Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Năm 2021

--- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Chương Trình Thạc Sĩ “luật Hợp Tác Kinh Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế” Khóa 19
 • Quảng Ngãi: Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Học Tại Quảng Ngãi
 • Quận Gò Vấp: Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Học Tại Quận Gò Vấp
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Học Khóa 29 (2018
 • Đại Học Đông Á Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2021
 • Căn cứ Quy chế đào tạo thạc sĩ tại Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) ban hành theo Quyết định số 4668/QĐ-ĐHQGHN ngày 08/12/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

  Căn cứ Quy chế đào tạo sau đại học ở ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1555/QĐ-ĐHQGHN ngày 25/5/2011 đã được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 3050/QĐ-ĐHQGHN ngày 17/9/2012 và Quyết định số 4280/QĐ-ĐHQGHN ngày 14/11/2014 của Giám đốc ĐHQGHN;

  Căn cứ Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN ban hành theo Quyết định số 1080/QĐ-ĐHQGHN ngày 20/4/2016 của Giám đốc ĐHQGHN;

  Căn cứ Công văn số 224/HD-ĐHQGHN ngày 18/01/2017 của Giám đốc ĐHQGHN hướng dẫn thực hiện công tác tuyển sinh sau đại học năm 2021 của Đại học Quốc gia Hà Nội;

  Khoa Luật, ĐHQGHN thông báo tuyển sinh sau đại học ngành Luật đợt 1 năm 2021 như sau:

  1. Thời gian thi tuyển và chỉ tiêu tuyển sinh 1.1. Thời gian thi tuyển đợt 1 năm 2021:

  a) Đối với thạc sĩ thi tuyển vào các ngày 22 và 23/04/2017

  Lịch tuyển sinh chi tiết:

  b) Đối với tiến sĩ: tổ chức đánh giá hồ sơ chuyên môn: trong thời gian từ ngày 25/04 đến ngày 09/05/2017.

  1.2. Chỉ tiêu tuyển sinh: Theo chỉ tiêu của Đại học Quốc gia Hà Nội giao cho Khoa Luật.

  1.3. Hệ đào tạo: Chính quy

  2. Các chuyên ngành và môn thi tuyển 2.1. Bậc thạc sĩ (cao học)

  – Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

  * Thí sinh có năng lực ngoại ngữ thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:* Môn thi Ngoại ngữ gồm 6 thứ tiếng: Anh, Nga, Pháp, Đức, Trung Quốc, Hàn Quốc.

  – Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GD&ĐT về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kĩ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kĩ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng hoặc bằng tốt nghiệp đại học chương trình đào tạo chuẩn quốc tế, chương trình đào tạo tài năng, chương trình đào tạo chất lượng cao của ĐHQGHN;

  – Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

  – Có chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương các bậc của Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam: bậc 3 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn ĐHQGHN, bậc 4 đối với chương trình thạc sĩ liên kết quốc tế do ĐHQGHN cấp bằng, bậc 5 đối với chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuẩn quốc tế. Chứng chỉ có giá trị trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng ký dự thi thạc sĩ và được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận (Phụ lục 2 và Phụ lục 3).

  2.2. Bậc tiến sĩ (nghiên cứu sinh)

  – Chứng chỉ trình độ ngoại ngữ tương đương bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, trong thời hạn 2 năm kể từ ngày thi chứng chỉ ngoại ngữ đến ngày đăng kí dự tuyển được cấp bởi cơ sở được ĐHQGHN công nhận;Người dự tuyển (kể cả các chuyển tiếp sinh) phải có một trong các chứng chỉ hoặc văn bằng ngoại ngữ sau đây:* Yêu cầu về ngoại ngữ đối với người dự tuyển tiến sĩ

  – Bằng tốt nghiệp đại học hoặc bằng thạc sĩ được đào tạo ở nước ngoài;

  – Bằng tốt nghiệp đại học ngành ngoại ngữ.

  ** Hồ sơ chuyên môn

  Hồ sơ chuyên môn dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ bao gồm các văn bản được quy định đối với hồ sơ đăng kí dự tuyển đào tạo trình độ tiến sĩ.

  Bài luận về dự định nghiên cứu cần trình bày rõ ràng về lí do lựa chọn lĩnh vực nghiên cứu, lí do lựa chọn đơn vị đào tạo, mục tiêu nghiên cứu, kế hoạch thực hiện trong thời gian đào tạo. Bài luận cũng cần nêu những kinh nghiệm, kiến thức chuyên môn mà thí sinh đã chuẩn bị và dự kiến kế hoạch hoạt động khoa học của thí sinh sau khi hoàn thành chương trình đào tạo tiến sĩ.

  3. Điều kiện dự thi: (theo Phụ lục 1 kèm theo) 4. Thời gian đào tạo:

  – Đối với đào tạo tiến sĩ:3 năm đối với người có bằng thạc sĩ; 4 năm đối với người chưa có bằng thạc sĩ.

  – Đối với đào tạo thạc sĩ:1,5 năm đến 2 năm.

  – Thời gian kéo dài: được phép là 1 năm cho đào tạo thạc sĩ và 2 năm cho đào tạo tiến sĩ.

  5. Chính sách ưu tiên:

  a) Đối tượng ưu tiên

  – Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 (theo bảng phân chia khu vực tuyển sinh THPT quốc gia hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

  – Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1;

  – Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

  – Con liệt sĩ;

  – Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

  – Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

  b) Mức ưu tiên

  – Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng 01 điểm (thang điểm 10) cho môn thi cơ bản hoặc 15 điểm (thang điểm 150) cho môn thi đánh giá năng lực.

  * Một số điểm cần lưu ý khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi

  – Các đối tượng sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp lệ trong các kì thi tuyển sinh sau đại học ở Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ không được tham gia dự thi trong năm đó và 2 năm tiếp theo.

  – Thí sinh nộp đầy đủ, đúng thủ tục, đúng thời hạn các văn bằng, chứng chỉ, giấy tờ và lệ phí dự thi theo qui định của Đại học Quốc gia Hà Nội và Khoa Luật.

  – Trường hợp thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ ở nước ngoài thì văn bằng phải được cơ quan có thẩm quyền công nhận theo quy định hiện hành.

  6. Chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ từ cử nhân

  Sinh viên tốt nghiệp hệ chính quy của các đơn vị đào tạo trong và ngoài ĐHQGHN nếu đủ điều kiện theo quy định tại Điều 41, Quy chế tạm thời về công tác tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN được xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ. Số lượng chuyển tiếp sinh được tính vào chỉ tiêu tuyển sinh của các đơn vị đào tạo.

  Việc xét chuyển tiếp sinh đào tạo tiến sĩ từ cử nhân năm 2021 được tổ chức thành 2 đợt, xét cho các sinh viên đã tốt nghiệp đại học sau tháng 6 năm 2021. Khoa Luật thu nhận hồ sơ từ ngày 27/02/2017 đến này 14/03/2017 và từ ngày đến ngày (đợt 2).

  Các thí sinh có kết quả hồ sơ được chấp nhận sẽ thực hiện việc đăng kí dự tuyển trực tuyến và đánh giá hồ sơ chuyên môn.

  7. Hồ sơ đăng kí dự thi:

  Năm 2021, việc đăng kí dự thi được thực hiện trực tuyến. Phần mềm đăng kí dự thi do Trung tâm Ứng dụng Công nghệ Thông tin xây dựng và được sử dụng thống nhất trong toàn ĐHQGHN.

  Thí sinh có nhiệm vụ:

  – Truy cập vào cổng đăng kí tuyển sinh sau đại học của ĐHQGHN tại địa chỉ: http://tssdh.vnu.edu.vn và thực hiện đăng kí dự thi trực tuyến theo hướng dẫn. Thí sinh phải cam kết và chịu trách nhiệm về tính trung thực trong các thông tin khai báo. Thời gian đăng kí: từ 8h00 ngày 27/03/2017 đến 17h00 ngày 09/04/2017.

  – Chuyển lệ phí tuyển sinh theo quy định vào tài khoản của Khoa Luật hoặc nộp trực tiếp bằng tiền mặt tại Khoa Luật.

  8. Thời gian hướng dẫn ôn tập (học ngoài giờ hành chính)

  Dự kiến từ ngày 11/03/2017 đến ngày 09/04/2017

  9. Lệ phí tuyển sinh:

  Theo Thông tư Liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 của Liên Bộ Tài chính- Bộ GD&ĐT quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp; Thông tư Liên tịch số 25/2013/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 08/03/2013 của Liên Bộ Tài chính- Bộ GD&ĐT về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 21/2010/TTLT-BTC-BGDĐT ngày 11/02/2010 và hướng dẫn hiện hành của ĐHQGHN.

  Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

  Phòng Quản lý Đào tạo, Khoa Luật, ĐHQGHN.

  Địa chỉ: Phòng 109 nhà E1, ĐHQGHN – 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Điện thoại: 043.754.6674, hoặc truy cập Website: chúng tôi .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Tại Gò Vấp
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Kinh Tế
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sỹ Ngành Luật Kinh Tế Năm 2021
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Tại Bình Phước
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Tại Hà Giang
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Tại Gò Vấp

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Năm 2021
 • Tuyển Sinh Chương Trình Thạc Sĩ “luật Hợp Tác Kinh Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế” Khóa 19
 • Quảng Ngãi: Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Học Tại Quảng Ngãi
 • Quận Gò Vấp: Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Học Tại Quận Gò Vấp
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Học Khóa 29 (2018
 • I. Yêu cầu đối với thí sinh dự tuyển

  – Đối tượng dự tuyển trước hết bao gồm thí sinh đã có một bằng cử nhân trong lĩnh vực Luật, bao gồm các ngành luật kinh tế, dân sự, hình sự, quốc tế, lý luận chung về nhà nước và pháp luật và kinh doanh.

  1. Về trí tuệ, kiến thức

  Suy nghĩ độc lập: Có năng lực sáng tạo, năng lực phản biện ở mức độ nhất định.

  Phân tích và đánh giá: Có năng lực phân tích các vấn đề pháp luật, có năng lực đánh giá các lựa chọn và giải pháp cũng như các quan điểm khác nhau, để lựa chọn và thực hiện các quyết định đã chọn

  Kỹ năng giao tiếp nói và viết: Thành thạo các kỹ năng giao tiếp nói và viết cần thiết cho hành nghề pháp luật kinh doanh.

  Kỹ năng nghiên cứu pháp luật và tin học: Thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin đa dạng về pháp luật.

  2. Về chuyên môn, chuyên nghiệp

  – Kiến thức chuyên môn: Có kiến thức chuyên môn mạch lạc, sâu rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật công ty, luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ và luật tài sản. Có kiến thức tiếng Anh đủ tốt để đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  – Học suốt đời: Có năng lực liên tục cập nhật thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình hành nghề luật.

  – Đạo đức: Có năng lực trân trọng và khuyến khích tính trung thực, chịu trách nhiệm và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

  3. Phẩm chất cá nhân

  – Quản lý công việc: Có các năng lực quản lý công việc cá nhân và tập thể.

  – Hiểu biết về đa dạng văn hóa và môi trường làm việc toàn cầu: Có hiểu biết về môi trường đa dạng văn hóa và năng lực làm việc trong bối cảnh toàn cầu.

  – Phục vụ công bằng xã hội: Hiểu biết và chấp nhận tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân cũng như có năng lực yêu cầu thực hiện các quyền căn bản của cá nhân và cộng đồng.

  4. Vị trí công việc khi tốt nghiệp

  – Có năng lực giảng dạy ở bậc Đại học và sau đại học tại các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước. Có khả năng độc lập nghiên cứu, có đủ năng lực để tiếp tục học trình độ Tiến sĩ.

  – Các bộ phận về luật pháp quốc tế, luật pháp và hợp tác quốc tế của hầu hết các Bộ, ngành và các cơ quan nhà nước

  – Các công ty luật chuyên sâu về luật quốc tế, các công ty luật nói chung

  – Các tổ chức quốc tế liên chính phủ, các tổ chức phi chính phủ

  – Các cơ quan thông tin đại chúng như đài truyền hình, đài phát thanh, các tòa soạn báo, tạp chí

  *** Trường liên tục mở các lớp đào tạo Thạc sĩ Luật, nơi đào tạo uy tín chất lượng được đặt lên hàng đầu hiện nay. Chúng tôi liên tục cập nhật những nội dung mới nhất về khóa học để cung cấp đầy đủ kiến thức cho các học viên khi học tại trường. Bạn còn chần chừ gì nữa mà không đăng ký ngay

  Mọi thắc mắc về khóa học liên hệ

  Tư vấn ( Ms. Hằng ) : 0945.22.88.44

  Email : [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Kinh Tế
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sỹ Ngành Luật Kinh Tế Năm 2021
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Tại Bình Phước
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Tại Hà Giang
 • Thông Báo Tuyển Sinh Lớp Thạc Sĩ Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính.
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Đất Đai
 • Đại Học Quốc Gia Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh Sau Đại Học Đợt 1 Năm 2021
 • Thông Báo Kế Hoạch Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Đợt I Năm 2021
 • Sở Hữu Tấm Bằng Thạc Sĩ Quản Lý Công – Tương Lai Rộng Mở
 • Khoa Hành Chính Học Nghiệm Thu Đề Tài Nckh Của Sinh Viên Năm Học 2021
 • BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THÀNH ĐÔNG Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Thạc sỹ năm 2021, cụ thể như sau:

  1. Chuyên ngành đào tạo

  – Luật kinh tế                                           Mã ngành: 8380107    

  – Quản trị kinh doanh                              Mã ngành: 8340101                                                          

  – Quản lý kinh tế                                      Mã ngành: 8340401           

  – Quản lý đất đai                                      Mã ngành: 8850103            

  2. Đối tượng tuyển sinh

  -Tất cả thí sinh tốt nghiệp đại học khối ngành kinh tế và khoa học công nghệ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận;

  -Thí sinh tốt nghiệp loại Khá, Giỏi được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp; các đối tượng còn lại phải có thời gian kinh nghiệm ít nhất 01 năm tính đến thời điểm dự thi.

  2.1. Chuyên ngành Luật kinh tế

  – Ngành đúng, phù hợp: Luật học, Luật Hành chính, Luật Thương mại, Luật Quốc tế, Luật Kinh tế, Luật Kinh doanh, Luật Hình sự, học viên không phải học bổ sung kiến thức

  – Các ngành gần: Quản lý Nhà nước, Quản lý giáo dục, Quan hệ công chúng, Xã hội học, Quản lý văn hóa, Quản lý xã hội, Quản lý kinh tế, Kinh tế học, Tâm lý học, Lịch sử, Hệ thống thông tin quản lý, Quản lý xây dựng, Quản lý đô thị, Quản lý đất đai, Quản lý tài nguyên và Môi trường, Kế toán, học viên học bổ sung kiến thức là 10 tín chỉ.

  – Đối với các ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm ngành trên, học viên học bổ sung kiến thức là 14 tín chỉ.

  2.2. Chuyên ngành Quản trị kinh doanh

  – Ngành đúng, phù hợp: Quản trị kinh doanh, Marketing, Ngoại thương, Thương mại quốc tế, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh thương mại và dịch vụ, Kinh doanh dịch vụ, Kế toán doanh nghiệp, các ngành quản trị về kinh tế, thương mại, dịch vụ, tài nguyên, bảo hiểm; học viên không phải học bổ sung kiến thức.

  – Các ngành gần: Kế toán, Kiểm toán, Kế toán – Kiểm toán, Tài chính – Tín dụng, Tài chính – Ngân hàng, Ngân hàng, Quản lý nhà nước, các ngành quản lý về công nghệ, đất đai, tài nguyên thiên nhiên, các ngành kinh tế và quản lý hành chính, Luật, công nghệ, nông, lâm, thủy sản; học viên học bổ sung kiến thức là 12 tín chỉ.

  – Các ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm ngành trên, học viên học bổ sung kiến thức là 18 tín chỉ.

  2.3. Chuyên ngành Quản lý kinh tế

  – Ngành đúng, phù hợp: Quản lý kinh tế, Kinh tế nông nghiệp, Kinh tế thủy sản, Kinh tế xây dựng, Kinh tế giao thông, Kinh tế bưu chính viễn thông, kinh tế vận tải biển, Kinh tế chính trị, Quản lý nhà nước; học viên không phải học bổ sung kiến thức.

  – Các ngành gần: Quản trị kinh doanh, Tài chính- ngân hàng, Tài chính tín dụng, Hệ thống thông tin kinh tế (và quản lý), Kế toán kiểm toán, Kế toán doanh nghiệp, Kinh tế quốc tế, Thương mại quốc tế, Kinh doanh thương mại, Phát triển nông thôn và khuyến nông,  học viên học bổ sung kiến thức là 12 tín chỉ.

  – Đối với các ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm trên, học viên phải học bổ sung kiến thức là 18 tín chỉ.

  2.4. Chuyên ngành Quản lý đất đai

  – Ngành đúng, phù hợp: Quản lý đất đai, Quản lý ruộng đất; học viên không phải học bổ sung kiến thức.

  – Các ngành gần: Địa chính, Khoa học đất, Nông hóa-thổ nhưỡng, Quản lý tài nguyên môi trường, Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Kinh tế nông nghiệp, Trắc địa bản đồ, Công nghệ thông tin, Luật; học viên học bổ sung kiến thức 12 tín chỉ;

  – Đối với các ngành khác: là những ngành không thuộc 2 nhóm ngành trên; học viên phải học bổ sung kiến thức là 18 tín chỉ.

  3. Hồ sơ dự tuyển

  -Hồ sơ tuyển sinh (theo mẫu của Trường Đại học Thành Đông);

  -Bản sao văn bằng tốt nghiệp Đại học và bảng điểm (có công chứng). Nếu thí sinh học liên thông lên đại học thì phải có văn bằng, bảng điểm trung cấp hoặc cao đẳng (kèm theo);

  – Bản sao Giấy khai sinh; Chứng minh nhân dân (có công chứng);

  – Giấy chứng nhận sức khỏe của bệnh viện đa khoa cấp huyện hoặc tương đương trở lên;

  – 06 ảnh 4×6, 2 ảnh 2×3; 02 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ người nhận.

  4. Thời gian học, thi và học phí

  – Thời gian dự kiến học bổ sung kiến thức: tháng 11/2020

  – Thời gian dự kiến thi đầu vào: tháng 12/2020

  – Học phí theo quy định của Trường Đại học Thành Đông

  – Thời gian đào tạo: 2 năm (20 tháng)

  5. Các môn thi tuyển

  – Ngành Quản trị kinh doanh: Quản trị học, Kinh tế vi mô, Anh văn.

  – Ngành Quản lý kinh tế: Quản lý nhà nước về kinh tế; Kinh tế học; Anh văn

  – Ngành Quản lý đất đai: Toán; Quy hoạch và quản lý đất đai; Anh văn

  – Ngành Luật kinh tế: Lý luận nhà nước và Pháp luật, Luật thương mại, Anh văn.

  6. Địa chỉ nhận hồ sơ

         – Trường Đại học Thành Đông

  Số 3, Vũ Công Đán, P.Tứ Minh, TP. Hải Dương

         – Tạm đào tạo tại Hà Nội

           Trường Cao đẳng Công nghệ Y – Dược Việt Nam

  Số 40 Trần Cung, Phường Cổ Nhuế 1, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Sau Đại Học Năm 2021
 • Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Neu Năm 2021
 • Tuyển Sinh Sau Đại Học Năm 2021 Đợt 2
 • Trường Đh Mở Tp Hcm Tuyển Sinh Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Năm 2021
 • Học Viện Hàng Không Việt Nam Tuyển 390 Chỉ Tiêu Cao Đẳng
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Quận 12: Tuyển Sinh Lớp Thạc Sĩ Luật Kinh Tế Tại Quận 12
 • Khai Giảng Lớp Thạc Sỹ Luật Kinh Tế
 • Lớp Thạc Sĩ Luật Thương Mại Tại Bình Dương
 • Thông Báo Tuyển Sinh Lớp Thạc Sĩ Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính.
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Tại Hà Giang
 • Sáng thứ Bảy: Thi môn Cơ bản

  Chiều thứ Bảy: Thi môn Cơ sở

  Sáng Chủ nhật:

  Thi môn Ngoại ngữ

  Thời gian thi: Giữa tháng 5 năm 2021

  Địa điểm thi: Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669, Quốc lộ 1, khu phố 3, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Môn thi tuyển sinh Sau đại học năm 2021

  Ngành

  Môn thi

  Kinh tế học, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế & Quản lý công,Tài chính – Ngân hàng, Quản trị Kinh doanh, Kế toán

  Cơ bản: Toán kinh tế

  Cơ sở: Kinh tế học

  Ngoại ngữ: tiếng Anh

  Luật Kinh tế,

  Luật Dân sự và Tố tụng dân sự

  Môn cơ bản: Luật Dân sự

  Môn cơ sở: Luật Hợp đồng

  Ngoại ngữ: tiếng Anh

  Kinh tế chính trị

  Cơ bản:

  Lịch sử các học thuyết kinh tế

  Cơ sở: Kinh tế học

  Ngoại ngữ: tiếng Anh

  Văn phòng Trường Đại học Kinh tế-Luật, số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, quận 1, chúng tôi (15g00 đến 20g30, từ thứ 2 đến thứ 6)

  Hoặc gửi bưu điện về:

  Phòng Sau đại học, Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669, Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh

  Điều kiện dự thi 2.

  – Ngành Luật Kinh tế, ngành Luật Dân sự & Tố tụng dân sự chỉ tuyển cử nhân luật.

  – Các ngành, chuyên ngành còn lại

  Lịch học chuyển đổi kiến thức sẽ được

  thông báo sau

  5. Mức phí nộp hồ sơ và thông tin chuyển khoản

  Số tài khoản

  314.1000.2632.938

  Tên ngân hàng:

  Ngân hàng BIDV –

  chi nhánh Đông Sài Gòn

  Tên tài khoản: Trường Đại học Kinh tế – Luật

  Nộp lệ phí thi (120.000đ/môn thi) ghi: TS SĐH K21; Họ và tên, ngành dự thi

  Kế hoạch tuyển sinh và đào tạo dự kiến

  Thời gian học của các ngành

  1

  Kinh tế học, Kinh tế Chính trị, Kinh tế Quốc tế, Kinh tế & Quản lý công

  Chiều, tối thứ 7;

  Sáng, chiều Chủ Nhật

  2

  Tài chính – Ngân hàng, Kế toán, Quản trị Kinh doanh, Luật Kinh tế, Luật Dân sự & Tố tụng dân sự

  Các buổi tối

  2, 3, 4, 5, 6, 7

  Địa điểm thi

  Trường Đại học Kinh tế – Luật, số 669, Quốc lộ 1, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

  Địa điểm học

  Trường Cán bộ Quản lý Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn II, số 45, đường Đinh Tiên Hoàng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

  6. Lịch ôn thi và mức học phí:

  Đề cương ôn thi và dạng thức đề thi

  Xem lịch ôn thi và mức học phí t ại đây

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trường Cao Đẳng Y Tế Hải Phòng Tuyển Sinh Năm 2021
 • Trường Trung Cấp Y Tế Tây Ninh
 • Tuyển Sinh Trung Cấp Văn Thư Hành Chính
 • Tuyển Sinh Trung Cấp Văn Thư
 • Tuyển Sinh Trung Cấp Văn Thư Lưu Trữ Tại Hà Nội
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Thạc Sỹ Công Nghệ (Cntt) Tuyển Sinh 2021
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Công Nghệ Tại Cần Thơ
 • Cử Nhân Kĩ Thuật Hình Ảnh Y Học: Thị Trường Lao Động Thiếu Nguồn Cung
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Dược Học
 • Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021

  HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA

  HỒ CHÍ MINH

  HỌC VIỆN BÁO CHÍ VÀ TUYÊN TRUYỀN

  *

  Số 196-TB/HVBCTT-ĐT

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2021

  THÔNG BÁO

  TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2019

  Thực hiện Kế hoạch tuyển sinh hằng năm, Học viện Báo chí và Tuyên truyền thuộc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 1 (tháng 4) và đợt 2 (tháng 10) năm 2021, như sau:

  1. Thời gian đào tạo

  Thời gian đào tạo trình độ thạc sĩ: 2 năm.

  2. Thời gian và chỉ tiêu tuyển sinh:

  Tổng chỉ tiêu tuyển sinh năm 2021: 550 chỉ tiêu, cụ thể như sau:

  3. Điều kiện dự tuyển

  Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ phải thoả mãn các điều kiện sau:

  – Điều kiện về văn bằng:

  + Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ.

  +Có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng nhưng khác chuyên ngành; ngành gần hoặc ngành khác với ngành, chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ và có giấy chứng nhận hoàn thành các môn học bổ sung kiến thức do Học viện Báo chí và Tuyên truyền cấp.

  + Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ nước ngoài phải có xác nhận của Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  – Điều kiện về thâm niên công tác:

  + Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp: được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp đại học nếu xếp loại tốt nghiệp từ Khá trở lên. Trường hợp bằng tốt nghiệp xếp loại khác phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

  + Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành gần phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn đăng kí dự thi, kể từ ngày có quyết định tiếp nhận công tác đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

  Điều kiện về sức khoẻ: Đủ sức khoẻ để học tập và công tác (có chứng nhận sức khỏe của Bệnh viện đa khoa).

  – Điều kiện về hồ sơ: Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng mẫu và đúng thời hạn quy định của Học viện.

  4. Môn thi tuyển sinh

  a) Người dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ phải tham dự kỳ thi tuyển sinh do Học viện Báo chí và Tuyên truyền tổ chức, gồm các môn quy định cho từng ngành/chuyên ngành như sau:

  b) Môn Ngoại ngữ:

  – Miễn thi môn Ngoại ngữ, đối với thí sinh thuộc một trong các trường hợp sau:

  +Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

  +Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

  +Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

  Trong trường hợp cần thiết, Giám đốc Học viện sẽ thành lập Hội đồng kiểm tra năng lực ngoại ngữ của các thí sinh đã có chứng chỉ. Kết quả kiểm tra sẽ được sử dụng làm kết quả chính thức để xét miễn thi đầu vào, đầu ra về ngoại ngữ tại Học viện.

  – Thí sinh không thuộc diện miễn thi môn Ngoại ngữ phải tham dự kỳ kiểm tra trình độ ngoại ngữ mônTiếng Anh. Đề thi môn Tiếng Anhtrình độ A2 (bỏ phần thi nghe hiểu và thi nói) theo dạng thức đềB1 khung Châu Âu áp dụng cho đào tạo trình độ thạc sĩ.

  Lưu ý:Học viện tổ chức các lớp học, thi và cấp chứng chỉ tiếng Anh trình độ B1 trước khi thi tuyển đào tạo trình độ thạc sĩ các đợt trong năm. Thông tin chi tiết xem trên Website của Học viện. Điện thoại liên hệ: 0983 173 087 (ThS. Phạm Thu Phương).

  5. Đối tượng và chính sách ưu tiên

  a. Đối tượng ưu tiên:

  -Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

  -Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

  -Con liệt sĩ;

  -Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

  -Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định là khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành;

  -Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

  b. Chính sách ưu tiên:

  – Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn Ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn chủ chốt ngành/chuyên ngành;

  – Người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên chỉ được hưởng chế độ ưu tiên của một đối tượng ưu tiên.

  Lưu ý: Các giấy tờ xác nhận đối tượng ưu tiên, chứng chỉ Ngoại ngữ để xét miễn thiphải nộp cùng với hồ sơ đăng ký dự thi và trong thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi.

  6. Hồ sơ dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ gồm có:

  7. Thời gian, địa điểm phát hành và nhận hồ sơ

  Hồ sơ dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ do Học viện Báo chí và Tuyên truyền phát hành.

  Đợt 1: Từ ngày 15/01/2019đến hết ngày 13/4/2019. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 23/02/2019.

  Đợt 2: Từ ngày 14/6/2019đến hết ngày 29/9/2019. Thí sinh thuộc đối tượng học bổ sung kiến thức phải nộp hồ sơ trước ngày 01/8/2019.

  Hồ sơ dự thi đã nộp không trả lại.

  b) Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ:

  Phòng Tuyển sinh, kế hoạch và tổng hợp, Ban Quản lý Đào tạo, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

  Điện thoại liên hệ: (024) 37. 546. 963 (máy lẻ 307).

  8. Thời gian, địa điểm học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh

  a. Thời gian học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh

  + Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 23/02/2019 đến ngày 13/4/2019, học liên tục vào các ngày trong tuần hoặc các ngày nghỉ và buổi tối.

  + Thời gian ôn thi tuyển sinh: Từ ngày 15/4/2019 đến ngày 21/4/2019. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

  + Thời gian thi tuyển sinh: Tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, (ngày 27/4/2019 và 28/4/2019).

  + Thời gian học bổ sung kiến thức: Từ ngày 03/8/2019 đến ngày 30/9/2019, học

  liên tục vào các ngày trong tuần hoặc các ngày nghỉ và buổi tối.

  + Thời gian ôn thi tuyển sinh: Từ ngày 08/10 đến ngày 13/10/2019. Tổ chức ôn tập liên tục vào các ngày trong tuần.

  + Thời gian thi tuyển sinh: Tổ chức vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật, (ngày 26 và 27/10/2019).

  b. Địa điểm

  Địa điểm tổ chức học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển sinh của tất cả các loại hình đào tạo được tổ chức tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, 36 Xuân Thuỷ, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

  9. Kinh phí tuyển sinh

  Lệ phí đăng ký tuyển sinh: 60.000 đồng/hồ sơ.

  : 360.000 đồng/thí sinh. Thí sinh diện miễn thi Ngoại ngữ nộp lệ phí thi 240.000 đ.

  (Lệ phí đăng ký dự thi và lệ phí thi nộp cùng hồ sơ).

  Thông tin chi tiết về tuyển sinh trình độ thạc sĩ được cập nhật trên Website: chúng tôi của Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

  – Học viện Chính trị quốc gia HCM (để b/c),

  – Bộ Giáo dục và Đào tạo (để b/c),

  – Các Bộ, Ban, ngành ở Trung ương,

  – Các báo, đài của Trung ương và địa phương,

  – Các nhà xuất bản Trung ương và địa phương,

  – Sở Nội vụ, BTC Tỉnh uỷ, Ban TG Tỉnh uỷ,

  – VP Tỉnh uỷ, Trường CT tỉnh, TP trong cả nước,

  – Các trường CĐ, đại học, học viện trong cả nước,

  – Các trường đào tạo, bồi dưỡng của Đảng,

  Nhà nước và các đoàn thể chính trị-xã hội,

  – Lưu VT, ĐT.

  DANH MỤC NGÀNH ĐÚNG, NGÀNH PHÙ HỢP, NGÀNH GẦN,

  NGÀNH KHÁC VÀ CÁC MÔN HỌC BỔ SUNG KIẾN THỨC

  DỰ THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

  (Ban hành kèm theo Quyết định số 195-QĐ/HVBCTT-ĐT

  Ngày 14/01/2019 của Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền)

  Ngành gần

  Thâm niên công tác trong ngành Báo chí 02 năm trở lên.

  Lý luận và lịch sử mỹ thuật; Mỹ thuật tạo hình; Lý luận và lịch sử sân khấu; Lý luận và lịch sử điện ảnh, truyền hình; Lý luận và lịch sử mỹ thuật ứng dụng; Thiết kế đồ họa, Thiết kế mỹ thuật sân khấu điện ảnh; Mỹ thuật ứng dụng; Ngôn ngữ Việt Nam; Hán Nôm; Ngôn ngữ các dân tộc thiểu số Việt Nam; Lý luận văn học; Văn học Việt Nam; Văn học dân gian; Ngôn ngữ Anh; Ngôn ngữ Nga; Ngôn ngữ Pháp; Ngôn ngữ Trung Quốc, Ngôn ngữ Đức; Ngôn ngữ Nhật; Ngôn ngữ Hàn Quốc; Ngôn ngữ học so sánh, đối chiếu; Văn học nước ngoài; Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học, Lịch sử thế giới, Lịch sử phong trào cộng sản, công nhân quốc tế và giải phóng dân tộc; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Kinh tế học; Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh tế đầu tư; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; Toán kinh tế; Quản lý kinh tế; Khoa học chính trị, Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước; Hồ Chí Minh học; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Nhân học; Dân tộc học; Phát triển bền vững; Việt Nam học; Thông tin học; Khoa học thư viện; Lưu trữ học; Quản trị kinh doanh; Kinh doanh thương mại; Khoa học quản lý; Chính sách công; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Hệ thống thông tin quản lý; Quản lý khoa học và công nghệ; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Lý luận và lịch sử nhà nước và pháp luật; Luật kinh tế; Luật quốc tế; Khoa học môi trường; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Quản lý công nghệ thông tin; Quản lý Hệ thống thông tin; Kỹ thuật in; Kỹ thuật viễn thông;

  Ngành khác (đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý báo chí truyền thông):

  Thâm niên công tác trong ngành Báo chí 03 năm trở lên.

  Tất cả các ngành còn lại.

  Ngành khác(đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý phát thanh, truyền hình và báo mạng điện tử): Thâm niên công tác trong ngành Báo chí 03 năm trở lên.

  Tất cả các ngành còn lại.

  3. Ngành Xuất bản, chuyên ngành Biên tập xuất bản, chuyên ngành Quản lý xuất bản

  Ngành gần

  (đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý xuất bản): Thâm niên công tác trong ngành Xuất bản 02 năm trở lên.

  Các ngành khoa học xã hội và nhân văn

  Ngành khác

  (đối với thí sinh dự thi chuyên ngành Quản lý xuất bản): Thâm niên công tác trong ngành Xuất bản 02 năm trở lên.

  Tất cả các ngành còn lại

  Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Chính trị học; Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý giáo dục; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Giáo dục công dân; Giáo dục chính trị; Quốc tế học; Châu Á học; Thái Bình Dương học; Đông Phương học; Trung Quốc học; Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; Việt Nam học; Báo chí; Khoa học quản lý; Quản lý công; Quản trị nhân lực; Luật; Khoa học môi trường; Công tác xã hội; Quản lý tài nguyên và môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Quản lý đất đai; Lý luận, lịch sử và phê bình mỹ thuật.

  Nhóm 2: Các ngành còn lại (theo phương diện triết học trong các lĩnh vực cụ thể)

  1. Lịch sử triết học (3 tín chỉ)

  2. Lịch sử triết học Mác-Lênin (2 tín chỉ)

  3. Chuyên đề chủ nghĩa duy vật biện chứng (3 tín chỉ)

  4. Chuyên đề chủ nghĩa duy vật lịch sử (3 tín chỉ)

  5. Lịch sử tư tưởng triết học Việt Nam (2 tín chỉ)

  6. Triết học và khoa học tự nhiên (2 tín chỉ)

  7. Logic học (3 tín chỉ)

  8. Đạo đức học (2 tín chỉ)

  9.Triết học ngoài mác-xít hiện đại (3 tín chỉ)

  10.Tôn giáo học (3 tín chỉ)

  11. Mỹ học (3 tín chỉ)

  – Ngành Kinh tế chuyên ngành Quản lý kinh tế, Kinh tế và Quản lý của Học viện Báo chí và Tuyên truyền

  – Kinh tế chính trị, Giáo dục chính trị (chuyên ban Kinh tế), Sư phạm kinh tế chính trị.

  Nhóm 1: Chính trị học; Giáo dục chính trị; Quản lý nhà nước; Hành chính công; Chính sách công; Quản lý công; Quản trị kinh doanh; Quản trị nhân lực; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Tài chính – Ngân hàng; Bảo hiểm; Kế toán; Kiểm toán; Thống kê kinh tế xã hội; Quản lý tài nguyên và môi trường; Quản lý đất đai; Kinh tế quốc tế; Kinh tế nông nghiệp; Kinh tế công nghiệp; Kinh tế vận tải; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Quản trị khách sạn; Quản trị du lịch và lữ hành; Kinh doanh bất động sản; Luật kinh tế; Kinh tế đầu tư; Tài chính doanh nghiệp; Tài chính công.

  Nhóm 2: Có bằng đại học ngành khác (có bằng cao cấp lý luận chính trị)

  Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Tôn giáo học; Ngôn ngữ học; Văn học; Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Gia đình học.

  Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước; Cử nhân chính trị chuyên ngành Công tác tổ chức, Công tác kiểm tra, Công tác dân vận.

  Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Chính trị học; Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế; Khoa học quản lý; Quản lý công

  Nhóm 1: Quản lý giáo dục; Giáo dục công dân; Giáo dục chính trị; Giáo dục quốc phòng-An ninh; Sư phạm lịch sử; Giáo dục pháp luật; Tôn giáo học; Lịch sử; Văn hóa học; Quản lý văn hóa; Kinh tế chính trị; Kinh tế phát triển; Báo chí; Truyền thông đại chúng; Quan hệ công chúng; Quản lý thông tin; Quản trị nhân lực; Hành chính học; Hệ thống thông tin quản lý; Quản trị văn phòng; Luật; Luật hiến pháp và luật hành chính; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụnghình sự, Luật kinh tế, Luật quốc tế; Trinh sát an ninh, Trinh sát cảnh sát, Điều tra hình sự; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý trật tự an toàn giao thông; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp; Tham mưu, chỉ huy công an nhân dân; Chỉ huy tham mưu Lục quân, Chỉ huy tham mưu Hải quân; Chỉ huy tham mưu Không quân; Chỉ huy tham mưu Phòng không; Chỉ huy tham mưu Pháo binh; Chỉ huy tham mưu Tăng- thiết giáp; Chỉ huy tham mưu Đặc công; Chỉ huy tham mưu thông tin.

  Nhóm 2: các ngành còn lại: Thí sinh có thâm niên công tác tối thiểu 03 năm (36 tháng) trong lĩnh vực công tác đảng, chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, công tác đảng trong doanh nghiệp.

  * Đối với hệ đào tạo không tập trung theo định hướng ứng dụng: thí sinh là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương trở lên hoặc được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương trở lên; hoặc đang là cấp ủy viên cơ sở và tương đương trở lên; hoặc có bằng/chứng nhận tương đương trình độ Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị;

  * Đối với hệ đào tạo theo định hướng nghiên cứu: thí sinh là cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương trở lên hoặc được quy hoạch vào các chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp cơ sở và tương đương trở lên; hoặc đang là cấp ủy viên cơ sở và tương đương trở lên; hoặc có bằng/chứng nhận tương đương trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

  Chính trị học, khác chuyên ngành; Hoặc có chứng chỉ Bồi dưỡng giảng viên Tư tưởng Hồ Chí Minh và có thâm niên giảng dạy, nghiên cứu 01 năm trở lên

  1. Tiểu sử, nguồn gốc, quá trình hình thành và phát triển tư tưởng Hồ chí Minh (3 tín chỉ)

  2. Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội (4 tín chỉ)

  Triết học; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Văn hóa học; Giáo dục chính trị; Việt Nam học; Công tác xã hội; Quản lý văn hóa

  Ngành gần: Thâm niên công tác trong ngành Tuyên giáo 2 năm trở lên.

  Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo chí học; Truyền thông đại chúng; Xuất bản; Xã hội học; Văn hóa học; Quan hệ công chúng; Quản lý văn hóa; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Giáo dục công dân; Giáo dục chính trị; Sư phạm địa lý; Sư phạm lịch sử.

  Ngành gần

  Thâm niên công tác trong ngành Tuyên giáo, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường, dân số, thể thao 02 năm trở lên

  Triết học; Kinh tế chính trị; Chủ nghĩa xã hội khoa học; Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Báo chí học; Truyền thông đại chúng; Xuất bản; Xã hội học; Văn hóa học; Quan hệ công chúng; Quản lý văn hóa; Quản lý công; Giáo dục học; Quản lý giáo dục; Văn hóa các dân tộc thiểu số; Việt Nam học; Giáo dục công dân; Giáo dục chính trị; Sư phạm địa lý; Sư phạm lịch sử

  Ngành khácThâm niên công tác trong ngành Tuyên giáo, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học công nghệ, môi trường, dân số, thể thao 03 năm trở lên hoặc có các chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tuyên giáo, nghiệp vụ quản lý văn hóa, giáo dục, môi trường, y tế, dân số, thể thao

  Tất cả các ngành còn lại.

  Nhóm 1: Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Kinh tế phát triển; Kinh tế quốc tế; Thống kê kinh tế; Toán kinh tế:

  Xã hội học; Nhân học; Tâm lý học; Tâm lý học giáo dục; Công tác xã hội; Địa lý học; Quốc tế học; Châu Á học; Thái Bình Dương học; Đông phương học; Trung Quốc học; Nhật Bản học; Hàn Quốc học; Đông Nam Á học; Việt Nam học; Quản lý công.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Chương Trình Thạc Sĩ Chính Trị Học
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Năm 2021 Đợt 2 Tại Bến Tre
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sỹ
 • Tuyên Sinh Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Anh Trường Đại Học Hoa Sen
 • Tuyển Sinh Chương Trình Thạc Sĩ Ngôn Ngữ Học Chuyên Ngành Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh(Tesol) Khóa 5 Năm 2021.
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Học Chuyển Từ Bằng Chuyên Khoa Cấp I Sang Bằng Thạc Sĩ Y Học, Thạc Sĩ Dược Học?
 • Các Chương Trình Thạc Sĩ Về Dược Học Tốt Nhất 2021
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2021
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 1 Năm 2021
 • Thông Báo: Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 1 Năm 2021
 • Trong bất kỳ một ngành nghề nào cũng đều xuất hiện sự lưu thông của tiền tệ, chính vì vậy mà ngành Tài chính Ngân hàng có ý nghĩa rất quan trọng đối với nền kinh tế, có vai trò chủ chốt trong việc kiểm soát thị trường. Tài chính Ngân hàng cũng là ngành chịu nhiều ảnh hưởng của vòng xoáy cách mạng công nghiệp 4.0 yêu cầu người lao động cần có nhiều thay đổi để thích nghi với xu hướng. Vì vậy nguồn nhân lực cho ngành Tài chính Ngân hàng (có thêm chức năng chèn link trong quản trị) đến thời điểm hiện tại.

  Thời gian học 18 tháng

  Học phí 50.000.000

  Chuyên ngành đào tạo

  Tài chính Ngân hàng cũng là ngành chịu nhiều ảnh hưởng của vòng xoáy cách mạng công nghiệp 4.0 yêu cầu người lao động cần có nhiều thay đổi để thích nghi với xu hướng. Vì vậy nguồn nhân lực cho ngành Tài chính Ngân hàng

  Điều kiện dự thi

  Tài chính Ngân hàng cũng là ngành chịu nhiều ảnh hưởng của vòng xoáy cách mạng công nghiệp 4.0 yêu cầu người lao động cần có nhiều thay đổi để thích nghi với xu hướng. Vì vậy nguồn nhân lực cho ngành tài chính ngân hàng

  Kế hoạch tuyển sinh

  Nhận hồ sơ đăng ký dự thi 02/01/2020 – 25/09/2020

  Tổ chức thi 10 – 11/10/2020

  Thông báo kết quả thi 10/2020

  Bắt đầu học chính thức Tháng 11/2020

  (Trường đại học Thăng Long tổ chức lớp học bổ sung kiến thức cho thí sinh có nhu cầu bắt đầu từ tháng 05/2020)

  Hồ sơ đăng kí dự thi

  • Lệ phí đăng ký dự thi: 500.000 vnđ/1 hồ sơ
  • Phiếu đăng ký dự thi
  • Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của địa phương hoặc đơn vị công tác)
  • Giấy khai sinh (bản sao công chứng)
  • Bằng tốt nghiệp đại học (bản sao công chứng)
  • Bảng điểm tốt nghiệp (bản sao công chứng)
  • Giấy xác nhận thâm niên công tác (tùy theo điều kiện dự thi của chuyên ngành đăng ký)
  • Giấy xác nhận đủ sức khỏe để học tập do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp (có giá trị trong vòng 6 tháng)
  • 4 ảnh 3 x 4 (mới chụp không quá 6 tháng)

  Nơi nhận hồ sơ

  Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học, Trường Đại học Thăng Long

  Địa chỉ Đường Nghiêm Xuân Yêm, Đại Kim, Hoàng Mai, Hà Nội

  Điện thoại 0243 559 0515

  Hình thức thi

  Các chuyên ngành thi dưới hình thức thi viết 3 môn. Thí sinh tốt nghiệp đại học đúng ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp (nên kéo dài phần nội dung này để đảm bảo tính thẩm mỹ và mắt quét nội dung – không để nhiều đường line gần nhau)

  Tài liệu – Biểu mẫu

  Bạn quan tâm và muốn tìm hiểu thêm?

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Điều Dưỡng Năm 2021
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Dược Học
 • Cử Nhân Kĩ Thuật Hình Ảnh Y Học: Thị Trường Lao Động Thiếu Nguồn Cung
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Công Nghệ Tại Cần Thơ
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Công Nghệ Thông Tin
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Học Khóa 29 (2018

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Học Đông Á Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2021
 • Viết Luận Văn Thạc Sĩ Luật Tại Đà Nẵng
 • Choáng Với Kết Luận Sai Phạm Trong “lò Ấp” Tiến Sĩ, Thạc Sĩ Của Học Viện Khoa Học Xã Hội
 • Tìm Hiểu Về Ngành Công Nghệ Đại Học Công Nghệ Thông Tin
 • Văn Bằng 2 Đại Học Ngoại Ngữ
 • Thực hiện Thông tư Số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”, trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh thông báo kế hoạch tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ đợt tháng 3 năm 2021 như sau:

  I. CÁC CHUYÊN NGÀNH TUYỂN SINH:

  1. Luật hiến pháp và luật hành chính- Mã số: 60380102

  2. Luật dân sự và tố tụng dân sự- Mã số: 60380103

  3. Luật hình sự và tố tụng hình sự- Mã số: 60380104

  4. Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm- Mã số: 60380105

  5. Luật kinh tế- Mã số: 60380107

  6. Luật quốc tế – Mã số: 60380108

  II.ĐỊNH HƯỚNG ĐÀO TẠO:

  1. Định hướng nghiên cứu áp dụng cho tất cả chuyên ngành

  2. Định hướng ứng dụng chỉ áp dụng cho 02 chuyên ngành: Luật kinh tế và Luật dân sự và tố tụng dân sự.

  V. ĐIỀU KIỆN DỰ THI:

  Người dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ là công dân Việt Nam và phải có các điều kiện sau đây:

  1. Về văn bằng: Có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật

  a) Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

  b) Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành luật không thuộc trường Đại học Luật chúng tôi và trường ĐH Luật Hà Nội, Khoa Luật ĐHQG Hà Nội đào tạo, trường hợp này khi nộp hồ sơ, thí sinh cần nộp cả bảng điểm đại học để nhà trường đối chiếu thời lượng các môn học tương ứng. Nếu nội dung và khối lượng học tập khác từ 10%-40% thì phải học bổ sung kiến thức các môn hay học phần này để phù hợp với chương trình đào tạo của trường Đại học Luật chúng tôi (Thí sinh thuộc trường hợp này khi nộp hồ sơ dự thi phải nộp kèm giấy cam kết nếu sau khi dự thi và trúng tuyển, thí sinh sẽ phải học bổ sung kiến thức các môn học hoặc học phần còn thiếu so với chương trình đào tạo cử nhân của nhà trường).

  c) Những thí sinh tốt nghiệp của các hình thức đào tạo tự học có hướng dẫn không được dự thi.

  2. Về thâm niên công tác chuyên môn:

  – Điều kiện về thâm niên công tác không áp dụng đối với thí sinh dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng nghiên cứu.

  – Thí sinh hệ chính quy sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật 3 năm, thí sinh hệ vừa học vừa làm sau khi tốt nghiệp cử nhân Luật 2 năm mới được đăng ký dự thi vào trình độ thạc sĩ định hướng ứng dụng.

  3. Lý lịch bản thân rõ ràng, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên và không trong thời gian thi hành án hình sự, được cơ quan quản lý nhân sự nơi đang làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi cư trú xác nhận.

  4. Có đủ sức khoẻ để học tập.

  5. Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo quy định của cơ sở đào tạo.

  V. ĐỐI TƯỢNG VÀ MỨC ƯU TIÊN:

  1. Đối tượng:

  a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

  b) Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

  c) Con liệt sĩ;

  d) Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

  e) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản này;

  f) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học.

  Để được hưởng chính sách ưu tiên, thí sinh phải có đầy đủ các loại giấy tờ hợp lệ chứng minh về việc được hưởng chính sách ưu tiên tại thời điểm nộp hồ sơ. Nhà trường thực hiện việc xét và công nhận thí sinh đủ điều kiện hưởng chính sách ưu tiên trên cơ sở giấy tờ có trong hồ sơ dự thi của thí sinh vào thời điểm xét hồ sơ. Nhà trường không có trách nhiệm thông báo cho thí sinh về việc không có hoặc còn thiếu các loại giấy tờ chứng minh việc hưởng chính sách ưu tiên.

  2. Mức ưu tiên:

  Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên được quy định trong Thông báo này (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn Lý luận nhà nước và pháp luật.

  2. Ôn tập

  a) Môn Triết học – Lôgic học:Từ 15/01/2018 – 21/01/2018

  b) Môn Lý luận NN và PL:Từ 22/01/2018 – 28/01/2018

  c) Môn Tiếng Anh:Từ 29/01/2018 – 04/02/2018

  (Thời gian ôn tập mỗi môn 01 tuần. Mỗi tuần học 5 buổi tối từ thứ 2 đến thứ 6 và cả ngày (sáng và chiều) thứ 7 và chủ nhật. Buổi sáng bắt đầu 7:30, buổi chiều bắt đầu lúc 13:30 và buổi tối bắt đầu lúc 17:45)

  (Thí sinh không thể tham gia ôn tập theo lịch của trường có thể đăng ký ôn tập vào thời gian khác. Nhà trường sẽ mở lớp ôn tập theo nguyện vọng của thí sinh nếu số lượng thí sinh đăng ký đạt từ 35 thí sinh trở lên)

  3. Thi tuyển (dự kiến): 17 – 18/3/2018

  4. Lệ phí ôn tập:400.000 đồng/ 01 môn (nộp ở phòng B.104)

  5. Lệ phí dự thi:420.000 đồng/ thí sinh (nộp ở phòng B.104)

  6.Thời hạn và địa điểm nộp lệ phí ôn tập:

  * Thời hạn: đến hết ngày 22/12/2017

  * Địa điểm: Phòng B.104, số 02, Nguyễn Tất Thành, P.12, Q.4, Phusongyeuthuong.org 7. Phát Phiếu dự thi:

  Phiếu dự thi sẽ được phát từ 22/01/2018 đến 02/02/2018, tại Phòng A 105 vào các ngày làm việc trong tuần (từ thứ 2 đến thứ 6; sáng từ 8g00 – 11g00; chiều từ 14g00 – 16g30).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quận Gò Vấp: Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Học Tại Quận Gò Vấp
 • Quảng Ngãi: Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Học Tại Quảng Ngãi
 • Tuyển Sinh Chương Trình Thạc Sĩ “luật Hợp Tác Kinh Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế” Khóa 19
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Năm 2021
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Tại Gò Vấp
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Kinh Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Tại Gò Vấp
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Luật Năm 2021
 • Tuyển Sinh Chương Trình Thạc Sĩ “luật Hợp Tác Kinh Tế Và Kinh Doanh Quốc Tế” Khóa 19
 • Quảng Ngãi: Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Học Tại Quảng Ngãi
 • Quận Gò Vấp: Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Học Tại Quận Gò Vấp
 • Thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật kinh tế – đợt 1 năm 2021

  Trường Đại học Văn Lang thông báo tuyển sinh thạc sĩ Luật kinh tế – đợt 1 năm 2021, cụ thể:

   Ngành tuyển, chỉ tiêu tuyển và môn thi tuyển

  2.1. Về văn bằng

  • Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi thạc sĩ.
  • Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi thạc sĩ phải có xác nhận bổ sung kiến thức.

  Luật kinh tế

  Luật; Luật kinh tế; Luật dân sự và tố tụng dân sự; Luật hình sự và tố tụng hình sự; Luật quốc tế; Luật hiến pháp và luật hành chính.

  Quản lý giáo dục; Giáo dục chính trị; Kinh tế học; Kinh tế; Kinh tế chính trị; Kinh tế đầu tư; Quản lý nhà nước; Quan hệ quốc tế; Xã hội học; Quản trị kinh doanh; Bất động sản; Kinh doanh quốc tế; Kinh doanh thương mại; Thương mại điện tử; Tài chính – Ngân hàng; Bảo hiểm; Kế toán; Kiểm toán; Khoa học quản lý; Quản lý công; Quan hệ lao động; Nhóm ngành Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân; Quản lý Tài nguyên và môi trường; Kinh tế tài nguyên thiên nhiên; Quản lý đất đai; Bảo hộ lao động; Điều tra hình sự; Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

  Lý luận Nhà nước và Pháp luật, Luật Hiến pháp, Luật Doanh nghiệp, Luật Thương mại, Luật Dân sự, Luật Thương mại quốc tế.

  (*)2.2. Về thâm niên công tác : Các học phần đã học ở bậc đại học có thời lượng tương đương, sẽ không phải học bổ sung kiến thức.

  • Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành đúng, ngành phù hợp với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi, được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.
  • Thí sinh tốt nghiệp đại học thuộc ngành gần, ngành khác với ngành/chuyên ngành đăng ký dự thi, yêu cầu phải có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc đối với ngành gần và 2 năm kinh nghiệm làm việc đối với ngành khác.

  (Giấy tờ là bản sao có chứng thực của nơi cấp hoặc công chứng)

  2.3. Về sức khỏe: Có đủ sức khỏe để học tập.

  HIỆU TRƯỞNG

  • Đơn đăng ký dự thi và Sơ yếu lý lịch (theo mẫu, có thể tải trên website của Trường);
  • Bản sao Bằng tốt nghiệp đại học hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp đại học tạm thời;
  • Bản sao bảng điểm bậc đại học;
  • Bản sao bảng điểm học chuyển đổi (nếu có);
  • Bản sao văn bằng, chứng chỉ thuộc đối tượng miễn thi ngoại ngữ (nếu có):
  • Bản sao giấy tờ hợp pháp của đối tượng ưu tiên (nếu có);
  • Giấy xác nhận quá trình công tác (đối với thí sinh ngành gần và ngành khác);
  • Giấy chứng nhận sức khỏe (trong vòng 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ);
  • 04 hình 3 x 4 cm và 02 bì thư cỡ 16 x 20 cm, có dán tem và ghi rõ địa chỉ người nhận.

  FILE THÔNG BÁO TUYỂN SINH

   Các trường hợp được miễn thi môn Tiếng Anh
  • Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành; Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ GDĐT; Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ Anh.
  • Có một trong các chứng chỉ trình độ ngoại ngữ sau: IELTS 4.5, TOEFL 450 ITP hoặc 133 CBT hoặc 45 iBT, TOEIC 450, Cambridge Exam trình độ PET, BEC Preliminary, BULATS 40, CEFR trình độ B1. (Các chứng chỉ này có giá trị 2 năm, kể từ ngày cấp đến ngày đăng ký dự thi).
   Thời gian nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển
   Lệ phí học bổ sung kiến thức, ôn tập và thi tuyển
  • Lệ phí ôn tập, bổ sung kiến thức: 1.200.000 đồng/môn.
  • Lệ phí thi: 600.000 đồng/thí sinh.
   Địa chỉ liên hệ đăng ký và nộp hồ sơ
  • Cơ sở 1- HUB, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, Phường Cô Giang, Q. 1, Tp. HCM;
  • Cơ sở 2 – Phòng A1.02, số 233A Phan Văn Trị, P.11, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM;
  • Cơ sở 3 – Lầu 2 – Khu LV, số 69/68 Đặng Thùy Trâm, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM.
  • Điện thoại: 028 71099 225 – 028 3843 2478; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • Website: saudaihoc.vanlanguni.edu.vn.
  • Văn phòng Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang: Phòng 6.10, Cơ sở 1, số 45 Nguyễn Khắc Nhu, phường Cô Giang, Q.1, Tp. HCM.
  • Điện thoại: 028.71099245 – ext: 4060; Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
  • Website: khoaluat.vanlanguni.edu.vn.

  (đã ký)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sỹ Ngành Luật Kinh Tế Năm 2021
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Tại Bình Phước
 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Luật Tại Hà Giang
 • Thông Báo Tuyển Sinh Lớp Thạc Sĩ Luật Hiến Pháp Và Luật Hành Chính.
 • Lớp Thạc Sĩ Luật Thương Mại Tại Bình Dương
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2021 (Đợt 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Năm 2021 (Đợt 2
 • Sẽ Dừng Tuyển Sinh Ngành Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Không Đảm Bảo Chất Lượng
 • Lý Luận Và Phương Pháp Dạy Học Bộ Môn Tiếng Anh (Bậc Thạc Sĩ)
 • Học Viện Pgvn Tại Tp. Hcm Tuyển Sinh Thạc Sĩ Phật Học Khóa Iv (2021
 • Thông Báo Tuyển Sinh Nghiên Cứu Sinh Chuyên Ngành Phật Học, Đợt 1 Năm 2021
 • 1. CHUYÊN NGÀNH ĐÀO TẠO

  Mã chuyên ngành

  Tên chuyên ngành (chỉ tiêu)

  Khoa chuyên môn

  Môn thi

  Cơ bản

  Cơ sở

  Ngoại ngữ

  8340301

  Kế toán (40)

  Kế toán

  Toán cao cấp+Xác suất thống kê

  Tiếng Anh (Nghe, Nói, Đọc, Viết)

   

  2. THỜI GIAN DỰ TUYỂN: Dự kiến ngày 06, 07/06/2020

  3. HÌNH THỨC TUYỂN SINH

  3.1 Xét tuyển:

  · Thí sinh là người nước ngoài có bằng tốt nghiệp đại học;

  · Thí sinh là người Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học chính qui tập trung do Đại học Tôn Đức Thắng cấp hoặc thí sinh Việt Nam có bằng tốt nghiệp đại học loại Giỏi, loại hình đào tạo chính qui tập trung do các trường đại học công lập khác cấp trong vòng 12 tháng tính đến thời điểm xét tuyển;

  · Thí sinh là người Việt Nam có chứng chỉ kiểm toán viên và là thành viên của hội kiểm toán viên hành nghề (có giấy xác nhận của VACPA) dự tuyển chuyên ngành kế toán;

  · Thí sinh đăng ký dự tuyển các chuyên ngành có số thứ tự 12 đến 18.

  3.2 Thi tuyển:

  · Áp dụng cho tất cả các thí sinh đã tốt nghiệp đại học không thuộc đối tượng xét tuyển, đáp ứng điều kiện dự tuyển;

  • Môn thi:

  o Môn Cơ bản: thời gian làm bài tối đa 180 phút,hình thức thi: tự luận;

  o Môn Cơ sở: xét tuyển hồ sơ và bài luận về hướng nghiên cứu;

  o Môn Ngoại ngữ: môn tiếng Anh thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút và kỹ năng nói. Ngành “Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn tiếng Anh” thi môn Trung văn/ Pháp văn/ Đức văn/ Nhật văn/ Nga văn thi 3 kỹ năng nghe – đọc – viết, hình thức thi trắc nghiệm và tự luận, thời gian làm bài 120 phút và kỹ năng nói.

  4. ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN

  4.1 Về văn bằng:

  · Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự tuyển (không phân biệt loại hình đào tạo, cơ sở đào tạo, hạng tốt nghiệp);

  · Trường hợp có giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đúng ngành hoặc gần ngành vẫn được dự tuyển nhưng phải có bằng tốt nghiệp trước khi được công nhận trúng tuyển.

  4.2 Về thâm niên công tác:

  Tốt nghiệp đại học đúng ngành hoặc phù hợp với ngành hoặc chuyên ngành đăng ký dự tuyển được dự tuyển ngay sau khi tốt nghiệp.

  4.3 Đối tượng và chính sách ưu tiên:

  • Đối tượng ưu tiên:

  o Người có thời gian công tác hai năm liên tục trở lên (tính đến ngày nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực I (theo Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành). Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

  o Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh;

  o Con liệt sĩ;

  o Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;

  o Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương thuộc KVI;

  o Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh công nhận dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

  · Mức ưu tiên: Người dự tuyển thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi 10 (mười) điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện miễn thi ngoại ngữ và cộng 1 (một) điểm (thang điểm 10) cho 1 (một) trong 2 (hai) môn thi cơ bản và cơ sở.

  4.4 Điều kiện miễn thi môn Ngoại ngữ:

  · Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ hoặc tiến sĩ trong nước mà ngôn ngữ sử dụng trong đào tạo hoàn toàn bằng tiếng Anh không qua phiên dịch;

  · Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ Anh;

  · Thí sinh dự tuyển có chứng chỉ tiếng Anh tương đương cấp độ 3/6 khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam do cơ sở đào tạo ngoại ngữ được Bộ GD&ĐT cho phép cấp chứng chỉ (trình độ B1); hoặc có một trong các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế: IELTS 4.5, TOEFL iBT 45, TOEIC 500 còn trong thời hạn có giá trị đến ngày đăng ký dự tuyển;

  5. ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

  5.2 Nhận hồ sơ dự tuyển:

  · Nhận hồ sơ dự tuyển: hạn chót ngày 02/05/2020;

  · Phí đăng ký dự thi: 750.000đ/hồ sơ;

  · Phí đăng ký xét tuyển: 450.000đ/hồ sơ.

  5.3 Thời gian đào tạo sau khi trúng tuyển:

  • Tổng thời lượng: 18 – 24 tháng (12 – 18 tháng học các học phần và 06 tháng thực hiện luận văn thạc sĩ);

  · Dự kiến thời gian đào tạo: Từ tháng 07/2020 đến 07/2022;

  · Lịch học dự kiến: Các buổi tối trong tuần hoặc ngày thứ 7 và chủ nhật

  6. ÔN THI VÀ BỔ SUNG KIẾN THỨC

  6.1 Tổ chức các lớp ôn thi:

  · Đăng ký ôn thi: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30/03/2020;

  · Khai giảng dự kiến : ngày 04/04/2020;

  · Lịch học: ngày thứ 7 và Chủ nhật;

  · Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7;

  · Chế độ ưu tiên: Cựu sinh viên Đại học Tôn Đức Thắng được giảm 20%/tổng học phí ôn thi (photo bằng tốt nghiệp đại học để được giảm). Thí sinh đăng ký ôn thi 03 môn sẽ được giảm 10% học phí ôn thi.

  6.2 Tổ chức lớp bổ sung kiến thức:

  · Đăng ký: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 16/03/2020;

  · Khai giảng (dự kiến): 04/04/2020;

  · Lịch học: ngày thứ 7 và Chủ nhật;

  · Địa điểm học: 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7.

  7. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG

  8. THÔNG TIN CÁC ĐỊA ĐIỂM TƯ VẤN TUYỂN SINH

  Phòng Sau đại học, Đại học Tôn Đức Thắng (Phòng B002, Nhà B)

  · Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, Phường Tân Phong, Quận 7

  · Lịch tiếp học viên từ thứ hai đến thứ bảy: Sáng từ 7h30 – 11h30, chiều 13h00 – 17h00.

  · Điện thoại: (028) 37755 059 – 0944 314 466 (hotline)

  Bảo Lộc: Đại học Tôn Đức Thắng

  · Đường Nguyễn Tuân, TP. Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

  · Điện thoại: (063) 3922 888 – 3967 888

  Khánh Hòa: Phân hiệu Nha Trang, Đại học Tôn Đức Thắng

  · 22 Nguyễn Đình Chiểu, P. Vĩnh Phước, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

  · Điện thoại: (0258) 3837 485

  Cà Mau: Cơ sở Cà Mau, Đại học Tôn Đức Thắng

  · Đường Mậu Thân, Khóm 6, P. 9, TP. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  · Điện thoại: (0290) 3590 924

  Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh Cà Mau

  · Số 4 Đường số 8, Phường 5, Tp. Cà Mau, tỉnh Cà Mau

  · Điện thoại: (0293) 3590 345 – 0944 953 446 (Cô Thắm)

  Bình Định: Trung tâm giáo dục nghề nghiệp công đoàn Bình Định

  · 168 Nguyễn Thị Định, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

  · Điện thoại: (0256) 3746 272

  Gia Lai: Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai

  · 126 Lê Thánh Tôn, P. IAKring, TP. Pleiku, Gia Lai

  · Điện thoại: (059) 3877 244 – 0989 230 116 (Thầy Trọng)

  Bình Thuận: Trường Cao đẳng cộng đồng Bình Thuận

  · 38 Nguyễn Hội, Tp. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận

  · Điện thoại: (0252) 3828 818

  Vũng Tàu: Trường trung cấp Kinh tế – Kỹ thuật công đoàn Bà Rịa – Vũng Tàu

  · 1A Nguyễn Trường Tộ, phường 3, Tp. Bà Rịa – Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

  · Điện thoại: (0254) 3532 558

  Kiên Giang: Trường Cao đẳng Kiên Giang

  · 217 Chu Văn An, phường An Hòa, Tp. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang

  · Điện thoại: 0297 386 3530 – 091 974 0711.

  Phú Yên: Trường Đại học Phú Yên

  · 18 Trần Phú, phường 7, Tp. Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

  · Điện thoại: (057) 3843 025

  Bình Dương: Trường Trung cấp Kỹ thuật và Nghiệp vụ Công đoàn Bình Dương

  · Đường N2, Cụm sx An Thạnh, P. An Thạnh, TX. Thuận An, Tỉnh Bình Dương

  · Điện thoại: (0274) 3745 180. Hotline: 0909 682 939

  An Giang: Trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang

  · 1/9- Võ Thị Sáu, phường Đông Xuyên, Tp. Long Xuyên, tỉnh An Giang

  · Điện thoại: (0296) 3841951

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Chương Trình Thạc Sĩ Tốt Nhất Về Khoa Học Máy Tính 2021
 • Chuyên Ngành Khoa Học Máy Tính (9480101)
 • Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính
 • Thạc Sĩ Khoa Học Máy Tính – Trường Đại Học Quốc Tế Hồng Bàng
 • Tuyển Sinh Ngành Khoa Học Dữ Liệu Theo Hình Thức Đặc Thù
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ, Đợt 2 Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sỹ
 • Vnu University Of Languages And International Studies
 • Ufm Tuyển Sinh Đh Vừa Làm Vừa Học Năm 2021
 • Các Chương Trình Thạc Sĩ Tốt Nhất Về Nghiên Cứu Văn Hóa 2021
 • Viện Đh Mở Hà Nội Tuyển Sinh Thạc Sỹ Đợt 2
 • Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

  Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ năm 2021;

  Trường Đại học Trà Vinh thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ, đợt 2 năm 2021, cụ thể như sau:

   THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

  Công dân Việt Nam đã có bằng tốt nghiệp đại học, có đủ sức khỏe học tập, không trong thời gian thi hành kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, và không trong thời gian thi hành án hình sự.

  Thí sinh cần thỏa 1 trong các điều kiện sau:

  1. Đã tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành phù hợp với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ;
  2. Đã tốt nghiệp đại học ngành gần, ngành khác với ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi đào tạo trình độ thạc sĩ và đã học bổ sung kiến thức của chương trình đại học trước khi dự thi theo quy định tổ chức và đào tạo trình độ thạc sĩ của Trường;
   Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

  Người có bằng tốt nghiệp đại học ngành khác đăng ký dự thi vào ngành Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế, Quản lý công, Quản lý giáo dục, Quản lý y tế và Chính sách công phải có tối thiểu 02 (hai) năm kinh nghiệm.

  Thí sinh được miễn thi môn Ngoại ngữ khi đáp ứng 1 trong các điều kiện sau:

  1. Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;
  2. Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;
  3. Có bằng tốt nghiệp đại học ngành Ngôn ngữ nước ngoài;
  4. Có chứng chỉ trình độ Ngoại ngữ tối thiểu phải từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực Ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam hoặc tương đương trong thời hạn 2 năm từ ngày cấp chứng chỉ đến ngày đăng ký dự thi, được cấp bởi một cơ sở được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép hoặc công nhận.
    Hình thức, thời gian và địa điểm đào tạo

  – Hình thức đào tạo: Giáo dục chính quy

  – Thời gian đào tạo: 02 năm.

  – Địa điểm đào tạo: Trường Đại học Trà Vinh.

  • Người có thời gian công tác liên tục từ 02 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
  • Con liệt sĩ; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Anh hùng lực lượng vũ trang, anh hùng lao động;
  • Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hoá học;
  • Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 02 năm trở lên ở địa phương được quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 9 (Thông tư 15/TT-BGDĐT ngày 15/5/2014 về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ).

  Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên trên được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ theo quy định và cộng một điểm (thang

  điểm 10) cho một trong hai môn thi có điểm thi thấp hơn.

   Hồ sơ dự thi

   • Thí sinh đăng ký dự thi tải biểu mẫu tại trang web http://www.sdh.tvu.edu.vn (Mục biểu mẫu – cao học – tuyển sinh).
   • Hồ sơ dự thi nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo Sau đại học hoặc gửi qua đường Bưu điện:

  Phòng Đào tạo Sau đại học (A11.101), Trường Đại học Trà Vinh

  Số 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

   Thời gian nhận hồ sơ, học bổ sung kiến thức, ôn tập, thi (dự kiến)

   • Nhận hồ sơ dự thi: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 08/11/2019;
   • Đăng ký học bổ sung kiến thức: Hạn chót hết ngày 09/9/2019;
   • Học bổ sung kiến thức: Từ ngày 16/9/2019 đến ngày 16/10/2019;
   • Đăng ký ôn thi: Hạn chót hết ngày 16/10/2019;
   • Lịch ôn thi: Từ ngày 18/10/2019 đến ngày 10/11/2019.
   Lệ phí thi và lệ phí hồ sơ

   • Đăng ký dự tuyển: 100.000 đồng/ hồ sơ; Lệ phí thi: 150.000 đồng/môn thi.
   • Lệ phí ôn thi: 500.000 đồng /môn; Học phí bổ sung kiến thức: 1.200.000 đồng/môn.

  Thí sinh nộp lệ phí thi và lệ phí hồ sơ tại phòng Kế hoạch – Tài vụ, Trường Đại học Trà Vinh.

  Hoặc chuyển khoản – Chủ tài khoản: Trường Đại học Trà Vinh, số tài khoản: 7400211000777 tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Trà Vinh, khi nộp cần ghi rõ họ tên, ngành đăng ký dự thi, đơn vị.

  Mọi chi tiết liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học (A11.101), Trường Đại học Trà Vinh,

  Số 126, Nguyễn Thiện Thành, phường 5, TP. Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh. Điện thoại: 02943.779.888

  --- Bài cũ hơn ---

 • Một Số Yếu Tố Tác Động Đến Học Thạc Sĩ Từ Xa Ở Việt Nam
 • Ngành Lịch Sử Đảng Cộng Sản Việt Nam
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Tại Quận Gò Vấp
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Lý Công, Quản Lý Kinh Tế Đợt 1
 • Thạc Sĩ Quản Lý Kinh Tế Hướng Ứng Dụng
 • Web hay
 • Guest-posts
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50