Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Lịch Sử (24 Mã Đề) Có Đáp Án

--- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm 2012
 • Đề Thi, Gợi Ý Đáp Án Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia Năm 2021 Mã Đề 121
 • Đáp Án Đề Thi Hsk 2
 • Đáp Án Ioe Vòng 2 Lớp 11
 • Đáp Án Game Qua Sông Iq Câu 32, Di Chuyển Các Quả Trứng
 • Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Lịch Sử thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 dành cho các em học Sử 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

  1. Đáp án chính thức 2021 môn Lịch Sử của Bộ GDĐT

  Bộ giáo dục đã chính thức công bố đáp án môn Sử 2021, mời các bạn tham khảo bảng đáp án sau:

  2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Sử chính xác nhất

  Mời các bạn cùng tham khảo lời giải chi tiết chữa đề sử thpt quốc gia 2021 do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Lịch Sử năm 2021 chính thức từ Bộ giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin.

  2.1. Đáp án sử THPT 2021 mã đề 301

  2.2. Đáp án sử THPT quốc gia 2021 mã đề 302

  2.3. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 303

  2.4. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 304

  2.5. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 305

  2.6. Đáp án sử THPT quốc gia 2021 đề 306

  2.7. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 307

  2.8. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 308

  2.9. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 309

  2.10. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 310

  2.11. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 311

  2.12. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 312

  2.13. Đáp án sử THPT quốc gia 2021 đề 313

  2.14. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 314

  2.15. Đáp án sử THPT quốc gia 2021 đề 315

  2.16. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 316

  2.17. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 317

  2.18. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 318

  2.19. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 319

  2.20. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 320

  2.21. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 321

  2.22. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 322

  2.23. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 323

  2.24. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Sử mã đề 324

  3. Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Lịch Sử mới nhất

  3.1. Đề môn Lịch Sử thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 321

  Câu 1: Chiến thắng Việt Bắc thu-đông năm 1947 của quân dân Việt Nam đã

  A. làm thất bại chiến tranh tổng lực.

  B. bảo vệ an toàn cơ quan đầu não kháng chiến.

  C. làm thất bại chiến tranh đặc biệt.

  D. làm thất bại chiến tranh cục bộ,

  Câu 2: Chiến thắng Điện Biên Phủ năm 1954 của quân dân Việt Nam đã làm phá sản hoàn toàn kế hoạch nào sau đây của thực dân Pháp?

  A. Nava.

  B. Bôlac.

  C. Đỗ Lát đo Tatxinhi.

  D. Rove.

  Câu 3: Trong khởi nghĩa từng phần (từ tháng 3 đến giữa tháng 8-1945), Nhân dân Việt Nam đấu tranh chống kẻ thù nào sau đây?

  A. Phát xít Nhật.

  B. Thực dân Anh.

  C. Trung Hoa Dân quốc.

  D. Đế quốc Mĩ.

  Câu 4: Sự kiện lịch sử thế giới nào sau đây có ảnh hưởng đến cách mạng Việt Nam thời kì 1919-1930?

  A. Liên minh châu Âu được thành lập.

  B. Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc.

  C. Chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ.

  D. Cách mạng vô sản ở Nga thành công.

  Câu 5: Nước Cộng hòa Cuba ra đời (ngày 1-1-1959) là kết quả đấu tranh của nhân dân Cuba chống

  A. thực dân Pháp.

  B. thực dân Anh.

  C. thực dân Hà Lan.

  D. chế độ độc tài thân Mĩ.

  Câu 6: Từ năm 1952 đến năm 1960, kinh tế Nhật Bản có biểu hiện nào sau đây?

  A. Suy thoái trầm trọng.

  B. Trì trệ kéo dài.

  C. Phát triển nhanh.

  D. Khủng hoảng nặng nề.

  Câu 7: Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên (1925-1929) có hoạt động nào sau đây?

  A. Tổ chức ám sát trùm mộ phu Badanh.

  B. Phát động phong trào “vô sản hóa”.

  C. Phát động khởi nghĩa Yên Bái.

  D. Phát động nhân dân tổng khởi nghĩa.

  Câu 8: Trong phong trào dân chủ 1936-1939, Nhân dân Việt Nam đã

  A. tiến hành chiến tranh du kích cục bộ.

  B. mít tinh kỉ niệm ngày Quốc tế Lao động.

  C. lập căn cứ địa cách mạng trong cả nước.

  D. khởi nghĩa vũ trang giành chính quyền.

  Câu 9: Luận cương chính trị (tháng 10-1930) của Đảng Cộng sản Đông Dương xác định

  A. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân chủ.

  B. lãnh đạo cách mạng là giai cấp công nhân.

  C. mục tiêu đấu tranh chỉ là các quyền dân sinh.

  D. lãnh đạo cách mạng là giai cấp nông dân.

  Câu 10: Tháng 8-1929, An Nam Cộng sản đang ra đời từ sự phân hóa của tổ chức cách mạng nào sau đây?

  A. Việt Nam Quốc dân đảng.

  B. Hội Liên hiệp thuộc địa.

  C. Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên.

  D. Đảng Dân chủ Việt Nam.

  Câu 11: Năm 1949, quốc gia nào sau đây chế tạo thành công bom nguyên tử?

  A. Liên Xô.

  B. Thụy Sĩ.

  C. Thụy Điển.

  D. Đan Mạch

  Câu 12: Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam (từ tháng 12-1986) có nội dung nào sau đây?

  A. Chỉ đổi mới về tổ chức và tư tưởng.

  B. Chỉ tập trung đổi mới về chính trị.

  C. Kiên định mục tiêu chủ nghĩa xã hội.

  D. Chỉ tập trung đổi mới về văn hóa.

  Câu 13: Trong hơn một năm kể từ ngày Cách mạng tháng Tám năm 1945 thành công. Nhân dân Việt Nam đã

  A. tiến hành hiện đại hóa đất nước.

  B. ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất.

  C. Xây dựng chính quyền cách mạng.

  D. tiến hành công nghiệp hóa đất nước.

  Câu 14: Tại Hà Nội năm 1976, Quốc hội khóa VI nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên đã quyết định

  A. tiến hành đổi mới đất nước.

  B. cải cách ruộng đất trong cả nước.

  C. Quốc kì là cờ đỏ sao vàng.

  D. thành lập Mặt trận Việt Minh.

  Câu 15: Một trong những âm mưu của Mĩ khi tiến hành chiến tranh xâm lược Việt Nam trong thời kì 1954-1975 là

  A. chia cắt lâu dài đất nước Việt Nam.

  B. biến miền Nam thành thị trường xuất khẩu đuy nhất.

  C. biến miền Nam thành căn cứ quân sự duy nhất.

  D. biến miền Nam thành đồng minh duy nhất.

  Câu 16: Trong những năm 40 của thế kỉ XX, cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại được khởi đầu từ quốc gia nào sau đây?

  A. Phần Lan.

  B. Thụy Điển.

  C. Mỹ

  D. Thái Lan.

  Câu 17: Trong những năm 1945-1950, nhân dân Ân Độ đấu tranh chống thực dân nào sau đây?

  A. Tây Ban Nha.

  B. Bồ Đào Nha

  C. Anh.

  D. Bỉ

  Câu 18: Để tăng cường xây dựng hậu phương kháng chiến, trong những năm 1951-1953, Nhân dân Việt Nam tiếp tục thực hiện nhiệm vụ

  A. cải cách giáo dục,

  B. phát triển kinh tế thị trường.

  C. điện khí hóa nông nghiệp.

  D. điện khí hóa nông thôn.

  Câu 19: Trong phong trào giải phóng dân tộc 1939-1945, Nhân dân Việt Nam đã

  A. xây dựng kinh tế nhà nước.

  B. xây dựng nông thôn mới.

  C. xây dựng kinh tế tập thể.

  D. tham gia các hội Cứu quốc.

  Câu 20: Một trong những hoạt động của Nguyễn Ái Quốc ở Pháp trong những năm 1919-1923 là

  A. gửi Yêu sách của nhân dân An Nam đến Hội nghị Vécxai.

  B. soạn thảo Sách lược của Đảng Cộng sản Đông Dương

  C. triệu tập Hội nghị hợp nhất các tổ chức cộng sản.

  D. soạn thảo Chính cương của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  Câu 21: Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 của quân dân Việt Nam đã buộc chính quyền Mĩ phải

  A. ngừng hẳn viện trợ quân sự cho chính quyền và quân đội Sài Gòn.

  B. “xuống thang” chiến tranh trên cả hai miền Nam-Bắc Việt Nam.

  C. tuyên bố “Mĩ hóa” trở lại cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam.

  D. “xuống thang” chiến tranh và kí kết Hiệp định Pari về Việt Nam.

  Câu 22: Nội dung nào sau đây là một trong những yếu tố thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn 1945-1973?

  A. Không phải chi ngân sách cho quốc phòng

  B. Có nguồn nhân lực dồi dào, chất lượng cao.

  C. Không chạy đua vũ trang với Liên Xô.

  D. Không phải viện trợ cho đồng minh.

  Câu 23: Theo quyết định của Hội nghị Ianta (tháng 2-1945), Liên Xô không được phân chia phạm vi ảnh hưởng ở địa bàn nào sau đây?

  A. Đông Âu.

  B. Đông Béclin

  C. Đông Đức

  D. Tây Đức

  Câu 24: Để tập trung vào nhiệm vụ giải phóng dân tộc, Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 5-1941) đề ra chủ trương

  A. thành lập Liên minh nhân dân Việt-Miên-Lào.

  B. thành lập Mặt trận Dân chủ Đông Dương

  C. phát động cao trào kháng Nhật cứu nước

  D. tiếp tục tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

  Câu 25: Trong thời kì 1919-1930, Nguyễn Ái Quốc đã

  A. thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

  B. sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam,

  C. ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến.

  D. thành lập Nha Bình dân học vụ.

  Câu 26: Ngày 6-3-1946, Hiệp định Sơ bộ được ký kết giữa đại diện Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa với đại diện Chính phủ Pháp khi

  A. Trung Hoa Dân quốc không đồng ý cho Pháp đưa quân ra miền Bắc Việt Nam.

  B. quân dân Việt Nam vẫn đang phát triển thể chủ động tiến công

  C. Trung Hoa Dân quốc đã thỏa thuận cho Pháp đưa quân ra miền Bắc Việt Nam.

  D. Chính phủ Pháp có thiện chỉ giữ gìn nền hòa bình ở Đông Dương

  Câu 27. Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng tình hình Việt Nam trong thời kì 1954-1975

  A. Đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền.

  B. Miền Bắc đã được giải phóng.

  C. Miền Nam chưa được giải phóng.

  D. Miền Bắc chưa được giải phóng

  Câu 28: Việt Nam bắt đầu thực hiện công cuộc đổi mới (tháng 12-1986) trong tình hình quốc tế đang

  có chuyển biến nào sau đây?

  A. Liên Xô đang lâm vào cuộc khủng hoảng trầm trọng.

  B. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

  C. Các nước ASEAN đã thành những “con rồng” kinh tế châu Á.

  D. Xu hướng hòa hoãn Đông-Tây bắt đầu xuất hiện.

  Câu 29: Chiến thắng Phước Long (tháng 1-1975) của quân dân Việt Nam cho thấy

  A. khả năng can thiệp trở lại của Mĩ rất cao.

  B. nhiệm vụ “đánh cho Mi cút” đã hoàn thành.

  C. quân đội Sài Gòn đã tan rã hoàn toàn.

  D. sự suy yếu của quân đội Sài Gòn.

  Câu 30: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) được thành lập năm 1967 trong bối cảnh

  A. Trật tự hai cực lanta đã sụp đổ hoàn toàn.

  B. Liên Xô và Mĩ đã tuyên bố chấm dứt Chiến tranh lạnh.

  C. Việt Nam đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Mĩ.

  D. Khối thị trường chung châu Âu đang có nhiều khởi sắc.

  Câu 31: Năm 1960, lịch sử châu Phi ghi nhận sự kiện quan trọng nào sau đây?

  A. 17 nước ở châu Phi được trao trá độc lập.

  B. Ai Cập được trao quyền tự trị.

  C. Angiêri được trao quyền tự trị.

  D. Libi được trao quyền tự trị.

  Câu 32: Nội dung nào sau đây không phản ánh đúng bối cảnh lịch sử của phong trào cách mạng

  1930-1931 ở Việt Nam?

  A. Pháp tăng cường khủng bố phong trào yêu nước Việt Nam.

  B. Phát xít Nhật tăng cường bóc lột nhân dân Đông Dương.

  C. Việt Nam chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929-1933.

  D. Mâu thuẫn giữa dân tộc Việt Nam với thực dân Pháp gay gắt.

  Câu 33: Đại hội đại biểu lần thứ II của Đảng Cộng sản Đông Dương (tháng 2-1951) đánh dấu bước

  phát triển mới trong quá trình lãnh đạo cách mạng của Đảng, vì đã

  A. quyết định thành lập khối đoàn kết chiến đấu của nhân dân Đông Dương.

  B. xác định những nhiệm vụ cơ bản trong tiến trình đi lên chủ nghĩa xã hội.

  C. quyết định hoàn thành đồng thời hai nhiệm vụ của cuộc cách mạng dân tộc dân chủ.

  D. chủ trương hoàn thành cải cách ruộng đất ở vùng tự do ngay trong kháng chiến.

  Câu 34: Sự ra đời của Hội Văn hóa Cứu quốc Việt Nam năm 1944 là một minh chứng cho

  A. thành công trong xây dựng cơ quan chuyên trách chống “giặc dốt” và phổ cập văn hóa.

  B. việc thực hiện quan điểm “văn hóa hóa kháng chiến” của Đảng Cộng sản Đông Dương.

  C. thành công của chủ trương mở rộng Hội Liên hiệp quốc dân Việt Nam.

  D. tinh thần dân tộc của những người hoạt động trên lĩnh vực văn hóa.

  Câu 35: Trật tự hai cực Ianta có điểm khác biệt nào sau đây so với trật tự thế giới theo hệ thống Vécxai-Oasinhtơn?

  A. Được thiết lập tử quyết định của các cường quốc.

  B. Có hai hệ thống xã hội đối lập về chính trị.

  C. Hình thành gắn với kết cục của chiến tranh thế giới.

  D. Bị chi phối bởi quyền lợi của các cường quốc.

  Câu 36: Trong thời gian ở Quảng Châu (Trung Quốc) từ năm 1924 đến năm 1927, Nguyễn Ái Quốc có

  hoạt động nào sau đây nhằm chuẩn bị cho bước chuyển biến về chất của phong trào giải phóng dân tộc

  Việt Nam?

  A. Bắt đầu xây dựng lí luận cách mạng theo khuynh hưởng vô sản.

  B. Trực tiếp truyền bá lí luận cách mạng giải phóng dân tộc.

  C. Khởi đầu tạo dựng các mối quan hệ với cách mạng thế giới.

  D. Trực tiếp tạo ra sự phân hóa trong các tổ chức tiền cộng sản.

  Câu 37: Phong trào cách mạng 1930-1931, phong trào dân chủ 1936-1939 và phong trào giải phóng

  dân tộc 1939-1945 ở Việt Nam đều

  A. đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu.

  B. tạm gác khẩu hiệu cách mạng ruộng đất.

  C. sử dụng hình thức đấu tranh vũ trang.

  D. hướng tới mục tiêu giải phóng dân tộc.

  Câu 38: Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp ở Đông Dương (1919-1929) có tác động nào sau đây đến Việt Nam?

  A. cơ cấu ngành kinh tế chuyển biến rõ nét hơn.

  B. quan hệ sản xuất phong kiến bị xóa bỏ hoàn toàn.

  C. tạo điều kiện cho giai cấp công nhân ra đời.

  D. tạo cơ sở cho khuynh hướng tư sản xuất hiện.

  Câu 39: Thực tiễn các phong trào yêu nước Việt Nam từ năm 1858 đến năm 1918 đã khẳng định

  A. vai trò cửa lực lượng trí thức trước yêu cầu khách quan của lịch sử.

  B. giai cấp tư sản không đủ khả năng lãnh đạo phong trào dân tộc.

  C. lí luận giải phóng dân tộc theo khuynh hướng vô sản đang hình thành.

  D. những điều kiện để thành lập một chính đảng vô sản đang chín muồi.

  Câu 40: Năm 1972, Liên Xô và Mĩ kí kết Hiệp ước về việc hạn chế hệ thống phòng chống tên lửa (ABM) và Hiệp định hạn chế vũ khí tiến công chiến lược (SALT-1) đã

  A. làm cho các khối quân sự đối đầu ở châu Âu bị giải thể hoàn toàn.

  B. làm cho toàn cầu hóa trở thành một xu thế trong quan hệ quốc tế.

  C. chuyển quan hệ hai nước từ thế đối đầu sang đồng minh chiến lược.

  D. góp phần làm giảm tình trạng căng thẳng trong quan hệ quốc tế.

  3.2. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Sử mã đề 302

  3.3. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Sử mã đề 305

  3.4. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Sử mã đề 309

  3.5. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Sử mã đề 321

  3.6. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Lịch sử mã đề 323

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Địa Có Đáp Án
 • Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Môn Địa Lý (24 Mã Đề)
 • Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)
 • Kết Quả Tuần 15, Cuộc Thi Trắc Nghiệm “tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đảng”
 • Chia Sẻ Link Tải Game Đuổi Hình Bắt Chữ Cho Điện Thoại Android
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Địa Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Lịch Sử (24 Mã Đề) Có Đáp Án
 • Đáp Án Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm 2012
 • Đề Thi, Gợi Ý Đáp Án Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia Năm 2021 Mã Đề 121
 • Đáp Án Đề Thi Hsk 2
 • Đáp Án Ioe Vòng 2 Lớp 11
 • Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Địa lý thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 dành cho các em học sinh 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

  1. Đáp án bộ giáo dục môn Địa thi THPT năm 2021

  Mời các bạn tham khảo ngay đáp án đáp án chính thức môn Địa Lý từ bộ GD&ĐT 2021 như sau

  2. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Địa lý chính xác nhất

  Mời các bạn cùng tham khảo lời giải, đáp án môn địa lý thpt quốc gia 2021 chi tiết do đội ngũ chuyên gia giải đề của chúng tôi thực hiện. Đáp án đề thi tốt nghiệp THPT môn Địa học năm 2021 chính thức từ Bộ giáo dục sẽ được chúng tôi cập nhật ngay khi có thông tin.

  2.1. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 301

  2.2. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 302

  2.3. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 303

  2.4. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 304

  2.5. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 305

  2.6. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 306

  2.7. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 307

  2.8. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 308

  2.9. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 309

  2.10. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 310

  2.11. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 311

  2.12. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 312

  2.13. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 313

  2.14. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 314

  2.15. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 315

  2.16. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 316

  2.17. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 317

  2.18. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 318

  2.19. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 319

  2.20. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 320

  2.21. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 321

  2.22. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 323

  2.23. Đáp án đề Địa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 324

  3. Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Địa mới nhất

  3.1. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 301

  3.2. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 302

  3.3. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 303

  3.4. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 304

  3.5. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 305

  3.6. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 306

  3.7. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 307

  3.8. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 308

  3.9. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 310

  3.10. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 311

  3.11. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 313

  3.12. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 314

  3.13. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 315

  3.14. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 317

  3.15. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 318

  3.16. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 319

  3.17. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 320

  3.18. Đề thi tốt nghiệp THPT năm 2021 môn Địa lý mã đề 321

  → Đáp Án Đề Thi Văn THPT Quốc Gia 2021 Mới Nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021 Môn Địa Lý (24 Mã Đề)
 • Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án)
 • Kết Quả Tuần 15, Cuộc Thi Trắc Nghiệm “tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đảng”
 • Chia Sẻ Link Tải Game Đuổi Hình Bắt Chữ Cho Điện Thoại Android
 • Đáp Án Trò Chơi Brain Out Được Cộng Đồng Mạng “săn Lùng”
 • Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán 2021 Nhanh Nhất Mã Đề 114

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Đề Minh Họa Môn Anh Lần 3 Năm 2021 Giải Chi Tiết
 • Đáp Án Câu Hỏi Môn Thể Dục Mo Dun 2 Thcs
 • Đáp Án Đề Môn Toán Minh Họa Lần 3 Bgd 2021 Chi Tiết
 • Đề Thi Thử Nghiệm Môn Hóa 2021 Của Bộ Gd Có Đáp Án
 • Gợi Ý Đáp Án Mô Đun 3 Môn Toán Thpt
 • Đang cập nhật…

  Bài thi Toán được làm trong vòng 90 phút theo hình thức trắc nghiệm. Thời gian làm bài bắt đầu từ 14 giờ 30 phút.

  Theo Bộ GD-ĐT, nội dung đề thi vẫn nằm trong chương trình THPT nhưng sẽ chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12.

  Một số nội dung mới của Quy chế thi THPT năm 2021 so với quy chế thi năm trước các thí sinh cần đặc biệt lưu ý:

  – Đề thi chủ yếu nằm trong chương trình lớp 12

  – Thí sinh tự do, giáo dục thường xuyên (GDTX) thi chung với thí sinh lớp 12

  – Loại giỏi đối với Giấy chứng nhận nghề, loại xuất sắc và giỏi đối với Bằng trung cấp: cộng 2 điểm. Loại khá đối với Giấy chứng nhận nghề, loại khá và trung bình khá đối với Bằng trung cấp: cộng 1,5 điểm. Loại trung bình: cộng 1,0 điểm.

  Theo như quy định của Bộ GD-ĐT, 14h00 ngày 8/8 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2021 và đính chính sai sót (nếu có) đồng thời nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

  Khi làm thủ tục thi, các thí sinh sẽ nhận được thẻ dự thi và đối chiếu với các thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên…

  Giấy tờ cần mang theo bao gồm: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trong trường hợp mất 2 giấy tờ này cần báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý.

  Thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 là hai ngày mùng 9 và 10/8.Ngày 9/8: Các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ Văn với hình thức tự luận vào buổi sáng. Buổi chiều làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm.

  Sáng ngày 10/8, các thí sinh sẽ làm bài thi môn tổ hợp đã được đăng ký từ trước và buổi chiều làm môn thi Ngoại ngữ, tất cả đều theo hình thức trắc nghiệm.

  Theo như quy định, thí sinh cần phải có mặt đúng thời gian quy định, chấp hành nghiệm hiệu lệnh của ban coi thi cũng như các hướng dẫn của cán bộ coi thi.

  Nếu thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh thì không được dự buổi thi đó.

  Đây là kỳ thi đặc biệt nhất bởi nó diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát lần thứ 2 tại Việt Nam. Để đảm bảo an toàn và phòng tránh dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 làm 2 đợt. Đây là đợt thi đầu tiên.

  Đợt thi thứ 2 dành cho các thí sinh ở địa phương cách ly xã hội hoặc thuộc diện F1 (phải cách ly tập trung), F2 (tiếp xúc F1) thì Bộ sẽ tổ chức thi sau. Bộ sẽ chỉ đạo các đại học có phương án tuyển sinh phù hợp với những học sinh thi đợt sau.

  Chi tiết lịch thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021

  Đáp án tham khảo tất cả các môn thi:

  Đáp án môn Văn thi THPT quốc gia năm 2021

  Đáp án môn Toán thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Vật Lý thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Hóa Học thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Sinh Học thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Ngoại Ngữ thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Lịch Sử thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Địa Lý thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn GDCD thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Dự kiến chiều ngày 27/8 Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức môn thi Toán THPTQG 2021

  --- Bài cũ hơn ---

 • Bạn Có Đủ Tự Tin Để Hấp Dẫn Chàng?
 • 70 Câu Đố Tiếng Anh Thú Vị Nhất
 • Bộ Bài Tập Trắc Nghiệm Sinh 10 Bài 11 (Có Đáp Án)
 • Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 8 (Có Đáp Án)
 • Trắc Nghiệm Giáo Dục Quốc Phòng 12 Bài 2 (Có Đáp Án)
 • Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2021 Đáp Án Giải Chi Tiết

  --- Bài mới hơn ---

 • Tăng Cường Giáo Dục Atgt Trường Học
 • Đáp Án Gợi Ý Môn Gdcd Mã Đề 302 Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
 • Đáp Án Gợi Ý Môn Gdcd Mã Đề 309 Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
 • Đáp Án Gợi Ý Môn Gdcd Mã Đề 314 Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
 • Đáp Án Gợi Ý Môn Gdcd Mã Đề 317 Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
 • Tổng hợp Đề thi thử môn Tiếng Anh THPT Quốc Gia 2021 có đáp án lời giải chi tiết mới nhất, hay nhất cập nhật thường xuyên của các sở GD, trường Chuyên và THPT trong nước bám sát cấu trúc BGD & ĐT đã được đăng tải tại website chúng tôi với 8 dạng bài trong đề thi tiếng Anh THPT quốc gia cơ bản gồm dạng bài ngữ âm trọng âm, điền từ vào câu, chức năng giao tiếp, tìm từ đồng nghĩa, trái nghĩa, đọc hiểu, tìm lỗi sai, điền từ vào đoạn văn (đục lỗ), chọn câu có nghĩa không thay đổi.

  Có thể nói rằng, đây là kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời mỗi học sinh. Do vậy, các bạn nên đầu tư thời gian cho khoảng thời gian này, hãy luyện đề thật nhiều để có thể cải thiện kiến thức một cách tốt nhất.

  Cách làm một số dạng bài trong đề thi tiếng Anh

  Dạng bài chọn câu đồng nghĩa (Có nghĩa không đổi )

  Để làm được phần này, các bạn cần nắm vững các kiến thức hay gặp trong đề thi về cách sử dụng mệnh đề quan hệ, mệnh đề danh từ, mệnh đề rút gọn… (đối với dạng nối câu) và đảm bảo nghĩa của câu mới giống với câu gốc, đồng thời phải đúng ngữ pháp tiếng Anh (đối với dạng câu đồng nghĩa). Đề thi thường rất hay đánh lừa thí sinh ở các câu này. Do đó, nếu có thời gian các bạn nên dịch nghĩa cả bốn câu, không nên hấp tấp trong việc lựa chọn đáp án, có thể sử dụng phương pháp loại trừ để thu gọn đáp án

  Dạng bài chức năng giao tiếp

  Cách làm nhanh dạng bài đọc hiểu

  Đây có lẽ là phần gây khó khăn nhất cho nhiều học sinh vì chính sự phân loại học sinh nằm ở phần đọc hiểu này. Đề thi có 2 bài đọc hiểu, thông thường sẽ có 1 bài dễ và một bài khó. Để có thể làm tốt được dạng bài đọc hiểu, học sinh cần đa dạng vốn từ vựng của bản thân và nắm vững kỹ năng đọc lướt nhanh, thâu tóm nội dung, cũng như kỹ năng đọc chi tiết, tìm nội dung cụ thể. Ngoài ra, việc dựa theo ngữ cảnh để đoán nghĩa của từ cũng rất quan trọng trong bài đọc hiểu vì học sinh không thể biết hết được nghĩa của các từ trong bài đọc đó.

  Danh sách đề thi thử môn Anh 2021 CÓ ĐÁP ÁN tổng hợp

  1. Đề thi thử tiếng Anh 2021 THPT Quỳ Hợp 1, Nghệ An – Download
  2. Trường Yên Mô A, Ninh Bình – Download
  3. Đề thi thử môn Anh 2021 THPT Thạnh Hóa đáp án giải chi tiết – Download
  4. Đề thi thử tiếng Anh THPT Chuyên Lam Sơn , Thanh Hóa 2021
  5. Đáp án đề thi thử tiếng Anh 2021 Chuyên Thái Bình giải chi tiết
  6. Đề thi thử môn Anh 2021 THPT Nguyễn Viết Xuân – Vĩnh Phúc lần 1
  7. Sở giáo dục Nam Định
  8. THPT Chuyên Hạ Long
  9. sở GDDT Bình Thuận
  10. THPT Chuyên ĐH Vinh

  Tiếp tục cập nhật thường xuyên…

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Thử Tiếng Anh 2021 Thpt Chuyên Ngoại Ngữ Giải Chi Tiết
 • Kỳ Thi Toán Quốc Tế Singapore & Châu Á Sasmo 2021
 • Đáp Án Gợi Ý Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa Học Đầy Đủ 24 Mã Đề
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa Có Đáp Án
 • Kết Quả Cuộc Thi Trắc Nghiệm “chung Tay Vì An Toàn Giao Thông” Tuần Thi Thứ Hai
 • Đáp Án Gợi Ý Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa Học Đầy Đủ 24 Mã Đề

  --- Bài mới hơn ---

 • Kỳ Thi Toán Quốc Tế Singapore & Châu Á Sasmo 2021
 • Đáp Án Đề Thi Thử Tiếng Anh 2021 Thpt Chuyên Ngoại Ngữ Giải Chi Tiết
 • Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2021 Đáp Án Giải Chi Tiết
 • Tăng Cường Giáo Dục Atgt Trường Học
 • Đáp Án Gợi Ý Môn Gdcd Mã Đề 302 Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
 • Cập nhật đầy đủ đề thi và đáp án tham khảo môn Hóa tốt nghiệp THPT quốc gia 2021 với 24 mã đề, các phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

  Gợi ý đáp án đề thi môn Hóa THPT Quốc gia 2021 tất cả 24 mã đề (Cập nhật)

  Đáp án đề thi môn Hóa học 24 mã đề Đáp án gợi ý mã đề 201 môn Hóa Học

  Theo như quy định của Bộ GD-ĐT, 14h ngày 8/8 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục thi THPT Quốc gia 2021 và đính chính sai sót (nếu có) đồng thời nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

  Khi làm thủ tục thi, các thí sinh sẽ nhận được thẻ dự thi và đối chiếu với các thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên…

  Giấy tờ cần mang: Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân. Trong trường hợp mất 2 giấy tờ này cần báo cáo ngay cho cán bộ coi thi để xử lý.

  Thời gian diễn ra kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021 là hai ngày 9 và 10/8.

  Ngày 9/8: Các thí sinh sẽ làm bài thi môn Ngữ Văn với hình thức tự luận.

  Buổi chiều làm bài thi môn Toán với hình thức trắc nghiệm.

  Sáng ngày 10/8, các thí sinh làm bài thi môn tổ hợp đã được đăng ký từ trước và buổi chiều làm môn thi Ngoại ngữ, tất cả đều theo hình thức trắc nghiệm.

  Theo như quy định thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2021, thí sinh cần có mặt đúng thời gian quy định, chấp hành nghiệm hiệu lệnh của ban coi thi cũng như hướng dấn của cán bộ coi thi.

  Nếu thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh thì không được dự buổi thi đó.

  Đáp án tham khảo tất cả các môn thi: Đáp án môn Văn thi THPT quốc gia năm 2021

  Đáp án môn Toán thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn GDCD thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề Đáp án môn Vật Lý thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề Đáp án môn Hóa Học thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề Đáp án môn Sinh Học thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề Đáp án môn Tiếng Anh thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề Đáp án môn Lịch Sử thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề Đáp án môn Địa Lý thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa Có Đáp Án
 • Kết Quả Cuộc Thi Trắc Nghiệm “chung Tay Vì An Toàn Giao Thông” Tuần Thi Thứ Hai
 • Phát Động Cuộc Thi “vì An Toàn Giao Thông Thủ Đô Năm 2021”
 • Đáp Án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Hs Thcs
 • Word Villas Answers All Levels
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa Có Đáp Án

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Gợi Ý Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia 2021 Môn Hóa Học Đầy Đủ 24 Mã Đề
 • Kỳ Thi Toán Quốc Tế Singapore & Châu Á Sasmo 2021
 • Đáp Án Đề Thi Thử Tiếng Anh 2021 Thpt Chuyên Ngoại Ngữ Giải Chi Tiết
 • Đề Thi Thử Môn Tiếng Anh Thpt Quốc Gia 2021 Đáp Án Giải Chi Tiết
 • Tăng Cường Giáo Dục Atgt Trường Học
 • Cập nhật mới nhất nội dung đề thi và đáp án môn Hóa thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 dành cho các em học sinh 2K2 tham khảo và thực hiện so kết quả nhanh nhất.

  1. Đáp án đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa của Bộ giáo dục đào tạo

  1.1. Đáp án hoá THPTQG 2021 mã đề 201

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 201

  1.2. Đáp án Hóa THPT 2021 mã đề 202

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 202

  1.3. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 203

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 203

  1.4. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 204

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 204

  1.5. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 205

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 205

  1.6. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 206

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 206

  1.7. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 207

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 207

  1.8. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 208

  1.9. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 209

  1.10. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 210

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 210

  1.11. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 211

  1.12. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 212

  1.13. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 213

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 213

  1.14. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 214

  1.15. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 215

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 215

  1.16. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 216

  1.17. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 217

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 217

  1.18. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 218

  1.19. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 219

  1.20. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 220

  1.21. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 221

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 221

  1.22. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 222

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 222

  1.23. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 223

  Đáp án môn Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 223

  1.24. Đáp án đề Hóa thi tốt nghiệp THPT năm 2021 mã đề 224

  2. Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa mới nhất

  2.1. Đề thi hoá tốt nghiệp THPT 2021 mã đề 201

  2.2. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 202

  2.3. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 203

  2.4. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 204

  2.5. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 205

  2.6. Đề thi THPT quốc gia Hóa năm 2021 mã đề 206

  2.7. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 207

  2.8. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 208

  2.9. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 210

  2.10. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 212

  2.11. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 213

  2.12. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 214

  2.13. Đề thi THPT quốc gia 2021 môn Hóa mã đề 215

  2.14. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 216

  2.15. Đề thi Hóa THPT quốc gia năm 2021 mã đề 217

  2.16. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 218

  2.17. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 219

  2.18. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 220

  2.19. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 221

  Đề thi môn Hóa THPT quốc gia năm 2021 mã đề 222

  2.20. Đề thi THPT quốc gia năm 2021 môn Hóa mã đề 223

  2.21. Đề Hóa thi THPT quốc gia năm 2021 mã đề 224

  → Đáp Án Đề Thi Văn THPT Quốc Gia 2021 Mới Nhất

  --- Bài cũ hơn ---

 • Kết Quả Cuộc Thi Trắc Nghiệm “chung Tay Vì An Toàn Giao Thông” Tuần Thi Thứ Hai
 • Phát Động Cuộc Thi “vì An Toàn Giao Thông Thủ Đô Năm 2021”
 • Đáp Án Cuộc Thi An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai Hs Thcs
 • Word Villas Answers All Levels
 • Cam 12, Test 5, Reading Pas 2
 • Đáp Án Gợi Ý Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia Năm 2021 Mã Đề 112

  --- Bài mới hơn ---

 • 25 Đề Thi Học Kì 1 Môn Ngữ Văn 6 Có Đáp Án 4
 • Review Sách Very Easy Toeic
 • Chữa Bài Tập Câu 1, 2, 3, 4 Trang 89 Vở Bài Tập (Vbt) Toán Lớp 5 Tập 1
 • Giải Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Tập 1 Mua Sách Hữu Ích Cho Học Toán
 • Trò Chơi Nhập Vai Thực Tế 5D Hấp Dẫn Kịch Tính Tại We Escape
 • Cập nhật đầy đủ đề thi và đáp án tham khảo môn Toán 24 mã đề, các phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

  Đáp án gợi ý đề thi tốt nghiệp THPT 2021 quốc gia môn Toán mã đề

  Đề thi thi tốt nghiệp THPT 2021 quốc gia môn Toán mã đề 112

  Đề thi thi tham khảo tốt nghiệp THPT 2021 quốc gia môn Toán của Bộ GD&ĐT

  Lịch thi môn Toán THPT Quốc gia 2021 diễn ra vào ngày 25/6 với tổng thời gian làm bài 90 phút.

  Một số nội dung mới của Quy chế thi THPT 2021 so với quy chế thi năm trước:

  Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay các thí sinh sẽ buộc phải trải qua 3 môn thi bắt buộc là Toán, Ngữ văn, Ngoại ngữ và một bài tự chọn là Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội.

  Theo như quy định của Bộ GD-ĐT, 14h ngày 8/8 thí sinh đến phòng thi làm thủ tục và đính chính sai sót (nếu có) đồng thời nghe phổ biến quy chế, lịch thi.

  Khi làm thủ tục thi, các thí sinh sẽ nhận được thẻ dự thi và đối chiếu với các thông tin cá nhân như họ, tên đệm, tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên…

  Sáng ngày 10/8, các thí sinh làm bài thi môn tổ hợp đã được đăng ký từ trước và buổi chiều làm môn thi Ngoại ngữ, tất cả đều theo hình thức trắc nghiệm.

  Theo như quy định thí sinh cần có mặt đúng thời gian quy định, chấp hành nghiệm hiệu lệnh của ban coi thi cũng như hướng dấn của cán bộ coi thi.

  Nếu thí sinh đến muộn quá 15 phút sau khi có hiệu lệnh thì không được dự buổi thi đó.

  Đối với các bài thi tổ hợp KHXH: Địa, Sử, Giáo dục công dân, bài thi tổ hợp KHTN gồm: Lý, Hóa, Sinh.

  Khi nhận đề thi, các thí sinh cần lưu ý các môn thi thành phần sẽ có cùng một mã đề, cần làm các bài thi thành phần của bài thi tổ hợp trên trên cùng một phiếu trắc nghiệm.

  Nếu thí sinh thi 2 môn thành phần liên tiếp phải có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

  Sau khi hết giờ làm bài, các thí sinh cần dừng bút.

  Đối với các thí sinh thi 2 môn thành phần không liên tiếp, sau khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần thứ nhất phải dừng bút, nộp đề thi và giấy nháp.

  Các thí sinh chỉ thi 1 môn thi thành phần có mặt tại nơi gọi thí sinh vào phòng thi trước giờ phát đề thi ít nhất 10 phút để làm công tác chuẩn bị.

  Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi các vật dụng: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác) do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành; các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể truyền và nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.

  Thí sinh không được phéo mang vào phòng thi: Giấy than, bút xoá, đồ uống có cồn; vũ khí và chất gây nổ, gây cháy; tài liệu, thiết bị truyền tin hoặc chứa thông tin có thể lợi dụng để gian lận trong quá trình làm bài thi và quá trình chấm thi.

  Đáp án tham khảo tất cả các môn thi:

  Đáp án môn Văn thi THPT quốc gia năm 2021

  Đáp án môn Toán thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Vật Lý thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Hóa Học thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Sinh Học thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Ngoại Ngữ thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Lịch Sử thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn Địa Lý thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Đáp án môn GDCD thi THPT quốc gia năm 2021 tất cả các mã đề

  Dự kiến chiều ngày 23/8 Bộ GDĐT công bố đáp án chính thức môn thi Toán THPTQG 2021

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Thpt Quốc Gia Môn Toán Mã Đề 122 Năm 2021 Đầy Đủ Nhất
 • Kết Quả Tuần 3 Và Câu Hỏi Tuần 4 Cuộc Thi Trắc Nghiệm
 • Ra Mắt Ứng Dụng Di Động “thanh Niên Việt Nam” Và Phát Động Cuộc Thi Trực Tuyến Tìm Hiểu 90 Năm Truyền Thống Vẻ Vang Của Đoàn Tncs Hồ Chí Minh
 • Đáp Án Cuộc Thi Thanh Niên Việt Nam 2021 Tuần 3
 • Đáp Án Tuần 3 Cuộc Thi Tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đảngcâu Hỏi Tuần 1 Cuộc Thi Tìm Hiểu 90 Năm Ngày Truyền Thống Ngành Tuyên Giáo Của Đảng
 • 1️⃣【Đáp Án Môn Sinh Học Thpt Quốc Gia Đầy Đủ 24 Mã Đề 】™ Excel

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Gợi Ý Mã Đề 205 Môn Vật Lý Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
 • Đáp Án Gợi Ý Môn Vật Lý Tốt Nghiệp Thpt Năm 2021 Mã Đề 214
 • Đáp Án Thi Trắc Nghiệm Chung Tay Vì An Toàn Giao Thông Tuần 5
 • Phát Động Hội Thi “học Sinh Thành Phố Với Pháp Luật” Lần 6 Chủ Đề “…
 • 20 Câu Đáp Án Trắc Nghiệm Tập Huấn Mô Đun 2 Môn Tiếng Việt
 • Và môn Sinh học là môn thi cuối cùng vào sáng 10/8 trong ngày thi thứ hai của kỳ thi THPT Quốc gia năm 2021 năm nay. Vì vậy để giúp các em tra cứu nhanh đáp án chính xác. Cũng như giúp tự đánh giá khả năng làm bài.

  Với đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 trên được sự hỗ trợ và gợi ý của các thầy cô giỏi, uy tín. Qua đó giúp họ đối chiếu với kết quả công việc của mình. Từ đó đánh giá khả năng làm bài của bạn có tốt hay không.

  Xem bây giờ: Đáp án môn Lịch sử THPT quốc gia 2021 gồm 24 mã đề

  Môn Sinh học chính thức THPTQG 2021

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 gồm 24 mã đề

  Cuối cùng là đáp án toàn bộ 24 mã đề tham khảo môn Sinh học kỳ thi THPT Quốc gia 2021 dành cho các em học sinh và mọi người.

  Lưu ý, đáp án sẽ được cập nhật liên tục mỗi phút một lần. Đó là lý do tại sao bạn nên bấm vào nút để nhận thông báo trên trang web. Vì vậy, mỗi khi một bản cập nhật được áp dụng, bạn sẽ nhận được thông báo ngay lập tức hiển thị trên điện thoại hoặc máy tính của mình. Qua đó, thuận tiện cho việc theo dõi và cập nhật đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021. Và ngay sau đây là danh sách đáp án môn Sinh THPT Quốc gia đầy đủ nhất.

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 201

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 202

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 203

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 204

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 205

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 206

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 207

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 208

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 209

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 210

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 211

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 212

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 213

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 214

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 215

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 216

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 217

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 218

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 219

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 220

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 221

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 222

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 223

  Đáp án môn Sinh THPT Quốc gia 2021 mã đề 224

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Gợi Ý Mã Đề 205 Môn Sinh Học Kỳ Thi Tốt Nghiệp Thpt 2021
 • Đáp Án Game Qua Sông Iq Câu 16, Đưa 4 Cặp Vợ Chồng Qua Sông
 • Đáp Án Trò Chơi Qua Sông Iq Logic 25
 • Đáp Án Trò Chơi Qua Sông Iq Logic 7
 • Đáp Án Trò Chơi Qua Sông Iq Logic 13
 • Hôm Nay (29/6), Bộ Gd&đt Công Bố Đáp Án Chính Thức Các Môn Thi Thpt Quốc Gia 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Trắc Nghiệm Tập Huấn Mô Đun 2 Môn Toán
 • Bài Tập Tiếng Anh 9 (Tập 2)
 • Brain Blow: All 199+ Answers And Solutions To All Levels And Questions
 • Đáp Án Braindom, Giải Braindom Tất Cả Đáp Án
 • Đáp Án Brain Find, Cách Giải Brain Find
 • Theo thông tin mới nhận, ngày hôm nay (29/6), bộ GD&ĐT sẽ chính thức công bố đáp án môn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021.

  • Những “chiến binh” siêu đặc biệt trong “vũ trụ” mang tên kỳ thi THPT Quốc gia 2021
  • Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ: 14/7 công bố điểm thi, đề thi dễ nhưng sẽ không có “mưa điểm 10”
  • [Chùm ảnh] Rạng rỡ mùa thi, báo hiệu một mùa “bội thu” điểm tốt

  Theo thông tin mới nhận, ngày hôm nay (29/6), bộ GD&ĐT sẽ chính thức công bố đáp án môn trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021.

  Nguồn tin của báo Người Đưa Tin cho biết, dự kiến khoảng 11h hôm nay đáp án chính thức các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021 sẽ được gửi tới báo chí và đăng trên cổng thông tin điện tử của bộ GD&ĐT.

  Việc công bố đáp án sớm là điều khá bất ngờ, bởi trước đó, bộ GD&ĐT đã khẳng định chưa công bố đáp án các môn thi trong kỳ thi này ngay sau kỳ thì kết thúc như những năm trước. Cụ thể, Thứ trưởng bộ GD&ĐT Nguyễn Hữu Độ chia sẻ với báo Người Đưa Tin vào ngày 27/6 về lý do chưa công bố đáp án: “Rút kinh nghiệm của bài thi năm ngoái, sau khi bộ GD&ĐT ban hành kết quả, một số cán bộ trong quá trình chấm thi trắc nghiệm đã lợi dụng việc này để sử dụng nguyên kết quả chấm thi, đáp án của Bộ để đưa vào trong phần chấm trắc nghiệm”.

  Cũng theo Thứ trưởng bộ GD&ĐT, năm nay, phần mềm xử lý bài thi trắc nghiệm được xử lý theo hướng mã hóa, sau khi quét xong được mã hóa ngay, người dùng không biết để sửa. Việc sửa phải đánh phách điện tử. Bài làm của thí sinh được che đi, số báo danh được che đi, cán bộ sửa bài làm thì không biết phách, còn sửa phách thì không biết bài làm.

  Bên cạnh đó, bài thi đã được in ra gửi Bộ lưu giữ một bản, Chủ tịch hội đồng thi lưu giữ một bản và điểm thi lưu giữ một bản; nếu có xảy ra sai phạm thì còn bản gốc để đối chiếu. Tại các điểm chấm thi trắc nghiệm, Bộ tăng cường lực lượng thanh tra và giám sát rõ quy trình chấm từ khâu mở túi bài, gỡ phách, đến khâu quét ảnh, in ra đĩa CD trắng, có người giám sát, cùng với đó, có ban giám sát và thanh tra của Bộ chấm tại điểm đó ghi nhật ký và đảm bảo tại điểm chấm.

  Bài tự luận năm nay coi như được 4 người chấm, 2 người chấm độc lập và 2 người chấm kiểm tra 2 vòng độc lập, nếu có sự chênh lệch được điều chỉnh kỹ. Quy trình nhập điểm thi, gồm có 4 người (1 người đọc, 1 người giám sát đọc, 1 người nhập và 1 người giám sát nhập). Mỗi điểm chấm thi có 2 máy, cần 8 người nhập, sau khi nhập xong, sẽ có sự so sánh đối chiếu, nếu chính xác mới thông báo kết quả, không chính xác sẽ phải rà soát, điều chỉnh. Các bài điểm 9, 10 và tối thiểu 5% bài điểm 8 sẽ được chấm thẩm định.

  Báo Người Đưa Tin xin gửi tới độc giả đáp án tất cả các môn thi trong kỳ thi THPT Quốc gia 2021:

  Xin vui lòng ấn F5 để cập nhật đáp án chính thức tất cả các môn thi THPT Quốc gia 2021 của bộ GD&ĐT. ĐÁP ÁN MÔN VĂN THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT ĐÁP ÁN MÔN TOÁN THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT 24 MÃ ĐỀ ĐÁP ÁN MÔN VẬT LÝ THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT 24 MÃ ĐỀ ĐÁP ÁN MÔN HOÁ HỌC THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT 24 MÃ ĐỀ ĐÁP ÁN MÔN SINH HỌCĐÁP ÁN TỔ HỢP KHOA HỌC TỰ NHIÊN THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT ĐÁP ÁN MÔN LỊCH SỬ THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT 24 MÃ ĐỀ ĐÁP ÁN MÔN ĐỊA LÝ THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT 24 MÃ ĐỀ ĐÁP ÁN MÔN GDCD THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT 24 MÃ ĐỀ ĐÁP ÁN TỔ HỢP KHOA HỌC XÃ HỘI THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT Clip: Thứ trưởng bộ GD&ĐT nói về việc chấm thi THPT Quốc gia 2021: Công Luân THI THPT QUỐC GIA 2021 CHÍNH THỨC CỦA BỘ GD&ĐT 24 MÃ ĐỀ

  --- Bài cũ hơn ---

 • Tuyển Tập Những Câu Đố Vui Dân Gian Có Đáp Án Độc Đáo Và Ý Nghĩa
 • Thêm Một Câu Hỏi “hách” Não Của “đường Lên Đỉnh Olympia”: Cả 4 Thí Sinh Bó Tay Nhưng Đáp Án Lại Quá Dễ
 • Chàng Trai Bó Tay Trước Câu Hỏi Của Người Yêu “cái Gì Đã Vỡ Thì Không Thể Lành Được?”, Mất 15 Năm Mới Ngộ Ra Đáp Án Trong Cay Đắng: Hôn Nhân Muốn Bền Lâu Không Thể Thiếu Điều Này!
 • Lại Thêm Một Câu Hỏi “hack Não” Của “đường Lên Đỉnh Olympia”: Cả 4 Thí Sinh Ngơ Ngác Nhưng Đáp Án Lạ…
 • Đáp Án 7 Câu Hỏi Tâm Lý Rùng Rợn Của Fbi
 • Đáp Án Chính Thức Đề Thi Tiếng Anh Thpt Quốc Gia Năm 2021

  --- Bài mới hơn ---

 • 180 Câu Bài Tập Từ Đồng Nghĩa, Trái Nghĩa Tiếng Anh Hay Đáp Án Giải Thích
 • Đáp Án 7 Câu Hỏi Tâm Lý Rùng Rợn Của Fbi
 • Lại Thêm Một Câu Hỏi “hack Não” Của “đường Lên Đỉnh Olympia”: Cả 4 Thí Sinh Ngơ Ngác Nhưng Đáp Án Lạ…
 • Chàng Trai Bó Tay Trước Câu Hỏi Của Người Yêu “cái Gì Đã Vỡ Thì Không Thể Lành Được?”, Mất 15 Năm Mới Ngộ Ra Đáp Án Trong Cay Đắng: Hôn Nhân Muốn Bền Lâu Không Thể Thiếu Điều Này!
 • Thêm Một Câu Hỏi “hách” Não Của “đường Lên Đỉnh Olympia”: Cả 4 Thí Sinh Bó Tay Nhưng Đáp Án Lại Quá Dễ
 • Hướng dẫn giải đề thi THPT Quốc gia môn Anh năm 2021 – Tất cả các mã đề Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 401 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 402 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 403 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 404 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 405 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 406 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 407 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 408 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 409 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 410 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 411 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 412 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 413 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh – mã đề 414 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 415 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 416 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 417 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 418 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 419 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 420 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 421 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 422 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh-mã đề 423 Đáp án chính thức đề thi THPT Quốc Gia 2021 môn Anh – Mã đề 424

  Lưu ý khoảng thời gian sau khi thi tốt nghiệp thpt quốc gia 2021

  Cũng theo ông Hoàng Văn Thắng – Trưởng phòng đào tạo Trường Cao đẳng Y dược Pasteur Hà Nội cho rằng: “Ở thời điểm hiện tại thí sinh cần lưu ý tài khoản thpt quốc gia của mình để thay đổi nguyện vọng, nhận điểm thi thpt quốc gia sắp tới tránh tình trạng đánh mất mật khẩu hoặc quên mật khẩu.Trong trường hợp thí sinh bị quên mất mật khẩu có thể mang chứng minh đến nơi đăng ký để được hỗ trợ cấp lại.

  Thí sinh cũng lưu ý các mốc thời gian sau khi thi xong thpt quốc gia. Chậm nhất đến ngày 14.07 các Sở sẽ tiến hành công bố điểm thi thpt quốc gia năm 2021, ông Thắng cũng lưu ý các em nên lưu ý ngày công bố điểm thi thpt quốc gia năm 2021 để tiến hành điều chỉnh nguyện vọng nếu xét tuyển nguyện vọng vào các trường Đại học – Cao đẳng bằng điểm thi thpt quốc gia năm nay.

  Kỳ thi thpt quốc gia năm nay diễn ra trong 3 ngày bắt đầu từ ngày 25.06 cho đến ngày 27.06, trước đó thí sinh có 1 ngày để làm thủ tục và chỉnh sửa các sai xót trên giấy báo dự thi cũng như nghe phổ biến quy chế. Sau khi thí sinh hoàn thanh kỳ thi chậm nhất là đến ngày 14.07 các Sở GD&ĐT sẽ công bố điểm thi thpt quốc gia. Thí sinh có 10 ngày tiếp theo để điều chỉnh nguyện vọng nếu có mong muốn xét tuyển nguyện vọng vào các trường Đại học Cao đẳng bằng điểm thi thpt quốc gia năm 2021

  Đối với những em đăng ký xét tuyển bằng các hình thức khác mà không sử dụng điểm kỳ thi thpt quốc gia như kỳ thi đánh giá năng lực hay xét học bạ. Thí sinh nên xem phương án tuyển sinh trên địa chỉ website của các trường để biết được thời gian và hình thức xét tuyển.

  Cụ thể thí sinh chỉ có nguyện vọng thi thpt quốc gia để công nhận tốt nghiệp, sau đó dùng học bạ để xét tuyển vào hệ Cao đẳng – Đại học. Thí sinh cần lưu ý những điểm sau:

  • Thứ nhất: Thời gian xét tuyển để tiến hành gửi hồ sơ về trường
  • Thứ hai: Các giấy tờ chuẩn bị xét tuyển bao gồm học bạ, giấy đăng ký xét tuyển, sơ yếu lý lịch …
  • Thứ ba: Thời gian công bố trúng tuyển
  • Thứ tư đó là : Thời gian nhập học

  (THPTQUOCGIA.ORG TỔNG HỢP)

  --- Bài cũ hơn ---

 • 32 Bài Tập Trắc Nghiệm Tìm Lỗi Sai Tiếng Anh Đáp Án Chi Tiết
 • Trắc Nghiệm Tiếng Anh Giao Tiếp Đáp Án Dịch Nghĩa Chi Tiết
 • Giải Đề Toeic Ets 2021 Listening Part 4 Test 5
 • 500 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Kinh Tế Vĩ Mô
 • Câu Hỏi Đúng Sai Giải Thích Kinh Tế Vĩ Mô
 • Tin tức online tv