Top #10 ❤️ Mã Ngành Kinh Doanh Quốc Tế Ueh Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Lễ Ra Quân Kiến Tập Sư Phạm Năm Học 2022

Thủ Tục Mở Cửa Hàng Kinh Doanh Quần Áo

Hướng Dẫn Thành Lập Công Ty Quà Tặng Thành Công 100%

Hỏi: Mã Ngành Nghề Gia Công Sắt Thép

Thủ Tục Mở Đại Lý Kinh Doanh Sơn – Tư Vấn Từ Chuyên Gia Luật – Phần 2

Hoàn thành chương trình đào tạo, sinh viên có kiến thức, kỹ năng và thái độ như sau:

* Kiến thức

Khối kiến thức giáo dục đại cương

-   Có kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối, chính sách của Đảng Cộng sản Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh, có sức khỏe, có kiến thức về giáo dục quốc phòng đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

-   Có kiến thức cơ bản về pháp luật đại cương, về  khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên để đáp ứng yêu cầu tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

-   Có kiến thức cơ bản về tiếng Anh/tiếng Pháp tương đương trình độ A Quốc gia.

-   Có kiến thức cơ bản về máy tính, các phần mềm văn phòng và các phần mềm cơ bản khác.

 Khối kiến thức cơ sở ngành

-   Có kiến thức  về những nguyên lý cơ bản trong kinh tế nhằm phục vụ cho việc phân tích và giải thích các vấn đề kinh tế tầm vĩ mô và vi mô;

-   Có kiến thức cơ bản về thống kê, phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực kinh doanh/quốc tế;

-   Có kiến thức cơ bản về kinh tế quốc tế trong nền kinh tế toàn cầu; Có khả năng sử dụng ngoại ngữ (tiếng Anh) trong giao tiếp và đàm phán với các đối tác nước ngoài;

-   Có kiến thức cơ bản về luật kinh tế, kế toán, tài chính và marketing làm nền tảng cho việc tổ chức/tham gia vào các hoạt động kinh doanh nói chung.

 Khối kiến thức chuyên ngành

-   Có kiến thức chuyên sâu về các hoạt động trong các loại hình công ty nói chung/công ty đa quốc gia/doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài như hoạch định, tổ chức, quản trị các hoạt động kinh doanh quốc tế và tài chính trong các công ty đa quốc gia, vận tải, và bảo hiểm ngoại thương; am hiểu văn hóa đa quốc gia, các loại hình buôn bán quốc tế và đầu tư; có kiến thức về quản lý nhân sự, quản lý bán hàng, tiếp thị quốc tế, và thực hiện giao dịch thương mại điện tử; 

-   Hiểu biết về kỹ thuật/nghiệp vụ như nghiệp vụ ngoại thương, kỹ thuật đàm phán trong kinh doanh quốc tế; có khả năng sử dụng tiếng anh trong đàm phán, ký kết hợp đồng xuất nhập khẩu và xúc tiến đầu tư thương mại.

* Kỹ năng

Kỹ năng cứng

-   Thực hiện nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, và thực hiện nghiệp vụ vận tải và bảo hiểm trong ngoại thương;

-   Vận dụng kiến thức khoa học tự nhiên trong nghiên cứu, khám phá và giải quyết các vấn đề kinh tế/kinh doanh.

-   Xây dựng và triển khai thực hiện, kiểm soát, và hoạch định chiến lược kinh doanh (quốc tế) trong tất cả các loại hình doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp/công ty có vốn đầu tư nước ngoài;

-   Tự thu thập, phân tích và xử lý thông tin, nghiên cứu thị trường và đề xuất các giải pháp/chính sách ngoại thương;

-   Vận dụng kiến thức về luật thương mại quốc tế và đầu tư, pháp luật trong hoạt động xuất nhập khẩu để xây dựng và thực thi các chính sách và chiến lược kinh doanh của công ty;

-   Vận dụng kiến thức về thương mại điện tử phục vụ cho hoạt động kinh doanh quốc tế;

 Kỹ năng mềm

-   Kỹ năng làm việc nhóm: thành lập, lãnh đạo, tổ chức hoạt động và phát triển nhóm; và làm việc chuyên môn trong nhóm; hợp tác, tổng hợp và đóng góp và điều chỉnh cho phù hợp, kỹ năng làm việc với nhóm ảo.

-   Kỹ năng giao tiếp: có chiến lược giao tiếp, biết cách tổ chức giao tiếp, giao tiếp bằng văn bản, đa truyền thông, và đồ họa; và thuyết trình và thu hút trong giao tiếp, cho và nhận phản hồi, kỹ năng giải quyết mâu thuẫn, kỹ năng làm việc với các cơ quan nhà nước (Sở, Ban, ngành),  soạn thảo hợp đồng ngoại thương và nội thương.

-   Kỹ năng tư duy hệ thống: lập luận vấn đề logic, có hệ thống, hiểu vấn đề ở phạm vi toàn cục, biết sự tương tác giữa các vấn đề và sắp xếp được các vấn đề theo thứ tự ưu tiên cần giải quyết/xử lý.

-   Tố chất và kỹ năng cá nhân: có năng lực suy xét, tư duy sáng tạo; có năng lực nghiên cứu, khám phá kiến thức và kỹ năng mới; đề xuất sáng kiến và sẵn sàng chấp nhận rủi ro; có tính kiên trì và linh hoạt trong công việc; có năng lực nhận biết kiến thức, kỹ năng và thái độ của người khác; tự học, học suốt đời và làm việc độc lập; làm việc có kế hoạch, phân bổ công việc hợp lý, biết cách quản lý thời gian, và có kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình.

-   Kỹ năng ngoại ngữ và tin học: giao tiếp bằng tiếng Anh tương đương trình độ từ B2 (chuẩn Châu Âu) trở lên, đọc hiểu được các thuật ngữ chuyên ngành bằng ngoại ngữ; sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint) tương đương trình độ A và một số phần mềm xử lý dữ liệu thống kê; sử dụng thành thạo internet trong giao tiếp và thu thập thông tin.

* Thái độ

-   Có phẩm chất chính trị: chấp hành tốt chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước; quan điểm chính trị vững vàng, biết xử lý hài hoà lợi ích cá nhân, tập thể – tổ chức và quốc gia.

-   Có phẩm chất đạo đức cá nhân: có bản lĩnh, tự tin, nhiệt tình, đam mê nghề nghiệp; có khả năng thích nghi đối với sự thay đổi, sẵn sàng làm việc độc lập, làm việc với người khác, có khả năng tiếp thu và bảo vệ quan điểm, biết công nhận thành quả của người khác, biết chấp nhận thất bại và rút kinh nghiệm.

-   Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp: trung thực, trách nhiệm, hành xử chuyên nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tuân thủ chuẩn mực đạo đức kinh doanh; có có phong cách làm việc chuyên nghiệp và có văn hóa trong ứng xử. 

-   Có phẩm chất đạo đức xã hội: có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng; biết trân trọng các giá trị đạo đức xã hội, các dân tộc; biết nghĩa vụ và trách nhiệm của bản thân đối với xã hội; tư cách, tác phong đúng đắn, chuẩn mực trong quan hệ xã hội; và biết phê phán những hành vi không phù hợp với các chuẩn mực đạo đức.

Kinh Doanh Quốc Tế

Thủ Tục Bổ Sung Thêm Mã Ngành Nghề Tái Chế Phế Liệu

Mã Ngành Nghề Bán Phụ Tùng Và Các Bộ Phận Phụ Trợ Của Ô Tô Và Xe Có Động Cơ Được Mã Hóa Theo Hệ Thống Ngành Nghề Kinh Tế Việt Nam

Cửa Hàng Photocopy Vừa Và Nhỏ Có Cần Đăng Kí Kinh Doanh Không?

Đăng Ký Kinh Doanh Phòng Tập Gym Đơn Giản Tại Luật Invo

Chuyên Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Danh Mục Ngành Nghề: 016: Hoạt Động Dịch Vụ Nông Nghiệp

Thành Lập Công Ty Thiết Kế Website

Điều Kiện Làm Thương Nhân Kinh Doanh Xăng Dầu

Bổ Sung Ngành Nghề Cho Thuê Bất Động Sản

Điều Kiện Kinh Doanh Cho Thuê Kho Bãi

Kinh doanh quốc tế là toàn bộ các hoạt động giao dịch kinh doanh được thực hiện giữa các quốc gia, nhằm thoả mãn các mục tiêu kinh doanh của doanh nghiệp, cá nhân và các tổ chức kinh tế. Đây là một công việc giao dịch giữa nước này với nước khác, quốc gia này với quốc gia khác, là một lĩnh vực năng động và mang tính toàn cầu thuộc nhóm ngành kinh doanh, cung cấp những kiến thức chung về quản trị kinh doanh, về chiến thuật, chiến lược kinh doanh xuyên quốc gia.

Ngành Kinh doanh quốc tế đào tạo các kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm về kinh doanh quốc tế, tạo cho sinh viên sự tự tin để có thể thành công trong môi trường kinh doanh toàn cầu.

Sinh viên ngành kinh doanh quốc tế được trang bị vững các lý thuyết về phân tích sự tác động của các yếu tố mang tính toàn cầu đến hoạt động doanh nghiệp như chính trị, kinh tế, nhân khẩu học, công nghệ, địa lý và văn hóa; phân tích tài chính, thị trường ngoại hối và các hệ thống tỷ giá hối đoái trên thế giới; hiểu rõ về quản trị vận hành từ lập kế hoạch, thiết kế, đến thực hiện các nghiệp vụ trong chuỗi cung ứng toàn cầu, các quy trình sản xuất và quản trị dự án; có khả năng xây dựng chiến lược kinh doanh toàn cầu để đảm bảo sự thành công của doanh nghiệp trong môi trường đa văn hóa.

Chương trình ngành Kinh doanh Quốc tế (KDQT) là chương trình liên kết giữa Trường ĐH Tài chính – Marketing và , Malaysia (TOP 10 các trường ĐH Tại Malaysia). Đây là một trong những chương trình được sự quan tâm của phụ huynh và sinh viên trong gần 10 năm qua.

Đặc biệt: Chương trình được giảng dạy và đào tạo 100% bằng tiếng Anh, giúp cho sinh viên vừa tích lũy được kiến thức chuyên ngành tốt mà còn đảm bảo khả năng lưu loát trong ngôn ngữ tiếng Anh. Đây chính là sự khác biệt và là một trong những lợi thế mà sinh viên thuộc các chương trình liên kết quốc tế của trường tạo được “ưu thế” trong lòng các nhà tuyển dụng sau khi ra trường.

02 Chương trình đào tạo

Chương trình liên kết quốc tế giữa Trường ĐH Tài chính – Marketing và Đại học HELP, Malaysia ở chuyên ngành Kinh Doanh Quốc Tế được thiết kế gồm 2 khối kiến thức: Foundation và kiến thức chuyên ngành.

Foundation: sinh viên sẽ được đào tạo lại vốn tiếng Anh từ căn bản đến nâng cao, giúp sinh viên có thể đạt được chuẩn tiếng Anh IELTS 6.0 sau khi hoàn thành năm I; Ngoài ra, sinh viên còn được bồi dưỡng các môn học kỹ năng phục vụ cho việc học và làm việc sau này, như: các kỹ năng mềm(kỹ năng thuyết trình, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng lãnh đạo…), kỹ năng tin học từ căn bản đến nâng cao, và học các môn dự bị đại học: kinh tế vi mô, kế toán căn bản.

Kiến thức chuyên ngành:

Cung cấp các vấn đề tổng quan về thương mại quốc tế, các chính sách kinh tế đối ngoại chủ yếu hiện nay, đặc điểm phát triển kinh tế thế giới trong xu hướng toàn cầu hóa; đặc biệt là những vấn đề về hội nhập kinh tế, đầu tư quốc tế tại Việt Nam…

Cung cấp các kiến thức nghiệp vụ cụ thể về các vấn đề chống bán phá giá, thanh toán quốc tế, bảo hiểm ngoại thương, tranh chấp trong thương mại quốc tế, cách thức xâm nhập thị trường nước ngoài.

03 Thời gian học tập

Tổng thời gian là 4 năm: 1 năm Foundation + 3 năm học các môn ngành và chuyên ngành.

Trường hợp sinh viên có bằng IELTS đạt từ 5.5 trở lên và có điểm trung bình tích lũy (GPA) lớp 12 đạt từ 7.0 trở lên: sẽ được miễn giảm học phí năm Foundation và bước thẳng vào năm 2 chuyên ngành.

04 Mô hình học tập

Mô hình đào tạo linh hoạt, sinh viên có thể lựa chọn các hình thức học tập sau:

04 năm học tại Trường ĐH Tài chính – Marketing, Việt Nam

03 năm học tại Việt Nam, 01 năm cuối chuyển tiếp sang học tại Đại học HELP,Malaysia.

02 năm học tại Việt Nam, 02 năm cuối học tại Trường ĐH HELP, Malaysia; Hoặc trong 2 năm cuối sinh viên có thể lựa chọn 1 năm học tại ĐH HELP, Malaysia, 01 năm cuối chuyển tiếp sang học tại quốc gia thứ 3 (nếu muốn).

Đây là mô hình “du học tại chỗ” với chi phí tiết kiệm nhất hiện nay. Đặc biệt: không có sự khác biệt giữa sinh viên theo học hệ liên kết 4 năm tại Việt Nam hay sinh viên theo học chuyển tiếp tại Malaysia. Vì toàn bộ khung chương trình đào tạo được đưa từ khung chương trình gốc tại Malaysia và cả giáo sư giảng dạy chương trình cũng đến từ Đại học HELP sang Việt Nam giảng dạy.

05 Ngôn ngữ giảng dạy & Đội ngũ giảng viên

Ngôn ngữ giảng dạy: 100% tiếng Anh

Giảng viên: với mỗi môn học giảng viên của Đại học HELP sang Việt Nam giảng dạy 20 giờ ôn tập; giảng viên Đại học Tài chính – Marketing sẽ đảm nhiệm 40 giờ giảng lý thuyết.

06 Yêu cầu đầu vào

Tốt nghiệp PTTH (hoặc tương đương), có điểm trung bình lớp 12 đạt từ 6.0 trở lên.

07 Bằng cấp

Sau khi hoàn tất chương trình, sinh viên sẽ nhận được bằng CỬ NHÂN KINH DOANH, bằng do chính trường Đại học HELP, Malaysia cấp, giá trị QUỐC TẾ và được BỘ GD&ĐT Việt Nam công nhận.

Các chương trình đào tạo của HELP được kiểm định bởi Cơ quan Quản Lý Chất Lượng Malaysia(MQA) và được đăng ký với Cục Quản Lý Chất Lượng Malaysia (MQR).

08 Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh quốc tế có thể làm việc trong các doanh nghiệp với môi trường quốc tế và các nền văn hóa khác nhau. Bạn có thể trở thành các chuyên gia về đầu tư quốc tế, kinh doanh xuất nhập khẩu, phân tích tài chính và thị trường quốc tế, marketing quốc tế, huy động tín dụng quốc tế.

Cụ thể, có cơ hội được nhận vào các vị trí tuyển dụng như: Chuyên viên xuất nhập khẩu; Chuyên viên Quản trị Logistics; Chuyên viên Quản trị Tài chính và Quản trị chuỗi cung ứng trong môi trường toàn cầu và các vị trí chức năng quan trọng khác trong môi trường kinh doanh quốc tế.

Thực tế cho thấy nếu có thêm trình độ tiếng Anh tốt, 100% sinh viên chuyên ngành này có việc làm với mức lương cao ngay khi ra trường. Do được trau dồi Tiếng Anh ngay từ năm đầu tiên của chương trình, sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế thuộc trường Đại học HELP (Malaysia) sẽ mở rộng hơn cơ hội nghề nghiệp cho bản thân.

Học phí năm Foundation: 57.000.000 VNĐ/năm/2 học kỳ;

Học phí năm chuyên ngành: 1.425.000 VNĐ/tín chỉ. Nhà trường cam kết không đổi trong suốt 4 năm học.

Tổng số tín chỉ toàn khóa học là 120 – 130 tín chỉ tùy chuyên ngành.

VIỆN ĐÀO TẠO QUỐC TẾ – ISFM

Chương Trình Chất Lượng Cao Và Chất Lượng Cao Bằng Tiếng Anh

Mã Ngành 5629 Dịch Vụ Ăn Uống Khác

Mã Ngành 5610 Nhà Hàng Và Các Dịch Vụ Ăn Uống Phục Vụ Lưu Động

Trung Cấp Trồng Trọt Và Bảo Vệ Thực Vật

Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Phân Bón

Tìm Hiểu Ngành Nghề: Ngành Kinh Tế Quốc Tế (Mã Ngành: 7310106)

Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên (7850102) – Cổng Tuyển Sinh

Tìm Hiểu Về Ngành Kinh Tế Tài Nguyên Thiên Nhiên (Mã Ngành: 7850102)

Tìm Hiểu Ngành Nghề: Ngành Kinh Tế Xây Dựng (Mã Xt: 7580301)

Trường Đại Học Cảnh Sát Nhân Dân

Tuyển Sinh Đại Học Tài Nguyên Môi Trường Hà Nội 2022

Giới thiệu chung về ngành

Kinh tế quốc tế là gì?

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế sẽ giúp cung cấp cho sinh viên cá kiến thức nền tảng về kinh tế đa quốc qua, thương mại quốc tế, tài chính, đầu tư, kinh doanh, chính sách quốc tế, đối ngoại.

Các vấn đề trọng tâm chính là chống bán phá giá, giải quyết các tranh chấp trong thương mại quốc tế, các đặc điểm phát triển của kinh tế thế giới trong xu thế toàn cầu hóa, các vấn đề trong hội nhập kinh tế thế giới của Việt Nam… Qua đó, sinh viên tốt nghiệp kinhh doanh quốc tế có một nền tảng kiến thức phù hợp để phân tích, xây dựng các chính sách thương mại quốc tế, hội nhập kinh tế, kinh doanh xuất nhập khẩu, luật thương mại quốc tế…

Các trường đào tạo ngành Kinh tế quốc tế

Các trường ngành Kinh tế quốc tế như sau:

Khu vực miền Bắc

Khu vực miền Trung

Tên trường

Điểm chuẩn 2022

Đại học Kinh tế Huế

15

Khu vực miền Nam

Các khối xét tuyển ngành Kinh tế quốc tế

Các khối xét tuyển ngành Kinh tế quốc tế bao gồm:

Khối A00 (Toán, Lý, Hóa)

Khối A01 (Toán, Lý, Anh)

Khối D01 (Văn, Toán, Anh)

Khối D07 (Toán, Hóa, Anh)

Chương trình đào tạo ngành Kinh tế quốc tế

I. KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

Học phần chung

Những nguyên lý cơ bản của CN Mác – Lênin 1, 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh

Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

Ngoại ngữ

Giáo dục thể chất

Giáo dục quốc phòng và an ninh

Học phần của trường

Toán cho các nhà kinh tế

Pháp luật đại cương

 Kinh tế vi mô 1

Kinh tế vĩ mô 1

Học phần của ngành

Quản lý học 1

Thống kê kinh tế

Hệ thống thông tin quản lý

Marketing căn bản

II. KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP

1. Kiến thức cơ sở ngành

Nguyên lý kế toán

Lý thuyết tài chính tiền tệ 1

Kinh tế quốc tế 1

Nền kinh tế thế giới

Hội nhập kinh tế quốc tế

2. Kiến thức ngành

Học phần bắt buộc

Kinh tế lượng 1

Kinh tế phát triển

Công pháp quốc tế

Chính sách kinh tế đối ngoại 1

Chính sách quản lý công ty đa quốc gia

Tiếng Anh chuyên ngành kinh tế và kinh doanh quốc tế

Kinh tế công cộng

Kinh doanh quốc tế I

Kinh tế thương mại

Đề án chuyên ngành Kinh tế quốc tế

Học phần tự chọn (chọn 5 học phần)

Phân tích chính sách

Tài chính công

Kinh tế học biến đổi khí hậu

Giao dịch và đàm phán kinh doanh

Thương mại điện tử

Nghiệp vụ ngoại thương 1

Kinh tế hải quan

Quản trị chuỗi cung ứng quốc tế

3. Kiến thức chuyên sâu (Chọn 6 học phần):

Kinh tế quốc tế 2

Chính sách kinh tế đối ngoại 2

Kinh tế ASEAN

Chuyên đề đàm phán kinh tế quốc tế

Đầu tư quốc tế

Tài chính quốc tế

Kinh doanh quốc tế II

Đấu thầu quốc tế

Kế toán quốc tế

Thuế quốc tế

4. Chuyên đề thực tập

(Yêu cầu đạt chuẩn đầu ra về ngoại ngữ, tin học và GDQP & AN, GDTC theo quy định của NEU)

Cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường

Hiện nay đang là thời đại của toàn cầu hóa, mở ra nhiều cơ hội cho sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh tế quốc tế. Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo trên, các bạn sẽ có đủ kiến thức để bắt đầu làm các công việc như:

Nhân viên kinh doanh quốc tế

Nhân viên xuất nhập khẩu

Nhân viên kinh doanh tàu biển, hàng không

Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế, nghiên cứu thị trường kinh doanh quốc tế

Chuyên viên marketing quốc tế

Chuyên viên quản trị cung ứng quốc  tế

 Chuyên viên thúc đẩy và xúc tiến thương mại

Chuyên viên phân tích và tư vấn dự án quốc tế

Chuyên viên hoạch định tài chính quốc tế

Giảng viên giảng dạy chuyên ngành kinh tế quốc tế tại các trường đại học

Nhóm Mã Ngành Kinh Doanh Hoạt Động Tài Chính Ngân Hàng Và Bảo Hiểm

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Sản Xuất Hàng May Mặc

Cập Nhật Mã Ngành Kinh Tế Mới

Áp Mã Ngành Nghề Kinh Doanh Theo Quy Định Pháp Luật

Tìm Hiểu Ngành Nghề: Ngành Thống Kê Kinh Tế (Mã Xt: 7310107)

Chương Trình Chi Tiết Ngành Kinh Doanh Quốc Tế

Điều Kiện Kinh Doanh Karaoke

Thủ Tục Thành Lập Công Ty Khẩu Trang Y Tế Tại Đồng Nai

Điều Kiện Để Mở Xưởng Sản Xuất Khẩu Trang Y Tế ?

Tư Vấn Bổ Sung Ngành Nghề Sản Xuất Khẩu Trang Nhanh Chóng

Nghiệp Vụ Kinh Doanh Khí Dầu Mỏ Hóa Lỏng

Chương trình chi tiết ngành Kinh doanh quốc tế

Tên chương trình : Chương trình giáo dục đại học

Trình độ đào tạo : Đại học

Ngành đào tạo : Kinh doanh quốc tế Mã ngành :

Tên tiếng Anh : International Business Management

Loại hình đào tạo : Chính quy

1. Mục tiêu đào tạo:

1.1 Mục tiêu chung:

Đào tạo cử nhân Kinh doanh quốc tế có nhận thức về chủ nghĩa Mác- Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đồng thời có kiến thức và kỹ năng chuyên môn cao ở trình độ đại học, ngoại ngữ và tin học thông thạo, khả năng làm việc độc lập, tự học, tự nghiên cứu, sáng tạo, có sức khỏe, kỹ năng giao tiếp tốt và đáp ứng yêu cầu thực tiễn của các tổ chức tiếp nhận.

1.2 Mục tiêu cụ thể:

Kiến thức:

Chương trình đào tạo Cử nhân Kinh doanh quốc tế, nhằm cung cấp đầy đủ những kiến thức về:

– Kiến thức chung: có hiểu biết về Các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác- Lênin, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh; có kiến thức cơ bản trong lĩnh vực Khoa học xã hội và Khoa học tự nhiên để tiếp thu kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập nâng cao trình độ;

– Sản xuất- kinh doanh thuộc môi trường kinh doanh trong nước và quốc tế. Giúp sinh viên hiểu về kinh doanh quốc tế (xuất- nhập khẩu, chuyển giao công nghệ, giao nhận, vận tải và bảo hiểm quốc tế, thanh toán quốc tế…) có khả năng đàm phán và giao tiếp ở các nền văn hóa khác nhau, nhận biết những cơ hội và thách thức trong kinh doanh quốc tế, lập kế hoạch tiếp thị, chọn thị trường và tâm lý khách hàng, kỹ thuật tiếp thị. Hiểu rõ các chế độ chính sách của Nhà nước về thương mại, chính sách thương mại của các nước trên thế giới. Kiến thức tập trung vào việc quản lý doanh nghiệp hoạt động trong môi trường kinh doanh quốc tế và nội địa. Những kiến thức này cung cấp cho sinh viên tiếp cận dễ dàng và nhanh chóng trong thực tiễn khi đi thực tập và sau khi ra trường;

– Kiến thức bổ trợ: Đạt trình độ Anh ngữ FCE (B1) theo tiêu chuẩn châu Âu hoặc các chứng chỉ quốc tế tương đương;đạt trình độ A về tin học ứng dụng.

Thủ Tục Mở Cửa Hàng Kinh Doanh In Ấn Thành Công 100%

Mã Ngành Nghề Đăng Ký Kinh Doanh Dịch Vụ Viễn Thông

Thủ Tục Bổ Sung Ngành Nghề Kinh Doanh Hoạt Động Viễn Thông

Hướng Dẫn Mở Cửa Hàng Tạp Hóa Ở Bất Cứ Đâu Năm 2022

Kinh Doanh Tạp Hóa, Đăng Ký Kinh Doanh Như Thế Nào?

🌟 Home
🌟 Top