Top 10 # Thông Tin Tuyển Sinh Kinh Tế Quốc Dân Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 2/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Thông Tin Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2022

GIỚI THIỆU CHUNG

Tên trường:

Đại học Kinh tế Quốc dân

Tên tiếng Anh: National Economics University (NEU)

Mã trường: KHA

Trực thuộc: Bộ Giáo dục

Loại trường: Công lập

Loại hình đào tạo: Đại học – Sau đại học – Chương trình tiên tiến – Đào tạo ngắn hạn

Lĩnh vực: Kinh tế

Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: (84)24.36.280.280

Email: dhktqd@neu.edu.vn

Website: https://www.neu.edu.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/ktqdNEU

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

1. Các ngành tuyển sinh

  1.1 Chương trình học bằng tiếng Việt

  1.2 Chương trình học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 1)

Ngành Quản trị kinh doanh (E-BBA)

Mã đăng ký xét tuyển: EBBA

Chỉ tiêu: 160

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Quản lý công và Chính sách (E-PMP)

Mã đăng ký xét tuyển: EPMP

Chỉ tiêu: 80

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary)

Cấp chứng chỉ Actuary quốc tế

Mã đăng ký xét tuyển: EP02

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB)

Mã đăng ký xét tuyển: EP03

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kinh doanh số (E-BDB)/ngành Quản trị kinh doanh

Mã đăng ký xét tuyển: EP05

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Phân tích kinh doanh (BA)/ngành Quản trị kinh doanh

Mã đăng ký xét tuyển: EP06

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Quản trị điều hành thông minh (E-SOM)/ngành Quản trị kinh doanh

Mã đăng ký xét tuyển: EP07

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10

Ngành Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-MQI)/ngành Quản trị kinh doanh

Mã đăng ký xét tuyển: EP08

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10

Ngành Công nghệ tài chính (BFT)/ngành Tài chính – Ngân hàng

02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Á Châu, Đài Loan

Mã đăng ký xét tuyển: EP09

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kế toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (ACT-ICAEW)

Cấp chứng chỉ kế toán quốc tế

Mã đăng ký xét tuyển: EP04

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW)

Cấp chứng chỉ kế toán quốc tế

Mã đăng ký xét tuyển: EP12

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

Ngành Kinh tế học tài chính (FE)/ngành Kinh tế

02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Lincoln, Anh quốc

Mã đăng ký xét tuyển: EP13

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A00, A01, D01, D07

  1.3 Chương trình học bằng tiếng Anh (tiếng Anh hệ số 2)

Ngành Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE)/ngành QTKD

02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Boise, Hoa Kỳ

Mã đăng ký xét tuyển: EP01

Chỉ tiêu: 120

Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D09

Ngành Quản trị khách sạn quốc tế (IHmE)

Mã đăng ký xét tuyển: EP11

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D09, D10

Ngành Đầu tư tài chính (BFI)/ngành Tài chính – Ngân hàng

Mã đăng ký xét tuyển: EP10

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10

Ngành Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)

Được cấp chứng chỉ Logistic quốc tế

02 năm cuối có thể chuyển tiếp sang ĐH Waikato, New Zealand

Mã đăng ký xét tuyển: EP14

Chỉ tiêu: 50

Tổ hợp xét tuyển: A01, D01, D07, D10

2. Phương thức xét tuyển

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh đại học chính quy năm 2021 theo các phương thức sau:

    Phương thức 1: Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Chỉ tiêu dự kiến: 1 – 5%

Đối tượng xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển của trường Đại học Kinh tế quốc dân năm 2021 theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

    Phương thức 2: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2021

Chỉ tiêu dự kiến: 50%

Điều kiện xét tuyển

Tốt nghiệp THPT

Lưu ý:

Đại học Kinh tế Quốc dân không sử dụng kết quả thi THPT bảo lưu các năm trước, không sử dụng kết quả miễn thi môn ngoại ngữ để xét tuyển

Không cộng điểm ưu tiên chứng chỉ nghề

    Phương thức 3: Xét tuyển kết hợp theo đề án tuyển sinh của trường

Chỉ tiêu dự kiến: 45-50%

Phương thức này áp dụng với các nhóm đối tượng sau:

Đối tượng 1: Thí sinh có chứng chỉ SAT hoặc ACT

Điều kiện nhận hồ sơ:

Thí sinh khi thi cần đăng ký mã của trường Đại học Kinh tế quốc dân với tổ chức thi SAT là 7793-National Economics University hoặc với ACT là 1767-National Economics University.

Thí sinh nếu đã thi mà chưa đăng ký mã của trường cần đăng ký lại với tổ chức thi SAT hoặc ACT.

Chỉ tiêu đối tượng 1: 1-3% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển:

ĐXT = Điểm SAT x 30/1600 + Điểm ưu tiên (nếu có)

ĐXT = Điểm ACT x 30/36 + Điểm ưu tiên (nếu có)

Đối tượng 2: Thí sinh tham dự vòng thi tuần trở lên cuộc thi Đường lên Đỉnh Olympia trên Đài truyền hình Việt Nam

Điều kiện nhận hồ sơ:

Tham dự vòng thi tuần trở lên cuộc thi “Đường lên Đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam

Chỉ tiêu dự kiến: 1-2% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng vòng thi + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Điểm tổ hợp xét tuyển là điểm tổ hợp kết quả thi THPT năm 2021 cao nhất của thí sinh tương ứng với 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Điểm thưởng vòng thi: Vòng thi năm + 2.5 điểm; Vòng thi quý + 2.0 điểm; Vòng thi tháng + 1.5 điểm; Vòng thi tuần + 1.0 điểm.

Đối tượng 3: Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế

Điều kiện nhận hồ sơ:

Chỉ tiêu dự kiến: 15-20% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm quy đổi + Tổng điểm 2 môn xét tuyển + Điểm ưu tiên (nếu có)

Bảng quy đổi điểm từ chứng chỉ tiếng Anh quốc tế như sau:

Chứng chỉ tiếng Anh Điểm tương đương Hệ số quy đổi Điểm quy đổi

IELTS TOEFL ITP TOEFL iBT (1) (2) (3)=(1)x(2)

9.0 667-677 118-120 10 1.5 15

8.5 658-666 115-117 10 1.5 15

8.0 650-657 110-114 10 1.5 15

7.5 627-649 102-109 10 1.4 14

7.0 590-626 94-101 10 1.3 13

6.5 561-589 79-93 10 1.2 12

6.0 543-560 60-78 10 1.1 11

5.5 500-542 46-59 10 1.0 10

Tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn Toán + 1 môn bất kì cao nhất khác (trừ môn tiếng Anh) của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường.

Đối tượng 4: Thí sinh đạt giải kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoặc đạt giải kì thi HSG quốc gia

Điều kiện nhận hồ sơ:

Đạt giải nhất, nhì, ba kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố trực thuộc TW hoặc đạt giải kì thi HSG quốc gia

Chỉ tiêu dự kiến: 5% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm tổ hợp xét tuyển + Điểm thưởng HSG + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó:

Điểm tổ hợp xét tuyển là điểm tổ hợp kết quả thi THPT năm 2021 cao nhất của thí sinh tương ứng với 1 trong 4 tổ hợp xét tuyển của ngành đăng ký.

Điểm thưởng HSG: Giải khuyến khích quốc gia và giải nhất cấp tỉnh, thành phố: +0.5 điểm; Giải nhì cấp tỉnh, thành phố + 0.25 điểm

Đối tượng 5: Thí sinh là học sinh hệ chuyên của các trường THPT chuyên toàn quốc / học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia

Điều kiện nhận hồ sơ:

Học sinh hệ chuyên các trường THPT chuyên toàn quốc hoặc học sinh hệ chuyên các trường THPT trọng điểm quốc gia

Chỉ tiêu dự kiến: 15 – 20% tổng chỉ tiêu

Tính điểm xét tuyển: ĐXT = Điểm TB chung học tập 5 HK + Tổng điểm 2 môn XT + Điểm ưu tiên (nếu có)

Trong đó, tổng điểm 2 môn xét tuyển = Tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2021 của môn Toán + 1 môn bất kì cao nhất khác (trừ môn tiếng Anh) của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển của trường.

HỌC PHÍ

Học phí Trường Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2021 dự kiến như sau:

Học phí chương trình chuẩn: Từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng/năm học

Học phí chương trình đặc thù: Từ 40.000.000 đồng – 60.000.000 đồng năm học

Lộ phí tăng học phí không quá 10%/năm

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Tên ngành Điểm chuẩn

2019 2020

Kinh tế quốc tế 26.15 27.75

Kinh tế 24.75 26.9

Kinh tế phát triển 24.45 26.75

Toán kinh tế 24.15 26.45

Thống kê kinh tế 23.75 26.45

Kinh doanh quốc tế 26.15 27.8

Kinh doanh thương mại 25.1 27.25

Quản trị kinh doanh 25.25 27.2

Ngân hàng / 26.95

Tài chính công / 26.55

Tài chính doanh nghiệp / 27.25

Marketing 25.6 27.55

Thương mại điện tử 25.6 27.65

Quản trị khách sạn 25.4 27.25

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 24.85 26.7

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng 26 28

Kế toán / 27.15

Kiểm toán / 27.55

Quản trị nhân lực 24.9 27.1

Hệ thống thông tin quản lý 24.3 26.75

Công nghệ thông tin 24.1 26.6

Khoa học máy tính 23.7 26.4

Luật kinh tế 24.5 26.65

Luật 23.1 26.2

Bất động sản 23.85 26.55

Khoa học quản lý 23.6 26.25

Quản lý công 23.35 26.15

Bảo hiểm / 26

Quản lý tài nguyên và môi trường 22.65 25.6

Quản lý đất đai 22.5 25.85

Kinh tế đầu tư 24.85 27.05

Quản lý dự án 24.4 26.75

Kinh tế nông nghiệp 22.6 25.65

Kinh tế tài nguyên thiên nhiên 22.3 25.6

Quan hệ công chúng 25.5 27.6

Ngôn ngữ Anh 33.65 35.6

Các chương trình định hướng ứng dụng (POHE – tiếng Anh hệ số 2) 31.75 34.25

Chương trình học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 1)

Quản trị kinh doanh (E-BBA) 24.25 26.25

Quản lý công và Chính sách (E-PmP) 21.5 25.35

Định phí Bảo hiểm & Quản trị rủi ro (Actuary) 23.5 25.85

Khoa học dữ liệu trong Kinh tế & Kinh doanh (DSEB) 23 25.8

Kinh doanh số (E-BDB) 23.35 26.1

Phân tích kinh doanh (BA) 23.35 26.3

Quản trị điều hành thông minh (E-SOM) 23.15 26

Quản trị chất lượng và Đổi mới (E-mQI) 22.75 25.75

Công nghệ tài chính (BFT) 22.75 25.75

Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW) / 26.65

Kinh tế học tài chính (FE) / 24.5

Chương trình học bằng tiếng Anh (Tiếng Anh hệ số 2)

Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (BBAE) 31 33.55

Quản trị khách sạn quốc tế (IHME) 33.35 34.5

Đầu tư tài chính (BFI) 31.75 34.55

Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng tích hợp chứng chỉ quốc tế (LSIC)

35.55

Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

Cập nhật: 21/10/2020

Tên trường: Đại học Kinh tế Quốc dân

Tên tiếng Anh: National Economics University (NEU)

Mã trường: KHA

Loại trường: Công lập

Hệ đào tạo: Đại học – Sau đại học – Văn bằng 2 – Liên thông – Tại chức – Đào tạo từ xa – Liên kết quốc tế

Địa chỉ: 207 Giải Phóng, Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

SĐT: (84) 024.36.280.280 – (84) 24.38.695.992

Email: cnttkt@neu.edu.vn

Website: https://www.neu.edu.vn/

Facebook: chúng tôi

B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2020

I. Thông tin chung

1. Thời gian tuyển sinh

Đối với diện tuyển thẳng: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển tại Sở GD&ĐT theo thời gian quy định (có Thông báo chi tiết của Trường).

Đối với diện xét tuyển kết hợp: Trường nhận hồ sơ dự tuyển trực tuyến (online) theo thông báo chi tiết của Trường.

Đối với diện xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020:

Đợt 1: Tháng 9/2020 (Theo lịch trình chung của Bộ GD&ĐT).

Đợt 2 (nếu có): Tháng 10/2020 (Theo lịch trình chung của Bộ GD&ĐT).

2. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

Tuyển sinh trong phạm vi cả nước.

4. Phương thức tuyển sinh

4.1. Phương thức xét tuyển

– Xét tuyển thẳng:

Đối với thí sinh đạt giải nhất, nhì, ba trong Cuộc thi Khoa học Kỹ thuật quốc gia, ngoài các điều kiện theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT cần đạt điều kiện của Trường là thí sinh có tổng điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 của tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào dự kiến từ 18 điểm trở lên gồm điểm ưu tiên.

– Xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

4.2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện ĐKXT

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào của Trường sẽ thông báo cụ thể sau khi có kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Các điều kiện xét tuyển: theo quy định và lịch trình chung của Bộ GD&ĐT và Thông báo của Trường.

4.3. Chính sách ưu tiên

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 7 Quy chế tuyển sinh trình độ đại học ban hành kèm theo Thông tư 09/2020/TT-BGDĐT ngày 07/5/2020 của Bộ GD&ĐT, thí sinh không sử dụng quyền tuyển thẳng được ưu tiên xét tuyển bằng cách cộng điểm thưởng vào tổng điểm xét tuyển của thí sinh căn cứ theo giải thí sinh đạt được. Mức ưu tiên cụ thể:

Giải nhất: được cộng 3,0 (ba) điểm.

Giải nhì: được cộng 2,0 (hai) điểm.

Giải ba: được cộng 1,0 (một) điểm.

Giải khuyến khích: được cộng 0,5 (không phẩy năm) điểm.

5. Học phí

– Học phí hệ chính quy chương trình đại trà năm học 2020-2021 không tăng so với năm học 2019-2020.

– Mức học phí được tính theo ngành/chương trình học, cụ thể như sau:

Đơn vị tính: đồng

Nhóm 3 gồm các ngành xã hội hóa cao: Kế toán, Kiểm toán, Kinh tế đầu tư, Kinh tế quốc tế, Tài chính doanh nghiệp, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Quản trị khách sạn

1.900.000

– Các chương trình đào tạo tiên tiến, chất lượng cao; đào tạo/học bằng tiếng Anh (các ngành EBBA, EPMP, BBAE, POHE, Actuary…) được áp dụng mức thu học phí như sau:

Đơn vị tính: đồng

Khoa học dữ liệu trong kinh tế và kinh doanh (DSEB) – Khoa Toán Kinh tế

50.000.000

Khởi nghiệp và phát triển kinh doanh (B-BAE) – Viện Đào tạo quốc tế (Học phí của cả khóa học trong 4 năm là 240 triệu đồng, trong đó 2 năm đầu 80 triệu động/năm và 2 năm cuối là 40 triệu đồng/năm)

80.000.000

Điểm chuẩn của trường Đại học Kinh tế Quốc dân như sau:

D. MỘT SỐ HÌNH ẢNH

Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Khôn viên Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Thư viện Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: tuyensinhso.com@gmail.com

Trường Đh Kinh Tế Quốc Dân Công Bố Thông Tin Tuyển Sinh 2022

Ngày 3/1, Trường ĐH Kinh tế quốc dân công bố thông tin tuyển sinh 2020. Năm nay, trường dự kiến tổ chức thêm kỳ thi riêng để xét tuyển.

Thông tin tuyển sinh của Trường ĐH Kinh tế quốc dân cụ thể như sau:

Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).

Phương thức xét tuyển (4 phương thức)

1. Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

2. Tuyển thẳng (xét tuyển kết hợp) theo Đề án tuyển sinh của Trường, gồm 03 đối tượng sau:

– Thí sinh tham gia vòng thi tuần “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của Tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên).

– Thí sinh có Chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên hoặc ACT từ 26 điểm trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của Tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên).

– Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2020) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 550 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 14 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên).

3. Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020: Điểm trúng tuyển theo ngành/chương trình; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

4. Tổ chức kỳ thi riêng với hình thức, nội dung tương tự thi THPT quốc gia để đảm bảo sự ổn định và nhất quán với phương án tuyển sinh đã công bố.

Cụ thể, kỳ thi riêng của trường gồm 8 môn, tương ứng với 9 tổ hợp xét tuyển đã công bố, gồm: Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Lịch sử và Địa lý. Thí sinh có quyền chọn môn thi cần thiết để tạo thành tổ hợp, đảm bảo cho việc đăng ký xét tuyển. Trừ Ngữ văn, các môn còn lại thi trắc nghiệm với định dạng và nội dung tương tự đề tham khảo thi THPT quốc gia 2020 được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố.

Đại học Kinh tế quốc dân có thể tổ chức kỳ thi riêng độc lập hoặc phối hợp với các trường khác để kết quả thi được công nhận rộng rãi và sử dụng cho nhiều trường. Kỳ thi riêng được tổ chức vào tháng 8, trùng với thời điểm dự kiến tổ chức thi THPT quốc gia 2020 mà Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố (8-11/8).

Trường cho biết, đây là phương án dự phòng, nếu tình hình dịch bệnh không cho phép thi tập trung hoặc xảy ra những trường hợp đặc biệt khác sẽ thông báo sau.

* Chương trình chất lượng cao, tiên tiến: Trường sẽ tuyển chọn ngay sau khi sinh viên nhập học các lớp.

10 lớp Chất lượng cao (50 chỉ tiêu/01lớp): Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, QTKD quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư.

5 lớp Tiên tiến học bằng tiếng Anh: Kế toán (110 chỉ tiêu/02 lớp), Tài chính (110 chỉ tiêu/02 lớp) và Kinh doanh quốc tế (55 chỉ tiêu/01 lớp).

* Các Chương trình liên kết quốc tế do ĐH nước ngoài cấp bằng (học bằng tiếng Anh, tuyển sinh riêng):

– Cử nhân quốc tế IBD@NEU: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Quản trị sự kiện, Ngân hàng – Tài chính với ĐH Sunderland & ĐH West of England, Anh quốc; www.isme.neu.edu.vn;

– Cử nhân Kế toán Tài chính (BIFA) với ĐH Cardiff Metropolitan, Anh quốc; www.saa.neu.edu.vn;

– Cử nhân Quản trị kinh doanh  liên kết 2+2 với ĐH Dongseo, Hàn Quốc; www.khoaquantrikinhdoanh.neu.edu.vn;

– Cử nhân Quản trị kinh doanh liên kết 2+2 với ĐH California San Bernardino, Hoa Kỳ; Facebook.com/ABD2plus2;

– Liên thông Cử nhân-Thạc sĩ  Định phí Bảo hiểm và QT rủi ro (Actuary) với ĐH Lyon 1, Pháp; www.mfe.neu.edu.vn; Website: chúng tôi  Facebook: chúng tôi  Hotline: 0888.128.558

Thông Báo Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2022

Các điểm mới trong kỳ tuyển sinh năm 2020 của trường Đại học Kinh tế quốc dân như sau:

– Tổng chỉ tiêu: 5800 tăng 150 chỉ tiêu (2,7%) so với năm 2019.

Chương trình và ngành mới tuyển sinh, đáp ứng nhu cầu mới ngày càng đa dạng và hội nhập sâu rộng của nền kinh tế năm 2020 là nhà trường tuyển sinh 6 ngành/ chương trình mới (trong đó có 3 chương trình mới đào tạo bằng tiếng Anh và 4 ngành mới được phát triển lên từ các chuyên ngành trước đây), cụ thể:

3 Chương trình mới đào tạo bằng tiếng Anh gồm: Kiểm toán tích hợp chứng chỉ quốc tế (AUD-ICAEW mã EP12); Kinh tế học tài chính (FE mã EP13) và Logistic và Quản lý chuỗi cung ứng (LSIC mã EP14).

4 ngành mới gồm: Tài chính doanh nghiệp, Tài chính công và Ngân hàng (đây là 3 chuyên ngành trong ngành Tài chính – Ngân hàng trước đây được nâng lên thành 3 ngành độc lập, tuyển sinh theo mã riêng); và Kiểm toán (là 1 trong các chuyên ngành trong ngành Kế toán được nâng lên thành ngành độc lập)

– Đối tượng tuyển sinh: năm 2020, nhà trường mở rộng đối tượng tuyển thẳng (xét tuyển kết hợp) là các học sinh có Chứng chỉ quốc tế SAT và ACT, cụ thể: Thí sinh có Chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên và ACT từ 26 điểm trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của Tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên (bao gồm cả điểm ưu tiên).

– Tổ hợp xét tuyển, nhà trường giữ nguyên các tổ hợp tuyển sinh như năm 2019 gồm 09 tổ hợp: A00, A01, D01, D07, D09, D10, B00, C03 và C04.

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng (dự kiến): 18 điểm (giữ như năm 2019).

3 phương thức tuyển sinh trong năm 2020 Đại học Kinh Tế Quốc dân

– Tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy chế tuyển sinh của Bộ GD&ĐT.

– Tuyển thẳng (xét tuyển kết hợp) theo Đề án tuyển sinh của Trường, gồm 03 đối tượng sau:

Thí sinh đã tham gia vòng thi tuần cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của Tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên).

Thí sinh có Chứng chỉ quốc tế SAT từ 1200 điểm trở lên và ACT từ 26 điểm trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của Tổ hợp bất kỳ trong các tổ hợp xét tuyển của Trường đạt từ 18 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên).

Thí sinh có Chứng chỉ tiếng Anh quốc tế trong thời hạn (tính đến ngày 22/06/2020) đạt IELTS 6.5 trở lên hoặc TOEFL ITP 550 trở lên hoặc TOEFL iBT 90 trở lên và có tổng điểm thi THPTQG năm 2020 của môn Toán và 01 môn bất kỳ (trừ môn Tiếng Anh) đạt từ 14 điểm trở lên (gồm điểm ưu tiên).

Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020: Điểm trúng tuyển theo ngành/chương trình; Không có chênh lệch điểm giữa các tổ hợp xét tuyển.

Các lớp tiên tiến, chất lượng cao sẽ được nhà trường tuyển chọn ngay sau khi sinh viên nhập học vào trường:

10 lớp Chất lượng cao (50 chỉ tiêu/01lớp): Kiểm toán, Ngân hàng, Tài chính doanh nghiệp, QTKD quốc tế, Quản trị doanh nghiệp, Quản trị Marketing, Quản trị nhân lực, Kinh tế quốc tế, Kinh tế phát triển, Kinh tế đầu tư.

05 lớp Tiên tiến học bằng tiếng Anh: Kế toán (110 chỉ tiêu/02 lớp), Tài chính (110 chỉ tiêu/02 lớp) và Kinh doanh quốc tế (55 chỉ tiêu/02 lớp).

Tổ hợp xét tuyển, mã ngành, chỉ tiêu từng ngành trong tuyển sinh năm 2020, điểm trúng tuyển qua các năm của trường ĐH Kinh tế quốc dân như sau:

Tổ hợp: A00 (Toán, Lý, Hóa); A01 (Toán, Lý, Anh); D01 (Toán, Văn, Anh); D07 (Toán, Hóa, Anh); D09 (Toán, Sử, Anh); D10 (Toán, Địa, Anh), B00 (Toán, Hóa, Sinh), C03 (Toán, Văn, Sử), C04 (Toán, Văn, Địa).