Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Tiếng Anh Là Gì, Học Bổng Khuyến Khích Học Tập

--- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Thư Giới Thiệu Bản Thân Xin Học Bổng Bằng Tiếng Anh
 • Hướng Dẫn Viết Cv Xin Học Bổng Du Học Chuẩn — Halo.edu.vn
 • Điều Kiện Tiếng Anh Để Du Học Anh
 • Khóa Học Tiếng Anh Miễn Phí Giúp Gì Cho Bạn?
 • Mẫu Thư Giới Thiệu Xin Học Bổng Hiệu Quả Nhất
 • HỎI ĐÁP VỀ HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP

  Hỏi : Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên trong trường được quy định như thế nào?

  Trả lời: Đối tượng được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập là sinh viên đang học trong trường thuộc hệ chính quy tập trung.trong ngân sách nhà nướcSinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội và diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đạt kết quả học tập, rèn luyện đủ điều kiện vào diện được xét, cấp học bổng thì được xét, cấp học bổng khuyến khích học tập như những sinh viên khác.

  Đang xem: Học bổng khuyến khích học tập tiếng anh là gì

  Hỏi : Tiêu chuẩn xét, cấp học bổng khuyến khích học tập của sinh viên đang học hệ chính quy tập trung trong trường được quy định như thế nào?

  Trả lời: Sinh viên có kết quả học tập từ loại khá trở lên và rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị ký luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng thì được đưa vào điều kiện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập trong phạm vi quỹ học bổng khuyến khích học tập của trường. (xét từ cao xuống thấp)

  Hỏi : Mức xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đang học hệ chính quy tập trung trong trường như thế nào?

  Trả lời: Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên theo các mức sau:+ Học theo niên chế: – Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại khá trở lên (từ 7,00 đến 7,99 theo thang điểm 10), có kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên. Mức học bổng loại khá bằng 100% học phí do sinh viên đóng trong học kỳ. – Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại giỏi trở lên (từ 8,00 đến 8,99 theo thang điểm 10) và điểm rèn luyện từ loại tốt trở lên. Mức học bổng loại giỏi bằng 120% học phí do sinh viên đóng trong học kỳ.- Mức học bổng loại xuất sắc: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại xuất sắc (từ 9,00 trở lên theo thang điểm 10) và điểm rèn luyện đạt loại xuất sắc. Mức học bổng loại xuất sắc bằng 140% học phí do sinh viên đóng trong học kỳ.Điểm trung bình chung học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy do Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành (chỉ lấy điểm tổng kết học phần môn học lần thứ nhất, trong đó không có điểm tổng kết học phần dưới 5,0 theo thang điểm 10; không tính những môn học mà sinh viên xin bảo lưu kết quả). Kết quả rèn luyện được xác định theo quy định của quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.Đối với sinh viên học theo học chế tín chỉ cần phải đăng ký học và thi với mức tối thiểu là 18 tín chỉ hoặc bằng số tín chỉ tối đa mở được cho ngành đó nếu chương trình đào tạo của trường bố trí dưới 18 tín chỉ trong 1 học kỳ chính (không tính những tín chỉ do sinh viên được bảo lưu kết quả và những tín chỉ sinh viên đăng ký học lại)- Mức học bổng loại khá: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại khá trở lên (từ 7,00 đến 8,49 theo thang điểm 10), – Mức học bổng loại giỏi: Có điểm trung bình chung học kỳ đạt loại giỏi trở lên (từ 8,50 đến 10,00 theo thang điểm 10)

  Hỏi : Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên được cấp theo thời gian nào? Và cấp mấy tháng trong năm học?

  Trả lời: Học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên được cấp theo kỳ và cấp 10 tháng trong năm học.

  Hỏi : Thủ tục xét, cấp học bổng khuyến khích học tập cho sinh viên đang học trong trường được quy định như nthế nào?

  Trả lời: Căn cứ vào quỹ học bổng khuyến khích học tập do của Nhà trường cấp cho các Khoa, Phòng CT&CTHSSV xác định suất học bổng khuyến khích học tập cho từng khoá học trong mỗi học kỳ. Căn cứ vào kết quả học tập và rèn luyện của sinh viên; cuối mỗi học kỳ các Phòng CT&CTHSSV tiến hành xét học bổng theo thứ tự từ loại xuất sắc trở xuống đến hết số học bổng được xác định.

  Hỏi : Trước đây em có điểm trung bình học tập là 6,40 và cộng với điểm rèn luyện là 0.6 do đó được đưa vào diện xét, cấp học bổng khuyến khích học tập. Nay theo quy định mới với kết quả như trên em có được đưa vào diện xét học bổng khuyến khích học tập hay không?

  Hỏi : Em bị ngừng học 1 năm sau đó trở lại học tiếp. Vậy 1 năm ngừng học có được tính điểm rèn luyện không và nếu có thì tính như thế nào?

  Trả lời: Theo quy định tại điều 13 chương IV về tổ chức đánh giá và sử dụng kết quả đánh giá của quyết định số 60/2007/QĐ- BGD&ĐT thì sinh viên nghỉ học tạm thời, khi nhà trường xem xét cho học tiếp thì thời gian nghỉ học không tính điểm rèn luyện.

  Hỏi : Đánh giá kết quả rèn luyện của sinh viên hệ chính quy được phân thành mấy loại, cụ thể thang điểm của từng loại quy định như thế nào?

  Trả lời: Đánh giá kết quả rèn luyện đối với sinh viên hệ chính quy được phân thành 7 loại, cụ thể: – Từ 90 đến 100 điểm : loại xuất sắc – Từ 80 đến dưới 90 điểm : loại tốt – Từ 70 điểm dưới 80 điểm : loại khá – Từ 60 đến dưới 70 điểm : loại trung bình khá – Từ 50 điểm đến dưới 60 điểm : loại trung bình – Từ 30 đến dưới 50 điểm : loại yếu – Dưới 30 điểm : loại kém

  Hỏi : Những sinh viên bị kỷ luật thì việc phân loại kết quả rèn luyện như thế nào?

  Trả lời: Đối với những sinh viên bị kỷ luật từ mức cảnh cáo trở lên, khi phân loại kết quả rèn luyện không được vượt quá loại trung bình.

  Hỏi : Thời gian đánh giá đánh giá kết quả rèn luyện được tiến hành theo học kỳ, năm học hay từng khoá học?

  Trả lời: Việc đánh giá kết quả rèn luyện của từng sinh viên được tiến hành theo từng học kỳ, năm học và toàn khoá học. Trong đó điểm rèn luyện cuả học kỳ là tổng điểm đạt được của 5 nội dung đánh giá chi tiết của trường. Điểm rèn luyện của năm học là trung bình cộng của điểm rèn luyện các học kỳ của năm học đó. Điểm rèn luyện toàn khoá là trung bình chung của điểm rèn luyện các năm học của khoá học đã được nhân hệ số.

  Hỏi : Trường hợp sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém thì bị xử lý như thế nào?

  Trả lời: Sinh viên bị xếp loại rèn luyện kém cả năm học thì phải tạm ngừng học 1 năm học ở năm học tiếp theo và nếu bị xếp loại rèn luyện kém cả năm lần hai thì sẽ bị buộc thôi học.

  Hỏi : Việc sử dụng kết quả rèn luyện của sinh viên được tiến hành như thế nào ?

  Trả lời: Kết quả rèn luyện toàn khoá học của từng sinh viên được lưu trong hồ sơ quản lý sinh viên của trường và ghi vào bảng điểm kết quả học tập và rèn luyện của từng sinh viên khi ra trường. Kết quả rèn luyện từng học kỳ là điều kiện để xét cấp học bổng khuyến khích học tập từng học kỳ.

  Hỏi : Trong quy định về học bổng KKHT của trường, sinh viên học theo hệ thống tín chỉ thì coi 18 tín chỉ tính tương đương với một học kỳ. Mục này cần quy định rõ trong 5 tháng, và phải xét tất cả các tín chỉ đăng ký trong học kỳ đó. Chẳng hạn sinh viên đăng ký học 20 tín chỉ thì phải xét cả 20 tín chỉ đó chứ không được chọn 18 tín chỉ từ kết quả cao để xét học bổng cũng không kể tín chỉ đăng ký học lại lần thứ hai, hiểu như vậy có đúng không?

  Trả lời: Đúng như vậy. Do đó sinh viên cần cân nhắc kỹ trước khi quyết định đăng ký số lượng tín chỉ học trong kỳ.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Bổng Mba Talent 2022 Đào Tạo Nhân Lực Quốc Tế
 • Du Học Trung Quốc – Đại Học Tôn Trung Sơn – Quảng Châu
 • Tập Đoàn Giáo Dục Việt Nam Hiếu Học
 • Nhận Học Bổng Lớn Khi Đến Trung Học Peninsula, Australia
 • Học Bổng Thạc Sĩ Toàn Phần Ngành Dược Năm 2022 Tại Nhật
 • Điều Kiện Để Dạy Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Ueh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh
 • Các Bước Săn Học Bổng Toàn Phần Du Học Singapore Dễ Dàng
 • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu
 • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu: Bài Luận, Phỏng Vấn, Học Phí, Các Ngành Học
 • Học Bổng Trường Chuyên Môn Tập Đoàn Aoyama Medical Kỳ Tháng 04/2018
 • Bạn là sinh viên năm nhất muốn tìm hiểu về chính sách học bổng UEH. Bài viết hôm nay xin giới thiệu cho các bạn biết những loại học bổng khuyến khích học tập mà sinh viên UEH cần biết.

  Đây là học bổng dành cho sinh viên đạt kết quả học tập và điểm rèn luyện từ loại khá trở lên, đồng thời không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng hay còn trong chỉ tiêu được cấp học bổng. Đối với tân sinh viên, học bổng này dành cho các bạn sinh viên có kết quả xét

  Có 3 loại suất học bổng UEH như sau:

  • Suất học bổng toàn phần: Mức học bổng này có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
  • Suất học bổng bán phần: Mức học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
  • Học bổng loại xuất sắc: Bằng 120% suất học bổng toàn phần.

  Điều kiện để được xét học bổng:

  • Đối với học bổng loại xuất sắc: Được áp dụng đối với những sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện xuất sắc.
  • Đối với học bổng loại giỏi: Được áp dụng đối với những sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt.
  • Đối với học bổng loại khá: Được áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

  Loại học bổng này dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài các đối tượng chính sách. Để được nhận suất học bổng này, sinh viên phải đạt kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

  Học bổng cũng dành cho các bạn là tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

  Cũng tương tự với học bổng Khuyến khích học tập UEH thì học bổng Hỗ trợ học tập cũng được chia thành 2 suất học bổng là bán phần và toàn phần. Điều kiện để được xét học bổng như sau:

  • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
  • Kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên.
  • Không có môn nào điểm dưới 5 theo thang điểm 10 đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng.
  • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.
  • Chưa được nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 1 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

  Còn đối với các bạn là tân sinh viên để được được học bổng hỗ trợ học tập UEH cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 1 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 17 Học Sinh Quốc Tế Việt Úc Nhận Học Bổng Du Học Hơn 2 Triệu Usd
 • Chúc Mừng Nguyễn Hoàng Bình Đã Nhận Học Bổng Toànphần Sang Úc Du Học.
 • 4 Học Bổng Nghiên Cứu Bậc Sau Đại Học Tại Úc
 • Hành Trình Hỗ Trợ Sinh Viên Kế Toán, Tài Chính Của Cpa Australia
 • Những Lưu Ý Để Apply Học Bổng Chính Phủ Úc
 • Học Bổng (Scholarship) Là Gì? Điều Kiện Nhận Học Bổng Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Bổng Du Học Pháp Cho Sinh Viên Nước Ngoài
 • Điều Kiện Vào Trường Đại Học Oxford Mà Bạn Cần Phải Biết
 • Du Học Canada Bậc Tiến Sĩ (Phd)
 • Những Lầm Tưởng Về Nghề Phi Công
 • Học Bổng 2022 – 2022 Các Trường Bang Queensland
 • Gần đây, học bổng (Scholarship) là gì trở thành khái niệm

  được rất nhiều người quan tâm; đặc biệt, các học bổng nước ngoài tạo cơ hội du

  học, làm việc cho bạn trẻ trở thành đề tài được chia sẻ nhiều hơn cả.

  Không

  thể phủ nhận rằng, học bổng là 1 trong những quyền lợi lớn dành cho những cá

  nhân có nỗ lực xuất sắc trong học tập, công việc. Không chỉ dừng lại ở học bổng

  trong nước, mà hiện nay, học bổng nước ngoài cũng trở thành đề tài đáng được

  quan tâm. Đồng thời, đó là mục tiêu phấn đấu của nhiều bạn trẻ Việt Nam. Vậy học bổng (Scholarship) là gì?

  Học bổng (Scholarship) là gì?

  Hiểu 1 cách đơn

  học tập, sinh sống của học sinh. Tuy nhiên, nguồn tiền này khác với số tiền

  tiết kiệm, dành dụm của gia đình phục vụ cho việc học của con cái. Mà thay vào

  trường đại học, cao đẳng, chính phủ, tổ chức giáo dục,…

  Phân loại học bổng:

  Có rất nhiều

  các loại học bổng, tương ứng với những điều kiện và số tiền học bổng được tài

  trợ. Nếu xét về nguồn gốc, thì có thể phân học bổng thành các nguồn như học

  bổng do chính phủ, học bổng từ trường và học bổng từ các tổ chức tư nhân, nhà

  hảo tâm.

  Mặt khác, cũng

  chi phí, bao gồm học phí, bảo hiểm, tiền sinh hoạt hằng tháng, được gọi là học

  bổng toàn phần. Với số tiền nhỏ hơn, sẽ có học bổng 30%, 50%, 70% tương ứng.

  Các học bổng

  còn thường được phân loại về mục đích. Một số loại học bổng dành cho học sinh,

  sinh viên có thành tích xuất sắc. Trong khi đó, lại có học bổng dành cho người

  có hoàn cảnh khó khăn. Thậm chí, một số cơ sở giáo dục, đào tạo lại dùng học

  bổng như là hình thức khuyến mãi, chiêu sinh.

  Điều kiện nhận học bổng là gì?

  Có rất nhiều

  tiêu chí mà mỗi học bổng đưa ra. Hãy dựa vào phần mô tả của học bổng để nghiên

  cứu và thử xem bản thân mình đáp ứng được những tiêu chí nào. Đây cũng là cách

  để bạn biết được, đâu là học bổng phù hợp với mình, cũng như những kiến thức,

  kỹ năng còn thiếu nếu muốn nhận được học bổng.

  Điều kiện nhận

  học bổng thường dựa vào kết quả học tập, ngoại khoá, bằng chứng nhận và quan

  trọng hơn cả là thư động lực, mục đích học tập.

  Cao học (Masters degree) là gì? sau đại học sẽ học gì?

  Thạc sỹ là gì? tiến sỹ là gì? giáo sư là gì?

  Cử nhân là gì? kỹ sư là gì? sự khác biệt giữa cử nhân và kỹ sư

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Bổng Global Ugrad 2022
 • Chương Trình Global 30 Nhật Bản Dành Cho Ai?
 • So Sánh Hai Đại Học Hàng Đầu Tại Thụy Sĩ: Eth Zurich Và Epfl
 • Nam Sinh Hà Nội Giành Học Bổng 6,5 Tỷ Đồng – Du Học Âu Mỹ Úc
 • Du Học Nhật Bản Được Và Mất Gì
 • Học Bổng Endeavour Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Học Nghiên Cứu Erasmus Rotterdam: Ngành, Học Bổng!
 • Học Bổng Du Học Hà Lan Từ Đại Học Erasmus Rotterdam Iframe Năm 2022
 • Học Bổng Thạc Sỹ Lên Đến € 14.250 Từ Đại Học Erasmus Rotterdam
 • Bí Kíp Săn Học Bổng Eiffel Trị Giá Hàng Chục Ngàn Euros
 • Đăng Kí Học Bổng Amsterdam Excellence Scholarship (Aes)
 • “Endeavour Exchange for International Student là 1 dạng trợ cấp giáo dục (grant) giúp các bạn sinh viên Úc đi học trao đổi ở 1 nước/ hoặc các bạn sinh viên ở nước ngoài đến Úc học trong 1 hoặc tối đa là 2 học kì. Trị giá của khoản trợ cấp này là 5.000 USD (khoảng hơn 113 triệu đồng).

  Học bổng Endeavour là gì?

  Dạng trợ cấp giáo dục (grant) chỉ là hỗ trợ tài chính 1 phần cho sinh viên nước ngoài đến Úc học theo chương trình trao đổi. Ví dụ SV một trường Đại học ở Việt Nam sang Úc học thì nhận bằng do Đại học gốc ở Việt Nam cấp. Và các môn học trong 1 kì trao đổi tại Úc vẫn tính vào tín chỉ chương trình học ở Việt Nam thôi. Nếu dịch “grant” là học bổng thì gây hiểu lầm hoặc là cố tình tạo nhầm lẫn cho người đọc rồi”.

  Học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn là một phần của chương trình Học bổng Chính phủ Australia.

  Học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn là chương trình có tính cạnh tranh toàn cầu dành cho:

  • công dân của các nước được chọn, chẳng hạn như Việt Nam, để học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia, và
  • công dân Australia để học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại nước ngoài.

  Với ứng viên quốc tế

  Học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn tạo điều kiện cho các ứng viên quốc tế được nhận học bổng có cơ hội được học tập, nghiên cứu và phát triển chuyên môn tại Australia.

  Các loại học bổng Endeavour và học bổng Chính phủ Australia ngắn hạn

  Học bổng Endeavour dành cho các nhà quản lý nhằm phát triển chuyên môn ở môi trường làm việc tại Australia trong các lĩnh vực kinh doanh, công nghiệp, giáo dục và chính phủ.

  Học bổng Endeavour bậc sau đại học dành cho chương trình học sau đại học ở Australia (Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ).

  Học bổng Endeavour dành cho nghiên cứu ngắn hạn (bao gồm học bổng Cheung Kong and học bổng nghiên cứu ngắn hạn của Ủy ban giáo dục Australia-Ấn Độ) (AIEC) dành cho nghiên cứu ngắn hạn tại Australia phục vụ cho đề tài Thạc sỹ hoặc Tiến sỹ ở nước mình.

  Học bổng Endeavour dành cho Đào tạo dạy nghề (VET) dành cho đào tạo nghề tại Australia ở bậc cao đẳng, cao đẳng nâng cao tại Australia.

  Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập trang web the Australia Awards Endeavour Scholarships and Fellowships.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Học Úc: Học Bổng Endeavour Executive Awards 2011
 • Tiếp Đoàn Và Giới Thiệu Học Bổng Của Cơ Quan Trao Đổi Hàn Lâm Đức (Daad)
 • Thông Báo Trao Học Bổng Hỗ Trợ Khó Khăn Đột Xuất Cho Sinh Viên
 • Ngành Media & Communication Tại Anh Quốc, Học Trường Nào Chất & Nhiều Học Bổng Nhất? ” Isc
 • Học Bổng Báo Chí Nieman Tại Harvard, Usa 2022
 • Học Bổng Chính Phủ Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Tích Đề Thi Song Bằng
 • Học Sinh Được Nhận Học Bổng Asean Sẽ Bắt Đầu Học Tại Singapore Từ 2022
 • Ưu Và Nhược Điểm Của Việc Học Bóng Rổ Đối Với Trẻ Em
 • Học Bổng Chuyển Tiếp Vào Các Trường Đại Học Lớn Ở Anh 2022
 • Bí Quyết “gặt ” Học Bổng Toàn Phần Hoàng Gia Anh Của 9X Việt
 • Học bổng bao gồm 2 loại: Nội địa là học bổng do chính phủ nước sở tại cung cấp cho công dân nước mình. Ở Việt Nam, học bổng chính phủ bao gồm học bổng 322, 911 (Cục Đào tạo nước ngoài, Bộ GD-ĐT quản lý), học bổng 165 (Ban Tổ chức T.Ư Đảng).

  Các học bổng này thường được cấp cho các cán bộ nhà nước, giảng viên ĐH và gần đây mở rộng cho cả sinh viên. Học bổng chính phủ nước ngoài do chính phủ các nước cung cấp cho Việt Nam thông qua hợp tác song phương. Ở Việt Nam, nổi tiếng nhất là học bổng Fulbright (của Mỹ), Chevening (Anh), BTC (Bỉ), Eramus Mundus (Liên minh Châu Âu), ADS, Endeavour, ALA (Úc)…

  Một trong những đặc tính quan trọng nhất của học bổng chính phủ là sự giới hạn về địa lý đối với ứng viên dự tuyển, chỉ áp dụng cho một nhóm đối tượng ở một khu vực địa lý nhất định. Ví dụ học bổng Fulbright dành cho Việt Nam thì chỉ công dân Việt Nam mới được nộp hồ sơ.

  Như vậy, nếu so với học bổng của các trường ĐH thì tính cạnh tranh của học bổng chính phủ không cao bằng. Nếu bạn nộp hồ sơ vào ĐH Harvard chẳng hạn thì bạn phải cạnh tranh với hàng vạn hồ sơ khác từ các nước khác nhau.

  Trong khi đó, nếu bạn nộp hồ sơ theo học bổng chính phủ, bạn sẽ chỉ phải cạnh tranh với các cá nhân ở Việt Nam mà thôi. Nói như vậy không có nghĩa là học bổng chính phủ không cạnh tranh, bởi thực tế với số lượng có hạn thì học bổng chính phủ danh giá có sự cạnh tranh cũng rất cao.

  Một sự khác biệt rất quan trọng nữa của học bổng chính phủ là những ràng buộc kèm theo, phổ biến nhất là điều kiện “học xong phải quay về nước”.

  Đa phần các học bổng chính phủ sẽ trang trải các chi phí sau: Toàn bộ tiền học phí, bảo hiểm, vé máy bay khứ hồi, chi phí thị thực (không phải tất cả học bổng đều hỗ trợ), bảo hiểm y tế, trợ cấp sinh hoạt hằng tháng. Học bổng chính phủ không trang trải chi phí cho người đi kèm như vợ hoặc con

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Bổng Du Học Pháp Bạn Không Thể Bỏ Qua
 • Học Bổng Du Học, Bạn Đã Hiểu Đúng Chưa?
 • 1.100 Học Bổng Tiến Sĩ Theo Đề Án 911
 • 1300 Học Bổng Du Học Theo Đề Án 911 Của Bộ Gd Và Đào Tạo
 • 5 Bước Chuẩn Bị “săn” Học Bổng Du Học Của Chính Phủ
 • Học Bổng Toàn Phần Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Bổng Toàn Phần Thạc Sĩ Luật Quốc Tế, Đh Tlbu, 2022
 • Tranh Học Bổng Vào Đại Học Mỹ Bằng… Chơi Game
 • Ai Bảo Game Vô Dụng, Nhiều Trường Đh Mỹ Còn Cấp Học Bổng Lên Đến 800 Triệu Đồng Cho Người Chơi Giỏi Nhất
 • Học Bổng Nhóm Ngành Kinh Tế
 • Tổng Hợp Học Bổng Du Học Ngành Kinh Tế Tại Châu Âu
 • Học bổng toàn phần là gì? Đối với các bạn sinh viên, nếu có ước mơ nhận học bổng toàn phần, thì hãy phấn đấu học thật tốt. Bởi học bổng toàn phần có rất ít. Mà đa số các sinh viên muốn đi du học đều mong nhận được. Do vậy mà tỷ lệ cạnh tranh rất cao. Tuy nhiên, đó không phải là việc không thể làm được. Bạn cần cố gắng hoàn thành thật tốt chương trình học. Cộng thêm các bí quyết được chia sẻ sau đây của chúng tôi Chắc chắn việc nhận không còn quá xa vời với bạn.

  HỌC BỔNG TOÀN PHẦN LÀ GÌ?

  Học bổng toàn phần là gói học bổng mà người học không chỉ được 100% học phí, mà còn được cung cấp một khoản tiền cho sinh hoạt phí, tiền tài liệu, vật dụng để học tập và nghiên cứu. Thậm chí bạn còn được chu cấp cả tiền vé máy bay (1 lần đến và 1 lần về khi học xong). Học bổng dạng này thường được cấp bởi. Các tổ chức lớn hay chính phủ các nước trên thế giới.

  Các học bổng lớn như Học bổng Mext chính phủ Nhật Bản Học bổng Fulbright của chính phủ Hoa Kỳ, Erasmus của Liên minh Châu Âu, học bổng phát triển, học bổng của Ngân hàng thế giới và học bổng lãnh đạo của Úc… thường là học bổng toàn phần.

  Ngoài ra, các học bổng được cấp bởi dự án của giáo sư (được gọi là học bổng giáo sư). Một số trường có tiềm lực tài chính, và học bổng do các tổ chức xã hội, vùng… đôi khi cũng là học bổng toàn phần. Học bổng 322 (nay là 911) của chính phủ Việt Nam. Các học bổng hiệp định giữa Việt Nam và nước khác cũng thuộc loại này, nhưng thường giá trị nhỏ hơn.

  Như vậy, với học bổng toàn phần người học không mất bất cứ kinh phí nào. Với sinh viên Việt Nam, khi được các học bổng lớn như Mext, Erasmus… thường họ sẽ chỉ dùng hết một phần và sẽ để dành được một số tiền tiết kiệm mỗi tháng.

  Vì có giá trị lớn cũng như cấp toàn bộ các chi phí cho người học, nên việc giành được một suất học bổng toàn phần rất khó. Và chỉ những sinh viên thực sự xuất sắc mới có khả năng đạt được. Thêm nữa số lượng các học bổng này không nhiều.

  ĐỂ ĐẠT ĐƯỢC HỌC BỔNG DU HỌC TOÀN PHẦN NHỮNG THỨ BẠN CẦN CHUẨN BỊ LÀ GÌ?

  Học tập tốt để cải thiện GPA yêu cầu

  Đối với các bạn học sinh trung học phổ thông muốn săn học bổng bậc Đại Học. Các bạn nên có một bảng điểm thật đẹp từ năm lớp 9 đến lớp 12. Điểm tổng kết ở những năm học này nên nằm trong khoảng từ 8.0 – 9.0 để tạo điểm nhấn cho hồ sơ xin học bổng của các bạn. Đối với các bạn sinh viên xin học bổng cho chương trình sau đại học. Để tăng tính cạnh tranh và tỷ lệ xin học bổng du học thành công, các bạn nên cố gắng duy trì GPA của mình ở mức trên 7.0.

  Tuy nhiên, điểm GPA chỉ là điều kiện cần, không phải là điều kiện đủ để bạn nhận học bổng. Điểm GPA cao không có nghĩa là bạn đã chắc 1 suất học bổng. Và những điều kiện còn lại đòi hỏi một quá trình không hề dễ.

  Nâng cao trình độ tiếng Anh

  Tiếng Anh rất quan trọng cho việc đi du học. Không chỉ là ngôn ngữ bạn sẽ nghe giảng, giao tiếp hàng ngày. Mà còn là điều kiện để bạn xin Visa du học, và hơn hết là điều kiện để bạn xin học bổng. Đây là những chứng chỉ ngoại ngữ thường thấy ở các điều kiện học bổng ở các trường.

  Tham gia hoạt động ngoại khoá

  Các trường nước ngoài đánh giá cao những hoạt động ngoại khoá. Cũng là một điểm cộng cho hồ sơ xin học bổng của bạn. Vì khi nhìn vào những thành tích hoạt động ngoại khoá. Hay giấy chứng nhận hoạt động ngoại khoá tại địa phương. Họ sẽ biết rằng bạn không chỉ học cho mỗi bản thân bạn. Mà còn học để giúp ích cho cộng đồng. Vì vậy đừng ngần ngại tham gia hoạt động ngoại khoá trong và ngoài trường để làm đẹp hồ sơ của bạn.

  ĐIỀU KIỆN XIN HỌC BỔNG DU HỌC TOÀN PHẦN LÀ GÌ?

  Hồ sơ ấn tượng: Hồ sơ của bạn phải thật sự gây ấn tượng đối với nơi mà bạn đăng kí. Bạn cần xác định đâu là động cơ đi du học của bản thân và cố gắng làm bật điểm đó lên. Càng sắc nét càng tốt trong các bài luận của mình.

  • Yêu cầu xét tuyển của từng loại học bổng: Bạn nên tìm hiểu và cân nhắc thật kĩ các điều kiện xin học bổng trước khi nộp hồ sơ.
  • Khả năng học tập và tư duy: Điều kiện thứ ba là thành tích và khả năng học tập, tư duy của bạn thông qua các bài thi đạt chuẩn.
  • Bài thi đạt chuẩn quốc tế: Kết quả các bài thi chuẩn tiếng Anh như TOEFL, IELTS. Hay các bài thi kiểm tra về tư duy như GRE, SAT được chuẩn hóa cho trình độ trên toàn thế giới.
  • Thư giới thiệu: Hãy vận dụng các mối quan hệ và lựa chọn người có địa vị cao (như thầy cô giáo, thầy hiệu trưởng). Nhờ họ viết thư giới thiệu cho bạn.

  BẠN CẦN LÀM GÌ ĐỂ XIN ĐƯỢC HỌC BỔNG TOÀN PHẦN

  Cần quyết tâm:

  Xin học bổng du học không phải nộp đơn là được duyệt mà cần sự tự tin, quyết tâm và cả may mắn. Trước hết, bạn phải tự tin vào sức của chính mình. Bên cạnh đó, bạn cũng cần kiên trì và quyết tâm, đừng vội nản chí và tự ti.

  Xác định ngành học, trường, và chương trình học bổng phù hợp

  Bạn nên dành thời gian để tìm hiểu. Cân nhắc giữa hàng tá các trường, các khối ngành theo học. Vì hiện nay, có rất nhiều ngôi trường học phí thấp mà chất lượng rất tuyệt vời. Cộng thêm những ngành có cơ hội việc làm rộng mở. Và những ngành học đó, ở ngôi trường đó có trong danh sách những ngành học được cấp học bổng hay không.

  Chú ý đến từng chi tiết nhỏ

  Để xin học bổng du học thành công. Bạn đừng chỉ chăm chăm vào việc chọn ngành, chọn trường, chọn học bổng… Mà quên đi những điều nhỏ nhưng thực chất đóng vai trò quan trọng:

  • Hãy sử dụng email có tên của bạn thay vì các nickname.
  • Hãy thận trọng với những gì bạn đăng lên mạng xã hội: Instagram, Facebook, Twitter…
  • Tự tin trong vòng phỏng vấn: Nếu quá trình xin học bổng có phỏng vấn. Bạn hãy tự tin trả lời các câu hỏi với phong thái thân thiện.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Đi Học Tại Liên Bang Nga Theo Diện Xử Lý Nợ 2022
 • Cấp Học Bổng 100% Cho Sinh Viên Học Kiến Trúc
 • Phòng Công Tác Sinh Viên
 • Quyết Định Về Việc Cấp Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Cho Sinh Viên Khóa 40 (Qtl) Và Khóa 41, 42, 43 Học Kỳ 1 Năm Học 2022
 • Học Bổng Hợp Tác Kỹ Thuật Và Kinh Tế Ấn Độ Itec 2022
 • Học Bổng Erasmus Mundus Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Học Bổng Erasmus Mundus 2022: Điều Kiện Và Cách Nhận
 • Công Ty Shimex Sài Gòn Trao Học Bổng 450 Triệu Cho Học Viện Fpt
 • Học Bổng Giáo Sư Là Gì? Nên Hay Không Nên Đi Học Theo Học Bổng Này?
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Global 30 Của Trường Đh Nagoya (Nhật)
 • Chính Sách Học Bổng Green City Academy 2022
 • Bên cạnh chương trình trao đổi sinh viên Erasmus “nguyên thủy” dành cho sinh viên châu Âu, Erasmus Mundus là chương trình hợp tác hỗ trợ sinh viên toàn cầu tiếp cận với nền giáo dục tiên tiến, một mặt góp phần phát triển chất lượng giáo dục châu Âu cũng như thúc đẩy đối thoại giữa các nền văn hóa khác nhau trên thế giới.

  Mục tiêu của chương trình là giúp các sinh viên xuất sắc theo học khóa Thạc sĩ hoặc Tiến sĩ Erasmus Mundus hợp tác tại hai hay nhiều hơn hai trường đại học ở Châu Âu (trong tổng số khoảng 150 khóa học). Chuyện học mỗi năm một nơi, bảo vệ tốt nghiệp lại ở một nước khác đã trở thành đặc điểm của sinh viên nhận học bổng này. Thời hạn hiệu lực của học bổng này kéo dài theo từng khóa học, trung bình từ 3 tháng đến 3 năm.

  European Commission (Ủy ban châu Âu) là cơ quan chịu trách nhiệm cho việc vận hành chương trình này. Ủy ban này chuyên quản lí tài chính và lập kế hoạch, đưa chỉ tiêu cũng như những tiêu chuẩn cho người nhận học bổng.

  Từ khi thành lập đến nay, đã có hơn 300 sinh viên Việt Nam nhận được học bổng Erasmus Mundus.

  Các bước xin học bổng Erasmus Mundus

  Bước đầu tiên là khai thác thông tin. Trước hết bạn phải truy cập vào địa chỉ trang web Erasmus Mundus để chọn một trong hai chương trình: Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs) hoặc Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs).

  Sau khi chọn được ngành yêu thích, bạn tiếp tục truy cập vào trang web của khóa học để khai thác những thông tin chi tiết về nội dung học, đời sống sinh viên, thể lệ đăng kí…

  Sau cùng, bạn có thể gửi đơn trực tiếp đến điều phối viên của khóa học đối với học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ Erasmus Mundus. Đối với học bổng từ xa ở Bước 2, bạn vẫn có thể gửi đơn đăng kí trực tiếp các tổ chức hoặc thông qua chương trình trao đổi sinh viên nếu trường Đại học ở Việt Nam là đối tác của chương trình.

  Giá trị học bổng có thể lên tới 24.000 euros/ năm cho khóa học Thạc sĩ và từ 60.000 đến 130.000 euros cho ba năm Tiến sĩ Erasmus Mundus. Thông thường, học bổng cho sinh viên ngoài châu Âu sẽ cao hơn sinh viên quốc tịch châu Âu.

  Cơ hội cho sinh viên Việt Nam

  Tất cả ứng viên đến từ Việt Nam có thể nộp hồ sơ xin học bổng tới tất cả Chương trình Thạc sĩ kép Erasmus Mundus (EMJMDs) và Chương trình Tiến sĩ kép Erasmus Mundus (EMJDs). Hầu hết các khóa học yêu cầu ứng viên phải nộp hồ sơ vào khoảng giữa tháng 10 đến tháng 1 của năm trước đó.

  Sinh viên bậc Thạc sĩ sẽ được nộp tối đa ba chương trình đào tạo khác nhau từ danh sách các chương trình EMJMDs.

  Trong khi đó, các học bổng cho bậc tiến sĩ từ năm 2014 trở đi sẽ được cấp trong khuôn khổ dự án Marie Skłodowska-Curie Actions, thuộc chương trình EU’s Horizon 2022 dành cho nghiên cứu và sáng tạo.

  Những lĩnh vực nghiên cứu ở bậc tiến sĩ mà bạn có thể tìm kiếm cơ hội học bổng Erasmus Mundus gồm Kỹ thuật, Chế tạo và Xây dựng; Nhân văn và Nghệ thuật; Khoa học Xã hội, Kinh doanh và Luật; Nông nghiệp và Thú y; Y tế và Phúc lợi;Khoa học, Toán và Máy tính

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thông Báo Học Bổng Erasmus Plus 2022
 • Top 15 Học Bổng Của Chính Phủ Và Các Trường Đại Học Ở Châu Âu
 • Các Loại Học Bổng Nhật Bản
 • Học Bổng Ielts Prize 2022/20 Bắt Đầu Nhận Hồ Sơ Từ Hôm Nay Với 30 Suất Dành Cho Sinh Viên Toàn Khu Vực Đông Á
 • Chương Trình Học Bổng Báo Yomiuri
 • Nhiều Chế Độ Học Bổng Khuyến Khích

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Kiến Trúc Đà Nẵng
 • Đại Học Kiến Trúc Bắc Kinh
 • An Sinh Xã Hội Là Gì?
 • An Sinh Xã Hội Ở Việt Nam: Những Thành Tựu, Thách Thức Và Định Hướng Phát Triển
 • Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Mỗi trường có một mức học bổng khuyến học riêng và vì thế, có hàng trăm chế độ học bổng mới ra đời.

  Nhận hồ sơ nguyện vọng 2 tại ĐH Hùng Vương (TPHCM) – Ảnh: Đăng Khoa

  Trường công cũng khác nhau

  Chưa cần tính đến nhiều trường khác, chỉ riêng trong hệ thống các trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM đã có sự khác nhau về cách tính học bổng khuyến khích học tập (HBKKHT) cho SV.

  Tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên TPHCM, mức chi trả học bổng cho SV được tính: Xuất sắc (280.000đ/tháng), Giỏi (240.000đ/tháng), Khá (200.000đ/tháng).

  Đặc biệt, hiện nay, SV của trường nếu đăng ký với Phòng Công tác sinh viên, sẽ được chuyển học bổng trực tiếp vào tài khoản thay vì phải đến Phòng Tài vụ lãnh như trước kia.

  Trong khi đó, mức cấp học bổng cho SV tại Khoa Kinh tế – Luật lại có khoảng cách xa hơn: Xuất sắc (300.000đ/tháng), Giỏi (240.000đ/tháng) và Khá (180.000đ/tháng).

  Mức học bổng này vẫn cao hơn mức học bổng của ĐH Nông lâm TPHCM (không phải là trường thành viên của ĐH Quốc gia TPHCM): 240.000đ/tháng (Xuất sắc), 180.000đ/tháng (Giỏi), 120.000đ/tháng (Khá).

  Với trường ĐH Bách khoa TPHCM, mức học bổng theo mỗi loại ở mỗi học kỳ sẽ bằng mức thu (Mt) của 01 tín chỉ học phí (TcHP) hoặc 01 đơn vị học phí (ĐvHP) nhân với tổng số TcHP (đối với SV chính quy) hoặc ĐvHP (đối với SV cao đẳng) của lớp tương ứng.

  Với đặc thù có nhiều chương trình học tập, nên trường ĐH Quốc tế cũng có cơ chế cấp HBKKHT khá đặc biệt. Với Chương trình cấp bằng của trường, sẽ có mức Học bổng toàn phần (10 triệu đồng/học kỳ) và Học bổng bán phần (5 triệu đồng/học kỳ).

  Với các chương trình liên kết, học bổng sẽ là 7,5 triệu đồng/học kỳ. Riêng học bổng cho SV học tập hai năm cuối tại nước ngoài, trị giá mỗi học bổng: 15.000 USD/ năm học và một vé máy bay hai chiều.

  Ngoài ra, ĐH Quốc tế còn cấp Học bổng tuyển sinh trị giá 100% học phí dành cho 5% SV trúng tuyển nguyện vọng 1 có điểm đầu vào cao nhất (không tính điểm thưởng) tính từ trên xuống.

  Học bổng tính theo điểm THPT!

  Với các trường ĐH,CĐ ngoài công lập, vì có mức thu học phí khá cao so với các trường công lập, nên thường thì HBKKHT rất đa dạng, để vừa giúp đỡ vừa khuyến khích các SV khá giỏi.

  ĐH Hoa Sen vừa gửi đến các trường THPT một thông báo là kể từ năm 2010, sẽ trao tặng học bổng của trường theo điểm trung bình của SV vào trường từ cấp THPT.

  Theo đó, trường sẽ có Học bổng khuyến học với mức học bổng dao động tối thiểu từ 30% đến 100% học phí năm đầu tiên dành cho học sinh có điểm cả năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 8,5 điểm trở lên và trúng tuyển nguyện vọng 1 vào bất cứ ngành học ĐH, CĐ, TCCN của trường.

  Học bổng vượt khó sẽ có mức tối thiểu từ 30% đến 100% học phí năm đầu tiên dành cho học sinh có điểm cả năm học lớp 10, 11 và học kỳ 1 lớp 12 từ 6,5 điểm trở lên và gia đình khó khăn.

  Trường cũng sẽ xét duy trì học bổng hàng năm nếu kết quả học tập của sinh viên đạt điểm trung bình tích lũy từ 2,5 (thang 4,00) trở lên và không vi phạm đạo đức, kỷ luật trong thời gian học tại trường.

  Học bổng tại ĐH Văn Lang bao gồm: Xuất sắc (100% học phí học kỳ), Giỏi (50% học phí học kỳ), Khá (15% học phí học kỳ).

  ĐH Văn Hiến lại có mức HBKKHT khác: Xuất sắc (2.500.000đ/học kỳ), Giỏi (1.500.000đ/học kỳ), Khá (800.000đ/học kỳ).

  Riêng tại ĐH Hùng Vương TPHCM, vừa ra đời học bổng dành cho SV do Tập đoàn đầu tư Sài Gòn (SGI) – đơn vị đầu tư vào trường – cấp.

  Học bổng học tập sẽ là 1.500.000đ/suất dành cho SV có điểm trung bình học tập của năm học 2008 – 2009 từ 8,0 điểm trở lên và không có môn học nào điểm thi lần 1 dưới 5 điểm. Học bổng Tiếp sức tài năng trị giá 1.000.000đ/suất dành cho SV đạt điểm cao khi đăng ký xét tuyển vào trường.

  Đăng Khoa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bố Cô Gái Nhận Học Bổng Harvard 7 Tỷ: “đời Tôi Có 2 Ước Mơ, Đó Là Ngôi Nhà Cho Gia Đình Mình Và Các Con Được Đi Du Học
 • Những Loại Học Bổng Du Học Hà Lan Tốt Nhất Mà Bạn Cần Biết
 • Học Tiếng Hàn Để Đi Làm Thì Cần Topik Bao Nhiêu?
 • Kinh Nghiệm Săn Học Bổng Du Học Đức
 • Du Học Đức Từ Bậc Đại Học: Làm Sao Để Săn Học Bổng Hiệu Quả?
 • Học Bổng Khuyến Khích Học Tập

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Saint Petersburg
 • Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Nga Mang Tên Plekhanov
 • Vietinbank Trao Học Bổng Cho Sinh Viên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Sinh Vien Duoc Hoc Bong Chinh Phu Han Quoc Kgsp 2022
 • Cơ Hội Học Bổng Dành Cho Sinh Viên K63 Sv
 • Danh sách sinh viên được tuyển thẳng

  Danh sách sinh viên lớp tiên tiến

  Danh sách sinh viên lớp chất lượng cao

  Hướng dẫn nhận học bổng: (Mọi thắc mắc nếu có liên hệ email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. để được hỗ trợ )

  Nếu sinh viên đã có thẻ ATM của Ngân hàng Nông Nghiệp, Ngân hàng SacomBank, hoặc Ngân hàng HDBank (sau đây gọi tắt là NH) thì truy cập vào hệ thống quản lý tại địa chỉ: http://qldiem.ctu.edu.vn; vào mục Kết quả học tậpXác nhận thông tin học bổng để cập nhật thông tin cá nhân gồm: số chứng minh nhân dân, ngày cấp chứng minh nhân dân, nơi cấp chứng minh nhân dân, số tài khoản (số tài khoản hợp lệ là số tài khoản của cá nhân sinh viên, không chấp nhận số tài khoản mượn của người khác).

  Nếu sinh viên chưa có thẻ ATM của NH thì mang theo giấy chứng minh nhân dân, thẻ sinh viên đến 01 trong 03 ngân hàng sau để mở thẻ :

  – Ngân hàng AgriBank:

  + số 90, Lý Tự Trọng, chúng tôi Kiều, TP.Cần Thơ

  + số 15, Hòa Bình, chúng tôi Kiều, TP.Cần Thơ

  + số 03, Phan Đình Phùng, chúng tôi Kiều, TP.Cần Thơ.

  – Ngân hàng SacomBank:

  + số 95, 97, 99 Võ Văn Tần, phường Tân An, quận Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ.

  + số 168C đường 3 tháng 2 – phường Hưng Lợi – quận Ninh Kiều – Tp.Cần Thơ.

  + số 81, 83 Trần Văn Khéo – phường Cái Khế – quận Ninh Kiều – Tp.Cần Thơ.

  + số 415, 418 Quốc lộ 1A – khu vực Yên Hạ – P.Lê Bình – Q.Cái Răng – Tp.Cần Thơ.

  – Ngân hàng HDBank:

  + 162-162B Trần Hưng Đạo, Phường An Nghiệp , Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

  + 262 Quốc lộ 91, Khu vực Long Thạnh 1, Phường Thốt Nốt, Quận Thốt Nốt, TPCT

  + số 209, Đường 30/4, Phường Xuân khánh, Quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

  + 554/6, đường 26 tháng 3, phường Châu Văn Liêm, Quận Ô Môn, TP Cần Thơ.

  Sau khi làm thẻ xong, sinh viên cập nhật số tài khoản lên hệ thống quản lý

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Chương Trình Học Bổng Du Học Nhật Có Giá Trị Cao
 • Du Học Nhật Bản Bằng Học Bổng
 • Thủ Tục Apply Học Bổng Giáo Sư Hàn Quốc
 • Cơ Bản Về Thư Giới Thiệu Cho Học Bổng Fulbright Tại Mỹ
 • Diễm Quỳnh Kể Chuyện Du Học Ở Úc
 • Học Bổng Khuyến Học New Ocean

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Học Pháp Bằng Tiếng Anh 2022: Điều Kiện Và Chi Phí
 • Những Điều Cần Biết Khi Viết Thư Cảm Ơn Bằng Tiếng Anh
 • Du Học Mỹ Ngành Kiến Trúc
 • Top 6 Bước Giúp Xin Học Bổng Du Học Canada Thành Công Nhất
 • Ai Sẽ Là Chủ Nhân Của Chương Trình Học Bổng Dự Bị Lớn Nhất Nước Úc Năm 2022 & 2022?
 • Cơ hội nhận học bổng khuyến học New Ocean

  1/ Sự ra đời của Học bổng Khuyến học New Ocean

  Du học từ xưa tới nay vẫn luôn là ước mơ, là con đường dẫn tới thành công của hàng trăm ngàn học sinh – sinh viên Việt Nam. Tuy nhiên, để thực hiện được ước mơ đó, tài chính vẫn luôn là một trong những vấn đề khiến các em học sinh và các bậc phụ huynh phải lo lắng.

  Là một đơn vị đi đầu trong lĩnh vực tư vấn du học trong nhiều năm qua, New Ocean hiểu rõ nỗi lo lắng này cũng như mong muốn, nguyện vọng của từng em học sinh, của mỗi bậc phụ huynh. Cũng từ đó, New Ocean đã thành lập một quỹ học bổng mang tên Học bổng Khuyến học New Ocean (tên tiếng Anh là New Ocean Scholarship) nhằm phần nào hỗ trợ các em trên con đường hiện thực hóa ước mơ của mình. Với mục tiêu này, những suất học bổng của New Ocean được cấp không giới hạn, cũng không yêu cầu các em phải có chứng chỉ ngoại ngữ, có học lực giỏi hay bất kì yêu cầu khắt khe nào khác như học bổng của chính phủ hay của các trường Đại học.

  2/ Điểm đặc biệt của Học bổng Khuyến học New Ocean

  Với học bổng New Ocean, các em học sinh không những nhận được sự hỗ trợ về tài chính mà còn có được những lợi ích cộng thêm khác. Đồng thời, các em sẽ được tham gia cộng đồng học sinh nhận học bổng của New Ocean – đó sẽ là những người bạn đồng hành hỗ trợ các em từ Việt Nam tới khi sang nước ngoài.

  Thông tin học bổng cụ thể như sau:

  – Giá trị học bổng: Học bổng hỗ trợ tài chính trị giá từ 300$ – 2,500$/ suất

  – Lợi ích khác:

  1. Nhận học bổng cho những khóa học lên cao tiếp theo (VD: HS được nhận học bổng cho khóa CĐ, sau khi tốt nghiệp học tiếp lên ĐH sẽ được nhận học bổng cho khóa ĐH)
  2. Nhận học bổng cho cả khóa học tiếng Anh tại trường (nếu có).
  3. Miễn phí dịch vụ tư vấn và hỗ trợ thủ tục xin học/ xin visa du học
  4. Hỗ trợ, hướng dẫn xin những học bổng khác của các trường THPT/ CĐ/ ĐH
  5. Tham gia cộng đồng học sinh nhận học bổng New Ocean

  – Số lượng: Không giới hạn – Học bổng dành cho tất cả học sinh có nhu cầu du học.

  – Phạm vi áp dụng: Áp dụng cho tất cả học sinh có nguyện vọng du học tại 7 quốc gia: Úc, Anh, Mỹ, Canada, New Zealand, Thụy Sỹ, Singapore

  – Hạn đăng ký: Không có hạn đăng ký – Học bổng được tự động áp dụng cho toàn bộ học sinh đạt đủ điều kiện đưa ra bởi Công ty Tư vấn Du học New Ocean.

  – Phương thức xét học bổng: Học bổng được trao cho toàn bộ học sinh đạt đủ điều kiện đưa ra bởi Công ty Tư vấn Du học New Ocean. Tuy nhiên, giá trị học bổng cấp dựa trên học lực của học sinh

  3/ Điều kiện nhận Học bổng Khuyến học New Ocean

  Như đã nói ở trên, điều kiện nhận Học bổng Khuyến học New Ocean vô cùng dễ dàng so với những học bổng thông thường khác. Các em học sinh chỉ cần đạt được những điều kiện sau:

  1. Được New Ocean hỗ trợ đăng ký và được nhận vào học chương trình THPT/ CĐ/ ĐH/ Sau ĐH tại 1 trong 52 trường THPT/ CĐ/ ĐH trong danh sách của chương trình
  2. Có học lực khá trở lên
  3. Tham gia học tập nghiêm túc khóa học đã đăng ký tại trường ở nước ngoài.

  Như vậy, để nhận được học bổng New Ocean, các em học sinh không cần có chứng chỉ ngoại ngữ, viết thư giới thiệu bản thân,…hay bất cứ yêu cầu khó khăn nào khác. Đây sẽ là cơ hội rộng mở cho tất cả các em học sinh/sinh viên Việt Nam.

   Danh sách 53 trường THPT/ CĐ/ ĐH uy tín thuộc Học bổng Khuyến học New Ocean.

  – Học sinh được nhận học bổng theo từng khóa học.

  – Học bổng New Ocean tách biệt hoàn toàn với học bổng của các trường THPT/ CĐ/ ĐH. New Ocean sẽ hỗ trợ học sinh xin thêm học bổng của trường (nếu có) khi học sinh đủ điều kiện. Như thông tin ở bảng trên thì học sinh có cơ hội nhận được các suất học bổng có giá trị lên tới 70.000 USD hoặc 70% từ các trường.

  Như vậy việc nhận học bổng bây giờ đã không phải ngoài tầm với phải không các bạn? Học bổng Khuyến học New Ocean là món quà tuyệt vời mà Công ty Tư vấn Du học New Ocean muốn dành tặng các bạn học sinh – sinh viên. Còn chần chừ gì nữa, hãy liên hệ ngay tới New Ocean để nhận các suất học bổng nhiều lợi ích này thôi!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trải Nghiệm “giàu Có” Tại Rmit Qua Lời Kể Của Cựu Sinh Viên Học Bổng
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Phỏng Vấn Fulbright
 • Tổng Hợp Học Bổng Du Học Hà Lan 2022: Cách Xin Và Kinh Nghiệm
 • Cẩm Nang Du Học 2022: 10 Bước Chuẩn Bị Hồ Sơ Du Học Thạc Sĩ
 • Thông Báo Học Bổng Viso
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100