Top #10 ❤️ Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2016 Nam Định Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Vĩnh Phúc Môn Toán 2022

Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tại Tp Hcm Năm 2022

Tuyển Tập Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm Học 2022

Tổng Hợp Các Đề Thi Thử Bằng Lái Xe A1

150 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe A1 Năm 2022 Có Đáp Án Giải Thích

8 Đề Thi Bằng Lái Xe A1 Lý Thuyết Online Free

SỞ GD&ĐT VĨNH PHÚC

ĐỀ CHÍNH THỨC

KỲ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN NĂM HỌC 2022 – 2022

ĐỀ THI MÔN: TOÁN

Dành cho thí sinh thi vào lớp chuyên Toán và chuyên Tin

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian giao đề.

Câu 1 (2,0 điểm). Cho phương trình ( là tham số).

a) Giải phương trình khi

b) Tìm tất cả các giá trị của để phương trình đã cho có ít nhất một nghiệm dương.

Câu 2 (3,0 điểm).

a) Giải phương trình

b) Tìm tất cả các nghiệm nguyên của phương trình

Câu 3 (1,0 điểm). Cho là các số thực dương thoả mãn . Chứng minh rằng

Câu 4 (3,0 điểm). Cho tam giác nhọn nội tiếp đường tròn với . Gọi M là trung điểm , cắt tại điểm khác . Đường tròn ngoại tiếp tam giác cắt đường thẳng tại khác . Đường tròn ngoại tiếp tam giác cắt đường thẳng tại khác

a) Chứng minh rằng hai tam giác đồng dạng và ba điểm thẳng hàng.

b) Chứng minh rằng

c) Phân giác của góc cắt tại điểm . Phân giác của các góc và lần lượt cắt tại và . Chứng minh rằng song song với

Câu 5 (1,0 điểm). Tập hợp ( là số nguyên dương) được gọi là tập hợp cân đối nếu có thể chia thành tập hợp con và thỏa mãn hai điều kiện sau:

i) Mỗi tập hợp gồm ba số phân biệt và có một số bằng tổng của hai số còn lại.

ii) Các tập hợp đôi một không có phần tử chung.

a) Chứng minh rằng tập không là tập hợp cân đối.

b) Chứng minh rằng tập là tập hợp cân đối.

A. LƯU Ý CHUNG

– Hướng dẫn chấm chỉ trình bày một cách giải với những ý cơ bản phải có. Khi chấm, bài học sinh có thể làm theo cách khác nếu đúng và đủ ý thì vẫn cho điểm tối đa.

– Điểm toàn bài tính đến 0,25 và không làm tròn.

– Với bài hình học nếu thí sinh không vẽ hình phần nào thì không cho điểm tương ứng với phần đó.

B. ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM

Câu

Ý

Nội dung trình bày

Điểm

1

a

Với , phương trình đã cho trở thành:

Ta thấy ngay , chia hai vế của phương trình cho ta được:

0,25

Đặt , ta được phương trình:

0,25

Với thì (vô nghiệm).

0,25

Với thì

Vậy phương trình có hai nghiệm là

0,25

b

Trong trường hợp tổng quát ta có phương trình:

Ta có (2).

Từ đó suy ra điều kiện để (2) có nghiệm dương là

0,25

Vậy PT đã cho có ít nhất một nghiệm dương khi và chỉ khi (1) có nghiệm

0,25

Xét PT (1) có Khi đó .

0,25

Do đó (1) có nghiệm khi:

Vậy giá trị cần tìm của m là

0,25

2

Phương trình đã cho tương đương:

0,5

(vô nghiệm).

0,5

Kết hợp điều kiện suy ra phương trình có nghiệm là

0,25

(1) có nghiệm nguyên nên là số chính phương, đặt

Khi đó

0,25

Xét các trường hợp và chú ý ta được các bộ

0,25

Với ta được: Với ta được:

Vậy các nghiệm cần tìm là

0,25

3

Đáp Án Vào 10 Toán Học Hải Dương 2022

Gợi Ý Đề Thi Vào 10 Môn Toán Bình Định 2022

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Thp Tỉnh Thái Bình Năm Học 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Thái Bình 2022

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Nam Định Năm Học 2022

Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Hải Dương 2022

Đáp Án Vào 10 Toán Học Hải Dương 2022

Đáp Án Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán Hải Phòng Năm 2022

Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Tây Ninh Năm 2022

Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 10 Tỉnh Tây Ninh Năm 2022

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Thanh Hóa Năm Học: 2022 – 2022 Môn Thi: Toán

Cập nhật lúc: 17:38 02-06-2016

Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương 2022

Câu 3 (2,0 điểm)

a, Tìm a và b biết đồ thị hàm số y = ax + b đi qua điểm A (-1;5) và song song với đường thẳng y = 3x + 1

b, Một đội xe phải chuyên chở 36 tấn hàng. Trước khi làm việc, đội xe đó được bổ sung thêm 3 xe nữa nên mỗi xe chở ít hơn 1 tấn so với dự định.Hỏi đội xe lúc đầu có bao nhiêu xe ? Biết rằng  số hàng chở trên tất cả các xe có khối lượng bằng nhau 

Điểm thi vào lớp 10 tỉnh Hải Dương 2022 sẽ được cập nhật trong khoảng 10 đến 15 ngày tới, các bạn chú ý theo dõi

Đáp án Đề thi vào lớp 10 môn Toán tỉnh Hải Dương 2022 

chúng tôi

Đề 4: Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Tỉnh Nam Định Năm 2022

Hướng Dẫn Giải Đề Thi Toán Vào 10 – Quảng Ngãi – Năm 2022

Đề Thi Đẫm Máu

Đề Thi Đẫm Máu 2

Đề Thi Tốt Nghiệp Young Marketer Elite Development 2022

Gợi Ý Đề Thi Vào 10 Môn Toán Bình Định 2022

Đáp Án Vào 10 Toán Học Hải Dương 2022

Đề Thi Vào Lớp 10 Chuyên Vĩnh Phúc Môn Toán 2022

Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tại Tp Hcm Năm 2022

Tuyển Tập Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm Học 2022

Tổng Hợp Các Đề Thi Thử Bằng Lái Xe A1

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

BÌNH ĐỊNH NĂM HỌC 2022 – 2022

ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN

Ngày thi: 19 – 06 – 2022

Thời gian làm bài 120 phút (không kể phát đề)

Bài 1: (2,0 điểm)

Không dùng máy tính cầm tay, hãy thực hiện

a) Tính giá trị biểu thức: khi x = 4

b) Giải hệ phương trình

c) Giải phương trình: x4 + 5×2 – 36 = 0

Bài 2: (1,0 điểm)

Cho phương trình: x2 – (3m – 1)x + 2m2 – m = 0 (m là tham số)

Tìm các giá trị m để phương trình có hai nghiệm x1, x2 phân biệt thỏa mãn

Bài 3: (2,0 điểm)

Một phân xưởng cơ khí theo kế hoạch cần phải sản xuất 1100 sản phẩm trong một số ngày quy định. Do mỗi ngày phân xưởng đó sản xuất vượt mức 5 sản phẩm nên đã hoàn thành sớm hơn thời gian quy định 2 ngày. Tìm số sản phẩm theo kế hoạch mà mỗi ngày phân xưởng này phải sản xuất.

Bài 4: (4,0 điểm)

Cho đường tròn tâm O, dây cung AB cố định (AB không phải là đường kính của đường tròn). Từ điểm M di động trên cung nhỏ AB (M A và M B), kẻ dây cung MN vuông góc với AB tại H. Từ M kẻ đường vuông góc với NA cắt đường thẳng NA tại Q.

a) minh bốn điểm A, M, H, Q nằm trên một đường tròn. Từ đó suy ra MN là tia phân giác của góc BMQ.

b) M kẻ đường thẳng vuông góc với NB cắt NB tại P. Chứng minh

c) minh ba điểm P, H, Q thẳng hàng.

d) Xác định vị trí của M trên cung AB để chúng tôi + chúng tôi có giá trị lớn nhất.

Bài 5: (1,0 điểm)

Cho x, y, z là các số thực thỏa mãn điều kiện

Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức B = x + y + z

Bài 1: (2,0 điểm)

Không dùng máy tính cầm tay, hãy thực hiện

a) Tính giá trị biểu thức: A = -4

b) Giải hệ phương trình

c) Giải phương trình: x1 = 2 và x2 = -2

5: (1,0 )

Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Thp Tỉnh Thái Bình Năm Học 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Thái Bình 2022

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Nam Định Năm Học 2022

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Thanh Hóa Năm Học: 2022

Đề Thi Tốt Nghiệp Young Marketer Elite Development 2022 ” Cộng Đồng Digital Marketing Việt Nam

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Nam Định 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Phú Thọ 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Phú Yên 2022

Bộ Đề Thi Chính Thức Vào 10 (2018

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Vĩnh Phúc 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Quảng Nam 2022

       Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Nam Định 2022-2020 là đề thi tuyển sinh lớp 10 môn toán học, một trong những đề thi dành để xét tuyển các học sinh vào khối lớp 10 THPT công lập và THPT chuyên của sở giáo dục và đào tạo Tỉnh Nam Định niên khóa 2022-2020.

        Trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập 2022-2020 này nhiều tỉnh vẫn giữ cách thức thi truyền thông với 3 môn Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ như Thành phố Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Đà nẵng,…. Trong khi đó, tại một số tỉnh thành như Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An ngoài 2 môn chính là Toán, Văn thi môn Ngoại ngữ được thay bằng bài thi tổ hợp của hai hoặc nhiều môn. Riêng Hà Nội, niên khóa 2022 – 2022 này là năm học đầu tiên thay đổi phương thức tuyển sinh vào lớp 10. Theo đó, thay vì kết hợp thi và xét học bạ THCS như các năm trước, từ năm nay, điểm thi là căn cứ duy nhất để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập và 4 môn thi bắt buộc, trong đó có 3 môn cố định là ngữ văn, toán, ngoại ngữ và lịch sử là môn được Sở GD-ĐT bốc thăm và lựa chọn ngẫu nhiên trong các môn còn lại. Năm nay tình trạng thiếu nhiều chỉ tiêu THPT công lập cũng xuất hiện ở nhiều thành phố lớn. Điển hình, Chỉ tiêu Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội giao cho các trường công lập là 67.235, chiếm khoảng 66% tổng số dự kiến tốt nghiệp THCS. Với số lượng học sinh đăng ký tuyển sinh, dự kiến Hà Nội sẽ có khoảng 34.000 em còn lại phải học tư thục, trung tâm giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên hoặc học nghề.

Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Nam Định 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Nghệ An 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Ninh Bình 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Ninh Thuận 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Phú Thọ 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Phú Yên 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Bình 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Nam 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Ngãi 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Ninh 2022-2020

+ Đề thi vào 10 môn toán Tỉnh Quảng Trị 2022-2020

 Tra cứu thêm:

Phản hồi

Phản hồi

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Hà Giang 2022

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán Kiên Giang Niên Khóa 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Hậu Giang 2022

Công Bố Cấu Trúc Đề Thi Vào Lớp 10 Năm Học 2022

Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Lào Cai 2022

🌟 Home
🌟 Top