Đề Thi Writing Level 2 Đại Học Duy Tân Có Đáp Án

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội Môn Toán Khối A Năm Học 2000
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mô Phôi Có Đáp Án Update
 • Giáo Trình Mô Phôi Đại Học Y Dược Huế
 • Đề Cương Ôn Tập Lý Sinh
 • Truy Tố 18 Cán Bộ Trong Vụ Lộ Đề Thi Công Chức Tại Tỉnh Phú Yên
 • ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN  WRITING LEVEL 2- ENG 127

  Năm học : 2015-2016

  Thời gian làm bài: 45 phút

  PART I (5 points)

  I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points)

  1, Focusing on/ the exam/ The students/ otherwise/ time/ can’t/ finish/ are/ they/ it

  1 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  2, Explain/ tries to/ The woman/ nevertheless/ understands/ no one/ her.

  2 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

   

  3, In the taxi/ chatting/ She is/ cell phone/ on/ while/ she/ beside/is sitting/ a colleague.

  3 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  4, Glasses/ is/ holding/ the/ man/ The woman/ her/ is/ writing/while.

  4 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  5, will/ buy/ The/ high/ boys/ the/ price/ it/ if/ is/ not.

  5 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 points)

  (Write ONE sentence that is based on a picture)

  1, famous/ so/ come

  1 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

  2, if/ practice/ good

  2 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

  3, look/as if /see

  3 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

   

  4, run/ because/ need

  4 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

  5, though/food/ want

  5 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

   

  PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points)

  Directions: Read the e-mail

  Directions: Complete the response e-mail.

  The response e-mail

  To: John Thompson

  Re: One-bedroom condominium

  (1)…………………………………………

  (2) …………………………………………………. your e-mail about real estate in Lakeville.  (3) ………………………………………………for a one-bedroom condominium. I am new to the area and don’t know much about it. Are there many condominiums available near the center of town? (4) …………………………………………………………………………..if you would send me information about condominiums for sale in Lakeville.

  ……………………………………………….

  (5)………………………………………………………..

  James Lee

  PART III – ESSAY  (3.0 points)

  Choose one of the following thesis statements to develop 3 topic sentences:

  1. In my opinion, employers should not allow workers to listen to music at the office because it is distracting, it hurts teamwork, and it can lead to disagreements.

  Topic sentence 1: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 2: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 3: …………………………………………………………………………………………..

  2. Personally, There are several factors to consider when you choose a university to attend.

  Topic sentence 1: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 2: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 3: …………………………………………………………………………………………..

  ĐÁP ÁN ĐỀ THI WRITING LEVEL 2

  PART I (5 points)

  I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points)

  1. The students are focusing on the exam ; otherwise, they can’t finish it on time.
  2. The woman tries to explain ; neverthless, no one understands her.
  3. She is chatting on cell phone while she is sitting beside a colleague in the taxi.
  4. The woman is holding her glasses while the man is writing.
  5. The boy will buy it if the price is not high.

  II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 point)

  1. This place is famous, so many people come to visit every year.
  2. If the boy practices more, he will be good at playing the piano.
  3. They look as if they saw a ghost.
  4. They are running because they need to go class on time.
  5. Though the food is delicious, the boy doesn’t want to eat.

  PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points)

  1. Dear Mr Thompson,
  2. I received/ I read
  3. I am looking
  4. I would appciate it
  5. Thank you very much./ Sincerely,/ Best wishes,

   

  PART III –ESSAY  (3.0 points)

  Choose one of the following thesis statements to develop 3 topic sentences:

  1.  

  Topic sentence 1: Firstly, listening to music at work is distracting for employees.

  Topic sentence 2: Secondly, listening to music hurts team work.

  Topic sentence 3: Finally, listening to music at work can lead to disagreement.

  1.  

  Topic sentence 1: One thing you must consider is the quality of the unversity’s educational program.

  Topic sentence 2: Another important factor to consider is cost.

  Topic sentence 3: Finally, location is really a main factor that you must consider.

  Có thể bạn chưa biết: Toeic 650 tương đương ielts bao nhiêu  ?

  Lời kết

  Bài viết này hi vọng giúp các bạn tìm hiểu, ôn luyện thêm để chuẩn bị tốt cho kì thi của mình!

  Đề thi writing level 2 Duy Tân 2022- 2022 

  Đề thi writing level 2 đại học duy tân có đáp án

  Đề thi kết thúc môn reading level 4 duy tân

   

  ST81z (Tổng hợp & Edit)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Văn 2013
 • Giới Hạn Đề Thi Văn Thpt Quốc Gia 2022
 • Cảnh Báo Giới Hạn Tác Phẩm Ngữ Văn Cho Kì Thi Quốc Gia!
 • Bài Tập Toán Lớp 7 Theo Chuyên Đề Violet Toán 7, Bài Tập Toán Lớp 4 Violet
 • Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì I – Năm Học 2022
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2022
 • Đại Học Y Dược Tp Hcm Và Tuyển Sinh Cần Biết
 • Thông Báo: Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Khóa 23 (2013
 • Tuyển Sinh Ftu Đại Học Ngoại Thương 2022: 5 Phương Án Mới
 • Tuyển Sinh Cao Học Năm 2014
 • Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022

  Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

  1. Chuyên ngành tuyển sinh

  – Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.01.02

  – Kế toán Mã ngành:60.34.03.01

  – Khoa học máy tính Mã ngành: 60.48.01.01

  – Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Mã ngành: 60.58.02.08

  2. Hình thức và thời gian đào tạo

  – Hình thức đào tạo tập trung.

  – Thời gian đào tạo là 2 năm, học ngoài giờ hành chính.

  3. Môn thi tuyển sinhGhi chú:

  Thí sinh có trình độ tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

  a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

  b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

  c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

  a. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

  c. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

  4.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

  – Các đối tượng tuyển sinh có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.

  – Đối với thí sinh thuộc các chuyên ngành khác dự thi ngành Quản trị kinh doanh phải tích lũy kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 02 năm trước khi đăng ký dự thi.

  5. Đối tượng và chính sách ưu tiên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

  5.1. Đối tượng ưu tiên

  a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

  b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

  c) Con liệt sĩ;

  d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

  đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại mục a);

  e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

  5.2. Mức ưu tiên

  Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

  6. Hồ sơ dự tuyển:

  – Thời gian phát hành: Từ ngày 04/08/2016 đến ngày 21/11/2016

  – Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm tuyển sinh, Đại học Duy Tân (254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng).

  – Lệ phí ôn tập và lệ phí dự thi cao học: 1.250.000 đồng (đóng khi nộp hồ sơ)

  7. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh

  – Thời gian nhận hồ sơ:

  + Từ ngày ra thông báo đến ngày 21/11/2016 (buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00 – 17h00).

  + Đối với thí sinh trái ngành đăng ký dự thi Quản trị kinh doanh, hạn cuối nộp hồ sơ là 01/10/2016.

  – Học chuyển đổi và ôn thi: Từ 03/10/2016-11/12/2016.

  – Thi tuyển sinh cao học: Ngày 17-18 tháng 12 năm 2022.

  8. Liên hệ

  – Trung tâm tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  – Khoa Sau đại học, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  – Điện thoại: (0511)-3653561-3650403- 3652608

  – Hotline: 0905294390-0905294391-090515554

  – Website : http://tuyensinh.duytan.edu.vn; http://sdh.duytan.edu.vn

  Thu Cúc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Tài Chính Ngân Hàng
 • Tuyển Sinh Cao Học Tài Chính Ngân Hàng
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 • Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm Học 2022
 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Năm 2022
 • Đề Thi Ielts Writing Task 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Chữa Đề Ielts Writing Task 2 Ngày 28/11/2020
 • Giải Đề Thi Thật Writing Task 2 Ngày 28/11/2020
 • Giải Đề Ielts Writing Task 1 Và Task 2 Ngày 09/01/2021
 • Chữa Đề Ielts Writing Task 2 Ngày 09/01/2021
 • Đề Thi Ielts Writing Task 1 & Task 2 2022
 • Question: Government should make laws about people’s nutrition and food choice. Other argue that is their choice. Discuss both views and give your opinion.

  Many people believe that there should be laws to restrict (limit) the consumption of certain types of food. Others, however, argue that people should be able to make their own decision as to what food they can eat. Although people should have freedom for most of their food-related pferences, I opine with the former viewpoint that under certain circumstances, governmental intervention is necessary.

  Many people assert that they should have the freedom to enjoy any kind of diet. Different food has a negative or positive impact on consumers ‘well-being, but this does not mean the government can use its authority to interfere with people’s decision making for fear that they make the wrong choice. Educating people about healthy diets could be a better alternative. Moreover, healthy foods or not are seen differently since people have various eating pferences and financial situations’. In other words, it depends on one’s lifestyle and conditions to pursue their personal level of healthiness. Rigorous bans on all unhealthy foods would consequentially disrupt (affect negatively) people’s lives on the account of the fact (because of) that they ought to adjust their eating habits, which is undesirable sometimes.

  However, strict laws should be imposed on the food manufacturing industry before food products reach consumers. Food safety regulations are in place to ensure that all ingredients in food products do not contain hazardous substances that may pose threats to people’s health. Such laws also guarantee that food manufacturers provide transparent information on sources, nutrition contents, and possible health risks. Furthermore, many countries prohibit (ban) making food from wild animals for fear of communicable diseases or pservation efforts. Such prohibitions benefit society as a whole and so should not be controversial.

  In conclusion, while it is certainly the case that consumers should be able to purchase a variety of edible (eatable) products, I deem that the government needs to ensure that life-threatening food items cannot make their way to people’s shopping bags. Food made from endangered species should be inhibited (banned) from consumption as well.

   LINGO CONNECTOR 

  195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p17, Q. Bình Thạnh.

  Hotline: 0287 303 8596

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Bài Ielts Writing Dạng Map
 • Giải Đề Thi Thật Writing Task 1 Ngày 04/03/2021
 • Ielts 6.0 Có Khó Như Mọi Người Đồn Thổi?
 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2022 – Ielts Writing Recent Actual Test
 • Ielts Writing Recent Actual Test 2022 – Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2022
 • Giải Đề Thi Thật Ielts Writing Task 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Download Ielts Trainer Pdf Bản Đẹp
 • Review 2 Cuốn Cambridge Ielts Trainer
 • Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Có Đáp Án Tham Khảo 2
 • Truyện: Em Dám Nói Em Không Tính Phúc
 • Đáp Án Câu Hỏi Tự Luận Modul 2 Thcs Môn Toán
 • Some primary driving forces are leading to the unpopularity of classical music engagements among young people. Firstly, concerts in their traditional format are too long to suit the listening pferences of younger generations. The younger audience finds it difficult to relate to this sort of music since their music usually is about three or four minutes long. Secondly, the ticket prices of classical concerts are not affordable for young beholders. They are mainly students or fresh graduates who are generally struggling to make ends meet, so paying a large sum of money for classical music live performances seem to be financially wasteful.

  Although classical music is not reachable or interested by younger audiences, I still argue that it can bring many merits. In the first place, this kind of music has its power in enriching young inpiduals’ mental life. Listening to this music can stimulate their creativeness and help them to escape from stress. For many, going to classical orchestras can bring them a sense of relaxation after hours of stressful work. Besides, being able to play a piece of classical music gives young people a sense of accomplishment and can boost their overall confidence. Also, it has been proven that classical music rhythms can stimulate people’s emotional and cognitive abilities, which is then beneficial to their brain’ development.

  In short, the length of classical works and costs are the main grounds why not many young people have paid attention to classical music. Though many believe classical music is a dying art form, I deem that this music type is a necessary part of youngsters’ lives for the aforementioned benefits.

  Chú thích từ vựng:

  • classical music concert halls (noun phrase): phòng hòa nhạc cổ điển
  • to engage in (v): tham gia vào
  • driving forces (noun phrase): động lực thúc đẩy
  • traditional format (noun phrase): định dạng truyền thống
  • listening pferences (noun phrase): sở thích/gu nghe nhạc
  • a live performance (n): biểu diễn trực tiếp
  • to stimulate (v): kích thích
  • creativeness (n): sự sáng tạo
  • an classical orchestra (n): dàn nhạc cổ điển
  • cognitive (adj): nhận thức
  • classical works (noun phrase): tác phẩm cổ điển
  • a dying art form (noun phrase): loại hình nghệ thuật sắp biến mất

  GIẢI ĐỀ THI THẬT IELTS WRITING TASK 2 ngày 5/12/2020 – TOPIC SHOPPINGĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 14/11/2020ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 24/10/2020ĐỀ THI IELTS WRITING TASK 2 NGÀY 5/9/2020

  LINGO CONNECTOR

  ĐC: 195/14 Xô Viết Nghệ Tĩnh, p17, Q. Bình Thạnh.

  ☎ Hotline: 0287 303 8596

  Website: https://lingoconnector.edu.vn

  #lingoconnector #studyenglish #ieltsgeneral #tiếng_anh_cho_người_định_cư #luyện_thi_ielts

  --- Bài cũ hơn ---

 • Khởi Động Cuộc Thi “atgt Cho Nụ Cười Ngày Mai”
 • Đáp Án Đề Thi Hsk 3
 • Đáp Án Trò Chơi Brain Out Đáp Án Trò Chơi Brain Out
 • Topdataps: Đáp Án Câu Hỏi Cho Heo Đi Học Trong Heo Đất Momo ( Cập Nhật Hàng Ngày )
 • Đáp Án Brain Test 2 Đầy Đủ (Liên Tục Cập Nhật)
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Lien Thong 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Năm 2022
 • Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Tại Đại Học Duy Tân
 • Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ
 • Đào Tạo Tuyển Sinh Ngành Cơ Điện Tử
 • I. ĐIỀU KIỆN DỰ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

  1. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng chính quy tập trung, đăng ký dự thi liên thông đại học vào cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

  2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

  3.1 Bậc liên thông từ trung cấp lên liên thông đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được dự tuyển.

  – Thí sinh tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi liên thông cao đẳng ngay sau khi tốt nghiệp

  – Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

  Ghi chú: Những ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi không đảm bảo số lượng để mở lớp trường sẽ không tổ chức thi, đồng thời cho phép thí sinh chuyển sang ngành khác trong cùng khối ngành nếu thí sinh có nguyện vọng hoặc hoàn trả lại hồ sơ (thí sinh nhận tại phòng đào tạo – tầng 2 – 209 Phan Thanh – Đà Nẵng) trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức thi.

  4. Chính sách ưu tiên thi lien thong cao dang lên lien thong dai hoc

  – Cộng 0.5 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại giỏi

  – Cộng 1.0 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại xuất sắc

  Trường đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đai học năm 2012( hệ chính quy)

  III. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy tập trung.

  IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GỒM CÓ:

  1. Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm 2012 (Giấy chứng nhận phải có xếp loại kết quả học tập, có số quyết định công nhận tốt nghiệp).

  1. Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông lên đại học (theo mẫu).

  3. Giấy chứng nhận của cơ quan nơi công tác về thời gian làm việc nếu tốt nghiệp loại trung bình.

  4. Hai bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh đăng ký dự thi.

  5. 03 ảnh màu cỡ 3×4, có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu đăng ký dự thi)

  6. Lệ phí đăng ký dự thi.

  V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

  – Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2012.

  – Ôn tập kiến thức: Từ ngày 10/06/2012 đến ngày 17/06/2012.

  – Thi tuyển sinh: Vào ngày 23 và ngày 24 tháng 6 năm 2012.

  – Lệ phí ôn thi + tài liệu + phí thi tuyển: 400.000đồng ( Bốn trăm ngàn đồng chẵn)

  Mọi thông tin về tuyển sinh liên thông có thể tìm hiểu chi tiết tại Website:http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc trực tiếp liên hệ Ban Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Duy Tân – 182 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng, điện thoại: (0511)3.650.403 – 3.827.111 – 3.653561 – 2.243.775, Fax: (0511)3.650.443

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Đã Biết Gì Về Hệ Thống Đào Tạo Khoa Y Tại Trường Đại Học Duy Tân?
 • Ngành Y Nha Khoa Đại Học Duy Tân 2022
 • Nở Rộ Sai Phạm Về ‘ Đào Tạo Y Khoa , Dược Khoa Tại Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng’
 • Vụ Trưởng Đoàn Tuyển Sinh Của Đh Duy Tân Viết Thư Nặc Danh Bêu Xấu Các Trường: Luật Sư Nói Gì?
 • Những Điều Cần Biết Tuyển Sinh Đại Học Và Cao Đẳng
 • Ngành Y Nha Khoa Đại Học Duy Tân 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bạn Đã Biết Gì Về Hệ Thống Đào Tạo Khoa Y Tại Trường Đại Học Duy Tân?
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Lien Thong 2012
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Năm 2022
 • Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Tại Đại Học Duy Tân
 • Cùng với nhu cầu và sự phát triển của cuộc sống hiện đại, nhu cầu chăm sóc răng miệng ngày càng được chú trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ngành Bác sĩ Nha khoa (hay Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt) ngày càng phát triển và có nhiều tiềm năng. Nhận thấy nhanh chóng và nắm bắt kịp thời thị hiếu của xã hội, từ năm 2022 Đại học Duy Tân đã chính thức tuyển sinh ngành học cực “hot” này.

  Tuy chỉ mới ra đời được hơn 2 năm song, ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân đã thu hút được một lượng lớn thí sinh điểm cao đăng ký theo học. Mùa tuyển sinh 2022 đã mở ra, vậy bạn cần biết những điều gì trước khi đăng ký ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Đại học Duy Tân.

  Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế

  Tuy chỉ mới ra đời gần đây, nhưng chính điều đó đã khiến cho ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt dễ dàng thừa hưởng được những kinh nghiệm cũng như có sự chuẩn bị chu đáo hơn về mặt cơ sở vật chất hay hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, trang thiết bị thực hành đẳng cấp được nhập khẩu trực tiếp từ các cơ sở sản xuất uy tín trong và ngoài nước.

  Không dừng lại ở đó, với phương châm: “Bản lĩnh Việt Nam – Đổi mới, Sáng tạo, Vươn tới những tầm cao!” Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác và tham khảo giáo trình giảng dạy của nhiều trường ĐH đào tạo Y khoa uy tín, trong số đó phải kể đến 2 đối tác trường y lớn ở Mỹ:

  • ĐH Illinois ở Chicago (UIC) – trường có hệ thống chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất Mỹ, và
  • ĐH Pittsburgh (UPitt) – xếp thứ 7 trong Top 15 trường có nghiên cứu Y khoa hàng đầu của Mỹ.

  Tự hào với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao: 3 Giáo sư, 9 Phó Giáo sư, 15 Tiến sĩ, 2 Nghiên cứu sinh, 27 Thạc sĩ, và 28 Cao học, cùng 10 Bác sĩ/Dược sĩ Chuyên khoa I và II… các bạn tân sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tại Đại học Duy Tân sẽ được tiếp thu những kiến thức mới nhất hiện nay trong khối ngành Y học sức khỏe nói chung và chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt nói riêng.

  Sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân sẽ được học gì?

  Luôn cố gắng mang đến một chương trình học lý thuyết đi đôi với thực hành, sinh viên khi theo học ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân luôn được tạo điều kiện để vừa nâng cao tay nghề chuyên môn vừa phát triển những kỹ năng mềm cần thiết.

  Ngoài ra, các bạn sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân còn phải nắm vững những kiến thức về:

  – Cấu tạo, chức năng và hoạt động của hệ nhai trong cơ thể người;

  – Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, và nghiên cứu khoa học Răng-Hàm-Mặt;

  – Chẩn đoán và xử lý những bệnh Răng-Hàm-Mặt thông thường như: sâu răng, nha chu, viêm nhiễm răng miệng;

  – Chẩn đoán và tiền xử lý một số bệnh Răng-Hàm-Mặt như: lệch lạc răng, mất răng, ung thư, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm chấn thương hàm mặt;

  – Xử lý được các trường hợp cấp cứu Răng-Hàm-Mặt như: chảy máu sau nhổ răng, viêm tủy răng, gãy xương hàm;

  – Kết hợp các phương pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh Răng-Hàm-Mặt,

  Hệ thống phòng thực hành “trong mơ”

  Chính vì mục tiêu “học đi đôi với hành” nhất là đối với nhóm ngành Khoa học Sức khỏe việc nắm chắc kỹ năng thực hành thực tế và lâm sàng là hết sức quan trọng. Nhận ra tầm quan trọng đó trường Đại học Duy Tân luôn cố gắng đổi mới liên tục, xây dựng hệ thống 18 phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại:

  • Phòng Thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh,
  • Phòng Thực hành Sinh lý Bệnh-Miễn dịch,
  • Phòng Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng,
  • Phòng Thực hành Điều dưỡng,
  • Trung tâm Mô phỏng Y khoa MedSim (với sự huấn luyện và hỗ trợ của Đại học Pittsburgh)

  Đặc biệt, ĐH Duy Tân còn xây dựng Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (Center of Visualization & Simulation – CVS) nhằm phát triển các Ứng dụng Mô phỏng Thực tại Ảo 3D, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy Y học.

  Với điều kiện học tập được trang bị đầy đủ “từ A tới Z”, các bạn sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tại ĐH Duy Tân không chỉ có cơ hội kiếm ngay được việc ngay sau khi tốt nghiệp mà còn với một mức lương hấp dẫn có thể lên tới trên 20 triệu đồng/tháng.

  Những giải thưởng mà Đại học Duy Tân đã đạt được

  Từ ứng dụng “Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe” của trung tâm đã nhận được những giải thưởng danh giá như:

  – giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2022,

  – giải Bạc tại ASEAN ICT Awards 2022, và

  – giải “Tri thức Trẻ vì Giáo dục” năm 2022.

  Những nhóm ngành được xét tuyển năm 2022

  Năm 2022, Đại học Duy Tân tiếp tục tuyển sinh ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt với mà ngành là 7720501 và mã chuyên ngành là 304. Đối với ngành này, Đại học Duy Tân thực hiện xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp môn sau để xét tuyển:

  1.Toán, Lý, Hóa (A00)

  2.Toán, KHTN, Văn (A16)

  3.Toán, Hóa, Sinh (B00)

  4.Toán, KHTN, Anh (D90)

  Khác với những năm trước, mùa tuyển sinh 2022 vì muốn tạo thêm điều kiện trúng tuyển cho các sĩ tử, ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Đại học Duy Tân đã quyết định cho phép ngành này xét tuyển học bạ với yêu cầu tốt nghiệp THPT xếp loại Giỏi trở lên và các tổ hợp môn xét tuyển:

  1.Toán, Lý, Hóa (A00)

  2.Toán, Hóa, Sinh (B00)

  3.Toán, Lý, Sinh (A02)

  4.Văn, Sinh, Anh (D08)

  Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng)

  Cơ hội việc làm đa dạng- thu nhập ổn định

  Hiện nay, nhu cầu về khám chữa bệnh và chăm sóc cũng như thẩm mỹ răng miệng của người dân ngày càng cao, trong khi đó nguồn lực về Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt đang thiếu hụt, các Phòng khám Răng-Hàm-Miệng chất lượng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn ngay sau khi tốt nghiệp cho sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt. Có thể kể đến như, làm việc tại các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, khám chữa bệnh tại các phòng khám và các khoa Răng hàm mặt của các bệnh viện Trung ương và địa phương,… và đặc biệt là có thể quản lý hoặc mở những phòng khám Răng-Hàm-Mặt phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nở Rộ Sai Phạm Về ‘ Đào Tạo Y Khoa , Dược Khoa Tại Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng’
 • Vụ Trưởng Đoàn Tuyển Sinh Của Đh Duy Tân Viết Thư Nặc Danh Bêu Xấu Các Trường: Luật Sư Nói Gì?
 • Những Điều Cần Biết Tuyển Sinh Đại Học Và Cao Đẳng
 • Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Đại Học Luật Tại An Giang
 • Cần Biết: Quy Chế Tuyển Sinh Vào Công An Năm Nay
 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing Task 2

  --- Bài mới hơn ---

 • “nằm Lòng” Bí Quyết Tính Điểm Ielts Chuẩn Nhất Chỉ Trong 10 Phút
 • Ielts Là Gì? Hé Lộ Bí Quyết Làm Thế Nào Để Bài Thi Ielts Đạt Điểm Cao
 • Trọn Bộ Tài Liệu Luyện Thi Ielts Reading Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Cơ Bản Về Dạng Đề Thi Ielts
 • Tổng Hợp 50 Bộ Đề Thi Ielts Speaking
 • Practice makes perfect!!! Vậy tại sao bạn không ghim ngay đề thi “thật” để luyện tập ngay nhỉ? Đừng lo! IBEST đã giúp bạn tổng hợp đề thi IELTS Writing Task 2 của năm 2022 rồi đây!

  Some people think that it is more beneficial to take part in sports which are played in teams, like football, while other people think that taking part in inpidual sports, like tennis or swimming, is better. Discuss both views and give your own opinion.

  13/1/2018

  People living in large cities today face many problems in their everyday life. What are these problems? Should governments encourage people to move to smaller regional towns?

  18/1/2018

  Maintaining public libraries is a waste of money since computer technology can replace their functions. Do you agree or disagree?

  20/1/2018

  1/2/2018

  Scientific research should be carried out and controlled by governments rather than private companies. Do you agree or disagree?

  3/2/2018

  10/2/2018

  The tradition that family gets together to eat meals is disappearing. What are the reasons? What are the impacts?

  24/2/2018

  Nowadays, some employers think that formal academic qualifications are more important than life experience or personal qualities when they look for new employees. Why is it the case? Is it a positive or negative development?

  3/3/2018

  Some people think that newly built houses should follow the style of old houses in local areas. Others think that people should have the freedom to build houses of their own style. Discuss both these views and give your own opinion.

  10/3/2018

  When designing a building, the most important factor is the intended use of the building rather than its outward appearance. To what extent do you agree or disagree?

  15/3/2018

  Some people believe that it is more important to teach children the literature of their own country than other countries. Do you agree or disagree?

  24/3/2018

  Museums and art galleries should concentrate on works that show history and culture of their own country rather than works of the other parts in the world. To what extent do you agree or disagree?

  7/4/2018

  Some people think the government funding should not be used for supporting art and culture, while others think supporting cultural activities may be beneficial for the population and the culture. Discuss both these views and give your own opinion.

  14/4/2018

  21/4/2018

  Organized tour to remote areas and community is increasingly popular. Is it a positive or negative development for the local people and the environment?

  26/4/2018

  It is more important to spend public money promoting a healthy lifestyle in order to pvent illness than to spend it on the treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?

  5/5/2018

  These days people in some countries are living in a “throw-away” society which means people use things in a short time then throw them away. Causes and problems.

  12/5/2018

  Some people think that a huge amount of time and money is spent on the protection of wild animals and that this money could be better spent on the human population. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

  19/5/2018

  The range of technology available to people is increasing the gap between the rich and the poor. Others think it has an opposite effect. Discuss both views and give your opinions.

  24/5/2018

  The media should include more stories which report good news. To what extent do you agree or disagree?

  2/6/2018

  Nowadays, international tourism is the biggest industry in the world. Unfortunately, international tourism creates tension rather than understanding between people from different cultures. To what extent do you agree or disagree with this opinion?

  9/6/2018

  Traffic and housing problems could be solved by moving large companies, factories and their employees to the countryside. Do you agree or disagree?

  23/6/2018

  30/6/2018

  Large shopping malls are replacing small shops. Do you think it is a positive or negative development?

  7/7/2018

  Many people say that universities should only offer places to young students with the highest marks, others say they should accept people of all ages, even if they did not do well at school. Discuss both views and give your own opinion.

  19/7/2018

  Education for young people is important in many countries. However, some people think that the government should spend more money on education in the adult population who cannot read and write. To what extent do you agree or disagree?

  21/7/2018

  28/7/2018

  Some people say that economic growth is the only way to end hunger and poverty, while others say that economic growth is damaging the environment so it should be stopped. Discuss both views and give your opinion.

  2/8/2018

  11/8/2018

  It is a natural process for animal species to become extinct (e.g. Dinosaur, dodos …) There is no reason why people should try to pvent this from happening. Do you agree or disagree?

  18/8/2018

  In the modern world, it is possible to shop, work and communicate with people via the internet and live without any face-to-face contact with others. Is it a positive or negative development?

  25/8/2018

  For schoolchildren, their teachers have more influence on their intelligence and social development than their parents. To what extent do you agree or disagree?

  8/9/2018

  Given the high unemployment rate, it is recommended that the government only provide primary education and no secondary education. What do you think?

  13/09/2018

  Some people think that the most important thing about being rich is it gives a person the opportunity to help other people. Do you agree or disagree?

  15/09/2018.

  Most of the world’s problems are caused by overpopulation. Do you agree or disagree?

  18/09/2018

  Competitiveness is a positive quality for people in most societies. How does competitiveness affect inpiduals? Is it a positive or negative trend?

  29/09/2018

  11/10/2018

  Inpiduals can do nothing to improve the environment; only governments and large companies can make a difference. To what extent do you agree or disagree?

  13/10/2018

  Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places?

  20/10/2018

  In recent years, the family structure has changed, as well as family roles. What are the changes occurring? Do you think these changes are positive or negative?

  27/10/2018

  Sport is becoming a business with high income for professionals and more companies have involved in financial and in other ways. it is a positive or negative development?

  1/11/2018

  Cycling is a healthier and environmentally friendly form of transport. Nevertheless, cycling is getting less popular. What are the reasons for this trend? What can be done to make cycling more popular?

  3/11/2018

  There are more workers to work from home and more students to study from home. This is because computer technology is more and more easily accessible and cheaper. Do you think it is a positive or negative development?

  10/11/2018

  Some people think governments should spend money on faster means of public transport. However, others think money should be spent on other priorities (eg cost, environment)

  17/11/2018

  Nowadays, there is a trend that reports of media focus on problems and emergencies rather than a positive development. Some people think it is harmful to inpiduals and society. To what extent do you agree or disagree

  Các khóa tiếng Anh giao tiếp tổng quát Các khóa IELTS Các khóa TOEIC

  --- Bài cũ hơn ---

 • Top 10 Đề Thi Ielts Writing Task 2 Khó Nhất Năm 2022
 • Giải Đề Thi Thật Ielts Writing Task 1 & 2
 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing Năm 2022
 • Cấu Trúc Đề Thi Ielts 2022 Cập Nhật
 • Nắm Chắc Cấu Trúc Bài Thi Ielts Academic Reading
 • Thông Báo Điểm Chuẩn Vào Đại Học Duy Tân

  --- Bài mới hơn ---

 • Ftu Là Trường Nào? Giải Mã Cơn Sốt Ftu Chưa Bao Giờ Giảm Sức Hút
 • Các Ngành Tuyển Sinh Hệ Cao Đẳng Chính Quy Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông (*)
 • Thông Báo Tiếp Tục Nhận Hồ Sơ Xét Tuyển Học Bạ Đợt 1 Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022
 • Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2022
 • Mã Trường Đại Học Fpt Và Phương Án Tuyển Sinh Năm 2022
 • THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀO ĐẠI HỌC MÃ TRƯỜNG: DDT, CHỈ TIÊU: 5.500

  Hotline: 1900.966.900 – 0905.294.390 – 0905.294.391

  Điện thoại: (0236) 3653561 – 3650403 – 3827111; Fax: (0236) 3650443

  I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

  II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện phương thức xét tuyển sau:

  năm 2022 vào 1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.

  Điểm Ưu tiên: – Điểm cộng theo Khu vực: khu vực 1: +1.5 điểm; khu vực 2NT: +1 điểm; khu vực 2: +0.5 điểm – Điểm cộng theo Đối tượng: đối tượng 1-4: +2 điểm; đối tượng 5-7: +1 điểm

  2.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (Học bạ) lớp 12 vào TẤT CẢcác ngành, ngoại trừ ngành Dược và Bác sĩ Đa Khoa)

  + Thí sinh phải + Ngành Kiến trúc tổng điểm 2 môn xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên. Ghi chú: – Môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước hoặc sử dụng kết quả thi tại trường ĐH Duy Tân. – Thí sinh Xét tuyển theo hệ Liên thông, điểm Xét tuyển bằng điểm Xét tuyển các Ngành đào tạo bậc Đại học Chính quy. III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN HỌC XÉT TUYỂN 1. Chương trình đào tạo trong nước 2. Chương trình hợp tác Quốc tế (Chương trình Tiên tiến & Quốc tế) Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét 3. Chương trình Liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: Du học & Du học tại chỗ IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Tốt nghiệp THPT và có kết quả tổng điểm trung bình các môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độđ ại học.

  -Hồ sơ Xét tuyển theo Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia gồm: Phiếu Đăng ký Xét tuyển (ĐKXT) tải tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc , Bản sao Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT, 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh, Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

  V. THỜI GIAN & ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN 1.Thời gian

  -Hồ sơ Xét tuyển theo Học bạ THPT gồm: bản sao Học bạ THPT, Đơn Xét tuyển bằng Học bạ tải tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc .

  a.Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTquốc gia:

  Theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  2.Địa chỉ nộp hồ sơ Xét tuyển:

  b.Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo Học bạ:

  Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê,Thành phố Đà Nẵng. Hotline: 1900.966.900 – 0905.294.390 – 0905.294.391 Điện thoại: (0236) 3653561, 3827111, 3650403 VI. THỜI GIAN NHẬP HỌC

  Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

  VII. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

  Thông báo cụ thể trong giấy báo trúng tuyển của thí sinh (Áp dụng cho mỗi đợt xét tuyển)

  VIII. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG& CHỖ TRỌ

  Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực, theo đối tượng và thực hiện chính sách tuyển thẳng đươc quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

  -Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 26 điểm trở lên.

  -Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Dược sĩ Đại học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

  -Học bổng Chương trình tiên tiến và quốc tế

  -Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ, các chương trình tiên tiến & quốc tế) có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

  +Học bổng TOÀN PHẦN (100% học phí toàn khóa học) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 20 điểm trở lên

  Học bổng có giá trị bằng 50% học phí năm đầu tiên của Đại học Purdue Northwest, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Điện – Điện tử, Cơ Điện tử chuẩn PNU.

  Học bổng có giá trị bằng 30% học phí toàn khóa học của Đại học Bang California, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU.

  Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU và PNU: 5.000.000 VNĐ/1 Suất

  Suất học bổng với tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho mùa tuyển sinh 2022;

  +Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho mọi thí sinh đăng ký học chuyên ngành Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.

  +Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Thiết kế Số; Điện Tự động; Điều dưỡng Đa khoa; Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia .

  +Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

  +Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Dược sĩ Đại học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

  +Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 23 điểm trở lên.

  +Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.

  IX. HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2018

  -Học bổng gần 1 Tỷ VNĐ cho phương thức Xét tuyển bằng Học bạ THPT với tổng điểm 3 môn Xét tuyển từ 21 điểm trở lên;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Và Hồ Sơ Xét Tuyển Theo Phương Thức Xét Kết Quả Học Bạ Thpt Năm 2022
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Xét Tuyển Cao Đẳng 2022; Các Ngành Đào Tạo
 • Mã Ngành, Mã Trường Các Trường Công An Năm 2022
 • Máy Cán Đế Bánh Pizza Apd30
 • Tuyển Sinh Chính Thức Học Viện Tài Chính 2022
 • Luyện Thi Toeic Level 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Tiếng Anh 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh 10 Năm 2022 Của Bình Dương
 • Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Tiếng Anh 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh Cao Đẳng Năm 2009 Môn Thi: Tiếng Anh; Khối: D
 • Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng Năm 2008 Môn Thi: Tiếng Anh, Khối D (Kèm Các Mã Đề)
 • Phần mềm luyện thi trực tuyến phù hợp với trình độ như nào? Khi nạp học phí tôi được học những gì?

  Nếu bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn chỉ cần mua thẻ điện thoại (Vinaphone, Mobile, Viettel) để nạp học phí. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký sau đó nạp học phí bằng thẻ điện thoại.

  Phản hồi của học viên

  rất hữu ích ! ^^

  cảm ơn add nhieu lam. một trang thật ý nghĩa.

  It is so easy to understand!! Thanks

  Hay qua

  hướng dẫn rất kỹ, cảm ơn

  good mình quyết định sẽ trở thành thành viên VIP o day

  hay quá

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Toán
 • Bản Mềm: Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2
 • Thi Bằng Lái Xe Máy Tại Tphcm
 • Thi Bằng Lái Xe Tại Đài Loan Hướng Dẫn Chi Tiết Từ A Tới Z
 • Đề Thi Bằng Lái Xe Máy Có Đáp Án
 • Tổng Hợp Đề Thi Writing Task 2 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Đề Thi Writing Ielts 2022
 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2022
 • Bài Mẫu Ielts Writing Task 2 Cho Đề Thi Thật Ngày 2
 • Hướng Dẫn Giải Đề Thi Ielts Writing Task 2 Ngày 04/11/2017
 • Hướng Dẫn Giải Đề Thi Ielts Writing Task 2 Ngày 5/10/2017
 • Tổng hợp đề thi Ielts Writing 2022

  09/01/2016

  It is more important for schoolchildren to learn about local history than world history. To what extent do you agree or disagree?

  14/01/2016

  Many museums and historical sites are mainly visited by tourists but not local people. Why is this the case and what can be done to attract more local people to visit these places?

  23/01/2016

  Nowadays, more and more people read news on the internet. However, newspapers have most of important information sources of news. Give your opinion from your experience and give examples.

  27/02/2016

  More and more young people from wealthy countries are spending a short time in communities in poorer countries doing unpaid work such as teaching or building houses.Why?Who benefit more from this, the community or these young people?

  05/03/2016

  In recent years, the family structure has changed, as well as family roles. What types of changes are occurring? Do you think these changes are positive and negative?

  07/05/2016:

  Nowadays, most large companies operate multi-nationally. To what extent those companies should have responsibility towards local communities in which they operate?

  Some people think that it is good for a country’s culture to import foreign movies and TV programmes. Others think that it is better to produce these locally.

  Discuss both views and give your opinion.

  02/04/2016

  It is impossible to help all people in the world, so governments should only focus on people in their own countries. To what extent do you agree or disagree?

  16/04/2016

  In the future, it seems more difficult to live on the Earth. Some people think more money should be spent on researching other planets to live, such as Mars. To what extent do you agree or disagree with this statement?

  21/04/2016

  Nowadays, more and more older people who need employment compete with the younger people for the same jobs. What problems this causes? What are solutions?

  19/05/2016

  It is observed that in many countries, not enough students are choosing to study science subject. What are causes? And what will be effects on society?

  21/05/2016

  In developing countries, children in rural communities have less access to education. Some people believe that the problem can be solved by providing more schools and teachers, while others think that the problem can be solved by providing computers and Internet access. Discuss both views and give your own opinion.

  28/5/2016

  Nowadays, young people admire media and sports stars though they often do not set a good example. Do you think this is a positive or negative development?

  16/06/2016

  Nowadays, most large companies operate multi-nationally. To what extent those companies should have responsibility towards local communities in which they operate?

  18/06/2016

  Cycling is more environmentally friendly than other forms of transport. Why is it not popular in many places? And how to increase its popularity?

  25/06/2016

  Some people think it is more important for government to spend public money on promoting healthy lifestyle in order to pvent illness than to spend it on the treatment of people who are already ill. To what extent do you agree or disagree?

  Tổng hợp đề thi Ielts Writing 2022

  07/01/2017

  Some universities offer online courses as an alternative to classes delivered on campus. Do you think this is a positive or negative development?

  12/01/2017

  It is neither possible nor useful for a country to provide university places for a high proportion of young people. To what extent do you agree or disagree?

  14/01/2017

  In schools and universities, girls tend to choose arts while boys like science. What are the reasons for this trend and do you think this tendency should be changed?

  Nowadays young people spend too much of their free time in shopping malls. Some people fear that this may have negative effects on young people and the society they live in.

  To what extent do you agree or disagree?

  11/02/2017

  It is better for college students to live in schools than live at home with their parents. Do you agree or disagree?

  16/02/2017

  Many people think modern communication technology is having some negative effects on social chúng tôi you agree or disagree.

  18/02/2017

  Do u agree or disagree with the statement that government should invest more money in science education rather than other subjects to develope the country.

  18/03/2017

  Some people think that governments should ban dangerous sports, while others think people should have freedom to do any sports or activity. Discuss both views and give your own opinion.

  25/03/2017

  The best way to solve world’s environmental problem is to increase the cost of fuel. Do you agree or disagree and give your own opinion.

  20/4/2017

  Scientists say that in the future humanity will speak the same language. Do you think this is a positive or negative social development?

  22/04/2017

  Some people think that people who choose a job early and keep doing it are more likely to get a satisfying career life than those who frequently change jobs. To what extent do you agree or disagree?

  13/5/2017

  People should look after their health for personal benefits, rather than a duty for a society. What extent do you agree or disagree?

  20/5/2017

  Some people think a job not only provides income but also social life. Others think it is better to develop social life with people you do not work with. Discuss both views and give your opinion.

  25/5/2017

  Parents often give children everything they ask for and do what they like. Is it good for children? What are the consequences when they grow up?

  3/6/2017

  As the number of cars increases, more money has to be spent on road systems. Some people think the government should pay for this. Others, however, think that the user should cover the costs. Discuss and give your opinion.

  8/6/2017

  Some people say that it is possible for a county to be both economically successful and have a clean environment. Others disagree. Discuss both view and give your opinion.

  17/6/2017

  Space travel has been possible for some time and some people believe that space tourism could be developed in the future. Do you think it is a positive or negative development.

  24/6/2017

  Scientists pdict in the near future cars will be driven by computers, not people. Why? Do you think it is a positive or negative development?

  Bài viết này cô đã tổng hợp kha khá các đề thi ielts writing task 1 và task 2 2022 và đề thi ielts writing task 1 2022 cho các em. Sau khi các em đã thực hành các đề IELTS Writing cô đã tổng hợp, cô xin mời các em tiếp tục cập nhật ngay Đề IELTS Writing 2022 để chuẩn bị tư liệu thật kĩ và tinh thần thật tự tin cho Writing nói riêng và IELTS nói chung nha. Chúc các em học tốt!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing
 • Bài Thi Trắc Nghiệm Word 40 Câu
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ms Word 2010
 • Hsk 1 (Nội Dung, Từ Vựng Và Tài Liệu Luyện Thi)
 • Chia Sẻ Đề Thi Toeic Thực Tế Tại Iig 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Guest-posts
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100