Top 20 # Các Trường Tuyển Sinh Khối C Ở Đà Nẵng / 2023 Xem Nhiều Nhất, Mới Nhất 11/2022 # Top Trend | Phusongyeuthuong.org

Tổ Hợp Môn Khối C Và Các Trường Xét Tuyển Khối C / 2023

Khối C gồm những ngành nào các trường đại học khối C

I. Khối C gồm những môn nào?

– Khối C là một trong các khối thi truyền thống thông tin tuyển sinh. Các thí sinh cần lưu ý về hình thức thi các môn khối C để có phương pháp ôn thi hiệu quả, phù hợp do hiện tại Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành nhiều phương án thay đổi cấu trúc đề thi THPT bao gồm cả các khối thi khác.

1. Các môn thi khối C:

Các môn thi khối C được sắp xếp dựa theo lượt xuất hiện mới nhất từ tổ hợp môn, từ tổ hợp C00 tới C20 như sau:

1 Ngữ văn. 2 Lịch sử. 3 Địa lý. 4 Toán. 5 Vật lý. 6 Hóa học. 7 Sinh học. 8 Giáo dục công dân. 9 Khoa học xã hội.

2. Các tổ hợp môn khối C:

Theo quy chế mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm tạo điều kiện cho quá trình xét tuyển Đại học Cao đẳng cho các bạn thí sinh dự thi, với 09 môn thi khác nhau, phân chia thành 19 tổ hợp môn (gồm 3 môn thi khác nhau).

Khối C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý. Khối C01 Ngữ văn, Toán, Vật lí. Khối C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học. Khối C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử. Khối C04 Ngữ văn, Toán, Địa lí. Khối C05 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học. Khối C06 Ngữ văn, Vật lí, Sinh học. Khối C07 Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử. Khối C08 Ngữ văn, Hóa học, Sinh. Khối C09 Ngữ văn, Vật lí, Địa lý. Khối C10 Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử. Khối C12 Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử. Khối C13 Ngữ văn, Sinh học, Địa lý. Khối C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân. Khối C15 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội. Khối C16 Ngữ văn, Vật lí, Giáo dục công dân. Khối C17 Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân. Khối C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân.

– Như vậy, rõ ràng việc mở rộng tổ hợp xét tuyển nhằm tăng cơ hội, phát huy hết năng lực của mình ở nhiều tổ hợp xét tuyển, các thí sinh có thể đăng ký vào một ngành bằng nhiều tổ hợp để tăng cơ hội trúng tuyển vào ngôi trường mình yêu thích.

🚩CÁC TRƯỜNG ĐẠI HỌC XÉT TUYỂN HỌC BẠ NĂM 2020

3. Đề thi các môn khối C đang dần theo xu hướng mở?

– Trong một vài năm gần đây, đề thi các môn khối C đang được các chuyên gia về lĩnh vực giáo dục đánh giá là đã hạn chế việc học thuộc lòng của nhiều thí sinh. Thay vào đó, các câu hỏi sẽ mang tính thực tiễn nhằm thí sinh cần phải vận dụng tư duy nhiều hơn đối với mỗi câu hỏi.

– Những sự kiện mang tính thời sự hay những khái niêm thân thuộc đang dần được mang vào đề thi môn Ngữ văn.

– Để làm được đề thi môn Địa lý, thí sinh cũng cần phải biết cách tận dụng triệt để lợi thế đến từ cuốn Atlat Địa lý, sử dụng thành thạo những số liệu, biểu đồ để diễn đạt và phục vụ cho vào bài thi.

– Không chỉ còn là những cột mốc lịch sử quan trọng, đề thi môn Lịch sử đã có những sự kiện mang tính thời đại như Đại hội Đảng cộng sản Việt Nam hay những bảng dữ liệu nhằm giúp thí sinh bộc phá trong khả năng tư duy hơn.

II. Khối C gồm những ngành nào?

1. Danh sách các ngành khối C mới nhất:

Khối ngành Khoa Học Nhân Văn:

D220104  Hán Nôm. D220110 Sáng tác văn học. D220113 Việt Nam học. D220212 Quốc tế học. D220213 Đông phương học. D220301 Triết học. D220310 Lịch sử. D220320 Ngôn ngữ học. D220330  Văn học. D310201 Chính trị học. D310301 Xã hội học. D310302 Nhân học. D310401 Tâm lý học. D310403 Tâm lí học giáo dục. D320202 Khoa học thư viện. D320303 Lưu trữ học. D320305 Bảo tàng học. D320201 Thông tin học. C320202 Khoa học thư viện. C320303 Lưu trữ học. D550330 Văn học.

Khối ngành Sư Phạm:

D140217 Sư phạm Ngữ Văn. D140218 Sư phạm Lịch sử. D140219 Sư phạm Địa lý. D310201  Chính trị học (sư phạm Triết học).

Khối ngành Văn Hóa Du Lịch:

D220112 Văn hoá các dân tộc thiểu số Việt Nam. D220340 Văn hóa học. D220342 Quản lí văn hóa. C220113 Việt Nam Học. C220342 Quản lý văn hoá. D340103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành.

Khối ngành Quản Lý:

D140114 Quản lí giáo dục. D140203 Giáo dục đặc biệt. D140204 Giáo dục công dân. D140205 Giáo dục chính trị. D140208 Giáo dục Quốc phòng – An ninh. D310202 Xây dựng Đảng & Chính quyền nhà nước. D310205 Quản lí nhà nước. D860109 Quản lý nhà nước về an ninh trật tự. D860111 Quản lý, giáo dục cải tạo phạm nhân. D760101 Công tác xã hội. D760102 Công tác thanh thiếu niên. D340401 Khoa học quản lí. D340404 Quản trị nhân lực. D340406 Quản trị văn phòng. D360708 Quan hệ công chúng. C340407 Thư ký văn phòng.

Khối ngành Quân Đội:

D860112 Tham mưu, chỉ huy vũ trang bảo vệ An ninh, Trật tự. D860210 Quân sự cơ sở. C860206 Biên phòng. D860102 Điều tra trinh sát. D860104 Điều tra hình sự. D860108 Kỹ thuật hình sự.

Khối ngành Luật và Kinh tế:

D380101 Luật. D380101 Luật (hệ dân sự). D380101 Luật học. D380107 Luật kinh tế. C380201 Dịch vụ pháp lý. D310100 Kinh tế. D310206 Quan hệ quốc tế.

Khối ngành Báo Chí và Truyền Thông:

D320101 Báo chí. D320110 D320401 Xuất bản. D320402 Kinh doanh xuất bản phẩm.

2. Các ngành khối C có triển vọng và dễ xin việc trong tương lai:

1 Ngành Luật. 2 Ngành Công nghệ phần mềm. 3 Ngành Tâm lý học. 4 Ngành Khoa học lịch sử. 5 Ngành Công nghệ thông tin. 6 Ngành Báo chí. 7 Ngành Triết học. 8 Ngành Đông phương học. 9 Ngành Văn hóa du lịch. 10 Ngành Quản lý nhà nước. 11 Ngành Sư phạm tiểu học. 12 Ngành Truyền thông. 13 Ngành Quan hệ công chúng.

14

Ngành Xã hội học.

III. Tổng hợp các trường đại học khối C:

1. Các trường đại học khối C khu vực miền Bắc:

1 Học viện Báo chí và Tuyên truyền. 2 Đại học Giáo dục – Đại học Quốc gia Hà Nội. 3 Học viện Tòa án. 4 Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. 5 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội. 6 Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. 7 Học viện Ngân hàng. 8 Đại học Công đoàn. 9 Đại học Văn hóa – Nghệ thuật Quân đội. 10 Phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai. 11 Đại học Kiểm sát Hà Nội. 12 Đại học Công nghiệp Hà Nội. 13 Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam. 14 Đại học Thủ đô Hà Nội. 15 Đại học Sư Phạm Hà Nội 2. 16 Đại học Hải Phòng. 17 Học viện Nông nghiệp Việt Nam. 18 Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên. 19 Đại học Sư phạm Hà Nội. 20 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội. 21 Đại học Thăng Long. 22 Học viện Quản lý và Giáo dục. 23 Đại học Nội vụ. 24 Đại học Chu Văn An. 25 Đại học Kinh tế & Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên. 26 Đại học Lao Động và Xã hội (cơ sở Sơn Tây và Hà Nội). 27 Đại học Dân lập Đông Đô. 28 Đại học Đại Nam. 29 Đại học Dân lập Hải Phòng. 30 Đại học Hải Dương. 31 Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương. 32 Đại học Phương Đông. 33 Đại học Thành tây. 34 Học viện Hành chính Quốc gia. 35 Học viện Phụ nữ Việt Nam. 36 Đại học Văn hóa Hà Nội. 37 Đại học Khoa học Thái Nguyên (Đại học Thái Nguyên). 38 Đại học Lâm nghiệp. 39 Đại học Nguyễn Trãi. 40 Đại học Sao Đỏ. 41 Đại học Thành Đô. 42 Đại học Kinh Bắc. 43 Đại học Hạ Long. 44 Đại học Hùng Vương. 45 Đại học Tân Trào. 46 Đại học Công nghệ và Quản lý hữu nghị. 47 Đại học Hoa Lư. 48 Đại học Hòa Bình.

2. Các trường đại học khối C khu vực miền Trung:

1 Đại học Luật Huế (Đại học Huế). 2 Khoa Du lịch – Đại học Huế. 3 Đại học Tây Nguyên. 4 Đại học Quy Nhơn. 5 Đại học Khánh Hòa. 6 Đại học Sư phạm Đà Nẵng (Đại học Đà Nẵng). 7 Đại học Phú Yên. 8 Đại học Đông Á. 9 Đại học Công nghiệp Vinh. 10 Đại học Duy Tân. 11 Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 12 Đại học Nông lâm Huế (Đại học Huế). 13 Đại học Quảng Bình. 14 Đại học Hồng Đức. 15 Đại học Sư phạm Huế (Đại học Huế). 16 Đại học Phan Thiết. 17 Đại học Phú Xuân. 18 Đại học Quảng Nam. 19 Đại học Hà Tĩnh. 20 Đại học Thái Bình Dương. 21 Đại học Đà Lạt. 22 Đại học Vinh. 23 Đại học Khoa học Huế (Đại học Huế). 24 Phân hiệu Đại học Huế tại Quảng Trị. 25 Đai học Phạm Văn Đồng. 26 Đại học Phan Châu Trinh. 27 Đại học Yersin Đà Lạt.

3. Các trường đại học khối C khu vực miền Nam:

1 Đại học Luật TPHCM. 2 Đại học Tôn Đức Thắng. 3 Đại học An Giang. 4 Đại học Sài Gòn. 5 Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TP. HCM. 6 Học viện Hành chính Quốc gia cơ sở TP. HCM. 7 Đại học Cần Thơ. 8 Đại học Công nghiệp TP. HCM. 9 Đại học Nguyễn Tất Thành. 10 Đại học Trà Vinh. 11 Đại học Văn hóa TP. HCM. 12 Đại học Văn Hiến. 13 Đại học Bạc Liêu. 14 Đại học Kinh tế Tài chính TP. HCM. 15 Đại học Thủ Dầu Một. 16 Đại học Công nghệ TP. HCM. 17 Đại học Kinh tế Công nghiệp Long An. 18 Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu. 19 Đại học Bình Dương. 20 Đại học Cửu Long. 21 Đại học Sư phạm TP. HCM. 22 Đại học Đồng Nai. 23 Đại học Lạc Hồng. 24 Đại học Nam Cần Thơ. 25 Đại học Tây Đô. 26 Đại học Dân lập Văn Lang. 27 Đại học Quốc tế Hồng Bàng. 28 Đại học Võ Trường Toản. 29 Đại học Xây dựng Miền Tây. 30 Học viện Cán bộ TP. HCM. 31 Đại học Đồng Tháp. 32 Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long. 33 Đại học Tiền Giang. 34 Đại học Quốc tế Sài Gòn. 35 Đại học Mở TPHCM.

🚩 Các môn thi khối C? Các ngành khối C?

🚩 Khối C1 gồm những môn nào ngành nào?

🚩 Khối C2 gồm những môn nào ?

🚩 Khối C3 gồm những môn nào? Các trường xét tuyển khối C3?

PL.

Các Trường Xét Tuyển Học Bạ Khối C / 2023

Tổ hợp môn học xét tuyển khối C dự kiến trong năm 2021

9 môn học có thể dùng để xét tuyển đại học khối C

– Ngữ văn

– Lịch sử

– Địa lý

– Toán học

– Vật lý

– Sinh học

– Hóa học

– Giáo dục công dân

– Khoa học xã hội

Có thể thấy được ngày năm khối C đã đa dạng được các môn học tự nhiên và khoa học xã hội. Nhằm tăng tỷ lệ xét tuyển đại học cho các học sinh.

Khối C00 Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý.

Khối C01 Ngữ văn, Toán, Vật lý.

Khối C02 Ngữ văn, Toán, Hóa học.

Khối C03 Ngữ văn, Toán, Lịch sử.

Khối C04 Ngữ văn, Toán, Địa lý

Khối C05 Ngữ văn, Vật lí, Hóa học.

Khối C06 Ngữ văn, Vật lý, Sinh học.

Khối C07 Ngữ văn, Vật lí, Lịch sử.

Khối C08 Ngữ văn, Hóa học, Sinh.

Khối C09 Ngữ văn, Vật lý, Địa lý.

Khối C10 Ngữ văn, Hóa học, Lịch sử.

Khối C12 Ngữ văn, Sinh học, Lịch sử.

Khối C13 Ngữ văn, Sinh học, Địa lý.

Khối C14 Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân.

Khối C15 Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội.

Khối C16 Ngữ văn, Vật lý, Giáo dục công dân.

Khối C17 Ngữ văn, Hóa học, Giáo dục công dân.

Khối C19 Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân.

Các trường đại học xét tuyển khối C

Thực tế thấy rằng khối C rất đa dạng về ngành học cũng như các trường đại học xét tuyển. Nó mang đến nhiều cơ hội để thăng tiến trong lĩnh vực nghề nghiệp mang lại tương lai rộng mở. Hiện nay một số ngành đang thiếu nhân lực trầm trọng và là ngành quan trọng cho tương lai như: ngành xã hội học, kinh tế học, tâm lý học, nhân văn, hành vi người tiêu dùng,….

Các trường xét tuyển học bạ khối C – khu vực miền Bắc

– Đại học Greenwich Việt Nam _ chi nhánh Hà Nội

– Học Viện Báo chí Tuyên truyền

– Học viện tòa án

– Học viện Ngân hàng

– Đại học Sư phạm Hà Nội 1,2

– Đại học Thủ Đô

– Đại học Thăng Long

– Đại học Luật

– Đại học Nội vụ

– Đại học Chu Văn An

– Học viện Hành chính Quốc gia

– Học viện Nông nghiệp Việt Nam,…..vv

Các trường xét tuyển học bạ khối C – khu vực miền Nam

– Đại học Greenwich Việt Nam _ 2 chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh

– Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

– Đại học Cần Thơ

– Đại học Sài Gòn

– Đại học Nguyễn Tất Thành

– Đại học công nghiệp TP. Hồ Chí Minh

– Đại học Trà Vinh

– Đại học Văn Hiến

– Đại học Bạc Liêu

– Đại học Mở TP Hồ Chí Minh

– Đại học Tiền Giang,….,vv

Các trường xét tuyển học bạ khối C – khu vực miền Trung

– Đại học Greenwich Việt Nam _ chi nhánh tại Đà Nẵng

– Đại học Luật ( Huế)

– Đại học công nghiệp Vinh

– Đại học Phú Yên

– Đại học Đông Á

– Đại học Duy Tân

– Đại học Hồng Đức

– Đại học Sư Phạm Huế

– Đại học Đà Lạt….,vv

Đại học Greenwich

Cơ sở Hà Nội

Tòa nhà DETECH -Số 8 Tôn Thất Thuyết-P.Mỹ Đình chúng tôi Từ Liêm

024.7300.2266

Cơ sở TP. Hồ Chí Minh

CS1: Số 142-146 Phạm Phú Thứ – Phường 4 – Quận 6 (Cuối đường 3/2)

028.7300.2266

Cơ sở Tp.Hồ Chí Minh – CS2

205 Nguyễn Xí, Phường 26, Bình Thạnh

028.7300.2266

Cơ sở Đà Nẵng

658 Ngô Quyền, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng

0236.730.2266

0934.892.687

Cơ sở Cần Thơ

Số 160 đường 30/4, phường An phú, quận Ninh Kiều – TP. Cần Thơ

0292.730.0068

Danh Sách Các Trường Đại Học Tại Tphcm Tuyển Sinh Khối C / 2023

Nội dung các mục bài viết

Tại TPHCM, những trường Đại học nào sẽ tuyển sinh khối C. Ban tư vấn tuyển sinh Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur sẽ gợi ý cho các thí sinh tham gia khì thi tốt nghiệp THPT quốc gia như sau:

Danh sách các trường Đại học tuyển sinh khối C tại TPHCM:

Đối với các ngành Khối C tại các trường Đại học trên địa bạn TPHCM thường lấy điểm khá cao có thể lấy ví dụ trong năm 2016 Học Viện Hành Chính Quốc Gia điểm chuẩn khối C là 23 điểm, Đại Học Luật TPHCM điểm chuẩn khối C dao động từ 18 đến 23,5 điểm. Do đó, thí sinh nên chọn trường phù hợp với năng lực của bản thân và nên cân nhắc những trường hệ Cao đẳng.

Trường Cao đẳng Y Dược Pasteur là một trong những địa chỉ uy tín đào tạo nguồn nhân lực Ngành Y Dược chất lượng cao cho thị trường lao động trong nước. Với phương châm đào tạo “Sâu Y Lý – Giỏi Y Thuật – Giàu Y Đức” sinh viên tại trường tốt nghiệp hằng năm luôn có kiến thức vững chắc cùng tay nghề cao và hoàn toàn tự tin tìm cho mình một công việc ổn định. Sau khi hoàn thành khóa học sinh viên được cấp bằng cao đẳng chính quy và có thể đi làm ngay hoặc liên thông lên đại học để nâng cao năng lực.

Trong năm 2018, nhà trường đào tạo 5 chuyên ngành hệ cao đẳng : Cao đẳng Dược, Cao đẳng Điều dưỡng, Cao đẳng Xét nghiệm , Cao đẳng Hộ sinh, Cao đẳng kỹ thuật vật lý trị liệu và phục hồi chức năng với hình thức tuyển sinh là xét tuyển những thí sinh tốt nghiệp THPT. Có thể nói điều kiện đầu vào năm nay rất thuận lợi cho những thí sinh yêu thích ngành Y Dược bất kể là thi khối C, D hay A.

Địa chỉ nộp hồ sơ xét tuyển Cao đẳng Y Dược Pasteur cơ sở TPHCM:

Thí sinh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ và nộp về nhà trường theo địa chỉ sau: Số 37/3 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại tư vấn: 028.6295.6295, 09.6295.6295

Thông Tin Tuyển Sinh Về Các Trường Quân Đội Thi Khối C Hiện Nay / 2023

Có rất nhiều thí sinh muốn theo học các trường quân đội bởi đây được xem là một trong những ngành có địa vị cao trong xã hội, định hướng phát triển nghề nghiệp tốt. Do đó, không ít các phụ huynh và học sinh tìm hiểu rất kỹ thông tin về các trường quân đội khối C.

1. Khối C thi công an, quân đội gồm những môn gì?

Khối C gồm những môn xã hội: Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý. Những môn này thiên về viết lách và học thuộc, đòi hỏi học sinh chăm chỉ, có trí nhớ tốt, tu duy, khả năng tổng hợp và phân tích. Việc tuyển sinh đầu vào của các trường quân đội thi khối C khá khắt khe. Mỗi trường có những chỉ tiêu tuyển sinh khác nhau theo quy định và điều kiện riêng.

Khối C00:  Văn, Sử, Địa – Trường sĩ quan chính trị và học viện biên phòng

Khối D01: Toán, Văn, Tiếng Anh –  trường sĩ quan chính trị, trường học viện khoa học quân sự

Khối D02: Toán, Văn, Tiếng Nga – trường học viện khoa học quân sự

Khối D04: Toán, Văn, Tiếng Trung – trường học viện khoa học quân sự

2. Danh sách các trường quân đội, công an

STT

Tên trường

1

Trường Học viện kỹ thuật quân sự

2

Trường Học viện quân y

3

Trường Học viện khoa học kỹ thuật quân sự

4

Trường Học viện Hải Quân

5

Trường sĩ quan chính trị

6

Trường sĩ quan lục quân I

7

Trường sĩ quan lục quân II

8

Học viện hậu cần

9

Trường Học viện Phòng Không – Không Quân

10

Trường học viện Biên Phòng

11

Trường sĩ quan pháo binh

12

Trường sĩ quan không quân

13

Trường sĩ quan Công Binh

14

Trường sĩ quan thông tin

15

Trường sĩ quan phòng hóa

16

Trường sĩ quan đặc công

17

Trường sĩ quan tăng thiết giáp

18

Trường cao đẳng công nghệ và kỹ thuật ô tô

Trong đó, trường Sỹ quan chính trị và học viện Biên phòng là các trường quân đội thi khối C.

3. Điều kiện tuyển sinh các trường quân đội khối C

Tinh thần tự nguyện: Thí sinh dự thi các trường quân đội trên tinh thần tự nguyện, không bị ép buộc bởi các thành viên trong gia đình, kể cả bố mẹ.

Đủ tiêu chuẩn về sức khỏe: Thí sinh nam và nữ đều phải đảm bảo điều kiện sức khỏe trong vòng tuyển chọn, thí sinh đạt tiêu chuẩn loại 1 và 2 ở các chỉ tiêu: răng hàm mặt, nội khoa, thần kinh, ngoại khoa và da liễu …

Yêu cầu về thể lực: Đối với nam, yêu cầu cao 1m63 trở lên, nặng 50kg trở lên. Đối với nữ, yêu cầu thể lực 1m54 trở lên và nặng 48kg trở lên.

4. Những ưu điểm khi theo học các trường quân đội thi khối C

Có thể thấy những ngành quân đội, công an … đều là những ngành cao quý trong xã hội, được mọi người tin yêu và kính trọng. Theo học tại các trường quân đội thi khối C có nhiều ưu điểm như sau:

Không phải đóng tiền học phí và sinh hoạt

Chi phí học tập và tiền ăn uống sinh hoạt chiếm một khoản lớn trong suốt quá trình 4 – 5 năm học đại học. Tuy nhiên khi các em theo học tại các trường quân sự, công an chi phí này hoàn toàn miễn phí. Đây là một điểm thu hút nhiều thí sinh đăng ký, nhất là các em có hoàn cảnh khó khăn, giúp các em vơi bớt gánh nặng kinh tế. Ngoài ra các em còn có thêm một khoản phụ cấp từ Nhà nước.

Có nhiều cơ hội việc làm ngay sau khi ra trường

Sau khi tốt nghiệp tại các trường quân sự, công an với thành tích học tập tốt, các em sẽ được nhận nhiệm vụ theo sự phân công của Nhà nước.

Noi gương tấm gương Cụ Hồ

Các em sẽ trao dồi nuôi dưỡng tình yêu quê hương đất nước, được học tập và rèn luyện theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Nêu cao tinh thần kỷ luật.

Mức thu nhập ổn định

Việc trả lương trong ngành quân đội được Nhà nước đảm bảo, đây được đánh giá là ngành có mức thu nhập cao và ổn định. Bên cạnh đó, còn những chính sách ưu tiên đặc biệt của Nhà nước dành riêng cho lực lượng quân đội, công an.