Mã Ngành 7020 Hoạt Động Tư Vấn Quản Lý

--- Bài mới hơn ---

 • Các Trường Đại Học Có Ngành Thiết Kế, Trường Dạy Thiết Kế Đồ Họa
 • Chuyên Ngành Thiết Kế Đồ Họa
 • Ngành Thiết Kế Đồ Họa Trường Tôn Đức Thắng Năm 2022
 • Mã Ngành Tổ Chức Sự Kiện
 • Mã Trường Của Đại Học Kinh Tế
 • Mã ngành 7020 Hoạt động tư vấn quản lý

  Mã ngành 7020 Hoạt động tư vấn quản lý bao gồm: tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính….Còn rất rất nhiều ở dưới bài viết

  Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với doanh nghiệp và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; tiến độ sản xuất và kế hoạch giám sát. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp hoạt động đối với doanh nghiệp hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

  – Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

  – Quan hệ và thông tin cộng đồng;

  – Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý…

  – Hoạt động vận động hành lang;

  – Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

  – Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục).

  – Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 6910 (Hoạt động pháp luật);

  – Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm);

  – Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);

  + Hoạt động tư vấn quản lý

  chi tiết: tư vấn đầu tư , tư vấn về quản lý kinh doanh, hoạt động tư vấn quản lý (không tư vấn tài chính, kế toán)

  + Hoạt động tư vấn quản lý

  -Chi tiết: Dịch vụ tư vấn quản lý (CPC 865, trừ tư vấn tài chính, kế toán)

  + Hoạt động tư vấn quản lý

  (Không bao gồm tư vấn pháp luật và tài chính)

  + Hoạt động tư vấn quản lý

  -chi tiết: Tư vấn đầu tư, tư vấn về quản lý kinh doanh, tư vấn quản lý kinh doanh (trừ tư vấn tài chính, kế toán; hoạt động tư vấn quản lý (trừ tư vấn tài chính kế toán)

  + Hoạt động tư vấn quản lý

  (không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, thuế và chứng khoán);

  + Hoạt động tư vấn quản lý

  Chi tiết: Tư vấn quản lý dự án, lập dự án đầu tư.

 • công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thương mại, dịch vụ nam yang
 • công ty tnhh đầu tư và phát triển dani
 • công ty trách nhiệm hữu hạn tuệ minh diễm
 • công ty tnhh posen
 • công ty tnhh mtv bất động sản gia huy cà mau
 • công ty cổ phần dịch vụ và thương mại công nghiệp toàn mỹ
 • công ty tnhh kiến nguyên i
 • công ty tnhh du lịch myhome
 • công ty tnhh thương mại và viễn thông trọng tín
 • Các bài viết mới

  Các tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ngành Thiết Kế Nội Thất Trường Tôn Đức Thắng 2022
 • Phương Thức Tuyển Sinh Đại Học 2022
 • Mã Ngành 4312 Chuẩn Bị Mặt Bằng
 • Thủ Tục Bổ Sung Ngành Nghề Phá Dỡ Và Chuẩn Bị Mặt Bằng
 • Thủ Tục Thành Lập Công Ty San Lấp Mặt Bằng
 • Điều Kiện Hành Nghề Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý (Mã Ngành 7020)

  --- Bài mới hơn ---

 • Mã Ngành Tư Vấn Quản Lý Trong Doanh Nghiệp 100% Vốn Nước Ngoài
 • Ngành Thiết Kế Đồ Họa
 • Đề Án Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022 Của Uef
 • Tổng Quan Và Tuyển Sinh Các Ngành Đào Tạo Đại Học Trường Đh Khxh&nv Năm 2022
 • Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022 Của Trường Đại Học Ngoại Ngữ
 • Đăng bởi: Quản trị viên – 18/08/2019 – Lượt xem: 148

  Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

  Căn cứ pháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng

  – Điều 152 của Luật Xây dựng năm 2014;

  – Điều 64 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

  – Điều 54 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

  1. Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

  – Tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  + Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;

  + Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

  – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  + Có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hoặc của chủ đầu tư đối với Ban quản lý dự án do mình thành lập;

  + Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;

  + Có cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án; có trụ sở, văn phòng làm việc ổn định;

  + Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

  2. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

  – Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

  + Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

  + Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận;

  + Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành.

  – Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

  + Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

  + Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp quy mô dự án, cấp công trình và với công việc đảm nhận;

  + Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành.

  – Ban quản lý dự án một dự án:

  – Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

  – Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận;

  – Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao quản lý.

  3. Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án

  – Giám đốc quản lý dự án thuộc các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

  + Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I;

  + Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II;

  + Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III.

  – Phạm vi hoạt động:

  + Giám đốc quản lý dự án hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án;

  + Giám đốc quản lý dự án hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C;

  + Giám đốc quản lý dự án hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

  BÀI VIẾT LIÊN QUAN:

  Danh sách khách hàng lĩnh vực xây dựng – Nhà thầu xây dựng tại Hà Nội

  Danh sách khách hàng lĩnh vực san lấp mặt bằng – Nhà thầu san lấp mặt bằng tại Bà Rịa – Vũng Tàu

  Danh sách khách hàng lĩnh vực san lấp mặt bằng – Nhà thầu san lấp mặt bằng tại Đồng Nai

  Danh sách khách hàng lĩnh vực san lấp mặt bằng – Nhà thầu san lấp mặt bằng tại TPHCM

  Danh sách khách hàng lĩnh vực xây dựng dân dụng trên toàn quốc

  Danh sách khách hàng lĩnh vực xây dựng cầu đường tại TP HCM

  Mối – Phòng mối công trình xây dựng toàn quốc

  Danh sách khách hàng xây dựng thuỷ lợi tại Hà Nội

  Danh sách khách hàng xây dựng cầu đường tại Đà Nẵng

  Danh sách khách hàng xây dựng công trình tại Hả Nội

  Danh sách khách hàng xây dựng công trình tại Đồng Nai

  Danh sách khách hàng cung cấp thiết bị vệ sinh tại TP HCM

  Danh sách khách hàng cung cấp thiết bị điện công nghiệp Hà Nội

  Danh sách khách hàng cung cấp thiết bị điện công nghiệp TP HCM

  Danh sách khách hàng cung cấp thiết bị điện công nghiệp Đà Nẵng

  Danh sách khách hàng cung cấp thiết bị điện công nghiệp Cần Thơ

  Danh sách khách hàng cung cấp tủ bảng điện – Thiết bị điện toàn quốc

  Danh sách khách hàng thiết bị thi công nhà phố tại TP HCM

  Danh sách khách hàng thiết bị thi công nhà phố tại Hà Nội

  Danh sách khách hàng cung cấp ngói lợp – Ngói màu tại Hà Nội

  Danh sách khách hàng cung cấp ngói lợp – Ngói màu tại TP HCM

  Danh sách khách hàng cung cấp mái hiên – Mái che tại Hà Nội

  Danh sách khách hàng sản xuất gạch – Công ty gạch tại Hà N ội

  Danh sách khách hàng sản xuất gạch – Công ty gạch tại TP HCM

  Danh sách khách hàng sản xuất gạch – Công ty gạch tại Đà Nẵng – Quảng Nam

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tư Vấn Điều Kiện Đăng Ký Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý Dự Án 2022
 • Đh Tôn Đức Thắng Tiếp Tục Điều Chỉnh Phương Án Tuyển Sinh 2022: Không Tổ Chức Thi Đánh Giá Năng Lực
 • Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam (Mã Ngành Theo Vsic)
 • Thành Lập Công Ty San Lấp Mặt Bằng Thành Công 100%
 • Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
 • Mã Ngành Tư Vấn Quản Lý Trong Doanh Nghiệp 100% Vốn Nước Ngoài

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngành Thiết Kế Đồ Họa
 • Đề Án Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022 Của Uef
 • Tổng Quan Và Tuyển Sinh Các Ngành Đào Tạo Đại Học Trường Đh Khxh&nv Năm 2022
 • Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022 Của Trường Đại Học Ngoại Ngữ
 • Tra Cứu Mã Ngành, Nghề Kinh Doanh Của Doanh Nghiệp
 • Thưa luật sư, công ty tôi là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 100%,. Trong đăng ký kinh doanh ngành nghề chúng tôi đăng ký có ngành nghề tư vấn quản lý.

  Tôi có câu hỏi mong các luật sư giải đáp giúp tôi:đối tác yêu cầu dịch vụ nghiên cứu thị trường về kinh doanh nhà hàng tại khu vực thành phố đà lạt, chi tiết: phát thức ăn tại các khu vui chơi, thị hiếu khách hàng, khảo sát chi phí nhân sự/nguyên liệu…)  các dịch vụ trên có thuộc tư vấn quản lý chung không ah.

  Người gửi : Chau Nguyen

  Quyết định số 337/QĐ-BKH do Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 10 tháng 04 năm 2007 về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam

  Căn cứ vào Quyết định số 337/QĐ-BKH do Bộ kế hoạch và Đầu tư ban hành ngày 10 tháng 04 năm 2007 về việc ban hành Quy định nội dung Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam thì hoạt động tư vấn quản lý thuộc nhóm ngành 702 – 7020 – 70200.

  Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp họat động đối với người kinh doanh hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

  – Quan hệ và thông tin cộng đồng;

  – Hoạt động vận động hành lang;

  – Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

  – Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý.

  Loại trừ:

  – Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

  – Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 69100 (Hoạt động luật pháp);

  – Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);

  – Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm);

  – Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục)

  Vậy công ty của bạn không thể thực hiện dịch vụ mà khách hàng yêu cầu, vì các dịch vụ nghiên cứu thị trường về kinh doanh nhà hàng tại khu vực thành phố đà lạt, chi tiết: phát thức ăn tại các khu vui chơi, thị hiếu khách hàng, khảo sát chi phí nhân sự/nguyên liệu…thuộc nhóm nhóm ngành riêng là nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, không thuộc nhóm ngành tư vấn quản lý .

  32 – 7320 – 73200: Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận

  Nhóm này gồm:

  – Điều tra vào ý kiến thu thập của công chúng về những sự kiện chính trị, kinh tế và xã hội và kết quả phân tích thống kê.

  Nếu công ty muốn thực hiện dịch vụ này thì công ty cần phải đăng kí bổ sung ngành nghề kinh doanh tương ứng với dịch vụ như trên.

  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

  Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp – Công ty luật Minh Khuê

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Hành Nghề Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý (Mã Ngành 7020)
 • Tư Vấn Điều Kiện Đăng Ký Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý Dự Án 2022
 • Đh Tôn Đức Thắng Tiếp Tục Điều Chỉnh Phương Án Tuyển Sinh 2022: Không Tổ Chức Thi Đánh Giá Năng Lực
 • Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam (Mã Ngành Theo Vsic)
 • Thành Lập Công Ty San Lấp Mặt Bằng Thành Công 100%
 • Mã Ngành Nghề Tư Vấn Quản Lý Được Mã Hóa Theo Hệ Thống Ngành Nghề Kinh Tế Việt Nam

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Đăng Ký Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý Dự Án Đầu Tư Xây Dựng – Apmp
 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Thương Mại Năm 2022
 • Tìm Hiểu Ngành Nghề: Ngành Thiết Kế Đồ Họa Học Gì, Ở Đâu Và Làm Gì?
 • Thành Lập Công Ty Tổ Chức Sự Kiện
 • Mã Ngành Nghề Thành Lập Công Ty Truyền Hình, Truyền Thông
 •  

  70: HOẠT ĐỘNG CỦA TRỤ SỞ VĂN PHÒNG; HOẠT ĐỘNG TƯ VẤN QUẢN LÝ

  Ngành này gồm: Việc cung cấp tư vấn hoặc trợ giúp cho nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý như: lập kế hoạch và chiến lược; kế hoạch tài chính và ngân quỹ; mục tiêu và chính sách của thị trường; chính sách về nguồn nhân lực, thực thi kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển.

  Ngành này cũng gồm: Việc giám sát và quản lý các đơn vị khác của cùng công ty hay xí nghiệp, các hoạt động của trụ sở văn phòng.

  701 – 7010 – 70100: Hoạt động của trụ sở văn phòng

  Nhóm này gồm: Việc giám sát và quản lý những đơn vị khác của công ty hay xí nghiệp; lập chiến lược và kế hoạch tổ chức, ra quyết định của công ty hay xí nghiệp. Những đơn vị trong nhóm này chịu sự điều hành và quản lý hàng ngày đối với các đơn vị qua:

  – Trụ sở văn phòng;

  – Văn phòng quản lý trung tâm; – Văn phòng tổng công ty;

  – Văn phòng huyện và vùng;

  – Văn phòng quản lý phụ trợ.

  Loại trừ: Hoạt động của công ty tài chính, không tham gia vào việc quản lý được phân vào nhóm 64200 (Hoạt động công ty nắm giữ tài sản).

  702 – 7020 – 70200: Hoạt động tư vấn quản lý

  Nhóm này gồm: Việc cung cấp tư vấn, hướng dẫn và trợ giúp điều hành đối với nhà kinh doanh và các tổ chức khác trong vấn đề quản lý, như lập chiến lược và kế hoạch hoạt động, ra quyết định tài chính, mục tiêu và chính sách thị trường, chính sách nguồn nhân lực, thực thi và kế hoạch; chương trình sản xuất và kế hoạch điều khiển. Việc cung cấp dịch vụ kinh doanh này có thể bao gồm tư vấn, hướng dẫn hoặc trợ giúp họat động đối với người kinh doanh hoặc các dịch vụ cộng đồng như:

  – Quan hệ và thông tin cộng đồng;

  – Hoạt động vận động hành lang;

  – Thiết kế phương pháp kiểm toán hoặc cơ chế, chương trình chi phí kiểm toán, cơ chế điều khiển ngân quỹ;

  – Tư vấn và giúp đỡ kinh doanh hoặc dịch vụ lập kế hoạch, tổ chức, hoạt động hiệu quả, thông tin quản lý.

  Loại trừ:

  – Thiết kế phần mềm máy vi tính cho hệ thống kiểm toán được phân vào nhóm 62010 (Lập trình máy vi tính);

  – Tư vấn và đại diện pháp lý được phân vào nhóm 69100 (Hoạt động luật pháp);

  – Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận được phân vào nhóm 73200 (Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận);

  – Dịch vụ sắp xếp và tư vấn giới thiệu việc làm được phân vào nhóm 78100 (Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm);

  – Hoạt động tư vấn giáo dục được phân vào nhóm 85600 (Dịch vụ hỗ trợ giáo dục).  

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuyển Đổi Mã Vsic Sang Mã Cpc
 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Tôn Đức Thắng 2022
 • Mã Ngành Nghề Hoạt Động Xây Dựng Chuyên Dụng Được Mã Hóa Theo Hệ Thống Ngành Nghề Kinh Tế Việt Nam
 • Kinh Doanh Dịch Vụ Cho Spa Cần Những Gì Để Xin Giấy Phép Hoạt Động
 • Thành Lập Công Ty Đào Tạo Nghề Spa, Chăm Sóc Sắc Đẹp
 • Nhóm Mã Ngành Cung Cấp Nước Quản Lý Xử Lý Chất Thải

  --- Bài mới hơn ---

 • Kinh Nghiệm Thành Lập Công Ty Bán Lẻ Rượu
 • Mã Ngành 1101 Chưng, Tinh Cất Và Pha Chế Các Loại Rượu Mạnh
 • Mã Ngành Sản Xuất Thực Phẩm
 • Mã Ngành 4633 Bán Buôn Đồ Uống
 • Mã Ngành 4632 Bán Buôn Thực Phẩm
 • Ngành này gồm: Khai thác, xử lý và phân phối nước cho nhu cầu sản xuất và sinh hoạt. Khai thác nước ở các nguồn khác nhau cũng như phân phối nước bằng các cách khác nhau.

  360 – 3600 – 36000: Khai thác, xử lý và cung cấp nước

  – Khai thác nước từ sông, hồ, ao…

  – Thu nước mưa,

  – Thanh lọc nước để cung cấp,

  – Xử lý nước cho mục đích công nghiệp và các mục đích khác,

  – Xử lý nước lợ, nước mặn để cung cấp nước như là sản phẩm chính,

  – Cung cấp nước thông qua mạng lưới đường ống, bằng xe bồn chuyên chở hoặc các phương tiện khác,

  – Hoạt động của các kênh tưới nước.

  Loại trừ:

  – Hoạt động của hệ thống tưới tiêu và thiết bị tưới tiêu cho mục đích nông nghiệp được phân vào nhóm 01610 (Hoạt động dịch vụ trồng trọt),

  – Xử lý nước thải để tránh ô nhiễm được phân vào nhóm 3700 (Thoát nư-ớc và xử lý nước thải),

  – Vận chuyển nước qua ống dẫn (đường dài) được phân vào nhóm 49400 (Vận tải đường ống).

  Ngành này gồm: Hoạt động của hệ thống cống rãnh hoặc các phương tiện xử lý nước thải để thu dọn, xử lý và tiêu hủy nước thải.

  370 – 3700: Thoát nước và xử lý nước thải

  37001: Thoát nước

  – Hoạt động của hệ thống thoát nước gồm mạng lưới thoát nước (đường ống, cống, kênh, mương, hồ điều hòa…), các trạm bơm thoát nước mưa, nước thải, các công trình xử lý nước thải và các công trình phụ trợ khác nhằm mục đích thu gom, chuyển tải, tiêu thoát nước mưa, nước thải, chống ngập úng và xử lý nước thải.

  – Thu gom và vận chuyển nước thải tại các đô thị, các khu công nghiệp, khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghệ cao (sau đây gọi tắt là khu công nghiệp), khu dân cư nông thôn tập trung thông qua hệ thống thoát nước.

  – Duy tu và bảo dưỡng hệ thống thoát nước.

  37002: Xử lý nước thải

  Nhóm này gồm:

  – Hoạt động của các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

  – Xử lý nước thải, bùn thải (gồm nước thải sinh hoạt và nước thải khác) bằng các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

  – Duy tu và bảo dưỡng các công trình xử lý nước thải, bùn thải.

  38: HOẠT ĐỘNG THU GOM, XỬ LÝ VÀ TIÊU HỦY RÁC THẢI, TÁI CHẾ PHẾ LIỆU

  Ngành này gồm: Thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải. Nó còn gồm việc chuyên chở rác thải; gồm hoạt động của các cơ sở tái chế phế liệu (tức là việc phân loại sắp xếp các nguyên, vật liệu có thể giữ lại từ vật thải).

  381: Thu gom rác thải

  Nhóm này gồm: Việc thu gom rác thải từ hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh bằng túi, xe rác và thùng chứa, v.v… Nó bao gồm việc thu gom rác thải độc hại và không độc hại ví dụ như rác thải từ hộ gia đình, ắc qui đã qua sử dụng, dầu và mỡ nấu đã qua sử dụng, dầu thải ra từ tàu thuyền và dầu đã dùng của các gara ôtô, rác thải từ công trình xây dựng và bị phá hủy.

  3811 – 38110: Thu gom rác thải không độc hại

  Nhóm này gồm:

  – Thu gom các chất thải rắn không độc hại (rác từ nhà bếp) trong khu vực địa phương, như là việc thu gom các rác thải từ hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh bằng các túi rác, xe rác, thùng chứa, v.v… có thể lẫn lộn cả các nguyên liệu có thể giữ lại để sử dụng;

  – Thu gom các nguyên liệu có thể tái chế;

  – Thu gom dầu và mỡ ăn đã qua sử dụng;

  – Thu gom rác thải trong thùng rác ở nơi công cộng;

  – Thu gom rác thải từ công trình xây dựng và bị phá hủy;

  – Thu gom và dọn dẹp các mảnh vụn như cành cây và gạch vỡ;

  – Thu gom rác thải đầu ra của các nhà máy dệt;

  – Hoạt động của các trạm gom rác không độc hại.

  Loại trừ:

  – Thu gom rác độc hại được phân vào nhóm 3812 (Thu gom rác thải độc hại);

  – Hoạt động của khu đất cho tiêu hủy rác thải không độc hại được phân vào nhóm 3821 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại);

  – Hoạt động của các cơ sở nơi mà nguyên, vật liệu có thể tái sử dụng đang ở dạng hỗn hợp như giấy, nhựa v.v… cần được phân loại riêng được phân vào nhóm 3830 (Tái chế phế liệu).

  3812: Thu gom rác thải độc hại

  Nhóm này gồm: Việc thu gom rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường. Nó có thể được phân loại, xử lý, đóng gói và dán nhãn chất thải cho mục đích vận chuyển.

  Loại trừ: Việc khôi phục và dọn sạch các toà nhà hư hỏng, các khu mỏ, các vùng đất, nước mặt bị ô nhiễm như việc loại bỏ các amiăng được phân vào nhóm 39000 (Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác).

  38121: Thu gom rác thải y tế

  Nhóm này gồm: Thu gom rác thải từ các cơ sở y tế.

  38129: Thu gom rác thải độc hại khác

  Nhóm này gồm:

  – Thu gom các loại rác thải độc hại ở dạng rắn hoặc dạng khác như chất gây nổ, chất gỉ sét, chất dễ cháy, chất độc, chất kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường;

  – Thu gom dầu đã qua sử dụng từ tàu thuyền hoặc gara;

  – Thu gom rác thải độc hại sinh học;

  – Ắc qui đã qua sử dụng;

  – Hoạt động của các trạm chu chuyển các chất thải độc hại.

  382: Xử lý và tiêu hủy rác thải

  Nhóm này gồm: Việc xử lý trước khi bỏ đi các loại rác thải theo các cách thức đa dạng bằng các phương tiện khác nhau, cũng như xử lý rác thải hữu cơ với mục đích tiêu hủy; xử lý và tiêu hủy các động vật sống hoặc chết bị nhiễm độc và các chất thải hư hỏng khác; xử lý và tiêu hủy các chất thải phóng xạ đang chuyển trạng thái của các bệnh viện, vứt bỏ rác thải trên mặt đất hoặc dưới nước; chôn lấp rác thải; tiêu hủy các hàng hóa đã qua sử dụng như tủ lạnh nhằm mục đích loại bỏ các chất thải gây hại; tiêu hủy các chất thải bằng cách đốt cháy. Nhóm này còn bao gồm cả việc phát điện kết quả từ xử lý đốt chất thải.

  Loại trừ: Xử lý và tiêu hủy nước thải được phân vào nhóm 3700 (Thoát nước và xử lý nước thải).

  3821 – 38210: Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại

  Nhóm này gồm:

  Việc xử lý trước khi tiêu hủy và xử lý khác đối với các chất thải rắn và không rắn không độc hại, như:

  + Hoạt động của các khu đất dùng cho tiêu hủy rác thải không độc hại,

  + Tiêu hủy rác thải không độc hại bằng cách đốt cháy hoặc thiêu hủy hoặc bằng các phương pháp khác có hoặc không có dẫn đến sản xuất điện hoặc hơi nước, các nhiên liệu thay thế, khí đốt sinh học, tro, tro bay hoặc các sản phẩm cho mục đích sử dụng khác,

  + Xử lý rác thải hữu cơ để tiêu hủy.

  + Sản xuất phân compốt từ chất thải hữu cơ.

  Loại trừ:

  – Đốt, thiêu hủy rác thải nguy hiểm được phân vào nhóm 38229 (Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác);

  – Hoạt động của các cơ sở mà nguyên, vật liệu có thể tái sử dụng đang ở dạng hỗn hợp như giấy, nhựa, lon đựng đồ uống đã dùng và kim loại, cần được phân loại riêng được phân vào nhóm 3830 (Tái chế phế liệu);

  – Khử độc và làm sạch đất, nước; tiêu hủy các vật liệu nhiễm độc được phân vào nhóm 39000 (Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác).

  3822: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại

  Nhóm này gồm: Việc lọc bỏ xử lý trước khi đưa vào tiêu hủy các chất thải độc hại dạng rắn và không rắn, gồm các chất thải như chất gây nổ, chất gỉ sét, dễ cháy, chất độc, kích thích, chất gây ung thư, chất phá hủy dần, chất lây nhiễm và các chất khác có hại cho sức khoẻ con người và môi trường.

  Loại trừ:

  – Đốt chất thải không nguy hiểm được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại),

  – Khử độc và làm sạch đất, mặt nước; tiêu hủy các nguyên vật liệu độc được phân vào nhóm 39000 (Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác),

  – Tái xử lý nhiên liệu hạt nhân được phân vào nhóm 2011 (Sản xuất hoá chất cơ bản).

  38221: Xử lý và tiêu hủy rác thải y tế

  Nhóm này gồm: Hoạt động của các phương tiện xử lý và tiêu hủy rác thải từ các cơ sở y tế. 38229: Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại khác Nhóm này gồm:

  – Hoạt động của các phương tiện xử lý rác thải độc hại;

  – Xử lý và tiêu hủy các động vật sống và chết bị nhiễm độc và các chất thải gây bệnh khác;

  – Thiêu hủy rác thải độc hại;

  – Tiêu hủy các hàng hóa đã qua sử dụng như tủ lạnh để loại trừ các chất thải gây hại;

  – Xử lý, tiêu hủy và cất giữ các chất thải hạt nhân phóng xạ như:

  + Xử lý và tiêu hủy các chất thải phóng xạ đang chuyển trạng thái tức là những chất đang phân hủy trong quá trình vận chuyển từ bệnh viện,

  + Đóng gói, chuẩn bị các điều kiện và các hoạt động xử lý khác đối với chất thải hạt nhân để cất giữ.

  383 – 3830: Tái chế phế liệu

  Nhóm này gồm: Quá trình chế biến các loại phế liệu, phế thải từ kim loại và phi kim loại thành dạng nguyên liệu thô mới để sử dụng vào các mục đích khác nhau.

  Quá trình chế biến được sử dụng kỹ thuật cơ học hoặc hoá học. Gồm việc tái chế các nguyên liệu từ các chất thải theo dạng là lọc và phân loại những nguyên liệu có thể tái chế từ các chất thải không độc hại (như là rác nhà bếp) hoặc lọc và phân loại các nguyên liệu có thể tái chế ở dạng hỗn hợp, ví dụ như giấy, nhựa, hộp đựng đồ uống đã qua sử dụng và kim loại thành các nhóm riêng.

  Loại trừ:

  – Sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh mới từ nguyên liệu thô thứ sinh (tự hoặc không tự sản xuất) như làm bột giấy từ giấy, giấy loại, đắp lại lốp xe hoặc sản xuất kim loại từ các mảnh vụn kim loại được phân vào các nhóm ngành tương ứng trong ngành C (Công nghiệp chế biến, chế tạo);

  – Xử lý lại nhiên liệu hạt nhân được phân vào nhóm 2011 (Sản xuất hoá chất cơ bản);

  – Xử lý và tiêu hủy rác thải không nguy hiểm được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại);

  – Xử lý các rác thải hữu cơ để tiêu hủy được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại);

  – Tái chế năng lượng từ việc xử lý đốt các chất thải không nguy hiểm được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại);

  – Tiêu hủy hàng hóa đã qua sử dụng như tủ lạnh để tránh rác thải gây hại được phân vào nhóm

  3822 (Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại);

  – Xử lý và tiêu hủy các chất thải phóng xạ đang chuyển trạng thái từ các bệnh viện được phân vào nhóm 3822 (Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại);

  – Xử lý và tiêu hủy chất thải độc, chất thải gây ô nhiễm được phân vào nhóm 3822 (Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại);

  – Tháo dỡ ô tô, máy tính, tivi và các thiết bị khác để thu và bán lại các bộ phận có thể dùng được được phân vào ngành G (Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác);

  – Bán buôn các nguyên liệu có thể tái chế được phân vào nhóm 4669 (Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu).

  38301: Tái chế phế liệu kim loại

  Nhóm này gồm:

  – Nghiền cơ học đối với chất thải kim loại như ô tô đã bỏ đi, máy giặt, xe đạp với việc lọc và phân loại được thực hiện tiếp theo;

  – Tháo dỡ ô tô, máy tính, tivi và các thiết bị khác để tái chế nguyên liệu;

  – Thu nhỏ các tấm kim loại lớn như các toa xe đường sắt;

  – Nghiền nhỏ các rác thải kim loại, như các phương tiện xe không còn dùng được nữa;

  – Các phương pháp xử lý cơ học khác như cắt, nén để giảm khối lượng;

  – Phá hủy tàu.

  38302: Tái chế phế liệu phi kim loại Nhóm này gồm:

  – Tái chế phi kim loại không phải rác thải trong nhiếp ảnh ví dụ như dung dịch tráng hoặc phim và giấy ảnh;

  – Tái chế cao su như các lốp xe đã qua sử dụng để sản xuất các nguyên liệu thô mới;

  – Phân loại và tổng hợp nhựa để sản xuất các nguyên liệu thô mới như làm ống, lọ hoa, bảng màu và những thứ tương tự;

  – Xử lý (làm sạch, nóng chảy, nghiền) rác thải bằng nhựa hoặc cao su để nghiền thành hạt nhỏ;

  – Đập nhỏ, làm sạch và phân loại thủy tinh;

  – Đập nhỏ, làm sạch và phân loại các rác thải khác như rác thải từ đống đổ nát để sản xuất các nguyên liệu thô;

  – Xử lý dầu và mỡ ăn qua sử dụng thành nguyên liệu thô;

  – Xử lý chất thải từ thực phẩm, đồ uống, thuốc lá và chất còn dư thành nguyên liệu thô mới.

  Ngành này gồm: Việc cung cấp dịch vụ khắc phục hậu quả, như việc dọn sạch các khu vực và các toà nhà hư hỏng, khu mỏ, đất, mặt nước và nước ngầm bị ô nhiễm.

  390 – 3900 – 39000: Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác

  Nhóm này gồm:

  – Khử độc các vùng đất và nước ngầm tại nơi bị ô nhiễm, ở vị trí hiện tại hoặc vị trí cũ, thông qua sử dụng các phương pháp cơ học, hoá học hoặc sinh học;

  – Khử độc các nhà máy công nghiệp hoặc các khu công nghiệp, gồm cả nhà máy và khu hạt nhân;

  – Khử độc và làm sạch nước bề mặt tại các nơi bị ô nhiễm do tai nạn, ví dụ như thông qua việc thu gom chất gây ô nhiễm hoặc thông qua sử dụng các chất hoá học;

  – Làm sạch dầu loang và các chất gây ô nhiễm khác trên đất, trong nước bề mặt, ở đại dương và biển, gồm cả vùng bờ biển;

  – Hủy bỏ amiăng, sơn chì và các vật liệu độc khác;

  – Hoạt động kiểm soát ô nhiễm chuyên dụng khác.

  Loại trừ:

  – Xử lý và tiêu hủy chất thải không độc hại được phân vào nhóm 38210 (Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại);

  – Xử lý và tiêu hủy chất thải độc hại được phân vào nhóm 3822 (Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại);

  – Quét dọn và phun nước trên đường phố được phân vào nhóm 81290 (Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt).

  Mọi thắc mắc, Quý khách vui lòng liên hệ

  CÔNG TY TNHH TÂN THÀNH THỊNH

  340/46 Quang Trung, Phường 10, Quận Gò Vấp, Tp. Hồ Chí Minh

  028.3985.8888 – Hotline: 0909.54.8888

  [email protected] chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thành Lập Công Ty Thu Gom Rác Thải Thành Công 100% %
 • Hoạt Động Thu Gom Và Xử Lý Chất Thải Công Nghiệp Không Độc Hại Phục Vụ Cho Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Thuộc Mã Ngành Nào?
 • Trường Đại Học Bách Khoathông Báo Tuyển Sinh 2022
 • Học Viện Quân Y Thông Báo Tuyển Sinh 2022
 • Mã Ngành Tuyển Sinh Đại Học Năm 2022 Tại Uef
 • Tư Vấn Điều Kiện Đăng Ký Kinh Doanh Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý Dự Án 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Hành Nghề Dịch Vụ Tư Vấn Quản Lý (Mã Ngành 7020)
 • Mã Ngành Tư Vấn Quản Lý Trong Doanh Nghiệp 100% Vốn Nước Ngoài
 • Ngành Thiết Kế Đồ Họa
 • Đề Án Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022 Của Uef
 • Tổng Quan Và Tuyển Sinh Các Ngành Đào Tạo Đại Học Trường Đh Khxh&nv Năm 2022
 • Mã ngành nghề kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

  Căn cứ pháp lý điều chỉnh hoạt động quản lý dự án đầu tư xây dựng

  – Điều 152 của Luật Xây dựng năm 2014;

  – Điều 64 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP;

  – Điều 54 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP.

  Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng

  1. Điều kiện của tổ chức tư vấn quản lý dự án, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

  – Tổ chức tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  + Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;

  + Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

  – Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng phải đáp ứng các điều kiện sau:

  + Có quyết định thành lập của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chuyên ngành, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực hoặc của chủ đầu tư đối với Ban quản lý dự án do mình thành lập;

  + Có đủ điều kiện năng lực hoạt động xây dựng phù hợp với công việc quản lý dự án theo quy mô, loại dự án;

  + Có cơ cấu tổ chức phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ quản lý dự án; có trụ sở, văn phòng làm việc ổn định;

  + Cá nhân đảm nhận chức danh giám đốc quản lý dự án, cá nhân trực tiếp tham gia quản lý dự án phải có chuyên môn phù hợp, được đào tạo, kinh nghiệm công tác và chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô, loại dự án.

  2. Điều kiện năng lực đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng

  – Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước:

  + Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

  + Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận;

  + Có ít nhất 20 (hai mươi) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành.

  – Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện:

  + Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

  + Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp quy mô dự án, cấp công trình và với công việc đảm nhận;

  + Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án chuyên ngành.

  – Ban quản lý dự án một dự án:

  – Giám đốc quản lý dự án phải đáp ứng điều kiện năng lực quy định tại Khoản 2 Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP;

  – Những người phụ trách các lĩnh vực chuyên môn phải có chứng chỉ hành nghề phù hợp với quy mô dự án, cấp công trình và công việc đảm nhận;

  – Có ít nhất 10 (mười) người có chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với loại dự án được giao quản lý.

  3. Điều kiện năng lực đối với giám đốc quản lý dự án

  – Giám đốc quản lý dự án thuộc các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban quản lý dự án khu vực, tư vấn quản lý dự án, chủ đầu tư trực tiếp thực hiện quản lý dự án và Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng một dự án phải có đủ điều kiện năng lực theo quy định tại Điều 54 Nghị định 59/2015/NĐ-CP.

  + Giám đốc quản lý dự án hạng I: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng I hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng I hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm A hoặc 2 (hai) dự án nhóm B cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng I;

  + Giám đốc quản lý dự án hạng II: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hạng II hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng II hoặc đã là Giám đốc quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm B hoặc 2 (hai) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng II;

  + Giám đốc quản lý dự án hạng III: Có chứng chỉ hành nghề thiết kế hoặc chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng hạng III hoặc đã là Giám đốc tư vấn quản lý dự án của 1 (một) dự án nhóm C cùng loại hoặc đã là chỉ huy trưởng công trường hạng III.

  – Phạm vi hoạt động:

  + Giám đốc quản lý dự án hạng I: Được làm giám đốc quản lý dự án tất cả các nhóm dự án;

  + Giám đốc quản lý dự án hạng II: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm B, nhóm C;

  + Giám đốc quản lý dự án hạng III: Được làm giám đốc quản lý dự án nhóm C và các dự án chỉ yêu cầu lập Báo cáo kinh tế – kỹ thuật đầu tư xây dựng.

  Khi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp bạn sẽ không phải chứng minh các điều kiện đáp ứng ngay do đó bước xác định đúng mã ngành để đảm bảo việc kinh doanh hợp pháp là khâu quan trọng nhất trong việc đăng ký kinh doanh công ty trong lĩnh vực quản lý dự án đầu tư xây dựng. Mọi yêu cầu hỗ trợ ngay hôm nay bạn hãy gọi tới tổng đài tư vấn pháp luật doanh nghiệp để được luật sư trợ giúp.

  – Hỗ trợ giải đáp pháp luật từcác ngày trong tuần

  – Đặt lịch tư vấn trực tiếp tại văn phòng vui lòng chọn phím

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đh Tôn Đức Thắng Tiếp Tục Điều Chỉnh Phương Án Tuyển Sinh 2022: Không Tổ Chức Thi Đánh Giá Năng Lực
 • Hệ Thống Ngành Kinh Tế Việt Nam (Mã Ngành Theo Vsic)
 • Thành Lập Công Ty San Lấp Mặt Bằng Thành Công 100%
 • Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội
 • Mã Ngành Sản Xuất Máy Tính, Phần Mềm Mã Hóa Theo Quyết Định Số 27/2018/qđ
 • Chuyên Ngành Quản Lý Công

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Học Văn Bằng 2 – Quản Lý Giáo Dục Tại Quận 3 – Trung Tâm Đất Việt
 • Lựa Chọn Học Văn Bằng 2 Quản Trị Kinh Doanh Uy Tín Chất Lượng Tại Hà Nội
 • Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Ngành Quản Lý Đất Đai, Đào Tạo Ngành Quản Lý Đất Đai
 • Văn Bằng 2 Ngành Quản Lý Đất Đai Năm 2022
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Nguyện Vọng Xét Tuyển Bằng Điểm Thi Tốt Nghiệp Thpt Vào Vnuf2 Hình Thức Trực Tuyến
 • MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

  Đào tạo các cử nhân chuyên ngành Quản lý công có phẩm chất đạo đức tốt, được trang bị kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quản lý khu vực công, có kiến thức và kỹ năng phân tích, đánh giá, hoạch định và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế – xã hội ở các đô thị, các khu vực và các vùng trong lĩnh vực hành chính sự nghiệp, sản xuất kinh doanh và dịch vụ công; có khả năng nghiên cứu và học tập ở các cấp bậc cao hơn.

  CƠ HỘI VIỆC LÀM

  – Làm việc tại các cơ quan quản lý Nhà nước các cấp từ Trung ương đến địa phương (các sở ban ngành)

  – Làm việc trong các tổ chức kinh tế, các doanh nghiệp, công ty…

  KHẢ NĂNG HỌC TẬP, NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI RA TRƯỜNG

  – Khả năng hoà nhập và thích ứng cao với môi trường công tác, có khả năng tự cập nhật những quy định và kiến thức mới trong lĩnh vực công tác.

  – Khả năng tự học tập và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực chuyên môn theo hướng dẫn.

  – Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu khoa học ở các bậc sau đại học trong lĩnh vực kinh tế và quản lý và hành chính

  HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

  * Hệ Chính quy tập trung

  Thời gian đào tạo: 4 năm

  * Hệ vừa làm vừa học

  Thời gian đào tạo: 4,5 năm

  * Hệ Văn bằng 2

  Thời gian đào tạo: 2 năm

  * Hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học

  Thời gian đào tạo: 3 năm

  Summer camp for fashion design and doll lovers ages 6

  Key Differences Between Earth Sandals Naot Sandals

  the Speakers on a Computer Work

  Fashion Designing Courses in India

  The 2013 Nissan Maxima 3

  How to Become a Catalog Model

  Ideas for a Fashion Show Birthday Party xvideos-v the steps to making bellbottoms caused by older bluejeansSummer camp for fashion design and doll lovers ages 6 citybbq Rock Shrimp and Mozzarella Strudel with a Smokey TomatoKey Differences Between Earth Sandals Naot Sandals freeporn such as Lindsay Lohanthe Speakers on a Computer Work xvideos said Zolani Mahola of FreshlygroundFashion Designing Courses in India fluoshoes To make matters worse for Project GlassThe 2013 Nissan Maxima 3 citybbq who both confirmed the hair trend based on observations and girl talkHow to Become a Catalog Model top1xxx So if they doing a sport

  --- Bài cũ hơn ---

 • Quận 7: Mở Lớp Đại Học Văn Bằng 2 Quản Lý Nhà Nước – Trung Tâm Đất Việt
 • Bình Chánh: Lớp Học Văn Bằng 2 Đại Học Quản Lý Nhà Nước – Trung Tâm Đất Việt
 • Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Ngành Quản Lý Nhà Nước 2022
 • Hướng Dẫn Tuyển Sinh Đào Tạo Văn Bằng 2, Liên Thông Trong Trường Quân Đội
 • Thông Báo Tuyển Sinh Chương Trình Dự Bị Tiếng Anh & Tiếng Pháp Tiền Thạc Sĩ (A1
 • Ngành Quản Lý Đất Đai

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Các Bậc Học Ngành Học Quản Lý Đất Đai
 • Thông Báo Về Việc Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ, Thạc Sĩ Năm 2022 Và Mở Ngành Cao Học Qtkd
 • Phân Hiệu Đại Học Quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh Tại Tỉnh Bến Tre
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Tại Bến Tre Năm 2022 Đợt 2
 • Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Khóa 35 (Đợt Bổ Sung) Tại Phân Hiệu Kon Tum Và Trường Đại Học Tây Nguyên
 • Thực tế cho thấy, quản lý đất đai là công việc hấp dẫn đối với một bộ phận không nhỏ lực lượng lao động trẻ hiện nay. Sức hấp dẫn của công việc quản lý đất đai đến từ việc trực tiếp tham gia thị trường nhà đất, lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất, định giá đất, bồi thường hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất… Đây là một công việc ổn định, có thu nhập khá cao.

  Sinh viên ngành Quản lý đất đai học gì?

  Sinh viên ngành Quản lý đất đai được trang bị các kiến thức nền tảng để thực hiện công tác quản lý nhà nước về đất đai như: đo đạc lập bản đồ; đăng ký, thống kê, kiểm kê đất đai; lập hồ sơ địa chính; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân; lập quy hoạch – kế hoạch sử dụng đất các cấp; thanh tra, giải quyết tranh chấp đất đai; bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; định giá đất và quản lý bất động sản; xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai, hệ thống thông tin đất đai…

  + Cán bộ, công chức trong các cơ quan nhà nước như:

  – Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính…

  – Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Xây dựng, Sở Tài chính… các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

  – Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Quản lý đô thị các quận, phòng Tài chính… huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh

  – Cơ quan Địa chính – Xây dựng, Thanh tra xây dựng tại các xã, phường, thị trấn

  + Nhân viên trong các ngân hàng, tổ chức tín dụng; trung tâm tư vấn lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; trung tâm định giá đất, môi giới nhà đất, sàn giao dịch bất động sản

  + Giảng viên ngành Quản lý đất đai, Địa chính tại trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp

  Tại sao chọn ngành Quản lý đất đai tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam?

  Học viện Nông nghiệp Việt Nam (trước đây là trường Đại học Nông nghiệp I) được năm 1956, là trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trung tâm nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ hàng đầu của Việt Nam. Học viện có cơ sở vật chất khang trang với hệ thống giảng đường, phòng học thông minh, phòng thí nghiệm hiện đại, khu liên hợp thể thao tiên tiến và hệ thống học liệu phong phú

  Theo học tại Học viện, sinh viên có cơ hội nhận được học bổng khuyến khích học tập, học bổng tài năng, học bổng nghèo vượt khó với tổng giá trị học bổng lên đến 30 tỷ đồng/1 năm. Ngoài ra, sinh viên còn được “hòa mình” vào hoạt động trao đổi phương pháp học tập và chia sẻ kỹ năng sống, giao lưu, tiếp lửa khởi nghiệp, hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và tình nguyện vì cộng đồng

  Thông tin liên hệ

  Điện thoại: 024.6261.7578, 024.6261.7520, 0961.926.639, 0961.926.939,

  Website: https://www.vnua.edu.vn/;

  Facebook: www.facebook.com/tuyensinhvnua.edu.vn

  Khoa Quản lý Đất đai + TTQHCC&HTSV

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tại Sao Nên Chọn Học Cao Học Ngành Quản Lý Đất Đai?
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Đất Đai Năm 2022
 • Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Ngành Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình Dân Dụng Và Công Nghiệp !!!!
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Tiến Sĩ Ngành Quản Lý Xây Dựng Năm 2022
 • Đào Tạo Cao Đẳng Nghề, Trung Cấp Nghề, Sơ Cấp Nghề Điện, Điện Tử, Điện Lạnh, Nghiệp Vụ Nhà Hàng
 • Ngành Quản Lý Bệnh Viện

  --- Bài mới hơn ---

 • ‘đh Hồng Bàng Tuyển Sinh Đúng Quy Chế Nhưng Có Thể Gây Phản Cảm’
 • Thông Báo Về Việc Tuyển Sinh Lớp Dự Bị Tiến Sĩ Khóa 7
 • Thông Báo Tuyển Sinh Nghiên Cứu Sinh Và Dự Bị Tiến Sĩ Năm 2022
 • Tuyển Sinh Nghiên Cứu Sinh Và Dự Bị Tiến Sĩ Năm 2022
 • Thông Báo Tuyển Sinh Tiến Sĩ Quản Lý Giáo Dục Năm 2022
 • Những năm vừa qua, nhận thấy nhu cầu tăng lên về nhân sự của các bệnh viện, trung tâm y tế, cơ sở chăm sóc sức khỏe…, nên một số trường đại học đã bắt đầu mở tuyển sinh ngành này.

  Mặc dù hiện nay ngành Quản lý Bệnh viện được một số trường tuyển sinh và đào tạo nhưng có lẽ ít người biết rằng ngành học này lại mang dấu ấn tiên phong đậm nét của Trường Đại học Hùng Vương chúng tôi (HVUH). Đây là trường đại học đầu tiên trên cả nước được Bộ GD&ĐT cho phép đào tạo ngành này vào năm 1996.

  Nữ sinh viên ngành Quản lý Bệnh viện – HVUH Ảnh: LIC

  Ngành Quản lý Bệnh viện của HVUH sở dĩ được đào tạo bài bản, phần lớn là do tâm huyết gắn liền với nhà sáng lập trường là cố chúng tôi Y khoa Ngô Gia Hy. Cố GS. Ngô Gia Hy là người có công rất lớn trong việc xây dựng ngành niệu miền Nam trước đây và ngành niệu Việt Nam sau này; ông từng là chủ nhiệm bộ môn niệu tại Đại học Y Dược chúng tôi và Trung tâm Đào tạo và Bồi dưỡng Cán bộ Y tế chúng tôi là sáng lập viên Hội Niệu học Đông Nam Á, hội viên Hội Niệu học Pháp, Hội Niệu học Quốc tế. Năm 1995, cố GS. Ngô Gia Hy thành lập Trường Đại học Hùng Vương chúng tôi và là hiệu trưởng của trường nhiệm kỳ 1995-2000. Là một người đã làm việc trong ngành y lâu năm, từng tu nghiệp tại Pháp, Mỹ, do đó cố GS. Ngô Gia Hy đã nhận thấy được tầm quan trọng của việc quản trị bệnh viện.

  Một quản trị viên bệnh viện giỏi có thể tạo ra sự khác biệt thực sự trong việc vận hành hệ thống y tế tại cơ sở, giúp cuộc sống của mọi người tốt hơn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe chất lượng cao của người dân.

  Chị Nguyễn Mỹ Linh, cựu sinh viên khóa 2002 – 2006 ngành Quản lý Bệnh viện của HVUH hiện là Trưởng Phòng Công tác Xã hội của Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, chúng tôi Ảnh: BM QLBV

  Hiện nay, rất nhiều bệnh viện chú trọng và nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh vì biết rằng ngoài chuyên môn giỏi của đội ngũ bác sĩ thì trình độ chuyên nghiệp của đội ngũ nhân viên cũng phải đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao từ khách hàng trong việc điều trị bệnh và các dịch vụ tiện ích kèm theo tại bệnh viện.

  Những công việc ở các Phòng Tài chính, Phòng Hành chính Quản trị, Phòng Kế hoạch – Tổng hợp hay Phòng Vật tư – Thiết bị y tế, Phòng Quản lý Chất lượng… của các bệnh viện hiện nay đều có yêu cầu cao về những cán bộ, chuyên viên phải có kiến thức chuyên môn được đào tạo đúng về chuyên ngành Quản lý Bệnh viện.

  Anh Phạm Minh Hiếu, cựu sinh viên khóa 2000 – 2004 ngành QLBV của trường, hiện đang công tác tại Phòng Tổ chức Cán bộ của Bệnh viện Từ Dũ. Ảnh: BM QLBV

  Từ khi tuyển sinh khóa đầu tiên vào năm 1996, đến nay Trường Đại học Hùng Vương chúng tôi đã đào tạo được 14 khóa và nhiều cựu sinh viên hiện nay đang làm việc và giữ một số vị trí lãnh đạo phòng, ban tại các bệnh viện lớn của chúng tôi như Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Hoàn Mỹ…

  Chương trình đào tạo cử nhân Quản lý Bệnh viện của trường là 4 năm. Hai năm đầu, sinh viên được trang bị các kiến thức cơ bản về Kinh tế và Quản trị theo chương trình Quản lý Bệnh viện của Bộ GD&ĐT. Hai năm cuối, sinh viên được cung cấp kiến thức và kỹ năng chuyên ngành Quản lý Bệnh viện. Buổi sáng, sinh viên đi thực tập tại các bệnh viện ở TP.Hồ Chí Minh; buổi chiều học lý thuyết tại giảng đường.

  Năm 2022, ngành Quản lý Bệnh viện của HVUH tuyển sinh theo 4 phương thức: Kết quả thi THPT quốc gia 2022, Kết quả thi Đánh giá Năng lực của ĐH Quốc gia chúng tôi Kết quả học tập THPT lớp 12, Điểm trung bình tích lũy toàn khóa trung cấp.

  Ngay từ bây giờ, các bạn có thể nộp hồ sơ xét tuyển vào trường bằng phương thức học bạ lớp 12 (điểm trung bình chung HK I hoặc cả năm 12). Đây là phương thức xét tuyển nhanh chóng, cơ hội trúng tuyển cao cho tất cả các bạn học sinh. Đặc biệt năm 2022, HVUH có nhiều chính sách hết sức hấp dẫn dành cho tân sinh viên như giảm 50% học phí học kỳ I, tặng 100 suất học bổng trị giá 3 triệu đồng, bộ quà tặng: ba lô laptop và bình nước thể thao.

  Trường Đại học Hùng Vương chúng tôi (HVUH)

  Địa chỉ: Số 736 Nguyễn Trãi, P.11, Q.5, Phusongyeuthuong.org thoại: ‎(028) 3855 3675 (Tổng đài), 0888 158 001 (Hotline)

  Email: [email protected]

  Website: http://hvuh.edu.vn

  Fanpage Trường: https://facebook.com/hungvuonguni

  Trang tin tuyển sinh: http://tuyensinh.hvuh.edu.vn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Thông Báo Tuyển Sinh Bậc Tiến Sĩ 2022
 • Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Tiến Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh
 • Thông Báo Xét Tuyển Nghiên Cứu Sinh Khóa 39 (2019)
 • Hot: Đh Y Dượctuyển Sinh Số Lượng Cực Khủng Sau Đại Học 2022
 • Đại Học Y Dược Hải Phòng Thông Báo Tuyển Sinh 2022
 • Ngành Quản Lý Xây Dựng

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Ngành Xây Dựng Ra Trường Làm Gì
 • Tra Cứu Điểm Thi Thpt Quốc Gia 2022 Nhanh Nhất
 • Ngành Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học
 • Điều Kiện Xét Tuyển Ngành Kỹ Thuật Xét Nghiệm Y Học
 • Tuyển Sinh Cao Đẳng Xét Nghiệm Y Học Tại Nha Trang
 • Mã ngành: 7580302

  Thời gian đào tạo: 4 năm

  Văn bằng: Kỹ sư Quản lý Xây dựng

  Tổ hợp môn:

  Khi học ngành Quản lý Xây dựng, bạn sẽ được đào tạo kiến thức chuyên sâu về quản lý dự án và đầu tư xây dựng cụ thể trên từng phương diện: tài chính, nguồn lực, quản lý tiến độ, chi phí và chất lượng dự án; kiến thức về tổ chức lao động, tổ chức giám sát và nghiệm thu công trình. Sinh viên có năng lực phân tích, tổng hợp để quản lý thi công trên công trường xây dựng; tổ chức thực hiện kế hoạch và quản lý hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

  Ngoài một mức thu nhập ổn định và các ưu đãi, tiền thưởng, bạn sẽ có cơ hội được đi nhiều nơi, làm việc ở nhiều môi trường khác nhau. Do đó, nghề xây dựng rất thích hợp với những bạn trẻ thích phiêu lưu, đi đây đó, thích sáng tạo và hiện thực hóa những ý tưởng của mình.

  Tố chất phù hợp để học ngành Quản lý Xây dựng?

  • Kiên trì, chịu khó, có tố chất quản trị.
  • Tập trung, chính xác.
  • Sức khỏe, ham học hỏi, nắm bắt những xu hướng hiện đại.

  Học ngành Quản lý Xây dựng ở đâu?

  Ngành Quản lý Xây dựng hiện đang được đào tạo tại rất nhiều trường đại học, cao đẳng, trung cấp với nhiều trình độ, chương trình khác nhau, trong đó có thể kể đến các trường đại học như: Đại học Xây dựng; Đại học Thủy lợi; Trường Đại học Văn Lang; Đại học Mở TP.HCM;…

  KHI BẠN LÀ SINH VIÊN QUẢN LÝ XÂY DỰNG VĂN LANG

  Nhằm đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực trình độ đại học chuyên sâu trong lĩnh vực Quản lý Xây dựng, từ năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức đào tạo ngành Quản lý Xây dựng.

  Tại Văn Lang, sinh viên ngành Quản lý Xây dựng được đào tạo và trang bị những kỹ năng chuyên ngành: phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu và giới hạn mục tiêu thiết kế ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa… Sinh viên giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng các phần mềm: thiết kế, kế toán, dự toán, quản lý dự án… ở các bài tập lớn, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.

  Điểm nổi bật của ngành Quản lý Xây dựng tại Trường Đại học Văn Lang là gì?

  • Sinh viên được trang bị kỹ năng phân tích và xây dựng các mô hình, các yêu cầu, mục tiêu thiết kế ứng dụng, thông qua các phần mềm mô phỏng, mô hình hóa… Sinh viên giải quyết vấn đề thông qua việc sử dụng các phần mềm: thiết kế, dự toán, quản lý dự án… ở các bài tập lớn, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp.
  • Sinh viên được rèn luyện kỹ năng trình bày, giải thích những giải pháp phức tạp, thay thế, so sánh lựa chọn phương án thông qua các báo cáo seminar, đồ án môn học, đồ án tốt nghiệp. Trong thời gian thực tập, sinh viên có cơ hội làm việc với các cơ quan đơn vị bên ngoài xã hội để đề đạt nguyện vọng, đề xuất yêu cầu, khảo sát thu thập số liệu phục vụ công việc, rèn luyện kỹ năng thuyết phục người nghe.
  • Ở một số đồ án môn học, báo cáo thực tập môn học theo nhóm, sinh viên chủ động lựa chọn người điều hành nhóm, phân công công việc phù hợp với năng lực, sở trường, tích cách, thói quen, môi trường sống của mỗi cá nhân trong nhóm; tự tổ chức đánh giá kết quả trong nội bộ nhóm; lựa chọn, phân công thành viên trình bày trước giảng viên và các sinh viên trong lớp những ý tưởng, giải pháp cụ thể của nhóm mình. Thông qua đó trang bị cho sinh viên, sau khi tốt nghiệp ra trường, có khả năng phối hợp với bộ phận kỹ thuật, bộ phận tin học và và các bộ phận khác trong đơn vị một cách hiệu quả.
  • Sinh viên có trình độ ngoại ngữ tương đương Toeic 420 và am hiểu kiến thức tiếng Anh chuyên ngành.

  Chương trình học ngành Quản lý Xây dựng đào tạo những gì?

  Các kiến thức cơ bản về toán học, khoa học tự nhiên, đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức, nâng cao trình độ, nghiên cứu giải quyết các vấn đề phát sinh trong thực tiễn.

  Các kiến thức về kỹ thuật trong xây dựng để sinh viên có khả năng thiết kế, đề xuất, đánh giá và lựa chọn giải pháp kỹ thuật – công nghệ phù hợp cho từng bộ phận cấu thành hoặc nâng cao kiến thức chuyên sâu tổng thể các bộ phận dự án.

  Kỹ năng cứng:

  • Lập, phân tích, đánh giá dự án đầu tư; thẩm định dự án đầu tư; lập dự toán công trình; lập hồ sơ mời thầu xây lắp/ đấu thầu xây lắp/thi công công trình/ hoàn công/ quyết toán công trình; kế toán – kiểm toán trong lĩnh vực xây dựng cơ bản.
  • Đề xuất lựa chọn phương án có hiệu quả về kinh tế về một công trình cụ thể.
  • Tổ chức thực hiện dự án từ bước chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư đến khi kết thúc xây dựng; đưa dự án vào vận hành, khai thác và đánh giá sau dự án, thẩm định hậu dự án.
  • Quản lý, điều hành tổng thể dự án xây dựng, hoặc quản lý cụ thể cho từng giai đoạn của dự án, hoặc quản lý cụ thể cho từng lĩnh vực của dự án (quản lý tài chính, quản lý nhân sự, quản lý công nghệ, quản lý chất lượng, quản lý tiến độ, quản lý rủi ro).

  Hoạt động của sinh viên ngành Quản lý Xây dựng tại Văn Lang?

  Kể từ khi khoa Kiến – Xây tách thành 2 khoa độc lập, khoa Xây dựng Trường Đại học Văn Lang đã tạo nhiều điều kiện cho sự phát triển chuyên sâu hơn trong tương lai như: Cuộc thi thiết kế logo và áo Khoa Xây dựng, Cuộc thi Creative Engineer 2022 (sinh viên khoa Xây dựng Văn Lang đoạt giải nhì) và các hoạt động chương trình đặc trưng khác như chương trình truyền thống Flash First.

  Cơ hội việc làm với sinh viên học ngành Quản lý Xây dựng?

  Sinh viên tốt nghiệp ngành Quản lý Xây dựng có cơ hội rất lớn trong ngành công nghiệp xây dựng. Người học sau khi tốt nghiệp có thể làm việc ở các vị trí:

  • Thực hiện các công việc quản lý xây dựng tại các đơn vị làm chủ đầu tư dự án bất động sản, các ban quản lý dự án, đơn vị tư vấn quản lý dự án của tất cả các dự án đầu tư xây dựng công trình.
  • Kỹ sư quản lý doanh nghiệp, quản lý đấu thầu, quản lý hợp đồng, quản lý công trường xây dựng…

  Nhu cầu thị trường, xu hướng việc làm với Kỹ sư Quản lý Xây dựng?

  Xây dựng là lĩnh vực được dự báo có tốc độ tăng lao động cao nhất, khi quá trình đô thị hóa diễn ra nhanh. Theo tính toán, nhân lực ngành xây dựng đến năm 2022 sẽ là 5 triệu người, trong đó có 3 triệu nhân lực đã qua đào tạo. Dự báo đến năm 2022, nhu cầu nhân lực ngành xây dựng mỗi năm tăng thêm 400.000 – 500.000 người. Kết quả khảo sát nhu cầu nhân lực ngành Quản lý Xây dựng của 39 doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận cho thấy: 100% doanh nghiệp có nhu cầu tuyển dụng nguồn nhân lực ngành Quản lý Xây dựng, và nhu cầu này tăng trung bình 44% trong giai đoạn 2022-2025 (số liệu từ Đề án mở ngành Quản lý xây dựng).

  Để tra cứu về chương trình học tập, khối lượng kiến thức của khóa học mà bạn cần tích lũy và tra cứu các thông tin về học phần bạn có thể tham khảo .

  Bao nhiêu điểm có thể trúng tuyển ngành Quản lý Xây dựng tại Văn Lang?

  Ngành Quản lý Xây dựng là ngành mới và cũng đang được Đại học Văn Lang đầu tư phát triển trong thời gian sắp tới. Sinh viên được tham quan quy trình xây dựng ngay tại “đại công trường” Cơ sở 3 của trường đang xây dựng.

  • Xét theo điểm thi THPT quốc gia: 15.00 điểm (năm 2022), 16.00 điểm (năm 2022)
  • Điểm trúng tuyển theo phương thức xét kết quả học tập THPT (học bạ): 18.00 điểm (năm 2022), 18.00 điểm (năm 2022)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Xây Dựng Trên Toàn Quốc
 • Tuyển Sinh Hệ Cao Đẳng Chính Quy Ngành Xây Dựng Cầu Đường Bộ Năm 2022
 • Dự Án Đại Học Vinuni Công Bố Định Hướng Tuyển Sinh Năm Học 2022
 • Đại Học Vinuni Sẽ Tuyển Sinh Như Thế Nào?
 • Phương Thức Tuyển Sinh Năm 2022 Của Trường Đại Học Công Nghệ Thông Tin, Đhqg
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100