Gratis Hsk3 Chinese Exam Including Answers Hsk3 H31003

--- Bài mới hơn ---

 • Ielts 9 Test 1 Keys For Listening
 • Tải Full Trọn Bộ Ielts Advantage Skills: Listening, Reading, Speaking And Writing(Pdf)
 • Sách Tự Học Viết Ielts Advantage Writing Skills
 • Ielts Writing: 4 Sách Cực Hay Để Nâng Điểm
 • Ielts Reading Recent Actual Tests Vol 1
 • Are you pparing for your Chinese HSK3 Exam and looking for a sample test? This HSK3 Chinese test number: H31003 is one of the most important learning tools to learn the Chinese language according to the HSK3 standard. Download this HSK Chinese test now!

  This HSK 3 H31003 Mandarin Chinese Exam is suitable for those with a “high-performance mindset” and often using professional educational templates to achieve their goals faster!

  This HSK3 H31003 test exam (Hanyu Shuiping Kaoshi, in pinyin: Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, and Chinese 汉语 水平 考试) words list is the name for the international Chinese standard test to check how well someone has mastered the Chinese language correctly. It is also known as the “Chinese TOEFL”. There are two variants for the HSK: HSK written and HSK oral (also HSKK, or Hànyǔ Shuǐpíng Kǒuyǔ Kǎoshì (汉语 水平 口语 考试), and the written HSK test assesses the skills of listening, reading, and from level 3 also writing is included. HSK tests also the oral fluency. For oral HSK there are three levels:

  • beginner (corresponding to HSK1-2),
  • medium (corresponds to HSK3 -4) and

  Unlike TOEFL there are separate tests for each level. Another difference is that you are passing the tests if your score is a higher score than 60%: The exact outcome is less important. Another difference is that for each level published a dictionary that contains all the words to know. The test uses only these words for the respective level.

  Now, each level builds off of the pvious level, so level 6 includes all the words from level HSK1 to level HSK3 as well. Level HSK3 contains all the words of level HSK2, and so on.

  This template is suitable if you are studying for HSK 3.

  HSK3 (ERK level B1, amount of words: 600, Exam duration:85 min)

  Listening (problems played twice).

  All Chinese characters as mentioned in this list under HSK3

  Try out our online Free and Premium Chinese educational templates, forms and contracts today. Save, fill-In the blanks, print chúng tôi done!

  Download this Chinese HSK3 Test Exam and Answers HSK3 template to enable you to start practicing and mastering your Chinese language skills on HSK level 3.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hsk3 Chinese Exam Including Answers Hsk3 H31003
 • Hsk 3 (Nội Dung, Từ Vựng Và Tài Liệu Luyện Thi)
 • Đáp Án Của Trò Chơi Brain Out
 • Chữ Cái Tiếng Anh Nào Nhiều Người Thích Nghe Nhất?
 • Đáp Án Game Đuổi Hình Bắt Chữ Trên Điện Thoại Đầy Đủ Nhất
 • Hsk3 Chinese Exam Including Answers Hsk3 H31003

  --- Bài mới hơn ---

 • Gratis Hsk3 Chinese Exam Including Answers Hsk3 H31003
 • Ielts 9 Test 1 Keys For Listening
 • Tải Full Trọn Bộ Ielts Advantage Skills: Listening, Reading, Speaking And Writing(Pdf)
 • Sách Tự Học Viết Ielts Advantage Writing Skills
 • Ielts Writing: 4 Sách Cực Hay Để Nâng Điểm
 • Are you pparing for your Chinese HSK3 Exam and looking for a sample test? This HSK3 Chinese test number: H31003 is one of the most important learning tools to learn the Chinese language according to the HSK3 standard. Download this HSK Chinese test now!

  This HSK 3 H31003 Mandarin Chinese Exam is suitable for those with a “high-performance mindset” and often using professional educational templates to achieve their goals faster!

  This HSK3 H31003 test exam (Hanyu Shuiping Kaoshi, in pinyin: Hànyǔ Shuǐpíng Kǎoshì, and Chinese 汉语 水平 考试) words list is the name for the international Chinese standard test to check how well someone has mastered the Chinese language correctly. It is also known as the “Chinese TOEFL”. There are two variants for the HSK: HSK written and HSK oral (also HSKK, or Hànyǔ Shuǐpíng Kǒuyǔ Kǎoshì (汉语 水平 口语 考试), and the written HSK test assesses the skills of listening, reading, and from level 3 also writing is included. HSK tests also the oral fluency. For oral HSK there are three levels:

  • beginner (corresponding to HSK1-2),
  • medium (corresponds to HSK3 -4) and

  Unlike TOEFL there are separate tests for each level. Another difference is that you are passing the tests if your score is a higher score than 60%: The exact outcome is less important. Another difference is that for each level published a dictionary that contains all the words to know. The test uses only these words for the respective level.

  Now, each level builds off of the pvious level, so level 6 includes all the words from level HSK1 to level HSK3 as well. Level HSK3 contains all the words of level HSK2, and so on.

  This template is suitable if you are studying for HSK 3.

  HSK3 (ERK level B1, amount of words: 600, Exam duration:85 min)

  Listening (problems played twice).

  All Chinese characters as mentioned in this list under HSK3

  Try out our online Free and Premium Chinese educational templates, forms and contracts today. Save, fill-In the blanks, print chúng tôi done!

  Download this Chinese HSK3 Test Exam and Answers HSK3 template to enable you to start practicing and mastering your Chinese language skills on HSK level 3.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hsk 3 (Nội Dung, Từ Vựng Và Tài Liệu Luyện Thi)
 • Đáp Án Của Trò Chơi Brain Out
 • Chữ Cái Tiếng Anh Nào Nhiều Người Thích Nghe Nhất?
 • Đáp Án Game Đuổi Hình Bắt Chữ Trên Điện Thoại Đầy Đủ Nhất
 • Đáp Án Game Đuổi Hình Bắt Chữ Trên Điện Thoại Đầy Đủ
 • Đáp Án Đề Thi Hsk 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Khởi Động Cuộc Thi “atgt Cho Nụ Cười Ngày Mai”
 • Giải Đề Thi Thật Ielts Writing Task 2
 • Download Ielts Trainer Pdf Bản Đẹp
 • Review 2 Cuốn Cambridge Ielts Trainer
 • Bài Tập Kinh Tế Vĩ Mô Có Đáp Án Tham Khảo 2
 • Đáp án đề thi HSK 3 – H31002

  一、听 力

  第一部分

  1.C 2.A 3.F 4.E 5.B

  6.C 7.B 8.A 9.D 10.E

  第二部分

  11.× 12.√ 13.√ 14.× 15.× 16.√ 17.× 18.√ 19.× 20.√

  第三部分

  21.B 22.A 23.C 24.A 25.B 26.C

  27.C 28.B 29.B 30.A

  第四部分

  31.C 32.C 33.C 34.A 35.A

  36.B 37.A 38.C 39.C 40.B

  二、阅 读

  第一部分

  41.A 42.C 43.D 44.F 45.B

  46.B 47.E 48.A 49.C 50.D

  第二部分

  51.A 52.D 53.F 54.C 55.B

  56.E 57.C 58.B 59.F 60.A

  第三部分

  61.A 62.A 63.B 64.A 65.A

  66.B 67. C 68. B 69.B 70.C

  三、书 写

  第一部分

  71.我们先看看菜单。

  72.她忘了带护照。

  73.这些葡萄很新鲜。

  74.熊猫的眼睛和耳朵都是黑色的。

  75.你敢不敢用冷水洗澡?

  第二部分

  76.人

  77.太

  78.个

  79.云

  80.文

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Trò Chơi Brain Out Đáp Án Trò Chơi Brain Out
 • Topdataps: Đáp Án Câu Hỏi Cho Heo Đi Học Trong Heo Đất Momo ( Cập Nhật Hàng Ngày )
 • Đáp Án Brain Test 2 Đầy Đủ (Liên Tục Cập Nhật)
 • Đáp Án Câu Hỏi Tập Huấn Modul 1 Môn Sinh Học
 • Đáp Án Module 1 Môn Hóa Thcs
 • Đề Thi Hsk 4 – H41003

  --- Bài mới hơn ---

 • Tải Sách Đề Thi Thật Hsk4 汉语水平考试真题集 Hsk 四级(2018版)
 • Website Luyện Thi Hsk Online Miễn Phí Của Hanban & Viện Khổng Tử Trung Quốc
 • Tải Sách Luyện Thi Hsk 4 新汉语水平考试模拟试题集Hsk Level 4
 • Tải Sách Đề Thi Thật Hsk4 汉语水平考试真题集 Hsk 四级(2011版)
 • Phân Tích 4 Khổ Thơ Đầu Bài Sóng – Văn Tham Khảo Lớp 12
  1. Câu hỏi thứ

   1

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   1

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 1 – 10:

   例如:

   我想去办个信用卡,今天下午你有时间吗?陪我去一趟银行?

   ★ 他打算下午去银行。 ( √ )

   现在我很少看电视,其中一个原因是,广告太多了,不管什么时间,也 不管什么节目,只要你打开电视,总能看到那么多的广告,浪费我的时间。

   ★ 他喜欢看电视广告。 ( × )

   Câu 1:

   ★ 他想买蛋糕。 (       )

   • ×

   Đúng

   Sai

  2. Câu hỏi thứ

   2

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   2

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 2:

   ★ 他现在住的地方很安静。  ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  3. Câu hỏi thứ

   3

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   3

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 3:

   ★ 大学生不愿意去农村工作。( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  4. Câu hỏi thứ

   4

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   4

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 4:

   ★ 会议室在二层。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  5. Câu hỏi thứ

   5

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   5

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 5:

   ★ 参观时间是一小时。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  6. Câu hỏi thứ

   6

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   6

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 6:

   ★ 超市提供免费塑料袋。  ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  7. Câu hỏi thứ

   7

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   7

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 7:

   ★ 海洋里的植物很少。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  8. Câu hỏi thứ

   8

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   8

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 8:

   ★ 他的职业是演员。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  9. Câu hỏi thứ

   9

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   9

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 9:

   ★ 他下周回来。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  10. Câu hỏi thứ

   10

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   10

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 10:

   ★ 习惯很难改变。 ( )

   • ×

   Đúng

   Sai

  11. Câu hỏi thứ

   11

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   11

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 11 – 25:

   例如:

   女:该加油了,去机场的路上有加油站吗?

   男:有,你放心吧。

   问:男的主要是什么意思?

   A 去机场

   B 快到了

   C 油是满的

   D 有加油站 √

   Câu 11:

   A 迟到了

   B 不能上网了

   C 房子不租了

   D 打错电话了

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  12. Câu hỏi thứ

   12

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   12

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 12:

   A 加班

   B 出差

   C 休息

   D 购物

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  13. Câu hỏi thứ

   13

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   13

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 13:

   A 做汤

   B 做凉菜

   C 做饮料

   D 加点儿盐

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  14. Câu hỏi thứ

   14

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   14

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 14;

   A 教师

   B 大夫

   C 律师

   D 售货员

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  15. Câu hỏi thứ

   15

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   15

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 15:

   A 太远

   B 菜贵

   C 菜好吃

   D 菜很咸

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  16. Câu hỏi thứ

   16

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   16

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 16:

   A 10 分钟

   B 半个小时

   C 一个小时

   D 一个半小时

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  17. Câu hỏi thứ

   17

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   17

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 17:

   A 帅的

   B 耐心的

   C 诚实的

   D 幽默的

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  18. Câu hỏi thứ

   18

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   18

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 18:

   A 要办签证

   B 是位翻译

   C 要办护照

   D 在使馆工作

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  19. Câu hỏi thứ

   19

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   19

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 19:

   A 艺术

   B 经济

   C 法律

   D 语言

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  20. Câu hỏi thứ

   20

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   20

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 20:

   A 兴奋

   B 吃惊

   C 轻松

   D 着急

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  21. Câu hỏi thứ

   21

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   21

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 21:

   A 开会

   B 报名

   C 上课

   D 看电影

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  22. Câu hỏi thứ

   22

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   22

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 22:

   A 饿了

   B 感冒了

   C 流鼻血了

   D 压力太大

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  23. Câu hỏi thứ

   23

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   23

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 23:

   A 来得及

   B 来不及了

   C 速度太慢了

   D 航班推迟了

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  24. Câu hỏi thứ

   24

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   24

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 24:

   A 司机

   B 经理

   C 小李

   D 护士

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  25. Câu hỏi thứ

   25

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   25

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 25:

   A 不成功

   B 让人失望

   C 比较一般

   D 很吸引人

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  26. Câu hỏi thứ

   26

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   26

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 26 – 45:

   例如:

   男:把这个文件复印五份,一会儿拿到会议室发给大家。

   女:好的。会议是下午三点吗?

   男:改了。三点半,推迟了半个小时。

   女:好,602 会议室没变吧?

   男:对,没变。

   问:会议几点开始?

   A 两点

   B 3 点

   C 3:30 √

   D 6 点

   Câu 26:

   A 同事

   B 邻居

   C 夫妻

   D 亲戚

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  27. Câu hỏi thứ

   27

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   27

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 27:

   A 历史

   B 长度

   C 风景

   D 经过的省市

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  28. Câu hỏi thứ

   28

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   28

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 28:

   A 太累

   B 得意

   C 感动

   D 怀疑

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  29. Câu hỏi thứ

   29

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   29

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 29:

   A 在读博士

   B 在读硕士

   C 在找工作

   D 想出国留学

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  30. Câu hỏi thứ

   30

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   30

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 30:

   A 8:00

   B 8:30

   C 9:00

   D 9:30

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  31. Câu hỏi thứ

   31

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   31

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 31:

   A 想减肥

   B 想聊天

   C 停电了

   D 电梯坏了

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  32. Câu hỏi thứ

   32

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   32

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 32:

   A 家里

   B 商场

   C 教室

   D 银行

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  33. Câu hỏi thứ

   33

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   33

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 33:

   A 2500

   B 3000

   C 3200

   D 3500

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  34. Câu hỏi thứ

   34

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   34

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 34:

   A 请不了假

   B 害怕打针

   C 讨厌吃药

   D 肚子不疼了

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  35. Câu hỏi thứ

   35

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   35

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 35:

   A 同意

   B 原谅

   C 太麻烦

   D 十分满意

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  36. Câu hỏi thứ

   36

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   36

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 36:

   A 不要骄傲

   B 买件大衣

   C 要努力工作

   D 别忘了过去

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  37. Câu hỏi thứ

   37

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   37

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 37:

   A 很活泼

   B 后来很穷

   C 喜欢弹钢琴

   D 成为了名人

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  38. Câu hỏi thứ

   38

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   38

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 38:

   A 星期三

   B 星期四

   C 星期五

   D 星期六

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  39. Câu hỏi thứ

   39

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   39

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 39:

   A 亚洲

   B 地球

   C 老虎

   D 狮子

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  40. Câu hỏi thứ

   40

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   40

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 40:

   A 爱情

   B 烦恼

   C 友谊

   D 好心情

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  41. Câu hỏi thứ

   41

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   41

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 41:

   A 环境污染

   B 天气情况

   C 身体健康

   D 阳光影响心情

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  42. Câu hỏi thứ

   42

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   42

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 42:

   A 主动买票

   B 准备下车

   C 带好行李

   D 禁止抽烟

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  43. Câu hỏi thứ

   43

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   43

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 43:

   A 船上

   B 飞机上

   C 出租车上

   D 公共汽车上

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  44. Câu hỏi thứ

   44

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   44

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 44:

   A 很浪漫

   B 值得同情

   C 特别有趣

   D 内容丰富

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  45. Câu hỏi thứ

   45

   trong tổng số

   45

   câu hỏi

   45

   . Câu hỏi

   2.23 điểm

   Câu 45:

   A 精彩的

   B 简单的

   C 相互信任的

   D 勇敢去爱的

   • A

   • B

   • C

   • D

   Đúng

   Sai

  --- Bài cũ hơn ---

 • Lưu Ý Khi Luyện Thi Hsk 4
 • Hsk 4: Giới Thiệu Về Bài Thi Và Lượng Từ Vựng Cần Nắm
 • Kinh Nghiệm Ôn Thi Hsk Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Kỹ Năng Làm Bài Thi Hsk4
 • Cấu Trúc Đề Thi Và Hướng Dẫn Làm Bài Thi Hsk4
 • Đáp Án Giáo Trình Chuẩn Luyện Thi Hsk Từ Hsk3

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Môn It13
 • Tổng Hợp Đáp Án Của Sách Bài Tập Hán Ngữ
 • 10 Câu Hỏi Trắc Nghiệm Vật Lý 11 Chương 1
 • Đáp Án Phần Thi Trắc Nghiệm Thi “tìm Hiểu Dịch Vụ Công Trực Tuyến”.
 • Đáp Án Môn Eg38
 • Bộ giáo trình chuẩn HSK là bộ giáo trình chuẩn luyện thi HSK cực kỳ tốt và có thể nói là tốt nhất hiện nay do Trụ sở của của Học viện Khổng Tử/ HANBAN xuất bản dành cho các bạn muốn có thêm tài liệu để tự học HSK tại nhà. Bộ giáo trình chuẩn HSK có từ cấp 1 đến cấp 6, được phân chia thành các chủ điểm học được phân chia từ đơn giản đến phức tạp: từ vựng, điểm ngữ pháp được giải thích cặn kẽ, phần ngữ âm và chữ Hán.

  Tiếng Trung Thượng Hải đã giới thiệu tới bạn đọc Bộ giáo trình chuẩn luyện thi HSK từ cấp 3 – cấp 6 gồm sách giáo trình và sách bài tập. Hôm nay, chúng tôi cung cấp thêm phần đáp án chi tiết cho từng quyển từ giáo trình đến sách bài tập giáo trình chuẩn để các bạn tự học hoàn thiện hơn.

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK3

   

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK3: Tải xuống

  Đáp án Sách bài tập giáo trình chuẩn HSK3: Tải xuống

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK4

   

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK4 quyển Thượng: Tải xuống

  Đáp án Sách bài tập giáo trình chuẩn HSK4 quyển Thượng: Tải xuống

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK4 quyển Hạ: Tải xuống

  Đáp án Sách bài tập giáo trình chuẩn HSK4 quyển Hạ: Tải xuống

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK5

   

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK5 quyển Thượng: Tải xuống

  Đáp án Sách bài tập giáo trình chuẩn HSK5 quyển Thượng: Tải xuống

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK5 quyển Hạ: Tải xuống

  Đáp án Sách bài tập giáo trình chuẩn HSK5 quyển Hạ: Tải xuống

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK6

   

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK6 quyển Thượng: Tải xuống

  Đáp án Sách bài tập giáo trình chuẩn HSK6 quyển Thượng: Tải xuống

  Đáp án Giáo trình chuẩn HSK6 quyển Hạ: Tải xuống

  Đáp án Sách bài tập giáo trình chuẩn HSK6 quyển Hạ: Tải xuống

  XEM THÊM

  TUYỆT CHIÊU LÀM ĐÚNG PHẦN SẮP XẾP CÂU HSK4,5

  TẢI SÁCH 25 NGÀY CHINH PHỤC PHẦN VIẾT HSK5

  TẢI SÁCH VƯỢT QUA ĐỀ THI HSK 5 PHẦN ĐỌC HIỂU

  TẢI GIÁO TRÌNH CHINH PHỤC HSK4 PHẦN NGHE VÔ CÙNG HỮU ÍCH

  TẢI SÁCH CHINH PHỤC PHẦN ĐỌC VÀ VIẾT ĐỀ THI HSK6

  TẢI SÁCH 30 NGÀY BỨT PHÁ TRƯỚC KÌ THI HSK

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Câu Hỏi Trắc Nghiệm Tập Huấn Module 1 Môn Toán Thcs
 • Tất Tần Tật Đáp Án Brain Out Từ Cấp 1 Đến Cấp 225: Bạn Có Đủ Can Đảm Xem Hết
 • Đáp Án Câu Hỏi Cho Heo Đi Học Trong Heo Đất Momo ( Cập Nhật Hàng Ngày )
 • Cổng Điện Tử Tỉnh Thái Nguyên
 • Học Tiếng Trung Qua Bài Hát: Đáp Án Của Bạn 你的答案 Nǐ De Dá’àn
 • Đáp Án Đề Thi Hsk 2

  --- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Ioe Vòng 2 Lớp 11
 • Đáp Án Game Qua Sông Iq Câu 32, Di Chuyển Các Quả Trứng
 • Đề Thi Thử Nghiệm Môn Lý 2022 Của Bộ Giáo Dục Có Đáp Án
 • 600 Câu Hỏi & Đáp Án Lý Thuyết Sát Hạch Lái Xe Ô Tô
 • Sách Bài Tập Vật Lí 9
 • Các bạn có thể tham khảo Đáp án đề thi HSK 2- H20901

  一、听 力

  第一部分

  1.× 2.√ 3.× 4.× 5.√ 6.√ 7.× 8.√ 9.× 10.√

  第二部分

  11.F 12.A 13.C 14.E 15.B

  16.B 17.E 18.C 19.A 20.D

  第三部分

  21.C 22.B 23.A 24.C 25.A

  26.A 27.B 28.B 29.C 30.C

  第四部分

  31.A 32.A 33.B 34.B 35.C

  二、阅 读

  第一部分

  36.F 37.E 38.C 39.B 40.A

  第二部分

  41.D 42.B 43.A 44.C 45.F

  第三部分

  46.√ 47.× 48.× 49.√ 50.×

  第四部分

  51.C 52.B 53.F 54.A 55.D

  56.D 57.C 58.E 59.B 60.A

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi, Gợi Ý Đáp Án Môn Toán Tốt Nghiệp Thpt Quốc Gia Năm 2022 Mã Đề 121
 • Đáp Án Đề Thi Thử Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Năm 2012
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Lịch Sử (24 Mã Đề) Có Đáp Án
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Địa Có Đáp Án
 • Đáp Án Đề Thi Tốt Nghiệp Thpt 2022 Môn Địa Lý (24 Mã Đề)
 • Luyện Thi Hsk Online Đề Thi Thử Hsk 3 Online Luyện Thi Hsk 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Thử Toeic Online Miễn Phí Đánh Giá Đúng Năng Lực Hiện Tại
 • Những “bẫy” Trong Đề Thi Sinh Thpt Quốc Gia Thí Sinh Cần Phải Lưu Ý
 • 7 Bước Tự Học Để Đạt Chứng Chỉ Istqb Foundation
 • Bộ Đề Ôn Luyện Thi Istqb Foundation Sát Với Syllabus Và Đề Thi Thật
 • Cập Nhật Đề Cương Istqb Ctfl 2022
 • Luyện thi HSK online miễn phí cùng giảng viên tiếng Trung HSK chuyên gia & bậc thầy luyện thi HSK cấp tốc đảm bảo đầu ra 100% chỉ có duy nhất tại trung tâm tiếng Trung ChineMaster là sự lựa chọn vô cùng tuyệt hảo của bạn. Chúc mừng bạn đã lựa chọn trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí chỉ có duy nhất tại Việt Nam.

  Download bộ đề luyện thi HSK online ChineMaster

  ChineMaster là Đơn vị chuyên luyện thi HSK miễn phí tại Việt Nam từ Bắc vào Nam, bao gồm các tỉnh và thành phố như Hà Nội, Tp HCM, Đà Nẵng, Hải Phòng, Huế, Nha Trang, Quảng Ninh vân vân. Đặc biệt là Hà Nội và Tp HCM, trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster được rất nhiều các bạn trẻ Việt Nam hào hứng đón nhận và liên tục ca ngợi trong thời gian vừa qua kể từ khi thầy Nguyễn Minh Vũ quyết định triển khai mở các lớp luyện thi HSK online miễn phí trên diện rộng phủ sóng khắp cả Nước Việt Nam.

  Hiện nay chỉ có trung tâm tiếng Trung ChineMaster là Đơn vị duy nhất và độc nhất mở các lớp luyện thi tiếng Trung HSK miễn phí, sắp tới các lớp luyện thi HSK miễn phí của trung tâm tiếng Trung sẽ được thí điểm cho luyện thi HSK miễn phí tại khu vực Nguyên Hồng Quận Đống Đa Hà Nội.

  Các bạn tải xuống các bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí tại link bên dưới.

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31001

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31002

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31003

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31004

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31005

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31006

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31007

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31008

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31327

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31328

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31329

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31330

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31332

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí mã số H31333

  Download bộ đề thi thử HSK 3 online miễn phí Đề Đại cương

  Với phương pháp giảng dạy tiếng Trung HSK vô cùng độc đáo và cực kỳ chuyên nghiệp khiến cho không một trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK nào tại Việt Nam có thể bắt chước được và sao chép mô hình hoạt động của trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK miễn phí ChineMaster. Bởi vì họ không thể copy được LINH HỒN của thầy Nguyễn Minh Vũ, giảng viên tiếng Trung đang HOT nhất trên YOUTUBE & Facebook với hơn 2 triệu học viên đăng ký khóa học tiếng Trung luyện thi HSK online miễn phí. Hiện nay thạc sỹ Nguyễn Minh Vũ đã vươn lên đứng đầu bảng xếp hạng trong những giáo viên tiếng Trung đang công tác và giảng dạy tiếng Trung luyện thi HSK tại Việt Nam, góp phần đưa trung tâm tiếng Trung ChineMaster trở thành trung tâm luyện thi HSK miễn phí duy nhất tốt nhất tại Việt Nam.

  Để bạn chắc chắn làm tốt các bộ đề thi thử HSK cấp 3 online miễn phí của thầy Nguyễn Minh Vũ, bạn cần đảm bảo rằng đã nắm thật vững toàn bộ nội dung kiến thức tiếng Trung HSK từ quyển giáo trình Hán ngữ 1 đến Hán ngữ 3 phiên bản mới, tức là bạn phải học hết 15 bài học tiếng Trung giao tiếp cơ bản hán ngữ 1, 15 bài tiếp theo hán ngữ 2, và 10 bài tiếp theo trong giáo trình hán ngữ 3, tổng cộng là 40 bài học tiếng Trung giao tiếp từ cơ bản đến trình độ tiếng Trung tiền trung cấp.

  Bạn nào chưa có đủ trọn bộ giáo trình hán ngữ phiên bản mới 6 quyển thì có thể tải xuống ngay và luôn trực tiếp tại link bên dưới.

  1. Download giáo trình Hán ngữ BOYA pdf mp3 tron bộ
  2. Download giáo trình Hán ngữ 6 quyển phiên bản mới

  Các bạn hãy đảm bảo thật chắc chắn rằng phải thi được ít nhất mỗi phần thi HSK đạt từ 60 điểm trở lên, bởi vì nếu bạn bị dưới 60 điểm thì sẽ vô cùng nguy hiểm, bạn sẽ có nguy cơ cao là bị thi trượt kỳ thi HSK 3. Cách duy nhất để cải thiện tình hình đó là cần phải luyện tập kỹ năng làm bài thi HSK 3, đặc biệt là kỹ năng Nghe hiểu HSK 3.

  Bên dưới là những video chuyên dụng của thầy Nguyễn Minh Vũ để huấn luyện cho các bạn học viên trực tuyến khả năng phản xạ nhạy bén trong quá trình làm bài thi thử HSK cấp 3 online.

  Luyện thi HSK online đề thi thử HSK cấp 3 online miễn phí

  Các bạn làm xong phần thi HSK nào thì hãy triển khai tự tính điểm thi HSK 3 cho phần thi đó để nắm được chính xác trình độ tiếng Trung HSK của bạn đã đạt yêu cầu HSK 3 chưa hay là còn thiếu sót chỗ nào, chỗ nào bạn cảm thấy bị yếu nhất thì hãy đầu tư thời gian nhiều hơn cho phần bài thi HSK 3 đó. Chỉ có như vậy thì bạn mới có thể tự luyện thi HSK 3 online tại nhà có hiệu quả tốt nhất mà không cần phải đến bất kỳ trung tâm tiếng Trung luyện thi HSK lởm khởm và lôm côm ở Việt Nam.

  Cách tính điểm thi HSK 3 mới nhất thang điểm HSK mới nhất

  Bạn hãy cố gắng hết mức có thể sao cho tổng điểm thi HSK 3 của bạn phải đạt ít nhất từ 180 điểm trở lên thì mới được cọi là thi đậu HSK 3, dưới 180 điểm là trượt.

  Vậy là mình vừa chia sẻ miễn phí với các bạn toàn bộ những công cụ thiết yếu nhất, coi như là hành trang của bạn cần phải chuẩn bị trước khi bước vào kỳ thi HSK cấp 3.

  --- Bài cũ hơn ---

 • Hướng Dẫn Tạo Bài Kiểm Tra Trắc Nghiệm Online
 • Cách Tạo Đề Thi Thử Online Vào Ngân Hàng
 • Hướng Dẫn Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Trực Tuyến
 • Cách Tạo Đề Thi Trắc Nghiệm Luật Viên Chức Online
 • Đề Thi Ô Tô Hạng C Chuẩn Nhất
 • 3 Đề Thi Và Đáp Án Ielts Speaking

  --- Bài mới hơn ---

 • “không Biết Gì Tiếng Anh” Nên Học Ielts Như Thế Nào?
 • Học Tiếng Anh Để Thi Ielts, 5 Lời Khuyên Cho Bạn
 • Các Bài Luyện Nghe Tiếng Anh Thi Ielts Listening
 • Mới Học Ielts Thì Luyện Như Nào? Cẩm Nang Học Ielts Từ A Đến Z Cho Người Mới Bắt Đầu
 • Tuyển Tập Dự Đoán Đề Thi Ielts Speaking 2022
 • Describe a place that can be good to relax (not home)

  I’m going to talk about my ideal destination to let my hair down and also a prominent tourist attraction in Vietnam, Sapa. Among a wide range reasons, I love Sapa simply because of the public there. They are warm, kind hearted and trustworthy. I remember that summer when my family decided to have a holiday in Sapa, we came into trouble because it was a tourist season and we ran out of accommodation. Fortuanately, we were put in by a local person for a night and she found a hotel nearby for us the following morning. Besides people, I found in Sapa a lot of interesting places to visit and learn about the ethnic minorities in Vietnam that I just had a chance to see in textbooks and on internet. Therefore, I see Sapa as a beautiful and peaceful place for me to refresh myself and recharge my battery after my semester. Anyway, I will come back to Sapa next summer for sure.

  • tourist attraction: điểm thu hút khách du lịch
  • kind hearted: tốt bụng
  • trustworthy: đáng tin cậy
  • come into trouble: gặp rắc rối
  • a tourist season: mùa du lịch
  • run out of: hết, không còn
  • ethnic minorities: các dân tộc thiểu số
  • for sure: chắc chắn

  Describe a gift for others that took you long time to choose

  Well, now, I’m going to talk about a special gift that i took a lot of time to find and choose. That gift was for my Maths teacher at my secondary school, who I admired and considered as my second mother. My teacher was born in September, but I had to think of what the gift was from July. Fortunately, it coincided with my summer holiday in Sapa. I immediately went shopping to look for some special things when I reached there. Unfortunately, there are a variety of products and I also do not know about my teacher’s hobby. Therefore, finding a suitable job for her is extremely a challenge for me. After 2 days with careful considerations, I decided to buy a scarf made from brocade fabric. It was sophisticated and unique. I crushed on that scarf at the first sight. I was satisfied because at least, I had tried to find a meaningful gift for my beloved teacher. And she seemed to love it a lot.

  Describe a change that will improve your local area

  • What the change is
  • How the change works
  • What kinds of problems the change will solve
  • How you feel about the change.

  If there is a opportunity to change something which makes our local area better, I think it’s a new library.

  The standard knowledge about social issues of local people is quite low. I will give you a particular instance about my cousin. She was the same age as me and she just married last week because she had 5 months pgnancy. But the thing was she didn’t know she was pgnant until 2 weeks ago.

  Obviously, she was lack of sexual knowledge and I think that if only my hometown had a library where there was a lot of books, she wouldn’t have come into troubles. Also with a small library, inhabitants at all ages can equip themselves with a reservoir of knowledge about a wide range of aspects. I’m sure that this change is a dramatc turing – point in the education of my local area. For instance, the literacy rate can be higher, so my province can provide a better well – educated workforce for economy, and unemployment level or other social evils can be mitigated. Above all else, the appearance of a library is the key to open a new door for my province.

  • standard knowledge: kiến thức chung
  • social issue: vấn đề xã hội
  • 5 month pragnancy: có thai 5 tháng
  • a wide range of: nhiều
  • come into troubles: gặp khó khăn
  • turing – point: bước ngoặt

  CHÚC CÁC BẠN ÔN TẬP HIỆU QUẢ!

  --- Bài cũ hơn ---

 • Ielts Academic Là Gì? 3 Lợi Thế Của Academic So Với General
 • Chứng Chỉ Tiếng Anh A2 Là Gì? Thi A2 Ở Đâu Dễ Đỗ?
 • Đề Thi Và Đáp Án 6 Bộ Đề Thi Khảo Sát Năng Lực Giáo Viên Tiểu Học.
 • Hướng Dẫn Thi Thử Sát Hạch Bằng Lái Xe Hạng C Online
 • Nắm Rõ Thang Điểm Trong Thi Sát Hạch Bằng Lái Xe Hạng C
 • Hsk 6: Pdf Kèm File Nghe Và Đáp Án Đầy Đủ

  --- Bài mới hơn ---

 • Cấu Trúc Đề Thi Và Hướng Dẫn Làm Bài Thi Hsk4
 • Kỹ Năng Làm Bài Thi Hsk4
 • Kinh Nghiệm Ôn Thi Hsk Đầy Đủ Và Chi Tiết Nhất
 • Hsk 4: Giới Thiệu Về Bài Thi Và Lượng Từ Vựng Cần Nắm
 • Lưu Ý Khi Luyện Thi Hsk 4
 • 2.3

  /

  5

  (

  3

  votes

  )

  Tuyển tập đề thi HSK 1, HSK 2, HSK 3, HSK 4, HSK 5, HSK 6 có đầy đủ PDF và file nghe kèm đáp án. Kiểm tra trình độ tiếng Trung sơ cấp với đề HSK 1.

  HSK (Hanyu Shuiping Kaoshi)– kỳ thi khảo sát trình độ tiếng Hán của người nước ngoài do Đại học ngôn ngữ Bắc Kinh thiết kế. Đây là đánh giá tiêu chuẩn cho những người không sử dụng tiếng Hán là tiếng mẹ đẻ. 

  1. HSK1

  HSK 1 cần bao nhiêu từ vựng?

  Trình độ HSK 1 đòi hỏi khoảng 150 từ vựng.

  Học xong cuốn nào thì được HSK 1

  Hiện nay có rất nhiều giáo trình dạy tiếng Trung như Hán ngữ, Boya, Giáo trình chuẩn,…

  Đối với Hán ngữ: Học xong cuốn 1

  Đối với Boya: Học xong cuốn sơ cấp 1

  Đối với giáo trình chuẩn: Học xong cuốn cấp độ 1

  Cấu trúc đề thi HSK 1

  Đề thi HSK 1 sẽ có pinyin và mỗi câu hỏi được nghe 2 lần.

  Tuyển tập đề thi HSK 1

  Đề số 1: PDF kèm file nghe

  Đề số 2: PDF kèm file nghe

  Đề số 3: PDF kèm file nghe

  Đề số 4: PDF kèm file nghe

  Đề số 5: PDF kèm file nghe

  Đề số 6: PDF kèm file nghe

  Đề số 7: PDF kèm file nghe

  Đề số 8: PDF kèm file nghe

  Đề số 9: PDF kèm file nghe

  Đề số 10: PDF kèm file nghe

  Đề số 11: PDF kèm file nghe

  Đề số 12: PDF kèm file nghe

  Đề số 13: PDF kèm file nghe

  File tổng hợp: https://goo.gl/J4QJjs

  2. HSK 2

  Tương tự như kỳ thi HSK 1, bạn cần đủ 120 điểm cả 2 kỹ năng để qua kỳ thi HSK 2.

  ⬇Link tải: https://goo.gl/obLR2F

  3. HSK 3

  Với HSK 3, bài thi sẽ có 3 phần Nghe, Đọc, Viết

  • Phần nghe gồm 40 câu trong 35 phút, chia thành 3 phần nhỏ khác nhau

  • Phần đọc gồm 30 câu trong 30 phút, gồm 3 phần nhỏ 

  • Phần viết gồm 20 câu trong 15 phút, gồm 2 phần nhỏ

  Từ HSK 3, bạn sẽ có 3 phần trong 1 bài thi. Vì vậy, để qua kì thi này, bạn cần đạt tổng điểm trên 180 điểm. Dưới 180 điểm, coi như bạn đã trượt kỳ thi. 

  HSK 3 và HSK 4 được coi là kỳ thi tiếng Trung trung cấp. Bạn cần có khoảng 500- 1200 từ vựng để vượt qua kỳ thi này

  ⬇Link tải: https://goo.gl/5QkYrr

  4. HSK 4

  Đề thi HSK 4 cũng có 3 phần tương tự HSK 3

  • Nghe: 30 phút, 40 câu, chia 3 phần nhỏ

  • Đọc: 35 phút, 40 câu, chia 3 phần nhỏ

  • Viết: 25 phút, 15 câu, chia 2 phần nhỏ

  ⬇Link tải: https://goo.gl/H48tvA

  5. HSK 5

  • Nghe: 30 phút, 45 câu hỏi, chia 2 phần nhỏ

  • Đọc: 45 phút, 45 câu hỏi, chia 3 phần nhỏ

  • Viết: 40 phút, 10 câu hỏi, chia 2 phần nhỏ

  Đây là kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Trung trung- cao cấp, bạn cần có đủ 2500 từ vựng để vượt qua kỳ thi này. 

  ⬇Link tải: https://goo.gl/KSc2cp

  6. HSK 6

  Đây là tiếng Trung cao cấp yêu cầu 5000 từ. Cấu trúc đề thi HSK 6 như sau:

  • Nghe: 35 phút, 50 câu, chia 3 phần nhỏ

  • Đọc: 50 phút, 50 câu, chia 4 phần nhỏ

  • Viết: 45 phút, 1 câu yêu cầu dài 1000 chữ. 

  ⬇Link tải: https://goo.gl/jRyZnj

  BÀI VIẾT QUAN TÂM

  ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  Luyện phát âm tiếng Trung dễ nhầmÔn luyện thi môn tiếng Trung Khối D4 cấp tốc siêu đỉnh tại THANHMAIHSK

  --- Bài cũ hơn ---

 • Download Sách Bộ Đề Thi Thử Kỳ Thi Năng Lực Tiếng Nhật N4 Ebook
 • Cập Nhật Các Dạng Câu Hỏi Trong Đề Test Năng Lực Big4 – Kle
 • Cấu Trúc Đề Thi Vào Big4
 • 6 Dạng Câu Hỏi Thường Gặp Trong Đề Thi Big4
 • Tự Luyện Thi Jlpt N3 (P1): Sách Luyện Thi (Có Link Download)
 • Đáp Án Chi Tiết Bộ Đề Ets 2022 Rc (Test 3

  --- Bài mới hơn ---

 • Hướng Dẫn Giải Chi Tiết Bộ Đề Toeic Ets 2022 (Test 1
 • Giáo Án An Toàn Giao Thông Lớp 3
 • Bộ Câu Hỏi Cuộc Thi Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Năm 2022
 • Đáp Án Cuộc Thi Giao Lưu Tìm Hiểu An Toàn Giao Thông Cho Học Sinh Năm 2022
 • Cuộc Thi Trắc Nghiệm “chung Tay Vì An Toàn Giao Thông” Trên Mạng Xã Hội Vcnet
 • Đáp án chi tiết bộ đề ETS 2022 RC (Test 3 – Part 5, 6)

  Đáp án + lời giải chi tiết Test 3 – Part 5, 6 ETS 2022 RC. Bài viết này chúng tôi xin gửi tới các bạn đáp án + giải thích chi tiết Test 3 – Part 5, 6 trong bộ đề ETS 2022 RC.

  101

  C

  Trước danh từ “chairs” cần 1

  tính từ

  Nhà tổ chức sự kiện khẳng định diễn

  đàn hôm thứ 3 cần thêm ghế.

  106

  A

  Cần điền danh từ sau tính từ

  “main”

  Công ty điện thoại Talk-Talk sẽ sớm

  sáp nhập với đối thủ chính của họ.

  107

  C

  Có “one of the” nên phải chọn

  tính từ để được cấu trúc so

  sánh nhất

  Cô Ellis đã thiết kế 1 trong những

  chiến dịch marketing sáng tạo nhất

  của phòng ban.

  108

  D

  Dựa vào nghĩa của từ để chọn

  đáp án đúng: A. Cuối cùng

  B. Có thể

  C. Gần gũi

  D. Tích cực

  117

  B

  Cần đại từ quan hệ chỉ người.

  Những khách hàng mà mong muốn

  trả các sản phẩm lỗi nên thực hiện

  trong vòng 20 ngày kể từ khi mua.

  119

  D

  Ông Wijaya đang review các sơ yếu

  lý lịch để lựa chọn ứng viên đủ điều

  kiện nhất cho vị trí.

  130

  C

  Bà Choi đáng lẽ ra đã nơi cần đến

  nếu tàu của cô ấy đến đúng giờ

  132

  D

  Dựa vào nghĩa những câu

  xung quanh để chọn đáp án

  đúng

  Sử dụng nó để nhận tin tức giao

  thông nếu bạn đang không ngồi gần

  TV và không thể xem tin tức giao

  thông. Ứng dụng được cập nhật

  thường xuyên.

  133

  B

  Cần trạng từ để bổ nghĩa cho

  động từ “receive”

  Hơn nữa, bạn có thể lên chương trình

  giao thông hàng ngày của mình trong

  ứng dụng và trực tiếp nhận những

  thông báo được cá nhân hóa trên

  điện thoại…

  134

  A

  Dựa vào nghĩa của câu, chọn

  “or” để chỉ sự lựa chọn giữa 2

  vế

  Tránh ách tắc giao thông bằng cách

  tải ứng dụng của PH11-TV hôm nay,

  hoặc bật chương trình trực tiếp của

  chúng tôi bắt đầu vào 5 AM hoặc 4

  PM hàng ngày

  135

  B

  Vế trước đã là một mệnh đề

  hoàn chỉnh nên không thể

  chọn đáp án A, C, D

  136

  A

  Rất nhiều trong những miếng phô mai này được sử dụng bởi đầu bếp ở

  các nhà hàng trên khắp thế giới.

  138

  D

  Dan Travella là nhà vô địch của

  năm ngoái. Phô mai do anh ấy làm

  đạt điểm chiến thắng 98.7 trên 100.

  139

  D

  140

  A

  Dựa vào nghĩa của từ và vế

  sau để chọn đáp án đúng

  A. with that said: dẫu vậy

  B. for instance: ví dụ

  C. in other words: nói cách

  khác

  D. in that case: trong trường

  hợp này

  141

  C

  Chọn đáp án C vì có sự liên

  kết với câu đằng trước: trước

  khi gửi ý tưởng, hãy đọc kĩ

  hướng dẫn  gia tăng khả

  năng ý tưởng được chấp nhận.

  Trước khi gửi ý tưởng để xuất bản,

  vui lòng đọc hướng dẫn tại

  chúng tôi vì

  chúng phác thảo chi tiết các lĩnh vực

  quan tâm cụ thể của chúng tôi. Điều

  này sẽ tăng khả năng đề xuất của

  bạn được chấp nhận.

  142

  A

  ……nhưng có thể có những lúc chúng

  tôi chậm phản hồi. Vì lý do này, chúng tôi yêu cầu bạn hãy kiên

  nhẫn.

  143

  C

  As…….as it should be

  Cấu trúc so sánh, lại có “be”

   cần chọn tính từ.

  Đầu tiên, trang web không hiệu quả

  như mong muốn.

  Từ khóa

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đáp Án Chi Tiết Bộ Đề Ets 2022 Rc (Test 4
 • Đáp Án Module 2 Môn Toán Tiểu Học
 • Đáp Án Mô Đun 2 Môn Lịch Sử (Thpt)
 • Đáp Án Trắc Nghiệm Mô Dun 2 Gdcd Thcs
 • Đáp Án Mô Đun 2 Môn Giáo Dục Thể Chất (Thpt)
 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100