Đề Thi Thử Clc Môn Toán Lớp 11

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Và Đáp Án Môn Kinh Tế Công Cộng
 • Đề Cương Hành Vi Người Tiêu Dùng Phần 1
 • Review Bộ Đề Thi Toeic Format Mới Có Đáp Án
 • Cơ Hội Đỗ Đại Học Tại Chương Trình Cử Nhân Quốc Tế ([email protected])
 • Đề Cương Học Phần Quản Trị Marketing Có Đáp Án Tmu
 • ĐỀ THI THỬ CLC MÔN TOÁN LỚP 11 NĂM HỌC: 2022-2017 Thời gian làm bài: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Câu 1: Trong mặt phẳng cho điểm Hỏi phép dời hình có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm tỉ số và phép tịnh tiến theo vec tơ biến thành điểm nào trong các điểm sau: A. B. C. D. Câu 2: Nghiệm của phương trình là: A. B. C. D. Câu 3: Cho Từ lập được bao nhiêu số tự nhiên có 5 chữ số khác nhau. A. 5040 B. 2160 C. 2520 D. 21 Câu 4: Tổng bằng: A. B. C. D. Câu 5: Nghiệm của phương trình là: A. B. C. D. Câu 6: Ba số hạng liên tiếp của một cấp số cộng thỏa mãn: tổng của chúng bằng 375. Số đứng giữa là: A. 125 B. 120 C. 130 D. 135 Câu 7: Tổng các nghiệm của phương trình trên đoạn bằng: A. B. C. D. Câu 8: Hằng ngày, mực nước của một con kênh lên xuống theo thủy triều. Độ sâu của con kênh tính theo thời gian (giờ) trong một ngày được cho bởi công thức: . Thời điểm mực nước của kênh cao nhất là: A. B. C. D. Câu 9: Số 360 có bao nhiêu ước nguyên dương? A. 20 B. 22 C. 24 D. 21 Câu 10: Cho cấp số nhân Hãy chọn kết quả đúng: A. B. C. D. Câu 11: Một đội thi đấu bóng bàn gồm 8 vận động viên nam và 7 vận động viên nữ. Số cách cử ngẫu nhiên vận động viên thi đấu đôi nam-nữ là: A. 56 B. 15 C. 105 D. 210 Câu 12: Phương trình tương đương với A. B. C. D. Câu 13: Một học sinh vừa tốt nghiệp cấp 3 ra trường làm công nhân cơ khí, bạn ấy được lĩnh lương khởi điểm 2.300.000đ/tháng. Cứ 6 tháng bạn ấy lại được tăng lương thêm 7%. Hỏi sau 4 năm làm việc bạn ấy lĩnh được tất cả bao nhiêu tiền? A. 118.128.000đồng; B. 141.585.275,5đồng; C. 141.858.257,5 đồng; D. 112.515.412,2đồng; Câu 14: Lớp 11A1 có 40 học sinh bao gồm 15 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn ra 3 bạn học sinh để làm lớp trưởng, lớp phó và bí thư. Số cách chọn ra 3 bạn đó là: A. 117 B. 69280 C. 59280 D. 9880 Câu 15: Trong mặt phẳng cho đường tròn Hỏi phép đồng dạng có được bằng cách thực hiện liên tiếp phép vị tự tâm tỉ số và phép quay tâm góc sẽ biến thành đường tròn nào trong các đường tròn sau? A. B. C. D. Câu 16: Đội tuyển học sinh giỏi thể dục thể thao trường THPT Yên Dũng số 3 gồm 10 học sinh khối 10, 15 học sinh khối 11 và 12 học sinh khối 12. Chọn ngẫu nhiên 7 em đi nhận phần thưởng do Huyện đoàn phát thưởng. Xác suất để trong số 7 em được chọn có ít nhất một học sinh khối 12 là: A. B. C. D. Câu 17: Cho hình chóp với đáy là tứ giác có các cạnh đối không song song. Giả sử và Giao tuyến của hai mặt phẳng và là: A. B. C. D. Câu 18: Điền vào dấu "" cho phát biểu sau: Nếu thì đường thẳng song song với mặt phẳng A. và B. và C. và D. Câu 19: Cho khai triển Khi đó tổng bằng: A. 2 B. 1 C. D. Câu 20: Cho hình chóp đáy là hình thang là điểm thuộc cạnh sao cho Mặt phẳng cắt cạnh tại Khi đó, tỉ số bằng: A. B. C. D. Câu 21: Một bình chứa 16 viên bi, với 7 viên bi trắng, 6 viên bi đen, 3 viên bi đỏ. Lấy ngẫu nhiên 3 viên bi. Tính xác suất lấy được 1 viên bi trắng, 1 viên bi đen, 1 viên bi đỏ. B. C. D. Câu 22: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra thuộc 3 môn khác nhau. A. B. C. D. Câu 23: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra đều là môn toán. B. C. D. Câu 24: Trên giá sách có 4 quyển sách toán, 3 quyển sách lý, 2 quyển sách hóa. Lấy ngẫu nhiên 3 quyển sách. Tính xác suất để 3 quyển được lấy ra có ít nhất một quyển là toán. B. C. D. Câu 25: Số hạng của x31 trong khai triển là: B. C. D. Câu 26: Số hạng không chứa x trong khai triển là: B. C. D. Câu 27: Phương trình có tập nghiệm là? A. B. C. D. Câu 28: Tập xác định của hàm số là : A. R B. R C. R D. R Câu 29: Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 2cos²x +cosx = sinx +sin2x là? A. x = B. x = C. x = D. x= Câu 30: Tìm nghiệm của phương trình lượng giác: 2.sin2x - chúng tôi + 1 = 0 thoả điều kiện 0 ≤ x < A. x = B. x = C. x = D. x = Câu 31: Trong các hàm số sau hàm số nào đồng biến trên khoảng ? A. B. C. D. Câu 32: Trong khoảng (0 ; ), phương trình: sin24x + 3.sin4x.cos4x - 4.cos24x = 0 có: chúng tôi nghiệm. B. Một nghiệm C. Hai nghiệm D. Bốn nghiệm Câu 33: Giới hạn bằng bao nhiêu? A. B. C. D. Câu 34: Tổng Có giá trị là: A. B. C. D. Câu 35: Giới hạn bằng bao nhiêu? A. -35 B. 1 C. 5 D. -5 Câu 36: Giới hạn bằng bao nhiêu? A. B. C. D. Câu 37: Giới hạn bằng bao nhiêu? A. 8. B. C. 4 D. Câu 38: A.-4 B. -3 C.-2 D. 2 Câu 39: Cho hình chóp SABCD có ABCD là hình thoi tâm O và SA = SC, SB = SD. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ? A. B. C. D. Câu 40: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai đường thẳng AB và GH là: A. B. C. D. Câu 41: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa đường thẳng EG và mặt phẳng (BCGF) là: A. B. C. D. Câu 42: Cho hình lập phương ABCDEFGH, góc giữa hai vectơ là: A. B. C. D. Câu 43: Cho hai đường thẳng phân biệt a, b và mặt phẳng (P), trong đó . Mệnh đề nào sau đây là sai? A. Nếu thì B. Nếu thì C. Nếu thì D. Nếu thì Câu 44: Mệnh đề nào sau đây là đúng ? A. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. B. Hai đường thẳng cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau. C. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng vuông góc với nhau thì song song với đường thẳng còn lại. D. Một đường thẳng vuông góc với một trong hai đường thẳng song song thì vuông góc với đường thẳng còn lại. Câu 45: Mệnh đề nào sau đây là đúng? A. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì vuông góc với nhau B. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một đường thẳng thì song song với nhau. C. Hai đường thẳng phân biệt cùng song song với một mặt phẳng thì song song với nhau. D. Hai đường thẳng phân biệt cùng vuông góc với một mặt phẳng thì song song với nhau. Câu 46: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABCD là hình thoi tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy, H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 47: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABC là tam giác cân tại B, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là hình chiếu của A lên BC. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 48: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABC là tam giác cân tại A, cạnh bên SA vuông góc với đáy, M là trung điểm BC, J là trung điểm BM. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. Câu 49: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABC là tam giác vuông tại A, tam giác SIC vuông tại I, SA = SB, I là trung điểm AB. Khẳng định nào sau đây sai ? A. B. C. D. Câu 50: Cho hình chóp chúng tôi có đáy ABCD là hình chữ nhật tâm I, cạnh bên SA vuông góc với đáy. H,K lần lượt là hình chiếu của A lên SC, SD. Khẳng định nào sau đây đúng ? A. B. C. D. ----------- HẾT ----------

  --- Bài cũ hơn ---

 • Phân Tích Đề Thi Thử
 • Tài Chính Tiền Tệ (Cn)
 • Đăng Ký Thi Jlpt Tháng 7 Năm 2022 Ở Nhật Và Việt Nam ” Kỳ Thi Jlpt
 • Tổng Hợp 6 Đề Thi N4
 • Review Sách Tổng Hợp Đề Thi Ôn Luyện Năng Lực Tiếng Nhật N5
 • Đề Thi Anh Văn Đầu Vào Clc Chuẩn Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tổng Hợp Các Tài Liệu Độc Quyền Bao Gồm Đề Thi Mẫu Act
 • Cấu Trúc Đề Thi Act Bạn Cần Nắm Vững
 • Cẩm Nang Bài Thi Act Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Tất Cả Các Môn Chi Tiết Nhất
 • Phân Tích Cấu Trúc Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Hóa
 • Khái niệm FCE là gì? Cấu trúc đề thi FCE chuẩn năm 2022

  FCE còn được gọi là First Certificate in English. Nó là một chứng chỉ tiếng Anh tổng quát của Cambridge ESOL Examinations. Là một cơ quan khảo thí tiếng Anh Đại học Cambridge nơi đồng thời sản xuất ra một kì thi mà tất cả các bạn học sinh, sinh viên điều biết và thậm chí phải có bằng đó trong tay mới được xét duyệt tốt nghiệp ra trường đó chính là chứng chỉ IELTS.

  Chứng chỉ FCE có giá trị tương đương với các trình độ B2 hay được gọi là Upper Intermediate. Chứng chỉ FCE sẽ tương đương với IELTS 6.0 hay IELTS 7.0 theo bảng mới nhất của Cambridge ESOL. Chứng chỉ FCE có hiệu lực vĩnh viễn.

  Theo thông tin một số trường đại học đã dùng đề thi FCE để làm bài thi kiểm tra Anh Văn Đầu Vào. Như là trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật đã dùng đề thi FCE là bài kiểm tra Anh Văn Đầu Vào cho các tân sinh viên CLC.

  Bạn nên đăng ký tham gia thi thử IELTS tại Halo để có thể kiếm tra xem trình độ tiếng Anh của mình. Như vậy bạn sẽ biết được mình đang yếu phần nào để tập trung ôn luyện cho hiệu quả hơn. Hơn nữa bạn sẽ làm quen với đề trước khi bước vào kỳ thi chính thức.

  Xem lịch các kỳ thi thử IELTS do Halo tổ chức tại: Thi thử IELTS

  Cấu trúc đề thi FCE chuẩn mới nhất năm 2022

  Bài thi FCE chuẩn năm 2022 sẽ kéo dài trong vòng 210 phút. Cấu trúc đề thi FCE 2022 gồm có 4 phần thi bao gồm: Đọc và Sử dụng tiếng Anh, Viết, Nghe và Nói.

  1. Phần thi Đọc và sử dụng Tiếng Anh

  Phần thi FCE Reading có thời gian làm bài là 1 tiếng 15 phút, có 52 câu hỏi, chiếm 40% tỷ trọng điểm.

  Ở phần Sử dụng tiếng Anh, bạn thực hiện 4 nhiệm vụ. Tổng cộng có 30 câu hỏi với nhiều loại câu hỏi khác nhau như:

  – Chọn từ đúng để điền vào chổ trống

  – Điền vào chỗ trống

  – Chuyển đổi từ khóa

  – Viết lại câu, nghĩa không thay đổi

  Ở phần Đọc, bạn sẽ đọc 3 bài văn có độ dài từ 350 – 700 kí tự. Có 22 câu hỏi cho phần Đọc với 3 dạng câu hỏi cho phần thi này:

  – Lựa chọn 1 phương án đúng (Câu hỏi trắc nghiệm A, B, C, D)

  – Chọn câu đúng để hoàn thành các đoạn trong một bài văn

  – Nối đặc điểm với một đối tượng (người, vật, địa điểm, …) trong bài văn

  2. Phần thi Viết

  3. Phần thi Nghe

  Thời gian làm bài của phần thi FCE Listening là khoảng 40 phút, bao gồm cả 5 phút chuyển đáp án sang Phiếu bài làm. Phần thi Nghe chiếm tỷ trọng 20% tổng điểm.

  Bạn sẽ nghe 4 bài nói bao gồm chương trình phát biểu, bài phát biểu, câu chuyện hội thoại, thông báo. Bạn sẽ trả lời 30 câu hỏi dựa trên nội dung của 4 bài nghe này. Các dạng câu hỏi bao gồm:

  – Câu hỏi trắc nghiệm (3 lựa chọn A, B, C)

  – Nghe và điền vào chỗ trống với từ hoặc cụm từ ngắn

  – Nghe và nối đặc điểm/ câu phát biểu với một đối tượng (người, vật, địa điểm, …) trong bài nghe

  4. Phần thi Nói

  Đề thi kiểm tra Anh Văn Đầu Vào dành cho sinh viên CLC

  Bộ đề thi AVDC CLC do Halo tổng hợp và có đáp án cho từng câu trong đề thuận tiện cho các bạn ôn tập. Chuẩn bị kiến thức cho bài thi sắp tới.

  Xem tham khảo đề thi phần Listening trong đề thi Anh Văn Đầu Vào CLC.

  Thang điểm Cambridge

  Từ 180-190 – đạt loại xuất sắc, vượt cấp, nhận chứng chỉ C1

  173-179 – đạt loại giỏi, nhận chứng chỉ B2

  160-172 – đạt, nhận chứng chỉ B2

  140-159 – không đạt B2, nhận chứng chỉ B1

  --- Bài cũ hơn ---

 • Cấu Trúc Bài Thi Flyers Cambridge A2, Sách Ôn Và Cách Luyện Thi Dễ Dàng
 • Tổng Hợp Đề Thi Và Ngân Hàng Câu Hỏi Luyện Nghe Flyers (Flyers Listening)
 • Cấu Trúc Bài Thi Trình Độ Yle (Starters, Movers, Flyers)
 • Flyers Là Chứng Chỉ Gì Và Cấu Trúc Đề Thi Của Flyers
 • Tải Đề Thi Flyers Cambridge Miễn Phí Full Ebook Và Audio
 • Đề Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô 1 Neu (2020)

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Đại Lý Thuế 2022 (Đợt 2): Môn Thuế Đề Lẻ (Phần 1)
 • Đề Thi Môn Luật Thuế Việt Nam
 • Tổng Ôn Tiếng Anh Đầu Vào Cao Học Kinh Tế Quốc Dân 2022
 • Những Điều Bạn Cần Biết Về Các Kì Thi Năng Lực Tiếng Nhật
 • Mẹo Làm Bài Thi Jlpt Phần Đọc Hiểu Từ N5
 • 06:45:37 02-06-2020

  Tổng hợp 40 câu hỏi trắc nghiệm Kinh tế vĩ mô 1

  Câu 1: Giả sử hệ thống ngân hàng có 20 nghìn tỉ đồng dự trữ, tỷ lệ dự trữ bắt buộc là 20% và không có dự trữ dư thừa. Công chúng đang giữ 10 nghìn tỷ đồng tiền mặt. Nếu công chúng quyết định rút 5 nghìn tỷ khỏi hệ thống ngân hàng thì ngân hàng trung ương cần phải thay đổi tỉ lệ dự trữ bắt buộc như thế nào để giữ cung tiền không đổi?

  1. Giữ nguyên ở mức 20%

  2. Giảm xuống còn 17.2%

  3. Giảm xuống còn 15.8%

  4. Giảm xuống còn 15%

  Câu 2: Đâu là chi phí của lạm phát ngay cả khi lạm phát thực tế bằng với lạm phát kì vọng?

  1. Chi phí thực đơn

  2. Thuế lạm phát

  3. Chi phí giày da

  4. Tất cả các điều trên đều đúng

  1. Khi tỉ lệ lạm phát là dương, sức mua của đồng nội tệ giảm

  2. Khi tỉ lệ lạm phát là dương, mọi người chi ít tiền hơn

  3. Lạm phát cao hơn được dự kiến trước có xu hướng làm tăng chi phí cơ hội của việc giữ tiền

  4. Lạm phát không được dự kiến trước gây ra phân phối lại thu nhập và của cải

  Câu 4: Đặc điểm nổi bật của nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 1999-2002 là:

  1. lạm phát thấp đi kèm với tăng trưởng kinh tế thấp

  2. lạm phát cao đi kèm với tăng trưởng kinh tế cao

  3. xu hướng giảm lạm phát đi kèm với tăng trưởng kinh tế cao

  4. lạm phát cao đi kèm với tăng trưởng kinh tế cao

  Câu 5: Xét một nền kinh tế giả định mà người dân chỉ mua 2 sản phẩm là gạo và quần áo. Năm cơ sở là 2006

  Theo dữ liệu trên tỉ lệ lạm phát của năm 2005 là bao nhiêu

  1. 14.7%

  2. -25.6%

  3. 25.6%

  4. -14.7%

  Câu 6: Ai trong số những người sau đây được coi là thất nghiệp tạm thời? Một công nhân ngành thép:

  1. Bỏ việc và đang đi tìm một công việc tốt hơn

  2. Mất việc do sự thay đổi công nghệ

  3. Quyết định ngừng làm việc để trở thành sinh viên chính quy của một trường đại học

  4. Bỏ việc để ở nhà chăm sóc gia đình

  Câu 7: Điều nào sau đây không được coi là chi phí của thất nghiệp?

  1. Giảm sút sản lượng và thu nhập

  2. Bạn có nhiều thời gian để nâng cao trình độ chuyên môn và tìm kiếm các thông tin về việc làm mới

  3. Kĩ năng lao động bị xói mòn khi thất nghiệp kéo dài

  4. Sự ức chế về tinh thần

  1. Mở rộng các khóa đào tạo nghề cho các công nhân mất việc để thích hợp với nhu cầu của thị trường

  2. Giảm tiền lương tối thiểu

  3. Phổ biến rộng rãi thông tin về những công việc đang cần tuyển người làm

  4. Không phải các chính sách trên

  Câu 9: Giả sử một nước có dân số 20 triệu người, trong đó 9 triệu người có việc làm và 1 triệu người thất nghiệp. Tỉ lệ thất nghiệp là bao nhiêu?

  1. 5%

  2. 10%

  3. 11%

  4. Không phải các kết quả trên

  Câu 10: Trong năm 2022 ở Việt Nam dân số trưởng thành là khoảng 54.5 triệu người, tỷ lệ tham gia vào lực lượng lao động là khoảng 87.9%, và tỷ lệ thất nghiệp là khoảng 2.3%. Hỏi rằng số người có việc và thất nghiệp lần lượt là bao nhiêu?

  1. Khoảng 45.8 triệu và 1.3 triệu

  2. Khoảng 47.8 triệu và 1.1 triệu

  3. Khoảng 47.8 triệu và 1.3 triệu

  4. Khoảng 45.8 triệu và 1.1 triệu

  Câu 11: Theo hiệu ứng tỉ giá hối đoái đường tổng cầu dốc xuống bởi vì

  1. Mức giá thấp hơn làm giảm lượng tiền cần giữ, làm tăng lượng cho vay, lãi suất giảm và chi tiêu cho đầu tư tăng lên

  2. Mức giá thấp hơn làm tăng lượng tiền nắm giữ, làm giảm lượng cho vay, lãi suất tăng và chi tiêu đầu tư giảm đi

  3. Mức giá của nước A trở nên thấp hơn làm cho người nước ngoài mua ít hàng của nước A hơn

  4. Mức giá của nước A trở nên thấp hơn làm cho người nước ngoài mua nhiều hàng của nước A hơn

  Câu 12: Khi can thiệp vào thị trường ngoại hối bằng cách mua ngoại tệ, ngân hàng trung ương thường bán trái phiếu trên thị trường mở. Tại sao?

  1. Để trung hòa ảnh hưởng của việc mua ngoại tệ đến cung tiền trong nước

  2. Muốn nền kinh tế trong nước không bị ảnh hưởng bởi cạnh tranh từ nước ngoài

  3. Nếu không bán trái phiếu trên thị trường mở, ảnh hưởng của việc mua ngoại tệ sẽ làm giảm cung tiền trong nước và do vậy có thể gây ra suy thoái

  4. Tất cả các câu trên

  Câu 13: Với các yếu tố khác không đổi đường cầu về đồng đô la Mỹ trên thị trường trao đổi với đồng Việt Nam dịch sang phải do:

  1. Đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối

  2. Lãi suất tiền gửi bằng đô la Mỹ tăng

  3. Lãi suất tiền gửi bằng đồng Việt Nam tăng

  4. Giá hàng hóa và dịch vụ của Việt Nam giảm

  Câu 14: Số liệu thống kê cho thấy cán cân thanh toán của Việt Nam bị thâm hụt trong 2 năm 2009 và 2010. Điều này hàm ý

  1. Dự trữ ngoại hối của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam(NHNN) liên tục tăng trong giai đoạn này

  2. Trong giai đoạn này NHNN đã chủ động đánh giá cao đồng Việt Nam trên thị trường trao đổi với đôla Mỹ so với mức cân bằng thị trường khi không có sự tham gia của NHNN

  3. Tất cả các câu trên đúng

  4. Không đủ thông tin để kết luận

  Câu 15: Trong chế độ tỉ giá hối đoái cố định, nếu lãi suất tiền gửi ngoại tệ tăng mạnh so với lãi suất gửi nội tệ, ngân hàng trung ương sẽ cần:

  1. Mua USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định

  2. Bán USD để giữ cho tỉ giá hối đoái cố định

  3. Tăng giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ

  4. Phá giá đồng nội tệ so với đồng ngoại tệ

  Câu 16: Khi đồng yên Nhật trở nên mạnh hơn so với đồng Việt Nam

  1. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Nhật sẽ tăng

  2. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Nhật sẽ giảm

  3. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Nhật sẽ không thay đổi

  4. Không phải các đáp án trên

  Câu 17: Nếu tỉ giá hối đoái danh nghĩa tăng từ 15.500 đồng Việt Nam/đôla lên 16.000 đồng Việt Nam/đôla

  1. Đồng Việt Nam giảm giá trên thị trường ngoại hối

  2. Đồng Việt Nam lên giá trên thị trường ngoại hối

  3. Đồng Việt Nam lên giá hay giảm giá còn phụ thuộc vào điều gì xảy ra với giá tương đối giữa Việt Nam và Mỹ

  4. Các câu trên đều sai

  Câu 18: Các nhân tố nào sau đây có ảnh hưởng đến xuất khẩu ròng của Việt Nam

  (1) GDP của Việt Nam

  (2) GDP của Mỹ

  (3) Tỉ giá hối đoái VNĐ/USD

  (4) Chính sách thương mại của Việt Nam  

  1. (3) và (4) đúng

  2. Cả (1), (2), (3) và (4) đều đúng

  3. (2), (3) và (4) đúng

  4. (1), (3) và (4) đúng

  Câu 19: Một người chuyển 1 triệu đồng từ sổ tiết kiệm có kỳ hạn sang tài khoản tiền gửi có thể viết séc, Khi đó:

  1. Cả M1 và M2 đều không thay đổi

  2. Cả M1 và M2 đều tăng

  3. M1 tăng còn M2 không thay đổi

  4. M1 giảm, còn M2 không thay đổi

  Câu 20: Xét một nền kinh tế giả định mà người dân chỉ mua 2 sản phẩm là gạo và quần áo. Năm cơ sở là 2002

  1. 66.7 ;103.3; 100.0

  2. 117,0 ;134,0; 100.0

  3. 87.2; 100.0; 74.4

  4. Không phải các kết quả trên

  1. NHTW mua trái phiếu chính phủ trên thị trường mở

  2. Mức lương theo thỏa thuận với công đoàn tăng lên

  3. Giá dầu lửa tăng mạnh

  4. NHTW bán trái phiếu chính phủ trên thị trường mở

  Câu 22: Đường Phillips minh họa:

  1. Sự đánh đổi giữa sản lượng và thất nghiệp

  2. Mối quan hệ thuận chiều giữa lạm phát và thất nghiệp

  3. Sự đánh đổi giữa lạm phát và thất nghiệp trong ngắn hạn

  4. Mối quan hệ thuận chiều giữa sản lượng và thất nghiệp

  1. Tiền lương cao hơn cho phép công nhân mua được thức ăn giàu dinh dưỡng hơn

  2. Tiền lương cao hơn thu hút được các công nhân có chất lượng cao hơn

  3. Tiền lương cao hơn chuyển công nhân vào các thang thuế cao hơn, do đó họ cần làm việc tích cực hơn để duy trì mức thu nhập sau thuế như cũ

  4. Tiền lương cao hơn có thể làm tăng nỗ lực của công nhân do làm tăng chi phí mất việc

  Câu 24: Điều gì xảy ra khi chính phủ giảm thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu?

  1. Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái

  2. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải

  3. Đường tổng cung dịch chuyển sang trái

  4. Cả đường tổng cầu và tổng cung đều dịch chuyển sang trái

  Câu 25: Giả sử lãi suất danh nghĩa là 9% và tỉ lệ lạm phát dự kiến là 5% và tỉ lệ lạm phát thực tế là 3%. Trong trường hợp này

  1. Lãi suất thực tế dự kiến là 6%

  2. Lãi suất thực tế thực hiện là 4%

  3. Lãi suất thực tế dự kiến là 4%

  4. Lãi suất thực tế thực hiện là 2%

  Câu 26: Anh Hải tự thay dầu cho xe của mình thay vì đến gara của hãng Ford điều này làm:

  1. Tăng GDP

  2. Giảm GDP

  3. Không ảnh hưởng tới GDP vì 2 dịch vụ như nhau

  4. Không ảnh hưởng vì dịch vụ bảo trì xe không được tính vào GDP

  Câu 27: Dư cung lao động không xảy ra khi

  1. Luật tiền lương tối thiểu

  2. Can thiệp Công đoàn

  3. Tiền lương hiệu quả

  4. Quá trình tìm việc

  Tiêu dùng: C=20+ 0.8Yd

  Đầu tư: I=70

  Chi tiêu chính phủ G=80

  Chuyển giao thu nhập: Tr= 20

  Thuế Tx= 20+0.25Y

  Xuất khẩu X=40

  Nhập khẩu IM=0.1 Y

  Chi tiêu chính phủ giảm 10. Tại trạng thái cân bằng mới, cán cân ngân thương mại thay đổi bao nhiêu so với ban đầu?

  1. Giảm 2

  2. Tăng 5

  3. Tăng 10

  4. Tăng 2

  Câu 29: Lạm phát do tổng cầu tăng lên được gọi là:

  1. Lạm phát do chi phí đấy

  2. Lạm phát do cầu kéo

  3. Lạm phát được dự kiến trước

  4. Lạm phát không được dự kiến trước

  Câu 30: Do không tính đến khả năng thay thế của người tiêu dùng nên chỉ số CPI:

  1. Ước tính không đầy đủ chi phí sinh hoạt

  2. Phóng đại chi phí sinh hoạt

  3. Có thể ước tính không đầy đủ chi phí sinh hoạt hoặc phóng đại chi phí sinh hoạt

  4. Không phản ánh chính xác chi phí sinh hoạt, tuy nhiên không rõ là nó phóng đại hay ước tính không đầy đủ chi phí sinh hoạt

  Câu 31: Nếu mức sản xuất không thay đổi và mọi giá cả đều giảm một nửa so với năm gốc, khi đó chỉ số điều chỉnh GDP (GDP Deflaytor) có giá trị bằng:

  1. 50

  2. 100

  3. 200

  4. Không đủ thông tin để tính

  Câu 32: Giá trị gia tăng của một công ty được tính bằng:

  1. Doanh thu của công ty đó

  2. Bằng 0 xét trong dài hạn

  3. Lợi nhuận của công ty đó

  4. Giá trị tổng sản lượng trừ đi chỉ tiêu mua các sản phẩm trung gian

  Câu 33: Nếu một công dân Việt Nam làm cho một công ty của Việt Nam tại Nga, thu nhập của anh ta là:

  1. Một phần trong GDP của Việt Nam và GNP của Nga

  2. Một phần trong GDP của Việt Nam và GDP của Nga

  3. Một phần trong GNP của Việt Nam và GDP của Nga

  4. Một phần trong GNP của Việt Nam và GNP của Nga

  Câu 34: Nếu GDP danh nghĩa là 4410 tỷ đồng và tỷ số điều chỉnh GDP là 105, khi đó GDP thực tế là:

  1. 4630 tỷ đồng

  2. 4000 tỷ đồng

  3. 4200 tỷ đồng

  4. 4515 tỷ đồng

  Câu 35: Tại mức thu nhập cân bằng:

  1. Sự tích tụ của hàng tồn kho ngoài kế hoạch bằng không

  2. GDP không có sự thay đổi

  3. Chỉ tiêu dự kiến bằng chỉ tiêu thực tế

  4. Tất cả các câu trên đúng

  Câu 36: Nhìn chung sự gia tăng thu nhập gây ra do tăng tiêu dùng tự định sẽ càng nhỏ khi:

  1. Tiết kiệm quốc dân là tổng số gửi trong các ngân hàng thương mại

  2. Tiết kiệm quốc dân là tổng của tiết kiệm tư nhân và tiết kiệm chính phủ

  3. Tiết kiệm quốc dân phản ánh phần thu nhập quốc dân còn lại sau khi chi cho tiêu dùng của các hộ gia đình và chi tiêu chính phủ

  4. Tiết kiệm quốc dân bằng đầu tư tại trạng thái cân bằng trong một nền kinh tế đóng

  Câu 37: Thất nghiệp theo lý thuyết cổ điển xuất hiện khi:

  1. Tiền lương hoàn toàn linh hoạt

  2. Các công việc chỉ có hạn

  3. Thị trường lao động là cạnh tranh hoàn hảo

  4. Cầu lao động vượt quá cung lao động tại mức lương hiện hành

  Câu 38: Nhằm hạn chế đầu tư ngân hàng trung ương có thể:

  1. Tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc

  2. Nới lỏng điều kiện tín dụng

  3. Giảm lãi suất chiết khấu

  4. Giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc

  Câu 39: Động cơ chủ yếu để mọi người giữ tiền là:

  1. Để giao dịch

  2. Để dự phòng

  3. Để đầu cơ

  4. Vì thu nhập từ tiền lãi

  Câu 40: Giả sử một nền kinh tế có cầu tiền rất nhạy cảm với sự thay đổi của lãi suất. Vấn đề nảy sinh khi thực hiện chính sách tiền tệ ở nước đó là:

  1. Chính sách tiền tệ rất hiệu quả trong việc điều tiết tổng cầu

  2. Sự thay đổi lượng cung tiền sẽ gây ra sự thay đổi rất nhỏ của lãi suất

  3. Sự thay đổi của lãi suất sẽ ít tác động tới cầu đầu tư

  4. Sự thay đổi lượng cung tiền sẽ gây ra sự thay đổi rất lớn của lãi suất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Môn Ba08
 • 20 Câu Trắc Nghiệm Ktl Về Số Liệu, Mô Hình, Giải Thích, Dạng Hàm
 • Những Thay Đổi Chi Tiết Của Đề Thi Toeic Format Mới
 • Đề Thi Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
 • Đề Cương Học Phần Kinh Tế Công Cộng Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Quản Trị Kinh Doanh Tổng Hợp Neu. Đề 1 Có Lời Giải

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Và Đáp Án Bài Thi Hkii, Môn Ngữ Văn 11, Năm Học 2022
 • Đề Cương Học Phần Kiểm Toán Căn Bản Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Đề Thi Cpa Môn Kiểm Toán Từ Năm 2022 Đến 2022, Chứng Chỉ Kế Toán, Kiểm Toán
 • Đề Cương Học Phần Kinh Tế Công Cộng Có Đáp Án Và Các Tài Liệu Tmu
 • Đề Thi Pháp Luật Kinh Doanh Bất Động Sản
 • Please follow and like us:

  Đề 1:

  1. Phương pháp kinh tế được sử dụng để giáo dục thuyết phục thông qua tác động tâm lý người lao động.

   Sai: vì Nhóm phương pháp kinh tế là các phương pháp tác động vào đối tượng quản lý thông qua các lợi ích kinh tế bằng việc sử dụng các đòn bẩy kinh tế (tiền lương, tiền thưởng, tiền phạt, giá cả, lợi nhuận, lãi suất…) để cho đối tượng quản lý tự lựa chọn phương án hoạt động có hiệu quả nhất trong phạm vi hoạt động của họ.

  Y học chăm sóc sắc đẹp khuyên dùng Collagen vì lý do: Collagen khá dễ sử dụng và giúp đạt hiệu quả cao trong quá trình phục hồi cho làn da, mái tóc… Do vậy, các bác sĩ thẩm mỹ thường cho phép bệnh nhân dùng Collagen dưỡng da dưới nhiều hình thức. Collagen dưỡng da rất hiệu quả và có tác dụng kết nối các tế bào, kích thích quá trình trao đổi chất dưới da. Với các vết sẹo, Collagen giúp mau chóng lành sẹo, giảm thâm, giúp da hồi sinh nhanh chóng.

  1. Tổ chức phi chính thức hành động và cung cấp thông tin có thể khác với tổ chức chính thức sẽ chỉ có hại cho công tác quản trị doanh nghiệp nên phải cố gắng loại bỏ nó đi

  Sai: vì Tổ chức phi chính thức hành động và cung cấp thông tin có thể khác với tổ chức chính thức, những thông tin này có thể tổ chức chính thức chưa nắm được nên NQT cần phải biết thu thập, xử lý và sử dụng thông tin phi chính thức để làm tăng tác động tích cực đến TC chính thức

  1. Vì hệ thống nguyên tắc là cứng nhắc làm giảm tính năng động của nhà quản trị nên bỏ nó đi.

  Sai: vì Nguyên tắc QTKD là các quy tắc chỉ đạo những tiêu chuẩn hành vi mà chủ DN và các nhà quản trị phải tuân thủ trong quá trình QTKD. Nguyên tắc mang tính bắt buộc. Nhà quản trị phải tuân thủ nguyên tắc thì hoạt động quản trị mới có hiệu quả bởi nguyên tắc được xây dựng trên mục tiêu của DN nên hệ thống nguyên tắc vừa mang tính độc lập lại vừa tác động tương hỗ trong việc điều khiển hành vi quản trị nên thiếu nguyên tắc quản trị thì dễ rơi vào hỗn loạn

  1. Quyền lực là quyền điều khiển hành động của những người khác nên  gắn với mọi cơ quan quản trị.

  Đúng:  vì . Nhà quản trị phải tuân thủ nguyên tắc thì hoạt động quản trị mới có hiệu quả bởi nguyên tắc được xây dựng trên mục tiêu của DN nên hệ thống nguyên tắc vừa mang tính độc lập lại vừa tác động tương hỗ trong việc điều khiển hành vi quản trị nên thiếu nguyên tắc quản trị thì dễ rơi vào hỗn loạn

  1. Cơ cấu tổ chức kiểu trực tuyến phù hợp với mọi doanh nghiệp ở việt nam.

  SAI: Bên cạnh ưu điểm lớn là gắn với việc sử dụng chuyên gia ở các bộ phận chức năng với hệ thống trực tuyến mà vẫn giữ được tính thống nhất quản trị ở mức độ nhât định thì hệ thống tổ chức kiểu trực tuyến-chức năng có nhiều nhược điểm như: tạo ra nhiều tầng, nhiều nấc, nhiều trung gian. Điều này dẫn đến phát sinh nhiều mối quan hệ cần xử lý. Vì vậy chi phí KD phát sinh cho hoạt động ra quyết định rất hớn. Mặc khác mô hình này không thích hợp với môi trường kinh doanh biến động. Mặc dù có nhiều nhược điểm nhưng đây lại là mô hình đang được tổ chức phổ biến ở nhiều doanh nghiệp nước ta hiện nay

  Phần 2: Hãy chỉ  ra các mệnh đề đúng không phải giải thích thêm.

  Nội dung nào thuộc nội dung  nghiên cứu thị trường?

  A. Nghiên cứu mạng lưới bán hàng.

  B. Nghiên cứu mạng lưới kiểm soát nội bộ.

  C. Nghiên cứu đầu tư xây dựng khu bán hàng mới.

  D. Nghiên cứu đầu tư dây chuyền sản xuất mới.

   

  A. Nhà quản trị cấp cao cần ưu tiên kỹ năng quan hệ với con người.

  B. Nhà quản trị cao cần ưu tiên kỹ năng nhận thức chiến lược

  C. Nhà quản trị cấp trung gian cần ưu tiên kỹ năng kỹ thuật.

  D. Nhà quản trị cấp cơ sở cần ưu tiên kỹ năng nhận thức chiến lược

  Phần 3: Bài tập

  Có số liệu kinh doanh của một  doanh nghiệp theo bảng, lãi xuất ngân hàng bình quân là 15% năm.

  Năm

  Tổng vốn kd

  Vốn vay

  Doanh thu thực tế

  Lợi Nhuận ròng

  Chi phí kinh doanh theo kế hoạch

  Chỉ số nghành

  DVKD

  DTR

  CPKDTT

  CPKDKH

  2012

  8.050

  1.500

  12.500

  775

  11.680

  9,1

  6,1

  1,03

  2013

  8.150

  1.100

  13.450

  780

  12.600

  9,7

  6,8

  1,07

  2014

  8.500

  1.500

  13.750

  855

  12.700

  10,3

  7,2

  1,05

  2015

  9.000

  2.000

  15.750

  1.275

  14.250

  12,7

  9,0

  1,04

  1. Hiệu quả kinh doanh tiềm năng năm 2013 là:

  A. 100,38%

  B. 100,55%

  C. 101,22%

  D. 101,57%

  2. Xét doanh lợi doanh thu bán hàng của doanh nghiệp năm 2014 là:

  a. Cao hơn nghành

  b. Bằng cùa nghành

  c. Thấp hơn ngành

  d. Không có số liệu

  3. Doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh của năm 2022 là:

  a. 9,63%

  b. 9,57%

  c. 10,53%

  d. 12,70%

  4. Xét doanh lợi toàn bộ vốn kinh doanh năm 2022 là:

  a. Cao hơn ngành

  b. Bằng của ngành

  c. Thấp hơn ngành

  d. Không có số liệu

  Please follow and like us:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tải Sách Chinh Phục Đề Thi Hsk4 Phần Đọc
 • Tải Về Tổng Hợp Đề Thi Ôn Luyện Năng Lực Tiếng Nhật N5
 • Kiip Level 4 Test Samples Pdf
 • Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Sóng – Văn Tham Khảo Lớp 12
 • Tải Sách Đề Thi Thật Hsk4 汉语水平考试真题集 Hsk 四级(2011版)
 • Trường Mầm Non Clc Hoàng Gia

  --- Bài mới hơn ---

 • Thư Ngỏ Năm Học 2022 – 2022
 • Trường Trung Cấp Nghề Việt Khoa
 • Quy Chế Tuyển Sinh Trình Độ Đại Học, Cao Đẳng Ngành Giáo Dục Mầm Non 2022
 • Sẽ Có 3 Hình Thức Tuyển Sinh Vào Thpt
 • Hải Phòng Công Bố Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Năm Học 2022
 •  

  THƯ NGỎ

  Trường Mầm non chất lượng cao Hoàng Gia xin gửi tới Quí phụ huynh lời chào trân trọng và lời chúc sức khỏe.

  – Trường Mầm non Hoàng Gia là trường mầm non tư thục chất lượng cao dành cho trẻ từ 1 – 6 tuổi. Nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về việc chăm sóc giáo dục trẻ mầm non của một xã hội hiện đại, không ngừng phát triển và hướng tới sự hoàn thiện.

  – Là những phụ huynh trong thế kỷ 21, hơn ai hết bạn hiểu rất rõ về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc ươm trồng, vun đắp một thế hệ tương lai, không những đạt được mà còn vượt xa những gì chúng ta đã và đang làm. Thực tế, những gì chúng ta làm ngày hôm nay đều vì muốn mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho con cái chúng ta.

  – Cùng chia sẻ những ước mơ, mong muốn với bạn, Trường Mầm non Hoàng Gia xác định “con cái của bạn là mối quan tâm của chúng tôi” và đặt mục tiêu cung cấp một môi trường chăm sóc giáo dục tiên tiến trên thế giới – Montessori, giúp con bạn lớn lên khoẻ mạnh, tự tin, phát huy năng lực cá nhân, khả năng giao tiếp, chia sẻ với bạn bè để có thể phát triển hài hoà trong thế giới rộng lớn, luôn biến đổi.

  – Để giúp các phụ huynh bận rộn yên tâm công tác, Trường Mầm non Hoàng Gia cung cấp chế độ chăm sóc cả ngày từ sáng đến tối. Với thực đơn phong phú nhằm đảm bảo lượng calo và tỷ lệ các chất theo từng độ tuổi

  – Phát hiện sớm thiên hướng của trẻ, tạo điều kiện cho trẻ bộc lộ và phát triển sẽ góp phần quan trọng trong việc định hướng thành công tương lai của trẻ sau này. Chúng tôi tin rằng bạn sẽ có sự lựa chọn đúng đắn ngôi trường – nơi chắp cánh những ước mơ đầu tiên cho con mình.

  Trân trọng.

  HIỆU TRƯỞNG

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Viết Quảng Cáo Cho Trường Mầm Non
 • *trường Mầm Non, Phương Pháp Giảng Dạy Mới, Mầm Non Hàng Đầu, Tốt Nhất, Trường Mẫu Giáo, Thanh Pho Bac Ninh
 • Mầm Non Thịnh Liệt Giành Giải Nhất Hội Thi ‘cô Giáo Tài Năng Duyên Dáng Ngành Gd&đt Quận Hoàng Mai’
 • Trường Mầm Non Lý Thái Tổ 2
 • Tuyển Sinh Trường Trung Cấp Mầm Non Khương Đình
 • Bản Tin Tuyển Sinh Neu Số 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Quốc Dân
 • Danh Mục Ngành Nghề: 73
 • Ngành Quản Trị Kinh Doanh
 • Mã Ngành Tuyển Sinh Đại Học Năm 2022 Tại Uef
 • Học Viện Quân Y Thông Báo Tuyển Sinh 2022
 • 1. Khảo sát Dự đoán điểm xét tuyển vào các ngành của ĐH KTQD

  2. Hướng dẫn các thí sinh đăng ký chọn ngành vào Trường ĐH KTQD

  3. Bản tin tuyển sinh NEU số 1: Phương thức tuyển sinh sửa đổi, Tiêu chí xét tuyển vào các ngành, Các chương trình tiên tiến, CLC và POHE, Chương trình E-BBA.

  1. Chỉ tiêu và điểm chuẩn của các khối (tổ hợp môn thi)

  Những năm gần đây, trường không áp chỉ tiêu theo từng khối mà lấy mức điểm chung (các khối bằng điểm nhau). Tuy nhiên nếu có sự chênh lệch tỷ lệ các khối khác mọi năm thì trường có thể sẽ thay đổi điểm chuẩn 1 chút (0,25-0,5) để cân bằng lại tỷ lệ này. Năm nay, các khối không có sự chênh nhau nhiều nên khả năng lớn là điểm chuẩn của các khối là bằng nhau trong từng ngành.

  2. Thi đầu vào tiếng Anh

  Khi các thí sinh đỗ vào trường đều phải thi đầu vào Tiếng Anh để phân lớp học Tiếng Anh và trình độ, nếu không đỗ thì các thí sinh sẽ phải thi lại vào năm sau với khoá mới để đủ điều kiện ra trường, việc không đạt điểm Tiếng Anh đầu vào không ảnh hưởng đến quá trình học và xét chuyên ngành. Tiếng Anh là môn rất quan trọng, vừa là điều kiện để tốt nghiệp (Sinh viên phải đạt 450 TOEIC) vừa là chìa khoá để thành công nên bạn nào có điều kiện, thì nên đi học Tiếng Anh ngay và luôn.

  Điểm Tiếng Anh thi đầu vào chỉ là điều kiện để phân lớp Tiếng Anh và trình độ, chứ k phải là tiêu chí xét tuyển chuyên ngành. Các bạn đừng quá lo lắng khi trình độ tiếng Anh đang ở mức thấp, tuy nhiên anh khuyên là nên đầu tư học Tiếng Anh ngay từ bây giờ.

  3. Phương thức xét tuyển các khối ngành Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, …

  Các khối ngành như Kế toán, Tài chính – Ngân hàng, Kinh tế, Quản trị kinh doanh, … sẽ có mức điểm chuẩn chung. Sau đó, ngay sau khi các thí sinh đỗ vào trường các khối ngành này sẽ có đơn đăng ký nguyện vọng vào các chuyên ngành hẹp:

  --- Bài cũ hơn ---

 • Mã Ngành 8219 Photo, Chuẩn Bị Tài Liệu Và Các Hoạt Động Hỗ Trợ Văn Phòng Đặc Biệt Khác
 • Mở Tiệm Phun Xăm Cần 1 Vài Thủ Tục Gì?
 • Phun Xăm Cần Giấy Tờ Gì?
 • Những Điều Luật Mở Tiệm Phun Xăm Thẩm Mỹ Bạn Cần Phải Biết
 • Hướng Dẫn Đăng Ký Kinh Doanh Phun Xăm Thẩm Mỹ
 • Bản Tin Tuyển Sinh Neu Số 1

  --- Bài mới hơn ---

 • Trường Đại Học Ngoại Thương Công Bố 5 Phương Thức Xét Tuyển Đại Học Năm 2022
 • Phương Thức Tuyển Sinh (Dự Kiến) Năm 2022 Của Trường Đh Nguyễn Tất Thành
 • Đường Lên Đỉnh Olympia Chỉ Chọn Thí Sinh Lớp 10 Và 11
 • Thư Tuyển Sinh Ơn Gọi Dòng Thánh Thể Đợt I Năm 2022
 • Tỉnh Dòng Lasan Việt Nam
 • 1. Khảo sát Dự đoán điểm xét tuyển vào các ngành của ĐH KTQD

  2. Hướng dẫn các thí sinh đăng ký chọn ngành vào Trường ĐH KTQD

  3. Bản tin tuyển sinh NEU số 2

  Ngày 10/06/2015, theo hướng dẫn tổ chức công tác tuyển sinh của BGD&ĐT, Trường ĐH KTQD đã sửa đổi phương thức tuyển sinh như sau:

  “Trong xét tuyển đợt 1, thí sinh được đăng ký tối đa 4 ngành, xếp thứ tự ưu tiên từ 1 đến 4. Các nguyên vọng (từ 1 đến 4) của thí sinh có giá trị xét tuyển như nhau. Thí sinh trúng tuyển nguyện vọng trước thì không được xét tiếp nguyện vọng sau.”

  Chi tiết Thông báo bổ sung và sửa đổi phương án xét tuyển NEU.

  VD: Thí sinh 1: Tổng điểm 25, đăng ký NV1: Kế toán ; NV2: Tài chính – Ngân hàng, NV3: Marketing, NV4: Kinh tế

  Thí sinh 2: tổng điểm 24.5, đăng ký NV1: Tài chính – ngân hàng; NV2: Quản trị kinh doanh; NV3: Kinh tế; NV4: Khoa học máy tính.

  2. Tiêu chí xét tuyển vào các ngành

  Tiêu chí xét tuyển vào các ngành của NEU dựa vào tổng điểm thi các tổ hợp môn thi (không được làm tròn) và điểm ưu tiên của các thí sinh. ĐH KTQD xét tuyển 4 tổ hợp môn thi sau với hệ số 1.+ Khối A1: Toán, Lý, Anh.

  + Khối A: Toán, Lý, Hoá.

  + Khối B: Toán, Sinh, Hoá. + Khối D1: Toán, Văn, Anh.

  Riêng ngành Ngôn ngữ Anh chỉ xét khối D1 với Tiếng Anh nhân 2, Chương trình định hướng ứng dụng POHE xét 2 khối A1 và D1 với Tiếng Anh nhân 2.

  Nếu tại mức điểm xét tuyển mà số lượng thí sinh vượt quá chỉ tiêu tuyển sinh của ngành thì trường sẽ sử dụng đến các tiêu chí phụ 1 (Điểm môn Tiếng Anh vs Ngôn ngữ Anh, điểm môn Toán với các ngành khác) và tiêu chí phụ 2. Điều này có nghĩa là với cùng 1 mức điểm, những bạn có điểm Toán cao hơn sẽ có cơ hội trúng tuyển cao hơn.

  Điểm tuyển sinh vào các ngành ĐH KTQD năm 2022 sẽ lấy tròn đến 0,25: Tức là có thể có các mức điểm tuyển sinh như 22,00 – 22,25 – 22,50 – 22,75 (Theo như hàng năm là lấy tròn đến 0,5).

  Chi tiết Thông báo bổ sung và sửa đổi phương án xét tuyển NEU.

  3. Chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao (CLC) và POHE

  Sau khi đăng ký vào trường, các bạn trúng tuyển có cơ hội đăng ký vào các chương trình Tiên tiến và CLC. Để đăng ký vào các chương trình này, các bạn lên Trung tâm đào tạo Tiên tiến, CLC và POHE lấy đơn đăng ký.

  Tiêu chí xét vào chương trình:

  + Căn cứ vào điểm thi đầu vào đại học

  + Căn cứ vào bài Test Tiếng Anh tại trung tâm: 2 bài Test viết luận và Ngữ pháp

  Các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao và POHE học khá nặng về Tiếng Anh và có mức học phí cao hơn so với các ngành chính quy.

  Bạn nào có nhu cầu theo học chương trình này thì đăng ký chọn ngành bình thường theo phương thức tuyển sinh của trường. Theo học Chương trình E-BBA, các bạn phải có đủ điều kiện về tài chính do mức học phí cao hơn nhiều so với ngành chính quy.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Học Tôn Đức Thắng
 • Đại Học Tôn Đức Thắng (Cơ Sở Cà Mau)
 • Chiến Dịch Tuyển Sinh Mở Rộng
 • Tuyển Sinh Mba Năm 2022
 • Quy Chế Tuyển Sinh Mầm Non Vinschool Giảng Võ
 • Kế Hoạch Tuyển Sinh Vào Lớp 6 Trường Thcs Clc Lê Lợi

  --- Bài mới hơn ---

 • Kế Hoạch Tuyển Sinh Lớp 6 Trường Trung Học Sơ Sở Chất Lượng Cao Lê Lợi Năm Học 2022
 • Bắt Đầu Nóng Với Tuyển Sinh Lớp 6
 • Trường Thcs Mai Dịch
 • Lễ Khai Giảng Ngắn Gọn Nhưng Vẫn Đầy Đủ Ý Nghĩa Giữa Dịch Covid
 • Hướng Dẫn Tuyển Sinh Lớp 1, Lớp 6 Và Lớp 10 Năm Học 2022
 • UBND QUẬN HÀ ĐÔNG

  BAN CHỈ ĐẠO TUYỂN SINH

  NĂM HỌC 2022-2021

  Số:  143 /KH-BCĐ

   

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

          

  Hà Đông, ngày 12 tháng 6 năm 2022

  KẾ HOẠCH

  Tuyển sinh lớp 6 trường Trung học cơ sở chất lượng cao Lê Lợi

  Năm học 2022 – 2022

   

  Căn cứ

  Thông tư 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  (GDĐT)

  ban hành

  Điều lệ trường trung học cơ sở (THCS), trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

  Căn cứ Thông tư

  36

  /201

  7

  /TT-BGDĐT ngày

  2

  8/

  12

  /201

  7 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

  ban hành Quy chế

  thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục và đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

  ;

  Căn cứ các văn bản hợp nhất của BGDĐT: Số 20/VBHN-BGDĐT ngày 30/5/2014 về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động trường THPT chuyên; Số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 về việc ban hành Quy chế tuyển sinh THCS và tuyển sinh THPT;

  Căn cứ Hướng dẫn số 1363/SGDĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc Hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2022 – 2022;

  Căn cứ Kế hoạch số     /KH-UBND, ngày     /6/2020 của UBND quận Hà Đông về tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2022-2021 trên địa bàn quận Hà Đông;

  Căn cứ tình hình thực tế đội ngũ cán bộ, giáo viên, cơ sở vật chất và Tờ trình số 59/TTr–THCSCLCLL ngày 25/5/2020 của trường THCS CLC Lê Lợi về việc tuyển sinh lớp 6 năm học 2022 – 2022;

  Ban Chỉ đạo tuyển sinh (BCĐTS) Quận ban hành Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS chất lượng cao Lê Lợi năm học 2022 – 2022, cụ thể như sau:

  A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

  1. Tuyển sinh đúng Quy chế, đảm bảo tính chính xác, công bằng, khách quan và thuận lợi đối với học sinh và cha mẹ học sinh

  góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện

  .

  2.

  Phát huy cao nhất điều kiện cơ sở vật chất và đội ngũ cán bộ, giáo viên hiện có của nhà trường.

  3.

  Thực hiện nhiệm vụ chung nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, giữ vững chất lượng học sinh giỏi của quận.

  4. Thực hiện công khai kế hoạch tuyển sinh, đảm bảo năm rõ: tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian tuyển sinh, phương thức tuyển sinh và trách nhiệm trong tuyển sinh.

  5. Căn cứ vào chỉ tiêu được giao và điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên của nhà trường tuyển đủ số lượng học sinh.

  B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

  I. Ban chỉ đạo tuyển sinh và Hội đồng tuyển sinh trường

  – Ban chỉ đạo tuyển sinh (BCĐ TS) và Hội đồng tuyển sinh (HĐTS) trường THCS Lê Lợi gồm: Ban Giám hiệu, thư ký hội đồng, tổ trưởng chuyên môn và một số giáo viên.

  – BCĐTS và HĐTS trường THCS Lê Lợi làm việc dưới sự chỉ đạo của BCĐTS Phòng GDĐT quận Hà Đông.

  II. CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

  – Tổng số học sinh:  210 học sinh.

  – Tổng số lớp: 6 lớp

  III. ĐỐI TƯỢNG, ĐIỀU KIỆN, PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

  1. Đối tượng dự tuyển

  – Học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2022 – 2022, có hộ khẩu tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

  – Tuổi của học sinh vào học lớp 6 là 11 tuổi (sinh năm 2009). Các trường hợp sớm hoặc muộn so với tuổi quy định sẽ được xem xét cụ thể.

  2. Điều kiện dự tuyển

  Học sinh đủ các điều kiện sau mới được đăng ký dự tuyển:

  2.1. Học bạ lớp 1 (thực hiện theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT ngày 28/8/2014 của Bộ GDĐT): Kết quả đánh giá định kỳ cuối năm về năng lực và phẩm chất: Đạt.

  2.2. Học bạ lớp 2, lớp 3, lớp 4 và lớp 5 (thực hiện theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT ngày 22/9/2016 của Bộ GDĐT): đạt danh hiệu “Học sinh hoàn thành xuất sắc các nội dung học tập và rèn luyện”

  (kết quả đánh giá các môn học đạt hoàn thành tốt, các năng lực, phẩm chất đạt tốt ; bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học Toán, tiếng Việt đạt từ điểm 9,0 trở lên).

  3. Phương thức tuyển sinh

  Kết hợp giữa xét tuyển và làm bài kiểm tra đánh giá năng lực (gọi chung là bài kiểm tra). Căn cứ vào điểm tuyển sinh (ĐTS) để tuyển sinh. Cụ thể:

    

  ĐTS = Điểm xét tuyển (ĐXT) + [điểm kiểm tra (ĐKT) x 2] + điểm ưu tiên 

   3

  .1.

   Điểm xét tuyển

  Bài kiểm tra định kỳ cuối năm học các môn học Toán, Tiếng Việt đạt từ điểm 9,0 trở lên). Tổng điểm 2 môn Toán và Tiếng Việt mỗi năm học từ lớp 1 đến lớp 5, được tính như sau:

  + Đạt 20,0 điểm: được cộng 6,0 điểm.

  + Đạt 19,0 điểm: được cộng 5,0 điểm.

  + Đạt 18,0 điểm: được cộng 4,0 điểm.

  Lưu ý: 

  Trường hợp học sinh Việt Nam học Tiểu học ở nước ngoài về nước sẽ được quy đổi  mức xếp hạng sang điểm số ở các môn học tương đương.

  3

  .

  2

  .

  Bài kiểm tra  

  – Học sinh phải thực hiện 03 bài kiểm tra: Môn Toán, môn Tiếng Việt và môn Tiếng Anh.

  – Hình thức bài kiểm tra:

  + Môn Toán, môn Tiếng Anh: trắc nghiệm khách quan;

  + Môn tiếng Việt: Kết hợp trắc nghiệm khách quan và tự luận.

  – Nội dung kiểm tra thuộc chương trình giáo dục tiểu học đã được tinh giản theo hướng dẫn của Bộ GDĐT tại Công văn số 1125/BGDĐT-GDTH ngày 31/3/2020, chủ yếu nằm trong chương trình lớp 5 hiện hành của Bộ GDĐT, đảm bảo yêu cầu bốn cấp độ nhận thức: Nhận biết, thông hiểu, vận dụng cấp độ thấp và vận dụng cấp độ cao.

  – Thời gian làm bài kiểm tra: 40 phút/bài kiểm tra.

  – Thang điểm: Điểm bài kiểm tra tính theo thang điểm 10, điểm lẻ của tổng điểm toàn bài được làm tròn điểm đến 2 chữ số thập phân.

  – Thời gian tổ chức kiểm tra: thứ Tư ngày 22/07/2020 (buổi sáng).

  TT

  Bài kiểm tra

  Thời gian làm bài

  Giờ phát đề

  Giờ làm bài

  1

  Tiếng Việt

  40 phút

  7h55’

  8h00’ đến 8h40’

  2

  Toán

  40 phút

  9h05’

  9h10’ đến 9h50’

  3

  Tiếng Anh

  40 phút

  10h15’

  10h20’ đến 11h00’

  3.3. Điểm ưu tiên

  – Điểm ưu tiên được thực hiện theo khoản 2 Điều 7 Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ GDĐT, cụ thể là:

  + Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng: Con liệt sĩ; con thương binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con bệnh binh mất sức lao động từ 81% trở lên; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà người được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”; con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01/01/1945; con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01/01/1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945;

  + Cộng 1,0 điểm cho một trong các đối tượng: Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng; con thương binh mất sức lao động dưới 81%; con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%; con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh mà được cấp Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”;

  + Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số; người dân tộc thiểu số; người đang sinh sống, học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn (được quy định tại Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ).

  Lưu ý:

  Thí sinh có nhiều tiêu chuẩn ưu tiên chỉ được hưởng theo tiêu chuẩn ưu tiên cao nhất.

  3.4.

  Nguyên tắc tuyển sinh

  – Chỉ xét tuyển đối với thí sinh đã tham dự đủ các bài kiểm tra theo quy định, không vi phạm Quy chế trong kỳ kiểm tra đến mức hủy kết quả kiểm tra;

  –  Xét theo điểm tuyển sinh từ cao xuống thấp để tuyển đủ chỉ tiêu được giao;

  -Trường hợp xét đến chỉ tiêu cuối cùng có nhiều thí sinh có Điểm xét tuyển bằng nhau thì tiếp tục xét chọn thí sinh theo thứ tự ưu tiên sau:

  + Con Liệt sĩ, con Thương binh, con

  Anh hùng lực lượng vũ trang

  , con

  Anh hùng lao động

  , con bệnh binh

  ;

  + Học sinh đạt giải qua các

  cuộc

  thi do ngành giáo dục tổ chức hoặc phối hợp tổ chức về văn hóa, văn nghệ,

  thể dục thể thao

  (chỉ tính giải cá nhân)

  từ lớp

  1

  đến lớp 5

  ;

  +  Thi sáng tạo Thanh thiếu niên Nhi đồng lần thứ 15; Thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 49; Học sinh đạt giải thi đấu

  thể dục thể thao

  , văn nghệ, vẽ tranh

  do Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoặc phối hợp tổ chức trong năm học 2022-2020.

  + Học sinh đạt số điểm 10 bài kiểm tra định kỳ cuối năm học môn Toán,

  t

  iếng Việt có số lượng nhiều hơn;

  + Những trường hợp còn lại, Ban chỉ đạo tuyển sinh xem xét quyết định.

  IV. HỒ SƠ ĐĂNG KÝ  TUYỂN SINH

  – Đơn đăng ký tuyển sinh

  có dán ảnh 3×4

  (theo mẫu của trường)

  - Bản sao (không cần công chứng, mang theo bản chính để đối chiếu) các loại giấy tờ sau:

  + Học bạ tiểu học hoặc các hồ sơ khác có giá trị thay thế học bạ tiểu học;

  + Hộ khẩu thường trú

   hoặc giấy hẹn hoàn thành thủ tục nhập khẩu, hoặc giấy xác nhận cư trú tại quận Hà Đông.

  + Giấy khai sinh;

  + Các giấy chứng nhận được hưởng cộng điểm ưu tiên;

  V. THỜI GIAN TUYỂN SINH

  1. Đăng ký dự tuyển

  – Phát hành và thu hồ sơ đăng ký dự tuyển: tại trường THCS CLC Lê Lợi

  (Số 160 phố Lê Lợi, phường Hà Cầu, quận Hà Đông, TP Hà Nội)

  – Thời gian: từ ngày 10/7/2020 đến ngày 15/7/2020 (trừ chủ nhật).

  + Sáng từ 7h30 đến 11h30,

  + Chiều từ 14h00 đến 17h30.

  2. Thông báo danh sách phòng kiểm tra

  : Ngày 18/7/2020

  3. Tổ chức kiểm tra:

  ngày 22/7/2020 (Buổi sáng thứ Tư)

  4. Công bố kết quả (ĐXT, ĐKT, ĐTS)

  : Ngày 28/7/2020

  5. Phúc khảo

  :

  – Nhận đơn phúc khảo: Từ 7h30-17h00, ngày 28 và 29/7/2020

  – Công bố kết quả phúc khảo: Ngày 31/7/2020

  6. Thời gian nhập học:

  – Từ ngày 01/8/2020 đến ngày 07/8/2020:

  + Sáng từ 7h30’ đến 11h30’.

  + Chiều từ 14h00’ đến 17h00’.

  – Địa điểm: Phòng Hội đồng trường THCS Lê Lợi (tầng 5, nhà A).

  7. Hồ sơ nhập học

  Đơn đăng ký nhập học (theo mẫu của trường);

  - Bản chính Học bạ tiểu học;

  – 02 ảnh 3×4 (ghi rõ họ tên, ngày sinh ở mặt sau ảnh);

  – Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (mang theo bản chính để đối chiếu);

  – Bản sao chứng minh thư nhân dân (thẻ căn cước) của cha mẹ học sinh; sổ hộ khẩu (không cần công chứngmang theo bản chính để đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an quận, huyện, thị xã hoặc giấy xác nhận cư trú  tại địa bàn do công an phường cấp;

  – Các giấy chứng nhận ưu tiên; giấy chứng nhận đạt giải các cuộc thi (bản photo công chứng- mang theo bản chính để đối chiếu).

  VI. NHỮNG VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý

  1. Mức học phí (dự kiến): 3.200.000 đ/1 tháng/1 học sinh (Ba triệu hai trăm nghìn đồng) chưa kể tiền ăn và xe đưa đón.

  2. Dự kiến hàng năm học phí chất lượng cao sẽ tăng từ 10% đến 15%  theo từng khối lớp, các khoản thu khác sẽ được thoả thuận thu giữa cha mẹ học sinh và nhà trường (ăn bán trú, xe đưa đón…).

  3. Các trường Tiểu học, THCS niêm yết công khai kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 trường THCS CLC Lê Lợi năm học 2022 – 2022 để HS và cha mẹ HS được biết, thực hiện.

  4. Cha, mẹ HS có con đăng ký dự tuyển tự khai vào đơn xin dự tuyển, chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin khai trong đơn, cung cấp các tài liệu, văn bản và bản chính học bạ để minh chứng cho kết quả đạt được theo yêu cầu của HĐTS.

  5. Những vấn đề không được đề cập trong Kế hoạch này vẫn thực hiện theo đúng các văn bản: Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Hướng dẫn tuyển sinh năm học 2022 – 2022 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Kế hoạch tuyển sinh của BCĐTS quận.

   

  Nơi nhận:

                                   

  – Sở GDĐT Hà Nội;                 Để   

  – TTQU, HĐND, UBND quận;   b/c

  – UBND các phường;             

  – HĐTS THCS Lê Lợi;                  Để

  – HĐTS các trường TH, THCS;    th/hiện

  – Lưu: VT.                   

  TRƯỞNG BAN

  PHÓ CHỦ TỊCH UBND QUẬN

  Phạm Thị Hòa

  ————————————————————————————–

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Đăng Ký Tuyển Sinh Trực Tuyến Vào Lớp 6
 • Những Lưu Ý Trong Tuyển Sinh Lớp 6 Ở Biên Hòa, Xã Hội, Fast News
 • Tp.biên Hòa: Tuyển Sinh Lớp 6 Bớt Căng Thẳng
 • Quy Định Về Việc Nhận Hồ Sơ Nhập Học Năm Học 2022
 • Cns Triển Khai Mô Hình “Trường Học Thông Minh” Tại Trường Thcs Nguyễn Gia Thiều.
 • Những Câu Hỏi Thường Gặp Đối Với Học Viên Chương Trình Neu

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Đào Tạo Tiếng Hàn Eps Ngành Ngư Nghiệp 2022
 • Tuyển Sinh Lái Xe Ôtô Hạng C
 • Tuyển Sinh Đào Tạo Lái Xe Các Hạng A1,b1,b2,c
 • Xét Học Bạ Đại Học Fpt Tp. Hcm
 • Đh Fpt Chính Thức Thông Báo Xét Tuyển Bổ Sung 386 Chỉ Tiêu
 • 1. Tôi thường xuyên phải đi công tác, vậy tôi có thể biết trước lịch học để sắp xếp kế hoạch công tác của tôi không?

  • Bạn có thể xem Kế hoạch học tập tại mục Thông báo và Diễn đàn của lớp để biết được thời gian cụ thể của các buổi thi, offline từng học phần

  • Chương trình sẽ cung cấp kế hoạch học tập 4 tuần trước khi học phần diễn ra.

  2. Tôi có được tham gia mua bảo hiểm y tế tại trường không?  

  Học viên đào tạo từ xa sẽ không được mua bảo hiểm y tế tại trường.

  3. Tại sao học E-learning mà tôi vẫn cần học trực tiếp trên lớp (offline)?

  Trên cơ sở nghiên cứu và tham khảo các chương trình đào tạo E-learning trên thế giới như Đại học Mở Anh quốc, Đại học Phoenix (Mỹ) và Đại học Nhân dân Trung Hoa (Trung Quốc), Đại học Assumption (Thái Lan), theo ý kiến của Hội đồng khoa học, hình thức E-learning phù hợp nhất cho học viên tại Việt Nam là:

  • Sự kết hợp giữa học online, tự học ở nhà, học offline và thi tập trung

  • Trong đó, học offline có sự tương tác giữa học viên và giảng viên, trao đổi các tình huống thực tế, tạo động lực cho học viên trong quá trình tự học.

  • Tùy theo tính chất của từng học phần, sẽ quyết định về số buổi offline (có 6 học phần có đầy đủ 2 offline).

  4. Ngoài học trực tiếp trên lớp và học qua mạng học viên còn được học qua hình thức nào hay không?

  Học viên được học một số học phần học trực tuyến qua mạng (giảng viên dạy tại phòng thu học viên ngồi học tại nhà) nhằm hỗ trợ nhiều hơn từ phía giảng viên cho học phần.

  5. Học phí của chương trình là bao nhiêu và phải nộp như thế nào?

  • Học phí hiện tại của chương trình là 200.000 đồng/tín chỉ

  • Tổng học phí phải nộp = Số Tín chỉ phải học x 200.000 đồng/TC.

  • Học viên nộp học phí theo đợt học.

  • Đợt 1 nộp học phí theo kế hoạch chung.

  • Từ đợt 2 hoặc đợt 3 tùy lớp, học phí tương ứng với số Tín chỉ thực học trong đợt đăng ký. Số học phí nộp vượt mức (hoặc thiếu) trong đợt 1 so với số tín chỉ  thực học được giảm (hoặc cần nộp bổ sung) trong đợt này.

  6. Bằng cấp của chương trình NEU-EDUTOP khác gì so với bằng của hệ từ xa thông thường?

  Bằng cử nhân do Trường Đại học Kinh tế quốc dân cấp dành cho hệ từ xa. Bằng đại học là cơ sở để tiếp tục học lên các bậc cao hơn theo quy định của nhà nước (VB2, Ths, TS..).

  7. Tại sao chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức Elearning (NEU-EDUTOP) lại được các doanh nghiệp đánh giá cao?

  Hiện nay, chương trình đã thu hút được hơn 100 giảng viên doanh nghiệp đến từ hàng chục doanh nghiệp lớn nhỏ khác nhau tin tưởng tham gia giảng dạy và hướng dẫn. Đồng thời đội ngũ giảng viên chuyên môn có uy tín của Trường Đại học Kinh tế quốc dân giảng dạy.

  Trong các hội thảo giảng viên, đa số giảng viên điều phát biểu đánh giá cao chương trình. Như:

  • Ông Lê Đình Quang, phụ trách phát hành trái phiếu Ngân hàng BIDV: “Tôi nhận thấy học viên được trao đổi một cách thẳng thắn và rất tự tin nói các ý kiến của mình. Trong tương lai những người này ra trường chính họ là những người sáng tạo biết thể hiện mình thì luôn luôn có cơ hội thăng tiến hơn trong công việc”

  • Ông Đào Trọng Khang – GĐ công ty Tư vấn và quản lý nhân sự DTK: “Tham gia giảng dạy chương trình này, tôi có cơ hội để mở mang và giao lưu với nhiều người hơn. Thứ hai là các doanh nghiệp ngoài kinh doanh còn có trách nhiệm xã hội, không đặt mục tiêu tài chính lên trên. Tôi muốn truyền đạt kiến thức cho học viên khi có thời gian để thực hiện trách nhiệm xã hội của mình”

  • Ông Trịnh Ngọc Thạch – Trưởng ban tổ chức cán bộ ĐH QGHN: “Tôi thấy đây là một chương trình năng động, một điều đáng học hỏi. Tôi hiện đang làm việc trong môi trường nhà nước, có phần cứng nhắc, vì thế tôi muốn ra bên ngoài để tiếp cận được với môi trường sôi động này. Cán bộ tham gia chương trình đều trẻ và có năng lực”

  • Ông Phan Thế Thắng – Cục quản lý cạnh tranh – Bộ Công thương: “Tôi được biết chương trình TOPICA là một chương trình mới, tò mò, tôi đã tìm hiểu, nghiên cứu và nhận thấy đây là chương trình khá hiện đại. Thêm nữa, tôi thấy cán bộ chương trình có kiến thức sâu rộng. Vì vậy tôi muốn tham gia chương trình này”

  Ngoài ra, việc được doanh nghiệp đánh giá cao hay không phụ thuộc chính vào bản thân việc học tập chăm chỉ và phát huy tốt khả năng trong công việc của các anh chị học viên.

  8. Với văn bằng này, có được đăng ký theo học bậc Thạc sỹ tại Việt Nam hay không?

  Được học tiếp các chương trình đào tạo bậc Thạc sỹ tại Việt Nam (Tham khảo Quyết định 45/2008/QĐ-BGDĐT về Đào tạo trình độ Thạc sỹ, điều 11)

  9. Chương trình hoạt động theo quy chế nào?

  • Chương trình đào tạo hoạt động theo Quy chế về tổ chức đào tạo, thi, kiểm tra, cấp chứng chỉ, văn bằng tốt nghiệp theo hình thức đào tạo từ xa ban hành theo Quyết định số 40/2003/QĐ – BGDĐT ngày 08/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  10. Tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, có những đơn vị nào tham gia vào hoạt động đào tạo?

  Đây là chương trình của trường Đại học Kinh tế quốc dân vì vậy tất cả các phòng, ban, đội ngũ giảng viên các khoa và các bộ phận chuyên trách của trường đều tham gia vào hoạt động đào tạo của chương trình này. Trung tâm ĐTTXa của trường là đơn vị được giao nhiệm vụ phụ trách và điều hành chung về chương trình.

  11. Tôi hiện là học viên của tổ chức đào tạo nào?

  • Bạn là học viên của Trường Đại Học Kinh Tế Quốc Dân

  • Bạn có đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ như các học viên hệ từ xa khác. Tính đến 8/2012 Trường Đại học Kinh tế quốc dân đang có hơn 6.000 sinh viên và học viên trong hệ đào tạo từ xa truyền thống và 45,000 học viên cả chính quy và phi chính qua của trường..

  • Chứng cứ pháp lý công nhận bạn là học viên chính thức của Trường Đại học Kinh tế quốc dân là Quyết định trúng tuyển của Trường Đại học Kinh tế quốc dân đã ký và đóng dấu.

  • Quyết định trúng tuyển và điểm các học phần là một trong các cơ sở cho việc công nhận tốt nghiệp và cấp bằng cuối khóa học.

  12. Tôi tìm kiếm thông tin trên diễn đàn như thế nào?

  • Diễn đàn: gồm 3 diễn đàn:

  • Các thông báo sẽ ở mục thông báo (VD: kế hoạch học tập, thông báo thu học phí…)

  13. Cách tính điểm của tất cả các học phần có giống nhau không?

  • Do phương pháp đánh giá liên tục được áp dụng trong chương trình, từng học phần sẽ có 3 loại điểm là điểm chuyên cần, điểm giữa kỳ và điểm thi cuối kỳ.

  • Tỷ lệ % của từng loại điểm thành phần sẽ tùy thuộc vào từng học phần, do tổ bộ môn quyết định. Thông thường sẽ là điểm chuyên cần 10%, điểm bài kiểm tra 20% và điểm thi 70%.

  • Cách tính điểm của học phần được thông báo trong Đề cương chi tiết học phần, đã chuyển cho học viên trước mỗi học phần.

  14. ”Chương trình NEU-EDUTOP” là chương trình trực thuộc đơn vị nào, do ai quản lý?

  NEU-EDUTOP là Chương trình đào tạo cử nhân theo phương thức E-Learning. Trường Đại học Kinh tế Quốc dân là đơn vị chủ trì tổ chức đào tạo, cấp bằng, Edutop64 là đơn vị phối hợp hỗ trợ cung cấp dịch vụ đào tạo E-Learning. Giảng viên của chương trình là các giảng viên có uy tín, nhiều kinh nghiệm của Trường Đại học Kinh tế Quốc dân được lựa chọn để tham gia giảng dạy chương trình.

  15. Những học phần nào tôi được học giảng viên doanh nghiệp?

  Đa số giảng viên hướng dẫn các môn kỹ năng và chuyên ngành đều đến từ doanh nghiệp.

  16. Tại sao người học chương trình NEU-EDUTOP lại được gọi là học viên?

  Tại điều 19, mục Giải thích thuật ngữ trong Luật Giáo dục 2005, người theo học hệ chính quy tại các cơ sở đào tạo đại học được gọi là sinh viên. Nếu đào tạo tiến sỹ thì người học được gọi là nghiên cứu sinh. Một số hệ khác người học được gọi là học viên, ví dụ như thạc sỹ, hệ từ xa…

  17. Với bằng đại học từ xa có được thi tuyển công chức hay không?

  Có:

  1)Quy chế 40/2003/BGDĐT

  Điều 3. Nội dung chương trình và văn bằng, chứng chỉ GDTXa.

  GDTXa gồm các chương trình bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận, chứng chỉ và chương trình đào tạo trọn khoá cấp văn bằng tốt nghiệp. Chương trình GDTXa cấp văn bằng có khối lượng, nội dung và cấu trúc kiến thức tương đương với chương trình chính quy cùng nghành học, cấp học. Văn bằng, chứng chỉ (VBCC) của hình thức GDTXa do các cơ sở giáo dục có thẩm quyền cấp là VBCC thuộc hệ thống giáo dục quốc dân, được Nhà nước đảm bảo về tính pháp lý và giá trị sử dụng như VBCC của các loại hình giáo dục khác.

  2) Thông tư 06/2007/TT-BNV của Bộ nội vụ hướng dẫn về việc thực hiện nghị định Công chức dự bi. Tham khoản b) điều 2.

  Về văn bằng, chứng chỉ: Người đăng ký dự tuyển cần có đủ các văn bằng, chứng chỉ có trình độ phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển mà không phân biệt các loại hình đào tạo …

  3) Xem ví dụ trong thông tư (bên trên) quy về thông báo tuyển công chức năm 2009 của Bộ giáo dục và đào tạo (chú ý những chỗ bôi vàng, nói về những vị trí cho trình độ Đại học – không quy định loại hình văn bằng

  18. Học viên hệ từ xa có được hưởng chể độ ưu đãi không?

  • Hiện nay học viên hệ từ xa chưa thuộc phạm vi áp dụng chính sách ưu đãi cho người có công với cách mạng và con cháu của họ.

  • Căn cứ là Thông tư liên tịch số 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC của Bộ Tài chính và Bộ giáo dục và đào tạo. Tham khảo chính dẫn và file bản gốc đi kèm. Trích dẫn tại Mục I, Đối tượng và Phạm vi áp dụng

  • Người có công với cách mạng và con của họ quy định tại điểm a, b khoản 1 Mục I (sau đây gọi chung là học sinh, sinh viên thuộc diện ưu đãi) theo học hệ chính qui tập trung có khóa học từ 1 năm trở lên tại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, dự bị đại học, trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú (sau đây gọi chung là cơ sở đào tạo); học liên tục lên trình độ đào tạo cao hơn gồm: trung cấp lên cao đẳng; cao đẳng lên đại học.

  19. Khi học viên thi lại, nộp đơn hoãn thi trước ngày thi thì sau này khi đi thi đợt sau có phải đóng lệ phí thi lại hay không?

  • Học viên đủ điều kiện dự thi hết môn, khi đến ngày thi vì một lý do cá nhân nào đó có nhu cầu xin hoãn thi thì cần nộp đơn hoãn thi cho cán bộ hỗ trợ học tập của mình trước ngày thi ít nhất 3 ngày. Đơn hoãn thi có ý nghĩa xác nhận học viên đó khi đi thi đợt sau là thi lần 1. Nếu học viên không nộp đơn hoãn thi trước ngày thi sẽ được coi là bỏ thi lần 1 và khi đi thi vào đợt sau sẽ tính là thi lần 2.

  • Lệ phí thi lại hiện tại là 150.000 đ/ 1học phần, Học viên đăng ký thi lại và nộp lệ phí thi lại trước ngày thi tối thiểu 1 tuần (có mẫu  đơn xin thi lại).

  20. Học viên NEU-EDUTOP có được tham gia chương trình vay vốn không?

  • Chương trình đào tạo NEU-EDUTOP là chương trình đào tạo theo công nghệ E – Learning tiên tiến, bằng do Trường Đại học Kinh tế quốc dân và thuộc hệ đào tạo từ xa.

  • Theo Điều 3, Quyết định của Thủ Tướng Chính Phủ số 107/2006/QĐ-TTg quy định chỉ những học viên đang theo học hệ chính quy tập trung tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề có thời gian đào tạo từ 01 năm trở lên…  mới đủ điều kiện để vay vốn.

  • Như vậy, theo Quyết định trên, học viên NEU-EDUTOP sẽ không được vay vốn.

  21. Chương trình NEU-EDUTOP quy định bằng khá, giỏi như thế nào?

  Chương trình NEU-EDUTOP xếp loại học lực theo Điều 38 Quyết định số 40/2003/QĐ-BGD&ĐT, ngày 08 tháng 08 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

  Xếp loại tốt nghiệp:

  Điểm xếp loại tốt nghiệp (ĐXLTN) = Trung bình cộng của các điểm học phần (ĐTBCKH), trong đó:

  ĐXLTN là điểm xếp loại tốt nghiệp.

  ĐTBCKH là điểm trung bình cộng của cả khóa học.

  Thực tập và viết chuyên đề tốt nghiệp được coi là một học phần.

  Căn cứ vào ĐXLTN để phân loại tốt nghiệp như sau:

  – Loại giỏi: Từ 8,00 điểm đến 10 điểm

  – Loại khá: Từ 7,00 điểm đến cận 8,00 điểm

  – Loại trung bình khá: Từ 6,00 điểm đến cận 7,00 điểm

  – Loại trung bình: Từ 5,00 điểm đến cận 6,00 điểm.

  22. Tại sao điểm tổng kết học phần tại Chương trình NEU-EDUTOP lại làm tròn?

  Công tác khảo thí của Chương trình NEU-EDUTOP, do Bộ phận khảo thí độc lập thuộc Trường Đại học Kinh tế quốc dân thực hiện. Cán bộ chương trình không tham gia vào công tác chấm thi cũng như lên điểm. Điểm tổng kết được ghi nhận theo quy định chung của Trường là điểm làm tròn. Căn cứ theo mục 1 điều 13 quy chế 25/2006/QĐ-BGD&ĐT

  Điều 13. Cách tính điểm kiểm tra, điểm thi, điểm trung bình chung và xếp loại kết quả học tập

  1. Điểm đánh giá bộ phận và điểm học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến phần nguyên.

  23. Sau khi thi kết thúc môn, nhà trường có công bố đáp án đề thi cho Học viên không?

  Đề thi kết thúc môn được xây dựng từ các kiến thức trong lớp học qua mạng. Do vậy hầu hết các đáp án đã được công khai và các Anh/Chị có thể tham khảo đáp án và giải thích chi tiết trước khi đi thi.

  24: Học viên E – Learning có thể mượn sách ở Thư viện trường được không?

  Nếu mượn thì mượn trong thời gian nào, giờ nào?

  Học viên chương trình NEU-EDUTOP hoàn toàn có thể sử dụng nguồn dữ liệu tại thư viện của Trường  Đại học Kinh tế quốc dân. Sử dụng thẻ học viên do nhà trường cung cấp.

  Hiện tại đối với học viên hệ phi chính quy của trường chưa được phép mượn sách đem về nhà. Được đọc tại chỗ.

  Thời gian làm việc của Trung tâm thư viện vào các ngày, giờ hành chính trong tuần.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đại Học Edx – Đại Học Doanh Nghiệp Đầu Tiên Tại Việt Nam
 • Ngành Điều Dưỡng Học Những Gì? Ra Trường Làm Gì?
 • Thông Báo Tuyển Sinh Trung Cấp Điều Dưỡng Năm 2022 Tại Tphcm
 • Điều Dưỡng & Hộ Lý
 • Điều Kiện Để Trở Thành Điều Dưỡng, Hộ Lý Tại Nhật
 • Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Neu Năm 2022

  --- Bài mới hơn ---

 • Tuyển Sinh Sau Đại Học Năm 2022
 • Thông Báo Tuyển Sinh Đào Tạo Thạc Sĩ Năm 2022
 • Tuyển Sinh Thạc Sĩ Ngành Quản Lý Đất Đai
 • Đại Học Quốc Gia Hà Nội Thông Báo Tuyển Sinh Sau Đại Học Đợt 1 Năm 2022
 • Thông Báo Kế Hoạch Tuyển Sinh Đào Tạo Trình Độ Thạc Sĩ Đợt I Năm 2022
 • Thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022

  Trường ĐH Kinh tế Quốc dân thông báo tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022 (cao học khóa 29).

  Một số thông tin cần nhớ:

  1. Đợt thi tuyển sinh:

  Nhà trường tổ chức thi 2 đợt/năm:

  1. Đợt thi tuyển sinh:

  Nhà trường tổ chức thi 2 đợt/năm:

  – Đợt 1: Ngày thi: 

  21/06/2020

   

  (Cập nhật)

  – Đợt 2: Ngày thi: 20/09/2020

  Địa điểm tổ chức thi (đợt 1 + đợt 2): Trường Đại học Kinh tế Quốc dân

  2. Các môn thi tuyển:

  (1)  Môn Luận

  Thực hiện theo hình thức thi viết, thí sinh được quyền lựa chọn một trong số các lập luận được đề bài đưa ra để làm bài thi. Thời gian làm bài: 60 phút.

  (2) Môn Kiến thức kinh tế tổng hợp

  Thực hiện theo hình thức thi trắc nghiệm. Nội dung thi này được tích hợp từ 2 khối kiến thức gồm: (i) Toán, logic; (ii) Kiến thức chung về kinh tế và xã hội. Thời gian làm bài: 90 phút.

  (3) Ngoại ngữ (môn điều kiện): Tiếng Anh, thi trắc nghiệm theo dạng thức TOEFL rút gọn. Điểm đạt yêu cầu: 50/100. Thời gian làm bài: 90 phút.

  3. Học Bổ sung kiến thức

  Thí sinh đăng ký học BSKT online và chuyển khoản lệ phí theo hướng dẫn tại Phụ lục 3 (đính kèm)

  Thời hạn đăng ký và học tập:

  Nhóm

  Thời gian đăng ký học

  Thời gian học và thi

  5, 7 và 9 môn cơ sở

  08/01/2020 - 07/02/2020

  10/02/2020 – 31/04/2020

  3 môn chuyên ngành

  08/01/2020 – 06/03/2020

  7/03/2020 – 31/04/2020

  Lịch học, lịch thi cụ thể từng môn học BSKT sẽ được gửi qua email và công bố trên website.

  5. Hồ sơ tuyển sinh

   

  Thời hạn nộp hồ sơ: Đợt 1: từ ngày 08/01/2020 đến ngày 24/04/2020

  6. Chỉ tiêu tuyển sinh

  Chỉ tiêu tuyển sinh tháng 5/2020 (dự kiến): 700, dự định phân bổ như sau:

  TT

  Tên ngành đào tạo

  Chỉ tiêu

  TT

  Tên ngành đào tạo

  Chỉ tiêu

  1

  Kinh tế học

  20

  10

  Kinh tế đầu tư

  25

  2

  Kinh tế chính trị

  10

  11

  Kế toán

  120

  3

  Kinh tế phát triển

  25

  12

  Tài chính – Ngân hàng

  160

  4

  Kinh tế quốc tế

  25

  13

  Quản trị kinh doanh

  150

  5

  Kinh tế nông nghiệp

  5

  14

  Quản lý kinh tế

  40

  6

  Kinh doanh thương mại

  25

  15

  Quản lý công nghiệp

  5

  7

  Quản trị nhân lực

  20

  16

  Kinh tế tài nguyên

  20

  8

  Hệ thống thông tin quản lý

  5

  17

  Quản lý đô thị

  20

  9

  Luật kinh tế

  25

  Tổng:

  700

   

  Ghi chú: Căn cứ vào tổng chỉ tiêu 2022 Trường ĐHKTQD đề xuất với Bộ GD&ĐT; căn cứ vào số lượng thí sinh đăng ký dự thi và kết quả thi tuyển thực tế, số lượng thí sinh trúng tuyển cụ thể cho từng ngành sẽ được điều chỉnh lại cho phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

   

  7. Giới thiệu thông tin tuyển sinh trình độ thạc sĩ và hướng dẫn làm bài thi

  Thời gian:   18h30, thứ sáu, ngày 28/02/2020

  Nội dung:   Giới thiệu chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của ĐHKTQD, giải đáp thắc mắc và hướng dẫn cách thức làm bài thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ năm 2022.

  Địa điểm:    Hội trường A2 – ĐHKTQD.

  Tuyển sinh Ôn luyện thi

  Cao học Kinh tế Quốc dân T5.2020

  (Lớp ôn thi Buổi tối trong tuần thứ: 2,3, 5,6)

  LỊCH KHAI GIẢNG VÀO:

  18H Tối THỨ 2, NGÀY 02/03/2020.

  Trị giá khóa học: 4.300.000đ/3 môn/30 buổi

  Thời lượng học các môn:

  • Môn Luận/6 buổi.

  • Môn Toán Logic/10 buổi.

  • Môn Kiến thức chung về kinh tế xã hội/12 buổi.

  • Buổi thứ 29: là buổi thi thử + tiệc trà (Miễn phí) trị giá: 500.000đ.

  • Buổi thứ 30: Tổng ôn Miễn phí trước ngày thi trị giá: 500.000đ

   

  Đề xuất xem: Thông báo Khai giảng lớp OTKT1 Ôn Thi Cao học Kinh tế Quốc dân 2022

  Địa điểm học: 18h, Thứ 2 Ngày 02/03/2020, Lớp OTKT1 

  Địa điểm Học tại: D6 phòng D107 Đại học Bách Khoa Hà nội.

   

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Sinh Sau Đại Học Năm 2022 Đợt 2
 • Trường Đh Mở Tp Hcm Tuyển Sinh Thạc Sĩ, Tiến Sĩ Năm 2022
 • Học Viện Hàng Không Việt Nam Tuyển 390 Chỉ Tiêu Cao Đẳng
 • Thông Báo Tuyển Sinh Cao Học Kinh Tế Quốc Dân Năm 2022
 • Thông Báo Tuyển Sinh Trình Độ Thạc Sĩ Kinh Tế Quốc Dân Năm 2022
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100