Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh

--- Bài mới hơn ---

 • Các Bước Săn Học Bổng Toàn Phần Du Học Singapore Dễ Dàng
 • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu
 • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu: Bài Luận, Phỏng Vấn, Học Phí, Các Ngành Học
 • Học Bổng Trường Chuyên Môn Tập Đoàn Aoyama Medical Kỳ Tháng 04/2018
 • 4 Lý Do Học Bổng Acca Đang Được Giới Trẻ Săn Đón
 • Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Neu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Dtu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Hutech, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Kova 2022, Danh Sách Sinh Viên Được Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng Vallet 2014, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K20, Danh Sách Sinh Viên Cq48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Cq50 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K22, Danh Sách Sinh Viên Học Cải Thiện Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K15 Của Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K14, Danh Sách Sinh Viên K19 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Hành Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, Danh Sách Sinh Viên Khóa 48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K14 Học Viện Quản Lí Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quản Lý Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên K21 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quân Y, Danh Sách ứng Viên Trúng Tuyển Vị Trí : Nhân Viên Bán Hàng, Danh Sách Học Sinh Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên 5 Tốt, Danh Sách Sinh Viên Ueh K44, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Ueh K41, Danh Sách Sinh Viên Uit, Danh Sách Sinh Viên K57 Ftu, Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên K44 Đại Học Cần Thơ, Mẫu Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Ueh K45, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Hoa Sen, Danh Sách Sinh Viên Hoa Sen, Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Đại Học, Danh Sách Sinh Viên Neu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Cần Thơ, Sách Dành Cho Sinh Viên Y, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sài Gòn, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên C++, Danh Sách Sinh Viên Đi Lm Thêm, Danh Sách Sinh Viên Ctu, Danh Sách Sinh Viên K14, Danh Sách Sinh Viên Yêu K43, Sắp Xếp Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Ueh K43, Danh Sách Sinh Viên Ntu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở, Danh Sách Sinh Viên Iuh, Danh Sách Sinh Viên Hiu, Danh Sách Sinh Viên K24 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K42 Ueh, Danh Sách Sinh Viên Lớp, Danh Sách Sinh Viên Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nữ, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K25 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Thi Lại, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Thủ Dầu Một, Danh Sách Sinh Viên K32 Đại Học Cần Thơ, Danh Sách Sinh Viên K24 Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên Ufm, Danh Sách Sinh Viên Y5, Danh Sách Sinh Viên Xls, Danh Sách Sinh Viên K41 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K40 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K39 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K36 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K19 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K22 Đại Học Duy Tân, Danh Sách Sinh Viên K34 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K58 Ftu, Danh Sách Gái Sinh Viên Sài Gòn, Danh Sách Gái Goi Sinh Viên Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên K38 Ueh, Danh Sách Sinh Viên K37 Ueh, Danh Sách Tên Sinh Viên Excel, Danh Sách Sinh Viên Tốt Nghiệp Ueh, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Xây Dựng, Danh Sách Sinh Viên Xây Dựng, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sư Phạm Huế, Danh Sách Sinh Viên Nhập Học Fpt, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Thương Mại, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mỏ Địa Chất, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Quy Nhơn, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Hàng Hải, “danh Sách Sinh Viên” “dược”, Sách Dành Cho Sinh Viên Dược,

  Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Neu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Iuh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Dtu, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Hutech, Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Kova 2022, Danh Sách Sinh Viên Được Học Bổng Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng, Danh Sách Học Sinh Nhận Học Bổng Vallet 2014, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Bưu Chính Viễn Thông, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K20, Danh Sách Sinh Viên Cq48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Cq50 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K22, Danh Sách Sinh Viên Học Cải Thiện Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K15 Của Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Nông Nghiệp, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng K14, Danh Sách Sinh Viên K19 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Hành Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Báo Chí Tuyên Truyền, Danh Sách Sinh Viên Khóa 48 Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên K14 Học Viện Quản Lí Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quản Lý Giáo Dục, Danh Sách Sinh Viên K21 Học Viện Ngân Hàng, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Tài Chính, Danh Sách Sinh Viên Học Viện Quân Y, Danh Sách ứng Viên Trúng Tuyển Vị Trí : Nhân Viên Bán Hàng, Danh Sách Học Sinh Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên 5 Tốt, Danh Sách Sinh Viên Ueh K44, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Hà Nội, Danh Sách Sinh Viên Ueh K41, Danh Sách Sinh Viên Uit, Danh Sách Sinh Viên K57 Ftu, Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên K44 Đại Học Cần Thơ, Mẫu Danh Sách Sinh Viên, Danh Sách Sinh Viên Ueh K45, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Mở Tp Hcm, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Hoa Sen, Danh Sách Sinh Viên Hoa Sen, Danh Sách Sinh Viên Dự Thi Đại Học, Danh Sách Sinh Viên Neu, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Cần Thơ, Sách Dành Cho Sinh Viên Y, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Sài Gòn, Danh Sách Sinh Viên Đại Học Y Hà Nội,

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Để Dạy Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Ueh Là Gì?
 • 17 Học Sinh Quốc Tế Việt Úc Nhận Học Bổng Du Học Hơn 2 Triệu Usd
 • Chúc Mừng Nguyễn Hoàng Bình Đã Nhận Học Bổng Toànphần Sang Úc Du Học.
 • 4 Học Bổng Nghiên Cứu Bậc Sau Đại Học Tại Úc
 • Hành Trình Hỗ Trợ Sinh Viên Kế Toán, Tài Chính Của Cpa Australia
 • Điều Kiện Để Dạy Học Bổng Khuyến Khích Học Tập Ueh Là Gì?

  --- Bài mới hơn ---

 • Danh Sách Sinh Viên Nhận Học Bổng Ueh
 • Các Bước Săn Học Bổng Toàn Phần Du Học Singapore Dễ Dàng
 • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu
 • Điều Kiện Xin Học Bổng Apu: Bài Luận, Phỏng Vấn, Học Phí, Các Ngành Học
 • Học Bổng Trường Chuyên Môn Tập Đoàn Aoyama Medical Kỳ Tháng 04/2018
 • Bạn là sinh viên năm nhất muốn tìm hiểu về chính sách học bổng UEH. Bài viết hôm nay xin giới thiệu cho các bạn biết những loại học bổng khuyến khích học tập mà sinh viên UEH cần biết.

  Đây là học bổng dành cho sinh viên đạt kết quả học tập và điểm rèn luyện từ loại khá trở lên, đồng thời không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng hay còn trong chỉ tiêu được cấp học bổng. Đối với tân sinh viên, học bổng này dành cho các bạn sinh viên có kết quả xét

  Có 3 loại suất học bổng UEH như sau:

  • Suất học bổng toàn phần: Mức học bổng này có giá trị bằng 100% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
  • Suất học bổng bán phần: Mức học bổng có giá trị bằng 50% mức học phí trung bình của 15 tín chỉ (được tính tương đương với 1 học kỳ) của từng khóa xét học bổng tương ứng.
  • Học bổng loại xuất sắc: Bằng 120% suất học bổng toàn phần.

  Điều kiện để được xét học bổng:

  • Đối với học bổng loại xuất sắc: Được áp dụng đối với những sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện xuất sắc.
  • Đối với học bổng loại giỏi: Được áp dụng đối với những sinh viên có kết quả học tập đạt loại giỏi và kết quả rèn luyện đạt loại tốt.
  • Đối với học bổng loại khá: Được áp dụng đối với sinh viên có kết quả học tập và kết quả rèn luyện đạt loại khá trở lên.

  Loại học bổng này dành cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ngoài các đối tượng chính sách. Để được nhận suất học bổng này, sinh viên phải đạt kết quả học tập từ trung bình khá và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên, không bị kỷ luật từ mức khiển trách trong học kỳ xét học bổng và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

  Học bổng cũng dành cho các bạn là tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ngoài các đối tượng chính sách và còn trong chỉ tiêu cấp học bổng.

  Cũng tương tự với học bổng Khuyến khích học tập UEH thì học bổng Hỗ trợ học tập cũng được chia thành 2 suất học bổng là bán phần và toàn phần. Điều kiện để được xét học bổng như sau:

  • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
  • Kết quả học tập đạt từ trung bình khá trở lên và kết quả rèn luyện từ loại khá trở lên.
  • Không có môn nào điểm dưới 5 theo thang điểm 10 đối với tất cả học phần đăng ký trong học kỳ được tính vào điểm trung bình tích lũy xét học bổng.
  • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong học kỳ xét học bổng.
  • Chưa được nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 1 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

  Còn đối với các bạn là tân sinh viên để được được học bổng hỗ trợ học tập UEH cần đáp ứng các điều kiện sau:

  • Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc có hoàn cảnh khó khăn.
  • Chưa nhận bất kỳ học bổng nào tương đương với 1 suất học bổng toàn phần của học bổng UEH.

  --- Bài cũ hơn ---

 • 17 Học Sinh Quốc Tế Việt Úc Nhận Học Bổng Du Học Hơn 2 Triệu Usd
 • Chúc Mừng Nguyễn Hoàng Bình Đã Nhận Học Bổng Toànphần Sang Úc Du Học.
 • 4 Học Bổng Nghiên Cứu Bậc Sau Đại Học Tại Úc
 • Hành Trình Hỗ Trợ Sinh Viên Kế Toán, Tài Chính Của Cpa Australia
 • Những Lưu Ý Để Apply Học Bổng Chính Phủ Úc
 • Điều Kiện Để Nhận Học Bổng Mỹ 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Nhận Học Bổng Du Học Mỹ Sau Đại Học 2022
 • “cô Gái Nhặt Rác” Và Hành Trình Đến Với Học Bổng Đại Sứ Quán Mỹ
 • Cô Gái Huế Giành Học Bổng Tiến Sỹ Tại Mỹ
 • Cách Xin Học Bổng Du Học Mỹ Tại University Of Chicago
 • Cao Đẳng Việt Mỹ Công Bố Học Bổng 2 Tỷ Đồng Cho Tân Sinh Viên
 • Các dạng học bổng Mỹ

  Hiện nay có 3 dạng học bổng dành cho các sinh viên sang Mỹ để học tập. Đó là dạng học bổng của chính phủ Mỹ, học bổng phi chính phủ và học bổng của các trường Đại học dành cho sinh viên có thành tích học tập xuất sắc.

  Các trường tại Mỹ thường đặt ra rất nhiều điều kiện xin học bổng du học Mỹ để lựa chọn ra những ứng viên xuất sắc và xứng đáng nhất. Tiêu chí và trọng số cho mỗi tiêu chí có thể khác biệt ở các trường nhưng nhìn chung các bạn du học sinh phải đáp ứng đủ những điều kiện cơ bản như sau.

  Điểm trung bình kết quả học tập GPA

  GPA là từ viết tắt của Grade Point Average, tức điểm trung bình đánh giá sinh viên theo hệ thống giáo dục Mỹ. GPA cụ thể hơn là 1 chỉ số để đánh giá một học sinh hoặc sinh viên, được tính bằng cách cộng các điểm trung bình của các môn học rồi chia đều ra để lấy số trung bình.

  Nếu bạn có ước mơ được nhận học bổng du học Mỹ, hãy phấn đấu học thật tốt để đạt GPA tối thiểu là 7,0. GPA luôn là một yếu tố cực kỳ quan trọng để được chấp nhận học tập tại Mỹ. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng GPA là điều kiện cần chứ không phải là yếu tố tiên quyết để có thể nhận học bổng.

  Các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế- IELTS và TOEFL

  Hai chứng chỉ bạn sẽ cần đó là điểm IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL iBT 79. Đây là điều kiện xin học bổng du học Mỹ mà bạn cần đáp ứng khi có ý định apply học bổng của bất cứ trường Đại học nào tại Mỹ. Bởi, tiếng Anh là ngôn ngữ giao tiếp hằng ngày của người Mỹ, bạn sẽ cần trau dồi luôn luôn khả năng giao tiếp Anh ngữ của mình.

  Điều kiện xin học bổng du học Mỹ về tiếng Anh cũng là tiêu chí quan trọng, bởi nó sẽ ảnh hưởng trực tiếp một cách mạnh mẽ tới quá trình hòa nhập cũng như học tập của du học sinh tại Mỹ. Do đó, dù có khó khắn tới đâu thì cũng không được bỏ qua việc luyện tập tiếng Anh thật thành thạo.

  Tích cực tham gia các hoạt động xã hội

  Ở Mỹ, họ không khuyến khích bạn trở thành mọt sách suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào việc học. Họ cần bạn trở thành một người phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và cả đam mê, sở thích riêng nữa.

  Bạn sẽ cần cho họ thấy mình còn là một cầu thủ bóng đá cừ khôi, đội trưởng đội bóng rổ hay một nhà hoạt động cộng đồng nhiệt huyết. Hãy cho họ thấy bạn có những kỹ năng mềm khác như giao tiếp với mọi người, xử lý tình huống và lãnh đạo,…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hoc Bong Du Hoc My Cap Nhat Moi Nhat
 • Tổng Hợp & Kinh Nghiệm Săn Học Bổng Mỹ 2022
 • Kinh Nghiệm Săn Học Bổng Du Học Mỹ Toàn Phần Như Thế Nào? Etest.edu.vn
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Du Học Mỹ
 • Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Du Học Mỹ: Những Điều Không Phải Ai Cũng Biết!
 • Điều Kiện Nhận Học Bổng Trường Đại Học Korea

  --- Bài mới hơn ---

 • Đô Đốc Mỹ Cảnh Báo Trạm Radar Trung Quốc Ở Argentina Đe Dọa An Ninh Toàn Cầu
 • Học Bổng Du Học Hà Lan
 • Du Học Hà Lan Tại Đại Học Vu Amsterdam (Vrije Universiteit Amsterdam)
 • Tìm Việc Làm Thêm Ở Đâu Khi Du Học Ba Lan?
 • Chi Phí Du Học Ba Lan Chi Tiết
 • Trường đại học Korea University of Media Arts đang có học bổng toàn phần .

  Điều kiện học bổng

  Đại học Korea University – có nhiều chính sách, mức độ học bổng cho từng đối tượng.

  Mỗi trường đại học tại Hàn Quốc đều có chính sách riêng họ dựa vào nhiều tiêu chí.

  Bạn nên tìm hiểu kỹ để có thể chọn cho mình một ngôi trường phù hợp vừa túi tiền của mình.

  Người nộp đơn và cha mẹ phải là công dân của quốc gia nơi học bổng được cung cấp.

  Chú ý! Người nộp đơn cũng không phải là cha mẹ có quốc tịch Hàn Quốc.

  Danh sách các quốc gia có đủ điện kiện nhận học bổng:

  (Afganistan, Angola, Bangladesh, Benin, Bhutan, Burkina Faso, Burundi, Cambodia, Central African Republic, Chad, Comoros, Democratic Republic of the Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, Eritrea, Ethiopia, Gambia, Guinea, Guinea-Bissau, Haiti, Kiribati, Lao People’s Democratic Republic, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Mauritania, Mozambique, Myanmar, Nepal, Niger, Rwanda, Sao Tome and Principe, Senegal, Sierra Leone, Solomon Islands, Somalia, South Sudan, Sudan, Tanzania, Timor-Leste, Togo, Tuvalu, Uganda, Vanuatu, Yemen, Zambia, Kenya, Tajikistan, Zimbabwe, Armenia, Bolivia, Cabo Verde, Cameroon, Congo, Côte d’Ivoire, Egypt, El Salvador, Georgia, Ghana, Guatemala, Guyana, Honduras, India, Indonesia, Kosovo, Kyrgyzstan, Micronesia, Moldova, Mongolia, Morocco, Nicaragua, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Paraguay, Philippines, Samoa, Sri Lanka, Swaziland, Syrian Arab Republic, Tokelau, Ukraine, Uzbekistan, Viet Nam, West Bank and Gaza Strip, Albania, Algeria, Antigua and Barbuda, Argentina, Azerbaijan, Belarus, Belize, Bosnia and Herzegovina, Botswana, Brazil, Chile, China(People’s Republic of), Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Cuba, Dominica, Dominican Republic, Ecuador, Fiji, Former Yugoslav Republic of Macedonia, Gabon, Grenada, Iran, Iraq, Jamaica, Jordan, Kazakhstan, Lebanon, Libya, Malaysia, Malpes, Marshall Islands, Mauritius, Mexico, Montenegro, Montserrat, Namibia, Nauru, Niue, Palau, Panama, Peru, Saint Helena, Saint Lucia, Saint Vincent and the Grenadines, Serbia, Seychelles, South Africa, Suriname, Thailand, Tonga, Tunisia, Turkey, Turkmenistan, Uruguay, Venezuela, Wallis and Futuna)

  2. Độ tuổi nhận học bổng trường đại học Korea University

  Người nộp đơn phải dưới 25 tuổi tính đến ngày 1 tháng 3 năm 2022 (Nên được sinh sau ngày 1 tháng 3 năm 1993)

  3. Sức khỏe

  Người nộp đơn phải có sức khoẻ tốt, cả về thể chất và tinh thần.

  Những người khuyết tật có sức khoẻ tinh thần và thể chất tốt sẽ được áp dụng.

  Những người bị bệnh nặng KHÔNG ĐƯỢC ÁP DỤNG.

  4. Những tiêu chí không được áp dụng

  Người nộp đơn phải tốt nghiệp hoặc được dự kiến sẽ tốt nghiệp trung học vào ngày 1 tháng 3 năm 2022

  Những người đã đạt được một bằng Cao đẳng hoặc cao hơn trình độ không được đăng ký nhận học bổng.

  Những người đã tốt nghiệp hoặc dự kiến sẽ tốt nghiệp từ một trường trung học ở Hàn Quốc cũng không được nhận học bổng.

  5. Điều kiện xét học bổng

  Người nộp đơn phải có điểm trung bình tích lũy (C.G.A.) 75% (trong tổng số 100%), hoặc được xếp hạng trong top 25% trong suốt thời gian trung học.

  C.G.P.A. nên là 2,21 / 4,0, 2,33 / 4,3, 2,41 / 4,5, 2,68 / 5,0 hoặc cao hơn [xem phụ lục 2]

  Nếu trường trung học của người nộp đơn có hệ thống đánh giá khác với các quy mô trên, xem 7- (2) -⑨.

  6. Điều kiện ưu tiên

  Người nộp đơn sẽ theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực chuyên môn hoặc sau khi tốt nghiệp sẽ được ưu tiên hơn.

  Người nộp đơn không được phép đi nước ngoài.

  Những người có trình độ thông thạo tiếng Hàn hoặc tiếng Anh sẽ được ưu tiên hơn.

  Con cháu của cựu chiến binh Hàn Quốc sẽ được ưu tiên hơn.

  Ngành khoa học Kỹ thuật và Khoa học sẽ được ưu tiên hơn.

  Những người nộp đơn từ các gia đình có thu nhập thấp hoặc những người kém thu nhập sẽ được ưu tiên hơn.

  Những người được trao giải cuộc thi quốc gia hoặc quốc tế trong lĩnh vực sở thích của họ được ưu tiên.

  Một người nộp đơn được giới hạn để áp dụng cho ONLY ONE trường đại học.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top Trường Đại Học Trên Thế Giới Có Thể Đi Du Học Miễn Phí
 • Du Học Đến Đất Nước Phù Tang Ngành Nghề May Mặc
 • Nhất Định Phải Bỏ Túi Khi Du Học Nhật Bản Ngành May Mặc
 • Visa Du Học Hàn Quốc Là Gì?
 • Điều Kiện Ngoại Ngữ Của Chương Trình Master Ở Đức
 • Điều Kiện Nhận Học Bổng Du Học Thái Lan

  --- Bài mới hơn ---

 • Phỏng Vấn Học Bổng Du Học Anh
 • Du Học Châu Âu: Nên Chọn Anh Hay Ireland?
 • Giới Thiệu Chung Về Cộng Hòa Ailen
 • Học Bổng Du Học, Du Học Miễn Phí, Du Học Thông Minh Alt Scholarships
 • Học Bổng Du Học Toàn Phần
 • 1. Điều kiện nhận học bổng du học Thái Lan

  – Điều kiện chung

  Là công dân từ nước khác đến Thái Lan du học. Nếu bạn là ứng viên đến từ ASEAN thì đó sẽ là một lợi thế lớn dành cho bạn.

  • Tốt nghiệp THPT.
  • Có bằng cấp của bậc học gần nhất.
  • Chứng chỉ ngoại ngữ: Tiếng Anh hoặc tiếng Thái.
  • Bạn sẽ có thêm lợi thế cạnh tranh nếu:

  + Có các chứng chỉ thể hiện năng lực học tập như SAT, GMAT, GRE,…

  + 1 – 2 thư giới thiệu của giáo viên hoặc thủ trưởng cơ quan đang công tác.

  + Có kế hoạch học tập rõ ràng.

  – Các điều kiện cụ thể cho từng bậc học

  + Năng lực học tập: GPA 2,5 trở lên.

  + Năng lực ngoại ngữ: Điểm TOEFL ít nhất 90 (IBT) trở lên, hoặc; Điểm IELTS ít nhất là 6 hoặc cao hơn.

  + Năng lực học tập: GPA 3,0 trở lên.

  + Năng lực ngoại ngữ: TOEFL 550 trên giấy và 213 trên trên máy tính; IELTS từ 6.0.

  + Năng lực học tập: GPA 3,5 trở lên.

  + Năng lực ngoại ngữ: Điểm TOEFL trên giấy 575 hoặc cao hơn (TOEFL iBT: 90+); Điểm IELTS từ 6.5 trở lên.

  Sau khi đã đáp ứng đủ điều kiện nhận học bổng du học Thái Lan, bạn có thể tự tin và tìm cho mình những chương trình học bổng phù hợp. Tại Thái Lan, học bổng chủ yếu đến từ 2 nguồn:

  • Các trường đại học Thái Lan: Để nhận được học bổng từ nguồn này, bạn cần có ngành học phù hợp với những chương trình hiện đang được giảng dạy tại trường.
  • Các tổ chức phi chính phủ và cộng đồng ASEAN: Vì là một ứng viên đến từ Việt Nam, bạn sẽ có lợi thế rất lớn so với các ứng viên khác đến từ châu Âu bởi các học bổng ngoài các trường đại học thường rất ưu tiên cho các ứng viên đến từ Việt Nam.
  • Học bổng Entomology từ Malaria Consortium phối hợp với Đại học Mahidol dành cho sinh viên quốc tế.
  • Học bổng Robert B. Banks của AIT tại Thái Lan.
  • Học bổng từ Bangkok School of Management.
  • Học bổng dành cho sinh viên ASEAN từ International Hotel and Tourism Industry ManagementSchool.
  • Học bổng Tiến sĩ cho sinh viên ASEAN tại Đại học Thaksin ở Thái Lan.
  • Học bổng đại học cho sinh viên ASEAN tại Đại học Chulalongkorn, Thái Lan.
  • Học bổng Đại học Thammasat cho sinh viên quốc tế tại Thái Lan.
  • ….

  Nếu đã có ý định du học Thái Lan thì “săn” học bổng là việc mà bạn không thể bỏ qua. Điều kiện nhận học bổng du học Thái Lan được các du học sinh đánh giá là không quá khó khăn. Vậy bạn còn ngần ngại gì nữa mà không nộp đơn ứng tuyển ngay nào!

  Theo duhoc.online

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Bổng Thạc Sĩ Toàn Phần 2022 Du Học Tại Học Viện Ait, Thái Lan
 • (Master) Học Bổng Toàn Phần Của Hoàng Gia Thái Lan Tại Ait
 • Du Học Ngành Hàng Không: Lời Khuyên Từ Dịch Vụ Tư Vấn Du Học Úc Ats
 • Tư Vấn Du Học Úc Chi Phí Thấp Cùng Ats
 • Áo Phông Đồng Phục Công Ty Luật Ats
 • Điều Kiện Để Nhận Học Bổng Chính Phủ Canada

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Để Săn Học Bổng Chính Phủ Du Học Canada 2022 Thành Công
 • Học Bổng Chính Phủ Pháp Tài Trợ Cho Du Học Sinh
 • 5 Bí Quyết “ẵm Gọn” Học Bổng Toàn Phần Du Học Anh
 • Học Bổng Đại Học Canada
 • Đầy Đủ Về Học Bổng Của Đại Học Waterloo
 • Các chương trình học bổng chính phủ Canada thường chỉ dành cho bậc thạc sĩ trở lên và bạn phải có những thành tích xuất sắc trong quá trình học tập và nghiên cứu.

  Những ngành nghề được cấp học bổng

  • Tham gia các triển lãm giáo dục Canada do Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Canada tổ chức hằng năm để biết thông tin về những ngành đang được ưu tiên nhận học bổng
  • Tìm hiểu trên các trang web uy tín về học bổng du học Canada hoặc website của trường tại Canada

  Điều kiện cơ bản

  • Điểm IELTS tối thiểu 6.5 hoặc TOEFL IBT 79
  • Điểm GPA tối thiểu 7.0 trở lên. Lưu ý là điểm GPA có thể thay đổi tùy theo ngành học.
  • Có kinh nghiệm làm việc ít nhất 2 năm do các chương trình học bổng chính phủ Canada chủ yếu cấp cho bậc thạc sĩ trở lên

  Các điều kiện khác

  Những giấy tờ sau đây bạn cần phải chuẩn bị thật chu đáo vì nó sẽ quyết định bạn có nhận được học bổng hay không

  Curruculum Vitae (CV)

  Trong bản CV này, bạn sẽ trình bày một cách ngắn gọn về trình độ, phẩm chất và kinh nghiệm mà bạn đã đạt được. Điều này sẽ giúp hội đồng xét duyệt có những cái nhìn khái quát nhất về bạn.

  Statement of Purpose (SOP)

  SOP là bài luận cá nhân và bạn sẽ phải nêu bật những ý sau đây:

  • Lý do bạn xin học bổng này là gì và vì sao bạn muốn du học Canada?
  • Kế hoạch học tập và những điều mà bạn muốn đạt được trong quá trình du học là gì?
  • Mục tiêu nghề nghiệp của bạn sau khi học là gì?
  • Lý do bạn lựa chọn ngành học và trường học này là gì?

  Letter of Recommendation (LOR)

  Để nhận được học bổng chính phủ Canada, bạn phải có ít nhất 3 lá thư giới thiệu. Những lá thư này tốt nhất là từ những Thạc sĩ, Tiến sĩ hay Giáo sư đã từng đào tạo bạn.

  Study Research Objectives

  Đây cũng giống như một bài kiểm mà hội đồng xét duyệt yêu cầu bạn làm để biết được cụ thể các hoạch định và mục tiêu nghiên cứu của bạn. Điều này sẽ giúp cho hội đồng xác định được bạn có phải là ứng viên phù hợp với chương trình học bổng này hay không.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Học Bổng Toàn Phần Của Chính Phủ Bỉ 2022
 • 5 Điều Về Học Bổng Chính Phủ Đức / Kinh Nghiệm Học Bổng Daad
 • Bạn Biết Gì Về Học Bổng A*star Của Singapore?
 • Học Bổng Bậc Thạc Sĩ $25,000 Ngành Kỹ Thuật Cơ Khí Tại Đại Học Canterbury (New Zealand)
 • Nhận Học Bổng Du Học New Zealand
 • 4 Điều Kiện Để Nhận Học Bổng Của Vef

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Học Bổng Du Học Tại Hungary Theo Diện Hiệp Định Năm 2022 ” Amec
 • Học Bổng Toàn Phần Hungary Dành Cho Bậc Cử Nhân, Thạc Sĩ & Tiến Sĩ
 • Á Khôi Và Top 5 Hoa Khôi Sinh Viên Giành Học Bổng 130 Triệu Đồng Đi Israel
 • Dịch Vụ Chuyển Phát Nhanh Tài Liệu, Bưu Phẩm Từ Hà Nội Đi Indonesia
 • Chuyển Phát Nhanh Từ Hồ Chí Minh Đi Indonesia
 • Tiến sĩ Lynne McNamara.

  Ảnh: XM.

  Tiến sĩ Lynne McNamara, Phó Giám đốc Điều hành Quỹ Giáo dục Việt Nam đã cho biết như vậy trong cuộc trao đổi với phóng viên Tiền Phong.

  Thưa bà, tại sao Quốc hội Hoa Kỳ lại thành lập một quỹ cho giáo dục Việt Nam và đến nay VEF đã cấp học bổng cho bao nhiêu nghiên cứu sinh của Việt Nam?

  Tháng 12/2000, Quốc hội Hoa Kỳ thông qua đạo luật xây dựng Quỹ giáo dục Việt Nam (VEF) với mục đính hợp tác, trao đổi trong lĩnh vực giáo dục giữa hai nước.

  Trên cơ sở đó, VEF tìm kiếm những nghiên cứu sinh xuất sắc của Việt Nam để cấp học bổng nghiên cứu chương trình thạc sĩ (2 năm), tiến sĩ (5 năm) và mới đây là sau tiến sĩ (chương trình học giả) tại những trường đại học lớn ở Hoa Kỳ. Đến nay, đã có 189 nghiên cứu sinh Việt Nam được nhận học bổng của VEF.

  Bà có thể cho biết giá trị của học bổng này và những đối tượng như thế nào có thể được nhận học bổng của VEF?

  VEF cấp học bổng chương trình tiến sĩ và thạc sĩ tại những trường đại học hàng đầu của Hoa Kỳ cho các ngành khoa học và công nghệ như: Toán học và Công nghệ Thông tin, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Nông nghiệp, Y tế công cộng và các ngành kỹ thuật.

  Nghiên cứu sinh được nhận học bổng của VEF phải là công dân mang quốc tịch Việt Nam (công dân Việt Nam thường trú dài hạn tại một quốc gia khác không được chấp nhận).

  Đối với chương trình học giả, điều kiện là công dân Việt Nam, có bằng tiến sĩ trong các ngành khoa học tự nhiên, công nghệ, kỹ thuật hoặc toán học (STEM), thành thạo tiếng Anh.

  Ngoài ra, ứng viên phải có thành tích chuyên môn xuất sắc, có đề án phát triển chuyên môn chất lượng; cam kết trở về Việt Nam đóng góp cho sự phát triển giáo dục và khoa học của đất nước…

  Viện Hàn lâm Hoa Kỳ sẽ đánh giá về chuyên môn của ứng viên và đề nghị lên hội đồng quản trị VEF để cấp học bổng.

  Những thông tin chi tiết về vấn đề này, cũng như mẫu đơn, thời hạn nộp đơn, thủ tục giấy tờ, lịch thi tuyển, phỏng vấn, ứng viên có thể tìm hiểu kỹ trên trang web của VEF tại địa chỉ: www.vef.gov.

  Thưa bà, quy trình tuyển chọn của VEF diễn ra như thế nào?

  Quá trình tuyển chọn nghiên cứu sinh VEF được chia ra làm 2 quy trình. Theo đó, quy trình A kéo dài trong 2 năm. Vào tháng 8 hằng năm, VEF sẽ công bố mẫu đơn trên trang web trong thời gian 1,5 tháng. Những người có hồ sơ đạt yêu cầu được mời tham dự kỳ thi chuyên ngành đặc biệt (diễn ra tại Việt Nam). Kỳ thi này do Viện giáo dục Quốc tế (IIE) tổ chức và đề thi do Viện giáo khảo thí giáo dục Hoa Kỳ (ETS) ra.

  Khi có kết quả, IIE gửi lại cho ETS và khoảng 1 tháng sau, ETS sẽ gửi kết quả cho VEF. Dựa trên kết quả thi, VEF sẽ chọn 50% “phần ngọn”, có điểm cao ở từng chuyên ngành. Những thí sinh này cần có điểm GRE trên 1050 trước khi được VEF mời vào vòng phỏng vấn.

  Mọi câu hỏi thắc mắc về chương trình học bổng VEF năm nay, ứng viên có thể liên hệ theo địa chỉ email: [email protected]

  Hoặc liên hệ theo địa chỉ Quỹ Giáo dục Việt Nam VEF: Phòng 502, Tháp Hà Nội, 49 Hai Bà Trưng, Hà Nội.

  Điện thoại: 04 9363670.

  Vòng phỏng vấn diễn ra bằng tiếng Anh. Những giáo sư từ Viện Hàn lâm Hoa Kỳ sẽ sang Việt Nam phỏng vấn trực tiếp từng ứng viên trong vòng 45 phút.

  Mỗi ngành nghiên cứu sẽ có 2 giáo sư Hoa Kỳ và 1 giáo sư Việt Nam tham gia phỏng vấn và các giáo sư Hoa Kỳ sẽ để nghị lên hội đồng quản trị VEF những người đạt yêu cầu.

  Những người được đề nghị sẽ được nhận học bổng của VEF nếu như được chấp nhận vào 1 trong 5 trường đại học ở Hoa Kỳ mà các giáo sư này giới thiệu.

  Trường hợp đơn của nghiên cứu sinh được chấp nhận ở trường không thuộc 5 đại học trên, VEF sẽ tham khảo ý kiến của các giáo sư trước khi quyết định. Tuy nhiên cho đến nay chưa có trường hợp nào không được các trường đại học của Hoa Kỳ chấp nhận.

  Quy trình B kéo dài 2 tháng. Tiêu chí lựa chọn bao gồm trình độ học vấn, năng lực trí tuệ, các kỹ năng tiếng Anh, và khả năng cống hiến khoa học cho sự nghiệp giáo dục và nghiên cứu của Việt Nam.

  Điều kiện quan trọng nhất đối với thí sinh tham gia vào quy trình B là phải được nhận vào một chương trình sau đại học hàng đầu của Hoa Kỳ trong các ngành khoa học và kĩ thuật.

  Xin bà cho biết yêu cầu đặt ra đối với những nghiên cứu sinh khi nhận học bổng VEF?

  Yêu cầu học tập của nghiên cứu sinh là phải vượt qua được kỳ thi của tất cả các khóa học và đạt điểm B (mức điểm tối thiểu). Những nghiên cứu sinh chương trình tiến sĩ phải trải qua kỳ thi về ngành học nghiên cứu (qualifying exam).

  Sau khi qua được kỳ thi này, họ được làm nghiên cứu và các nghiên cứu này phải hoàn toàn mới. Sau khi nghiên cứu trong 2 năm, họ sẽ phải viết luận án tiến sĩ. Luận án tiến sĩ phải được đánh giá tốt, nghiên cứu sinh mới được cấp bằng.

  Tôi muốn nhấn mạnh là đề án nghiên cứu phải hoàn toàn mới, không được trùng lặp với sản phẩm của người khác. Với luận án thạc sĩ có thể ngắn hơn và không đòi hỏi cao như luận án tiến sĩ nhưng vẫn phải đảm bảo tuyệt đối yêu cầu mới, chưa có ai thực hiện.

  Với tư cách là Phó Giám đốc điều hành VEF, bà đánh giá thế nào về điểm mạnh và điểm yếu của nghiên cứu sinh Việt Nam? Theo bà, nghiên cứu sinh Việt Nam phải chuẩn bị những gì để được nhận học bổng giá trị này?

  Cá nhân tôi thấy nghiên cứu sinh Việt Nam rất thông minh, có trí và quyết tâm trong học tập, nghiên cứu. Họ luôn suy nghĩ tích cực và làm việc hết mình để hướng tới tương lai.

  Thực tế là đến nay chưa có ai không đáp ứng được yêu cầu nghiên cứu. Điều đó cho thấy, những người được nhận học bổng VEF không chỉ xuất sắc trong chuyên môn mà còn giỏi ngoại ngữ và có khả năng làm việc nhóm cao.

  Nói chung, tôi không thấy nhiều điểm yếu ở những nghiên cứu sinh Việt Nam mà chúng tôi cấp học bổng, có thể do khâu tuyển chọn của chúng tôi quá tốt chăng? (cười).

  Trong quá trình xét duyệt và cấp học bổng, VEF rất chú ý đến những tiêu chí chung, như giỏi ngoại ngữ, có kinh nghiệm nghiên cứu trong các trường đại học, học viện…, khả năng lãnh đạo và kế hoạch cụ thể khi trở về Việt Nam.

  Xin cảm ơn bà!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Các Điều Kiện Xin Học Bổng Du Học Anh
 • Bí Quyết Quan Trọng Săn Học Bổng Đi Du Học Anh Quốc
 • Cơ Hội Nhận Học Bổng Đi Singapore
 • Hướng Dẫn Cách Tìm Học Bổng Du Học Đức Miễn Phí
 • Du Học Nhật Bản Với 4 Loại Học Bổng Năm 2022 ” Amec
 • Điều Kiện Nhận Học Bổng Du Học Nhật Bản

  --- Bài mới hơn ---

 • Tìm Kiếm Học Bổng Du Học Nhật Ngay Từ Thpt
 • Cách Săn Học Bổng Cho Du Học Sinh Nhật
 • Học Bổng Du Học New Zealand Đại Học
 • Học Bổng Đại Học New Zealand Các Trường Top Năm 2022
 • Điều Kiện Nhận Học Bổng Chính Phủ New Zealand Bậc Trung Học
 • Những suất học bổng du học Nhật Bản của Chính phủ xứ Phù Tang là một trong những con đường du học được nhiều bạn lựa chọn. Những suất học bổng này tuy có tính cạnh tranh cao nhưng lại mang tới cho các bạn điều kiện học tập lý tưởng với mức tài chính được giảm thiểu tối đa. Để giúp các bạn có thêm nhiều cơ hội du học Nhật Bản bằng con đường này, New Ocean sẽ gửi tới các bạn thông tin về điều kiện nhận học bổng du học Nhật Bản của Chính phủ xứ Phù Tang.

  ❖ Học bổng du học Nhật Bản của Chính phủ xứ Phù Tang

  Học bổng của Chính phủ Nhật Bản được lập ra từ năm 1954 với tên gọi là Monbukagakusho – MEXT Scholarship. Đây là học bổng du học Nhật Bản mà Chính phủ giành cho tất cả sinh viên nước ngoài muốn tới học tập tại xứ sở này. Đặc biệt đây là suất học bổng du học toàn phần khá giá trị và phổ biến giành cho sinh viên quốc tế.

  Học bổng Chính phủ Nhật Bản mang tới cơ hội du học Nhật cho rất nhiều đối tượng với nhiều ngành nghiên cứu đa dạng. Sinh viên, học viên có thể lựa chọn một trong hai cách thức đăng ký học bổng như sau:

  • Cách 1: Nộp hồ sơ xin học bổng Chính phủ Nhật Bản – MEXT Scholarship thông qua các Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán tại nước sở tại.
  • Cách 2: Các bạn nộp hồ sơ xin học bổng trực tiếp tại các trường dự định theo học khi tới Nhật Bản. Cách này sẽ áp dụng cho cả sinh viên nước ngoài muốn tới học tập tại Nhật Bản cũng như sinh viên đang học tập tại các trường Nhật theo dạng tự túc

  ❖ Điều kiện nhận học bổng du học Nhật Bản của Chính phủ

  1. Điều kiện nhận học bổng du học Nhật Bản dành cho các nhà lãnh đạo trẻ (YLP)

  • Các ngành học lựa chọn: Quản trị công, Luật, Quản trị kinh doanh
  • Trình độ: Đã tốt nghiệp đại học
  • Yêu cầu về tuổi: Ứng viên dưới 40 tuổi khi đăng ký theo học ngành Quản trị công và Luật; dưới 35 tuổi khi đăng ký ngành Quản trị kinh doanh.

  2. Điều kiện nhận học bổng nghiên cứu sinh

  • Các ngành đào tạo: Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên
  • Trình độ: Đã tốt nghiệp đại học hoặc vẫn đang theo học chương trình đại học
  • Yêu cầu về tuổi: dưới 35 tuổi
  • Những ứng viên có trình độ tiếng Nhật khá trở lên sẽ được miễn khóa học tiếng Nhật 6 tháng.

  3. Điều kiện nhận học bổng đào tạo giáo viên tại Nhật

  • Ngành đào tạo: Giáo dục
  • Trình độ: Tốt nghiệp đại học hoặc các trường sư phạm và có 5 năm kinh nghiệm ở một trong các vị trí sau: giáo viên tiểu học, trung học; giáo viên các trường sư phạm; nhân viên quản lý giáo dục.
  • Yêu cầu về tuổi: dưới 35 tuổi
  • Những ứng viên có trình độ tiếng Nhật khá trở lên sẽ được miễn khóa học tiếng Nhật 6 tháng.

  4. Điều kiện nhận học bổng du học Nhật Bản dành cho sinh viên đại học

  • Ngành đào tạo: Khoa học xã hội và nhân văn, Khoa học tự nhiên, Y tế, Nha khoa, Thú y
  • Trình độ: Tốt nghiệp trung học phổ thông và thi đõ vào một trường đại học tại nước sở tại.
  • Yêu cầu về tuổi: dưới 22 tuổi

  5. Điều kiện nhận học bổng dành cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật

  • Ngành đào tạo: Kỹ thuật vật liệu, Cơ khí, Điều khiển, Điện tử, Điện, Công nghệ thông tin, Kiến trúc, Thương mại, Hàng hải
  • Trình độ: tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc sắp tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Yêu cầu về tuổi: dưới 22 tuổi

  6. Điều kiện nhận học bổng dành cho sinh viên trung cấp

  • Ngành đào tạo: Xây dựng, Kiến trúc, Điện, Điện tử, Viễn thông, Dinh dưỡng, Giáo dục nhà trẻ – mẫu giáo, Thư ký, Du lịch, Quản trị khách sạn, Thời trang, Thiết kế, Nhiếp ảnh
  • Trình độ: Tốt nghiệp trung học phổ thông
  • Yêu cầu về tuổi: dưới 22 tuổi

  7. Điều kiện nhận học bổng dành cho sinh viên học về Nhật Bản

  • Ngành đào tạo: tiếng Nhật, cuộc sống và văn hóa Nhật Bản
  • Trình độ: Sinh viên đang theo học tại các trường đại học ở nước sở tại
  • Yêu cầu về độ tuổi: dưới 30 tuổi

  Bên cạnh học bổng Chính phủ, các bạn còn có nhiều học bổng du học khác hấp dẫn giúp bạn có cơ hội tới học tập tại xứ sở hoa anh đào. Điều quan trọng là bạn phải tìm hiểu và nắm chắc những yêu cầu mà chương trình học bổng đó đề ra. Chỉ khi hiểu rõ các bạn mới có thể chuẩn bị tốt và “chinh phục” thành công những suất học bổng hấp dẫn.

  ❖ Hồ sơ đăng ký học bổng Chính phủ Nhật Bản

  Một trong những điều kiện nhận học bổng du học Nhật Bản của Chính phủ hay bất cứ tổ chức nào khác chính là chuẩn bị hồ sơ thật đầy đủ và chu đáo. Với mỗi chương trình học bổng sẽ có thể yêu cầu những giấy tờ khác nhau nhưng nhìn chung, các bạn cần chuẩn bị những giấy tờ sau:

  1. Đơn xin học (viết theo mẫu)
  2. Đơn xin đăng ký học bổng (viết theo mẫu)
  3. 2 ảnh hộ chiếu dán vào đơn (ảnh được chụp trong vòng 6 tháng tính tới ngày viết nộp hồ sơ)
  4. Học bạ có chứng nhận của nhà trường
  5. Giấy giới thiệu của trường, chủ nhiệm khoa, giáo viên chủ nhiệm hoặc giáo sư hướng dẫn (đối với những học sinh, sinh viên đang đi học) với những bạn đang đi làm cần xin giấy giới thiệu của thủ trưởng đơn vị.
  6. Giấy khám sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp.
  7. Bản sao các bằng cấp, chứng chỉ
  8. Bản sao những công trình, tác phẩm của bản thân đã từng có trước đó.

  Lưu ý:

  • Các giấy tờ trên đều được viết bằng tiếng Nhật hoặc tiếng Anh hoặc kèm theo bản dịch sang tiếng Nhật hoặc tiếng Anh có công chứng nếu được viết bằng ngôn ngữ khác.
  • Hồ sơ sẽ không được chấp nhận nếu thiếu một trong các giấy tờ trên hoặc thông tin cung cấp không chính xác.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nếu Muốn Lấy Học Bổng Du Học Nhật Hãy Làm Những Điều Này
 • Bí Quyết Thi Lấy Học Bổng Du Học Nhật
 • Các Trường Đại Học Có Học Bổng Du Học Nhật Bản Toàn Phần 2022
 • Chi Tiết Về Học Bổng Mext Mà Bạn Nên Biết
 • Tìm Hiểu Thêm Về Hành Trình Chinh Phục Học Bổng Chính Phủ Nhật
 • Điều Kiện Nhận Học Bổng Du Học Mỹ Và Canada

  --- Bài mới hơn ---

 • Điều Kiện Để Nhận Học Bổng Trung Học Mỹ Có Quá Phức Tạp?
 • Làm Sao Để Xin Học Bổng Du Học Anh?
 • Làm Sao Để Săn Được Học Bổng Du Học Mỹ?
 • Học Bổng Du Học Ngành Dược & Khoa Học Kỹ Thuật Tại Mỹ: Không Khó
 • Học Bổng Ngành Dược, Tài Chính, Kỹ Thuật Tại Mỹ
 • Học bổng Mỹ và Canada sẽ không còn quá xa tầm với nếu như bạn kiên trì quyết tâm và có chuẩn một kế hoặc đúng đắn kịp thời. AAE Việt Nam đã tổng hợp thông tin về những điều kiện học bổng và những học bổng mà các trường đối tác của AAE Việt Nam đang cung cấp để các bạn tham khảo nhằm giúp các bạn có sự chuẩn bị tốt hơn.

  Du học Mỹ hết bao nhiêu tiền?

  Kế hoạch tài chính Du Học Mỹ

  Học bổng Du học Mỹ theo cấp học

  1 – Hoàn thiện năng lực cá nhân:

  ·GPA (Điểm trung bình học tập tại trường THPT/ĐH) đạt ở mức giỏi, xuất sắc tức từ 9.0 trở lên.

  ·Mỗi trường đều có điểm chuẩn SAT/GRE/GMAT học bổng riêng nên đạt điểm vượt mức yêu cầu là điều phải làm.

  ·Một bài tiểu luận ấn tượng gửi cho trường.

  2 – Chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đầy đủ:

  Ngoài hồ sơ chứng minh năng lực bản thân xứng đáng với học bổng được cấp thì việc chuẩn bị hồ sơ giấy tờ đính kèm phải thật logic, tránh việc các thông tin không khớp hay sai lệch sẽ dẫn đến rủi ro lớn. Bên cạnh đó, việc theo dõi thường xuyên tình trạng hồ sơ sau khi đã gửi đi cũng là một yếu tố quan trọng không kém. Việc bạn thể hiện sự quan tâm của mình đối với hồ sơ được gửi đi sẽ khiến Hội đồng tuyển sinh tin rằng bạn hoàn toàn tự tin với hồ sơ của mình. Chưa kể, thực tế còn cho thấy nhiều học sinh trong quá trình trao đổi với trường còn được hưởng nhiều khoản ưu đãi lớn hơn đáng kể so với dự định ban đầu.

  3 – Một số học bổng du học mỹ năm 2022 của trường đại học là đối tác của AAE Việt Nam:

  Access American Education

  Tư vấn Du học & Tuyển sinh Mỹ – Canada hàng đầu Việt Nam

  – Miễn phí tư vấn hồ sơ du học 24/7

  – 12 năm kinh nghiệm hoạt động toàn diện về du học

  – Đối tác mật thiết với 400+ trường uy tín tại Mỹ và Canada

  – Đặt lịch hẹn gặp gỡ trực tiếp với Đại diện trường mà PH-HS quan tâm

  – Làm hồ sơ Visa & luyện phỏng vấn với giáo viên nước ngoài

  – Tỷ lệ nhận học bổng do AAE giới thiệu là 100% với tổng giá trị lên đến 2 triệu USD (2018/19)

  – Tỷ lệ đậu VISA bậc Đại học là 100% & các bậc học khác là 95% (2018/19)

  Địa chỉ: Lầu 1, Phòng 102, LANT Building, 56-60 Hai Bà Trưng, Quận 1, Tp.HCM

  Hotline: 028 38274243 – 0919 164243

  Facebook: Access American Education

  Tag: du học mỹ,du học mỹ cần gì,học bổng mỹ,điều kiện học bổng mỹ,cách săn học bổng mỹ,tư vấn du học mỹ,tư vấn visa mỹ,visa mỹ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Những Điều Kiện Giúp Bạn Săn Học Bổng Mỹ Dễ Dàng Hơn
 • Chia Sẻ Kinh Nghiệm Săn Học Bổng Mỹ
 • Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Du Học Mỹ: Những Điều Không Phải Ai Cũng Biết
 • Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Mỹ Toàn Phần
 • Kinh Nghiệm Xin Học Bổng Du Học Mỹ
 • Điều Kiện Nhận Học Bổng Du Học Nhật Bản (2018)

  --- Bài mới hơn ---

 • Làm Sao Để Xin Được Học Bổng Du Học Nhật Bản Hãy Đến Với Hicado
 • Học Bổng Chính Phủ Nhật Bản Và Những Điều Cần Biết
 • Học Bổng Mext (Chính Phủ Nhật)
 • 22 Học Bổng Sau Đh Của Chính Phủ Hàn Quốc
 • Học Bổng Sau Đại Học Của Chính Phủ Nhật Bản Năm 2014
 • 1. Học bổng du học Nhật 2022 có những loại nào?

  Nhật là đất nước luôn coi trọng và đặt giáo dục lên hàng đầu, chính vì vậy, Nhật bản luôn tạo điều kiện cho các học sinh nước ngoài cơ hội tiếp cận một trong những nền giáo dục hàng đầu thế giới. Học bổng du học Nhật gồm 3 loại chính:

  Học bổng Chính phủ Nhật Bản

  Hàng năm, Chính phủ Nhật Bản cấp một số học bổng dành cho các nghiên cứu sinh, thực tập sinh, sinh viên các trường đại học hoặc cao đẳng hoặc sinh viên tu nghiệp về văn hóa Nhật Bản, học sinh theo học tiếng Nhật và các sinh viên xuất sắc tham gia chương trình “Những nhà lãnh đạo trẻ”.

  Điều kiện xin học bổng du học Nhật Bản của Chính phủ Nhật, sinh viên sẽ được tiến cứ bởi Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam hoặc trường đại học mà sinh viên đó đang theo học. Do đó, những ứng viên muốn có thông tin học bổng du học Nhật Bản cần liên hệ trực tiếp với trường hoặc Đại sứ quán Nhật Bản hay Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Việt Nam.

  Về giá trị học bổng, với học bổng của Chính phủ Nhật Bản, số tiền học bổng các sinh viên sẽ nhận được thấp nhất là 134.000 yên và cao nhất là 258.000 yên tùy vào năng lực của sinh viên.

  Học bổng khuyến học dành cho du học sinh đi học tự túc

  Bên cạnh học bổng do Chính phủ Nhật cấp, học sinh, sinh viên muốn xin học bổng du học Nhật có thể tham gia học bổng khuyến học dành cho du học sinh đi học tự túc hay còn gọi là học bổng Jasso. Học sinh, sinh viên muốn học chính quy tại các trường đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp tại Nhật đều có thể đăng ký học bổng này. Điều kiện cấp học bổng là sinh viên đã tham dự kỳ thi du học Nhật Bản EJU.

  Về giá trị học bổng, Hàng tháng, mỗi sinh viên sẽ được nhận học bổng trị giá 50.000 yên.

  Học bổng của các đoàn thể tư nhân Nhật Bản

  Ngoài hai loại học bổng trên, hiện nay, tại Nhật Bản có khoảng 11 đoàn thể tự trị địa phương cũng cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Giá trị các học bổng này bình quân khoảng 149.000 yên. Để có thêm thông tin về những học bổng đoàn thể, học sinh, sinh viên có thể liên hệ tới các địa phương tại Nhật để được cung cấp thêm thông tin.

  Hoặc, sinh viên có thể du học Nhật dưới hình thức trao đổi sinh viên. Đây là hình thức khá phổ biến hiện nay. Mức học bổng cho một tháng trị giá 80.000 yên. Thông tin về việc trao đổi, sinh viên có thể tìm hiểu ngay tại trường đang theo học.

  Điều kiện xin học bổng dành cho các nhà lãnh đạo trẻ (YLP)

  Học bổng này dành cho các sinh viên quốc tế mong muốn theo đuổi chương trình Thạc sỹ trong các lĩnh vực Quản trị công/Chính sách công tại Nhật Bản từ 10/2018. Điều kiện để xin học bổng YLP bao gồm:

  • Cá nhân Dưới 40 tuổi tại ngày 01/10/2018
  • Có bằng Cử nhân hoặc tương đương tại trường Đại học/Học viện uy tín, cùng thành tích học tập xuất sắc
  • Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc full time trong lĩnh vực Hành chính công (ưu tiên 5 năm trở lên)
  • Chứng chỉ ngoại ngữ TOEFL-iBT 79+, TOEFL-PBT 550+, IELTS 6.0+ hoặc tương đương
  • Có visa du học Ryuugaku trước khi đến Nhật Bản, do Đại sứ quán Nhật Bản tại đất nước của ứng viên cấp.

  Học bổng nghiên cứu sinh – Học bổng đào tạo giáo viên tại Nhật

  Để nhận được học bổng này, ứng viên cần được sự đề cử của Cục Đào tạo với nước ngoài – Bộ Giáo dục và Đào tạo, cục này sẽ thông báo để các cơ quan nghiên cứu và đề cử cán bộ/giảng viên/giáo viên tham gia dự tuyển trên cơ sở nhu cầu đào tạo của cơ quan và nguyện vọng của ứng viên.

  Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

  Học bổng dành cho sinh viên đại học

  Đối với học bổng dành cho sinh viên, thời gian học tại Nhật Bản là 01 năm, dự kiến bắt đầu từ tháng 10/2018. Theo đó, ứng viên sẽ tham gia thi tuyển với thời gian thi vấn đáp, thi viết tiếng Nhật dự kiến vào đầu tháng 3 năm 2022 tại Đại sứ quán Nhật Bản.

  Điều kiện để đăng ký học bổng này, sinh viên đăng ký dự tuyển và xét chọn, đề cử ứng viên là sinh viên đang học năm thứ 2 hoặc năm thứ 3 khoa tiếng Nhật có đạo đức tốt, kết quả học ở đại học đến thời điểm hiện tại đạt loại khá trở lên tham gia dự tuyển.

  Ứng viên cần đáp ứng các điều kiện sau:

  Học bổng dành cho sinh viên cao đẳng kỹ thuật

  Với ứng viên tham gia học bổng dành cho sinh viên cao đẳng/trung cấp ngành kỹ thuật cần đáp ứng yêu cầu sau:

  Học bổng cho sinh viên trung cấp

  Với ứng viên tham gia học bổng dành cho sinh viên trung cấp cần đáp ứng yêu cầu sau:

  Nhằm thúc đẩy việc tiếp nhận du học sinh ưu tú người nước ngoài và đóng góp vào sự nghiệp quốc tế hóa của các cơ sở giáo dục sau trung học phổ thông trong nước. Ứng viên tham gia học bổng JASSO cần đảm bảo các điều kiện sau:

  • Được tiến cử bởi trường đang theo học
  • Có tư cách lưu trú “du học”, không phải là sinh viên đang nhận học bổng chính phủ Nhật Bản (MEXT) cũng như học bổng của chính phủ nước mình
  • Sau khi nhận được học bổng này cần hợp tác trong việc điều tra tình hình định hướng sau này
  • Đạt thành tích theo quy định xét tuyển của năm đó
  • Thu nhập của người bảo lãnh bên Nhật dưới 5,000,000 JPY/1 tháng

  4. Điều kiện nhận học bổng của các đoàn thể tư nhân Nhật Bản

  Làm sao để có học bổng du học nhật bản của các đoàn thể tư nhân Nhật Bản? Điều sẽ tùy thuộc vào từng đoàn thế cũng như các lĩnh vực khác nhau, do đó các ứng viên cần theo dõi các thông tin kỹ lưỡng tại các đoàn thể cung cấp học bổng.

  • Bằng và học bạ THPT bản gốc
  • Bằng và bảng điểm gốc cấp học cao hơn (nếu có). Riêng với các sinh viên sắp tốt nghiệp chưa được nhận bằng thì chuẩn bị giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời
  • Bằng và bảng điểm chứng chỉ tiếng Nhật (nếu có)
  • Hộ khẩu (bản sao công chứng)
  • Trích lục khai sinh
  • Chứng minh thư học sinh (bản sao công chứng)
  • Giấy xác nhận nghề nghiệp (dành cho những người đã đi làm, còn nếu là sinh viên ĐH, CĐ chưa tốt nghiệp thì cần giấy xác nhận sinh viên và bảng điểm tạm thời).
  • Ảnh thẻ (nề trắng, áo trắng có cổ, không đeo kính)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Học Nhật Bản Ngành Công Nghệ Sinh Học
 • 8 Điều Nhất Định Phải Biết Khi Du Học Nhật Bản Ngành Công Nghệ Sinh Học
 • Học Bổng Và Du Học Nhật Bản Cho Học Sinh Cấp 3
 • Điều Kiện Để Nhận Học Bổng Du Học Hàn Quốc Toàn Phần Là Gì?
 • Tìm Hiểu Về Điều Kiện Để Xin Được Học Bổng Du Học Hàn Quốc
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100