Top 14 # Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 10 / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 2) (Kèm Cd) / 2023

Độc giả Nguyễn Thư nhận xét về tác phẩm Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 2) (Kèm CD)

Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 2). Chớ nên vội tin người khác như vậy.

Nhìn chung, bộ sách luyện thi Violympic tiếng Anh của MCBooks đều là những sản phẩm rất đáng mua. Sách được in với giấy chất lượng tốt, trình bày rõ ràng, màu sắc đẹp. Sách còn có kèm đĩa với giọng chuẩn, chậm, dễ nghe, phù hợp với các học viên thiếu nhi. Các bài trong sách ngày càng được nâng cao và bổ sung thêm vốn từ vựng giúp học viên ngày càng tiến bộ. Với quyển sách này, các em không chỉ có thể luyện thi violympic mà còn có thể dùng để luyện tập thêm các kỹ năng và sự nhạy bén. Điểm hình thức : 9.5 Điểm nội dung : 9.5

Độc giả Nguyễn Thư nhận xét về tác phẩm Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 2) (Kèm CD)

Thêm vào đó cuốn sách còn được biên soạn kèm CD với giọng phát âm chuẩn Tiếng Anh cuả người bản ngữ. Đơn giản, bình thường mới là thật Đây là tài liệu vô cùng hữu ích cho các em trong việc học tập, rèn luyện và nâng cao vốn Tiếng Anh của mình. Vinh hạnh khi gặp anh. Vinh hạnh khi gặp anh

Nhìn chung, bộ sách luyện thi Violympic tiếng Anh của MCBooks đều là những sản phẩm rất đáng mua. Sách được in với giấy chất lượng tốt, trình bày rõ ràng, màu sắc đẹp. Sách còn có kèm đĩa với giọng chuẩn, chậm, dễ nghe, phù hợp với các học viên thiếu nhi. Các bài trong sách ngày càng được nâng cao và bổ sung thêm vốn từ vựng giúp học viên ngày càng tiến bộ. Với quyển sách này, các em không chỉ có thể luyện thi violympic mà còn có thể dùng để luyện tập thêm các kỹ năng và sự nhạy bén. Điểm hình thức : 9.5 Điểm nội dung : 9.5

Ưu tiên đặt sách tại Tiki, rồi đến Lazada và Vinabook, A đây rồi để đảm bảo có sách và giá tốt nhất

Review Sách Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 1) (Kèm Cd) / 2023

Độc giả Diệu Linh nhận xét về tác phẩm Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 1) (Kèm CD)

Thêm vào đó cuốn sách còn được biên soạn kèm CD với giọng phát âm chuẩn Tiếng Anh cuả người bản ngữ. Có người tìm cậu kìa Đây là tài liệu vô cùng hữu ích cho các em trong việc học tập, rèn luyện và nâng cao vốn Tiếng Anh của mình. Thật là ngớ ngẩn!. Thật là ngớ ngẩn!

tôi mua cho em trai quyển sách này để giúp em học tiếng anh một cách hiệu quả nhất, sau khi đặt sách tôi thật bất ngờ vì Tiki giao hàng đến rất nhanh chóng, chuyên nghiệp, bọc sách rất cẩn thận. Cuốn sách thì khỏi nói, sách của MC Books rất bổ ích, có thêm nhiều honhf vẽ sinh động giúp mỗi bài tập không những không trở nên nhàm chán và còn rất sinh động, hơn nữa sách còn kèm cả CD để luyện cho trẻ em kĩ năng nghe rất tốt nữa chứ !!! tôi rất cảm ơn Tiki đã giới thiệu một quyển sách hay như thế

Độc giả Diệu Linh nhận xét về tác phẩm Tuyển Tập Đề Thi Violympic Tiếng Anh Lớp 5 (Tập 1) (Kèm CD)

Violympic Tiếng Anh là một kì thi giải Tiếng Anh trên mạng Internet, do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức dành riêng cho các em học sinh từ lớp 3 đến lớp 12. Nó thật có ý nghĩa vào lúc này đấy! Kỳ thi đang được rất nhiều thầy cô, các bậc phụ huynh và các em sử dụng như một công cụ để đánh giá, nâng cao và rèn luyện vốn tiếng Anh của mình. Không chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực.. Không chấp nhận những suy nghĩ tiêu cực.

tôi mua cho em trai quyển sách này để giúp em học tiếng anh một cách hiệu quả nhất, sau khi đặt sách tôi thật bất ngờ vì Tiki giao hàng đến rất nhanh chóng, chuyên nghiệp, bọc sách rất cẩn thận. Cuốn sách thì khỏi nói, sách của MC Books rất bổ ích, có thêm nhiều honhf vẽ sinh động giúp mỗi bài tập không những không trở nên nhàm chán và còn rất sinh động, hơn nữa sách còn kèm cả CD để luyện cho trẻ em kĩ năng nghe rất tốt nữa chứ !!! tôi rất cảm ơn Tiki đã giới thiệu một quyển sách hay như thế

ĐÁNH GIÁ SÁCH

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Có Đáp Án / 2023

Đề thi vào lớp 10 môn tiếng Anh có đáp án

Th.năm, 07/06/2018, 10:11

Lượt xem: 4990

ĐÁP ÁN GỢI Ý ĐỀ THI VÀO LỚP 10 MÔN TIẾNG ANH

Section A:

1. B

2. D

3. C

4. A

Section B:

1. A

2. D

3. B

4. B

5. A

6. A

7. C

8. D

Section C:

I.

1. Firstly, we should call the host up early to inform him/her of whether we are going. Secondly, if we want to bring someone who hasn’t been invited along with us, ask for permission first. Finally, dress appropriately for the party.

2. During the party, we can help the host by offering to serve drinks or wash the dishes.

3. Yes, we should.

4. It means to start a conversation with someone you have not met before.

II.

1. T

2. F

3. T

4. F

III.

1. help

2. what

3. until

4. some

5. However

6. at

(Nguồn: vndoc.com)

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Bình Thuận 2013 / 2023

Thứ sáu – 16/09/2016 09:49

SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10 – MÔN TIẾNG ANH – 60 PHÚT NĂM HỌC 2013 – 2014

KHÓA NGÀY 10 / 07 / 2013

ĐỀ CHÍNH THỨC

Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others . ( Chọn từ mà phần gạch dứoi có cách phát âm khác với các từ còn lại ) . ( 1 m )

: Choose the word or phrase ( A , B , C or D ) that best fits the blank space in each sentence . ( Chọn từ hoặc cụm từ tưong ứng thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu ) . ( 4 ms )

5./ We can …………. Natural resources by using solar energy .

A – save B – minimize C – prevent D – waste

6./ Jeans have never been out of ……………..

A – cotton B – fashion C – generation D – situation

7./ According to weather ………….. , HCM city will be sunny tomorrow .

A – typhoon B – earthquake C – tornado D – forecast

8./ Nowadays TV viewers often use …………. To interact with television .

A – telephone B – remote control C – internet D – fax

9./ They chúng tôi that house last year .

A – live B – lived C – have lived D – are living

10./ If she …………..enough money , she would buy her son a new bike .

A – has B – had C – will have D – have

11./ She asked him how old he ……………………

A – was B – were C – be D – been

12./ Easter is a festival ……………..occurs n late March or early April .

A – which B – who C – whose D – whom

13./ chúng tôi weather was cold , they went out .

A – Since B – Because C – Although D – Despite

14./ I might not be at home ………………Tuesday .

A – on B – at C – in D – for

15./ These students enjoy ……………..English in class .

A – speak B – to speak C – speaking D – spoke

16./ Don’t forget to turn chúng tôi light when you leave the room .

A – down B – up C – on D – off

17./ I used to chúng tôi early in the morning .

A – get up B – getting up C – got up D – gets up

18./ ” I think we should use bikes instead of motorbikes to save energy ” . – ” ……….” .

A – That’s a good idea . B – I’m sorry .

C – Yes , I’ll take it . D – Yes , I’d love to .

19./ You don’t have any trouble with your new job , ……………….?

A – do you B – don’t you C – you do D – you don’t .

20./ Internet is a wonderful chúng tôi modern life .

A – invent B – invention C – inventive D – inventively .

: Choose the underlined word or phrase ( A , B , C or D ) that needs correcting ( Chọn 1 từ gạch dứoi tưong ứng cần đựoc sửa ở mỗi câu ) . ( 1 m )

A B C D

A B C D

A B C D

A B C D

In general , it is not difficult to learn to use Internet services . But although Internet services are rather easy to use , you will have considerable difficulties if you are not familiar with English . In fact , a good knowledge of English is one of the most important aspects that help you use the Internet .

Learning to use a new Internet service may take a few hours , a few days or some weeks , but it takes years to learn a language so that you can use it fluently and confidently . Of course , when you know some English , you can learn more just by using it on the Internet . But at least your English should be good enough to understand commonly used words and to know what to do on the Internet .

*** Answer the questions : ( Trả lời các câu hỏi )

25./ Is it difficult to learn to use Internet services in general ?

……………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………..

27./ How long will it take to learn to use a new Internet service ?

…………………………………………………………………………………………

28./ What will happen if we are not familiar with English when using the Internet ?

…………………………………………………………………………………………..

: Rewrite the sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them . ( Viết lại các câu sau cho có cùng nghĩa với câu đã cho trứoc )( 2 ms )

29./ Nam wasn’t very hungry . He ate a lot of sandwiches .

Although ……………………………………………………………………

30./ ” I am a new student ” . The young man said to me .

The young man told …………………………………………………………………

31./ Why don’t we use energy – saving appliances ?

I suggest …………………………………………………………………………….

32./ Mary can’t speak Vietnamese .

Mary wishes ………………………………………………………………………………

THE END – LUCK TO YOU .