Đề Thi Thử Về Cntt Phần Word 2013.

--- Bài mới hơn ---

 • 30 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Căn Bản Có Đáp Án
 • Chia Sẻ Đề Thi Toeic Thực Tế Tại Iig 2022
 • Hsk 1 (Nội Dung, Từ Vựng Và Tài Liệu Luyện Thi)
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ms Word 2010
 • Bài Thi Trắc Nghiệm Word 40 Câu
 • C. Backstage

  Câu 2. Chèn kí tự đặc biệt ta dùng:

  A. InsertText box

  B. InsertFile

  D. InsertPicture

  Câu 3. Hiển thị thước trong word 2013 dùng lệnh nào sau đây?

  Câu 4. Đóng cửa sổ soạn thảo hiện tại trong Word 2013 ta sử dụng menu lệnh:

  C. FilePrint pview

  D cả 3 a,b,c đều sai

  Câu 5. Để lựa chọn toàn bộ một ô trong bảng, bạn sẽ

  A. Nhấn đúp chuột trái vào ô đó

  B. Bôi đen văn bản đang có trong ô đó

  C. Nhấn chuột phải vào ô đó

  D Nhấn đúp chuột phải vào ô đó

  Câu 6. Phím tắt chèn một ngắt trang trong word 2013?

  A. shift + enter

  Câu 8. Để chèn các đối tượng hình khối vào văn bản tại vị trí con trỏ ta thực hiện thao tác nào dưới đậy?

  Câu 9. Để chèn đối tượng hình mờ trên trang văn bản ta thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 10. Thao tác nào dùng tạo bìa sách theo mẫu có sẵn trong word?

  Câu 11. Để chèn công thức toán học có sẵn trong word thực hiện thao tác nào?

  Câu12. Để chèn đối tượng bảng trong word thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 13. Chèn số trang vào văn bản thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 14. Để định dạng đầu trang văn bản thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 15. Để định dạng cuối trang văn bản thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 16. Để thực hiện thao tác lưu văn bản hiện tại thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 17. Để mở một file văn bản mới trong word thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 18. Để tạo mật khẩu cho văn bản ta thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 19. Để định dạng đoạn văn bản trong word ta thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 20. Để định dạng cho trang văn bản trong word ta thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 21. Để thực hiện ngắt trang văn bản trong word ta thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 22. Để chèn đồ thị vào văn bản word ta thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 23. Để chèn liên kết vào văn bản ta thực hiện thao tác nào sau đây?

  Câu 24. Bấm tổ hợp phím Ctrl + O trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì?

  A. Mở một tài liệu mới

  B. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa

  C. Lưu một tài liệu

  D Đóng chương trình Microsoft Word 2013

  Câu 25. Có thể thoát chương trình Microsoft Word 2013 bằng cách:

  A. Kích chuột vào thẻ File/Exit.

  B. Bấm tổ hợp phím Shift + F4

  D Bấm tổ hợp phím Ctrl+ Shift + F4

  Câu 26. Để tạo một tệp văn bản trống sử dụng chức năng nào?

  Câu 27. Tổ hợp phím Ctrl +F4 thực hiện chức năng gì?

  Câu 28: Trong soạn thảo Word, để chèn các kí tự đặc biệt vào văn bản, ta thực hiện:

  Câu 29. Trong soạn thảo Word, chức năng nào cho phép tách một ô trong Table thành nhiều ô:

  Câu 30. Cách nào sau đây không thể tạo được bảng?

  Câu 31 . Chức năng Equation dùng để làm gì?

  Câu 32. Trong soạn thảo Word, để kết thúc 1 đoạn (Paragraph) và muốn sang 1 đoạn mới :

  Câu 33. Trong soạn thảo Word, sử dụng phím nóng nào để chọn tất cả văn bản:

  Câu 34. Trong soạn thảo Word, để chọn một đoạn văn bản ta thực hiện:

  Câu 35. Trong soạn thảo Word, muốn đánh dấu lựa chọn một từ, ta thực hiện

  Câu 36. Để sao chép định dạng, ta có thể:

  Câu 37. Để tạo dòng chữ hoặc hình ảnh in mờ dưới văn bản ta sử dụng chức năng nào?

  Câu 38. Chức năng nào cho phép bạn đánh dấu văn bản trong Word 2013?

  A. Watermark

  Câu 39. Chức năng Protect Document cho phép bạn làm gì?

  Câu 40. Chức năng nào cho phép bạn đặt mật khẩu khi mở tệp?

  Câu 41. Chức năng Restrict Editing dùng để làm gì?

  Câu 42. Thao tác nào cho phép thực hiện chức năng bảo vệ tài liệu

  Câu 43. Bấm tổ hợp phím Ctrl + S trong Microsoft Word 2013 sẽ thực hiện chức năng gì?

  A. Mở một tài liệu mới

  B. Mở một tài liệu có sẵn trong đĩa

  C. Lưu tài liệu hiện tại

  D Đóng chương trình Microsoft Word 2013

  Câu 44: Tệp sau khi được lưu bằng chương trình Microsoft Word 2013 có phần mở rộng là gì?

  Câu 45: Để lưu tài liệu đang mở dưới một tên mới:

  Câu 47. Để chia sẻ tài liệu qua email dạng tệp đính kèm sử dụng chức năng nào?

  Câu 48 : Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm Microsoft Word 2013 để gộp nhiều ô thành một ô, ta thực hiện: chọn các ô cần gộp rồi chọn Menu lệnh

  Câu 49 : Trong hệ soạn thảo Microsoft Word 2013, để xóa 1 bảng ta chọn bảng đó và thực hiện nhấn phím

  B. Shift + Delete

  C. Ctrl + Delete

  D Ctrl + Shift + Delete

  Câu 50: Trong hệ soạn thảo Microsoft Word 2013, công dụng của phím tắt Ctrl + H là:

  A. Tạo tệp văn bản mới

  B. Định dạng chữ hoa

  C. Lưu tệp vă bản vào ổ đĩa

  D. Chức năng thay thế trong soạn thảo

  Câu 51: Trong hệ soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn phục hồi lại thao tác vừa thực hiện. Nhấn tổ hợp phím

  Câu 52 : Trong hệ soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn đánh số trang phía dưới văn bản ta thực hiện:

  Câu 53 : Khi đang soạn thảo văn bản Microsoft Word 2013, tổ hợp phím Ctrl + V thường được sử dụng để:

  A. Cắt một đoạn văn bản

  B. Dán một đoạn văn bản từ Clipboard

  C. Sao chép một đoạn văn bản

  D Cắt và dán một đoạn văn bản

  Câu 54: Trong hệ soạn thảo văn bản Microsoft Word 2013, để chèn tiêu đề trang (đầu trang và chân trang), ta thực hiện:

  Câu 55: Trong hệ soạn thảo Microsoft Word 2013, để thuận tiện hơn trong khi lựa chọn kích thước lề trái, lề phải, …, ta có thể khai báo đơn vị đo:

  B. Đơn vị đo bắt buộc là Inch

  C. Đơn vị đo bắt buộc là Pasca

  D Đơn vị đo bắt buộc là Point

  Câu 56: Trong hệ soạn thảo Microsoft Word 2013, muốn đánh dấu một từ ta thực hiện:

  A. Nháy đúp chuột vào từ cần chọn

  B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + C

  C. Nháy chuột vào từ cần chọn

  D Nhấn phím Enter

  Câu 57: Trong word, biểu tượng cây chổi có chức năng gì?

  A. Sao chép nội dung văn bản

  B. Canh lề văn bản

  C. Sao chép định dạng D Mở văn bản đã có

  Câu 59: Trong soạn thảo Word muốn đưa con trỏ văn bản về đầu dòng nhấn phím nào trên bàn phím

  Câu 60. Trong soạn thảo Word, muốn xuống dòng nhưng không ngắt đoạn thực hiện thao tác nào sau đây:

  Câu 62. Trong soạn thảo Word, muốn tách một ô trong Table thành nhiều ô, ta thực hiện: D. Tất cả các đáp án trên đều sai

  Câu 63. Trong soạn thảo Word, thao tác nào sau đây sẽ kích hoạt lệnh Paste

  A. Tại thẻ Home, nhóm Clipboard, chọn Paste

  B. Bấm tổ hợp phím Ctrl + V

  C. Chọn vào mục trong Office Clipboar

  D. Tất cả đều đúng

  Câu 64: Trong soạn thảo Word, cách chuyển đổi chữ hoa sang chữ thường và ngược lại, bạn sử dụng

  A. Nhấn phím F3

  C. Home Font Text Effect Change Case

  D Home Font Change Font

  Câu 65: Trong soạn thảo Word 2013 tổ hợp phím Shift + F3 có chức năng gì?

  A. Chuyển đổi chữ hoa chữ thường

  B. Đóng văn bản đang mở

  C. Không có chức năng gì

  D. Tất cả đều sai

  Câu 66: Trong Word, để thay đổi khoảng cách giữa hai đoạn văn bản, ta thiết lập tại đâu?

  A. Ô Before và After trong thẻ Paragraph

  B. Mục Line Spacing trong thẻ Paragraph

  C. Ô Left và Right trong thẻ Paragraph

  D Ô Above và Below trong thẻ Paragraph

  A. Thẻ Insert chọn Bookmark chọn add

  B. Thẻ Page Layout Bookmark nhập tên

  C. Thẻ Page Layout chọn Bookmark nhập tên chọn add

  D Thẻ Insert chọn Bookmark nhập tên chọn Add

  Câu 68: Trong Word, để thêm nền mờ dạng text , bạn sử dụng lựa chọn nào?

  A. Thẻ DESIGNWatermark text watermark

  B. Thẻ HomeWatermark

  C. Thẻ InsertWatermark

  D Cả 3 lựa chọn trên đều sai

  Câu 69: Trong Word, để chỉnh sửa liên kết (Hyperlink), bạn sử dụng lựa chọn nào?

  C. Chọn Insert chọn Hyperlink

  D Cả 3 lựa chọn trên đều sai

  Câu 70: Để thay đổi hướng viết trong một ô thuộc Table (Winword), bạn sử dụng lựa chọn nào?

  A. Thẻ Design chọn Text Direction chọn 1 kiểu

  B. Thẻ Layout chọn Text Direction chọn 1 kiểu

  C. Thẻ View chọn Text Direction chọn 1 kiểu

  D Thẻ Home chọn Text Direction

  Câu 71: Trong Word, để tạo liên kết cho 1 chuỗi văn bản đến 1 trang web, sau khi chọn chuỗi văn bản, vào InsertHyperlink , bạn sử dụng lựa chọn nào?

  A. Existing file or Web page

  B. Place in this document

  C. Create New Document

  D. Cả 3 lựa chọn trên đều sai

  Câu 72: Trong Word, để sao chép định dạng của chuỗi văn bản a cho chuỗi văn bản b, bạn sử dụng lựa chọn nào?

  A. Thẻ Home chọn văn bản a Format Painter quét chọn văn bản B.

  B. Thẻ Home chọn Format Painter quét chọn chuỗi văn bản b

  C. Thẻ Home chọn Format Painter quét chọn chuỗi văn bản a sau đó quét chọn văn bản b

  D Thẻ Home quét chọn văn bản b Format Painter quét chọn văn bản a

  Câu 73: Trong Word, để áp dụng các đầu trang, cuối trang (Header/Footer) khác nhau cho trang chẵn, trang lẻ, bạn sử dụng lựa chọn nào?

  A. Different First Page

  B. Different Odd & Even Pages

  C. Cả 2 lựa chọn trên đều đúng

  D Cả 2 lựa chọn trên đều sai

  Câu 74: Để hiển thị đường lưới trong Table (Winword), bạn sử dụng lựa chọn nào?

  A. Table ToolsDesignShow Gridlines

  B. Table ToolsDesignView Gridlines

  C. Table ToolsLayoutTable View Gridlines.

  Câu 75: Trong Word 2013, nội dung của vùng Header sẽ:

  A. Được in ở đầu mỗi trang

  B. Được in ở cuối mỗi trang

  C. Được in bên trái mỗi trang

  D Được in bên phải mỗi trang

  Câu 76: Trong soạn thảo Word, muốn di chuyển một đoạn văn bản thì ta bôi đen đoạn văn bản đó và bấm tổ hợp phím:

  A. Ctrl + C Ctrl + VB. Ctrl + X Ctrl + V

  Câu 77: Trong soạn thảo Word, khi làm việc với văn bản muốn in đậm nội dung văn bản đang chọn khối bạn bấm tổ phím:

  Câu 78: Trong soạn thảo Word, phím tắt nào sau đây để dịnh dạng chữ in nghiêng:

  Câu 79: Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi gõ tất cả các chữ in hoa ta nhấn phím nào trên bàn phím

  Câu 80: Phần mềm Microsoft Word 2013 cho phép thực hiện:

  A. Cho phép canh đều 2 bên đoạn văn bản

  B. Cho phép soạn thảo văn bản Tiếng Việt

  C. Cho phép canh trái, canh phải, canh giữa đoạn văn bản

  D Tất cả đều đúng

  Câu 81: Trong soạn thảo Word, nội dung của vùng header sẽ:

  A. Được in ở cuối của mỗi trang

  B. Được in ở đầu mỗi trangC. Được in ở bên phải của mỗi trang

  D Được in ở bên trái của mỗi trang

  Câu 82: Trong soạn thảo Word, để hiển thị trang sẽ in lên màn hình, ta chọn:

  Câu 83 : Trong soạn thảo Word, để tạo một bảng biểu, bạn thực hiện:

  A. Insert Text Table Insert Table

  B. Insert Text Insert Table

  C. Insert Table Insert Table

  D Format Table Insert Table

  Câu 84 : Trong soạn thảo Word, để hiển thị hộp thoại Navigation bạn thực hiện

  C. View Navigation Pane

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thật Ielts Writing 2022
 • Một Số Đề Minh Họa Ts 10 Môn Toán Của Tp.hcm
 • Đáp Án+Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Tỉnh Phú Thọ Năm Học 2022
 • Đề Thi Lớp 10 Toán Nghệ An 2022
 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Toán Năm 2022 Tphcm Có Sự Thay Đổi Rất Lớn
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Ms Word 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Bài Thi Trắc Nghiệm Word 40 Câu
 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing
 • Tổng Hợp Đề Thi Writing Task 2 Năm 2022
 • Tổng Hợp Đề Thi Writing Ielts 2022
 • Tổng Hợp Đề Thi Ielts Writing 2022
 • Phần câu hỏi:

  Câu 20. Bấm tổ hợp phím Ctrl + C trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

  1.Đưa đối tượng (văn bản, hình ảnh, bảng biểu,…) đang có trong Bộ nhớ đệm ra vị trí hiện tại.

  chúng tôi chép đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm.

  chúng tôi chuyển đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm.

  4.Xóa đối tượng đang chọn và không đưa vào Bộ nhớ đệm.

  CÂU 21. Bấm tổ hợp phím Ctrl + X trong Microsoft Word 2010 sẽ thực hiện chức năng gì:

  1.Đưa đối tượng (văn bản, hình ảnh, bảng biểu,…) đang có trong Bộ nhớ đệm ra vị trí hiện tại.

  chúng tôi chép đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm.

  chúng tôi chuyển đối tượng đang chọn vào trong Bộ nhớ đệm.

  4.Xóa đối tượng đang chọn và không đưa vào Bộ nhớ đệm.

  CÂU 25. Phím F1 trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

  1.Hiển thị màn hình chỉ dẫn của Micro soft Office.

  2.Bật chế độ di chuyển khối văn bản đang chọn

  3.Bật chế độ sao chép khối văn bản đang chọn.

  4.Xóa khối văn bản đang chọn.

  CÂU 26. Phím F2 trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

  1.Hiển thị màn hình chỉ dẫn của Micro soft Office.

  2.Bật chế độ di chuyển khối văn bản đang chọn

  3.Bật chế độ sao chép khối văn bản đang chọn.

  4.Xóa khối văn bản đang chọn.

  CÂU 28. Phím F12 trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

  1.Hiển thị thẻ Find của hộp thoại Find and Replace

  2.Hiển thị thẻ Replace của hộp thoại Find and Replace

  3.Hiển thị hộp thoại Save as

  4.Hiển thị hộp thoại Font

  CÂU 29. Phím Tab trong Microsoft Word 2010 có chức năng gì:

  chúng tôi chuyển con trỏ về đầu dòng.

  2.Xóa ký tự phía trước con trỏ.

  3.Lùi văn bản vào với một khoảng cách cố định.

  4.Chuyển con trỏ xuống phía dưới 1 trang.

  CÂU 34. Trong Microsoft Word 2010, để di chuyển con trỏ văn bản lên phía trên 1 trang màn hình, ta dùng phím nào:

  1.Backspace

  2.Home

  chúng tôi Down

  chúng tôi up

  CÂU 35. Trong Microsoft Word 2010, để di chuyển con trỏ văn bản xuống phía dưới 1 trang màn hình, ta dùng phím nào:

  1.Backspace

  CÂU 51. Chức năng Save AutoRecover information every trong hộp thoại Word Options của Microsoft Word 2010 có tác dụng gì?

  1.Giảm thiểu khả năng mất dữ liệu khi chƣơng trình bị đóng bất ngờ

  2.Tính năng sao lưu tự động theo chu kỳ

  3.Tự động lưu theo thời gian mặc định

  4.Tất cả các phương án trên đều đúng

  CÂU 52. Mặc định, tài liệu của MS Word 2010 được lưu với định dạng có phần mở rộng là:

  1.DOTX

  Phusongyeuthuong.org 3.EXE

  4.DOCX

  CÂU 53. Với định dạng *.DOCX, phiên bản word nào có thể đọc được:

  1.Từ phiên bản Microsoft Word 2010 trở lại đây.

  2.Microsoft Word 1997 và Microsoft Word 2003

  3.Tất cả đều đúng

  4.Tất cả đều sai

  Câu 54. Trong Microsoft Word 2010, để tạo một tài liệu mới từ mẫu có sẵn ta thực hiện:

  1.Nhấn Thẻ ribbon File , chọn New. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài

  2.Nhấn Thẻ ribbon File , chọn Open. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài

  3.Nhấn Thẻ ribbon File , chọn Save. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài

  4.Nhấn Thẻ ribbon File , chọn Save as…. Nhấn Installed Templates, Sau đó chọn một mẫu đã cài

  Câu 55. Trong MS Word 2010 để in tài liệu kèm theo ghi chú và những đánh dấu thay đổi, ta thực hiện:

  1.Vào Thẻ ribbon File – Print – mục Print what chọn List of Markup

  2.Vào Thẻ ribbon File – Print – mục Print what chọn Document

  3.Vào Thẻ ribbon File – Print – mục Print what chọn Styles

  4.Vào Thẻ ribbon File – Print – mục Print what chọn Document showing markup

  Câu 58. Trong MS Word 2010 để tăng cỡ chữ ta sử dụng tổ hợp phím:

  chúng tôi + B

  chúng tôi + ] chúng tôi + Shitf + ] chúng tôi + [

  Câu 59. Tổ hợp phím Ctrl + Z dùng để:

  1.Hủy thao tác

  2.Đóng cửa sổ đang mở

  3.Hủy kết quả của thao tác hoặc lệnh phía trước gần nhất kết quả hiện tại

  4.Đóng tập tin đang mở

  Câu 60. Microsoft Word 2010 là

  1.Phần mềm hệ thống

  2.Phần mềm quản lý

  3.Phần mềm bảng tính

  4.Phần mềm ứng dụng

  Câu 61. Trong chế độ tạo bảng (Table) của phần mềm MS Word 2010, muốn tách một ô thành nhiều ô, ta thực hiện:

  1.Table – Cells

  2.Table tools – Layuot – Split Cells

  3.Tools – Layout

  4.Table – Split Cells

  Câu 62. Trong MS Word 2010 để chuyển đổi giữa chế độ gõ chèn và chế độ gõ đè, ta thực hiện:

  1.Nhấn phím Insert

  2.Nhấn phím CapsLock

  3.Vào Thẻ ribbon File – Word Options – Advance – bỏ chọn mục Use Overtype Mode

  4.Vào Thẻ ribbon File – Word Options – Advance – bỏ chọn mục Use Smart cut and paste

  Câu 63. Khi soạn thảo văn bản, để khai báo thời gian tự lưu văn bản, ta thực hiện:

  1.Tools – Options – Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

  chúng tôi – Options – Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

  chúng tôi – Options – Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

  4.Vào Thẻ ribbon File – Word Options – Save đánh dấu chọn mục Save AutoRecover info every

  3.Thẻ Insert – Illustrations – Shapes

  chúng tôi – Show/Hide – Ruler

  Câu 69. Trong MS Word 2010 để ngắt trang ta thực hiện:

  1.Thẻ View – Page Break

  2.Thẻ References – Captions – Break

  3.Thẻ Review – Create – Page Break

  4.Thẻ Insert – Pages – Page Break

  Câu 70. Trong MS Word 2010 để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự, ta thực hiện:

  1.Thẻ Home – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Character Spacing – chọn Expanded hoặc Condensed

  2.Thẻ Insert – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Spacing – chọn Expanded hoặc Condensed

  3.Thẻ Page Layout – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Spacing – chọn Expanded hoặc Condensed

  4.Thẻ Review – Font nhấn nút mũi tên bên dưới – chọn thẻ Character Spacing – chọn Expanded hoặc Condensed

  Câu 86. Trong MS Word 2010, để chèn chú thích vào cuối trang văn bản, ta cần chuyển đến thẻ ribbon

  để chọn lệnh?

  Câu 88. Trong MS Word 2010, để ẩn thước ngang và thước dọc, ta cần chuyển đến thẻ ribbon

  để chọn lệnh?

  1.View

  2.File

  3.References

  4.Home

  Câu 89. Trong MS Word 2010, để thay đổi màu nền văn bản, ta cần chuyển đến thẻ ribbon

  để chọn lệnh?

  1.View

  2.File

  3.References

  4.Home

  chỉ ra lỗi ngữ pháp trong ngôn ngữ tiếng Anh?

  Câu 92. Trong MS Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa các dòng, ta chuyển đến làm việc với hộp

  thoại?

  1.Font

  2.Paragraph

  chúng tôi setup

  4.Print

  Câu 93. Trong MS Word 2010, để thay đổi khoảng cách giữa các ký tự, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại?

  1.Font

  2.Paragraph

  chúng tôi setup

  4.Print

  Câu 94. Trong MS Word 2010, để thay đổi số trang văn bản in trên 1 trang giấy, ta chuyển đến làm việc với hộp thoại?

  1.Font

  2.Paragraph

  chúng tôi setup

  4.Print

  Câu 95. Trong MS Word 2010, để có thể đặt tiêu đề đầu và cuối trang cho các trang chẵn khác trang lẻ, ta chuyển đến làm việc với hộp thoạiđể thiết lập?

  1.Font

  2.Paragraph

  chúng tôi setup

  4.Print

  Câu 97. Trong MS Word 2010, WordArt luôn nằm trong một?

  1.List

  2.Column

  3.Symbol

  chúng tôi box

  Câu 98. Trong MS Word 2010, lệnh Columns nằm trong thẻ?

  1.Home

  2.Insert

  chúng tôi Layout

  4.Table

  Câu 99. Trong MS Word 2010, lệnh Chart nằm trong thẻ?

  1.Home

  2.Insert

  chúng tôi Layout

  4.View

  Câu 100. Trong MS Word 2010, lệnh Labels nằm trong thẻ?

  1.Home

  2.Insert

  chúng tôi Layout

  4.Mailing

  Đáp án

  Đang cập nhật

  Xem các bài về trắc nghiệm Word 2010

  Đăng kí email nhận tài liệu

  B1- Vào website Phusongyeuthuong.org B2: Trên di động: Kéo xuống dưới, trên desktop: nhìn sang cột phải có nút đăng kí nhận bài

  B3: Vào email check thư xác nhận và bấm vào link confirm để nhận tài liệu công chức và tin tuyển dụng qua email

  Chú ý: Sau khi đăng kí xong nhớ vào mail của bạn để xác nhận lại, có thể email xác nhận trong mục SPAM hoặc QUẢNG CÁO!

  Nguồn sưu tầm internet và bạn độc giả share- sẽ update link và tên chủ sở hữu khi biết

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hsk 1 (Nội Dung, Từ Vựng Và Tài Liệu Luyện Thi)
 • Chia Sẻ Đề Thi Toeic Thực Tế Tại Iig 2022
 • 30 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Căn Bản Có Đáp Án
 • Đề Thi Thử Về Cntt Phần Word 2013.
 • Đề Thi Thật Ielts Writing 2022
 • Bộ Đề Thi Thử Thptqg, Thpt Quốc Gia Môn Lịch Sử 12 File Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Sử Số 1
 • Tham Khảo Đề Thi Thpt Quốc Gia Các Môn Xã Hội Năm 2022
 • 12 Đề Thi Trắc Nghiệm Tổ Hợp Môn Khxh Thpt Quốc Gia 2022, Có Đáp Án Và Lời Giải Chi Tiết
 • Đề Thi Toán Thpt Quốc Gia 2022 Và Đáp Án Chuẩn Nhất
 • Đề Thi Cuối Kỳ Tài Chính Doanh Nghiệp 2
 • Thứ ba – 03/11/2020 05:28

  Bộ đề thi thử thptqg, thpt quốc gia môn lịch sử 12 file word, De thi thử môn Sử 2022, Giáo an on thi THPT Quốc gia môn Lịch sử, DE thi chính thức THPT Quốc gia 2022 môn Sử file word, De thi THPT quốc gia 2022 môn Sử file word, 24 mã de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, DE thi THPT quốc gia 2022 môn Sử PDF, De thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử file word, Tài de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, Đề thi thử môn Sử 2022 trường chuyên, DE thi THPT Quốc gia 2022 – môn Sử file word, De thi thử môn Sử 2022

  DE thi chính thức THPT Quốc gia 2022 môn Sử file word, De thi THPT quốc gia 2022 môn Sử file word, 24 mã de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, DE thi THPT quốc gia 2022 môn Sử PDF, De thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử file word, Tại 24 mã đề thi THPT quốc gia 2022 môn sử, Tài de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, Đề thi thử môn Sử 2022 trường chuyên, DE thi THPT Quốc gia 2022 – môn Sử file word, De thi thử môn Sử 2022, Giáo an on thi THPT Quốc gia môn Lịch sử, DE thi chính thức THPT Quốc gia 2022 môn Sử file word, De thi THPT quốc gia 2022 môn Sử file word, 24 mã de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, DE thi THPT quốc gia 2022 môn Sử PDF, De thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử file word, Tài de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, Đề thi thử môn Sử 2022 trường chuyên, DE thi THPT Quốc gia 2022 – môn Sử file word, De thi thử môn Sử 2022

  Bộ đề thi thử thptqg, thpt quốc gia môn lịch sử 12 file word

  ĐỀ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2022

  Môn thi: LỊCH SỬ

  Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian phát đề

  Tags: Đề thi thử môn Sử 2022 trường chuyên, De thi thử môn Sử 2022, DE thi chính thức THPT Quốc gia 2022 môn Sử file word, De thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử file word, 24 mã de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, DE thi THPT quốc gia 2022 môn Sử PDF, Tại 24 mã đề thi THPT quốc gia 2022 môn sử, Tài de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, DE thi THPT Quốc gia 2022 – môn Sử file word, Giáo an on thi THPT Quốc gia môn Lịch sử, DE thi chính thức THPT Quốc gia 2022 môn Sử file word, DE thi THPT Quốc gia 2022 – môn Sử file word, 24 mã de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, DE thi THPT quốc gia 2022 môn Sử PDF, Tài de thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia 2022 môn Sử, Đề thi thử môn Sử 2022 trường chuyên, De thi thử môn Sử 2022

  Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Vật Lý
 • Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Sẽ Thế Nào Khi Không Có Đề Thi Tham Khảo
 • Ma Trận Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Như Thế Nào?
 • Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Như Thế Nào?
 • Ai Là Người Ra Đề Thi Thpt Quốc Gia? An Ninh Được Bảo Vệ Nghiêm Ngặt Đến Mức Nào
 • Đề Thi Thử Học Kì 1 Toán 11 Có Đáp Án Chi Tiết File Word

  --- Bài mới hơn ---

 • 65 Đề Kiểm Tra Giữa Học Kì 1 Môn Toán Lớp 4 File Word
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 10 Sở Gd&đt Bình Phước 2022
 • Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 7 Tỉnh Bắc Giang Năm Học 2022
 • Tuyển Tập Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 6
 • Đề Thi Hk1 Lớp 4 Theo Tt22
 • Thứ năm – 10/12/2020 04:07

  De thi Toán lớp 11 học kì 2, De thi Toán học kì 2 lớp 11 có đáp an, De thi Toán học kì 1 lớp 11 có bản, Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 có đáp an, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Văn, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm file word, Đề thi học kì 1 Toán 11 Bắc Ninh, Đề cương ôn tập Toán 11 học kì 1 có đáp án tự luận, De thi lớp 11 môn Toán học kì 2

  Đề thi thử học kì 1 toán 11 có đáp án chi tiết file word

  De thi Toán lớp 11 học kì 2, De thi Toán học kì 2 lớp 11 có đáp an, De thi Toán học kì 1 lớp 11 có bản, Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 có đáp an, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Văn, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm file word, Đề thi học kì 1 Toán 11 Bắc Ninh, Đề cương ôn tập Toán 11 học kì 1 có đáp án tự luận, De thi lớp 11 môn Toán học kì 2, De thi học kì 2 lớp 11 môn Toán có đáp an, De thi học kì 1 lớp 11 môn Toán có đáp an, De thi Toán học kì 1 lớp 11 có bản, Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 có đáp an, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Văn, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm file word, Đề thi học kì 1 Toán 11 Bắc Ninh, De thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm có đáp an, De thi học kì 2 lớp 11 môn Toántrắc nghiệm file word, De thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm file word, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm file word có đáp an, De thi HK1 Toán 11 trắc nghiệm có đáp án, De thi HỌC KÌ 1 Toán 11 violet, Trắc nghiệm Toán 11 học kì 1 có đáp án, De thi HK1 Toán 11 violet

  file Đề thi thử học kì 1 toán 11 có đáp án chi tiết file word

  Tags: De thi học kì 2 lớp 11 môn Toántrắc nghiệm file word, De thi Toán lớp 11 học kì 2, De thi Toán học kì 2 lớp 11 có đáp an, De thi Toán học kì 1 lớp 11 có bản, Đề kiểm tra học kì 1 Toán 11 có đáp an, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Văn, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm file word, Đề thi học kì 1 Toán 11 Bắc Ninh, Đề cương ôn tập Toán 11 học kì 1 có đáp án tự luận, De thi lớp 11 môn Toán học kì 2, De thi học kì 2 lớp 11 môn Toán có đáp an, De thi học kì 1 lớp 11 môn Toán có đáp an, De thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm có đáp an, De thi học kì 2 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm file word, Đề thi học kì 1 lớp 11 môn Toán trắc nghiệm file word có đáp an, De thi HK1 Toán 11 trắc nghiệm có đáp án, De thi HỌC KÌ 1 Toán 11 violet, Trắc nghiệm Toán 11 học kì 1 có đáp án, De thi HK1 Toán 11 violet

  Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Kiểm Tra Học Kỳ I Môn Toán Lớp 12 File Word Có Đáp Án Hay Nhất
 • Đề Thi Hk1 Toán 8 Có Ma Trận
 • Ma Trận Đề Kiểm Tra Học Kỳ I Môn: Toán 8
 • Tuyển Tập Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 8 Trường Thpt Chuyên Amsterdam
 • Đề Thi Học Kì 1 Toán 10 Có Lời Giải Chi Tiết
 • Cách Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Excel 2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Tin Tức Giáo Dục: Một Số Đề Thi Tin Học Word
 • Một Số Đề Thi Tin Học Word
 • Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Word, Excel, Powerpoint 2010 Có Đáp Án
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
 • Review Bộ Đề Thi Ets Toeic 2022
 • 1. Excel 2010 có gì khác với phiên bản cũ

  Excel 2010 có nhiều cải tiến hơn so với phiên bản cũ, với nhiều chức năng tạo và quản lý bảng tính tốt hơn nhằm đáp ứng cho nhu cầu người dùng đa dạng và phức tạp hơn. Cụ thể hơn, Excel 2010 cải tiến Ribbon, công cụ quản lý cửa sổ làm việc, truy nhập cửa sổ làm việc theo cách thức mới, tương thích tốt hơn với các hệ điều hành mới.

  Excel 2010 bổ sung các mẫu biểu đồ mới hỗ trợ công việc của bạn, các chức năng tính toán được tối ưu hơn và tính năng chia sẻ trực tuyến cũng hiệu quả hơn.

  Phiên bản Excel 2010 hỗ trợ người dùng học Excel chuyên nghiệp hơn so với các phiên bản Excel 2007 hay 2003. Excel 2010 được cải tiến thêm nhiều tính năng cùng hiệu suất xử lý mạnh mẽ hơn.

  2. Bộ đề thi mẫu: Đề thi trắc nghiệm Excel 2010

  Nhằm tạo ra nguồn đề tham khảo chất lượng, AZtest đã biên soạn bộ đề thi mẫu: Đề thi trắc nghiệm Excel 2010.

  3. Cách tạo đề thi trắc nghiệm Excel 2010

  Để có được một ngân hàng đề thi trắc nghiệm Excel chất lượng trước hết bạn cần lựa chọn một trang web tạo đề thi trắc nghiệm trực tuyến uy tín và có những tính năng hữu ích đem lại sự thuận tiện trong quá trình sử dụng cho bạn.

  AZtest là một trong những trang web sẽ hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc có được một ngân hàng đề thi được sắp xếp theo hệ thống, cho phép đưa các hình ảnh, âm thanh, video minh họa và đặc biệt hỗ trợ tốt trong việc tạo các đề thi có công thức toán học.

  Từ giao diện của AZtest, người dùng có thể cá nhân hóa thành trang web của mình từ tên miền, giao diện, logo riêng,…để tạo thương hiệu riêng cho mình.

  ĐỪNG QUÊN ĐỂ LẠI EMAIL CUỐI BÀI ĐỂ NHẬN THÊM NHỮNG THÔNG TIN HẤP DẪN CỦA AZTEST

  AZtest là hệ thống tạo lập website thi trắc nghiệm trực tuyến do CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN VÀ DỊCH VỤ NGUỒN MỞ THUẬN ĐỨC phát triển. Với AZtest, người dùng có thể dễ dàng sở hữu một website tổ chức ôn tập, thi trắc nghiệm trực tuyến hoàn toàn miễn phí, độc lập, được cá nhân hóa theo yêu cầu của người quản trị.

  Liên hệ 02336.270.610 – 0905.908.430 (hotline 24/7) hoặc Fanpage https://fb.me/aztest.vn để được tư vấn trực tiếp bởi đội ngũ kỹ thuật viên của AZtest.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Nghề Phổ Thông Năm Học 2013
 • Giáo Trình Học Thi Microsoft Office Specialist (Mos) Chuẩn Iig
 • Tài Liệu, Sách, Giáo Trình Tự Học Mos 2022 Đầy Đủ Nhất
 • Tự Học Mos Excel 2022 Qua Giáo Trình Và Video Hướng Dẫn Chi Tiết
 • Giới Thiệu Về Bài Thi Mos
 • Đề Thi Thử Thpt 2022 Môn Anh Đại Học Quốc Gia Hà Nội File Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Minh Họa Thpt Quốc Gia 2022 Môn Tiếng Anh: Ôn Kĩ Chủ Điểm Ngữ Pháp
 • Đề Thi Minh Họa Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2022: Nhiều Điểm Khác Với Năm Trước
 • Thần Tốc Luyện Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Tiếng Anh
 • Thần Tốc Luyện Đề Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Môn Tiếng Anh Tập 1 Ebook Pdf/epub/prc/mobi
 • Đáp Án Đề Thi Tiếng Anh Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2022
 • Download Đề thi thử THPT 2022 Đại học quốc gia Hà Nội môn Tiếng Anh file word

  Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) CLOSEST in meaning to the underline word(s) in each of the following questions.

  . If two people in a romantic relationship are Question 20 lovey-dovey, they show their love for each other in public by touching each other and saying loving things.

  lovesick B. romantic C. demonstrative D. affectionate

  Question 21. Dark clouds began to across the sky, so we rushed to the house as fast as possible.

  shrink B. diminish C. lessen D. extend

  Mark the letter A, B, C or D to indicate the word(s) OPPOSITE in meaning to the underlined word(s) in each of the following questions.

  . Developments in technology mean we can now do banking transactions Question 22 at our leisure.

  comfortably B. inconveniently C. freely D. i ndependently

  We have to Question 23. work against the clock so as to meet the deadline of the clients tomorrow.

  C. work as fast as possible D. work strenuously

  – Download Đề thi thử THPT 2022 Đại học quốc gia Hà Nội môn Tiếng Anh

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tổng Hợp Các Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Anh Của Cô Quỳnh Trang
 • ​​​​​​​cấu Trúc Đề Thi Thpt Môn Tiếng Anh 2022
 • Thần Tốc Luyện Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Tiếng Anh Tập 1
 • 50+ Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Anh Theo Chuẩn Đề Minh Họa, Có Giải Thích Đáp Án Chi Tiết
 • Trọn Bộ 4 Mã Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022 Môn Tiếng Anh (Bản Đẹp) & Giải Chi Tiết
 • Tổng Hợp Đề Thi Chính Thức N3 (2010

  --- Bài mới hơn ---

 • Tự Luyện Thi Jlpt N3 (P1): Sách Luyện Thi (Có Link Download)
 • 6 Dạng Câu Hỏi Thường Gặp Trong Đề Thi Big4
 • Cấu Trúc Đề Thi Vào Big4
 • Cập Nhật Các Dạng Câu Hỏi Trong Đề Test Năng Lực Big4 – Kle
 • Download Sách Bộ Đề Thi Thử Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật N4 Ebook
 • Tổng hợp đề thi chính thức N3 (2010-2019) là cuốn sách giúp các bạn làm quen với cấu trúc và các dạng bài tập hay xuất hiện trong đề thi.

  Để từ đó các bạn có thể dễ dàng hoàn thành bài thi thật một cách dễ dàng nhất.

  Nhà sản xuất:

  Sách Tiếng Nhật

  Tình trạng:

  Còn hàng

  SKU:

  TH-DT-N3-1018

  Giá cũ:

  280.000₫

  Giá bán:

  125.000₫

  +

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án 20 Bộ Đề Thi Hk 1 Lớp 8 Môn Ngữ Văn 2022
 • Công Bố Cấu Trúc Và Đề Minh Họa Kỳ Thi Vào Lớp 10 Năm Học 2022
 • Đề Thi Minh Họa Môn Toán Vào Lớp 10 Năm Học 2022
 • Ôn Thi Thpt Quốc Gia 2022: Ma Trận Kiến Thức Đề Môn Toán 2K2 Cần Nhớ – Onluyen
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Bám Sát Đề Minh Họa Của Bộ Gd
 • Đề Thi Thử Thpt 2022 Môn Tiếng Anh Trường Kim Liên Hà Nội Lần 1 File Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Nhận Xét Đề Thi Ngữ Văn Thpt Quốc Gia 2022: Đề Hay Nhưng Quá Khó
 • Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Văn Chính Thức
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Vật Lý Có Đáp Án Đợt 1 Và Đợt 2
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia 2022 Môn Anh
 • Đề thi thử THPT quốc gia 2022 môn tiếng Anh trường THPT Kim Liên Hà Nội lần 1

  Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.

  A. when B. what C. which D. that

  A. Had you arrived B. If you arrived C. Were you arrived D. If you hadn’t arrived

  A. the highest B. highest C. higher and higher D. more and more high

  A. should have finished B. mightn’t have finished

  C. needn’t have finished D. must have finished

  A. A B. An C. The D. Some

  A. Therefore B. Otherwise C. Only if D. However

  A. married B. marriageable C. marrying D. unmarried

  A. take up B. break up C. hold up D. strike up

  A. endangered B. available C. plant-eating D. contaminated

  A. responsibility B. reservation C. sustainability D. purification

  A. red brick B. red ink C. red tape D. red letter

  A. resolution B. salutation C. wish D. pray

  A. card B. cheque C. credit D. cash

  A. bread B. cheese C. sandwich D. egg

  * Download file WORD link Mediafire:

  – Download Đề thi thử THPT 2022 môn tiếng Anh Kim Liên Hà Nội lần 1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cách Ra Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Như Thế Nào?
 • Cách Thức Ra Đề Thi Thpt Quốc Gia Chính Thức 2022 Như Đề Tham Khảo
 • Ai Là Người Ra Đề Thi Thpt Quốc Gia?
 • Giới Hạn Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Giữ Bí Mật Tuyệt Đối Người Ra Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022
 • Một Số Đề Thi Tin Học Word

  --- Bài mới hơn ---

 • Trắc Nghiệm Tin Học Văn Phòng Word, Excel, Powerpoint 2010 Có Đáp Án
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Excel 2010 Có Đáp Án
 • Review Bộ Đề Thi Ets Toeic 2022
 • Kinh Nghiệm Học Thi Môn Tiếng Nhật Trong Kì Thi Eju
 • Kinh Nghiệm Ôn Thi Eju Môn Toán
 • Một số đề thi tin học Word – Excel – Powerpoint 2010 – ôn thi công chức môn tin học. Tổng hợp khoảng 150 câu sưu tầm từ FAcebook gửi tới các bạn

  Phần đề thi!

  Câu 300: Phải giữ phím nào khi thao tác chọn nhiều file không liên tục trong cùng một thư mục?

  Shift

  Alt

  Ctrl

  Tab

  Câu 301: Khi nhập dữ liệu vào bảng tính Excel thì đáp án nào sau đây đúng?

  Dữ liệu kiểu thời gian sẽ mặc định căn lề trái

  Dữ liệu kiểu ký tự sẽ mặc định căn lề trái

  Dữ liệu kiểu ngày tháng sẽ mặc định căn lề trái.

  Dữ liệu kiểu số sẽ mặc định căn lề trái

  Câu 302: Địa chỉ nào sau đây không phải là địa chỉ mail?

  [email protected]

  [email protected]

  thuhong.vn

  [email protected]

  Câu 303: Trong bảng tính Excel, công thức sau : = ROUND(136485.22,-3) sẽ cho kết quả là :

  137000

  136000

  137,000.22

  136,000.22

  Câu 304: Trong soạn thảo Word, để soạn thảo và định dạng văn bản như mẫu bạn sử dụng:

  Chia cột

  Bullets and Numbering

  Chèn hình và WordArt

  Cả 3 lựa chọn trên

  Câu 305: Phần mở rộng của bài trình chiếu PowerPoint 2010 là:

  PPTX

  POP

  POW

  PPP

  Câu 306: Phần mềm nào sau đây không phải trình duyệt Web?

  Mozilla Firefox

  Unikey

  Netcape

  Microsoft

  Câu 307: Trong Windows Explorer, chức năng của nhóm ứng dụng

  Dùng để tùy chọn cách hình thức :

  Hiển thị thư mục trên 1 cấp.

  Hiển thị thông tin ổ đĩa mềm.

  Hiện thị màn hình nền.

  Hiển thị thông tin thư mục đang được chọn.

  Câu 308: Trong Windows Explorer, muốn sửa đổi tên của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:

  Properties

  Create shortcut

  Rename

  Search

  Câu 309: Cho biết phần mềm nào dùng để hiển thị nội dung trang Web?

  Micosoft Publisher

  Micosoft Word

  Micosoft Word

  Tất cả các đáp án trên đều sai

  Câu 310: Thiết bị nhập chuẩn bao gồm gì, bạn sử dụng lựa chọn nào?

  Màn hình, máy in

  Bàn phím, máy in

  Máy in, chuột

  Chuột, bàn phím

  Câu 311: Chọn phát biểu đúng về Email

  Là hình thức hội thoại trực tiếp trên Internet.

  Là dịch vụ cho phép ta truy cập đến hệ thống máy tính khác trên mạng.

  Là dịch vụ cho phép ta gởi và nhận thư điện tử.

  Là phương thức truyền tập tin từ máy này đến máy khác trên mạng.

  Câu 312: Trong soạn thảo Word, nội dung của vùng header sẽ:

  Được in ở cuối của mỗi trang

  Được in ở bên trái của mỗi trang

  Được in ở bên phải của mỗi trang

  Được in ở đầu mỗi trang

  My Computer

  My Documents

  Control Panel

  My Network

  Câu 314: FireFox là:

  Bộ giao thức

  Trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet

  1 chuẩn mạng cục bộ

  Thiết bị kết nối các mạng

  Câu 315: Cửa sổ Excel thuộc loại:

  Cửa sổ tư liệu.

  Cửa sổ thư mục.

  Cửa sổ ứng dụng

  Tất cả đều đúng.

  Câu 316: Thao tác chọn File Close dùng để

  Đóng tập tin hiện tại

  Lưu tập tin hiện tại

  Thoát khỏi Powerpoint

  Mở một tập tin nào đó

  Câu 317: Trong trình duyệt web, ý nghĩa nút Home trên cửa sổ trình duyệt, bạn sử dụng lựa chọn nào?

  Đưa bạn về trang chủ của website mà bạn đang xem

  Đưa bạn đến với trang khởi động mặc định

  Đưa bạn về trang trắng không có nội dung

  Đưa bạn trở về trang web có địa chỉ https://www.google.com.vn

  Câu 318: Trong soạn thảo Word, để soạn thảo và định dạng văn bản như mẫu bạn sử dụng:

  Định dạng Font và WordArt

  Định dạng Tab và Dropcap

  Chèn hình và chia cột

  Cả 3 lựa chọn trên

  Câu 319: Trong soạn thảo Word, để tạo chỉ số dưới như ví dụ H2O ta bấm tổ hợp phím:

  Bấm Ctrl + =

  Bấm Ctrl + Shift + =

  Bấm Ctrl + Alt + =

  Bấm Alt + Shift + =

  Câu 320: Địa chỉ email như thế nào là hợp lệ

  Địa chỉ phải tồn tại duy nhất trên internet

  Trong địa chỉ email phải có ký tự @

  Cả 2 ý trên

  Cả 3 câu trên đều sai

  Câu 321: Hệ điều hành là gì ?

  Phần mềm quản lý.

  Phần mềm ứng dụng.

  Phần mềm công cụ.

  Phần mềm hệ thống.

  Câu 322: Trong bảng tính Excel, khi ta nhập công thức sau : = LEN(TRIM(“ABCDEF “)), kết qua sẽ là:

  7

  6

  0

  9

  Câu 323: Phần mềm nào sau đây dùng để diệt Virus?

  BKAV

  Microsoft Office

  Photoshop

  Media

  Câu 324: Theo bạn kí hiệu MB viết tắt của từ gì?

  Gigabit

  Megabit

  Megabyte

  Gigabyte

  Câu 325: Cách thức để mở 1 trang web sử dụng

  Nhập url của trang web vào ô Address rồi nhấn Enter.

  Chọn File – Open rồi nhập url của trang web rồi nhấn Enter.

  Cả 2 câu trên đều đúng.

  Cả 2 câu trên đều sai.

  Câu 326: Trong soạn thảo Word, công cụ (Decrease Indent) dùng để:

  Xóa các ký tự trong văn bản từ bên phải qua trái

  Xóa các dòng trong văn bản từ bên phải qua trái

  Tăng lề trái của văn bản

  Giảm lề trái của văn bản

  Câu 327: Sử dụng chương trình nào của Windows để quản lí các tệp và thư mục?

  Windows Explorer

  Accessories

  Microsoft Office

  Control Panel

  Câu 328: Nêu cách tạo một thư mục trong ổ đĩa D của máy tính?

  Câu 329: Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong slide, thực hiện:

  Transitions Transition to This Slide, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn

  Slide Show Custom Shows, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.

  Animations Animation, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn

  Tất cả các phương án trên đều sai

  Câu 330: Trong Powerpoint có những dạng hiển thị nào sau đây?

  Tất cả đáp án trên đều đúng

  Notes page

  Slide Sorter

  Normal

  Câu 331: Trong bảng tính Excel, để ẩn cột, ta thực hiện:

  Thẻ Data / Cells / Format / Hide&Unhide / Hide Columns

  Thẻ Fomulas / Cells / Format / Hide&Unhide / Hide Columns

  Thẻ View / Cells / Format / Hide&Unhide / Hide Columns.

  Thẻ Home /Cells / Format / Hide&Unhide / Hide Columns

  Câu 332: Trong Powerpoint muốn xóa một slide, ta dùng lệnh nào sau đây?

  Edit Delete Slide

  File Delete Slide

  Ý 1 và 2 đều đúng

  Cả 3 ý trên đều sai

  Câu 333: Công dụng của thư điện tử (Email) là gì?

  Gửi thư điện tử

  Gửi dữ liệu qua mạng

  Tất cả đáp án trên đều đúng

  Câu 334: Để tạo nền cho slide trong powerpoint, ta làm bằng cách:

  Trong thẻ Design, chọn Theme cho slide

  Dùng lệnh Format Background để thiết kế nền

  Cả 2 cách trên đều đúng

  Cả 2 cách trên đều sai

  Câu 335: Trong soạn thảo Word, muốn tắt đánh dấu khối văn bản (tô đen) ta thực hiện:

  Bấm phím Enter

  Bấm phím Space

  Bấm phím Caps Lock

  Tất cả đều sai

  Câu 336: Trong email cho đính kèm tập tin (tệp) khi gửi dung lượng tối là bao nhiêu:?

  Tối đa là 10M (Mega byte)

  Tối đa là 100M (Mega byte)

  Tối đa là 25M (Mega byte)

  Bao nhiều cũng được ( vô hạn )

  Ctrl

  Shift

  Alt

  Tab

  Câu 338: Phần mềm nào có thể soạn thảo văn bản với nội dung và định dạng như sau:

  Notepad & Microsoft Word

  Notepad, WordPad và Microsoft Word

  Notepad, WordPad và Microsoft Word

  WordPad & Microsoft Word

  Câu 339: Serial Number là của phần mềm là:

  Mã hóa đơn khi mua phần mềm

  Dãy số dùng để kích hoạt phần mềm có trả phí

  Dãy số nhận diện phần mềm

  Tất cả đều đúng

  Câu 340: Linux là gì?

  Một chương trình xử lí ảnh

  Một thiết bị phần cứng

  Một chương trình soạn thảo và gửi mail

  Một hệ điều hành

  Câu 341: Trong soạn thảo Word, muốn chèn hình ảnh cho văn bản bạn thực hiện:

  Home Shading

  Insert Picture

  Page Layout Page Color

  View Zoom

  Câu 342: Khi gán 1 hiệu ứng loại “Exit” cho đối tượng A trên slide, lúc mới trình chiếu chưa thao tác gì cả thì:

  Đối tượng A không xuất hiện

  Đối tượng A xuất hiện và biến mất

  Đối tượng A đã xuất hiện

  Tất cả đều sai

  Câu 343: Bạn mở bộ gõ tiếng Việt (Unikey) để soạn thảo. Bạn lựa chọn kiểu gõ Telex và bảng mã Unicode, khi đó bạn cần chọn nhóm font chữ nào trong các font chữ sau để gõ được dấu tiếng Việt:

  Vn-Times, .vn Arial, .vn Courier

  Tahoma, Arial, Times new Roman.

  Vn-Times, Times new roman

  VNI-Times, Arial, .Vn Avant

  Câu 344: Muốn dùng một hình ảnh nào đó trong đĩa làm nền cho các Slide trong giáo án điện tử , sau khi chọn Design Background Style Format Background Fill ta chọn:

  Solid fill

  Picture or texture fill

  Pattern fill

  Gradient fill

  Câu 345: Mô hình hệ thống mở (OSI) có mấy tầng?

  4 tầng

  5 tầng

  7 tầng

  3 tầng

  Câu 346: Phát biểu nào sau đây là sai ?

  Nút Back để đóng cửa sổ trình duyệt.

  Mở nhiều cửa sổ duyệt web cho nhiều địa chỉ web khác nhau.

  Vừa mở cửa sổ duyệt web, vừa chơi game trong lúc chờ trang web xuất hiện đầy đủ nội dung.

  Nút F5 là để bắt đầu lại quá trình tải trang web từ máy phục vụ về máy cá nhân.

  Câu 347: Phần mềm nào là phần mềm ứng dụng?

  Microsoft Powerpoint

  Microsoft Word.

  Microsoft Excel.

  Cả 3 ý trên.

  Câu 348: Trong soạn thảo Word, để mở thanh thước bạn thực hiện:

  View/Ruler

  Navigation Pane.

  Gridlines

  Cả 3 đều sai.

  Câu 349: Ý nghĩa Shortcut trong Windows?

  Quản lý tập tin, thư mục

  Phần mềm hệ điều hành

  Tạo đường tắt để truy cập nhanh

  Tất cả đáp án trên đều sai

  Câu 350: “www.goccay.vn”. “Vn” trên địa chỉ trang web có nghĩa là:

  Ký hiệu tên nước Việt Nam

  Một ký hiệu nào đó

  Cả 2 đều sai

  Cả 2 đều đúng

  Câu 351: Thiết bị nào không phải là thiết bị ngoại vi?

  Màn hình.

  Mouse

  CPU

  Bàn phím.

  Câu 352: Trong soạn thảo Word, thao tác Shift + Enter có chức năng:

  Nhập dữ liệu theo hàng dọc

  Xuống hàng nhưng không kết thúc paragraph

  Xuống một trang màn hình

  Tất cả đều sai

  Câu 353: Trong Windows Explorer, muốn xem hoặc thay đổi thuộc tính của một thư mục, tập tin ta nhấp phải chuột trên thư mục, tập tin đó và chọn:

  Rename

  Create shortcut

  Properties

  Search

  Câu 354: Thao tác chọn File Close dùng để

  Lưu tập tin hiện tại

  Đóng tập tin hiện tại

  Mở một tập tin nào đó

  Thoát khỏi Powerpoint

  Câu 355: TCP/IP là

  1 thiết bị mạng

  1 phần cứng

  1 phần mềm

  1 bộ giao thức

  Câu 356: Trong bảng tính Excel, công thức =COUNTA(10,”C”,15) cho kết quả là:

  3

  Báo lỗi

  2

  1

  Câu 357: Trong Powerpoint muốn đánh số trang cho từng Slide ta dùng lệnh nào sau đây:

  Insert Text Slide Number.

  Format Bullets and Number.

  Insert Bullets and Numbering

  Các câu trên đều sai

  Câu 358: Thiết bị thường dùng để kết nối các mạng internet

  Usb

  Router

  Cáp

  Cả 3 đều đúng

  Câu 359: Trong bảng tính Excel, khi chọn trong mục Edit/ Paste Special chỉ mục Comments dùng để:

  Chép định dạng

  Chép giá trị trong ô

  Chép bề rộng ô

  Chép ghi chú

  Câu 360: Trong bảng tính Excel, để chèn hình ảnh, ta thực hiện?

  Thẻ Insert Picture

  Thẻ Data Picture

  Thẻ Fomulas Picture

  Thẻ Review Picture

  Câu 361: Nhìn hình chụp, cho biết bộ nhớ trong của máy tính là bao nhiêu GB?

  Xấp xỉ 1 GB

  Xấp xỉ 4.5 GB

  Xấp xỉ 3 GB

  Xấp xỉ 2 GB

  Câu 362: Để đọc nhanh dữ liệu trên mỗi mặt hàng thì mỗi siêu thị đều có thiết bị này đặt ở quầy thu ngân. Thiết bị đó gọi là …?

  Lưu trữ (ổ cứng)

  Thiết bị xuất (máy in)

  Thiết bị nhập (máy quét mã vạch)

  Thiết bị xuất (máy chiếu)

  Câu 363: Trong Powerpoint, có thể ẩn đi 1 slide trong khi trình chiếu không?

  Không thể ẩn đi slide đã tạo ra

  Được, bằng cách delete slide đó đi

  Được, bằng cách chọn lệnh Hide Slide trong thẻ Slide show

  Được, bằng cách chọn lệnh Hide Slide trong thẻ Design

  Câu 364: Chọn lựa nào đúng về các loại mạng máy tính?

  MAN – LAN -VAN – INTRANET.

  MAN – MEN -WAN – WWW.

  LAM – NAN -WAN – INTENET.

  LAN – MAN -WAN.

  Câu 365: Khi đang trình chiếu, muốn chuyển từ slide hiện hành đến slide kế tiếp như thế nào?

  Không thể thực hiện được

  Nhấn Phím Shift

  Nhấn Esc

  Nhấn phím Enter

  Câu 366: Cho biết cú pháp tìm kiếm tập tin có kiểu .doc trên Google?

  Type:doc

  Filetype:*.doc

  Câu 367: Internet Explorer là gì?

  Thiết bị kết nối các mạng

  Bộ giao thức

  Một chuẩn mạng cục bộ

  Trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet

  Câu 368: Trong soạn thảo Word, muốn di chuyển từ ô này sang ô kế tiếp trong Table bạn dùng phím?

  Tab

  ESC

  Enter

  Ctrl

  Câu 369: Trong soạn thảo Word, để thay đổi hướng trang giấy in trong Word 2010 ta chọn thẻ Page Layout, chọn lệnh…?

  Page Setup.

  Size

  Margins

  Orientation

  Câu 370: Trong soạn thảo Word, muốn trình bày văn bản theo hướng giấy ngang, chọn mục?

  Direction Orientation Portrait

  Direction Orientation Landscape

  Page Layout Orientation Landscape

  Page Layout Orientation Portrait

  Câu 371: Trong soạn thảo Word, để tô màu và đóng khung cho đoạn văn bản ta chọn lệnh?

  Paragraph

  Borders and Shading

  Page setup

  Styles

  Câu 372: Các kiểu dữ liệu thông dụng của Excel là …?

  Kiểu chuỗi, kiểu văn bản, kiểu ngày tháng

  Kiểu chuỗi, kiểu số, kiểu ngày tháng, kiểu công thức

  Kiểu công thức, kiểu hàm, kiểu số, kiểu ngày tháng

  Kiểu số, kiểu lôgic, kiểu ngày tháng

  Câu 373: 1 slide có tối đa bao nhiêu hiệu ứng Transition?

  2 hiệu ứng

  Rất nhiều

  3 hiệu ứng

  1 hiệu ứng

  Câu 374: Trong hệ điều hành Windows, muốn khôi phục đối tượng trong Recycle Bin, chọn lệnh nào?

  chọn Edit và Delete.

  chọn Edit và Restore.

  chọn File và Delete.

  chọn File và Restore.

  Câu 375: Trong các dạng địa chỉ sau đây, địa chỉ nào là địa chỉ tuyệt đối cột, tương đối dòng?

  B$1

  B$1$$10$D

  $B1:$D10

  $B$1:$D$10

  Câu 376: Để tạo hiệu ứng cho các đối tượng trong Slide?

  Slide Show / Custom Shows, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn.

  Slide Show /Custom Animation, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn

  Animations / Animation / chọn kiểu hiệu ứng

  Slide Show /Slide Transition, sau đó chọn kiểu hiệu ứng mong muốn

  Câu 377: Trong Windows, để thiết lập cách nhập và hiển thị ngày theo định dạng Việt Nam, ta chọn mục nào sau đây?

  Control Panel Formats

  Control Panel Formats

  Control Desktop Fomats Date and Time

  Control Panel Region and Language Formats

  Câu 378: Công cụ tìm kiếm phổ biến trên Internet hiện này ở Việt Nam là gì?

  Google

  Answer

  Yahoo

  Cốc Cốc

  Câu 379: Trong Windows Explorer, muốn sửa đổi tên một thư mục, tập tin như thế nào?

  Câu 380: Trong bảng tính Excel, để giữ cố định dòng hoặc cột trong bảng tính, thực hiện thế nào?

  Thẻ Review/Freeze Panes mited

  Thẻ Home/Freeze Panes.

  Thẻ View/Freeze Panes

  Thẻ Page Layout/Freeze Panes

  Câu 381: Trong Powerpoint có thể tạo được nhiều hiệu ứng cho 1 đối tượng?

  Không tạo được

  Tạo được nhiều hiệu ứng

  Chỉ tạo được 3 hiệu ứng

  Chỉ tạo được 2 hiệu ứng

  Câu 382: Cho biết bit là … ?

  đơn vị lớn nhất của thông tin được sử dụng trong máy tính

  một đơn vị đo nguồn điện.

  đơn vị nhỏ nhất biểu diễn thông máy tính

  đơn vị đo tốc độ xử lý thông tin máy tính.

  Câu 383 Khi làm việc trên một dự án của trường học, việc chia sẻ thông tin thu thập được từ nhiều nguồn khác nhau thông qua một bài thuyết trình trực tuyến là một ví dụ của…?

  Thu thập thông tin

  Đánh giá thông tin

  Tổ chức thông tin

  Trao đổi thông tin (communicating information)

  Câu 384: Trong bảng tính Excel, để định dạng chữ đậm cho dữ liệu, ta dùng tổ hợp phím nào?

  Ctrl + C

  Ctrl + B

  Ctrl + D

  Ctrl + A

  Câu 385: Trong các nhóm kí tự sau đây nhóm ký tự nào không được sử dụng để đặt tên của tập tin và thư mục?

  ~, “, @, #, $

  @, 1, %

  – (,)

  Câu 386: Chọn một trong những phát biểu đúng về tên miền (Domain Name)?

  Tên của một máy tính cá nhân

  Tên của một máy chủ

  Tên gọi để ánh xạ về một địa chỉ IP

  Tên của một trang mạng

  Câu 387: Trong soạn thảo Word, để thiết lập Font chữ mặc định trong word áp dụng cho mọi tập tin khi tạo mới?

  Tổ hợp phím Ctrl+F1, Set as default, All documents based on the chúng tôi template

  Tổ hợp phím Ctrl+D, Set as default, All documents based on the chúng tôi template

  Tổ hợp phím Ctrl+P, Set as default, this document only

  Tổ hợp phím Ctrl+I, Set as default, All documents based on the chúng tôi template

  Câu 388: Trong soạn thảo Word, muốn di chuyển từ ô này sang ô kế tiếp trong Table bạn dùng phím?

  Tab

  ESC

  Ctrl

  Enter

  Câu 389: Khi đang trình chiếu, muốn chuyển từ slide hiện hành đến slide kế tiếp như thế nào?

  Nhấn Esc

  Nhấn phím Enter

  Nhấn Phím Shift

  Không thể thực hiện được

  Câu 390: Trong Powerpoint, có thể ẩn đi 1 slide trong khi trình chiếu không?

  Được, bằng cách chọn lệnh Hide Slide trong thẻ Slide show

  Được, bằng cách delete slide đó đi

  Được, bằng cách chọn lệnh Hide Slide trong thẻ Design

  Không thể ẩn đi slide đã tạo ra

  Câu 391: Internet Explorer là gì?

  Một chuẩn mạng cục bộ

  Trình duyệt web dùng để hiển thị các trang web trên Internet

  Thiết bị kết nối các mạng

  Bộ giao thức

  Câu 392: Vùng nhớ để lưu tạm thời dữ liệu và dữ liệu sẽ mất đi khi tắt máy tính, nó được gọi là …?

  RAM

  USB

  ROM

  Câu 393: Trình tự xử lý thông tin của máy tính điện tử là…?

  Màn hình CPU Đĩa Cứng

  Đĩa cứng Màn hình CPU

  Màn hình Máy in CPU

  Nhận thông tin Xử lý thông tin Xuất thông tin

  Câu 394: Để tạo một Slide chủ chứa các định dạng chung của toàn bộ các Slide trong bài trình diễn, để thực hiện?

  Insert / Slide Master

  View / Master Slide

  View / Slide Master

  Insert / Master Slide

  Câu 395: Trong soạn thảo Word, tổ hợp phím Ctrl + Z dùng để?

  Hủy thao tác vừa làm

  Lùi về vị trí trước

  Thực hiện lại thao tác

  Lưu văn bản

  Câu 396: Trong soạn thảo Word, để dãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line trong một đoạn thực hiện thế nào?

  Ctrl + Shift +5

  Ctrl + Shift + Q

  Ctrl +Shift +P

  Ctrl + 5

  Câu 397: Sau khi kiểm tra email thì mạng không kết nối được. Vậy bạn vẫn có thể thực hiện hoạt động nào trên Internet?

  Soạn thảo email

  Gửi email

  Đính kèm tập tin vào email

  In trên máy in sử dụng chung cài đặt ở máy khác

  Câu 398: Muốn dùng một hình ảnh làm nền cho các Slide trong giáo án điện tử, sau khi chọn Design / Background Style / Format Background / Fill ta chọn?

  Solid fill

  Gradient fill

  Picture or texture fill

  Pattern fill

  Câu 399: Macro Virus là …?

  Một loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các bộ trữ điện

  Virus được tạo ra từ các phần mềm ứng dụng như Microsoft Word, Microsoft Excel

  Loại viurs tin học chủ yếu lây lan vào các mẫu tin khởi động (Boot record)

  Loại virus tin học chủ yếu lây lan vào các tập tin của Word và Excel

  Câu 400: Trong soạn thảo Word, khi đặt con trỏ bất kì vào vị trí nào đó trong đoạn văn bản, sau đó vào Home/ Paragraph/ Shading (Shading) và chọn màu xanh thì …?

  Chỉ có chữ ngay tại còn trỏ có mà xanh

  Dòng tại vị trí con trỏ sẽ được tô nền xanh

  Không có tác dụng gì cả

  Toàn bộ đoạn văn bản tại vị trí con trỏ sẽ được tô nền xanh

  Câu 401: Để xem tên của máy tính (Computer Name), chương trình nào được dùng?

  exe

  txt

  xlsx

  docx

  Câu 402: WWW là viết tắt như thế nào?

  World Width Web

  World Wild Web

  World Wide Web

  Word Wi Web

  Câu 403: Website là gì?

  Hình thức trao đổi thông tin dưới dạng thư thông qua hệ thống mạng máy tính

  Các file đã được tạo ra bởi Word, Excel, PowerPoint… rồi chuyển sang dạng html

  Một ngôn ngữ siêu văn bản

  Trang mạng, tập hợp các trang web con, chạy online trên đường truyền internet

  Câu 404: Để nén một tập tin hay thư mục ta dùng phần mềm nào?

  Winrar

  Windows

  WinXp

  Win98

  Câu 405: Trong Powerpoint để thêm một Slide thế nào?

  Design / New Slide

  View / New Slide

  Home / New Slide

  Insert / New Slide

  Câu 406: Trong bảng tính Excel, tại ô A2 có giá trị số 25; Tại ô B2 gõ vào công thức =SSUM(A2) thì nhận được kết quả gì…?

  #VALUE!

  0

  #NAME!

  5

  Câu 407: Trong bảng tính Excel, giả sử ngày hệ thống của máy tính là: 3/18/2016; Khi đó tại ô A2 gõ vào công thức =Today()-1 thì nhận được kết quả là …?

  #NAME!

  #VALUE!

  0

  3/17/2016

  Câu 408: Chọn biết cách gỡ bỏ một ứng dụng trong Hệ điều hành Windows 7?

  Start Control panel Programs and Features Chọn ứng dụng cần bỏ Organize

  Start Control panel Programs and Features Chọn ứng dụng cần bỏ Uninstall Ok

  Start Control panel Programs and Features Chọn ứng dụng cần bỏ Repair

  Start Control panel Fonts Chọn Font bất kỳ Delete Ok

  Câu 409: Chọn lựa nào có thể sắp xếp các slide trong tập tin .pptx

  Slide Sorter

  Normal

  Reading View

  Notes page

  Câu 410: Trong soạn thảo Word, ở chế độ thiết kế bảng (Table) chức năng nào trong nhóm Table Tools – Layout dùng để căn chỉnh độ rộng các cột được chọn có độ rộng bằng nhau?

  Câu 411: Trong bảng tính Excel, ô A1 chứa giá trị 15, B1 chứa giá trị 0. Tại D1 ta lập công thức = A1/B1 thì nhận được kết quả?

  0

  #VALUE!

  #DIV/0 !

  15

  Câu 412: Để hiển thị hoặc ẩn Menu bar như hình chụp trong Windows Explorer, thực hiện thế nào?

  Organize Menu Bar

  Include in Library layout menu bar

  Organize Layout Menu Bar

  Include in Library menu bar

  Câu 413: Loại WebSite nào có địa chỉ như sau: www.hodgkin.edu

  Tổ chức thương mại

  Tổ chức chính phủ

  Tổ chức phi lợi nhuận

  Tổ chức giáo dục

  Câu 414: Trong Transitions/ Trasition to this slide ta chọn “wipe”, sau đó trong Timing ta chọn Duration là 1.5 nghĩa là gì?

  Điều chỉnh thời gian thực thi của hiệu ứng wipe và thời gian của slide là 1.5 giây

  Điều chỉnh thời gian thực thi của hiệu ứng wipe là 1.5 giây

  Điều chỉnh thời gian chờ để bắt đầu hiệu ứng wipe là 1.5 giây

  Điều chỉnh thời gian qua slide kế tiếp là 1.5 giây

  Câu 415: Cho biết phím tắt để mở cửa sổ xóa lịch sử duyệt Web?

  Ctrl – Shift

  Ctrl – Delete

  Ctrl – Shift – Delete

  Shift – Delete

  Câu 416: Thông tin của hình chụp sau cho biết thiết bị có dung lượng đĩa là…?

  4 GB

  112 GB

  1 GB

  3 GB

  Câu 417: Trong Powerpoint, khi đang thực hiện trình chiếu muốn chấm dứt phiên trình chiếu thực hiện thế nào?

  Câu 418: Ta có bảng tính sau:

  Để tính số môn thi có điểm dưới 5 thì công thức tại ô F2 lập thế nào?

  .net

  .org

  .gov

  .edu

  Câu 420: Để vẽ đồ thị trong Slide ta chọn?

  Design/ Chart

  File / Chart

  Insert /Chart

  View/ Chart

  Câu 421: Chức năng Slide color scheme trong PowerPoint là gì?

  Chèn màu vào các slide

  Màu nền

  Tên của một slide mới

  Bộ màu chuẩn của Powerpoint

  Microsoft Excel

  Microsoft Publisher

  Microsoft Word

  Microsoft Powerpoint

  Câu 423: Trong bảng tính Excel, hàm nào dùng để tìm kiếm giá trị theo cột?

  Vlookup

  Hlookup

  Sum

  Left

  Câu 424: Để chuyển văn bản trong table như hình chụp thành dạng text như thế nào nhanh nhất?

  Insert / table / Convert text to table

  Format / no border

  Table layout / Convert to text

  Table Design / Convert to text

  Câu 425: Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ nhập văn bản như chế độ gõ chèn và chế độ gõ thay thế, nhấn phím nào?

  Insert

  Delete

  Tab

  CapsLock

  Câu 426: Lựa chọn nào không là kiểu của tập tin Powerpoint?

  .potx

  .ppsx

  .pptx

  .ptp

  Câu 427: Elearning có nghĩa là gì?

  Phương pháp dùng các công nghệ Web và Internet trong học tập

  Ngôn ngữ lập trình

  Phương pháp dạy học lấy người học làm chủ đạo

  Phương pháp nghiên cứu về giáo dục

  Câu 428: Phần mềm nào sau đây không phải là phần mềm độc hại?

  Trojan

  Worms

  Microsoft Word

  Spyware

  Câu 429: Trong soạn thảo Word, loại font chữ nào có thể dùng với bảng mã VNI Windows?

  VINI – Times,.vn Arial, .vn Courier

  VNI-times, VNI-avo

  .VN Times, Times new roman

  VNI-Times, Arial, .Vn Avant

  Câu 430: Cách tạo một thư mục trong ô đĩa D của máy tính?

  ổ đĩa D New Shortcut Folder

  ổ đĩa D Ctrl-Shift-N

  ô đĩa D View Tiles New Folder

  ô đĩa D View List New Folder

  Câu 431: Trong bảng tính Excel, để chèn hình ảnh, ta thực hiện?

  Thẻ Review Picture

  Thẻ Data Picture

  Thẻ Insert Picture

  Thẻ Fomulas Picture

  Câu 432: Muốn thay đổi nền hình Desktop ta phải thực hiện thao tác như thế nào?

  Chuột đúp tại màn hình Desktop Personalize chọn ảnh

  Chuột phải tại màn hình Desktop Personalize chọn ảnh

  Chuột phải phải tại màn hình Desktop Graphics Options chọn ảnh

  Chuột phải tại màn hình Desktop Screen Resolution và chọn ảnh

  Câu 433: Trong soạn thảo Word, cách chọn một đoạn văn bản không cần dùng chuột

  Sử dụng phím F5

  Ctrl + A

  Sử dụng các phím mũi tên kết hợp với phím SHIFT

  Sử dụng các phím mũi tên kết hợp với phím CTRL

  Câu 434: Hệ thống các chương trình đảm nhận chức năng làm môi trường trung gian giữa người sử dụng và máy tính được gọi là:

  Trình duyệt Web.

  Hệ Điều Hành

  Phần mềm

  Các loại trình biên dịch trung gian

  Câu 435: Trong bảng tính Excel, để thể hiện nội dung chữ trong 1 ô thành nhiều dòng, ta dùng chức năng nào sau đây?

  Home/Midle Align & Center

  Home/ Alignment/ Merge Cells

  Home/ Alignment/ Wrap Text

  Home/ Alignment/ Shrink to Fit

  Câu 436: Để sử dụng các dịch vụ Email của Google, bạn cần thực hiện?

  Không cần đăng ký

  Viết phiếu yêu cầu nhà cung cấp

  Đăng ký tài khoản Gmail trên Internet

  Đăng kí thông qua người đại diện của nhà cung cấp

  Câu 437: Trong soạn thảo Word, để dãn khoảng cách giữa các dòng là 1.5 line trong một đoạn thực hiện thế nào?

  Ctrl – 5

  Ctrl + Shift + Q

  Ctrl – Shift +5

  Ctrl +Shift +P

  Câu 438: Cho biết cách nén thư mục như thế nào?

  Câu 439: Khi gửi email đến người nhận chính thì địa chỉ email nhập ở trường nào?

  CC

  BCC

  Send to

  To

  Câu 440: Người và máy tính giao tiếp với nhau thông qua thành phần nào sau đây?

  Đĩa cứng

  Chuột

  Bàn phím

  Hệ Điều Hành

  Câu 441: Trong bảng tính Excel, công thức =COUNTA(10,”C”,15) cho kết quả là:

  1

  3

  2

  Báo lỗi

  Câu 442: Trong Powerpoint mỗi trang trình diễn được gọi là gì?

  Document

  Slide

  File

  Program

  Câu 443: Trong Gmail, nếu tập tin gửi đính kèm vượt dung lượng cho phép. Vậy cho biết cách gửi tập tin đính kèm vượt dung lượng cho phép?

  Nén tập tin

  Không gửi được

  Chia nhỏ tập tin

  Chia sẻ Google Drive

  Câu 444: Thời điểm Việt Nam chính thức gia nhập Internet là năm nào?

  Cuối năm 1997

  Cuối năm 1996

  Cuối năm 1999

  Cuối năm 1998

  Câu 445: Tại một Slide ta dùng tổ hợp phím nào sau đây sẽ xoá slide đó?

  ALT+E+D

  ALT+I+D

  ALT+E+F

  ALT+W+P

  Câu 446: Cho biết đâu là tên thiết bị mạng?

  USB

  WAN

  LAN

  SWITCH

  Câu 447: Địa chỉ Email như thế nào là hợp lệ?

  Câu 448: Hãy cho biết đâu là trình duyệt Web của Microsoft?

  Cốc cốc

  Firefox

  Internet explorer

  Google chrome

  Câu 449: Trong bảng tính Excel, biểu thức sau cho kết quả là gì nếu DTB = 9 và HK loại C (trong đó DTB: Điểm trung bình, HK: Hạnh kiểm)

  False

  300

  1000

  #Value!

  Câu 450: Bộ nhớ RAM là bộ nhớ gì?

  Receive memory

  Secondary memory

  Random Missing

  Primary memory

  Câu 451: Cho biết lệnh Home / Layout có ý nghĩa gì?

  Thay đổi cách bố cục slide

  Định nghĩa một slide mẫu

  Thay đổi màu nền cho slide

  Chèn một loại hộp văn bản mới vào slide

  Câu 452: Trong bảng tính Excel, để tính tuổi của một người sinh ngày 24/11/1983 biết ngày sinh được nhập ở ô A2, ta sẽ chọn công thức sau đây?

  = YEAR(TODAY()) – A2

  = YEAR(DAY()) – YEAR(A2)

  = YEAR(TODAY()) – YEAR(A2)

  = YEAR(TIMEVALUE(A2))

  Câu 453: Trong soạn thảo Word, muốn chuyển đổi giữa hai chế độ nhập văn bản như chế độ gõ chèn và chế độ gõ thay thế, nhấn phím nào?

  CapsLock

  Tab

  Insert

  Delete

  Câu 454: Chức năng Slide color scheme trong Power Point là gì?

  Chèn màu vào các slide

  Bộ màu chuẩn của Powerpoint

  Màu nền

  Tên của một slide mới

  Câu 455: Để chuyển văn bản trong table thành dạng text như thế nào nhanh nhất?

  Table layout / Convert to text

  Insert / table / Convert text to table

  Format / no border

  Table Design / Convert to text

  Phần đáp án:

  đăng kí email nhận tài liệu

  B1- Vào website

  ngolongnd.net

  B2: Trên di động: Kéo xuống dưới, trên desktop: nhìn sang cột phải có nút đăng kí nhận bài

  B3: Vào email check thư xác nhận và bấm vào link confirm để nhận tài liệu công chức và tin tuyển dụng qua email

  Chú ý: Sau khi đăng kí xong nhớ vào mail của bạn để xác nhận lại, có thể email xác nhận trong mục SPAM hoặc QUẢNG CÁO!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tin Tức Giáo Dục: Một Số Đề Thi Tin Học Word
 • Cách Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Excel 2010
 • Đề Thi Nghề Phổ Thông Năm Học 2013
 • Giáo Trình Học Thi Microsoft Office Specialist (Mos) Chuẩn Iig
 • Tài Liệu, Sách, Giáo Trình Tự Học Mos 2022 Đầy Đủ Nhất
 • Tổng Hợp Đề Thi Tin Học: Excel, Word, Powerpoint

  --- Bài mới hơn ---

 • Bộ Đề Thi, Bài Tập Excel Có Đáp Án Về Hàm Trong Excel Quan Trọng
 • Bộ Sách Luyện Thi Toeic Theo Format Mới Ets Toeic 2022
 • Kinh Nghiệm Ôn Thi Eju Môn Tiếng Nhật
 • Tài Liệu Ôn Thi Kỳ Thi Du Học Nhật Bản Eju
 • Kinh Nghiệm Ôn Thi Eju
 • Tổng hợp đề thi Excel, word, powerpoint

  Tổng hợp đề thi Excel, đề thi word, đề thi powerpoin t từ cơ bản tới nâng cao. Sau một thời gian sưu tầm, ad nghĩ đã đủ để viết một bài tổng hợp đề thi tin học gồm có excel, word, powerpoint ở các cấp độ dễ và khó để các bạn tham khảo.

  1. Mục đích của các đề thi excel, word, powerpoint được tập hợp ở bài viết này

  Đây là các đề thi tin học chung chung giúp đánh giá việc hiểu và khả năng vận dụng excel, word, powerpoint. Còn nếu đề cập tới việc đánh giá kỹ năng ứng dụng vào trong các công việc thực tế thì các đề thi này chưa đáp ứng được tốt nhất. Đương nhiên, chúng ta phải công nhận rằng, muốn vận dụng tốt vào công việc thì phải hiểu đúng, hiểu sâu và biết cách vận dụng linh hoạt những cái học được vào trong các tình huống khác nhau rất quan trọng. Đặc biệt các bài thi này sẽ giúp các bạn thi lấy các chứng chỉ tin học A, B, C đang được tổ chức rộng rãi hiện nay. Hoặc luyện thi tốt nghiệp, làm bài kiểm tra tại các trường cao đẳng, đại học trên cả nước.

  2. Các đề thi tin học tổng hợp

  – Đề thi excel, word số 1 – Đề thi excel, word số 2 – Đề thi excel, word số 3 – Đề thi excel, word số 4 – Đề thi excel, word số 5

  3. Các đề thi excel cơ bản tới nâng cao

  – Đề thi excel cơ bản số 1 – Đề thi excel cơ bản số 2 – Đề thi excel cơ bản số 3 – Đề thi excel cơ bản số 4

  4. Các đề thi word cơ bản tới nâng cao

  – Đề thi word cơ bản số 1 – Đề thi word cơ bản số 2 – Đề thi word cơ bản số 3 – Đề thi word cơ bản số 4

  5. Các đề thi Powerpoint cơ bản tới nâng cao

  – Đề thi powerpoint cơ bản số 1 – Đề thi powerpoint cơ bản số 2 – Đề thi powerpoint cơ bản số 3 – Đề thi powerpoint cơ bản số 4

  6. Đề thi excel trắc nghiệm

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bộ 10 Đề Thi Thử Đánh Giá Năng Lực Ôn Luyện Kỳ Thi Đgnl Đhqg Tphcm
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Ngữ Văn (Đợt 1,2) Có Đáp Án
 • Đề Thi Môn Luật Tố Tụng Dân Sự
 • Tuyển Tập 7 Đề Thi Môn Luật Dân Sự 1
 • Cách Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Dẫn Luận Ngôn Ngữ Học
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100