Bổ Sung Mã Ngành Xuất Nhập Khẩu 【Chi Tiết Mã Ngành 8299】

--- Bài mới hơn ---

 • Đăng Ký Mã Ngành Kinh Doanh Dịch Vụ Ăn Uống
 • Dịch Vụ Ăn Uống Cho Hộ Kinh Doanh Và Công Ty: Thủ Tục Và Lưu Ý
 • Thủ Tục Xin Giấy Phép Kinh Doanh Tiếng Anh Chuẩn Nhất 2022
 • Điều Kiện Xin Giấy Phép Kinh Doanh Spa
 • Làm Giấy Phép Kinh Doanh Spa
 • Mã ngành xuất nhập khẩu được rất nhiều doanh nghiệp tìm kiếm để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu. Trong kinh doanh, ngành nghề xuất nhập khẩu là một trong các lĩnh vực hàng đầu về kinh doanh đang được sự ưu tiên và quan tâm của nhà nước. Để hoạt động kinh doanh về xuất nhập khẩu thì công ty cần đăng ký ngành nghề xuất nhập khẩu vào trong nội dung của đăng ký kinh doanh. Vậy thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu như thế nào? Mã ngành nghề xuất nhập khẩu cụ thể ra sao? Chi tiết mã ngành 8299 là gì? Bài viết sau sẽ giúp bạn giải đáp một cách chi tiết.

  Điều kiện kinh doanh mã ngành xuất nhập khẩu

  Doanh nghiệp chỉ được kinh doanh hoạt động xuất nhập khẩu hãy đăng ký bổ sung mã ngành 8299 khi đáp ứng 3 điều kiện sau:

  • Một là, thực hiện việc đăng ký kinh doanh theo luật định, đảm bảo có đủ ngành nghề kinh doanh phù hợp với hàng hóa dự định xuất nhập khẩu. Ví dụ: Để nhập khẩu rượu doanh nghiệp cần đảm bảo có ngành nghề bán buôn, bán lẻ rượu.
  • Hai là, thực hiện đủ việc công bố chất lượng hàng hóa (nếu có) đối với các loại hàng hóa mà pháp luật quy định phải công ty, sau đó mới được thực hiện việc nhập hàng, xuất hàng.
  • Ba là, thực hiện đúng quy trình về thủ tục hải quan và nộp thuế xuất nhập khẩu.

  Hướng dẫn tra cứu chi tiết mã ngành xuất nhập khẩu (Mã ngành 8299)

  Chi tiết mã ngành 8299 gồm:

  • Xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh.
  • Ủy thác và nhận sự ủy thác của việc Xuất, nhập khẩu về hàng hóa.

  Chi tiết mã ngành 5229 gồm:

  • Hoạt động từ những đại lý bán vé máy bay.
  • Hoạt động từ đại lý làm những thủ tục về hải quan.

  Một số quy định đối với ngành nghề xuất nhập khẩu

  1. Đối với công ty có vốn nước ngoài

  • Dựa vào nghị định số 09/2018/NĐ-CP đã quy định thì công ty có vốn nước ngoài bắt buộc phải thực hiện đăng ký về ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu vào trước khi hoạt động kinh doanh.
   • Nội dung việc tiến hành quyền Xuất, nhập khẩu cần phải dựa vào lộ trình được ghi nhận ở trong biểu cam kết mà có thành viên là Việt Nam.
   • Công ty cần phải ghi rõ nội dung quyền nhập khẩu, quyền xuất khẩu và mã HS của hàng hóa dự kiến để Xuất, nhập khẩu ở trong giấy phép kinh doanh.

  2. Đối với vốn công ty Việt Nam

  • Chi nhánh của thương nhân được phép Xuất, nhập khẩu hàng hóa theo sự ủy quyền từ thương nhân.
  • Dựa vào luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ở điều số 07 tại khoản 05 thì việc kinh doanh Xuất, nhập khẩu là quyền của công ty.

  Trình tự bổ sung mã ngành xuất nhập khẩu

  Để bổ sung ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần làm thủ tục bổ sung mã ngành xuất nhập khẩu theo trình tự sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ để nộp cho Phòng Đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch đầu tư

  Thành phần hồ sơ bổ sung mã ngành xuất nhập khẩu bao gồm:

  • Biên bản cuộc họp của đại HĐ cổ đông hay biên bản cuộc họp của HĐ thành viên.
  • Thông báo việc thay đổi nội dung về đăng ký doanh nghiệp.
  • Bản sao công chứng của Giấy tờ chứng thực về cá nhân đối với người đi nộp hồ sơ.
  • Giấy tờ uỷ quyền đến người đi nộp hồ sơ, nội dung hợp đồng về dịch vụ đối với các tổ chức mà được sự uỷ quyền thực hiện nộp hồ sơ (Trong trường hợp khi người được đại diện pháp luật mà trực tiếp đi nộp hồ sơ, sẽ không cần sự uỷ quyền).
  • Quyết định của đại HĐ cổ đông hay Quyết định của HĐ thành viên hay Quyết định đối với chủ sở hữu của công ty TNHH MTV.

  Chú ý: Công ty có thể thực hiện đăng ký Xuất, nhập khẩu chỉ trong 01 hay một số mặt hàng mà thay vì thực hiện xuất, nhập khẩu những mặt hàng của doanh nghiệp kinh doanh.

  Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ, sau đó chờ nhận kết quả

  – Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung ngành nghề như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  – Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  – Vì từ ngày 1-7-2015, Giấy CN đăng ký doanh nghiệp khi được cấp thì sẽ không có thể hiện những nội dung của ngành nghề, nên khi thực hiện thay đổi các ngành nghề, thì công ty chỉ được nhận về kết quả sẽ là Giấy tờ xác nhận của việc thay đổi trong nội dung về đăng ký doanh nghiệp và sẽ không được cấp mới về giấy CN đăng ký doanh nghiệp.

  Bước 3: Thực hiện công bố nội dung thông tin về đăng ký doanh nghiệp

  – Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục thay đổi, bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  – Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  IV/ Quy định về thông báo bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu

  – Theo quy của Luật Doanh nghiệp thì khi thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp phải thực hiện thủ tục công bố công khai trên Cổng thông tin quốc gia. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới công ty phải thực hiện công bố nội dung đăng ký kinh doanh mới theo đúng quy định.

  – Trừ việc thay đổi địa điểm kinh doanh, chi nhánh công ty, văn phòng đại diện của công ty thì không phải thực hiện thủ tục công bố thông tin trên Cổng thông tin quốc gia. Còn việc bổ sung ngành nghề kinh doanh chắc chắn phải thực hiện thủ tục này.

  – Cụ thể về vấn đề này Điều 49 của nghị định 78/NĐ-CP/2015 hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp, quy định cụ thể như sau:

  Điều 49. Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh

  1. Trường hợp bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

  • Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  • Ngành, nghề đăng ký bổ sung hoặc thay đổi;
  • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp

  Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

  2. Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

  3. Trường hợp hồ sơ thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

  4. Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi, bổ sung ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

  – Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan thuế, cơ quan quản lý lao động, cơ quan thống kê, cơ quan bảo hiểm xã hội;

  – Định kỳ Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thông tin bổ sung ngành nghề kinh doanh cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố – nơi công ty, doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

  – Các tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà công ty phải công khai theo quy định của pháp luật.

  Dịch vụ bổ sung mã ngành xuất nhập khẩu tại Nam Việt Luật

  – Đặc biệt, khi nhận được ủy quyền, Nam Việt Luật sẽ thay khách hàng soạn thảo thủ tục, nộp hồ sơ và lấy kết quả để trả cho khách hàng một cách nhành chóng, để giúp công ty của bạn thuận lợi kinh doanh ngành nghề muốn bổ sung hay muốn thay đổi. Đến Nam Việt Luật, bạn sẽ được:

  • Tư vấn tận tình về mã ngành nghề kinh doanh xuất nhập khẩu
  • Thực hiện thủ tục công bố thông tin bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu sau khi thay đổi, bổ sung mã ngành xuất nhập khẩu cho khách hàng. Và những thủ tục cần lưu ý sau đó cho khách hàng.

  – Công ty Nam Việt Luật chúng tôi không những cung cấp dịch vụ thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh mà còn có các dịch thay đổi đăng ký kinh doanh khác như thay đổi tên công ty, thay đổi địa chỉ trụ sở chính, thay đổi đại diện pháp luật, thay đổi chủ sở hữu, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, thay đổi thành viên hoặc cổ đông công ty, tăng vốn điều lệ, thay đổi cơ cấu ti lệ góp vốn… Nên để được tư vấn, hướng dẫn chi tiết hơn về thủ tục bổ sung ngành nghề bạn hãy liên hệ ngay đến Nam Việt Luật để được hỗ trợ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng Ra Thông Báo Tuyển Sinh 2022
 • Trường Đại Học Y Dược Hải Phòng
 • Mã Ngành, Mã Trường Đại Học Y Dược Tphcm
 • Ngành Y Đa Khoa Là Gì? Ngành Y Đa Khoa Học Những Gì
 • Bảng Mã Ngành Các Ngành Xây Dựng
 • Mã Ngành Nghề Khi Đăng Ký Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu

  --- Bài mới hơn ---

 • Mã Ngành Xây Dựng Công Trình Kỹ Thuật Xây Dựng
 • Mã Ngành Xây Dựng Công Trình Dân Dụng, Công Nghiệp Mã Hóa Theo Quyết Định Số 27/2018/qđ
 • Bảng Mã Ngành Các Ngành Xây Dựng
 • Ngành Y Đa Khoa Là Gì? Ngành Y Đa Khoa Học Những Gì
 • Mã Ngành, Mã Trường Đại Học Y Dược Tphcm
 • Tôi muốn thành lập công ty có hoạt động xuất nhập khẩu. Để có thể kinh doanh xuất nhập khẩu, tôi cần phải đăng ký mã ngành như thế nào?

  Người gửi: Trung Kiên ( Nam Định )

  Cảm ơn Bạn đã gửi câu hỏi về chuyên mục tư vấn của Công ty tư vấn Khánh An. Với câu hỏi của Bạn, chúng tôi xin đưa ra quan điểm tư vấn như sau:

  – Luật doanh nghiệp 2014;

  – Nghị định 78/2015/nđ-cp về đăng ký doanh nghiệp;

  – Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;

  – Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg về ban hành hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam.

  a, Hiểu thế nào về hoạt động xuất nhập khẩu?

  Điều 28 Luật Thương mại năm 2005 có quy định về hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa như sau:

  “1. Xuất khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa ra khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

  2. Nhập khẩu hàng hóa là việc hàng hoá được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.

  b, Đăng ký mã ngành cho hoạt động xuất nhập khẩu

  Điều 7 Luật Doanh nghiệp năm 2014 ghi nhận “Kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu” là quyền của doanh nghiệp.

  Điều 3 Nghị định 187/2013/NĐ-CP quy định:

  Chi nhánh thương nhân được xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo ủy quyền của thương nhân.

  2. Đối với thương nhân có vốn đầu tư nước ngoài, công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam:

  3. Đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có điều kiện, khi xuất khẩu, nhập khẩu, ngoài việc thực hiện quy định của Nghị định này, thương nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa đó.”

  Ngoài ra, căn cứ biểu mẫu kèm theo Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT, tại phần kê khai thông tin trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, hoạt động “xuất nhập khẩu” thuộc thông tin “Đăng ký thuế” chứ không thuộc thông tin về “ngành nghề kinh doanh”.

  Để đăng ký ngành nghề cho hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp tiến hành ghi ngành nghề kinh doanh theo mã ngành kinh tế cấp 4 được ban hành kèm theo quyết định số 10/2017/QĐ-TTg. Tuy nhiên, trong hệ thống mã ngành sẽ không có phân ngành cho hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu. Bởi vậy, khi kê khai thông tin trong giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, cần ghi “Có” tại mục “đăng ký xuất khẩu” trong phần “Thông tin đăng ký thuế”. Trường hợp doanh nghiệp muốn thể hiện hoạt động xuất nhập khẩu trong phần ngành nghề kinh doanh thì có thể kê khai vào phần tên ngành là “Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu” và phần mã ngành là “8299”.

  Mục 3 – ngành nghề kinh doanh

  Mục 5 – thông tin đăng ký thuế:

  UY TÍN – CHẤT LƯỢNG – HIỆU QUẢ CAO Là những giá trị chúng tôi mang tới cho các Quý Khách hàng. Đáp lại những giá trị đó là những phản hồi rất tích cực đã mang lại động lực cho Khánh An phát triển như ngày hôm nay.

  Hãy liên hệ ngay cho chúng tôi để được NHẬN TƯ VẤN MIỄN PHÍ qua số Hotline: 02466.885.821 hoặc 096.987.7894. Email: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Chuyển Sang Visa E
 • Mã Ngành 4663 Bán Buôn Vật Liệu, Thiết Bị Lắp Đặt Khác Trong Xây Dựng
 • Phân Loại Ngành Nghề Kinh Doanh Theo Vsic Và Cpc Tạm Thời
 • Tra Cứu Mã Ngành, Nghề Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
 • Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022 Của Trường Đại Học Ngoại Ngữ
 • Thủ Tục Bổ Sung Ngành Nghề Xuất Nhập Khẩu

  --- Bài mới hơn ---

 • Mã Ngành Nghề Kinh Doanh Của Công Ty Xây Dựng
 • Hệ Mã Trường: Ytc Đại Học Y Dược Cần Thơ
 • Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Thực Phẩm Chức Năng
 • Mã Ngành Nghề Dịch Vụ Ăn Uống Được Mã Hóa Theo Hệ Thống Ngành Nghề Kinh Tế Việt Nam
 • Điều Kiện Kinh Doanh Spa, Chăm Sóc Sắc Đẹp Massage Xoa Bóp Gội Đầu
 • Xuất nhập khẩu là một trong những lĩnh vực kinh doanh hàng đầu đang được nhà nước ta quan tâm và ưu tiên nhằm giúp lưu thông hàng hóa, mở rộng thị trường, tạo mối quan hệ làm ăn với các quốc gia khác để thúc đẩy sự phát triển của nền kinh tế. Để kinh doanh xuất nhập khẩu, doanh nghiệp cần bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu trong nội dung đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.

  Thủ tục bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu được thực hiên như sau:

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ nộp Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch đầu tư

  Hồ sơ bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu gồm:

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/ Biên bản họp hội đồng thành viên
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông/Quyết định của hội đồng thành viên/ Quyết định của chủ sở hữu công ty TNHH 1 thành viên.
  • Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ, Hợp đồng dịch vụ với tổ chức được uỷ quyền nộp hồ sơ (Trường hợp người đại diện theo pháp luật trực tiếp nộp hồ sơ thì không cần uỷ quyền nộp hồ sơ)
  • Bản công chứng Giấy tờ chứng thực cá nhân của người nộp hồ sơ

  1.

  Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết:

  -Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

  -Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa

  8299

  Điều 16

  Nghị định 187/2013/NĐ-CP

  2.

  – Hoạt động của các đại lý bán vé máy bay;

  – Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

  5229

  Lưu ý: Doanh nghiệp có thể đăng ký xuất nhập khẩu chỉ một hoặc một vài mặt hàng thay vì “Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh”.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và nhận kết quả

  Doanh nghiệp đăng ký tài khoản và nộp hồ sơ bằng chữ ký số hoặc tài khoản đăng ký kinh doanh qua mạng điện tử tới Sở kế hoạch và đầu tư

  Sau 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ sở kế hoạch đầu tư sẽ trả lời về tính hợp lệ của hồ sơ và thông báo doanh nghiệp tới nhận kết quả hoặc sửa đổi bổ sung hồ sơ.

  Kết quả nhận được: Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  Do từ ngày 01/07/2015, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được cấp sẽ không thể hiện nội dung ngành nghề, do đó khi thay đổi ngành nghề thì doanh nghiệp sẽ chỉ nhận kết quả là Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp mà không cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.

  Bước 3: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp

  Doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ gồm Giấy đề nghị công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp, Giấy uỷ quyền cho cá nhân nộp hồ sơ, chứng minh thư công chứng của người nộp hồ sơ nộp trực tiếp tại sở kế hoạch đầu tư sau khi nhận kết quả.

  Lệ phí công bố thông tin theo quy định là 300.000 đồng

  Mọi vấn đề cần hỗ trợ, quý khách hàng vui lòng liên hệ với công ty luật Việt An để được tư vấn và sử dụng dịch vụ bổ sung ngành nghề xuất nhập khẩu tốt nhất.

  Nền kinh tế trên thế giới ngày càng phát triển, nhu cầu giao trao đổi, thông thương hàng hóa giữa các quốc gia khu vực ngày càng lớn. Do vậy, nhu cầu gửi

  Mua bán hàng hóa là một ngành nghề khá phổ biến hiện nay. Hầu hết các doanh nghiệp kinh doanh ngành nghề này thường có quy mô vừa và nhỏ hoặc kinh doanh dưới

  Kể từ ngày 14/6/2017, khi lập Thông báo phát hành hóa đơn, người nộp thuế sẽ sử dụng các mẫu biểu kê khai tại ứng dụng HTKK 3.4.4, iHTKK 3.4.5 thay cho các

  Hải Phòng là thành phố cảng quan trọng, trung tâm công nghiệp, cảng biển, đồng thời cũng là trung tâm kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục, khoa học, thương mại

  Không những là xu thế mới của giới trẻ, trong thời đại công nghệ 4.0 hầu hết mọi người để tiết kiệm thời gian và chi phí mua báo đọc truyền thống

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đăng Ký Mã Ngành Thiết Kế Website
 • Danh Sách Ngành Nghề Được Ưu Tiên Cấp Visa E7 Hàn Quốc
 • Mã Ngành Bán Buôn Vật Liệu, Thiết Bị Lắp Đặt Khác Trong Xây Dựng Mã Hóa Theo Quyết Định Số 27/2018/qđ
 • Thành Lập Nhà Sách Và Văn Phòng Phẩm Theo Quy Định Pháp Luật
 • Chi Tiết Mã Ngành 7410 【Hoạt Động Thiết Kế Chuyên Dụng】
 • Mã Ngành Kinh Doanh Thiết Bị Y Tế Và Sản Xuất Khẩu Trang Y Tế

  --- Bài mới hơn ---

 • Bổ Sung Mã Ngành 4663 Về Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng
 • Mã Ngành Điện Năng Lượng Mặt Trời Chính Xác Là Bao Nhiêu?
 • Các Giấy Tờ Pháp Lý Để Lưu Hành Sản Phẩm Máy Lọc Nước Trên Thị Trường
 • Quy Trình Cấp Giấy Phép Kinh Doanh Mật Ong (Thủ Tục 2022)
 • Đăng Ký Kinh Doanh Mật Ong
 • 1

  Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng

  3250

  2

  Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế

  4659

  3

  Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

  4772

  Thủ tục đăng ký kinh doanh mã ngành nghề sản xuất, kinh doanh thiết bị y tế.

  Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ bổ sung mã ngành kinh doanh thiết bị y tế

  Hồ sơ để thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề kinh doanh cần chuẩn bị sẽ gồm các thành phần như sau :

  • Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp về bổ sung mã ngành kinh doanh thiết bị y tế, sản xuất khẩu trang y tế.
  • Biên bản họp về việc bổ sung ngành nghề sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình, phục hồi chức năng. ( Của công ty TNNH 2 thành viên, công ty cổ phần hoặc công ty hợp danh).
  • Quyết định về việc bổ sung ngành nghề sản xuất khẩu trang y tế và kinh doanh các thiết bị y tế khác.
  • Văn bản ủy quyền cho cá nhận thực hiện nộp và nhận kết quả hồ sơ.

  Bước 2: Nộp hồ sơ và chờ nhận kết quả bổ sung ngành nghề sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình, phục hồi chức năng

  Doanh nghiệp nộp hồ sơ thay đổi, bổ sung mã ngành nghề sản xuất khẩu trang y tế và kinh doanh thiết bị y tế như trên đến Phòng đăng ký kinh doanh của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Và nhận kết quả sau 3 ngày làm việc

  Doanh nghiệp sẽ được Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Trong đó sẽ thể hiện các nội dung đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp bao gồm cả các ngành nghề kinh doanh mới bổ sung.

  Bước 3 : Đăng bố cáo thông tin thay đổi của doanh nghiệp

  Doanh nghiệp sau khi hoàn tất thủ tục bổ sung ngành nghề sản xuất và kinh doanh thiết bị y tế thì phải công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận được Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

  Hiện nay khi doanh nghiệp nộp hồ sơ, để thuận tiện Phòng đăng ký kinh doanh sẽ thu lệ phí đăng bố cáo và sẽ công bố thông tin thay đổi của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sau khi thông tin được thay đổi. Doanh nghiệp không cần thiết đăng thông tin trên báo giấy như trước nữa.

  Điều kiện kinh doanh trang thiết bị y tế

  Theo Nghị định 169/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 36/2016/NĐ-CP về quản lý trang thiết bị y tế, doanh nghiệp muốn sản xuất và kinh doanh thiết bị y tế, trong đó có mã ngành sản xuất khẩu trang y tế thì phải tuân thủ những điều kiện sau:

  Đối với người phụ trách chuyên môn:

  • Có đội ngũ nhân viên đáp ứng được yêu cầu sản xuất đối với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở sản xuất.
  • Có trình độ từ cao đẳng kỹ thuật trang thiết bị y tế trở lên hoặc trình độ từ đại học chuyên ngành kỹ thuật hoặc chuyên ngành y, dược trở lên;
  • Có thời gian công tác trực tiếp về kỹ thuật trang thiết bị y tế tại các cơ sở trang thiết bị y tế từ 24 tháng trở lên;
  • Làm việc toàn thời gian tại cơ sở sản xuất. Việc phân công, bổ nhiệm người phụ trách chuyên môn của cơ sở sản xuất phải được thể hiện bằng văn bản.

  Đối với cơ sở vật chất, thiết bị và quản lý chất lượng

  • Có địa điểm, diện tích, nhà xưởng sản xuất phù hợp với yêu cầu của việc sản xuất khẩu trang
  • Có thiết bị và quy trình sản xuất, kiểm tra chất lượng phù hợp với yêu cầu của việc sản xuất khẩu trang y tế. Trường hợp không có thiết bị kiểm tra chất lượng thì phải có hợp đồng với cơ sở đủ năng lực kiểm tra chất lượng để kiểm tra chất lượng khẩu trang y tế.
  • Có kho tàng bảo quản đáp ứng các điều kiện tối thiểu sau đây:
   • Có diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng khẩu trang y tế được bảo quản;
   • Bảo đảm thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm;
   • Đáp ứng yêu cầu bảo quản khác của khẩu trang y tế theo hướng dẫn sử dụng.
  • Có phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế từ cơ sở sản xuất đến nơi giao hàng phù hợp khẩu trang y tế. Trường hợp cơ sở không có kho tàng và phương tiện vận chuyển khẩu trang y tế thì phải có hợp đồng với cơ sở đáp ứng yêu cầu về kho tàng và vận chuyển khẩu trang y tế.
  • Đạt tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 trước ngày 01 tháng 01 năm 2022 và hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485 trước ngày ngày 01 tháng 01 năm 2022.

  Dịch vụ bổ sung mã ngành nghề kinh doanh thiết bị y tế- Nam Việt Luật

  Công ty Nam Việt Luật ngoại trừ có thể thực hiện bổ sung mã ngành nghề sản xuất thiết bị và kinh doanh thiết bị y tế mà còn kể cả các ngành nghề kinh doanh khác. Hoặc thay đổi bất kỳ nội dung đăng ký kinh nào nào của doanh nghiệp như đổi đại diện pháp luật, tăng vốn hoặc thay đổi cơ cấu góp vốn, chuyển loại hinh doanh nghiệp, đổi tên công ty, đổi địa chỉ, thay đổi ngành nghề kinh doanh, thay đổi thành viên công ty, thay đổi chủ sở hữu…

  Nếu các bạn cảm thấy việc thực hiện thủ tục bổ sung ngành nghề khá rắc rối, phức tạp thì vì sao không tìm đến công ty Nam Việt Luật. Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh trọn gói giá rẻ cho quý khách hàng từ khâu tư vấn, soạn hồ sơ miễn phí, nhận viên chúng tôi sẽ đến gặp khách hàng ký hồ sơ và thay mặt khách hàng nộp hồ sơ, nhận kết quả và cuối cùng sẽ giao trả kết quả tới tận tay khách hàng.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mã Ngành Kinh Doanh 4659 Bán Buôn Máy Móc, Thiết Bị Và Phụ Tùng Máy Khác
 • Nhóm Mã Ngành Kinh Doanh Hoạt Động Lưu Trú Khách Sạn Và Dịch Vụ Ăn Uống
 • Quy Định Về Doanh Nghiệp Kinh Doanh Khai Thác Và Quản Lý Chợ
 • Điều Kiện, Thủ Tục Đăng Ký Kinh Doanh Quán Karaoke
 • Bổ Sung Mã Ngành In Ấn Quảng Cáo ( Chi Tiết: Mã Ngành 1811)
 • Xuất Khẩu Lao Động Lê Nguyễn

  --- Bài mới hơn ---

 • Top 5 Trường Đại Học Tại California Du Học Sinh Không Nên Bỏ Qua
 • Du Học Hè Los Angeles
 • 4 Trò Lừa Chuyên Nghiệp Của Các Công Ty Du Học
 • Đại Học Illinois Tại Chicago: Học Bổng, Điều Kiện
 • Du Học Mỹ Tại Bang Illinois Và Trở Thành Sinh Viên Đại Học Illinois Chicago, Tại Sao Không?
 • 💵 💵 💵 Du học Úc – Tại sao không? 🎓 🎓 🎓

  Nước Úc được đánh giá là quốc gia thứ hai trên thế giới có môi trường lý tưởng cho người dân sinh sống, học tập và làm việc. Số lượng học sinh, sinh viên Việt Nam nói riêng và sinh viên quốc tế nói chung lựa chọn du học Úc đang tăng lên một cách đều đặn.

  Hiện nay, Theo thống kê của Cục Đào tạo với nước ngoài (Bộ GD&ĐT), nước ta hiện có trên 100.000 DHS theo học tại 49 quốc gia, vùng lãnh thổ, trong đó khoảng 90% đi học bằng kinh phí tự túc. Trong đó, số lượng sinh viên Việt Nam đang theo học tại Úc là cao nhất với hơn 25.000 người.

  ❓ Úc thực sự là một xứ sở xinh đẹp và là nơi học tập lý tưởng cho du học sinh, với các đặc điểm:

  – Cùng với Anh Quốc và Hoa Kỳ, Úc là một trong ba quốc gia hàng đầu thế giới có tỷ lệ du học sinh cao. Nền giáo dục Úc có chất lượng cao, đồng bộ và bằng cấp quốc tế được công nhận khắp thế giới.

  – Đất nước văn minh có nền kỹ thuật công nghệ cao

  – Hệ thống giáo dục linh hoạt, chương trình được xây dựng liên thông giữa các bậc học.

  – Các khoá học, ngành học đa dạng, phương pháp học tập cải tiến, sáng tạo.

  – Môi trường sống an toàn, thân thiện, hài hoà.

  – Xã hội đa văn hoá, không phân biệt chủng tộc. Du học sinh sẽ dễ dàng hội nhập. Các giáo viên cũng có kinh nghiệm giảng dạy học sinh đến từ nhiều quốc gia khác nhau.

  – Mức sống cao nhưng chi phí sinh hoạt hợp lý (khoảng 15.000 – 18.000 đô la Úc/năm), thấp hơn nhiều so với Anh và Mỹ.

  – Cơ hội làm thêm ngoài giờ học (tối đa 40 giờ/2tuần). Tỉ lệ thất nghiệp tại Úc khá thấp.

  – Cơ hội việc làm và định cư tại Úc sau khi du học khá cao sau khi chính sách visa thay đổi. (ở lại từ 2 đến 4 năm)

  – Các dịch vụ hỗ trợ sinh viên tốt.

  – Khí hậu ấm áp, cách Việt Nam khoảng 8 giờ bay

  --- Bài cũ hơn ---

 • Giới Thiệu Học Viện Kaplan Singapore: Học Phí Và Các Chuyên Ngành
 • Top 5 Công Ty Tư Vấn Du Học Hà Lan Uy Tín
 • Giới Thiệu Về Công Ty Tư Vấn Du Học & Định Cư Emk Global Vietnam
 • Học Viện Erc Singapore: Học Bổng, Điều Kiện
 • Trường Dạy Tiếng Nhật Đông Du Có Tốt Không? Từ A Tới Z Về Trường Đông Du
 • Mã Ngành Sản Xuất Thực Phẩm

  --- Bài mới hơn ---

 • Mã Ngành 4633 Bán Buôn Đồ Uống
 • Mã Ngành 4632 Bán Buôn Thực Phẩm
 • Giấy Phép Kinh Doanh Bán Buôn Rượu
 • Giới Thiệu Mã Ngành Sư Phạm Toán Học
 • Mã Ngành Sản Xuất Máy Tính, Phần Mềm Theo Quyết Định 27/2018 Ban Hành Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam
 • Ngành nghề sản xuất thực phẩm gồm: Sản xuất các loại bánh từ bột; Sản xuất đường, Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo; Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự; Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn ; Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu: (thủ tục thành lập công ty sản xuất thực phẩm); Dịch vụ thành lập công ty chế biến thực phẩm; tư vấn thành lập công ty chế biến thực phẩm.

  107: Sản xuất thực phẩm khác

  Nhóm này gồm: Sản xuất các loại bánh, sản xuất đường và kẹo, sản xuất mỳ và các sản phẩm tương tự, các phần ăn sẵn, cà phê, chè và rau gia vị cũng như các thực phẩm đặc biệt và dễ hỏng.

  1071 – 10710: Sản xuất các loại bánh từ bột

  Nhóm này gồm:

  Sản xuất các loại bánh từ bột như:

  – Sản xuất bánh ngọt khô hoặc làm lạnh, bánh tơi;

  – Sản xuất bánh mỳ và bánh cuộn;

  – Sản xuất bánh nướng tươi, bánh ngọt, bánh pate, bánh nhân hoa quả…

  – Sản xuất bánh bit cot, bánh quy và các loại bánh ngọt khô khác;

  – Sản xuất bánh ngọt và bánh bit cot có bảo quản;

  – Sản xuất sản phẩm ăn nhẹ (bánh quy, bánh ròn, bánh quy cây..) mặn hoặc ngọt;

  – Sản xuất bánh bắp;

  – Sản xuất bánh ngọt làm lạnh: bánh mềm, bánh cuộn, bánh quế…

  – Sản xuất các sản phẩm từ bột (mì ống) được phân vào nhóm 10740 (Sản xuất mỳ ống, mỳ sợi và các sản phẩm tương tự);

  – Sản xuất khoai tây chiên được phân vào nhóm 1030 (Chế biến và bảo quản rau quả);

  – Nướng bánh dùng ngay được phân vào ngành 56 (Dịch vụ ăn uống).

  1072 – 10720: Sản xuất đường

  Nhóm này gồm:

  – Sản xuất đường tinh luyện (sucro) và đường từ các cây có đường khác như cải, cây thích và cây cọ, thốt nốt;

  – Sản xuất đường dạng lỏng;

  – Sản xuất mật đường;

  – Sản xuất đường và mật cây thích.

  Loại trừ : Sản xuất gluco, mật gluco, manto được phân vào nhóm 10620 (Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột).

  1073 – 10730: Sản xuất ca cao, sôcôla và mứt kẹo

  Nhóm này gồm:

  – Sản xuất ca cao, dầu ca cao, bơ ca cao, mỡ ca cao;

  – Sản xuất sô cô la và kẹo sô cô la;

  – Sản xuất kẹo: kẹo cứng, sô cô la trắng, kẹo cao su, kẹo nu ga, kẹo mềm;

  – Sản xuất kẹo cao su;

  – Ngâm tẩm đường cho quả, hạt cây và các bộ phận của cây;

  – Sản xuất kẹo có mùi thơm, kẹo dạng viên.

  Loại trừ: Sản xuất đường sacaro được phân vào nhóm 10720 (Sản xuất đường).

  1074 – 10740: Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự

  Nhóm này gồm:

  – Sản xuất mì như mỳ ống, mỳ sợi kể cả đã được nấu, nhồi hoặc chưa;

  – Sản xuất mỳ nấu thịt;

  – Sản xuất mỳ đông lạnh hoặc mỳ đóng gói.

  Loại trừ: Sản xuất súp mỳ được phân vào nhóm 10790 (Sản xuất thực phẩm khác chưa phân vào đâu)

  1075 – 10750: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn

  Nhóm này gồm: Sản xuất các thức ăn và món ăn chế biến sẵn (nấu, làm sẵn) dạng đông lạnh hoặc đóng gói. Các món ăn này thường được đóng gói và dán nhãn để bán lại, không kể chuẩn bị món ăn tiêu dùng ngay như trong nhà hàng.

  Nhóm này cũng gồm:

  – Sản xuất món ăn sẵn từ thịt gia cầm, thịt đông lạnh, hoặc thịt tươi;

  – Sản xuất thịt hầm đóng hộp và thức ăn chuẩn bị sẵn trong các đồ đựng chân không;

  – Sản xuất các thức ăn sẵn khác (phục vụ bữa trưa, bữa tối);

  – Sản xuất các món ăn từ cá đông lạnh dạng viên và khoanh nhỏ;

  – Sản xuất món ăn từ rau;

  – Sản xuất bánh pizza dạng đông lạnh.

  – Bán buôn thức ăn và món ăn đã chế biến được phân vào nhóm 463 (Bán buôn gạo, thực phẩm, đồ uống và sản phẩm thuốc lá, thuốc lào);

  – Bán lẻ đồ ăn đã chế biến trong các cửa hàng được phân vào nhóm 47110 (Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp), nhóm 47210 (Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh);

  – Các nhà thầu phục vụ bữa ăn trên máy bay được phân vào nhóm 56290 (Dịch vụ ăn uống khác).

  1079 – 10790: Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu

  Nhóm này gồm:

  – Rang và lọc cà phê;

  – Sản xuất các sản phẩm cà phê như: cà phê hòa tan, cà phê lọc, chiết xuất cà phê và cà phê cô đặc;

  – Sản xuất các chất thay thế cà phê;

  – Trộn chè và chất phụ gia;

  – Sản xuất chiết suất và chế phẩm từ chè hoặc đồ pha kèm;

  – Sản xuất súp và nước xuýt;

  – Sản xuất thực phẩm đặc biệt như: đồ ăn dinh dưỡng, sữa và các thực phẩm dinh dưỡng, thức ăn cho trẻ nhỏ, thực phẩm có chứa thành phần hoóc môn;

  – Sản xuất gia vị, nước chấm, nước sốt như sốt madonnê, bột mù tạc và mù tạc;

  – Sản xuất giấm;

  – Sản xuất mật ong nhân tạo và kẹo;

  – Sản xuất thực phẩm chế biến sẵn dễ hỏng như: bánh sandwich, bánh pizza. Nhóm này cũng gồm:

  – Sản xuất các loại trà dược thảo (bạc hà, cỏ roi ngựa, cúc la mã);

  – Sản xuất men bia;

  – Sản xuất nước cốt và nước ép từ thịt, cá, tôm, cua, động vật thân mềm;

  – Sản xuất sữa tách bơ và bơ;

  – Sản xuất các sản phẩm trứng, albumin trứng;

  – Sản xuất muối thanh từ muối mua, bao gồm muối trộn i ốt;

  – Sản xuất các sản phẩm cô đặc nhân tạo.

  – Trồng cây gia vị được phân vào nhóm 0128 (Trồng cây gia vị, cây dược liệu);

  – Sản xuất inulin được phân vào nhóm 10620 (Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột);

  – Sản xuất pizza đông lạnh được phân vào nhóm 10750 (Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn).

  – Sản xuất rượu mạnh, bia, rượu vang và đồ uống nhẹ được phân vào ngành 11 (Sản xuất đồ uống);

  – Sản xuất sản phẩm thực vật cho mục đích làm thuốc được phân vào nhóm 2100 (Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu).

  108 – 1080 – 10800: Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản

  Nhóm này gồm:

  – Sản xuất đồ ăn sẵn cho vật nuôi kiểng, bao gồm chó, mèo, chim, cá, v.v…

  – Sản xuất đồ ăn sẵn cho động vật trang trại, bao gồm thức ăn cô đặc và thức ăn bổ sung;

  – Chuẩn bị thức ăn nguyên chất cho gia súc nông trại.

  Nhóm này cũng gồm: Xử lý phế phẩm của giết mổ gia súc để chế biến thức ăn gia súc.

  – Sản phẩm thịt cá cho thức ăn gia súc được phân vào nhóm 1020 (Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản);

  – Sản xuất bánh có dầu được phân vào nhóm 1040 (Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật);

  – Các hoạt động dẫn đến các sản phẩm phụ có thể dùng làm thức ăn gia súc mà không cần xử lý đặc biệt, ví dụ hạt có dầu được phân vào nhóm 1040 (Sản xuất dầu, mỡ động, thực vật), bã của hạt xay nghiền được phân vào nhóm 1061 (Xay xát và sản xuất bột thô).

  CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CHÌA KHÓA THÀNH CÔNG

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mã Ngành 1101 Chưng, Tinh Cất Và Pha Chế Các Loại Rượu Mạnh
 • Kinh Nghiệm Thành Lập Công Ty Bán Lẻ Rượu
 • Nhóm Mã Ngành Cung Cấp Nước Quản Lý Xử Lý Chất Thải
 • Thành Lập Công Ty Thu Gom Rác Thải Thành Công 100% %
 • Hoạt Động Thu Gom Và Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Không Độc Hại Phục Vụ Cho Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thuộc Mã Ngành Nào?
 • Xuất Khẩu Lao Động Hàn Quốc Eps

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2022
 • Chương Trình Đối Tác Tuyển Sinh (Rap)
 • ‘king Of Rap’ Liên Tục Bị Chỉ Trích Và So Sánh Thua Xa ‘rap Việt’
 • Trường Đại Học Hoa Sen Tuyển Sinh Đại Học Hệ Chính Qui Đợt 1 Năm 2022
 • Trường Đại Học Hoa Sen Tuyển Sinh Năm 2022 Chính Thức
 • Bạn đang có nhu cầu tư vấn hoặc đăng ký đào tạo chương trình EPS hãy lập tức liên hệ tới chúng tôi:

  Tư vấn 24/24: Hotline:

  Đôi khi do số lượng quan tâm khá lớn nên bạn có thể nhắn tin đăng ký thông tin:”EPS + Họ tên + Địa chỉ” chúng tôi sẽ gọi lại để hỗ trợ bạn.

  Hoặc ĐĂNG KÝ FORM YÊU CẦU TƯ VẤN chúng tôi sẽ sắp xếp chuyên gia tư vấn EPS hỗ trợ cho bạn.

  NẾU YÊU HÀN QUỐC VÀ MUỐN KIẾM ĐƯỢC NHIỀU TIỀN ĐỪNG BỎ LỠ KỲ THI ĐẦU TIÊN DÀNH CHO LAO ĐỘNG VIỆT NAM TRONG NĂM 2022!!!

  Nhờ áp dụng hệ thống học và luyện thi trực tuyến EPS vào công tác giảng dậy và đào tạo. Các kỳ thi trước đây VFC đã tổ chức thành công cho các học viên thi đạt chứng chỉ EPS và TOPIK. Đầu năm 2022 này VFC tuyển sinh khóa học đầu tiên trong năm nhắm giúp đỡ các bạn có nhu cầu muốn đi xuất khầu lao động Hàn Quốc hoặc đi du học.

  BẠN ĐƯỢC GÌ? Khi tham gia khóa học tiếng đi xuất khầu lao động Hàn Quốc tại VFC?

  • Kỳ thi tiếng Hàn EPS-TOPIK dành cho lao động Việt Nam có nguyện vọng sang Hàn Quốc làm việc.
  • Bạn sẽ được đào tạo theo giáo trình EPS-KLT và bộ đề chuẩn, mới nhất của Bộ lao động Hàn Quốc.
  • Đội ngũ giáo viên dày kinh nghiệm luyên thi sẽ kèm riêng cho bạn, đảm bảo 100% bạn thì đạt EPS.
  • Hàng tuần sẽ có bài kiểm tra test thử lực học của bạn, dừa vào kết quả học tập bạn sẽ được giáo viên đào tạo nghiêm ngặt nhất theo chuẩn EPS – TOPIK của Hàn Quốc.
  • Dừa vào kết quả học tập bạn sẽ được tư vấn chọn nghề phù hợp để đảm bảo chắc chắn vượt qua kỳ thi.
  • Khi tham gia khóa học của VFC các bạn học viên sẽ bị quản lý nghiêm ngặt, họp phụ huynh báo cáo tình hình học tập ít nhất 2 lần / khóa.
  • Khi tham gia khóa học tiếng EPS của chúng tôi bạn sẽ được hướng dẫn về cách làm thủ tục đăng ký thi, hoàn tất hồ sơ, giấy tờ nộp cho Bộ LĐ.

  LÝ DO BẠN NÊN THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH EPS

  • Thu nhập cao từ 30 – 45 triệu/tháng
  • Quyền lợi được đảm bảo – Do bộ LDTB & XH quản lý.
  • Hợp đồng dài hạn 4 năm 10 tháng.
  • Tổng chi phí đi siêu thấp chỉ 654 USD bao gồm cả lệ phí thi.
  • Điều kiện đơn giản nhất: không yêu cầu cân năng, chiều cao, bằng câp độ tuổi từ 18 – 39 tuổi

  1. Cam kết 100% bạn thi đạt EPS, Tỉ lệ thi đợt đầu đỗ 95% cao nhất toàn quốc.

  2. Cam kết về đội ngũ giáo viên giàu kinh nghiệm, trang bị đầy đủ cơ sở vật chất.

  3. Giáo trình đào tạo được cấp nhật liên tục theo tiêu chuẩn thi EPS.

  4. Đánh gia năng lức tiếng Hàn liên tục, tư vấn chọn ngành thi tuyển phù hợp nhất.

  5. 1 thầy kèm 1 trò đảm bảo 100% bạn sẽ thi đỗ.

  Bạn đang có nhu cầu tư vấn hoặc đăng ký đào tạo chương trình EPS hãy lập tức liên hệ tới chúng tôi:

  Tư vấn 24/24: Hotline:

  Đôi khi do số lượng quan tâm khá lớn nên bạn có thể nhắn tin đăng ký thông tin:”EPS + Họ tên + Địa chỉ” chúng tôi sẽ gọi lại để hỗ trợ bạn.

  ĐĂNG KÝ NGAY LỚP HỌC BUỔI TỐI DUY NHẤT TẠI TRUNG TÂM: 098.18.67.266

  9 Bước chuẩn bị cho việc đi xuất khầu lao động Hàn Quốc

  Bước 1: Bạn phải đăng ký học tiếng Hàn chuẩn bị cho kỳ thi tiếng

  Bước 2: Bạn đăng ký tham dự kỳ thi năng lực tiếng hàn.

  Bước 3: Sau khi thi tiếng bạn nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển

  Bước 4: Doanh nghiệp hàn quốc sử dụng lao động lựa chọn và ký hợp đồng lao động

  Bước 5: Nộp tiền, ký quỹ Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc tại Hàn Quốc với Trung tâm

  lao động ngoài nước

  Bước 6: Ký quỹ tại ngân hàng chính sách xã hội

  Bước 7: tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức và xuất cảnh hàn quốc

  Bước 8: Thực hiện hợp đồng lao động tại Hàn quốc và về nước đúng hạn khi kết thúc hợp đồng

  Bây giờ thì bạn đã biết được điều gì phải thực hiện đâu tiên nếu muốn đi xuất khầu lao động hàn quốc rồi chứ?

  Sản xuất chế tạo

  Theo thông kê những năm trước có đến 85% lao động Việt Nam đăng kí đi làm việc tại Hàn Quốc chọn nhóm ngành nghề Sản xuất chế tạo các ngành nghề như sau:

  – Cơ khí (hàn, tiệm,phay, dập kim loại…)

  – Dêt, may,mặc

  – Chế biến thực phẩm

  – Luyện kim,kim loại

  – Điện và điện tử….

  – Cao su, nhựa

  – Giấy, gỗ

  Ngành Nông nghiệp

  – Trồng trọt rau quả, hoa màu trong nhà kính.

  – Chăn nuôi gia súc, gia cầm, thủy sản

  Ngành Xây dựng

  – Lắp đặt cốt pha, giàn giáo

  – Quét sơn, lắp đặt điều hòa

  – Vận hành máy xây dựng

  – Xây chát.

  Ngành ngư nghiệp

  – Đi biển, đánh bắt thủy hải sản

  – Nuôi trồng thủy hải sản

  Mức lương lao động nhận được khi đi xuất khầu lao động?

  Nói về mức lương thì ở thời điểm hiện tại ta không thể nói chính xác được là thu nhập của các ngành ra sao. Mỗi ngành từng thời sẽ có mức thu nhập khác nhau. Vì thu nhập mỗi ngành nghề lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố: khu vực làm việc, bậc lương của mỗi xí nghiệp….

  Thống kê chi tiết thu nhập đi Xuất khẩu lao động Hàn Quốc các ngành

  (chưa kể làm thêm)

  Bảng mẫu trên là thông kê mức thu nhập cơ bản chưa kể làm thêm. Nếu người lao động đăng kí làm thêm giờ vào các ngày nghỉ lễ hay ngoài giờ hành chính thì mức thu nhập sẽ cao lên đáng kể

  Đơn vị tiền tệ thanh toán trên bảng đều tính giá trị tiền tệ Hàn Quốc: Won. Như vậy sau khi trừ đi toàn bộ các khoản khấu trừ thu nhập về tay người lao động là 2.427 160 Won. tính tỷ giá Won hiện nay là 21.3 thì tổng lương của các bạn chuyển sang tiền Việt Nam là 51.700.000 vnđ.

  Các tỉnh huyện trong danh sách cấm đi xuất khẩu lao động Hàn Quốc

  – TP. Hải Dương

  – Huyện Cẩm Giàng

  – Thị xã Chí Linh

  – Huyện Tứ Kỳ

  – Huyện Thanh Miện

  – Huyện Bình Giang,

  – Huyện Thanh Hà.

  – Huyện Lương Tài

  – Huyện Gia Bình.

  – TP. Nam Định

  – Nam Trực

  – Giao Thủy

  – TP. Vinh

  – Thị xã Cửa Lò

  – Huyện Nam Đàn

  – Huyện Nghi Lộc

  – Huyện Hưng Nguyên

  – Huyện Đô Lương

  – Huyện Thanh Chương

  – Huyện Yên Thành

  – Huyện Diễn Châu

  – Huyện Quỳnh Lưu

  – Huyện Can Lộc

  – Huyện Cẩm Xuyên

  – Huyện Nghi Xuân

  – Huyện Thạch Hà

  – Huyện Đức Thọ

  – Huyện Lộc Hà

  – Huyện Kỳ Anh

  – TP. Thanh Hóa

  – Huyện Triệu Sơn,

  – Huyện Đông Sơn

  – Huyện Hoằng Hóa

  – Huyện Nga Sơn

  Các quận huyện được được đi xuất khẩu lao động ngành nông nghiệp 2022

  THANH HÓA NGHỆ AN

  • Các Huyện: Quế Phong; Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu.
  • Thị Xã Hoàng Mai: Xã Quỳnh Lộc của .

  QUẢNG BÌNH HÀ TĨNH

   Thị Xã Kỳ Anh: Xã Kỳ Nam, Kỳ Ninh, Kỳ Lơi, Kỳ Hà.

  HÀ GIANG:

   Huyện Mèo Vạc, Đồng Văn, Yên Minh, Quản Bạ, Xín Mần, Hoàng Su Phì, Bắc Mê.

  CAO BẰNG:

   Huyện Hà Quảng, Bảo Lâm, Bảo Lạc, Thông Nông, Hạ Lang, Thạch An, Nguyên Bình, Quảng Uyên.

  BẮC KAN: LÀO CAI:

   Huyện Bắc Hà, Si Ma Cai, Mường Khương, Sa Pa.

  YÊN BÁI:

   Huyện Trạm Tấu, Mù Cang Chải.

  BẮC GIANG: Huyện Sơn Động.

  ĐIỆN BIÊN:

   Huyện Điện Biên Đông, Mường Ảng, Mường Nhé, Tủa Chùa, Nậm Pồ, Mường Chà, Tuần Giáo.

  LAI CHÂU:

   Huyện Phong Thổ, Sìn Hồ, Mường Tè, Nậm Nhùn, Tân Uyên ,Than Uyên.

  QUẢNG NAM:

  QUẢNG NGÃI:

  • Huyện Sơn Hà, Ba Tơ, Trà Bồng, Sơn Tây, Minh Long, Tây Trà;
  • Huyện Bình Sơn: Các xã Bình Chánh, Bình Thuận, Bình Châu, Bình Thạnh, Bình Đông, Bình Hải
  • Huyện Phổ Đức: Phổ Châu, Phổ Khánh, Phổ An, Phổ Quang
  • Huyện Lý Sơn: An Vĩnh, An Bình, An Hải
  • Huyện Mộ Đức: Đức Lợi, Đức Chánh, Đức Phong, Đức Minh, Đức Thắng
  • tp Quảng Ngãi (Xã Tịnh Kỳ).

  LẠNG SƠN:

   Huyện Bình Gia, Đình Lập, Văn Quan.

  TUYÊN QUANG:

  HÒA BÌNH: Huyện Đà Bắc.

  KHÁNH HÒA:

  • Huyện Khánh Sơn; Khánh Vĩnh;
  • Huyện Vạn Ninh: Các xã Vạn Phước , Đại Lãnh, Vạn Khánh, Vạn Thạnh

  SƠN LA:

   Huyện Vân Hồ; Mường La, Bắc Yên, Sốp Cộp, Quỳnh Nhai, Phù Yên.

  • Huyện Đa krông;
  • Huyện Hải Lăng: Các xã Hải An, Hải Khê
  • HuyệnTriệu Phong các xã: Triệu Vân, Triệu An, Triệu Lăng, Triệu Độ
  • huyện Gio Linh: Trung Giang, Gio Hải, Gio Việt, Gio Mai
  • Huyện Vĩnh Linh: Vĩnh Giang, Vĩnh Thái
  • Huyện đảo Cồn cỏ .

  Thừa Thiên Huế:

  PHÚ THỌ: Huyện Tân Sơn.

  Quảng Ninh:

   Huyện Vân Đồn: các xã Vạn Yên, Bình Dân, Đài Xuyên, Thắng Lợi, Ngọc Vừng, Bản Sen.

  Ninh Bình:

  • Huyện Kim Sơn;
  • Huyện Kim Sơn: các xã Kim Mỹ, Kim Tân, Cồn Thoi, Kim Hải, Kim Trung.

  BÌNH ĐỊNH:

  • Huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh;
  • Huyện Tuy Phước: xã Phước Thắng
  • Huyện Phù Cát: Các xã: Cát Hải, Cát Tiến, Cát Chánh, Cát Thành, Cát Khánh, Cát Minh
  • Huyện Phù Mỹ: Các xã Mỹ Đức, Mỹ Thắng, Mỹ An, Mỹ Thành, Mỹ Cát, Mỹ Thọ, Mỹ Lợi
  • Huyện Hoài Nhơn: Các xã Tam Quan Nam, Hoài Mỹ, Hoài Thanh ,Hoài Hải

  NINH THUẬN:

  • Huyện Bác Ái;
  • Huyện Thuận Nam xã Phước Dinh
  • Huyện Ninh Phước xã Phước Hải, An Hải.

  KON TUM:

   Huyện Kon Plong, Tu Mơ Rông, Ia H’Drai.

  LÂM ĐỒNG: Huyện Đam Rông.

  ĐẮK NÔNG: Huyện Đắk Glong, Tuy Đức.

  ĐẮC LẮC: Huyện M’Drắk, Lắk.

  TIỀN GIANG:

  TRÀ VINH:

  Phú Yên:

  • Thị Xã Sông Cầu Xã Xuân Thọ 2, Xuân Phương, Xuân Thịnh, Xuân Hòa, Xuân Bình
  • Huyện Đông Hòa xã Hòa Tâm
  • Huyện Tuy An xã An Ninh Tây, An Hòa, An Hiệp, An Ninh Đông, An Hải.

  Bình Thuận: Huyện Hàm Tân xã Tân Thắng).

  Long An: Huyện Cần Giuộc xã Phước Vĩnh Đông).

  BẾN TRE:

  • Huyện Ba Tri xã An Đức, Tân Xuân, An Hiệp, Tân Hưng, An Ngãi Tây, An Hòa Tây, Bảo Thạnh, An Thủy, Bảo Thuận
  • Huyện Bình Đại xã Phú Long, Thạnh Trị, Đại Hòa Lộc, Vang Quới Đông, Phú Vang, Thừa Đức
  • Huyện Thạnh Phú xã An Thuận, An Qui, An Nhơn, Bình Thạnh, Mỹ An, Giao Thạnh, An Điền, Thạnh Hải, Thạnh Phong
  • Huyện Mỏ Cày Nam xã Bình Khánh Đông, Thành Thới B, Thành Thới A
  • Huyện Châu Thành xã Hưng Phong, Thạnh Phú Đông
  • Huyện Châu Thành xã Tiên Long

  KIÊN GIANG:

  • Huyện An Minh xã Tân Thạnh, Vân Khánh Tây, Vân Khánh Đông, Vân Khánh, Thuận Hòa, Đông Hưng A
  • Huyện An Biên xã Nam Thái, Tây Yên, Nam Thái A, Nam
  • Huyện Hòn Đấtxã Thổ Sơn, Bình Giang

  SÓC TRĂNG:

  • Huyện Long Phú xã Song Phụng, Long Đức
  • Huyện Kế Sách xã Nhơn Mỹ, Phong Nẫm, Xuân Hòa
  • Huyện Cù Lao Dung xã An Thạnh Tây, An Thạnh Đông, An Thạnh Nam, An Thạnh 3, Đại Ân 1
  • Huyện Trần Đề xã Đại Ân 2, Trung Bình
  • Thị xã Vĩnh Châu (Lai Hòa, Vĩnh Hải).

  BẠC LIÊU:

  • Huyện Đông Hải xã Điền Hải, Long Điền Tây, Long Điền Đông, An Phúc
  • Huyện Hòa Bình xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Thịnh
  • Thành phố Bạc Liêu xã Vĩnh Trạch Đông.

  CÀ MAU:

  • Huyện Năm Cănxã Tam Giang Đông
  • Huyện U Minh: xã Khánh Hội, Khánh Tiến
  • Huyện Ngọc Hiển: các xã Tân An, Viên An, Tam Giang Tây
  • Huyện Trần Văn Thời các xã: Khánh Bình Tây, Khánh Bình Tây Bắc
  • Huyện Phú Tân Xã Nguyễn Việt Khái
  • Huyện Đầm Dơi xã Tân Thuận , Nguyễn Huân.

  THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH BẠN HÃY GỌI NGAY ĐẾN HOTLINE: 098.18.67.266

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tìm Hiểu Chương Trình ( Eps) Luật Cấp Phép Việc Làm Cho Lao Động Nước Ngoài Của Hàn Quốc
 • Đào Tạo Từ Xa Qua Mạng Ngành Cntt
 • Trường Everest Đảm Bảo Điều Kiện Đáp Ứng Tuyển Sinh Năm Học 2022
 • Trường Thcs Everest Bị Dừng Tuyển Sinh Lớp 1 Và Lớp 6
 • Điều Kiện Tuyển Sinh Du Học Hàn Quốc Mới Cập Nhật
 • Tư Vấn Bổ Sung Ngành Nghề Sản Xuất Khẩu Trang Nhanh Chóng

  --- Bài mới hơn ---

 • Nghiệp Vụ Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
 • Đào Tạo Kinh Doanh Xăng Dầu Và Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng
 • Kinh Doanh Vật Liệu Xây Dựng, Kinh Nghiệm Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Bổ Sung Thêm Mã Ngành Nghề Sản Xuất, Truyền Tải, Phân Phối Điện
 • Thành Lập Công Ty Điện Năng Lượng Mặt Trời Tại Quảng Ngãi
 • Khẩu trang hiện tại đang là ngành nghề kinh doanh thu lại lợi nhuận nhiều nhất cho các cơ sở sản xuất ngành may mặc, thời trang. Với tình hình bệnh dịch do Virus Corona gây nên thì việc lựa chọn 1 chiếc khẩu trang phòng dịch là điều quan trọng cho mỗi người. Vì thế, hiện nay các cơ sở may mặc, thời trang đã chuyển hướng sang sản xuất – kinh doanh mặt hàng khẩu trang: khẩu trang vải, khẩu trang y tế… để kịp thời cung ứng cho người tiêu dùng. Để sản phẩm được lưu thông ra thị trường doanh nghiệp phải đáp ứng đầy đủ về mặt pháp lý, ngoài kiểm định chất lượng và công bố tiêu chuẩn cơ sở sản phẩm thì thủ tục bổ sung ngành nghề sản xuất khẩu trang là điều kiện bắt buộc cơ sở phải có.

  – Đầu tiên doanh nghiệp vào chúng tôi tra cứu bảng ngành nghề rồi sau đó lấy mã lấy đúng mã ngành nghề sản xuất khẩu trang

  – Lưu ý: ngành nghề sản xuất và kinh doanh là 02 mã ngành nghề khác nhau, vì thế doanh nghiệp nên chọn cả 02 là sản xuất và kinh doanh khẩu trang.

  Quy trình bổ sung ngành nghề sản xuất khẩu trang gồm 6 bước

  Đăng ký online trên hệ thống website tại chúng tôi gồm các bước bắt buộc như sau:

  Bước 1: Doanh nghiệp truy cập vào hệ thống website tạo tài khoản bằng email và sau đó tải bộ hồ sơ “bổ sung ngành ngành nghề kinh doanh”

  Bước 2: Điền đầy đủ các thông tin vào bộ hồ sơ, sau đó người đại diện ký tên và đóng dấu vào tất cả hồ sơ

  Bước 3: Đăng nhập vào hệ thống website, cập nhật trước những thông tin cần bổ sung ngành nghề, sau đó tải bộ hồ sơ (file PDF) mà người đại diện pháp đã ký tên và đóng dấu.

  Bước 4: Chờ bộ phận tiếp nhận kiểm tra hồ sơ và hướng dẫn bổ sung hồ sơ (nếu có sai sót) trong thời gian là 3 – 5 ngày, thông báo bổ sung được gửi qua email của doanh nghiệp.

  Bước 5: Chờ kết quả thẩm định hồ sơ đạt, sau đó doanh nghiệp nộp hồ sơ file giấy tại phòng một cửa của Sở kế hoạch đầu tư – phòng cấp giấy phép kinh doanh.

  Bước 6: Chờ kết quả thẩm định hồ sơ hợp lệ và chờ nhận giấy xác nhận đã bổ sung ngành nghề.

  Điều lưu ý đặc biệt: Thủ tục bổ sung ngành nghề sản xuất kinh doanh khẩu trang chỉ đối với doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nếu doanh nghiệp chưa có thì phải đăng ký thành lập doanh nghiệp và cùng lúc doanh nghiệp có thể bổ sung ngành nghề một lần.

  Thành phần hồ sơ bổ sung ngành nghề sản xuất khẩu trang đầy đủ gồm có:

  • Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (do người đại diện theo pháp luật ký)
  • Quyết định bằng văn bản về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên cho công các công ty từ 2 thành viên trở lên (do Chủ tịch hội đồng thành viên ký). Quyết định phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
  • Bản sao hợp lệ biên bản họp về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh của Hội đồng thành viên (có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản). Biên bản phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty
  • Bản sao y chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận đăng ký thuế hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế
  • Bìa hồ sơ (bằng bìa giấy mỏng hoặc nylon cứng không có chữ sử dụng cho mục đích khác)
  • Tờ khai thông tin người nộp hồ sơ

  Thời gian bổ sung ngành nghề sản xuất khẩu trang vải

  • Thời gian xử lý hồ sơ tại cơ quan nhà nước từ 3 đến 5 ngày
  • Thời gian cấp giấy xác nhận là 01 ngày (tính từ khi hồ sơ hợp lệ)

  Liên hệ dịch vụ thực hiện bổ sung ngành nghề

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Để Mở Xưởng Sản Xuất Khẩu Trang Y Tế ?
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty Khẩu Trang Y Tế Tại Đồng Nai
 • Điều Kiện Kinh Doanh Karaoke
 • Chương Trình Chi Tiết Ngành Kinh Doanh Quốc Tế
 • Thủ Tục Mở Cửa Hàng Kinh Doanh In Ấn Thành Công 100%
 • Xuất Khẩu Thợ… Lò Mổ Sang Úc

  --- Bài mới hơn ---

 • Xu Hướng Mới Tại Úc: Lương Khủng Và Cơ Hội Định Cư Úc Với Nghề Đầu Bếp
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Chuẩn Bị Định Cư Úc Từ A Đến Z
 • Định Cư Úc Có Thật Sự Khó Khăn Như Mọi Người Vẫn Nghĩ?
 • 4 Cách Định Cư Úc Dễ Như Trở Bàn Tay
 • Mua Nhà Ở Úc Có Được Định Cư?
 • Phóng to

  Lao động chuẩn bị xuất cảnh trong giờ rèn luyện thể lực – Ảnh: V.H.

  TT – Một tay “cò” lao động thứ thiệt tiết lộ: “Có một lò giết mổ gia súc ở Biên Hòa (Đồng Nai) đang đưa hàng trăm lao động VN đi Úc làm việc”.

  Ghi nhận từ lò giết mổ gia súc

  Đến Biên Hòa, hỏi Sở LĐ-TB&XH tỉnh Đồng Nai thì không ai biết. Về phường Trảng Dài, một bà chủ quán cà phê chỉ: Đi lên một đoạn nữa rồi rẽ phải. Chừng 100m, nhìn bên phải có tấm bảng ghi “Lò giết mổ bò, heo”.

  Đó là một lò mổ lớn, khi chúng tôi tìm đến, hàng trăm bạn trẻ, trong đó có rất nhiều thanh niên trai tráng, đang tập thể lực trên các máy tập đa năng. Một bạn bảo: “Chủ yếu làm, thực tập ban đêm. Ban ngày chỉ nghỉ ngơi, tập thể lực để chuẩn bị lên đường sang Úc”.

  Ông Ong Hoàng Luân – phó giám đốc Công ty TNHH Khải Nam (đơn vị chủ quản lò giết mổ) – cho biết: “Quả thật công ty chúng tôi có tư vấn và giới thiệu lao động (LĐ) VN sang Úc làm việc, đến giờ đã được khoảng 200 người.

  Trước khi xuất cảnh, LĐ được tập trung ở đây vài tháng để rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghề và chờ hoàn tất các thủ tục”. Chỉ tay vào hàng trăm con bò, heo, cừu, dê đang nhốt trong các dãy chuồng, ông Luân nói: “Chúng tôi đã đầu tư khoảng 2 tỉ đồng trang bị lò mổ theo qui cách gần đúng với công nghệ của Úc. Người LĐ sẽ được thực hành trên dây chuyền công nghệ ấy, với những người thầy kinh nghiệm lâu năm hướng dẫn”.

  Anh Nguyễn Hoàng Minh (ngụ phường 3, quận 3, chúng tôi cho biết: “Giết mổ gia súc vào ban đêm, chúng tôi làm việc như những người thợ thực thụ”. Một số bạn trẻ khác nói thêm: “Làm quen với dây chuyền công nghệ mới đúng là rất khó khăn, để khép mình vào kỷ luật càng khó khăn hơn khi chúng tôi đa số đều ít học”. Có lẽ vì vậy nên ngay cả việc tập thể lực mà chúng tôi thấy tất cả đều luyện tập rất nghiêm túc.

  Chúng tôi liên hệ và xác minh những thông tin từ một số LĐ VN đang làm việc tại Úc, họ cho biết công việc của họ chủ yếu là giết mổ gia súc; thu nhập đúng theo hợp đồng đã ký là từ 30.000- 40.000 AuD/năm (khoảng 300-400 triệu đồng, được trả vào cuối mỗi tuần). Nhiều LĐ làm việc gần một năm đã chuyển về nhà hơn 15.000 USD (những bạn mới sang cuối năm 2005 cũng đã chuyển về được 2.000-3.000 USD).

  Chi phí chuyến đi? “Trước khi đi, chúng tôi gần như không phải nộp khoản tiền nào cho Công ty Khải Nam, ngoài tiền khám sức khỏe, làm visa và mua vé máy bay (khoảng 1.200 USD/ người).

  Khi sang Úc, hằng tháng Công ty World Workers sẽ trừ 8% lương cơ bản vào khoản phí dịch vụ” – một bạn nói.

  Mở đường sang Úc

  Ông Oan Lộc Phến (thường gọi là Bình) – giám đốc Công ty TNHH Khải Nam (địa chỉ 565/46 Nguyễn Trãi, phường 7, quận 5, TP.HCM), đơn vị tư vấn việc làm cho LĐ – cho biết: “Trước đây công việc của tôi chỉ là giới thiệu việc làm trong nước.

  Tình cờ, cuối năm 2004, người em ruột của tôi ở Úc về thăm quê, tỏ ý muốn tiếp nhận LĐ VN sang Úc làm việc, tôi mới bắt đầu tìm hiểu thị trường LĐ này”. Em trai ông vốn đang làm việc tại Công ty môi giới LĐ quốc tế World Workers (miền nam nước Úc). Thông qua các kênh thông tin khác nhau, ông xác định đúng là Úc đang có nhu cầu tiếp nhận số lượng lớn LĐ nước ngoài, kể cả LĐ phổ thông.

  Là một công ty tư nhân không có chức năng xuất khẩu LĐ, ông băn khoăn: Làm thế nào có cơ hội đưa người LĐ sang Úc một cách hợp pháp? Qua những người bạn là luật sư, ông quyết định thực hiện theo hình thức tư vấn giúp người LĐ có thể ký hợp đồng cá nhân, trực tiếp với đối tác ở Úc. Tháng 6-2005, những LĐ đầu tiên đã nhập cảnh Úc và được tiếp nhận vào làm việc theo đúng hợp đồng!

  Hiện nay, nhiều doanh nghiệp xuất khẩu LĐ VN đã tìm đường sang thị trường Úc nhưng phía đối tác đòi hỏi người LĐ phải thành thạo nghề, và đặc biệt là phải có trình độ tiếng Anh với chứng chỉ IELTS 5.0 trở lên, coi đó như điều kiện tiên quyết để cấp visa nhập cảnh.

  Và đến giờ vẫn chưa có ai được xuất cảnh, chính vì thế việc một… lò giết mổ gia súc tư nhân thành công trong việc hỗ trợ đưa LĐ sang Úc làm việc đã gây chú ý trên thị trường xuất khẩu LĐ suốt gần nửa năm nay. Ông Bình bộc bạch: “Với tâm nguyện muốn giúp những LĐ nghèo, chúng tôi sẵn sàng tiếp nhận miễn đạt tiêu chuẩn về tay nghề và sức khỏe”.

  Năm nay, công ty dự định tư vấn cho bao nhiêu LĐ sang Úc làm việc? “Chưa thể nói trước được. Nhưng LĐ VN đã qua đó làm việc tốt, được chủ sử dụng đánh giá cao. Hi vọng họ sẽ tiếp nhận LĐ VN nhiều hơn” – ông Bình cho biết.

  Thế còn khả năng cò mồi, trung gian để thu lợi bất chính trên đầu người LĐ? Ông Bình khẳng định: “Chúng tôi chỉ tiếp nhận LĐ khi họ trực tiếp đến đăng ký, nếu phát hiện ai qua trung gian, người ấy lập tức sẽ bị từ chối ngay!”.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Làm Thế Nào Để Định Cư Hợp Pháp Tại Úc Bằng Con Đường Du Học?
 • Điểm Danh Một Số Cách Định Cư Ở Úc
 • Tư Vấn Visa 132 Úc Cho Doanh Nhân Bởi Thành Viên Viện Di Trú
 • Tìm Hiểu Visa 189 Úc Và Kinh Nghiệm Xin Visa Ở Úc
 • Visa 189 Và 3 Quyền Lợi Do Thành Viên Viện Di Trú Úc Bật Mí
 • Brain Out Level 186 Nhập Mật Khẩu Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Brain Out Level 160 Tìm Con Ruồi Giải
 • Brain Out Level 35 Cách Ăn Cà Rốt Giải
 • Brain Out Level 173 Vắt Sữa Giải
 • Brain Out Level 171 Tắm Cho Mèo Giải
 • Brain Out Level 127 Con Thỏ Nhỏ Lại Đói. Giải
 • Câu trả lời được cập nhật cho cấp độ Brain Out 186 Nhập mật khẩu, chúng tôi cũng cung cấp hướng dẫn từng bước cho từng câu đố và xem ảnh chụp màn hình và video về cách nhanh chóng chuyển sang cấp độ tiếp theo

  Giải

  Tăng âm lượng của điện thoại của bạn. Bạn sẽ thấy các số sau: 965. Đây là mật khẩu

  Video

  Dùng sự sáng tạo, lối tư duy ngược để suy nghĩ về các câu hỏi Đem đến cho bạn một trải nghiệm game hoàn toàn mới, xem bạn có thể vượt qua được hay không!

  Search for a question or the level number you want to pass

  --- Bài cũ hơn ---

 • Brain Out Level 109 Jack Muốn Uống Người Giúp Việc Phút Giải
 • Brain Out Level 49 Tìm Người Ngoài Hành Tinh Giải
 • Brain Out Level 40 Cứu Hươu Cao Cổ Giải
 • {Mẹo} Cách Chơi Brain Out Từ “Lv 1 – Lv 225” Chính Xác 100%
 • Brain Out Level 142 Có Bao Nhiêu Hình Tam Giác Giải
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100