Top 20 # Học Bổng Các Trường Đại Học Trung Quốc / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Cách Tra Cứu Các Trường Đại Học Trung Quốc Cấp Học Bổng / 2023

Hướng dẫn cách tra cứu các trường đại học Trung Quốc cấp học bổng chính phủ CSC.

Trước khi liệt kê danh sách các trường đại học ở bên dưới thì các bạn nên lưu ý rằng danh sách này chưa phải là danh sách đầy đủ nhất. Tuy nhiên nó cũng liệt kê khá chi tiết các trường đại học tốt để các bạn lựa chọn rồi.

Đại học Nam Khai – 南开大学 Đại học Sư phạm Thiên Tân天津师范大学 Đại học Công nghiệp Thiên Tân – 天津工业大学 Đại học Bách Khoa Thiên Tân – 天津理工大学 Đại học Tài chính và Kinh tế Thiên Tân – 天津财经大学 Đại học Thiên Tân – 天津大学 Đại học Y khoa Thiên Tân – 天津医科大学 Đại học Trung Y Dược Thiên Tân – 天津中医药大学 Học viện Ngoại ngữ Thiên Tân – 天津外国语学院 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thiên Tân – 天津职业技术师范大学 Đại học Khoa học Kỹ Thuật Thiên Tân – 天津科技大学 Đại học Công nghiệp Hà Bắc – 河北工业大学

Đại học Phục Đán – 复旦大学 Bộ Y học Đại học Phục Đán – 复旦大学医学部 Đại học Đồng Tế – 同济大学 Đại học Giao Thông Thượng Hải – 上海交通大学 Đại học Bách Khoa Hoa Đông – 华东理工大学 Đại học Đông Hoa – 东华大学 Đại học Trung Y Dược Thượng Hải – 上海中医药大学 Đại học Sư phạm Hoa Đông – 华东师范大学 Đại học Ngoại ngữ Thượng Hải – 上海外国语大学 Học viện Âm nhạc Thượng Hải – 上海音乐学院 Đại học Thượng Hải – 上海大学 Đại học Tài chính và Kinh tế Thượng Hải – 上海财经大学 Đại học Sư phạm Thượng Hải – 上海师范大学 Học viện Thể dục Thượng Hải – 上海体育学院 Đại học Bách khoa Thượng Hải – 上海理工大学 Đại học Hàng hải – 上海海事大学 Đại học Chính trị Pháp Luật Hoa Đông – 华东政法大学 Đại học Kinh tế Thương mại đối ngoại Thượng Hải – 上海对外经贸大学

Đại học Trùng Khánh – 重庆大学 Đại học Tây Nam – 西南大学 Đại học Bưu điện Trùng Khánh – 重庆邮电大学 Đại học Y khoa Trùng Khánh – 重庆医科大学 Đại học Giao thông Trùng Khánh – 重庆交通大学

Đại học Công nghiệp Cáp Nhĩ Tân – 哈尔滨工业大学 Đại học Hắc Long Giang – 黑龙江大学 Đại học Lâm nghiệp Đông Bắc – 东北林业大学 Đại học Giai Mộc Tư – 佳木斯大学 Đại học Công trình Cáp Nhĩ Tân – 哈尔滨工程大学 Đại học Tề Tề Cáp Nhĩ – 齐齐哈尔大学 Đại học Trung Y Dược Hắc Long Giang – 黑龙江中医药大学 Đại học Nông nghiệp Đông Bắc – 东北农业大学 Đại học Sư phạm Cáp Nhĩ Tân – 哈尔滨师范大学

Đại học Cát Lâm – 吉林大学 Học viện Y học Đại học Cát Lâm – 吉大医学院 Đại học Sư phạm Đông Bắc – 东北师范大学 Đại học Sư phạm Cát Lâm – 吉林师范大学 Đại học Bách khoa Trường Xuân – 长春理工大学 Đại học Bắc Hoa – 北华大学 Đại học Diên Biên – 延边大学

Đại học Liêu Ninh – 辽宁大学 Đại học Y khoa Đại Liên – 大连医科大学 Đại học Bách khoa Đại Liên – 大连理工大学 Đại học Đông Bắc – 东北大学 Đại học Hàng hải Đại Liên – 大连海事大学 Đại học Y khoa Trung Quốc – 中国医科大学 Đại học Sư phạm Liêu Ninh – 辽宁师范大学 Đại học Sư phạm Thẩm Dương – 沈阳师范大学 Đại học Tài chính và Kinh tế Đông Bắc – 东北财经大学 Đại học Ngoại ngữ Đại Liên – 大连外国语大学 Đại học Hàng không Vũ trụ Thẩm Dương – 沈阳航空航天大学 Đại học Trung Y Dược Liêu Ninh – 辽宁中医药大学 Đại học Công nghiệp Thẩm Dương – 沈阳工业大学 Đại học Kiến trúc Thẩm Dương – 沈阳建筑大学 Đại học Giao thông Đại Liên – 大连交通大学 Đại học Kỹ thuật Công trình Liêu Ninh – 辽宁工程技术大学 Đại học Công nghệ Hóa dầu Liêu Ninh – 辽宁石油化工大学 Đại học Bách khoa Thẩm Dương – 沈阳理工大学

Đại học An Huy – 安徽大学 Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc – 中国科学技术大学 Đại học Nông nghiệp An Huy – 安徽农业大学 Đại học Sư phạm An Huy – 安徽师范大学 Học viện Hợp Phì Đại học Công nghiệp Hợp Phì – 合肥工业大学合肥学院

Đại học Nam Kinh – 南京大学 Đại học Đông Nam – 东南大学 Đại học Hà Hải (Thủy lợi) – 河海大学 Đại học Giang Nam – 江南大学 Đại học Trung Y Dược Nam Kinh – 南京中医药大学 Đại học Y khoa Trung Quốc – 中国药科大学 Đại học Sư phạm Nam Kinh – 南京师范大学 Đại học Bách khoa Nam Kinh – 南京理工大学 Đại học Hàng không Vũ trụ Nam Kinh – 南京航空航天大学 Đại học Tô Châu – 苏州大学 Đại học Khoáng nghiệp Trung Quốc – 中国矿业大学 Đại học Nông nghiệp Nam Kinh – 南京农业大学 Đại học Thông tin và Công Trình Nam Kinh – 南京信息工程大学 Đại học Giang Tô – 江苏大学 Đại học Dương Châu – 扬州大学

Đại học Triết Giang – 浙江大学 Đại học Ninh Ba – 宁波大学 Học viện Mỹ thuật Trung Quốc – 中国美术学院 Đại học Sư phạm Triết Giang – 浙江师范大学 Đại học Bách khoa Triết Giang – 浙江理工大学 Đại học Công nghiệp Triết Giang – 浙江工业大学 Đại học Khoa học Kỹ thuật Triết Giang – 浙江科技学院 Đại học Sư phạm Hàng Châu – 杭州师范大学 Đại học Y khoa Ôn Châu – 温州医科大学 Đại học Hải dương Triết Giang – 浙江海洋大学

Đại học Sơn Đông – 山东大学 Đại học Hải dương Trung Quốc – 中国海洋大学 Đại học Dầu khí Trung Quốc (Hoa Đông) – 中国石油大学(华东) Đại học Thanh Đảo – 青岛大学 Đại học Khoa học Kỹ thuật Thanh Đảo – 青岛科技大学 Đại học Lỗ Đông – 鲁东大学 Đại học Sư phạm Sơn Đông – 山东师范大学

Đại học Vũ Hán – 武汉大学 Đại học Khoc học Kỹ thuật Hoa Trung – 华中科技大学Đại học Địa chất Trung Quốc – 中国地质大学 Đại học Sư phạm Hoa Trung – 华中师范大学 Đại học Bách khoa Vũ Hán – 武汉理工大学 Đại học Kinh tế và Pháp luật Trung Nam – 中南财经政法大学 Đại học Nông nghiệp Hoa Trung – 华中农业大学

Đại học Nông nghiệp Hoa Nam – 华南农业大学 Đại học Bách khoa Hoa Nam – 华南理工大学 Đại học Trung Sơn – 中山大学 Đại học Quảng Châu – 广州大学 Đại học Y khoa Nam Phương – 南方医科大学 Đại học Sán Đầu – 汕头大学 Đại học Sư phạm Hoa Nam – 华南师范大学 Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông – 广东外语外贸大学

Đại học Sư phạm Quảng Tây – 广西师范大学Đại học Quảng Tây – 广西大学 Đại học Y khoa Quảng Tây – 广西医科大学Đại học Dân tộc Quảng Tây – 广西民族大学

Đại học Giao thông Tây Nam – 西南交通大学 Đại học Tứ Xuyên – 四川大学 Đại học Tài chính và Kinh tế Tây Nam – 西南财经大学 Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử – 电子科技大学 Đại học Trung Y Dược Thành Đô – 成都中医药大学

Đại học Công nghiệp Tây Bắc – 西北工业大学 Đại học Khoa học Kỹ thuật Nông Lâm Tây Bắc – 西北农林科技大学 Đại học Giao thông Tây An – 西安交通大学 Đại học Trường An – 长安大学 Đại học Ngoại ngữ Tây An – 西安外国语大学 Đại học Sư phạm Thiểm Tây – 陕西师范大学 Đại học Dầu khí Tây An – 西安石油大学 Đại học Khoa học Kỹ thuật Điện tử Tây An – 西安电子科技大学

Đại học Bách khoa Côn Minh – 昆明理工大学 Đại học Sư phạm Vân Nam – 云南师范大学 Đại học Vân Nam – 云南大学 Đại học Tài chính và Kinh tế Vân Nam – 云南财经大学 Học viện Y Côn Minh – 昆明医学院 Đại học Dân tộc Vân Nam – 云南民族大学

Đại học Quý Châu – 贵州大学 Đại học Dân tộc Quý Châu – 贵州民族大学

Đại học Hà Bắc – 河北大学 Đại học Yến Sơn – 燕山大学

Đại học Ninh Hạ – 宁夏大学

Đại học Hải Nam – 海南大学

Đại học Trung Y Dược Sơn Tây – 山西中医药大学

Tổng Hợp Học Bổng Các Trường Đại Học Phía Nam Trung Quốc / 2023

Hiện tại, Trung Quốc được cả thế giới biết đến là một trong những cái nôi của nền văn hóa nhân loại, với văn hóa riêng đậm đà bản sắc, được tích lũy và gìn giữ qua hàng ngàn năm lịch sử. Đặc biệt, văn hóa Việt Nam bị ảnh hưởng sâu sắc bởi Trung Quốc và có nhiều điểm tương đồng với văn hóa quốc gia này. Bên cạnh đó, là quốc gia có dân số đông nhất thế giới với những ảnh hưởng đáng kể tới kinh tế các nước, tiếng Trung hiện tại đang được coi là một trong ba thứ tiếng được sử dụng nhiều nhất. Đặc biệt với sự giao thương mạnh mẽ của Việt Nam và Trung Quốc hiện nay, việc thành thạo tiếng Trung sẽ mang lại cho các bạn sinh viên Việt Nam rất nhiều cơ hội rộng mở.

Khu vực phía Nam Trung Quốc bao gồm các tỉnh Nam Kinh, An Huy, Chiết Giang …là khu vực đang có sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế và giáo dục. Năm 2018, nhiều trường đại học thuộc tỉnh Giang Tô, An Huy triển khai chương trình học bổng hấp dẫn lên đến 100% học phí cho du học sinh quốc tế đặc biệt là Việt Nam.

Thế mạnh của các tỉnh phía Nam Trung Quốc:

Tỉnh Giang Tô là vùng kinh tế trọng điểm của Trung Quốc với nhiều ưu thế nổi bật. Vị trí địa lý thuận lợi, nằm tại bờ biển phía Đông Trung Quốc đại lục, phù hợp giao thương và du lịch. Thủ phủ là thành phố Nam Kinh, được mệnh danh là thành phố đế vương, một trong bốn cố đô của Trung Hoa cổ đại.

Tỉnh An Huy là tỉnh nằm giáp Giang Tô với dân số hơn 59 triệu người, là một tỉnh nội địa ở Đông Nam Trung Quốc. Nó nằm trải dài bên sông Dương Tử và sông Hoài, và tiếp giáp với sáu tỉnh Giang Tô, Chiết Giang, Giang Tây, Hồ Bắc, Hà Nam và Sơn Đông. Thành phố Hợp Phì, thủ phủ của tỉnh An Huy có lịch sử hơn 2000 năm có nhiều điểm hấp dẫn khách du lịch đến thăm quan.

Có diện tích 130.000 kilômét vuông, tỉnh An Huy tự hào có tài nguyên du lịch phong phú, và là một địa điểm sống và học tập lý tưởng trong khu vực Đông Nam. Ngoài phong cảnh núi non tuyệt đẹp, nơi đây còn có những ngôi làng cổ được bảo tồn tốt ở phía Nam có nguồn gốc từ triều đại nhà Minh và nhà Thanh (1368 – 1911).

Tổng hợp học bổng các trường đại học tỉnh Giang Tô và An Huy

Đối với các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Trung: yêu cầu HSK 4 trở lên.

Các chuyên ngành giảng dạy bằng tiếng Anh: Yêu cầu IELTS 6.0 trở lên.

Trong trường hợp học sinh không có chứng chỉ tiếng Trung: bắt buộc theo học dự bị 1 năm.

Đại học Tài chính và Kinh tế Nam Kinh

Thành phố Nam Kinh Tỉnh Giang Tô

Hệ đại học

· Miễn 4 năm học phí chuyên ngành (sinh viên tự chi trả phí ký túc xá 4.000 tệ/ phòng đôi/ 1 năm)

· Chi phí học 1 năm tiếng học sinh tự trả 13.000 tệ (chưa bao gồm phí ký túc xá)

· Khóa học: Dự bị 1 năm tiếng (bắt buộc) + 4 năm chuyên ngành.

· Sinh viên phải vượt qua 65% các bài kiểm tra trog năm tiếng dự bị

Kế toán, kinh tế đối ngoại, marketing, quản trị du lịch

Đại học Dược Trung Quốc

Thành phố Nam Kinh Tỉnh Giang Tô

Hệ đại học

Hệ thạc sỹ

· Miễn phí học phí 1 năm học tiếng (chưa có HSK 4 hoặc HSK 4 từ 220 điểm trở lên phải học 1 năm tiếng trước)

· Miễn phí học phí chuyên ngành cho 4 năm hệ đại học và 3 năm hệ thạc sỹ

· Miễn 100% ký túc xá bao gồm cả năm học tiếng

· Hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng với mức 2500 tệ cho hệ đại học và 3200 tệ cho hệ thạc sỹ

·

· Sinh viên phải vượt qua 65% các bài kiểm tra trog năm tiếng dự bị

· Điểm trung bình môn phổ thông đạt 7.5 trở lên

· Tất cả các chuyên ngành

· Chương trình học bằng tiếng Trung của hệ đại học, thạc sỹ (+1 năm tiếng dự bị). Chương trình học bằng tiếng anh chỉ có hệ đại học, yêu cầu IELTS 6.5 trở lên

Học viện Sư phạm Diêm Thành

Thành phố Diêm Thành Tỉnh Giang Tô

Hệ đại học

· Miễn 4 năm học phí chuyên ngành (sinh viên tự chi trả phí ký túc xá 4.000 tệ/ phòng đôi/ 1 năm)

· Chi phí học 1 năm tiếng học sinh tự trả 11.000 tệ (chưa bao gồm phí ký túc xá)

· Khóa học: Dự bị 1 năm tiếng (bắt buộc) + 4 năm chuyên ngành.

· Sinh viên phải vượt qua 65% các bài kiểm tra trog năm tiếng dự bị

Thương mại quốc tế

Đại học công nghệ thông tin Nam Kinh

Thành phố Nam Kinh

Tỉnh Giang Tô

Hệ thạc sỹ

· Miễn học tiếng với sinh viên có HSK 4

· Sinh viên tự chi trả học phí 1 năm tiếng dự bị là 8.000 tệ (miễn học tiếng với sinh viên có HSK 4), phí ký túc xá là 4.000 tệ/phòng đôi/năm

· Khóa học: Dự bị 1 năm tiếng (bắt buộc) + 3 năm chuyên ngành

· Sinh viên phải vượt qua 65% các bài kiểm tra trog năm tiếng dự bị

· Đối với chương trình học bằng tiếng anh: quản trị kinh doanh 2 năm, yêu cầu IELTS 6.5 trở lên

Quản trị kinh doanh, Khoa học máy tính

Học viện công nghệ Diêm Thành

Thành phố Diêm Thành Tỉnh Giang Tô

Hệ đại học

· Miễn 4 năm học phí chuyên ngành (sinh viên tự chi trả phí ký túc xá 3.000 tệ/ phòng đôi/ 1 năm)

· Chi phí học 1 năm tiếng học sinh tự trả 11.000 tệ (chưa bao gồm phí ký túc xá)

· Khóa học: Dự bị 1 năm tiếng (bắt buộc) + 4 năm chuyên ngành. Học sinh có HSK 4 có thể xin học bổng lên thẳng chuyên ngành.

· Sinh viên phải vượt qua 65% các bài kiểm tra trog năm tiếng dự bị

Quản lý công thương, quản lý tài vụ, kế toán, tài chính, marketing, kinh tế đối ngoại, ngôn ngữ văn hóa, quản trị du lịch, quản trị khách sạn, kỹ thuật điện và máy móc, thiết kế xử lý và kỹ thuật kiểm soát, kỹ thuật động cơ xe, kỹ thuật dịch vụ tư động, kỹ thuật năng lượng, kiến trúc, công trình dân dụng, quản lý kỹ thuật, kỹ thuật khoa học vật liệu….

Đại học tài chính và kinh tế An Huy

Thành phố Bengbu (Bạng Phụ)

Tỉnh An Huy (khoảng 45 phút đi tàu điện từ Nam Kinh)

Hệ học tiếng

Hệ thạc sỹ

· Miễn học phí và ký túc xá 3 năm bao gồm 1 năm học tiếng dự bị và 2 năm học chuyên ngành.

· Đối với sinh viên đã có HSK 4 từ 220 điểm trở lên được lên học thẳng chuyên ngành

· Sinh viên phải vượt qua 65% các bài kiểm tra trong năm tiếng dự bị

· Sinh viên đăng ký phải tốt nghiệp đại học

Kinh tế và thương mại quốc tế

* Học bổng: 100% học phí: áp dụng cho học sinh tốt nghiệp THPT (đăng ký khóa đại học), tốt nghiệp đại học (khóa cao học). Đặc biệt không yêu cầu thành tích học tập.

Đại học dược Trung Quốc (China Pharmaceutical University)

* Học bổng: Miễn 100% học phí và ký túc xá, hỗ trợ sinh hoạt phí hàng tháng, miễn phí khóa tiếng trung 1 năm dự bị đối với học sinh chưa có HSK 4. Áp dụng cho học sinh tốt nghiệp THPT và đại học

+ Chuyên ngành: cử nhân dược (tiếng anh); dược, chế phẩm dược, hóa dược, dược lâm sang, đông dược, tài nguyên đông dược và nghiên cứu phát triển, chế phẩm đông dược, công nghệ sinh học, công trình sinh học, quản lý dược, quản lý thông tin và hệ thống thông tin, khoa học môi trường, công trình chế dược, chất lượng và an toàn thực phẩm, tiếng anh, kinh tế & thương mại quốc tế, quản trị kinh doanh, kinh tế thị trường, kinh tế học.

Đại học sư phạm Diêm Thành (Yancheng Teachers University)

* Học bổng 100% học phí áp dụng cho du học sinh đã có bằng THPT hoặc đại học

+ Ngành đào tạo: marketing, kế toán, kinh tế, quản trị du lịch & thương mại, logistics, quản lý tài chính, thương mại điện tử, văn học Trung Quốc, phát thanh truyền hình, lịch sử, quản lý công, tiếng Anh, tiếng Hàn, âm nhạc, mỹ thuật, thiết kế môi trường, thiết kế sản phẩm, giáo dục mầm non, giáo dục, công nghệ thông tin, thống kê, công nghệ môi trường, khoa học sinh học, công nghệ sinh học, địa lý, quản lý thế thao và xã hội, công nghệ giáo dục, kỹ thuật phần mềm.

* Học bổng 100% học phí áp dụng cho du học sinh đã có bằng THPT hoặc đại học.

+ Chuyên ngành: khoa học và công nghệ máy tính, quản trị kinh doanh,

+ Các ngành giảng dạy bằng tiếng anh: quản trị kinh doanh

* Học bổng 100% học phí áp dụng cho du học sinh đã có bằng đại học.

+ Chuyên ngành: kinh tế thương mại

Trường thành lập tháng 5 năm 1996 với sự sát nhập của trường Cao đẳng Công nghiệp Diêm Thành và trường Cao đẳng nghề Diêm Thành

Học bổng 100% học phí áp dụng cho du học sinh đã có bằng THPT hoặc đại học

+ Ngành đào tạo: quản lý công thương, quản lý tài vụ, kế toán, tài chính, marketing, kinh tế đối ngoại, ngôn ngữ văn hóa, quản trị du lịch, quản trị khách sạn, kỹ thuật điện và máy móc, thiết kế xử lý và kỹ thuật kiểm soát, kỹ thuật động cơ xe, kỹ thuật dịch vụ tư động, kỹ thuật năng lượng, kiến trúc, công trình dân dụng, quản lý kỹ thuật, kỹ thuật khoa học vật liệu

Địa chỉ văn phòng Hà Nội: 176 đường Láng, p.Thịnh Quang, quận Đống Đa, Hà Nội

Địa chỉ văn phòng Hồ Chí Minh: số 344 Nguyễn Trọng Tuyển, p.2, q.Tân Bình, HCM

Địa chỉ văn phòng Đà Nẵng: 220 Nguyễn Hữu Thọ – Phường Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng

Địa chỉ văn phòng Huế: 38 Đống Đa, TP Huế

Du Học Tự Túc Vào Các Trường Đại Học Trung Quốc / 2023

Các trường Đại học của Trung Quốc được chia thành nhiều nhóm: một số do Bộ Giáo dục quản lý, số khác trực thuộc tỉnh, khu tự trị hay thành phố trực thuộc trung ương, hay các thành phố của các tỉnh. Các trường đại học và trường cao đẳng công lập đều đào tạo giáo dục bậc cao.

Trung Quốc là một trong bốn nền văn minh cổ đại trên thế giới với một nền văn hóa tuyệt vời và lịch sử lâu dài. Nhờ vẻ đẹp quyến rũ mà ngày càng có nhiều sinh viên quốc tế tìm đến Trung Quốc du học.

Thời gian học tập:

Đại học: 4 – 5 năm

Sau đại học: 2 – 3 năm

Tiến sĩ: 3 năm

Thời gian học tiếng Hán không có tiêu chuẩn thời gian

Con đường vào trường đại học ở Trung Quốc:

Chương trình trao đổi sinh viên của chính phủ: Các sinh viên học xuất sắc sẽ được các chính phủ trao đổi để học hỏi kinh nghiệm học tập và giáo dục.

Chương trình trao đổi sinh viên của các trường đại học:Tương tự chương trình trao đổi sinh viên của chính phủ

Du học Trung Quốc theo đường tự túc: Một sinh viên có thể được nhận vào một trường học ở Trung Quốc thông qua các văn phòng tư vấn hoặc tự sinh viên trực tiếp nộp đơn xét tuyển vào trường.

Điều kiện xét tuyển:

Người xin xét tuyển không mang quốc tịch Trung Quốc và có sức khỏe tốt

Trình độ học vấn

Chương trình đại học: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

Chương trình sau đại học:Bằng tốt nghiệp đại học hoặc tương đương

Chương trình tiến sĩ: Bằng thạc sĩ hoặc tương đương

Chương trình Hán ngữ: Tùy yêu cầu của từng trường

Hồ sơ xét tuyển:

Những bằng cấp cao nhất, các khóa học đã học, bảng điểm/ Học bạ. Nếu bạn là sinh viên hoặc đã đi làm, bạn sẽ phải có giấy chứng nhận sinh viên hoặc giấy giới thiệu của đơn vị bạn công tác.

Kiểm tra sức khỏe. Bạn sẽ phải liệt kê đầy đủ thông tin khám sức khỏe theo mẫu khám. Thông tin còn thiếu hay chưa đóng dấu giáp lai ảnh sẽ được cho là không hợp lệ. Kết quả khám bệnh này sẽ có giá trị trong vòng 6 tháng. Kỳ khám sức khỏe này là bắt buộc đối với mọi học viên tương lai.

Sinh viên học khóa thạc sĩ hay tiến sĩ cần có ít nhất 02 thư giới thiệu.

Sinh viên học nhạc cần phải có ghi âm giọng hát, bản nhạc.

Sinh viên học ngành nghệ thuật phải có 06 ảnh màu chụp tác phẩm của mình (2 tượng, 2 tranh màu và 2 tự do)

Bản photo hộ chiếu

Bản photo chứng chỉ HSK (cấp 3 cho các khóa khoa học, và cấp 6 cho các khóa nghệ thuật). Nếu kết quả HSK của bạn thấp hơn so với yêu cầu bạn có thể theo học một khóa ngắn hạn trước khi bắt đầu vào khóa học chính thức.

Nếu bạn dự định xét tuyển chương trình học nào đó ở Trung Quốc thì nên chuẩn bị những hồ sơ sau đây:

Lưu ý: Công chứng dịch thuật tiếng Anh hoặc Trung

Đối với học viên khóa học tiếng Hán, việc tuyển sinh dựa trên cơ sở xét tuyển bằng cấp học tập.

Đối với sinh viên học đại học ngành mỹ thuật, cần phải có chứng chỉ HSK cấp độ C.

Đối với sinh viên đại học ngành khoa học, Y, nông nghiệp hoặc công nghệ, cần chứng chỉ HSK cấp độ C

Đối với những sinh viên muốn học Thạc Sĩ thì phải có bằng tốt nghiệp Đại Học, giấy chứng nhận cho các khóa học đã tham gia, bảng điểm, nhận xét của 2 giáo sư (hoặc các chức danh tương đương) và phải vượt qua kỳ thi tuyển sinh của trường đại học. Để được làm luận án tốt nghiệp thì các sinh viên phải học tập hết sức chăm chỉ và vượt qua các kỳ kiểm tra, nếu không bạn sẽ phải thi tốt nghiệp như các sinh viên khác. Các sinh viên đã ở Trung Quốc nên tham dự kỳ thi tuyển sinh sau đại học của Trung Quốc. Các sinh viên tốt nghiệp trường Đại Học ở Trung Quốc có thể ghi danh học Cao Học mà không cần tham gia kỳ thi tuyển sinh.

Sinh viên học đại học, sau đại học, tiến sĩ của các trường cao đẳng nghệ thuật sẽ được yêu cầu cung cấp ảnh, băng đĩa của các tác phẩm nghệ thuật và nhận xét của giáo viên giảng dạy

Sinh viên nước ngoài tốt nghiệp đại học tại Trung Quốc sẽ được ưu tiên có cơ hội học chương trình giáo dục ở cấp cao hơn

Kì thi đầu vào:

Với sinh viên theo học vào kỳ mùa xuân thì thời gian ứng tuyển hàng năm từ ngày 15/9 đến ngày 15/12 cho sinh viên quốc tế về chương trình trao đổi đại học, Sinh viên tự túc. Đối với những sinh viên muốn theo học từ kỳ mùa thu thì thời gian ứng tuyển từ ngày 15/2 đến 15/6.

Hạn đăng ký:

Trường Đại Học Y Trung Quốc / 2023

Trường Đại học Y Trung Quốc

Trường Đại học Y Trung Quốc với tên tiếng Anh là China Medical University, tên viết tắt là CMU, được thành lập năm 1958.Hơn 50.000 nhân viên cao cấp chuyên ngành y tế đã được đào tạo tại CMU. Sinh viên tốt nghiệp của trường đến từ khắp nơi tại Trung Quốc, một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trường đã đào tạo rất nhiều các chuyên gia y tế nổi tiếng và các nhà lãnh đạo trong ngành y tế và giáo dục của Trung Quốc.

Trường Đại học Y Trung Quốc với tên tiếng Anh là China Medical University, tên viết tắt là CMU, được thành lập năm 1958.Hơn 50.000 nhân viên cao cấp chuyên ngành y tế đã được đào tạo tại CMU. Sinh viên tốt nghiệp của trường đến từ khắp nơi tại Trung Quốc, một số quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Trường đã đào tạo rất nhiều các chuyên gia y tế nổi tiếng và các nhà lãnh đạo trong ngành y tế và giáo dục của Trung Quốc.

CMU hiện có 18 trường cao đẳng, các khoa và các phòng ban, 130 ngành, 34 chuyên ngành cấp bằng bác sĩ và 49 chuyên ngành cấp bằng thạc sĩ, 11 chuyên ngành cho hệ Đại học và 10 chuyên ngành cho những chuyên môn Kỹ thuật cấp cao, một chi nhánh y tế học đường; một trung tâm đào tạo tiếng Nhật và một trung tâm đào tạo bác sĩ nông thôn (cả hai đều trực thuộc Bộ Y tế), 2 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia và 3 phòng thí nghiệm cấp cao, 1 cơ sở nghiên cứu lâm sàng và 1 phòng thí nghiệm phục vụ cho việc nghiên cứu các loại thuốc truyền thống của Trung Quốc, 3 trạm di động cho bậc sau Đại học, các trung tâm nghiên cứu và điều trị thành phố trực thuộc Trung ương; 21 Viện và trung tâm nghiên cứu giáo dục, 8 trung tâm phòng thí nghiệm của trường Đại học hoặc các trường cao đẳng, 15 phòng thí nghiệm nghiên cứu độc lập; 3 công ty về Khoa học và công nghệ.

Có 2.856 giường trong 3 bệnh viện trực thuộc CMU và bệnh viện chuyên khoa.Tổng số cán bộ giảng dạy và nhân viên của CMU hiện tại là 6138, và 80% là các chuyên gia trong nhiều lĩnh vực. Trong số đó có: Viện sĩ Học viện Kỹ thuật Trung Quốc, 350 giáo sư, 545 phó giáo sư, 188 giảng viên hướng dẫn Nghiên Cứu Sinh và 460 cho học viên thạc sĩ. Tổng số sinh viên là 15.107, trong đó có 581 nghiên cứu sinh , 2013 học viên Thạc sĩ, 3899 sinh viên đại học, 1088 đào tạo chuyên nghiệp.

CMU chiếm tổng diện tích 1.930.000 mét vuông với 743.000 mét vuông diện tích xây dựng. Các thư viện với hơn 600.000 khối lượng của bộ sưu tập các đầu sách.

Cho đến nay CMU đã thiết lập trao đổi tốt và quan hệ hợp tác với 45 trường đại học, viện nghiên cứu và các tổ chức ở Nhật Bản, Mỹ, Anh, Pháp, Nga, Hàn Quốc và Canada. 195 nhà khoa học quốc tế nổi tiếng đã được tặng các danh hiệu danh dự của CMU, 3487 giáo viên có được gửi ra nước ngoài để nghiên cứu, đào tạo nâng cao. 48 dự án hợp tác quốc tế đã được thực hiện gần đây.

Bậc Sau Đại học:

Đại học Y

Trường Nha khoa

Học viện Khoa học Y tế

Học viện Hệ thống phân tử Y Sinh

Học viện Khoa học Y tế lâm sàng Học viện Sinh học ung thư Học viện Miễn dịch học

Đại học Y Trung Quốc

Trường Y học Trung Quốc

Học viện Y học tích hợp

Học viện Châm cứu Khoa học

Học viện Châm cứu Khoa học-Chương trình Thạc sĩ quốc tế

Đại học Dược

Trường Dược

Khoa Da liễu

Học viện Hóa Dược

Trường Dược, Chương trình tổng thể về an toàn thuốc

Trường Khoa học dược phẩm Trung Quốc và Y học Tài nguyên Trung Quốc

Đại học Y tế công cộng

Khoa Y tế công cộng

Khoa Sức khỏe và an tòan nghề nghiệp

Học viện Thống kê Sinh học

Khoa Quản trị Dịch vụ y tế

Trường Chăm sóc Y tế

Khoa dinh dưỡng

Khoa Vật lý trị liệu, chương trình Thạc sĩ Khoa học Phục hồi chức năng

Khoa Thí Nghiệm Y Khoa học và Công nghệ sinh học

Trường Điều dưỡng

Trường Khoa học đời sônq

Học viện Sinh thái và sinh vật học tiến hóa

Học viện thần kinh và nhận thức khoa học

Khoa Khoa học và Công nghệ sinh học

Những Chi phí khác( NTD) 1) Phí ghi danh: 800 2) Khám sức khỏe: 611 3) Giấy phép lưu trú: 800 mỗi năm 4) Bảo hiểm y tế: 600 mỗi năm 5) Sách vở: 3000 cho năm đầu tiên. 6) Nhà trọ: sinh viên có thể lựa chọn để sống trong khách sạn mà CMU có thoả thuận hoặc căn hộ cho thuê xung quanh khuôn viên của mình. Lệ phí nơi ăn nghỉ tại khách sạn: 130NTDmỗi ngày ít hơn một tháng, 3.000 NTD một tháng, 7.500 NTD trong vòng ba tháng, 13.800 nhân dân tệ trong sáu tháng. Lệ phí khách sạn trên là dành cho một phòng đơn. Học sinh có thể lựa chọn để ở với những sinh viên khác. Khi đó, lệ phí chỗ ở cũng sẽ được chia sẻ Lưu ý: Các cơ sở mới đang được xây dựng và sẽ hoàn thành trong 1-2 năm. Sau đó sẽ có ký túc xá riêng biệt dành cho sinh viên quốc tế.

Bạn muốn tìm hiểu thêm thông tin về du học Đài Loan hoặc săn học bổng du học toàn phần? Hãy liên hệ ngay tới Hotline của Du học HYP để được tư vấn chi tiết.DU HỌC HYP30 Bạch Mai, Hai Bà Trưng, Hà NộiTel: (04) 6.260.3666Hotline: 0988.44.11.33Link nộp hồ sơ online: https://goo.gl/j2tSR5Email: hypacademy@gmail.comWebsite: http://hyp.edu.vnFacebook: https://facebook.com/duhochyp