Đề Thi Writing Level 2 Đại Học Duy Tân Có Đáp Án

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học Quốc Gia Hà Nội Môn Toán Khối A Năm Học 2000
 • Câu Hỏi Trắc Nghiệm Mô Phôi Có Đáp Án Update
 • Giáo Trình Mô Phôi Đại Học Y Dược Huế
 • Đề Cương Ôn Tập Lý Sinh
 • Truy Tố 18 Cán Bộ Trong Vụ Lộ Đề Thi Công Chức Tại Tỉnh Phú Yên
 • ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN MÔN  WRITING LEVEL 2- ENG 127

  Năm học : 2015-2016

  Thời gian làm bài: 45 phút

  PART I (5 points)

  I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points)

  1, Focusing on/ the exam/ The students/ otherwise/ time/ can’t/ finish/ are/ they/ it

  1 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  2, Explain/ tries to/ The woman/ nevertheless/ understands/ no one/ her.

  2 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

   

  3, In the taxi/ chatting/ She is/ cell phone/ on/ while/ she/ beside/is sitting/ a colleague.

  3 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  4, Glasses/ is/ holding/ the/ man/ The woman/ her/ is/ writing/while.

  4 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  5, will/ buy/ The/ high/ boys/ the/ price/ it/ if/ is/ not.

  5 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

  …………………………………………………………………………………………..

  II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 points)

  (Write ONE sentence that is based on a picture)

  1, famous/ so/ come

  1 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

  2, if/ practice/ good

  2 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

  3, look/as if /see

  3 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

   

  4, run/ because/ need

  4 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

  5, though/food/ want

  5 ……………………………………………………………………………………………………………….

  …………………………………………………………………………………………..

   

   

  PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points)

  Directions: Read the e-mail

  Directions: Complete the response e-mail.

  The response e-mail

  To: John Thompson

  Re: One-bedroom condominium

  (1)…………………………………………

  (2) …………………………………………………. your e-mail about real estate in Lakeville.  (3) ………………………………………………for a one-bedroom condominium. I am new to the area and don’t know much about it. Are there many condominiums available near the center of town? (4) …………………………………………………………………………..if you would send me information about condominiums for sale in Lakeville.

  ……………………………………………….

  (5)………………………………………………………..

  James Lee

  PART III – ESSAY  (3.0 points)

  Choose one of the following thesis statements to develop 3 topic sentences:

  1. In my opinion, employers should not allow workers to listen to music at the office because it is distracting, it hurts teamwork, and it can lead to disagreements.

  Topic sentence 1: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 2: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 3: …………………………………………………………………………………………..

  2. Personally, There are several factors to consider when you choose a university to attend.

  Topic sentence 1: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 2: …………………………………………………………………………………………..

  Topic sentence 3: …………………………………………………………………………………………..

  ĐÁP ÁN ĐỀ THI WRITING LEVEL 2

  PART I (5 points)

  I- Reorder the suggested words to  make a complete sentence : (2.5 points)

  1. The students are focusing on the exam ; otherwise, they can’t finish it on time.
  2. The woman tries to explain ; neverthless, no one understands her.
  3. She is chatting on cell phone while she is sitting beside a colleague in the taxi.
  4. The woman is holding her glasses while the man is writing.
  5. The boy will buy it if the price is not high.

  II-Make sentences about the pictures with the suggested words: (2.5 point)

  1. This place is famous, so many people come to visit every year.
  2. If the boy practices more, he will be good at playing the piano.
  3. They look as if they saw a ghost.
  4. They are running because they need to go class on time.
  5. Though the food is delicious, the boy doesn’t want to eat.

  PART II – RESPONDING TO AN E-MAIL LETTER (2.0 points)

  1. Dear Mr Thompson,
  2. I received/ I read
  3. I am looking
  4. I would appciate it
  5. Thank you very much./ Sincerely,/ Best wishes,

   

  PART III –ESSAY  (3.0 points)

  Choose one of the following thesis statements to develop 3 topic sentences:

  1.  

  Topic sentence 1: Firstly, listening to music at work is distracting for employees.

  Topic sentence 2: Secondly, listening to music hurts team work.

  Topic sentence 3: Finally, listening to music at work can lead to disagreement.

  1.  

  Topic sentence 1: One thing you must consider is the quality of the unversity’s educational program.

  Topic sentence 2: Another important factor to consider is cost.

  Topic sentence 3: Finally, location is really a main factor that you must consider.

  Có thể bạn chưa biết: Toeic 650 tương đương ielts bao nhiêu  ?

  Lời kết

  Bài viết này hi vọng giúp các bạn tìm hiểu, ôn luyện thêm để chuẩn bị tốt cho kì thi của mình!

  Đề thi writing level 2 Duy Tân 2022- 2022 

  Đề thi writing level 2 đại học duy tân có đáp án

  Đề thi kết thúc môn reading level 4 duy tân

   

  ST81z (Tổng hợp & Edit)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Môn Văn 2013
 • Giới Hạn Đề Thi Văn Thpt Quốc Gia 2022
 • Cảnh Báo Giới Hạn Tác Phẩm Ngữ Văn Cho Kì Thi Quốc Gia!
 • Bài Tập Toán Lớp 7 Theo Chuyên Đề Violet Toán 7, Bài Tập Toán Lớp 4 Violet
 • Kiểm Tra Tiếng Việt 8 Học Kì I – Năm Học 2022
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh Tuyển Sinh 2022
 • Đại Học Y Dược Tp Hcm Và Tuyển Sinh Cần Biết
 • Thông Báo: Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Khóa 23 (2013
 • Tuyển Sinh Ftu Đại Học Ngoại Thương 2022: 5 Phương Án Mới
 • Tuyển Sinh Cao Học Năm 2014
 • Tuyển sinh Cao học đợt 2 năm 2022

  Trường Đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ đợt 2 năm 2022 như sau:

  1. Chuyên ngành tuyển sinh

  – Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60.34.01.02

  – Kế toán Mã ngành:60.34.03.01

  – Khoa học máy tính Mã ngành: 60.48.01.01

  – Kỹ thuật Xây dựng Dân dụng và Công nghiệp Mã ngành: 60.58.02.08

  2. Hình thức và thời gian đào tạo

  – Hình thức đào tạo tập trung.

  – Thời gian đào tạo là 2 năm, học ngoài giờ hành chính.

  3. Môn thi tuyển sinhGhi chú:

  Thí sinh có trình độ tiếng Anh thuộc một trong các trường hợp sau được miễn thi môn ngoại ngữ:

  a) Có bằng tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, tiến sĩ được đào tạo toàn thời gian ở nước ngoài, được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành;

  b) Có bằng tốt nghiệp đại học chương trình tiên tiến theo Đề án của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo chương trình tiên tiến ở một số trường đại học của Việt Nam hoặc bằng kỹ sư chất lượng cao (PFIEV) được ủy ban bằng cấp kỹ sư (CTI, Pháp) công nhận, có đối tác nước ngoài cùng cấp bằng;

  c) Có bằng tốt nghiệp đại học ngành ngôn ngữ nước ngoài;

  a. Đã tốt nghiệp đại học đúng ngành, chuyên ngành đăng ký dự thi.

  c. Văn bằng đại học do cơ sở giáo dục nước ngoài cấp phải thực hiện thủ tục công nhận theo quy định hiện hành.

  4.2. Về kinh nghiệm công tác chuyên môn

  – Các đối tượng tuyển sinh có bằng đại học ngành đúng, ngành phù hợp và ngành gần với ngành, chuyên ngành dự thi được thi ngay sau khi tốt nghiệp.

  – Đối với thí sinh thuộc các chuyên ngành khác dự thi ngành Quản trị kinh doanh phải tích lũy kinh nghiệm thực tiễn tối thiểu 02 năm trước khi đăng ký dự thi.

  5. Đối tượng và chính sách ưu tiên tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ

  5.1. Đối tượng ưu tiên

  a) Người có thời gian công tác liên tục từ 2 năm trở lên (tính đến ngày hết hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi) tại các địa phương được quy định là Khu vực 1 trong Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy hiện hành. Trong trường hợp này, thí sinh phải có quyết định tiếp nhận công tác hoặc điều động, biệt phái công tác của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;

  b) Th­ương binh, ng­ười hư­ởng chính sách như­ th­ương binh;

  c) Con liệt sĩ;

  d) Anh hùng lực lư­ợng vũ trang, anh hùng lao động;

  đ) Người dân tộc thiểu số có hộ khẩu thường trú từ 2 năm trở lên ở địa phương được quy định tại mục a);

  e) Con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh công nhận bị dị dạng, dị tật, suy giảm khả năng tự lực trong sinh hoạt, học tập do hậu quả của chất độc hóa học.

  5.2. Mức ưu tiên

  Người dự thi thuộc đối tượng ưu tiên (bao gồm cả người thuộc nhiều đối tượng ưu tiên) được cộng vào kết quả thi mười điểm cho môn ngoại ngữ (thang điểm 100) nếu không thuộc diện được miễn thi ngoại ngữ và cộng một điểm (thang điểm 10) cho môn cơ bản.

  6. Hồ sơ dự tuyển:

  – Thời gian phát hành: Từ ngày 04/08/2016 đến ngày 21/11/2016

  – Địa điểm phát hành và nhận hồ sơ: Trung tâm tuyển sinh, Đại học Duy Tân (254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng).

  – Lệ phí ôn tập và lệ phí dự thi cao học: 1.250.000 đồng (đóng khi nộp hồ sơ)

  7. Thời gian nhận hồ sơ và thi tuyển sinh

  – Thời gian nhận hồ sơ:

  + Từ ngày ra thông báo đến ngày 21/11/2016 (buổi sáng từ 7h00 -11h00, buổi chiều từ 13h00 – 17h00).

  + Đối với thí sinh trái ngành đăng ký dự thi Quản trị kinh doanh, hạn cuối nộp hồ sơ là 01/10/2016.

  – Học chuyển đổi và ôn thi: Từ 03/10/2016-11/12/2016.

  – Thi tuyển sinh cao học: Ngày 17-18 tháng 12 năm 2022.

  8. Liên hệ

  – Trung tâm tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  – Khoa Sau đại học, Trường Đại học Duy Tân, 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng

  – Điện thoại: (0511)-3653561-3650403- 3652608

  – Hotline: 0905294390-0905294391-090515554

  – Website : http://tuyensinh.duytan.edu.vn; http://sdh.duytan.edu.vn

  Thu Cúc

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Tài Chính Ngân Hàng
 • Tuyển Sinh Cao Học Tài Chính Ngân Hàng
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Công Tác Xã Hội
 • Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Đợt 2 Năm Học 2022
 • Tuyển Sinh Cao Học Ngành Quản Trị Kinh Doanh Năm 2022
 • Vstep Reading A2: Tải Đề Thi Mẫu

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Bài Thi Cambridge Ket Phiên Bản 2022 Và Các Đề Thi Thử
 • 5 Tips Quan Trọng Để Tăng Điểm Đọc Sat
 • Thay Đổi Cấu Trúc Bài Thi Toefl Ibt Từ Tháng 8/2019
 • Những Cuốn Sách Giúp Bạn Luyện Thi Toefl Ibt Đạt Điểm Cao
 • Việt Nam Hướng Đến Việc Ra Đề Thi Giống Cấu Trúc Đề Thi Sat Của Mỹ
 • Nếu không có thời gian đọc, các bạn có thể xem video tóm tắt nội dung bài viết này bên dưới:

  Định dạng đề thi Reading A2 – VIDEO

  Thông tin cơ bản về đề thi VSTEP Reading A2

  • Thời gian: 40 phút
  • Tổng số bài đọc: tạm gọi là 4 bài tương đương 4 phần, lý do “tạm gọi” thì bạn đọc tiếp bên dưới phần chi tiết
  • Dạng thức câu hỏi: trắc nghiệm A-B-C (phần 1, phần 4), điền từ (phần 3), nối lựa chọn
  • Độ khó: tương đương KET của kỳ thi Cambridge

  Thông tin chi tiết về đề thi VSTEP Reading A2

  Phần 1. CLOZE TEXT

  • Số câu hỏi: 8
  • Thời gian gợi ý: 8 phút (có thể ít hơn hay nhiều hơn, tùy vào năng lực của TS)
  • Nhiệm vụ: đọc một bài ngắn đơn giản và chọn từ đúng nhất để điền vào mỗi chỗ trống. Mỗi câu hỏi sẽ có 3 lựa chọn, A, B, C.
  • Tương đương PART 5 của phần thi đọc-viết KET.

  Phần 2. NOTICES

  • Số câu hỏi: 8
  • Thời gian gợi ý: 10 phút (có thể ít hơn hay nhiều hơn, tùy vào năng lực của TS)
  • Nhiệm vụ: đọc 10 thông báo ngắn dưới dạng bảng thông báo ở nơi công cộng. Sau đó nối chúng với 8 câu có nội dung tương đương. Có 2 bảng thông báo sẽ không được sử dụng.
  • Tương đương PART 1 của phần thi đọc-viết KET, chỉ khác số lượng câu hỏi.

  Phần 3. INFORMATION TRANSFER

  • Số câu hỏi: 7
  • Thời gian gợi ý: 10 phút (có thể ít hơn hay nhiều hơn, tùy vào năng lực của TS)
  • Tương đương PART 8 của phần thi đọc-viết KET.

  Phần 4. MULTIPLE CHOICE QUESTIONS

  • Số câu hỏi: 7
  • Thời gian gợi ý: 12 phút (có thể ít hơn hay nhiều hơn, tùy vào năng lực của TS)
  • Nhiệm vụ: đọc một bài đọc sau đó trả lời 7 câu hỏi trắc nghiệm. Mỗi câu hỏi có 3 lựa chọn, A, B, và C.
  • Tương đương PART 4 của phần thi đọc-viết KET.

  Tải đề thi mẫu (mock test) VSTEP Reading A2

  Hướng dẫn cách tự ôn luyện cho bài thi VSTEP Reading A2

  Hiểu được định dạng đề thi là coi như bạn đã có được lợi thế. Bây giờ, cần chuẩn bị gì cho kỳ thi? Dĩ nhiên là vốn kiến thức từ vựng, ngữ pháp, và kỹ năng đọc rồi.

  Để phát triển kỹ năng đọc tổng quát, bạn có thể sử dụng tài liệu Collins English for Life: Reading A2. Quyển này rất tuyệt vời, nội dung gần gũi và thiết thực, phù hợp cho những bạn muốn xây dựng lại nền tảng.

  Một số tài liệu nên sử dụng để tự ôn luyện:

  Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây!

  VSTEP Café – Cùng nhau chinh phục!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Có Nên Ở Lại Làm Người Việt Nam Không Con?
 • Có Nên Nhập Quốc Tịch Đức Hay Không?
 • Tổng Quan Về Chương Trình Hội Nhập Xã Hội Hàn Quốc (Kiip
 • Đề Thi 2022 Môn Tư Pháp Quốc Tế Lớp Thương Mại 38B
 • Nhập Quốc Tịch Mỹ Có Mất Quốc Tịch Việt Nam Không Và Quyền Lợi Của 2 Quốc Tịch
 • Reading And Writing – Level 1 – Fall 2013

  --- Bài mới hơn ---

 • Tài Liệu Ôn Luyện Thi Sat 2022
 • Hướng Dẫn Đạt Điểm Cao Phần Đọc Hiểu
 • Tổng Hợp Tài Liệu Sat Hay Chọn Lọc Từ Giáo Viên Summit 5
 • Vstep Reading: Tổng Quát Về Định Dạng Đề Thi
 • Tài Liệu Luyện Thi Starters
 • Syllabus of Level 1 – Reading and Writing

  Fall 2013 – Friday

  WEEK 1 – 9/20

  Reading

  Part 1: Doing cloze

  71. Do You Want It or Not?

  Charity (n): hội từ thiện

  Offer (v): tặng

  She called him up a week later: Cô ta gọi cho anh ta một tuần sau đó.

  For free: miễn phí

  Pick up (v): lấy

  Part 2: Answer the questions

  1. Bald Eagle

  2. What is a Bank?

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 130

  Exercise 131

  Exercise 132

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 001

  WEEK 2 – 9/27

  Reading

  Part 1: Reading the Bible: Announcement of the Birth of Jesus.

  Luke 1: 26-33

  Part 2: Doing cloze

  72. A Wheelchair

  – Steal – stole – stolen (v): ăn cắp, đánh cắp

  – Wheelchair (n): xe lăn

  – Belong (v): thuộc về

  – Porch (n): cổng vòm, hành lang

  – Push (v): đẩy

  – Grab (v): chộp lấy

  Part 3: Answer the questions

  3. Money

  – Earn (v): kiếm tiền

  – Completing (adj): hoàn thành

  – household chores (n): công việc lặt vặt trong nhà

  – grade (n): điểm số – (v): chấm điểm

  – allowance (n): tiền trợ cấp, tiền tiêu vặt

  – come in many different forms: tồn tại ở nhiều hình thức khác nhau

  – specific value: giá trị riêng

  – trade items: trao đổi những món đồ

  – currency (n): tiền tệ

  – save (v): tiết kiệm

  – medical needs: dịch vụ y khoa

  – household items: đồ dùng trong nhà

  – such as: như là

  – turn the light on: mở đèn

  – air conditioning (n): máy điều hòa

  – heat (n): lò sưởi

  – cost money: tính tiền, tốn tiền

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 133

  Exercise 134

  Exercise 135

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 002

  WEEK 3 – 10/04

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 17: 5-10

  – Faith (n): Đức tin

  – To increase (v): gia tăng, tăng thêm

  – Mustard seed: hạt mù tạc

  – To uproot (v): nhổ lên, bật gốc

  – Servant (n): tôi tớ, đầy tớ

  – To plant (v): trồng cây

  – To plow (v): cày

  – To tend (v): chăn súc vật

  – Would rather: thích, muốn… hơn

  – S + would rather + not + V + O

  – Jim would rather go to class tomorrow than today: Jim thích tới lớp ngày mai hơn hôm nay.

  – Jim would rather not go to class tomorrow: Jim không thích tới lớp ngày mai.

  – Would he not rather say to him: Liệu ông chủ không muốn nói với anh ta… hơn?

  – Grateful (adj): biết ơn

  – To command (v): ra lệnh

  – Unprofitable (adj): không sinh lợi, chẳng ích lợi gì, vô dụng

  – To be obliged: bị bắt buộc…

  Part 2: Doing cloze

  73. Let Me Drive

  – The radio was on: radio đang bật

  – Accident (n): tai nạn

  – Happen (v): xảy ra

  – Freeway (n): đường cao tốc

  – Two people were dead: 2 người đã chết

  – Careful (adj): cẩn thận

  – Never be in a hurry (adj): đừng bao giờ vội vã

  – pay attention to: chú ý đến…

  Part 3: Answer the questions

  4. Hummingbirds

  – Hummingbird (n): chim ruồi

  – weigh less than even a penny: cân nặng thậm chí còn nhẹ hơn một đồng xu

  – at barely more than two inches long: chỉ dài hơn 2 inch

  – Unlike most birds: không giống như hầu hết các chú chim

  – iridescent (adj): óng ánh, ngũ sắc

  – feather (n): bộ lông (chim)

  – glitter (v): lấp lánh

  – dazzling (adj): sáng chói

  – … Mother Nature could dream up: … thiên nhiên có thể tạo ra

  – bill (n): mỏ chim

  – insert into (v): đưa vào trong,

  – fit (v): hợp, vừa

  – fly (v): bay

  – nectar (n): mật hoa

  – Hummingbirds are also unique among bird species: chim ruồi là loài duy nhất trong số những loài chim…

  – Attract (v): thu hút, hấp dẫn, lôi kéo

  – Feeder (n): thức ăn

  – Fill (v): chứa đầy

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 136

  Exercise 137

  Exercise 138

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 003

  WEEK 4 – 10/11

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 17: 11-19

  – Leper (n): người cùi

  – Journey (v, n): hành trình, chuyến đi

  – To stand at a distance: đừng ở đàng xa

  – To raise one’s voice: lên tiếng, cất tiếng

  – Priest (n): tư tế, linh mục

  – To be cleansed: được sạch

  – To heal (v): chữa lành

  – To glorify (v): chúc tụng

  – Foreigner (n): người nước ngoài, dân ngoại bang

  Part 2: Doing cloze

  74. Where’s My Money?

  – owe (v): nợ

  – borrow (v): mượn

  – pay Jack back: trả lại cho Jack

  Part 3: Answer the questions

  5. The Color Green

  – nature (n): thiên nhiên

  – grass (n): cỏ

  – leaf (n): một chiếc lá – leaves (plural noun): những chiếc lá

  – tree (n): cây lớn (cây thân gỗ) ≠ plant (n): thực vật, cây nhỏ

  – Frog (n): con ếch, nhái

  – grasshopper (n): châu chấu

  – Turtle (n): con rùa

  – mix (v): trộn lẫn

  – primary (adj): đầu tiên

  – secondary (adj): thứ hai

  – harm (v): làm hại, gây hại

  – movement to make products: hoạt động để tạo ra sản phẩm

  – Green products are often those made from recycled materials: sản phẩm xanh thường được làm ra từ vật liệu tái chế

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 139

  Exercise 140

  Exercise 141

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 004

  WEEK 5 – 10/18

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 18: 1-8

  – Widow (n): Bà goá

  – Persistent (adj): Cố chấp, kiên định, dai dẳng

  – Parable (n): dụ ngôn

  – To become weary: trở nên mỏi mệt

  – Judge (n): thẩm phán, quan toà

  – Neither feared God nor respected anyone: Chẳng sợ Thiên Chúa cũng không tôn trọng ai.

  – Human being = Human (n): con người

  – To render (v): Trả lại, dâng, nộp

  – A just decision: một phán quyết công bằng

  – Adversary (n): kẻ thù, đối phương

  – To keep + Ving – keep bothering: cứ quấy rầy

  – Dishonest (adj): bất lương

  – To pay attention to (v): chú ý tới

  – To secure (v): bảo vệ, che chở

  – Chosen ones: những người được tuyển chọn, kẻ được chọn

  – To call out to (v): kêu cầu

  Part 2: Doing cloze

  75. It’s Not the Money

  – The brothers don’t speak to each other: 2 anh em không nói chuyện với nhau

  – fight (v): đánh nhau ; (n): cuộc chiến, mâu thuẫn

  – Money can bring people together: tiền có thể đem mọi người lại gần nhau.

  – Money can tear people apart: Tiền có thể tách mọi người ra xa nhau.

  – tear (v): xé, làm rách

  – principle (n): nguyên tắc

  – truth (n): sự thật

  – work hard: làm việc chăm chỉ, tích cực

  – lie (v): nói dối

  Part 3: Answer the questions

  6. The United States

  – It is the third largest in the whole world: Nó lớn thứ ba trên toàn thế giới

  – It is located in a continent called North America: Nó nằm ở lục địa Bắc Mĩ

  – continent (n): lục địa

  – touch (v): gần, kề, sát bên, liền, giáp với

  – mountain (n): núi

  – wide (adj): rộng lớn

  – plain (n): đồng bằng

  – desert (n): sa mạc

  – hill (n): đồi

  – river (n): sông

  – lake (n): hồ

  – volcanoe (n): núi lửa

  – rainforest (n): rừng nhiệt đới

  – state (n): bang

  – not connected to the other states: không liên kết với những bang khác

  – chain of islands: quần đảo

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 142

  Exercise 143

  Exercise 144

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 005

  WEEK 6 – 10/25

  * Test 1

  Reading

  Reading the Bible

  Luke 18: 9-14

  – Pharisee (n): người biệt phái

  – Tax Collector (n): người thu thuế

  – To be convinced of oneself: vững tin vào chính mình

  – Righteous (adj): công chính

  – Righteousness (n): sự công chính

  – The temple area (n): khu vực đền thờ

  – To take up one’s position: vào chỗ của mình

  – The rest of humanity (n): những người còn lại

  – Greedy (adj): tham lam

  – Adulterous (adj): ngoại tình

  – To fast (v): chay tịnh, ăn chay

  – To pay tithes: nộp thuế thập phân 1/10

  – To raise one’s eyes to: ngước mắt lên

  – To beat one’s breast: đấm ngực

  – To be merciful to = to have mercy on… xin thương xót…

  – The latter: người sau

  – The former: người trước

  – To exalt (v): tự cao, nâng mình lên

  – To humble (n): khiêm tốn, hạ mình

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 145

  Exercise 146

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 006

  WEEK 7 – 11/01

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 19: 1-10

  To intend (v): dự tính, dự định

  To name (v): đặt tên, gọi tên

  Chief (n): thủ lĩnh, trưởng

  Wealth (n): sự giàu có – Wealthy (adj): giàu có

  The crowd (n): đám đông – Crowded (adj): đông đúc

  To be short in stature: lùn, thấp

  Sycamore tree (n): cây sung

  In order: để

  To come down (v): xuống

  To grumble (v): cằn nhằn, càm ràm

  Behold: này đây, đây, chú ý

  Possession (n): tài sản, của cải

  To extort something from someone: lấy cái gì của ai

  Salvation (n): ơn cứu độ, sự cứu độ, ơn cứu rỗi

  Descendent (n) = offspring = children: con cháu

  The Son of Man: Con Người (chỉ Chúa Giêsu)

  Part 2: Doing cloze

  76. Meet Halfway

  – motel (n): khách sạn cạnh đường cho khách có ô tô.

  – clerk (n): thư ký văn phòng

  – vacant (adj): trống, rỗng

  – But the night is half over: nhưng đã quá nửa đêm

  – price (n): giá tiền

  – there is one condition: có một điều kiện

  – one-half: 1/2 , một nửa

  – hot and cold water faucet: vòi nước nóng lạnh

  – cable TV: truyền hình cáp

  – channel: kênh truyền hình

  Part 3: Answer the questions

  7. Redwood Trees

  – magnificent (adj): tráng lệ, nguy nga, lộng lẫy, rất đẹp

  – Redwood tree: cây gỗ đỏ

  – temperature: nhiệt độ

  – misty rains: mưa phùn

  – dense fog: sương mù dày đặc

  – allow (v): cho phép

  – grow (v): lớn lên, phát triển

  – The oldest of these trees can grow to over 300 feet tall: những cây già nhất có thể cao đến hơn 300 feet (feet là đơn vị đo độ dài của Anh ; 1 feet = 0, 3048 m)

  – rise – rose – risen (v): mọc lên

  – the Statue of Liberty: tượng Nữ thần tự do

  – pserve (v): giữ gìn, bảo tồn, duy trì

  – giant (adj): to lớn, khổng lồ

  – surrounding areas: những vùng lân cận, khu vực lân cận

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 147

  Exercise 148

  Exercise 149

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 007

  WEEK 8 – 11/08

  Reading

  Part 1 : Reading the Bible

  Luke 20: 27-38

  – Resurrection (n): sự sống lại

  – Sadducee (n): người Sa-đốc

  – To come forward (v): tiến về phía, tiến đến

  – To take a wife: lấy vợ

  – To raise up descendants: gần dựng dòng dõi

  – Childless (adj): không con

  – To marry a woman (man): cưới vợ, lấy chồng

  – Marriage (n): hôn nhân

  – The children of this age: con cái thế hệ này

  – To deem worthy (v): cho rằng, nghĩ rằng có giá trị

  – The coming age = the age to come: thế giới mai sau, đời sau

  – The dead: kẻ chết

  – The living: người sống

  – The children of God: con cái Thiên Chúa

  – The ones who will rise: những người sẽ sống lại

  – To make known (v): mặc khải

  – To be alive: còn sống

  – Scribe (n): luật sĩ

  – No longer dare to ask: không còn dám hỏi nữa

  Part 2: Doing cloze

  77. God Wants Good People

  – Heaven (n): thiên đàng, thiên đường

  – Leave (v): để lại, bỏ lại

  – Earth (n): trái đất

  – Devil (n): ma quỷ

  – next to (pp.): bên cạnh

  – fire (n): lửa

  – coal (n): than

  – heavy (adj): nặng, nặng nề

  – bucket (n): thùng, xô

  – The devil makes them carry heavy buckets of black coal: ma quỷ bắt họ mang những xô nặng đầy than đen.

  – pour (v): đổ vào

  – Then they refill the big buckets with more coal: sau đó họ lại chất đầy than vào những xô lớn

  – refill (v): làm đầy lại

  – rest (v): nghỉ ngơi

  Part 3: Answer the questions

  8. Penguins

  – Penguin (n): chim cánh cụt

  – Penguins are among the most popular of all birds: Chim cánh cụt là loài phổ biến nhất trong số các loài chim.

  – the South Pole: Nam cực

  – the North Pole: Bắc cực

  – the continent of Antarctica: châu Nam cực

  – wild (adj): hoang dã

  – There are many different kinds of penguins: có nhiều loại chim cánh cụt khác nhau

  – none of them can fly: không con nào có thể bay.

  – have to (v): phải (làm điều gì đó)

  – be able to (v): có thể, có khả năng

  – survive (v): tồn tại, sống

  – the Earth’s coldest and windiest conditions: điều kiện gió mạnh nhất và lạnh nhất trên trái đất.

  – thick layers of fat to protect them from the bitter cold: lớp mỡ dày để bảo vệ chúng khỏi cái lạnh buốt giá

  – habitat (n): môi trường sống

  – watch out (v): đề phòng, cảnh giác

  – pdator (n): động vật ăn thịt

  – Even in their freezing cold habitats, penguins still have to watch out for pdators such as killer whales and seals: ngay cả trong môi trường sống băng giá, chim cánh cụt vẫn phải cảnh giác với những động vật ăn thịt như cá voi và hải cẩu.

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 150

  Exercise 151

  Exercise 152

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 008

  WEEK 9 – 11/15

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 21: 5-19

  Destruction of the temple: sự sụp đổ của đền thờ

  Foretold (n): lời tiên báo

  To be adorned with… được trang hoàng bằng

  Costly stones and votive offerings: đá đắt tiền và lễ vật quý

  A stone upon another stone: hòn đá nào chồng lên hòn đá nào

  to be thrown down: bị tàn phá

  The sign of the end: dấu hiệu ngày sau cùng (ngày tận thế)

  To be about to happen: sẽ (sắp) xảy ra

  To be deceived: bị lừa dối

  To come in my name: đến nhân danh Ta

  Wars and insurrections: chiến tranh và loạn lạc (nổi dậy)

  To rise against…: nổi lên chống lại…

  Earthquake (n): động đất

  Famine (n): nạn đòi

  Plague (n): ôn dịch

  Persecution (n): sự bắt bớ

  To seize and persecute (v): hành hạ và bắt bớ

  To hand someone over to: bắt và giao nộp ai cho, nộp ai cho

  Synagogue (n): hội đường

  Because of my name: vì danh Ta, vì danh Thầy

  Your giving testimony (n): việc làm chứng của các con

  Wisdom (n): sự khôn ngoan

  Adversary (n): kẻ thù

  To be handed over by someone: bị bắt và giao nộp bởi ai đó

  To put someone to death: giết ai đó, làm cho ai đó phải chết

  By your perseverance you will secure your lives: vì sự bền đỗ, kiên tâm bền chí các con sẽ cứu được mạng sống.

  Part 2: Doing cloze

  78. Earthquake

  – Earthquake (n): động đất

  – Feel – felt – felt (v) : cảm thấy

  – Last (v): kéo dài

  – Second (n): giây

  – The whole house shook: cả căn nhà đều rung chuyển

  – Shake – shook – shaken (v): rung, lắc

  – Go (went) off: tắt

  – light (n): bóng điện, bóng đèn

  – Scared / scary (adj): sợ, hoảng sợ, khiếp sợ

  – It was as if a giant hand had shaken her house: dường như có một cánh tay khổng lồ đã rung chuyển căn nhà.

  – The lights came back on: đèn sáng trở lại

  – Damage (n): thiệt hại ; (v): gây thiệt hại

  – No one was hurt: không ai bị thương

  Part 3: Answer the questions

  9. Blue Whale

  – Whale (n): cá voi

  – Planet (n): hành tinh

  – Blue Whales are way larger than the largest dinosaur that ever lived: cá voi xanh lớn hơn loài khủng long lớn nhất đã từng sống.

  – Dinosaur (n): khủng long

  – longer than three school buses put together: dài hơn ba chiếc xe buýt cộng lại.

  – Huge (adj): to lớn, khổng lồ

  – Tiny (adj): nhỏ xíu, bé tí

  – Creatures (n): sinh vật

  – Shrimp (n): con tôm

  – filter the water out of plates in its mouth called baleen: nó lọc nước qua một tấm chắn trong miệng được gọi là tấm sừng hàm.

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 153

  Exercise 154

  Exercise 155

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 009

  WEEK 10 – 11/22

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Luke 23: 35-43

  – The people (n): dân chúng

  – To stand by (v): đứng gần, đứng ngay bên

  – The ruler (n): nhà chức trách, người lãnh đạo,

  – To sneer at him (v): cười nhạo ngài, phỉ bang ngài

  – The chosen one, the Messiah of God (n): Kẻ được tuyển chọn, Đấng Mêsia của TC

  – To jeer at him (v): chế diễu

  – Inscription (n): câu viết, câu khắc

  – Criminal (n): tên tội phạm

  – To rebuke someone (v): khiển trách ai đó

  – No fear of God (n): chẳng sợ TC

  – To be subject to (v): phải chịu, phải gánh lấy, phải theo

  – To condemn (v): kết án – condemnation (n): sự kết án

  – The sentence (n): việc kết án

  – To receive corresponds to…: nhận xứng với…

  – Paradise (n): Heaven, the world to come, everlasting life… Thiên đàng, sự sống đời sau, sự sống đời đời

  Part 2: Doing cloze

  79. A Patient Mom

  – Far away: cách xa

  – Miss (v): nhớ

  – Waitress (n): nữ phục vụ, bồi bàn nữ ; waiter (n): bồi bàn nam

  – Grandson (n): cháu trai

  – Granddaughter (n): cháu gái

  – She wanted May to bring her children back to China: bà ta muốn May đưa những đứa con của May trở về Trung Quốc.

  – Be patient: hãy kiên nhẫn

  – Hurry up: nhanh lên

  Part 3: Answer the questions

  10. American Revolution

  – Battle (n): trận đánh, cuộc chiến

  – the American Revolution (n): cuộc cách mạng Mỹ

  – occur (v): xảy ra, xảy đến

  – colonist (n): thực dân

  – The American colonists were very angry about numerous taxes issued by the British king: thực dân Mỹ rất giận về việc đóng thuế nhiều cho quốc vương Anh.

  – Issue (v): đưa ra

  – the Declaration of Independence (n): bản Tuyên ngôn độc lập

  – outline (n): dàn ý

  – intention (n): ý định, mục đích

  – separate from (v): tách rời, tách biệt khỏi

  – maintain (v): duy trì

  – control (v): điều khiển, kiểm soát

  – vow (v): thề, nguyện

  – war (n): chiến tranh

  – last (v): kéo dài

  – The war lasted eight long years: chiến tranh kéo dài 8 năm.

  – win – won – won (v): chiến thắng

  – important (adj): quan trọng

  – such as: như là

  – hero (n): anh hùng

  – emerge (v): nổi lên, xuất hiện

  – surrender (v): đầu hàng

  – a new nation was born: một quốc gia mới được thành lập

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 156

  Exercise 157

  Exercise 158

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 010

  WEEK 11 – 11/29

  Reading

  Part 1: Reading the Bible

  Matthew 24: 37-44

  – For as it was …., so it will be…: Như đã xảy ra…thế nào, thì cũng sẽ …

  – Flood (n): lũ lụt, hồng thuỷ

  – Marrying and giving in marriage: cưới vợ và lấy chồng (gia đình gả con gái)

  – Ark (n): Tàu ông Nôe

  – To carry them all away: mang tất cả ra đi

  – To grind (v): xay, nghiến răng

  – Mill (n): cối xay

  – Stay awake! Hãy tỉnh thức

  – Be sure of this: Hãy biết chắc điều này là

  – To expect (v): mong đợi

  Part 2: Doing cloze

  80. He Will Work for Gas

  – gas station (n): trạm xăng dầu, cây xăng

  – owner (n): người chủ

  – count (v): đếm

  – Can you put gas in a car?: bạn có thể đổ xăng cho xe không?

  – “There is just one problem,”: có một vấn đề

  – “I cannot pay you with money.”: tôi không thể trả lương cho anh bằng tiền

  – Pay (v): trả tiền, trả lương, thanh toán

  – Gasoline = gas = petrol (n): xăng dầu

  – It’s a deal: đó là một thỏa thuận

  Part 3: Answer the questions

  11. Buffalo

  – Buffalo (n): con trâu

  – Herd (n): bầy, đàn (vật nuôi)

  – Roam (v): đi lang thang

  – Plain (n): đồng bằng

  – Essential (adj): cần thiết, thiết yếu, cốt yếu, chủ yếu

  – Society (n): xã hội

  – The great herds of buffalo that roamed the plains were essential for all parts of Sioux life and society: Những đàn trâu lớn đi lang thang các vùng đồng bằng là cần thiết cho tất cả các phần của cuộc sống và xã hội Sioux.

  – For most Sioux villages: đối với hầu hết các làng Sioux

  – Before the introduction of the horse: trước khi biết đến ngựa

  – Warrior (n): quân nhân, chiến sĩ, chiến binh

  – Hunt (v): săn bắt

  – By dressing up as wolves as: bằng cách mặc đồ giống như sói

  – Trick (v): đánh lừa

  – Cliff (n): vách đá

  – Ledge (n): bờ vực

  – They would also dress up in buffalo skins and make crying sounds like a baby buffalo: họ cũng mặc da trâu và làm những tiếng kêu khóc như những con trâu con.

  – Skin (n): da

  – Investigate (v): điều tra, dò la

  – Kill (v): giết chết

  – Spear (n): giáo mác

  – Arrow (n): mũi tên

  – Indians (n): người Ấn độ

  – Entire (adj): toàn bộ

  – following a kill: sau khi giết

  – Hide (n): da (thú)

  – Tepee (n): lều vải (của người da đỏ)

  – Moccasins (n): giày da đanh (của thổ dân Bắc-mỹ)

  – Robe (n): áo choàng

  – hair (n): lông

  – horn (n): sừng

  – Children fashioned sleds out of buffalo ribs: Trẻ con tạo mẫu xe trượt tuyết bằng xương trâu.

  – buffalo fat (n): mỡ trâu

  – glue (n): keo, hồ dán

  – buffalo meat (n): thịt trâu

  – provide (v): cung cấp

  – collect (v): tập hợp lại, thu gom lại

  – dry (v): phơi khô

  – pound (v): giã, nghiền

  – pemmican (n): chà bông

  – sort of like modern-day beef jerky): giống như khô bò ngày nay

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 159

  Exercise 160

  Exercise 161

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 011

  WEEK 12 – 12/06

  * Test 2

  Reading

  Part 1 : Reading the Bible

  Mt 3: 1-12

  – To pach (v): rao giảng, giảng dạy

  – To repent (v): sám hối

  – Repentance (n): sự sám hối

  – The kingdom of heaven: nước trời

  – To be at hand!: …gần đến

  – To cry out (v): hô lên, kêu lên

  – Camel’s hair (n): long lạc đà

  – Leather belt (n): dây thắt lưng bằng da

  – Locust (n): châu chấu

  – Wild honey (n): mật ong rừng

  – Whole region (n): toàn vùng

  – To baptize (v): rửa tội

  – Baptism (n): phép rửa tội

  – To acknowledge (v): thú nhận, nhận biết, thừa nhận

  – To produce good fruit = to bear good fruit: sinh trái tốt

  – To psume (v): cho là, coi như là

  – To raise up children: gầy dựng dòng dõi, gầy dựng con cháu

  – Ax (n): rìu

  – Winnowing fan (n): quạt rê lúa

  – Threshing floor (n): sân đập lúa

  – Barn (n): kho

  – Chaff (n): trấu

  – Unquenchable fire (n): lửa không hề tắt

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 162

  Exercise 163

  Exercise 164

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 012

  WEEK 13 – 12/13

  Reading

  Part 1 : Reading the Bible

  Matthew 11: 2-11

  – Messenger (n): thông điệp, sứ giả

  – John the Baptist: Gioan Tẩy Giả

  – To hear of (v): nghe về

  – The one who is to come: đấng sẽ đến

  – Blind (adj): mù; the blind: kẻ mù, người mù

  – Lame (adj): què; the lame: kẻ què, người què

  – Poor (adj): nghèo; the poor: kẻ nghèo, người nghèo

  – Dead (adj): chết; the dead: kẻ chết, người chết

  – To testify (v): làm chứng

  – Testimony (n): lời chứng

  – To go off (v): đi khỏi

  – Royal palace (n): hoàng cung

  – Prophet (n): ngôn sứ

  – To suffer (v): chịu đau khổ

  – Violence (n): bạo lực

  – Violent (adj): bạo lực; the violent: kẻ bạo quyền, bạo lực

  Part 2: Christmas song

  O come, all ye faithful, / Joyful and triumphant,

  O come ye, O come ye to Bethlehem;

  Come and behold him, / Born the King of angels;

  O come, let us adore him, / O come, let us adore him,

  O Come, let us adore him, / Christ the Lord.

  God of God, / Light of Light,

  Lo, he abhors not the Virgin’s womb;

  Very God, / Begotten, not created:

  Sing, choirs of angels, / Sing in exultation,

  Sing, all ye citizens of heaven above;

  Glory to God / All glory in the highest

  O come, all ye faithful, / Joyful and triumphant,

  O come ye, O come ye to Bethlehem;

  Come and behold him, / Born the King of angels

  – Ye = you; Lo: kìa

  – Faithful (adj): trung thành; the faithful: Dân Chúa

  – Triumphant (adj): chiến thắng

  – To behold (v): chiêm ngắm

  – Bore born born (v): sinh ra

  – King of angels: Vua các thiên thần

  – To adore (v): thờ lạy

  – God of God: Thiên Chúa bởi Thiên Chúa

  – Light of light: Ánh sáng bởi Ánh sáng

  – To abhor (v): ghê tởm, chê bỏ

  – The Virgin’s womb: cung lòng Đức Trinh Nữ

  – Very God: Thiên Chúa thật

  – Beget begot begotten: sinh ra

  – Choir (n): ca đoàn

  – Choirs of angels: ca đoàn các thiên thần

  – Exultation (n): vui mừng, hân hoan

  – Citizens of heaven: các công dân nước trời

  – Glory to God: vinh danh Chúa

  Bạn có thể vào chúng tôi để nghe bài này, có lời dịch trong phần lyrics phía dưới.

  Oh Come, All Ye Faithful

  Part 3: Answer the questions

  The Mice in Council

  – Mouse (n): một con chuột – mice (n): nhiều con chuột

  – Council (n): hội nghị

  – Call a meeting: triệu tập cuộc họp

  – Plan (n): phương án, kế hoạch, dự định

  – Seem (v): có vẻ như, dường như

  – Hang – hung – hung (v): treo, mắc vào

  – Tie (v): buộc, cột

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 165

  Exercise 166

  Exercise 167

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 013

  WEEK 14 – 12/20

  Reading

  Part 1 : Reading the Bible

  Matthew 1: 18-24

  – To come about (v): diễn ra, xảy ra

  – To be betrothed to: đính hôn với

  – Since (conj): vì, vì chưng, vì lẽ rằng

  – To expose someone to shame: làm cho ai nhục nhã

  – To appear to someone: hiện ra với ai

  – To take Mary your wife: nhận Maria làm vợ

  – To conceive: cưu mang

  – To be conceived: được cưu mang

  – To name him Jesus: đặt tên Ngài là Giêsu

  – To take place (v): xảy ra, diễn ra

  – To fulfill (v): hoàn tất, làm trọn

  Part 2: Christmas song (Ai giải nghĩa bài hát này được có thưởng)

  12 days of Chirstmas – Mười hai ngày trong Mùa Giáng Sinh

  – The first, second, third, fourth, fifth, sixth… twelfth: thứ nhất… mười hai

  – Christmas: Lễ Giáng Sinh, Mùa Giáng Sinh

  – True love: người yêu

  – 12 Drummers Drumming: 12 người đang đánh trống

  – 11 Pipers Piping: 11 nhạc công đang thổi tiêu

  – 10 Lords a Leaping: 10 vị lãnh chúa đang nhảy (lưng tưng)

  – 9 Ladies Dancing: 9 quý bà đang múa

  – 8 Maids a Milking: 8 cô đang vắt sữa

  – 7 Swans a Swimming: 7 con thiên nga đang bơi

  – 6 Geese a Laying: 6 con ngỗng đang đẻ trứng

  – 5 Golden Rings: 5 chiếc nhẫn vàng

  – 4 Calling Birds: 4 con chim cô ly

  – 3 French Hens: 3 con gà mái Pháp

  – 2 Turtle Doves: 2 con chim cu gáy

  – A Partridge in a Pear Tree: 1 con gà gô trên Cây Lê

  Vào link sau đây để nghe bài hát

  Twelve Days of Christmas

  Part 3: Answer the questions

  A Special Christmas Present

  – Christmas psent: món quà Giáng sinh

  – bank account: tài khoản ngân hàng

  – the shopping mall: trung tâm thương mại

  – perfect gift: món quà hoàn hảo

  – brooch (n): trâm (gài đầu); ghim hoa (gài cổ áo)

  – jewelry (n): trang sức

  – Wrap (v): gói lại, bao lại

  – Place (v): đặt, để

  – look forward: mong đợi, mong chờ

  – scream with fright: hét lên với sự sợ hãi

  Writing

  Part 1: Building sentences

  Exercise 168

  Exercise 169

  Exercise 170

  Part 2: Sentence Transformation

  English Sentence Transformation – Basic Level Test 014

  WEEK 15 – 12/27

  Christmas – Relax – Study Review – and Pastoral works

  WEEK 16 – 1/03

  * Final Test

  Share this:

  Like this:

  Like

  Loading…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Reading & Writing Part 7 (Viết Một Câu Chuyện Ngắn)
 • Một Số Điều Cần Biết Khi Vào Quốc Tịch Đức
 • Câu Hỏi Và Đáp Án Thi Nhập Quốc Tịch Đức Song Ngữ Đức
 • Bộ Đề, Đáp Án Kiểm Tra Nhập Quốc Tịch Song Ngữ
 • Tổng Hợp Về Nhập Tịch Hàn Quốc (2021)
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Lien Thong 2012

  --- Bài mới hơn ---

 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Năm 2022
 • Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Tại Đại Học Duy Tân
 • Ngành Công Nghệ Kỹ Thuật Cơ
 • Đào Tạo Tuyển Sinh Ngành Cơ Điện Tử
 • I. ĐIỀU KIỆN DỰ LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC VÀ CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN:

  1. Đối tượng: Những người đã tốt nghiệp Trung cấp Chuyên nghiệp hoặc Cao đẳng chính quy tập trung, đăng ký dự thi liên thông đại học vào cùng ngành đào tạo ở bậc đại học.

  2. Vùng tuyển: Tuyển sinh trong cả nước

  3.1 Bậc liên thông từ trung cấp lên liên thông đại học: Thí sinh có bằng tốt nghiệp trung cấp phải có ít nhất 3 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được dự tuyển.

  – Thí sinh tốt nghiệp loại khá trở lên được dự thi liên thông cao đẳng ngay sau khi tốt nghiệp

  – Thí sinh tốt nghiệp loại trung bình phải có ít nhất 1 năm làm việc gắn với chuyên môn được đào tạo mới được tham gia dự tuyển.

  Ghi chú: Những ngành có số lượng thí sinh đăng ký dự thi không đảm bảo số lượng để mở lớp trường sẽ không tổ chức thi, đồng thời cho phép thí sinh chuyển sang ngành khác trong cùng khối ngành nếu thí sinh có nguyện vọng hoặc hoàn trả lại hồ sơ (thí sinh nhận tại phòng đào tạo – tầng 2 – 209 Phan Thanh – Đà Nẵng) trong vòng 30 ngày kể từ ngày tổ chức thi.

  4. Chính sách ưu tiên thi lien thong cao dang lên lien thong dai hoc

  – Cộng 0.5 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại giỏi

  – Cộng 1.0 điểm cho những thí sinh tốt nghiệp trung cấp hoặc cao đẳng loại xuất sắc

  Trường đại học Duy Tân thông báo tuyển sinh đào tạo liên thông cao đẳng lên đai học năm 2012( hệ chính quy)

  III. PHƯƠNG THỨC ĐÀO TẠO: Chính quy tập trung.

  IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ THI TUYỂN GỒM CÓ:

  1. Bản sao bằng tốt nghiệp (có công chứng) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời đối với thí sinh tốt nghiệp trong năm 2012 (Giấy chứng nhận phải có xếp loại kết quả học tập, có số quyết định công nhận tốt nghiệp).

  1. Phiếu đăng ký dự thi tuyển sinh liên thông lên đại học (theo mẫu).

  3. Giấy chứng nhận của cơ quan nơi công tác về thời gian làm việc nếu tốt nghiệp loại trung bình.

  4. Hai bì thư có dán tem và ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của thí sinh đăng ký dự thi.

  5. 03 ảnh màu cỡ 3×4, có ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh của thí sinh ở mặt sau (không kể ảnh đã dán vào phiếu đăng ký dự thi)

  6. Lệ phí đăng ký dự thi.

  V. THỜI GIAN NHẬN HỒ SƠ VÀ THI TUYỂN:

  – Nhận hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/06/2012.

  – Ôn tập kiến thức: Từ ngày 10/06/2012 đến ngày 17/06/2012.

  – Thi tuyển sinh: Vào ngày 23 và ngày 24 tháng 6 năm 2012.

  – Lệ phí ôn thi + tài liệu + phí thi tuyển: 400.000đồng ( Bốn trăm ngàn đồng chẵn)

  Mọi thông tin về tuyển sinh liên thông có thể tìm hiểu chi tiết tại Website:http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc trực tiếp liên hệ Ban Tư vấn Tuyển sinh – Đại học Duy Tân – 182 Nguyễn Văn Linh – Đà Nẵng, điện thoại: (0511)3.650.403 – 3.827.111 – 3.653561 – 2.243.775, Fax: (0511)3.650.443

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Đã Biết Gì Về Hệ Thống Đào Tạo Khoa Y Tại Trường Đại Học Duy Tân?
 • Ngành Y Nha Khoa Đại Học Duy Tân 2022
 • Nở Rộ Sai Phạm Về ‘ Đào Tạo Y Khoa , Dược Khoa Tại Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng’
 • Vụ Trưởng Đoàn Tuyển Sinh Của Đh Duy Tân Viết Thư Nặc Danh Bêu Xấu Các Trường: Luật Sư Nói Gì?
 • Những Điều Cần Biết Tuyển Sinh Đại Học Và Cao Đẳng
 • Ngành Y Nha Khoa Đại Học Duy Tân 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Bạn Đã Biết Gì Về Hệ Thống Đào Tạo Khoa Y Tại Trường Đại Học Duy Tân?
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Lien Thong 2012
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Kỹ Thuật Xây Dựng Công Trình
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Năm 2022
 • Chương Trình Đào Tạo Thạc Sĩ Tại Đại Học Duy Tân
 • Cùng với nhu cầu và sự phát triển của cuộc sống hiện đại, nhu cầu chăm sóc răng miệng ngày càng được chú trọng. Đây cũng chính là nguyên nhân khiến ngành Bác sĩ Nha khoa (hay Bác sĩ Răng – Hàm – Mặt) ngày càng phát triển và có nhiều tiềm năng. Nhận thấy nhanh chóng và nắm bắt kịp thời thị hiếu của xã hội, từ năm 2022 Đại học Duy Tân đã chính thức tuyển sinh ngành học cực “hot” này.

  Tuy chỉ mới ra đời được hơn 2 năm song, ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân đã thu hút được một lượng lớn thí sinh điểm cao đăng ký theo học. Mùa tuyển sinh 2022 đã mở ra, vậy bạn cần biết những điều gì trước khi đăng ký ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Đại học Duy Tân.

  Chương trình đào tạo đạt chuẩn quốc tế

  Tuy chỉ mới ra đời gần đây, nhưng chính điều đó đã khiến cho ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt dễ dàng thừa hưởng được những kinh nghiệm cũng như có sự chuẩn bị chu đáo hơn về mặt cơ sở vật chất hay hệ thống phòng thí nghiệm hiện đại, trang thiết bị thực hành đẳng cấp được nhập khẩu trực tiếp từ các cơ sở sản xuất uy tín trong và ngoài nước.

  Không dừng lại ở đó, với phương châm: “Bản lĩnh Việt Nam – Đổi mới, Sáng tạo, Vươn tới những tầm cao!” Đại học Duy Tân đã ký kết hợp tác và tham khảo giáo trình giảng dạy của nhiều trường ĐH đào tạo Y khoa uy tín, trong số đó phải kể đến 2 đối tác trường y lớn ở Mỹ:

  • ĐH Illinois ở Chicago (UIC) – trường có hệ thống chương trình đào tạo Y-Dược quy mô nhất Mỹ, và
  • ĐH Pittsburgh (UPitt) – xếp thứ 7 trong Top 15 trường có nghiên cứu Y khoa hàng đầu của Mỹ.

  Tự hào với đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao: 3 Giáo sư, 9 Phó Giáo sư, 15 Tiến sĩ, 2 Nghiên cứu sinh, 27 Thạc sĩ, và 28 Cao học, cùng 10 Bác sĩ/Dược sĩ Chuyên khoa I và II… các bạn tân sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tại Đại học Duy Tân sẽ được tiếp thu những kiến thức mới nhất hiện nay trong khối ngành Y học sức khỏe nói chung và chuyên ngành Răng-Hàm-Mặt nói riêng.

  Sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân sẽ được học gì?

  Luôn cố gắng mang đến một chương trình học lý thuyết đi đôi với thực hành, sinh viên khi theo học ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân luôn được tạo điều kiện để vừa nâng cao tay nghề chuyên môn vừa phát triển những kỹ năng mềm cần thiết.

  Ngoài ra, các bạn sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt ở Đại học Duy Tân còn phải nắm vững những kiến thức về:

  – Cấu tạo, chức năng và hoạt động của hệ nhai trong cơ thể người;

  – Phương pháp luận khoa học trong công tác phòng bệnh, chữa bệnh, và nghiên cứu khoa học Răng-Hàm-Mặt;

  – Chẩn đoán và xử lý những bệnh Răng-Hàm-Mặt thông thường như: sâu răng, nha chu, viêm nhiễm răng miệng;

  – Chẩn đoán và tiền xử lý một số bệnh Răng-Hàm-Mặt như: lệch lạc răng, mất răng, ung thư, dị tật bẩm sinh, viêm nhiễm chấn thương hàm mặt;

  – Xử lý được các trường hợp cấp cứu Răng-Hàm-Mặt như: chảy máu sau nhổ răng, viêm tủy răng, gãy xương hàm;

  – Kết hợp các phương pháp y học cổ truyền trong phòng bệnh và chữa bệnh Răng-Hàm-Mặt,

  Hệ thống phòng thực hành “trong mơ”

  Chính vì mục tiêu “học đi đôi với hành” nhất là đối với nhóm ngành Khoa học Sức khỏe việc nắm chắc kỹ năng thực hành thực tế và lâm sàng là hết sức quan trọng. Nhận ra tầm quan trọng đó trường Đại học Duy Tân luôn cố gắng đổi mới liên tục, xây dựng hệ thống 18 phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại:

  • Phòng Thí nghiệm Lý-Hóa-Sinh,
  • Phòng Thực hành Sinh lý Bệnh-Miễn dịch,
  • Phòng Thực hành Vi sinh – Ký sinh trùng,
  • Phòng Thực hành Điều dưỡng,
  • Trung tâm Mô phỏng Y khoa MedSim (với sự huấn luyện và hỗ trợ của Đại học Pittsburgh)

  Đặc biệt, ĐH Duy Tân còn xây dựng Trung tâm Mô phỏng & Mô hình hóa (Center of Visualization & Simulation – CVS) nhằm phát triển các Ứng dụng Mô phỏng Thực tại Ảo 3D, góp phần đổi mới phương pháp và nâng cao chất lượng giảng dạy Y học.

  Với điều kiện học tập được trang bị đầy đủ “từ A tới Z”, các bạn sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt tại ĐH Duy Tân không chỉ có cơ hội kiếm ngay được việc ngay sau khi tốt nghiệp mà còn với một mức lương hấp dẫn có thể lên tới trên 20 triệu đồng/tháng.

  Những giải thưởng mà Đại học Duy Tân đã đạt được

  Từ ứng dụng “Ứng dụng công nghệ mô phỏng thực tại ảo 3D xây dựng cơ thể người phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu trong khối ngành khoa học sức khỏe” của trung tâm đã nhận được những giải thưởng danh giá như:

  – giải Nhất Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2022,

  – giải Bạc tại ASEAN ICT Awards 2022, và

  – giải “Tri thức Trẻ vì Giáo dục” năm 2022.

  Những nhóm ngành được xét tuyển năm 2022

  Năm 2022, Đại học Duy Tân tiếp tục tuyển sinh ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt với mà ngành là 7720501 và mã chuyên ngành là 304. Đối với ngành này, Đại học Duy Tân thực hiện xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Thí sinh có thể lựa chọn 1 trong 4 tổ hợp môn sau để xét tuyển:

  1.Toán, Lý, Hóa (A00)

  2.Toán, KHTN, Văn (A16)

  3.Toán, Hóa, Sinh (B00)

  4.Toán, KHTN, Anh (D90)

  Khác với những năm trước, mùa tuyển sinh 2022 vì muốn tạo thêm điều kiện trúng tuyển cho các sĩ tử, ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt Đại học Duy Tân đã quyết định cho phép ngành này xét tuyển học bạ với yêu cầu tốt nghiệp THPT xếp loại Giỏi trở lên và các tổ hợp môn xét tuyển:

  1.Toán, Lý, Hóa (A00)

  2.Toán, Hóa, Sinh (B00)

  3.Toán, Lý, Sinh (A02)

  4.Văn, Sinh, Anh (D08)

  Điểm xét tuyển = (điểm thi môn 1 + điểm thi môn 2 + điểm thi môn 3) + điểm ưu tiên (theo khu vực và đối tượng)

  Cơ hội việc làm đa dạng- thu nhập ổn định

  Hiện nay, nhu cầu về khám chữa bệnh và chăm sóc cũng như thẩm mỹ răng miệng của người dân ngày càng cao, trong khi đó nguồn lực về Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt đang thiếu hụt, các Phòng khám Răng-Hàm-Miệng chất lượng cũng chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Điều này mở ra rất nhiều cơ hội việc làm với mức lương hấp dẫn ngay sau khi tốt nghiệp cho sinh viên ngành Bác sĩ Răng-Hàm-Mặt. Có thể kể đến như, làm việc tại các cơ sở đào tạo, cơ sở y tế, khám chữa bệnh tại các phòng khám và các khoa Răng hàm mặt của các bệnh viện Trung ương và địa phương,… và đặc biệt là có thể quản lý hoặc mở những phòng khám Răng-Hàm-Mặt phục vụ nhu cầu chăm sóc sức khỏe răng miệng của người dân.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Nở Rộ Sai Phạm Về ‘ Đào Tạo Y Khoa , Dược Khoa Tại Trường Đại Học Duy Tân Đà Nẵng’
 • Vụ Trưởng Đoàn Tuyển Sinh Của Đh Duy Tân Viết Thư Nặc Danh Bêu Xấu Các Trường: Luật Sư Nói Gì?
 • Những Điều Cần Biết Tuyển Sinh Đại Học Và Cao Đẳng
 • Tuyển Sinh Văn Bằng 2 Đại Học Luật Tại An Giang
 • Cần Biết: Quy Chế Tuyển Sinh Vào Công An Năm Nay
 • Thông Báo Điểm Chuẩn Vào Đại Học Duy Tân

  --- Bài mới hơn ---

 • Ftu Là Trường Nào? Giải Mã Cơn Sốt Ftu Chưa Bao Giờ Giảm Sức Hút
 • Các Ngành Tuyển Sinh Hệ Cao Đẳng Chính Quy Trường Đại Học Quốc Tế Miền Đông (*)
 • Thông Báo Tiếp Tục Nhận Hồ Sơ Xét Tuyển Học Bạ Đợt 1 Tuyển Sinh Đại Học Chính Quy Năm 2022
 • Thông Báo Tuyển Sinh Năm 2022
 • Mã Trường Đại Học Fpt Và Phương Án Tuyển Sinh Năm 2022
 • THÔNG BÁO ĐIỂM CHUẨN VÀO ĐẠI HỌC MÃ TRƯỜNG: DDT, CHỈ TIÊU: 5.500

  Hotline: 1900.966.900 – 0905.294.390 – 0905.294.391

  Điện thoại: (0236) 3653561 – 3650403 – 3827111; Fax: (0236) 3650443

  I. VÙNG TUYỂN SINH: Tuyển sinh trong cả nước

  II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH: Trường thực hiện phương thức xét tuyển sau:

  năm 2022 vào 1. Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia TẤT CẢ các ngành đào tạo của trường.

  Điểm Ưu tiên: – Điểm cộng theo Khu vực: khu vực 1: +1.5 điểm; khu vực 2NT: +1 điểm; khu vực 2: +0.5 điểm – Điểm cộng theo Đối tượng: đối tượng 1-4: +2 điểm; đối tượng 5-7: +1 điểm

  2.Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (Học bạ) lớp 12 vào TẤT CẢcác ngành, ngoại trừ ngành Dược và Bác sĩ Đa Khoa)

  + Thí sinh phải + Ngành Kiến trúc tổng điểm 2 môn xét tuyển đạt từ 12 điểm trở lên. Ghi chú: – Môn Vẽ Mỹ thuật/Vẽ Hình họa: Thí sinh dùng kết quả thi môn Vẽ Mỹ thuật hoặc môn Vẽ Hình họa tại các trường đại học có tổ chức thi trong cả nước hoặc sử dụng kết quả thi tại trường ĐH Duy Tân. – Thí sinh Xét tuyển theo hệ Liên thông, điểm Xét tuyển bằng điểm Xét tuyển các Ngành đào tạo bậc Đại học Chính quy. III. TÊN NGÀNH, CHUYÊN NGÀNH VÀ TỔ HỢP MÔN HỌC XÉT TUYỂN 1. Chương trình đào tạo trong nước 2. Chương trình hợp tác Quốc tế (Chương trình Tiên tiến & Quốc tế) Thí sinh đăng ký xét tuyển theo MÃ NGÀNH đào tạo và được quyền chọn các chuyên ngành thuộc mã ngành xét 3. Chương trình Liên kết đào tạo với các đại học nước ngoài: Du học & Du học tại chỗ IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN Tốt nghiệp THPT và có kết quả tổng điểm trung bình các môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên đối với trình độđ ại học.

  -Hồ sơ Xét tuyển theo Kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia gồm: Phiếu Đăng ký Xét tuyển (ĐKXT) tải tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc , Bản sao Giấy chứng nhận Kết quả thi THPT, 01 phong bì dán tem ghi rõ địa chỉ, email (nếu có) và số điện thoại của thí sinh, Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

  V. THỜI GIAN & ĐỊA CHỈ NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN 1.Thời gian

  -Hồ sơ Xét tuyển theo Học bạ THPT gồm: bản sao Học bạ THPT, Đơn Xét tuyển bằng Học bạ tải tại website http://tuyensinh.duytan.edu.vn hoặc .

  a.Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPTquốc gia:

  Theo qui định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  2.Địa chỉ nộp hồ sơ Xét tuyển:

  b.Thời gian nhận Hồ sơ Đăng ký Xét tuyển theo Học bạ:

  Trung tâm Tuyển sinh, Trường Đại học Duy Tân 254 Nguyễn Văn Linh, Quận Thanh Khê,Thành phố Đà Nẵng. Hotline: 1900.966.900 – 0905.294.390 – 0905.294.391 Điện thoại: (0236) 3653561, 3827111, 3650403 VI. THỜI GIAN NHẬP HỌC

  Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu điện theo địa chỉ:

  VII. CHÍNH SÁCH ƯU TIÊN

  Thông báo cụ thể trong giấy báo trúng tuyển của thí sinh (Áp dụng cho mỗi đợt xét tuyển)

  VIII. CHÍNH SÁCH HỌC BỔNG& CHỖ TRỌ

  Trường thực hiện chính sách ưu tiên theo khu vực, theo đối tượng và thực hiện chính sách tuyển thẳng đươc quy định tại Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy do Bộ GD&ĐT ban hành.

  -Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 26 điểm trở lên.

  -Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Dược sĩ Đại học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

  -Học bổng Chương trình tiên tiến và quốc tế

  -Học bổng 100% học phí toàn khóa học (TOÀN PHẦN) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ, các chương trình tiên tiến & quốc tế) có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

  +Học bổng TOÀN PHẦN (100% học phí toàn khóa học) cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào của chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU, PNU có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 20 điểm trở lên

  Học bổng có giá trị bằng 50% học phí năm đầu tiên của Đại học Purdue Northwest, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Điện – Điện tử, Cơ Điện tử chuẩn PNU.

  Học bổng có giá trị bằng 30% học phí toàn khóa học của Đại học Bang California, Mỹ cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp chuẩn CSU.

  Học bổng của Đại học Duy Tân cho các Chương trình Tiên tiến & Quốc tế CMU, PSU, CSU và PNU: 5.000.000 VNĐ/1 Suất

  Suất học bổng với tổng trị giá gần 5 TỶ đồng cho mùa tuyển sinh 2022;

  +Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho mọi thí sinh đăng ký học chuyên ngành Kiến trúc Công trình, Kiến trúc Nội thất, Xây dựng Dân dụng & Công nghiệp, Xây dựng Cầu đường.

  +Học bổng 1.000.000 đồng/suất cho tất cả các thí sinh có hộ khẩu tại các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa khi đăng ký vào học một trong các chuyên ngành: Thiết kế Số; Điện Tự động; Điều dưỡng Đa khoa; Thiết kế Đồ họa/Game/Multimedia .

  +Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 25 điểm trở lên.

  +Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học chuyên ngành Dược sĩ Đại học có tổng điểm xét tuyển 3 môn từ Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 24 điểm trở lên.

  +Học bổng 100% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa, Dược sĩ) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 23 điểm trở lên.

  +Học bổng 50% học phí năm đầu tiên cho những thí sinh đăng ký vào học bất kỳ chuyên ngành nào (trừ chuyên ngành Bác sĩ Đa khoa) có điểm xét tuyển 3 môn của Kỳ thi THPT Quốc gia đạt từ 22 điểm trở lên.

  IX. HỌC PHÍ NĂM HỌC 2022-2018

  -Học bổng gần 1 Tỷ VNĐ cho phương thức Xét tuyển bằng Học bạ THPT với tổng điểm 3 môn Xét tuyển từ 21 điểm trở lên;

  --- Bài cũ hơn ---

 • Điều Kiện Và Hồ Sơ Xét Tuyển Theo Phương Thức Xét Kết Quả Học Bạ Thpt Năm 2022
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Xét Tuyển Cao Đẳng 2022; Các Ngành Đào Tạo
 • Mã Ngành, Mã Trường Các Trường Công An Năm 2022
 • Máy Cán Đế Bánh Pizza Apd30
 • Tuyển Sinh Chính Thức Học Viện Tài Chính 2022
 • Luyện Thi Toeic Level 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Tiếng Anh 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh 10 Năm 2022 Của Bình Dương
 • Tổng Hợp Đề Thi Tuyển Sinh Lớp 10 Chuyên Tiếng Anh 2022
 • Đề Thi Tuyển Sinh Cao Đẳng Năm 2009 Môn Thi: Tiếng Anh; Khối: D
 • Đề Thi Tuyển Sinh Đại Học, Cao Đẳng Năm 2008 Môn Thi: Tiếng Anh, Khối D (Kèm Các Mã Đề)
 • Phần mềm luyện thi trực tuyến phù hợp với trình độ như nào? Khi nạp học phí tôi được học những gì?

  Nếu bạn đã đăng ký tài khoản rồi thì bạn chỉ cần mua thẻ điện thoại (Vinaphone, Mobile, Viettel) để nạp học phí. Nếu bạn chưa có tài khoản, bạn hãy đăng ký sau đó nạp học phí bằng thẻ điện thoại.

  Phản hồi của học viên

  rất hữu ích ! ^^

  cảm ơn add nhieu lam. một trang thật ý nghĩa.

  It is so easy to understand!! Thanks

  Hay qua

  hướng dẫn rất kỹ, cảm ơn

  good mình quyết định sẽ trở thành thành viên VIP o day

  hay quá

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Học Kì 1 Lớp 2 Môn Toán
 • Bản Mềm: Bộ Đề Thi Giữa Học Kì 2 Môn Toán Lớp 2
 • Thi Bằng Lái Xe Máy Tại Tphcm
 • Thi Bằng Lái Xe Tại Đài Loan Hướng Dẫn Chi Tiết Từ A Tới Z
 • Đề Thi Bằng Lái Xe Máy Có Đáp Án
 • Đại Học Duy Tân Tuyển Sinh 6 Ngành Học Mới 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Ngành Kỹ Thuật Cơ Điện Tử
 • 30 Dn Lớn Tìm Kiếm Nhân Sự Tại Ngày Hội Việc Làm Ftu Career Fair 2022
 • Đh Ngoại Thương Công Bố Điểm Trúng Tuyển Theo Phương Thức Xét Tuyển Kết Hợp
 • Đào Tạo Chứng Chỉ Nghiệp Vụ Tư Vấn Du Học Tại Hà Nội Và Tp Hcm
 • Lớp Học Nghiệp Vụ Tư Vấn Du Học
 • Năm 2022, Đại học Duy Tân sẽ tuyển sinh 6 ngành học mới gồm:

  -    Trí tuệ Nhân tạo

  -    Ngôn ngữ Hàn Quốc

  -    Quản trị Sự kiện & Giải trí

  -    Thiết kế Thời trang

  -    Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

  -    Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa.

  Hiện tại, nguồn nhân lực chất lượng cao của các ngành nghề này đang được “săn đón” bởi tác động của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như quá trình hội nhập của các quốc gia đang ngày một sâu rộng.

  Trí tuệ Nhân tạo

  Trí tuệ Nhân tạo đang trở thành đích đến của nhiều nhà khoa học với mong muốn đưa máy móc thông minh vào phục vụ con người. Trên nền tảng nhiều năm đào tạo ngành Công nghệ Thông tin và Điện-Điện tử, ĐH Duy Tân đang có những ưu thế vượt trội để triển khai tuyển sinh đào tạo ngành Trí tuệ Nhân tạo vào năm 2022.

  Với kiến thức chuyên sâu về vi xử lý, vi điều khiển, thiết kế số và các hệ thống nhúng… cùng kết hợp với khoa học máy tính, công nghệ phần mềm, Big Data, xác suất và tối ưu hoá, IoT… để tạo nên các phần mềm và thiết bị tự động hóa có hành vi thông minh, ĐH Duy Tân sẽ mang đến nhiều cơ hội nghề nghiệp mới cho sinh viên trong lĩnh vực Trí tuệ Nhân tạo.

  Nhóm nghiên cứu AI của ĐH Duy Tân cùng sản phẩm Robot phục vụ thông minh

  Mới đây nhất, các cán bộ và sinh viên ĐH Duy Tân đã thiết kế thành công robot phục vụ thông minh có khả năng dẫn đường cho khách tham quan, phục vụ trong môi trường nhà hàng, khách sạn. Nhờ tích hợp cảm biến bên trong và sự hỗ trợ của các thuật toán AI nên chú robot này có thể hỗ trợ và tương tác với người dùng bằng các câu lệnh đơn giản dựa trên công nghệ điều khiển bằng giọng nói, có thể hiểu được tiếng Việt và ngôn ngữ của nhiều quốc gia trên thế giới.

  Quản trị Sự kiện & Giải trí

  Ngành Quản trị Sự kiện & Giải trí đang nổi lên như một làn gió mới khi vô vàn các sự kiện được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau. Làm việc trong ngành nghề này buộc mỗi người phải năng động, tự tin, có khả năng bao quát tốt và sáng tạo khi xây dựng kịch bản và đầu mục sự kiện. Để đáp ứng nhu cầu của xã hội, ĐH Duy Tân đã xây dựng một chương trình đào tạo chặt chẽ giúp sinh viên am hiểu về:

  -    Quản trị sự kiện

  -    Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức, quảng bá hay đánh giá các hoạt động như lễ hội, hội nghị, hội thảo, triển lãm thương mại

  -    Sinh viên cũng sẽ được trang bị kiến thức để có thể thực hiện các việc như: dự trù ngân sách, đảm bảo an ninh, an toàn cho sự kiện, thiết kế không gian, lựa chọn dịch vụ ăn uống,

  Các giảng viên giàu kinh nghiệm và trình độ cao đến từ các nước như: Australia, Singapore, Hàn Quốc… sẽ tham gia đứng lớp giảng dạy. Tiếp nhận kiến thức mới từ các nước có nền giáo dục phát triển, sinh viên sẽ có nhiều cơ hội phát triển nghề nghiệp, trở thành những Nhà Quản trị Sự kiện chuyên nghiệp.

  Ngôn ngữ Hàn Quốc

  Đến tháng 9/2019, có trên 8.000 dự án của các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư vào Việt Nam, đồng thời, có trên 170 doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Tp. Đà Nẵng. Số lượng du khách đến Việt Nam nói chung và Tp. Đà Nẵng nói riêng cũng đang tăng lên rất nhanh.

  Trong số đó, có đến 80% lượng khách quốc tế đến Tp. Đà Nẵng là khách Hàn Quốc, Trung Quốc và Đà Nẵng là địa chỉ du lịch quốc tế ở vị trí số 1 đối với du khách Hàn Quốc. Do đó, nhu cầu về thông dịch viên, trợ lý, thư ký tiếng Hàn… là rất lớn, với mức lương trung bình trên 500 USD/tháng.

  Bên cạnh việc mở ngành Ngôn ngữ Trung Quốc năm 2022, ĐH Duy Tân tiếp tục mở ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc năm 2022 để cung cấp cho xã hội nguồn nhân lực giỏi tiếng Hàn.

   

  Sinh viên Duy Tân thành thạo nhiều ngoại ngữ để lựa chọn ngành nghề mình yêu thích

  Sinh viên học ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tại ĐH Duy Tân sẽ được đào tạo để có khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng Hàn thành thạo. Đồng thời được trang bị kiến thức về văn hóa – xã hội và đất nước Hàn Quốc, có những hiểu biết về kinh tế, doanh nghiệp Hàn Quốc, có kiến thức tổng quan về du lịch, lữ hành, điều hành tour du lịch nước ngoài… để lựa chọn ngành nghề yêu thích khi tốt nghiệp.

  Thiết kế Thời trang

  Khi cái mặc đã đủ đầy với sự tràn lan của các mẫu mã, dáng điệu, thì không ít người cho rằng nghề Thiết kế Thời trang sẽ khó mang lại cho người học cơ hội phát triển sự nghiệp. Tuy nhiên, cứ là những ngành nghề thiên về nghệ thuật và cái đẹp thì điều cốt yếu quyết định tất cả chính là sự sáng tạo, đổi mới không ngừng.

  Trong sự “một màu” với quá ít các thiết kế nổi bật trong lĩnh vực thời trang hiện nay tại Việt Nam, việc tạo ra được các thiết kế khác biệt sẽ giúp bạn làm nên thương hiệu. Bởi, Thiết kế Thời trang lâu nay vẫn là ngành được xã hội quan tâm khi nhu cầu ăn mặc sang, đẹp, cá tính vẫn được mỗi người hướng đến.

  Đến ĐH Duy Tân, bạn sẽ được đào tạo để thuần thục trong việc sử dụng máy móc và cũng như nắm vững kiến thức thiết kế để tạo ra nhiều ý tưởng mới về thời trang. Ngành may mặc Việt Nam đang hoạt động với hàng chục nghìn xưởng gia công cho rất nhiều những thương hiệu nổi tiếng thế giới chính là cơ hội cho những người khéo tay và dám tạo ra những điều khác biệt trong giới thời trang.

  Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hóa

  Kỹ thuật Điều khiển & Tự động hoá là ngành học về thiết kế, chế tạo, vận hành các hệ thống tự động. Cụ thể là:

  -    Vận hành các dây chuyền sản xuất tự động tại các nhà máy (chế biến và sản xuất các loại sản phẩm);

  -    Điều khiển máy móc tự hành ở kho bãi, cầu cảng, sân bay;

  -    Chế tạo robot phục vụ các lĩnh vực khác nhau;

  -    Triển khai các hệ thống điều khiển và giám sát thông minh…

  -    Theo học ngành này tại ĐH Duy Tân, sinh viên sẽ được cung cấp các kiến thức và kỹ năng chuyên môn thuộc các lĩnh vực như: Điều khiển các thiết bị và Hệ thống tự động; Tự động hóa sản xuất và Truyền thông trong công nghiệp; Chế tạo và Điều khiển robot; Hệ thống điện,

  Hệ thống máy móc hiện đại tại ĐH Duy Tân đang tạo cơ hội để sinh viên khối ngành Điện-Điện tử thực hành nghề nghiệp

  Công nghệ Kỹ thuật Ô tô

  Khi Việt Nam có thương hiệu ôtô của riêng mình với tên gọi VinFast và cơ sở lắp ráp các thương hiệu ôtô nổi tiếng thế giới của Auto Trường Hải, đồng thời, nhu cầu về sử dụng ô tô đang ngày một tăng nhanh tại Việt Nam thì ngành Công nghệ Kỹ thuật Ôtô đang trở nên “hot” hơn bao giờ hết. Đây là ngành học về:

  -    Cơ khí

  -    Tự động hóa

  -    Điện-Điện tử

  -    Công nghệ Chế tạo máy

  Do đó, chương trình đào tạo mà ĐH Duy Tân xây dựng sẽ giúp sinh viên nắm vững các kiến thức đơn giản từ Sức bền vật liệu; Nguyên lý máy; Truyền động thủy lực và khí nén… đến hiểu rõ các kiến thức chuyên ngành như: Động cơ đốt trong; Tính toán Ôtô; Hệ thống điều khiển tự động trên ôtô; Nhiên liệu và năng lượng mới trong ôtô… giúp người học có khả năng làm việc thực tế trong lĩnh vực này.

  Tốt nghiệp đại học, sinh viên không chỉ trở thành các Kỹ sư chỉ đạo, thiết kế, sửa chữa, vận hành, bảo trì dịch vụ kỹ thuật, kinh doanh ô tô… mà có thể làm việc trong các phòng kỹ thuật, nghiên cứu phát triển sản phẩm của doanh nghiệp; làm ở các trường đại học, viện nghiên cứu, cao đẳng dạy nghề, kiểm định viên tại các trạm đăng kiểm ô tô hay làm trong các công ty tiêu biểu như: Auto Trường Hải, Toyota, Honda, Mercedes, Vinfast, Huyndai, Suzuki, Mazda…

  TRƯỜNG ĐẠI HỌC DUY TÂN

  -    1 trong 500 Đại học Tốt nhất Châu Á năm 2022 theo QS ranking

  -    Đại học thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ

  -    Xếp thứ 3 trong 8 trường Đại học của Việt Nam trên bảng xếp hạng URAP

  Mọi chi tiết liên hệ Trung tâm Tuyển sinh, ĐH Duy Tân: 254 Nguyễn Văn Linh, Đà Nẵng.

  Đường dây nóng: 1900.2252 – 0905.294390 – 0905.294391.

  Website: http://tuyensinh.duytan.edu.vn

  Email: [email protected] – Facebook: tuyensinhDTU

  --- Bài cũ hơn ---

 • Công An Tỉnh: Sơ Tuyển Và Khám Sức Khỏe Thí Sinh Dự Thi Vào Các Học Viện, Trường Cand Năm 2022. – Công An Tỉnh Quảng Bình
 • Thông Báo Lịch Khám Sức Khỏe Sơ Tuyển Vào Các Trường Cand Năm 2022
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Sơ Tuyển Các Trường Công An Nhân Dân
 • Ba Phương Thức Tuyển Sinh Vào Các Trường Cand Năm 2022
 • Tuyển Sinh Năm 2022 Của Trường Đh Công Nghiệp Thực Phẩm Tp Hcm
 • Cấu Trúc Đề Thi Toeic Reading

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Toeic Cập Nhật 2022
 • Cấu Trúc Đề Thi Toeic: Full 7 Phần Reading & Listening
 • Cấu Trúc Đề Thi Toeic 2022 Phải Biết Trước Khi Thi
 • Câu Hỏi Rung Chuông Vàng Dành Cho Học Sinh Lớp 1
 • Đề Thi Rung Chuông Vàng Môn Nhạc Lớp 7
 • Reading và Listening là 2 kỹ năng trong kỳ thi TOEIC 2 kỹ năng truyền thống. Nếu như để tăng điểm TOEIC Listening bạn chỉ cần luyện nghe hiểu thật nhiều thật tốt thì đối với kỹ năng còn lại cụ thể là TOEIC Reading lại là một bài toán khó.

  I. Tổng quan về TOEIC Reading (Format mới)

  Phần Reading gồm 3 phần (từ part 5-7), cấu trúc của bài TOEIC Reading có chi tiết như sau:

  II. TOEIC Reading Part 5

  1.Cấu trúc đề thi Part 5

  2. Nhận xét chung

  3. Các dạng bài xuất hiện trong Part 5

  Các đáp án có cấu trúc tương đối giống nhau về mặt nào đó hoặc có thể là giống về tiền tố, hậu tố, hay các từ viết gần giống nhau.Ví dụ: transfer, transmit, transport, transplant … Loại này thì ko có cách nào khác ta phải biết hoặc đoán nghĩa các từ hoặc nhìn trong câu xem có cụm nào hay đi với nhau không.

  Phần này bạn nên sử dụng những cụm từ đi cùng với nhau hoặc các cụm thành ngữ.

  Câu hỏi chủ yếu thuộc các loại ngữ pháp sau:

  • Các động từ Causative:
   • Dạng chủ động: S + Make, Have, Let + SB + DO something.
   • S + V khác Make/Have/Let + SB + TO DO something.
   • Dạng bị động: S + Causative Verb + O + Past Participle.
  • Dạng câu điều kiện
   • Type 1: If do, will do. (điều kiện có thật ở hiện tại)
   • Type 2: if did, would do (điều kiện ko có thật ở hiện tại)
   • Type 3: if had done, would have done (điều kiện ko có thật ở quá khứ).

  Thường thì người ta bỏ trống chỗ điền động từ và tùy theo dạng câu điều kiện để hoàn thành.

  Coordinators: For, and, nor, but, or, yet, so. Phần này ta cần đọc hiểu ý nghĩa của câu để bạn có thể chọn từ điền

  Correlative Conjunctions: Both … and; not only…. but also; either … or, chúng tôi Với các cụm thường đi cùng nhau thì bạn cần luyện kĩ cấu trúc để chọn được đáp án phù hợp nhất.

  • Before, after, since, until, once/as soon as, as/when, while. Với dạng này bạn cũng phải dịch nhanh nghĩa để chọn được đáp án phù hợp nhất.
  • Because/since, Although/though/Even though/While/Whereas; if, unless, Whether … or…/ so that/ in order that; so adj that + Clause

  Loại này khi làm cần chú ý sau chỗ trống là N/V-ing hay là mệnh đề – clause để chọn từ nối thích hợp.

  Who, whom, which, what, whose. Với dạng này, bạn cần chú ý nhiều hơn tới chủ ngữ câu hỏi.

  Khi làm loại này ta cần lưu ý chỗ trống là chủ ngữ hay tân ngữ? Dạng này tương đối khó và dễ gây nhầm lẫn.

  4. Các lỗi thường gặp và kinh nghiệm luyện Part 5

  • Về từ loại: Bạn có thể bị “bẫy” bởi các đuôi của từ loại như các đuôi “-al” và “-tive” thường là tính từ, nhưng bạn có thể vừa bị đánh bẫy bởi các danh từ có đuôi “-al” và “-tive” như sau:
  • Từ vựng: Trong tiếng Anh có một số cặp từ gây nhầm lẫn tiêu biểu như: accept (chấp nhận) và except (ngoại trừ), affect (gây ảnh hưởng) và effect (sự ảnh hưởng), hard (khó, chăm chỉ) và hardly (hiếm khi), lose (đánh mất) và loose (rộng, lỏng lẻo), site (vị trí) và sight (tầm nhìn)
  • Tính từ có dạng V_ing hoặc V_ed: Rất nhiều học sinh luôn nhầm lẫn rằng tính từ đuôi “ing” là sử dụng với người còn tính từ đuôi “ed” sử dụng với vật dụng. Các bạn có thể có cách khác:
   • V_ing: tính từ mang nghĩa chủ động, nghĩa là chủ ngữ thực hiện Verb đó
   • V_ed: tính từ mang nghĩa bị động, nghĩa là chủ ngữ bị một thứ khác thực hiện Verb đó.

  Bạn chỉ nên ước chừng thời gian hoàn thành Part 5 là 20 – 25 phút (khoảng 20s/câu). Nếu 1 câu nào đó bạn không thể làm được, hãy chuyển sang câu tiếp theo chứ không nên dừng lại tiếp tục suy nghĩ.

  Bạn cần nhìn nhanh phần cần điền để xác định phương án phù hợp nhất theo đáp án bên dưới. Nếu câu này thuộc các dạng các câu bên trên bạn hãy ghi nhớ nhanh cấu trúc để chọn. Nếu không xác định được cấu trúc câu, bạn hãy dịch nhanh nghĩa của câu này để chọn từ phù hợp.

  III. TOEIC Reading Part 6

  1. Sơ lược Part 6

  Phần này gồm 16 câu được phân thành 4 đoạn văn nhỏ khác nhau. Và việc mà bạn cần làm đó là điền từ, cụm từ thích hợp vào chỗ trống để hoàn thành đoạn văn.

  2. Các dạng câu hỏi thường xuất hiện trong Part 6

  Bạn cần tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống, nội dung phần này thường bao gồm các loại văn bản như:

  • E-mail: Các đoạn Email được trích dẫn thường mang nội dung sử dụng trong công ty, dùng để giao tiếp giữa đồng nghiệp, đối tác với nhau.
  • Một số loại văn bản thông dụng khác.

  3. Lỗi thường gặp và cách tránh các lỗi sai

  Used to V – Be used to V-ing

   Used to (V): Một thói quen ai đó thường làm trong quá khứ, đến nay không còn nữa
   Be/Get used to: Quen với việc làm gì (ở hiện tại)

  Remember to V – Remember V-ing

  • Remember to V: nhớ là sẽ phải làm gì (có thể dùng như một lời nhắc nhở)(hướng về tương lai)
  • Remember V-ing: nhớ là đã từng làm gì trong quá khứ
  • Lose (V): động từ nguyên thể, mang nghĩa là thua, mất. Nó là một động từ bất quy tắc. Quá khứ và phân từ: Lost
  • Lost (V, PP): quá khứ và phân từ hai của lose.

  Bạn sẽ hay gặp cụm từ trong đề thi TOEIC như :get lost (lạc đường), the lost luggage (hành lý bị mất), the lost property (tài sản bị mất)…Thỉnh thoảng “lost” còn được dùng như một tính từ.

   Loss (n) : vật thất lạc, việc bị mất, tổn thất.

  Trong đề thi TOEIC thường hay xuất hiện cụm từ như: be at a loss for words (quá ngạc nhiên, không thốt nên lời),…

  • Unable (Adj) không thể, không có khả năng làm gì.
  • Disabled (Adj) bị khuyết tật, tàn tật
  • Lưu ý các dấu hiệu nhận biết của các thì trong câu: Hãy ghi nhớ thật kĩ những dấu hiệu nhận biết cơ bản của các thì thường dùng, nhờ đó bạn có thể nhận diện các thì này nhanh chóng và đơn giản hơn đó.
  • Phán đoán nhanh đáp án sai: Có những đáp án chắc chắn sai, sai khác biệt hẳn so với các đáp án khá. Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ những phương án này để tránh làm rối kết quả và thuận tiện hơn cho bạn khi chọn đáp án đúng.

  Xem Thêm: 8 sai lầm khi tự họcTOEIC khiến bạn không bao giờ tiến bộ

  4. Kinh nghiệm luyện Part 6

  Không cần cố đọc, hiểu hết nội dung đoạn thoại

  Tập trung ở các điểm ngữ pháp cơ bản, tư duy nhanh. Không cần quá cầu kì hay suy nghĩ theo hướng nâng cao.

  IV. TOEIC Reading Part 7

  1. Sơ lược Part 7

  2. Các loại hình đoạn văn thường xuất hiện

  Nội dung các đoạn Fax được trao đổi với nhau trong nội dung công việc hoặc trao đổi thông tin giữa các nhân viên với nhau, nội dung câu hỏi thường sẽ xoay quanh các nội dung:

  Các nội dung đoạn thông báo này khá đa dạng, tuy nhiên với các nội dung này vẫn có 1 vài nội dung chính bạn cần chú ý hơn bao gồm:

  3. Các loại câu hỏi

  Parts of speech (Từ loại): Dạng câu hỏi này bạn sẽ cần phải xác định được từ loại còn thiếu trong câu hoặc từ loại đứng trước hoặc ngay sau từ trước đó và hoàn thành câu theo đúng cấu trúc ngữ pháp

  Động từ (Verb-related): Với các dạng câu hỏi này, thường bạn sẽ cần phải xác định được cấu trúc câu, dấu hiệu nhận biết của câu, thì của câu để bạn có thể chọn chia động từ theo dạng.

  Liên từ và giới từ (Prepositions & Conjunctions): Bạn cần lưu ý cách sử dụng, vị trí đặt của từng loại liên từ, giới từ để từ đó chọn đáp án chính xác.

  4. Cách tránh lỗi và mẹo làm bài

  Lưu ý các dấu hiệu nhận biết của các thì trong câu: Hãy ghi nhớ thật kĩ những dấu hiệu nhận biết cơ bản của các thì thường dùng, nhờ đó bạn có thể nhận diện các thì này nhanh chóng và đơn giản hơn đó.

  Phán đoán nhanh đáp án sai: Có những đáp án chắc chắn sai, sai khác biệt hẳn so với các đáp án khá. Bạn có thể nhanh chóng loại bỏ những phương án này để tránh làm rối kết quả và thuận tiện hơn cho bạn khi chọn đáp án đúng.

  • Tìm ý chính của đoạn văn
  • Phân biệt cách sử dụng của từ đồng nghĩa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Ngay Đề Thi Thử Toeic Reading Tháng 12
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Văn 2022 Theo Hướng Mới. Vợ Chồng A Phủ Đề 1
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Văn 2022. Đề 29 Việt Bắc
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Văn 2022. Đề 25 Ai Đã Đặt Tên Cho Dòng Sông
 • Đề Thi Thử Thpt Quốc Gia Môn Văn 2022 , Đề 13 Sóng
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100