là Khu vực I trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành. Trong trường hợp này thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái của cơ quan – tổ chức có thẩm quyền;

  – Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

  – Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động;

  – Người thuộc dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được qui định là Khu vực I trong Qui chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính qui hiện hành.

  – Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học – Được ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

  Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng 1 điểm vào kết quả thi (thang điểm 10) cho môn Nghiệp vụ ngành và 10 điểm cho các môn Ngoại ngữ (thang điểm 100).

  Theo mẫu qui định (bao gồm cả nội dung ôn tập các môn thi) bán tại: – Trung Tâm Truyên Thông, Phòng A112Y, Nhà A. Điện thoại: (04)- 2215.3214

  – Viện đào tạo Sau đại học của Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội(Số 29A, ngõ 124, Phố Vĩnh Tuy, Phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội); từ ngày 10.02.2017 đến ngày 15.04.2017.

  – Riêng đối với những thí sinh phải học bổ sung kiến thức: Nhận chứng chỉ học bổ sung kiến thức và nộp hồ sơ vào các ngày 25.04.2017 29.04.2017.

  a) Đăng ký học bổ sung kiến thức chuyển đổi ngành từ ngày 10.02 đếnngày 30.03.2017 tại Viện Đào tạo Sau đại học (phòng C1.17Y).

  b) Đăng ký ôn thi tuyển sinh từ ngày 10.02.2017 đến ngày 30.03.2017 tại các Phân khoa đào tạo SĐH (Quản lý Kinh doanh; Tài chính – Ngân hàng; Kế toán; Công nghệ Thông tin; Tiếng Anh Sau Đại học; Kiến trúc).

  c) Các lớp học bổ sung kiến thức (Viện phối hợp với các Phân khoa Sau đại học tổ chức lớp học, thi và cấp chứng chỉ) :

  7.1. Thời gian thi tuyển : Hạ tuần tháng 5 năm 2022. Lịch cụ thể như sau:

  – Sáng 20.05.2017: Thí sinh nhận thẻ dự thi, nghe phổ biến qui chế tuyển sinh

  – Sáng 21.05.2017: Thi môn Kinh tế chính trị học Mác – Lênin/ Lập trình cơ sở/Lý thuyết / ngôn ngữ Anh và Lịch sử kiến trúc thế giới.

  7.2. Địa điểm thi tuyển: Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội.

  (Số 29A, ngõ 124, phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy, Q. Hai Bà Trưng, Hà Nội)

  – Hồ sơ dự thi, nộp trực tiếp tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học- Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (Phòng C1.17 – Viện đào tạo Sau đại học). Mọi thủ tục chi tiết xin liên hệ với Viện đào tạo Sau đại học, Trường đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội, điện thoại: 043.6339114.

  Trước ngày thi 3 tuần (Đầu tháng 5/2017), Nhà trường gửi giấy báo dự thi cho các thí sinh và niêm yết danh sách thí sinh dự thi tại Viện đào tạo Sau đại học; Đồng thời đăng tải trên Website:Sau khi thi 30 ngày, Nhà trường sẽ thông báo kết quả thi các môn trên Website: www. hubt. edu. vn. – Nếu có sai sót về : Họ và tên; Ngày, tháng, năm sinh; Đối tượng ưu tiên; Chuyên ngành đăng ký dự thi…, thí sinh phải thông báo trực tiếp đến Viện đào tạo Sau đại học để kịp thời đính chính trước khi thi. – Trường hợp do địa chỉ không rõ ràng, hoặc không nhận được giấy báo dự thi, thí sinh có thể xem danh sách dự thi, phòng thi, số báo danh và lịch thi tuyển sinh tại Văn phòng Viện đào tạo Sau đại học, hoặc trên Website của Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. Khi đi thi, thí sinh phải mang theo chứng minh thư nhân dân hoặc thẻ Căn cước. www. hubt. edu. vn và niêm yết kết quả thi tại Viện đào tạo Sau đại học

  – Khóa học dự kiến được khai giảng vào hạ tuần tháng 6/2017.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 • Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm Học 2022
 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Năm 2022
 • Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh
 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm 2022
 • Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2022
 • Đại Học Y Dược Tp Hcm Và Tuyển Sinh Cần Biết
 • Thông Báo: Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Khóa 23 (2013
 • Tuyển Sinh Ftu Đại Học Ngoại Thương 2022: 5 Phương Án Mới
 • Tuyển sinh Cao học ngành Tài Chính Ngân Hàng là 1 trong những chương trình đào tạo chất lượng và đã được các ngân hàng trong nước thừa nhận về trình độ chuyên môn

  Tuyển sinh Cao học Đại học Kinh Doanh và Công Nghệ Hà Nội còn đào tạo 3 chuyên ngành khác là công nghệ thông tin, kế toán và quản trị kinh doanh cung ứng nguồn nhân lực cao tầng cho các liên doanh trong và ngoài nước

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ HÀ NỘI THÔNG BÁO TUYỂN SINH CAO HỌC

  Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Thạc sỹ ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGD&ĐT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội thông báo tổ chức thi tuyển sinh Cao học gồm các chuyên ngành:

  – Thạc sĩ ngành tài chính ngân hàng

  – Thạc sĩ tài chính ngân hàng

  – Cao học ngành tài chính ngân hàng – Cao học tài chính ngân hàng

  1.,Về văn bằng:

  – Đã tốt nghiệp Đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành – Chuyên ngành đăng ký dự thi

  – Thí Sinh có bằng tốt nghiệp Đại học không đúng ngành thi tuyển phải học bổ sung kiến thức đại học (9 môn) tại Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội để đủ điều kiện dự thi Cao học

  CÁC MÔN PHẢI HỌC BỔ SUNG CHO THÍ SINH THI CHUYỂN ĐỔI NGÀNH…Danh sách các môn học bổ sung 2,.Về kinh nghiệm công tác chuyên môn ĐANG UPDATE! 3.,Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng kỳ hạn theo quy định của Trường. II HỒ SƠ TUYỂN SINH

  Thí Sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng hoặc phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký dự thi thì được thi ngay sau khi tốt nghiệp. Những Thí Sinh có bằng tốt nghiệp đại học thuộc hệ Đào tạo từ xa; Hệ Liên Thông ; Tại chức loại trung bình, trung bình khá phải có giấy xác nhận một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với ngành – chuyên ngành đăng ký dự thi, (kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi)

  1 Hồ sơ: Theo mẫu quy định của Cơ sở – 160 Tôn Đức Thắng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Cao Học Tài Chính Ngân Hàng
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 • Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm Học 2022
 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Năm 2022
 • Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh
 • Tuyển Sinh Cao Học Học Viện Hành Chính : Ngành Quản Lý Hành Chính Công Và Tài Chính Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Thông Báo Tuyển Sinh 2022
 • Khóa Học Tuyển Sinh Cao Học Nước Ngoài
 • Tuyển Sinh Học Chuyển Đổi Để Thi Cao Học Học Viện Hành Chính Năm 2012
 • Học Viện Hành Chính Quốc Gia Thông Báo Tuyển Sinh
 • Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Kinh Tế Quốc Dân 2022
 • Căn cứ quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ được ban hành theo Thông tư số 10/2011/TT-BGDDT ngày 28 tháng 02 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và Đào tạo.

  Căn cứ công văn số 187/HVHC-DTHD ngày 23-03-2013 của Gíam đốc Học viện Hành chính, Học viện Chính trị – Hành chính quốc gia Hồ Chí Minh về việc đồng ý cho Trường Đại học Công nghệ Đông Á mở lớp học chuyển đổi kiến thức Quản lý Nhà nước để dự thi Cao học, chuyên ngành Quản lý công và Tài chính – Ngân hàng(văn bản kèm theo).

  Trường Đại học Công nghệ Đông Á thông báo tuyển sinh lớp học chuyển đổi kiến thức để thi cao học chuyên ngành Quản lý công và Tài chính – Ngân hàng của Học viện Hành chính cụ thể như sau:

  1.Đối với chuyên ngành Quản lý công:

  Người có bằng tốt nghiệp đại học các chuyên ngành (những người có bằng đại học Hành chính do trường Học viện Hành chính cấp không phải học chuyển đổi).

  2.Đối với chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

  Có bằng tốt nghiệp đai học nhóm ngành kinh tế (những người có bằng đại học chuyên ngành: Tài chính – Ngân hàng; tài chính tín dụng; ngân hàng không phải học chuyển đổi).

  Dự kiến thời gian học chuyển đổi: tháng 11, 12 /2013

  Dự kiến thời gian ôn tập thi: tháng 02, 03 /2014

  Dự kiến thi tuyển tại Học viện hành chính: tháng 03/2014

  Tại Học Viện Hành Chính và Trường Đại học Công nghệ Đông Á; Phường Võ Cường – Thành phố Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh.

  Học vào các ngày thứ bảy và chủ nhật theo nhu cầu của học viên

  – Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương;

  – Hai bản sao bằng tốt nghiệp đại học có công chứng (nếu là bằng đại học nước ngoài thì phải dịch ra tiếng việt).

  Nộp cùng hồ sơ đăng ký học

  – 7.950.000 đ/ học viên đối với lớp học chuyển đổi chuyên ngành Quản lý công

  – 4.900.000 đ/ học viên đối với lớp học chuyển đổi chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng

  Phòng 502 Nhà A Số 3 Chùa Láng – Đống Đa – Hà Nội. Số ĐT: 046.027.8585 : Di động : 0975.778.999 – 0902 284 189

  Thí sinh nộp trực tiếp hoặc chuyển phát nhanh hồ sơ về địa chỉ trên:

  Chỉ nhận hồ sơ khi có đầy đủ các loại giấy tờ nêu trên và không trả lại hồ sơ sau khi nộp.Sau khi hoàn thành khóa học, học viên được cấp giấy chứng nhận đã hoàn thành chương trình chuyển đổi kiến thức do Học viện Hành chính cấp để nộp hồ sơ đăng ký tham dự thi cao học tại Học viện Hành chính.

  Sau khi học viên học chuyển đổi sẽ tham dự kì thi tuyển sinh, gồm 5 môn thi tại Học viện Hành chính nếu đỗ sẽ học tại Trường Đại học Công nghệ Đông Á hoặc tại trường.

  – Môn cơ sở: Lý luận hành chính Nhà nước

  – Ngoại ngữ (môn điều kiện): tiếng anh, trình độ B

  – Môn cơ bản: Kinh tế chính trị

  – Môn cơ sở: Toán kinh tế

  – Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng anh, trình độ B

  (Không xét miễn thi tuyển sinh, miễn thi môn Ngoại ngữ cho mọi trường hợp)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Cao Học Năm 2014
 • Tuyển Sinh Ftu Đại Học Ngoại Thương 2022: 5 Phương Án Mới
 • Thông Báo: Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Khóa 23 (2013
 • Đại Học Y Dược Tp Hcm Và Tuyển Sinh Cần Biết
 • Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2022
 • Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội Tuyển Sinh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Ở Đâu Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Chính Quy Tài Chính Ngân Hàng Tại Hà Nội
 • Liên Thông Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
 • Liên Thông Học Viện Ngân Hàng
 • Học Viện Ngân Hàng Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Chính Quy Năm 2022
 • Liên Thông Học Viện Ngân Hàng 2022
 • THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM 2022

  Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội thông báo tuyển sinh hệ đại học chính quy với các khối ngành và chỉ tiêu cụ thể từng ngành như sau:

  1. Trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội Tuyển Sinh Các Ngành

  HỆ ĐÀO TẠO THẠC SĨ CHÍNH QUY: 500

  – Tài chính – Ngân hàng 350

  – Kế toán tài chính50

  * HỆ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 1.500

  – Quản trị kinh doanh100

  – Tài chính 270 + Chất lượng cao 30

  – Ngân hàng 230 + Chất lượng cao 30

  – Kế toán tài chính 350 + Chất lượng cao 30

  – Quản trị kinh doanh 220 + Chất lượng cao30

  – Kinh doanh thương mại50

  – Công nghệ thông tin80

  – Kiểm toán50

  – Ngôn ngữ Anh50

  * HỆ ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY: 200

  – Luật kinh tế 80

  – Tài chính – Ngân hàng100

  HỆ ĐÀO TẠO LIÊN KẾT VỚI ĐẠI HỌC BIRMINGHAM CITY: 480

  – Kế toán tài chính 100

  – Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh quốc tế 120

  – Thạc sỹ ngành Quản trị và Tài chính 120

  – Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế120

  – Cử nhân ngành Tài chính quốc tế 120

  2. PHƯƠNG THỨC THI TUYỂN & XÉT TUYỂN

  Hệ đào tạo Đại học chính qui nhà trường xét tuyển theo kết quả thi THPT 70% tổng chi tiêu và xét kết quả học tập THPT (xét học bạ) 30% /tổng chỉ tiêu.

  +Các tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; C04.

  Thí sinh tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe tham gia học tập, không vi phạm pháp luật theo đúng quy định của Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo.

  Nhà trường tuyển sinh trên phạm vi toàn quốc.

  Nhà trường có hai hình thức tuyển sinh là xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc Gia (chiếm 70% chỉ tiêu) và hình thức hai là xét tuyển căn cứ vào kết quả học tập THPT (chiếm 30% chỉ tiêu)

  5. Ngưỡng Đảm Bảo Chất Lượng Đầu Vào, Điều Kiện Nhận ĐKXT:

  +Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển từ ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT công bố trở lên.

  +Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ): thí sinh tốt nghiệp THPT. Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (6 học kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6,0.

  6. Điều Kiện Xét Tuyển

  Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia: theo Quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT

  Xét tuyển từ kết quả học THPT (xét học bạ):

  – Tốt nghiệp THPT;

  – Hạnh kiểm xếp từ loại khá trở lên;

  – Điểm xét tuyển:

  +Tổng điểm bình quân 6 học kỳ của 3 môn đăng ký xét tuyển (theo tổ hợp) + Điểm ưu tiên (theo quy định của Bộ GDDT) từ 18,0 điểm trở lên;

  +Điểm bình quân 6 học kỳ môn Toán từ 6,0 điểm trở lên.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Đại Học Ngân Hàngnăm 2022
 • Tuyển Sinh Đại Học Ngân Hàng
 • Đại Học Ngân Hàngthông Báo Tuyển Sinh 2022
 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Mỏ
 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Mỏ Địa Chất Hà Nội
 • Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội Tuyển Sinh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Phương Án Tuyển Sinh Trường Đh Y Hà Nội Năm 2022
 • Tuyển Sinh Khoa Quốc Tế Đại Học Quốc Gia Hà Nội 2022
 • Tuyển Sinh Đh Kiến Trúc Hà Nội
 • Đh Mở Hà Nội Tuyển Sinh 13 Ngành Học Bằng Kết Quả Tốt Nghiệp Thpt
 • Đại Học Thủ Đô Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh 2022
 • Trường Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội đào tạo sinh viên về lĩnh vực kinh tế, thuộc 1 trong những top trường phía bắc Việt Nam

  1, GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI

  Trường Đại học tài chính ngân hàng Hà nội được coi là nơi đào tạo nhân lực cho ngành kinh tế – tài chính, với sinh viên trình độ đại học, sau đại học, liên thông, … Cung cấp mỗi năm một lượng lớn lao động tri thức cho thị trường lao động Việt Nam.

  Được thành lập sớm, và được xem là trường Đại Học trẻ, vào năm 2010, trường thành lập theo quyết định của Thủ Tướng CHính Phủ và hoạt động phát triển cho đến nay. Hiện nay trường Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội có 2 cơ sở tại Bắc Ninh và Hà Nội. Mỗi nơi đều có lượng sinh viên tiếp cận lớn và tạo được mức độ cạnh tranh cao cho các trường cùng khối ngành đào tạo

  Hơn 1000 sinh viên của trường Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội đã tốt nghiệp và có sự nghiệp ổn định cho đến nay, Khối ngành tài chính kinh tế cùng tạo được nguồn thu nhập tương đối ổn định

  Tên trường: ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI Tên tiếng anh

  Loại trường: Trường dân lập

  Hệ đào tạo: Đào tạo cao đẳng, Đại học, sau đại học, đào tạo liên thông

  Địa chỉ: Tiền phong, Mê Linh, Hà Nội & Số 136 – 138 Phạm Văn Đồng, Xuân Đỉnh, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  2, THÔNG TIN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG HÀ NỘI NĂM 2022

  THÔNG TIN CHUNG

   Thời gian tuyển sinh Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

  Trường tổ chức tuyển sinh theo lịch của Bộ GD và ĐT:

  • Xét tuyển theo đợt 1 từ 24 – 26 tháng 09 năm 2022
  • Xét tuyển đợt 2 (bổ sung): từ ngày 8 tháng 10 nếu chưa đủ chỉ tiêu đưa ra.
   Hồ sơ xét tuyển Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội
  • Mẫu đăng ký xét tuyển theo forrmat của nhà trường
  • Học bạ THPT (bản sao công chứng
  • Bằng tốt nghiệp THPT nếu có
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT (nếu chưa có bằng)
  • Các giấy chứng nhận ưu tiên (bản sao công chứng)
  • Hình thẻ 4×6 (02)
  • Phong bì có tên người nhận và địa chỉ nhận thông tin tuyển sinh (02)
   Đối tượng tuyển sinh Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội
   Phạm vi tuyển sinh Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

  Hồ sơ xét tuyển bao gồm:

   Phương thức tuyển sinh Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

  5.1

  • Xét tuyển dựa trên điểm thi THPT QG tại nam dự thi
  • Xét tuyển theo học bạ THPT

  5.2

  • Đối với những thí sinh xét điểm thi THPT QG: lấy tổng tổ hợp xét tuyển từ 15 điểm trở lên
  • Đối với thí sinh xét điểm theo học bạ 5 kì không tính kì 1 lớp 12 thì tổ hợp không dưới 18 điểm, toán không dưới 6 điểm.
  • Riêng ngành ngôn ngữ Anh, chỉ lấy kết quả thi THPT QG, điểm môn Anh lấy hệ số 2
  • Các ngành/ nhóm ngành theo chương trình mới chỉ lấy kết quả thi để xét tuyển, Anhđạt không dưới 6 điểm.

  Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Phương thức xét tuyển

  Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo Dục

  Tuyển sinh trong cả nước

  Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục. Thực hiện ưu tiên theo đối tượng, theo khu vực và

  6 Học Phí Đại Học tài Chính Ngân hàng Hà Nội

  • Thông tin tuyển sinh Đại học Thành Đô năm 2022
  • Tuyển sinh Đại học Thành Tây năm 2022
  • Tuyển sinh Đại học Thăng Long năm 2022
  • Tuyển sinh trường đại học Thủy Lợi năm 2022
  • Đại học thương mại tuyển sinh năm 2022
  • Thông tin Đại học Văn hóa Hà Nội tuyển sinh 2022
  • Tuyển sinh Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội năm 2022

  Học Phí trường công lập: 600 nghìn đồng/ tín chỉ/ sinh viên

  Lộ trình thay đổi học phí sẽ được báo trước, Tuy nhiên không thay đổi trong khóa học tại năm đó.

  3, ĐIỂM CHUẨN XÉT TUYỂN CÁC NĂM

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Của Đh Giao Thông Vận Tải Hà Nội
 • Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2022 Điểm Thi 2022
 • Trường Đại Học Khoa Học Và Công Nghệ Hà Nội Tuyển Sinh 2022
 • Chỉ Tiêu Tuyển Sinh 2022 Trường Huấn Luyện Doanh Nhân Ceo Việt Nam
 • Tìm Hiểu Các Chứng Chỉ Tiếng Nhật
 • Tiến Sĩ Tài Chính Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Tiến Sĩ Chuyên Ngành Tài Chính Ngân Hàng
 • Đại Học Y Tế Công Cộng Tuyển Sinh Sau Đại Học 2022
 • Trường Đại Học Y Tế Công Cộng Công Bố Phương Án Tuyển Sinh Đại Học Hình Thức Chính Quy Năm 2022
 • Trường Đại Học Y Tế Công Cộng Tuyển Sinh Đại Học Năm 2022
 • Review Đại Học Y Tế Công Cộng
 • Chương trình được thiết kế nhằm đào tạo tiến sĩ Tài chính – Ngân hàng là những người có kiến thức chuyên sâu về kinh tế tài chính ngân hàng, có phương pháp tư duy khoa học, có khả năng phát hiện, phân tích đánh giá các vấn đề mới trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, có khả năng luận giải mới các kiến thức chuyên sâu, hiện đại về tài chính ngân hàng.

  Chương trình nhằm đào tạo Tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng là người có năng lực chuyên môn và kĩ năng nghiên cứu độc lập; có khả năng tổ chức, thực hiện các đề tài, dự án nghiên cứu khoa học, hoạch định chính sách, trở thành các chuyên gia cấp cao trong việc phân tích, tư vấn, phản biện và thực thi chính sách kinh tế hoặc các nhà lãnh đạo hàng đầu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

  Chương trình đào tạo Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng của trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng nhằm đào tạo các nhà khoa học giảng dạy và làm việc tại các trường Đại học, Cao đẳng, các nhà nghiên cứu làm việc ở các Viện nghiên cứu, các chuyên gia phân tích, hoạch định chính sách tài chính của các cơ quan quản lý Nhà nước,. Song song đó chương trình cũng nhằm đào tạo, các chuyên gia tài chính của các NHTM, công ty Tài chính, công ty Chứng khoán, công ty Bảo hiểm với các mục tiêu cụ thể sau:

  + Về kiến thức

  Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, tiến sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng được trang bị phương pháp tư duy khoa học, phương pháp nghiên cứu hiện đại, có khả năng viết và trình bày các báo cáo khoa học một cách chuyên nghiệp, có khả năng phát hiện,phân tích, đánh giá sự tương tác giữa các nhân tố trong lĩnh vực kinh tế tài chính ngân hàng, trên cả cách tiếp cận vi mô và vĩ mô.

  Đối với các nhà hoạch định chính sách, chương trình học sẽ cung cấp các kỹ năng, kiến thức dự báo, phân tích, hoạch định, phản biện chính sách để có thể vận dụng hiệu quả trong việc xây dựng và hoạch định chính sách trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

  Đối với các nhà nghiên cứu, tư vấn sẽ được trang bị các kĩ năng phản biện, lập luận và tư duy khoa học trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, từ đó, nâng cao năng lựcnghiên cứu, tư vấn, phản biện, có khả năng nghiên cứu độc lập hoặc tổ chức nghiên cứu các đề tài, dự án nghiên cứu trong nước và quốc tế.

  Đối với các lãnh đạo doanh nghiệp, ngân hàng và tổ chức tài chính tín dụng sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, khả năng áp dụng các kiến thức, phương pháp luận, kĩ năng tư duy khoa học để vận dụng một cách hiệu quả vào các quyết định quản lí tại doanh nghiệp.

  Đối với các giảng viên đại học sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu, các lý thuyết mới về lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng đương đại cũng như phương pháp tiếp cận công nghệ tài chính ngân hàng hiện đại trong thực tiễn. Giảng viên là tiến sĩ tài chính ngân hàng được trang bị phương pháp nghiên cứu khoa học hiện đại, đủ sức trở thành các chủ nhiệm đề tài khoa học các cấp, là người hướng dẫn khoa học trong đào tạo trình độ trên đại học, là giảng viên có chuyên môn sâu đầu đàn của các cơ sở đào tạo đại học.

  + Về phẩm chất, trách nhiệm

  Hình thành một đội ngũ chuyên gia tài chính, ngân hàng cao cấp, có ý thức phục vụ cộng đồng, có phẩm chất chính trị đạo đức, tôn trọng và chấp hành pháp luật Nhà nước Việt nam và các thông lệ Quốc tế.

  Rèn luyện bản lĩnh độc lập, năng lực nghiên cứu sáng tạo. Có sự trung thực, ngay thẳng, liêm chính trong nghiên cứu khoa học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Chuyên Ngành Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học
 • Đào Tạo Tiến Sĩ Chuyên Ngành Cnxh Khoa Học
 • Đào Tạo Tiến Sĩ Công Nghệ Thông Tin
 • Các Chương Trình Tiến Sĩ Về Chính Sách Công Tốt Nhất 2022
 • Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Khoa Học Xã Hội & Nhân Văn
 • Trường Đh Khoa Học Tự Nhiên (Đhqg Hà Nội)
 • Trường Đại Học Kiến Trúc Hà Nội
 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội
 • Trường Đại Học Kinh Tế (Đhqg Hà Nội)
 • Cập nhật: 23/10/2020

  A. GIỚI THIỆU

  • Tên trường: Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội
  • Tên tiếng Anh: Hanoi Financial And Banking University (FBU)
  • Mã trường: FBU
  • Loại trường: Dân lập
  • Hệ đào tạo: Đại học – Cao đẳng – Sau đại học – liên thông
  • Địa chỉ:
   • Cơ sở chính: xã Tiền Phong, huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội
   • Cơ sở đào tạo: 136 -138 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, Hà Nội
  • SĐT: 024 3793 1340 – 024 3793 1341
  • Email: [email protected]
  • Website: https://fbu.edu.vn/
  • Fecabook: www.facebook.com/daihoctaichinhnganhanghanoi/

  B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

  I. Thông tin chung

  1. Thời gian xét tuyển

  – Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia:

  • Xét tuyển đợt 1: từ 24/09 đến 17h00 ngày 26/09/2020
  • Xét tuyển bổ sung: từ ngày 08/10/2020, căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh và số thí sinh trúng tuyển đã xác định nhập học sau xét tuyển đợt 1, HĐTS trường xem xét và công bố các nội dung xét tuyển bổ sung công khai trên trang mạng của nhà trường.

  – Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ):

  • Đợt 1: từ ngày 01/06/2020 đến ngày 30/06/2020
  • Đợt 2: từ ngày 03/07/2020 đến ngày 31/07/2020
  • Đợt 3: từ ngày 05/08/2020 đến ngày 30/08/2020

  2. Hồ sơ xét tuyển

  – Xét tuyển từ kết quả thi THPT Quốc gia: Theo Quy chế tuyển sinh năm 2022 của Bộ GDĐT.

  – Xét tuyển từ kết quả học THPT (xét học bạ):

  • Phiếu đăng ký xét tuyển (lấy từ website của trường);
  • Bản sao công chứng học bạ THPT;
  • Bản sao công chứng Bằng tốt nghiệp hoặc
  • Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời;
  • Bản sao công chứng Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có);
  • 02 ảnh 4×6 chụp trong khoảng 03 tháng trở lại đây;
  • 02 phong bì có dán tem và ghi rõ địa chỉ, số điện thoại liên hệ.

  3. Đối tượng tuyển sinh

   Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

  5. Phương thức tuyển sinh 5.1. Phương thức xét tuyển

  • Xét tuyển từ kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022: 70% tổng chỉ tiêu.
  • Xét tuyển theo kết quả học tập THPT (xét học bạ): 30% tổng chỉ tiêu.

  5.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

  • Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT và điểm xét tuyển từ 15,5 điểm trở lên (bằng với điểm xét tuyển vào trường năm 2022).
  • Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ): thí sinh tốt nghiệp THPT. Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12 (5 học kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6,0 điểm.
  • Ngành Ngôn ngữ Anh: Chỉ xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Điểm thi môn tiếng Anh từ 6,0 điểm trở lên. Môn tiếng Anh được nhân hệ số 2.
  • Các ngành đào tạo chất lượng cao chỉ xét tuyển từ kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia. Điểm thi môn tiếng Anh từ 6,0 điểm trở lên.

  5.3. Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh

   Điểm ưu tiên khu vực và đối tượng ưu tiên được thực hiện theo quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  6. Học phí

   Học phí đối với sinh viên đại học chính quy: 600.000 đồng/1 tín chỉ (không thay đổi trong suốt khóa học).

  II. Các ngành tuyển sinh

  Điểm chuẩn vào trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội năm 2022 như sau:

  D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

  Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Văn Hóa Hà Nội
 • Tuyển Sinh Khoa Quốc Tế (Đhqg Hà Nội)
 • Khoa Quốc Tế (Đhqg Hà Nội)
 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Đông Á
 • Trường Đại Học Công Nghệ Đông Á
 • Phương Thức Tuyển Sinh Trường Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Tư Vấn Tuyển Sinh Ngành Kế Toán Đh Tài Chính
 • Tuyển Sinh Đại Học Nông Lâm
 • Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Thông Báo Tuyển Sinh Năm
 • Học Văn Bằng 2 Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Như Thế Nào?
 • Tuyển Sinh Đại Học Nông Lâmnăm 2022
 • Thông tin tuyển sinh trường Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

  Hệ đào tạo Đại học chính quy có các ngành: Tài chính – Ngân hàng; Kế toán tài chính; Kiểm toán; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Công nghệ thông tin; Ngôn ngữ Anh và Luật kinh tế.

  Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính có các ngành: Tài chính – Ngân hàng và Kế toán.

  Hệ đào tạo liên kết với đại học Birmingham City.

  – Hệ đào tạo Thạc sĩ chính quy: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp Đại học theo quy định của nhà trường và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  – Hệ đào tạo Đại học chính quy: Thí sinh dự xét tuyển phải tốt nghiệp THPT theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  – Hệ đào tạo Liên thông Đại học chính quy: Thí sinh dự thi phải tốt nghiệp cao đẳng theo quy định của nhà trường và Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Chỉ tiêu:

  Hệ đại học: 1.500

  Tài chính: 270

  + Chất lượng cao: 30

  – Ngân hàng: 230

  + Chất lượng cao: 30

  – Kế toán tài chính: 350

  + Chất lượng cao: 30

  – Quản trị kinh doanh: 220

  + Chất lượng cao: 30

  – Kinh doanh thương mại: 50

  – Công nghệ thông tin: 80

  – Kiểm toán: 50

  – Ngôn ngữ Anh: 50

  – Luật kinh tế: 80

  Liên thông đại học: 200

  – Tài chính

  – Ngân hàng: 100

  – Kế toán tài chính: 100

  Thạc sỹ ngành Quản trị kinh doanh quốc tế: 120

  – Thạc sỹ ngành Quản trị và Tài chính: 120

  – Cử nhân ngành Kinh doanh quốc tế: 120

  – Cử nhân ngành Tài chính quốc tế: 120

  Phương thức xét tuyển

  – Hệ đào tạo Đại học chính qui nhà trường xét tuyển theo kết quả thi THPT 70% tổng chi tiêu và xét kết quả học tập THPT (xét học bạ) 30% /tổng chỉ tiêu.

  + Các tổ hợp xét tuyển: A00; A01; D01; C04.

  + Xét tuyển từ kết quả kỳ thi THPT Quốc gia: Thí sinh tốt nghiệp THPT theo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ GDĐT công bố trở lên và theo Quy chế tuyển sinh năm 2022 của Bộ GDĐT

  + Xét tuyển từ kết quả học tập THPT (xét học bạ): thí sinh tốt nghiệp THPT. Tổng điểm trung bình của 3 môn theo tổ hợp xét tuyển trong năm lớp 10, lớp 11 và lớp 12 (6 học kỳ) từ 18 điểm trở lên, trong đó môn Toán không nhỏ hơn 6,0 và có hạnh kiểm khá trở lên

  Nhà trường được phép tuyển sinh trong cả nước theo qui định của Bộ GD&ĐT

  Thí sinh được cộng điểm ưu tiên theo khu vực và đối tượng ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.

  Học phí Đại học Tài chính Ngân hàng Hà Nội

  – Lệ phí xét tuyển và thi tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

  – Học phí:

  + Đối với đào tạo Thạc sĩ: 1.200.000 đồng/1 tín chỉ;

  + Đối với đào tạo Đại học chính quy: 600.000 đồng/1 tín chỉ;

  + Đối với đào tạo Đại học chất lượng cao: 1.000.000 đồng/1 tín chỉ

  * Thông tin chi tiết xin liên hệ: Trường Đại học Tài chính – Ngân Hàng Hà Nội.

  * Website: chúng tôi Facebook: Trường ĐH TC-NH Hà Nội

  * Địa chỉ: 136 đường Phạm Văn Đồng, Phường Xuân Đỉnh, Q. Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

  * Điện thoại: 02.437931340; 0986046776; 0972727280; 090468766; 0968938840; 01247242752; 0973442189; 0906080116; 0989647874.

  Thanh Hằng

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy 2022 Ngành Tài Chính
 • Liên Thông Học Viện Ngân Hàng 2022
 • Học Viện Ngân Hàng Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Chính Quy Năm 2022
 • Liên Thông Học Viện Ngân Hàng
 • Liên Thông Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội
 • Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Chuẩn Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải
 • Mã Trường Đại Học Giao Thông Vận Tải Hà Nội 2022
 • Mã Trường Học Viện Ngân Hàng Năm 2022
 • Full Danh Sách Mã Các Trường Đại Học Dành Cho Đăng Ký Thpt Quốc Gia Năm 2022
 • Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 Tuyển Sinh 2022 Chính Thức
 • Mã trường: FBU – Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội – FBU

  Tên tiếng Anh: Hanoi Financial and Banking University

  Thành lập năm: 2010

  Địa chỉ: Xã Tiền Phong – H. Mê Linh – TP. Hà Nội

  Tỉnh thành: Hà Nội

  Website: chúng tôi

  Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội; hoạt động theo quy chế trường đại học tư thục, được thành lập theo Quyết định số 2336/2010/QĐ-TTg ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ.

  Trường Đại học Tài chính-Ngân hàng Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động với sứ mệnh của một trung tâm đào tạo nguồn nhân lực tài chính – ngân hàng có chất lượng cao theo hướng Chuyên ngành – Đa cấp – Liên thông- Hội nhập và nghiên cứu khoa học kinh tế – tài chính phục vụ sự phát triển của đất nước.

  Ngành, chuyên ngành đào tạo

  Năm ngành đào tạo đại học chính quy: Tài chính – Ngân hàng (Mã số: D340201); Kế toán ( Mã số: D340301); Kiểm toán (Mã số D340302); Quản trị Kinh doanh (D340101); Kinh doanh Thương mại (Mã số D340121). Trong năm học 2012-2013, Trường sẽ mở 05 chuyên ngành đại học chính quy là Tài chính doanh nghiêp, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh.

  Hai ngành đào tạo cao đẳng là Tài chính – Ngân hàng (Mã số: C340201) và Kế toán (Mã số: C340301). Trong năm học 2012-2013 Trường sẽ mở 02 chuyên ngành đào tạo cao đẳng là Tài chính doanh nghiệp và Kế toán.

  Cơ sở vật chất

  Cơ sở 1: Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội. Tại đây, trên mặt bằng 11 ha đất, các hạng mục công trình của Trường đang được triển khai thi công.

  Cơ sở 2: 136 Phạm Văn Đồng, Từ Liêm, Hà Nội. Đây là cơ sở để Trường triển khai hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong một số năm đầu. Tại cơ sở này, Trường đã chuẩn bị đầy đủ phòng học; xây dựng Thư viện truyền thống kết hợp điện tử, phòng thực hành nghề nghiệp, phòng luyện âm, phòng làm việc cho bộ máy quản lý đào tạo và nghiên cứu khoa học … với đầy đủ trang thiết bị cần thiết.

  Đội ngũ giảng viên

  Hiện nay trường có đội ngũ giảng viên cơ hữu 110 người trong đó có 05 Giáo sư và Phó giáo sư, 37 Tiến sỹ khoa học và Tiến sỹ, còn lại là Thạc sỹ và cử nhân.

  CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN

  Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội phấn đấu đến năm 2022 trở thành 1 trường Đại học tiên tiến hàng đầu ở Việt Nam với những mục tiêu cơ bản:

  Chất lượng đầu ra của các khóa đào tạo tại trường ngang bằng với chất lượng đầu ra của các trường đại học kinh tế hàng đầu ở Việt Nam; tiếp tục nâng cao chất lượng đầu ra của các khóa đào tạo kế tiếp theo hướng hội nhập quốc tế. Sinh viên tốt nghiệp có kiến thức chuyên môn vững vàng, tay nghề thành thạo, sử dụng tốt tin học và tiếng Anh trong nghề nghiệp;

  Thành quả nghiên cứu khoa học phong phú, đa dạng có thể ứng dụng trong thực tiễn quản lý kinh tế – tài chính; Biên soạn đầy đủ hệ thống giáo trình nghiệp vụ đặc trưng của Trường;

  Tài chính nhà trường vững mạnh, minh bạch, công khai, có tích lũy dựa trên nền tảng hoạt động đa dạng về đào tạo, nghiên cứu khoa học, dịch vụ với bộ máy quản lý gọn nhẹ, hiệu suất cao.

  • Áp dụng sáng tạo phương thức đào tạo đại học, cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ phù hợp với điều kiện của Trường.
  • Kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành trong suốt quy trình đào tạo.
  • Thu hút tối đa các doanh nhân, doanh nghiệp tham gia vào quy trình đào tạo.
  • Tuyển chọn giảng viên giỏi cả lý thuyết lẫn thực hành.
  • Tạo dựng cơ sở vật chất theo chuẩn mực quốc tế.
  • Ứng dụng tối đa công nghệ thông tin trong quản lý, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

  Tạo lập sự liên thông trong và ngoài nước: Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho việc học liên thông giữa các cấp, các ngành đào tạo trong Trường. Đồng thời, tiến tới tạo môi trường thuận lợi cho việc đào tạo liên thông giữa Trường với các trường đại học trong nước và nước ngoài.

  Chuyên gia, các nhà quản trị làm giảng viên: Bên cạnh đội ngũ giảng viên cơ hữu nhà trường sẽ thu hút giảng viên thỉnh giảng có uy tín từ các trường đại học, viên nghiên cứu, các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế – tài chính trong và ngoài nước đến Trường giảng bài, trao đổi học thuật dưới nhiều hình thức thiết thực và bổ ích.

  Truyền đạt những kỹ năng mềm cốt lõi: Trang bị cho sinh viên các kỹ năng mềm trong đó đặc biệt quan trọng là: kỹ năng giao tiếp, ứng xử có văn hóa, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng lãnh đạo, quản lý v.v.

  Tăng cường mối liên kết với các doanh nghiệp và các tổ chức đối tác cho sinh viên: Trường sẽ thường xuyên tạo mối liên kết với các doanh nghiệp và các tổ chức nhằm tư vấn cho sinh viên trong việc hướng nghiệp, hỗ trợ tìm việc làm sau khi tốt nghiệp để giúp họ trưởng thành nhanh nhất.

  Đầu tư xây dựng Trường sở khang trang

  – Hình thành khuôn viên xinh đẹp: Khuôn viên của Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội sẽ được quy hoạch trong một không gian rộng trên mười hecta. Cảnh quan được thiết kế kết hợp giữa kiến trúc hiện đại với một môi trường tự nhiên (cây xanh, vườn hoa, hồ nước, công viên…), tạo dựng môi trường sống như một đô thị thu nhỏ.

  – Hạ tầng hiện đại: Đường giao thông, điện, cấp thoát nước và các hệ thống ngầm được thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn Việt Nam và quốc tế.

  – Phòng thực hành hiện đại và hệ thống thông tin tiên tiến: Đầu tư xây dựng các phòng thực hành tầm cỡ. Đồng thời mời gọi các công ty lớn xây dựng các Trung tậm nghiên cứu tại Trường. Tin học hoá tối đa các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học. Trường sẽ đặc biệt quan tâm đến đào tạo trực tuyến, hệ thống video-conferrence, hạ tầng kết nối băng thông rộng (hữu tuyến và vô tuyến) được kết nối với các thư viện điện tử lớn trong nước và trên thế giới. Có thể kết nối Internet ở bất kỳ điểm nào trong khuôn viên của Trường. Các phòng học, thư viện, văn phòng của Trường đều được lắp điều hoà và có các thiết bị phục vụ hiện đại.

  – Hạ tầng văn hoá thể thao phong phú: Thiết lập hệ thống sân bóng đá, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, bể bơi, tennis, bóng bàn, thể dục dụng cụ, thể hình, nhà hát, rạp chiếu phim,… đủ sức đáp ứng nhu cầu rèn luyện và giải trí của sinh viên.

  – Môi trường sống tiện nghi: Các khu ký túc xá của Trường sẽ được thiết kế theo chuẩn Việt Nam và quốc tế. Hệ thống các cửa hàng, nhà hàng sẽ được bố trí tiện lợi cho sinh viên.

  Hợp tác quốc tế rộng rãi

  – Cơ hội làm việc toàn cầu: Phấn đấu để sinh viên tốt nghiệp được chấp nhận làm việc ở các nước trên thế giới.

  – Công nghệ đào tạo theo chuẩn quốc tế: Quy chuẩn hóa toàn bộ các hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học của Trường theo đẳng cấp chất lượng quốc tế bắt đầu bằng chuẩn ISO-9000.

  – Hợp tác quốc tế rộng rãi trong đào tạo và nghiên cứu khoa học: Triển khai việc hợp tác với các trường đại học lớn trên thế giới. Khuôn khổ hợp tác bao gồm chuyển giao công nghệ, tư vấn xây dựng khung chương trình và giáo trình, trao đổi sinh viên và giảng viên, nghiên cứu khoa học – công nghệ. Những sinh viên xuất sắc có thể được chuyển tiếp làm thạc sĩ, tiến sĩ ở các trường đối tác. Các giảng viên của Trường có thể tham gia vào công tác giảng dạy, nghiên cứu ở các trường đối tác.

  Cơ sở tài chính vững mạnh đảm bảo xây dựng trường tại xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội

  Hội đồng quản trị đã nhất trí đưa ra nghị quyết huy động đủ số vốn khoảng 1000 tỷ đồng trong 3 năm 2012, 2013 và 2014. So với tổng số vốn cần huy động ghi trong giấp phép đầu tư năm 2010, số vốn cần huy động trong 3 năm nói trên gấp hơn 2 lần.

  Mặt khác, Trường đã xây dựng lịch trình cụ thể theo quý, năm về tiến độ thi công các hạng mục chính như kí túc xá, giảng đường, nhà làm việc, khu thể thao, phòng thực hành, v.v.; xây dựng và triển khai kế hoạch huy động, sử dụng và hoàn trả các nguồn vốn dùng cho xây dựng Trường.. Phấn đấu đến năm 2022 về cơ bản xây dựng xong các hạng mục công trình chính, để đưa vào khai thác, phục vụ hoạt động đào tạo.

  SỨ MẠNG, TẦM NHÌN VÀ CÁC GIÁ TRỊ CỐT LÕI Sứ mạng

  Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trong các lĩnh vực Tài chính, Ngân hàng, Kế toán, Kiểm toán, Quản trị kinh doanh và Kinh doanh thương mại; nghiên cứu, chuyển giao những thành tựu khoa học về quản trị và kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; tham gia hoạch định chiến lược, chính sách cho các doanh nghiệp và tổ chức xã hội.

  Tầm nhìn

  Đến năm 2050, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội sẽ khẳng định là một trường đại học chuyên ngành, đa cấp, liên thông và hội nhập.

  Các giá trị cốt lõi

  – Trọng giá trị tri thức và thượng tôn đạo đức nghề nghiệp

  Xây dựng môi trường giáo dục, khoa học – công nghệ sáng tạo, biết phát huy giá trị tri thức để đào tạo những con người vừa có năng lực chuyên môn cao, vừa là công dân có trách nhiệm xã hội.

  – Khuyến khích sáng tạo và nuôi dưỡng sự say mê

  Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội là một môi trường khuyến khích, sáng tạo và đổi mới; là nơi nuôi dưỡng niềm say mê của các thế hệ giảng viên, cán bộ công nhân viên, sinh viên và tương lai cho các học viên sau đại học. Đó là nền tảng đổi mới và tạo ra những đột phá để phát triển thương hiệu của Nhà trường.

  – Tôn trọng sự khác biệt và coi trọng hợp tác

  Sự cộng hưởng của sức mạnh hợp tác với sự khác biệt giúp Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội gắn kết mọi thành viên theo mục tiêu chung, tạo nên hợp lực mạnh mẽ nhất. Nhà trường đề cao và tôn trọng tính tự chủ trong học thuật.

  – Coi trọng chất lượng là uy tín và là danh dự

  Chất lượng trong đào tạo vừa là con đường, vừa là mục tiêu phấn đấu để Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội đạt đến tầm khu vực và quốc tế. Chất lượng được thể hiện trong mọi mặt hoạt động của Nhà trường.

  MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN ĐẾN NĂM 2040 Mục tiêu chung

  – Đến năm 2030, Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội trở thành một trường đại học định hướng nghiên cứu, gắn với nhu cầu xã hội, đạt tiêu chuẩn kiểm định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có một số chuyên ngành đạt chuẩn chất lượng của mạng lưới các trường đại học ASEAN (AUN-QA).

  – Đến năm 2040, Trường sẽ đạt đẳng cấp một trong 200 đại học tiên tiến của khu vực Đông Nam Á.

  Mục tiêu cụ thể

  – Về đào tạo: Từ năm 2022, Nhà trường phấn đấu có cấp độ đào tạo thạc sĩ và đến năm 2022 có cấp độ đào tạo tiến sĩ. Năm 2030, Trường có 5 ngành đạt kiểm định AUN-QA. Năm 2030 Trường đạt quy mô 10.500, năm 2040 đạt quy mô trên 17.500 sinh viên, học viên sau đại học.

  – Về khoa học – công nghệ: Xây dựng Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội trở thành một trong những trung tâm nghiên cứu – tư vấn của Việt Nam về chiến lược và chính sách kinh tế quốc gia.

  – Về hợp tác quốc tế: Đến năm 2030, tất cả các Khoa chuyên môn thực hiện liên kết đào tạo và nghiên cứu quốc tế trực tiếp. Đến năm 2040, Trường thực hiện liên kết đào tạo ở tất cả các cấp độ với các trường đại học lớn trong khối G20, và thực hiện liên kết đào tạo sang các nước trong khu vực.

  – Về nhân lực: Đến năm 2030, quy mô nguồn nhân lực là 400 CBGV, trong đó có trên 70% là giảng viên với 75% thạc sĩ, 25% tiến sỹ. Đến năm 2040, quy mô nguồn nhân lực là 700 CBGV, trong đó có trên 80% là giảng viên với 70% thạc sỹ, 30% tiến sỹ.

  – Về cơ sở vật chất: Phát triển cơ sở vật chất theo định hướng hiện đại, đồng bộ, quy mô lớn trên một không gian địa lý khoảng 11ha.

  – Về giá trị văn hóa: Xây dựng các giá trị văn hóa Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội với sự kết hợp truyền thống và các giá trị hiện đại.

  Nguồn chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Ghi Hồ Sơ Đăng Ký Dự Thi Đh, Cđ
 • Tuyển Sinh Cao Đẳng 2022
 • Mã Trường Đại Học Fpt Và Phương Án Tuyển Sinh Năm 2022
 • Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2022
 • Thông Báo Tiếp Tục Nhận Hồ Sơ Xét Tuyển Học Bạ Đợt 1 Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022
 • Du Học Mỹ Ngành Tài Chính Ngân Hàng

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Bổng Du Học Sau Đh Bằng Ngân Sách Nhà Nước
 • 350 Học Bổng Du Học Bằng Ngân Sách Nhà Nước
 • Quy Chế Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng Năm 2022
 • Quy Chế Xét Công Nhận Tốt Nghiệp Trung Học Cơ Sở
 • Khởi Động Tuyển Sinh Học Bổng Dành Cho Lãnh Đạo Trẻ Ylp 2022
 • Lý do sinh viên muốn đến Mỹ du học Tài chính & Ngân hàng

  Mỹ đang là nước trên đà phát triển mạnh mẽ vì thế nền kinh tế của nước này luôn đẩy mạnh đối với các ngành như tài chính & ngân hàng kéo theo đó là môi trường giáo dục trong nhóm ngành này trở nên “hot” hẳn so với những ngành chủ lực khác ở Mỹ. Được biết, theo báo cáo thống kê của Bộ Lao động Mỹ năm 2012, số lượng việc làm của nhóm ngành tài chính ngân hàng đạt gần 1,3 triệu việc làm và dự tính con số đó sẽ tăng lên 13% cho tới năm 2022.

  Để học về ngành kinh tế nói chung thì sự lựa chọn đầu tiên vẫn là Mỹ bởi nơi đây là trung tâm tài chính lớn nhất của thế giới với nhiều công ty đa quốc gia nổi tiếng. Trong đó, một trong những khu tài chính phát triển nhất tại Mỹ không thể bỏ qua chính là New York – Nơi đây được biết đến như một khu trung tâm tài chính hàng đầu của thế giới mà đại diện là Wall Street, nhiều lần xoắn ngôi vị dẫn đầu của London trong bảng xếp hạng các thủ đô tài chính lớn nhất thế giới theo chỉ số GFCI. Hiện New York đứng vị trí số một về chỉ số phát triển trung tâm tài chính toàn cầu IFCDI.

  Nhiều thập kỷ qua, sự nổi lên của phong trào toàn cầu hóa và thế giới đa cực đã thách thức vị trí dẫn đầu của New York, nhưng nhiều nhà phân tích vẫn tin rằng New York có đủ bằng chứng để giữ vị trí số 1 trong các trung tâm tài chính, đặc biệt ở môi trường kinh doanh thông thoáng tạo điều kiện tốt nhất cho các doanh nghiệp phát triển. New York là trung tâm thương mại lớn nhất về thị trường tài chính công nợ, thị trường chứng khoán công, thị trường chứng khoán tư, dẫn đầu về quản lý quỹ đầu tư, khối lượng tiền tệ sáp nhập và mua lại lớn nhất thế giới. NYSE và NASDAQ của New York là 2 thị trường chứng khoán lớn nhất thế giới.

  Ngoài ra Mỹ có hệ thống trường đại học tốt nhất trên thế giới, với các chương trình đào tạo xuất sắc hầu như trong mọi lĩnh vực, đặc biệt là các chuyên ngành tài chính ngân hàng. Du học Mỹ chuyên ngành tài chính ngân hàng sẽ có nhiều sự lựa chọn dành cho du học sinh bởi hầu như trường nào cũng đều có giảng dạy chuyên sâu về lĩnh vực này, trong đó TOP các trường đại học đào tạo tài chính hàng đầu tại Mỹ gồm có những tên tuổi sau từng đạt nhiều thành tích vượt trội nhiều năm qua.

  2. Danh sách những trường tại Mỹ có kháo học Tài chính phù hợp nhất với sinh viên Việt Nam

  Seattle Pacific University

  Đại học Seattle Pacific là nơi 4.000 sinh viên đại học và sau đại học có được một nền giáo dục tuyệt vời dựa trên phúc âm của Chúa Giêsu Kitô – và các công cụ để gây ảnh hưởng đến thế giới mãi mãi. Học bổng xuất sắc và đức tin chu đáo là sự kết hợp mạnh mẽ mang lại sự thay đổi trong cuộc sống của sinh viên tốt nghiệp, và trong cộng đồng và cộng đồng mà họ tiếp tục phục vụ. Đại học Seattle Pacific là một trường đại học Kitô giáo hoàn toàn cam kết gắn kết văn hóa và thay đổi thế giới bằng cách tốt nghiệp sinh viên sẽ có năng lực và tính cách, trở thành người khôn ngoan và làm mẫu cho cộng đồng trên thế giới.

  De Paul University

  Giáo dục đại học của DePaul tích hợp tất cả các tiết học cơ bản với trải nghiệm thế giới thực; còn giáo dục sau đại học phát triển tư duy phê phán bằng cách chú trọng nghiên cứu và tính chuyên ngành đặc thù, đồng thời tiếp tục phương thức gắn chặt lý thuyết với thực tiễn. Từ các cơ hội học tập qua phục vụ đến công tác thực tập và tuyển dụng, DePaul liên tục bồi đắp quan hệ giữa sinh viên với cộng đồng, các cơ quan chính phủ, tổ chức quốc tế, các bảo tàng và phòng tranh đến các hãng dược phẩm lớn, và các hãng tư vấn uy tín quốc gia.

  Đại học Nebraska – Lincoln

  Đại học Nebraska – Lincoln (University of Nebraska – Lincoln) được chứng nhận là trường nghiên cứu chuyên sâu/tiến sỹ, thành lập năm 1869 tại Lincoln, Nebraska. Trường cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ, chứng chỉ. Các chương trình đào tạo được tổ chức giảng dạy thông qua các trường/cao đẳng về khoa học nông nghiệp & tài nguyên thiên nhiên, kiến trúc, khoa học & nghệ thuật, quản trị kinh doanh, khoa học nhân văn & giáo dục, kỹ thuật, nghệ thuật biểu diễn & hội họa, báo chí & truyền thông đại chúng, luật

  Northeastern University

  Là một trong những trường đại học tư thục hàng đầu của Mỹ, Northeastern University nằm tại trung tâm thành phố Boston. Boston là thủ phủ và là thành phố lớn nhất của bang Massachusetts, đóng vai trò quan trọng giữ gìn bảo tồn lịch sử Mỹ, và luôn luôn dẫn đầu trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa và khoa học xã hội.

  Là một thành phố cổ có nền kinh tế phát triển bậc nhất nước Mỹ, không quá khó hiểu khi Boston sở hữu nền giáo dục hàng đầu thế giới. Đại học Northeastern đang sánh ngang về chất lượng với các trường đại học khác như Harvard, M.I.T, Tuft, U-Mass….và được xếp vào nhóm trường hạng 1 (Tier 1) Hoa Kỳ.

 • 5 điều bạn cần biết về visa F1 khi du học Mỹ 2022
 • Tư vấn chi phí sinh hoạt khi đi du học Mỹ
 • Học thạc sỹ TESOL tại Mỹ với chi phí cực rẻ chỉ 14000 USD
 • Khám phá những điểm đến thú vị tại Boston khi du học Mỹ 2022
 • Du học Mỹ: Trường Jackson Community College
 • Du học Mỹ: Chính sách nào sau khi tốt nghiệp cho sinh viên?
 • Học bổng du học Mỹ lên đến 500 triệu tại đại học bang Oregon
 • Du học Online học bổng $6.500 từ đại học Northeastern
 • Tới du học Mỹ trường Navarro College và tìm hiểu văn hóa miền Viễn Tây
 • 6 bước cần chuẩn bị để xin visa du học Mỹ 2022
 • 5 bí kíp giúp bạn làm quen với trường lớp khi du học Mỹ
 • 5 Cách thuyết phục bố mẹ cho đi du học Mỹ 2022
 • Học bổng Đại học năm thứ nhất tại Đại học Massachuset
 • Thông tin sinh viên đi du học Mỹ của trường San Mateo
 • Giới thiệu một số trường đào tạo ngành thiết kế tốt tại Mỹ
 • --- Bài cũ hơn ---

 • Thủ Tục Xin Visa Du Học Đài Loan Bạn Nên Biết
 • Tổng Hợp Học Bổng Du Học Đài Loan Toàn Phần
 • Tự Làm Hồ Sơ Du Học Đài Loan Và Những Điều Cần Lưu Ý
 • Du Học Đài Loan Học Bổng Toàn Phần
 • Điều Cần Biết Khi Xin Học Bổng Du Học Đài Loan ” Oha Taiwan
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100