Xem Nhiều 3/2023 #️ Successful 10 Fce Practice Tests Bộ Đề Luyện Thi Fce # Top 3 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 3/2023 # Successful 10 Fce Practice Tests Bộ Đề Luyện Thi Fce # Top 3 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Successful 10 Fce Practice Tests Bộ Đề Luyện Thi Fce mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

password giải nén nếu có là chúng tôi

Successful 10 FCE Practice Tests

Download Successful 10 FCE Practice Tests – Student book 

Download Successful 10 FCE Practice Tests – Student book CD1

Download Successful 10 FCE Practice Tests – Student book CD2

Download Successful 10 FCE Practice Tests – Student book CD3

Download Successful 10 FCE Practice Tests – Student book CD4

Download Successful 10 FCE Practice Tests – Student book CD5

Download Successful 10 FCE Practice Tests – Glossary

Download Successful 10 FCE Practice Tests – Self Study Giude

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Certificate in English 1-7

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Cambridge English First 1 for revised exam from 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Testbuilder with Answer Key

Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Result luyện thi B2

Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Exam Booster For First 2017

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Gold First New Edition 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Use of English Collection 2015

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Listening and Speaking Skills

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Practice Tests Plus

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Longman Exam Accelerator

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Objective First

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Grammar for First Certificate

Xem Cambridge English First Trainer 2 Six Practice Tests with Answers 2018

Xem Tài liệu luyện thi FCE – Destination B2 with answer key

Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

Tài Liệu Luyện Thi Fce

Cambridge English: First Certificate in English là một phương pháp tuyệt vời tương đương với trình độ cao trung cấp (Upper-Intermediate) để giúp cho người học sẵn sàng bước vào cuộc sống đi làm hoặc nghiên cứu tiếng Anh chuyên sâu nếu tiếp tục học tiếp. Xét về độ tương đương thì có lẽ sẽ là IELTS 5.5 – 7.7

password giải nén nếu có là chúng tôi

First Certificate in English 1 (FCE 1)

Download First Certificate in English 1 – book

First Certificate in English 2

Download First Certificate in English 2 – book

Download First Certificate in English 2 – answer key

First Certificate in English 3

Download First Certificate in English 3 – book

Download First Certificate in English 3 – CD

First Certificate in English 4

Download First Certificate in English 4 – book

First Certificate in English 5

Download First Certificate in English 5 – book

First Certificate in English 6

Download First Certificate in English 6 – book

Download First Certificate in English 6 – CD 1

First Certificate in English 7

Download First Certificate in English 7 – book

Xem Tài liệu luyện thi FCE – First Expert 3rd Edition for 2015 Xem Cambridge English First Trainer 2 Six Practice Tests with Answers 2018 Xem Tài liệu Luyện thi FCE – Practice Tests Plus 2 bản New 2015 Edition Xem Tài liệu luyện thi FCE – Exam Booster For First 2017 Xem Tài liệu luyện thi FCE – Use of English Collection 2015 Xem Tài liệu luyện thi FCE – FCE Result luyện thi B2 Mời các bạn xem các tài liệu tiếng Anh hay khác

Xem đề thi mẫu Cambridge starters_movers_flyers bản mới nhất 2018

Xem Tài liệu luyện thi Starters – Cambridge tests for staters 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Movers – Cambridge tests for Movers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi Flyers – Cambridge tests for Flyers 1-9

Xem Tài liệu luyện thi KET – Key English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi PET – Preliminary English Test 1-8

Xem Tài liệu luyện thi IELTS – Cambridge Practice Test for IELTS 1-13

Xem Tài liệu Toeic – Big Step TOEIC 1 sơ cấp từ 400 – 500

Cấu Trúc Bài Thi Cambridge Fce Phiên Bản 2022 Và Các Đề Thi Thử

Chứng chỉ B2 First (FCE) cho thấy học sinh có những kỹ năng ngôn ngữ cần thiết để giao tiếp trong môi trường nói tiếng Anh. Đây cũng là một cách tuyệt vời để học sinh chuẩn bị cho các kỳ thi cấp độ cao hơn như C1 Advanced.

Đó là bài thi tiếp nối sau Cambridge English: Young Learners (YLE) và cũng là điểm thứ ba trong hành trình chinh phục của loạt chứng chỉ Cambridge trình độ cao cho teen, sinh viên và người lớn. Bài thi Cambridge KET yêu cầu học sinh trải qua 4h” để hoàn thành 3 phần thi:

1h45 phút cho bài thi Reading (7 phần, 52 câu hỏi)

1h20 phút cho bài thi Writing (2 phần)

40 phút cho bài thi Listening (4 phần)

14 phút cho bài thi Speaking (4 phần nhỏ)

Bài thi Cambridge FCE có cấu trúc nội dung như thế nào?

Từ năm 2018, bài thi Cambridge FCE có cấu trúc như sau:

Bài thi Reading (1h45″):

1

HOÀN THÀNH ĐOẠN VĂN – Chọn một trong số vài lựa chọn của mỗi chỗ trống: Trong phần này bạn sẽ đọc một đoạn text ngắn trong đó có 8 chỗ trống. Mỗi chỗ trống nhiệm vụ của bạn là phải chọn từ cần điền vào từ một trong 4 lựa chọn A, B,C,D có sẵn. Sau đó chuyển đáp án đó vào phiếu trả lời (answer sheet). Làm đúng 1 câu được chấm 1 điểm.

Chọn đáp án đúng

2

HOÀN THÀNH ĐOẠN VĂN – Tự viết từ điền vào chỗ trống: Trong phần này bạn sẽ đọc một đoạn text ngắn trong đó có 8 chỗ trống. Bạn phải điền từ phù hợp vào mỗi chỗ trống đó. Tương tự phần 1, đáp án phải được chuyển vào phiếu trả lời (answer sheet). Làm đúng 1 câu được chấm 1 điểm.

Tự điền vào chỗ trống

3

TỪ VỰNG – Biến đổi dạng từ (word formation): Phần này, bạn sẽ đọc một đoạn text ngắn khoảng 200 từ, có 8 chỗ trống. Cho mỗi chỗ trống bạn phải sử dụng những từ cho sẳn để điền vào sau cho phù hợp. Phần này kiểm tra bạn cách mà từ ngữ được hình thành trong tiếng anh, bao gồm prefixes và suffixes, và spelling rules. Kết quả điền vào answer sheet.Đúng 1 câu được chấm 1 điểm.

Viết từ đúng

4

VIẾT CÂU – Viết lại câu có dùng từ được cho: Trong phần này, bạn được đưa một câu hoàn chỉnh và theo sau là một câu không hoàn chỉnh. Bạn phải hoàn thành câu thứ 2 sau cho nó có nghĩa giống với câu 1 với điều kiện sử dụng từ đã cho sẳn. Phần này có 6 câu hỏi tất cả. Phần này kiểm tra bạn cả từ vựng và ngữ pháp. Đáp án chuyển sang answer sheet. Làm gần đúng 1 câu được 1 điểm, đúng hoàn toàn 1 câu được 2 điểm.

Viết lại câu

5

ĐỌC – Đọc văn bản và trả lời câu hỏi dạng trắc nghiệm: Phần này là bài đọc gồm 6 câu hỏi trắc nghiệm, lựa chọn A,B,C,D. Điền đáp án vào phiếu trả lời. Làm đúng 1 câu được 2 điểm.

Lựa chọn trắc nghiệm

6

HOÀN THÀNH BÀI VĂN – Chọn câu điền vào đoạn văn: Trong phần này học viên cần chọn một trong các phương án ,A,B,C,D, E, F… có sẳn để điền vào chỗ trống sau cho phù hợp nhất.(Gapped text). Gồm 6 câu hỏi. Mỗi đáp án đúng được chấm 2 điểm.

Lựa chọn trắc nghiệm

Bài thi Writing (1h20″)

Cách chấm điểm cho 1 phần dựa vào 4 tiêu chí là:

content (nội dung)

communicative achievement (kết quả giao tiếp)

organisation (bố cục, sắp xếp)

và language (ngôn ngữ)

với thang điểm từ 0 đến 5 cho mỗi tiêu chí. Chỉ có điểm tròn, không có điểm rưỡi, như 1,5; 2,5….Điểm tối đa là 40 cho 2 phần.

Bài thi Listening (40″)

Bài thi Speaking (14″)

Cách chấm điểm dựa vào 3 tiêu chí sau: grammar and vocabulary, discourse management, pronunciation and interactive communication; với thang điểm từ 0 đến 5 cho mỗi tiêu chí cho mỗi phần. Khác với Writing, phần này sẽ có điểm rưỡi, điểm tối đa là 60.

Một điều cần lưu ý là đối với các bài thi Nghe, Đọc – Viết từ cấp độ FCE for school trở lên, thí sinh sẽ phải làm vào phiếu trả lời (Answer sheet). Thí sinh có thể viết vào đề, tuy nhiên sau khi hoàn thành sẽ phải chuyển các đáp án sang phiếu trả lời.

Cách chấm điểm và đánh giá kết quả bài thi

Trường Đại học Cambridge tính thang điểm cho kỳ thi FCE như sau:

180 – 190: Nếu thí sinh đạt mức điểm này, thể hiện thí sinh đã hoàn thành bài thi FCE một cách xuất sắc (vượt trội), Đại học Cambridge sẽ công nhận và cấp chứng chỉ trình độ tiếng Anh cho thí sinh ở bậc C1 châu Âu, chứ không phải bậc B2 châu Âu (Grade A).

173 – 179: Nếu thí sinh đạt mức điểm này, thể hiện thí sinh đã hoàn thành bài thi FCE loại giỏi, Đại học Cambridge sẽ công nhận và cấp chứng chỉ trình độ tiếng Anh cho thí sinh ở bậc B2 châu Âu (Grade B).

160 – 172: Nếu thí sinh đạt mức điểm này, thể hiện thí sinh hoàn thành bài thi FCE, được Đại học Cambridge công nhận và cấp chứng chỉ trình độ tiếng Anh cho thí sinh ở bậc B2 châu Âu (Grade C).

140-159: Nếu thí sinh chẳng may chỉ đạt mức điểm này, thì thí sinh chỉ được Đại học Cambridge công nhận và cấp chứng chỉ trình độ tiếng Anh bậc B1 châu Âu (thấp hơn FCE 1 bậc).

Ngoài chứng chỉ thì Thí sinh sẽ được nhận phiếu điểm thể hiện rõ số điểm từng kỹ năng theo thang điểm Cambridge.

Đề thi mẫu Cambridge FCE:

Chúc các em học sinh ôn thi chứng chỉ FCE vui vẻ!!!

Chiến Lược Ôn Tập Fce Writing

Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ với các bạn cách mình tiếp cận bài thi FCE WRITING và đạt điểm số tuyệt đối 190. Cách làm của mình có thể áp dụng cho tất cả thí sinh với mục tiêu điểm số là B2 hay C1. Sau khi đọc xong bài viết này, bạn sẽ biết cách ôn tập hợp lý hơn để tăng điểm phần thi viết của FCE.

Một trong những sai lầm thí sinh mắc phải khi tự ôn tập đó là chủ quan không nghiên cứu kỹ về kỳ thi + tiêu chí đánh giá. Mọi người chỉ tìm hiểu qua yêu cầu đề bài là gì rồi bắt tay vào viết theo bản năng chứ không áp dụng chiến lược gì cả. Đa sốthí sinh sẽ viết những gì mình cho là đúng, là hợp lý với mình. Và đây là sai lầm chết người.

Tổng Quan Phần Thi FCE WRITING:

Phần thi này có độ dài 80 phút và bao gồm 2 parts. Ở part 1, thí sinh sẽ luôn phải viết 1 bài luận để đưa ra quan điểm của mình trước 1 vấn đề. Với part 2, thí sinh có thể gặp các dạng bài viết như: Letter/email (2 dạng này bản chất vẫn là một), report (tức là 1 bài báo cáo), Review (một bài đánh giá, nhận xét) hoặc Article (một bài báo). Tùy vào đợt thi, thí sinh có thể gặp 3 trên tổng số 4 dạng bài viết ở part 2. Vd như có đợt thi sẽ có phần viết letter, report và article, có đợt thi lại không có letter mà thay vào đó là 3 dạng còn lại như report, review article. Ngoài ra, thí sinh được quyền lựa chọn 1 trong 3 bài viết chứ không bắt buộc phải viết hết cả 3 dạng bài. Độ dài quy định của 2 parts là 140 – 190 từ.

Lỗi Thí Sinh Hay Mắc Phải Khi Ôn Tập FCE WRITING

1. Chỉ viết 140 – 190 từ

Nhiều bạn chọn cách tiếp cận an toàn và đơn giản đó là chỉ cần viết ngắn gọn để hoàn thành phần thi. Không cần tốn sức viết dài quá làm chi cho mệt. Miễn sao trong khoảng 140 – 190 từ là ok. Tuy nhiên, bản thân mình đã từng đi thi 3 lần để thử nghiệm 3 cách viết khác nhau với độ dài ngắn khác nhau. Bài viết lần đầu đi thi của mình là ngắn nhất và đơn giản nhất. Với độ dài chỉ vào khoảng 160 từ. Điểm số mình đạt được là 178/190. Với bài viết lần thứ 2, mình chọn cách viết 190 từ thì điểm số có cải thiện một chút. Với bài viết lần thứ 3, mình đã thử nghiệm cách viết khá là crazy. Mình viết bài với độ dài 240/190 từ. Và mình đã thật sự bất ngờ vì đây là bài viết mình đạt điểm số tuyệt đối.

Mình biết nhiều bạn sẽ thắc mắc là “tôi đang học B2 thôi, mục tiêu của tôi đâu có phải C1. Đâu cần phải viết dài như vậy làm chi? Khả năng viết của tôi còn nhiều hạn chế? Nhỡ may viết hơn 190 từ, dài quá , lan man quá bị trừ điểm thì sao?”

Mình hoàn toàn hiểu điều này. Mình biết mỗi người đều có xuất phát điểm khác nhau và trình độ viết khác nhau. Thực tế, bạn không cần phải viết 240 từ như mình mới đạt được điểm cao. Để đơn giản hóa vấn đề, các bạn chỉ cần viết tối thiểu 190 từ là được.

Theo kinh nghiệm của mình thì WRITING là kỹ năng dễ ôn tập và dễ kéo điểm số các kỹ năng khác. Chỉ cần bạn đầu tư thêm một chút thời gian luyện tập và có phương pháp ôn tập hợp lý, việc tăng thêm 10-20 điểm là hoàn toàn bình thường. Đây là lý do mình chia sẻ kinh nghiệm đã được kiểm chứng của chính mình để giúp bạn ôn tập dễ dàng hơn, tiết kiệm được thời gian và công sức.

2. Quá tập trung phần Essay

Như đã giới thiệu ở phần đầu, essay là bài viết bắt buộc ở part 1. Có lẽ vì nó là bài luận và mang tính chất bắt buộc nên nhiều bạn dành quá nhiều thời gian cho phần này. Thực tế, 2 phần thi viết của FCE đều được tính điểm số ngang nhau. Và vì vậy, dù bài luận của bạn làm không thực sự tốt, bạn vẫn có thể viết bài số 2 và kéo điểm lên. Hãy nhớ chia đều thời gian 80 phút cho cả 2 bài viết. Chiến thuật mình đề xuất đó là dành 40 phút cho mỗi bài viết.

3. Chỉ học tủ 1 dạng bài viết Part 2

Nhiều bạn lựa chọn chỉ học 1 dạng bài viết ở part 2 để đi thi cho tiết kiệm thời gian. Vd như chỉ học cách viết thư vì đây là dạng bài quen thuộc nhất. Với các dạng bài như report, review hay article các bạn thường bỏ qua hay né tránh vì nghe tên thôi đã thấy sợ rồi.

Thực sự các bạn đang quá tập trung vào dạng bài viết mà quên mất phần nội dung. Các dạng bài viết như báo cáo report, viết đánh giá review, viết báo article nghe có vẻ xa lạ và khó khăn nhưng chỉ cần tìm hiểu, thực hành một vài lần là bạn có thể viết đúng được.

Mình thấy vấn đề quan trọng hơn cả là nội dung đề bài. Nội dung khó và nằm ngoài tầm hiểu biết của các bạn thì dù nó rơi vào dạng bài viết gì cũng sẽ khó. Ngược lại, nội dung dễ viết thì dạng bài nào cũng không thành vấn đề. Có rất nhiều trường hợp viết một bài báo cáo hay review sẽ dễ dàng hơn viết thư. Và viết báo article cũng vậy.

Do đó, các bạn nên học tối thiểu 2/4 dạng bài viết hoặc nhiều hơn để có thể tự tin lựa chọn dạng bài viết với nội dung dễ nhất với mình. VD: letter/email + report; letter/email + review; letter/email + article.

Bạn đang xem bài viết Successful 10 Fce Practice Tests Bộ Đề Luyện Thi Fce trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!