Đề Thi Writing Level 2 Đại Học Duy Tân Có Đáp Án

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội Môn Toán Khối A Năm Học 2000
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mô Phôi Có Đáp Án Update
 • Giáo Trình Mô Phôi Đại Học Y Dược Huế
 • Đề Cương Ôn Tập Lý Sinh
 • Truy Tố 18 Cán Bộ Trong Vụ Lộ Đề Thi Công Chức Tại Tỉnh Phú Yên
 • ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN  WRITING LEVEL 2- ENG 127

  Năm học : 2015-2016

  Thời gian làm bài: 45 phút

  PART I (5 points)

  I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points)

  1, Focusing on/ the exam/ The students/ otherwise/ time/ can’t/ finish/ are/ they/ it

  1 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  2, Explain/ tries to/ The woman/ nevertheless/ understands/ no one/ her.

  2 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

   

  3, In the taxi/ chatting/ She is/ cell phone/ on/ while/ she/ beside/is sitting/ a colleague.

  3 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  4, Glasses/ is/ holding/ the/ man/ The woman/ her/ is/ writing/while.

  4 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  5, will/ buy/ The/ high/ boys/ the/ price/ it/ if/ is/ not.

  5 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 points)

  (Write ONE sentence that is based on a picture)

  1, famous/ so/ come

  1 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

  2, if/ practice/ good

  2 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

  3, look/as if /see

  3 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

   

  4, run/ because/ need

  4 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

  5, though/food/ want

  5 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

   

  PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points)

  Directions: Read the e-mail

  Directions: Complete the response e-mail.

  The response e-mail

  To: John Thompson

  Re: One-bedroom condominium

  (1)…………………………………………

  (2) …………………………………………………. your e-mail about real estate in Lakeville.  (3) ………………………………………………for a one-bedroom condominium. I am new to the area and don’t know much about it. Are there many condominiums available near the center of town? (4) …………………………………………………………………………..if you would send me information about condominiums for sale in Lakeville.

  ……………………………………………….

  (5)………………………………………………………..

  James Lee

  PART III – ESSAY  (3.0 points)

  Choose one of the following thesis statements to develop 3 topic sentences:

  1. In my opinion, employers should not allow workers to listen to music at the office because it is distracting, it hurts teamwork, and it can lead to disagreements.

  Topic sentence 1: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 2: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 3: …………………………………………………………………………………………..

  2. Personally, There are several factors to consider when you choose a university to attend.

  Topic sentence 1: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 2: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 3: …………………………………………………………………………………………..

  ĐÁP ÁN ĐỀ THI WRITING LEVEL 2

  PART I (5 points)

  I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points)

  1. The students are focusing on the exam ; otherwise, they can’t finish it on time.
  2. The woman tries to explain ; neverthless, no one understands her.
  3. She is chatting on cell phone while she is sitting beside a colleague in the taxi.
  4. The woman is holding her glasses while the man is writing.
  5. The boy will buy it if the price is not high.

  II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 point)

  1. This place is famous, so many people come to visit every year.
  2. If the boy practices more, he will be good at playing the piano.
  3. They look as if they saw a ghost.
  4. They are running because they need to go class on time.
  5. Though the food is delicious, the boy doesn’t want to eat.

  PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points)

  1. Dear Mr Thompson,
  2. I received/ I read
  3. I am looking
  4. I would appciate it
  5. Thank you very much./ Sincerely,/ Best wishes,

   

  PART III –ESSAY  (3.0 points)

  Choose one of the following thesis statements to develop 3 topic sentences:

  1.  

  Topic sentence 1: Firstly, listening to music at work is distracting for employees.

  Topic sentence 2: Secondly, listening to music hurts team work.

  Topic sentence 3: Finally, listening to music at work can lead to disagreement.

  1.  

  Topic sentence 1: One thing you must consider is the quality of the unversity’s educational program.

  Topic sentence 2: Another important factor to consider is cost.

  Topic sentence 3: Finally, location is really a main factor that you must consider.

  Có thể bạn chưa biết: Toeic 650 tương đương ielts bao nhiêu  ?

  Lời kết

  Bài viết này hi vọng giúp các bạn tìm hiểu, ôn luyện thêm để chuẩn bị tốt cho kì thi của mình!

  Đề thi writing level 2 Duy Tân 2022- 2022 

  Đề thi writing level 2 đại học duy tân có đáp án

  Đề thi kết thúc môn reading level 4 duy tân

   

  ST81z (Tổng hợp & Edit)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Văn 2013
 • Giới Hạn Đề Thi Văn Thpt Quốc Gia 2022
 • Cảnh Báo Giới Hạn Tác Phẩm Ngữ Văn Cho Kì Thi Quốc Gia!
 • Bài Tập Toán Lớp 7 Theo Chuyên Đề Violet Toán 7, Bài Tập Toán Lớp 4 Violet
 • Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì I – Năm Học 2022
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Lien Thong 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Năm 2022
 • Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Tại Đại Học Duy Tân
 • Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ
 • Đào Tạo Tuyển Sinh Ngành Cơ Điện Tử
 • I. ĐIỀU KIỆN DỰ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

  1. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng chính quy tập trung, đăng ký dự thi liên thông đại học vào cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

  2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

  3.1 Bậc liên thông từ trung cấp lên liên thông đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được dự tuyển.

  – Thí sinh tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi liên thông cao đẳng ngay sau khi tốt nghiệp

  – Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

  Ghi chú: Những ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi không đảm bảo số lượng để mở lớp trường sẽ không tổ chức thi, đồng thời cho phép thí sinh chuyển sang ngành khác trong cùng khối ngành nếu thí sinh có nguyện vọng hoặc hoàn trả lại hồ sơ (thí sinh nhận tại phòng đào tạo – tầng 2 – 209 Phan Thanh – Đà Nẵng) trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức thi.

  4. Chính sách ưu tiên thi lien thong cao dang lên lien thong dai hoc

  – Cộng 0.5 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại giỏi

  – Cộng 1.0 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại xuất sắc

  Trường đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đai học năm 2012( hệ chính quy)

  III. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy tập trung.

  IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GỒM CÓ:

  1. Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm 2012 (Giấy chứng nhận phải có xếp loại kết quả học tập, có số quyết định công nhận tốt nghiệp).

  1. Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông lên đại học (theo mẫu).

  3. Giấy chứng nhận của cơ quan nơi công tác về thời gian làm việc nếu tốt nghiệp loại trung bình.

  4. Hai bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh đăng ký dự thi.

  5. 03 ảnh màu cỡ 3×4, có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu đăng ký dự thi)

  6. Lệ phí đăng ký dự thi.

  V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

  – Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2012.

  – Ôn tập kiến thức: Từ ngày 10/06/2012 đến ngày 17/06/2012.

  – Thi tuyển sinh: Vào ngày 23 và ngày 24 tháng 6 năm 2012.

  – Lệ phí ôn thi + tài liệu + phí thi tuyển: 400.000đồng ( Bốn trăm ngàn đồng chẵn)

  Mọi thông tin về tuyển sinh liên thông có thể tìm hiểu chi tiết tại Website:http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc trực tiếp liên hệ Ban Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Duy Tân – 182 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng, điện thoại: (0511)3.650.403 – 3.827.111 – 3.653561 – 2.243.775, Fax: (0511)3.650.443

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Đã Biết Gì Về Hệ Thống Đào Tạo Khoa Y Tại Trường Đại Học Duy Tân?
 • Ngành Y Nha Khoa Đại Học Duy Tân 2022
 • Nở Rộ Sai Phạm Về ‘ Đào Tạo Y Khoa , Dược Khoa Tại Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng’
 • Vụ Trưởng Đoàn Tuyển Sinh Của Đh Duy Tân Viết Thư Nặc Danh Bêu Xấu Các Trường: Luật Sư Nói Gì?
 • Những Điều Cần Biết Tuyển Sinh Đại Học Và Cao Đẳng
 • Ngành Y Nha Khoa Đại Học Duy Tân 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bạn Đã Biết Gì Về Hệ Thống Đào Tạo Khoa Y Tại Trường Đại Học Duy Tân?
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Lien Thong 2012
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Năm 2022
 • Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Tại Đại Học Duy Tân
 • Cùng với nhu cầu và sự phát triển của cuộc sống hiện đại, nhu cầu chăm sóc răng miệng ngày càng được chú trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ngành Bác sĩ Nha khoa (hay Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt) ngày càng phát triển và có nhiều tiềm năng. Nhận thấy nhanh chóng và nắm bắt kịp thời thị hiếu của xã hội, từ năm 2022 Đại học Duy Tân đã chính thức tuyển sinh ngành học cực “hot” này.

  Tuy chỉ mới ra đời được hơn 2 năm song, ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân đã thu hút được một lượng lớn thí sinh điểm cao đăng ký theo học. Mùa tuyển sinh 2022 đã mở ra, vậy bạn cần biết những điều gì trước khi đăng ký ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Đại học Duy Tân.

  Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế

  Tuy chỉ mới ra đời gần đây, nhưng chính điều đó đã khiến cho ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt dễ dàng thừa hưởng được những kinh nghiệm cũng như có sự chuẩn bị chu đáo hơn về mặt cơ sở vật chất hay hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, trang thiết bị thực hành đẳng cấp được nhập khẩu trực tiếp từ các cơ sở sản xuất uy tín trong và ngoài nước.

  Không dừng lại ở đó, với phương châm: “Bản lĩnh Việt Nam – Đổi mới, Sáng tạo, Vươn tới những tầm cao!” Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác và tham khảo giáo trình giảng dạy của nhiều trường ĐH đào tạo Y khoa uy tín, trong số đó phải kể đến 2 đối tác trường y lớn ở Mỹ:

  • ĐH Illinois ở Chicago (UIC) – trường có hệ thống chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất Mỹ, và
  • ĐH Pittsburgh (UPitt) – xếp thứ 7 trong Top 15 trường có nghiên cứu Y khoa hàng đầu của Mỹ.

  Tự hào với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao: 3 Giáo sư, 9 Phó Giáo sư, 15 Tiến sĩ, 2 Nghiên cứu sinh, 27 Thạc sĩ, và 28 Cao học, cùng 10 Bác sĩ/Dược sĩ Chuyên khoa I và II… các bạn tân sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tại Đại học Duy Tân sẽ được tiếp thu những kiến thức mới nhất hiện nay trong khối ngành Y học sức khỏe nói chung và chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt nói riêng.

  Sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân sẽ được học gì?

  Luôn cố gắng mang đến một chương trình học lý thuyết đi đôi với thực hành, sinh viên khi theo học ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân luôn được tạo điều kiện để vừa nâng cao tay nghề chuyên môn vừa phát triển những kỹ năng mềm cần thiết.

  Ngoài ra, các bạn sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân còn phải nắm vững những kiến thức về:

  – Cấu tạo, chức năng và hoạt động của hệ nhai trong cơ thể người;

  – Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, và nghiên cứu khoa học Răng-Hàm-Mặt;

  – Chẩn đoán và xử lý những bệnh Răng-Hàm-Mặt thông thường như: sâu răng, nha chu, viêm nhiễm răng miệng;

  – Chẩn đoán và tiền xử lý một số bệnh Răng-Hàm-Mặt như: lệch lạc răng, mất răng, ung thư, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm chấn thương hàm mặt;

  – Xử lý được các trường hợp cấp cứu Răng-Hàm-Mặt như: chảy máu sau nhổ răng, viêm tủy răng, gãy xương hàm;

  – Kết hợp các phương pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh Răng-Hàm-Mặt,

  Hệ thống phòng thực hành “trong mơ”

  Chính vì mục tiêu “học đi đôi với hành” nhất là đối với nhóm ngành Khoa học Sức khỏe việc nắm chắc kỹ năng thực hành thực tế và lâm sàng là hết sức quan trọng. Nhận ra tầm quan trọng đó trường Đại học Duy Tân luôn cố gắng đổi mới liên tục, xây dựng hệ thống 18 phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại:

  • Phòng Thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh,
  • Phòng Thực hành Sinh lý Bệnh-Miễn dịch,
  • Phòng Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng,
  • Phòng Thực hành Điều dưỡng,
  • Trung tâm Mô phỏng Y khoa MedSim (với sự huấn luyện và hỗ trợ của Đại học Pittsburgh)

  Đặc biệt, ĐH Duy Tân còn xây dựng Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (Center of Visualization & Simulation – CVS) nhằm phát triển các Ứng dụng Mô phỏng Thực tại Ảo 3D, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy Y học.

  Với điều kiện học tập được trang bị đầy đủ “từ A tới Z”, các bạn sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tại ĐH Duy Tân không chỉ có cơ hội kiếm ngay được việc ngay sau khi tốt nghiệp mà còn với một mức lương hấp dẫn có thể lên tới trên 20 triệu đồng/tháng.

  Những giải thưởng mà Đại học Duy Tân đã đạt được

  Từ ứng dụng “Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe” của trung tâm đã nhận được những giải thưởng danh giá như:

  – giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2022,

  – giải Bạc tại ASEAN ICT Awards 2022, và

  – giải “Tri thức Trẻ vì Giáo dục” năm 2022.

  Những nhóm ngành được xét tuyển năm 2022

  Năm 2022, Đại học Duy Tân tiếp tục tuyển sinh ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt với mà ngành là 7720501 và mã chuyên ngành là 304. Đối với ngành này, Đại học Duy Tân thực hiện xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp môn sau để xét tuyển:

  1.Toán, Lý, Hóa (A00)

  2.Toán, KHTN, Văn (A16)

  3.Toán, Hóa, Sinh (B00)

  4.Toán, KHTN, Anh (D90)

  Khác với những năm trước, mùa tuyển sinh 2022 vì muốn tạo thêm điều kiện trúng tuyển cho các sĩ tử, ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Đại học Duy Tân đã quyết định cho phép ngành này xét tuyển học bạ với yêu cầu tốt nghiệp THPT xếp loại Giỏi trở lên và các tổ hợp môn xét tuyển:

  1.Toán, Lý, Hóa (A00)

  2.Toán, Hóa, Sinh (B00)

  3.Toán, Lý, Sinh (A02)

  4.Văn, Sinh, Anh (D08)

  Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng)

  Cơ hội việc làm đa dạng- thu nhập ổn định

  Hiện nay, nhu cầu về khám chữa bệnh và chăm sóc cũng như thẩm mỹ răng miệng của người dân ngày càng cao, trong khi đó nguồn lực về Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt đang thiếu hụt, các Phòng khám Răng-Hàm-Miệng chất lượng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn ngay sau khi tốt nghiệp cho sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt. Có thể kể đến như, làm việc tại các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, khám chữa bệnh tại các phòng khám và các khoa Răng hàm mặt của các bệnh viện Trung ương và địa phương,… và đặc biệt là có thể quản lý hoặc mở những phòng khám Răng-Hàm-Mặt phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nở Rộ Sai Phạm Về ‘ Đào Tạo Y Khoa , Dược Khoa Tại Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng’
 • Vụ Trưởng Đoàn Tuyển Sinh Của Đh Duy Tân Viết Thư Nặc Danh Bêu Xấu Các Trường: Luật Sư Nói Gì?
 • Những Điều Cần Biết Tuyển Sinh Đại Học Và Cao Đẳng
 • Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Đại Học Luật Tại An Giang
 • Cần Biết: Quy Chế Tuyển Sinh Vào Công An Năm Nay
 • Thông Báo Điểm Chuẩn Vào Đại Học Duy Tân

  --- Bài mới hơn ---

 • Ftu Là Trường Nào? Giải Mã Cơn Sốt Ftu Chưa Bao Giờ Giảm Sức Hút
 • Các Ngành Tuyển Sinh Hệ Cao Đẳng Chính Quy Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông (*)
 • Thông Báo Tiếp Tục Nhận Hồ Sơ Xét Tuyển Học Bạ Đợt 1 Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022
 • Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2022
 • Mã Trường Đại Học Fpt Và Phương Án Tuyển Sinh Năm 2022
 • THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀO ĐẠI HỌC MÃ TRƯỜNG: DDT, CHỈ TIÊU: 5.500

  Hotline: 1900.966.900 – 0905.294.390 – 0905.294.391

  Điện thoại: (0236) 3653561 – 3650403 – 3827111; Fax: (0236) 3650443

  I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

  II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện phương thức xét tuyển sau:

  năm 2022 vào 1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.

  Điểm Ưu tiên: – Điểm cộng theo Khu vực: khu vực 1: +1.5 điểm; khu vực 2NT: +1 điểm; khu vực 2: +0.5 điểm – Điểm cộng theo Đối tượng: đối tượng 1-4: +2 điểm; đối tượng 5-7: +1 điểm

  2.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (Học bạ) lớp 12 vào TẤT CẢcác ngành, ngoại trừ ngành Dược và Bác sĩ Đa Khoa)

  + Thí sinh phải + Ngành Kiến trúc tổng điểm 2 môn xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên. Ghi chú: – Môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước hoặc sử dụng kết quả thi tại trường ĐH Duy Tân. – Thí sinh Xét tuyển theo hệ Liên thông, điểm Xét tuyển bằng điểm Xét tuyển các Ngành đào tạo bậc Đại học Chính quy. III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN HỌC XÉT TUYỂN 1. Chương trình đào tạo trong nước 2. Chương trình hợp tác Quốc tế (Chương trình Tiên tiến & Quốc tế) Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét 3. Chương trình Liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: Du học & Du học tại chỗ IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Tốt nghiệp THPT và có kết quả tổng điểm trung bình các môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độđ ại học.

  -Hồ sơ Xét tuyển theo Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia gồm: Phiếu Đăng ký Xét tuyển (ĐKXT) tải tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc , Bản sao Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT, 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh, Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

  V. THỜI GIAN & ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN 1.Thời gian

  -Hồ sơ Xét tuyển theo Học bạ THPT gồm: bản sao Học bạ THPT, Đơn Xét tuyển bằng Học bạ tải tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc .

  a.Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTquốc gia:

  Theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  2.Địa chỉ nộp hồ sơ Xét tuyển:

  b.Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo Học bạ:

  Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê,Thành phố Đà Nẵng. Hotline: 1900.966.900 – 0905.294.390 – 0905.294.391 Điện thoại: (0236) 3653561, 3827111, 3650403 VI. THỜI GIAN NHẬP HỌC

  Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

  VII. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

  Thông báo cụ thể trong giấy báo trúng tuyển của thí sinh (Áp dụng cho mỗi đợt xét tuyển)

  VIII. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG& CHỖ TRỌ

  Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực, theo đối tượng và thực hiện chính sách tuyển thẳng đươc quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

  -Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 26 điểm trở lên.

  -Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Dược sĩ Đại học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

  -Học bổng Chương trình tiên tiến và quốc tế

  -Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ, các chương trình tiên tiến & quốc tế) có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

  +Học bổng TOÀN PHẦN (100% học phí toàn khóa học) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 20 điểm trở lên

  Học bổng có giá trị bằng 50% học phí năm đầu tiên của Đại học Purdue Northwest, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Điện – Điện tử, Cơ Điện tử chuẩn PNU.

  Học bổng có giá trị bằng 30% học phí toàn khóa học của Đại học Bang California, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU.

  Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU và PNU: 5.000.000 VNĐ/1 Suất

  Suất học bổng với tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho mùa tuyển sinh 2022;

  +Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho mọi thí sinh đăng ký học chuyên ngành Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.

  +Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Thiết kế Số; Điện Tự động; Điều dưỡng Đa khoa; Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia .

  +Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

  +Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Dược sĩ Đại học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

  +Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 23 điểm trở lên.

  +Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.

  IX. HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2018

  -Học bổng gần 1 Tỷ VNĐ cho phương thức Xét tuyển bằng Học bạ THPT với tổng điểm 3 môn Xét tuyển từ 21 điểm trở lên;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Và Hồ Sơ Xét Tuyển Theo Phương Thức Xét Kết Quả Học Bạ Thpt Năm 2022
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Xét Tuyển Cao Đẳng 2022; Các Ngành Đào Tạo
 • Mã Ngành, Mã Trường Các Trường Công An Năm 2022
 • Máy Cán Đế Bánh Pizza Apd30
 • Tuyển Sinh Chính Thức Học Viện Tài Chính 2022
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh 6 Ngành Học Mới 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
 • 30 Dn Lớn Tìm Kiếm Nhân Sự Tại Ngày Hội Việc Làm Ftu Career Fair 2022
 • Đh Ngoại Thương Công Bố Điểm Trúng Tuyển Theo Phương Thức Xét Tuyển Kết Hợp
 • Đào Tạo Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Tư Vấn Du Học Tại Hà Nội Và Tp Hcm
 • Lớp Học Nghiệp Vụ Tư Vấn Du Học
 • Năm 2022, Đại học Duy Tân sẽ tuyển sinh 6 ngành học mới gồm:

  -    Trí tuệ Nhân tạo

  -    Ngôn ngữ Hàn Quốc

  -    Quản trị Sự kiện & Giải trí

  -    Thiết kế Thời trang

  -    Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

  -    Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa.

  Hiện tại, nguồn nhân lực chất lượng cao của các ngành nghề này đang được “săn đón” bởi tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như quá trình hội nhập của các quốc gia đang ngày một sâu rộng.

  Trí tuệ Nhân tạo

  Trí tuệ Nhân tạo đang trở thành đích đến của nhiều nhà khoa học với mong muốn đưa máy móc thông minh vào phục vụ con người. Trên nền tảng nhiều năm đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và Điện-Điện tử, ĐH Duy Tân đang có những ưu thế vượt trội để triển khai tuyển sinh đào tạo ngành Trí tuệ Nhân tạo vào năm 2022.

  Với kiến thức chuyên sâu về vi xử lý, vi điều khiển, thiết kế số và các hệ thống nhúng… cùng kết hợp với khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, Big Data, xác suất và tối ưu hoá, IoT… để tạo nên các phần mềm và thiết bị tự động hóa có hành vi thông minh, ĐH Duy Tân sẽ mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho sinh viên trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo.

  Nhóm nghiên cứu AI của ĐH Duy Tân cùng sản phẩm Robot phục vụ thông minh

  Mới đây nhất, các cán bộ và sinh viên ĐH Duy Tân đã thiết kế thành công robot phục vụ thông minh có khả năng dẫn đường cho khách tham quan, phục vụ trong môi trường nhà hàng, khách sạn. Nhờ tích hợp cảm biến bên trong và sự hỗ trợ của các thuật toán AI nên chú robot này có thể hỗ trợ và tương tác với người dùng bằng các câu lệnh đơn giản dựa trên công nghệ điều khiển bằng giọng nói, có thể hiểu được tiếng Việt và ngôn ngữ của nhiều quốc gia trên thế giới.

  Quản trị Sự kiện & Giải trí

  Ngành Quản trị Sự kiện & Giải trí đang nổi lên như một làn gió mới khi vô vàn các sự kiện được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau. Làm việc trong ngành nghề này buộc mỗi người phải năng động, tự tin, có khả năng bao quát tốt và sáng tạo khi xây dựng kịch bản và đầu mục sự kiện. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, ĐH Duy Tân đã xây dựng một chương trình đào tạo chặt chẽ giúp sinh viên am hiểu về:

  -    Quản trị sự kiện

  -    Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quảng bá hay đánh giá các hoạt động như lễ hội, hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại

  -    Sinh viên cũng sẽ được trang bị kiến thức để có thể thực hiện các việc như: dự trù ngân sách, đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện, thiết kế không gian, lựa chọn dịch vụ ăn uống,

  Các giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ cao đến từ các nước như: Australia, Singapore, Hàn Quốc… sẽ tham gia đứng lớp giảng dạy. Tiếp nhận kiến thức mới từ các nước có nền giáo dục phát triển, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, trở thành những Nhà Quản trị Sự kiện chuyên nghiệp.

  Ngôn ngữ Hàn Quốc

  Đến tháng 9/2019, có trên 8.000 dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam, đồng thời, có trên 170 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Tp. Đà Nẵng. Số lượng du khách đến Việt Nam nói chung và Tp. Đà Nẵng nói riêng cũng đang tăng lên rất nhanh.

  Trong số đó, có đến 80% lượng khách quốc tế đến Tp. Đà Nẵng là khách Hàn Quốc, Trung Quốc và Đà Nẵng là địa chỉ du lịch quốc tế ở vị trí số 1 đối với du khách Hàn Quốc. Do đó, nhu cầu về thông dịch viên, trợ lý, thư ký tiếng Hàn… là rất lớn, với mức lương trung bình trên 500 USD/tháng.

  Bên cạnh việc mở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 2022, ĐH Duy Tân tiếp tục mở ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc năm 2022 để cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực giỏi tiếng Hàn.

   

  Sinh viên Duy Tân thành thạo nhiều ngoại ngữ để lựa chọn ngành nghề mình yêu thích

  Sinh viên học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại ĐH Duy Tân sẽ được đào tạo để có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn thành thạo. Đồng thời được trang bị kiến thức về văn hóa – xã hội và đất nước Hàn Quốc, có những hiểu biết về kinh tế, doanh nghiệp Hàn Quốc, có kiến thức tổng quan về du lịch, lữ hành, điều hành tour du lịch nước ngoài… để lựa chọn ngành nghề yêu thích khi tốt nghiệp.

  Thiết kế Thời trang

  Khi cái mặc đã đủ đầy với sự tràn lan của các mẫu mã, dáng điệu, thì không ít người cho rằng nghề Thiết kế Thời trang sẽ khó mang lại cho người học cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cứ là những ngành nghề thiên về nghệ thuật và cái đẹp thì điều cốt yếu quyết định tất cả chính là sự sáng tạo, đổi mới không ngừng.

  Trong sự “một màu” với quá ít các thiết kế nổi bật trong lĩnh vực thời trang hiện nay tại Việt Nam, việc tạo ra được các thiết kế khác biệt sẽ giúp bạn làm nên thương hiệu. Bởi, Thiết kế Thời trang lâu nay vẫn là ngành được xã hội quan tâm khi nhu cầu ăn mặc sang, đẹp, cá tính vẫn được mỗi người hướng đến.

  Đến ĐH Duy Tân, bạn sẽ được đào tạo để thuần thục trong việc sử dụng máy móc và cũng như nắm vững kiến thức thiết kế để tạo ra nhiều ý tưởng mới về thời trang. Ngành may mặc Việt Nam đang hoạt động với hàng chục nghìn xưởng gia công cho rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng thế giới chính là cơ hội cho những người khéo tay và dám tạo ra những điều khác biệt trong giới thời trang.

  Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

  Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá là ngành học về thiết kế, chế tạo, vận hành các hệ thống tự động. Cụ thể là:

  -    Vận hành các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy (chế biến và sản xuất các loại sản phẩm);

  -    Điều khiển máy móc tự hành ở kho bãi, cầu cảng, sân bay;

  -    Chế tạo robot phục vụ các lĩnh vực khác nhau;

  -    Triển khai các hệ thống điều khiển và giám sát thông minh…

  -    Theo học ngành này tại ĐH Duy Tân, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên môn thuộc các lĩnh vực như: Điều khiển các thiết bị và Hệ thống tự động; Tự động hóa sản xuất và Truyền thông trong công nghiệp; Chế tạo và Điều khiển robot; Hệ thống điện,

  Hệ thống máy móc hiện đại tại ĐH Duy Tân đang tạo cơ hội để sinh viên khối ngành Điện-Điện tử thực hành nghề nghiệp

  Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

  Khi Việt Nam có thương hiệu ôtô của riêng mình với tên gọi VinFast và cơ sở lắp ráp các thương hiệu ôtô nổi tiếng thế giới của Auto Trường Hải, đồng thời, nhu cầu về sử dụng ô tô đang ngày một tăng nhanh tại Việt Nam thì ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô đang trở nên “hot” hơn bao giờ hết. Đây là ngành học về:

  -    Cơ khí

  -    Tự động hóa

  -    Điện-Điện tử

  -    Công nghệ Chế tạo máy

  Do đó, chương trình đào tạo mà ĐH Duy Tân xây dựng sẽ giúp sinh viên nắm vững các kiến thức đơn giản từ Sức bền vật liệu; Nguyên lý máy; Truyền động thủy lực và khí nén… đến hiểu rõ các kiến thức chuyên ngành như: Động cơ đốt trong; Tính toán Ôtô; Hệ thống điều khiển tự động trên ôtô; Nhiên liệu và năng lượng mới trong ôtô… giúp người học có khả năng làm việc thực tế trong lĩnh vực này.

  Tốt nghiệp đại học, sinh viên không chỉ trở thành các Kỹ sư chỉ đạo, thiết kế, sửa chữa, vận hành, bảo trì dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh ô tô… mà có thể làm việc trong các phòng kỹ thuật, nghiên cứu phát triển sản phẩm của doanh nghiệp; làm ở các trường đại học, viện nghiên cứu, cao đẳng dạy nghề, kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô hay làm trong các công ty tiêu biểu như: Auto Trường Hải, Toyota, Honda, Mercedes, Vinfast, Huyndai, Suzuki, Mazda…

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

  -    1 trong 500 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2022 theo QS ranking

  -    Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ

  -    Xếp thứ 3 trong 8 trường Đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng URAP

  Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Duy Tân: 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

  Đường dây nóng: 1900.2252 – 0905.294390 – 0905.294391.

  Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn

  Email: [email protected] – Facebook: tuyensinhDTU

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công An Tỉnh: Sơ Tuyển Và Khám Sức Khỏe Thí Sinh Dự Thi Vào Các Học Viện, Trường Cand Năm 2022. – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Thông Báo Lịch Khám Sức Khỏe Sơ Tuyển Vào Các Trường Cand Năm 2022
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Sơ Tuyển Các Trường Công An Nhân Dân
 • Ba Phương Thức Tuyển Sinh Vào Các Trường Cand Năm 2022
 • Tuyển Sinh Năm 2022 Của Trường Đh Công Nghiệp Thực Phẩm Tp Hcm
 • Reading And Writing – Level 1 – Fall 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Ôn Luyện Thi Sat 2022
 • Hướng Dẫn Đạt Điểm Cao Phần Đọc Hiểu
 • Tổng Hợp Tài Liệu Sat Hay Chọn Lọc Từ Giáo Viên Summit 5
 • Vstep Reading: Tổng Quát Về Định Dạng Đề Thi
 • Tài Liệu Luyện Thi Starters
 • Syllabus of Level 1 – Reading and Writing

  Fall 2013 – Friday

  WEEK 1 – 9/20

  Reading

  Part 1: Doing cloze

  71. Do You Want It or Not?

  Charity (n): hội từ thiện

  Offer (v): tặng

  She called him up a week later: Cô ta gọi cho anh ta một tuần sau đó.

  For free: miễn phí

  Pick up (v): lấy

  Part 2: Answer the questions

  1. Bald Eagle

  2. What is a Bank?

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 130

  Exercise 131

  Exercise 132

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 001

  WEEK 2 – 9/27

  Reading

  Part 1: Reading the Bible: Announcement of the Birth of Jesus.

  Luke 1: 26-33

  Part 2: Doing cloze

  72. A Wheelchair

  – Steal – stole – stolen (v): ăn cắp, đánh cắp

  – Wheelchair (n): xe lăn

  – Belong (v): thuộc về

  – Porch (n): cổng vòm, hành lang

  – Push (v): đẩy

  – Grab (v): chộp lấy

  Part 3: Answer the questions

  3. Money

  – Earn (v): kiếm tiền

  – Completing (adj): hoàn thành

  – household chores (n): công việc lặt vặt trong nhà

  – grade (n): điểm số – (v): chấm điểm

  – allowance (n): tiền trợ cấp, tiền tiêu vặt

  – come in many different forms: tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau

  – specific value: giá trị riêng

  – trade items: trao đổi những món đồ

  – currency (n): tiền tệ

  – save (v): tiết kiệm

  – medical needs: dịch vụ y khoa

  – household items: đồ dùng trong nhà

  – such as: như là

  – turn the light on: mở đèn

  – air conditioning (n): máy điều hòa

  – heat (n): lò sưởi

  – cost money: tính tiền, tốn tiền

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 133

  Exercise 134

  Exercise 135

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 002

  WEEK 3 – 10/04

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 17: 5-10

  – Faith (n): Đức tin

  – To increase (v): gia tăng, tăng thêm

  – Mustard seed: hạt mù tạc

  – To uproot (v): nhổ lên, bật gốc

  – Servant (n): tôi tớ, đầy tớ

  – To plant (v): trồng cây

  – To plow (v): cày

  – To tend (v): chăn súc vật

  – Would rather: thích, muốn… hơn

  – S + would rather + not + V + O

  – Jim would rather go to class tomorrow than today: Jim thích tới lớp ngày mai hơn hôm nay.

  – Jim would rather not go to class tomorrow: Jim không thích tới lớp ngày mai.

  – Would he not rather say to him: Liệu ông chủ không muốn nói với anh ta… hơn?

  – Grateful (adj): biết ơn

  – To command (v): ra lệnh

  – Unprofitable (adj): không sinh lợi, chẳng ích lợi gì, vô dụng

  – To be obliged: bị bắt buộc…

  Part 2: Doing cloze

  73. Let Me Drive

  – The radio was on: radio đang bật

  – Accident (n): tai nạn

  – Happen (v): xảy ra

  – Freeway (n): đường cao tốc

  – Two people were dead: 2 người đã chết

  – Careful (adj): cẩn thận

  – Never be in a hurry (adj): đừng bao giờ vội vã

  – pay attention to: chú ý đến…

  Part 3: Answer the questions

  4. Hummingbirds

  – Hummingbird (n): chim ruồi

  – weigh less than even a penny: cân nặng thậm chí còn nhẹ hơn một đồng xu

  – at barely more than two inches long: chỉ dài hơn 2 inch

  – Unlike most birds: không giống như hầu hết các chú chim

  – iridescent (adj): óng ánh, ngũ sắc

  – feather (n): bộ lông (chim)

  – glitter (v): lấp lánh

  – dazzling (adj): sáng chói

  – … Mother Nature could dream up: … thiên nhiên có thể tạo ra

  – bill (n): mỏ chim

  – insert into (v): đưa vào trong,

  – fit (v): hợp, vừa

  – fly (v): bay

  – nectar (n): mật hoa

  – Hummingbirds are also unique among bird species: chim ruồi là loài duy nhất trong số những loài chim…

  – Attract (v): thu hút, hấp dẫn, lôi kéo

  – Feeder (n): thức ăn

  – Fill (v): chứa đầy

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 136

  Exercise 137

  Exercise 138

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 003

  WEEK 4 – 10/11

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 17: 11-19

  – Leper (n): người cùi

  – Journey (v, n): hành trình, chuyến đi

  – To stand at a distance: đừng ở đàng xa

  – To raise one’s voice: lên tiếng, cất tiếng

  – Priest (n): tư tế, linh mục

  – To be cleansed: được sạch

  – To heal (v): chữa lành

  – To glorify (v): chúc tụng

  – Foreigner (n): người nước ngoài, dân ngoại bang

  Part 2: Doing cloze

  74. Where’s My Money?

  – owe (v): nợ

  – borrow (v): mượn

  – pay Jack back: trả lại cho Jack

  Part 3: Answer the questions

  5. The Color Green

  – nature (n): thiên nhiên

  – grass (n): cỏ

  – leaf (n): một chiếc lá – leaves (plural noun): những chiếc lá

  – tree (n): cây lớn (cây thân gỗ) ≠ plant (n): thực vật, cây nhỏ

  – Frog (n): con ếch, nhái

  – grasshopper (n): châu chấu

  – Turtle (n): con rùa

  – mix (v): trộn lẫn

  – primary (adj): đầu tiên

  – secondary (adj): thứ hai

  – harm (v): làm hại, gây hại

  – movement to make products: hoạt động để tạo ra sản phẩm

  – Green products are often those made from recycled materials: sản phẩm xanh thường được làm ra từ vật liệu tái chế

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 139

  Exercise 140

  Exercise 141

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 004

  WEEK 5 – 10/18

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 18: 1-8

  – Widow (n): Bà goá

  – Persistent (adj): Cố chấp, kiên định, dai dẳng

  – Parable (n): dụ ngôn

  – To become weary: trở nên mỏi mệt

  – Judge (n): thẩm phán, quan toà

  – Neither feared God nor respected anyone: Chẳng sợ Thiên Chúa cũng không tôn trọng ai.

  – Human being = Human (n): con người

  – To render (v): Trả lại, dâng, nộp

  – A just decision: một phán quyết công bằng

  – Adversary (n): kẻ thù, đối phương

  – To keep + Ving – keep bothering: cứ quấy rầy

  – Dishonest (adj): bất lương

  – To pay attention to (v): chú ý tới

  – To secure (v): bảo vệ, che chở

  – Chosen ones: những người được tuyển chọn, kẻ được chọn

  – To call out to (v): kêu cầu

  Part 2: Doing cloze

  75. It’s Not the Money

  – The brothers don’t speak to each other: 2 anh em không nói chuyện với nhau

  – fight (v): đánh nhau ; (n): cuộc chiến, mâu thuẫn

  – Money can bring people together: tiền có thể đem mọi người lại gần nhau.

  – Money can tear people apart: Tiền có thể tách mọi người ra xa nhau.

  – tear (v): xé, làm rách

  – principle (n): nguyên tắc

  – truth (n): sự thật

  – work hard: làm việc chăm chỉ, tích cực

  – lie (v): nói dối

  Part 3: Answer the questions

  6. The United States

  – It is the third largest in the whole world: Nó lớn thứ ba trên toàn thế giới

  – It is located in a continent called North America: Nó nằm ở lục địa Bắc Mĩ

  – continent (n): lục địa

  – touch (v): gần, kề, sát bên, liền, giáp với

  – mountain (n): núi

  – wide (adj): rộng lớn

  – plain (n): đồng bằng

  – desert (n): sa mạc

  – hill (n): đồi

  – river (n): sông

  – lake (n): hồ

  – volcanoe (n): núi lửa

  – rainforest (n): rừng nhiệt đới

  – state (n): bang

  – not connected to the other states: không liên kết với những bang khác

  – chain of islands: quần đảo

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 142

  Exercise 143

  Exercise 144

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 005

  WEEK 6 – 10/25

  * Test 1

  Reading

  Reading the Bible

  Luke 18: 9-14

  – Pharisee (n): người biệt phái

  – Tax Collector (n): người thu thuế

  – To be convinced of oneself: vững tin vào chính mình

  – Righteous (adj): công chính

  – Righteousness (n): sự công chính

  – The temple area (n): khu vực đền thờ

  – To take up one’s position: vào chỗ của mình

  – The rest of humanity (n): những người còn lại

  – Greedy (adj): tham lam

  – Adulterous (adj): ngoại tình

  – To fast (v): chay tịnh, ăn chay

  – To pay tithes: nộp thuế thập phân 1/10

  – To raise one’s eyes to: ngước mắt lên

  – To beat one’s breast: đấm ngực

  – To be merciful to = to have mercy on… xin thương xót…

  – The latter: người sau

  – The former: người trước

  – To exalt (v): tự cao, nâng mình lên

  – To humble (n): khiêm tốn, hạ mình

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 145

  Exercise 146

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 006

  WEEK 7 – 11/01

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 19: 1-10

  To intend (v): dự tính, dự định

  To name (v): đặt tên, gọi tên

  Chief (n): thủ lĩnh, trưởng

  Wealth (n): sự giàu có – Wealthy (adj): giàu có

  The crowd (n): đám đông – Crowded (adj): đông đúc

  To be short in stature: lùn, thấp

  Sycamore tree (n): cây sung

  In order: để

  To come down (v): xuống

  To grumble (v): cằn nhằn, càm ràm

  Behold: này đây, đây, chú ý

  Possession (n): tài sản, của cải

  To extort something from someone: lấy cái gì của ai

  Salvation (n): ơn cứu độ, sự cứu độ, ơn cứu rỗi

  Descendent (n) = offspring = children: con cháu

  The Son of Man: Con Người (chỉ Chúa Giêsu)

  Part 2: Doing cloze

  76. Meet Halfway

  – motel (n): khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô.

  – clerk (n): thư ký văn phòng

  – vacant (adj): trống, rỗng

  – But the night is half over: nhưng đã quá nửa đêm

  – price (n): giá tiền

  – there is one condition: có một điều kiện

  – one-half: 1/2 , một nửa

  – hot and cold water faucet: vòi nước nóng lạnh

  – cable TV: truyền hình cáp

  – channel: kênh truyền hình

  Part 3: Answer the questions

  7. Redwood Trees

  – magnificent (adj): tráng lệ, nguy nga, lộng lẫy, rất đẹp

  – Redwood tree: cây gỗ đỏ

  – temperature: nhiệt độ

  – misty rains: mưa phùn

  – dense fog: sương mù dày đặc

  – allow (v): cho phép

  – grow (v): lớn lên, phát triển

  – The oldest of these trees can grow to over 300 feet tall: những cây già nhất có thể cao đến hơn 300 feet (feet là đơn vị đo độ dài của Anh ; 1 feet = 0, 3048 m)

  – rise – rose – risen (v): mọc lên

  – the Statue of Liberty: tượng Nữ thần tự do

  – pserve (v): giữ gìn, bảo tồn, duy trì

  – giant (adj): to lớn, khổng lồ

  – surrounding areas: những vùng lân cận, khu vực lân cận

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 147

  Exercise 148

  Exercise 149

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 007

  WEEK 8 – 11/08

  Reading

  Part 1 : Reading the Bible

  Luke 20: 27-38

  – Resurrection (n): sự sống lại

  – Sadducee (n): người Sa-đốc

  – To come forward (v): tiến về phía, tiến đến

  – To take a wife: lấy vợ

  – To raise up descendants: gần dựng dòng dõi

  – Childless (adj): không con

  – To marry a woman (man): cưới vợ, lấy chồng

  – Marriage (n): hôn nhân

  – The children of this age: con cái thế hệ này

  – To deem worthy (v): cho rằng, nghĩ rằng có giá trị

  – The coming age = the age to come: thế giới mai sau, đời sau

  – The dead: kẻ chết

  – The living: người sống

  – The children of God: con cái Thiên Chúa

  – The ones who will rise: những người sẽ sống lại

  – To make known (v): mặc khải

  – To be alive: còn sống

  – Scribe (n): luật sĩ

  – No longer dare to ask: không còn dám hỏi nữa

  Part 2: Doing cloze

  77. God Wants Good People

  – Heaven (n): thiên đàng, thiên đường

  – Leave (v): để lại, bỏ lại

  – Earth (n): trái đất

  – Devil (n): ma quỷ

  – next to (pp.): bên cạnh

  – fire (n): lửa

  – coal (n): than

  – heavy (adj): nặng, nặng nề

  – bucket (n): thùng, xô

  – The devil makes them carry heavy buckets of black coal: ma quỷ bắt họ mang những xô nặng đầy than đen.

  – pour (v): đổ vào

  – Then they refill the big buckets with more coal: sau đó họ lại chất đầy than vào những xô lớn

  – refill (v): làm đầy lại

  – rest (v): nghỉ ngơi

  Part 3: Answer the questions

  8. Penguins

  – Penguin (n): chim cánh cụt

  – Penguins are among the most popular of all birds: Chim cánh cụt là loài phổ biến nhất trong số các loài chim.

  – the South Pole: Nam cực

  – the North Pole: Bắc cực

  – the continent of Antarctica: châu Nam cực

  – wild (adj): hoang dã

  – There are many different kinds of penguins: có nhiều loại chim cánh cụt khác nhau

  – none of them can fly: không con nào có thể bay.

  – have to (v): phải (làm điều gì đó)

  – be able to (v): có thể, có khả năng

  – survive (v): tồn tại, sống

  – the Earth’s coldest and windiest conditions: điều kiện gió mạnh nhất và lạnh nhất trên trái đất.

  – thick layers of fat to protect them from the bitter cold: lớp mỡ dày để bảo vệ chúng khỏi cái lạnh buốt giá

  – habitat (n): môi trường sống

  – watch out (v): đề phòng, cảnh giác

  – pdator (n): động vật ăn thịt

  – Even in their freezing cold habitats, penguins still have to watch out for pdators such as killer whales and seals: ngay cả trong môi trường sống băng giá, chim cánh cụt vẫn phải cảnh giác với những động vật ăn thịt như cá voi và hải cẩu.

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 150

  Exercise 151

  Exercise 152

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 008

  WEEK 9 – 11/15

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 21: 5-19

  Destruction of the temple: sự sụp đổ của đền thờ

  Foretold (n): lời tiên báo

  To be adorned with… được trang hoàng bằng

  Costly stones and votive offerings: đá đắt tiền và lễ vật quý

  A stone upon another stone: hòn đá nào chồng lên hòn đá nào

  to be thrown down: bị tàn phá

  The sign of the end: dấu hiệu ngày sau cùng (ngày tận thế)

  To be about to happen: sẽ (sắp) xảy ra

  To be deceived: bị lừa dối

  To come in my name: đến nhân danh Ta

  Wars and insurrections: chiến tranh và loạn lạc (nổi dậy)

  To rise against…: nổi lên chống lại…

  Earthquake (n): động đất

  Famine (n): nạn đòi

  Plague (n): ôn dịch

  Persecution (n): sự bắt bớ

  To seize and persecute (v): hành hạ và bắt bớ

  To hand someone over to: bắt và giao nộp ai cho, nộp ai cho

  Synagogue (n): hội đường

  Because of my name: vì danh Ta, vì danh Thầy

  Your giving testimony (n): việc làm chứng của các con

  Wisdom (n): sự khôn ngoan

  Adversary (n): kẻ thù

  To be handed over by someone: bị bắt và giao nộp bởi ai đó

  To put someone to death: giết ai đó, làm cho ai đó phải chết

  By your perseverance you will secure your lives: vì sự bền đỗ, kiên tâm bền chí các con sẽ cứu được mạng sống.

  Part 2: Doing cloze

  78. Earthquake

  – Earthquake (n): động đất

  – Feel – felt – felt (v) : cảm thấy

  – Last (v): kéo dài

  – Second (n): giây

  – The whole house shook: cả căn nhà đều rung chuyển

  – Shake – shook – shaken (v): rung, lắc

  – Go (went) off: tắt

  – light (n): bóng điện, bóng đèn

  – Scared / scary (adj): sợ, hoảng sợ, khiếp sợ

  – It was as if a giant hand had shaken her house: dường như có một cánh tay khổng lồ đã rung chuyển căn nhà.

  – The lights came back on: đèn sáng trở lại

  – Damage (n): thiệt hại ; (v): gây thiệt hại

  – No one was hurt: không ai bị thương

  Part 3: Answer the questions

  9. Blue Whale

  – Whale (n): cá voi

  – Planet (n): hành tinh

  – Blue Whales are way larger than the largest dinosaur that ever lived: cá voi xanh lớn hơn loài khủng long lớn nhất đã từng sống.

  – Dinosaur (n): khủng long

  – longer than three school buses put together: dài hơn ba chiếc xe buýt cộng lại.

  – Huge (adj): to lớn, khổng lồ

  – Tiny (adj): nhỏ xíu, bé tí

  – Creatures (n): sinh vật

  – Shrimp (n): con tôm

  – filter the water out of plates in its mouth called baleen: nó lọc nước qua một tấm chắn trong miệng được gọi là tấm sừng hàm.

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 153

  Exercise 154

  Exercise 155

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 009

  WEEK 10 – 11/22

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 23: 35-43

  – The people (n): dân chúng

  – To stand by (v): đứng gần, đứng ngay bên

  – The ruler (n): nhà chức trách, người lãnh đạo,

  – To sneer at him (v): cười nhạo ngài, phỉ bang ngài

  – The chosen one, the Messiah of God (n): Kẻ được tuyển chọn, Đấng Mêsia của TC

  – To jeer at him (v): chế diễu

  – Inscription (n): câu viết, câu khắc

  – Criminal (n): tên tội phạm

  – To rebuke someone (v): khiển trách ai đó

  – No fear of God (n): chẳng sợ TC

  – To be subject to (v): phải chịu, phải gánh lấy, phải theo

  – To condemn (v): kết án – condemnation (n): sự kết án

  – The sentence (n): việc kết án

  – To receive corresponds to…: nhận xứng với…

  – Paradise (n): Heaven, the world to come, everlasting life… Thiên đàng, sự sống đời sau, sự sống đời đời

  Part 2: Doing cloze

  79. A Patient Mom

  – Far away: cách xa

  – Miss (v): nhớ

  – Waitress (n): nữ phục vụ, bồi bàn nữ ; waiter (n): bồi bàn nam

  – Grandson (n): cháu trai

  – Granddaughter (n): cháu gái

  – She wanted May to bring her children back to China: bà ta muốn May đưa những đứa con của May trở về Trung Quốc.

  – Be patient: hãy kiên nhẫn

  – Hurry up: nhanh lên

  Part 3: Answer the questions

  10. American Revolution

  – Battle (n): trận đánh, cuộc chiến

  – the American Revolution (n): cuộc cách mạng Mỹ

  – occur (v): xảy ra, xảy đến

  – colonist (n): thực dân

  – The American colonists were very angry about numerous taxes issued by the British king: thực dân Mỹ rất giận về việc đóng thuế nhiều cho quốc vương Anh.

  – Issue (v): đưa ra

  – the Declaration of Independence (n): bản Tuyên ngôn độc lập

  – outline (n): dàn ý

  – intention (n): ý định, mục đích

  – separate from (v): tách rời, tách biệt khỏi

  – maintain (v): duy trì

  – control (v): điều khiển, kiểm soát

  – vow (v): thề, nguyện

  – war (n): chiến tranh

  – last (v): kéo dài

  – The war lasted eight long years: chiến tranh kéo dài 8 năm.

  – win – won – won (v): chiến thắng

  – important (adj): quan trọng

  – such as: như là

  – hero (n): anh hùng

  – emerge (v): nổi lên, xuất hiện

  – surrender (v): đầu hàng

  – a new nation was born: một quốc gia mới được thành lập

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 156

  Exercise 157

  Exercise 158

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 010

  WEEK 11 – 11/29

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Matthew 24: 37-44

  – For as it was …., so it will be…: Như đã xảy ra…thế nào, thì cũng sẽ …

  – Flood (n): lũ lụt, hồng thuỷ

  – Marrying and giving in marriage: cưới vợ và lấy chồng (gia đình gả con gái)

  – Ark (n): Tàu ông Nôe

  – To carry them all away: mang tất cả ra đi

  – To grind (v): xay, nghiến răng

  – Mill (n): cối xay

  – Stay awake! Hãy tỉnh thức

  – Be sure of this: Hãy biết chắc điều này là

  – To expect (v): mong đợi

  Part 2: Doing cloze

  80. He Will Work for Gas

  – gas station (n): trạm xăng dầu, cây xăng

  – owner (n): người chủ

  – count (v): đếm

  – Can you put gas in a car?: bạn có thể đổ xăng cho xe không?

  – “There is just one problem,”: có một vấn đề

  – “I cannot pay you with money.”: tôi không thể trả lương cho anh bằng tiền

  – Pay (v): trả tiền, trả lương, thanh toán

  – Gasoline = gas = petrol (n): xăng dầu

  – It’s a deal: đó là một thỏa thuận

  Part 3: Answer the questions

  11. Buffalo

  – Buffalo (n): con trâu

  – Herd (n): bầy, đàn (vật nuôi)

  – Roam (v): đi lang thang

  – Plain (n): đồng bằng

  – Essential (adj): cần thiết, thiết yếu, cốt yếu, chủ yếu

  – Society (n): xã hội

  – The great herds of buffalo that roamed the plains were essential for all parts of Sioux life and society: Những đàn trâu lớn đi lang thang các vùng đồng bằng là cần thiết cho tất cả các phần của cuộc sống và xã hội Sioux.

  – For most Sioux villages: đối với hầu hết các làng Sioux

  – Before the introduction of the horse: trước khi biết đến ngựa

  – Warrior (n): quân nhân, chiến sĩ, chiến binh

  – Hunt (v): săn bắt

  – By dressing up as wolves as: bằng cách mặc đồ giống như sói

  – Trick (v): đánh lừa

  – Cliff (n): vách đá

  – Ledge (n): bờ vực

  – They would also dress up in buffalo skins and make crying sounds like a baby buffalo: họ cũng mặc da trâu và làm những tiếng kêu khóc như những con trâu con.

  – Skin (n): da

  – Investigate (v): điều tra, dò la

  – Kill (v): giết chết

  – Spear (n): giáo mác

  – Arrow (n): mũi tên

  – Indians (n): người Ấn độ

  – Entire (adj): toàn bộ

  – following a kill: sau khi giết

  – Hide (n): da (thú)

  – Tepee (n): lều vải (của người da đỏ)

  – Moccasins (n): giày da đanh (của thổ dân Bắc-mỹ)

  – Robe (n): áo choàng

  – hair (n): lông

  – horn (n): sừng

  – Children fashioned sleds out of buffalo ribs: Trẻ con tạo mẫu xe trượt tuyết bằng xương trâu.

  – buffalo fat (n): mỡ trâu

  – glue (n): keo, hồ dán

  – buffalo meat (n): thịt trâu

  – provide (v): cung cấp

  – collect (v): tập hợp lại, thu gom lại

  – dry (v): phơi khô

  – pound (v): giã, nghiền

  – pemmican (n): chà bông

  – sort of like modern-day beef jerky): giống như khô bò ngày nay

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 159

  Exercise 160

  Exercise 161

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 011

  WEEK 12 – 12/06

  * Test 2

  Reading

  Part 1 : Reading the Bible

  Mt 3: 1-12

  – To pach (v): rao giảng, giảng dạy

  – To repent (v): sám hối

  – Repentance (n): sự sám hối

  – The kingdom of heaven: nước trời

  – To be at hand!: …gần đến

  – To cry out (v): hô lên, kêu lên

  – Camel’s hair (n): long lạc đà

  – Leather belt (n): dây thắt lưng bằng da

  – Locust (n): châu chấu

  – Wild honey (n): mật ong rừng

  – Whole region (n): toàn vùng

  – To baptize (v): rửa tội

  – Baptism (n): phép rửa tội

  – To acknowledge (v): thú nhận, nhận biết, thừa nhận

  – To produce good fruit = to bear good fruit: sinh trái tốt

  – To psume (v): cho là, coi như là

  – To raise up children: gầy dựng dòng dõi, gầy dựng con cháu

  – Ax (n): rìu

  – Winnowing fan (n): quạt rê lúa

  – Threshing floor (n): sân đập lúa

  – Barn (n): kho

  – Chaff (n): trấu

  – Unquenchable fire (n): lửa không hề tắt

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 162

  Exercise 163

  Exercise 164

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 012

  WEEK 13 – 12/13

  Reading

  Part 1 : Reading the Bible

  Matthew 11: 2-11

  – Messenger (n): thông điệp, sứ giả

  – John the Baptist: Gioan Tẩy Giả

  – To hear of (v): nghe về

  – The one who is to come: đấng sẽ đến

  – Blind (adj): mù; the blind: kẻ mù, người mù

  – Lame (adj): què; the lame: kẻ què, người què

  – Poor (adj): nghèo; the poor: kẻ nghèo, người nghèo

  – Dead (adj): chết; the dead: kẻ chết, người chết

  – To testify (v): làm chứng

  – Testimony (n): lời chứng

  – To go off (v): đi khỏi

  – Royal palace (n): hoàng cung

  – Prophet (n): ngôn sứ

  – To suffer (v): chịu đau khổ

  – Violence (n): bạo lực

  – Violent (adj): bạo lực; the violent: kẻ bạo quyền, bạo lực

  Part 2: Christmas song

  O come, all ye faithful, / Joyful and triumphant,

  O come ye, O come ye to Bethlehem;

  Come and behold him, / Born the King of angels;

  O come, let us adore him, / O come, let us adore him,

  O Come, let us adore him, / Christ the Lord.

  God of God, / Light of Light,

  Lo, he abhors not the Virgin’s womb;

  Very God, / Begotten, not created:

  Sing, choirs of angels, / Sing in exultation,

  Sing, all ye citizens of heaven above;

  Glory to God / All glory in the highest

  O come, all ye faithful, / Joyful and triumphant,

  O come ye, O come ye to Bethlehem;

  Come and behold him, / Born the King of angels

  – Ye = you; Lo: kìa

  – Faithful (adj): trung thành; the faithful: Dân Chúa

  – Triumphant (adj): chiến thắng

  – To behold (v): chiêm ngắm

  – Bore born born (v): sinh ra

  – King of angels: Vua các thiên thần

  – To adore (v): thờ lạy

  – God of God: Thiên Chúa bởi Thiên Chúa

  – Light of light: Ánh sáng bởi Ánh sáng

  – To abhor (v): ghê tởm, chê bỏ

  – The Virgin’s womb: cung lòng Đức Trinh Nữ

  – Very God: Thiên Chúa thật

  – Beget begot begotten: sinh ra

  – Choir (n): ca đoàn

  – Choirs of angels: ca đoàn các thiên thần

  – Exultation (n): vui mừng, hân hoan

  – Citizens of heaven: các công dân nước trời

  – Glory to God: vinh danh Chúa

  Bạn có thể vào chúng tôi để nghe bài này, có lời dịch trong phần lyrics phía dưới.

  Oh Come, All Ye Faithful

  Part 3: Answer the questions

  The Mice in Council

  – Mouse (n): một con chuột – mice (n): nhiều con chuột

  – Council (n): hội nghị

  – Call a meeting: triệu tập cuộc họp

  – Plan (n): phương án, kế hoạch, dự định

  – Seem (v): có vẻ như, dường như

  – Hang – hung – hung (v): treo, mắc vào

  – Tie (v): buộc, cột

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 165

  Exercise 166

  Exercise 167

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 013

  WEEK 14 – 12/20

  Reading

  Part 1 : Reading the Bible

  Matthew 1: 18-24

  – To come about (v): diễn ra, xảy ra

  – To be betrothed to: đính hôn với

  – Since (conj): vì, vì chưng, vì lẽ rằng

  – To expose someone to shame: làm cho ai nhục nhã

  – To appear to someone: hiện ra với ai

  – To take Mary your wife: nhận Maria làm vợ

  – To conceive: cưu mang

  – To be conceived: được cưu mang

  – To name him Jesus: đặt tên Ngài là Giêsu

  – To take place (v): xảy ra, diễn ra

  – To fulfill (v): hoàn tất, làm trọn

  Part 2: Christmas song (Ai giải nghĩa bài hát này được có thưởng)

  12 days of Chirstmas – Mười hai ngày trong Mùa Giáng Sinh

  – The first, second, third, fourth, fifth, sixth… twelfth: thứ nhất… mười hai

  – Christmas: Lễ Giáng Sinh, Mùa Giáng Sinh

  – True love: người yêu

  – 12 Drummers Drumming: 12 người đang đánh trống

  – 11 Pipers Piping: 11 nhạc công đang thổi tiêu

  – 10 Lords a Leaping: 10 vị lãnh chúa đang nhảy (lưng tưng)

  – 9 Ladies Dancing: 9 quý bà đang múa

  – 8 Maids a Milking: 8 cô đang vắt sữa

  – 7 Swans a Swimming: 7 con thiên nga đang bơi

  – 6 Geese a Laying: 6 con ngỗng đang đẻ trứng

  – 5 Golden Rings: 5 chiếc nhẫn vàng

  – 4 Calling Birds: 4 con chim cô ly

  – 3 French Hens: 3 con gà mái Pháp

  – 2 Turtle Doves: 2 con chim cu gáy

  – A Partridge in a Pear Tree: 1 con gà gô trên Cây Lê

  Vào link sau đây để nghe bài hát

  Twelve Days of Christmas

  Part 3: Answer the questions

  A Special Christmas Present

  – Christmas psent: món quà Giáng sinh

  – bank account: tài khoản ngân hàng

  – the shopping mall: trung tâm thương mại

  – perfect gift: món quà hoàn hảo

  – brooch (n): trâm (gài đầu); ghim hoa (gài cổ áo)

  – jewelry (n): trang sức

  – Wrap (v): gói lại, bao lại

  – Place (v): đặt, để

  – look forward: mong đợi, mong chờ

  – scream with fright: hét lên với sự sợ hãi

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 168

  Exercise 169

  Exercise 170

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 014

  WEEK 15 – 12/27

  Christmas – Relax – Study Review – and Pastoral works

  WEEK 16 – 1/03

  * Final Test

  Share this:

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Reading & Writing Part 7 (Viết Một Câu Chuyện Ngắn)
 • Một Số Điều Cần Biết Khi Vào Quốc Tịch Đức
 • Câu Hỏi Và Đáp Án Thi Nhập Quốc Tịch Đức Song Ngữ Đức
 • Bộ Đề, Đáp Án Kiểm Tra Nhập Quốc Tịch Song Ngữ
 • Tổng Hợp Về Nhập Tịch Hàn Quốc (2021)
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2022
 • Đại Học Y Dược Tp Hcm Và Tuyển Sinh Cần Biết
 • Thông Báo: Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Khóa 23 (2013
 • Tuyển Sinh Ftu Đại Học Ngoại Thương 2022: 5 Phương Án Mới
 • Tuyển Sinh Cao Học Năm 2014
 • Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022

  Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

  1. Chuyên ngành tuyển sinh

  – Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.01.02

  – Kế toán Mã ngành:60.34.03.01

  – Khoa học máy tính Mã ngành: 60.48.01.01

  – Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Mã ngành: 60.58.02.08

  2. Hình thức và thời gian đào tạo

  – Hình thức đào tạo tập trung.

  – Thời gian đào tạo là 2 năm, học ngoài giờ hành chính.

  3. Môn thi tuyển sinhGhi chú:

  Thí sinh có trình độ tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

  a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

  b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

  c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

  a. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

  c. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

  4.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

  – Các đối tượng tuyển sinh có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.

  – Đối với thí sinh thuộc các chuyên ngành khác dự thi ngành Quản trị kinh doanh phải tích lũy kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 02 năm trước khi đăng ký dự thi.

  5. Đối tượng và chính sách ưu tiên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

  5.1. Đối tượng ưu tiên

  a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

  b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

  c) Con liệt sĩ;

  d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

  đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại mục a);

  e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

  5.2. Mức ưu tiên

  Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

  6. Hồ sơ dự tuyển:

  – Thời gian phát hành: Từ ngày 04/08/2016 đến ngày 21/11/2016

  – Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm tuyển sinh, Đại học Duy Tân (254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng).

  – Lệ phí ôn tập và lệ phí dự thi cao học: 1.250.000 đồng (đóng khi nộp hồ sơ)

  7. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh

  – Thời gian nhận hồ sơ:

  + Từ ngày ra thông báo đến ngày 21/11/2016 (buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00 – 17h00).

  + Đối với thí sinh trái ngành đăng ký dự thi Quản trị kinh doanh, hạn cuối nộp hồ sơ là 01/10/2016.

  – Học chuyển đổi và ôn thi: Từ 03/10/2016-11/12/2016.

  – Thi tuyển sinh cao học: Ngày 17-18 tháng 12 năm 2022.

  8. Liên hệ

  – Trung tâm tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  – Khoa Sau đại học, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  – Điện thoại: (0511)-3653561-3650403- 3652608

  – Hotline: 0905294390-0905294391-090515554

  – Website : http://tuyensinh.duytan.edu.vn; http://sdh.duytan.edu.vn

  Thu Cúc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Tài Chính Ngân Hàng
 • Tuyển Sinh Cao Học Tài Chính Ngân Hàng
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 • Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm Học 2022
 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Năm 2022
 • Đề Thi Ielts Writing 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Ielts (2018)
 • Đề Thi Ielts Tổng Hợp Trong Tuần Qua #9
 • Đề Thi Ielts Tổng Hợp Trong Tuần Qua #8
 • Top 5 Website Thi Thử Ielts Miễn Phí Bạn Nên Biết
 • Top 7 Trang Web Thi Thử Ielts Online Miễn Phí Tốt Nhất
 • A. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 1

  Đề thi IELTS Writing ngày 5/1/2019

  Task 2

  In the modern world, it is no longer necessary to use anima as food or to use anima products for, for example, clothing and medicines. To what extent do you agree or disagree?

  Đề thi IELTS Writing ngày 9/1/2019

  Đề thi IELTS Writing ngày 12/1/2019

  Đề 1: Đề 2:

  Đề thi IELTS Writing ngày 15/1/2019

  Đề thi IELTS Writing ngày 19/1/2019

  Đề thi IELTS Writing ngày 20/1/2019

  B. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 2

  Đề thi IELTS Writing ngày 2/ 2/2019

  Đề 1: Đề 2: Reason? Is it a positive or negative development? Đề 3:

  Đề thi IELTS Writing ngày 9/2/2019

  Đề thi IELTS Writing ngày 10/02/2019

  Đề thi IELTS Writing ngày 14/2/2019

  Đề 1: Đề 2:

  Đề thi IELTS Writing ngày 23/2/2019

  Đề thi IELTS Writing ngày 24/2/2019

  Discuss both views and give your opinion.

  Đề thi IELTS Writing ngày 27/02/2019

  What is the cause and some ways to help people ppare for the world of work in the future

  Đề thi IELTS Writing ngày 28/2/2019

  C. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 3

  Đề thi IELTS Writing ngày 2/3/2019

  Đề thi IELTS Writing ngày 7/3/2019

  Đề 1: Đề 2: Đề 3:

  Đề thi IELTS Writing ngày 09/03/2019

  Đề 1: Đề 2:

  Đề thi IELTS Writing ngày 14/03/2019

  Đề thi IELTS Writing ngày 23/03/2019

  Đề 1: Đề 2:

  Đề thi IELTS chính thức ngày 23/3/2019

  Đề 1

  • Task 1: Maps
  • Task 2: It is expected that there will be a higher proportion of older people than that of young people in many countries in the future? Do you think it is a positive or negative development?

  Đề 2

  • Task 1: Maps
  • Task 2: People are living in a ‘throwaway society’, using things for a short time and then throwing them away. What are the causes of this? What problems does it lead to?

  D. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 4

  E. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 5

  F. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 6

  Đề thi IELTS chính thức ngày 1/6/2019

  Đề thi IELTS chính thức ngày 7/6/2019

  Đề thi IELTS chính thức ngày 13/6/2019

  Đề thi IELTS chính thức ngày 18/6/2019 (BC)

   Task 2: Government should invest on teaching science subjects rather than other subject for country develop and progress. To what extend do you agree or not agree.

  Đề thi IELTS chính thức ngày 22/6/2019

   Task 2: Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places?

  Đề thi IELTS chính thức ngày 26/6/2019

  Đề thi IELTS chính thức ngày 29/6/2019

  G. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 7

  Đề thi IELTS chính thức ngày 6/7/2019

  Đề thi IELTS chính thức ngày 7/7/2019

  Đề thi IELTS chính thức ngày 18/7/19

  Đề thi IELTS chính thức ngày 20/7/19

  Đề thi IELTS chính thức ngày 24/7/19

  Đề thi IELTS chính thức ngày 27/7/19

  Đề 1: Đề 2:

  H. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 8

  Đề thi IELTS chính thức ngày 1/8/19

  Đề thi IELTS chính thức ngày 10/8/19

  Đề thi IELTS chính thức ngày 17/8/19

  Đề thi IELTS chính thức ngày 24/8/19

  I. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 9

  K. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 10

  L. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 11

  M. Đề thi IELTS Writing 2022 – Tháng 12

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Ielts Tổng Hợp Trong Tuần Qua #5
 • Giải Đề Và Bài Mẫu Ielts Writing Task 1 Ngày Thi 28/11/2020
 • Ielts Writing Task 1: Dạng Bài Maps
 • Cập Nhật Cấu Trúc Đề Thi Ielts 2022
 • Đề Thi Ielts Thực Tế Tổng Hợp Và Review Trong Tuần Qua #11
 • Trƣờng Đại Học Duy Tân Trung Tâm Tin Học Duy Tân Đề Cƣơng Khảo Sát Tin Học Dành Cho Khối Không Chuyên Tin Toàn Trƣờng Áp Dụng Chuẩn Ứng Dụng Kỹ Năng C

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022: Đáp Án Và Đề Thi Môn Ngữ Văn
 • Bài Giải Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2022
 • Bài Giải Đề Thi Môn Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2022
 • Đáp Án Chuẩn Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia Năm 2022
 • Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2022 Cấu Trúc Sẽ Tương Tự Như Đề Năm 2022
 • 1 TRƢỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN TRUNG TÂM TIN HỌC DUY TÂN ĐỀ CƢƠNG KHẢO SÁT TIN HỌC DÀNH CHO KHỐI KHÔNG CHUYÊN TIN TOÀN TRƢỜNG ÁP DỤNG CHUẨN ỨNG DỤNG KỸ NĂNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NĂM HỌC I. Mục đích yêu cầu Khảo sát tin học đầu ra sẽ giúp nhà Trường cung cấp đến xã hội những tân cử nhân và kỹ sư đáp ứng đầy đủ các kỹ năng tin học ứng dụng như sau: Soạn thảo văn bản thành thạo và chuyên nghiệp. Phân tích, tính toán và thống kê dữ liệu bảng tính theo các nghiệp vụ thực tế. Nắm rõ quy cách và kỹ thuật soạn thảo nội dung trình chiếu, báo cáo. II. Tóm tắt nội dung học phần Nội dung khảo sát tin học đầu ra bao gồm các vấn đề sau: 1. Soạn thảo văn bản trên phần mềm Microsoft Word, bao gồm các kỹ năng: a. Thiết lập môi trường giao diện b. Mở mới và lưu trữ văn bản c. Thực hiện các định dạng: font, indent, paragraph, tab, column, drop cap, table, picture, shapes và equation. d. Định dạng in ấn. e. Chia sẻ và duy trì tài liệu. f. Kiểm duyệt tài liệu. g. Tham chiếu và siêu liên kết. h. Trộn thư. 2. Soạn thảo và tính toán bảng tính trên phần mềm Microsoft Excel, bao gồm các kỹ năng: a. Thiết lập môi trường giao diện b. Mở mới và lưu trữ bảng tính. c. Các khái niệm: kiểu dữ liệu, đia chỉ, hàm, công thức. d. Hàm tính toán: số, chuỗi, thời gian, logic, điều kiện, tìm kiếm và cơ sở dữ liệu. e. Các thao tác: sắp xếp, lọc, thống kê và biểu diễn đồ thị. f. Định dạng bảng tính và định dạng in ấn. g. Bảo mật và chia sẻ bảng tính. h. Quản lý ghi chú. i. Công cụ Sparklines. j. Định dạng có điều kiện. 3. Soạn thảo và tạo hiệu ứng trình chiếu trên phần mềm Microsoft Powerpoint, bao gồm các kỹ năng: 1

  2 a. Thiết lập môi trường giao diện. b. Mở mới và lưu trữ bản chiếu. c. Quản lý tập trình chiếu. d. Soạn thảo nội dung bản chiếu. e. Thiết lập giao diện và tạo hiệu ứng bản chiếu f. Quản lý ghi chú. g. Công cụ proofing. h. Bảo mật file. i. Xuất bản trình chiếu. III. Tài liệu học tập 1. Giáo trình Tin đại cương, Tin ứng dụng – Khoa Công nghệ thông tin. 2. Tài liệu tham khảo chuẩn MOS. IV. Tiêu chuẩn đánh giá: Thi thực hành trên máy vi tính V. Thang điểm: 10/10 (điểm đạt 5.5/10) VI. Nội dung chi tiết học phần PHẦN I: MICROSOFT WORD 1.1. Chế độ xem văn bản (View DocumentView/Show) 1.2. Các thiết lập cơ bản (File Option Proofing/Save/Advanced) Kiểm lỗi chính tả (Proofing) Đường dẫn lưu trữ (Save) Đơn vị thước (Advanced) 1.3. Thiết lập kiểu chữ (Home Font) Chƣơng 2: Một số thao tác cơ bản 2.1. Tạo văn bản mới (File New) Văn bản trống (Blank) Văn bản từ mẫu (Templates) 2.2. Lưu trữ văn bản (File Save/Save as) Lưu mới văn bản Thiết lập mật khẩu lưu trữ (Tools General Options) 2.3. Mở văn bản 2.4. Một số thao tác cơ bản Chọn chữ, chọn dòng (Shift Select) Sao chép và di chuyển nội dung (Copy/Move/Paste) Thiết lập trình gõ tiếng Việt Unikey/VietKey Chƣơng 3: Định dạng nội dung văn bản 3.1. Kiểu chữ, canh lề, canh dòng (Home Paragraph/Font, Ruler Indent) 3.2. Chia cột (Page Layout Columns) 3.3. Chữ to đầu đoạn văn (Insert Drop Cap) 3.4. Ký tự và số đầu dòng (Home Bullets/Numbering) 3.5. Thước Tab (Home Paragraph Tab) 3.6. Bảng biểu (Insert Table Merge/Cell alignment/border/shading/auto fix) 2

  4 Hàm Or Hàm Not 2.5. Hàm điều kiện If Hàm if đơn Hàm if lồng nhau 2.6. Hàm tìm kiếm Hàm vlookup, hlookup Hàm index Hàm match 2.7. Hàm cơ sở dữ liệu Hàm dmin, dmax Hàm dsum, dcount, dcounta, daverage Chƣơng 3: Lọc dữ liệu 3.1. Lọc tự động (Data Filter) Chọn dữ liệu trực tiếp (Select) Chọn dữ liệu theo điều kiện (Number/Text Filters Custom AutoFilters) 3.2. Lọc nâng cao (Data Advanced) Bảng điều kiện Hộp thoại lọc nâng cao (Advanced Filter) Chƣơng 4: Sắp xếp, thống kê số liệu và biểu diễn đồ thị 4.1. Sắp xếp dữ liệu (Data Sort) 4.2. Thống kê dữ liệu bằng công cụ SubTotal (Data Subtotal) 4.3. T ng h p dữ liệu bằng công cụ Consolidate (Data Consolidate) 4.4. Thống kê dữ liệu bằng công cụ PivotTable (Insert PivotTable) 4.5. Biểu diễn đồ thị (Insert Charts) Chèn đồ thị Định dạng các thành phần Chƣơng 5: Định dạng và in ấn 5.1. Định dạng bảng tính (Format Cells) Định dạng Number Định dạng Alignment Định dạng Font Định dạng Border Định dạng Fill 5.2. In ấn Định dạng in ấn (Page Layout – Margins/Orientation/Size/Background/Title/Scale) Thực hiện in ấn (File Print) Chƣơng 6: Tổ chức bảng tính 6.1. Cá nhân hóa môi trường làm việc 6.2. Khởi tạo dữ liệu 6.3. Làm việc với liên kết 6.4. Sử dụng Sparklines 6.5. Chia sẽ bảng tính 6.6. Quản lý các chú thích 6.7. Định dạng có điều kiện 4

  5 PHẦN III: MICROSOFT POWERPOINT 1.1. Giao diện 1.2. Mở mới và lưu trữ bản chiếu Chƣơng 2: Soạn thảo nội dung bản chiếu 2.1. Quản lý tập Slide trên Slide Bar 2.2. Soạn thảo nội dung trên Slide Phần tiêu đề Phần nội dung Phần Shapes và Picture chèn thêm 2.3. Chèn siêu liên kết (Insert – Hyperlink/Action) Chƣơng 3: Thiết lập hiệu ứng bản chiếu 3.1. Kiểu Slide (Design) 3.2. Kiểu lật trang (Transitions) 3.3. Hiệu ứng nội dung (Animations) Hiệu ứng xuất hiện (Entrace) Hiệu ứng nổi bật (Emphasis) Hiệu ứng biến mất (Exit) Hiệu ứng điều hướng (Motion Path) Phương pháp trình chiếu (Mouse/Timer) Chƣơng 4: Tổ chức và biên tập trình chiếu 4.1. Điều chỉnh khung nhìn 4.2. Cấu hình thanh công cụ Quick Access Toolbar 4.3. Cấu hình và tùy chọn File 4.4. Xây dựng và chỉnh sửa allum ảnh 4.5. Chỉnh sửa nội dung Video và Audio 4.6. Quản lý ghi chú 4.7. Áp dụng công cụ Proofing 4.8. Bảo mật file 4.9. Áp dụng công cụ hỗ tr bài trình chiếu Cài đặt bài trình chiếu Ghi hình lại bài trình chiếu Đà Nẵng, ngày 25 tháng 01 năm 2022 Hiệu Trƣởng Phòng Đào tạo Trung tâm Tin học Duy Tân 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tin Học Ứng Dụng Công Nghệ Nâng Cao
 • Top #1 Thi Chứng Chỉ Ứng Dụng Cntt Cơ Bản Hàng Đầu Tại Hà Nội
 • Nội Dung, Cấu Trúc Bài Thi Chứng Chỉ Cntt Của Trung Tâm
 • Đề Thi Thử Chứng Chỉ Tin Học Cơ Bản Miễn Phí Có Đáp Án 2022
 • Đề Thi Ứng Dụng Công Nghệ Cơ Bản
 • Thông Tin Tuyển Sinh Trường Đại Học Duy Tân Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Dược Hà Nội Năm 2022
 • Quy Định Về Mã Ngành Tuyển Sinh Cao Đẳng Dược Năm 2022
 • Tìm Hiểu Ngành Nghề: Ngành Quản Trị Khách Sạn (Mã Xt: 7810201)
 • Tuyển Sinh Đại Học Giáo Dục
 • Trọn Bộ Bạn Cần Biết!!!
  • Ngành Kỹ thuật phần mềm
  • Mã xét tuyển: 7480103
  • Chuyên ngành:

   + Công nghệ phần mềm (102)

   + Trí tuệ nhân tạo (121)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành An toàn thông tin
  • Mã xét tuyển: 7480202
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật mạng (101)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Hệ thống thông tin quản lý
  • Mã xét tuyển: 7340405
  • Chuyên ngành: Hệ thống thông tin quản lý chuẩn CMU (410)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Thiết kế đồ họa
  • Mã xét tuyển: 7210403
  • Chuyên ngành: Thiết kế đồ họa (111)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, D01, V01

   + Xét học bạ: A00, C02, D01, V01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Thiết kế thời trang
  • Mã xét tuyển: 7210404
  • Chuyên ngành: Thiết kế thời trang (119)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, D01, V01

   + Xét học bạ: A00, C02, D01, V01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
  • Mã xét tuyển: 7510301
  • Chuyên ngành:

   + Điện tự động (110)

   + Hệ thống nhúng (114)

   + Điện tử – Viễn thông (109)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô
  • Mã xét tuyển: 7510205
  • Chuyên ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô (117)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa
  • Mã xét tuyển: 7520216
  • Chuyên ngành: Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (118)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Quản trị kinh doanh
  • Mã xét tuyển: 7340101
  • Chuyên ngành:

   + Quản trị kinh doanh tổng hợp (400)

   + Quản trị kinh doanh Marketing (401)

   + Ngoại thương (Quản trị kinh doanh quốc tế) (411)

   + Kinh doanh thương mại (412)

   + Quản trị kinh doanh bất động sản (415)

   + Quản trị nhân lực (417)

   + Quản trị hành chính văn phòng (418)

   + Kinh doanh số (421)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Tài chính – Ngân hàng
  • Mã xét tuyển: 7340201
  • Chuyên ngành:

   + Tài chính doanh nghiệp (403)

   + Ngân hàng (404)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Kế toán
  • Mã xét tuyển: 7340301
  • Chuyên ngành:

   + Kế toán Kiểm toán (405)

   + Kế toán doanh nghiệp (406)

   + Kế toán Nhà nước (409)

   + Thuế và Tư vấn thuế (419)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Kỹ thuật xây dựng
  • Mã xét tuyển: 7580201
  • Chuyên ngành: Xây dựng dân dụng và công nghiệp (105)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng
  • Mã xét tuyển: 7510102
  • Chuyên ngành: Công nghệ Quản lý xây dựng (206)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông
  • Mã xét tuyển: 7580205
  • Chuyên ngành: Xây dựng cầu đường (106)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, C01, D01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Công nghệ kỹ thuật môi trường
  • Mã xét tuyển: 7510406
  • Chuyên ngành: Công nghệ và Kỹ thuật môi trường (301)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, B00, C02

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, B00

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Công nghệ thực phẩm
  • Mã xét tuyển: 7540101
  • Chuyên ngành: Công nghệ thực phẩm (306)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, B00, C01

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, B00

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Quản lý tài nguyên và Môi trường
  • Mã xét tuyển: 7850101
  • Chuyên ngành:

   + Quản lý Tài nguyên và Môi trường (307)

   + Quản lý Tài nguyên Du lịch (414)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, B00, C15

   + Xét học bạ: A00, C01, C02, B00

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
  • Mã xét tuyển: 7810201
  • Chuyên ngành:

   + Quản trị du lịch và lữ hành (408)

   + Quản trị sự kiện và giải trí (413)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, C00, C15, D01

   + Xét học bạ: A00, A01, C00, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống
  • Mã xét tuyển: 7810202
  • Chuyên ngành: Quản trị du lịch và nhà hàng chuẩn PSU (409)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, C00, C15, D01

   + Xét học bạ: A00, A01, C00, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Điều dưỡng
  • Mã xét tuyển: 7720301
  • Chuyên ngành: Điều dưỡng đa khoa (302)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, B00, B03

   + Xét học bạ: A00, B00, B03, C02

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Dược
  • Mã xét tuyển: 7720201
  • Chuyên ngành: Dược sỹ (303)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, B00, B03

   + Xét học bạ: A00, B00, B03, C02

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Y khoa
  • Mã xét tuyển: 7720101
  • Chuyên ngành: Bác sĩ Đa khoa (305)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A16, B00, D08, D90

   + Xét học bạ: A00, A02, B00, D08

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Răng – Hàm – Mặt
  • Mã xét tuyển: 7720501
  • Chuyên ngành: Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, A16, B00, D90

   + Xét học bạ: A00, A02, B00, D08

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Văn học
  • Mã xét tuyển: 7729030
  • Chuyên ngành: Văn Báo chí (601)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: C00, C04, C15, D01

   + Xét học bạ: C00, C03, C04, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Việt Nam học
  • Mã xét tuyển: 7310630
  • Chuyên ngành: Văn hóa du lịch (605)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A01, C00, C15, D01

   + Xét học bạ: A01, C00, C01, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Truyền thông đa phương tiện
  • Mã xét tuyển: 7320104
  • Chuyên ngành: Truyền thông đa phương tiện (607)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, C00, C15, D01

   + Xét học bạ: A00, A01, C00, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Quan hệ quốc tế
  • Mã xét tuyển: 7310206
  • Chuyên ngành:

   + Quan hệ quốc tế chương trình tiếng Anh (608)

   + Quan hệ quốc tế chương trình tiếng Nhật (604)

   + Quan hệ quốc tế chương trình tiếng Trung (603)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A01, C00, C15, D01

   + Xét học bạ: A01, C00, C01, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Ngôn ngữ Anh
  • Mã xét tuyển: 7220201
  • Chuyên ngành:

   + Tiếng Anh Biên – Phiên dịch (701)

   + Tiếng Anh du lịch (702)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: D01, D14, D15, D72

   + Xét học bạ: A01, D01, D14, D15

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Ngôn ngữ Trung Quốc
  • Mã xét tuyển: 72202014
  • Chuyên ngành: Tiếng Trung Quốc (703)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: D01, D14, D15, D72

   + Xét học bạ: D01, D09, D14, D15

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc
  • Mã xét tuyển: 7220210
  • Chuyên ngành: Ngôn ngữ Hàn Quốc (705)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: D01, D08, D09, D10

   + Xét học bạ: D01, D08, D09, D10

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Kiến trúc
  • Mã xét tuyển: 7580101
  • Chuyên ngành:

   + Kiến trúc công trình (107)

   + Kiến trúc nội thất (108)

   + Bảo tồn di sản kiến trúc và du lịch (120)

  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: V00, V01, M02, M04

   + Xét học bạ: V00, V01, V02, V06

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Luật kinh tế
  • Mã xét tuyển: 7380107
  • Chuyên ngành: Luật kinh tế (609)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, C00, C15, D01

   + Xét học bạ: A00, A01, C00, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Luật
  • Mã xét tuyển: 7380101
  • Chuyên ngành: Luật học (606)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A00, C00, C15, D01

   + Xét học bạ: A00, A01, C00, D01

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:
  • Ngành Công nghệ sinh học
  • Mã xét tuyển: 7420201
  • Chuyên ngành: Công nghệ sinh học (310)
  • Tổ hợp xét tuyển:

   + Xét kết quả thi THPT: A16, B00, D08, D90

   + Xét học bạ: A02, B00, B03, D08

  • Chỉ tiêu tuyển sinh:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Trường Đại Học Duy Tân Năm 2022
 • Tuyển Sinh Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải 2022
 • Tuyển Sinh Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tphcm 2022
 • Mã Trường, Mã Ngành Đại Học Công Nghệ Đông Á (Eaut) 2022
 • Mã Ngành, Mã Trường Đại Học Bách Khoa Tphcm
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • CẦM ĐỒ TẠI F88
  15 PHÚT DUYỆT
  NHẬN TIỀN NGAY

  VAY TIỀN NHANH
  LÊN ĐẾN 10 TRIỆU
  CHỈ CẦN CMND

  ×