Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022: Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán

--- Bài mới hơn ---

 • Ngân Hàng Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 8
 • Tuyển Chọn 55 Đề Thi Học Sinh Giỏi Toán 7 Có Đáp Án
 • Tphcm: Chính Thức Kỳ Thi Tuyển Sinh Khóa Xv Tại Học Viện Phật Giáo Việt Nam Tp.hcm
 • Tp.hcm: Sáng Ngày 13/9 Sẽ Diễn Ra Kỳ Thi Tuyển Sinh Cử Nhân Phật Học Khóa Xv Tại Học Viện Pgvn Tp.hcm
 • Sài Gòn: Học Viện Phật Giáo Vn Tuyển Sinh Khóa Xii
 • Thời gian làm bài môn Toán là 90 phút, thí sinh phải hoàn thành 50 câu hỏi ở nhiều dạng khác nhau theo mức độ từ dễ đến khó. Đề thi môn Toán tốt nghiệp THPT Quốc gia 2022 sẽ đánh giá tổng quan kiến thức của thí sinh ở 3 phần là Đại số – Lượng giác – Hình học với phần lớn nội dung thi rơi vào chương trình lớp 12.

  Đáp án tham khảo môn Toán – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

  ……Mã đề 101…….

  1.C

  2.B

  3.B

  4.D

  5.D

  6.A

  7.C

  8.A

  9.D

  10.D

  11.B

  12.C

  13.D

  14.B

  15.B

  16.A

  17.B

  18.C

  19.B

  20.B

  21.C

  22.C

  23.C

  24.B

  25.C

  26.A

  27.C

  28.A

  29.B

  30.A

  31.C

  32.C

  33.C

  34.B

  35.A

  36.C

  37.A

  38.A

  39.B

  40.B

  41.A

  42.A

  43.A

  44.B

  45.C

  46.A

  47.A

  48.B

  49.C

  50.C

  ……Mã đề 102…….

  1.D

  2.C

  3.D

  4.B

  5.A

  6.B

  7.C

  8.C

  9.D

  10.C

  11.B

  12.B

  13.C

  14.D

  15.C

  16.A

  17.C

  18.B

  19.A

  20.A

  21.D

  22.B

  23.C

  24.D

  25.B

  26.B

  27.C

  28.B

  29.A

  30.A

  31.D

  32.D

  33.B

  34.C

  35.C

  36.A

  37.A

  38.D

  39.B

  40.D

  41.D

  42.B

  43.C

  44.D

  45.D

  46.C

  47.A

  48.A

  49.D

  50.A

   ……Mã đề 103…….

  1.C

  2.A

  3.B

  4.C

  5.B

  6.C

  7.D

  8.D

  9.C

  10.A

  11.D

  12.B

  13.A

  14.C

  15.D

  16.C

  17.B

  18.D

  19.C

  20.C

  21.A

  22.B

  23.D

  24.D

  25.A

  26.D

  27.A

  28.A

  29.A

  30.D

  31.A

  32.C

  33.C

  34.A

  35.C

  36.A

  37.C

  38.A

  39.C

  40.A

  41.A

  42.D

  43.C

  44.C

  45.D

  46.C

  47.D

  48.A

  49.D

  50.D

  ……Mã đề 104…….

  1.C

  2.A

  3.C

  4.B

  5.C

  6.B

  7.B

  8.D

  9.C

  10.A

  11.B

  12.A

  13.B

  14.B

  15.C

  16.A

  17.D

  18.C

  19.A

  20.D

  21.B

  22.A

  23.D

  24.C

  25.A

  26.D

  27.A

  28.A

  29.B

  30.C

  31.B

  32.B

  33.D

  34.C

  35.C

  36.A

  37.D

  38.A

  39.B

  40.A

  41.B

  42.A

  43.B

  44.D

  45.B

  46.C

  47.D

  48.C

  49.D

  50.D

   ……Mã đề 105…….

  1.A

  2.A

  3.C

  4.D

  5.A

  6.D

  7.A

  8.D

  9.D

  10.A

  11.A

  12.D

  13.A

  14.C

  15.A

  16.CB

  17.C

  18.C

  19.D

  20.B

  21.D

  22.C

  23.D

  24.D

  25.B

  26.D

  27.A

  28.C

  29.A

  30.A

  31.A

  32.D

  33.B

  34.D

  35.D

  36.B

  37.A

  38.C

  39.A

  40.B

  41.C

  42.D

  43.B

  44.D

  45.B

  46.C

  47.C

  48.C

  49.D

  50.C

    ……Mã đề 106…….

  1.D

  2.A

  3.C

  4.D

  5.A

  6.C

  7.D

  8.D

  9.B

  10.D

  11.C

  12.C

  13.C

  14.D

  15.A

  16.B

  17.C

  18.A

  19.A

  20.B

  21.B

  22.D

  23.B

  24.B

  25.B

  26.C

  27.C

  28.D

  29.B

  30.D

  31.B

  32.C

  33.D

  34.B

  35.B

  36.D

  37.C

  38.B

  39.D

  40.C

  41.B

  42.C

  43.D

  44.B

  45.C

  46.B

  47.D

  48.C

  49.D

  50.D

   ……Mã đề 107…….

  1.B

  2.D

  3.C

  4.B

  5.C

  6.D

  7.D

  8.B

  9.D

  10.C

  11.A

  12.D

  13.D

  14.A

  15.A

  16.C

  17.A

  18.C

  19.C

  20.B

  21.A

  22.D

  23.A

  24.A

  25.C

  26.D

  27.D

  28.C

  29.B

  30.A

  31.B

  32.B

  33.C

  34.D

  35.A

  36.C

  37.D

  38.C

  39.C

  40.A

  41.A

  42.B

  43.D

  44.C

  45.D

  46.A

  47.A

  48.C

  49.A

  50.B

   ……Mã đề 108…….

  1.C

  2.D

  3.C

  4.B

  5.D

  6.D

  7.C

  8.D

  9.D

  10.B

  11.B

  12.D

  13.D

  14.A

  15.D

  16.B

  17.A

  18.C

  19.C

  20.A

  21.C

  22.D

  23.A

  24.A

  25.B

  26.C

  27.A

  28.C

  29.A

  30.D

  31.B

  32.B

  33.C

  34.B

  35.A

  36.D

  37.D

  38.A

  39.C

  40.B

  41.A

  42.B

  43.D

  44.B

  45.C

  46.C

  47.C

  48.D

  49.C

  50.C

   ……Mã đề 109…….

  1.A

  2.D

  3.B

  4.B

  5.D

  6.C

  7.D

  8.B

  9.B

  10.A

  11.D

  12.C

  13.D

  14.D

  15.C

  16.C

  17.B

  18.D

  19.D

  20.B

  21.C

  22.A

  23.B

  24.B

  25.A

  26.B

  27.C

  28.A

  29.C

  30.B

  31.C

  32.D

  33.C

  34.C

  35.A

  36.A

  37.C

  38.A

  39.B

  40.D

  41.A

  42.B

  43.A

  44.A

  45.D

  46.B

  47.D

  48.D

  49.A

  50.B

   ……Mã đề 110…….

  1.A

  2.D

  3.D

  4.D

  5.C

  6.A

  7.C

  8.A

  9.A

  10.A

  11.C

  12.B

  13.D

  14.B

  15.A

  16.A

  17.C

  18.B

  19.C

  20.D

  21.B

  22.B

  23.A

  24.A

  25.D

  26.D

  27.B

  28.A

  29.B

  30.B

  31.B

  32.D

  33.B

  34.A

  35.D

  36.B

  37.B

  38.D

  39.A

  40.D

  41.A

  42.A

  43.A

  44.D

  45.A

  46.B

  47.D

  48.D

  49.A

  50.D

   ……Mã đề 111…….

  1.C

  2.C

  3.D

  4.C

  5.C

  6.A

  7.A

  8.B

  9.C

  10.A

  11.A

  12.A

  13.C

  14.D

  15.D

  16.B

  17.D

  18.C

  19.C

  20.D

  21.C

  22.A

  23.B

  24.B

  25.B

  26.D

  27.A

  28.A

  29.C

  30.B

  31.A

  32.A

  33.B

  34.D

  35.B

  36.A

  37.B

  38.B

  39.C

  40.B

  41.A

  42.B

  43.D

  44.B

  45.C

  46.D

  47.B

  48.C

  49.D

  50.D

   ……Mã đề 112…….

  1.C

  2.B

  3.C

  4.B

  5.C

  6.B

  7.A

  8.C

  9.D

  10.C

  11.B

  12.C

  13.A

  14.C

  15.A

  16.C

  17.B

  18.D

  19.D

  20.B

  21.C

  22.C

  23.D

  24.A

  25.C

  26.D

  27.D

  28.A

  29.B

  30.A

  31.D

  32.D

  33.A

  34.D

  35.C

  36.B

  37.D

  38.B

  39.C

  40.D

  41.D

  42.A

  43.A

  44.B

  45.C

  46.A

  47.D

  48.B

  49.D

  50.B

   ……Mã đề 113…….

  1.C

  2.A

  3.C

  4.D

  5.A

  6.C

  7.C

  8.B

  9.A

  10.A

  11.D

  12.D

  13.C

  14.D

  15.A

  16.B

  17.A

  18.A

  19.B

  20.B

  21.A

  22.D

  23.A

  24.B

  25.C

  26.C

  27.D

  28.B

  29.C

  30.A

  31.D

  32.B

  33.B

  34.B

  35.C

  36.B

  37.D

  38.D

  39.C

  40.C

  41.B

  42.B

  43.D

  44.C

  45.C

  46.B

  47.C

  48.C

  49.B

  50.D

   ……Mã đề 114…….

  1.D

  2. B

  3.B

  4.D

  5.D

  6.D

  7.B

  8.D

  9.A

  10.A

  11.A

  12.B

  13.D

  14.A

  15.D

  16.C

  17.A

  18.A

  19.B

  20.B

  21.B

  22.D

  23.D

  24.A

  25.C

  26.B

  27.A

  28.A

  29.C

  30.C

  31.C

  32.D

  33.A

  34.D

  35.B

  36.D

  37.B

  38.B

  39.C

  40.B

  41.A

  42.B

  43.D

  44.A

  45.A

  46.B

  47.A

  48.D

  49.D

  50.B

   ……Mã đề 115…….

  1.D

  2. B

  3.B

  4.C

  5.C

  6.A

  7.D

  8.D

  9.C

  10.D

  11.B

  12.B

  13.A

  14.C

  15.D

  16.D

  17.D

  18.C

  19.A

  20.A

  21.A

  22.C

  23.D

  24.D

  25.B

  26.B

  27.B

  28.D

  29.A

  30.B

  31.D

  32.A

  33.D

  34.B

  35.D

  36.B

  37.C

  38.B

  39.C

  40.B

  41.C

  42.C

  43.A

  44.B

  45.B

  46.B

  47.A

  48.D

  49.A

  50.A

   ……Mã đề 116…….

  1.B

  2. D

  3.C

  4.B

  5.C

  6.A

  7.D

  8.D

  9.B

  10.D

  11.A

  12.A

  13.B

  14.D

  15.D

  16.B

  17.D

  18.C

  19.C

  20.B

  21.A

  22.D

  23.C

  24.A

  25.B

  26.B

  27.A

  28.C

  29.A

  30.C

  31.B

  32.D

  33.B

  34.D

  35.B

  36.C

  37.B

  38.B

  39.A

  40.B

  41.D

  42.A

  43.C

  44.C

  45.D

  46.C

  47.A

  48.A

  49.C

  50.D

   ……Mã đề 117…….

  1.D

  2. B

  3.B

  4.D

  5.D

  6.D

  7.B

  8.D

  9.A

  10.A

  11.A

  12.B

  13.D

  14.A

  15.D

  16.C

  17.A

  18.A

  19.B

  20.B

  21.B

  22.D

  23.D

  24.A

  25.C

  26.B

  27.A

  28.A

  29.C

  30.C

  31.C

  32.D

  33.A

  34.D

  35.B

  36.D

  37.B

  38.B

  39.C

  40.B

  41.A

  42.B

  43.D

  44.A

  45.A

  46.B

  47.A

  48.D

  49.D

  50.B

   ……Mã đề 118…….

  1.D

  2. C

  3.C

  4.D

  5.A

  6.A

  7.C

  8.C

  9.D

  10.D

  11.C

  12.C

  13.A

  14.D

  15.B

  16.A

  17.D

  18.B

  19.D

  20.B

  21.C

  22.C

  23.A

  24.C

  25.C

  26.C

  27.A

  28.B

  29.D

  30.C

  31.A

  32.B

  33.A

  34.B

  35.D

  36.C

  37.D

  38.A

  39.B

  40.A

  41.A

  42.D

  43.B

  44.B

  45.A

  46.D

  47.B

  48.B

  49.A

  50.A

   ……Mã đề 119…….

  1.D

  2. B

  3.A

  4.A

  5.A

  6.B

  7.C

  8.B

  9.C

  10.B

  11.D

  12.D

  13.C

  14.D

  15.A

  16.A

  17.B

  18.A

  19.B

  20.A

  21.B

  22.B

  23.D

  24.B

  25.D

  26.C

  27.C

  28.A

  29.D

  30.D

  31.A

  32.B

  33.A

  34.A

  35.B

  36.C

  37.D

  38.C

  39.A

  40.B

  41.D

  42.B

  43.C

  44.C

  45.C

  46.B

  47.D

  48.A

  49.C

  50.C

   ……Mã đề 120…….

  1.A

  2. A

  3.C

  4.D

  5.D

  6.A

  7.C

  8.B

  9.A

  10.D

  11.A

  12.C

  13.D

  14.B

  15.A

  16.D

  17.B

  18.C

  19.D

  20.B

  21.B

  22.C

  23.B

  24.B

  25.B

  26.C

  27.A

  28.C

  29.C

  30.B

  31.D

  32.A

  33.B

  34.D

  35.D

  36.D

  37.A

  38.A

  39.C

  40.A

  41.A

  42.D

  43.D

  44.C

  45.A

  46.C

  47.A

  48.C

  49.D

  50.A

   

  ……Mã đề 121…….

  1.B

  2. A

  3.C

  4.B

  5.B

  6.D

  7.C

  8.B

  9.C

  10.D

  11.C

  12.A

  13.B

  14.D

  15.B

  16.A

  17.A

  18.D

  19.D

  20.B

  21.C

  22.C

  23.A

  24.C

  25.D

  26.A

  27.D

  28.C

  29.B

  30.A

  31.D

  32.A

  33.D

  34.B

  35.C

  36.C

  37.A

  38.B

  39.D

  40.B

  41.B

  42.B

  43.A

  44.A

  45.C

  46.B

  47.C

  48.A

  49.D

  50.C

   ……Mã đề 122…….

  1.A

  2. A

  3.A

  4.B

  5.C

  6.D

  7.A

  8.C

  9.A

  10.D

  11.C

  12.C

  13.C

  14.B

  15.D

  16.A

  17.D

  18.D

  19.B

  20.B

  21.A

  22.D

  23.A

  24.B

  25.C

  26.C

  27.C

  28.A

  29.D

  30.B

  31.D

  32.A

  33.B

  34.D

  35.C

  36.C

  37.A

  38.D

  39.B

  40.B

  41.B

  42.A

  43.B

  44.A

  45.B

  46.D

  47.D

  48.B

  49.C

  50.B

   ……Mã đề 123…….

  1.D

  2. C

  3.B

  4.B

  5.B

  6.A

  7.B

  8.D

  9.A

  10.D

  11.D

  12.B

  13.A

  14.B

  15.A

  16.B

  17.C

  18.C

  19.A

  20.D

  21.A

  22.C

  23.C

  24.C

  25.C

  26.A

  27.A

  28.C

  29.B

  30.C

  31.A

  32.A

  33.B

  34.A

  35.D

  36.C

  37.C

  38.B

  39.C

  40.C

  41.A

  42.C

  43.B

  44.A

  45.B

  46.B

  47.C

  48.A

  49.A

  50.B

  ……Mã đề 124…….

  1.D

  2. C

  3.A

  4.A

  5.B

  6.D

  7.B

  8.D

  9.B

  10.B

  11.B

  12.C

  13.B

  14.D

  15.D

  16.D

  17.C

  18.B

  19.C

  20.C

  21.A

  22.C

  23.C

  24.B

  25.A

  26.A

  27.D

  28.B

  29.D

  30.B

  31.D

  32.C

  33.D

  34.C

  35.A

  36.D

  37.B

  38.A

  39.B

  40.D

  41.B

  42.A

  43.A

  44.D

  45.D

  46.D

  47.C

  48.A

  49.B

  50.C

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Bình Định 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2022 Ở Tphcm Và Đáp Án Tiếng Anh
 • Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Toánnăm 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán 2022 Tphcm Và Đáp Án
 • Thử Sức Với Đề Thi Thử Miễn Phí Và Bộ 3 Đề Thi Trình Độ N5 – N1 Tại Nippon★Go|Kênh Du Lịch Locobee
 • Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022: Đề Thi Và Đáp Án Môn Sử

  --- Bài mới hơn ---

 • Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022: Môn Lịch Sử Không Dễ Đạt Điểm Tối Đa
 • Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Lịch Sử Và Vật Lý Dài, Nhiều Thí Sinh Cho Rằng Khó Có Điểm Cao
 • Đáp Án, Đề Thi Môn Lịch Sử Mã Đề 316 Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Đáp Án, Đề Thi Môn Lịch Sử Mã Đề 318 Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Ma Trận Kiến Thức Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Các Môn Sử – Địa – Giáo Dục Công Dân
 • Đáp án chính thức thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT đã được công bố.

  Đề thi & Đáp án môn Lịch Sử THPT quốc gia 2022 Đáp án chính thức thi tốt nghiệp của Bộ GD-ĐT đã được công bố.

   

  Sáng ngày 10.8, các TS chọn bài thi Khoa học Xã hội bắt đầu thi môn đầu tiên là Lịch Sử. Bài thi gồm 40 câu với thời gian làm bài 50 phút.

  Ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi, chúng tôi sẽ cập nhật đề thi Lịch Sử & đáp án gợi ý 24 mã đề trong thời gian sớm nhất.

  Đáp án tham khảo môn Lịch sử – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

   

  1-D

  2-C

  3-B

  4-A

  5-C

  6-D

  7-B

  8-B

  9-C

  10-D

  11-D

  12-B

  13-C

  14-A

  15-D

  16-A

  17-B

  18-B

  19-A

  20-A

  21-A

  22-D

  23-B

  24-D

  25-B

  26-A

  27-B

  28-A

  29-D

  30-D

  31-A

  32-A

  33-A

  34-D

  35-B

  36-A

  37-B

  38-D

  39-D

  40-D

  1-B

  2-C

  3-B

  4-B

  5-D

  6-B

  7-D

  8-B

  9-C

  10-A

  11-C

  12-A

  13-B

  14-A

  15-D

  16-A

  17-C

  18-B

  19-C

  20-A

  21-D

  22-A

  23-A

  24-C

  25-A

  26-B

  27-B

  28-A

  29-A

  30-C

  31-C

  32-B

  33-B

  34-C

  35-B

  36-B

  37-A

  38-A

  39-C

  40-C

  1-A

  2-B

  3-D

  4-A

  5-C

  6-B

  7-D

  8-B

  9-D

  10-C

  11-D

  12-D

  13-C

  14-C

  15-A

  16-D

  17-B

  18-D

  19-D

  20-D

  21-B

  22-C

  23-B

  24-B

  25-B

  26-C

  27-C

  28-D

  29-B

  30-D

  31-B

  32-C

  33-C

  34-B

  35-C

  36-D

  37-B

  38-C

  39-D

  40-B

  1-A

  2-B

  3-C

  4-A

  5-B

  6-C

  7-B

  8-C

  9-D

  10-D

  11-D

  12-B

  13-D

  14-D

  15-A

  16-D

  17-A

  18-B

  19-A

  20-D

  21-A

  22-A

  23-D

  24-A

  25-A

  26-A

  27-D

  28-B

  29-B

  30-A

  31-B

  32-A

  33-A

  34-D

  35-D

  36-B

  37-A

  38-D

  39-B

  40-B

  1-C

  2-C

  3-D

  4-C

  5-A

  6-A

  7-A

  8-B

  9-B

  10-B

  11-A

  12-C

  13-A

  14-B

  15-B

  16-C

  17-C

  18-B

  19-D

  20-D

  21-C

  22-A

  23-D

  24-D

  25-D

  26-C

  27-C

  28-D

  29-D

  30-C

  31-A

  32-D

  33-D

  34-A

  35-D

  36-C

  37-C

  38-A

  39-C

  40-A

  1- B

  2- C

  3- A

  4- C

  5-C

  6- C

  7-D

  8- B

  9- D

  10- A

  11- B

  12- B

  13- A

  14- C

  15- A

  16- D

  17- D

  18-D

  19- C

  20- C

  21- A

  22- D

  23- C

  24- A

  25- A

  26- C

  27- C

  28- C

  29- A

  30- D

  31- A

  32- A

  33- D

  34. A

  35. D

  36. D

  37. C

  38. D

  39. A

  40. A

  1-C

  2-C

  3-C

  4-B

  5-D

  6-D

  7-A

  8-A

  9-B

  10-C

  11-B

  12-A

  13-B

  14-C

  15-C

  16-B

  17-A

  18-C

  19-C

  20-C

  21-B

  22-D

  23-D

  24-C

  25-B

  26-A

  27-C

  28-A

  29-D

  30-D

  31-D

  32-B

  33-B

  34-B

  35-A

  36-A

  37-B

  38-D

  39-D

  40-A

  1-B

  2-D

  3-C

  4-B

  5-C

  6-A

  7-D

  8-D

  9-B

  10-D

  11-B

  12-D

  13-C

  14-A

  15-A

  16-C

  17-B

  18-C

  19-A

  20-C

  21-B

  22-B

  23-B

  24-C

  25-A

  26-B

  27-D

  28-C

  29-B

  30-A

  31-C

  32-C

  33-D

  34-D

  35-D

  36-B

  37-D

  38-A

  39-D

  40-B

  1-B

  2-A

  3-C

  4-A

  5-A

  6-B

  7-B

  8-A

  9-D

  10-D

  11-C

  12-D

  13-D

  14-D

  15-B

  16-B

  17-D

  18-A

  19-D

  20-C

  21-A

  22-D

  23-A

  24-B

  25-C

  26-B

  27-D

  28-D

  29-C

  30-C

  31-D

  32-D

  33-B

  34-C

  35-A

  36-D

  37-A

  38-A

  39-C

  40-C

  1-A

  2-C

  3-D

  4-D

  5-A

  6-A

  7-C

  8-C

  9-B

  10-D

  11-C

  12-C

  13-D

  14-C

  15-C

  16-B

  17-B

  18-B

  19-A

  20-B

  21-D

  22-B

  23-C

  24-B

  25-A

  26-B

  27-B

  28-A

  29-A

  30-B

  31-A

  32-A

  33-B

  34-C

  35-B

  36-C

  37-B

  38-C

  39-C

  40-A

  1-B

  2-C

  3-A

  4-C

  5-D

  6-A

  7-B

  8-D

  9-A

  10-D

  11-C

  12-B

  13-A

  14-C

  15-D

  16-B

  17-D

  18-B

  19-B

  20-B

  21-A

  22-D

  23-A

  24-D

  25-B

  26-A

  27-C

  28-C

  29-C

  30-B

  31-B

  32-A

  33-C

  34-A

  35-B

  36-A

  37-C

  38-C

  39-B

  40-C

  1-A

  2-A

  3-C

  4-C

  5-B

  6-C

  7-D

  8-C

  9-A

  10-D

  11-D

  12-A

  13-B

  14-C

  15-A

  16-C

  17-B

  18-A

  19-B

  20-C

  21-D

  22-D

  23-B

  24-D

  25-B

  26-A

  27-A

  28-A

  29-B

  30-D

  31-B

  32-B

  33-D

  34-D

  35-B

  36-B

  37-D

  38-A

  39-A

  40-B

  1-D

  2-A

  3-D

  4-C

  5-D

  6-D

  7-C

  8-A

  9-C

  10-D

  11-C

  12-A

  13-D

  14-B

  15-C

  16-B

  17-A

  18-D

  19-C

  20-C

  21-B

  22-D

  23-B

  24-D

  25-A

  26-A

  27-B

  28-B

  29-D

  30-A

  31-B

  32-C

  33-C

  34-A

  35-B

  36-C

  37-A

  38-D

  39-B

  40-A

  1-B

  2-A

  3-B

  4-B

  5-A

  6-B

  7-C

  8-C

  9-D

  10-B

  11-A

  12-C

  13-B

  14-A

  15-D

  16-B

  17-C

  18-C

  19-D

  20-A

  21-C

  22-D

  23-A

  24-A

  25-A

  26-D

  27-D

  28-C

  29-C

  30-A

  31-B

  32-D

  33-B

  34-B

  35-D

  36-C

  37-A

  38-D

  39-A

  40-D

  1- B

  2- D

  3- D

  4-D

  5- B

  6- C

  7- B

  8- B

  9- A

  10- D

  11- D

  12- D

  13- C

  14-A

  15- C

  16- A

  17- D

  18- B

  19- D

  20- C

  21- C

  22- B

  23- D

  24- C

  25- B

  26- A

  27- D

  28- B

  29- C

  30-A

  31- D

  32- C

  33- A

  34- B

  35- C

  36- B

  37-C

  38- B

  39-C

  40- C

  1-B

  2-C

  3-B

  4-C

  5-B

  6-A

  7-A

  8-A

  9-A

  10-A

  11-C

  12-B

  13-A

  14-C

  15-D

  16-C

  17-A

  18-A

  19-A

  20-C

  21-D

  22-D

  23-A

  24-B

  25-D

  26-A

  27-D

  28-D

  29-C

  30-D

  31-D

  32-C

  33-B

  34-B

  35-D

  36-C

  37-C

  38-B

  39-C

  40-D

  1-C

  2-A

  3-D

  4-D

  5-C

  6-D

  7-B

  8-C

  9-D

  10-A

  11-C

  12-A

  13-A

  14-C

  15-B

  16-C

  17-C

  18-D

  19-C

  20-B

  21-D

  22-B

  23-A

  24-B

  25-C

  26-B

  27-A

  28-B

  29-C

  30-D

  31-D

  32-A

  33-B

  34-A

  35-A

  36-D

  37-A

  38-C

  39-C

  40-D

  1-A

  2-C

  3-B

  4-B

  5-A

  6-B

  7-C

  8-B

  9-A

  10-A

  11-B

  12-C

  13-A

  14-B

  15-D

  16-D

  17-D

  18-A

  19-C

  20-D

  21-A

  22-B

  23-D

  24-D

  25-C

  26-B

  27-D

  28-C

  29-C

  30-B

  31-C

  32-A

  33-C

  34-B

  35-C

  36-B

  37-A

  38-A

  39-D

  40-D

  1-C

  2-A

  3-A

  4-A

  5-B

  6-C

  7-B

  8-C

  9-D

  10-A

  11-A

  12-C

  13-A

  14-B

  15-A

  16-B

  17-A

  18-B

  19-A

  20-D

  21-A

  22-C

  23-D

  24-C

  25-B

  26-C

  27-B

  28-B

  29-C

  30-D

  31-C

  32-B

  33-D

  34-C

  35-A

  36-D

  37-A

  38-C

  39-D

  40-C

  1-C

  2-C

  3-B

  4-D

  5-A

  6-A

  7-D

  8-C

  9-C

  10-A

  11-B

  12-A

  13-C

  14-C

  15-A

  16-C

  17-C

  18-D

  19-C

  20-D

  21-B

  22-D

  23-C

  24-B

  25-C

  26-D

  27-B

  28-B

  29-D

  30-A

  31- A

  32-D

  33-A

  34-B

  35-D

  36-B

  37-B

  38-A

  39-B

  40-D

  1-B

  2-A

  3-A

  4-D

  5-D

  6-C

  7-B

  8-B

  9-B

  10-C

  11-A

  12-C

  13-C

  14-C

  15-A

  16-C

  17-C

  18-A

  19-D

  20-A

  21-B

  22-C

  23-D

  24-D

  25-B

  26-C

  27-D

  28-A

  29-D

  30-D

  31-A

  32-B

  33-B

  34-D

  35-B

  36-B

  37-D

  38-A

  39-A

  40-D

  1-D

  2-A

  3-A

  4-D

  5-C

  6-A

  7-A

  8-C

  9-B

  10-B

  11-D

  12-C

  13-D

  14-A

  15-B

  16-B

  17-B

  18-D

  19-D

  20-D

  21-A

  22-B

  23-C

  24-C

  25-A

  26-A

  27-D

  28-D

  29-C

  30-B

  31-A

  32-C

  33-D

  34-D

  35-C

  36-B

  37-A

  38-A

  39-D

  40-D

  1-A

  2-D

  3-B

  4-D

  5-A

  6-C

  7-D

  8-D

  9-C

  10-B

  11-C

  12-C

  13-D

  14-A

  15-D

  16-A

  17-C

  18-B

  19-B

  20-D

  21-C

  22-B

  23-C

  24-B

  25-D

  26-D

  27-A

  28-A

  29-B

  30-D

  31-A

  32-B

  33-C

  34-B

  35-C

  36-A

  37-C

  38-A

  39-B

  40-C

  1-A

  2-D

  3-A

  4-C

  5-C

  6-A

  7-A

  8-C

  9-D

  10-C

  11-C

  12-D

  13-B

  14-A

  15-B

  16-A

  17-B

  18-B

  19-B

  20-D

  21-A

  22-C

  23-D

  24-B

  25-C

  26-D

  27-B

  28-B

  29-D

  30-C

  31-A

  32-D

  33-C

  34-D

  35-B

  36-A

  37-D

  38-A

  39-C

  40-C

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thử Lịch Sử Thptqg 2022 Lần 1 Liên Trường Thpt
 • Đáp Án, Đề Thi Môn Lịch Sử Mã Đề 319 Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Đề Thi Minh Họa Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Lần 2 Môn Lịch Sử
 • Đề Cương Ôn Tập Thi Học Kỳ I – Sinh Học 10 Nâng Cao Năm Học: 2014 – 2022
 • Đề Thi Thử Thptqg 2022 Lịch Sử Hội 8 Trường Chuyên Lần 2
 • Đề Thi Và Đáp Án Môn Văn Thpt Quốc Gia 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Complete Pet. Student’s Book. Workbook. Teacher’s Book.
 • Trọn Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Cambridge English Preliminary Học Thi Pet
 • Ready For Fce. Coursebook With Key, 2008, Roy Norris …
 • Các Câu Hỏi Về Pháp Luật Đại Cương Giúp Bạn Củng Cố Kiến Thức
 • Bài Tập Tham Khảo Môn Pháp Luật Đại Cương
 • Chúng tôi xin gửi tới các bạn đề thi và đáp án môn Ngữ Văn kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2022.Đề thi theo hướng đổi mới của BỘ GD & ĐT

  Download FULL file PDF : http://www.mediafire.com/?ofqochhncoh71os

  Một số câu hỏi trong đề thi

  Có ý kiến cho rằng: Việc rèn luyện kĩ năng sống cũng cần thiết như việc tích lũy kiến thức.

  Anh/Chị hãy viết bài văn nghị luận (khoảng 600 chữ) bày tỏ suy nghĩ của mình về vấn đề trên.

  Câu 2 (4,0 điểm) Người đàn bà bỗng chép miệng, con mắt như đang nhìn suốt cả đời mình:

  • Giá tôi đẻ ít đi, hoặc chúng tôi sắm được một chiếc thuyền rộng hơn, từ ngày cách mạng về đã đỡ đói khổ chứ trước kia vào các vụ bắc, ông trời làm động biển suốt hàng tháng, cả nhà vợ chồng con cái toàn ăn cây xương rồng luộc chấm muối…
  • Lão ta trước hồi bảy nhăm có đi lính ngụy không? – Tôi bỗng hỏi một câu như lạc đề.
  • Không chú à, cũng nghèo khổ, túng quẫn đi vì trốn lính – bỗng mụ đỏ mặt – nhưng cái lỗi chính là đám đàn bà ở thuyền đẻ nhiều quá, mà thuyền lại chật.
  • Vậy sao không lên bờ mà ở – Đẩu hỏi.
  • Làm nhà trên đất ở một chỗ đâu có thể làm được cái nghề thuyền lưới vó? Từ ngày cách mạng về, cách mạng đã cấp đất cho nhưng chẳng ai ở, vì không bỏ nghề được!
  • Ở trên thuyền có bao giờ lão ta đánh chị không? – Tôi hỏi.
  • Bất kể lúc nào thấy khổ quá là lão xách tôi ra đánh, cũng như đàn ông thuyền khác uống rượu… Giá mà lão uống rượu… thì tôi còn đỡ khổ… Sau này con cái lớn lên, tôi mới xin được với lão… đưa tôi lên bờ mà đánh…
  • Không thể nào hiểu được, không thể nào hiểu được! – Đẩu và tôi cùng một lúc thốt lên.
  • Là bởi vì các chú không phải là đàn bà, chưa bao giờ các chú biết như thế nào là nỗi vất vả của người đàn bà trên một chiếc thuyền không có đàn ông…
  • Phải, phải, bây giờ tôi đã hiểu, – bất ngờ Đẩu trút một tiếng thở dài đầy chua chát, – trên thuyền phải có một người đàn ông… dù hắn man rợ, tàn bạo?
  • Phải – Người đàn bà đáp – Cũng có khi biển động sóng gió chứ chú?

  Lát lâu sau mụ lại mới nói tiếp:

  • Mong các chú cách mạng thông cảm cho, đám đàn bà hàng chài ở thuyền chúng tôi cần phải có người đàn ông để chèo chống khi phong ba, để cùng làm ăn nuôi nấng đặng một sắp con nhà nào cũng trên dưới chục đứa. Ông trời sinh ra người đàn bà là để đẻ con, rồi nuôi con cho đến khi khôn lớn cho nên phải gánh lấy cái khổ. Đàn bà ở thuyền chúng tôi phải sống cho con chứ không thể sống cho mình như ở trên đất được! Mong các chú lượng tình cho cái sự lạc hậu. Các chú đừng bắt tôi bỏ nó! – Lần đầu tiên trên khuôn mặt xấu xí của mụ chợt ửng sáng lên như một nụ cười – vả lại, ở trên chiếc thuyền cũng có lúc vợ chồng con cái chúng tôi sống hòa thuận, vui vẻ.
  • Cả đời chị có một lúc nào thật vui không? – Đột nhiên tôi hỏi.
  • Có chứ, chú! Vui nhất là lúc ngồi nhìn đàn con tôi chúng nó được ăn no…

  (Trích Chiếc thuyền ngoài xa Nguyễn Minh Châu, Ngữ văn 12, Tập hai, NXB Giáo dục Việt Nam, 2022, tr.75-76)

  1. Đề thi và đáp án môn TOÁN kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

  2. Đề thi và đáp án môn Vật Lý THPT Quốc gia 2022

  3. Đề thi và đáp án môn Hóa THPT Quốc Gia năm 2022

  4. Đề thi và đáp án môn ANH kỳ thi THPT Quốc Gia 2022

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022: Đề Thi Và Đáp Án Môn Ngữ Văn
 • Đáp Án Brain Find, Tất Tần Tật Lời Giải Đầy Đủ Các Màn Chơi
 • Đáp Án Brain Find, Cách Giải Brain Find
 • Đáp Án Braindom, Giải Braindom Tất Cả Đáp Án
 • Brain Blow: All 199+ Answers And Solutions To All Levels And Questions
 • Đề Thi Và Đáp Án Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi + Đáp Án Các Môn Tổ Hợp Khoa Học Xã Hội Thpt Quốc Gia 2022
 • Đề Thi Chính Thức Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Có Khó Hơn Đề Minh Họa Hay Không?
 • Bộ Gd&đt: Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Có Độ Khó Ngang Ngửa Đề Tham Khảo
 • Đại Diện Bộ Gdđt Tiết Lộ Độ Khó Trong Đề Thi Thật Thpt Quốc Gia 2022
 • Đề Thi Thật Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Có Độ Khó Như Thế Nào?
 • A. You’re exactly right

  B. That’s what I think

  C. There’s no doubt about it

  D. I don’t think so

  Question 7: These photos brought back many sweet memories of our trip to Hanoi last year.

  Question 8: At first, John said he hadn’t broken the vase, but later he accepted it.

  Question 9: Children brought up in a caring environment tend to grow more sympathetic towards others.

  Question 10: It’s quite disappointing that some people still turn a blind eye to acts of injustice they witness in the street.

  Read the following passage and mark the letter A, B, c, or D on your answer sheet to indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 25 to 29.

  Becoming an independent language learner

  (Adapted from “Complete IELTS” by Rawdon Wyatt)

  Question 25:

  Tribal tourism is a relatively new type of tourism. It involves travellers going to remote destinations, staying with local people and learning about their culture and way of life. They stay in local accommodation, share facilities with local people, and join in with meals and celebrations. At the moment, less than one percent of holidays are tribal tourism holidays, but this is set to change.

  Tribal tourism is often compared with foreign exchange visits. However a foreign exchange involves staying with people who often share the same values. Tribal tourism takes visitors to places where the lifestyle is very different from that in their home location. Those who have been to a tribal holiday explain that experiencing this lifestyle is the main attraction. They say that it offers them the chance to live in a way they never have before.

  Not everyone is convinced that tribal tourism is a good thing, and opinions are pided. The argument is about whether or not it helps the local population, or whether it exploits them. The main problem is that, because tribal tourism is relatively new, the long-term influences on local populations have not been studied in much detail. Where studies have been carried out, the effects have been found to be negative.

  So is it possible to experience an exotic culture without harming it in some way? “With a bit of thought, we can maximise the positive influences and minimise the negative,” says travel company director Hilary Waterhouse. “The most important thing for a tribal tourist is to show respect for, learn about, and be aware of, local customs and traditions. Always remember you’re a guest.”

  (Adapted from “Complete ỊELTS” by Rawdon Wyatt)

  Question 30: Which best serves as the title for the passage?

  Question 32: According to paragraph 2, what is the main attraction of tribal tourism?

  E-waste is being produced on a scale never seen before. Computers and other electronic equipment become obsolete in just a few years, leaving customers with little choice but to buy newer ones to keep up. Millions of tons of computers, TVs, smartphones, and other equipment are discarded each year. In most countries, all this waste ends up in landfills, where it poisons the environment – e-waste contains many toxic substances such as lead, mercury, and arsenic that leak into the ground.

  Recycling is the ideal solution to the problem. E-waste contains significant amounts of valuable metals like gold and silver that make it attractive to recycle. In theory, recycling gold from old computers is more efficient – and less environmentally destructive – than digging it from the earth. The problem is that a large percentage of e-waste dropped off for recycling in wealthy countries is sold and perted to the developing world, posing an increasing threat to the health of the people there.

  To address the problem of the international trade in e-waste, 170 nations signed the 1989 Basel Convention, an agreement requiring that developed nations notify developing nations of hazardous waste shipments coming into their countries. Then, in 1995 the Basel Convention was modified to ban hazardous waste shipments to poor countries completely. Although the ban hasn’t taken effect, the European Union, where recycling infrastructure is well developed, has already written it into their laws. One law holds manufacturers responsible for the safe disposal of electronics they produce.

  Companies like Creative Recycling Systems in Florida, the USA, are hoping to profit from clean e-waste recycling. The key to their business is a huge, building-size machine able to separate electronic products into their component materials. As the machine’s steel teeth break up e-waste, all the toxic dust is removed from the process. This machine can handle some 70,000 tons of electronics a year. Although this is only a fraction of the total, it wouldn’t take many more machines like this to process the entire USA’s output of high-tech trash.

  Unfortunately, under current policies, domestic processing of e-waste is not compulsory, and while shipping waste abroad is ethically questionable, it is still more profitable than processing it safely in the USA. Creative Recycling Systems is hoping that the US government will soon create laws deterring people from sending e-waste overseas.

  (Adapted from “Reading explorer 4” by Paul MacIntyre and Nancy Hubley )

  Question 35: Which best serves as the title for the passage?

  Question 41: Which of the following statements is TRUE, according to the passage?

  Question 42: Which of the following can be inferred from the passage?

  Question 43: Peter moved abroad for a fresh start. He regrets it now.

  Question 44: Smartphones are becoming reasonably priced. New applications make them more appealing.

  Question 45: It was wrong of you to criticise your son in front of his friends.

  Question 46: My father likes reading newspapers more than watching TV.

  Question 47: “How long have you lived here, Lucy?” asked Jack.

  Question 48: At the beginning of the ceremony, there was a respectable one-minute silence in remembrance of the victims of the earthquake.

  Question 49: My mother gets up usually early to ppare breakfast for the whole family.

  Question 50: The money raised in the appeal will use to help those in need in remote areas.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Và Đề Thi Văn Thpt Quốc Gia 2022 Chính Thức
 • Đề Thi Thử Môn Anh Thpt Quốc Gia 2022 Đáp Án Giải Chi Tiết
 • Đề Thi Môn Tiếng Anh Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2022
 • Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Tiếng Anh Và Hướng Dẫn Ôn Tập Hiệu Quả
 • Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Sinh Học
 • Kỳ Thi Thpt Quốc Gia 2022: Đáp Án Và Đề Thi Môn Ngữ Văn

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Giải Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2022
 • Bài Giải Đề Thi Môn Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2022
 • Đáp Án Chuẩn Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia Năm 2022
 • Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2022 Cấu Trúc Sẽ Tương Tự Như Đề Năm 2022
 • Đáp Án Đề Thi Môn Văn Thpt Quốc Gia Năm 2022
 • Sáng nay (25/6), gần 900.000 thí sinh trên cả nước đã bước vào môn thi đầu tiên trong kỳ thi THPT quốc gia 2022.

  Đề thi môn Ngữ Văn

  Đề thi môn Ngữ Văn

  Đáp án tham khảo đề thi môn Ngữ Văn I. Đọc hiểu

  Thể thơ tự do

  – Vầng trán mặn giọt mồ hôi cay đắng: Những vất vả, nhọc nhằn của con người trong cuộc mưu sinh cũng như công cuộc bảo vệ tổ quốc trên biển khơi.

  – Bao kiếp người vùi trong đáy lạnh mù tăm: Những con người đã mãi mãi nằm lại trong lòng biển lạnh lẽo, tối tăm.

  Hai câu thơ thể hiện cái nghẹn ngào đầy thương cảm của nhà thơ trước những nhọc nhằn gian khó, những mất mát hy sinh của bao thế hệ người dân Việt trong lao động sản xuất và chiến đấu bảo vệ biển đảo quê hương.

  Biển quê hương chứa chất cả mồ hôi, cả máu xương của mỗi con dân đất Việt, trở thành một phần máu thịt không thể tách rời của tổ quốc thiêng liêng.

  – Điệp từ “cái” kết hợp với cấu trúc liệt kê được điệp lại có tác dụng:

  + Khẳng định những vẻ đẹp của biển quê hương: Vừa hào hiệp phóng khoáng, vừa kiên nhẫn vững bền, vừa nghiêm trang mà giản dị.

  + Thể hiện sự gắn bó, tình yêu và niềm tự hào của nhà thơ về biển quê mình.

  + Tạo nhịp điệu nhanh, gấp, như lời kể mãi về những vẻ đẹp bất tận của biển quê hương.

  – Khát vọng là những ước mơ, mong muốn của con người trên con đường chinh phục những chân trời mới.

  – Hành trình theo đuổi khát vọng là hành trình nhiều gian nan, thử thách, thậm chí con người phải chấp nhận thử thách, hy sinh.

  – Để thực hiện được khát vọng, con người phải kiên trì, dù gặp khó khăn cũng không nản chí, không biết mệt.

  – Đi đến tận cùng khát vọng, con người sẽ đến được những chân trời mới, khám phá những điều giản dị nhưng sâu sắc, ý nghĩa.

  II. Làm văn Câu 1 (2 điểm) nghị luận xã hội: Sức mạnh ý chí con người

  – Giải thích: Sức mạnh ý chí là sức mạnh bắt nguồn từ ý chí, nghị lực, lòng quyết tâm, khát vọng của mỗi người.

  + Ý chí mạnh mẽ, kiên cường có sức mạnh vô cùng to lớn, giúp mỗi người, mỗi tập thể, mỗi quốc gia vượt qua những thử thách khó khăn để đạt được mục tiêu, mơ ước của mình.

  Thực tế cuộc sống và lịch sử đã có vô vàn minh chứng về sức mạnh ý chí của con người.

  Bằng ý chí kiên cường bảo vệ giang sơn, bao thế hệ cha anh đã ra nơi biên cương bảo vệ Tổ quốc, đánh bại những kẻ thù xâm lược.

  Với ý chí và nghị lực phi thường, những con người không may mắn vẫn phấn đấu vươn lên sống hạnh phúc, trở thành người có ích, truyền cảm hứng cho cộng đồng (Nick Vujicic, Nguyễn Ngọc Ký, Helen Keller…).

  Niềm tự hào dân tộc cùng tinh thần đoàn kết và ý chí kiên cường giúp đội tuyển U23 Việt Nam làm nên những kỳ tích trên đấu trường châu lục…

  + Bằng ý chí mạnh mẽ, ta sẽ làm chủ được bản thân, không bị sa ngã trước những cám dỗ cuộc đời.

  + Sức mạnh ý chí không tự nhiên mà có, nó phải được rèn giũa, phát triển trong những hoàn cảnh khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Tinh thần vượt khó, lòng dũng cảm, hiểu rõ mục tiêu và khát vọng của bản thân sẽ là những tiền đề không thể thiếu để có được ý chí mạnh mẽ, vững vàng.

  + Tuy vậy, trong cuộc sống hôm nay, nhiều bạn còn yếu đuối, thiếu ý chí, dễ dàng gục ngã trước những cám dỗ, dễ chán nản từ bỏ khi gặp khó khăn thử thách. Đó là những hiện tượng cần phê phán.

  – Bài học nhận thức và hành động: Mỗi người cần rèn luyện để có được ý chí mạnh mẽ, vững vàng. Đó là chìa khóa để có được thành công trong công việc, hạnh phúc trong cuộc đời.

  – Về mặt hình thức: Đảm bảo cấu trúc đoạn văn nghị luận. Thí sinh có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng phân hợp, móc xích hoặc song hành. Thí sinh cần đảm bảo đoạn văn ngắn gọn, súc tích, dung lượng 200 chữ, không mắc lỗi chính tả, diễn đạt, đặt câu.

  Câu 2

  I. Mở bài

  – Giới thiệu tác giả Hoàng Phủ Ngọc Tường, nét độc đáo trong phong cách nghệ thuật của nhà văn.

  – Giới thiệu tác phẩm “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, đoạn trích thể hiện vẻ đẹp độc đáo của sông Hương ở khúc thượng nguồn.

  II. Thân bài

  – Giới thiệu chung: Sông Hương trong cái nhìn đầy mê đắm của Hoàng Phủ Ngọc Tường hiện lên sống động giống như một người con gái Huế, mang trong nó cả sức sống, tâm hồn, tính cách rất riêng.

  Dưới cái nhìn của nhà văn, dòng sông được tái hiện với cả góc nhìn không gian địa lý (địa chất), góc nhìn với bề sâu của văn hóa lịch sử, gắn bó thiết tha với thành phố Huế.

  – Vẻ đẹp của dòng sông Hương ở khúc thượng nguồn được thể hiện trong đoạn trích:

  + Điểm đặc biệt đầu tiên, đó là một dòng sông “chung thủy”, nó chỉ thuộc về một thành phố duy nhất, thành phố Huế.

  + Vẻ đẹp hùng vĩ, dữ dội của dòng sông hiện lên qua hàng loạt hình ảnh so sánh đầy ấn tượng: Dòng sông như cô gái Di-gan phóng khoáng và man dại, như bản trường ca của rừng già.

  Đồng thời, nhà văn sử dụng hàng loạt động từ, tính từ mạnh như rầm rộ, mãnh liệt, cuộn xoáy, phóng khoáng, man dại, bản lĩnh, gan dạ, tự do, trong sáng… để khắc họa vẻ đẹp trẻ trung đầy sức sống của dòng sông.

  + Vẻ đẹp mê đắm, trữ tình của dòng sông được thể hiện qua hình ảnh so sánh, ẩn dụ “người mẹ phù sa của nền văn hóa xứ sở”.

  Các vẻ đẹp đó tuy đối lập mà thống nhất, quyện hòa để tạo nên vẻ đẹp đầy bí ẩn, cuốn hút của dòng sông ở khúc thượng nguồn.

  Nó như một quãng đời trẻ trung, sôi nổi của tuổi thanh xuân người con gái, hoàn toàn khác biệt với gương mặt trầm mặc, dịu dàng khi sông Hương về với Huế.

  – Nghệ thuật:

  + Cách miêu tả tinh tế tài hoa qua những hình ảnh nhân hóa, đối lập làm nổi bật vẻ đẹp của dòng sông.

  + Hình ảnh sáng tạo, câu văn dài mà khúc chiết, nhịp nhàng, nhiều biện pháp tu từ hợp lý đã gợi lên những liên tưởng kỳ thú, hấp dẫn.

  + Giọng văn nhẹ nhàng, ngọt ngào, mê đắm, thể hiện sự say mê của nhà văn với vẻ đẹp của quê hương xứ sở.

  – Nhận xét về cách nhìn mang tính phát hiện về dòng sông của nhà văn:

  + Dòng sông mang trong mình vẻ đẹp tâm hồn, tính cách của người con gái Huế, vừa mạnh mẽ sôi nổi, vừa đằm thắm, dịu dàng.

  + Dòng sông không chỉ được miêu tả với góc nhìn địa lí với những đặc trưng địa chất, địa mạo, nhà văn còn quan sát nó dưới góc nhìn văn hóa, lịch sử. Gắn thủy trình của dòng sông với lịch sử hình thành của nền văn hóa xứ sở.

  + Phải là một con người có vốn tri thức sâu rộng về địa lý, lịch sử, văn hóa, đặc biệt là phải có một tình yêu thiết tha, mãnh liệt với dòng sông Hương, với thành phố Huế, với quê hương xứ sở, nhà văn mới có được góc nhìn mới mẻ, độc đáo đến vậy.

  III. Kết bài

  Thu Uyên

  --- Bài cũ hơn ---

 • Trƣờng Đại Học Duy Tân Trung Tâm Tin Học Duy Tân Đề Cƣơng Khảo Sát Tin Học Dành Cho Khối Không Chuyên Tin Toàn Trƣờng Áp Dụng Chuẩn Ứng Dụng Kỹ Năng C
 • Tin Học Ứng Dụng Công Nghệ Nâng Cao
 • Top #1 Thi Chứng Chỉ Ứng Dụng Cntt Cơ Bản Hàng Đầu Tại Hà Nội
 • Nội Dung, Cấu Trúc Bài Thi Chứng Chỉ Cntt Của Trung Tâm
 • Đề Thi Thử Chứng Chỉ Tin Học Cơ Bản Miễn Phí Có Đáp Án 2022
 • Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022: Đề Thi Và Đáp Án Môn Ngữ Văn

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Và Đáp Án Môn Văn Thpt Quốc Gia 2022
 • Complete Pet. Student’s Book. Workbook. Teacher’s Book.
 • Trọn Bộ Tài Liệu Tiếng Anh Cambridge English Preliminary Học Thi Pet
 • Ready For Fce. Coursebook With Key, 2008, Roy Norris …
 • Các Câu Hỏi Về Pháp Luật Đại Cương Giúp Bạn Củng Cố Kiến Thức
 • * Gợi ý đáp án môn Ngữ Văn – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

  Phần I: Đọc hiểu

  Câu 1:

  Phương thức biểu đạt chính: nghị luận.

  Câu 2:

  – Các loài thực vật ở vùng Tsunoda thuộc Bắc Cực sinh trưởng rất đáng kinh ngạc:

  + Chúng vẫn đua nhau nảy mầm, nở thật nhiều hoa, kết hạt, chen chúc vươn mình trong khoảng không với mảnh đời ngắn ngủi.

  + Chúng chuẩn bị sẵn sàng để đối phó với mùa đông dài khắc nghiệt sắp tới và phó thác sinh mạng mình cho tự nhiên.

  + Chúng thực sự sống hết mình cho hiện tại, không ảo tưởng, không phân tâm.

  Câu 3:

  Điểm tương đồng về sự sống của các loài thực vật ở hai vùng:

  – Các loài thực vật ở 2 vùng đều nảy mầm và nở hoa trong điều kiện khắc nghiệt nhất.

  – Đều cho thấy sức sống phi thường của các 2 thảm thực vật.

  Câu 4:

  Học sinh đưa ra ý kiến riêng của mình, có thể đồng tình hoặc không đồng tình. Học sinh lí giải phù hợp với ý kiến.

  Gợi ý:

  – Đồng tình với ý kiến của tác giả.

  – Vì:

  + Sống hết mình chứng tỏ con người đã không bỏ cuộc trước những khó khăn thất bại.

  + Sống hết mình, dù nhỏ bé chứng tỏ nếu con người có thất bại thì cũng đã rút ra cho mình được bài học. Mà thất bại nhỏ sẽ tạo nên thành công lớn.

  + Cả câu: Sống hết mình giúp con người vươn tới tương lai bởi mỗi bài học rút ra được từ sự nỗ lực sẽ giống như viên gạch xây đắp nền móng vững chắc để con người phát triển và hoàn thiện bản thân.

  Phần II: Làm văn

  Câu 1: Nghị luận xã hội

  1. Giới thiệu vấn đề: sự cần thiết phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày

  2. Giải thích vấn đề: trân trọng cuộc sống mỗi ngày là thái độ sống tích cực, biết yêu mến, nâng niu cuộc sống.

  3. Phân tích, bàn luận vấn đề

  – Vì sao lại cần phải trân trọng cuộc sống mỗi ngày?

  + Cuộc đời con người là hữu hạn, ngắn ngủi cho nên phải biết trân trọng cuộc sống mà mình đang có.

  + Cuộc sống cũng chứa đựng những biến cố bất ngờ, bất khả kháng xảy đến. Trước những biến cố đó, con người càng cần phải trân trọng điều nhỏ bé, bình dị, đời thường hàng ngày.

  + Biết nâng niu trân trọng cuộc sống thì con người mới biết sống tốt hơn, sống tử tế, sống Người hơn. Đây chính là ý nghĩa nhân văn cao cả.

  – Từ đó: cần có thái độ sống đúng đắn: trân trọng cuộc sống mỗi ngày

  + Trân trọng từng khoảnh khắc trôi qua của cuộc sống, dẫu ngắn ngủi nhưng đó là khoảnh khắc tạo nên ý nghĩa cho cuộc đời chúng ta.

  + Sống hết mình, không lãng phí từng khoảnh khắc cuộc đời, tạo nên những khoảnh khắc đẹp để mỗi khoảnh khắc là mãi mãi…

  + Phê phán những người để cuộc sống mỗi ngày trôi qua vô nghĩa khi sống hời hợt, chạy theo ảo vọng (đưa ra những dẫn chứng cụ thể, thuyết phục)

  + Đặc biệt: đặt trong bối cảnh hiện nay, khi đại dịch Covid diễn biến khó lường, con người đang phải đối mặt với những khó khăn về kinh tế, thiếu thốn về mọi mặt… thì càng phải biết trân trọng nâng niu cuộc sống bình yên đang có và nỗ lực xây dựng cuộc đời tốt đẹp hơn.

  4. Liên hệ bản thân

  Là một người học sinh/ một công dân trẻ: Chúng ta cần: tạo cho mình thái độ sống tích cực, hành động tích cực và lan tỏa những hành động đó đến với mọi người xung quanh.

  5. Tổng kết

  Khẳng định lại tầm quan trọng, sự cần thiết của việc trân trọng cuộc sống mỗi ngày như lời cố Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn:

  “Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

  Chọn những bông hoa và những nụ cười

  Tôi nhặt gió trời mời em giữ lấy

  Để mắt em cười tựa lá bay…”

  Câu 2:

  Giới thiệu chung

  – Nguyễn Khoa Điềm một trong những gương mặt nổi bật trong văn học kháng chiến chống Mĩ.

  – Thơ Nguyễn Khoa Điềm giàu chất suy tư, xúc cảm lắng đọng, dồn nén thể hiện tâm tư của người trí thức tham gia tích cực vào cuộc chiến đấu của nhân dân.

  – Trường ca Mặt đường khát vọng được tác giả hoàn thành ở chiến khu Trị – Thiên năm 1971. Đây là bản trường ca viết về sự thức tỉnh của tuổi trẻ các thành thị vùng bị tạm chiếm ở miền Nam trước năm 1975. Nhận rõ bộ mặt xâm lược của đế quốc Mỹ, đứng về nhân dân, đất nước; ý thức được sứ mệnh của thế hệ mình, họ đứng dậy xuống đường đấu tranh hòa nhập với cuộc chiến đấu của toàn dân tộc.

  – Đoạn trích Đất Nước thuộc phần đầu chương V của trường ca là một trong những đoạn thơ hay về đề tài đất nước trong thơ Việt Nam hiện đại.

  – Trong tác phẩm này nổi bật là tư tưởng Đất nước nhân dân và nó đã được tác giả thể hiện rõ nét trong đoạn trích trên.

  Phân tích

  1. Giải thích

  Tư tưởng “Đất Nước của Nhân dân”: khác với quan điểm thời phong kiến cho rằng đất nước thuộc về vua chúa, trích đoạn đã làm nổi bật tư tưởng đất nước là của nhân dân – của tất cả mọi người không phân biệt giai cấp tầng lớp. Đất nước là do nhân dân tạo dựng, bảo vệ và làm chủ.

  2. Chứng minh

  – Tư tưởng Đất Nước của Nhân dân được tác giả chứng minh trên phương diện lịch sử

  – Nhìn sâu vào chiều dài lịch sử “Hãy nhìn rất xa- Vào bốn nghìn năm Đất Nước”, nhà thơ càng thấm thía công lao xây dựng, vun đắp, bảo vệ Tổ quốc, đặc biệt là của lớp người trẻ tuổi. Đó là những con người bình dị, năm tháng nào cũng có, cũng giống như anh và em của hôm nay.

  – Trong thời bình, họ hiền lành và chăm chỉ trong công việc lao động để xây dựng đất nước, đưa đất nước đi lên. Nhìn về quá khứ của dân tộc để thấy được năm tháng nào cũng người người lớp lớp không phân biệt già trẻ, gái trai cũng luôn vừa cần cù làm lụng để kiếm miếng ăn vừa đánh giặc cứu nước, bất chấp hy sinh, gian khổ:

  Năm tháng nào cũng người người, lớp lớp

  Con gái, con trai bằng tuổi chúng ta

  Cần cù làm lụng

  – Còn trong thời loạn, “khi có giặc” ngoại xâm:

  Khi có giặc người con trai ra trận

  Người con gái trở về nuôi cái cùng con

  Ngày giặc đến nhà thì đàn bà cũng đánh

  – Và trong cái chiều dài của lịch sử dân tộc ấy, có biết bao lớp người con gái, con trai giống như lớp tuổi chúng ta bây giờ, họ đã sống và chết một cách giản dị và bình tâm không ai nhớ mặt đặt tên, nhưng mà nhà thơ đã khẳng định vai trò của họ đối với đất nước thật vô cùng to lớn. Họ chính là những con người bình thường, giản dị, nhưng có một tình cảm sâu đậm đối với đất nước. Khi đất nước lâm nguy, bị kẻ thù xâm chiếm, họ tạm gác lại những tình cảm riêng tư, lên đường đi chiến đấu, đem máu xương của mình hiến dâng cho Tổ quốc. Chính họ là những con người “làm ra Đất Nước”.

  Nhiều người đã trở thành anh hùng

  Nhiều anh hùng cả anh và em đều nhớ

  Nhưng em biết không

  Có biết bao người con gái con trai

  Trong bốn nghìn lớp người giống ta lứa tuổi

  Họ đã sống và chết

  Giản dị và bình tâm

  Không ai nhớ mặt đặt tên

  Nhưng họ đã làm ra Ðất Nước

  – Không chỉ lao động xây dựng đất nước, đánh giặc ngoại xâm bảo vệ đất nước, mà những thế hệ người Việt trong suốt bốn nghìn năm còn gìn giữ và truyền lại cho các thế hệ mai sau mọi giá trị văn hóa vật chất và tinh thần:

  Họ giữ và truyền cho ta hạt lúa ta trồng

  Họ chuyền lửa qua mỗi nhà, từ hòn than qua con cái

  Họ truyền giọng điệu mình cho con tập nói

  Họ gánh theo tên xã, tên làng trong mỗi chuyến di dân

  Họ đắp đập be bờ cho người sau trồng cây hái trái

  Có ngoại xâm thì chống ngoại xâm

  Có nội thù thì vùng lên đánh bại

  * Đáp án chính thức môn Ngữ Văn – kỳ thi tốt nghiệp THPT 2022

  …. Đang tải…….

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Brain Find, Tất Tần Tật Lời Giải Đầy Đủ Các Màn Chơi
 • Đáp Án Brain Find, Cách Giải Brain Find
 • Đáp Án Braindom, Giải Braindom Tất Cả Đáp Án
 • Brain Blow: All 199+ Answers And Solutions To All Levels And Questions
 • Bài Tập Tiếng Anh 9 (Tập 2)
 • Đề Thi Ielts Reading Và Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Bộ Đề Thi Thử Ielts Có Đáp Án Hay, 2022
 • Cấu Trúc Đề Thi Ielts Academic Và General Cho Các Bạn Mới Học
 • Cấu Trúc Đề Thi Ielts Bạn Cần Biết
 • Nắm Chắc Cấu Trúc Bài Thi Ielts Academic Reading
 • Cấu Trúc Đề Thi Ielts 2022 Cập Nhật
 • * The Tudor time is the period between 1485 and 1603 in England and Wales and includes the Elizabethan period during the reign of Elizabeth I until 1603.

  Questions 1-5

  Refer to Reading Passage 334 “Sugar and Other Sweeteners“, and look at Questions 1 – 5 below.

  Write your answers in boxes 1-5 on your Answer Sheet.

  The first one has been done for you as an example.

  Example: What do the letters HFCS stand for?

  1 & 2. There are TWO naturally occurring sugar substances mentioned in the article other than sucrose. What are they?

  3. What does the food industry consider to be the perfect sweetener?

  4. & 5. Name the TWO most recent artificial sweeteners listed in Figure 1.

  The following paragraphs summarise the reading passage. Choose the ONE most appropriate word from the box below the paragraphs to complete each blank space.

  Write your answers in boxes 6- 15 on your answer sheet.

  The first one has been done for you as an example.

  NB. NO WORD CAN BE USED MORE THAN ONCE.

  Sugar tastes sweet because of thousands of receptors on the tongue which connect the substance with the brain. The taste of sweetness is universally ……(Ex:) accepted…… as the most pleasurable known, although it is a ……(6)…… why a substance tastes sweet. ……(7)….. is the most naturally occurring sugar, sources of which include ……(8)…… and honey. Sucrose, which supplies ……(9)…… to the body, is extracted from the sugar-cane plant, and white sugar (pure sucrose) is used by food ……(10)…… to measure sweetness in other ……(11)…… . Approximately a dozen artificial sweeteners have been ……(12)……; one of the earliest was Sorbitol from France.

  Manufacturers often add large amounts of sugar to foodstuffs but never more than the ……(13)…… required to produce the optimum pleasurable taste. Surprisingly, this amount is ……(14)…… for different people and in different cultures. No-one has yet discovered a way to pdict whether a substance will taste sweet, and it was by chance alone that all the man-made ……(15)…… sweeteners were found to be sweet.

  glucose sweetened different technology fructose

  mystery artificially technologists maximum commonly

  chemical best substances discovered accepted

  fruit chemist similar

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Bài Thi Ielts Academic Writing & Các Dạng Bài Cơ Bản
 • Bộ Đề Ielts Speaking Forecast Quý 4/2020 (Full 3 Parts)
 • Tổng Hợp Các Đề Thi Ielts Speaking Tháng 7/2020
 • Những Điều Quan Trọng Về Đề Thi Ielts Listening
 • Dự Đoán Đề Thi Ielts Speaking 2022
 • Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Tỉnh Hà Nam
 • Đề Chính Thức Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Thpt Chuyên Hà Nam Năm Học 2022
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Hà Tĩnh
 • Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Hà Tĩnh Năm Học 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Lạng Sơn
 • Tăng cường làm thật nhiều dạng bài tập khác nhau sẽ giúp các bạn thí sinh nhanh chóng trau dồi kiến thức và kinh nghiệm trong kỳ thi vào lớp lớp 10 THPT sắp tới. Để giúp các bạn có điều kiện thực hành, trang điểm thi lớp 10 xin cung cấp cho các bạn đề thi vào lớp 10 THPT môn Toán kèm đáp án năm học 2022 – 2022 tỉnh Thừa Thiên Huế.

  Đề thi và đáp án thi vào lớp 10 THPT môn Toán tỉnh Thừa Thiên Huế

  Các bạn học sinh tham gia vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm nay có thể tra cứu điểm thi vào lớp 10 Thừa Thiên Huế năm 2022 với kết quả sớm nhất bằng cách soạn tin nhắn đăng ký nhận điểm thi tới tổng đài 6722 bằng cú pháp:

  DL HUE SBD gửi 6722

  Trong đó:

  HUE: viết liền không dấu;

  SBD: Là số báo danh của bạn.

  (Phí: 15.000 đồng/tin)

  Ví dụ: Bạn dự thi vào lớp 10 tại tỉnh Thừa Thiên Huế, SBD là 123789

  Cú pháp soạn tin: DL HUE 123789 gửi 6722

  Xem điểm thi vào lớp 10 THPT tỉnh Thừa Thiên Huế năm học 2022 – 2022: Đang cập nhật…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Thpt Chuyên Tphcm 2022
 • Đáp Án Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Bắc Ninh Năm Học 2014
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Bình Định 2022
 • Đề Thi Vào 10 Toán Học Bình Định 2022
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán 2022 Hải Dương
 • Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Toán 2022 Tphcm Và Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Toánnăm 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Môn Tiếng Anh 2022 Ở Tphcm Và Đáp Án Tiếng Anh
 • Đề Thi Vào 10 Môn Toán Tỉnh Bình Định 2022
 • Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022: Đề Thi Và Đáp Án Môn Toán
 • Ngân Hàng Đề Thi Học Sinh Giỏi Hóa 8
 • Sáng nay ngày 3.6.2019, các sĩ tử lớp 9 ở TPHCM bước vào ngày thi cuối cùng của kì thi tuyển sinh lớ 10 với môn thi là môn Toán. Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 chúng tôi năm nay có 8 câu, thời gian làm bài 120 phút. Thí sinh và giáo viên cho biết đề vừa sức, đều đã được thầy cô ôn qua.

  *Đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 TPHCM

  Đây là đề thi Toán sáng nay:

  *Gợi ý đáp án đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 TPHCM

  *Thầy cô và học sinh nói gì về đề thi tuyển sinh lớp 10 môn Toán 2022 tại TPHCM năm nay? 

  Theo ghi nhận của báo Thanh Niên:

  “Đề toán năm nay dễ, có mấy bài dạng khó như bài 6, hình không gian. Còn toán thực tế dễ, so năm ngoái dễ hơn, tổng bài em đoán 7 điểm”, em Vũ Nhựt Hào tại hội đồng thi Trường THCS Trần Văn Ơn quận 1 cho biết.

  Còn em Minh Châu, thi vào Trường THPT Marie Curie cho hay: “Đề năm khá ổn, phần hình cầu hình học không gian khó. Muốn giải cần kiến thức mở rộng, phòng em bỏ hết câu đó, câu hình 1 điểm”.

  Theo Tuổi Trẻ, một số học sinh ghi nhận đề thi tuyển sinh môn Toán năm nay khó và dài.

  Em Thủy Linh, học sinh Trường THCS Phan Sào Nam (Q.3), nhận xét đề thi toán năm nay khó hơn năm trước, đề cập đến nhiều kiến thức khác nhau. Đặc biệt, câu số 8 về hình học khó, đòi hỏi học sinh phải tư duy mới giải được.

  Đề toán đưa vào nhiều dữ liệu dẫn dắt gần gũi với thí sinh. Chẳng hạn, thí sinh Bảo Trung, Trường THCS Lê Quý Đôn (Q.3), cho hay khi yêu cầu thí sinh tính bội số thì đề đưa ra dữ liệu về ngày sinh nhật hay tính tổng chi phí của chuyến du lịch của học sinh…

  Theo thầy Thới Công Lộc, Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi, đề thi năm nay không lạ với các em bởi theo mô típ năm trước đó. Đề ra những kiến thức theo chương trình, tuy nhiên cũng có tính phân loại. Những học sinh tầm trung bình khá nếu làm bài kỹ lưỡng có thể ghi được 7-8 điểm.

  Còn thầy Nguyễn Hoàng Thông, giáo viên toán Trường THPT Marie Curie, nhận xét đề toán năm nay khá hay và tạo tính mới trong suy nghĩ tích cực cho các em học sinh, tránh học tủ.

  Thầy Nguyễn Đăng Phú, nguyên tổ trưởng tổ Toán, Trường THCS Lê Quý Đôn, quận 3 cũng nói đề thi toán vừa sức thí sinh, học sinh có học bài và hiểu là làm được.

  Tuy nhiên đề thi cũng có những câu phân hóa dành cho học sinh giỏi, đặc biệt là câu 6 – câu này học sinh ít gặp trong trường phổ thông nên có thể hơi lúng túng. Nhìn chung, đề thi như năm nay được xem là đúng chuẩn với một kỳ thi tuyển.

  SOBEE sẽ tiếp tục cập nhật những tin tức mới nhất về đề thi và đáp án đề thi tuyển sinh môn Toán 2022 TPHCM…

  (Tổng hợp tin: SOBEE)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Thử Sức Với Đề Thi Thử Miễn Phí Và Bộ 3 Đề Thi Trình Độ N5 – N1 Tại Nippon★Go|Kênh Du Lịch Locobee
 • Thi Thử Jlpt Online Mọi Trình Độ Từ N5 – N1 Cùng Nippon★Go|Kênh Du Lịch Locobee
 • Hiệu Quả Không Ngờ Của Việc Thi Thử Jlpt Online Miễn Phí
 • Đại Hội Thi Thử Jlpt Rikilympic
 • Thi Bằng Lái Xe A1 Giá Rẻ Tại Tphcm
 • Mẫu Đề Thi Và Đáp Án Môn Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thử Môn Toán 2022 Có Lời Giải Chi Tiết ( Thpt Qg )
 • Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Tất Cả Các Môn
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Văn Có Đáp Án, Hướng Dẫn Giải
 • Tuyển Tập Bộ Đề Luyện Thi Ielts Có Đáp Án Đầy Đủ 4 Kĩ Năng
 • Tổng Hợp Dự Đoán Đề Thi Ielts Reading Và Listening 2022
 • 1. Thế nào là nghiên cứu khoa học(NCKH)?

  NCKH là một hoạt động có hệ thống nhằm khám phá, phát triển và kiểm chứng những kiến thức mới mẻ.

  Phương pháp là con đường mà ta phải đi theo để đạt đến cái đích nào đó

  Phương pháp là sự vận động của nội dung (Hégel). Phương pháp không thể tách rời khỏi nội dung. Phương pháp nắm trong tay nó vận mệnh của công trình, phương pháp là thầy của các thầy, người bình thường mà có phương pháp có thể làm được phi thường.

  Phương pháp là cách thức tác động đến đối tượng để biến đối tượng từ trạng thái này sang trạng thái khác (từ trạng thái A đến trạng thái B), mà trạng thái khác khác với trạng thái này.

  Phương pháp NCKH:quyết định vận mệnh công trình NCKH mà người bình thường có phương pháp nghiên cứu khoa học thì vẫn làm được những điều to tác để lại tiếng tăm, còn người dù có tài hoa đến đâu mà thiếu PPNC thì cũng không nghiên cứu được gì.

  Hệ thống ba bậc của phương pháp luận nghiên cứu: Đi từ ngoài vào trong, từ lớn đến bé sẽ có:

  – Cơ sở phương pháp luận NCKH

  – Phương pháp hệ: Hệ thống các phương pháp

  – Phương pháp cụ thể

  Phân tích ba cơ sở của phương pháp luận của một công trình NCKH: có 3 cơ sở:

  Cơ sở phương pháp luận tiếp cận hệ thống – cấu trúc

  Cái tuân thủ thể hiện ở chỗ ta phải ác định khách thể nghiên cứu, khách thể nghiên cứu này là ta tiếp cận hệ thống cấu trúc, đi theo trình tự hệ thống, tiếp cận từ ngoài vào và phân tích các đối tượng bên trong cấu tạo nên chúng, nghĩa là từ hệ thống mẹ đến hệ thống con.

  Cơ sở phương pháp luận tiếp cận logic – lịch sử: Lịch sử logic ta xem có hợp lý hay không, lịch sử đã từng có việc đó hay không, cho nên trong đề tài nghiên cứu khoa học ở chương 1 phải có lịch sử nghiên cứu vấn đề, nghĩa là làm cho nó được tồn tại và hợp lý.

  Cơ sở phương pháp luận tiếp cận thực tiễn: Thể hiện ngay trong đề tài và lý do chọn đề tài, tại sao lại phải nghiên cứu đề tài đó, nói lên tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài. Nghĩa là cái tồn tại thật trong con người, do con người tạo ra, do tự nhiên tạo ra mà nó phục vụ, đóng góp cho đời sống xã hội con người.

  3. Các phương pháp hệ NCKH:Có 3 hệ thống phương pháp

  – Các phương pháp nghiên cứu lý luận / Nghiên cứu lịch sử / Nghiên cứu thư viện.

  – Các phương pháp nghiên cứu thực tiễn: NC tại hiện trường / thực địa.

  – Các phương pháp nghiên cứu bằng kỹ thuật toán – thống kê.

  4. Liệt kê các phương pháp thực tiễn:Có 6 phương pháp

  – Phương pháp quan sát

  – Phương pháp phỏng vấn / phương pháp trò chuyện

  – Phương pháp điều tra / bút đàm

  – Nghiên cứu sản phẩm

  – Trắc nghiệm

  – Thực nghiệm

  5. Liệt kê các phương pháp cụ thể để nghiên cứu về mặt lý luận:Có 5 phương pháp:

  – Đọc

  – Phân tích nội dung

  – Tổng hợp ý / thông tin

  – Khái quát hóa

  – Mô hình hóa

  Liệt kê phương pháp nghiên cứu bằng kỹ thuật toán – thống kê:

  – Yếu vị

  – Trung vị

  – Trung bình cộng

  – Hàng số

  – Độ lệch tiêu chuẩn

  – Hệ số tương quan Pearson

  ĐỀ 2

  Câu 1:Thế nào là nghiên cứu khoa học? Thế nào là phương pháp và phương pháp nghiên cứu khoa học là gì?

  Câu 2:Thế nào là hệ thống 3 bậc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học?

  Câu 3: Phân tích 3 cơ sở phương pháp luận của công trình nghiên cứu khoa học.

  Câu 4: Các phương pháp hệ nghiên cứu?

  Câu 5: Các bước cần phải thực hiện để soạn một đề cương nghiên cứu khoa học.

  (Nếu câu hỏi yêu cầu nêu ví dụ cụ thể, ta nên đưa ví dụ đã làm đề tài nộp) Bài làm Câu 1:

  Nghiên cứu khoa học: là một hoạt động có hệ thống nhằm khám phá, phát triển và kiểm chứng những kiến thức mới mẻ.

  Phương pháp: là con đường mà ta phải đi theo để đạt đến cái đích nào đó, phương pháp là cách thức tác động, phương pháp là sự vận động của nội dung, phương pháp nắm trong tay nó vận mệnh của công trình, phương pháp là thầy của các thầy, người bình thường mà có phương pháp có thể làm được phi thường.

  Phương pháp nghiên cứu khoa học: quyết định vận mệnh công trình nckh và người bình thường mà có phương pháp nghiên cứu khoa học thì vẫn làm được những đề to tác để lại tiếng tâm, còn người dù có tài hoa đến đâu mà thiếu phương pháp nghiên cứu thì cũng không nghiên cứu được gì.

  Câu 2: Hệ thống 3 bậc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học:

  Nếu đi từ ngoài vào trong, đi từ lớn đến bé sẽ có: phương pháp luận, phương pháp hệ, và phương pháp cụ thể.

  Câu 3: Phân tích 3 cơ sở phương pháp luận của một công trình nghiên cứu khoa học: 3 cơ sở phương pháp luận của một công trình nghiên cứu khoa học:

  1. Cơ sở phương pháp luận tiếp cận hệ thống cấu trúc.

  2. Cơ sở phương pháp luận tiếp cận lịch sử không có logic, và phương pháp tiếp cận lịch sử logic hay là logic lịch sử.

  3. Cơ sở phương pháp luận tiếp cận thực tiễn.

  Đó là 3 cơ sở phương pháp luận mà bất kỳ đề tài nào ở đâu thời nào ta cũng phải tuân thủ

  Phân tích:

  1.Cơ sở phương pháp luận tiếp cận hệ thống cấu trúc:

  Cái tuân thủ thể hiện ở chỗ ta phải xác định khách thể nghiên cứu, khách thể nghiên cứu này là ta tiếp cận hệ thống cấu trúc, đi theo trình tự hệ thống, hệ thống mẹ đến hệ thống con.

  2.Cơ sở phương pháp luận tiếp cận lịch sử không có logic, và phương pháp tiếp cận lịch sử logic hay logic lịch sử: lich sử logic ta xem có hợp lý hay không, lịch sử đã từng có việc đó hay không, cho nên trong đề tài nghiên cứu khoa học ở chương 1 phải có lịch sử nghiên cứu vấn đề.

  3.Cơ sở phương pháp luận tiếp cận thực tiễn: thể hiện ngay trong đề tài và lý do chọn đè tài, tại sao phải nghiên cứu đề tài đó, nói lên tầm quan trọng và tính cấp thiết của đề tài, nghĩa là nó đống góp được gì cho đời sống của cộng đồng xã hội hiện nay.

  Câu 4: Các phương pháp hệ nghiên cứu gồm có:

  1.Hệ thống phương pháp nghiên cứu lý thuyết.

  2.Hệ thống phương pháp nghiên cứu thực tiễn.

  3.Hệ thống phương pháp nghiên cứu toán thống kê (hệ thống phương pháp nghiên cứu toán thống kê nó nằm bên ngoài 2 hệ thống kia).

  Đó là 3 hệ thống phương pháp hệ.

  Rồi khi nào đi vào PPNC cụ thể thì ta phải xác định đó là PPNC cụ thể thuộc hệ thống phương pháp nào.

  -Nếu thuộc hệ thống phương pháp nghiên cứu lý luận có 5 phương pháp: đọc, phân tích nội dung, tổng hợp lý luận, mô hình hóa, khái quát hóa.

  -Nếu thuộc hệ thống phương pháp nghiên cứu thực tiễn có 6 pp: quan sát, trò chuyện/phỏng vấn, điều tra/ăng-két/bút đàm, nghiên cứu sản phẩm, trắc nghiệm, thực nghiệm.

  -Nếu thuộc hệ toán thống kê: yếu vị, trung vị, trung bình cộng, hàng số, độ lệch tiêu chuẩn và hệ số tương quan Pcarson.

  Câu 5: Các bước cần phải thực hiện để soạn một đề cương nghiên cứu khoa học:

  Để soạn một đề cương nghiên cứu khoa họccần phải thực hiện 5 bước:

  Bước 1: Lựa chọn vấn đề nghiên cứu

  Bước 2: Xác định tên đề tài

  Bước 3: Thu thập tài liệu.

  Bước 4: Giới hạn đề tài.

  Bước 5: Đề cương nghiên cứu./.

  ĐỀ 3

  Câu 1: Em hãy thiết kế 4 câu hỏi đo lường chất lượng cuộc sống của người dân ở tính Daklak

  Chọn 1 trong 2 tên đề tài sau đây:

  1. “Giải pháp phát triển nghề nuôi ong trên địa bàn tỉnh Daklak”

  2. “Giải pháp phát triển sản xuất cà phê bền vững trên địa bàn tỉnh Daklak”

  Em hãy viết phần “Đặt vấn đề” một cách đầy đủ (khoảng 1 trang) trong đó phải có tính cấp thiết của đề tài, tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.

  Đối chiếu với tiêu chuẩn S.M.A.R.T, em hãy cho biết mục tiêu em nêu ra đã đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

  Câu 3: Em hãy cho ví dụ về tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học. Tại sao cần bảo tồn tri thức kinh nghiệm?

  Em hãy cho biết môi quan hệ trên được rút ra từ suy luận suy diễn (diễn dịch) hay suy luận quy nạp? Hãy chỉ ra 1 điểm yếu của mô hình hồi quy trên.

  Câu 1: Em hãy thiết kế 4 câu hỏi đo lường chất lượng dịch vụ du lịch ở Daklak

  Chọn 1 trong 2 đề tài sau đây:

  1. “Giải pháp phát triển nghành nghề truyền thống trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột”

  2. “Nghiên cứu chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Việt Nam từ năm 2000 – 2010”

  Em hãy viết phần “Đặt vấn đề” một cách đầy đủ (khoảng 1 trang) trong đó phải có tính cấp thiết của đề tài, tên đề tài, mục tiêu nghiên cứu và phạm vi nghiên cứu.

  Đối chiếu với tiêu chuẩn S.M.A.R.T, em hãy cho biết mục tiêu em nêu ra đã đáp ứng những tiêu chuẩn nào?

  Câu 3: Em hãy cho ví dụ về tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học. Tại sao cần bảo tồn tri thức kinh nghiệm?

  Em hãy cho biết môi quan hệ trên được rút ra từ suy luận suy diễn (diễn dịch) hay suy luận quy nạp? Hãy chỉ ra 1 điểm yếu của mô hình hồi quy trên.

  ĐỀ 4 Đề số: 1

  Câu 1 (5 điểm):

  Anh/Chị

  hãy trình bày một đề tài nghiên cứu với các nội dung sau đây:

  – Cho biết tên đề tài

  – Vẽ cây mục tiêu của đề tài

  – Cho biết đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài

  Câu 2 (3 điểm):

  Nêu rõ sự phân biệt giữa sáng chế, phát hiện, phát minh về thuộc tính bản chất, ý nghĩa thương mại, bảo hộ pháp lý, khả năng áp dụng trực tiếp vào sản xuất và vai trò lịch sử.

  Câu 3 (2 điểm):

  Trình bày phương pháp thu thập dữ liệu bằng bảng câu hỏi. Các ưu điểm và nhược điểm của việc thu thập dữ liệu bằng phương pháp này.

  Câu 1 (5 điểm):

  Anh/Chị hãy xây dựng và chứng minh giả thuyết khoa học:

  – Tên đề tài

  – Chỉ rõ các câu hỏi nghiên cứu

  – Trình bày một giả thuyết khoa học

  Câu 2 (3 điểm):

  Nghiên cứu khoa học là gì? Trình bày các đặc trưng của nghiên cứu khoa học.

  Câu 3 (2 điểm):

  Thế nào là câu hỏi mở trong phương pháp điều tra phỏng vấn? Các ưu điểm và nhược điểm của câu hỏi mở trong việc thu thập dữ liệu bằng phương pháp điều tra phỏng vấn.

  Câu 2 (3 điểm):

  Nghiên cứu khoa học là gì? Trình bày các loại hình nghiên cứu khoa học.

  Hãy trình bày đề cương một bài báo khoa học mà Anh/Chị dự kiến đăng

  trên tạp chí khoa học chuyên ngành?

  Câu 2(3 điểm):

  Anh/Chị hãy trình bày cấu trúc lôgic của một phép chứng minh luận điểm khoa học

  Câu 3(2 điểm):

  Đề tài khoa học là gì? phân biệt với khái niệm dự án, đề án, chương trình?

  Đề số: 5

  Câu 1 (5 điểm):

  Anh/Chị hãy cho biết đề tài đã nghiên cứu hoặc dự kiến nghiên cứu:

  – Tên đề tài?

  – Chỉ rõ một vấn đề nghiên cứu?

  Câu 2(3 điểm)

  Trình bày những yêu cầu đặt tên đề tài khoa học.

  Câu 3(2 điểm):

  Luận điểm khoa học là gì? Trình bày quá trình xây dựng luận điểm khoa học.

  ĐỀ 5

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Bài Thi Cambridge Pet Phiên Bản 2022 Và Các Đề Thi Thử
 • Cấu Trúc Đề Thi Pet (Pet For School)
 • Đề Thi Tiếng Anh B1 Chuẩn Khung Châu Âu
 • Cấu Trúc Bài Thi Cambridge B1 Pet 2022, Đề Thi Thử Và Tài Liệu Ôn Luyện
 • Đề Thi Tâm Lý Học Đại Cương Ussh
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100