Top #10 ❤️ Đề Thi Writing Level 2 Đại Học Duy Tân Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Đề Thi Writing Level 2 Đại Học Duy Tân Có Đáp Án

Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội Môn Toán Khối A Năm Học 2000

Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mô Phôi Có Đáp Án Update

Giáo Trình Mô Phôi Đại Học Y Dược Huế

Đề Cương Ôn Tập Lý Sinh

Truy Tố 18 Cán Bộ Trong Vụ Lộ Đề Thi Công Chức Tại Tỉnh Phú Yên

ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN  WRITING LEVEL 2- ENG 127

Năm học : 2022-2016

Thời gian làm bài: 45 phút

PART I (5 points)

I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points)

1, Focusing on/ the exam/ The students/ otherwise/ time/ can’t/ finish/ are/ they/ it

1 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

2, Explain/ tries to/ The woman/ nevertheless/ understands/ no one/ her.

2 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

3, In the taxi/ chatting/ She is/ cell phone/ on/ while/ she/ beside/is sitting/ a colleague.

3 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

4, Glasses/ is/ holding/ the/ man/ The woman/ her/ is/ writing/while.

4 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

5, will/ buy/ The/ high/ boys/ the/ price/ it/ if/ is/ not.

5 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………..

II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 points)

(Write ONE sentence that is based on a picture)

1, famous/ so/ come

1 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

2, if/ practice/ good

2 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

3, look/as if /see

3 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

4, run/ because/ need

4 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

5, though/food/ want

5 ……………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………..

 

PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points)

Directions: Read the e-mail

Directions: Complete the response e-mail.

The response e-mail

To: John Thompson

Re: One-bedroom condominium

(1)…………………………………………

(2) …………………………………………………. your e-mail about real estate in Lakeville.  (3) ………………………………………………for a one-bedroom condominium. I am new to the area and don’t know much about it. Are there many condominiums available near the center of town? (4) …………………………………………………………………………..if you would send me information about condominiums for sale in Lakeville.

……………………………………………….

(5)………………………………………………………..

James Lee

PART III – ESSAY  (3.0 points)

Choose one of the following thesis statements to develop 3 topic sentences:

1. In my opinion, employers should not allow workers to listen to music at the office because it is distracting, it hurts teamwork, and it can lead to disagreements.

Topic sentence 1: …………………………………………………………………………………………..

Topic sentence 2: …………………………………………………………………………………………..

Topic sentence 3: …………………………………………………………………………………………..

2. Personally, There are several factors to consider when you choose a university to attend.

Topic sentence 1: …………………………………………………………………………………………..

Topic sentence 2: …………………………………………………………………………………………..

Topic sentence 3: …………………………………………………………………………………………..

ĐÁP ÁN ĐỀ THI WRITING LEVEL 2

PART I (5 points)

I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points)

The students are focusing on the exam ; otherwise, they can’t finish it on time.

The woman tries to explain ; neverthless, no one understands her.

She is chatting on cell phone while she is sitting beside a colleague in the taxi.

The woman is holding her glasses while the man is writing.

The boy will buy it if the price is not high.

II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 point)

This place is famous, so many people come to visit every year.

If the boy practices more, he will be good at playing the piano.

They look as if they saw a ghost.

They are running because they need to go class on time.

Though the food is delicious, the boy doesn’t want to eat.

PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points)

Dear Mr Thompson,

I received/ I read

I am looking

I would appciate it

Thank you very much./ Sincerely,/ Best wishes,

PART III –ESSAY  (3.0 points)

Choose one of the following thesis statements to develop 3 topic sentences:

 

Topic sentence 1: Firstly, listening to music at work is distracting for employees.

Topic sentence 2: Secondly, listening to music hurts team work.

Topic sentence 3: Finally, listening to music at work can lead to disagreement.

 

Topic sentence 1: One thing you must consider is the quality of the unversity’s educational program.

Topic sentence 2: Another important factor to consider is cost.

Topic sentence 3: Finally, location is really a main factor that you must consider.

Có thể bạn chưa biết: Toeic 650 tương đương ielts bao nhiêu  ?

Lời kết

Bài viết này hi vọng giúp các bạn tìm hiểu, ôn luyện thêm để chuẩn bị tốt cho kì thi của mình!

Đề thi writing level 2 Duy Tân 2022- 2022 

Đề thi writing level 2 đại học duy tân có đáp án

Đề thi kết thúc môn reading level 4 duy tân

ST81z (Tổng hợp & Edit)

Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Văn 2013

Giới Hạn Đề Thi Văn Thpt Quốc Gia 2022

Cảnh Báo Giới Hạn Tác Phẩm Ngữ Văn Cho Kì Thi Quốc Gia!

Bài Tập Toán Lớp 7 Theo Chuyên Đề Violet Toán 7, Bài Tập Toán Lớp 4 Violet

Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì I – Năm Học 2022

Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm 2022

Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2022

Đại Học Y Dược Tp Hcm Và Tuyển Sinh Cần Biết

Thông Báo: Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Khóa 23 (2013

Tuyển Sinh Ftu Đại Học Ngoại Thương 2022: 5 Phương Án Mới

Tuyển Sinh Cao Học Năm 2014

Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022

Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

1. Chuyên ngành tuyển sinh

– Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.01.02

– Kế toán Mã ngành:60.34.03.01

– Khoa học máy tính Mã ngành: 60.48.01.01

– Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Mã ngành: 60.58.02.08

2. Hình thức và thời gian đào tạo

– Hình thức đào tạo tập trung.

– Thời gian đào tạo là 2 năm, học ngoài giờ hành chính.

3. Môn thi tuyển sinhGhi chú:

Thí sinh có trình độ tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

a. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

c. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

4.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

– Các đối tượng tuyển sinh có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.

– Đối với thí sinh thuộc các chuyên ngành khác dự thi ngành Quản trị kinh doanh phải tích lũy kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 02 năm trước khi đăng ký dự thi.

5. Đối tượng và chính sách ưu tiên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

5.1. Đối tượng ưu tiên

a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

c) Con liệt sĩ;

d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại mục a);

e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

5.2. Mức ưu tiên

Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

6. Hồ sơ dự tuyển:

– Thời gian phát hành: Từ ngày 04/08/2016 đến ngày 21/11/2016

– Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm tuyển sinh, Đại học Duy Tân (254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng).

– Lệ phí ôn tập và lệ phí dự thi cao học: 1.250.000 đồng (đóng khi nộp hồ sơ)

7. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh

– Thời gian nhận hồ sơ:

+ Từ ngày ra thông báo đến ngày 21/11/2016 (buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00 – 17h00).

+ Đối với thí sinh trái ngành đăng ký dự thi Quản trị kinh doanh, hạn cuối nộp hồ sơ là 01/10/2016.

– Học chuyển đổi và ôn thi: Từ 03/10/2016-11/12/2016.

– Thi tuyển sinh cao học: Ngày 17-18 tháng 12 năm 2022.

8. Liên hệ

– Trung tâm tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

– Khoa Sau đại học, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

– Điện thoại: (0511)-3653561-3650403- 3652608

– Hotline: 0905294390-0905294391-090515554

– Website : http://tuyensinh.duytan.edu.vn; http://sdh.duytan.edu.vn

Thu Cúc

Tuyển Sinh Cao Học Ngành Tài Chính Ngân Hàng

Tuyển Sinh Cao Học Tài Chính Ngân Hàng

Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội

Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm Học 2022

Tuyển Sinh Cao Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Năm 2022

Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Lien Thong 2012

Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình

Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Năm 2022

Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Tại Đại Học Duy Tân

Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ

Đào Tạo Tuyển Sinh Ngành Cơ Điện Tử

I. ĐIỀU KIỆN DỰ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

1. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng chính quy tập trung, đăng ký dự thi liên thông đại học vào cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

3.1 Bậc liên thông từ trung cấp lên liên thông đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được dự tuyển.

– Thí sinh tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi liên thông cao đẳng ngay sau khi tốt nghiệp

– Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

Ghi chú: Những ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi không đảm bảo số lượng để mở lớp trường sẽ không tổ chức thi, đồng thời cho phép thí sinh chuyển sang ngành khác trong cùng khối ngành nếu thí sinh có nguyện vọng hoặc hoàn trả lại hồ sơ (thí sinh nhận tại phòng đào tạo – tầng 2 – 209 Phan Thanh – Đà Nẵng) trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức thi.

4. Chính sách ưu tiên thi lien thong cao dang lên lien thong dai hoc

– Cộng 0.5 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại giỏi

– Cộng 1.0 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại xuất sắc

Trường đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đai học năm 2012( hệ chính quy)

III. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy tập trung.

IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GỒM CÓ:

1. Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm 2012 (Giấy chứng nhận phải có xếp loại kết quả học tập, có số quyết định công nhận tốt nghiệp).

1. Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông lên đại học (theo mẫu).

3. Giấy chứng nhận của cơ quan nơi công tác về thời gian làm việc nếu tốt nghiệp loại trung bình.

4. Hai bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh đăng ký dự thi.

5. 03 ảnh màu cỡ 3×4, có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu đăng ký dự thi)

6. Lệ phí đăng ký dự thi.

V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

– Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2012.

– Ôn tập kiến thức: Từ ngày 10/06/2012 đến ngày 17/06/2012.

– Thi tuyển sinh: Vào ngày 23 và ngày 24 tháng 6 năm 2012.

– Lệ phí ôn thi + tài liệu + phí thi tuyển: 400.000đồng ( Bốn trăm ngàn đồng chẵn)

Mọi thông tin về tuyển sinh liên thông có thể tìm hiểu chi tiết tại Website:http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc trực tiếp liên hệ Ban Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Duy Tân – 182 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng, điện thoại: (0511)3.650.403 – 3.827.111 – 3.653561 – 2.243.775, Fax: (0511)3.650.443

Bạn Đã Biết Gì Về Hệ Thống Đào Tạo Khoa Y Tại Trường Đại Học Duy Tân?

Ngành Y Nha Khoa Đại Học Duy Tân 2022

Nở Rộ Sai Phạm Về ‘ Đào Tạo Y Khoa , Dược Khoa Tại Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng’

Vụ Trưởng Đoàn Tuyển Sinh Của Đh Duy Tân Viết Thư Nặc Danh Bêu Xấu Các Trường: Luật Sư Nói Gì?

Những Điều Cần Biết Tuyển Sinh Đại Học Và Cao Đẳng

Thông Báo Điểm Chuẩn Vào Đại Học Duy Tân

Ftu Là Trường Nào? Giải Mã Cơn Sốt Ftu Chưa Bao Giờ Giảm Sức Hút

Các Ngành Tuyển Sinh Hệ Cao Đẳng Chính Quy Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông (*)

Thông Báo Tiếp Tục Nhận Hồ Sơ Xét Tuyển Học Bạ Đợt 1 Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022

Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2022

Mã Trường Đại Học Fpt Và Phương Án Tuyển Sinh Năm 2022

THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀO ĐẠI HỌC MÃ TRƯỜNG: DDT, CHỈ TIÊU: 5.500

Hotline: 1900.966.900 – 0905.294.390 – 0905.294.391

Điện thoại: (0236) 3653561 – 3650403 – 3827111; Fax: (0236) 3650443

I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện phương thức xét tuyển sau:

năm 2022 vào 1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.

Điểm Ưu tiên: – Điểm cộng theo Khu vực: khu vực 1: +1.5 điểm; khu vực 2NT: +1 điểm; khu vực 2: +0.5 điểm – Điểm cộng theo Đối tượng: đối tượng 1-4: +2 điểm; đối tượng 5-7: +1 điểm

2.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (Học bạ) lớp 12 vào TẤT CẢcác ngành, ngoại trừ ngành Dược và Bác sĩ Đa Khoa)

+ Thí sinh phải + Ngành Kiến trúc tổng điểm 2 môn xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên. Ghi chú: – Môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước hoặc sử dụng kết quả thi tại trường ĐH Duy Tân. – Thí sinh Xét tuyển theo hệ Liên thông, điểm Xét tuyển bằng điểm Xét tuyển các Ngành đào tạo bậc Đại học Chính quy. III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN HỌC XÉT TUYỂN 1. Chương trình đào tạo trong nước 2. Chương trình hợp tác Quốc tế (Chương trình Tiên tiến & Quốc tế) Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét 3. Chương trình Liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: Du học & Du học tại chỗ IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Tốt nghiệp THPT và có kết quả tổng điểm trung bình các môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độđ ại học.

-Hồ sơ Xét tuyển theo Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia gồm: Phiếu Đăng ký Xét tuyển (ĐKXT) tải tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc , Bản sao Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT, 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh, Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

V. THỜI GIAN & ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN 1.Thời gian

-Hồ sơ Xét tuyển theo Học bạ THPT gồm: bản sao Học bạ THPT, Đơn Xét tuyển bằng Học bạ tải tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc .

a.Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTquốc gia:

Theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

2.Địa chỉ nộp hồ sơ Xét tuyển:

b.Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo Học bạ:

Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê,Thành phố Đà Nẵng. Hotline: 1900.966.900 – 0905.294.390 – 0905.294.391 Điện thoại: (0236) 3653561, 3827111, 3650403 VI. THỜI GIAN NHẬP HỌC

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

VII. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

Thông báo cụ thể trong giấy báo trúng tuyển của thí sinh (Áp dụng cho mỗi đợt xét tuyển)

VIII. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG& CHỖ TRỌ

Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực, theo đối tượng và thực hiện chính sách tuyển thẳng đươc quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

-Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 26 điểm trở lên.

-Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Dược sĩ Đại học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

-Học bổng Chương trình tiên tiến và quốc tế

-Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ, các chương trình tiên tiến & quốc tế) có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

+Học bổng TOÀN PHẦN (100% học phí toàn khóa học) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 20 điểm trở lên

Học bổng có giá trị bằng 50% học phí năm đầu tiên của Đại học Purdue Northwest, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Điện – Điện tử, Cơ Điện tử chuẩn PNU.

Học bổng có giá trị bằng 30% học phí toàn khóa học của Đại học Bang California, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU.

Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU và PNU: 5.000.000 VNĐ/1 Suất

Suất học bổng với tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho mùa tuyển sinh 2022;

+Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho mọi thí sinh đăng ký học chuyên ngành Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.

+Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Thiết kế Số; Điện Tự động; Điều dưỡng Đa khoa; Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia .

+Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

+Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Dược sĩ Đại học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

+Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 23 điểm trở lên.

+Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.

IX. HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2018

-Học bổng gần 1 Tỷ VNĐ cho phương thức Xét tuyển bằng Học bạ THPT với tổng điểm 3 môn Xét tuyển từ 21 điểm trở lên;

Điều Kiện Và Hồ Sơ Xét Tuyển Theo Phương Thức Xét Kết Quả Học Bạ Thpt Năm 2022

Hướng Dẫn Đăng Ký Xét Tuyển Cao Đẳng 2022; Các Ngành Đào Tạo

Mã Ngành, Mã Trường Các Trường Công An Năm 2022

Máy Cán Đế Bánh Pizza Apd30

Tuyển Sinh Chính Thức Học Viện Tài Chính 2022

🌟 Home
🌟 Top