Top 4 # Đáp Án English Advanced Vocabulary And Structure Practice Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 3/2023 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Review Sách Ielts Language Practice Grammar And Vocabulary

Tác giả: Michael Vince và Amada French

Nhà xuất bản: Macmillan

Sách phù hợp với: Cuốn sách cung cấp các từ vựng và cấu trúc ngữ pháp, giúp các bạn học tập Tiếng Anh nói chung và luyện thi IELTS nói riêng

II. Nội dung cuốn sách

Phần Grammar: 27 chủ điểm ngữ pháp bao gồm

Các thì thường gặp trong Tiếng Anh (Present tenses; Past tenses; Future tenses)

C ác dạng câu điều kiện (Conditional); động từ khuyết thiếu (Modal verbs);

Cấu trúc so sánh (Comparisons); mệnh đề quan hệ (relative clause).

Cứ hai bài lý thuyết, sau đó sẽ là một bài thực hành để bạn đọc có thể luyện tất những kiến thức đã học trước đó. Phương pháp này rất khoa học, giúp bạn đọc dễ dàng ghi nhớ các cấu trúc ngữ pháp hơn.

Bên cạnh hai phần Grammar và Vocabulary, IELTS Language Practice còn bổ sung thêm phần “Words and phrases”. Ở phần này, các bài tập về cách sử dụng các cụm từ khác nhau được cung cấp giúp bạn đọc hiểu được ngữ cảnh sử dụng từ vựng cũng như thực hành các kiến thức ngữ pháp. Cuối sách, tác giả đưa đáp án cho các bài tập thực hành trong toàn bộ cuốn sách, sau khi làm bài xong, bạn đọc nên kiểm tra đáp án để so sánh và phát hiện lỗi sai của mình.

III. Đánh giá chung về cuốn sách

1. Ưu điểm

2. Nhược điểm

Cuốn sách được viết toàn bộ bằng Tiếng Anh, vì vậy sẽ khó sử dụng đối với các bạn có ít vốn từ vựng. Ngoài ra, sách chủ yếu cung cấp ngữ pháp và từ vựng cho bài thi IELTS nhưng không cung cấp đề theo chuẩn cấu trúc của một bài IELTS. Do đó, đối với bạn đọc đang trong giai đoạn luyện đề hoặc sát ngày thi cuốn sách này sẽ không phù hợp. Thêm vào đó, cuốn sách chỉ cung cấp đáp án của bài tập chứ và không đưa ra đáp án chi tiết. Việc này có thể gây khó khăn cho người đọc khi muốn phát hiện ra lỗi sai của mình.

IV. Phương pháp học IELTS Language Practice Grammar and Vocabulary

Bạn đọc cần phải phân bổ thời gian hợp lý để có thời gian suy ngẫm về ngữ pháp và từ vựng. Điều quan trọng nhất là độc giả cần luyện tập thường xuyên để ghi nhớ lâu hơn.

Cần có một cuốn sổ tay để ghi lại các chú thích về từ vựng, ngữ pháp và lỗi sai thường gặp, điều này giúp dễ dàng kiểm soát tiến độ học tập dễ dàng hơn.

Học xen kẽ grammar và vocabulary với nhau để tránh nhàm chán trong khi học

Sau mỗi bài lý thuyết, bạn đọc cần làm ngay bài tập (bạn đọc có thể tìm thêm các nguồn bài tập khác) để nắm vững được kiến thức đã học, tránh tình trạng ghi nhớ lý thuyết nhưng không thể lai bài tập.

Chú ý làm kỹ phần bài tập Rewrite vì nó sẽ phục vụ để làm tốt một bài IELTS Writing tốt nhất.

V. Tổng kết

IELTS Language Practice là một tài liệu chuẩn có tính hệ thống và bài bản dành cho các bạn đọc đang muốn củng cố kiến thức Tiếng Anh (đặc biệt đối với phần Grammar và Vocabulary). Cuốn sách cũng chính là bước đệm đối với những ai muốn chinh phục kỳ thi IELTS.

Đáp Án Olympic English 2022

Olympic tiếng Anh Học sinh Sinh viên hiện đang là cuộc thi thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên trên toàn quốc. Đây là cuộc thi bổ ích giúp mọi người trau dồi được kiến thức

1. Choose one correct answer to fill in the blank

But as soon as she reached the meeting point for the rally, there was no time for day ……..

2. Choose one correct answer to fill in the blank

In the interest of safety the main valve on the machine had to be ……. off.

3. Choose one correct answer to fill in the blank

Julia married a wealthy old man when she was only eighteen because all she wanted was to be rich. Years later she realized it was a big ……..

4. Identify the meaning of the underlined word or phrase

Tom told Andrea that giant turtles had escaped from the city zoo and were eating only left-handed people. It wasn’t until she saw the smirk on his face that Andrea noticed he was just pulling her leg.

5. Choose one correct answer to fill in the blank

The teacher asked her students to do their ……..

6. Choose one correct answer to fill in the blank

You are ……. smart.

7. Choose one correct answer to fill in the blank

Brian came home very angry and started shouting at the kids and ……. the table.

8. Choose one correct answer to fill in the blank

Tom works the ……. of anyone.

9. Choose one correct answer to fill in the blank

It’s getting late now and I’m very tired so I think we’ll ……. it a day.

10. Identify the meaning of the underlined word or phrase

Yes, we went away on holiday last week but it rained day in, day out.

11. Choose one correct answer to fill in the blank

I asked you ……. of these shoes you think would go with my outfit.

12. Choose one correct answer to fill in the blank

Mike: She always goes to work on a bike.Jane: …….

13. Choose one correct answer to fill in the blank

You like milk in your tea, …….?

14. Choose one correct answer to fill in the blank

Once out in the open air I experienced a violent ……. but soon the sun came out.

15. Choose one correct answer to fill in the blank

John: ‘I must say you really helped us out when we lostthose passports.’ Sue: ‘…….

16. Choose one correct answer to fill in the blank

They panicked and ……..

17. Choose one correct answer to fill in the blank

You see throughout our ……. season we have never received so much laughter as we have from you.

18. Identify the meaning of the underlined word or phrase

You shouldn’t worry about the exam because you have prepared well and you’ll probably find it a piece of cake.

19. Choose one correct answer to fill in the blank

Sadly the smaller frog grew tired and drowned but the older one kept on moving about and in the morning……..

20. Choose one correct answer to fill in the blank

Waiter: You’ll have no luck there either. We haven’t got any ……..

21. Choose the correct definition

fluctuate

22. Choose the correct definition

star

23. Choose the correct definition

in a hurry

24. Choose the correct definition

migration

25. Choose the correct definition

inject

26. Choose the word which is stressed differently from the rest 27. Choose the word which is stressed differently from the rest 28. Choose the word which is stressed differently from the rest 29. Choose the word which is stressed differently from the rest 30. Choose the word which is stressed differently from the rest 31. Find the part of the sentence which is incorrect

June, July and August are typical summer months with many long, sunny days. September is the start of autumn or the fall as people in North America says. October is a very colourful month because of the different colours on the trees.

32. Find the part of the sentence which is incorrect

The parcel was so grand that it wouldn’t go through my letter box.

33. Choose one correct answer to fill in the blank

They ……. here for three years before you ……. last week.

34. Choose one correct answer to fill in the blank

Bill, ……. son works for us, can provide an estimate.

35. Choose one correct answer to fill in the blank

People all over the world have ……. Agatha Christie’s stories.

36. Choose one correct answer to fill in the blank

……. he wasn’t feeling very well, David was determined to take part in the inter university athletics meet.

37. Choose one correct answer to fill in the blank

“…….?” They asked me.

38. Choose one correct answer to fill in the blank

I may ……. able to come to your party if I have the time.

39. Choose one correct answer to fill in the blank

……. you want to go out during a lecture, what should you do?

40. Choose one correct answer to fill in the blank

Mari Can I borrow your umbrella for a day? Ann: …….

41. Choose one correct answer to fill in the blank

Try ……. these irregular verbs by next week.

44. Choose one correct answer to fill in the blank

My best friend and I ……. each other for over fifteen years. We still ……. together once a week.

45. Choose one correct answer to fill in the blank

Bob ran 100 meters ……. 11 seconds.

46. Choose one correct answer to fill in the blank

They ……. married but in the end, they changed their mind.

47. Choose one correct answer to fill in the blank

……. one of you is coming to my house later?

48. Choose one correct answer to fill in the blank

Last night at this time, they ……. the same thing.

49. Find the part of the sentence which is incorrect

Dave believed the plan was to dangerous and at first he said he didn’t want to have anything to do with it.

50. Choose one correct answer to fill in the blank

……. is that guy talking to your sister?

51. Identify the meaning of the word or phrase

polarize

52. Identify the meaning of the word or phrase

observance

53. Identify the meaning of the word or phrase

stammer

54. Identify the meaning of the word or phrase

rectify

55. Identify the meaning of the word or phrase

premium

56. Choose the word which is stressed differently from the rest 57. Choose the word which is stressed differently from the rest 58. Choose the word which is stressed differently from the rest 59. Choose the word which is stressed differently from the rest 60. Choose the word which is stressed differently from the rest

Tuần 1

Choose one correct answer to fill in the blank ……. 4 of my grandparents are still alive.

Both ✔

None

All

Many

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I can see there are no flies on you but you must admit it is very cheap.

you’re not clear

you’re not easy

you’re not clever

you’re not stupid ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

……. is that guy talking to your sister?

Which

Whose

C. Who ✔

Whom

Choose one correct answer to fill in the blank

There are eight pets in my house. Six are cats and ……. are dogs.

others

another

the other

D the others ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Old lady: All I want to know is ……. day today is.

A .what ✔

when

where

who

Choose one correct answer to fill in the blank

At ……. I think she’s very pretty.

last

lost

less

Least ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Mike: ‘Guess how much income tax I pay.’

Jane: ‘…….’

I haven’t a thought.

I haven’t a belief.

I haven’t a point.

I haven’t a clue.✔

Choose one correct answer to fill in the blank

I’m tired of waiting for buses, I’m going there ……. foot.

with

on✔

to

By

Choose one correct answer to fill in the blank

Charles: That’s really ……. I nd that dicult to believe.

amaze

B. amazing✔

amazes

amazed

Choose one correct answer to ll in the blank

The RM has expanded and they want to ……. on extra staff.

do

get

make

take✔

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I know you are very sorry that you broke the pot but accidents will happen.

things will take place

things do occur

things take place often✔

things often go wrong

Choose one correct answer to fill in the blank

My mother was very angry; she couldn’t stop ……. up and down the hallway.

straying

limping

Pacing ✔

strolling

Choose one correct answer to ll in the blank

Mrs Ashton: Excuse me but do you know ……. this train is going to London?

since

if

How ✔

whenever

Choose one correct answer to fill in the blank

Distributors will probably bump ……. the price of the software when the next version is released.

Up ✔

on

off

out

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I simply can’t stand sugar in my tea or coffee.

can’t eat

can’t drink

can’t tolerate

can’t allow ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

After two rings of the bell she suddenly ……. in the doorway.

seemed

looked

C. appeared✔

viewed

Choose one correct answer to fill in the blank

These days I wish I could turn the clock ……. and tell Doris how right she was!

out

in

on

back✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Last night, I ……. I was calling the police, and today I really did it.

dream

dreaming

C. dreamed✔

have dreamed

Choose one correct answer to fill in the blank

You’re an asset to our team. …….

Stay it up!

Remain doing it!

Keep it up! ✔

Continue it up!

Choose one correct answer to ll in the blank

I see you have a ……. in your car.

card

route

C. map✔

drawing

Choose the correct denition

homogeneous

noun: a person trained in sports, games, or other activities that require strength, speed, and skill

B consisting of things or people that are all the same or all of the same type✔

noun: money or something else given as payment for work done or to make up for a loss

the possibility of something bad or unpleasant happening

Choose the correct denition

put the rubbish out

to put something in a particular position

verb: throw away waste in house✔

adjective: raised or built above ground level

Choose the correct denition

leisure

noun: the time when you are not working ✔

a small, cheap hotel

noun: a short news piece; a newsletter

a card shown by the referee to a player who has broken the rules of the game and is not allowed to play for the rest of the game

Choose the correct denition

cabbage

noun: a vegetable with a short stem and a circular, thick head of green or purple leaves ✔

adjective: allowed by the law

noun: the state or process of taking pleasure in something

adjective: (of a person) traditional and reluctant to change

Choose the correct denition

antimicrobial

to make something or someone seem less bad

to destroy or remove (something) completely

noun: a skill or accomplishment that proves a person is able to something

Capable of destroying or inhibiting the growth of microorganisms✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

discourage

derivative

spirited✔

anatomy

Choose the word which is stressed differently from the rest

speculate

similar

literary

D. horizontal✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

preamble

versatile

patently

D. inheritance✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

irony

B. punctuation✔

supplement

counselor

Choose the word which is stressed differently from the rest

piloting

B. technological✔

citizen

maritime

Choose one correct answer to fill in the blank

……. you really help me? If so, I should be most grateful.

A. Could✔

Must

May

Might

Choose one correct answer to fill in the blank

When I arrived, no arrangements ……..

had been made✔

weren’t made

hadn’t been made

have been made

Choose one correct answer to ll in the blank

She suddenly realized that she only had a few days left on her vacation, so she decided to ……. the

most of it.

A. make✔

do

made

did

Choose one correct answer to fill in the blank

What’s your view of what’s coming next? – …….

Things can only grow better.

B. Things can only get better.✔

Things can only show better.

Things can only appear better.

Choose one correct answer to ll in the blank

Michelle screamed when she saw the spider ……. dangled from the one clean bathroom towel.

whom

where

that✔

whose

Choose one correct answer to ll in the blank

Could you please turn ……. the stereo? The music is interesting.

up✔

off

round

to

Find the part of the sentence which is incorrect

If you like, I can say you more about this wonderful event.

If

say✔

more

Find the part of the sentence which is incorrect

Ah, you must have muddling up the last two digits because you obviously dialled 8 – 5 instead of 5

– 8.

must

muddling✔

instead of

Choose one correct answer to fill in the blank

……. to speak?

To whom did the reporter want✔

To who did the reporter want

To whom the reporter wanted

What did the reporter want

Choose one correct answer to fill in the blank

Bob ran 100 meters ……. 11 seconds.

in✔

at

on

with

Choose one correct answer to fill in the blank

Don’t you think this would be the ……. spot for a picnic?

lovely

more lovely

loveliest

most lovely✔

Complete the sentence with the best verb.

capture✔

captures

Choose one correct answer to ll in the blank

……. drive me home later?

Do you think you can✔

You can

Did

Is possible

Choose one correct answer to fill in the blank

I didn’t go with them since I ……. for a test on the following day.

must have prepared✔

have been preparing

had to prepare

was being prepared

When electronic waste isn’t disposed of properly, it releases toxic chemicals and cancer-causing

can poison wildlife and people.

Nevertheless✔

Therefore

Choose one correct answer to fill in the blank

You were the last one ……. the oce. Did you see anyone ……. the building?

leaving / to enter

to leave / enter

left / entering✔

leave / entered

Choose the word that best completes the sentence.

birthday.

friendly✔

nicely

Choose one correct answer to fill in the blank

We wanted to go to the beach. ……., it started to rain and we stayed at home.

However✔

Moreover

yet

Consequently

Choose one correct answer to fill in the blank

I don’t want anybody but ……. to work on this project.

she

her✔

hers

she’s

Choose one correct answer to fill in the blank

He may never speak to me again if he ……. out what happened.

will nd✔

was nding

nds

had found

Identify the meaning of the word or phrase

fertile

cold

essential quality; reputation; honor

rich; fruitful; inventive; creative; intellectually productive✔

suffering from excessive loss of wate

Identify the meaning of the word or phrase

yeast

descendant

B foam, or troth, or the sediment, of beer or other in fermentation✔

quantity of bread baked at one time; a collection of things or persons to be handled together

beyond what has been said; further; besides; in addition; furthermore; also; likewise

Identify the meaning of the word or phrase

twilight

free from obstructions; make surface shine

light perceived before the rising, and after the setting, of the sun; faint light; dubious or uncertain medium through which anything is viewed ✔

seclude; set apart or cut off from others

branch of physics concerned with the motion of bodies

Identify the meaning of the word or phrase

tenor

continuous, unwavering course; exact meaning or actual wording of a document✔

state of being unable to pay your debts

freeing someone from the control of another

impose ne or tax; collect payment

Identify the meaning of the word or phrase

ivory

prepare, as food, by cooking in a dry heat, either in an oven or under coals, or on

heated stone or metal

share of money, food, or clothing that has been charitably given

teeth of elephant; pale or grayish yellow to yellowish white✔

one that opposes, stands in the way of, or holds up progress

Choose the word which is stressed differently from the rest

spatula

antarctica✔

clarion

brainstorming

Choose the word which is stressed differently from the rest

mimicry

talisman

unappreciated✔

concubine

Choose the word which is stressed differently from the rest

echelon

coexist ✔

sanctify

egoist

Choose the word which is stressed differently from the rest

contented

prosaic

resuscitate

labyrinth✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

skyrocket

dispensary✔

ambivalent

exchequer

Bộ 2:

Choose one correct answer to fill in the blank

Everything in the ……. is lovely.

A roses

B owers

C grass

D garden ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

How ……. money do you have?

A much✔

B more

C many

D often

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I’ve looked everywhere for my passport and can only assume it has gone astray.

A got freed

B got taken

C got missed

D got lost✔

Choose one correct answer to fill in the blank

A stood

B stored✔

C stoked

D stopped

Choose one correct answer to fill in the blank

I asked you ……. of these shoes you think would go with my outt.

A whose✔

B who

C whom

D which

Choose one correct answer to fill in the blank

One of that child’s teeth is very ……. and will soon fall out.

A lost

B losing

C lose

D loose✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Barbara, your boyfriend is waiting for you ……. in the car.

A around

B outside✔

C above

D against

Identify the meaning of the underlined word or phrase

Between you and me, so don’t tell anyone, I’m sure he’ll lose the election.

A In truth✔

B In condence

C In fact

D In conclusion

Choose one correct answer to fill in the blank

Christina loves to …….!

A so

B soul

C sew

D sow✔

Choose one correct answer to fill in the blank

The rescuers tried desperately to listen out for people trapped in the wreckage but sadly the cries

of those trapped were ……..

A unhearing✔

B auditory

C audited

D inaudible

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I can’t wait to hear about your English class.

A am eager to✔

B am late to

C am indifferent

D am happy to

Choose one correct answer to fill in the blank

How ……. does the book cost?

A much✔

B many

C lots

D a lot

Choose one correct answer to fill in the blank

Now remember don’t be late with your thesis and don’t forget the ……. is Tuesday week.

A sideline

B by line

C deadline✔

D lifeline

Choose one correct answer to fill in the blank

You can’t compare the ……. of watching live theatre with watching a lm.

A knowledge

B experience✔

C understanding

D knowing

Choose one correct answer to fill in the blank

He saw the ants and ……. them with all the strength he could nd to let him have a little food.

A begged

B bade✔

C bid

D bartered

Choose one correct answer to fill in the blank

Everything is so much bigger than you expect and you are constantly ……. your head from side to

side.

A tipping

B testing✔

C turning

D trying

Choose one correct answer to fill in the blank

Why are you angry ……. him?

A of

B from

C on

D with✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Alan: Excuse me ……. but what are you doing?

A intervening

B interviewing

C interrupting✔

D intercepting

Choose one correct answer to fill in the blank

Oh, come on it’s ……. not that dicult.

A quickly

B hardly

C always

D surely✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Right. What’s this? Oh no, you’re ……. me out of the rm.

A leaving✔

B throwing

C paying

D shutting

Choose the correct denition

poultry

B noun: birds such as chicken, turkey, duck, and geese that are raised as food✔

C

noun: having or involving expert knowledge of a particular area of work, study or

medicine.

D something that happens

Choose the correct denition

purpose

A noun: the reason why something is made or done✔

B verb: describe (someone or something) in a particular way.

C noun: a major food shortage in a large area

D to make something stronger, more active or more healthy

Choose the correct denition

memory

A adjective: being in a close relationship with someone

B noun: the act of crossing a boundary to conquer, weaken, or injure

C noun: an unhealthy condition of the body caused by not getting enough food or

nutrients

D noun: the ability to remember information, experiences, and people✔

Choose the correct denition

platform

A noun: a feeling of admiration; an understanding that someone or something should be treated with honor or in a careful manner

B phrase: to care for somebody/something/yourself; to be careful about something

C noun: a sudden, violent burst of energy

D noun: a raised surface for people to stand on, especially when they are speaking to a lot of people ✔

Choose the correct denition

segment

A verb: to save someone from a dangerous or unpleasant situation

B believing in old or traditional ways; having traditional ideas

C noun: a line, or a portion of a line, with dened endpoints✔

D adjective: too expensive

Choose the word which is stressed differently from the rest

A colony✔

B improvement

C contribute

D repression

Choose the word which is stressed differently from the rest

A militia

B surgery✔

C rebellion

D society

Choose the word which is stressed differently from the rest

A aftermath

B condential✔

C credible

D calcium

Choose the word which is stressed differently from the rest

A amateur

B sherman

C overlap✔

D institute

Choose the word which is stressed differently from the rest

A instrument

B migration

C producer

D assuming

Complete the sentence with the better correlative conjunctions.

A neither…nor

B both…and✔

Choose the word that best describes or modies the word in bold.

A devastatingly

B devastating✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Diner: In that ……. I’ll try the roast beef.

A example

B case✔

C instance

D situation

Choose one correct answer to fill in the blank

Doctors often use X rays ……. they can pass through skin and esh.

A so that✔

B as long as

C provided

D nevertheless

Find the part of the sentence which is incorrect

No, you’re wrong I didn’t employ my name. The car is still mine because I signed it Mickey

Mouse.

A wrong

B employ✔

C mine

Choose one correct answer to fill in the blank

Sea turtle eggs ……. to protect from ……. by other animals.

A are buried/ being eaten✔

B buried/ to be eaten

C are buring/ eating

D be buried/ eaten

A Still

B Thus✔

Choose the word that best describes or modies the word in bold.

A nicely

B friendly✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Andrea’s husband is a truck driver. He ……. huge semi-trailers for a living.

A drive

B drives✔

C driven

Choose one correct answer to fill in the blank

Charlie: Well, it all started when my wife ……. out on me.

A strolled

B rushed✔

C paced

D walked

Find the part of the sentence which is incorrect

Yes, I understand this is a very important documentary but I must get my glasses before I do

that.

A understand

B documentary✔

C glasses

Select the best pronoun to complete the sentence.

A us

B ourselves✔

C myself

Choose one correct answer to fill in the blank

Lyle Lovett, ……. I last saw perform over ten years ago, is on tour again.

A he who

B to whom

C who✔

D that

Choose one correct answer to fill in the blank

You ……. the air pressure in your tires if you do not want to get a at tire on your trip.

A should be checked✔

B do not have to check

C mustn’t check

D ought to check

Choose one correct answer to fill in the blank

Maria wasn’t at the party last night, was …….?

A she✔

B her

C herself

D it

Choose one correct answer to fill in the blank

The book is optional. My professor said we ……. read it if we needed extra information for the essay. But we ……. read it if we don’t want to.

A will / cannot

B must / ought not

C could / do not have to

D can / should not✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Hello, my name is Bob! I haven’t anything to do tonight, so if you’re not busy, would you like to watch …….movie or something with me?

A a✔

B an

C the

Choose one correct answer to fill in the blank

I heard the sound of glass breaking in the living room and ran to see what had happened. A pigeon had own ……. the window and broken it.

A for

B from✔

C by

D against

Select the best pronoun to complete the sentence.

A yourself

B you✔

C itself

Choose one correct answer to fill in the blank

……. was the youngest person to be elected President of the United States?

A Which

B What

C Where

D Who✔

Identify the meaning of the word or phrase

enthusiasm

A portraiture; picture; likeness of a person, especially one showing the face

B set out for display or use; place in orderly arrangement

C great excitement for or interest in a subject or cause; feeling of excitement✔

D observer; audience; one who looks on

Identify the meaning of the word or phrase

catholic

A choice and use of words in speech or writing

B license; authorize; hold under a lease or rental agreement of goods and services

C one who makes great sacrices or suffers to further belief or principle; one who endures great suffering

D broadly sympathetic; universal; related to Roman Catholic Church✔

Identify the meaning of the word or phrase

injustice

Unjust act; practice of being unjust or unfair

Original work used a model; original type

Violent anger; rage; uncontrolled action, turbulence

a Large open vessel for holding or storing liquids

Identify the meaning of the word or phrase

collapse

A slender, elongated, threadlike object or structure; material to make paper or cloth

B breakdown; failure✔

C essay; ordinary speech or writing; commonplace expression or quality

D quartz; glassware made of quartz; high-quality, clear, colorless glass

Identify the meaning of the word or phrase

morale

A leave someone who needs or counts on you

condence; mood or spirit of a group that makes the members wants the group to succeed✔

D written work in a new form; edition; interpretation of a particular viewpoint

Choose the word which is stressed differently from the rest

A abacus

B menagerie

C acoustics

D exonerate✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

A diminutive✔

B stopover

C harmonize

D excrement

Choose the word which is stressed differently from the rest

A obscurity

B hysterical

C bigamy✔

D hypnotic

Choose the word which is stressed differently from the rest

A approachable

B succulent✔

C impoverished

D pedantic

Choose the word which is stressed differently from the rest

A debrieng

B chronicle

C octopus

D watermelon✔

3. Đáp án thi Olympic tiếng Anh số 3

1 Choose one correct answer to fill in the blank

I think there is ……. wrong with my VCR. It is not working very well.

A anything

B nothing

C something ✔

D everything

Choose one correct answer to fill in the blank

I think you ought to go, …….

A ought you?

B do I?

C don’t you?✔

D do you?

Choose one correct answer to fill in the blank

After a few minutes he ……..

A attains a river

B acquires a river

C nears a river

D reaches a river✔

Choose one correct answer to fill in the blank

In ……. of the terrible weather you have come along tonight, ladies and gentlemen, and I should like to thank all four of you for coming.

A spite✔

B despite

C view

D spiteful

Choose one correct answer to fill in the blank

They ……. from the re unhurt.

A evaded

B escaped✔

C avoided

D abstained

Choose one correct answer to fill in the blank

……. now that I’ve heard what he has done to his family.

A I think often of him

B I think a lot of him✔

C I don’t think at all of him

D I don’t think much of him

Choose one correct answer to fill in the blank

Can anyone give me ……. please because I have just fallen over?

A hand

B a hand✔

C the hand

Choose one correct answer to fill in the blank

……. you please bring me my notebook?

A Shall

B Could✔

C May

D Must

Choose one correct answer to fill in the blank

The only reason for them going to the cinema on that day was to nd some form of ……..

A internment

B involvement

C engrossment

D entertainment✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Frank: ‘I hear that the Government is going to abolish income tax.’ Jill: ‘…….’

A That is the day!

B That could be the day!

C That may be the day!

D That’ll be the day!✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Fellow citizens I am honoured to be ……. to speak to you tonight about my party.

A demanded

B forced

C enquired

D invited✔

Choose one correct answer to fill in the blank

The chairman of the board has been working in the nance industry ……. 1984.

A in

B on

C since✔

D at

Choose one correct answer to fill in the blank

As you probably know the Tranquillity Party stands for peace and ……. in the countryside.

A quite

B quiet✔

C quietly

D quieten

Choose one correct answer to fill in the blank

You’ve been making so much noise with your music that people at the far end of the road can ……. you.

A listen to

B listening to

C hear✔

D hearing

Choose one correct answer to fill in the blank

If you say ‘I shall’ then you are talking ……..

A on the future

B about the future

C to the future

D for the future✔

Choose one correct answer to fill in the blank

There is ……. I need to do tomorrow afternoon.

A any

B anything

C yet

D something✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Sarah: ‘You’re being very rude!’

Paul: ‘…….’

A Oh I have, have I?

B I am, you think?

C Oh I am, am I?✔

D Oh it is, is it?

Choose one correct answer to fill in the blank

Your ……. break is from noon to 1 pm.

supper

breakfast

eating

lunch✔

Choose one correct answer to fill in the blank

I’ve tried those tablets and they haven’t done me any ……..

A benet

B good

C better✔

D best

Identify the meaning of the underlined word or phrase

We need to do something about it! This situation is getting out of hand!

A too big

B too organized

C out of control✔

D out of order

Choose the correct denition

go jogging

a deer of the tundra and subarctic regions of Eurasia and North America, both sexes of which have large branching antlers.

B verb: the activity of running at a slow, regular speed, especially as a form of exercise ✔

noun: a child of someone’s aunt or uncle

D noun: the willingness to let others have their own opinions, beliefs, or ways of behaving even if they are not the same as your own

Choose the correct denition

pommel horse

B a large object on four legs with two handles on top, which gymnasts put their hands on and swing their body and legs around ✔

C noun: the amount of food, drink, etc. that you take into your body

D fighting or a ght, especially during a time of war

Choose the correct denition

certainly

A adjective: unable to be reversed or turned around; permanent

B liking somebody/something very much; very interested in somebody/something

D verb: to suggest or be a sign of something that will happen in the future

Choose the correct denition

unpalatable

A noun: a situation in which there is not enough of something

B thinking quietly and seriously about something

C (of facts, ideas, etc.) unpleasant and not easy to accept✔

D adjective: If something is compulsory, you must do it because of a rule or law.

Choose the correct denition

globalization

A adjective: never having happened before

B noun: a motorized moving staircase

C the fact that different cultures and economic systems around the world are becoming connected and similar to each other because of the inuence of large multinational companies and of improved communication ✔

D noun: a person or organization that buys goods or services from a shop or business

Choose the word which is stressed differently from the rest

A secondary

B motivate

C caregiver

D perimeter✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

A battleeld

B buttery

C heroic✔

D publicly

Choose the word which is stressed differently from the rest

A generic

B accordingly

C terribly✔

D specic

Choose the word which is stressed differently from the rest

A ascertain✔

B turbulent

C marketing

D dialog

Choose the word which is stressed differently from the rest

A encompass

B testament✔

C humanity

D uncommon

Choose the word that best completes the sentence.

The water level of Lake Hancock decreased _ year after year.

A steadily✔

B steady

Choose one correct answer to fill in the blank

They are unhappy with the way things ……..

A are going✔

B were going

C have been going on

D will be going on

Choose one correct answer to fill in the blank

……. TV for the last four hours? Turn it off and get some exercise.

A Do you watch

B Are you watching

C Watched you

D Have you been watching✔

Choose one correct answer to fill in the blank

He will work at his desk until he ……. to another meeting in the middle of the afternoon.

A went

B go

C will go

D goes✔

Choose one correct answer to fill in the blank

This is the girl ……. car hit that tree last week.

A who

B which

C whose✔

D whom

Complete the sentence with the best verb.

Neither Kurt nor his friends _ much science ction, but they are willing to see Gravity with us because it got such good reviews.

A watches

B watch✔

Find the part of the sentence which is incorrect

Now, let me have a closer look at this. Tell me which does that say?

A closer

B which✔

C that

Choose one correct answer to fill in the blank

I broke my leg when Tony and I ……. for the school sports day.

A practised

B were practising✔

C used to practise

D are pratising

Choose one correct answer to fill in the blank

The students ……. Chapter 5 on Monday next week, so they are preparing for it now.

A is studying

B will study

C are studying✔

D study

Find the part of the sentence which is incorrect

I do hope this session helps you improve your listening skills. Buy for now.

A do

B helps✔

C Buy

Complete the sentence with the best verb.

Neither he nor Zane _ with me that building more highways would be the best solution for California’s transportation problems.

A agree

B agrees✔

Choose one correct answer to fill in the blank

Does your dog live inside ……. outside?

A but

B because

C though

D or✔

Choose one correct answer to fill in the blank

There have been many complaints ……. your behavior.

A with

B of

C about✔

D for

Complete the sentence with the best correlative conjunctions.

The most impressive astronomical display I’ve ever seen was _ a meteor shower _ the aurora borealis.

A not chúng tôi also

B either…or✔

C both…and

In China, mountainous areas are being attened to make more room for new construction; _, in the United States, mountaintops are being removed so that miners can access coal reserves.

A likewise✔

B therefore

C after all

Complete the sentence with the best verb.

When we host a dinner party, either my husband or I _ each guest at the door.

A greets

B greet✔

Choose one correct answer to fill in the blank

He wrote the answer on ……. and threw it to me.

A a pieces of paper

B a piece of paper✔

C piece of papers

D pieces of papers

On D-Day, June 6, 1944, about three hundred thousand Allies famously approached the shores of northern France at Normandy to ght German troops. _, the three-month invasion is considered by many to be the key turning point in World War II because it ended Germany’s occupation of Europe.

A Meanwhile✔

B Indeed

Choose one correct answer to fill in the blank

……. the summer, the town’s population has grown by nearly a quarter.

Ago

B For

C Since✔

D At

Choose one correct answer to fill in the blank

I am looking for the report which ……. on the table.

A placed

B has been placed✔

C was placing

D has placed

Identify the meaning of the word or phrase

tactile

A hew; cut by striking with a heavy sharp tool, such as an ax

B observe carefully; notice; show; indicate

C denite; separate; different

D used for feeling; relating to sense of touch; perceptible to the sense of touch; tangible✔

Identify the meaning of the word or phrase

bore

A of lesser importance or stature or rank; not of legal age; limited in size or scope

B drill; make a hole in or through, with or as if with a drill✔

C have a beginning or origin; originate; start; begin

D action or manner of throwing something

Identify the meaning of the word or phrase

item

A freeing someone from the control of another

B a whole individual unit; a distinct part that can be specied separately in a group✔

C try to stir up public opinion; promote growth of; apply warm lotion to

D dislike intensely; feel antipathy or aversion towards

Identify the meaning of the word or phrase

warrant

A with meaning; word for word; letter by letter

B considerate; having intellectual depth; giving close attention

C guarantee; assurance by seller; authorization or certication✔

D body of law; system of rules or regulations relating to one subject; system of symbols, letters, or words

Identify the meaning of the word or phrase

exhaust

A laugh with short catches of the breath or voice; laugh in light, affected, or silly manner

B loyalty or allegiance to a cause or a person; complete condence

C way; footway; course or track; route; passage

D gases ejected from an engine as waste products; use up the whole supply of✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

A fumigate

B impressionable✔

C glorify

D cowardly

Choose the word which is stressed differently from the rest

A paternal

B impervious

C sedative✔

D solidify

Choose the word which is stressed differently from the rest

A ambrosia✔

B obelisk

C revelry

D meditate

Choose the word which is stressed differently from the rest

A purgatory

B savagery

C prophetic✔

D perforated

Choose the word which is stressed differently from the rest

A headquarter

B hyperbole

C dilation

D momentary✔

Vòng 1 tuần 6

1 Choose one correct answer to fill in the blank

I believe it is ……. to hold a door open for a lady.

A politic

B polite ✔

C political

D politeness

Choose one correct answer to fill in the blank

We always ……. at the hotel by the marina when we go to San Francisco.

A stay ✔

B live

C inhabit

D reside

Identify the meaning of the underlined word or phrase

I should be grateful if you would let me keep myself to myself.

A be quiet ✔

B be private

C be lonely

D be special

Choose one correct answer to fill in the blank

He wanted his sons to pay as much ……. to the cultivation of the farm as he had done many years.

A thought

B care

C attention ✔

D management

Choose one correct answer to fill in the blank

Yes, doctor I’m sorry I ……. you.

A intervened

B intersected

C interrupted ✔

D interfered

Choose one correct answer to fill in the blank

That’s interesting. We are talking about the car ……. has a red roof.

A that ✔

B who

C that’s

Choose one correct answer to fill in the blank

Antoinette couldn’t possibly believe that he ……. her at the party like that.

A deserted ✔

B quitted

C surrendered

D resigned

Choose one correct answer to fill in the blank

To start ……. we have comedy.

A with

B up

C out ✔

D in

Choose one correct answer to fill in the blank

……. I have your permission to leave the meeting early?

A Will

B Would

C May ✔

Identify the meaning of the underlined word or phrase

He kept saying he didn’t do it but in the end he said he had done it.

A at the end

B finally ✔

C at last

D by the end

Choose one correct answer to fill in the blank

Are you sure your new boss isn’t married? – Yes, honestly, I have it straight from the horse’s ……..

A back

B mouth ✔

C foot

D nose

Choose one correct answer to fill in the blank

I ……. a lot of presents for my birthday.

A got ✔

B became

C become

Choose one correct answer to fill in the blank

I think there is ……. wrong with my VCR. It is not working very wefill.

A anything

B nothing

C something ✔

D everything

Choose one correct answer to fill in the blank

They like to think they’re very important people but politicians just talk a lot of hot ……. most of the time.

A words ✔

B steam

C air

D stuff

Choose one correct answer to fill in the blank

The bank manager smiled and announced that his application for a loan had been ……..

A approved ✔

B improved

C disproved

D reproved

Choose one correct answer to fill in the blank

With a life time of ……. in doing afill the walks in the town.

A experience ✔

B knowing

C habit

D custom

Choose one correct answer to fill in the blank

Arthur received an award, and when they cafilled his name he ……. proudly from the audience to get to the stage.

A prowled

B paced

C strode

D stalked ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

For crying out ……. how many times do I have to tefill you how to work that machine?

A strong

B loud ✔

C full

D hard

Choose one correct answer to fill in the blank

My boss is very ……..

A nicer

B nice ✔

C nicest

D much nice

Choose one correct answer to fill in the blank

In ……. of the terrible weather you have come along tonight, ladies and gentlemen, and I should like to thank all four of you for coming.

A spite ✔

B despite

C view

D spiteful

Choose the correct denition

ecosystem

A verb: to share information using pictures, language, or other means

B a place of interest where tourists visit, typicafilly for its inherent or an exhibited natural or cultural value, historical signicance, natural or built beauty, offering leisure and amusement

C noun: a community of living things together with their habitat ✔

D verb: the alarm clock works, or the food is spoiled, or the electric light is out of work.

Choose the correct denition

relaxation

A the fact of people being involved in crime; criminal act

B noun: the state of being free from tension and anxiety ✔

C a picture made by cutting a design on a piece of metal and then printing the design on paper

D noun: a part or amount of something larger

Choose the correct denition

swallow

A verb: to be all around someone or something

B noun: a possible situation or sequence of events

C noun: a migratory songbird with a long forked tail ✔

D adjective: extremely good

Choose the correct denition

approximately

A used to show that something is almost, but not completely, accurate or exact; roughly. ✔

B noun: images or actions recorded on lm or video

C to nish, use, or sell all of something, so that there is none left

D do the sport or activity of riding horses.

Choose the correct denition

mushroom

A noun: a member of a group of primitive marine invertebrates with a porous body that permanently attaches to a solid surface as an adult

B verb: do the activity of going for long walks in the country for pleasure

C noun: the act of nding fault or carefufilly judging for review

D noun: a type of fungus that often has a stalk with a cap-shaped top ✔

Choose the word which is stressed differently from the rest

A authentic ✔

B capable

C metaphor

D literacy

Choose the word which is stressed differently from the rest

A cumbersome ✔

B proportional

C foreclosure

D indemnity

Choose the word which is stressed differently from the rest

A vicinity ✔

B ammable

C ambiance

D kindergarten

Choose the word which is stressed differently from the rest

A accuracy

B melancholy

C afillegation ✔

D constitute

Choose the word which is stressed differently from the rest

A notation ✔

B mediate

C comparable

D symmetry

Complete the sentence with the better correlative conjunctions.

A chúng tôi ✔

B both…and

A In other words ✔

B In addition

Choose one correct answer to fill in the blank

Bruce has knocked three men out of the competition ……. far.

A before

B so ✔

C just

D since

Choose one correct answer to fill in the blank

It was the rst time I ……. a live match.

A was ever seeing

B had ever been seeing

C had ever seen ✔

D was ever seen

Choose the word that best describes or modies the word in bold.

A close

B closely ✔

Choose the word that best completes the sentence.

A poorly

B poor ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

My friend has two cars. One is black and ……. is red.

A another

B the other ✔

C the others

D others

Find the part of the sentence which is incorrect

Bristol is a very large city and it’s famous not only for its university but also for it’s connection with the world of hot air ballooning.

A is

B it’s

C it’s ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

My grandfather ……. a very exciting life. When he was young, he ……. on the farm in the country, where there ……. a lot of cattle and meadows.

A has / has lived / have been

B had / lived / were ✔

C was having / had lived / had been

D has had / is living / are

Choose one correct answer to fill in the blank

Mrs Ashton: Well, last time I ……. by train, I got on the wrong one.

A travelled ✔

B caught

C tripped

D ended

Choose one correct answer to fill in the blank

My brother and I ……. swimming almost every day last summer.

A went

B had been going ✔

C were going

D had gone

Choose one correct answer to fill in the blank

It looks like they are going to succeed ……. their present diculties.

A despite

B although ✔

C in spite

D even though

Choose one correct answer to fill in the blank

Jean ……. her hand. It’s bleeding heavily.

A has cut ✔

B is cutting

C cut

D cuts

Choose one correct answer to fill in the blank

More than 50 lms ……. in Ho Chi Minh City since June.

A were shown

B had been shown ✔

C have been shown

D have shown

Choose one correct answer to fill in the blank

She works in a coffee shop, so she ……. various types of specialty coffee for customers.

A makes ✔

B making

C make

D maked

Complete the sentence with the better correlative conjunctions.

A if…then

B chúng tôi ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

The Louisiana Territory, an area ……. the size of France, was bought by the United States from France for $15,000,000 in 1803.

A than more four times

B more than four times

C four times than more

D is four times more than ✔

Choose one correct answer to fill in the blank

” …….” He warned me.

A I don’t touch the wire.

B Touch the wire.

C Don’t touch the wire. ✔

D I didn’t touch the wire.

Choose one correct answer to fill in the blank

Frederick lives ……. the hill, where all the mansions are.

A above

B unto

C onto✔

D up

Choose one correct answer to fill in the blank

I’ve planned my future for the next ve years. – That is very clever of you. What ……. when you retire?

A will you do

B are you going to do ✔

C have done

D do you do

Identify the meaning of the word or phrase

checkup

A structure on which something is shown; part of theater where the acting is done; place, time, or circumstance in which anything occurs

B a minor diculty; a slight depression in the smoothness of a surface

C thorough physical examination ✔

D relying on another for support

Identify the meaning of the word or phrase

popularity

A capable of destroying; lethal

B smooth and shining; reecting luster from smooth or polished surface; plausible

C yield assent; accord; agree, or acquiesce; adapt one’s self; full; accomplish

D quality of being widely admired or accepted or sought after ✔

Identify the meaning of the word or phrase

electrician

A one whose occupation is the installation, maintenance, repair, or operation of electric equipment and circuitry ✔

B an event that happens

C commit, entrust, or give in charge for care or preservation; recommend as worthy of condence or regard

D process of modifying person’s behavior; preparation or training, especiafilly athletic training of body

Identify the meaning of the word or phrase

specification

A frightful, shocking, or offensive to the eyes; offensive to moral sensibilities; despicable

B instruction; description; act of specifying, or making a detailed statement ✔

C trench in the earth made by a plow; any trench, channel, or groove, as in wood or metal; wrinkle on the face

D petitioner who seeks contributions or trade or votes; chief law ocer of a city, town, or government department

Identify the meaning of the word or phrase

bulletin

A act of defending against attack, danger, or injury

B draw up or contract the shoulders, especiafilly by way of expressing dislike, dread, doubt, or the like

C brief statement of facts; any public notice or announcement; a periodical publication ✔

D make pieces of money from metal; invent or fabricate

Choose the word which is stressed differently from the rest

A paternity ✔

B stethoscope

C hardheaded

D actionable

Choose the word which is stressed differently from the rest

A replenish

B centerpiece ✔

C needlepoint

D archivist

58.B

Choose the word which is stressed differently from the rest

A quandary

B fastidious ✔

C eloquent

D medicate

Choose the word which is stressed differently from the rest

A endanger✔

B telegraph

C stepladder

D opulence

Đáp Án Của Bạn

Học tiếng Trung qua bài hát: Đáp án của bạn 你的答案 Nǐ de dá’àn – A Nhũng 阿冗 Lời bài hát Đáp án của bạn tiếng Trung + phiên âm+ âm bồi+ dịch nghĩa

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说 yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu rén néng sùshuō dể xủy sư chia chiêu chưa dang ủa dể hái chai lu sang mấy dẩu rấn nấng xu sua Có lẽ thế giới này chính là như vậy, tôi vẫn bước đi trên đường, không có ai để trút ra nỗi lòng này

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱 yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruò dể xủy ủa chử nấng trấn mua dẻn lây sư ruân dẻn khoang khửa dâu pu can nua rua Có lẽ tôi chỉ có thể trầm mặc, nước mắt ướt nhòe khóe mi, mà chẳng dám yếu đuối

低著头期待白昼接受所有的嘲讽 dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěng ti chưa thấu tri tai pái châu chia sâu xủa dẩu tơ tráo phâng Cúi đầu đợi ban mai, chấp nhận mọi sự trào phúng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走 xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒu xeng chơ phâng dung pao trải húng dủng cản tơ xeng tren chẩu Hướng về phía gió, ôm lấy cầu vồng, dũng cảm bước về phía trước

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案 límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn lí mính tơ na tao quang huây duê cua hây an tả p’ua i tria khủng chuy ủa nấng chảo tao tá an Tia sáng sớm hừng đông sẽ xuyên qua bóng tối, đập tan mọi sự sợ hãi tôi sẽ tìm được đáp án

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单 nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān nả p’a dao ni chưa quang chiêu truy xan hây an tiêu tri xủa dẩu tơ phu tan pu chai cu tan pu chai cu tan Dẫu phải đi ngược sáng để xua tan bóng đêm, bỏ đi tất cả gánh nặng, sẽ không còn cô đơn, không còn lẻ loi

也许世界就这样我也还在路上没有人能诉说 yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng wǒ yě hái zài lù·shang méi·yǒu rén néng sùshuō dể xủy sư chia chiêu chưa dang ủa dể hái chai lu sang mấy dẩu rấn nấng xu sua Có lẽ thế giới này chính là như vậy, tôi vẫn bước đi trên đường, không có ai để trút ra nỗi lòng này

也许我只能沉默眼泪湿润眼眶可又不甘懦弱 yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng kě yòu bùgān nuòruò dể xủy ủa chử nấng trấn mua dẻn lây sư ruân dẻn khoang khửa dâu pu can nua rua Có lẽ tôi chỉ có thể trầm mặc, nước mắt ướt nhòe khóe mi, mà chẳng dám yếu đuối

低著头期待白昼接受所有的嘲讽 dī zhe tóu qīdài báizhòu jiēshòu suǒyǒu de cháofěng ti chưa thấu tri tai pái châu chia sâu xủa dẩu tơ tráo phâng Cúi đầu đợi ban mai, chấp nhận mọi sự trào phúng

向著风拥抱彩虹勇敢的向前走 xiàng·zhe fēng yōngbào cǎihóng yǒnggǎn de xiàng qiān zǒu xeng chơ phâng dung pao trải húng dủng cản tơ xeng tren chẩu Hướng về phía gió, ôm lấy cầu vồng, dũng cảm bước về phía trước

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案 límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn lí mính tơ na tao quang huây duê cua hây an tả p’ua i tria khủng chuy ủa nấng chảo tao tá an Tia sáng sớm hừng đông sẽ xuyên qua bóng tối, đập tan mọi sự sợ hãi tôi sẽ tìm được đáp án

哪怕要逆著光就驱散黑暗丢弃所有的负担不再孤单不再孤单 nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān diūqì suǒyǒu de fùdān bù zài gūdān bù zài gūdān nả p’a dao ni chưa quang chiêu truy xan hây an tiêu tri xủa dẩu tơ phu tan pu chai cu tan pu chai cu tan Dẫu phải đi ngược sáng để xua tan bóng đêm, bỏ đi tất cả gánh nặng, sẽ không còn cô đơn, không còn lẻ loi

黎明的那道光会越过黑暗打破一切恐惧我能找到答案 límíng de nà dàoguāng huì yuèguò hēi’ān dǎpò yīqiè kǒngjù wǒ néng zhǎo dào dá’àn lí mính tơ na tao quang huây duê cua hây an tả p’ua i tria khủng chuy ủa nấng chảo tao tá an Tia sáng sớm hừng đông sẽ xuyên qua bóng tối, đập tan mọi sự sợ hãi tôi sẽ tìm được đáp án

哪怕要逆著光就驱散黑暗 nǎpà yào nì zhe guāng jiù qū sàn hēi’ān nả p’a dao ni chưa quang chiêu truy xan hây an Dẫu phải đi ngược sáng để xua tan bóng đêm

有一万种的力量淹没孤单不再孤单 yǒu yī wàn zhǒng de lì·liang yānmò gūdān bù zài gūdān dẩu i oan chủng tơ li leng den mua cu tan pu chai cu tan có muôn vàn nguồn sức mạnh, nhấn chìm cô đơn, không còn cô đơn

(也许世界就这样) ( yěxǔ shìjiè jiù zhèyàng ) ( dể xủy sư chia chiêu chưa dang ) Có lẽ thế giới chính là như vậy

(我也还路上) ( wǒ yě hái zài lù·shang ) ( ủa dể hái chai lu sang ) Tôi vẫn bước đi trên đường

(没有人能诉说) ( méi·yǒu rén néng sùshuō ) ( mấy dẩu rấn nấng xu sua ) Không có ai cùng trút bầu tâm sự

(也许我只能沉默) ( yěxǔ wǒ zhǐ néng chénmò ) ( dể xủy ủa chử nấng trấn mua ) Có lẽ tôi chỉ có thể trầm lặng

(眼泪湿润眼眶) ( yǎnlèi shīrùn yǎnkuàng ) ( dẻn lây sư ruân dẻn khoang ) nước mắt ướt nhòe khóe mi

(可又不甘懦弱) ( kě yòu bùgān nuòruò ) ( khửa dâu pu can nua rua ) nhưng không dám yếu đuối

[Học hát tiếng Trung] Đáp Án Của Bạn – A Nhũng 你的答案 – 阿冗

Nguồn chia sẻ tại: https://xanhsky.com/

Đáp Án Môn Lịch Sử Thpt Quốc Gia 2022. Đáp Án Môn Sử. Đáp Án Sử Đầy Đủ Nhất

Cập nhật đầy đủ, chính xác đề thi và gợi ý đáp án môn Lịch sử các phụ huynh và các em học sinh tham khảo.

Đáp án môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 – tất cả các mã đề (cập nhật)

Đề thi môn Lịch sử kỳ thi THPT Quốc gia 2020 (cập nhật)

Theo thống kê của Bộ GD&ĐT, cả nước có 900.079 thí sinh đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2020. Trong ngày làm thủ tục dự thi, có 32.229 thí sinh không có mặt, chiếm tỉ lệ 3,58%.

Đây là kỳ thi đặc biệt nhất bởi nó diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 đang bùng phát lần thứ 2 tại Việt Nam. Để đảm bảo an toàn và phòng tránh dịch, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định chia kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 làm 2 đợt. Đợt 1 với những địa phương không trong diện cách ly xã hội trong hai ngày 9 – 10/8.

Thí sinh ở địa phương cách ly xã hội hoặc thuộc diện F1 (phải cách ly tập trung), F2 (tiếp xúc F1) thì Bộ sẽ tổ chức thi sau. Bộ sẽ chỉ đạo các đại học có phương án tuyển sinh phù hợp với những học sinh thi đợt sau.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 gồm 3 bài thi độc lập (toán, ngữ văn, ngoại ngữ) và 2 bài thi tổ hợp. Bài thi tổ hợp khoa học tự nhiên (gồm các môn thành phần lý, hóa, sinh) và bài thi khoa học xã hội (sử, địa, giáo dục công dân với thí sinh học chương trình giáo dục THPT; sử, địa với thí sinh học chương trình giáo dục thường xuyên). Trong đó, chỉ có bài thi ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các bài còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm.

Thí sinh chỉ được phép mang vào phòng thi các vật dụng: Bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính; máy tính bỏ túi không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ; Atlat Địa lí Việt Nam đối với môn thi Địa lí (không có đánh dấu hoặc viết thêm bất cứ nội dung nào khác) do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành; các loại máy ghi âm, ghi hình chỉ có chức năng ghi thông tin nhưng không thể truyền và nhận được thông tin, tín hiệu âm thanh, hình ảnh trực tiếp nếu không có thiết bị hỗ trợ khác.