Đoàn Tncs Hồ Chí Minh

--- Bài mới hơn ---

 • Hội Sinh Viên Việt Nam Qua Các Kỳ Đại Hội., Chương Trình Học, Sinh Viên Tương Lai
 • 100 Suất Học Bổng Hỗ Trợ Sinh Viên Nghèo
 • Trà Kiệu Foundation Trao Học Bổng Khuyến Học Lần Thứ 9 Cho Sinh Viên Công Giáo Giáo Xứ Trà Kiệu
 • Hà Nội Trao Học Bổng Khuyến Học Cho Học Sinh Sinh Viên Và Con Người Khiếm Thị
 • Cựu Sinh Viên Đồng Hành Cùng Chương Trình Học Bổng Khuyến Học Năm 2022 Của Viện Toán Ứng Dụng Và Tin Học
 • + Tên tiếng Việt: HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

  + Tên tiếng Anh: VIETNAM NATIONAL UNION OF STUDENT

  2. Ngày truyền thống của Hội: Ngày 9 tháng 1 hằng năm

  3. Biếu trưng của Hội sinh viên: Biểu tượng hình tròn, nền xanh da trời (xanh Cyan 100%, biểu tượng hình ngọn lửa và ngôi sao dưới có dòng chữ Hội sinh viên Việt Nam)

  5. Hội Sinh viên Việt Nam có tư cách pháp nhân, trụ sở TW Hội đặt tại Thủ đô Hà Nội.

  6. Truyền thống Hội Sinh viên Việt Nam:

  Trong những năm 1949-1950, phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh diễn ra rầm rộ, liên tục và rộng khắp từ Nam chí Bắc nhằm chống thực dân Pháp xâm lược và sự can thiệp của Mỹ, chống “độc lập” giả hiệu, chống khủng bố đàn áp, đòi đảm bảo an ninh cho sinh viên, học sinh, đòi được học bằng tiếng mẹ đẻ (tiếng Việt)… Ngày 9-1-1950, Đoàn thanh niên Cứu quốc và Đoàn học sinh Sài Gòn – Chợ Lớn đã vận động và tổ chức cho gần 10.000 SVHS nhân dân Sài Gòn- Chợ Lớn, biểu tình đòi đảm bảo an ninh cho SVHS học tập và trả tự do cho HSSV bị bắt. Bọn cảnh sát và lính lê dương đã đàn áp dã man đoàn biểu tình và giết hại anh Trần Văn Ơn, một thanh niên tiêu biểu cho lòng yêu nước và ý chí đấu tranh bất khuất của HSSV. Thanh niên học sinh cả nước đều tổ chức bãi khóa phản đối địch khủng bố tàn sát học sinh Sài Gòn và làm lễ truy điệu anh Trần Văn Ơn. Run sợ trước khí thế đấu tranh sục sôi của nhân dân Sài Gòn, Thủ hiến Trần Văn Hữu đã hứa thỏa mãn các yêu sách: mở cửa các trường, trả tự do cho các học sinh bị bắt, nhận những công nhân bị sa thải vì đã bãi công để dự đám tang trò Ơn, cho phép ra lại những tờ báo đã bị đóng cửa vì đã loan tin các cuộc đấu tranh của quần chúng.

  Tháng 2 năm 1950, Đại hội Liên đoàn thanh niên Việt Nam tại Việt Bắc đã quyết định chọn ngày 09/01 làm Ngày truyền thống học sinh sinh viên Việt Nam.

  Đại hội đại biểu toàn quốc Hội sinh viên Việt Nam lần thứ 5 (11/1993) tổ chức tại thủ đô Hà Nội đã quyết định lấy ngày 9 tháng 1 làm ngày truyền thống Hội sinh viên Việt Nam.

  Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa – Nhà nước của dân, do dân, vì dân đầu tiên ở Châu Á – là sự kiện trọng đại trong thế kỷ XX của dân tộc ta. Nhân dân và tuổi trẻ Việt Nam sau hơn 80 năm nô lệ dưới ách thực dân trở thành người chủ thực sự của đất nước mình, đã nêu lên quyết tâm bảo vệ những thành quá cách mạng, giữ vững lời thề trong ngày Tuyên ngôn Độc lập: “Quyết tâm đem hết tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền độc lập, tự do”. Học sinh – sinh viên nước ta vô cùng phấn khởi, tự hào trước thắng lợi vĩ đại của cuộc Cách mạng Tháng Tám đã nêu cao tinh thần yêu nước, vừa tích cực học tập, vừa tham gia bảo vệ, xây dựng chính quyền nhân dân non trẻ và anh dũng đấu tranh chống thực dân Pháp xâm lược theo lời kêu gọi thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu.

  Cuộc kháng chiến toàn quốc bùng nổ, hưởng ứng lời kêu gọi cứu quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ…”, cùng với nhân dân cả nước học sinh, sinh viên bước vào cuộc kháng chiến toàn dân, toàn diện và lâu dài. Các trường đại học, cao đẳng ở Hà Nội rời về nông thôn, miền núi.

  Phong trào học sinh – sinh viên phát triển ngày càng sâu rộng với sự phát triển của nền giáo dục nước nhà, kết hợp chặt chẽ hai nhiệm vụ kháng chiến và kiến quốc. Trước sự phát triển của phong trào học sinh – sinh viên Việt, ngày 15/6/1952 Trung ương Đoàn thanh niên cứu quốc đã phối hợp cùng Hội sinh viên Việt Nam và Đoàn sinh viên Việt Nam tổ chức hội nghị cán bộ học sinh – sinh viên lần thứ ba. Đây là sự kiện chính trị rất quan trọng của phong trào. Học sinh – sinh viên Nam Bộ sau khi vượt qua vòng vây trùng điệp của kẻ thù để ra họp đã phản ánh sâu sắc tính thống nhất của phong trào học sinh – sinh viên nước ta dưới ngọn cờ của Đảng.

  Cùng với tuổi trẻ và nhân dân cả nước, học sinh, sinh viên Việt Nam đã có một phần đóng góp sức mình vào chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ – cuộc kháng chiến thần thánh của nhân dân ta chống thực dân Pháp và sự can thiệp của đế quốc Mỹ. Từ tháng 7 – 1954, miền Bắc sạch bóng quân xâm lược và bước vào thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, miền Nam từ vĩ tuyến 17 trở vào tạm thời là vùng tập kết của quân đội Liên hiệp Pháp. Theo quy định của hiệp định Giơnevơ, sau hau năm sẽ tổ chức tổng tuyển cử tự do trong cả nước nhằm tiến tới thống nhất nước nhà. Nhưng trên thực tế, quá trình lịch sử không diễn ra như vậy do sự xâm lược của đế quốc Mỹ và hành động phản bội của bè lũ tay sai. Bối cảnh đặt ra cho tuổi trẻ mỗi miền đất nước những nhiệm vụ cụ thể trong mục tiêu xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, thống nhất, độc lập, dân chủ, giàu mạnh đi lên chủ nghĩa xã hội.

  Miền Bắc bước vào thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội với nền kinh tế nông nghiệp nghèo nàn, lạc hậu, lại bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Với sứ mệnh lịch sử cao cả trước hiện tình hình đất nước, hàng vạn học sinh, sinh viên cùng với hàng triệu thanh niên miền Bắc đã đi đầu, góp phần tích cực giải quyết hàng vạn nhiệm vụ đề ra.

  Đại hội lần thứ nhất Hội sinh viên Việt Nam được tổ chức từ ngày 29 – 31/7/1955 tại Hà Nội. Đại hội thống nhất các tổ chức sinh viên thành Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam và đề ra nhiệm vụ: đoàn kết mọi lực lượng sinh viên cùng với nhân dân cả nước đấu tranh cho hòa bình, độc lập và Thống nhất Tổ quốc. Đại hội đã thông qua bản Điều lệ, chương trình hành động và lời kêu gọi sinh viên toàn quốc của Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam.

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ II Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức vào ngày 5 – 5 – 1958 tại thủ đô Hà Nội. Đại hội vinh dự được Bác Hồ đến thăm, động viên và giao nhiệm vụ, đó là: phải gắn lý luận với thực hành, học tập kết hợp với lao động; học để xây dựng chủ nghĩa xã hội, phục vụ nhân dân đất nước. Trước sự phát triển của phong trào sinh viên các trường đại học, cao đẳng, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam được tổ chức vào ngày 3 – 3 – 1962 tại trường Kinh tế – Tài chính (Xuân Hòa – Vĩnh Phúc). Ngoài nhiệm vụ đẩy mạnh các hoạt động bồi dưỡng phẩm chất chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đẩy mạnh đấu tranh thống nhất Tổ quốc, đại hội còn đề cao nhiệm vụ phát triển quan hệ hữu nghị với sinh viên, thanh niên các nước trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, thực dân, bảo vệ hòa bình.

  Ngày 2 – 9 – 1969, Bác Hồ kính yêu, lãnh tụ vĩ đại của nhân dân ta, nhà hoạt động lỗi lạc của các phong trào cộng sản quốc tế, người sáng lập Đảng, Nhà nước và quân đội ta, người thầy, người Bác vô vàn kính yêu của thanh niên, học sinh, sinh viên và thiếu niên nhi đồng không còn nữa. Để xứng đáng với sự tin cậy của Đảng và của Bác, tuổi trẻ Việt Nam đã nguyện: “Sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

  Trong khí thế sôi nổi thi đua lập thành tích chào mừng đảng ta 40 tuổi và thực hiện di chúc thiêng liêng của Bác Hồ kính yêu, Đại hội đại biểu Hội liên hiệp sinh viên Việt Nam lần thứ 4 đã họp trong hai ngày 6 – 7 /01/1970 tại Hà Nội. Đại hội đã ra nghị quyết đổi tên thành Hội Liên hiệp học sinh Đại học Việt Nam và nêu rõ phương hướng, nhiệm vụ của học sinh – sinh viên là: ra sức thi đua học tập tốt, xây dựng mục đích, động cơ và thái độ học tập đúng, xây dựng nề nếp học tập và rèn luyện tốt. Tăng cường đoàn kết, phát huy dân chủ và vai trò làm chủ của học sinh trong xây dựng nhà trường xã hội chủ nghĩa; hăng hái tham gia vào lao động sản xuất, tăng cường đoàn kết với đồng bào miền Nam, kiên quyết đấu tranh vì sự nghiệp giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; tăng cường đoàn kết học sinh, sinh viên trên thế giới vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội. phát huy thắng lợi của đại hội, phấn đấu thực hiện di chúc của Bác, các chi hội sinh viên và sinh viên quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ học tập, lao động và xây dựng cuộc sống mới. Hàng nghìn sinh viên đã lên đường theo lời kêu gọi của Tổ quốc vào Nam đánh Mỹ.

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 5 Hội sinh viên Việt Nam (22 – 23/ 11/1993) được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội, một lần nữa khẳng định vai trò, vị trí của Hội sinh viên Việt Nam trong sinh viên và xã hội. Phát biểu tại đại hội, đồng chí Tổng bí thư Đỗ Mười đã thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng ghi nhận những những đóng góp to lớn của thế hệ học sinh – sinh viên và tổ chức Hội trong sự nghiệp cách mạng của đất nước. Thành công và những kết quả của Đại hội đã tạo ra khả năng và điều kiện phát triển mới cho phong trào sinh viên và công tác Hội sinh viên Việt Nam.

  Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI Hội sinh viên Việt Nam được tổ chức tại thủ đô Hà Nội vào ngày 22 – 23/12/1998. Đại hội đã thống nhất phương hướng hoạt động nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước đối với sinh viên và tổ chức Hội sinh viên trong thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa. Với 6 chương trình hành động: giáo dục và rèn luyện của sinh viên; sinh viên học tập và nghiên cứu khoa học và phát triển tài năng; sinh viên tham gia xây dựng môi trường giáo dục; sinh viên tích cực rèn luyện thể lực, xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong phú và lành mạnh; sinh viên chung sức cùng cộng đồng và xây dựng Hội sinh viên Việt Nam, Đại hội nhận được sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước và các ngành, các cấp; đồng thời cũng giúp cho các ngành, các cấp cũng như toàn xã hội hiểu, cảm thông, tin tưởng và có trách nhiệm hơn đối với sinh viên, tổ chức Hội sinh viên.

  Chúng ta có thể tự hòa rằng, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, học sinh, sinh viên Việt Nam luôn kế tục phát huy những truyền thống vẻ vang của thế hệ cha anh, được Đảng và Nhà nước dày công bồi dưỡng. Đó là:

  – Truyền thống yêu nước nồng nàn, gắn bó với chế độ xã hội chủ nghĩa, trung thành với Đảng, với nhân dân, tự hào về dân tộc, về Bác Hồ kính yêu, về lực lượng vũ trang anh hùng, về Đoàn và Hội. Truyền thống quý báu này tạo ra động lực tinh thần vô giá xuyên suốt các thời kỳ lịch sử không những bộc lộ trong việc đạt tới đỉnh cao khi đối mặt với kẻ thù hoặc đứng trước những bước ngoặt quyết định trong sự phát triển của đất nước, mà còn được thể hiện trong học tập, nghiên cứu khoa học, sáng tạo trong lao động, không cam chịu cảnh nghèo nàn, lạc hậu, quyết vươn lên góp phần xây dựng tổ quốc giàu mạnh.

  – Truyền thống hiếu học, say mê sáng tạo, nghiên cứu để vươn tới đỉnh cao của khoa học, công nghệ, văn học – nghệ thuật, thể dục thể thao. . . trong những giai đoạn khó khăn ở các thời kỳ cách mạng của đất nước. Hình ảnh người học sinh, sinh viên anh dũng vượt qua mọi thiếu thốn vật chất để học tập miệt mài nghiên cứu, tham gia xóa mù chữ cho đồng bào dưới những căn hầm chật chội, trong lòng địa đạo… trong kháng chiến chống Pháp, kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã làm cho bạn bè trên thế giới xúc động và ngưỡng mộ. Ngày nay trong sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, học sinh, sinh viên nước ta được đảng và nhà nước tạo điều kiện để phát huy tinh thần hiếu học đang ra sức kế tục truyền thống rèn đức, luyện tài, lập thân, lập nghiệp, phấn đấu khắc phục khó khăn, nắm bắt những thành tựu khoa học kỹ thuật, công nghệ mới phục vụ đất nước.

  – Truyền thống đoàn kết, yêu thương giúp đỡ nhau trong học tập, nghiên cứu khoa học, chia sẻ khó khăn với nhân dân, không đòi hỏi cho riêng mình khi đất nước còn nghèo, nhân dân còn thiếu thốn. Đã có nhiều tấm gương quên mình giúp dân, có nhiều nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường tham gia các đội thanh niên tình nguyện đến công tác ở vùng sâu, vùng xa, biên cương, hải đảo… Có nhiều tấm gương sáng giúp bạn học tập trong nhiều năm liền như giúp người thân trong gia đình.

  Phát huy truyền thống quý báu đó, trong suốt quá trình rèn luyện cống hiến và trưởng thành, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, Hội sinh viên Việt Nam luôn phát huy truyền thống là một tổ chức chính trị – xã hội của sinh viên Việt Nam, là nhịp cầu gắn bó giữa sinh viên với Đảng, Nhà nước với Đoàn thanh niên; là một lực lượng giáo dục quan trọng trong nhà trường. Thông qua các hoạt động của mình, Hội sinh viên mới “vừa hồng, vừa chuyên”; có kiến thức vững vàng, phong phú,; có khả năng tiếp cận trí tuệ của thời đại, thiết tha với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có hoài bão lớn, lối sống đẹp; có sức mạnh truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc; có trách nhiệm cao với cộng đồng, củng cố và phát triển rộng rãi tổ chức Hội sinh viên Việt Nam, tập hợp đoàn kết đông đảo sinh viên thi đua học tập, rèn luyện, góp phần đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thân yêu của chúng ta.

  Ghi nhận những cống hiến xuất sắc của các thế hệ học sinh sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tặng thưởng huân chương Độc lập hạng Nhất cho các thế hệ học sinh, sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam nhân kỉ niệm 50 năm ngày truyền thống học sinh – sinh viên và Hội sinh viên Việt Nam.

  Năm 2005, ghi nhận thành tích xuất sắc của Hội sinh viên Việt Nam trong công tác tổ chức vận động Học sinh – sinh viên thi đua phấn đấu, rèn luyện, cống hiến phục vụ đất nước, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc, Đảng và nhà nước đã tặng thưởng huân chương Hồ Chí Minh cho Hội sinh viên Việt Nam.

  –NTV–

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tự Hào Truyền Thống Hội Sinh Viên Việt Nam! ⋆ Sie.vn
 • Lễ Trao Học Bổng Doanh Nghiệp Cho Sinh Viên Viện Dệt May
 • Doanh Nghiệp “đặt Hàng” Nhân Sự Ngành Dược Và Điều Dưỡng Tại Cao Đẳng Việt Mỹ
 • Nhiều Suất Học Bổng Hấp Dẫn Cho Tân Sinh Viên Ngành Y Dược
 • Học Bổng Tương Lai Tươi Sáng Csds Cho Sinh Viên Tại Hà Nội
 • Lịch Thi A2 Viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thử Hạng A1
 • Cách Viết Thư Tiếng Đức A1 Và Đề Thi Viết A1 Mẫu
 • 200 Câu Hỏi Thi Bằng Lái Xe A1 2022
 • 5 Nguyên Tắc Giải 100% Tình Huống Sa Hình (Dễ Nhớ) 2022
 • Mẹo Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Đậu 100% Năm 2022
 • Địa chỉ đăng ký thi A2 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Goethe Institut – Viện Goethe TP Hồ Chí Minh

  BỘ PHẬN THI Tel. + 84 28 38326716 – 16

  Số 18, đường số 1

  Cư xá Đô Thành

  Phường 4, Quận 3

  TP HCM, Việt Nam

  [email protected]

  Lệ phí thi A2 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Học viên viện Goethe:

  2.000.000 VND

  Thí sinh tự do:

  2.500.000 VND

  Học viên cần thanh toán toàn bộ lệ phí thi trước khi kỳ thi diễn ra. Các bạn cần chú ý tới thời hạn thanh toán của từng kì thi. Lệ phí thi được căn cứ theo mức lệ phí được công bố tại thời điểm đăng ký trên các phương tiện thông tin của viện Goethe Hồ Chí Minh (như các tờ quảng cáo khóa học, trang web chính thức của viện Goethe Hồ Chí Minh).

  Lưu ý: Khi đã hoàn thành đăng ký thi, thí sinh không được xin rút thi và viện Goethe sẽ không hoàn trả lại lệ phí thi.

  Thí sinh có thể xin thay đổi lịch thi. Việc đổi lịch thi thực hiện trực tiếp tại văn phòng trong thời hạn muộn nhất là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi diễn ra và phải xuất trình hộ chiếu cùng hóa đơn đóng lệ phí thi hợp lệ.

  Phí giải quyết các thay đổi về đăng ký thi là 20% lệ phí thi.

  Các giấy tờ cần mang theo khi đi thi A2 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Trường hợp hộ chiếu đang được sử dụng để xin visa, thí sinh phải nộp một bản phô-tô hộ chiếu có công chứng và giấy xác nhận lịch hẹn của Đại sứ quán.

  Trong trường hợp mới bị mất hộ chiếu, thí sinh được phép xuất trình chứng minh thư nhân dân như giấy tờ thay thế tạm thời. Tuy nhiên, thí sinh chỉ có thể nhận bằng khi xuất trình hộ chiếu được cấp lại mới.

  2. Một bản phô tô hộ chiếu có đầy đủ chữ ký và có dán ảnh thẻ 4×6

  Chỉ cần phô-tô trang có ảnh và thông tin của người sở hữu hộ chiếu, khổ giấy A4. Phải dán thêm một ảnh thẻ 4×6 lên trang phô-tô.

  Trong trường hợp hộ chiếu mới bị mất, phô- tô chứng minh thư tạm thời được chấp nhận. Tuy nhiên thí sinh phải bổ sung một bản phô-tô hộ chiếu được cấp ( có dán kèm một ảnh thẻ 4×6) mới trước khi nhận bằng.

  3. Ảnh thẻ 4×6

  Mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng trước thời điểm dự thi. Yêu cầu: dán ảnh lên trên bản phô-tô hộ chiếu.

  Lịch thi A2 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Cấu trúc đề thi A2 viện Goethe tại Việt Nam

  Đề thi A2 Goethe có 4 phần. Tải đề thi mẫu Goethe A2 ở đây. File nghe đề thi mẫu A2 tại link này.

  Đọc (4 bài): 30 phút

  • Phần 1: 5 câu. Bạn đọc một bài viết trên báo. Bạn cần chọn phương án đúng a,b hoặc c.
  • Phần 2: 5 câu. Bạn đọc một bảng chỉ dẫn thông tin ở một trung tâm mua sắm/ địa điểm. Bạn đọc yêu cầu của mỗi người và chọn địa điểm có cung cấp món hàng/ dịch vụ đó.
  • Phần 3: 5 câu. Bạn đọc một Email/ bức thư. Bạn đọc đề bài và chọn phương án a, b hoặc c.

  Nghe (4 bài): 30 phút

  • Phần 1: 5 câu. Nghe 2 lần. Bạn nghe các thông báo trên đài, ngoài nhà ga, sân bay, v.v… Bạn cần chọn phương án đúng a, b hoặc c.
  • Phần 2: 5 câu. Bạn nhìn thấy 9 bức tranh tương ứng với 9 địa điểm. Trong các đoạn hội thoại đang nói đến địa điểm nào? Hãy lựa chọn các phương án đúng.
  • Phần 3: 5 câu. Bạn nghe 5 đoạn hội thoại đúng. Hãy chọn phương án đúng a, b, c cho từng câu hỏi.
  • Phần 4: 5 câu. Bạn nghe 1 đoạn phỏng vấn. Hãy chọn phương án đúng a, b, c theo từng câu hỏi.

  Viết (2 bài): 30 phút

  • Phần 1: Bạn viết một SMS hoặc 1 E-Mail có độ dài 20 – 30 từ nhắn cho một người dựa theo yêu cầu đề bài.
  • Phần 2: Bạn viết một bức thư/ E-Mail dài 30 – 40 từ để phản hồi lại mộtmột lời mời, yêu cầu hay hỏi thông tin.

  Nói (3 bài): 15 phút

  • Phần 3: Bạn và đối tác nhận được 2 tờ giấy gồm lịch trình các công việc của bản thân. Bạn và người dự thi sẽ cùng hỏi đáp để tìm ra khung thời gian phù hợp để cùng tham dự một sự kiện, kế hoạch nào đó theo yêu cầu đề bài.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phần Mềm Thi Bằng Lái Xe Máy A1 2022
 • Delf Pro A1 Và Tất Cả Những Gì Người Đi Làm Cần Biết Năm 2022
 • Delf Prim A1 Và Tất Cả Những Gì Bố Mẹ Cần Biết Năm 2022
 • Nhật Ký Thi Delf Prim A1.1 Của Con
 • Bí Quyết Học Và Thi Chứng Chỉ Cambridge Ket (A1, A2), Pet (B1), Fce (B2), Cae (C1) Theo Khung Tham Chiếu Năng Lực Ngôn Ngữ Châu Âu (Cefr) ” Trung Tâm Anh Ngữ Quốc Tế Euc
 • Công Ty Tư Vấn Du Học Pháp Ở Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Du Học Quebec Canada: Khám Phá Thành Phố Pháp Giữa Lòng Canada
 • 5 Lý Do Bạn Nên Du Học Bang Quebec Canada
 • Du Học Quebec Canada: Cơ Hội Định Cư Cao, Không Cmtc
 • Du Học Quảng Châu 2022, Học Bổng Csc Quảng Châu 2022, Học Bổng Khổng Tử 2022
 • Đại Học Ngoại Ngữ Ngoại Thương Quảng Đông
 • Công ty tư vấn và đào tạo du học CHD là một công ty chuyên về tư vấn du học hàng đầu của cả nước. Do nhu cầu đi du học của các bạn trẻ ngày càng tăng và để giúp cho các bạn khu vực miền Nam dễ dàng nắm được thông tin cũng như các vấn đề về việc làm hồ sơ du học được thuận tiện hơn, ngoài trụ sở ở Hà Nội CHD đã mở rộng thêm phạm vi hoạt động tại TP. HCM.

  Du học CHD là công ty chuyên về tư vấn du học với phương châm “Chắp cánh ước mơ”, hơn 10 năm hoạt động CHD ngày càng chứng minh mình là một công ty tư vấn du học chuyên nghiệp nhất.

  Việc tư vấn du học là để các bạn có được cái nhìn tổng thể hơn về môi trường học tập, làm việc và đất nước mà bạn sẽ du học, hay cũng như các bạn sẽ được nghe những chia sẻ từ chính những người đã từng đi du học thành công tại những đất nước đó.

  Công ty tư vấn du học CHD tại thành phố Hồ Chí Minh (hay công ty tư vấn và đào tạo du học CHD miền Nam) là một chi nhánh của CHD ở khu vực miền Nam mà CHD đang muốn xây dựng và phát triển lên, các bạn học sinh, sinh viên tại khu vực miền Nam sẽ được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí.

  Nhu cầu xã hội ngày càng phát triển, con đường đi du học để phát triển bản thân ngày càng phổ biến ở nước ta. Hiện nay có rất nhiều bạn sinh viên chọn nước Pháp là nơi để phát triển bản thân, con số sinh viên Việt Nam hằng năm sang Pháp du học không hề nhỏ, như vậy đủ thấy đất nước Pháp có sức hấp dẫn như thế nào?

  Khi bạn đến với du học CHD miền Nam các bạn sẽ được tư vấn về du học Pháp cũng như về các nước khác một cách minh bạch, chuyên nghiệp, bên cạnh đó sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian làm thủ tục hồ sơ, visa,.. để các bạn tiến đến con đường du học của mình nhanh nhất.

  Điều quan trọng nhất khi đến với CHD miền là các bạn sẽ được tư vấn về chương trình Aupair vừa học vừa làm vừa giao lưu trao đổi văn hóa chỉ với tiếng Pháp trình độ A2.

  Phụ huynh hay học sinh, sinh viên còn có những ý kiến thắc mắc hay những điều còn băn khoăn lo lắng thì hãy liên hệ với công ty tư vấn du học CHD tại thành phố Hồ Chí Minh để được tư vấn nhanh nhất.

  Văn phòng Hồ Chí Minh: 2/79 Phan Thúc Duyện, phường 4, quận Tân Bình

  Văn phòng Điện Biên: Tổ 2 P. Nam Thanh, TP. Điện Biên, Tỉnh Điện Biên

  Facebook: chúng tôi

  --- Bài cũ hơn ---

 • 9 Lý Do Thuyết Phục Bạn Chọn Du Học Pháp
 • Chào Mừng 8/3: Tặng Ngay 830 Usd Khi Học Tiếng Anh Tại Philippines
 • Danh Sách Các Trường Đại Học Ở Pháp
 • Du Học Sinh Việt Tại Pháp Chia Sẻ Kinh Nghiệm Du Học Ở Pháp Hữu Ích
 • Những Kinh Nghiệm Du Học Thạc Sĩ Ở Anh
 • Lịch Thi B2 Viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Viết Mẫu Phần 2 Kỹ Năng Viết Của Kỳ Thi Goethe
 • Thi Tiếng Anh B2 Vstep Tại Đh Hà Nội Dễ Hơn Thi B2 Tại Đhnn
 • Kinh Nghiệm Thi B2 Tiếng Anh Tại Đại Học Hà Nội Và Đại Học Thái Nguyên
 • Đề Thi Viết Luận Chứng Chỉ Tiếng Anh B1, B2, C1 Đại Học Hà Nội
 • Kinh Nghiệm Thi B1, B2 Tiếng Anh Đại Học Hà Nội
 • Địa chỉ đăng ký thi B2 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Goethe Institut – Viện Goethe TP Hồ Chí Minh

  BỘ PHẬN THI Tel. + 84 28 38326716 – 16

  Số 18, đường số 1

  Cư xá Đô Thành

  Phường 4, Quận 3

  TP HCM, Việt Nam

  [email protected]

  Lệ phí thi B2 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  • 3.500.000 VND / 4 kỹ năng
  • 1.000.000 VND / 1 kỹ năng
  • 4.000.000 VND / 4 kỹ năng
  • 1.200.000 VND / 1 kỹ năng

  Học viên cần thanh toán toàn bộ lệ phí thi trước khi kỳ thi diễn ra. Các bạn cần chú ý tới thời hạn thanh toán của từng kì thi. Lệ phí thi được căn cứ theo mức lệ phí được công bố tại thời điểm đăng ký trên các phương tiện thông tin của viện Goethe Hồ Chí Minh (như các tờ quảng cáo khóa học, trang web chính thức của viện Goethe Hồ Chí Minh).

  Lưu ý: Khi đã hoàn thành đăng ký thi, thí sinh không được xin rút thi và viện Goethe sẽ không hoàn trả lại lệ phí thi.

  Thí sinh có thể xin thay đổi lịch thi. Việc đổi lịch thi thực hiện trực tiếp tại văn phòng trong thời hạn muộn nhất là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi diễn ra và phải xuất trình hộ chiếu cùng hóa đơn đóng lệ phí thi hợp lệ.

  Phí giải quyết các thay đổi về đăng ký thi là 20% lệ phí thi.

  Các giấy tờ cần mang theo khi đi thi B2 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Trường hợp hộ chiếu đang được sử dụng để xin visa, thí sinh phải nộp một bản phô-tô hộ chiếu có công chứng và giấy xác nhận lịch hẹn của Đại sứ quán.

  Trong trường hợp mới bị mất hộ chiếu, thí sinh được phép xuất trình chứng minh thư nhân dân như giấy tờ thay thế tạm thời. Tuy nhiên, thí sinh chỉ có thể nhận bằng khi xuất trình hộ chiếu được cấp lại mới.

  2. Một bản phô tô hộ chiếu có đầy đủ chữ ký và có dán ảnh thẻ 4×6

  Chỉ cần phô-tô trang có ảnh và thông tin của người sở hữu hộ chiếu, khổ giấy A4. Phải dán thêm một ảnh thẻ 4×6 lên trang phô-tô.

  Trong trường hợp hộ chiếu mới bị mất, phô- tô chứng minh thư tạm thời được chấp nhận. Tuy nhiên thí sinh phải bổ sung một bản phô-tô hộ chiếu được cấp ( có dán kèm một ảnh thẻ 4×6) mới trước khi nhận bằng.

  3. Ảnh thẻ 4×6

  Mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng trước thời điểm dự thi. Yêu cầu: dán ảnh lên trên bản phô-tô hộ chiếu.

  Lịch thi B2 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Cấu trúc đề thi B2 viện Goethe tại Việt Nam

  Đọc (5 bài): 65 phút

  • Phần 1: 9 câu. Bạn sẽ đọc 4 đoạn văn ngắn về 4 người. Sẽ có 9 câu hỏi và bạn cần sắp xếp người nào phù hợp với mô tả nào. Một người có thể phù hợp với nhiều phương án.
  • Phần 2: 6 câu. Bạn sẽ đọc một bài viết trên báo với những câu bị giấu đi. Bạn có 8 phương án để lựa chọn vào 6 chỗ trống đấy. 2 câu sẽ không phù hợp với bất kỳ chỗ trống nào.
  • Phần 3: 6 câu. Bạn sẽ đọc 1 bài viết dài. Bạn cần trả lời 6 câu hỏi với các phương án a, b, c
  • Phần 5: 3 câu. Bạn sẽ đọc 1 nội quy/ thông báo. Sẽ có 3 đoạn cần tìm tiêu đề phù hợp.

  Nghe (4 bài): 40 phút

  • Phần 1 (nghe 1 lần) 10 câu. Bạn sẽ được nghe 5 đoạn thông báo ngắn. Mỗi thông báo bạn cần trả lời 2 câu hỏi. Câu đầu tiên là đúng-sai. Câu thứ 2 là lựa chọn phương án a, b hoặc c.
  • Phần 2 (nghe 2 lần) 6 câu. Bạn sẽ nghe 1 đoạn phỏng vấn về một lĩnh vực cụ thể. Bạn cần chọn phương án a, b hoặc c.
  • Phần 3 (nghe 1 lần) 6 câu. Bạn sẽ nghe 1 cuộc hội thoại giữa nhiều người, có 1 người dẫn chương trình. Bạn càn nghe xem ai đã nói câu nào.

  Viết (2 bài): 75 phút

  • Phần 2: Bạn viết thư/ Email dài khoảng 100 từ trình bày vấn đề nào đó cần giải quyết. Bạn có 4 gợi ý.

  Nói (2 bài): 15 phút

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lịch Thi B2 Viện Goethe Hà Nội 2022
 • Cấu Trúc Bài Thi B2 First (Fce) Kể Từ Tháng 01/2015 Và Cách Tính Điểm
 • Cập Nhật Cấu Trúc Và Cách Tính Điểm Bài Thi B2 First (Fce)
 • Ôn Thi B2 Tiếng Đức Của Telc Tại Đức
 • Đề Thi Viết B2 Tiếng Đức Aufgabe 1
 • Lịch Thi A1 Viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Lịch Thi Viện Goethe Hà Nội 2022 Các Trình Độ A1
 • Cách Viết Thư Tiếng Đức A1 Và Một Số Bài Viết A1 Mẫu
 • Đề Thi Tiếng Anh Trình Độ A2 Khung Châu Âu
 • Kho Đề Thi Tiếng Đức Miễn Phí Đầy Đủ Các Trình Độ: Khám Phá Ngay
 • Chi Phí Thi Bằng Lái Xe Máy A1 Là Bao Nhiêu?
 • Địa chỉ đăng ký thi A1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Goethe Institut – Viện Goethe TP Hồ Chí Minh

  BỘ PHẬN THI Tel. + 84 28 38326716 – 16

  Số 18, đường số 1

  Cư xá Đô Thành

  Phường 4, Quận 3

  TP HCM, Việt Nam

  [email protected]

  Lệ phí thi A1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Học viên viện Goethe:

  2.000.000 VND

  Thí sinh tự do:

  2.500.000 VND

  Học viên cần thanh toán toàn bộ lệ phí thi trước khi kỳ thi diễn ra. Các bạn cần chú ý tới thời hạn thanh toán của từng kì thi. Lệ phí thi được căn cứ theo mức lệ phí được công bố tại thời điểm đăng ký trên các phương tiện thông tin của viện Goethe Hồ Chí Minh (như các tờ quảng cáo khóa học, trang web chính thức của viện Goethe Hồ Chí Minh).

  Lưu ý: Khi đã hoàn thành đăng ký thi, thí sinh không được xin rút thi và viện Goethe sẽ không hoàn trả lại lệ phí thi.

  Thí sinh có thể xin thay đổi lịch thi. Việc đổi lịch thi thực hiện trực tiếp tại văn phòng trong thời hạn muộn nhất là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi diễn ra và phải xuất trình hộ chiếu cùng hóa đơn đóng lệ phí thi hợp lệ.

  Phí giải quyết các thay đổi về đăng ký thi là 20% lệ phí thi.

  Các giấy tờ cần mang theo khi đi thi A1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Trường hợp hộ chiếu đang được sử dụng để xin visa, thí sinh phải nộp một bản phô-tô hộ chiếu có công chứng và giấy xác nhận lịch hẹn của Đại sứ quán.

  Trong trường hợp mới bị mất hộ chiếu, thí sinh được phép xuất trình chứng minh thư nhân dân như giấy tờ thay thế tạm thời. Tuy nhiên, thí sinh chỉ có thể nhận bằng khi xuất trình hộ chiếu được cấp lại mới.

  2. Một bản phô tô hộ chiếu có đầy đủ chữ ký và có dán ảnh thẻ 4×6

  Chỉ cần phô-tô trang có ảnh và thông tin của người sở hữu hộ chiếu, khổ giấy A4. Phải dán thêm một ảnh thẻ 4×6 lên trang phô-tô.

  Trong trường hợp hộ chiếu mới bị mất, phô- tô chứng minh thư tạm thời được chấp nhận. Tuy nhiên thí sinh phải bổ sung một bản phô-tô hộ chiếu được cấp ( có dán kèm một ảnh thẻ 4×6) mới trước khi nhận bằng.

  3. Ảnh thẻ 4×6

  Mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng trước thời điểm dự thi. Yêu cầu: dán ảnh lên trên bản phô-tô hộ chiếu.

  Lịch thi A1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Cấu trúc đề thi A1 viện Goethe tại Việt Nam

  A. Nghe (3 bài): khoảng 20 phút

  • Phần 1 (Nghe 2 lần): Gồm 6 câu có các phương án a, b, c. Các bạn sẽ nghe những đoạn hội thoại ngắn khoảng 15s.
  • Phần 2 (Nghe 1 lần): Gồm 4 câu hỏi đúng-sai
  • Phần 3 (Nghe 2 lần): Gồm 5 câu hỏi a, b, c.

  B. Đọc (3 bài): 25 phút

  • Phần 1: Gồm có 5 câu. Bạn sẽ được đọc 2 E-Mails, có các câu hỏi với lựa chọn đúng-sai.
  • Phần 3: Gồm có 5 câu. Bạn sẽ được xem 5 thông báo về giờ mở cửa, lệnh cấm, yêu cầu. Các câu hỏi đó là đúng hay sai với biển thông báo. Hãy đọc kỹ và lựa chọn.

  C. Viết (2 bài): 20 phút

  • Phần 1: Bạn sẽ đọc 1 đoạn văn ngắn về một người/ nhóm người. Họ cần đăng ký một chương trình/ khoá học nào đó và cần điền vào mẫu đơn (Formular). Sẽ có 5 chỗ trống bạn cần điền các từ còn thiếu vào.
  • Phần 2: Bạn sẽ viết 1 bức thư/ E-Mail ngắn khoảng 30 từ để hỏi thông tin, mời sinh nhật, hoặc phản hồi một bức thư nào đó. Loại văn bản này đã có Form cụ thể trong A1.2

  D. Nói (3 bài): 15 phút

  • Phần 1: Bạn sẽ tự giới thiệu bản thân khoảng 6-8 câu về các nội dung: tên, tuổi, đến từ đâu, sống ở đâu, nói tiếng gì, nghề nghiệp và sở thích. Bạn có thể nói thêm nếu muốn.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Thpt Môn Ngữ Văn 2022
 • Cấu Trúc Đề Thi Các Môn Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • 20 Đề Thi Thử Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2022
 • Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2022
 • Thần Tốc Luyện Đề Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Tiếng Anh Tập 1 Ebook Pdf/epub/prc/mobi
 • Lịch Thi B1 Viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Cách Viết Thư Tiếng Đức B1 Và Một Số Đề Thi B1 Mẫu
 • Luyện Thi Tiếng Anh B1 Cần Thơ
 • Nên Thi A2, B1 Ở Trường Đại Học Sư Phạm Hà Nội, Đại Học Hà Nội Hay Đại Học Ngoại Ngữ Đhqghn?
 • Lịch Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh A2, B1, B2, C1 Đại Học Hà Nội Tháng 06 Năm 2022
 • Lịch Thi A2, B1, B2, C1 Đại Học Ngoại Ngữ Đại Học Huế 10/06/2020
 • Địa chỉ đăng ký thi B1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Goethe Institut – Viện Goethe TP Hồ Chí Minh

  BỘ PHẬN THI Tel. + 84 28 38326716 – 16

  Số 18, đường số 1

  Cư xá Đô Thành

  Phường 4, Quận 3

  TP HCM, Việt Nam

  [email protected]

  Lệ phí thi B1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Học viên viện Goethe:

  3.000.000 VND / 4 kỹ năng

  800.000 VND / 1 kỹ năng

  Thí sinh tự do:

  3.500.000 VND / 4 kỹ năng

  1.000.000 VND / 1 kỹ năng

  Học viên cần thanh toán toàn bộ lệ phí thi trước khi kỳ thi diễn ra. Các bạn cần chú ý tới thời hạn thanh toán của từng kì thi. Lệ phí thi được căn cứ theo mức lệ phí được công bố tại thời điểm đăng ký trên các phương tiện thông tin của viện Goethe Hồ Chí Minh (như các tờ quảng cáo khóa học, trang web chính thức của viện Goethe Hồ Chí Minh).

  Lưu ý: Khi đã hoàn thành đăng ký thi, thí sinh không được xin rút thi và sẽ không hoàn trả lại lệ phí thi B1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022.

  Thí sinh có thể xin thay đổi lịch thi. Việc đổi lịch thi thực hiện trực tiếp tại văn phòng trong thời hạn muộn nhất là 8 ngày làm việc trước khi kỳ thi diễn ra và phải xuất trình hộ chiếu cùng hóa đơn đóng lệ phí thi hợp lệ.

  Phí giải quyết các thay đổi về đăng ký thi là 20% lệ phí thi.

  Các giấy tờ cần mang theo khi đi thi B1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Trường hợp hộ chiếu đang được sử dụng để xin visa, thí sinh phải nộp một bản phô-tô hộ chiếu có công chứng và giấy xác nhận lịch hẹn của Đại sứ quán khi tham dự kỳ thi B1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022.

  Trong trường hợp mới bị mất hộ chiếu, thí sinh được phép xuất trình chứng minh thư nhân dân như giấy tờ thay thế tạm thời. Tuy nhiên, thí sinh chỉ có thể nhận bằng khi xuất trình hộ chiếu được cấp lại mới.

  2. Một bản phô tô hộ chiếu có đầy đủ chữ ký và có dán ảnh thẻ 4×6

  Chỉ cần phô-tô trang có ảnh và thông tin của người sở hữu hộ chiếu, khổ giấy A4. Phải dán thêm một ảnh thẻ 4×6 lên trang phô-tô.

  Trong trường hợp hộ chiếu mới bị mất, phô- tô chứng minh thư tạm thời được chấp nhận. Tuy nhiên thí sinh phải bổ sung một bản phô-tô hộ chiếu được cấp ( có dán kèm một ảnh thẻ 4×6) mới trước khi nhận bằng.

  3. Ảnh thẻ 4×6

  Mới chụp trong vòng tối đa 6 tháng trước thời điểm dự thi. Yêu cầu: dán ảnh lên trên bản phô-tô hộ chiếu.

  Lịch thi B1 viện Goethe Hồ Chí Minh 2022

  Cấu trúc đề thi B1 viện Goethe tại Việt Nam

  Đọc (5 bài): 65 phút

  • Phần 1: 6 câu. Bạn sẽ được đọc một bài báo hoặc blog. Bạn đọc kỹ các phương án và chọn phương án đúng-sai.
  • Phần 2: 6 câu. Bạn đọc 2 bài viết ngắn. Mỗi bài viết có 3 câu hỏi với các đáp án a, b, c. Bạn cần chọn phương án đúng nhất trong số đó.
  • Phần 5: 4 câu. Bạn sẽ được đọc một đoạn thông báo về nội quy nào đó. Bạn cần chọn phương án đúng a, b hoặc c.

  Nghe (4 bài): 40 phút

  • Phần 1: (nghe 2 lần) 10 câu. Bạn sẽ được nghe 5 đoạn thông báo ngắn. Mỗi thông báo bạn cần trả lời 2 câu hỏi. Câu đầu tiên là đúng-sai. Câu thứ 2 là lựa chọn phương án a, b hoặc c.
  • Phần 2: (nghe 1 lần) 5 câu. Bạn sẽ nghe một bài giới thiệu về một địa điểm nào đó. Bạn cần chọn phương án đúng a, b hoặc c.
  • Phần 3: (nghe 1 lần) 7 câu. Bạn sẽ được nghe 1 đoạn hội thoại giữa 2 hoặc 3 người. Họ cùng bàn về một kế hoạch nào đó. Bạn cần trả lời đúng-sai
  • Phần 4: (nghe 2 lần) 8 câu. Bạn sẽ được nghe một cuộc phỏng vấn giữa 3 người (dẫn chương trình và 2 khách mời). Bạn sẽ xem ai nói câu nào và đánh dấu vào ô của người đó.

  Viết (3 bài): 60 phút

  • Phần 1: 20 phút. Bạn sẽ viết một E-Mail/ thư ngắn khoảng 80 từ. Bạn sẽ miêu tả/ kể lại một sự việc/ hoạt động nào đó theo 3 gợi ý của đề bài.
  • Phần 3: 15 phút. Bạn sẽ viết bức thư/ Email dài khoảng 40 từ để xin lỗi/ cảm ơn một người nào đó một cách lịch sự.

  Nói (3 bài): 15 phút cho 2 người

  • Phần 1: bạn lên kế hoạch gì đó cùng với đối tác của mình (khoảng 3 phút).

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lịch Thi B1 Viện Goethe Hà Nội 2022
 • Hướng Dẫn Làm Phần Thi Đọc Tiếng Đức B1 Telc Và Goethe
 • Dạng Thức Đề Thi B1 Cefr Chuẩn Âu Bộ Giáo Dục Và Đào Tạo
 • Dowload Phần Mềm 600 Câu Hỏi Thi Sát Hạch Lý Thuyết Bằng Lái Xe Ô Tô Hạng B1, B2, C, D, E, F
 • Quan Trọng Về Kỳ Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1 Năm 2022
 • Hồ Chí Minh City University Of Pedagogy

  --- Bài mới hơn ---

 • Thông Báo Tuyển Sinh Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh (Master Of Tesol) Liên Kết Với Đại Học Victoria (Australia)
 • Thạc Sĩ Lý Luận Và Phương Pháp Giảng Dạy Tiếng Anh
 • Tuyển Sinh Khóa Học Kỹ Năng Sống Cho Trẻ Từ 6
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Xét Tuyển 2022
 • Tuyển Sinh Cao Đẳng Xây Dựng
 • THÔNG BÁO

  TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH LIÊN KẾT ĐÀO TẠO THẠC SĨ

  VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC VICTORIA WELLINGTON (NEW ZEALAND)

  Khóa 4, đợt 2 tháng 8/2019

  Chuyên ngành Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh

  Căn cứ Quyết định số 4245/QĐ-BGDĐT ngày 08 tháng 10 năm 2022 về việc cho phép Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand) thực hiện Chương trình liên kết đào tạo trình độ Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh;

  Căn cứ Quyết định số 5019/QĐ-BGDĐT ngày 30 tháng 11 năm 2022 về việc cho phép gia hạn Chương trình liên kết đào tạo cấp bằng Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh giữa Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand);

  Căn cứ Quyết định số 1446/QĐ-ĐHSP ngày 29 tháng 8 năm 2011 về việc Ban hành Quy định hoạt động liên kết của các cơ sở văn hoá, giáo dục nước ngoài tại Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh;

  Căn cứ thoả ước được kí kết giữa Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh và Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand) ngày 09 tháng 06 năm 2022;

  Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh chương trình liên kết đào tạo trình độ thạc sĩ với Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand) khóa 4, đợt 2 tháng 8/2019, như sau:

  1. THỜI GIAN ĐÀO TẠO: 18 tháng (01 năm rưỡi) 

  – Giai đoạn 1 (06 tháng): Học tại Việt Nam, chương trình gồm 04 học phần (60 tín chỉ) do giảng viên khoa Tiếng Anh của Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh giảng dạy.

  – Giai đoạn 2 (12 tháng): Học tại Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand), chương trình gồm 08 học phần (120 tín chỉ) do giảng viên Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand) giảng dạy.

  – Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh:               http://www.hcmue.edu.vn

  – Trường Đại học Victoria Wellington (New Zealand):              http://www.victoria.ac.nz

  2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

  2.1. Đối tượng tuyển sinh

  – Đối tượng dự tuyển chương trình liên kết đào tạo trình độ Thạc sĩ Lí luận và Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh phải tốt nghiệp đại học nhóm ngành Ngôn ngữ Anh hoặc Phương pháp giảng dạy Tiếng Anh và có chứng chỉ ngoại ngữ IELTS đạt 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0).

  2.2. Phương thức tuyển sinh

  + Giai đoạn 1: Các ứng viên có hồ sơ dự tuyển đạt yêu cầu sẽ tham gia phỏng vấn xét tuyển bằng Tiếng Anh do Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức.

  + Giai đoạn 2: Xét tuyển dựa trên chứng chỉ hoàn thành giai đoạn 1 (Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh cấp khi học viên hoàn thành đủ 04 học phần) và chứng chỉ IELTS đạt 6.5 (không có kỹ năng nào dưới 6.0).

  3. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN

  – Đơn đăng ký (theo mẫu);

  – Sơ yếu lý lịch có xác nhận của cơ quan/địa phương, có dán ảnh đóng dấu giáp lai (theo mẫu);

  – Chứng minh nhân dân (bản photo miễn công chứng);

  – Bản sao bằng cử nhân và bảng điểm có công chứng;

  – Bản sao văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ có công chứng;

  – 01 ảnh 3×4;

  – Lệ phí hồ sơ và xét tuyển: 2.500.000 đồng/người.

  4. HỌC PHÍ

  – Giai đoạn 1: 69.750.000 đồng/người

  – Giai đoạn 2: Dự kiến 10.000 USD/người theo qui định điều chỉnh mức thu học phí hàng năm của Trường Đại học Victoria Wellington, chưa bao gồm các chi phí khác như thuế dịch vụ sinh viên, giáo trình, chi phí ăn ở đi lại, chi phí sinh hoạt,…khi học giai đoạn 2 tại New Zealand.

  5. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM NHẬN HỒ SƠ

  – Thời gian  : Từ ngày ra thông báo đến hết 16 giờ 30 ngày 02/8/2019.

  – Địa điểm   : Phòng Sau đại học Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh (C.104).

  280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

  – Thời gian phỏng vấn xét tuyển: Dự kiến ngày 12/8/2019.

  6. ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ

  – Địa điểm   : Phòng Sau đại học Trường Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh (C.104).

  280 An Dương Vương, Phường 4, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

  – Điện thoại : 028. 38352020 – (183) hoặc 028. 38391077 hoặc 0939607334 (cô Ngọc)

  – Email         :

  Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  – Website     : http://hcmue.edu.vn/?site=14

  --- Bài cũ hơn ---

 • Xét Tuyển Trung Cấp Kỹ Thuật Phục Hình Răng Hàm Mặt 2022 – 2022
 • Kỹ Thuật Viên Răng Hàm Mặt – Trung Cấp Quốc Tế Sài Gòn Tuyển Sinh – Trung Tâm Đất Việt
 • Xét Tuyển Trung Cấp Nha Khoa Hà Nội Năm Lớp Thứ 7,cn
 • Có Nên Học Chứng Chỉ Y Sĩ Chuyên Khoa Răng Hàm Mặt Không?
 • Tuyển Sinh Ngành Răng Hàm Mặt
 • Đại Học Fpt Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Mã Ngành Nghề Sản Xuất Sản Phẩm Từ Kim Loại Đúc Sẳn Được Mã Hóa Theo Hệ Thống Ngành Nghề Kinh Tế Việt Nam
 • Cách Đăng Sản Phẩm Trên Shopee Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Đề Án Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022 Của Hutech
 • Mã Ngành Nghề In Ấn, Sao Chép Bản Ghi Các Loại Được Mã Hóa Theo Hệ Thống Ngành Nghề Kinh Tế Việt Nam
 • Thành Lập Công Ty Kinh Doanh Thương Mại
 • Cập nhật: 14/10/2020

  • Tên tiếng Anh: FPT University
  • Mã trường: FPT
  • Loại trường: Dân lập
  • Hệ đào tạo: Đại học – Liên kết nước ngoài
  • Địa chỉ:
   • Trụ sở: Lô E2a-7, Đường D1 Khu Công nghệ cao, chúng tôi Thạnh Mỹ, Q.9, chúng tôi
   • Văn phòng Tuyển sinh: Toà nhà Innovation, CVPM Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP. HCM
  • SĐT: (028).7300.5588
  • Email: [email protected]
  • Website: http://hcmuni.fpt.edu.vn/
  • Facebook: chúng tôi

  B. THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2022

  I. Thông tin chung

  1. Thời gian xét tuyển

   Theo kế hoạch của Bộ GD&ĐT và của nhà trường.

  2. Hồ sơ xét tuyển

  • Phiếu đăng ký ĐH FPT;
  • 01 bản photo hoặc bản scan CMND;
  • 01 ảnh 3×4 hoặc bản scan ảnh 3×4;
  • Lệ phí xét tuyển 100.000 VNĐ;
  • 01 bản photo/bản scan Học bạ THPT (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả Học bạ THPT) hoặc 01 bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT 2022 (đối với hồ sơ xét tuyển theo kết quả thi THPT 2022);
  • 01 Giấy chứng nhận xếp hạng học sinh THPT trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn

  * Đăng ký xét tuyển chỉ hợp lệ khi Trường ĐH FPT nhận được đầy đủ hồ sơ và lệ phí xét tuyển theo quy định.

  3. Đối tượng tuyển sinh

   Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương tính đến thời điểm nhập học.

  4. Phạm vi tuyển sinh

   Tuyển sinh trong cả nước.

  5. Phương thức tuyển sinh a. Đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT trước năm 2022 và các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 nộp hồ sơ xét tuyển trước ngày 01/04/2020

  Các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh có nguyện vọng theo học tại Trường ĐH FPT cần đủ điều kiện xét tuyển và đáp ứng một trong hai điều kiện sau:

  – Tổng điểm 3 môn (mỗi môn tính trung bình hai học kỳ cuối THPT) đạt 18 điểm* trở lên xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;

  – Tổng điểm 3 môn trong kỳ thi THPT đạt 15 điểm** trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT.

  Thí sinh đủ điều kiện xét tuyển vào Trường ĐH FPT nếu đáp ứng một trong những điều kiện sau:

  – Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT;

  – Tổng điểm 3 môn đạt 21 điểm* trở lên (đã bao gồm điểm ưu tiên) trong kỳ thi THPT năm 2022 xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;

  – Tổng điểm 3 môn (mỗi môn tính trung bình hai học kỳ cuối THPT) đạt 21 điểm* trở lên (áp dụng cho sinh viên nhập học tại Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh), đạt 19.5 điểm* trở lên (áp dụng cho sinh viên nhập học tại Tp.Cần Thơ và Tp.Đà Nẵng) xét theo tổ hợp môn tương ứng với ngành đăng ký học tại Trường ĐH FPT;

  – Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;

  – Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên;

  – Tốt nghiệp Chương trình APTECH HDSE (áp dụng đối với ngành Công nghệ thông tin);

  – Tốt nghiệp Chương trình ARENA ADIM (áp dụng đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số);

  – Đã tốt nghiệp Đại học.

  (*) chính xác đến 0.25 (ví dụ: từ 20.75 đến 21 làm tròn thành 21).

  (**) Làm tròn đến hai chữ số thập phân (ví dụ: Nếu như thí sinh đạt 14,991 đến 14,994 điểm thì làm tròn thành 14,99 điểm; trường hợp từ 14,995 đến 14,999 mới được làm tròn thành 15 điểm).

  b. Đối với các thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2022 và nộp hồ sơ xét tuyển từ ngày 01/04/2020

  Các thí sinh thuộc đối tượng tuyển sinh có nguyện vọng theo học tại Trường ĐH FPT đủ điều kiện xét tuyển nếu đạt một trong các tiêu chí sau:

  – Thuộc diện được tuyển thẳng theo Quy chế tuyển sinh Đại học, Cao đẳng hệ đại học chính quy của Bộ GD&ĐT;

  – Điểm các môn thi trong kỳ thi THPT 2022 thuộc Top50 THPT toàn quốc (theo số liệu Đại học FPT tổng hợp và công bố sau kỳ thi THPT 2022) và điểm theo khối xét tuyển đạt từ trung bình trở lên (15**/30 điểm)

  – Điểm học bạ thuộc Top50 THPT toàn quốc (trên trang http://SchoolRank.fpt.edu.vn);

  – Ngành Ngôn Ngữ Anh: Có chứng chỉ tiếng Anh TOEFL iBT từ 80 hoặc IELTS (Học thuật) từ 6.0 hoặc quy đổi tương đương;

  – Ngành Ngôn Ngữ Nhật: Có chứng chỉ tiếng Nhật JLPT từ N3 trở lên;

  – Ngành Ngôn Ngữ Hàn Quốc: TOPIK cấp độ 4 trong kỳ thi TOPIK II;

  – Tốt nghiệp Chương trình APTECH HDSE (áp dụng đối với ngành CNTT);

  – Tốt nghiệp Chương trình ARENA ADIM (áp dụng đối với chuyên ngành Thiết kế Mỹ thuật số);

  – Đã tốt nghiệp Đại học.

  6. Học phí

  II. Ngành tuyển sinh

  Điểm chuẩn năm 2022 của trường Đại học FPT Hồ Chí Minh như sau:

  Khi có yêu cầu thay đổi, cập nhật nội dung trong bài viết này, Nhà trường vui lòng gửi mail tới: [email protected]

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Về Đăng Ký Hồ Sơ Xét Tuyển Đại Học Dựa Theo Kết Quả Thi Thpt Năm 2022
 • Điểm Mới Trong Tuyển Sinh 2022 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Khối D01 Thi Môn Nào? Nên Chọn Ngành Nào, Trường Nào?
 • Thành Lập Công Ty Dịch Thuật 【Thành Công 100%, Chi Phí Rẻ】
 • Khối D07 Thi Môn Gì? Nên Học Trường Nào, Ngành Nào?
 • Tuyển Dụng Nhân Viên Tư Vấn Khách Hàng Tại Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Phân Biệt Các Hệ Du Học Đài Loan
 • Định Cư Mỹ Cần Chi Phí Khoảng Bao Nhiêu Và Được Mang Theo Bao Nhiêu Tiền
 • Tất Tần Tật Các Khoản Chi Phí – Định Cư Mỹ Cần Bao Nhiêu Tiền
 • Người Việt Muốn Định Cư Mỹ Cần Bao Nhiêu Tiền
 • Cần Bao Nhiêu Tiền Để Sang Mỹ Định Cư Và Sinh Sống
 • Hết hạn

  Victory Investment Consultants

  Save

  Report

  Thông tin tuyển dụng

  Mức lương:

  Thỏa thuận

  Địa điểm:

  Hồ Chí Minh

  Hạn nộp hồ sơ:

  01-04-2021

  Chức vụ:

  Nhân viên

  Hình thức:

  Toàn thời gian

  Ngành nghề:

  Bán Hàng

  Bằng cấp:

  Cao đẳng

  Mô tả công việc

  – Tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị hội thảo, theo dõi và cập nhật các tin tức về di trú.

  – Hỗ trợ cùng Bộ phận Thụ lý hồ sơ chăm sóc khách hàng tới khi hồ sơ thành công.

  – Đưa ra các đề xuất Marketing.

  – Chuẩn bị bản tin hàng tuần và emɑil cho khách hàng.

  – Ϲùng với team xây dựng kế hoạch kinh doanh.

  – Tiếp cận với khách hàng tiềm năng và tư vấn chương trình định cư phù hợp cho từng khách hàng.

  Yêu cầu kỹ năng

  – Tiếp cận với khách hàng tiềm năng và tư vấn chương trình định cư phù hợp cho từng khách hàng.

  – Hỗ trợ cùng Bộ phận Thụ lý hồ sơ chăm sóc khách hàng tới khi hồ sơ thành công.

  – Chuẩn bị bản tin hàng tuần và emɑil cho khách hàng.

  – Tìm kiếm khách hàng, chuẩn bị hội thảo, theo dõi và cập nhật các tin tức về di trú.

  – Ϲùng với team xây dựng kế hoạch kinh doanh.

  – Đưa ra các đề xuất Marketing.

  QUYỀN LỢI ỨNG VIÊN

  – Thưởng dựa trên kết quả làm việc.

  – Lương cơ bản dựɑ trên kinh nghiệm và năng lực.

  – Chế độ BHYT, BHXH

  – Được nghỉ 12 ngày trong năm có lương.

  – Hưởng tháng lương thứ 13.

  – Được xem xét tăng lương hàng năm dựa trên kết quả công việc & kết quả kinh doanh.

  Quyền lợi được hưởng

  Chế độ bảo hiểm, Chế độ thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Nghỉ phép năm

  Thông tin công ty

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chính Sách Việc Làm Và Định Cư Tại Bang British Columbia Dành Cho Sinh Viên Quốc Tế
 • Tư Vấn Đầu Tư Tại Úc
 • Hướng Dẫn Chuyển Tiền Mua Trái Phiếu Úc Cho Visa 188B 1,5 Triệu Aud
 • Câu Chuyện Di Trú Úc: Lừa Đảo Định Cư
 • Phơi Bày Các Hình Thức Lừa Đảo Của Chương Trình Thị Thực Khởi Nghiệp Canada (Start
 • Trung Tâm Tư Vấn Du Học Nhật Bản Tại Hồ Chí Minh

  --- Bài mới hơn ---

 • Hỏi Đáp Du Học Nhật
 • Du Học Nhật Bản Điều Kiện Chi Phí Thủ Tục. Danh Sách Công Ty Du Học Nhật Bản
 • Trung Tâm Tư Vấn Du Học Nhật Bản Tại Huế
 • Đào Tạo Nhật Ngữ Tại Huế
 • Quy Trình Xin Visa Du Học Nhật Bản Từ A Đến Z
 • Tại TP.Hồ Chí Minh, những năm qua xu hướng du học đã và đang bùng nổ trong giới trẻ. Du học Nhật Bản với những lợi thế lớn như cơ hội việc làm thu nhập cao và chi phí du học thấp thu hút rất nhiều đối tượng là các bạn trẻ Sài Thành.

  Và tiếp nối thành công của Jellyfish Education tại Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng và Huế; Công ty cổ phần Jellyfish Education chính thức khai trương Trung tâm tư vấn du học Nhật Bản tại Hồ Chí Minh với trụ sở đặt tại: Tầng 4, tòa nhà MB Bank, số 538 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

  Tọa lạc tại trung tâm Quận 3 sầm uất; Jellyfish Education chi nhánh Hồ Chí Minh đi vào hoạt động từ tháng 12/2014 . Đáp ứng một cách tốt nhất nhu cầu học tập và ứng dụng tiếng Nhật, cũng như tư vấn du học ngày càng cao trong đời sống hiện nay.

  TIẾNG NHẬT VÀ CƠ HỘI VIỆC LÀM

  Như bạn đã biết, hàng năm, có hàng nghìn tân cử nhân tốt nghiệp từ các trường cao đẳng, đại học trên cả nước. Những sinh viên ra trường luôn mong muốn có một việc làm ổn định phù hợp với chuyên ngành. Ngoài những kiến thức chuyên môn đã học trong trường ra thì việc trang bị thêm cho mình một kĩ năng ngoại ngữ là điều rất cần thiết nếu như bạn mong muốn có một công việc tốt. Bên cạnh tiếng Anh vốn dĩ đã quá quen thuộc và dần trở nên bão hòa hiện nay. Tiếng Nhật nổi lên như một trong những giải pháp hoàn hảo nhằm tăng tính cạnh tranh và cơ hội việc làm cho các bạn trẻ.

  Đặc biệt là trong bối cảnh hiện nay, TP.Hồ Chí Minh với những chính sách thu hút & giữ chân các doanh nghiệp Nhật Bản; làm cho các doanh nghiệp Nhật Bản đẩy mạnh đầu tư; từ đó nhu cầu tìm kiếm nhân sự biết tiếng Nhật tăng cao; kéo theo nhu cầu học tiếng Nhật tăng cao. Nắm bắt nhu cầu thực tiễn đó, Jellyfish chi nhánh Hồ Chí Minh mở ra để phục vụ cho nhu cầu học tập Nhật ngữ; là một môi trường để các bạn học viên có thể giao lưu, học hỏi, trau dồi thêm vốn kiến thức tiếng Nhật của mình.

  XU HƯỚNG DU HỌC NHẬT BẢN TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

  Nhật Bản đang trở thành xu hướng lựa chọn của các bạn muốn đi du học vì quốc gia này có nhiều thuận lợi cho việc đi du học. Là một quốc gia châu Á, Nhật Bản mang nhiều nét tương đồng với Việt Nam; tạo cảm giác dễ hòa nhập hơn cho các bạn du học sinh. Hơn nữa, chi phí du học Nhật Bản nhìn chung cũng thấp hơn các quốc gia khác. Bên cạnh đó, theo quy định của chính phủ Nhật Bản, du học sinh tại Nhật Bản được phép làm thêm 28h/tuần. Điều này giúp các bạn có thể chi trả một phần phí sinh hoạt của mình.

  Bên cạnh đó, để tạo được sức nặng cho bản CV của mình; nhiều bạn đã lựa chọn đi du học để nâng cao trình độ học vấn của bản thân. Đi du học là một trải nghiệm đáng quý có thể làm thay đổi cuộc sống và tương lai của bạn một cách đột phá nhất.

  Công ty Jellyfish Education trực thuộc tập đoàn Jellyfish có trụ sở chính đặt tại Tokyo – Nhật Bản. Chúng tôi có một đội ngũ nhân viên tại Nhật để trợ giúp du học sinh của Jellyfish Education sau khi sang đến Nhật có cuộc sống, công việc và thu nhập ổn định để có thể tự trang trải phí sinh hoạt hàng tháng… Để làm được điều này, Jellyfish đã liên kết với rât nhiều nhà hàng, công ty cần nguồn lao động tại Nhật Bản. Chính vì vậy, chúng tôi đảm bảo hỗ trợ du học sinh tốt nhất. Đặc biệt là vấn đề giới thiệu việc làm thêm tại Nhật.

  Jellyfish Education hiện là đại diện tuyển sinh chính thức cho các trường Nhật Ngữ tại Nhật. Chính vì vậy, chúng tôi sẽ trực tiếp thay mặt các trường đại diện giải đáp thắc mắc và hướng dẫn hồ sơ cho tất cả các bạn sinh viên Việt Nam có mong muốn tìm hiểu và du học vào trường.

  Dựa vào nền tảng Jellyfish HR (thành viên của Jellyfish Group) đang hoạt động trong lĩnh lực giới thiệu nhân sự cho các công ty Nhật tại Việt Nam – Nhật Bản. Các du học sinh đã tốt nghiệp tại các tổ chức đào tạo đã liên kết, chúng tôi tiến hành giới thiệu những ứng viên có mong muốn làm việc tại các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam và Nhật Bản.

  TRUNG TÂM TƯ VẤN DU HỌC NHẬT BẢN UY TÍN TẠI TPHCM – JELLYFISH EDUCATION

  Là trung tâm Tư vấn du học Nhật Bản hàng đầu, chúng tôi đại diện tuyển sinh chính thức của hơn 20 trường Nhật ngữ lớn tại khu vực Tokyo; liên kết tuyển sinh với hơn 300 trường Nhật ngữ khắp Nhật Bản, Jellyfish HCM hân hạnh mang đến dịch vụ tư vấn và hỗ trợ du học Nhật Bản tại TPHCM tốt nhất đến các bạn trẻ Sài Gòn.

  Với kinh nghiệm nhiều năm trong lĩnh tư vấn tuyển sinh du học Nhật Bản; chúng tôi có một đội ngũ chuyên viên tư vấn và làm hồ sơ người Nhật và người Việt năng động, nhiệt tình, tận tâm, sẵn sàng hỗ trợ hết mình, thậm chí trong suốt quá trình du học tại Nhật. Chúng tôi hiểu rằng để đưa ra quyết định đi du học, các bạn đã cân nhắc rất nhiều vấn đề, rất nhiều trở ngại, khó khăn. Và với Jellyfish Education chi nhánh Hồ Chí Minh, bạn có thể giải đáp những khó khăn đó và nhận được sự hỗ trợ tốt nhất cho đến khi giấc mơ sang Nhật của bạn được thực hiện!

  Lĩnh vực chuyên môn

  – Đào tạo tiếng Nhật từ sơ cấp đến cao cấp.

  – Tư vấn làm hồ sơ du học Nhật Bản.

  Lợi ích khi du học Nhật Bản với Jellyfish HCM

  – Chi phí minh bạch, rõ ràng.

  – Xử lý hồ sơ tỉ mỉ và chuyên nghiệp.

  – Đào tạo tiếng Nhật chất lượng cao trong một môi trường thân thiện.

  – Chăm lo và hỗ trợ cuộc sống của du học sinh trong suốt quá trình học tập tại Nhật.

  – Bảo đảm giới thiệu việc làm thêm cho du học sinh.

  – Du học sinh sau khi kết thúc du học sẽ được Jellyfish HR giới thiệu việc làm lâu dài tại Nhật Bản hoặc Việt Nam.

  – Cơ hội học bổng và chi phí ưu đãi dành cho các bạn có thành tích học tập tốt.

  Mục tiêu của Jellyfish Education là hoạt động có hiệu quả; không ngừng phát triển để trở thành một trong những công ty tư vấn du học Nhật Bản hàng đầu; đáp ứng nhu cầu du học của học sinh Việt Nam và nhu cầu tìm kiếm người tài của các công ty Nhật ngày càng tăng; đồng thời là nơi đáng tin cậy để các bạn trẻ gửi gắm ước mơ được khám phá xứ sở mặt trởi mọc.

  Chúng tôi chú trọng đến NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC, chứ không chạy theo số lượng. Vì vậy, đến với Jellyfish, bạn đã tìm được môi trường học tập tốt nhất cho bản thân.

  THÔNG TIN LIÊN HỆ:

  Jellyfish Education Vietnam – Hotline: 0982 014 138

  Trụ sở chính: Phòng 1309, tòa nhà CMC, số 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội.

  Hà Nội: Tòa nhà A1/D21 ngõ 11 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Nội

  Hải Phòng: Phòng 339, tầng 3, tòa nhà Sholega, 275 Lạch Tray, TP. Hải Phòng

  Huế: Tầng 05, tòa nhà Techcombank, 24 Lý Thường Kiệt, TP. Huế

  Đà Nẵng: F3, Thư Dung Plaza, 87 Nguyễn Văn Linh, Hải Châu, TP. Đà Nẵng

  Hồ Chí Minh: Tầng 4, tòa nhà MB Bank, số 538 Cách Mạng Tháng Tám, P.11, Q.3, TP. Hồ Chí Minh

  Hoặc đăng ký nhận tư vấn miễn phí trực tuyến tại form sau:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Du Học Nghề Nhật Bản
 • Chương Trình Du Học Nghề Nhật Bản 2022
 • Du Học Nghề Tại Nhật Bản Cùng Các Trường Senmon Cakko
 • Chương Trình Du Học Nghề Nhật Bản
 • Nên Du Học Ngành Y Tá Điều Dưỡng Tại Nhật Hay Đức?
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100