Top 17 # Đề Thi B1 Học Viện Ngân Hàng / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 12/2022 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Ngân Hàng Đề Thi Toán Cao Cấp A1 / 2023

Ngân hàng đề thi toán cao cấp A1

Mọi ý kiến đóng góp xin gửi vào hòm thư: [email protected]

Môn: TOÁN CAO CẤP A1

CÂU HỎI LOẠI 1 ĐIỂM (V.I).

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính đạo hàm của hàm số: .

Tính vi phân của hàm số: , a là hằng số.

Tính vi phân của hàm số: .

Tính vi phân của hàm số: .

Tính vi phân của hàm số:

.

.

.

.

.

Chứng minh rằng và là các vô cùng bé

tương đương khi .

Tìm hằng số a để hàm số liên tục tại x = 0.

Tìm hằng số c để hàm số liên tục tại x = 0 .

III. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III).

b.Tìm cực trị của hàm số.

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo ra khi quay hình phẳng

giới hạn bởi các đường

và quanh trục ox.

Tính dy tại x = 0.

Tính .

Cho tích phân suy rộng

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

Tính tích phân đó.

Cho tích phân suy rộng

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

Tính tích phân đã cho.

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

, và .

7.Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng

giới hạn bởi đường cong

quanh trục Ox.

Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng

giới hạn bởi các đường

và quanh trục Ox.

CÂU HỎI LOẠI 4 ĐIỂM (V.IV).

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân: . b. Xét sự hội tụ của chuỗi số .

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân:

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính tích phân: .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

, và x – y + 4 = 0.

DÙNG CHO ĐÀO TẠO HỆ ĐẠI HỌC TỪ XA NGÀNH ĐTVT VÀ CNTT THỜI GIAN : 120 phút MỖI ĐỀ 4 CÂU ( một câu loại 1, một câu loại 2, một câu loại 3 và một câu loại 4)

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

a. Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường

.

y = x, và y = 2x.

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

.

.

.

.

.

.

.

.

.

II. CÂU HỎI LOẠI 2 ĐIỂM (V.II)

.

.

.

.

.

Chứng minh rằng và là các vô cùng bé

III. CÂU HỎI LOẠI 3 ĐIỂM (V.III)

tương đương khi .

Tìm hằng số a để hàm số liên tục tại x = 0.

Tìm giới hạn sau .

Cho hàm số

Tìm hằng số c để hàm số liên tục tại x = 0 .

b.Tìm cực trị của hàm số.

Tính thể tích của khối tròn xoay tạo ra khi quay hình phẳng

giới hạn bởi các đường

và quanh trục ox.

Tính dy tại x = 0.

Tính .

Cho tích phân suy rộng

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

Tính tích phân đó.

Cho tích phân suy rộng

Chứng minh tích phân đã cho hội tụ.

Tính tích phân đã cho.

Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường cong

, và .

7.Tính thể tích vật thể tròn xoay tạo nên khi quay hình phẳng

giới hạn bởi đường cong

quanh trục Ox.

1.

Tính thể tích khối tròn xoay tạo nên khi quay miền phẳng

giới hạn bởi các đường

và quanh trục Ox.

IV. LOẠI CÂU HỎI 4 ĐIỂM (V.IV)

Xét sự hội tụ của chuỗi số có số hạng tổng quát

.

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Xét sự hội tụ của chuỗi số .

Tìm miền hội tụ của chuỗi luỹ thừa .

Chứng minh rằng .Từ đó hãy tính tổng .

Cho hàm số với .

Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier.

Từ đó hãy tính tổng .

8. Cho hàm số với

Khai triển hàm số đã cho theo các hàm số sin.

Tính tổng .

Cho hàm số với .

Khai triển hàm số thành chuỗi Fourier.

Tính tổng .

Cho hàm số .

Khai triển hàm số thành chuỗi các luỹ thừa của (x+1).

Tính tổng .

Tải xuống tài liệu học tập PDF miễn phí

Ngân Hàng Đề Thi Luật Học / 2023

Ví dụ: khoa luật Thương mại ở trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh tương ứng với khoa luật Kinh tế ở trường Đại học Luật Hà Nội.

I – Tổ bộ môn Luật Thương mại

1 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Chủ thể kinh doanh và phá sản

2 – Tuyển tập đề thi môn Luật Đầu tư

3 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Cạnh tranh và giải quyết tranh chấp thương mại

4 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại hàng hóa và dịch vụ

5 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Thương mại ASEAN

6 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Nhượng quyền thương mại

II – Tổ bộ môn Luật Tài chính – Ngân hàng

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Chứng khoán và thị trường tiền tệ

8 – Tuyển tập đề thi môn Luật Thuế

9 – Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân hàng

10 – Tuyển tập đề thi môn Luật Ngân sách nhà nước

11 – Tuyển tập đề thi môn Phân tích hoạt động kinh doanh

III – Tổ bộ môn Luật Đất đai – Môi trường

12 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Kinh doanh bất động sản

13 – Tuyển tập đề thi môn Luật Đất đai

14 – Tuyển tập đề thi môn Luật Môi trường

15 – Tuyển tập đề thi môn Y tế và kiểm dịch

16 – Tuyển tập đề thi môn Y tế và vệ sinh an toàn thực phẩm

I – Tổ bộ môn Luật Dân sự – Sở hữu trí tuệ

1 – Tuyển tập đề thi môn An sinh xã hội

2 – Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 1 – Lý luận chung về Luật Dân sự

3 – Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 2 – Tài sản, quyền sở hữu và quyền thừa kế

4 – Tuyển tập đề thi môn Luật Dân sự 3 – Luật Hợp đồng và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng

5 – Tuyển tập đề thi môn Hợp đồng dân sự thông dụng

6 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo, đàm phán và ký kết hợp đồng

7 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng hành nghề tư vấn pháp luật

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng thực hành pháp luật

9 – Tuyển tập đề thi môn Giao dịch dân sự về nhà ở

10 – Tuyển tập đề thi môn Công tác pháp chế trong doanh nghiệp

11 – Tuyển tập đề thi môn Luật sở hữu trí tuệ

II – Tổ bộ môn Luật Lao động

12 – Tuyển tập đề thi môn Luật Lao động

13 – Tuyển tập đề thi môn Áp dụng pháp luật lao động trong quản lý doanh nghiệp

14 – Tuyển tập đề thi môn Tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động

III – Tổ bộ môn Luật Tố tụng dân sự – Hôn nhân & gia đình

15 – Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng dân sự

16 – Tuyển tập đề thi môn Thi hành án dân sự

17 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về Quyền nhân thân

18 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình

19 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hôn nhân và gia đình chuyên sâu

C – Khoa luật Quốc tế I – Tổ bộ môn Công pháp quốc tế

1 – Tuyển tập đề thi môn Công pháp quốc tế

1a – Tuyển tập đề thi môn Luật Biển

II – Tổ bộ môn Tư pháp quốc tế – Luật so sánh

2 – Tuyển tập đề thi môn Tư pháp quốc tế

3 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng không dân dụng quốc tế

4 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hàng hải

5 – Tuyển tập đề thi môn Luật quốc tế về sở hữu trí tuệ

6 – Tuyển tập đề thi môn Luật so sánh

III – Tổ bộ môn Luật Thương mại quốc tế

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Thương mại quốc tế

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng đàm phán hợp đồng thương mại quốc tế

9 – Tuyển tập đề thi môn Chuyển giao công nghệ quốc tế

D – Khoa luật Hành chính I – Tổ bộ môn Lý luận nhà nước và pháp luật

1 – Tuyển tập đề thi môn Án lệ trong hệ thống pháp luật Việt Nam (Án lệ)

2 – Tuyển tập đề thi môn Lý luận nhà nước và pháp luật

II – Tổ bộ môn Luật Hiến pháp

3 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp

4 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hiến pháp nước ngoài

5 – Tuyển tập đề thi môn Giám sát Hiến pháp

6 – Tuyển tập đề thi môn Bộ máy nhà nước

III – Tổ bộ môn Luật Hành chính

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hành chính

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính

9 – Tuyển tập đề thi môn Thủ tục hành chính

10 – Tuyển tập đề thi môn Công chứng – Luật sư

9 – Tuyển tập đề thi môn Xây dựng văn bản pháp luật

IV – Tổ bộ môn Luật Tố tụng Hành chính

7 – Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hành chính

8 – Tuyển tập đề thi môn Pháp luật về thanh tra, khiếu nại và tố cáo

V – Tổ bộ môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

9 – Tuyển tập đề thi môn Lịch sử nhà nước và pháp luật

E – Khoa luật Hình sự I – Tổ bộ môn Luật Hình sự

1 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 1 – Phần chung

2 – Tuyển tập đề thi môn Luật Hình sự 2 – Phần các tội phạm

3 – Tuyển tập đề thi môn Giám định pháp y

4 – Tuyển tập đề thi môn Tâm thần học tư pháp

5 – Tuyển tập đề thi môn Lý luận định tội

II – Tổ bộ môn Luật Tố tụng Hình sự

6 – Tuyển tập đề thi môn Luật Tố tụng Hình sự

7 – Tuyển tập đề thi môn Thi hành án hình sự

III – Tổ bộ môn Tội phạm học

8 – Tuyển tập đề thi môn Tội phạm học

9 – Tuyển tập đề thi môn Khoa học điều tra hình sự

F – Khoa Khoa học cơ bản I – Tổ bộ môn Lý luận chính trị

1 – Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP1

2 – Tuyển tập đề thi môn Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin HP2

3 – Tuyển tập đề thi môn Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam

4 – Tuyển tập đề thi môn Tư tưởng Hồ Chí Minh

II – Tổ bộ môn Tâm lý học – Xã hội học

5 – Tuyển tập đề thi môn Tâm lý học đại cương

6 – Tuyển tập đề thi môn Xã hội học đại cương

III – Tổ bộ môn Văn hóa và Kỹ năng ngôn ngữ

7 – Tuyển tập đề thi môn Lịch sử văn minh thế giới

8 – Tuyển tập đề thi môn Kỹ năng nghiên cứu và lập luận

9 – Tuyển tập đề thi môn Logic học

IV – Tổ bộ môn Giáo dục thể chất – Giáo dục quốc phòng

10 – Tuyển tập đề thi môn Giáo dục thể chất

11 – Tuyển tập đề thi môn Giáo dục quốc phòng

G – Khoa Quản trị luật

1 – Tuyển tập đề thi môn Kế toán quản trị

2 – Tuyển tập đề thi môn Lý thuyết tài chính tiền tệ

3 – Tuyển tập đề thi môn Nghệ thuật lãnh đạo

4 – Tuyển tập đề thi môn Nguyên lý quản trị

5 – Tuyển tập đề thi môn Quản trị hành chánh văn phòng

6 – Tuyển tập đề thi môn Quản trị học

Trường Học Viện Ngân Hàng Công Bố Điểm Xét Tuyển Nv1… Điểm Thi 2022 / 2023

Trường Học viện Ngân hàng công bố điểm xét tuyển NV1 năm 2016

1. Phương thức và chỉ tiêu tuyển sinh vào Học viện Ngân hàng năm 2016

CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH

Tại Trụ sở Học viện Ngân hàng

– Vùng tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước

– Phương thức tuyển sinh: Năm 2016, Học viện Ngân hàng tham gia vào nhóm GX (bao gồm 12 trường đại học) để xét tuyển. Các trường này đã thống nhất về phương án xét tuyển năm 2016 như sau:

A. Nguyên tắc chung

1. Nhóm GX thực hiện việc xét tuyển dựa trên kết quả của Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia 2016 tại các cụm thi trên cả nước do các trường đại học chủ trì.

2. Áp dụng chung một cách thức xét tuyển giữa các nguyện vọng ngành (nhóm ngành) theo thứ tự ưu tiên trong Phiếu ĐKXT và thực hiện bằng một phần mềm xét tuyển chung.

3. Ngoài 2 phương thức ĐKXT do Bộ GDĐT quy định, nhóm GX bổ sung thêm phương thức nhận trực tiếp Phiếu ĐKXT tại các trường thuộc nhóm.

4. Tùy theo tình hình tuyển sinh của các trường, nhóm GX sẽ duy trì phương thức xét tuyển theo nhóm trường cho cả các đợt xét tuyển bổ sung.

B. Nguyên tắc xét tuyển

1. Xét tuyển theo nhóm ngành: Một nhóm ngành bao gồm một hoặc vài ngành đào tạo của một trường thuộc nhóm GX, được ấn định một mã ngành/nhóm ngành.

2. Xét tuyển theo các nguyện vọng của thí sinh đã đăng ký (xếp theo thứ tự ưu tiên trên Phiếu ĐKXT): Mỗi nguyện vọng ứng với một mã xét tuyển, nếu thí sinh trúng tuyển theo một nguyện vọng xếp trên thì sẽ không được xét các nguyện vọng sau nữa. Điểm chuẩn trúng tuyển vào một nhóm ngành chỉ căn cứ trên kết quả Điểm xét của thí sinh và chỉ tiêu đã được ấn định, không phân biệt nguyện vọng ghi ở thứ tự nào (1,

2, 3 hay 4) giữa các thí sinh đã đăng ký vào nhóm ngành đó.

3. Công thức tính Điểm xét (ĐX):

(a) Đối với tổ hợp môn xét tuyển không có môn chính:

Ghi chú: Điểm ưu tiên xét tuyển dành cho thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển. Mức điểm ưu tiên xét tuyển do các trường quy định riêng và được công bố trên website của trường.

4. Nhóm GX sẽ công bố thông tin về mức chênh lệch điểm chuẩn trúng tuyển giữa các tổ hợp môn xét tuyển vào một ngành của một trường để thí sinh biết trước khi ĐKXT.

C. Công bố kết quả xét tuyển

1. Tùy vào từng trường thành viên của nhóm GX, Điểm chuẩn trúng tuyển cho mỗi nhóm ngành sẽ được công bố theo 2 cách sau:

(a) Điểm chuẩn trúng tuyển theo tổng điểm của ba môn xét tuyển (ví dụ 18,5; 24,0 vv.).

(b) Điểm chuẩn trúng tuyển theo thang 10 phù hợp với công thức tính Điểm xét, lấy đến hai chữ số sau dấu phẩy (ví dụ 6,85; 8,20 vv).

2. Sau khi kết thúc mỗi đợt xét tuyển, danh sách thí sinh trúng tuyển vào mỗi trường thuộc nhóm sẽ được công bố trên website của trường đó.

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên

– Vùng tuyển sinh: Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên tuyển sinh đối tượng có hộ khẩu thuộc các tỉnh phía Nam.

– Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

Tại Học viện Ngân hàng Phân viện Bắc Ninh

– Vùng tuyển sinh: Các tỉnh khu vực Tây Bắc và Đông Bắc Bộ.

– Học viện dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia năm 2016 do các trường đại học chủ trì để xét tuyển.

CHỈ TIÊU XÉT TUYỂN THẲNG HỆ ĐẠI HỌC

– Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu xét tuyển thẳng đại học căn cứ kết quả học tập PTTH (xét học bạ).

– Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên quốc gia (trực thuộc đại học) một trong các môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340201, D340301, D340101, D340405. Học sinh chuyên Anh có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,0 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340120 và D220201;

– Thí sinh là học sinh các trường phổ thông trung học chuyên các Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương một trong các môn: Toán học, Tin học, Vật lý, Hoá học có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340201, D340301, D340101, D340405. Học sinh chuyên Anh có kết quả điểm các môn học thuộc nhóm tổ hợp các môn xét tuyển (của Học viện Ngân hàng) trong 3 năm phổ thông trung học đạt từ 7,5 điểm trở lên được xét tuyển vào các ngành D340120 và D220201;

– Học viện Ngân hàng dành 10% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm của hệ cao đẳng để xét tuyển thẳng cho các thí sinh quốc tịch Việt Nam đã tốtnghiệp phổ thông trung học có điểm trung bình chung từng năm của ba năm phổ thông trung học đạt từ 5,5 điểm trở lên.

Lưu ý các em muốn chắc chắn hơn cơ hội trúng tuyển vào Học viện Ngân hàng, nên lựa chọn ngay nguyện vọng 1. Bên cạnh cơ hội trúng uyển vào các ngành học của Học viện Ngân hàng, các em có thể lựa chọn thêm các cơ hội khác tại các chương trình quốc tế…

2. Các chuyên ngành đào tạo của Học viện Ngân hàng

Thế mạnh của trường chính là sự tiếp cận rộng rãi, sự hài lòng của sinh viên, các công trình nghiên cứu, liên kết quốc tế, liên kết chặt chẽ với các đối tác trong ngành kinh tế, tài chính- ngân hàng, mở rộng các chương trình thực tập và làm việc, lấy kinh nghiệm để giúp sinh viên có được lợi thế cạnh tranh trong thị trường lao động.

Bên cạnh đó, Nhà trường luôn có các hoạt động hướng nghiệp, hỗ trợ sinh viên tìm kiếm cơ hội thực tập và việc làm nhờ vào lợi thế, uy tín, trực thuộc Ngân hàng Nhà nước.

Theo Khảo sát thường niên của Phòng Thanh tra, Khảo thí & ĐBCLGD, sinh viên sau khi tốt nghiệp Học viện Ngân hàng đều đáp ứng được yêu cầu của các nhà tuyển dụng với tỷ lệ có việc làm trong năm đầu tiên sau khi ra trường là gần 90%. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã thành công và có những vị trí quản lý cao trong các ngân hàng, doanh nghiệp, công ty kiểm toán…ở trong nước, liên doanh, nước ngoài,cũng như các cơ quan Bộ, ngành, Chính phủ, cơ quan nghiên cứu.

3. Các chương trình cử nhân quốc tế

Bên cạnh các chương trình đào tạo trong nước, sinh viên Học viện Ngân hàng có thể được lựa chọn và trải nghiệm môi trường Anh ngữ thật sự với 4 chương trình được học tập và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh như:

– Chương trình cử nhân tài chính ngân hàng và cử nhân quản lý tài chính kế toán liên kết và được cấp bằng bởi đại học Sunderland của Vương quốc Anh. Chương trình liên kết Sunderland của Học viện Ngân hàng luôn tự hào với kết quả tốt nghiệp của sinh viên năm cuối cao nhất trong các trường đại học liên kết với Sunderland tại Châu Á.

– Chương trình cử nhân Quản trị Tài chính liên kết với đại học City U- Hoa Kỳ. Điểm mạnh của chương trình là khi tốt nghiệp, sinh viên được nhận song song 2 bằng đại học, một bằng cử nhân của Học viện Ngân hàng và một bằng do Đại học City U cấp.

– Chương trình cử nhân chất lượng cao với các môn chuyên ngành được giảng dạy chủ yếu bằng tiếng anh, giúp sinh viên đáp ứng được yêu cầu cao của các tổ chức quốc tế trong và ngoài nước.

Sinh viên tốt nghiệp Học viện Ngân hàng thường được nhận vào học các chương trình thạc sỹ tại các trường đại học danh tiếng như:

Birmingham, Sunderland, Manchester (UK); CityU, Cornell, Chicago, Michigan (USA). Ngoài ra, còn có cơ hội chuyển tiếp học chương trình thạc sỹ kế toán tài chính và quản trị liên kết với Đại học Berlin của Đức ngay tại Học viện.

Hơn nữa, trong khi theo học tại Học viện Ngân hàng, sinh viên có thể tham gia các chương trình trao đổi sinh viên với các trường đại học danh tiếng vương quốc Anh, Mỹ, Đức, Thụy Sỹ, Úc, Liên bang Nga, Đài Loan…. Đây không chỉ là cơ hội để sinh viên trải nghiệm môi trường học tập quốc tế, mà qua đây sinh viên cũng có điều kiện để quảng bá văn hóa Việt Nam đến bạn bè thế giới.

Chi tiết các em có thể tham khảo tại http://itcc.hvnh.edu.vn/sites/vi/Home.aspx

4. Cơ sở vật chất Nhà trường

Học viện Ngân hàng có lợi thế hơn hẳn nhiều trường đại học khác, nằm giữa Trung tâm Thủ đô, vị trí đi lại sinh hoạt và học tập thuận tiện.

Cơ sở vật chất đều nằm trong khuôn viên Nhà trường như Hệ thống giảng đường hiện đại, thư viện điện tử, trung tâm thực hành được thiết kế để tạo ra một môi trường học tập gắn liền với hoạt động thực tiễn tốt nhất cho sinh viên. Học viện Ngân hàng cho phép sinh viên truy cập mạng không dây trong khuôn viên toàn trường và tham gia các hoạt động rèn luyện thể lực ngay trong khuôn viên Nhà trường tại các sân bóng đá, sân tennis, sân cầu lông, sân bóng chuyền… qua đó giúp sinh viên phát diện toàn tiện. Bên cạnh đó, sinh viên được sử dụng các tiện ích hàng ngày như ẩm thực, y tế, văn phòng phẩm, tài liệu học tập và những nhu cầu thiết yếu khác. Nhà trường dành riêng Khu kí túc xá khang trang cho sinh viên có nhu cầu nội trú với an ninh trật tự tốt, tạo sự an toàn, thoải mái cho sinh viên học tập và nghỉ ngơi. Cơ sở vật chất của Nhà trường đang tiếp tục được hoàn thiện và đây thực sự là một lợi thế so với các Trường trên địa bàn Hà Nội.

5. Đời sống sinh viên

Bên cạnh các hoạt động học tập- nghiên cứu khoa học, sinh viên Học viện Ngân hàng được trải nghiệm một đời sống sinh viên đúng nghĩa khi tham gia vào các hoạt động ngoại khóa thuộc các Câu lạc bộ, cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và các hoạt động tình nguyện.

Các hoạt động của các Câu lạc bộ và các Liên Chi hội rất đa dạng, từ những cuộc thi phong trào văn nghệ, tìm hiểu học thuật, thể thao… cho đến những hoạt động tình nguyện như Hiến máu nhân đạo, Tiếp sức mùa thi, Mùa hè xanh. Sinh viên Học viện Ngân hàng tùy theo sở thích và nguyện vọng của mình các bạn có thể lựa chọn cho mình một CLB phù hợp. Hoạt động của các CLB được chia thành ba hướng chính:

Các hoạt động định hướng vào Kỹ năng như CLB YCC (Lãng đạo trẻ); CLB BSC (Kỹ năng kinh doanh)… các hoạt động định hướng học thuật như CLB Chứng khoán, CLB Nghiên cứu khoa học… và các hoạt động tình nguyện và sở thích như CLB Ghitar, Đội sinh viên tình nguyện, CLB Cầu lông…

Bên cạnh các hoạt động định kỳ, hàng năm các CLB và các Liên chi Hội các khoa trực thuộc cũng tổ chức rất nhiều cuộc thi dành cho các bạn sinh viên. Tiêu biểu như cuộc thi Nhà Ngân hàng tương lai của LCH khoa Ngân Hàng, cuộc thi Chìa khóa Thành công của LCH khoa

Quản trị Kinh doanh, Cuộc thi Mật mã Marketing của CLB Marketing Plus, Cuộc thi rung chuông vàng của Hội sinh viên HVNH cùng nhiều hoạt động trải nghiệm thực tế khác tại các ngân hàng và doanh nghiệp… Đây là cơ hội để các bạn sinh viên tỏa sáng, thể hiện hết tài năng của mình, tìm kiếm các cơ hội việc làm ngay khi còn đang là sinh viên, đồng thời cũng là nơi để các bạn giao lưu, gắn bó với nhau hơn qua các hoạt động bên ngoài giảng đường.

Trải nghiệm thêm cuộc sống sôi động và muôn màu của sinh viên HVNH tại http://doanhoi.hvnh.edu.vn/

6. Cơ hội học bổng, nhận hỗ trợ tài chính và qui định học phí năm học 2015-2016

Là sinh viên Học viện Ngân hàng, các em có rất nhiều cơ hội nhận được học bổng. Học viện Ngân hàng tự hào là một trong những trường đại học dẫn đầu về mức học bổng cho sinh viên. Ngoài học bổng khuyến khích học tập theo chế độ quy định, hàng năm sinh viên có kết quả học tập giỏi và xuất sắc của Học viện Ngân hàng nhận được trên 10 suất Học bổng của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 70 suất học bổng của ngành Ngân hàng; 300 suất học bổng từ các ngân hàng thương mại, công ty kiểm toán và các doanh nghiệp lớn. Tham khảo các mức học bổng hiện có của HVNH. Bên cạnh đó, sinh viên khó khăn có thể nhận được sự hỗ trợ của phòng Quản lý người học như vay vốn ngân hàng, học bổng quỹ tình thương, trợ cấp xã hội, miễn giảm học phí…

Về học phí, Nhà trường thu học phí hàng năm với mức phí cạnh tranh so với nhiều trường đại học trên địa bàn, nhờ lợi thế là một trường công lập thuộc Ngân hàng Nhà nước quản lý. Các em có thể tham khảo mức học phí cho năm học 2015-2016.

7. Gặp tư vấn viên/gửi thư tới Nhà trường để hỏi đáp tuyển sinh 2016

Điện thoại thông tin tuyển sinh: 043 852 6417 – Hotline: 096 684 9619

Giải đáp tuyển sinh trực tuyến

Con đường dẫn tới thành công sẽ mở ra khi các em lựa chọn đúng đắn.

Theo học tại Học viện Ngân hàng không chỉ mang lại cho các em tấm bằng chất lượng, được công nhận quốc tế, mà còn cung cấp cho các em tấm giấy thông hành để có thể tiến xa hơn trên con đường lập nghiệp trong xu thế hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam vào nền kinh tế khu vực và thế giới.

– Chỉ tiêu tuyển sinh ĐH – CĐ

– Xếp hạng thí sinh ĐH – CĐ

– Điểm chuẩn ĐH – CĐ

– Điểm chuẩn Nguyện vọng 2

– Điểm chuẩn Nguyện vọng 3

Đề Thi Vstep B1, B2, C1 Đại Học Ngoại Ngữ / 2023

Kỳ thi Vstep B1, B2, C1 tiếng Anh tại trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội đợt vừa qua được đánh giá là khó với rất nhiều các bạn thí sinh dự thi. Các bạn có biết rằng, đề thi này là một trong số đề thi cuối khóa trong chương trình học trực tiếp tại Trung tâm Anh ngữ VIVIAN.

Đề viết thư kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2, C1 Vstep Đại học Ngoại ngữ

I am very delighted to help you organize your friend’s birthday party. Could you please tell us some information about the guests? Could you also suggest some activities and food for us?

Phân tích đề bài:

Bài viết thuộc thể loại trang trọng, mục đích cung cấp thông tin về một bữa tiệc sinh nhật của một người bạn của bạn.

Các ý chính cần đảm bảo:

– the number of guests and their age group: số lượng khách và độ tuổi

– suitable activities: một số hoạt động phù hợp

– the food and drinks for the party: thức ăn đồ uống cho bữa tiệc

Dàn ý cho bài viết:

– Mở bài: nêu mục đích viết thư

– Thân bài: trả lời đầy đủ 3 ý chính như trên, viết thành 3 đoạn hoặc gộp chung tất cả các ý trong 1 đoạn.

– Kết bài: Hi vọng thông tin mình cung cấp hữu ích và bày tỏ sự sẵn lòng cung cấp thêm thông tin nếu cần.

Đề thi Viết luận B1, B2, C1 theo định dạng Vstep tại Đại học Ngoại ngữ – ĐHQGHN

Discuss the effects and solutions of unemployment among young people.

Effects of unemployment

– Unemployment causes frustration and stress to the unemployed.

Thất nghiệp gây ra sự tuyệt vọng hoặc căng thẳng cho người thất nghiệp

– The jobless might forget knowledge and skills they have learned at school.

– Những người không có việc làm có thể quên mất kiến thức và kỹ năng đã được học tại trường.

– They might commit crimes as a means to get money.

Họ có thể phạm tội như là một cách để kiếm tiền.

Solutions of unemployment

Individual

– They need to learn more knowledge and skills to meet the employers’ requirements or they could pursue higher education.

Cá nhân cần học nhiều kiến thức và kỹ năng đáp ứng yêu cầu nhà tuyển dụng hoặc có thể học lên cao.

Government

– Creates more jobs in every sector.

Chính phủ tạo them việc làm ở mọi lĩnh vực.

– Provides vocational courses and retraining for labour resources.

Chính phủ cung cấp các khóa học nghề và đào tạo lại nguồn lao động.

Tham khảo Lớp luyện thi chứng chỉ tiếng Anh B1, B2 Vstep cho các kỳ thi tại Đại học Ngoại ngữ – Đại học Quốc Gia Hà Nội trong link đi kèm. Sau khi hoàn thành khóa học B1 B2 Vstep tại VIVIAN, chắc chắn đề thi dù khó thế nào bạn cũng sẽ vượt qua kỳ thi B1, B2 thôi.