Quy Định Xét Cấp Học Bổng Sinh Viên Iuh Từ Năm 2022

--- Bài mới hơn ---

 • Học Bổng Joho Là Gì? Những Cần Biết Về Học Bổng Joho
 • Săn Học Bổng Điều Dưỡng Joho Plus 2022
 • Quỹ Học Bổng Jasso Gồm Những Gì?
 • Quĩ Học Bổng Của Jasso
 • Học Bổng Toàn Phần Của Đại Học Kaist Cho Du Học Sinh Quốc Tế
 • Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên đại học chính quy, học viên đang học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-ĐHCN ngày 27 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

  A. Căn cứ xét học bổng (Trích từ điều 5 QĐ)

  B. Điều kiện được xét học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 7 QĐ)

  1. Sinh viên được xét học bổng Khuyến khích học tập trong một học kỳ (trường tự xét, sinh viên không cần nộp đơn) phải thỏa các điều kiện sau:

  a) Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học;

  b) Học kỳ xét, cấp học bổng không phải là học kỳ cuối của khóa học;

  c) Kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên;

  d) Không có môn bị điểm F trong học kỳ;

  đ) Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ tối thiểu là 15 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng);

  e) Có điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên;

  g) Không bị kỷ luật trong học kỳ xét, cấp học bổng.

  2. Với tân sinh viên, việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập dựa vào điểm trúng tuyển đầu vào và chỉ tiêu phân bổ học bổng hàng năm do Hiệu trưởng quyết định

  C. Các mức học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 8 QĐ)

  1. Đối với sinh viên các khóa cũ

  a) Mức học bổng loại A

  – Dành cho sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

  – Mức học bổng này bằng 100% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 5% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo.

  b) Mức học bổng loại B

  – Dành cho sinh viên có có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

  – Mức học bổng này bằng 70% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo thuộc nhóm 10% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A.

  c) Mức học bổng loại C

  – Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

  – Mức học bổng này bằng 50% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 15 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A và B.

  d) Mức học bổng loại khuyến khích

  – Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

  – Mức học bổng này bằng 30% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên nằm trong nhóm 20% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A, B, C.

  D. Nguyên tắc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 9 QĐ)

  1. Điểm xếp theo thứ tự ưu tiên xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập được tính theo điểm trung bình tích lũy các học phần trong học kỳ xét, cấp học bổng.

  2. Căn cứ vào điều kiện xét, cấp học bổng, mức học bổng, nguyên tắc xét, cấp học bổng và danh sách sinh viên đủ điều kiện xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập, Hội đồng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập xét duyệt và công bố danh sách sinh viên được cấp học bổng Khuyến khích học tập lên website của Trường.

  * Mọi thắc mắc, yêu cầu về học bổng: vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (trệt nhà B)

  * Mọi thắc mắc về Điểm rèn luyện: vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên (trệt nhà D)

  Tham khảo Nội dung cũ tương tự: Xét và cấp học bổng đối với sinh viên IUH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tự Học Ielts 7.0 Siêu Chi Tiết
 • Ielts 7.0: Có Khó Không? Mất Bao Lâu? Liệu Có Thể Tự Học?
 • Điều Kiện Xin Học Bổng Du Học
 • Đạt Ielts 8.0 Săn Học Bổng Du Học Thần Tốc
 • Học Bổng Tiếng Anh Toàn Phần: Ielts 8.0 Trong Tầm Tay
 • Quy Định Xét Cấp Học Bổng Sinh Viên Công Nghiệp (Iuh) Từ Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Bổng Toàn Phần Igcse
 • Vinschool Công Bố Chương Trình Học Bổng Toàn Phần Igcse
 • 【 Học Bổng Jasso 】™
 • Chương Trình Học Bổng Jasso Nhật Bản
 • Hướng Dẫn Xin Học Bổng Innovative Asia
 • Quy định về việc xét, cấp học bổng cho sinh viên đại học chính quy, học viên đang học tập, nghiên cứu tại Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh (Ban hành kèm theo Quyết định số 2049/QĐ-ĐHCN ngày 27 tháng 11 năm 2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh

  A. Căn cứ xét học bổng (Trích từ điều 5 QĐ)

  2. Đối với tân sinh viên

  Căn cứ xét học bổng là điểm xét tuyển đầu vào của sinh viên hoặc theo quy định của Đề án tuyển sinh Đại học chính quy của Nhà trường.

  B. Điều kiện được xét học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 7 QĐ)

  1. Sinh viên được xét học bổng Khuyến khích học tập trong một học kỳ (trường tự xét, sinh viên không cần nộp đơn) phải thỏa các điều kiện sau:

  a) Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học;

  b) Học kỳ xét, cấp học bổng không phải là học kỳ cuối của khóa học;

  c) Kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên;

  d) Không có môn bị điểm F trong học kỳ;

  đ) Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ tối thiểu là 15 (không kể các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng);

  e) Có điểm trung bình chung đạt loại giỏi trở lên;

  g) Không bị kỷ luật trong học kỳ xét, cấp học bổng.

  2. Với tân sinh viên, việc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập dựa vào điểm trúng tuyển đầu vào và chỉ tiêu phân bổ học bổng hàng năm do Hiệu trưởng quyết định

  C. Các mức học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 8 QĐ)

  1. Đối với sinh viên các khóa cũ

  a) Mức học bổng loại A

  – Dành cho sinh viên có kết quả học tập loại xuất sắc và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

  – Mức học bổng này bằng 100% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 5% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo.

  b) Mức học bổng loại B

  – Dành cho sinh viên có có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

  – Mức học bổng này bằng 70% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên có điểm trung bình chung học kỳ của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo thuộc nhóm 10% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A.

  c) Mức học bổng loại C

  – Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

  – Mức học bổng này bằng 50% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên thuộc nhóm 15 % có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A và B.

  d) Mức học bổng loại khuyến khích

  – Dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;

  – Mức học bổng này bằng 30% học phí bình quân của 1 học kỳ nếu sinh viên nằm trong nhóm 20% có điểm trung bình chung học kỳ cao nhất của khóa học, bậc học và đơn vị đào tạo và không nằm trong nhóm sinh viên đạt mức học bổng loại A, B, C.

  2. Đối với tân sinh viên: Mức học bổng Khuyến khích học tập cấp cho tân sinh viên nằm trong quỹ học bổng phân bổ hàng năm do Hiệu trưởng quyết định.

  D. Nguyên tắc xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập (Trích từ điều 9 QĐ)

  1. Điểm xếp theo thứ tự ưu tiên xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập được tính theo điểm trung bình tích lũy các học phần trong học kỳ xét, cấp học bổng.

  2. Căn cứ vào điều kiện xét, cấp học bổng, mức học bổng, nguyên tắc xét, cấp học bổng và danh sách sinh viên đủ điều kiện xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập, Hội đồng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập xét duyệt và công bố danh sách sinh viên được cấp học bổng Khuyến khích học tập lên website của Trường.

  * Mọi thắc mắc, yêu cầu về học bổng: vui lòng liên hệ trực tiếp Phòng Đào tạo (trệt nhà B)

  * Mọi thắc mắc về Điểm rèn luyện: vui lòng liên hệ Phòng Công tác sinh viên (trệt nhà D)

  Tham khảo Nội dung cũ tương tự: Xét và cấp học bổng đối với sinh viên IUH

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lập Kế Hoạch Để Xin Học Bổng Du Học Mỹ Thành Công
 • Luyện Ielts Để Xin Học Bổng
 • Bộ Tài Liệu Giúp Bạn Chinh Phục Ielts 7.0
 • Ielts 7.0 Là Cao Hay Thấp? Và Làm Được Gì Với Bằng Ielts 7.0?
 • Lộ Trình Học Và Luyện Thi Ielts 7.0 Cấp Tốc Như Thế Nào?
 • Xét Và Cấp Học Bổng Đối Với Sinh Viên Iuh

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Học Bổng Israel Toàn Phần Bậc Đại Học & Cao Học Chính Phủ
 • Học Bổng Giáo Dục Quốc Tế Của Chính Phủ Ireland 2022
 • Chơi Hụi Thế Nào Để Không Bị ‘giựt Hụi’
 • Học Bổng Lãnh Đạo Trẻ Abg Bắt Đầu Nhận Hồ Sơ
 • Tìm Hiểu Về Học Bổng Đại Học Melbourne
 • I, Học bổng khuyến khích học tập áp dụng cho tất cả các sinh viên học theo học chế tín chỉ (bao gồm CLC) tại trường Đại học Công nghiệp TP Hồ Chí Minh.

  * Tiêu chuẩn: Sinh viên đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học. Học kỳ xét cấp học bổng không phải là học kỳ cuối cùng của khóa học. Xếp loại đạo đức Khá trở lên. Không có môn bị điểm F trong học kỳ. Có tổng số tín chỉ đã học trong học kỳ nhiều hơn 14 tín chỉ (không kể các học phần Giáo dục thể chất và quốc phòng). Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại Giỏi hoặc Xuất sắc (từ 3,20 trở lên, theo thang điểm 4). Fb/svIUH

  * Tiêu chí: Xét theo thứ hạng điểm trung bình chung của các môn đã học trong học kỳ (sau khi cộng điểm thưởng cho các thành tích đặc biệt) và tính tỉ lệ % số lượng sinh viên đang học theo khóa học, bậc học, loại hình đào tạo và theo đơn vị đào tạo (khoa, viện).

  II, Học bổng dành cho sinh viên hệ Cao đẳng nghề chính quy:

  Điều kiện: Đang trong thời gian học tập chính khóa của khóa học. Học kỳ xét cấp học bổng không phải là học kỳ cuối cùng của khóa học. Xếp loại đạo đức (rèn luyện) Khá trở lên. Trong các môn học trong học kỳ, không môn nào có điểm tổng kết môn học dưới 5,0 ở lần thi đầu tiên.

  Tiêu chí: Xét theo xếp hạng học lực của sinh viên (sau khi cộng điểm thưởng cho các thành tích đặc biệt).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hơn 300 Học Sinh Nghèo Được Nhận Học Bổng Hoa Phong Lan
 • Hàng Trăm Học Sinh Việt Nam Nhận Học Bổng Hoa Phong Lan Singapore
 • Học Bổng Hướng Dương Đã Có “lãi” 1.000 Lần
 • Lễ Trao Tặng Học Bổng Bảo Trợ Hy Vọng Của Cố Nhà Giáo Nguyễn Thị Minh Khang
 • Cơ Hội Học Bổng Dành Cho Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng
 • Quy Trình Xét Học Bổng Du Học Úc

  --- Bài mới hơn ---

 • Thủ Tục Xin Visa Du Học Úc Như Thế Nào?
 • 5 Thành Phố Úc Có Chi Phí Rẻ Nhất Thích Hợp Với Du Học Sinh
 • 6 Điều ”không” Khiến Bạn Rớt Visa Du Lịch Úc
 • Những Cần Biết Khi Bạn Bị Rớt Hồ Sơ Visa Du Học Úc
 • Học Bổng Du Học Úc 2022 Tại Trường Đại Học Rmit
 • Các bước xin học bổng du học Úc bạn cần biết

  – Nghiên cứu học bổng càng sớm càng tốt: Đầu tiên, bạn có thể vào google gõ từ tìm kiếm “Australia scholarships for international students”. Bước này có lẽ là dễ dàng nhất, nhưng để tìm được trang cung cấp thông tin học bổng uy tín đòi hỏi sự chọn lọc rất cao.

  – Lập danh sách học bổng tiềm năng và tất cả các loại học bổng mà bạn có đủ điều kiện, bao gồm cả các chi phí, điều kiện đặt ra và thời hạn nộp đơn. Lưu ý rằng một số học bổng không yêu cầu điều kiện và bạn sẽ được xét khi bạn nộp đơn cho khóa học của mình.

  – Chuẩn bị hồ sơ: Để giúp cho quá trình hoàn thiện hồ sơ trở nên dễ dàng nhất có thể, hãy đảm bảo rằng bạn có đầy đủ: Bản photo bảng điểm học tập, thư mời và một bài luận thật thuyết phục. Đảm bảo bạn có được bản sao công chứng và bản dịch khi cần thiết.

  – Tham gia các hoạt động ngoại khóa để CV của bạn trở nên đẹp hơn

  – Nộp hồ sơ càng nhiều càng tốt: Hãy nộp hồ sơ cho nhiều loại học bổng nhất mà bạn có thể trước khi bắt đầu việc học tập, và hãy chắc chắn sẽ nộp hồ sơ lại trong những năm tới nếu như bạn chưa được chọn, hoặc nếu như học bổng bạn nhận được không bao gồm toàn bộ thời gian học tập của bạn.

  Quy trình xét học bổng Du học Úc:

  Mỗi trường đại học, cơ sở giáo dục thường có những chính sách khác nhau khi cung cấp học bổng cho sinh viên. Một số trường đại học cung cấp các học bổng hoặc chương trình hỗ trợ tài chính toàn phần từ học phí đến các sinh hoạt phí của sinh viên, trong khi một số trường khác hỗ trợ sinh viên các khoản học phí và tài liệu học tập. Bạn nên tìm hiểu trên website hoặc gửi mail đến trung tâm tư vấn của trường mà bạn đăng ký để có những thông tin chính xác.

  Công ty Tư vấn Du học VIP (VIP Study Overseas) Số 18 đường Trung Yên 3, Trung Hòa, Hà Nội Hotline/Viber/Zalo: 098 678 1890. Email: DU HỌC VIP – DẪN ĐẦU VỀ DỊCH VỤ TƯ VẤN DU HỌC ÚC. CHÚNG TÔI LÀM VIỆC VÌ QUYỀN LỢI CỦA DU HỌC SINH VIỆT NAM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN CỘNG ĐỒNG! [email protected]. Website: http://duhocvip.com/

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Quy Trình, Thủ Tục Hồ Sơ Du Học Úc
 • Các Quy Trình Và Thủ Tục Du Học Thạc Sỹ Tại Úc
 • Quy Trình Làm Hồ Sơ Visa Du Học Úc Như Thế Nào?
 • Sinh Viên Du Học Úc Có Thể Vay Tiền Từ Chính Phủ Hay Không?
 • Cập Nhật Quan Trọng Cho Du Học Sinh Từ Chính Phủ Úc
 • Quy Trình Hướng Dẫn Xét Cấp Học Bổng Kkht

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Nguyễn Tất Thành Phòng Công Tác Sinh Viên
 • Học Bổng Kkht (Học Kỳ 1. 2013
 • Qđ Học Bổng Khuyến Khích Học Tập
 • Quyết Định Cấp Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Cho Sinh Viên Khóa 39 (Qtl) Và Khóa 40 Học Kỳ 1 Năm Học 2022
 • Thông Báo Về Việc Công Bố Kết Quả Xét Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Học Kỳ 1 Năm Học 2022
 • Bước 1: Tổng hợp điểm học tập học kỳ của sinh viên

  Phòng Đào tạo đại học chuyển điểm trung bình chung học tập (TBCHT) lần 1 cho Phòng Công tác sinh viên, cụ thể: điểm HK1 vào tháng 3 và điểm HK2 vào tháng 7.

  Bước 2: Lập danh sách SV được đưa vào diện xét cấp HB KKHT

  – Phòng Công tác sinh viên lập danh sách SV được đưa vào diện xét cấp HBKKHT sau khi có kết quả học tập và rèn luyện học kỳ của SV và thông tin cho SV được biết.

  – Sinh viên phản hồi trong thời gian 7 ngày từ ngày ra thông báo.

  Bước 3: Lập danh sách sinh viên đề nghị được xét cấp HBKKHT

  – Phòng Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Kế hoạch Tài chính lập danh sách sinh viên đề nghị được xét cấp HBKKHT trình Hội đồng: Căn cứ vào quỹ HBKKHT và danh sách SV được đưa vào diện xét cấp HBKKHT để xác định số suất học bổng.

  – Thông tin cho SV biết và nhận phản hồi trong thời gian 7 ngày từ ngày ra thông báo

  Bước 4: Họp Hội đồng xét cấp HBKKHT

  Hội đồng xét duyệt học bổng gồm:

  • Hiệu trưởng/Phó hiệu trưởng phụ trách Công tác sinh viên;
  • Trưởng phòng Công tác sinh viên;
  • Trưởng phòng Kế hoạch – Tài chính;
  • Trưởng phòng Đào tạo Đại học;
  • Bí thư Đoàn Thanh niên;
  • Chủ tịch Hội sinh viên;
  • Chuyên viên phòng Công tác sinh viên

  – Phòng Công tác sinh viên trình bày phương án xét cấp HBKKHT và danh sách sinh viên đề nghị được xét cấp HBKKHT trong học kỳ.

  – Chủ tịch Hội đồng kết luận.

  Bước 5: Thông tin danh sách được đề nghị được cấp HBKKHT và xử lý thông tin phản hồi

  – Phòng Công tác sinh viên thông báo danh sách SV được đề nghị cấp HBKKHT để

  – Xử lý thông tin phản hồi (nếu có).

  Bước 6: Cấp HBKKHT

  – Ban hành quyết định, công nhận danh sách SV đề nghị được cấp HBKKHT trong học kỳ đến các đơn vị: phòng Kế hoạch tài chính, phòng Đào tạo Đại học, các Khoa

  – Phòng Kế hoạch Tài chính hoàn chỉnh hồ sơ tài chính và và thông báo cho SV nhận HBKKHT.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chi Phí Du Học Cực Hấp Dẫn Du Học Nhật Bản Tại Đại Học Quốc Tế Josai
 • Xét Tuyển Học Bổng 100% Từ Đại Học James Cook Singapore
 • Trường Đại Học Hoa Sen
 • Học Sinh Thpt Quan Tâm Chương Trình Học Bổng Mới Của Đh Hoa Sen
 • Đh Hoa Sen: Trao 61 Suất Học Bổng Cho Sinh Viên Học Tập Tốt Và Nỗ Lực Vượt Khó
 • Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hội Thảo Học Bổng Các Trường Ivy League Và Top 100 Đại Học Mỹ
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Apply Học Bổng Toàn Phần Thạc Sĩ Chính Phủ Nhật
 • Quá Trình Apply Học Bổng Jds Từ A Đến Z
 • Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Du Học Nhật Bản: Xin Là Thành Công
 • Cùng James Cook Singapore Chinh Phục Bằng Cấp Úc Với Học Bổng 100% Học Phí
 • Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Dtu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Neu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Hutech, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Kova 2022, Danh Sách Sinh Viên Được Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng Vallet 2014, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Danh Sách Sinh Viên Học Cải Thiện Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, Danh Sách Sinh Viên K15 Của Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Hành Chính, Danh Sách Sinh Viên K19 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Cq50 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Cq48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quản Lý Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K14, Danh Sách Sinh Viên K14 Học Viện Quản Lí Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K20, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K22, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp, Danh Sách Sinh Viên Khóa 48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K21 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quân Y, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Tài Chính, Danh Sách ứng Viên Trúng Tuyển Vị Trí : Nhân Viên Bán Hàng, Danh Sách Học Sinh Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Hoa Sen, Danh Sách Gái Sinh Viên Sài Gòn, Mẫu Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Gái Goi Sinh Viên Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên K36 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Đi Lm Thêm, Sách Dành Cho Sinh Viên Y, Danh Sách Sinh Viên Iuh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sài Gòn, Danh Sách Sinh Viên Yêu K43, Danh Sách Sinh Viên 5 Tốt, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Hiu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở, Danh Sách Sinh Viên Xls, Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Đại Học, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Ufm, Danh Sách Sinh Viên Ueh, Danh Sách Sinh Viên K32 Đại Học Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên C++, Danh Sách Sinh Viên Y5, Danh Sách Sinh Viên K58 Ftu, Danh Sách Sinh Viên K57 Ftu, Danh Sách Sinh Viên K44 Đại Học Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên K40 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K41 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K42 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Lớp, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Hoa Sen, Sắp Xếp Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Thủ Dầu Một, Danh Sách Sinh Viên K25 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K24 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K24 Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Ctu, Danh Sách Sinh Viên Nữ, Danh Sách Sinh Viên K39 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Thi Lại, Danh Sách Sinh Viên Neu, Danh Sách Sinh Viên K19 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên K22 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Ueh K41, Danh Sách Sinh Viên Uit, Danh Sách Sinh Viên Ueh K43, Danh Sách Sinh Viên Ueh K44, Danh Sách Sinh Viên K37 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K14, Danh Sách Sinh Viên Ntu, Danh Sách Sinh Viên K34 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Ueh K45, Danh Sách Sinh Viên K38 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Văn Lang, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Thủy Lợi, Danh Sách Sinh Viên ở Ktx Đại Học Quốc Gia, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Xây Dựng, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Dược Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Dược Huế, Danh Sách Sinh Viên Hutech, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Vinh, Danh Sách Sinh Viên Huflit, Danh Sách Sinh Viên Haui, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Dược Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Excel, Danh Sách Sinh Viên Tphcm,

  Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Dtu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Neu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Hutech, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Kova 2022, Danh Sách Sinh Viên Được Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng Vallet 2014, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Danh Sách Sinh Viên Học Cải Thiện Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, Danh Sách Sinh Viên K15 Của Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Hành Chính, Danh Sách Sinh Viên K19 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Cq50 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Cq48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quản Lý Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K14, Danh Sách Sinh Viên K14 Học Viện Quản Lí Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K20, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K22, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp, Danh Sách Sinh Viên Khóa 48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K21 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quân Y, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Tài Chính, Danh Sách ứng Viên Trúng Tuyển Vị Trí : Nhân Viên Bán Hàng, Danh Sách Học Sinh Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Hoa Sen, Danh Sách Gái Sinh Viên Sài Gòn, Mẫu Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Gái Goi Sinh Viên Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên K36 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Đi Lm Thêm, Sách Dành Cho Sinh Viên Y, Danh Sách Sinh Viên Iuh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sài Gòn, Danh Sách Sinh Viên Yêu K43, Danh Sách Sinh Viên 5 Tốt, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Hiu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở, Danh Sách Sinh Viên Xls, Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Đại Học, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Ufm,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đạt Ielts 5.5, Vẫn Giành Được Học Bổng Du Học Mỹ Trên 50%
 • Du Học Với Ielts 5.5 Có Được Không?
 • Học Bổng Du Học Ireland 2022: Tổng Hợp, Kinh Nghiệm Xin
 • Học Phí Đại Học Ngoại Ngữ Tin Học Huflit Năm 2022
 • Cô Gái Sài Gòn Săn Học Bổng Hơn 300.000 Usd Của Harvard
 • Iuh Là Viết Tắt Của Trường Gì? Logo Iuh Có Ý Nghĩa Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Khóa Học Biên Tập Và Chỉnh Sửa Video 12 Buổi
 • Mã Trường Cao Đẳng Fpt Cần Thơ
 • Về Ngành Công Nghệ Trường Cao Đẳng Fpt
 • Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Fpt Polytechnic Năm 2022
 • Tất Tần Tật Các Mã Gian Lận Trong Grand Theft Auto V
 • 2022-01-13

  1370 views

  Số bài: 666

  1. IUH là viết tắt của trường gì?

  Tên chính thức là Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

  Tên tiếng Anh là Industrial University of Ho Chi Minh City

  IUH chính là tên viết tắt tiếng Anh của Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh. Cụ thể như sau:

  • I là viết tắt của Industrial – dịch nghĩa là công nghiệp
  • U là viết tắt của University – dịch nghĩa là trường đại học
  • H là viết tắt của Ho Chi Minh City

  2. Logo IUH có ý nghĩa gì?

  Logo IUH được ra mắt từ tháng 9 năm 2012 và được trường đại học công nghiệp thành phố HCM sử dụng cho đến ngày nay.

  Biểu tượng trong logo IUH

  Logo IUH là sự kết hợp hài hòa của biểu tượng bông sen, tên viết tắt IUH và tên tiếng Anh của trường thể hiện được một cách tổng thể và dễ nhận biết về ngôi trường này.

  Biểu tượng bông sen 3 cánh mở trong logo IUH vừa thể hiện đặc trưng của thành phố HCM vừa thể hiện sự đa dạng ngành nghề của trường. Một búp sen thẳng đứng tựa như một ngọn lửa tri thức được thắp lên từ bánh răng công nghiệp – ngành đào tạo chính của trường. Từ biểu tượng bánh răng trong logo IUH người nhìn có thể nhận biết về ngôi trường khá dễ dàng.

  Biểu tượng tiếp theo trong logo IUH là 3 chữ IUH lồng vào nhau khá tinh tế thể hiện được tên viết tắt của trường. Bên phải là các chữ giải thích cho tên trường khá rõ ràng.

  Các biểu tượng kết hợp trong logo IUH phối hợp nhẹ nhàng, tinh tế, khéo léo và dễ dàng liên tưởng.

  Màu sắc trong logo IUH

  Logo IUH sử dụng sự kết hợp của gam màu dỏ, xanh dương, trắng và đen với nhiều ý nghĩa tích cực. Màu đỏ trong logo IUH thể hiện sự nhiệt huyết, đam mê, màu xanh dương tạo cảm nhận về sự tin tưởng, sự bảo đảm. Màu đen và trắng trong logo IUH tạo nên sự hài hòa trong logo.

  Font chữ trong logo IUH

  Font chữ trong logo IUH được thiết kế đơn giản, khỏe khoắn, không có những đường nét uốn lượn tạo sự chắc chắn cho toàn bộ thiết kế. Khoàng cách các chữ cũng được giãn cách vừa phải để tạo độ thoáng cho thiết kế logo IUH.

  Như vậy, logo IUH mang đến những biểu tượng kết hợp hài hòa và tạo điểm nhấn giúp cho người nhìn dễ dàng liên tưởng đến lĩnh vực đào tạo của trường.

  3. Vài nét về trường đại học công nghiệp thành phố HCM

  Lịch sử hình thành trường

  Trường đại học công nghiệp thành phố HCM có tiền thân là trường Huấn nghiệp Gò Vấp do các tu sĩ dòng Don Bosco thành lập. Trường thành lập ngày 11/11/1956 tại xã Hạnh Thông, Quận Gò Vấp, Tỉnh Gia Định.

  Để mang tên gọi như hiện nay, trường Đh Công nghiệp TPHCM đã trải qua nhiều lần đổi tên với cả một quá trình nhiều năm:

  • Năm 1956 – Trường Huấn nghiệp Gò Vấp
  • Năm 1968 – Trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhất cấp Don Bosco
  • 31/01/1970 – Trường tư thục Trung học Kỹ thuật đệ nhị cấp Don Bosco (Trường Trung học Kỹ thuật Don Bosco)
  • 19/12/1975 – Trường được bàn giao cho Tổng cục Cơ khí Luyện kim và Điện tử
  • Năm 1978 – Trường Công nhân Kỹ thuật IV trực thuộc Bộ Cơ khí và Luyện kim.
  • Năm 1994 – Trường hợp nhất với Trường Trung học Hóa chất II tại thành phố Biên Hòa thành Trường Trung học Kỹ thuật Công nghiệp IV, trực thuộc Bộ Công Nghiệp
  • Tháng 3 năm 1999 – Trường được nâng cấp thành Trường Cao đẳng Công nghiệp IV
  • Tháng 12 năm 2004, Trường được nâng cấp thành Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh theo quyết định số 214/2004/QĐ – TTg của Thủ tướng Chính phủ

  Các cơ sở đào tạo của trường

  Trường cò 3 cơ sở trong đó cơ sở chính là ở chúng tôi một phân hiệu ở Quảng Ngãi và một cơ sở còn lại ở Thanh Hóa.

  – Địa chỉ: 12 Nguyễn Văn Bảo, P.4, Q. Gò Vấp, Phusongyeuthuong.org – Điện thoại: (028) 38940390 Fax: (028) 38946268

  – Website: Phusongyeuthuong.org – Email: [email protected]

  – Địa chỉ: 938 Quang Trung, TP. Quảng Ngãi

  – Điện thoại:(0255) 3250075, (0255) 3713858 – Fax: (0255) 3713858

  – Website: http://www.qn.iuh.edu.vn

  – Địa chỉ: Xã Quảng Tâm, TP. Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

  – Điện thoại: (0237) 3675092 – Fax: (0237) 3675350

  – Website: http://www.th.iuh.edu.vn

  Ngành nghề đào tạo chính của trường

  Trường đào tạo khá đa dạng từ công nghiệp, công nghệ, ngoại ngữ, quản trị kinh doanh.. Cụ thể gồm các khoa như:

  Khoa công nghệ cơ khí; Khoa công nghệ thông tin; Khoa công nghệ điện; Khoa công nghệ điện tử; Khoa công nghệ động lực; Khoa công nghệ nhiệt -lạnh; Khoa công nghệ may – thời trang; Khoa công nghệ hóa học.

  Khoa kế toán – kiểm toán; Khoa khoa học cơ bản; Khoa lý luận chính trị; Khoa ngoại ngữ; Khoa quản trị kinh doanh; Khoa tài chính – ngân hàng; Khoa thương mại – du lịch; Khoa kỹ thuật xây dựng; Khoa luật.

  Như vậy, bài viết đã cung cấp những thông tin cơ bản về IUH viết tắt của trường gì, logo IUH có ý nghĩa như thế nào và các thông tin xoay quanh. Hy vọng, bài viết giúp bạn tham khảo để có những sự lựa chọn sáng suốt cho việc chọn trường.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở 2 Năm 2022
 • Vì Sao Đại Học Duy Tân “dạy Một Đường, Cấp Bằng Một Nẻo”?
 • Thông Báo Điểm Chuẩn Vào Đại Học
 • Co., Ltd Là Gì? Ltd Là Viết Tắt Của Từ Gì, Pte Ltd Là Viết Tắt Của Từ Gì? Jsc Là Gì?
 • Ngành Thiết Kế Đồ Họa Thi Trường Nào.
 • Xét Tuyển Cao Đẳng Chính Quy

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngành Kế Toán Học Những Gì? Ra Trường Làm Gì?
 • Tuyển Sinh Liên Thông Trung Cấp Lên Cao Đẳng Chính Quy 2022
 • Những Điều Bạn Cần Biết Về Liên Thông Cao Đẳng
 • Liên Thông Cao Đẳng – Tuyển Sinh – Hiast
 • Trường Cao Đẳng Lê Quý Đôn
 • TUYỂN SINH NGÀNH Y SĨ ĐA KHOA NĂM 2022

  Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội thông báo tuyển sinh Ngành Y Sĩ Đa Khoa với thông tin chi tiết như sau:

  Đối tượng, phương thức tuyển sinh

  Nhà trường tổ chức xét tuyển Ngành Y sĩ đa khoa cho 2 đối tượng thí sinh sau đây vào học hệ Trung cấp chuyên nghiệp:

  • Học sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc bổ túc THPT
  • Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia do các cụm trường Đại học tổ chức và đạt ngưỡng điểm do Bộ giáo dục và Đào tạo quy định.

  CHÍNH SÁCH MIỄN GIẢM HỌC PHÍ NĂM 2022

  Nhà trường đưa ra các mức hỗ trợ cho thí sinh nhập học năm 2022 như sau:

  • Miễn giảm 

   100% học phí

   năm 2022 đối với thí sinh đạt Học sinh giỏi cả 3 năm lớp 10, 11, 12

  • Miễn giảm 

   50% học phí

   năm 2022 đối với thí sinh đạt điểm tổng kết lớp 12 từ 8.5 trở lên

  • Miễn giảm 

   50% học phí

   năm 2022 đối với thí sinh là con Thương binh, Liệt sĩ

  • Miễn giảm 

   10% học phí

    cho TẤT CẢ THÍ SINH nhập học đợt 1

  • Miễn phí Ký túc xá học kỳ 1 đối với con Thương binh, Liệt sĩ
  • Hỗ trợ giới thiệu việc làm trong thời gian học tập
  • Hỗ trợ vay vốn Ngân hàng trong suốt quá trình học tập
  • Tư vấn và hỗ trợ xin học bổng du học Đức và Nhật

  ĐĂNG KÝ NGAY ĐỂ NHẬN HỖ TRỢ HỌC PHÍ

   Hệ đào tạo, thời gian đào tạo ngành Y sĩ đa khoa

  • Hệ Trung cấp chuyên nghiệp: Đào tạo 2 năm tại Hà Nội

  Hồ sơ gồm :

  • Phiếu đăng ký Xét tuyển ngành Y sĩ đa khoa (Tải về Tại đây)
  • Bằng tốt nghiệp THPT (Photo công chứng)
  • Học bạ THPT
  • Giấy khai sinh (Photo công chứng)
  • Giấy chứng nhận đối tượng ưu tiên (Bản sao)
  • 02 Phong bì dán tem có ghi địa chỉ người nhận
  • 4 ảnh 3×4

  ĐĂNG KÝ NGAY

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Trường Cao Đẳng Ở Hà Nội Đào Tạo Chất Lượng, Uy Tín Nhất Hiện Nay
 • Thông Báo Tuyển Sinh – Cao Đẳng Hàng Hải
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Đại Học Vừa Làm Vừa Học
 • Bằng Cao Đẳng Hệ Vừa Học Vừa Làm Với Các Ngành Nghề Khác Nhau
 • Trường Cao Đẳng Kiên Giang
 • Quy Định Về Việc Xét Học Bổng Chính Sách Dành Cho Sinh Viên Hệ Chính Quy Đang Học Tập Tại Trường Đại Học Ngoại Ngữ

  --- Bài mới hơn ---

 • Các Loại Học Bổng Du Học Đức Sau Đại Học Mà Du Học Sinh Cần Biết
 • Học Viện Sdh Singapore: Học Bổng Cao Đẳng
 • Danh Sách Một Số Chương Trình Học Bổng Hàn Quốc ” Amec
 • Khám Phá Ngay Cách Săn Học Bổng Du Học Thạc Sĩ Nhật Bản
 • Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Tiến Sĩ Rtp Của Chính Phủ Úc (Phần 2)
 • QUY ĐỊNH

  (Ban hành kèm theo Quyết định số: 381/QĐ-ĐNT, ngày 13 tháng 11 năm 2022) Về việc xét học bổng chính sách dành cho sinh viên hệ chính quy

  đang học tập tại Trường Đại học Ngoại ngữ – Tin học chúng tôi

  Nhằm thể hiện sự quan tâm và động viên thiết thực đối với sinh viên thuộc các đối tượng được xét trao học bổng chính sách của Trường, nay Trường quy định học bổng chính sách cụ thể như sau:

  Học bổng chính sách được xét cho sinh viên hệ chính quy đang học tập tại Trường thuộc một trong các đối tượng sau:

  – Là con ruột hoặc con nuôi có giấy tờ hợp pháp của cán bộ, giảng viên, chuyên viên, nhân viên (CBGVCVNV) cơ hữu đang làm việc tại trường;

  – Có anh/chị/em ruột đang cùng học tại trường;

  – Bị khuyết tật;

  – Có hoàn cảnh đặc biệt(mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, con thương binh liệt sĩ, gia cảnh đặc biệt khó khăn).

  2. Những quy định về việc xét học bổng chính sách đối với sinh viên năm I (tân sinh viên):

  Mức học bổng chính sách là mức giảm theo tỷ lệ % học phí năm học (không bao gồm học phí trả nợ môn và học kỳ III nếu có) đối với mỗi sinh viên. Mức học bổng chính sách cụ thể như sau:

  2.2 Thời gian, địa điểm sinh viên năm I (tân sinh viên) nộp hồ sơ xét học bổng chính sách:

  – Thời gian: Từ ngày có thông báo trúng tuyển đến trước ngày thực hiện thủ tục nhập học.

  – Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên.

  2.3 Quy trình xét học bổng chính sách cho sinh viên năm I (tân sinh viên):

  – Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xét học bổng của sinh viên, ghi ý kiến xác nhận hồ sơ hợp lệ và mức học bổng cụ thể trực tiếp trên Đơn đề nghị, trình Lãnh đạo Trường phê duyệt.

  – Phòng Quản trị – Tài vụ tiếp nhận Đơn đề nghị xét học bổng của sinh viên đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt và tiến hành thủ tục giảm học phí trực tiếp cho sinh viên vào mỗi kỳ đóng trong năm học.

  – Trong tháng 9 hàng năm, Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên phối hợp với Phòng Quản trị – Tài vụ tổng hợp toàn bộ danh sách sinh viên năm I (tân sinh viên) đã được Lãnh đạo Trường phê duyệt cấp học bổng chính sách trong năm học và được giảm học phí trực tiếp khi đến làm thủ tục nhập học để báo cáo Lãnh đạo Trường.

  3. Những quy định về việc xét học bổng chính sách đối với sinh viên năm II, III, IV:

  3.1 Mức học bổng chính sách và hồ sơ cần có:

  Mức học bổng chính sách là mức giảm theo tỷ lệ % học phí năm học (không bao gồm học phí trả nợ môn và học kỳ III nếu có) đối với một sinh viên. Mức học bổng chính sách cụ thể như sau:

  3.2 Thời gian, địa điểm sinh viên năm II, III, IV nộp hồ sơ xét học bổng chính sách:

  – Thời gian: Từ ngày 01 đến ngày 15 tháng 8 hàng năm. Trong trường hợp ngày 15/8 trùng vào ngày nghỉ thì hạn chót nộp hồ sơ sẽ được tự động gia hạn đến ngày làm việc gần nhất sau đó.

  – Địa điểm nộp hồ sơ: Văn phòng khoa/bộ môn sinh viên đang học.

  3.3 Quy trình xét học bổng chính sách cho sinh viên năm II, III, IV:

  – Các khoa/bộ môn tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ đề nghị xét học bổng của sinh viên.

  – Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian nhận hồ sơ xét học bổng tại các khoa/bộ môn, khoa/bộ môn tổng hợp danh sách, hồ sơ và gửi về Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên.

  – Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ khi kết thúc thời gian tiếp nhận hồ sơ từ các khoa/bộ môn, Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên tổng hợp danh sách sinh viên toàn trường nộp hồ sơ xét học bổng chính sách, trình Hội đồng xét học bổng cấp trường.

  – Hội đồng xét học bổng cấp trường tổ chức họp xét, quyết định.

  – Trong vòng 03 ngày làm việc, Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên lập Quyết định cấp học bổng chính sách cho sinh viên trong năm học và danh sách đính kèm, trình Lãnh đạo Trường ký ban hành.

  – Phòng Chính trị – Tổ chức – Công tác sinh viên soạn thông báo đăng trên website trường về danh sách sinh viên được cấp học bổng chính sách trong năm học.

  – Phòng Quản trị – Tài vụ căn cứ vào Quyết định kèm danh sách đã ban hành để tiến hành thủ tục giảm học phí trực tiếp cho sinh viên vào mỗi kỳ đóng.

  4. Những lưu ý chung đối với việc xét học bổng chính sách năm học

  4.1 Nếu sinh viên thuộc nhiều đối tượng (diện) được xét cấp học bổng chính sách, sinh viên chỉ nộp hồ sơ đề nghị xét học bổng cho một diện có mức học bổng cao nhất.

  4.2 Mức học bổng chính sách được giảm trực tiếp vào học phí năm học (không bao gồm học phí học kỳ III nếu có) của mỗi sinh viên được nhận học bổng. Nếu sinh viên đóng học phí theo học kỳ, Trường sẽ tiến hành giảm trong từng đợt đóng.

  4.3 Các trường hợp không được xét học bổng chính sách năm học

  – Sinh viên năm II, III, IV có xếp loại học tập Yếu/Kém hoặc xếp loại rèn luyện Yếu/Kém trong năm học liền kề trước thời điểm xét;

  – Sinh viên đang trong thời gian chịu hình thức kỷ luật từ mức khiển trách trở lên;

  – Sinh viên vi phạm quy chế thi trong năm học liền kề trước thời điểm xét (bao gồm cả học kỳ III);

  – Sinh viên đã bị lập biên bản vi phạm quy chế, quy định, nội quy của Nhà trường tính đến thời điểm xét học bổng;

  – Sinh viên vượt quá thời gian đào tạo theo kế hoạch của khóa học (trừ SV du học, SV học chuyển tiếp mà kéo dài thời gian).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 4 Đại Học Mỹ Có Nhiều Chính Sách Học Bổng Cho Sinh Viên Quốc Tế
 • 6 Học Bổng Chính Phủ Hàng Đầu Cho Sinh Viên Quốc Tế
 • Trao Học Bổng Cho Sinh Viên Khó Khăn Tại Đại Học Đông Á Đà Nẵng
 • Điều Kiện Nhận Học Bổng Du Học Thái Lan Là Gì?
 • Chương Trình Học Bổng Nữ Sinh Viên Kỹ Thuật Amcham Việt Nam 2022
 • Đại Học Fpt Thông Báo Quy Định Học Bổng

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Học Fpt Đà Nẵng
 • 05 Cách Giành Học Bổng Đại Học Fpt Đà Nẵng
 • Công Bố Danh Sách Thí Sinh Đạt Học Bổng
 • Chính Thức Công Bố Kết Quả “Học Bổng Triệu Đô” Đại Học Fpt Lần 2
 • Đại Học Fpt Chính Thức Công Bố Kết Quả Kỳ Thi Học Bổng Ngày 28
 • QUY ĐỊNH HỌC BỔNG – TÍN DỤNG NĂM 2022

  CHO SINH VIÊN HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY TRƯỜNG ĐẠI HỌC FPT

  (Ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHFPT ngày 03 tháng 01 năm 2022

  của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)

  1. CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG NGUYỄN VĂN ĐẠO
   1. Mục đích
   • Tìm kiếm, thu hút và bồi dưỡng nhân tài;
   • Ghi nhớ những đóng góp của cố chúng tôi Nguyễn Văn Đạo cho sự nghiệp giáo dục, khoa học kỹ thuật của Việt Nam nói chung và sự phát triển của Đại học FPT nói riêng.
   1. Số lượng học bổng (dự kiến): 800 suất.
   2. Mức học bổng và tiêu chí cấp học bổng

  a) Cấp thẳng học bổng

  Thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển Đại học FPT được cấp học bổng của Đại học FPT nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:

  Mức học bổng

  Tiêu chí

  100%+

  (học phí và sinh hoạt phí)

  Tham gia đội tuyển trong các kỳ thi quốc tế IMO, IOI.

  100%

   

  Thoả mãn một trong hai tiêu chí:

  • Đạt giải Nhất trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hoá học, tiếng Anh, Tin học;
  • Có tên trong danh sách 03 học sinh nhận học bổng 100% do BGH các trường THPT (trong danh sách các trường THPT chuyên và năng khiếu tại Phụ lục 1) xác nhận và đủ điều kiện nhập học Đại học FPT.

  50%

  Thoả mãn một trong các tiêu chí:

  • Đạt giải Nhì và Ba trong kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia các môn Toán, Vật lý, Hoá học, tiếng Anh, Tin học;
  • Đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia các bộ môn năng khiếu về văn nghệ, thể thao, nghệ thuật, sắc đẹp (Phụ lục 2) hoặc các cuộc thi khác được phê duyệt bởi Hội đồng tuyển sinh trường Đại học FPT.

  Các trường hợp đặc biệt sẽ do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh trường Đại học FPT phê duyệt.

  b) Thi giành học bổng                              

  Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển Đại học FPT, tốt nghiệp THPT năm 2022, chưa từng đạt học bổng trong các kì thi học bổng của Đại học FPT và đạt một trong các tiêu chí sau sẽ đủ điều kiện tham gia kỳ thi học bổng của Đại học FPT để nhận các mức học bổng 10%, 20%, 30%, 50%, 70%, 100% (học phí toàn khoá học):

    • Có tên trong danh sách đội tuyển thi Học sinh giỏi Quốc Gia (các môn: Toán, Vật lý, Hóa học, Tin học, Tiếng Anh);
    • Đạt tổng điểm trung bình 3 môn trong 2 học kỳ (HK 2 lớp 11 và HK 1 lớp 12 hoặc HK 1 lớp 12 và HK 2 lớp 12) từ 24 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT (đối với các thí sinh nộp hồ sơ dự thi trước ngày 01/04/2020);
    • Xếp hạng học bạ THPT 2022 đạt Top30 THPT 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) (đối với các thí sinh nộp hồ sơ dự thi từ ngày 01/04/2020).
    • Điểm GPA từ mức A (hoặc tương đương) trở lên (đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT ở nước ngoài)

  Ghi chú: (*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 23.75 đến 24 làm tròn thành 24).

   1. Lịch trình thi học bổng, xét cấp học bổng
    • Lịch trình thi học bổng: dự kiến có 2 đợt. Đợt 1 vào 28/6/2020;
    • Lịch trình xét cấp học bổng: dự kiến có 2 đợt. Đợt 1 vào 28/6/2020 (Nhà trường sẽ ưu tiên cho những hồ sơ đăng ký sớm cho tới khi hết học bổng).
   1. Cấu trúc bài thi học bổng

  Các thí sinh thực hiện 2 bài thi bằng ngôn ngữ Tiếng Việt, chi tiết như sau:

  Bài thi

  Nội dung

  Thời gian

  Tổng điểm tối đa

  Bài thi 1

  Tư duy logic, 90 câu

  120 phút

  90 điểm

  Bài thi 2

  Nghị luận xã hội

  60 phút

  15 điểm

  Điểm chuẩn kỳ thi học bổng của ĐH FPT do Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh quyết định, được công bố theo từng đợt thi.

   1. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo
    • Phiếu đăng ký học bổng Đại học FPT;
    • 01 Bản photo hoặc bản scan CMND;
    • 01 Ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;
    • Lệ phí thi học bổng 200,000 VNĐ;
    • 01 Bản photo/scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT) hoặc 01 bản gốc Giấy chứng nhận kết quả kỳ thi THPT 2022 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2022);
    • 01 Giấy Chứng Nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2022 thực hiện trên trang https://schoolrank.fpt.edu.vn/
    • Bản photo các giấy tờ xác nhận thành tích (Bản chính sẽ nộp trong hồ sơ nhập học).
   1. Hồ sơ nhập học chương trình học bổng Nguyễn Văn Đạo
    • Phiếu nhập học (theo quy định của Trường ĐH FPT);
    • Phí đăng ký nhập học và Học phí theo Quy định tài chính sinh viên Trường ĐH FPT hiện hành;
    • 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời và bổ sung sau khi có Bằng);
    • 01 Bản sao chứng thực Học bạ THPT;
    • 01 Bản sao chứng thực CMND;
    • 01 Ảnh 3×4;
    • 01 Bản sao chứng thực Giấy khai sinh;
    • 01 Bản sao chứng thực CMND của bố hoặc mẹ;
    • 01 Bản sao chứng thực Sổ hộ khẩu;
    • 01 Bản sao chứng thực Chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương (nếu có);
    • 01 Bản sao chứng thực Chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên (nếu có);
    • 01 Bản sao chứng thực Chứng chỉ tiếng Hàn TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II (nếu có);
    • 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp đại học (nếu có);
    • 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp Chương trình APTECH HDSE (nếu có);
    • 01 Bản sao chứng thực Bằng tốt nghiệp Chương trình ARENA ADIM (nếu có);
    • Các bản sao chứng thực các giấy tờ xác nhận thành tích;
    • 01 Giấy Chứng Nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2022 thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn (đối với các thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi/xét cấp học bổng từ ngày 01/04/2020);
   1. Các quy định khác

  Thực hiện theo quy định tài chính học bổng, tín dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học FPT hiện hành:

   1. Nhà trường sẽ ưu tiên cấp học bổng cho thí sinh hoàn thành hồ sơ nhập học sớm cho đến khi hết chỉ tiêu học bổng năm 2022;
   2. Học bổng Nguyễn Văn Đạo là học bổng đích danh và không có giá trị chuyển đổi cho người khác cũng như chuyển đổi thành tiền mặt;
   3. Học bổng Nguyễn Văn Đạo là độc lập và không áp dụng cùng với bất cứ một hình thức ưu đãi nào khác của Trường Đại học FPT;
   4. Đối với học bổng mức 100%+ (học phí và sinh hoạt phí): Sinh hoạt phí là chi phí ăn ở, chỉ được hỗ trợ trong thời gian thực học theo chương trình (bao gồm học phí chương trình tiếng Anh dự bị), không áp dụng cho các giai đoạn tạm ngưng học vì bất cứ lý do gì.
  1. CHƯƠNG TRÌNH TÍN DỤNG ƯU ĐÃI
   1. Đối tượng tham gia chương trình

  Các thí sinh trúng tuyển Đại học FPT, có học lực khá, khó khăn về tài chính có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi, đáp ứng đủ điều kiện đầu vào xét cấp tín dụng. Việc cấp tín dụng chỉ được áp dụng từ khi thí sinh trở thành sinh viên chính thức của Trường.

   1. Tiêu chí cấp tín dụng

  Thí sinh có nguyện vọng tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi, có mức sống trung bình trở xuống theo Quyết định số 59/2015/QĐ-TTg của Thủ tường chính phủ ban hành ngày 19/11/2015, đạt điều kiện sau và vượt qua vòng phỏng vấn của Đại học FPT:

   •  Đạt tổng điểm trung bình 3 môn trong 2 học kỳ (HK 2 lớp 11 và HK 1 lớp 12 hoặc HK 1 lớp 12 và HK 2 lớp 12) từ 24 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường Đại học FPT (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2022) hoặc (đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày 01/04/2020);
   • Xếp hạng học bạ THPT 2022 đạt Top30 THPT 2022 (chứng nhận thực hiện trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn) (đối với thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/04/2020).

  Ghi chú: (*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 23.75 đến 24 làm tròn thành 24).

   1. Thời hạn, hạn mức cấp tín dụng

  Thực hiện theo quy định tài chính học bổng, tín dụng đối với sinh viên hệ đại học chính quy Trường Đại học FPT hiện hành:

   • Các mức tín dụng: 50% – 70% học phí toàn khoá học;
   • Thời hạn cấp tín dụng tối đa 5 năm kể từ ngày nhập học.
   1. Hồ sơ đăng ký tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi

  Ngoài hồ sơ đã nộp khi đăng ký vào Đại học FPT, thí sinh cần nộp thêm các giấy tờ sau:

   • Đơn đề nghị tham gia chương trình có chữ ký xác nhận của phụ huynh;
   • Các giấy tờ tài liệu giúp nhà trường xác thực hoàn cảnh khó khăn tài chính của gia đình;
   • 01 Bản photo hộ khẩu;
   • 01 Bản photo hộ khẩu của Người bảo lãnh;
   • 01 Bản photo CMND của Người bảo lãnh;
   • 01 Giấy Chứng Nhận xếp hạng học sinh THPT năm 2022 thực hiện trên trang https://schoolrank.fpt.edu.vn/ (đối với thí sinh tốt nghiệp năm 2022 và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/04/2020).
   1. Hồ sơ nhập học chương trình Tín dụng ưu đãi

  Ngoài hồ sơ nhập học theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Trường Đại học FPT, thí sinh cần nộp bổ sung các giấy tờ sau:

   • Các giấy tờ chứng thực (bản gốc) đã nộp khi đăng ký tham gia chương trình Tín dụng ưu đãi;
   • 02 Bản Thỏa thuận Tín dụng theo mẫu của Trường Đại học FPT đã có chữ ký của học sinh và người bảo lãnh.

   

  PHỤ LỤC 1: DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG THPT CHUYÊN VÀ NĂNG KHIẾU

  (Ban hành theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHFPT ngày 03 tháng 01 năm 2022

  của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)

  STT

  TRƯỜNG THPT

  TỈNH/THÀNH

  1

  THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu

  An Giang

  2

  THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa

  An Giang

  3

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Bà Rịa – Vũng Tàu

  4

  THPT chuyên Bắc Giang

  Bắc Giang

  5

  THPT chuyên Bắc Kạn

  Bắc Kạn

  6

  THPT chuyên Bạc Liêu

  Bạc Liêu

  7

  THPT chuyên Bắc Ninh

  Bắc Ninh

  8

  THPT chuyên Bến Tre

  Bến Tre

  9

  THPT chuyên Chu Văn An

  Bình Định

  10

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Bình Định

  11

  THPT chuyên Hùng Vương

  Bình Dương

  12

  THPT chuyên Bình Long

  Bình Phước

  13

  THPT chuyên Quang Trung

  Bình Phước

  14

  THPT chuyên Trần Hưng Đạo

  Bình Thuận

  15

  THPT chuyên Phan Ngọc Hiển

  Cà Mau

  16

  THPT chuyên Lý Tự Trọng

  Cần Thơ

  17

  THPT chuyên Cao Bằng

  Cao Bằng

  18

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Đà Nẵng

  19

  THPT chuyên Nguyễn Du

  Đắk Lắk

  20

  THPT chuyên Nguyễn Chí Thanh

  Đắk Nông

  21

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Điện Biên

  22

  THPT chuyên Lương Thế Vinh

  Đồng Nai

  23

  THPT chuyên Nguyễn Đình Chiểu

  Đồng Tháp

  24

  THPT chuyên Nguyễn Quang Diêu

  Đồng Tháp

  25

  THPT chuyên Hùng Vương

  Gia Lai

  26

  THPT chuyên Hà Giang

  Hà Giang

  27

  THPT chuyên Biên Hòa

  Hà Nam

  28

  THPT Chu Văn An

  Hà Nội

  29

  THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

  Hà Nội

  30

  THPT Chuyên Hà Nội – Amsterdam

  Hà Nội

  31

  THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Hà Nội

  32

  THPT chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

  Hà Nội

  33

  THPT chuyên Nguyễn Huệ

  Hà Nội

  34

  THPT Sơn Tây

  Hà Nội

  35

  THPT Chuyên Hà Tĩnh

  Hà Tĩnh

  36

  THPT chuyên Nguyễn Trãi

  Hải Dương

  37

  THPT chuyên Trần Phú

  Hải Phòng

  38

  THPT chuyên Vị Thanh

  Hậu Giang

  39

  THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

  Hòa Bình

  40

  THPT chuyên Hưng Yên

  Hưng Yên

  41

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Khánh Hòa

  42

  THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt

  Kiên Giang

  43

  THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

  Kon Tum

  44

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Lai Châu

  45

  THPT chuyên Bảo Lộc

  Lâm Đồng

  46

  THPT chuyên Thăng Long Đà Lạt

  Lâm Đồng

  47

  THPT chuyên Chu Văn An

  Lạng Sơn

  48

  THPT chuyên Lào Cai

  Lào Cai

  49

  THPT chuyên Long An

  Long An

  50

  THPT Năng khiếu, Đại học Tân Tạo

  Long An

  51

  THPT chuyên Lê Hồng Phong

  Nam Định

  52

  THPT chuyên Đại học Vinh

  Nghệ An

  53

  THPT chuyên Phan Bội Châu

  Nghệ An

  54

  THPT chuyên Lương Văn Tụy

  Ninh Bình

  55

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Ninh Thuận

  56

  THPT chuyên Hùng Vương

  Phú Thọ

  57

  THPT chuyên Lương Văn Chánh

  Phú Yên

  58

  THPT chuyên Võ Nguyên Giáp

  Quảng Bình

  59

  THPT chuyên Lê Thánh Tông

  Quảng Nam

  60

  THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Quảng Nam

  61

  THPT chuyên Lê Khiết

  Quảng Ngãi

  62

  THPT chuyên Hạ Long

  Quảng Ninh

  63

  THPT chuyên Lê Quý Đôn

  Quảng Trị

  64

  THPT chuyên Nguyễn Thị Minh Khai

  Sóc Trăng

  65

  THPT chuyên Sơn La

  Sơn La

  66

  THPT chuyên Hoàng Lê Kha

  Tây Ninh

  67

  THPT chuyên Thái Bình

  Thái Bình

  68

  THPT chuyên Thái Nguyên

  Thái Nguyên

  69

  THPT chuyên Lam Sơn

  Thanh Hóa

  70

  THPT chuyên Đại học Khoa học, Đại học Huế

  Thừa Thiên – Huế

  71

  THPT chuyên Quốc Học

  Thừa Thiên – Huế

  72

  THPT chuyên Tiền Giang

  Tiền Giang

  73

  Phổ thông Năng khiếu, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh

  Tp. Hồ Chí Minh

  74

  THPT chuyên Lê Hồng Phong

  Tp. Hồ Chí Minh

  75

  THPT chuyên Trần Đại Nghĩa

  Tp. Hồ Chí Minh

  76

  THPT Gia Định

  Tp. Hồ Chí Minh

  77

  THPT Nguyễn Thượng Hiền

  Tp. Hồ Chí Minh

  78

  Trung học Thực hành, Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh

  Tp. Hồ Chí Minh

  79

  THPT chuyên Nguyễn Thiện Thành

  Trà Vinh

  80

  THPT chuyên Tuyên Quang

  Tuyên Quang

  81

  THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm

  Vĩnh Long

  82

  THPT chuyên Vĩnh Phúc

  Vĩnh Phúc

  83

  THPT chuyên Nguyễn Tất Thành

  Yên Bái

  (Danh sách trên bao gồm 83 trường THPT)

   

  PHỤ LỤC 2: DANH MỤC CÁC CUỘC THI NĂNG KHIẾU

  (Ban hành theo Quyết định số 03 /QĐ-ĐHFPT ngày 03 tháng 01 năm 2022

  của Hiệu trưởng Trường Đại học FPT)

   

  STT

  TÊN CUỘC THI

  1

  Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp quốc gia

  2

  Giải vô địch thể hình quốc gia

  3

  Hội Khỏe Phù Đổng toàn quốc

  4

  Giải Thể thao Sinh viên Việt Nam (Vietnam University Games -VUG)

  5

  Giải Vô địch khiêu vũ thể thao quốc gia và Cúp khiêu vũ thể thao mở rộng toàn quốc

  6

  Sasuke Việt Nam

  7

  Giải vô địch điền kinh quốc gia

  8

  Giải bóng chuyền vô địch quốc gia

  9

  Giải bóng đá trong nhà cúp quốc gia (Vietnamese National Futsal Cup)

  10

  Giải bóng đá sinh viên toàn quốc

  11

  Giải vô địch bóng bàn toàn quốc Báo Nhân Dân

  12

  Giải Cúp Vô địch Võ cổ truyền toàn quốc

  13

  Giải Vô địch trẻ Karatedo toàn quốc

  14

  Giải vô địch Taekwondo các lứa tuổi trẻ toàn quốc

  15

  Giọng Hát Việt (The Voice)

  16

  Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam (Miss Vietnam)

  17

  Cuộc thi Hoa hậu Hoàn Vũ Việt Nam (Miss Universe Vietnam)

  18

  Vietnam’s Next Top Model

  19

  Cuộc thi Nữ hoàng trang sức Việt Nam

  20

  Cuộc thi Hoa hậu Đại dương Việt Nam (Miss Ocean Vietnam)

  (Danh sách trên bao gồm 20 cuộc thi)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Xét Cấp Học Bổng Đại Học Fpt Luận Về Thời Thế Và Anh Hùng
 • Học Phí Đại Học Fpt
 • Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Toàn Phần Bậc Cao Học
 • 6 Bước Giúp Bạn Săn Học Bổng Du Học Canada Thành Công
 • Học Bổng Du Học New Zealand Lên Đến 50%
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100