Xem Nhiều 2/2023 #️ Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án) # Top 3 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 2/2023 # Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án) # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án) mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Bài viết này sẽ tuyển tập toàn bộ đề thi Đại học, Cao đẳng khối A B C D có đáp án của Bộ Giáo dục – Đào tạo . 0. Đề thi THPT Quốc gia và …

Bài viết này sẽ tuyển tập toàn bộ đề thi Đại học, Cao đẳng khối A B C D có đáp án của Bộ Giáo dục – Đào tạo.

0. Đề thi THPT Quốc gia và đáp án chính thức

Từ năm 2015, Bộ GD hợp nhất kì thi tốt nghiệp THPT và kì thi đại học thành kì thi THPT quốc gia.

I. Tuyển tập Đề thi ĐẠI HỌC khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

Lưu ý khi tải file: Password download (nếu có) là chúng tôi

A. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối A của Bộ

Khối A gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học

B. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối B của Bộ

Khối B gồm 3 môn: Toán, Hóa học, Sinh học

C. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối C của Bộ

Khối C gồm 3 môn: Ngữ Văn, Lịch sử, Địa lý

D. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối D của Bộ

Khối D gồm 3 môn: Toán, Ngữ Văn, Ngoại Ngữ

E. Đáp án đề thi ĐẠI HỌC khối A1 của Bộ

Khối A1 ĐẠI HỌC mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Đề thi ĐẠI HỌC khối A1 năm 2012 và đáp án của Bộ

Đề thi Đại học môn Toán Lý AV khối A1 năm 2013

Đề thi, đáp án các môn thuộc khối A1 năm 2014

II. Tuyển tập Đề thi CAO ĐẲNG khối A, B, C, D và đáp án của Bộ

A. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A của Bộ

Khối A Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Hóa học

B. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối B của Bộ

Khối B Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Sinh học, Hóa học

C. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối C của Bộ

Khối C Cao đẳng gồm 3 môn: Văn, Sử, Địa

D. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối D của Bộ

Khối D Cao đẳng gồm 3 môn: Toán, Văn, Ngoại Ngữ

E. Đáp án đề thi CAO ĐẲNG khối A1 của Bộ

Khối A1 Cao đẳng mới được bổ sung ở kì thi năm 2012, gồm 3 môn: Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Đề thi CAO ĐẲNG khối A1 năm 2012 và đáp án của Bộ

Đề thi, đáp án các môn thi Cao đẳng khối A1 năm 2013

Đề và đáp án Cao đẳng khối A1 năm 2014 của Bộ GD

Bộ Đề Thi Tiếng Anh B1 B2 C1 Vstep Có Đáp Án

Cấu trúc đề thi nghe hiểu gồm có 3 phần:

Phần 1: Nghe một đoạn thông báo/ hướng dẫn ngắn và trả lời câu hỏi 1-8.

Phần 2: Nghe 3 đoạn hội thoại, mỗi đoạn trả lời 3 câu hỏi (tổng 12 câu hỏi).

Trong đề mẫu này, nội dung của các đoạn hội thoại chủ yếu tập trung vào các tình huống giao tiếp hằng, cụ thể trong bài test này:

Part 1: Phone call – Trả lời điện thoại

Part 2: Appointment call – Đặt lịch hẹn, Complaint call – Khiếu nại

Part 3: Lectures – Bài nói về một đề tài trong chương trình giảng dạy

Cấu trúc đề thi đọc hiểu gồm có 4 phần. Mỗi phần thí sinh được yêu cầu đọc một đoạn văn trả lời cho 10 câu hỏi. Các đoạn văn chủ yếu xoay quanh đời sống thường nhật ví dụ như công việc, nghề nghiệp, sở thích cá nhân hay câu chuyện đời thường của một người nào đó và kiến thức chung về xã hội như là sự nhập cư, vấn đề sức khỏe ….

Bài test mẫu ĐỌC HIỂU này của chúng tôi được biên soạn dựa trên các đề thi thật đã được thi. Bài test có thể đánh giá đúng năng lực của bạn và có thể dùng để luyện tập trước kỳ thi.

Cấu trúc của bài thi này được chúng tôi thiết kế theo cấp độ dễ đến khó, nhưng vẫn đảm bảo được độ xác thực và độ tin cậy của bài kiểm tra. Các đoạn văn được sắp xếp từ ngắn đến dài cho các bạn dễ làm quen và không bị áp lực quá khi đọc.

Passage 1: 16 câu (khoảng 250 từ)

Passage 2: 35 câu (khoảng 550 từ)

Passage 3: 45 câu (khoảng 700 từ)

Passage 4: 50 câu (khoảng 750 từ)

Cấu trúc đề thi viết gồm có 2 phần.

Phần 1: Thí sinh được yêu cầu viết một bức thư (email) trong khoảng 120 từ để trả lời cho một người cụ thể theo đúng các tiêu chí đã được liệt kê trong đề.

Hãy tìm hiểu: 5 cấu trúc ngữ pháp tiếng anh B1 giúp ăn trọn điểm writing

4. ĐỀ THI NÓI – 12 PHÚT – 3 CÂU HỎI

Cấu trúc bài thi gồm 3 phần:

Phần 1: Social Interaction (Tương tác xã hội) – 3 phút

Part 1: Social Interaction (3′) Let’s talk about learning chúng tôi long have you been learning English?What do you find easy/difficult about learning English?Which skill in English are you good at?Which skill do you think is the most difficult one? Let’s talk about your chúng tôi you have any brothers or sisters?What do you enjoy doing with your family?Do your parents go to work? What do they do?

Khám phá: 7 Chủ đề thi nói tiếng anh b1 thường gặp

Thí sinh được cho một tình huống và được gợi ý sẵn 3-6 giải pháp.

Thí sinh phải chọn 2 giải pháp tốt nhất, và trình bày lý do cho sự lựa chọn của mình.

Topic: Traveling is an essential experience that everyone should have more often.– Do you like going away with your family? Why/why not?- What sort of holiday do people from your country prefer?- Why do you think young people choose different holiday destinations from other people?

Đề Thi Tuyển Sinh Cao Đẳng Năm 2009 Môn Thi: Tiếng Anh; Khối: D

Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 10.

If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster. According to several leading educational psychologists, this is one of the biggest mistakes which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fail. Unrealistic parental expectations can cause great damage to children.

However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well – especially if the parents are very supportive of their child.

Michael Collins is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him to concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael’s mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC (Đề thi có 06 trang) ĐỀ THI TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2009 Môn: TIẾNG ANH; Khối: D Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề Mã đề thi 237 Họ, tên thí sinh:.......................................................................... Số báo danh:............................................................................ ĐỀ THI GỒM 80 CÂU (TỪ QUESTION 1 ĐẾN QUESTION 80) DÀNH CHO TẤT CẢ THÍ SINH. Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 1 to 10. If parents bring up a child with the sole aim of turning the child into a genius, they will cause a disaster. According to several leading educational psychologists, this is one of the biggest mistakes which ambitious parents make. Generally, the child will be only too aware of what his parents expect, and will fail. Unrealistic parental expectations can cause great damage to children. However, if parents are not too unrealistic about what they expect their children to do, but are ambitious in a sensible way, the child may succeed in doing very well - especially if the parents are very supportive of their child. Michael Collins is very lucky. He is crazy about music, and his parents help him a lot by taking him to concerts and arranging private piano and violin lessons for him. They even drive him 50 kilometers twice a week for violin lessons. Michael's mother knows very little about music, but his father plays the trumpet in a large orchestra. However, he never makes Michael enter music competitions if he is unwilling. Winston Smith, Michael's friend, however, is not so lucky. Both his parents are successful musicians, and they set too high a standard for Winston. They want their son to be as successful as they are and so they enter him for every piano competition held. They are very unhappy when he does not win. Winston is always afraid that he will disappoint his parents and now he always seems quiet and unhappy. A. neglect their child's education B. push their child into trying too much C. help their child to become a genius D. make their child become a musician A. understand and help their children sensibly B. arrange private lessons for their children C. force their children into achieving success D. themselves have been very successful Question 3: Who have criticized the methods of some ambitious parents? A. Successful musicians. B. Unrealistic parents. C. Educational psychologists. D. Their children. A. his parents are quite rich B. his father is a musician C. his parents help him in a sensible way D. his mother knows little about music A. "extremely interested in" B. "confused about" C. "completely unaware of" D. "surprised at" A. cannot learn much music from them B. is afraid to disappoint them C. has won a lot of piano competitions D. has become a good musician A. concerts B. violin lessons C. Michael's parents D. parents in general A. Winston's father B. Winston's mother C. Michael's mother D. Michael's father A. "eager to do something" B. "not objecting to doing anything" Trang 1/6 - Mã đề thi 237 C. "not wanting to do something" D. "getting ready to do something" A. successful parents often have unsuccessful children B. successful parents always have intelligent children C. parents should spend more money on the child's education D. parents should let the child develop in the way he wants Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to show the underlined part that needs correction. Question 11: The better you are at English, more chance you have to get a job with international A B C D organizations. A B C D Question 13: Society will be having to change radically to keep pace with the technology available. A B C D Question 14: The woman of whom the red car is parked in front of the bank is a famous pop star. A B C D Question 15: There are differences and similarities between Vietnamese and American culture. A B C D Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning to the original sentence in each of the following questions. Question 16: Conan said to me, "If I were you, I would read different types of books in different ways." B. I said to Conan to read different types of books in different ways to me. C. Conan ordered me to read different types of books in different ways. D. I read different types of books in different ways to Conan as he told me. Question 17: She knows a lot more about it than I do. A. I know as much about it as she does. B. I do not know as much about it as she does. C. She does not know so much about it as I do. D. I know much more about it than she does. Question 18: The boy was not allowed to have any friends, so he felt lonely. A. Having no friends, the boy felt so lonely. B. Deprived of friends, the boy felt lonely. C. Having a lot of friends, the boy felt lonely. D. Not having friends, they made the boy feel lonely. Question 19: Unless someone has a key, we cannot get into the house. A. If someone did not have a key, we could not get into the house. B. If someone does not have a key, we can only get into the house. C. We could not get into the house if someone had a key. D. We can only get into the house if someone has a key. Question 20: Is it essential to meet your aunt at the station? A. Does your aunt have to meet at the station? B. Was your aunt met at the station? C. Did your aunt have to be met at the station? D. Does your aunt have to be met at the station? Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the questions from 21 to 30. Today we take electricity for granted and perhaps we do not realize just how useful this discovery has been. Steam was the first invention that replaced wind power. It was used to drive engines and was passed through pipes and radiators to warm rooms. Petrol mixed with air was the next invention that provided power. Exploded in a cylinder, it drove a motor engine. Beyond these simple and direct uses, those forms have not much adaptability. Trang 2/6 - Mã đề thi 237 On the other hand, we make use of electricity in thousands of ways. From the powerful voltages that drive our electric trains to the tiny current needed to work a simple calculator, and from the huge electric magnet in steel works that can lift 10 tons to the tiny electric magnet in a doorbell, all are powered by electricity. An electric current can be made with equal ease to heat a huge mass of molten metal in a furnace, or to boil a jug for a cup of coffee. Other than atomic energy, which has not as yet been harnessed to the full, electricity is the greatest power in the world. It is flexible, and so adaptable for any task for which it is wanted. It travels so easily and with incredible speed along wires or conductors that it can be supplied instantly over vast distances. To generate electricity, huge turbines or generators must be turned. In Australia they use coal or water to drive this machinery. When dams are built, falling water is used to drive the turbines without polluting the atmosphere with smoke from coal. Atomic power is used in several countries but there is always the fear of an accident. A tragedy once occurred at Chernobyl, in Ukraine, at an atomic power plant used to make electricity. The reactor leaked, which caused many deaths through radiation. Now scientists are examining new ways of creating electricity without harmful effects to the environment. They may harness the tides as they flow in and out of bays. Most importantly, they hope to trap sunlight more efficiently. We do use solar heaters for swimming pools but as yet improvement in the capacity of the solar cells to create more current is necessary. When this happens, electric cars will be viable and the world will rid itself of the toxic gases given off by trucks and cars that burn fossil fuels. Question 21: The author mentions the sources of energy such as wind, steam, petrol in the first A. discuss which source of energy can be a suitable alternative to electricity B. suggest that electricity should be alternated with safer sources of energy C. emphasize the usefulness and adaptability of electricity D. imply that electricity is not the only useful source of energy Question 22: Before electricity, what was sometimes passed through pipes to heat rooms? A. Steam. B. Petrol. C. Gas. D. Hot wind. Question 23: What does the author mean by saying that electricity is flexible? A. It is used to drive motor engines. B. It is cheap and easy to use. C. It can be adapted to various uses. D. It can be made with ease. Question 24: What do we call machines that make electricity? A. Electric magnets. B. Voltages. C. Generators or turbines. D. Pipes and radiators. A. atomic power and water B. sunlight and wind power C. wind and gas D. water and coal A. scientists B. new ways C. the tides D. harmful effects A. test the steel for strength B. lift heavy weights up to ten tons C. boil a jug of water D. heat the molten steel A. are more adaptable B. do not pollute the environment C. are more reliable D. do not require attention Question 29: Which of the following power sources causes pollution by emitting harmful gases? A. Wind. B. Water. C. Sunlight. D. Petrol. A. "How to Produce Electricity" B. "Why Electricity Is So Remarkable" C. "Types of Power Plants" D. "Electricity: Harmful Effects on Our Life" Trang 3/6 - Mã đề thi 237 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the word whose underlined part is pronounced differently from that of the rest in each of the following questions. Question 31: A. address B. strange C. educate D. ancient Question 32: A. explorer B. expand C. extinct D. exist Question 33: A. observant B. reserve C. desert D. conserve Question 34: A. energy B. eternal C. eradicate D. eliminate Question 35: A. mounting B. country C. account D. astound Read the following passage and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct word(s) for each of the blanks from 36 to 45. a man and a woman, or an adult and a child. Question 36: A. talk B. notice C. look D. get Question 37: A. with B. for C. about D. to Question 38: A. other B. another C. others D. one Question 39: A. that B. where C. which D. what Question 40: A. yet B. although C. of course D. in addition Question 41: A. turn B. come C. become D. seem Question 42: A. few B. a little C. little D. a few Question 43: A. looking B. trying C. managing D. achieving Question 44: A. back B. up C. over D. down Question 45: A. likely B. such as C. the same D. like Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. A. popular B. liking C. favourite D. wanted Question 47: - "Our team has just won the last football match." A. Well, that's very surprising! B. Yes. I guess it's very good. C. Good idea. Thanks for the news. D. Yes, it's our pleasure. A. qualifying B. quality C. qualification D. qualified A. do B. sweep C. dust D. tidy Question 50: - "I can't speak English well enough to apply for that post." A. Me either B. Me neither C. Me too D. Me also Question 51: - "Which hat do you like better?" A. No, I haven't tried any. B. Which one do you like? C. The one I tried on first. D. Yes, I like it best. Question 52: - "Would you like to join our volunteer group this summer?" A. Yes, I'd love to. Thanks. B. Yes, you're a good friend. C. Do you think I would? D. I wouldn't. Thank you. Trang 4/6 - Mã đề thi 237 A. none of B. most of C. a few D. a lot last year. A. with B. on C. at D. by A. location B. position C. chance D. ability A. wouldn't have been sacked B. wouldn't have sacked C. wouldn't be sacked D. wouldn't sack A. and B. however C. otherwise D. despite A. has plant breeding B. plant breeding had C. did plant breeding D. plant breeding has A. by B. over to C. on with D. into A. may have done B. should have done C. need to have done D. must have done A. well-educate B. well-education C. well-educational D. well-educated A. making B. having C. ordering D. taking A. like to B. similar to C. alike with D. same as A. stressful B. stressed C. stressing D. stress A. that B. where C. how D. what A. natured B. naturally C. nature D. natural A. won't they B. will it C. won't it D. will they A. as twice as many B. as twice many C. twice as many D. as many as twice A. would have lit B. would be lighting C. had lit D. would light A. does B. works C. writes D. makes A. was losing B. has lost C. loses D. had lost A. catch B. put C. face D. keep Question 73: - "Wow! What a nice coat you are wearing!" A. Certainly. Do you like it, too? B. Thanks. My mother bought it for me. C. Yes, of course. It's expensive. D. I like you to say that. A. amusement B. fun C. leisure D. entertainment A. skill B. job C. way D. one Trang 5/6 - Mã đề thi 237 Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions. A. but the needs of the market are understood properly B. understanding the needs of the market C. and the needs of the market understood D. and understand the needs of the market properly A. Being severe weather conditions in the desert B. Although the weather conditions in the desert are severe C. The weather conditions in the desert to be severe D. Even though the weather conditions in the desert severe A. so as go to a college or university B. so that they can go to a college or university C. for going to a college and university D. in order that they should go to a college or university A. than it actually is B. as is it actually C. as has actually he D. than he actually has A. hoping she can easier get a job B. with the hope for being able finding a better job C. with hopes to be able easier to get employment D. hoping to find a job more easily ---------------------------------------------------------- THE END ---------- Trang 6/6 - Mã đề thi 237

Download Bộ Đề Thi Chứng Chỉ Tiếng Anh B1 Có Đáp Án Pdf

Cấu trúc đề thi chứng chỉ tiếng anh B1

B1 READING (ĐỌC – HIỂU)

Phần đọc dưới dạng câu trả lời trắc nghiệm, nội dung thi tiếng anh B1 reading bao gồm 4 bài thi sau:

10 câu ở phần này sẽ cho 10 câu độc lập bỏ trống trong mỗi từ trong một câu, và cho sẵn 4 đáp án A,B,C,D thí sinh dựa trên các kiến thức từ vựng, ngữ pháp… để chọn đáp án đúng. Mỗi đáp án đúng sẽ được 1 điểm.

Ở phần này thí sinh đọc hiểu với bài đọc dài hơn để chọn đáp án trắc nghiệm cho sẵn.

Thí sinh được đọc bài với độ dài khoảng 150 từ với 10 chỗ trống thí sinh được yêu cầu chọn 10 trong số 15 từ đã có để điền vào chỗ trống sao cho đúng.

B1 WRITING (VIẾT) Phần 1: Viết lại câu: 5 – 10 điểm

Viết lại 5 câu sao cho nghĩa của câu không thay đổi bằng các gợi ý đã cho sẵn.

Phần 2: Viết đoạn văn: 20 điểm

Viết bài văn có độ dài từ 100 đến 120 từ với các chủ để yêu cầu được đưa ra ví dụ như viết đơn xin việc, viết lá thư mời hay phàn nàn về các dịch vụ mà bàn trải qua và cảm thấy không hài lòng về nó, viết thư trả lời với mục đích xin lỗi, cảm ơn, giải thích một sự việc hay dặn dò, đưa lời khuyên; viết một câu chuyện đã có sẵn câu mở đầu và câu kết thúc…

B1 LISTENING (NGHE – HIỂU) Phần 1: 5 câu hỏi – 10 điểm

Thí sinh được nghe 5 đoạn hội thoại ngắn để chọn 5 bức tranh hình ảnh đúng.

Phần 2: 10 câu hỏi – 10 điểm

Thí sinh có thể nghe một đoạn hội thoại hoặc độc thoại để điền thông tin đúng vào chỗ trống.

Phần 1: Giới thiệu bản thân khả năng giao tiếp xã hội của thí sinh.

Thang điểm bài thi chứng chỉ tiếng Anh B1 là 100 điểm. Kết quả bài thi trả về đạt hoặc không đạt. Thí sinh đạt khi đạt tổng điểm tất cả bài thi từ 50/100 điểm. Riêng phần nghe và nói thí sinh phải đạt được 6 điểm trở lên để tránh điểm liệt.

Để luyện đề thi thử B1 đạt hiệu quả cao nhất, bạn nên tham khảo một số kinh nghiệm luyện thi được Edulife tổng hợp như sau:

Cải thiện vốn từ vựng

Vốn từ vựng phong phú sẽ là lợi thế lớn trong các kỳ thi đánh giá năng lực ngoại ngữ. Bạn có thể tích lũy từ vựng qua rất nhiều các tài liệu. Tuy nhiên mẹo học từ vựng hiệu quả nhất là bạn nên làm nhiều đề luyện thi, sách luyện ngữ pháp tiếng anh B1 uy tín. Để ý đến những từ xuất hiện lặp đi lặp lại nhiều lần qua các đề. Đó chính là những từ vựng cơ bản của bài thi B1 tiếng anh. Sắm ngay một cuốn sổ và ghi lại những từ này cả về dịch nghĩa lẫn cách đọc. Nếu lần sau gặp lại từ này mà bạn vẫn không nhớ thì lại ghi chép lại thêm 1 lần nữa và cứ làm liên tục nếu bạn chưa nhớ.

Phương pháp này khá mất công nhưng bạn hãy yên tâm về hiệu quả vì bạn có thể nhớ rất sâu vựng, rất thuận lợi nếu về sau khi làm bài nói và viết. Cách học như vậy có tính thực tế và bài bản hơn nếu so sánh với việc học qua kênh phim ảnh hay âm nhạc… Bạn cần học để lấy chứng chỉ trong 3-6 tháng thì không nên quá ôm đồm mà nên có phương pháp luyện từ vựng trọng tâm.

Luyện viết mỗi ngày song song với việc học từ vựng.

Nắm vững các cấu trúc cơ bản, thông dụng đồng thời áp dụng từ mới học ngày để tập viết thành câu thành đoạn hoàn chỉnh.

Diễn đạt các câu bằng nhiều cách khác nhau.

Lập dàn ý chi tiết để đảm bảo đúng ý, lưu loát trong nội dung viết.

Đọc rà soát lại lỗi sau khi viết.

Viết bài ngắn và đơn giản trước, khi thành thục mới viết những bài dài và khó hơn.

Sau khi hoàn thành mỗi bài luyện viết, bạn nên gửi bài cho những người có chuyên môn, thầy cô giáo, bạn bè, một số hội nhóm hỗ trợ học tiếng anh… để được chỉnh sửa, phát hiện lỗi sai. Không nên viết xong rồi để đó vì bạn sẽ khó có thể phát hiện được lỗi do mình tự viết ra.

Nâng cao khả năng nghe

Bạn cần luyện nghe mỗi ngày để tạo nên những phản xạ tự nhiên. Những lúc rảnh rỗi trong ngày bạn cần lựa chọn những video, audio, clip, bản nhạc hay những bản tin để luyện nghe. Một số lưu ý để bạn làm phần nghe được tốt hơn:

Hãy nghe câu hỏi nhiều lần, tìm các từ khóa chính.

Nhìn kỹ bức tranh, tìm điểm khác biệt.

Trước khi nghe hãy lướt qua phần điền từ, xác định chỗ trống cần điền là loại từ nào danh từ, động từ, tính từ hay giới từ…

Là con số, hay ngày tháng năm sinh…

Bài nghe hoàn toàn không khó như bạn tưởng. Chỉ cần bạn luyện từ vựng tốt và làm quen được với giọng Anh chuẩn trong băng đề thi là có thể dễ dàng vượt qua bài nghe của B1.

Bạn cần lưu ý trong quá trình luyện đề thi thử là hãy đặt bút làm nghiêm túc, bấm thời gian làm bài như một đề thi thật. Điều này sẽ giúp các bạn dễ dàng đánh giá chính xác trình độ của mình. Sau đó hãy nhờ thầy cô đánh giá để rút kinh nghiệm cho lần luyện đề kế tiếp.

Download đề thi B1 anh văn có đáp án

Luyện đề thi chứng chỉ tiếng Anh B1 tại Edulife

Với 10 năm kinh nghiệm luyện thi chứng chỉ tiếng anh, Edulife đã chiếm trọn niềm tin của hàng nghìn học viên trong quá trình luyện thi. Edulife hợp tác với các trường đại học được Bộ GD&ĐT cấp phép và đội ngũ giảng viên dày dặn kinh nghiệm luyện thi B1, mang lại cho học viên chất lượng đào tạo tốt nhất.

Một số phản hồi của học viên tại Edulife:

“Bộ đề thi chứng chỉ tiếng anh B1 thi thử tại Edulife luôn được cập nhật, bám sát nội dung, cấu trúc đề thi thật theo mẫu 2021. Do đó đã giúp mình học tập tự tin để bước vào kỳ thi đánh giá năng lực thật sự. Và kết quả là mình đã đạt 60/100 điểm. Cảm ơn Edulife nhất là cô Doãn Thị Mai lớp luyện thi B1 rất nhiều ạ” Huỳnh Như – Nam Định.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về lớp học chứng chỉ tiếng anh B1 để hiểu thêm về chương trình đào tạo tại Edulife.

Thông qua bài viết này các bạn đã có thể tìm hiểu những đề thi tiếng Anh B1 và phương pháp luyện đề hiệu quả. Mọi chi tiết quý học viên vui lòng liên hệ với Edulife:

Văn phòng tuyển sinh Edulife

Địa chỉ: Số 17, ngõ 167 Tây Sơn, Quang Trung, Đống Đa, Hà Nội

Hotline: 096 999 8170

Website: edulife.com.vn

Bạn đang xem bài viết Toàn Bộ Đề Thi Đại Học, Cao Đẳng Khối A B C D (Có Đáp Án) trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!