Top #10 ❤️ Đề Thi Cuối Học Kì 2 Môn Tin Học Lớp 6 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 9/2022 ❣️ Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Đề Thi Tin Học Lớp 4 Cuối Kì 1

Bản Mềm: 30 Đề Kiểm Tra Học Kỳ 1 Môn Toán Lớp 1

Bản Mềm: Bộ 14 Đề Kiểm Tra Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 1

Đề Thi Học Kì 1 Toán Lớp 11 File Word Soạn Đẹp Mcmix Có Đáp Án

Một Số Đề Thi Học Kì 1 Môn Toán Lớp 12 File Word Hay

Đề Thi Trắc Nghiệm Học Kì 1 Môn Toán 12 File Word Hay

Trường TH Long Thuận KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

Họ và tên :………………………… MÔN : Tin học – Ngày thi :… /…./ 2022

Lớp: 4/3 NĂM HỌC : 2022-2016

ĐỀ 3:

I.PHẦN LÝ THUYẾT:

Câu 1: Khi sao chép hình ,em cần nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?

A. Ctrl B. Shift C.Alt

Câu 3: Để vẽ hình vuông, hình tròn đường thẳng em cần nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?

A. Shift B. Ctrl C.Alt

Câu 4 :Để vẽ được hình chữ nhật theo mẫu em chọn kiểu vẽ nào trong các kiểu vẽ sau

A. Kiểu 1.

B. Kiểu 2.

C. Kiểu 3.

Câu 5:Các từ đơn giản là những từ gồm bao nhiêu chữ cái?

A. một B. hai hoặc ba C.cả a và b đúng

Câu 6: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm nào?

A. 1946 B. 1945 C. 1955

Câu 9: Để gõ chữ in hoa hoặc kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu thì ta cần nhấn giữ phím gì khi gõ?

A. Shift B. Ctrl C.Alt

Câu 10: Các chương trình và thông tin khác thường được lưu ở đâu?

A.Thiết bị lưu trữ B.Đĩa cứng C.CD

II.PHẦN THỰC HÀNH:

1.Dùng công cụ , đường thẳng để vẽ chiếc phong bì theo mẫu sau:

2.Gõ bài thơ sau:

Mèo con đi học

Hôm nay trời nắng chang chang

Mèo con đi hoc chẳng mang cái gì.

Chỉ mang một cái bút chì

Và mang một mẩu bánh mì con con

Trường TH Long Thuận KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HKI

Họ và tên :………………………… MÔN : Tin học – Ngày thi :… /…./ 2022

Lớp: 4/2 NĂM HỌC : 2022-2016

ĐỀ 2:

I.PHẦN LÝ THUYẾT:

Câu 1: Để vẽ hình vuông, hình tròn đường thẳng em cần nhấn giữ phím gì trong khi kéo thả chuột?

A. Shift B. Ctrl C.Alt

Câu 2: Máy tính điện tử đầu tiên ra đời vào năm nào?

A. 1946 B. 1945 C. 1955

Câu 3: Khi sao chép hình ,em cần nhấn giữ phím nào trong lúc kéo thả chuột?

A. Ctrl B. Shift C.Alt

Câu 4: Để gõ chữ in hoa hoặc kí hiệu trên của những phím có hai kí hiệu thì ta cần nhấn giữ phím gì khi gõ?

A. Shift B. Ctrl C.Alt

Câu 9: Các chương trình và thông tin khác thường được lưu ở đâu?

A.Thiết bị lưu trữ B.Đĩa cứng C.CD

Bản Mềm: Bộ Đề Thi Học Kì 1 Học Lớp 4 Năm 2022

Đề Thi Kiểm Tra Học Kì 1 Lớp 4 Môn Lịch Sử

Bản Mềm: Bộ 10 Đề Thi Học Kì 1 Môn Tiếng Việt Lớp 4

Kiểm Tra Học Kì I Môn : Lịch Sử 6 (Đề 1)

Bộ 12 Đề Thi Học Kì 1 Toán 6 Năm 2022 Phần 1

Đề Thi Kiểm Tra Định Kì Cuối Học Kì Ii Môn Tiếng Việt Lớp 2

Cấu Trúc Đề Thi Môn Toán Trong Kỳ Thi Thpt Quốc Gia Năm 2022 Có Thay Đổi?

Bộ Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán (Tái Bản 2022)

Đề Thi Chính Thức Môn Toán Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt Năm 2022 Tất Cả Mã Đề

60 Đề Thi Thử Thptqg Môn Toán, Đề Thi Thử Thptqg Môn Toán File Pdf

Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán 2022 Mã Đề 119

MÔN TIẾNG VIỆT LỚP 2

A. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm)

1. Đọc thầm bài:

BÁC HỒ RẩN LUYỆN THÂN THỂ

Bác Hồ rất chăm rèn luyện thân thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sáng nào Bác cũng dậy sớm luyện tập. Bỏc tập chạy ở bờ suối. Bỏc cũn tập leo nỳi. Bỏc chọn những

ngọn núi cao nhất trong vùng để leo lên với đôi bàn chân không. Có đồng chí nhắc:

– Bác nên đi giày cho khỏi đau chân.

– Cảm ơn chú. Bác tập leo chân không cho quen.

Sau giờ tập, Bỏc tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giá rét.

Theo tập sách ĐẦU NGUỒN

Khối 2: Ngày ra đề : 15 tháng 4 năm 2011 Ngày kiểm tra:.. tháng 5 năm 2011 Đề thi kiểm tra định kì cuối học kì II Môn Tiếng việt lớp 2 Bảng hai chiều môn Tiếng Việt lớp 2 Mức độ Chủ điểm Nhận biết Thông hiểu Vận dụng Tổng TNKQ TNTL TNKQ TNTL TNKQ TNTL Đọc hiểu 2 2 2 2 Từ vựng, Ngữ pháp 2 2 2 2 Cộng 2 2 2 2 4 4 Đề thi kiểm tra định kì cuối học kì II Môn Tiếng việt lớp 2 A. Đọc thầm và làm bài tập (4 điểm) 1. Đọc thầm bài: BÁC HỒ RẩN LUYỆN THÂN THỂ Bỏc Hồ rất chăm rốn luyện thõn thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sỏng nào Bỏc cũng dậy sớm luyện tập. Bỏc tập chạy ở bờ suối. Bỏc cũn tập leo nỳi. Bỏc chọn những ngọn nỳi cao nhất trong vựng để leo lờn với đụi bàn chõn khụng. Cú đồng chớ nhắc: - Bỏc nờn đi giày cho khỏi đau chõn. - Cảm ơn chỳ. Bỏc tập leo chõn khụng cho quen. Sau giờ tập, Bỏc tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giỏ rột. Theo tập sỏch ĐẦU NGUỒN 2. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: Câu 1: (1điểm) Cõu chuyện này kể về việc gỡ? A. Bỏc Hồ rốn luyện thõn thể. B. Bỏc Hồ ở chiến khu Việt Bắc. C. Bỏc Hồ tập leo nỳi với đụi bàn chõn khụng. Câu 2: (1điểm) Bỏc Hồ rốn luyện thõn thể bằng những cỏch nào? A. Dậy sớm, luyện tập B. Chạy, leo nỳi, tập thể dục C. Chạy, leo nỳi, tắm nước lạnh Câu 3: (1điểm) Những cặp từ nào dưới đõy cựng nghĩa với nhau? A. Leo - chạy B. Chịu đựng - rốn luyện C. Luyện tập - rốn luyện Câu 4: (1điểm) Cõu "Bỏc tập chạy ở bờ suối" trả lời cho cõu hỏi nào? A. Làm gỡ? B. Là gỡ? C. Như thế nào? Đề thi kiểm tra định kì cuối học kì II Môn Tiếng việt lớp 2 A. Bài kiểm tra đọc I. Đọc thành tiếng (6 điểm) Giáo viên cho học sinh bốc thăm 5 bài tập đọc theo quy định và trả lời 1 câu hỏi do giáo viên đưa ra. 1. Kho báu (tr.83 ) 2. Những quả đào (tr.91) 3. Ai ngoan sẽ được thưởng (tr. 100 ) 4. Chuyện quả bầu (tr. 116) 5. Bóp nát quả cam (tr.124 ) B. Kiểm tra viết (10 điểm). I. Chính tả: Nghe - viết ( 5 điểm) Giáo viên đọc bài: Bóp nát quả cam (tr.127 ) SGK Tiếng Việt 2 tập 2. II. Tập làm văn: (5 điểm) Đề bài: Em hóy viết một đoạn văn ngắn (khoảng 4,5 cõu) để núi về một loài cõy mà em thớch, theo gợi ý sau: 1. Đú là cõy gỡ? Trồng ở đõu? 2. Hỡnh dáng cõy như thế nào? 3. Tỡnh cảm của em đối với cõy (hoặc cõy cú lợi ớch gỡ)? Đáp án và cách đánh giá điểm Môn: Tiếng Việt *Đọc hiểu (4 điểm) I. Đọc thầm và làm bài tập : (4 điểm) Câu 1 2 3 4 Đáp án A C C A Điểm 1 1 1 1 *Đọc thành tiếng (6 điểm) + Đọc đúng, liền mạch các từ, cụm từ trong câu; đọc trơn đoạn, bài( khoảng 120 - 150 chữ), tốc độ khoảng 50 - 60 chữ/phút; biết nghỉ hơỉ chỗ có dấu câu.(ghi 6 điểm). + Học sinh đọc không đảm bảo yêu cầu trên tuỳ theo mức độ ghi điểm. *Chính tả (5 điểm) + Viết đúng chính tả,đều nét, liền mạch. Trình bày sạch sẽ, đúng quy định, không mắc lỗi( ghi 5 điểm). + Sai dấu thanh, phụ âm đầu, vần, thanh từ 1 đến 5 lỗi trừ 0,25 điểm. + Tuỳ theo mức độ viết và mắc lỗi của học sinh để trừ điểm. *Tập làm văn (5 điểm) - HS viết được đoạn văn từ 3 đến 5 cõu theo gợi ý của đề bài; Cõu văn dựng từ đỳng, khụng sai ngữ phỏp; Chữ viết rừ ràng, sạch sẽ: 5 điểm - Tựy theo mức độ sai sút về ý, về diễn đạt và chữ viết, cú thể cho cỏc mức điểm: (4,5 ; 4 ; 3,5 ; 3 ; 2,5 ; 2 ; 1,5 ; 1 ; 0,5) - HS viết sai từ 6 lỗi trở lờn: trừ toàn bài 0,5 - Bài viết bẩn, chữ viết khụng đỳng qui định: trừ 0,5 điểm. Ngày 15 tháng 3 năm 2011 KT: La Thị Luyện Thứ . ngày tháng 5 năm 2011 Họ và tên:.. Kiểm tra cuối học kì II Lớp: 2.. Môn thi: Tiếng Việt Thời gian: 35 phút Điểm Lời phê của cô giáo A. Đọc thầm bài: BÁC HỒ RẩN LUYỆN THÂN THỂ Bỏc Hồ rất chăm rốn luyện thõn thể. Hồi ở chiến khu Việt Bắc, sỏng nào Bỏc cũng dậy sớm luyện tập. Bỏc tập chạy ở bờ suối. Bỏc cũn tập leo nỳi. Bỏc chọn những ngọn nỳi cao nhất trong vựng để leo lờn với đụi bàn chõn khụng. Cú đồng chớ nhắc: - Bỏc nờn đi giày cho khỏi đau chõn. - Cảm ơn chỳ. Bỏc tập leo chõn khụng cho quen. Sau giờ tập, Bỏc tắm nước lạnh để luyện chịu đựng với giỏ rột. Theo tập sỏch ĐẦU NGUỒN 1. Dựa vào nội dung bài đọc, hãy khoanh vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất: Câu 1: (1điểm) Cõu chuyện này kể về việc gỡ? A. Bỏc Hồ rốn luyện thõn thể. B. Bỏc Hồ ở chiến khu Việt Bắc. C. Bỏc Hồ tập leo nỳi với đụi bàn chõn khụng. Câu 2: (1điểm) Bỏc Hồ rốn luyện thõn thể bằng những cỏch nào? A. Dậy sớm, luyện tập B. Chạy, leo nỳi, tập thể dục C. Chạy, leo nỳi, tắm nước lạnh Câu 3: (1điểm) Những cặp từ nào dưới đõy cựng nghĩa với nhau? A. Leo - chạy B. Chịu đựng - rốn luyện C. Luyện tập - rốn luyện Câu 4: (1điểm) Cõu "Bỏc tập chạy ở bờ suối" trả lời cho cõu hỏi nào? A. Làm gỡ? B. Là gỡ? C. Như thế nào?

Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 2 Môn Tiếng Việt

Đề Thi Học Sinh Giỏi Lớp 2 Môn: Tiếng Việt

Bộ Đề Thi Kiểm Tra Học Kì 2 Cuối Năm Môn Tiếng Việt Lớp 3

Tải Miễn Phí Bộ Sách Luyện Thi Cambridge Starters

Cấu Trúc Đề Thi Thi English Cambridge Yle

Kiểm Tra Cuối Học Kì 2 Môn Toán 6

Đề Thi Môn Toán Vào Lớp 6 Chọn

Đề Thi Học Kì I Môn Toán Lớp 6

10 Bộ Đề Thi Học Kì I Môn Toán 6 Có Đáp Án

Đề Kiểm Tra Học Kì I Môn Toán 6

Đề Thi Thử Kiểm Tra Học Kì I Môn Toán Lớp 10 (Đề 6)

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II NĂM HỌC 2022 – 2022

MÔN TOÁN – LỚP 6

(Thời gian làm bài 90 phút)

PHẦN I . TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2 đểm).

Bài 1. Khoanh tròn vào chữ cái đứng trước câu trả lời đúng.

Câu 1: Khi đổi hỗn số ra phân số ta được :

.

Câu 2: Trong các phân số sau phân số nào bằng phân số :

A .

B.

C.

D. .

Câu 3: Biết rằng số học sinh lớp 6A là 21 bạn đọc. Tổng số học sinh của lớp 6A là :

24

25

30

35.

Bài 2. Xác định câu Đúng/Sai bằng cách đánh dấu “X” vào ô thích hợp.

Câu

Đúng

Sai

1) Số nguyên âm nhỏ nhất là -1.

2) Tích của năm số nguyên âm là một số nguyên dương .

3) Tỉ số phần trăm của 5 và 8 là 62,5% .

4) Tam giác ABC là hình gồm ba đoạn thẳng AB, BC, CA.

PHẦN II . TỰ LUẬN (8,0 điểm).

Bài 1. (2,0 điểm). Tìm số nguyên x biết:

a) x + 5 = 2022 – (12 – 7) . c) (105 – x ) : 25 = 20220 + 1.

b) . d) 10 – 2x = 25 – 3x .

Bài 2. (2,5 điểm) .

Câu 1 : (1,5 điểm). Thực hiện phép tính :

a) b) .

Câu 2 : (1,0 điểm).

Một thùng đựng dầu sau khi lấy đi 16 lít thì số dầu còn lại bằng số dầu đựng trong thùng. Hỏi thùng đựng bao nhiêu lít dầu?

Bài 3. (2,5 điểm). Trên cùng một nửa mặt phẳng bờ chứa tia Ox, vẽ hai tia Oy và Ot sao cho

= 300, = 700.

Tính số đo góc yOt?

Tia Oy có là tia phân giác của góc xOt không ? Vì sao?

Vẽ tia Om là tia đối của tia Ox.Tính số đo góc kề bù với góc xOt ?

Vẽ tia Oa là tia phân giác của góc mOt. Tính số đo góc aOy ?

Bài 4. (1điểm). Chứng minh rằng

HƯỚNG DẪN CHẤM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

MÔN TOÁN – LỚP 6. NĂM HỌC 2022 – 2022

PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (2,0điểm).

PHẦN II. TỰ LUẬN (8,0 điểm).

. Bài 1. (2,0 điểm).

Đáp án

Điểm

x + 5 = 2022 – (12 – 7) .

x = 2010 – 5 = 2005 .

0,25

b) .

Biến đổi . Suy ra hoặc .

0,25

Tìm được: .

0,25

c) (105 – x ) : 25 = 20220 + 1.

(105 – x) : 32 = 1+1

0,25

105 – x = 64

Tìm được : x = 41

0,25

d) 10 – 2x = 25 – 3x.

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

Câu 2: (1,0 điểm).

Phân số chỉ số lít dầu đã lấy ra là: (số lít dầu).

0,25

Ta có số lít dầu là 16

Đề Thi Khảo Sát Hs Vào Lớp 6

Tổng Hợp Các Đề Thi Vào Lớp 6 Môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh

Bộ 34 Đề Thi Học Kỳ 1 (Hóa Lớp 8)

Đề Thi Học Sinh Giỏi Môn Vật Lí Lớp 6

Mẹo Thi Lý Thuyết Lái Xe Ô Tô Chính Xác 100% 2022

Đề Thi Học Kì 2 Lớp 4 Môn Tin Học Năm 2014

Kiểm Tra: 1 Tiết Môn: Giáo Dục Công Dân 6

Giải Đề Thi Giữa Kì 2 Lớp 6 Môn Toán 2022

Ace For The Ielts: Sách Luyện Thi Ielts Cấp Tốc (General Training)

Dạng Câu Hỏi Trong Bài Thi Ielts Listening Và Ielts Reading (Part 1) ” Học Ielts

Cấu Trúc Đề Thi Ielts Như Thế Nào?

Tổng hợp đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học trường tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai huyện Tân Thành năm 2014.

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học – Lý thuyết

A. HT B. ST C. PenUp D. PenDown

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

A. Ctrl + S B. Ctrl + L C. Ctrl + R D. Ctrl + Z

Trắc nghiệm:

Câu 1: B (0,5 điểm)

Câu 2: C (0,5 điểm)

Câu 3: C (0,5 điểm)

Câu 4: A (0,5 điểm)

Câu 5: C (0,5 điểm)

Câu 6: A (0,5 điểm)

: C (0,5 điểm)

: C (0,5 điểm)

: D (0,5 điểm)

: D (0,5 điểm)

: A (0,5 điểm)

: B (0,5 điểm)

Tự luận:

REPEAT 3

HT

Câu 2 (2 điểm): Nêu các bước thực hiện sao chép văn bản?

Các bước thực hiện:

1. Chọn phần văn bản cần sao chép.

2. Nháy chuột ở nút sao (copy)

3. Đặt con trỏ soạn thảo tại nơi cần sao chép.

4. Nháy chuột ở nút dán (paste)

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Tin học – Thực hành

Bài 1: Em hãy tạo thư mục với tên của em vào ổ đĩa D. (1 điểm) Bài thơ về tiểu đội xe không kính

Không có kính không phải vì xe không có kính

Bom giật, bom rung, kính vỡ đi rồi

Ung dung buồng lái ta ngồi

Nhìn đất, nhìn trời, nhìn thẳng.

Nhìn thấy gió vào xoa mắt đắng Thấy con đường chạy thẳng vào tim Thấy sao trời và đột ngột cánh chim

Như sa, như ùa vào buồng lái. ….

Hiện tại chúng tôi có hơn 25 nghìn bài văn mẫu các thể loại.

Kho tài liệu, đề thi học sinh giỏi các lớp vô cùng phong phú.

Mỗi ngày cập nhật hơn 100 đề thi chất lượng từ các website bán tài liệu lớn.

Đề Thi Giữa Kì 1 Toán Lớp 3 Có Đáp Án (Nâng Cao

Đề Thi Toán Lớp 6 Giữa Kì 1 Chọn Lọc, Có Đáp Án

Đáp Án Đề Thi Giữa Học Kì 1 Lớp 6 Môn Toán 2022 Ninh Bình

Các Dạng Bài Thường Gặp Trong Đề Thi Giữa Kì 1 Toán 6

Tìm Hiểu Về Kỳ Thi Eju

🌟 Home
🌟 Top