Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh

--- Bài mới hơn ---

  • Các Bước Săn Học Bổng Toàn Phần Du Học Singapore Dễ Dàng
  • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu
  • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu: Bài Luận, Phỏng Vấn, Học Phí, Các Ngành Học
  • Học Bổng Trường Chuyên Môn Tập Đoàn Aoyama Medical Kỳ Tháng 04/2018
  • 4 Lý Do Học Bổng Acca Đang Được Giới Trẻ Săn Đón
  • Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Neu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Dtu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Hutech, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Kova 2022, Danh Sách Sinh Viên Được Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng Vallet 2014, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K20, Danh Sách Sinh Viên Cq48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Cq50 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K22, Danh Sách Sinh Viên Học Cải Thiện Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K15 Của Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K14, Danh Sách Sinh Viên K19 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Hành Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, Danh Sách Sinh Viên Khóa 48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K14 Học Viện Quản Lí Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quản Lý Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên K21 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quân Y, Danh Sách ứng Viên Trúng Tuyển Vị Trí : Nhân Viên Bán Hàng, Danh Sách Học Sinh Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên 5 Tốt, Danh Sách Sinh Viên Ueh K44, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Ueh K41, Danh Sách Sinh Viên Uit, Danh Sách Sinh Viên K57 Ftu, Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên K44 Đại Học Cần Thơ, Mẫu Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Ueh K45, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Hoa Sen, Danh Sách Sinh Viên Hoa Sen, Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Đại Học, Danh Sách Sinh Viên Neu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Cần Thơ, Sách Dành Cho Sinh Viên Y, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sài Gòn, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên C++, Danh Sách Sinh Viên Đi Lm Thêm, Danh Sách Sinh Viên Ctu, Danh Sách Sinh Viên K14, Danh Sách Sinh Viên Yêu K43, Sắp Xếp Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Ueh K43, Danh Sách Sinh Viên Ntu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở, Danh Sách Sinh Viên Iuh, Danh Sách Sinh Viên Hiu, Danh Sách Sinh Viên K24 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K42 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Lớp, Danh Sách Sinh Viên Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nữ, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K25 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Thi Lại, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Thủ Dầu Một, Danh Sách Sinh Viên K32 Đại Học Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên K24 Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Ufm, Danh Sách Sinh Viên Y5, Danh Sách Sinh Viên Xls, Danh Sách Sinh Viên K41 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K40 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K39 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K36 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K19 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K22 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K34 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K58 Ftu, Danh Sách Gái Sinh Viên Sài Gòn, Danh Sách Gái Goi Sinh Viên Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên K38 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K37 Ueh, Danh Sách Tên Sinh Viên Excel, Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Ueh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Xây Dựng, Danh Sách Sinh Viên Xây Dựng, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Huế, Danh Sách Sinh Viên Nhập Học Fpt, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Thương Mại, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mỏ Địa Chất, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Quy Nhơn, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Hàng Hải, “danh Sách Sinh Viên” “dược”, Sách Dành Cho Sinh Viên Dược,

    Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Neu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Dtu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Hutech, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Kova 2022, Danh Sách Sinh Viên Được Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng Vallet 2014, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K20, Danh Sách Sinh Viên Cq48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Cq50 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K22, Danh Sách Sinh Viên Học Cải Thiện Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K15 Của Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K14, Danh Sách Sinh Viên K19 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Hành Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, Danh Sách Sinh Viên Khóa 48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K14 Học Viện Quản Lí Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quản Lý Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên K21 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quân Y, Danh Sách ứng Viên Trúng Tuyển Vị Trí : Nhân Viên Bán Hàng, Danh Sách Học Sinh Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên 5 Tốt, Danh Sách Sinh Viên Ueh K44, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Ueh K41, Danh Sách Sinh Viên Uit, Danh Sách Sinh Viên K57 Ftu, Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên K44 Đại Học Cần Thơ, Mẫu Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Ueh K45, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Hoa Sen, Danh Sách Sinh Viên Hoa Sen, Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Đại Học, Danh Sách Sinh Viên Neu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Cần Thơ, Sách Dành Cho Sinh Viên Y, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sài Gòn, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Hà Nội,

    --- Bài cũ hơn ---

  • Điều Kiện Để Dạy Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Ueh Là Gì?
  • 17 Học Sinh Quốc Tế Việt Úc Nhận Học Bổng Du Học Hơn 2 Triệu Usd
  • Chúc Mừng Nguyễn Hoàng Bình Đã Nhận Học Bổng Toànphần Sang Úc Du Học.
  • 4 Học Bổng Nghiên Cứu Bậc Sau Đại Học Tại Úc
  • Hành Trình Hỗ Trợ Sinh Viên Kế Toán, Tài Chính Của Cpa Australia
  • Ueh Dành Khoảng 7 Tỷ Đồng Học Bổng Cho Tân Sinh Viên Ueh Năm 2022

    --- Bài mới hơn ---

  • Review Anh Văn Hội Việt Mỹ Có Tốt Không? Vus Có Học Bổng Không?
  • Cách Viết Essay Xin Học Bổng: Hướng Dẫn 2022
  • Kinh Nghiệm Viết Essay Để Xin Học Bổng
  • Kinh Nghiệm Viết Bài Tiểu Luận
  • Sai Lầm Đáng Tiếc Khi Xin Học Bổng Du Học Nhật Bản 2022
  • Nhằm khuyến khích các tân sinh viên (SV) đạt thành tích cao trong kỳ thi THPT Quốc gia năm 2022 tiếp tục nỗ lực trên giảng đường đại học; đồng thời, tạo điều kiện cho các SV có hoàn cảnh khó khăn vững bước đến trường, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh (UEH) dự kiến trao 7 tỷ đồng học bổng, 802 suất cho tân SV Khóa 45.

    Có thể thấy, học bổng dành cho tân SV UEH tăng liên tục trong những năm gần đây, cụ thể: khoảng 1 tỷ đồng (năm 2022), khoảng 5 tỷ đồng (năm 2022) và khoảng 7 tỷ đồng (năm 2022). Học bổng năm 2022 được xem là có tổng giá trị cao nhất từ trước đến nay. Trong đó, nguồn phân bổ học bổng trích từ học phí (8%), còn lại là từ Quỹ Hỗ trợ sinh viên UEH.

    Đặc biệt, căn cứ vào điểm thi THPT Quốc gia năm 2022 (không phân biệt tổ hợp xét tuyển), Thủ khoa của Trường sẽ nhận được suất học bổng 20 triệu đồng, 2 Á khoa sẽ được tặng học bổng trị giá 15 triệu đồng/suất.

    Học bổng Khóa 45 – Đại học chính quy UEH bao gồm học bổng tuyển thẳng, học bổng xét tuyển và học bổng hỗ trợ học tập.

    UEH dành khoảng 5,5 tỷ đồng cho học bổng tuyển thẳng

    Tổng cộng có 582 tân SV Khóa 45 Đại học chính quy trúng tuyển diện xét tuyển thẳng được cấp học bổng. 355 SV đạt học bổng toàn phần một học kỳ – suất học bổng có giá trị bằng 100% mức học phí học kỳ cuối năm 2022 chương trình đại trà. 227 SV đạt học bổng toàn phần một năm học – suất học bổng có giá trị bằng 100% mức học phí học kỳ cuối năm 2022 và học kỳ đầu năm 2022 chương trình đại trà (không bao gồm học phần Giáo dục quốc phòng).

    Danh sách SV Khóa 45 – Đại học chính quy trúng tuyển diện xét tuyển thẳng – được cấp học bổng tuyển sinh năm 2022

    UEH dành khoảng 1,5 tỷ đồng cho học bổng xét tuyển và hỗ trợ học tập

    Đối với diện xét tuyển, căn cứ xét học bổng dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2022. 150 thí sinh trúng tuyển điểm cao làm thủ tục nhập học vào Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh từ 10/8 đến 17/8/2019 sẽ được nhận học bổng khuyến khích học tập theo ngành (65 suất toàn phần và 85 suất bán phần). Tổng mức học bổng khuyến khích học tập là khoảng 1 tỷ đồng.

    Đặc biệt, tân SV Khóa 45 trúng tuyển, có hoàn cảnh khó khăn không còn lo đánh mất cơ hội học tập tại Trường vì UEH dự kiến sẽ dành 70 suất học bổng hỗ trợ học tập cho các em.

    Nhờ chính sách học bổng này, nhiều SV UEH đã bước qua gian khó, viết tiếp ước mơ và tự tin vào đời với hành trang học vấn vững vàng. Cụ thể như trường hợp của SV Phạm Thị Hoa – Khóa 41 UEH, với những chia sẻ xúc động trong ngày vui tốt nghiệp năm nay: “Bốn năm trước nhờ sự giúp đỡ của nhà trường và Thầy Cô mà em được đi học dù đã trễ một tháng. Hơn thế nữa, em còn được Ban Giám hiệu trao học bổng miễn toàn bộ học phí bốn năm học. Hôm nay, em tốt nghiệp rồi. Em muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trường và quý Thầy Cô đã quan tâm hỗ trợ em trong suốt bốn năm học qua…”.

    Mẹ và cô giáo Kim Anh chung vui với tân cử nhân Phạm Thị Hoa trong ngày em tốt nghiệp

    Chính sách học bổng năm 2022 thực sự là nỗ lực lớn của UEH, không chỉ khuyến khích các SV tài năng mà còn mở ra cơ hội học tập cho các SV có hoàn cảnh khó khăn có thể tiếp tục theo đuổi đam mê, chinh phục các nấc thang tri thức.

    Ngoài học bổng nhập học, SV UEH có quá trình học tập và rèn luyện tốt tại Trường đều có cơ hội nhận học bổng khuyến khích học tập vào cuối mỗi học kỳ.

    Khóa SV thứ 45 – thế hệ đánh dấu cột mốc đặc biệt trên chặng đường phát triển của nhà trường, UEH đã và đang không ngừng đổi mới, quốc tế hóa chương trình đào tạo, hoạt động giảng dạy, đào tạo; hoàn thiện cơ sở vật chất, dịch vụ hỗ trợ,… để SV luôn tự hào về ngôi nhà chung UEH, quý phụ huynh an tâm khi lựa chọn UEH là nơi chắp cánh ước mơ cho con em mình.

    Tin, ảnh: Phòng Truyền thông và quan hệ công chúng, Phòng Quản lý đào tạo – Công tác sinh viên, Phòng Tài chính – Kế toán.

    --- Bài cũ hơn ---

  • Tổng Hợp Học Bổng Ngành Y Tại Đài Loan Cùng Tư Vấn Du Học Vinahure
  • Chương Trình Học Bổng Toyota Hỗ Trợ Tài Năng Trẻ Âm Nhạc Việt Nam Năm 2022
  • Thông Báo Tuyển Học Bổng Ngành Nấu Ăn Tại Tokyo
  • Học Bổng Du Học 2022 Từ Các Trường Hàng Đầu
  • Sang Anh Học Thạc Sĩ Bằng Học Bổng Chevening, Bạn Vẫn Còn Cơ Hội!
  • Học Bổng “Stepping Into The World” Dành Cho Sinh Viên Ueh – Premier Language School

    --- Bài mới hơn ---

  • Du Học Nhật Bản Với Học Bổng Asahi Báo Asahi
  • Fic Asahi Chuyên Xuất Khẩu Lao Động, Kỹ Sư Đi Nhật Và Tư Vấn Du Học.
  • Bạn Sẽ Nhận Được Gì Khi Tham Gia Học Bổng Báo Asahi
  • Cơ Hội Du Học Nhật Bản Hấp Dẫn Với Chương Trình Học Bổng Toàn Phần Asahi
  • Triển Khai Chương Trình Học Bổng Báo Asahi Nhật Bản
  • “STEPPING INTO THE WORLD “

    ĐƠN VỊ TÀI TRỢ

    Anh Ngữ Thượng Đỉnh 

    Anh Ngữ Giao Tiếp Quốc Tế LEECAM

    1. Đối tượng:

    – Là sinh viên hệ chính quy Đại học Kinh tế Tp. HCM (Khóa 35, 36 ,37 và 38)

    – Có tham gia các hoạt động phong trào, các hoạt động tình nguyện, công tác xã hội.

    – Đạt thành tích trong các cuộc thi, hoạt động từ cấp trường/cấp thành (và tương đương) trở lên, hoặc có điểm trung bình học tập học đầu năm 2012 từ 6.0 trở lên.

    – Ưu tiên:  Cán bộ Đoàn – Hội các cấp, sinh viên 5 Tốt, sinh viên có điểm chuẩn đầu vào từ 20 điểm (K38), sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,Đảng viên,…

    1. Số lượng và giá trị học bổng:

    – 50 suất học bổng trị giá 30% học phí khóa học.

    – 50 suất học bổng trị giá 40% học phí khóa học.

    – 20 suất học bổng 40% học phí khoá học cho 20 sinh viên đăng ký đầu tiên.

    – Hội Sinh viên trường sẽ xem xét đề xuất gia tăng số lượng học bổng nếu nhu cầu của sinh viên là lớn.

    Lưu ý:

    – Học bổng có giá trị 1 năm và không cho phép chuyển nhượng.

    – Học bổng áp dụng cho các khóa học Cao cấp của Anh Ngữ Thượng Đỉnh –Premier, Anh ngữ Giao tiếp quốc tế LEECAM

    1. Cách thức nhận học bổng:

    – Bước 1: Từ đây đến trước ngày 30/10/2012, các bạn sinh viên đăng ký theo mẫu

    – Bước 2: Từ ngày22/10/2012 đến 10/11/2012 sinh viên đến Văn PhòngĐoàn TN – Hội SV trường phòng B109– 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 để xác nhận các thông tin đã đăng ký và tạm nộp 500.000 VND tiền học phí ứng trước.(Tiền này sẽ được trừ trực tiếp lên phần học phí phải nộp ngay khi sinhviên ghi danh khóa học).

    Lưu ý: Khi liên hệ sinh viên mang theo thẻ SV và bản photo các loại giấy tờ chứng thực thành tích , hoặc in bản lịch sử tham gia hoạt động tại hệ thống mã vạch (http://www3.youth.ueh.edu.vn)

    – Bước 3: Hội sinh viên trường thông báo kết quả học bổng, sinh viên nhận học bổng đến văn phòng Đoàn TN – Hội SV trường phòng B109– 279 Nguyễn Tri Phương, Q.10 nhận giấy giới thiệu để đến các cơ sở đăng kí khóa học.

    Ban Thư ký Hội Sinh viên trường đề nghị các LCH SV khoa/ KTX hỗ trợ triển khai thông báo tới toàn thể sinh viên các khóa của trường nhằm hỗ trợ thiết thực nhất cho các sinh viên.

    Mọi thông tin chi tiết về các khóa học sinh viên vui lòng tham khảo tại website: www.pmier.edu.vn và www.iscleecam.edu.vn

    --- Bài cũ hơn ---

  • Thông Báo Về Chương Trình Học Bổng Lotte Đợt 1 Năm 2022 – Phòng Chăm Sóc & Hỗ Trợ Người Học
  • Bí Quyết Học Thủ Khoa Ueh – Từ Chị Hoàng Duyên
  • Hệ Thống Trường Quốc Tế Việt Úc
  • Học Bổng Du Học Úc Dành Cho Bậc Thạc Sĩ Của James Cook University Brisban
  • Các Chương Trình Học Bổng Thạc Sĩ Tại Úc
  • Trường Đại Học Kinh Tế(Ueh)

    --- Bài mới hơn ---

  • Ueh Tuyển Sinh Thạc Sĩ Bằng Đôi
  • Tuyển Sinh Năm 2022 Của Trường Đh Kinh Tế Tp Hcm
  • Trường Đại Học Bách Khoa – Đh Đà Nẵng Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2022
  • Trường Đại Học Bách Khoa, Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Livestream Tư Vấn Tuyển Sinh Năm 2022
  • Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 2 Năm 2022 Tại Tỉnh An Giang
  • Trường ĐH Kinh tế chúng tôi (59C Nguyễn Đình Chiểu, P.6, Q.3, chúng tôi – Điện thoại: 08.38295299 – Fax: 08.38250359) được thành lập trên cơ sở hợp nhất Trường ĐH Kinh tế chúng tôi (thành lập năm 1976), Trường ĐH Tài chính Kế toán chúng tôi (thành lập năm 1976) và Khoa Kinh tế thuộc Trường ĐH Tổng hợp chúng tôi theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

    Ngày 10/10/2000, Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 118/2000/QĐ-TTg về việc thay đổi tổ chức của ĐH Quốc gia chúng tôi theo quyết định này Trường ĐH Kinh tế thuộc ĐH Quốc gia chúng tôi tách ra thành Trường ĐH Kinh tế chúng tôi trực thuộc Bộ GD&ĐT.

    Trường ĐH Kinh tế chúng tôi là một trường ĐH đa ngành, với nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng. Trường có đội ngũ giáo sư, giảng viên được đào tạo từ nhiều nguồn, có trình độ cao, có uy tín khoa học và chuyên môn. Đây là một trong những điều kiện chính để trường từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, nâng cao vị thế và uy tín của mình trong xã hội. Trường ĐH Kinh tế chúng tôi là trường có số lượng người học thuộc các bậc, hệ đào tạo, từ Cử nhân đến Thạc sĩ, Tiến sĩ được coi là lớn nhất nước. Hiện nay, trường đào tạo bậc ĐH theo hai loại hình chính quy và vừa làm vừa học, đào tạo sau ĐH theo loại hình không tập trung; lưu lượng sinh viên, học viên của trường hằng năm khoảng trên 50.000.

    Mục tiêu của Trường ĐH Kinh tế chúng tôi là đào tạo, bồi dưỡng và cung cấp cho xã hội các nhà hoạch định chính sách kinh tế, các nhà quản trị doanh nghiệp và các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật. Mục tiêu chủ yếu thứ hai của trường là nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực kinh tế, quản lý, kinh doanh và luật nhằm tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế của đất nước; đồng thời bổ sung, phát triển lý luận về kinh tế trong điều kiện Việt Nam. Trường luôn mở rộng mối quan hệ hợp tác với các trường ĐH và các tổ chức trong và ngoài nước, nhằm từng bước bắt kịp chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học với các trường ĐH tiên tiến trên thế giới; quốc tế hóa kiến thức cho người học, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế của đất nước trong tương lai.

    Hiện nay, Trường ĐH Kinh tế chúng tôi là một trong 14 trường ĐH trọng điểm của quốc gia. Từ khi thành lập (1976) đến nay, trường đã đào tạo hàng chục ngàn cán bộ, nhà kinh tế, nhà quản lý có trình độ ĐH và sau ĐH cho cả nước; đảm bảo chất lượng, uy tín và được xã hội thừa nhận. Từ những thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, giảng viên và nhân viên Trường ĐH Kinh tế chúng tôi đã được Chủ tịch nước trao tặng 02 Huân chương Lao động hạng Ba (1986), 02 Huân chương Lao động hạng Nhì (1991), 02 Huân chương Lao động hạng Nhất (1996), Huân chương Độc lập hạng Ba (2001), Huân chương Độc lập hạng Nhì (2010) và danh hiệu Anh hùng Lao động (2006).

    Sứ mạng – Tầm nhìn

    Sứ mạng

    Trường ĐH Kinh tế chúng tôi (UEH) là nơi cung cấp cho người học các chương trình đào tạo chất lượng cao về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật; đồng thời chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu.

    Tầm nhìn

    Đến năm 2022, UEH sẽ trở thành một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và tư vấn về khoa học kinh tế, kinh doanh, quản lý và luật có uy tín ngang tầm với các cơ sở đào tạo ĐH trong khu vực châu Á. Trường cung cấp cho người học môi trường giáo dục ĐH và nghiên cứu khoa học tốt nhất, tính chuyên nghiệp cao; đảm bảo cho người học khi tốt nghiệp có đủ năng lực cạnh tranh và thích ứng nhanh với nền kinh tế toàn cầu.

    Giá trị

    Thấu hiểu nhu cầu của người học và xã hội;

    Chuyển giao kết quả nghiên cứu khoa học cho các tổ chức và doanh nghiệp;

    Quan tâm đến xây dựng đội ngũ có chuyên môn cao, năng động, có tinh thần trách nhiệm và đạo đức nghề nghiệp;

    Khuyến khích sử dụng công nghệ một cách sáng tạo trong môi trường làm việc, giảng dạy và học tập;

    Tự hào và phát huy truyền thống của trường.

    Mục tiêu

    Đào tạo theo chương trình tiên tiến để nhanh chóng ngang bằng trình độ khu vực và tiệm cận với giáo dục ĐH tinh hoa thế giới; thúc đẩy nghiên cứu khoa học đi vào hướng hàn lâm; và không ngừng hiện đại hóa, chuyên nghiệp hóa hoạt động quản trị nhà trường.

    --- Bài cũ hơn ---

  • Hướng Dẫn Đăng Ký Xét Tuyển Trực Tuyến Chương Trình Cử Nhân Tài Năng Isb Bbus
  • Hướng Dẫn Các Bước Chuẩn Bị Hồ Sơ Nhập Học Phương Thức 5
  • Tuyển Sinh Đại Học Ngân Hàng Tp.hcm
  • Ueh– Phân Hiệu Vĩnh Long Tuyển Sinh Đh Hệ Vừa Làm Vừa Học Năm 2022
  • Điểm Chuẩn Đại Học Bách Khoa Hà Nội Qua Từng Năm
  • Ueh Là Viết Tắt Của Từ Gì? Ý Nghĩa Logo Ueh Là Gì?

    --- Bài mới hơn ---

  • Ueh Công Bố Tuyển Sinh Khóa 47 Đại Học Chính Quy Năm 2022
  • Tuyển Sinh Học Viên Báo Chí Và Tuyên Truyền
  • Điểm Chuẩn Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông
  • Cách Dùng Băng Vệ Sinh Hàng Ngày Bạn Đã Biết?
  • Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội Năm 2022
  • 2022-01-13

    1511 views

    Số bài: 666

    1. UEH là viết tắt của từ gì?

    UEH là viết tắt của Trường Đại học Kinh tế Thành phố HCM có tên tiếng Anh là University of Economics Ho Chi Minh City. UEH là một trường đại học chuyên ngành kinh tế tại Việt Nam, nằm trong top 1000 trường đại học chuyên ngành kinh tế đứng đầu thế giới.

    2. Ý nghĩa Logo UEH

      Biểu tượng trong logo UEH

    Logo UEH sử dụng biểu tượng cách điệu 3 chữ UEH và 1976 nằm trong khối tròn với những tầng ý nghĩa sâu sắc.

    Biểu tượng UEH trong logo UEH chính là viết tắt của tên trường bằng tiếng Anh. UEH cách điệu tựa như trang sách lật mở, tượng trưng cho tri thức. Khi nhìn biểu tượng logo UEH này người nhìn dễ dàng liên tưởng đến giáo dục. Đồng thời 3 trang sách thiết kế lật mở tạo hình như một cao ốc hiện đại, một trung tâm kinh tế phát triển.

    Tiếp đó là con số 1976 chính là năm thành lập của trường. Khi đặt con số này dưới biểu tượng nhằm thể hiện bề dày, truyền thống lịch sử và sự phát triển của ngôi trường.

    Hình khối tròn tổng thể trong logo UEH tạo tỷ lệ hình học cân đối, hài hòa tạo tâm lý tích cực. Phần chữ xung quanh biểu tượng khối tròn chính là 2 dòng chữ tiếng Việt (Trường Đại học Kinh tế TP. HCM) và tên tiếng Anh (University of Economics Ho Chi Minh City) được phân cách bằng 2 hình thoi. Hai hình thoi 2 bên trong logo UEH tượng trưng cho chiếc mũ cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ,.. mà trường đã, đang và sẽ đào tạo.

    Màu sắc logo UEH sử dụng là gam màu xanh dương, nửa trên logo sử dụng gam màu đậm hơn, nửa dưới logo sử dụng gam màu nhạt hơn. Màu xanh dương trong thiết kế logo UEH mang đến ấn tượng vì tạo cảm nhận về sự đảm bảo, tính chắc chắn và độ tin cậy. Đó cũng là những thông điệp mà trường đại học này mong muốn xây dựng cho sinh viên.

    Logo UEH này được sử dụng chính thức trong mọi hoạt động truyền thông của trường. Ngoài ra, trường còn thiết kế một logo phụ khá đơn giản chủ đạo là chữ UEH nổi bật với dòng chữ University of Economics Ho Chi Minh City.

    3. Giới thiệu trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

    Trường đại học kinh tế thành phố HCM được thành lập năm 1976 theo quyết định số 2819/GD-ĐT ngày 09/7/1996 của Bô trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, hiện có cơ sở chính tại 59C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 6, Quận 3, TP.HCM.

    Trường được đánh giá là 1 trong 14 trường đại học công lập trọng điểm quốc gia. Trường đào tạo nguồn nhân lực cả trình độ đại học và sau đại học đa ngành, nhiều bậc, hệ đào tạo đa dạng chủ yếu về kinh tế, quản lý, quản trị và luật. Hiện tại, trường hợp tác với nhiều trường đại học, học viên nghiên cứu ở các nước ngoài để nhằm bắt kịp chất lượng đào tạo, cụ thể: Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada, Hà Lan, New Zealand, Phần Lan và Hàn Quốc.

    Trường đào tạo đại học theo hệ chính quy và vừa học vừa làm, đào tạo sau đại học theo loại hình không tập trung, lưu lương sinh viên hàng năm của trường lên tới trên 35.000 người.

    Mục tiêu chính của trường là đào tạo, cung cấp cho xã hội các nhà kinh tế, nhà quản trị doanh nghiệp, các chuyên gia kinh tế, quản lý, luật. Thứ hai là nghiên cứu khoa học về kinh tế, quản lý, kinh doanh, luật nhằm giúp giải quyết vấn đề phát sinh trong quá trình phát triển kinh tế cũng như góp phần phát triển nền kinh tế của đất nước.

    Từ khi thành lập năm 1976, trường đã đạt nhiều thành tựu, đảm bảo chất lượng, uy tín. Trường từng được chủ tịch nước trao tặng 02 huân chương lao động hạng 3 (1986), 02 huân chương lao động hạng nhì (1991), 02 huân chương lao động hạng nhất (1996), huân chương độc lập hạng 2 (2001), huân chương độc lập hạng nhì (2010) và danh hiệu anh hùng lao động (2006).

    Hiện UEH có tới 11 cơ sở trên khắp các quận tại chúng tôi và 2 khu KTX tại quận 1 và quận 5.

    Các chuyên ngành đào tạo gồm 14 chuyên ngành chính:

    Khoa kinh tế, khoa quản trị, khoa kinh doanh quốc tế – marketing, khoa tài chính, khoa ngân hàng, khoa kế toán, khoa toán – thống kê, khoa công nghệ thông tin kinh doanh, khoa lý luận chính trị, khoa luật, khoa quản lý nhà nước, khoa ngoại ngữ kinh tế, khoa du lịch.

    Như vậy, sau 43 năm hình thành và phát triển, trường đại học kinh tế chúng tôi đã đóng góp nhiều nhân lực về tài chính, quản lý, luật cho sự phát triển của đất nước. UEH cũng đã từng bước xây dựng logo UEH và nhận diện thương hiệu phù hợp để tồn tại và phát triển ngày càng mở rộng hơn nữa.

    --- Bài cũ hơn ---

  • Ueh Công Bố Điểm Trúng Tuyển Đại Học Chính Quy Theo Phương Thức 4
  • Top 10 Trường Cao Đẳng Chất Lượng Đào Tạo Tốt Nhất Tại Tp. Hcm ✔️ Namsaigon.edu.vn
  • Tại Sao Chọn Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
  • Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn Tuyển Sinh 2022
  • In Sai Toàn Bộ Mã Ngành Của Trường Đh Bách Khoatrong Cuốn Những Điều Cần Biết
  • Khóa Luyện Thi Cao Học Ueh 2022

    --- Bài mới hơn ---

  • Ueh Tổ Chức Hội Nghị Tổng Kết Tuyển Sinh Năm 2022 Và Triển Khai Kế Hoạch Tuyển Sinh Năm 2022
  • Ueh Lần Đầu Tuyển Sinh Thông Qua Kết Quả Thi Đánh Giá Năng Lực
  • Tuyển Sinh Sau Đại Học Năm 2022
  • Trường Đại Học Ngân Hàngtuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Đợt 1 Năm 2022
  • Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Bách Khoa Đà Nẵng Năm 2022
  • – Môn thi tuyển và ngày thi tuyển:

    Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị học (môn chủ chốt).

    Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh thương mại sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Marketing căn bản (môn chủ chốt).

    Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kinh doanh quốc tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Kinh doanh quốc tế (môn chủ chốt).

    Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Lý thuyết tài chính (môn chủ chốt).

    Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Ngân hàng sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Ngân hàng và các định chế tài chính (môn chủ chốt).

    Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Tài chính công sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý tài chính – ngân hàng (môn chủ chốt).

    Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Kế toán sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Nguyên lý kế toán (môn chủ chốt).

    Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công, sẽ thi 3 môn: Anh văn, kiểm tra năng lực dạng GMAT, Quản trị các tổ chức công (môn chủ chốt).

    Thí sinh dự thi tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế sẽ thi 3 môn: Anh văn, Luật dân sự, Luật thương mại (môn chủ chốt).

    – Ngày thi tuyển: ngày 20 tháng 09 năm 2022

    Tổng kết tỷ lệ đậu các trường trong năm 2022 của a/c học viên tham gia ôn thi cao học tại Trung tâm luyện thi cao học 247, Trung tâm luyện thi cao học kinh tế 247 đã giành được những chiến thắng vô cùng vang dội với tỷ lệ đậu cao học các trường rất cao, đạt những vị trí Thủ khoa, Á Khoa, Tam khoa với số điểm gần như tuyệt đối:

    *Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022 (Tính tới thời điểm tháng 07/2019):

    1. Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 24
    2. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%
    3. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1-2019 tỷ lệ đậu 100%
    4. ĐH Tài Chính – Marketing (UFM) 2022 – Đợt 1 tỷ lệ đậu 100%
    5. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

    * Tỷ lệ đậu cao học kinh tế các trường trong kỳ thi 2022 như sau:

    1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2018 tỷ lệ đậu 100%

    2. ĐH Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 97%- Cả 3 vị trí Thủ Khoa – Á Khoa – Tam Khoa đều thuộc về Trung Tâm 247

    3. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

    4. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2018 tỷ lệ dậu 100%

    5. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

    6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2018 tỷ lệ đậu 99%~100%

    7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

    8. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2-2018 tỷ lệ đậu 100%

    9. ĐH Ngân Hàng TPHCM 2022 – tỷ lệ đậu 100%

    * Tỷ lệ đậu cao học các trường thi cao học 2022:

    1. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2017 tỷ lệ đậu 100%

    2. Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 100%- Với 1 Tam Khoa

    3. ĐH Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 99%

    4. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 99%

    5. ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 97%- Với 1 Thủ Khoa – 3 Á Khoa – 1 Tam Khoa đều học tại Trung Tâm 247

    6. ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 -2017 tỷ lệ đậu 99%~100%

    7. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 1 – 2022 tỷ lệ đậu 97% với 1 Thủ khoa chuyên ngành TCNH

    8. ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 100%

    9. ĐH Mở TPHCM (OU) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Thủ Khoa

    10. ĐH Tài chính – Marketing 2022 – đợt 2 tỷ lệ đậu 99% – Với 1 Á Khoa

    11. Tôn Đức Thắng đợt 1-2017 tỷ lệ đậu 100%

    * Tỷ lệ đậu cao học 2022 tại TT247 là 98% cụ thể như sau:

    ☛ ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 99%

    ☛ Kinh tế – Luật (UEL) 2022 tỷ lệ đậu 100%

    ☛ Tôn Đức Thắng đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 99% với 1 Thủ khoa

    ☛ Hutech đợt 1-2016 tỷ lệ đậu 100%

    ☛ ĐH Kinh tế TPHCM (UEH) đợt 2 – 2022 tỷ lệ đậu 95% với rất nhiều a/c điểm cao gần tuyệt đối 10 điểm

    ☛ ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 1 -2016 tỷ lệ đậu 100% với 1 Tam Khoa

    ☛ ĐH Mở TPHCM (OU) 2022 – tỷ lệ đậu cao học 97% với 1 Á Khoa.

    ☛ ĐH Tài chính – Marketing (UFM) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 99%

    ☛ ĐH Sài Gòn (SGU) đợt 2 -2016 tỷ lệ đậu 100%

    Để được tư vấn tốt nhất và đăng ký học thử khóa luyện thi cao học a/c vui lòng liên hệ:

    Hotline: 0945 060 462 – 0975 146 043

    Email: [email protected]

    Website: chúng tôi www.facebook.com/luyenthicaohoc247

    ĐH KINH TẾ TPHCM (UEH) TB TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ KINH TẾ – NĂM 2022 ĐỢT 2(TẤT CẢ CÁC CHUYÊN NGÀNH)

    --- Bài cũ hơn ---

  • Ueh Tuyển Sinh Khóa 46 Sẽ Xét Tuyển 5.800 Chỉ Tiêu Theo 5 Phương Thức
  • Ueh Tuyển Sinh Thạc Sĩ Cho 9 Chuyên Ngành
  • Khóa Luyện Thi Cao Học Ueh 2022 Đợt 1
  • Ueh Tuyển Sinh Thạc Sĩ Quản Trị Y Tế Và Chăm Sóc Sức Khỏe
  • Trường Cao Đẳng Công Nghệ Bách Khoa Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh Năm
  • Ueh Là Trường Gì? Cơ Hội Việc Làm Của Sinh Viên Trường Ueh

    --- Bài mới hơn ---

  • Trường Cao Đẳng Công Nghiệp 4
  • Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghiệp Hà Nội
  • Trường Phổ Thông Trung Học Công Nghiệp Hoà Bình
  • Trường Cao Đẳng Kinh Tế Công Nghiệp Hà Nội
  • Mã Và Trường Đại Học Công Nghiệp Dệt May Hà Nội
  • Việc làm Kế toán – Kiểm toán

    “UEH” là viết tắt của “University of Economics Ho Chi Minh City” – là trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh chuyên đào tạo các ngành về kinh tế tại Việt Nam. Đây là một trong những trường công lập trọng điểm của Việt Nam và được xếp vào top các trường đứng đầu thế giới về chuyên ngành kinh tế. Trường UEH được thành lập vào năm 1976, dựa trên cơ sở sát nhập của 3 trường đó là: trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, trường đại học tài chính kế toán thành phố Hồ Chí Minh và khoa kinh tế thuộc trường đại học tổng hợp thành phố Hồ Chí Minh. Trải qua hơn 30 năm thành lập, nhà trường đã đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp cho gần 200.000 cử nhân, hơn 5000 thạc sĩ và gần 500 tiến sĩ ở các ngành khác nhau cũng như giữ mức ổn định khoảng 50.000 sinh viên/ năm.

    Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp cho sinh viên chương trình đào tạo chất lượng cao về ngành khoa học kinh tế – quản trị kinh doanh, đồng thời cũng chuyển giao những kết quả nghiên cứu khoa học đi vào thực tiễn, góp phần phát triển nguồn nhân lực để phục vụ cho quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Dự kiến đến năm 2022, đây sẽ là một trung tâm đào tạo và nghiên cứu chuyên sâu về tư vấn khoa học kinh tế – quản trị kinh doanh uy tín, mang tầm cỡ châu lục.

    2. Thông tin về trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

    2.1. Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh 2022

    Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh (mã trường là KSA) có phương án tuyển sinh năm 2022 cho tất cả các ngành với chỉ tiêu tổng là 5000 sinh viên với nhiều phương thức khác nhau.

    2.1.1. Phương thức xét tuyển thẳng cho tất cả các ngành

    Chỉ tiêu đặt ra cho phương thức xét tuyển này chiếm 28% tổng chỉ tiêu của cả trường. Trong đó cụ thể là:

    – Đối tượng xét tuyển:

    + Xét tuyển các thí sinh theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo.

    + Xét tuyển những thí sinh có giải thưởng cấp tỉnh, cấp thành phố (giải nhất, nhì, ba) theo những yêu cầu sau:

    * Thí sinh có môn đạt giải nằm trong tổ hợp các môn để xét tuyển đại học chính quy 2022 của trường.

    * Tổng điểm trung bình học lực của 3 năm THPT phải đạt loại khá trở lên.

    * Thí sinh phải có điểm trung bình môn tiếng Anh năm lớp 12 đạt từ 6,5 điểm trở lên.

    + Xét tuyển đối với những thí sinh đạt loại giỏi cả 3 năm THPT của tất cả các trường trên cả nước và có điểm môn tiếng Anh trung bình lớp 12 đạt 8,0 trở lên.

    + Các thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn (tính đến thời điểm nộp hồ sơ), trong đó với IELTS đạt 6,0 trở lên hoặc TOEFL iBT đạt từ 60 điểm trở lên. Bên cạnh đó, điểm trung bình 3 năm THPT cũng phải đạt loại khá trở lên.

    – Nguyên tắc để xét tuyển giữa các đối tượng đó là xét ưu tiên cho các đối tượng từ 1 – 4 và các thí sinh đăng ký 1 nguyện vọng cho đối tượng cao nhất. Trong đó, cụ thể từng đối tượng sẽ xét tuyển theo nguyên tắc khác nhau:

    + Đối tượng đầu tiên: xét tuyển theo nguyên tắc của Bộ giáo dục và Đào tạo.

    + Đối tượng 2 và 3 sẽ xét tuyển theo thứ tự:

    * Theo thứ tự thí sinh đạt giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố ( dành cho đối tượng 2).

    * Theo điểm trung bình học lực năm lớp 12 đến lớp 10.

    * Xét tuyển theo điểm trung bình môn Toán lớp 12.

    * Xét tuyển theo điểm trung bình môn tiếng Anh lớp 12.

    + Đối tượng 4 sẽ xét tuyển theo thứ tự:

    * Xét theo điểm thi IELTS hoặc TOEFL iBT.

    * Xét theo điểm trung bình học lực năm lớp 12 đến lớp 10.

    * Xét tuyển theo điểm trung bình môn Toán năm lớp 12.

    2.1.2. Phương thức xét tuyển thẳng vào chương trình cử nhân tài năng

    Với phương thức xét tuyển này, đối tượng là những thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh quốc tế còn thời hạn và đạt IELTS từ 6,0 trở lên hay TOEFL iBT từ 60 điểm trở lên, thêm vào đó là điểm trung bình học lực của 3 năm THPT đạt loại khá trở lên.

    Nguyên tắc để xét tuyển theo phương thức này là theo thứ tự:

    – Xét theo điểm IELTS hoặc TOEFL iBT.

    – Xét theo điểm trung bình học lực lớp 12 đến lớp 10.

    – Xét theo điểm trung bình của môn Toán năm lớp 12.

    Và chỉ tiêu xét tuyển theo phương thức này chỉ chiếm 2% trong tổng chỉ tiêu của cả trường.

    2.1.3. Phương thức xét tuyển dựa vào kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2022

    Đây là phương thức xét tuyển chủ yếu ở hầu hết các trường đại học, cao đẳng hiện nay theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Với phương thức này, nhà trường tuyển đến 70% sinh viên trong tổng số chỉ tiêu đặt ra của trường. Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hay các bằng cấp tương đương theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo có tham gia kỳ thi THPT quốc gia đều đủ điều kiện tham gia đăng ký nộp hồ sơ ứng tuyển.

    Nguyên tắc để xét tuyển đối với phương thức này là:

    – Xét theo điểm chuẩn trúng tuyển của từng ngành xét tuyển bằng nhau đối với những tổ hợp bài thi, môn thi.

    – Xét tuyển điểm tổng của các môn thi, bài thi theo thang điểm 10 và điểm công ưu tiên theo từng khu vực, đối tượng khác nhau và sẽ được làm tròn đến 2 chữ số thập phân theo quy chế của tuyển sinh đại học chính quy.

    – Đối với từng ngành khác nhau, thí sinh sẽ được xét tuyển một cách công bằng, bình đẳng theo kết quả thi có được.

    – Nếu các thí sinh đã trúng tuyển 1 nguyện vọng rồi thì sẽ không xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo nữa.

    – Đối với trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh ( UEH) chỉ sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển, không chấp nhận những trường hợp miễn thi môn tiếng Anh hay sử dụng điểm thi bảo lưu từ những năm trước.

    Tiêu chí phụ để xét tuyển đó là: các thí sinh khi có số điểm bằng nhau ở cuối danh sách và đã vượt chỉ tiêu thì trường sẽ xét theo kết quả của môn Toán, sau đó đến môn tiếng Anh và cuối cùng là theo thứ tự nguyện vọng của thí sinh.

    2.2. Điểm chuẩn đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh 2022

    Trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh công bố điểm chuẩn năm 2022 hệ chính quy của tất cả các ngành theo thứ tự từ cao xuống thấp như sau:

    – Ngành kinh doanh quốc tế có điểm chuẩn cao nhất là 25,1 điểm

    – Ngành Marketing với điểm chuẩn là 24,9 điểm

    – Ngành ngôn ngữ Anh: 24,55 điểm

    – Ngành quản trị khách sạn: 24,4, điểm

    – Ngành kinh doanh thương mại: 24,4 điểm

    – Ngành quản trị kinh doanh: 24,25 điểm

    – Ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành: 23,9 điểm

    – Ngành kinh tế: 23,3 điểm

    – Ngành hệ thống thông tin quản lý: 23,25 điểm

    – Ngành tài chính ngân hàng: 23,1 điểm

    – Ngành luật: 23 điểm

    – Ngành kế toán: 22,9 điểm

    – Ngành kỹ thuật phần mềm: 22,51 điểm

    – Ngành toán kinh tế: 21,83 điểm

    – Ngành thống kê kinh tế: 21,81 điểm

    – Chuyên ngành quản trị bệnh viện: 21,8 điểm

    – Ngành quản lý công: 21,6 điểm

    2.3. Học phí trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh

    Học phí của trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh năm 2022 đối với từng chương trình đào tạo và từng chuyên ngành là khác nhau. Cụ thể là:

    – Đối với chương trình đào tạo đại trà, học phí là 585.000 đồng/ tín chỉ. Theo đó, tổng học phí cả năm khoảng 18.500.000 đồng.

    – Đối với chương trình đào tạo chất lượng cao, học phí một năm tính đến thời điểm hiện tại của các ngành là:

    + Ngành quản trị: 32.000.000 đồng

    + Ngành kinh doanh quốc tế: 36.500.000 đồng

    + Ngành tài chính: 32.000.000 đồng

    + Ngành ngân hàng: 32.000.000 đồng

    + Ngành kế toán doanh nghiệp: 35.000.000 đồng

    + Ngành ngoại thương: 36.500.000 đồng

    + Ngành kiểm toán: 35.000.000 đồng

    + Ngành kinh doanh thương mại: 36.500.000 đồng

    + Ngành marketing: 36.500.000 đồng

    + Ngành luật kinh doanh: 35.000.000 đồng

    Các ngành trên nếu học và giảng dạy bằng tiếng Anh thì học phí mỗi năm sẽ là 40.000.000 đồng

    3. Cơ hội việc làm của sinh viên UEH

    Ngày nay, cơ hội việc làm các ngành thuộc nhóm kinh tế đang được đánh giá là khá khả quan, đặc biệt là sinh viên tốt nghiệp từ những trường đại học có uy tín và chất lượng có như trường đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh. Bởi thực tế cho thấy, nền kinh tế – xã hội ngày càng phát triển, nhu cầu nguồn nhân lực cũng ngày càng tăng lên. Nhất là trong những ngành kinh tế thì yêu cầu về nhân lực trình độ cao là điều tất yếu. Thêm vào đó là sự ra đời của hàng loạt những tập đoàn, công ty, doanh nghiệp lớn kinh doanh về nhiều lĩnh vực khác nhau, do đó, cơ hội mở ra đối với sinh viên trường UEH là vô cùng lớn.

    Ngoài ra, nhà trường cũng không ngừng liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, công ty, tổ chức nhiều chương trình định hướng nghề nghiệp cho sinh viên, tạo điều kiện cho sinh viên khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí, công ty uy tín. Sinh viên sau khi tốt nghiệp các chuyên ngành có thể làm việc ở nhiều vị trí khác nhau và lĩnh vực đa dạng như quản trị kinh doanh, kế toán, marketing, tài chính ngân hàng, luật,…. đều là những nghề không thể thiếu ở bất cứ các doanh nghiệp, công ty nào. Đặc biệt, đây là trường đào tạo cũng như yêu cầu cao về trình độ tiếng Anh của sinh viên, do đó khi ra trường, với khả năng tiếng Anh tốt sẽ là một lợi thế lớn và giúp họ có thể dễ dàng xin được rất nhiều vị trí công việc cao với mức lương hấp dẫn.

    --- Bài cũ hơn ---

  • Tổng Hợp 32 Mã Ngành Đại Học Bách Khoa Đà Nẵng
  • Tuyển Sinh Trường Đại Học Bách Khoa
  • Trường Cao Đẳng Nghề Bách Khoa Hà Nội
  • Trường Trung Cấp Bách Khoa Sài Gòn
  • Tuyển Sinh Trường Cao Đẳng Bách Khoa Nam Sài Gòn
  • Điều Kiện Để Dạy Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Ueh Là Gì?

    --- Bài mới hơn ---

  • Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh
  • Các Bước Săn Học Bổng Toàn Phần Du Học Singapore Dễ Dàng
  • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu
  • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu: Bài Luận, Phỏng Vấn, Học Phí, Các Ngành Học
  • Học Bổng Trường Chuyên Môn Tập Đoàn Aoyama Medical Kỳ Tháng 04/2018
  • Bạn là sinh viên năm nhất muốn tìm hiểu về chính sách học bổng UEH. Bài viết hôm nay xin giới thiệu cho các bạn biết những loại học bổng khuyến khích học tập mà sinh viên UEH cần biết.

    Đây là học bổng dành cho sinh viên đạt kết quả học tập và điểm rèn luyện từ loại khá trở lên, đồng thời không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng hay còn trong chỉ tiêu được cấp học bổng. Đối với tân sinh viên, học bổng này dành cho các bạn sinh viên có kết quả xét

    Có 3 loại suất học bổng UEH như sau:

    • Suất học bổng toàn phần: Mức học bổng này có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
    • Suất học bổng bán phần: Mức học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
    • Học bổng loại xuất sắc: Bằng 120% suất học bổng toàn phần.

    Điều kiện để được xét học bổng:

    • Đối với học bổng loại xuất sắc: Được áp dụng đối với những sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện xuất sắc.
    • Đối với học bổng loại giỏi: Được áp dụng đối với những sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt.
    • Đối với học bổng loại khá: Được áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

    Loại học bổng này dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài các đối tượng chính sách. Để được nhận suất học bổng này, sinh viên phải đạt kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

    Học bổng cũng dành cho các bạn là tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

    Cũng tương tự với học bổng Khuyến khích học tập UEH thì học bổng Hỗ trợ học tập cũng được chia thành 2 suất học bổng là bán phần và toàn phần. Điều kiện để được xét học bổng như sau:

    • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
    • Kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên.
    • Không có môn nào điểm dưới 5 theo thang điểm 10 đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng.
    • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.
    • Chưa được nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 1 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

    Còn đối với các bạn là tân sinh viên để được được học bổng hỗ trợ học tập UEH cần đáp ứng các điều kiện sau:

    • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
    • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 1 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

    --- Bài cũ hơn ---

  • 17 Học Sinh Quốc Tế Việt Úc Nhận Học Bổng Du Học Hơn 2 Triệu Usd
  • Chúc Mừng Nguyễn Hoàng Bình Đã Nhận Học Bổng Toànphần Sang Úc Du Học.
  • 4 Học Bổng Nghiên Cứu Bậc Sau Đại Học Tại Úc
  • Hành Trình Hỗ Trợ Sinh Viên Kế Toán, Tài Chính Của Cpa Australia
  • Những Lưu Ý Để Apply Học Bổng Chính Phủ Úc
  • Cơ Hội Nhận Học Bổng A

    --- Bài mới hơn ---

  • Câu Hỏi Thường Gặp Của Ứng Viên
  • Du Học Nhật Bản Phát Báo 2022
  • Chương Trình Học Bổng Báo Yomiuri
  • Học Bổng Ielts Prize 2022/20 Bắt Đầu Nhận Hồ Sơ Từ Hôm Nay Với 30 Suất Dành Cho Sinh Viên Toàn Khu Vực Đông Á
  • Các Loại Học Bổng Nhật Bản
  • Càng gần kỳ khai giảng, quỹ học bổng của các trường càng trở nên hạn hẹp. Do vậy, việc đăng ký sớm, trong khoảng tháng 4 đến tháng 6 tháng sẽ giúp bạn tăng cơ hội giành học bổng A-level từ 30%, 40% và cao nhất là 100% học phí. Bên cạnh đó, việc nộp hồ sơ sớm cũng mang đến nhiều lựa chọn hơn về trường, ngành, địa điểm cũng như hình thức học bán trú, nội trú hay tư thục. Trong trường hợp không đỗ nguyện vọng 1, bạn vẫn còn nhiều thời gian để tìm kiếm và đăng ký thi trường khác.

    Sunrise Vietnam hỗ trợ làm thủ tục và hồ sơ du học, làm hồ sơ thăm thân, dịch thuật, họp phụ huynh…

    Về chương trình A-level

    A-level hoặc GCE A-level (General Certificate of Education Advanced Level) là bằng tốt nghiệp giáo dục cơ bản được cấp bởi cơ quan Giáo dục Anh quốc và lãnh thổ trực thuộc cho học sinh hoàn tất bậc trung học hoặc cấp dự bị đại học.

    A-level được công nhận bởi hầu hết các trường đại học, và là một tiêu chuẩn đánh giá xét tuyển thí sinh tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland. Chương trình thường kéo dài 2 năm và chia làm 2 bậc, tương đương với lớp 11 và 12 tại Việt Nam. Học sinh sẽ được học chuyên sâu về các môn khoa học nhân văn, nghệ thuật, khoa học, và khoa học xã hội hoặc thực tiễn hơn như kỹ thuật, công nghiệp, giải trí và du lịch.

    Điều kiện theo học chương trình A-level

    Những học sinh đã tốt nghiệp lớp 10 hoặc 11 tại Việt Nam có kết quả học tập tốt đều có khả năng được chấp nhận vào chương trình này. Cụ thể, học sinh hoàn tất lớp 10 và trên 16 tuổi, tối thiểu đạt điểm C cho 5 bài thi GCSE (trong đó có môn Toán) hoặc tương đương; có tối thiểu IELTS 5.5 hoặc TOEFL ibt 71.

    Danh sách các trường có học bổng A-level từ 30% đến 100%

    Bellerbys College

    Trường đạt danh hiệu “Star High School”. Hơn 60% học sinh A-level của trường được nhận vào các trường đại học trong nhóm “Russell Group Universities”. 50% học sinh khối A-level đậu vào các trường đại học Top 20 tại Anh. 50% giáo viên trường là thạc sĩ, tiến sĩ tại các trường danh tiếng như Oxford hoặc Cambridge.

    Abbey DLD College

    Trường có chương trình luyện thi vào ĐH Oxford và Cambridge (Oxbridge Preparation programme). Năm 2022, 99% sinh viên Việt Nam tốt nghiệp chương trình A-Level, trong đó 48% đạt điểm A* – A, 44% học sinh của Abbey DLD được nhận học tại các trường thuộc Russell Group. Nhiều học sinh được nhận vào Cambridge, Oxford, Warwick….

    CATS College

    Trường có 60 kinh nghiệm trong đào tạo trung học. Theo Times, 92% học sinh A-Level của CATS đỗ vào Top 50 đại học hàng đầu. Học sinh Việt Nam tại CATS College có kết quả học tập tốt. Đa số vào được những trường danh tiếng như Imperial College London, Học viện kinh tế & chính trị London (LSE), University College London, ĐH Durham

    Cambridge Tutors College (CTC)

    CTC quốc tế chuẩn bị cho học sinh đậu vào các trường ĐH danh tiếng ở Anh như Oxford, Cambridge, Imperial College, UCL và The London School of Economics (LSE). Năm 2022, kết quả A-level của trường đạt loại xuất sắc: 42,9% đạt điểm A*, A; 72,4% đạt A*, B; 115 học sinh đạt A*

    Trường được thành lập năm 1973 tại London. Sau hơn 40 năm hoạt động, MPW là điểm đến của những học sinh muốn nhập học tại các trường đại học danh tiếng. Lớp học A-Level tại MPW có sĩ số nhỏ. 66% học sinh quốc tế nhận điểm AA*. Nhiều em đỗ đạt các trường thuộc Russell Group.

    Kings Colleges

    Trường được thành lập vào năm 1957 với quy mô lớp học nhỏ, do đó, học sinh học tập có hiệu quả và kết quả cao. Kết quả A-level năm 2022: điểm trung bình đạt 272,9; 94,5% học sinh đạt điểm A*, A, B (1 trong 5 trường công có kết quả cao nhất); 100% học sinh đạt A*, A môn Toán.

    (Nguồn: Sunrise Việt Nam)

    --- Bài cũ hơn ---

  • Học Bổng Asean Và Astar: Những Điều Cần Biết
  • Tìm Hiểu Chi Tiết Về Học Bổng A*star Của Singapore
  • Học Bổng Chính Phủ New Zealand: Những Điều Bạn Chưa Biết
  • Săn Học Bổng Tiếng Anh Ngắn Hạn Dễ Như Trở Bàn Tay
  • 10 Website Tiếng Anh Miễn Phí Giúp Bạn “săn” Học Bổng Du Học
  • Các Loại Học Bổng Ueh Dành Cho Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Tp. Hcm

    --- Bài mới hơn ---

  • Giới Thiệu Và Liên Hệ Công Ty Du Học Ue
  • Du Học Hungary: Về Các Trường Đại Học, Thành Phố Nên Sống Và Chi Phí Học Tập
  • Du Học Nghề Úc: Hành Trình Ngắn, Tương Lai Dài, Lương $61,000/năm!
  • Du Học Nghề Tại Úc
  • Tất Tần Tật Về Du Học Nghề Tại Mỹ ” Amec
  • Hằng năm, Trường Đại học Kinh tế TP. HCM dành nhiều suất học bổng cho sinh viên hiện tại và tân sinh viên. Học bổng UEH có 03 loại học bổng chính cụ thể như sau:

    Các loại học bổng UEH

    Học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có kết quả học tập và rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu được cấp học bổng.

    Đối với tân sinh viên, học bổng khuyến khích học tập dành cho sinh viên có kết quả xét tuyển đầu vào cao mỗi khóa.

    Học bổng hỗ trợ học tập dành cho sinh viên đang theo học Đại học Kinh tế TP. HCM có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách. Để được nhận học bổng này, sinh viên phải có kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

    Học bổng hỗ trợ học tập cũng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

    Học bổng từ các đơn vị ngoài trường là học bổng được các cá nhân, đơn vị ngoài UEH cấp cho sinh viên bằng nhiều hình thức được UEH liên kết, tiếp nhận và triển khai trong năm.

    Giá trị suất học bổng UEH

    Có 02 loại suất học bổng UEH:

    • Suất học bổng toàn phần: là suất học bổng có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
    • Suất học bổng bán phần: là suất học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.

    Điều kiện nhận học bổng UEH

    Học bổng Khuyến khích học tập:

    Sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập cần thỏa mãn các điều kiện sau:

    • Có kết quả học tập và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
    • Đạt 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;
    • Số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ (∑ ai) phải lớn hơn hoặc bằng 15 tín chỉ.
    • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;
    • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

    Tân sinh viên được xét học bổng khuyến khích học tập UEH cần thỏa các điều kiện sau:

    • Có điểm xét tuyển đầu vào xét thứ tự từ trên xuống theo chỉ tiêu phân bổ học bổng UEH;
    • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

    Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống đến khi hết số suất học bổng đã được xác định. Nếu sinh viên có cùng kết quả học tập thì sinh viên nào có điểm rèn luyện cao hơn sẽ được ưu tiên.

    Học bổng Hỗ trợ học tập:

    Sinh viên tham gia học bổng hỗ trợ học tập UEH cần thỏa mãn các điều kiện sau:

    • Thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh gia đình khó khăn;
    • Có kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên;
    • Không có môn nào dưới điểm 5 (theo thang điểm 10) đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng;
    • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng;
    • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 01 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

    Sinh viên phải nộp đơn đề nghị xét học bổng hỗ trợ học tập UEH.

    Nếu số lượng sinh viên đủ điều kiện được cấp học bổng nhiều hơn số suất học bổng được phân bổ thì Hội đồng xét học bổng sẽ tiến hành xét, cấp học bổng theo thứ tự ưu tiên từ trên xuống dưới đến hết số suất học bổng đã được xác định.

    Học bổng cho sinh viên Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS

    Sinh viên theo học Chương trình Cử nhân Tài năng ISB BBUS với thành tích xuất sắc sẽ được Viện ISB trao các suất học bổng giao lưu văn hóa Study Tour.

    Giá trị học bổng: bao gồm tiền mặt và một suất giao lưu văn hóa tại trường đại học ở nước ngoài (giá trị tiền mặt và địa điểm thay đổi mỗi năm).

    Điều kiện nhận học bổng:

    • Sinh viên cử nhân tài năng hiện đang học tập và đào tạo tại Viện ISB
    • Học bổng được xét dựa vào điểm trung bình năm học và sinh viên không có học phần nào phải học lại, thi lại (điểm trung bình xét học bổng từ cao xuống thấp và thay đổi theo từng năm học)
    • Sinh viên có hạnh kiểm, điểm rèn luyện tốt, tích cực tham gia các hoạt động ngoại khóa, công tác xã hội của Trường, Viện.

    Hi vọng những thông tin về học bổng UEH kể trên giúp các bạn sinh viên càng thêm tự tin, không ngừng tích lũy kiến thức và kỹ năng trên con đường học tập sắp tới.

    Nguồn: Trường Đại học Kinh tế TP. HCM

    --- Bài cũ hơn ---

  • Du Học Phần Lan: Tại Sao Nên Chọn Edulinks ?
  • Tìm Hiểu Về Ef Education First
  • So Sánh Chi Phí Du Học Các Nước 2022
  • Hội Thảo Du Học Quốc Tế Của Ef
  • Hội Thảo Du Học 2022
  • Web hay
  • Links hay
  • Guest-posts
  • Push
  • Chủ đề top 10
  • Chủ đề top 20
  • Chủ đề top 30
  • Chủ đề top 40
  • Chủ đề top 50
  • Chủ đề top 60
  • Chủ đề top 70
  • Chủ đề top 80
  • Chủ đề top 90
  • Chủ đề top 100
  • Bài viết top 10
  • Bài viết top 20
  • Bài viết top 30
  • Bài viết top 40
  • Bài viết top 50
  • Bài viết top 60
  • Bài viết top 70
  • Bài viết top 80
  • Bài viết top 90
  • Bài viết top 100
  • Chủ đề top 10
  • Chủ đề top 20
  • Chủ đề top 30
  • Chủ đề top 40
  • Chủ đề top 50
  • Chủ đề top 60
  • Chủ đề top 70
  • Chủ đề top 80
  • Chủ đề top 90
  • Chủ đề top 100
  • Bài viết top 10
  • Bài viết top 20
  • Bài viết top 30
  • Bài viết top 40
  • Bài viết top 50
  • Bài viết top 60
  • Bài viết top 70
  • Bài viết top 80
  • Bài viết top 90
  • Bài viết top 100