Top 8 # Đáp Án Use Of English Unit 4 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Đáp Án Giải Bài Tập Sgk Tiếng Anh Unit 4 Lớp 8

1. Giải tiếng anh 8 unit 4: Our  Past

1.1. Getting Started trang 38 SGK tiếng Anh 8 Unit 4

Look at the picture. Write the names of the things that do not belong to the past. Hãy nhìn tranh và viết tên những thứ không thuộc về quá khứ.

VIET NAM 100 YEARS AGO

Gợi ý:

VIỆT NAM 100 NĂM TRƯỚC

– The mobile phone: điện thoại di động

– Cassettle player: máy cát-xét

– The lighting fixture: đèn chùm

– The TV: tivi

– Briefcase: cái cặp

– Modern dress: áo dài hiện đại

– School uniforms: đồng phục học sinh

1.2. Listen and Read trang 38 – 39 SGK tiếng Anh 8 Unit 4

Bài dịch:

Bà: Nga, đây là bà. Khi còn con gái, bà đã từng sống ớ một nông trại.

Nga: Lúc ấy đời sống như thế nào?

Bà: Bà không đi học vì phải ở nhà và giúp mẹ bà. Bà đã từng trông nom các em trai, gái.

Nga: Bà cố làm những gì?

Bà: Bà đã từng nấu ăn, lau nhà và giặt quần áo.

Nga: Điều đó nghe có vẻ là một công việc nặng nhọc!

Bà: Đúng vậy. Và không có điện. Mẹ bà đã phải làm mọi việc không có sự giúp đỡ của những thiết bị hiện đại.

Nga: Buổi tối bà cố làm gì?

Bà: Sau cơm tối, mẹ bà đốt đèn và cha bà thường kế chuyện cho bọn bà nghe.

Nga: Bà còn nhớ chuyện nào trong chúng không?

Bà: Ồ, có chứ. Chuyện hay nhất là chuyện “Chiếc hài bị mất”. Đó là chuyện cổ dân gian.

Nga: Bà ơi, bà kể cho cháu chuyện đó đi. Truyện truyền thống tuyệt lắm.

Bà: Được. Ngày xưa một bác nông dân nghèo…

Practice the dialogue with a partner.

(Thực hành bài đối thoại với một bạn cùng học.)

Work with a partner. Ask and answer the questions.

(Thực hành với một bạn cùng học. Hoi và trả lời các câu hỏi.)

a. Nga’s grandmother used to live on a farm.

b. Because she had to stay home and help her mother and look after her younger brothers and sisters.

c. Nga’s great-grandmother used to cook meals, clean the floor, and wash the clothes.

d. After dinner, Nga’s great-grandmother lit the lamp, and great-granddad used to tell stories to children.

e. At the end of the conversation, Nga asked her grandmother to tell her an old tale.

Fact or opinion? Check (✓) the boxes. (Sự kiện hay ý kiến? Ghi dấu (✓) vào các khung.)

F O

a. I used to live on a farm. ✓

b. There wasn’t any electricity. ✓

c. Mom had to do everything without the

help of modern equipment. ✓

d. My father used to tell US stories. ✓

e. The best one was The Lost Shoe. ✓

f. Traditional stories are great. ✓

1.3. Speak trang 40 – 41 SGK tiếng Anh 8 Unit 4

Work with a partner. Look at the pictures. Talk about the way things used to be and the way they are now.

Hãy làm việc với bạn em. Nhìn những bức tranh sau và nói về sự khác nhau giữa sự việc thường xảy ra trong quá khứ và sự việc xảy ra ở hiện tại.

Gợi ý:

– People used to do tiring and low-paid jobs on farms or in the fields, but now they can do lighter and higher-paid jobs in offices or firms.

– People used to travel on foot, but now they can go by bicycle, by motorbike, by car or even by plane.

– People used to go to school, but now they can go to school and pursue interests outside the homes.

– There used not to be electricity in the home, but now there is electricity in almost everywhere.

– People used to live in cottages or small houses, but now they live in modern flats, bigger houses, or high buildings.

– People used to work hard, but now they have more free time for entertainment.

– There used not to be facilities such as schools, hospitals, hotels, and markets. Now there are enough facilities for people to live on.

– There used not to be telephones, telegraph lines, internet services. Now there are telephones, telegraph lines and internet services available for people to use.

Now tell your partner about the things you used to to last year.

Bây giờ em hãy cho bạn em biết em thường làm gì năm ngoái.

Hướng dẫn dịch:

Năm ngoái tôi thường hay dậy muộn. Bây giờ tôi dậy rất sớm và tập thể dục buổi sáng.

Gợi ý

– Last year I used to stay up late. Now I go to bed early.

– Last year I used to watch TV. Now I don’t watch TV late.

– Last year I used to study badly. Now I study hard.

1.4. Listen trang 41 SGK tiếng Anh 8 Unit 4

Listen to the story. Write the letter of the most suitable moral lesson. Nghe câu chuyện và viết mẫu tự của bài học đạo đức thích hợp nhất.

a. Don’t kill chicken. (Đừng giết con gà.)

b. Don’t be foolish and greedy. (Đừng ngu xuẩn và tham lam.)

c. Be happy with what you have. (Hãy vui với những gi bạn có.)

d. It’s difficult to find gold. (Tìm được vàng thật khó.)

Correct answer: b: Don’t be foolish and greedy.

Bài dịch:

Ngày xưa có một người nông dân sống một cuộc sống rất sung túc cùng với gia đình. Gà của ông ta đẻ rất nhiều trứng và nhờ thế mà ông thường mua được thức ăn và quần áo cho gia đình mình.

Một ngày nọ, ông ta đi nhặt trứna và phát hiện ra một trong những chú gà của mình đẻ ra một quả trứng vàng, ông ta vui mừng hét vang với vợ: “Chúng ta giàu có rồi! Chúng ta giàu có rồi!”.

Vợ ông ta chạy lại và cả hai cùng nhìn quả trứng một cách sửng sốt. Bà vợ muốn có thêm nhiều quả trứng như thế, vì thể mà ông chồng quyết định mổ bụng cả bầy gà để tìm thêm trứng vàng. Thật không may, ông ta chẳng tìm thấy trứng đàu cả. Khi ông ta dừng tay thì cả bầy gà của ông ta đã chết sạch.

Không còn cái trứng gà nào nữa cho người nông dân ngốc nghếch và bà vợ tham lam cùa mình.

1.5. Read trang 41 – 42 SGK tiếng Anh 8 Unit 4

Dịch: Chiếc Giày Bị Mất

Ngày xưa một bác nông dân nghèo có một đứa con gái tên là Hạt Đậu Nhỏ. Sau khi vợ mất, bác nông dân cưới vợ một lần nữa. Người vợ mới của bác có một người con người gái tên Hạt Béo. Rủi thay, người vợ mới rất tàn nhẫn với Hạt Đậu Nhỏ. Hạt Đậu Nhỏ phải làm các việc lặt vặt trong nhà cả ngày. Điều này làm cho cha của Hạt Đậu Nhỏ rất tức giận. Chẳng bao lâu ông chết vì đau khổ.

Mùa hè đến rồi lại đi. Vào mùa thu, làng tổ chức lễ hội ngày mùa. Năm đó, mọi người phấn khởi vì hoàng tử muốn chọn vợ từ làng. Mẹ Hạt Béo may nhiều quần áo mới cho Hạt Béo, nhưng Hạt Đậu Nhỏ đáng thương không có cái nào.

Tuy nhiên, trước khi lễ hội bắt đầu, một bà tiên hiện ra và biến đổi một cách thần bí quần áo rách của Hạt Đậu Nhỏ thành quần áo xinh đẹp. Trong khi Hạt Đậu Nhỏ chạy đến lễ hội, cô làm rơi một chiếc giày.

Khi hoàng tử tìm thấy chiếc giày, chàng quyết định cưới cô gái chủ nhân của nó. Dĩ nhiên chiếc giày vừa vặn Hạt Đậu Nhỏ, và hoàng tử lập tức yêu cô.

Complete the sentences with the words from the story. (Điền các câu với từ ở câu chuyện)

a. Little Pea’s father was a poor farmer.

b. Little Pea’s mother died when she was young.

c. Little Pea had to do housework all day after her father got married again.

d. The prince wanted to marry a girl from Little Pea’s village.

e. Stout nut’s mother did not make new clothes for Little Pea.

f. The prince found Little Pea’s lost shoe.

a. She was a poor farmer’s daughter.

b. She made Little Pea do chores all day.

c. A fairy magically changed her rags into beautiful clothes.

d. The prince decided to marry the girl who owned the shoe which he found.

e. No, it isn’t, because in the story there is a fairy, but in reality, there are no fairies.

1.6. Write trang 42 – 43 SGK tiếng Anh 8 Unit 4

Complete the story. Use the verbs in the box. Hoàn thành câu chuyện sau, dùng động từ cho trong khung.

0 – was grazing; 1 – appeared; 2 – was; 3 – said; 4 – left; 5 – went; 

6 – tied; 7 – lit; 8 – burned; 9 – escaped; 

Now imagine you are the man. Use the Words to write the story. Start like this.

Bây giờ em hãy tưởng tượng em là người đàn ông ấy. Em hãy dùng những từ gợi ý để viết thành câu chuyện, bắt đầu như thế này.

One day as I was in the field and my buffalo was grazing nearby, a tiger came. It asked why the strong buffalo was my servant and why I was its master. I told the tiger that I had something called wisdom. The tiger wanted to see it, but I told it I left my wisdom at home that day. Then I tied the tiger to a tree with a rope because I didn’t want it to eat my buffalo. I went to get some straw which I said was my wisdom and burned the tiger. The tiger escaped, but it still has black stripes from the burns today.

1.7. Language Focus trang 25 – 26 SGK tiếng Anh 8 Unit 4

* Past simple

* Prepositions of time: in, on, at, after, before, between

* Used to

Write the past simple tense form of each verb. (Viết dạng thì Quá khứ đơn của mỗi động từ)

a. Lan: Did you eat rice for lunch?

Nga: No. I ate noodles.

h. Ba: How did you get to school?

Nam: I rode a motorbike to school.

c. Minh: Where were you last night?

Hoa: I was at home.

d. Chi: Which subject did you have yesterday?

Ba: I had English and Math.

Complete the sentences. Use the prepositions and in the table. (Điền các câu. Dùng giới từ trong bảng)

a. I’ll see you on Wednesday,

B. I’m going to Laos in January.

c. We must be there between 8.30 and 9.15.

d. The hank closes at 3 pm. If you arrive after 3 pm, the hank will be closed.

e. I’ll he home before seven because I want to see the seven o’clock news.

Look at the pictures. Complete the dialogues. Use used to and the verbs in the box. (Hãy nhìn các hỉnh và điển các bài đối thoại. Dùng used to và dộng từ trong khung.)

Nga: Where is this? It isn’t Hanoi.

Hoa: No. It’s Hue. I used to stay there.

Nga: Is that you, Hoa?

Hoa: Yes. I used to have long hair.

Nga: Who is in this photo?

Hoa: That is Loan. She used to be my next-door neighbour.

Nga: Are they your parents?

Hoa: No. They’re my aunt and uncle. They used to live in Hue, too.

2. File tải miễn phí giải tiếng anh lớp 8 unit 4:

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Unit 4 lớp 8.Doc

Giải bài tập SGK Tiếng Anh Unit 4 lớp 8.PDF

Đáp Án Olympic English 2022

Olympic tiếng Anh Học sinh Sinh viên hiện đang là cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Đây là cuộc thi bổ ích giúp mọi người trau dồi được kiến thức

1. Choose one correct answer to fill in the blank

But as soon as she reached the meeting point for the rally, there was no time for day ……..

2. Choose one correct answer to fill in the blank

In the interest of safety the main valve on the machine had to be ……. off.

3. Choose one correct answer to fill in the blank

Julia married a wealthy old man when she was only eighteen because all she wanted was to be rich. Years later she realized it was a big ……..

4. Identify the meaning of the underlined word or phrase

Tom told Andrea that giant turtles had escaped from the city zoo and were eating only left-handed people. It wasn’t until she saw the smirk on his face that Andrea noticed he was just pulling her leg.

5. Choose one correct answer to fill in the blank

The teacher asked her students to do their ……..

6. Choose one correct answer to fill in the blank

You are ……. smart.

7. Choose one correct answer to fill in the blank

Brian came home very angry and started shouting at the kids and ……. the table.

8. Choose one correct answer to fill in the blank

Tom works the ……. of anyone.

9. Choose one correct answer to fill in the blank

It’s getting late now and I’m very tired so I think we’ll ……. it a day.

10. Identify the meaning of the underlined word or phrase

Yes, we went away on holiday last week but it rained day in, day out.

11. Choose one correct answer to fill in the blank

I asked you ……. of these shoes you think would go with my outfit.

12. Choose one correct answer to fill in the blank

Mike: She always goes to work on a bike.Jane: …….

13. Choose one correct answer to fill in the blank

You like milk in your tea, …….?

14. Choose one correct answer to fill in the blank

Once out in the open air I experienced a violent ……. but soon the sun came out.

15. Choose one correct answer to fill in the blank

John: ‘I must say you really helped us out when we lostthose passports.’ Sue: ‘…….

16. Choose one correct answer to fill in the blank

They panicked and ……..

17. Choose one correct answer to fill in the blank

You see throughout our ……. season we have never received so much laughter as we have from you.

18. Identify the meaning of the underlined word or phrase

You shouldn’t worry about the exam because you have prepared well and you’ll probably find it a piece of cake.

19. Choose one correct answer to fill in the blank

Sadly the smaller frog grew tired and drowned but the older one kept on moving about and in the morning……..

20. Choose one correct answer to fill in the blank

Waiter: You’ll have no luck there either. We haven’t got any ……..

21. Choose the correct definition

fluctuate

22. Choose the correct definition

star

23. Choose the correct definition

in a hurry

24. Choose the correct definition

migration

25. Choose the correct definition

inject

26. Choose the word which is stressed differently from the rest 27. Choose the word which is stressed differently from the rest 28. Choose the word which is stressed differently from the rest 29. Choose the word which is stressed differently from the rest 30. Choose the word which is stressed differently from the rest 31. Find the part of the sentence which is incorrect

June, July and August are typical summer months with many long, sunny days. September is the start of autumn or the fall as people in North America says. October is a very colourful month because of the different colours on the trees.

32. Find the part of the sentence which is incorrect

The parcel was so grand that it wouldn’t go through my letter box.

33. Choose one correct answer to fill in the blank

They ……. here for three years before you ……. last week.

34. Choose one correct answer to fill in the blank

Bill, ……. son works for us, can provide an estimate.

35. Choose one correct answer to fill in the blank

People all over the world have ……. Agatha Christie’s stories.

36. Choose one correct answer to fill in the blank

……. he wasn’t feeling very well, David was determined to take part in the inter university athletics meet.

37. Choose one correct answer to fill in the blank

“…….?” They asked me.

38. Choose one correct answer to fill in the blank

I may ……. able to come to your party if I have the time.

39. Choose one correct answer to fill in the blank

……. you want to go out during a lecture, what should you do?

40. Choose one correct answer to fill in the blank

Mari Can I borrow your umbrella for a day? Ann: …….

41. Choose one correct answer to fill in the blank

Try ……. these irregular verbs by next week.

44. Choose one correct answer to fill in the blank

My best friend and I ……. each other for over fifteen years. We still ……. together once a week.

45. Choose one correct answer to fill in the blank

Bob ran 100 meters ……. 11 seconds.

46. Choose one correct answer to fill in the blank

They ……. married but in the end, they changed their mind.

47. Choose one correct answer to fill in the blank

……. one of you is coming to my house later?

48. Choose one correct answer to fill in the blank

Last night at this time, they ……. the same thing.

49. Find the part of the sentence which is incorrect

Dave believed the plan was to dangerous and at first he said he didn’t want to have anything to do with it.

50. Choose one correct answer to fill in the blank

……. is that guy talking to your sister?

51. Identify the meaning of the word or phrase

polarize

52. Identify the meaning of the word or phrase

observance

53. Identify the meaning of the word or phrase

stammer

54. Identify the meaning of the word or phrase

rectify

55. Identify the meaning of the word or phrase

premium

56. Choose the word which is stressed differently from the rest 57. Choose the word which is stressed differently from the rest 58. Choose the word which is stressed differently from the rest 59. Choose the word which is stressed differently from the rest 60. Choose the word which is stressed differently from the rest

Tuần 1

Choose one correct answer to fill in the blank ……. 4 of my grandparents are still alive.

Both ✔

None

All

Many

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I can see there are no flies on you but you must admit it is very cheap.

you’re not clear

you’re not easy

you’re not clever

you’re not stupid ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

……. is that guy talking to your sister?

Which

Whose

C. Who ✔

Whom

Choose one correct answer to fill in the blank

There are eight pets in my house. Six are cats and ……. are dogs.

others

another

the other

D the others ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Old lady: All I want to know is ……. day today is.

A .what ✔

when

where

who

Choose one correct answer to fill in the blank

At ……. I think she’s very pretty.

last

lost

less

Least ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Mike: ‘Guess how much income tax I pay.’

Jane: ‘…….’

I haven’t a thought.

I haven’t a belief.

I haven’t a point.

I haven’t a clue.✔

Choose one correct answer to fill in the blank

I’m tired of waiting for buses, I’m going there ……. foot.

with

on✔

to

By

Choose one correct answer to fill in the blank

Charles: That’s really ……. I nd that dicult to believe.

amaze

B. amazing✔

amazes

amazed

Choose one correct answer to ll in the blank

The RM has expanded and they want to ……. on extra staff.

do

get

make

take✔

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I know you are very sorry that you broke the pot but accidents will happen.

things will take place

things do occur

things take place often✔

things often go wrong

Choose one correct answer to fill in the blank

My mother was very angry; she couldn’t stop ……. up and down the hallway.

straying

limping

Pacing ✔

strolling

Choose one correct answer to ll in the blank

Mrs Ashton: Excuse me but do you know ……. this train is going to London?

since

if

How ✔

whenever

Choose one correct answer to fill in the blank

Distributors will probably bump ……. the price of the software when the next version is released.

Up ✔

on

off

out

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I simply can’t stand sugar in my tea or coffee.

can’t eat

can’t drink

can’t tolerate

can’t allow ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

After two rings of the bell she suddenly ……. in the doorway.

seemed

looked

C. appeared✔

viewed

Choose one correct answer to fill in the blank

These days I wish I could turn the clock ……. and tell Doris how right she was!

out

in

on

back✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Last night, I ……. I was calling the police, and today I really did it.

dream

dreaming

C. dreamed✔

have dreamed

Choose one correct answer to fill in the blank

You’re an asset to our team. …….

Stay it up!

Remain doing it!

Keep it up! ✔

Continue it up!

Choose one correct answer to ll in the blank

I see you have a ……. in your car.

card

route

C. map✔

drawing

Choose the correct denition

homogeneous

noun: a person trained in sports, games, or other activities that require strength, speed, and skill

B consisting of things or people that are all the same or all of the same type✔

noun: money or something else given as payment for work done or to make up for a loss

the possibility of something bad or unpleasant happening

Choose the correct denition

put the rubbish out

to put something in a particular position

verb: throw away waste in house✔

adjective: raised or built above ground level

Choose the correct denition

leisure

noun: the time when you are not working ✔

a small, cheap hotel

noun: a short news piece; a newsletter

a card shown by the referee to a player who has broken the rules of the game and is not allowed to play for the rest of the game

Choose the correct denition

cabbage

noun: a vegetable with a short stem and a circular, thick head of green or purple leaves ✔

adjective: allowed by the law

noun: the state or process of taking pleasure in something

adjective: (of a person) traditional and reluctant to change

Choose the correct denition

antimicrobial

to make something or someone seem less bad

to destroy or remove (something) completely

noun: a skill or accomplishment that proves a person is able to something

Capable of destroying or inhibiting the growth of microorganisms✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

discourage

derivative

spirited✔

anatomy

Choose the word which is stressed differently from the rest

speculate

similar

literary

D. horizontal✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

preamble

versatile

patently

D. inheritance✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

irony

B. punctuation✔

supplement

counselor

Choose the word which is stressed differently from the rest

piloting

B. technological✔

citizen

maritime

Choose one correct answer to fill in the blank

……. you really help me? If so, I should be most grateful.

A. Could✔

Must

May

Might

Choose one correct answer to fill in the blank

When I arrived, no arrangements ……..

had been made✔

weren’t made

hadn’t been made

have been made

Choose one correct answer to ll in the blank

She suddenly realized that she only had a few days left on her vacation, so she decided to ……. the

most of it.

A. make✔

do

made

did

Choose one correct answer to fill in the blank

What’s your view of what’s coming next? – …….

Things can only grow better.

B. Things can only get better.✔

Things can only show better.

Things can only appear better.

Choose one correct answer to ll in the blank

Michelle screamed when she saw the spider ……. dangled from the one clean bathroom towel.

whom

where

that✔

whose

Choose one correct answer to ll in the blank

Could you please turn ……. the stereo? The music is interesting.

up✔

off

round

to

Find the part of the sentence which is incorrect

If you like, I can say you more about this wonderful event.

If

say✔

more

Find the part of the sentence which is incorrect

Ah, you must have muddling up the last two digits because you obviously dialled 8 – 5 instead of 5

– 8.

must

muddling✔

instead of

Choose one correct answer to fill in the blank

……. to speak?

To whom did the reporter want✔

To who did the reporter want

To whom the reporter wanted

What did the reporter want

Choose one correct answer to fill in the blank

Bob ran 100 meters ……. 11 seconds.

in✔

at

on

with

Choose one correct answer to fill in the blank

Don’t you think this would be the ……. spot for a picnic?

lovely

more lovely

loveliest

most lovely✔

Complete the sentence with the best verb.

capture✔

captures

Choose one correct answer to ll in the blank

……. drive me home later?

Do you think you can✔

You can

Did

Is possible

Choose one correct answer to fill in the blank

I didn’t go with them since I ……. for a test on the following day.

must have prepared✔

have been preparing

had to prepare

was being prepared

When electronic waste isn’t disposed of properly, it releases toxic chemicals and cancer-causing

can poison wildlife and people.

Nevertheless✔

Therefore

Choose one correct answer to fill in the blank

You were the last one ……. the oce. Did you see anyone ……. the building?

leaving / to enter

to leave / enter

left / entering✔

leave / entered

Choose the word that best completes the sentence.

birthday.

friendly✔

nicely

Choose one correct answer to fill in the blank

We wanted to go to the beach. ……., it started to rain and we stayed at home.

However✔

Moreover

yet

Consequently

Choose one correct answer to fill in the blank

I don’t want anybody but ……. to work on this project.

she

her✔

hers

she’s

Choose one correct answer to fill in the blank

He may never speak to me again if he ……. out what happened.

will nd✔

was nding

nds

had found

Identify the meaning of the word or phrase

fertile

cold

essential quality; reputation; honor

rich; fruitful; inventive; creative; intellectually productive✔

suffering from excessive loss of wate

Identify the meaning of the word or phrase

yeast

descendant

B foam, or troth, or the sediment, of beer or other in fermentation✔

quantity of bread baked at one time; a collection of things or persons to be handled together

beyond what has been said; further; besides; in addition; furthermore; also; likewise

Identify the meaning of the word or phrase

twilight

free from obstructions; make surface shine

light perceived before the rising, and after the setting, of the sun; faint light; dubious or uncertain medium through which anything is viewed ✔

seclude; set apart or cut off from others

branch of physics concerned with the motion of bodies

Identify the meaning of the word or phrase

tenor

continuous, unwavering course; exact meaning or actual wording of a document✔

state of being unable to pay your debts

freeing someone from the control of another

impose ne or tax; collect payment

Identify the meaning of the word or phrase

ivory

prepare, as food, by cooking in a dry heat, either in an oven or under coals, or on

heated stone or metal

share of money, food, or clothing that has been charitably given

teeth of elephant; pale or grayish yellow to yellowish white✔

one that opposes, stands in the way of, or holds up progress

Choose the word which is stressed differently from the rest

spatula

antarctica✔

clarion

brainstorming

Choose the word which is stressed differently from the rest

mimicry

talisman

unappreciated✔

concubine

Choose the word which is stressed differently from the rest

echelon

coexist ✔

sanctify

egoist

Choose the word which is stressed differently from the rest

contented

prosaic

resuscitate

labyrinth✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

skyrocket

dispensary✔

ambivalent

exchequer

Bộ 2:

Choose one correct answer to fill in the blank

Everything in the ……. is lovely.

A roses

B owers

C grass

D garden ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

How ……. money do you have?

A much✔

B more

C many

D often

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I’ve looked everywhere for my passport and can only assume it has gone astray.

A got freed

B got taken

C got missed

D got lost✔

Choose one correct answer to fill in the blank

A stood

B stored✔

C stoked

D stopped

Choose one correct answer to fill in the blank

I asked you ……. of these shoes you think would go with my outt.

A whose✔

B who

C whom

D which

Choose one correct answer to fill in the blank

One of that child’s teeth is very ……. and will soon fall out.

A lost

B losing

C lose

D loose✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Barbara, your boyfriend is waiting for you ……. in the car.

A around

B outside✔

C above

D against

Identify the meaning of the underlined word or phrase

Between you and me, so don’t tell anyone, I’m sure he’ll lose the election.

A In truth✔

B In condence

C In fact

D In conclusion

Choose one correct answer to fill in the blank

Christina loves to …….!

A so

B soul

C sew

D sow✔

Choose one correct answer to fill in the blank

The rescuers tried desperately to listen out for people trapped in the wreckage but sadly the cries

of those trapped were ……..

A unhearing✔

B auditory

C audited

D inaudible

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I can’t wait to hear about your English class.

A am eager to✔

B am late to

C am indifferent

D am happy to

Choose one correct answer to fill in the blank

How ……. does the book cost?

A much✔

B many

C lots

D a lot

Choose one correct answer to fill in the blank

Now remember don’t be late with your thesis and don’t forget the ……. is Tuesday week.

A sideline

B by line

C deadline✔

D lifeline

Choose one correct answer to fill in the blank

You can’t compare the ……. of watching live theatre with watching a lm.

A knowledge

B experience✔

C understanding

D knowing

Choose one correct answer to fill in the blank

He saw the ants and ……. them with all the strength he could nd to let him have a little food.

A begged

B bade✔

C bid

D bartered

Choose one correct answer to fill in the blank

Everything is so much bigger than you expect and you are constantly ……. your head from side to

side.

A tipping

B testing✔

C turning

D trying

Choose one correct answer to fill in the blank

Why are you angry ……. him?

A of

B from

C on

D with✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Alan: Excuse me ……. but what are you doing?

A intervening

B interviewing

C interrupting✔

D intercepting

Choose one correct answer to fill in the blank

Oh, come on it’s ……. not that dicult.

A quickly

B hardly

C always

D surely✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Right. What’s this? Oh no, you’re ……. me out of the rm.

A leaving✔

B throwing

C paying

D shutting

Choose the correct denition

poultry

B noun: birds such as chicken, turkey, duck, and geese that are raised as food✔

C

noun: having or involving expert knowledge of a particular area of work, study or

medicine.

D something that happens

Choose the correct denition

purpose

A noun: the reason why something is made or done✔

B verb: describe (someone or something) in a particular way.

C noun: a major food shortage in a large area

D to make something stronger, more active or more healthy

Choose the correct denition

memory

A adjective: being in a close relationship with someone

B noun: the act of crossing a boundary to conquer, weaken, or injure

C noun: an unhealthy condition of the body caused by not getting enough food or

nutrients

D noun: the ability to remember information, experiences, and people✔

Choose the correct denition

platform

A noun: a feeling of admiration; an understanding that someone or something should be treated with honor or in a careful manner

B phrase: to care for somebody/something/yourself; to be careful about something

C noun: a sudden, violent burst of energy

D noun: a raised surface for people to stand on, especially when they are speaking to a lot of people ✔

Choose the correct denition

segment

A verb: to save someone from a dangerous or unpleasant situation

B believing in old or traditional ways; having traditional ideas

C noun: a line, or a portion of a line, with dened endpoints✔

D adjective: too expensive

Choose the word which is stressed differently from the rest

A colony✔

B improvement

C contribute

D repression

Choose the word which is stressed differently from the rest

A militia

B surgery✔

C rebellion

D society

Choose the word which is stressed differently from the rest

A aftermath

B condential✔

C credible

D calcium

Choose the word which is stressed differently from the rest

A amateur

B sherman

C overlap✔

D institute

Choose the word which is stressed differently from the rest

A instrument

B migration

C producer

D assuming

Complete the sentence with the better correlative conjunctions.

A neither…nor

B both…and✔

Choose the word that best describes or modies the word in bold.

A devastatingly

B devastating✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Diner: In that ……. I’ll try the roast beef.

A example

B case✔

C instance

D situation

Choose one correct answer to fill in the blank

Doctors often use X rays ……. they can pass through skin and esh.

A so that✔

B as long as

C provided

D nevertheless

Find the part of the sentence which is incorrect

No, you’re wrong I didn’t employ my name. The car is still mine because I signed it Mickey

Mouse.

A wrong

B employ✔

C mine

Choose one correct answer to fill in the blank

Sea turtle eggs ……. to protect from ……. by other animals.

A are buried/ being eaten✔

B buried/ to be eaten

C are buring/ eating

D be buried/ eaten

A Still

B Thus✔

Choose the word that best describes or modies the word in bold.

A nicely

B friendly✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Andrea’s husband is a truck driver. He ……. huge semi-trailers for a living.

A drive

B drives✔

C driven

Choose one correct answer to fill in the blank

Charlie: Well, it all started when my wife ……. out on me.

A strolled

B rushed✔

C paced

D walked

Find the part of the sentence which is incorrect

Yes, I understand this is a very important documentary but I must get my glasses before I do

that.

A understand

B documentary✔

C glasses

Select the best pronoun to complete the sentence.

A us

B ourselves✔

C myself

Choose one correct answer to fill in the blank

Lyle Lovett, ……. I last saw perform over ten years ago, is on tour again.

A he who

B to whom

C who✔

D that

Choose one correct answer to fill in the blank

You ……. the air pressure in your tires if you do not want to get a at tire on your trip.

A should be checked✔

B do not have to check

C mustn’t check

D ought to check

Choose one correct answer to fill in the blank

Maria wasn’t at the party last night, was …….?

A she✔

B her

C herself

D it

Choose one correct answer to fill in the blank

The book is optional. My professor said we ……. read it if we needed extra information for the essay. But we ……. read it if we don’t want to.

A will / cannot

B must / ought not

C could / do not have to

D can / should not✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Hello, my name is Bob! I haven’t anything to do tonight, so if you’re not busy, would you like to watch …….movie or something with me?

A a✔

B an

C the

Choose one correct answer to fill in the blank

I heard the sound of glass breaking in the living room and ran to see what had happened. A pigeon had own ……. the window and broken it.

A for

B from✔

C by

D against

Select the best pronoun to complete the sentence.

A yourself

B you✔

C itself

Choose one correct answer to fill in the blank

……. was the youngest person to be elected President of the United States?

A Which

B What

C Where

D Who✔

Identify the meaning of the word or phrase

enthusiasm

A portraiture; picture; likeness of a person, especially one showing the face

B set out for display or use; place in orderly arrangement

C great excitement for or interest in a subject or cause; feeling of excitement✔

D observer; audience; one who looks on

Identify the meaning of the word or phrase

catholic

A choice and use of words in speech or writing

B license; authorize; hold under a lease or rental agreement of goods and services

C one who makes great sacrices or suffers to further belief or principle; one who endures great suffering

D broadly sympathetic; universal; related to Roman Catholic Church✔

Identify the meaning of the word or phrase

injustice

Unjust act; practice of being unjust or unfair

Original work used a model; original type

Violent anger; rage; uncontrolled action, turbulence

a Large open vessel for holding or storing liquids

Identify the meaning of the word or phrase

collapse

A slender, elongated, threadlike object or structure; material to make paper or cloth

B breakdown; failure✔

C essay; ordinary speech or writing; commonplace expression or quality

D quartz; glassware made of quartz; high-quality, clear, colorless glass

Identify the meaning of the word or phrase

morale

A leave someone who needs or counts on you

condence; mood or spirit of a group that makes the members wants the group to succeed✔

D written work in a new form; edition; interpretation of a particular viewpoint

Choose the word which is stressed differently from the rest

A abacus

B menagerie

C acoustics

D exonerate✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

A diminutive✔

B stopover

C harmonize

D excrement

Choose the word which is stressed differently from the rest

A obscurity

B hysterical

C bigamy✔

D hypnotic

Choose the word which is stressed differently from the rest

A approachable

B succulent✔

C impoverished

D pedantic

Choose the word which is stressed differently from the rest

A debrieng

B chronicle

C octopus

D watermelon✔

3. Đáp án thi Olympic tiếng Anh số 3

1 Choose one correct answer to fill in the blank

I think there is ……. wrong with my VCR. It is not working very well.

A anything

B nothing

C something ✔

D everything

Choose one correct answer to fill in the blank

I think you ought to go, …….

A ought you?

B do I?

C don’t you?✔

D do you?

Choose one correct answer to fill in the blank

After a few minutes he ……..

A attains a river

B acquires a river

C nears a river

D reaches a river✔

Choose one correct answer to fill in the blank

In ……. of the terrible weather you have come along tonight, ladies and gentlemen, and I should like to thank all four of you for coming.

A spite✔

B despite

C view

D spiteful

Choose one correct answer to fill in the blank

They ……. from the re unhurt.

A evaded

B escaped✔

C avoided

D abstained

Choose one correct answer to fill in the blank

……. now that I’ve heard what he has done to his family.

A I think often of him

B I think a lot of him✔

C I don’t think at all of him

D I don’t think much of him

Choose one correct answer to fill in the blank

Can anyone give me ……. please because I have just fallen over?

A hand

B a hand✔

C the hand

Choose one correct answer to fill in the blank

……. you please bring me my notebook?

A Shall

B Could✔

C May

D Must

Choose one correct answer to fill in the blank

The only reason for them going to the cinema on that day was to nd some form of ……..

A internment

B involvement

C engrossment

D entertainment✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Frank: ‘I hear that the Government is going to abolish income tax.’ Jill: ‘…….’

A That is the day!

B That could be the day!

C That may be the day!

D That’ll be the day!✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Fellow citizens I am honoured to be ……. to speak to you tonight about my party.

A demanded

B forced

C enquired

D invited✔

Choose one correct answer to fill in the blank

The chairman of the board has been working in the nance industry ……. 1984.

A in

B on

C since✔

D at

Choose one correct answer to fill in the blank

As you probably know the Tranquillity Party stands for peace and ……. in the countryside.

A quite

B quiet✔

C quietly

D quieten

Choose one correct answer to fill in the blank

You’ve been making so much noise with your music that people at the far end of the road can ……. you.

A listen to

B listening to

C hear✔

D hearing

Choose one correct answer to fill in the blank

If you say ‘I shall’ then you are talking ……..

A on the future

B about the future

C to the future

D for the future✔

Choose one correct answer to fill in the blank

There is ……. I need to do tomorrow afternoon.

A any

B anything

C yet

D something✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Sarah: ‘You’re being very rude!’

Paul: ‘…….’

A Oh I have, have I?

B I am, you think?

C Oh I am, am I?✔

D Oh it is, is it?

Choose one correct answer to fill in the blank

Your ……. break is from noon to 1 pm.

supper

breakfast

eating

lunch✔

Choose one correct answer to fill in the blank

I’ve tried those tablets and they haven’t done me any ……..

A benet

B good

C better✔

D best

Identify the meaning of the underlined word or phrase

We need to do something about it! This situation is getting out of hand!

A too big

B too organized

C out of control✔

D out of order

Choose the correct denition

go jogging

a deer of the tundra and subarctic regions of Eurasia and North America, both sexes of which have large branching antlers.

B verb: the activity of running at a slow, regular speed, especially as a form of exercise ✔

noun: a child of someone’s aunt or uncle

D noun: the willingness to let others have their own opinions, beliefs, or ways of behaving even if they are not the same as your own

Choose the correct denition

pommel horse

B a large object on four legs with two handles on top, which gymnasts put their hands on and swing their body and legs around ✔

C noun: the amount of food, drink, etc. that you take into your body

D fighting or a ght, especially during a time of war

Choose the correct denition

certainly

A adjective: unable to be reversed or turned around; permanent

B liking somebody/something very much; very interested in somebody/something

D verb: to suggest or be a sign of something that will happen in the future

Choose the correct denition

unpalatable

A noun: a situation in which there is not enough of something

B thinking quietly and seriously about something

C (of facts, ideas, etc.) unpleasant and not easy to accept✔

D adjective: If something is compulsory, you must do it because of a rule or law.

Choose the correct denition

globalization

A adjective: never having happened before

B noun: a motorized moving staircase

C the fact that different cultures and economic systems around the world are becoming connected and similar to each other because of the inuence of large multinational companies and of improved communication ✔

D noun: a person or organization that buys goods or services from a shop or business

Choose the word which is stressed differently from the rest

A secondary

B motivate

C caregiver

D perimeter✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

A battleeld

B buttery

C heroic✔

D publicly

Choose the word which is stressed differently from the rest

A generic

B accordingly

C terribly✔

D specic

Choose the word which is stressed differently from the rest

A ascertain✔

B turbulent

C marketing

D dialog

Choose the word which is stressed differently from the rest

A encompass

B testament✔

C humanity

D uncommon

Choose the word that best completes the sentence.

The water level of Lake Hancock decreased _ year after year.

A steadily✔

B steady

Choose one correct answer to fill in the blank

They are unhappy with the way things ……..

A are going✔

B were going

C have been going on

D will be going on

Choose one correct answer to fill in the blank

……. TV for the last four hours? Turn it off and get some exercise.

A Do you watch

B Are you watching

C Watched you

D Have you been watching✔

Choose one correct answer to fill in the blank

He will work at his desk until he ……. to another meeting in the middle of the afternoon.

A went

B go

C will go

D goes✔

Choose one correct answer to fill in the blank

This is the girl ……. car hit that tree last week.

A who

B which

C whose✔

D whom

Complete the sentence with the best verb.

Neither Kurt nor his friends _ much science ction, but they are willing to see Gravity with us because it got such good reviews.

A watches

B watch✔

Find the part of the sentence which is incorrect

Now, let me have a closer look at this. Tell me which does that say?

A closer

B which✔

C that

Choose one correct answer to fill in the blank

I broke my leg when Tony and I ……. for the school sports day.

A practised

B were practising✔

C used to practise

D are pratising

Choose one correct answer to fill in the blank

The students ……. Chapter 5 on Monday next week, so they are preparing for it now.

A is studying

B will study

C are studying✔

D study

Find the part of the sentence which is incorrect

I do hope this session helps you improve your listening skills. Buy for now.

A do

B helps✔

C Buy

Complete the sentence with the best verb.

Neither he nor Zane _ with me that building more highways would be the best solution for California’s transportation problems.

A agree

B agrees✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Does your dog live inside ……. outside?

A but

B because

C though

D or✔

Choose one correct answer to fill in the blank

There have been many complaints ……. your behavior.

A with

B of

C about✔

D for

Complete the sentence with the best correlative conjunctions.

The most impressive astronomical display I’ve ever seen was _ a meteor shower _ the aurora borealis.

A not chúng tôi also

B either…or✔

C both…and

In China, mountainous areas are being attened to make more room for new construction; _, in the United States, mountaintops are being removed so that miners can access coal reserves.

A likewise✔

B therefore

C after all

Complete the sentence with the best verb.

When we host a dinner party, either my husband or I _ each guest at the door.

A greets

B greet✔

Choose one correct answer to fill in the blank

He wrote the answer on ……. and threw it to me.

A a pieces of paper

B a piece of paper✔

C piece of papers

D pieces of papers

On D-Day, June 6, 1944, about three hundred thousand Allies famously approached the shores of northern France at Normandy to ght German troops. _, the three-month invasion is considered by many to be the key turning point in World War II because it ended Germany’s occupation of Europe.

A Meanwhile✔

B Indeed

Choose one correct answer to fill in the blank

……. the summer, the town’s population has grown by nearly a quarter.

Ago

B For

C Since✔

D At

Choose one correct answer to fill in the blank

I am looking for the report which ……. on the table.

A placed

B has been placed✔

C was placing

D has placed

Identify the meaning of the word or phrase

tactile

A hew; cut by striking with a heavy sharp tool, such as an ax

B observe carefully; notice; show; indicate

C denite; separate; different

D used for feeling; relating to sense of touch; perceptible to the sense of touch; tangible✔

Identify the meaning of the word or phrase

bore

A of lesser importance or stature or rank; not of legal age; limited in size or scope

B drill; make a hole in or through, with or as if with a drill✔

C have a beginning or origin; originate; start; begin

D action or manner of throwing something

Identify the meaning of the word or phrase

item

A freeing someone from the control of another

B a whole individual unit; a distinct part that can be specied separately in a group✔

C try to stir up public opinion; promote growth of; apply warm lotion to

D dislike intensely; feel antipathy or aversion towards

Identify the meaning of the word or phrase

warrant

A with meaning; word for word; letter by letter

B considerate; having intellectual depth; giving close attention

C guarantee; assurance by seller; authorization or certication✔

D body of law; system of rules or regulations relating to one subject; system of symbols, letters, or words

Identify the meaning of the word or phrase

exhaust

A laugh with short catches of the breath or voice; laugh in light, affected, or silly manner

B loyalty or allegiance to a cause or a person; complete condence

C way; footway; course or track; route; passage

D gases ejected from an engine as waste products; use up the whole supply of✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

A fumigate

B impressionable✔

C glorify

D cowardly

Choose the word which is stressed differently from the rest

A paternal

B impervious

C sedative✔

D solidify

Choose the word which is stressed differently from the rest

A ambrosia✔

B obelisk

C revelry

D meditate

Choose the word which is stressed differently from the rest

A purgatory

B savagery

C prophetic✔

D perforated

Choose the word which is stressed differently from the rest

A headquarter

B hyperbole

C dilation

D momentary✔

Vòng 1 tuần 6

1 Choose one correct answer to fill in the blank

I believe it is ……. to hold a door open for a lady.

A politic

B polite ✔

C political

D politeness

Choose one correct answer to fill in the blank

We always ……. at the hotel by the marina when we go to San Francisco.

A stay ✔

B live

C inhabit

D reside

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I should be grateful if you would let me keep myself to myself.

A be quiet ✔

B be private

C be lonely

D be special

Choose one correct answer to fill in the blank

He wanted his sons to pay as much ……. to the cultivation of the farm as he had done many years.

A thought

B care

C attention ✔

D management

Choose one correct answer to fill in the blank

Yes, doctor I’m sorry I ……. you.

A intervened

B intersected

C interrupted ✔

D interfered

Choose one correct answer to fill in the blank

That’s interesting. We are talking about the car ……. has a red roof.

A that ✔

B who

C that’s

Choose one correct answer to fill in the blank

Antoinette couldn’t possibly believe that he ……. her at the party like that.

A deserted ✔

B quitted

C surrendered

D resigned

Choose one correct answer to fill in the blank

To start ……. we have comedy.

A with

B up

C out ✔

D in

Choose one correct answer to fill in the blank

……. I have your permission to leave the meeting early?

A Will

B Would

C May ✔

Identify the meaning of the underlined word or phrase

He kept saying he didn’t do it but in the end he said he had done it.

A at the end

B finally ✔

C at last

D by the end

Choose one correct answer to fill in the blank

Are you sure your new boss isn’t married? – Yes, honestly, I have it straight from the horse’s ……..

A back

B mouth ✔

C foot

D nose

Choose one correct answer to fill in the blank

I ……. a lot of presents for my birthday.

A got ✔

B became

C become

Choose one correct answer to fill in the blank

I think there is ……. wrong with my VCR. It is not working very wefill.

A anything

B nothing

C something ✔

D everything

Choose one correct answer to fill in the blank

They like to think they’re very important people but politicians just talk a lot of hot ……. most of the time.

A words ✔

B steam

C air

D stuff

Choose one correct answer to fill in the blank

The bank manager smiled and announced that his application for a loan had been ……..

A approved ✔

B improved

C disproved

D reproved

Choose one correct answer to fill in the blank

With a life time of ……. in doing afill the walks in the town.

A experience ✔

B knowing

C habit

D custom

Choose one correct answer to fill in the blank

Arthur received an award, and when they cafilled his name he ……. proudly from the audience to get to the stage.

A prowled

B paced

C strode

D stalked ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

For crying out ……. how many times do I have to tefill you how to work that machine?

A strong

B loud ✔

C full

D hard

Choose one correct answer to fill in the blank

My boss is very ……..

A nicer

B nice ✔

C nicest

D much nice

Choose one correct answer to fill in the blank

In ……. of the terrible weather you have come along tonight, ladies and gentlemen, and I should like to thank all four of you for coming.

A spite ✔

B despite

C view

D spiteful

Choose the correct denition

ecosystem

A verb: to share information using pictures, language, or other means

B a place of interest where tourists visit, typicafilly for its inherent or an exhibited natural or cultural value, historical signicance, natural or built beauty, offering leisure and amusement

C noun: a community of living things together with their habitat ✔

D verb: the alarm clock works, or the food is spoiled, or the electric light is out of work.

Choose the correct denition

relaxation

A the fact of people being involved in crime; criminal act

B noun: the state of being free from tension and anxiety ✔

C a picture made by cutting a design on a piece of metal and then printing the design on paper

D noun: a part or amount of something larger

Choose the correct denition

swallow

A verb: to be all around someone or something

B noun: a possible situation or sequence of events

C noun: a migratory songbird with a long forked tail ✔

D adjective: extremely good

Choose the correct denition

approximately

A used to show that something is almost, but not completely, accurate or exact; roughly. ✔

B noun: images or actions recorded on lm or video

C to nish, use, or sell all of something, so that there is none left

D do the sport or activity of riding horses.

Choose the correct denition

mushroom

A noun: a member of a group of primitive marine invertebrates with a porous body that permanently attaches to a solid surface as an adult

B verb: do the activity of going for long walks in the country for pleasure

C noun: the act of nding fault or carefufilly judging for review

D noun: a type of fungus that often has a stalk with a cap-shaped top ✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

A authentic ✔

B capable

C metaphor

D literacy

Choose the word which is stressed differently from the rest

A cumbersome ✔

B proportional

C foreclosure

D indemnity

Choose the word which is stressed differently from the rest

A vicinity ✔

B ammable

C ambiance

D kindergarten

Choose the word which is stressed differently from the rest

A accuracy

B melancholy

C afillegation ✔

D constitute

Choose the word which is stressed differently from the rest

A notation ✔

B mediate

C comparable

D symmetry

Complete the sentence with the better correlative conjunctions.

A chúng tôi ✔

B both…and

A In other words ✔

B In addition

Choose one correct answer to fill in the blank

Bruce has knocked three men out of the competition ……. far.

A before

B so ✔

C just

D since

Choose one correct answer to fill in the blank

It was the rst time I ……. a live match.

A was ever seeing

B had ever been seeing

C had ever seen ✔

D was ever seen

Choose the word that best describes or modies the word in bold.

A close

B closely ✔

Choose the word that best completes the sentence.

A poorly

B poor ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

My friend has two cars. One is black and ……. is red.

A another

B the other ✔

C the others

D others

Find the part of the sentence which is incorrect

Bristol is a very large city and it’s famous not only for its university but also for it’s connection with the world of hot air ballooning.

A is

B it’s

C it’s ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

My grandfather ……. a very exciting life. When he was young, he ……. on the farm in the country, where there ……. a lot of cattle and meadows.

A has / has lived / have been

B had / lived / were ✔

C was having / had lived / had been

D has had / is living / are

Choose one correct answer to fill in the blank

Mrs Ashton: Well, last time I ……. by train, I got on the wrong one.

A travelled ✔

B caught

C tripped

D ended

Choose one correct answer to fill in the blank

My brother and I ……. swimming almost every day last summer.

A went

B had been going ✔

C were going

D had gone

Choose one correct answer to fill in the blank

It looks like they are going to succeed ……. their present diculties.

A despite

B although ✔

C in spite

D even though

Choose one correct answer to fill in the blank

Jean ……. her hand. It’s bleeding heavily.

A has cut ✔

B is cutting

C cut

D cuts

Choose one correct answer to fill in the blank

More than 50 lms ……. in Ho Chi Minh City since June.

A were shown

B had been shown ✔

C have been shown

D have shown

Choose one correct answer to fill in the blank

She works in a coffee shop, so she ……. various types of specialty coffee for customers.

A makes ✔

B making

C make

D maked

Complete the sentence with the better correlative conjunctions.

A if…then

B chúng tôi ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

The Louisiana Territory, an area ……. the size of France, was bought by the United States from France for $15,000,000 in 1803.

A than more four times

B more than four times

C four times than more

D is four times more than ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

” …….” He warned me.

A I don’t touch the wire.

B Touch the wire.

C Don’t touch the wire. ✔

D I didn’t touch the wire.

Choose one correct answer to fill in the blank

Frederick lives ……. the hill, where all the mansions are.

A above

B unto

C onto✔

D up

Choose one correct answer to fill in the blank

I’ve planned my future for the next ve years. – That is very clever of you. What ……. when you retire?

A will you do

B are you going to do ✔

C have done

D do you do

Identify the meaning of the word or phrase

checkup

A structure on which something is shown; part of theater where the acting is done; place, time, or circumstance in which anything occurs

B a minor diculty; a slight depression in the smoothness of a surface

C thorough physical examination ✔

D relying on another for support

Identify the meaning of the word or phrase

popularity

A capable of destroying; lethal

B smooth and shining; reecting luster from smooth or polished surface; plausible

C yield assent; accord; agree, or acquiesce; adapt one’s self; full; accomplish

D quality of being widely admired or accepted or sought after ✔

Identify the meaning of the word or phrase

electrician

A one whose occupation is the installation, maintenance, repair, or operation of electric equipment and circuitry ✔

B an event that happens

C commit, entrust, or give in charge for care or preservation; recommend as worthy of condence or regard

D process of modifying person’s behavior; preparation or training, especiafilly athletic training of body

Identify the meaning of the word or phrase

specification

A frightful, shocking, or offensive to the eyes; offensive to moral sensibilities; despicable

B instruction; description; act of specifying, or making a detailed statement ✔

C trench in the earth made by a plow; any trench, channel, or groove, as in wood or metal; wrinkle on the face

D petitioner who seeks contributions or trade or votes; chief law ocer of a city, town, or government department

Identify the meaning of the word or phrase

bulletin

A act of defending against attack, danger, or injury

B draw up or contract the shoulders, especiafilly by way of expressing dislike, dread, doubt, or the like

C brief statement of facts; any public notice or announcement; a periodical publication ✔

D make pieces of money from metal; invent or fabricate

Choose the word which is stressed differently from the rest

A paternity ✔

B stethoscope

C hardheaded

D actionable

Choose the word which is stressed differently from the rest

A replenish

B centerpiece ✔

C needlepoint

D archivist

58.B

Choose the word which is stressed differently from the rest

A quandary

B fastidious ✔

C eloquent

D medicate

Choose the word which is stressed differently from the rest

A endanger✔

B telegraph

C stepladder

D opulence

Tài Liệu Học Ngữ Pháp Tiếng Anh: Sách Use Of English – First Certificate Skills – Mark Harrison

Lời mở đầu

Theo Wikipedia, “Ngữ pháp tiếng Anh là cấu trúc về ngữ pháp trong tiếng Anh chỉ sự đặt câu đúng trật tự, đúng quan hệ và hài hòa giữa các từ, yếu tố để tạo nên một câu văn hoàn chỉnh, là quy phạm nhằm truyền đạt thông tin một cách chính xác, bài bản và khoa học nhất.” Nếu so sánh việc học tiếng Anh với việc xây một ngôi nhà, ngữ pháp tiếng Anh đóng vai trò là nền móng, thành phần mà nếu được xây dựng chắc chắn thì sẽ được vững bền hơn. 

Tuy nhiên, việc học ngữ pháp là một việc khá là khó khăn đối với đa số những người học ngoại ngữ bởi một số lượng lớn những quy tắc từ đơn giản đến phức tạp của tiếng Anh. Trong quá trình chinh phục ngữ pháp tiếng Anh, người học thường sẽ gặp những vấn đề như:

Không biết sẽ bắt đầu học ngữ pháp từ đâu. Có rất nhiều chủ điểm ngữ pháp người học cần phải nắm như: từ loại, loại từ, cấu trúc câu, thì, …

Không biết lượng kiến thức về ngữ pháp hiện tại của mình đang ở đâu bởi lượng kiến thức ngữ pháp tiếng Anh thì khá lớn cùng với sự không thường xuyên ôn luyện ngữ pháp của một số người học.

Không hiểu cốt lõi về lí do tại sao lại sử dụng điểm ngữ pháp này mà không sử dụng điểm ngữ pháp khác. Điều này về lâu dài sẽ ảnh hưởng không tốt tới quá trình học tiếng Anh của người học bởi khi đó người học không hiểu cốt lõi chỉ nắm chung chung về bề mặt.

Trong bài viết này tác giả sẽ giới thiệu cuốn sách Use of English – First Certificate skills – Mark Harrison với hi vọng sẽ phần nào giúp cho người học giải quyết hai khó khăn nêu trên. Tài liệu này vừa có thể được sử dụng trong lớp học với sự hướng dẫn của giáo viên, vừa có thể phục vụ cho quá trình tự học.

Tổng quan về Use of English – First Certificate skills – Mark Harrison

Đối tượng sử dụng sách

Người học và ôn thi cho kỳ thi FCE (First Certificate in English). Đây là chứng chỉ tiếng Anh tương đương với trình độ Trung cao cấp (B2) trên Khung Tham Chiếu Chung Châu Âu Về Ngôn Ngữ (CEFR-Common European Framework of Reference for Languages).

Người học và ôn thi cho kỳ thi tiếng Anh khác với mong muôn ôn lại kiến thức hệ và hệ thống toàn bộ ngữ pháp tiếng Anh ở mức độ trung cấp – tương đương cấp độ B2 trong thang ngôn ngữ 6 bậc Châu Âu (CEFR).

Người học muốn tự ôn tập tổng quát các kiến thức về ngữ pháp.

Giáo viên có thể tham khảo cấu trúc của cuốn sách để đưa ra lộ trình học ngữ pháp và từ vựng phù hợp cho học viên cũng như rút trích các bài tập trong sách phù hợp với mục đích giảng dạy.

Cấu trúc cuốn sách

Trước khi bắt đầu bài học có phần “Stop and Check”, người học có nhiệm vụ kiểm tra những câu đã cho là đúng hay sai về mặt ngữ pháp. Tuy các câu hỏi đưa ra không quá thách thức nhưng vẫn yêu cầu người làm có sự hiểu biết nhất định về mục ngữ pháp đó. Vì vậy, bằng việc tự kiểm tra, người học có thể nhận biết được liệu mình đã có hiểu đầy đủ và rõ ràng về chủ điểm ngữ pháp đó hay chưa.

Phần lý thuyết được trình bày dưới dạng bảng, một nửa bên trái là lý thuyết và giải thích ngắn gọn, một nửa bên tay phải là các ví dụ để minh họa rõ ràng hơn.

Các chủ điểm của sách bao gồm:

Unit 1: The Present (Hiện tại)

Unit 2: The Past (Quá khứ)

Unit 3: The Future (Tương lai)

Unit 4: Linking words & phrases (Các từ và cụm từ nối)

Unit 5: Reported speech (Câu tường thuật)

Unit 6: Infinitives + V-ing form (Động từ ở thể thêm –ing)

Unit 7: Articles, determiners and pronouns (Mạo từ, từ hạn định và đại từ)

Unit 8: Modals (Động từ khiếm khuyết)

Unit 9: Conditionals (Câu điều kiện)

Unit 10: The passive (Câu bị động)

Unit 11: Relative clauses and participles (Mệnh đề quan hệ và phân từ)

Unit 12: Comparison and degree (So sánh và mức độ)

Đối với từ vựng, người học sẽ tiếp cận với các từ vựng thường được sử dụng với chủ điểm ấy.

Lịch thi thử IELTS (Paper-based) tháng này

Kinh nghiệm phòng thi rất quan trọng và thi thử là cách rất tốt để tích lũy kinh nghiệm. Đề thi IELTS tại ZIM rất sát đề thi thật, đánh giá trình độ chính xác, nhận kết quả ngay sau khi thi, và phần thưởng 1.000.000đ cho giải nhất ….

Ví dụ:

Cuối mỗi unit có một bài test nhỏ để kiểm tra trình độ của người học.

Phần chú giải ở cuối sách tổng hợp các từ vựng xuất hiện trong các unit.

Cách sử dụng

Nếu người học đã có kiến thức nền tổng quát tốt về ngữ pháp, và sử dụng cuốn sách với mục đích ôn tập các phần mình còn chưa vững, người học không nhất thiết phải theo thứ tự trong sách, mà có thể chọn bất kỳ unit nào người học mong muốn hoặc hứng thú.

Người học cần làm phần “stop & check” để kiểm tra kiến thức hiện tại trước khi bắt đầu học phần lý thuyết.

Người học cần đọc kỹ phần lý thuyết và ví dụ để hiểu rõ hơn về bài học. Tác giả khuyến khích người học nên dành khoảng 15-20 phút để đọc kĩ lưỡng và cố gắng nhớ những điểm chính, lưu ý.

Sau khi đọc kỹ phần lí thuyết, người học nên làm bài tập để củng cố thêm về kiến thức vừa được tiếp thu.

Đánh giá

Điểm mạnh

Use of English – First Certificate skills – Mark Harrison là một cuốn sách tổng hợp khá đầy đủ về ngữ pháp. Hầu như các chủ điểm ngữ pháp trong tiếng Anh đều được cung cấp.

Bài tập đa dạng thể loại và theo sát form đề FCE. Người dùng có thể làm quen được với format của đề thi.

Một điểm sáng của cuốn sách là phần “Stop & check”. Bằng việc tự kiểm tra trước khi vào bài học, người học có thể tự kiểm tra được lượng kiến thức hiện tại và đôi chút hình thành ý niệm về chủ điểm ngữ pháp đó.

Các ví dụ đưa ra trong phần lý thuyết khá đơn giản, dễ hiểu và trực quan, giúp người đọc nắm kỹ hơn về mặt lý thuyết. Đa phần các ví dụ đều được lấy từ ngữ cảnh đời thường nên gần gũi với người đọc.

Phần chú giải rất chi tiết và kĩ lưỡng. Phần chú giải được chia ra theo từng unit và chia thành hai cột, một cột là các từ vựng quan trọng xuất hiện trong unit, cột còn lại là diễn giải nghĩa một cách ngắn gọn nhất. Người dùng có thể sử dụng tách riêng phần chú giải này để tự ôn tập từ vựng sau khi học xong.

Điểm yếu

Lượng kiến thức trải dài và rất nhiều cho nên khối lượng bài tập cho mỗi lượng kiến thức chỉ có một bài (tầm 10 – 15 câu) nên người học có thể chưa được trải nghiệm đầy đủ và chuyên sâu về một mặt ngữ pháp nào đó.

Tổng kết

Use of English – First Certificate skills – Mark Harrison là một cuốn sách học về ngữ pháp và từ vựng ở mức độ trung cấp – theo chuẩn cấp độ B2 trong thang ngôn ngữ 6 bậc châu Âu (CEFR). Các kiến thức trong cuốn sách được truyền tải rõ ràng, bao quát và dễ hiểu. Tuy vẫn còn một số nhược điểm nhỏ như khối lượng bài tập khá nhiều nhưng chưa thực sự chuyên sâu, cuốn sách này vẫn có thể là một lựa chọn đáng để cân nhắc cho người học với nhu cầu học và ôn tập ngữ pháp và từ vựng ở trình độ trung cấp.

Nguyễn Lê Gia Khánh

Đề Thi Giữa Học Kì 2 Lớp 4 Môn Toán Có Đáp Án

đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn toán có đáp án

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông tư 22, có 5 đề thi kèm cả đáp án, giúp các em ôn luyện, rồi so sánh kết quả thuận tiện. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em làm quen với các dạng đề, cấu trúc đề thi để làm bài thi được tốt hơn.

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán gồm 5 đề thi Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán gồm 5 đề thi

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn toán mới nhất

https://dethihocki.com

 › de-thi-giua-ki-2-lop-4-mon-to…

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán (Có đáp án …

https://download.vn

 › Học tập

Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán (Có đáp án), Bộ đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán theo Thông tư 22, có 5 đề thi kèm cả đáp án, giúp các em ôn luyện, …

 Xếp hạng: 4,2 · ‎124 phiếu bầu

Mọi người cũng tìm kiếm

De thi giữa kì 1 Toán lớp 4Đề Toán lớp 4 kì 2 năm 2020Đề thi giữa kì 1 môn Toán lớp 4 violet

Giải Toán lớp 4 học kỳ 2De thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán có đáp anDe thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Tiếng Việt

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 – 2020 …

https://download.vn

 › Học tập › Đề thi học kì 2 Lớp 4

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2019 – 2020 gồm 3 đề thi, có đáp án kèm bảng ma trận đề thi. Nhờ đó giúp các em học sinh lớp 4 dễ dàng ôn …

 Xếp hạng: 3,3 · ‎250 phiếu bầu

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2018 – 2019 …

https://vndoc.com

 › Học tập › Đề thi giữa kì 2 lớp 4

Chuyển đến Đáp án: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 1 — 

Học sinh ghi đúng mỗi đáp án được 0,5 điểm. Bài 3. Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4. Bài 4: 4m … Có thể ghi : Vì mẫu số 7 = 35 : 5 nên Tử số x = 40 : 5.

 Xếp hạng: 4 · ‎329 phiếu bầu

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 theo TT 22 – VnDoc.com

https://vndoc.com

 › Đề+thi+giữa+học+kì+2+môn+Toán…

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trường Tiểu học Kiên Thành năm học 2016 … có đáp án chi tiết kèm theo là đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán cho các em học …

Đề ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 2 – Đề kiểm tra …

https://vndoc.com

 › Học tập › Đề thi giữa kì 2 lớp 4

 Xếp hạng: 4 · ‎18 phiếu bầu

Shop hoa chia buồn Diên Khánh  Shop hoa chia buồn Khánh Vĩnh 

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (Đề 3) – VietJack.com

https://vietjack.com

 › de-kiem-tra-toan-lop-4 › de-kiem…

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (Đề 3) – Bộ 80 Đề thi Toán lớp 4 học kì 1, học kì 2 … cao giúp bạn ôn luyện và đạt điểm cao trong các bài thi môn Toán lớp 4.

Đề thi Giữa kì 2 Toán lớp 4 có đáp án (nâng cao – Đề 2)

https://vietjack.com

 › de-kiem-tra-toan-lop-4 › de-kiem…

https://hoc360.net

 › cac-de-bai-kiem-tra-giua-hoc-ki-2-…

Câu 8: Tìm x: Câu 10: Một cái sân hình bình hành có độ dài đáy là 20 m. Biết chiều cao bằng độ dài đáy.

Tổng hợp 4 Đề thi giữa kì 2 Toán lớp 4 năm 2015 – 2016 …

https://dethikiemtra.com

 › Lớp 4 › Đề thi học kì 2 lớp 4

Phụ huynh và các em Tham khảo đề thi kiểm tra giữa kì 2 môn Toán lớp 4: Một lớp học có 35 học sinh, trong đó số học sinh được xếp.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4

I. Trắc nghiệm

Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng.

Câu 1(0,5đ): Phân số nào sau đây lớn hơn 1:

A. 3/5 B. 2/10 C. 6/9 D. 33/11

Câu 2 (1đ): Chọn câu trả lời đúng nhất:

a) Số chia hết cho 5 và 2 là:

A. 11 B. 60 C. 123 D. 224

b) Số thích hợp điền vào chỗ chấm để 9….8 chia hết cho 3 và 9 là:

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

Câu 3 (0,5đ): 10 000 000m2 = …………km2.

A.10 B. 100 C. 1000 D. 10 000

Câu 4 (0,5đ): 4003dm2 = ……m2 …….dm2.

A. 4m2 3dm2 B. 40m230dm2 C. 40m2 3dm2

Câu 5 (0,5đ): Đặc điểm của hình thoi là:

A. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bằng nhau.

B. Hình thoi có hai cặp cạnh đối diện song song và bốn cạnh bằng nhau.

C. Hình thoi có bốn cạnh bằng nhau.

D. Hình thoi có bốn cạnh song song và bằng nhau.

Câu 6 (1đ): Tính diện tích hình bình hành biết độ dài đáy là 14cm và chiều cao là 10cm. Diện tích hình bình hành là:

A.140cm2 B. 24cm2 C. 70cm2 D. 48cm2

Bộ đề thi giữa HK2 môn Toán lớp 4 có đáp án – Gia sư Hà Nội

https://dzdigi.com

 › bo-de-thi-giua-hk2-mon-toan-lop-…

28 thg 2, 2019 — 

Chia sẻ bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 dành cho thầy cô, phụ huynh học sinh cho con em mình luyện giải chuẩn bị tốt cho bài kiểm tra …

Đề thi Toán học Lớp 4 mới nhất – Tìm đáp án

https://timdapan.com

 › Thư viện đề thi › Lớp 4

Thư viện đề thi thử tuyển sinh Toán học Lớp 4 năm 2021 có đáp án bám sát theo cấu trúc … Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2020 – 2021 – Đề số 2.

Đề ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề 3 – Tìm đáp án

https://timdapan.com

 › … › Lớp 4 › Toán học

Đề bài ôn tập giữa học kì 2 môn Toán lớp 4; Đáp án Đề kiểm tra giữa học kì 2 … Đội văn nghệ của Trường tiểu học Kim Đồng có 24 bạn nữ và một số bạn nam.

https://www.youtube.com

 › watch

15:45

… thức môn Toán lớp 4 từ đầu học kì 2 đến giữa học kì 2 năm học 2019 … cả các đề kiểm tra Toan lớp 4 tại: https://www …

20 thg 2, 2020 · Tải lên bởi Kênh Tiểu Học

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 (CÓ ĐÁP ÁN)

https://megabook.vn

 › tai-lieu › tieu-hoc › tuyen-tap-de…

TUYỂN TẬP ĐỀ THI GIỮA KÌ 2 MÔN TOÁN LỚP 4 (CÓ ĐÁP ÁN). 1.423 lượt xem 342 lượt tải. Download. Tuyển tập đề thi giữa kì 2 môn toán lớp 4 có đáp án.

Đề thi giữa kì 2 lớp 4 môn Toán – Tin tuyển sinh 247

https://thi.tuyensinh247.com

 › de-thi-giua-ki-2-lop-4-e…

Đề kiểm tra định kì giữa học kì 2 năm học 2019 – 2020 môn Toán lớp 4 TH … Đề thi giữa học kì 2 môn Tiếng Việt lớp 4 năm học 2019 – 2020 có đáp án chi tiết …

Đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 đề số 8 có đáp án

https://doctailieu.com

 › de-thi-hk-2-lop-4-mon-toan-de…

Bộ đề thi học kì 2 lớp 4 môn Toán năm học 2019 – 2020 đề số 8 kèm đáp án và hướng … bị cho bài thi cuối kì sắp tới đồng thời giúp các bậc phụ huynh có thêm tài liệu hữu ích để … Tỉ số giữa cân nặng của con lợn và cân nặng của con dê là:.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 Thông tư 22 – Đề kiểm tra …

https://taimienphi.vn

 › download-de-thi-giua-hoc-ki-2-…

Đề cương ôn thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 6 – Ôn Luyện

https://www.onluyen.vn

 › Tài liệu

Bộ đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 (Có đáp án) – 123doc

https://123doc.net

 › … › Lớp 10

1)( x 4) 0 ,25 N0: 0 ,25 N0: 0 ,25 N0: ± là BXD BXD x -∞ 2 +∞ – x +2 – +0 – – x2-4x+4 + + + 2x – – + VT (*) + – – + +0 – + TN0 bpt : S [ 2; 2] ( ; 2) (2; …