Top #10 ❤️ Học Bổng Thạc Sĩ Công Tác Xã Hội Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Thạc Sỹ Công Tác Xã Hội

Du Học Anh Với Các Suất Học Bổng Thạc Sĩ Ngành Công Nghệ Thông Tin

Học Thạc Sĩ Tài Chính Ngân Hàng Tại Úc

Học Bổng 40% Khóa Học Thạc Sĩ Quản Lý Dự Án Tại Auston Institute Of Management (Aim), Singapore

Các Chương Trình Thạc Sĩ Tốt Nhất Về Quản Lý Dự Án Xây Dựng 2022

Học Bổng Thạc Sĩ Thực Hành Công Nghiệp Dược Phẩm Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế Tại Úc, 2022

Để trở thành một nhân viên làm công tác xã hội, bạn cần phải có bằng cấp được chứng nhận của Hội đồng Y tế và Sức khỏe (HCPC). Bằng Thạc sĩ này đang trong quá trình phê duyệt và xác nhận của HCPC và trường Đại học Công tác Xã hội. Do đó bạn có thể chắc chắn rằng việc hoàn thành khóa học sẽ có nghĩa là bạn sẽ đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về trình độ.

Khóa học của chúng tôi kết hợp cảthực hành và lý thuyết. Chúng tôi sẽ bố trí hai vị trí chính cho bạn, là vị trí thứ nhất là 70 ngày và vị trí thứ hai là 100 ngày.Trước khi có sự sắp xếp vị trí bạn sẽ được chuẩn bị trước một cách kĩ càng và bạn sẽ được chỉ định một nhà giáo dục thực hành ở vị trí người giám sát. Nhà giáo dục này sẽ giám sát bạn trong quá trình bạn làm việc với những người có các nhu cầu khác nhau bao gồm những người đang gặp khủng hoảng hoặc bị phân biệt đối xử trong xã hội.

Học phần giảng dạy dựa trên lý thuyết bao gồm “Bối cảnh công tác xã hội”,”Lý thuyết và Mô hình cho việc Thực hành công tác xã hội” và “Quan điểm phê phán trong thực hành công tác xã hội”. Luận án Thạc sĩ là một cơ hội tuyệt vời cho bạn khám phá một vấn đề cụ thể trong công tác xã hội.

Đại học Sunderland đã được cung cấp bằng cấp chuyên môn trong công tác xã hội từ năm 1997 và chúng tôi đã xây dựng được mối quan hệ tốt với những nhà tuyển dụng, những người sử dụng dịch vụ và cả những nhân viên chăm sóc y tế. Các mối quan hệ này là nền tảng cần thiết cho việc đào tạo nghiêm ngặt của chúng tôi nhằm tạo ra sự khác biệt cho cuộc sống của người dân thông qua công tác xã hội chuyên nghiệp.

Khóa học này có hai hình thức là toàn thời gian (2 năm) và bán thời gian (4 năm).

Bài Kiểm Tra Năng Lực Của Đại Học Luật Tp Hcm Sẽ Thế Nào

Công Ty Luật Baker & Mckenzie Trao Học Bổng Cho Sinh Viên Trường Đại Học Luật Tp.hcm

Chương Trình Học Bổng Khuyến Tài

Tác Động Của Nghề Công Tác Xã Hội Với An Sinh Xã Hội

Hệ Thống Phúc Lợi Và An Sinh Xã Hội Tại Mỹ: “liệu Có Miễn Phí Và Người Mỹ Có Về Hưu Năm 60 Tuổi Như Người Việt Không?”

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội

Tuyển Sinh Cao Học Tài Chính Ngân Hàng

Tuyển Sinh Cao Học Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm 2022

Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2022

Đại Học Y Dược Tp Hcm Và Tuyển Sinh Cần Biết

ĐÀO TẠO THẠC SỸ NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI

1.Mục tiêu đào tạo, đối tượng tuyển sinh của chương trình đào tạo sau đại học ngành Công tác xã hội – ĐHSP Hà Nội.

Chương trình đào tạo thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội định hướng ứng dụng nhằm đào tạo những công tác xã hội viên, công tác xã hội viên chính có trình độ chuyên sâu, kiến thức tổng hợp, cập nhật và nâng cao về công tác xã hội, có thể ứng dụng các mô hình lý thuyết trong thực hành thực tế, phát hiện và giải quyết các vấn đề CTXH và phát triển những mô hình phù hợp, có kiến thức và kỹ năng để cung ứng các dịch vụ công tác xã hội, có thể thực hiện nghiên cứu (các chương trình, đề án CTXH), và có thể đào tạo CTXH trình độ đại học, có thể nghiên cứu, tư vấn và tham gia vào việc giải quyết các vấn đề của cộng đồng, đảm bảo cho sự phát triển bền vững của xã hội và phù hợp với xu hướng phát triển của các nước trong khu vực và trên thế giới.

Chương trình Thạc sĩ chuyên ngành Công tác xã hội định hướng ứng dụng đảm bảo cho người học đạt được các mục tiêu sau đây:

– Nắm vững kiến thức cơ bản về công tác xã hội hiện đại; cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề của cá nhân, cộng đồng và xã hội.

– Tổng hợp được những kiến thức sâu và có hệ thống về lý thuyết CTXH thuộc một trong các lĩnh vực An sinh xã hội và phát triển cộng đồng; Gia đình và trẻ em, Công tác xã hội trường học; Y tế và chăm sóc sức khỏe tâm thần và những kiến thức cơ sở của các khoa học gắn với CTXH, đạt trình độ chuyên môn vững vàng

– Linh hoạt và sáng tạo trong việc vận dụng những hiểu biết và tri thức khoa học về công tác xã hội vào việc nghiên cứu, xây dựng và đề xuất các giải pháp phát triển công tác xã hội, phát triển các lĩnh vực xã hội và cộng đồng trong những điều kiện xã hội cụ thể.

– Cập nhật nâng cao những kiến thức cơ bản và kiến thức chuyên ngành CTXH- với tư cách là một ngành khoa học

– Vận dụng những kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp củaCTXH giải quyết những vấn đề của CTXH có hiệu quả phù hợp với mục đích và chức năng của CTXH, đạt tiêu chuẩn CTXH viên chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

– Ứng dụng mô hình lý thuyết cho thực hành CTXH trong từng lĩnh vực

– Phát hiện và giải quyết những vấn đề thuộc lĩnh vực chuyên ngành CTXH của mình (nghiên cứu đánh giá mô hình).

– Xác định giá trị nghề nghiệp đúng đắn và ý thức được vị trí, vai trò của bản thân trong sự nghiệp công bằng an sinh xã hội ở Việt Nam hiện tại và tương lai.

– Chủ động, tích cực, linh hoạt và sáng tạo trong công tác chuyên môn của bản thân.

* Về năng lực:

Có thể góp phần giải quyết các vấn đề xã hội, thúc đẩy sự thay đổi xã hội thông qua các hoạt động chuyên ngành đặc thù trong các lĩnh vực cụ thể: tư vấn, tham vấn, trị liệu… trong CTXH với nhóm và cá nhân; xây dựng, đánh giá, quản lý dự án về an sinh xã hội và phát triển cộng đồng; Cung ứng các dịch vụ công tác xã hội. Ngoài ra, người học có thể giảng dạy, đào tạo cán bộ CTXH ở các ngạch bậc có trình độ tương ứng: Công tác xã hội viên, nhân viên công tác xã hội; nghiên cứu lý luận CTXH trong các trường Đại học, cao đẳng, và các viện nghiên cứu.

Vận dụng những kiến thức và kĩ năng nghề nghiệp cuủ CTXH giải quyết những vấn đề của CTXH có hiệu quả phù hợp với mục đích và chức năng của CTXH, đạt tiêu chuẩn nhân viên CTXH chuyên nghiệp trong từng lĩnh vực cụ thể.

Có năng lực nghiên cứu:Kết hợp nghiên cứu lý thuyết và thực hành công tác xã hội. Người học có thể nghiên cứu, phát hiện, giải quyết các vấn đề CTXH thuộc lĩnh vực cụ thể của mình trên cơ sở tự đánh giá hiệu quả hoạt động thực hành của mình. Ngoài ra người học phải có khả năng thiết kế nghiên cứu, tổ chức nghiên cứu và phân tích số liệu nghiên cứu.

Là công dân Việt Nam có đủ điều kiện văn bằng nêu ở mục 2, có đủ sức khỏe và không vi phạm pháp luật. Công chức, viên chức đang trong thời hạn bị thi hành kỷ luật thì không được dự tuyển. Nếu là người nước ngoài, phải tuân thủ các quy định của Bộ GD-ĐT đối với người nước ngoài muốn theo học Đại học, sau Đại học tại Việt Nam

– Người có bằng đại học hệ chính quy và tại chức, từ xa từ các chuyên ngành Công tác xã hội và các ngành đào tạo phù hợp và gần với chuyên ngành CTXH: Tâm lý học, Giáo dục học, Xã hội học, Triết học, Giáo dục đặc biệt, Luật học, Y học, Y tế công cộng, Sư phạm, v.v.) hoặc có ngành khác có nhu cầu trở thành một người làm CTXH chuyên nghiệp.

– Cán bộ đang công tác tại các cơ quan ban ngành của Chính phủ; trong các tổ chức chính trị-xã hội-nghề nghiệp; các tổ chức phi chính phủ đã có bằng Đại học

– Cán bộ đang công tác trong ngành “Lao động, Thương binh và Xã hội” (phúc lợi xã hội, gia đình và trẻ em, v.v.), trong ngành “Y tế” (CTXH bệnh viện, CTXH cộng đồng,CTXH với các đối tượng HIV, CTXH với dân số sức khoẻ sinh sản, v.v.), ngành “Toà án và Trại giam” (CTXH với người đang bị cải tạo, CTXH với những người được tái hoà nhập cộng đồng, CTXH với người nghiện ma túy v.v.),cán bộ trong lực lượng vũ trang ( công an, bộ đội ), những người hoạt động trong lĩnh vực trị liệu và tham vấn, v.v.

– Những người đang hoạt động tham vấn CTXH và những người đang làm việc trong các chương trình xã hội đã có bằng đại học nhưng chưa được đào tạo chuyên sâu về chuyên ngành CTXH

– Những người đang công tác trong ngành giáo dục và đào tạo: đang dạy CTXH tại các trường Đại học, Cao đẳng ,Trung cấp;

– Các cán bộ, giáo viên đang công tác tại các trường mầm non, tiểu học, THCS, THPT có nhu cầu công tác trong lĩnh vực CTXH học đường.

Đối tượng tuyển sinh có thể gọn như sau: Người dự thi cần có bằng tốt nghiệp đại học thoả mãn một trong các điều kiện sau đây: a) Tốt nghiệp đại học ngành công tác xã hội; b) Tốt nghiệp các nhóm ngành đại học ngành gần sau đây phải học chuyển đổi các môn theo quy định: – Nhóm 1: Tốt nghiệp đại học các ngành: Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục học, Quản lý xã hội, Giáo dục công dân: học bổ sung 04 môn (08 tín chỉ): Nhập môn Công tác xã hội, Công tác xã hội cá nhân và công tác xã hội nhóm, Tổ chức và phát triển cộng đồng, nhập môn quản trị trường học. – Nhóm 2: Tốt nghiệp đại học các ngành thuộc khoa học giáo dục (5214), cThâm niên công tác chuyên môn ác ngành nhân văn (5222), các ngành khoa học xã hội và hành vi (5231), Báo chí và thông tin (5232), Kinh doanh và quản lý (5234), pháp luật (5238), sức khỏe (5272), kinh tế gia đình (528105), An ninh-Quốc phòng (5286): học bổ sung 05 môn (10 tín chỉ): Nhập môn Công tác xã hội, Công tác xã hội cá nhân và công tác xã hội nhóm, Tổ chức và phát triển cộng đồng, Nhập môn quản trị trường học, Công tác xã hội trường học.

– Người tốt nghiệp đại học loại khá trở lên được dự thi ngay sau khi tốt nghiệp.

2. Ngành gần:

– Những đối tượng còn lại phải có ít nhất 01 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực trên kể từ ngày có quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

2. Các ngành đúng, ngành phù hợp, ngành gần và các môn bổ sung kiến thức của chuyên ngành Công tác xã hội

– Nhóm 1: Tốt nghiệp đại học các ngành: Xã hội học, Tâm lý học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục học, Quản lý xã hội, Giáo dục công dân

– Nhóm 2: Tốt nghiệp đại học các ngành thuộc nhóm ngành:

Khoa học giáo dục (5214):Giáo dục học, Quản lý giáo dục, Giáo dục mầm non, Giáo dục tiểu học, Giáo dục đặc biệt, Giáo dục công dân, Giáo dục chính trị, Giáo dục quốc phòng-an ninh, Giáo dục thể chất, Sư phạm các ngành: Toán học, Vật lý, Ngữ văn,….

Nhân văn (5222): Tiếng Việt và văn hóa Tiếng Việt, Ngôn ngữ và văn hóa Việt Nam, Việt Nam học, Ngôn ngữ và văn hóa nước ngoài (Anh, Nga, Pháp, Trung,…), Triết học, Lịch sử, Ngồn ngữ học, Văn học, Văn hóa học, Quản lý văn hóa,…

Khoa học xã hội và hành vi (5231): Kinh tế học, Kinh tế quốc tế, Chính trị học, Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước, Quản lý Nhà nước, Nhân học, Tâm lý học giáo dục, Địa lý học.

Báo chí và thông tin (5232): Báo chí, Truyền thông đa phương tiện, Quan hệ công chúng, Truyền thông quốc tế, Khoa học thư viện, Thông tin học, Lưu trữ học, Xuất bản, Kinh doanh xuất bản phẩm

Kinh doanh và quản lý (5234): Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị khách sạn, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tế, Tài chính-ngân hàng, Bảo hiểm, Kế toán, Khoa học quản lý, Quản trị nhân lực, Quản trị văn phòng.

Pháp luật (5238): Luật, Luật Kinh tế, Luật quốc tế

Sức khỏe (5272): Y học, Y tế công cộng, Dược học, Điều dưỡng, Quản lý bệnh viện

Kinh tế gia đình (528105): Kinh tế gia đình

3. Chương trình bổ sung kiến thức

An ninh – Quốc phòng (5286): Quản lý nhà nước về an ninh trật tự; Quản lý, giáo dục và cài tạo phạm nhân.

Hành chính học…

4. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

5. CÁC MÔN THI VÀ THỜI GIAN THI TUYỂN

+ Thời gian đào tạo: 18-24 tháng (Thời gian đào tạo kéo dài không quá hai năm).

+ Hình thức đào tạo: Chính quy tập trung (Có thể học vào các buổi tối từ thứ hai đến thứ sáu hoặc hai ngày thứ bảy và chủ nhật).

Người dự tuyển thi 3 môn (thi viết):

– Ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Nga, Trung) theo dạng thức trắc nghiệm, thời gian thi: 120 phút.

(Chương trình các môn thi tuyển xem trên trang web của Trường ĐHSP Hà Nội http://hnue.edu.vn)

– Môn cơ bản: Hành vi con người và môi trường xã hội, thời gian thi 180 phút.

– Môn cơ sở: Công tác xã hội tổng hợp, thời gian thi 180 phút.

Theo quy định của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội ( dự kiến hơn 25.000.000 ( hơn hai mươi triệu đồng đối với ngành công tác xã hội, học phí toàn bộ khóa học)

Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm Học 2022

Tuyển Sinh Cao Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Năm 2022

Đại Học Sư Phạm Thành Phố Hồ Chí Minh

Giới Thiệu Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Ngành Ngôn Ngữ Anh

Luyện Thi Cao Học Đh Sài Gòn 2022 Đợt 1

Công Tác Xã Hội Là Gì

Lịch Sử Ngành Ctxh Tại Việt Nam

Hỏi, Đáp Cách Viết Thư Giới Thiệu Xin Học Bổng

Cách Viết Recommendation Letter (Thư Giới Thiệu) Trong 3 Phần

Cần Chuẩn Bị Những Điều Kiện Gì Trước Khi Làm Hồ Sơ Xin Học Bổng?

Thông Báo Dự Tuyển Học Bổng Lawrence S.ting Năm Học 2022

Công tác xã hội là gì ?

Những năm trước đây, khái niệm về ngành Công tác xã hội ở Việt Nam còn khá lạ lẫm mặc dù đây là 1 ngành nghề có lịch sử phát triển rất lâu đời ở các nước phát triển như châu Âu, Mỹ, …. Tuy nhiên khoảng 5 năm trở lại đây, Công tác xã hội được nhắc đến như 1 nghề quan trọng, có đóng góp sâu sắc vào sự phát triển của nền tảng xã hội ở nước ta và mở ra triển vọng mới cho ngành CTXH. Vậy, Công tác xã hội là gì ?

Về khái niệm, Công tác xã hội là 1 nghề có vai trò giúp đỡ, hỗ trợ và tạo điều kiện cho những người có hoàn cảnh đặc biệt, gặp khó khăn và khó hòa nhập với cộng đồng, ví dụ: người khuyết tật, người già, người nghèo, người có bệnh nan y, những người không có khả năng tự chăm sóc … Ngành Công tác xã hội ra đời với sứ mạng hàn gắn những rạn nứt của xã hội trong quá trình phát triển, giảm thiểu sự bất bình đẳng xã hội và hướng đến sự phát triển bền vững, nhân văn và nhân ái.

Về cơ bản, nghề Công tác xã hội có vai trò cung cấp dịch vụ cho người dân, người làm trong ngành Công tác xã hội là người phụng sự xã hội, phục vụ những người cần giúp đỡ, che chở và hỗ trợ… Chính vì vậy, nhân viên ngành Công tác xã hội cần được đào tạo chuyên sâu về kiến thức xã hội, chuyên môn chăm sóc và đặc biệt là kỹ năng mềm. Kiến thức xã hội giúp nhân viên Công tác xã hội thấu hiểu được cuộc sống, hoàn cảnh của người cần chăm sóc, kiến thức chuyên môn giúp họ năm bắt được tâm lý, sức khỏe và hỗ trợ tối đa cho người đó, và quan trọng hơn nữa là kỹ năng mềm giúp họ có thể đồng cảm, tiếp cận và hỗ trợ lâu dài cho người đó. Ví dụ: một cán bộ Công tác xã hội cần tiếp cận một người tổn thương tâm lý và có ý định tự vẫn. Lúc này cán bộ Công tác xã hội cần có kỹ năng giao tiếp tốt, cộng với kiến thức xã hội để có thể thấu hiểu, đồng cảm từ đó tiếp cận và giúp đỡ họ. Sau đó mới sử dụng kiến thức chuyên môn để tham vấn và phối hợp điều trị tâm lý cho người đó. Tất nhiên sau đó là cả 1 quá trình hỗ trợ kéo dài để hồi phục tâm lý dần dần, giúp người đó vượt qua khủng hoảng tiến tới tái hòa nhập với cuộc sống bình thường.

Có thể nói, đã đến lúc chúng ta bắt kịp đà phát triển của các nước tiên tiến, vì vậy ngành Công tác xã hội cần được đầu tư và đẩy mạnh phát triển, điều này sẽ góp phần kiến tạo một xã hội cân bằng, nhân ái với những giá trị nền tảng bền vững. Theo đó, nghề Công tác xã hội sẽ dần định hình là 1 nghành nghề chuyên nghiệp, và những cán bộ CTXH sẽ là những chuyên gia đại diện cho lòng nhân ái.

Nếu bạn muốn tìm hiểu sâu hơn về Ngành học này, hãy để lại thông tin cho chúng tôi để được tư vấn Trực Tiếp và Miễn Phí:

Ngành Công tác xã hội học những gì ?

Tâm lý học

Xã hội học

Chính sách xã hội

Tham vấn tâm lý

Tổ chức và phát triển cộng đồng

Nhóm các môn Công tác xã hội

Cơ sở văn hóa Việt nam

Giáo dục kỹ năng sống

Đô thị hóa và các vấn đề CTXH

Giới và phát triển giới

Giáo trình đào tạo ngành Công tác xã hội là hệ thống kiến thức được đúc kết từ nghiên cứu chuyên sâu của đội ngũ giảng viên có thâm niên và kiến thức thực tế, kết hợp với sự cố vấn từ các chuyên gia và lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành. Chính vì vậy giáo trình đào tạo Công tác xã hội có tính khái quát cao, vừa tập trung bám sát đặc thù công việc của từng ngành nghề, giúp cho sinh viên có sự tự tin và năng lực thực sự đủ sức đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của môi trường kinh tế, xã hội

Với tôn chỉ “Nói không với Thất nghiệp”, Nhà trường luôn hướng tới khả năng làm việc thực tế của sinh viên và lấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp làm thước đo của chất lượng đào tạo.

Thực trạng ngành Công tác xã hội (CTXH) hiện nay

Ngành Công tác xã hội là 1 ngành học mới ở Việt Nam với tuổi đời còn non trẻ, tuy nhiên với nhu cầu ngày càng cao của xã hội, sinh viên học ngành này ra trường có rất nhiều cơ hội việc làm, cả trong nước lẫn ngoài nước; cả ở các cơ sở tư nhân lẫn các cơ quan nhà nước.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Công tác xã hội khi ra trường có thể làm việc tại:

Hệ thống cơ quan nhà nước thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội từ TW đến địa phương

Các cơ sở tư nhân cung cấp các dịch vụ xã hội khác nhau thuộc các lĩnh vực như: Y tế, giáo dục, pháp luật, phúc lợi xã hội …

Làm việc độc lập với vai trò là chuyên viên CTXH, kiểm huẩn viên, nhà nghiên cứu độc lập, cán bộ hoạch định chính sách xã hội…

Từ năm 2004, Bộ GD&ĐT đã ban hành chương trình khung đào tạo ngành CTXH bậc đại học và bậc cao đẳng, nhưng phải tới năm 2010 khi Đề án 32 được ban hành, mới tạo cơ sở pháp lý cho việc hình thành, phát triển nghề CTXH. Nghề Công tác xã hội ở ta ngày càng được chuẩn hóa và đào tạo một cách bài bản. Bộ Nội vụ đã ban hành chức danh, mã ngạch viên chức công tác xã hội. Đây được coi là bước khởi đầu mở ra một nghề mới đầy triển vọng trên thị trường lao động.

Quá trình phát triển của ngành Công tác xã hội ở Việt Nam

Ngành Công tác xã hội là 1 ngành mới ở Việt Nam, nhìn lại thì quá trình phát triển ngành thực ra là một quá trình tự phát, bởi ngay cơ quan quản lý nhà nước của ngành là Bộ Lao động Thương Binh Xã hội trước đây chưa hề có khái niệm về An sinh xã hội, và hoàn toàn không nhìn nhận ngành Công tác xã hội như 1 môn khoa học chính thống. Ngành Công tác xã hội xuất hiện và phát triển đến ngày hôm nay, về bản chất là do nhu cầu thực tế của xã hội với những vấn đề và khúc mắc nảy sinh trong nội tại.

Khái niệm về Công tác xã hội xuất hiện ở nước ta đầu tiên ở miền Nam với sự ra đời của trường Cán sự xã hội Cartitas tại Sài Gòn năm 1949, nhờ sự bảo trợ của ĐSQ Pháp và Hội Hồng Thập Tự. Trường được thành lập, quản lý và giảng dạy phần lớn bởi các nữ tu dòng Vinh Sơn. Khi đó, để tốt nghiệp cán bộ xã hội, các sinh viên học theo chương trình 3 năm.

Năm 1968, trường Công tác xã hội Quốc Gia được thành lập với sự bảo trợ của UNICEF và UNDP. Tại đây đào tạo nhân sự ngành Công tác xã hội với 2 phân ngành: Cán sự xã hội và Kiểm sự xã hội, cung cấp nhân lực chủ chốt cho ngành, thời gian học 2 năm. Đến năm 1975 thì cả 2 trường đều giải thể. Thời gian sau đó là 1 quãng dài chúng ta không có 1 cơ sở đào tạo chính thức nào về ngành Công tác xã hội, nhưng 1 nhóm các nhà khoa học tâm huyết trưởng thành từ gian đoạn trước 1975 vẫn truy trì ngành dưới nhiều hình thức khác nhau.

Tới năm 1992, bộ môn Công tác xã hội được đưa trở lại thành 1 ngành học tại khoa Phụ Nữ học thuộc trường Đại học Mở chúng tôi Tại đây, ngành Công tác xã hội được xây dựng lại bài bản, có chiều sâu, cập nhật lại kiến thức mới của thế giới để có thể đào tạo ra những cán bộ Công tác xã hội đủ tiêu chuẩn.

Cho dù vậy, mãi đến năm 2004, Bộ Giáo dục và Đào tạo mới ban hành chương trình khung đào tạo cử nhân ngành Công tác xã hội bậc Đại học và Cao đẳng, đây được coi là bước ngoặt lớn trong quá trình phát triển ngành Công tác xã hội ở Việt Nam. Cho đến nay, đã có gần 40 trường Cao đẳng, ĐH đào tạo ngành CTXH. Ngày 25/3/2010 Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 32 về việc phê duyệt Đề án phát triễn ngành CTXH giai đoạn 2010 – 2022. Đây là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc hình thành và phát triển nghề CTXH trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Ngày 15/7/2011 Bộ Trưởng Bộ Y tế cũng đã ký Quyết định số 2514/QĐ-BYT về Đề án Phát triển nghề Công tác xã hội trong ngành Y giai đoạn 2011 – 2022. Đề án này nhằm cụ thể Quyết định số 32 của Thủ tướng Chính phủ vào thực tiễn của lĩnh vực Y tế góp phần giải quyết những nhu cầu bức thiết trong chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ nâng cao chất lượng dịch vụ như làm gia tăng sự hài lòng của người dân khi sự dụng các dịch vụ Y tế.

Định hướng phát triển ngành Công tác xã hội tại Việt Nam

Với mục tiêu phát triển ngành Công tác xã hội thành một ngành nghề chính thức tại Việt Nam, năm 2010, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định đầu tư 2.347 tỉ đồng để nghiên cứu và triển khai đề án Phát triển nghề Công tác xã hội giai đoạn 2010 – 2022 (Quyết định số 32/2010/QĐ-TT), còn gọi là đề án 32, xác định chính xác lộ trình phát triển ngành

Đây được coi là dấu mốc quan trọng của ngành Công tác xã hội, bởi chỉ từ sau khi ban hành quyết định, ngành CTXH mới chính thức được coi như 1 ngành khoa học, 1 nghề nghiệp với chuyên môn rõ ràng và ban hành mã đào tạo ngành, mã ngạch viên chức.

Từ đó đến nay, cả nước đã phát triển hơn 700 cơ sở bảo trợ xã hội. Theo số liệu trong đề án, hiện số người cần trợ giúp của các dịch vụ CTXH chiếm khoảng 40% dân số. Tuy nhiên, đa phần các chuyên viên ngành Công tác xã hội đều chưa được đào tạo bài bản mà chỉ mới dừng ở các lớp tập huấn ngắn hạn, nâng cao kỹ năng về ngành.

Chính vì thế, nhân sự ngành Công tác xã hội đang rất khan hiếm, nhất là các chuyên viên trình độ cao. Có thể nhận thấy cơ hội mở ra cho ngành trong giai đoạn tới là rất lớn

Quyền lợi sinh viên được hưởng khi tham gia học tập tại trường

Phương trâm đào tạo của trường: NÓI KHÔNG VỚI THẤT NGHIỆP; 100% sinh viên có việc làm ngay khi tốt nghiệp với thu nhập từ 80 triệu/năm nhóm các ngành du lịch, khách sạn, chế biến món ăn…; Sinh viên ĐƯỢC THAM GIA các chương trình giao lưu với sinh viên quốc tế, thực tập tại doanh nghiệp nước ngoài( Nhật Bản, Đài Loan, Hàn Quốc…);

Sinh viên ĐƯỢC NHẬN ƯU ĐÃI khi tham gia làm việc tại nước ngoài với các doanh nghiệp, tập đoàn do Công ty XKLĐ của Trường ( GLOTECH) giới thiệu;

Sinh viên ĐƯỢC THAM GIA chương trình đào tạo tiếng Đức tại trường phục vụ du học chuyên sâu ngành Điều Dưỡng;

Nhà trường có ký túc xá, căng tin, sân bóng đá – bóng chuyền đáp ứng các hoạt động của sinh viên;

Sinh viên ĐƯỢC HỌC LIÊN THÔNG Đại học sau khi tốt nghiệp;

Con em gia đình chính sách được miễn giảm học phí, được hỗ trợ thủ tục vay vốn ngân hàng CSXH khi nhập học theo quy định hiện hành.

Tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy

Tuyển sinh hệ Liên thông Trung cấp – Cao đẳng chính quy

Tuyển sinh hệ Trung cấp chuyên nghiệp

✠ Trường Tuyển sinh Các khối ngành đào tạo:

Tuyển sinh ngành Dược

Tuyển sinh ngành Điều Dưỡng

Tuyển sinh ngành Y sĩ Đa khoa

Tuyển sinh ngành Xây dựng Công trình

Tuyển sinh ngành Quản lý xây dựng

Tuyển sinh ngành Xây dựng dân dụng

Tuyển sinh ngành Điện tử – Tự động hóa

Tuyển sinh ngành Điện tử Viễn Thông

Tuyển sinh ngành Công nghệ thông tin

Tuyển sinh ngành Công tác xã hội

Tuyển sinh ngành Hướng dẫn viên du lịch

Tuyển sinh ngành Chế biến món ăn

Tuyển sinh ngành Quản trị khách sạn

Tuyển sinh ngành Kế toán

Tuyển sinh ngành Tài chính – Ngân hàng

Tuyển sinh ngành Quản trị kinh doanh

Tuyển sinh ngành Dịch vụ Pháp lý

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội ♦Trụ sở chính

☞ Mọi thông tin vui lòng liên hệ :

Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

Địa chỉ: Phòng 102 nhà B số 200 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện ĐH Thương Mại)

Email: info@htt.edu.vn

Học Bổng Csc Thạc Sỹ Trường Đại Học Sư Phạm Hoa Trung (Vũ Hán)

Bộ Môn Cơ Học Đất

Hai Thủ Khoa Trường Đại Học Xây Dựng Được Vinh Danh Tại Lễ Tuyên Dương Thủ Khoa Xuất Sắc Tốt Nghiệp Các Trường Đại Học, Học Viện Trên Địa Bàn Thành Phố Hà Nội Năm 2022

Tuyển Sinh Trường Đại Học Xây Dựng Miền Trung

Quy Định Về Xét, Cấp Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Đối Với Sinh Viên Đại Học Hệ Chính Quy Trường Đại Học Xây Dựng

Ngành Công Tác Xã Hội Là Gì

Học Ngành Công Tác Xã Hội Là Học Gì ?

Du Học Nhật Bản Ngành Y Đa Khoa, Y Tế, Điều Dưỡng Tại Nhật: Học Bổng, Các Trường Đại Học

Kinh Nghiệm Xin Và Tổng Hợp Học Bổng Du Học Ba Lan 2022

Danh Sách Các Sân Bóng Rổ Tphcm Tốt Nhất Hiện Nay

Gợi Ý Một Số Địa Điểm Nếu Chưa Biết Học Bóng Rổ Ở Đâu Trong Tphcm

Công tác xã hội là gì ?

Chúng ta từng nghe nhiều về khái niệm “Công tác xã hội”, nhất là những năm gần đây khi ngành Công tác xã hội trở thành 1 ngành nghề có vị trí quan trọng và được chú ý nhiều trong xã hội cũng như nền kinh tế. Nhưng thực chất, Công tác xã hội là gì ?

Công tác xã hội là 1 ngành nghề với sứ mạng giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc những người không may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trong cộng đồng, nhằm giúp họ hòa nhập và có cuộc sống tốt hơn. Những người này có thể là người khuyết tật, người nghèo, những người không có khả năng tự chăm sóc, tự vệ, những người mắc bệnh nan y, hoặc những nạn nhân của các biến cố chính trị, xã hội hoặc thiên tai … Hoạt động công tác xã hội vì vậy hiện diện ở khắp nơi trên thế giới, ở bất kỳ đâu có những người cần được giúp đỡ, ở đó có mặt của các tổ chức công tác xã hội. Chúng ta rất dễ bắt gặp các nhân viên CTXH tại các trung tâm hỗ trợ người khuyết tật, các vùng dân cư hẻo lánh, tại những đất nước nghèo như châu Phi, tại những nơi xảy ra chiến tranh, hay tại những vùng xảy ra động đất, sóng thần như Nhật Bản, Phillipin …

Những chuyên viên và các tổ chức Công tác xã hội xuất hiện ở bất kỳ nơi nào gặp khó khăn, họ như những thiên thần mang sứ mạng hàn gắn những rạn nứt của xã hội, hướng tới 1 thế giới công bằng, nhân ái và nhân văn hơn.

Học Công tác xã hội ra trường sẽ làm gì ?

Sinh viên sau khi tốt nghiệp chuyên ngành Công tác xã hội có thể công tác trong các tổ chức Kinh tế – chính trị – xã hội, tổ chức đoàn thể quần chúng ở các cấp từ trung ương đến địa phương: Cán bộ ủy ban các cấp, cán bộ đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội chữ thập đỏ, ban văn hóa đối ngoại, bảo hiểm xã hội, chính sách xã hội,…. trong các lĩnh vực : kinh tế, văn hoá – xã hội, giáo dục, pháp luật, tín ngưỡng tôn giáo, môi trường, an sinh xã hội, dân số, sức khoẻ, truyền thông,….

Làm việc tại các doanh nghiệp trong và ngoài nước: Với vai trò là người hỗ trợ, tham mưu cho tổ chức, chăm sóc đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ công nhân viên. Nhân viên Công tác xã hội là người kết nối giữa công nhân với doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp với xã hội, cải thiện các mối quan hệ tiêu cực đang ảnh hưởng đến doanh nghiệp.

Thực hành Công tác xã hội trong trường học: Nhân viên Công tác xã hội là người hỗ trợ nhà trường trong việc quản lý, xây dựng các chính sách, hạn chế những thói quen không tốt và phát huy những thế mạnh của nhà trường. Kết nối nhà trường với các tổ chức xã hội khác, trợ giúp cho giáo viên và học sinh vượt qua những khó khăn đang gặp phải trong quá trình dạy và học, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho cán bộ công nhân viên và học sinh.

Làm Công tác xã hội tại các bệnh viện: Các hoạt động của Công tác xã hội nhằm hỗ trợ cho các y bác sĩ trong việc phân loại bệnh nhân, tư vấn, giới thiệu dịch vụ chuyển tiếp, hỗ trợ chăm sóc cho người bệnh… góp phần giảm bớt khó khăn trong quá trình tiếp cận và sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của bênh viện, trung tâm khám chữa bệnh.

Làm việc với cộng đồng ở thành thị và nông thôn: Làm công tác xóa đói giảm nghèo, kết nối cộng đồng với các tổ chức xã hội trong và ngoài nước nhằm giải quyết các vấn đề kinh tế – xã hội tại cộng đồng như: Giảm đói nghèo; đẩy lùi tệ nạn xã hội; Ô nhiễm môi trường; Trẻ em mồ côi; số phận neo đơn; Sức khỏe sinh sản; Vệ sinh môi trường…, hướng tới một cộng đồng tự lực, phát triển bền vững.

Học ngành Công tác xã hội là học gì

Giáo trình đào tạo ngành Công tác xã hội là hệ thống kiến thức được đúc kết từ nghiên cứu chuyên sâu của đội ngũ giảng viên có thâm niên và kiến thức thực tế, kết hợp với sự cố vấn từ các chuyên gia và lãnh đạo đến từ các doanh nghiệp tiêu biểu trong ngành. Chính vì vậy giáo trình có tính khái quát cao, vừa tập trung bám sát đặc thù công việc của từng ngành nghề, giúp cho sinh viên có sự tự tin và năng lực thực sự đủ sức đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của môi trường kinh tế, xã hội

Với tôn chỉ “Nói không với Thất nghiệp”, Nhà trường luôn hướng tới khả năng làm việc thực tế của sinh viên và lấy tỷ lệ sinh viên có việc làm sau khi tốt nghiệp làm thước đo của chất lượng đào tạo.

Đăng ký nhận tư vấn

Hiện nay có nhiều trường và cơ sở đào tạo ngành Công tác xã hội, tuy nhiên với nhu cầu ngày càng tăng của xã hội và mức độ yêu cầu kiến thức thực tế của ngành, chúng ta nên chọn những trường có kinh nghiệm và khả năng đào tạo cao trong ngành. Chính vì vậy, sinh viên khi tìm trường đào tạo ngành Công tác xã hội, cần tham khảo và tìm hiểu kỹ các trường đào tạo ngành CTXH để ra quyết định phù hợp nhất với khả năng, hoàn cảnh và đáp ứng được cơ hội việc làm khi ra trường.

Sinh viên chuyên ngành Công tác xã hội của trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội được đào tạo theo chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục và đào tạo, bên cạnh đó được thực hành và tăng cường thời lượng và chất lượng thực hành bằng giáo trình chuyên sâu của Nhà trường, được xây dựng dựa trên sự phân tích nhu cầu thực tế các tổ chức xã hội và xu hướng phát triển trong tương lai của ngành CTXH.

ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NGÀNH CÔNG TÁC XÃ HỘI

Trường Cao đẳng Công nghệ và Thương mại Hà Nội ♦Trụ sở chính

Tân Lập – Đan Phượng – Hà Nội

♦Cơ sở 2: Hồ Tùng Mậu

Địa chỉ: Phòng 102 nhà B số 200 Hồ Tùng Mậu, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội (Đối diện ĐH Thương Mại)

Email: info@htt.edu.vn

Thông Báo Tuyển Du Học Sinh

Chia Sẻ Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Du Học Ở Nước Nào Dễ Nhất

Học Bổng Xã Hội Dân Sự Voice Lần Thứ 10

Vạch Mặt Cái Gọi Là “học Bổng Xã Hội Dân Sự Voice”

Bản Chất Cái Gọi Là “học Bổng Xã Hội Dân Sự Voice”

🌟 Home
🌟 Top