Xem Nhiều 5/2023 #️ Reading 12 T1P1 – Cork (Nút Bần) # Top 10 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 5/2023 # Reading 12 T1P1 – Cork (Nút Bần) # Top 10 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Reading 12 T1P1 – Cork (Nút Bần) mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

Cork – Nút Bần

Cork – the thick bark(vỏ) of the cork oak tree(cây gỗ sồi) (Quercus suber) – is a remarkable(đặc biệt) material. It is tough(dẻo dai), elastic(đàn hồi), buoyant(nổi trên nước), and fire-resistant(chịu lửa), and suitable for a wide range of(đa dạng) purposes. It has also been used for millennia(thiên niên kỷ): the ancient(cổ, xưa) Egyptians sealed then sarcophagi (quách) (stone coffins(quan tài)) with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything from beehives to sandals.

Bần, loại vỏ dày từ cây gỗ sồi (Quercus suber) là một chất liệu đặc biệt. Nó dẻo, đàn hồi, nổi trên nước, chịu lửa và thích hợp với nhiều loại mục đích. Chất liệu này được sử dụng từ hàng nghìn năm trước: người Ai Cập cổ dùng bần để đóng quách (quan tài đá), còn người Hy Lạp và La Mã cổ thì sử dụng vật liệu này cho nhiều thứ từ tổ ong đến dép xăng đan.

And the cork oak itself is an extraordinary(đặc biệt) tree. Its bark grows up to 20 cm in thickness, insulating(bao bọc) the tree like a coat wrapped around the trunk(thân cây) and branches(cành cây) and keeping the inside at a constant(ổn định) 20°C all year round. Developed most probably(gần như chắc chắn) as a defence(bảo vệ) against forest fires, the bark of the cork oak has a particular(đặc biệt) cellular structure (cấu trúc tế bào) – with about 40 million cells(tế bào) per cubic centimetre – that technology has never succeeded in replicating(tái tạo, sao chép).(2) The cells are filled with air, which is why cork is so buoyant. It also has an elasticity that means you can squash(ép, nén) it and watch it spring(nguyên dạng) back to its original size and shape when you release(thả, giải phóng) the pressure(áp lực).

Bản thân cây sồi là một loại cây đặc biệt. Vỏ của nó phát triển tới độ dày 20cm, bao bọc như một tấm áo khoác quanh thân cây và cành cây, giúp ổn định nhiệt độ 20°C quanh năm. Được phát triển có lẽ để bảo vệ chống cháy rừng, vỏ của cây sồi có cấu trúc tế bào đặc biệt mà công nghệ vẫn chưa thành công trong việc tái tạo. Những tế bào chứa đầy không khí khiến bần có thể nổi trên mặt nước. Nó còn là vật liệu có tính đàn hồi, đồng nghĩa khi bị nén ép, chúng vẫn sẽ trở lại hình dạng ban đầu với kích thước và hình dáng không đổi dù ta có tác động lực.

Cork oaks grow in a number of Mediterranean countries, including Portugal, Spain, Italy, Greece and Morocco. They flourish(phát triển) in warm, sunny climates where there is a minimum of 400 millimetres of rain per year, and no more than 800 millimetres. Like grape vines(cây thân leo), the trees thrive(mọc, lớn) in poor soil, putting down deep root in search of moisture and nutrients. Southern Portugal’s Alentejo region meets all of these requirements(hội tụ đủ những yêu cầu này), which explains why, by the early 20th century, this region had become the world’s largest producer of cork, and why today it accounts for roughly half of all cork production around the world.

Cây gỗ sồi mọc nhiều ở các nước Địa Trung Hải, bao gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Ma rốc. Chúng phát triển trong điều kiện ấm áp, khí hậu nắng ráo, lượng mưa mỗi năm tối thiểu 400 mm và không vượt quá 800 mm. Giống như cây nho, loại cây này phát triển ở vùng đất khô cằn, nó cắm rễ sâu xuống để tìm hơi ẩm và chất dinh dưỡng. Vùng phía Nam Alentejo của Bồ Đào Nha hội tụ đủ những điều kiện này, đó là lí do vào đầu thế kỷ 20, vùng đất này là nơi sản xuất nút bần lớn nhất, và ngày nay chiếm khoảng một nửa sản lượng trên thế giới.

Most cork forests are family-owned. Many of these family businesses, and indeed many of the trees themselves, are around 200 years old. Cork production is, above all, an exercise in patience(kiên nhẫn). From the planting of a cork sapling(cây con) to the first harvest takes 25 years, and a gap of approximately a decade must separate harvests from an individual tree.(3) And for top-quality cork, it’s necessary to wait a further 15 or 20 years. You even have to wait for the right kind of summer’s day to harvest cork. If the bark is stripped on a day when it’s too cold – or when the air is damp(ẩm) – the tree will be damaged.(4)

Hầu hết các rừng cây sồi đều thuộc sở hữu của hộ gia đình. Rất nhiều doanh nghiệp gia đình, cũng như chính những cái cây, đã tồn tại 200 năm nay. Sản xuất bần là một công việc đòi hỏi tính kiên nhẫn. Phải mất 25 năm để từ một cây con có thể thu hoạch vụ đầu tiên, và cần giãn cách khoảng 10 năm cho tới vụ thu hoạch tiếp theo với một cây riêng biệt. Với những cây có chất lượng cao, con số ấy còn lên tới 15-20 năm. Chúng ta thậm chí còn phải đợi tới đúng loại ngày hè để thu hoạch bần. Nếu tách vỏ bần trong những ngày quá lạnh, hoặc không khí ẩm, cây sẽ bị hư hại.

Cork harvesting is a very specialised profession. No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers.(5) First, they make vertical cuts down the bark using small sharp axes(rìu), then lever it away in pieces as large as they can manage. The most skilful cork- strippers prise(nậy vỏ) away a semi-circular husk(vỏ ngoài) that runs the length of the trunk from just above ground level to the first branches. It is then dried on the ground for about four months, before being taken to factories, where it is boiled to kill any insects that might remain(còn lại) in the cork. Over 60% of cork then goes on to be made into traditional bottle stoppers(nút chai truyền thống), with most of the remainder being used in the construction(xây dựng) trade, Corkboard and cork tiles(gạch) are ideal for thermal(cách nhiệt) and acoustic insulation(cách âm), while granules(hạt) of cork are used in the manufacture of concrete(bê tông).

Thu hoạch bần đòi hỏi tính chuyên môn cao. Chưa có công cụ tách vỏ bần nào được sáng chế, vậy nên công việc này vẫn cần tới đội ngũ những người thợ lành nghề. Đầu tiên, họ gỡ lớp vỏ xuống theo chiều dọc của cây bằng những chiếc rìu nhỏ, là lấy những miếng to nhất có thể. Những người thợ giàu chuyên môn nậy bỏ lớp vỏ thừa bên ngoài hình bán nguyệt dọc theo chiều dài của thân cây cho tới nhánh cây đầu tiên. Chúng được sấy khô trong 4 tháng trước khi được chuyển tới các nhà máy, nơi chúng được đun sôi để loại bỏ những con côn trùng vẫn còn sót bên trong. Khoảng 60% số đó được sử dụng để làm nút chai truyền thống, số còn lại dùng cho ngành xây dựng. Các tấm bảng và gạch lát từ bần là vật liệu lý tưởng cho cách nhiệt và cách âm, trong khi hạt bần được sử dụng để sản xuất bê tông.

Recent years have seen the end of the virtual monopoly(độc quyền ảo) of cork as the material for bottle stoppers, due to concerns(lo lắng) about the effect it may have on the contents of the bottle. This is caused by a chemical compound called 2,4,6-trichloroanisole (TCA), which forms through the interaction(tác động qua lại) of plant phenols, chlorine and mould(nấm mốc). The tiniest concentrations(nồng độ) – as little as three or four parts to a trillion – can spoil(phá hủy) the taste of the product contained in the bottle. The result has been a gradual(từ từ) yet steady(ổn định) move first towards plastic stoppers and, more recently, to aluminium screw caps. These substitutes(thay thế) are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps(nắp vặn), more convenient for the user.(6,7,8)

Ngày nay, bần đã không còn giữ vị trí độc quyền trong sản xuất nút chai, bởi những nỗi lo chúng có thể làm ảnh hưởng tới chất lượng sản phẩm trong chai. Hợp chất hóa học có tên 2,4,6-trichloroanisole (TCA), hình thành bởi sự kết hợp của phenols thực vật, chlorine và nấm mốc là nguyên nhân của hiện tượng này. Nồng độ nhỏ nhất, chỉ 3 hoặc 4 phần tỷ tỷ có thể phá hủy mùi vị của sản phẩm trong chai. Kết quả, các loại nút nhựa, và hiện nay là nắp nhôm đã thay thế một cách từ từ và ổn định hơn. Những loại vật liệu mới có chi phí sản xuất rẻ hơn, cũng như tiện lợi hơn với người dùng.

Làm đề:

Questions 1-5: true, false, not given

2   Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork.(Các nhà khoa học đã phát triển loại bần nhân tạo có cùng cấu trúc tế bào từ bần tự nhiên). Keyword là cellular structure, ta tìm được thông tin trong đoạn: ...the bark of the cork oak has a particular cellular structure – with about 40 million cells per cubic centimetre – that technology has never succeeded in replicating ⇒ công nghệ chưa thành công trong việc sao chép cấu trúc tế bào, không đúng với câu đề bài ⇒ FALSE.

3   Individual cork oak trees must be left for 25 years between the first and second harvest. (Các cây riêng biệt mất 25 năm từ mùa thu hoạch đầu tiên đến mùa thứ hai). Keywords là 25 years và harvest , ta tìm được thông tin trong đoạn: From the planting of a cork sapling to the first harvest takes 25 years, and a gap of approximately a decade must separate harvests from an individual tree. ⇒ Từ khi là cây con đến mùa thu hoạch đầu tiên mất 25 năm, từ các vụ tiếp theo mất 10 năm (decade), không đúng với câu đề bài ⇒ FALSE.

4   Cork bark should be stripped in dry atmospheric conditions. (Vỏ bần nên bóc tách trong điều kiện không khí ẩm.) Keywords là stripped và dry atmospheric conditions, ta tìm được thông tin trong đoạn:  If the bark is stripped on a day when it’s too cold – or when the air is damp – the tree will be damaged. ⇒ Nếu tách vỏ bần trong ngày quá lạnh, hoặc khi không khí ẩm, cây sẽ bị hư hại, đúng với câu đề bài ⇒ TRUE.

5   The only way to remove the bark from cork oak trees is by hand.(Cách duy nhất để tách bỏ khỏi cây sồi là dùng tay). Keyword là remove the bark, hand ta tìm được thông tin trong đoạn:  No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers.⇒ Chưa có công cụ tách vỏ bần nào được sáng chế, vậy nên công việc này vẫn cần tới đội ngũ những người thợ lành nghề, đúng với câu đề bài ⇒ TRUE.

Questions 6-13: Note completion

6   do not affect the ………… of the bottle contents (không ảnh hưởng tới …. sản phẩm trong chai)

Trong đoạn 6 …The tiniest concentrations – as little as three or four parts to a trillion – can spoil the taste of the product contained in the bottle. The result has been a gradual yet steady move first towards plastic stoppers and, more recently, to aluminium screw caps. ⇒ trong khi nút bần làm hỏng the taste of the product contained in the bottle thì nắp nhôm ra đời để thay thế. Vậy nắp nhôm sẽ không làm ảnh hưởng tới hương vị của sản phẩm trong chai ⇒ taste là đáp án.

7, 8   are …….. to produce; are ………… to use

Trong đoạn 6 …..These substitutes are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps, more convenient for the user. ⇒ keyword ở câu hỏi produce đồng nghĩa với manufacture (sản xuất), to use đồng nghĩa với for the user ⇒ cheaper, convenient là đáp án.

9   suit the ….. of quality products

Keyword quality products đồng nghĩa với the type of high quality goods trong đoạn … its traditional image is more in keeping with that of the type of high quality goods with which it has long been associated. ⇒ nút bần là biểu tượng truyền thống của các sản phẩm chất lượng cao… ⇒ image là đáp án.

10, 11   made from a ………….. material; easily …………

Keyword material đồng nghĩa với product; easily đồng nghĩa với without difficulty trong đoạn … cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty. ⇒ bần là sản phẩm chịu lực tốt và có thể tái chế mà không gặp khó khăn ⇒ sustainable, recycled là đáp án.

12, 13   cork forests aid …. ; cork forests stop ……. happening

Keyword aid đồng nghĩa với support ; stop đồng nghĩa với prevent trong đoạn …Moreover, cork forests are a resource which support local biodiversity, and prevent desertification in the regions where they are planted. ⇒ rừng cây sồi bần là nguồn tài nguyên hỗ trợ đa dạng sinh học cho địa phương, và ngăn sa mạc hóa tại vùng mà chúng được trồng ⇒ biodiversity, desertification là đáp án.

Cam 12, Reading, Test 5, Pas 1

Cork – the thick bark of the cork oak tree (Quercus suber) – is a remarkable material. It is tough, elastic, buoyant, and fire-resistant, and suitable for a wide range of purposes. It has also been used for millennia: the ancient Egyptians sealed then sarcophagi (stone coffins) with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything from beehives to sandals.

And the cork oak itself is an extraordinary tree. Its bark grows up to 20 cm in thickness, insulating the tree like a coat wrapped around the trunk and branches and keeping the inside at a constant 20°C all year round. Developed most probably as a defence against forest fires, the bark of the cork oak has a particular cellular structure – with about 40 million cells per cubic centimetre – that technology has never succeeded in replicating. The cells are filled with air, which is why cork is so buoyant. It also has an elasticity that means you can squash it and watch it spring back to its original size and shape when you release the pressure.

Cork oaks grow in a number of Mediterranean countries, including Portugal, Spain, Italy, Greece and Morocco. They flourish in warm, sunny climates where there is a minimum of 400 millimetres of rain per year, and no more than 800 millimetres. Like grape vines, the trees thrive in poor soil, putting down deep root in search of moisture and nutrients. Southern Portugal’s Alentejo region meets all of these requirements, which explains why, by the early 20th century, this region had become the world’s largest producer of cork, and why today it accounts for roughly half of all cork production around the world.

Cork harvesting is a very specialised profession. No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers. First, they make vertical cuts down the bark using small sharp axes, then lever it away in pieces as large as they can manage. The most skilful cork- strippers prise away a semi-circular husk that runs the length of the trunk from just above ground level to the first branches. It is then dried on the ground for about four months, before being taken to factories, where it is boiled to kill any insects that might remain in the cork. Over 60% of cork then goes on to be made into traditional bottle stoppers, with most of the remainder being used in the construction trade, Corkboard and cork tiles are ideal for thermal and acoustic insulation, while granules of cork are used in the manufacture of concrete.

Recent years have seen the end of the virtual monopoly of cork as the material for bottle stoppers, due to concerns about the effect it may have on the contents of the bottle. This is caused by a chemical compound called 2,4,6-trichloroanisole (TCA), which forms through the interaction of plant phenols, chlorine and mould. The tiniest concentrations – as little as three or four parts to a trillion – can spoil the taste of the product contained in the bottle. The result has been a gradual yet steady move first towards plastic stoppers and, more recently, to aluminium screw caps. These substitutes are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps, more convenient for the user.

CAMBRIDGE IELTS 12 – TEST 5 – PASSAGE 1

Do the following statements agree with the information given in Reading Passage?

In boxes 1-5 on your answer sheet, write

TRUE if the statement agrees with the information

FALSE if the statement contradicts the information

1. The cork oak has the thickest bark of any living tree.

2. Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork.

3. Individual cork oak trees must be left for 25 years between the first and second harvest.

4. Cork bark should be stripped in dry atmospheric conditions.

5. The only way to remove the bark from cork oak trees is by hand.

1. The cork oak has the thickest bark of any living tree.

= Cây sồi bần có vỏ dày nhất trong các loại cây sống.

Dựa vào câu hỏi và đặc biệt là của câu hỏi, ta cần tìm thông tin về ” độ dày của vỏ cây sồi có phải là dày nhất trong tất cả các loại vỏ cây sống không – thickest bark of any living tree “.

Mở đầu đoạn 2, người viết có đề cập

Sau đó tác giả không đề cập thêm thông tin gì về độ dày của vỏ cây này. Hiển nhiên không có thông tin về thickest bark – vỏ dày nhất.

Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about “is thickness of cork oak bark the thickest bark of any living tree “.

At the beginning of paragraph 2, the author mentioned ” Its bark grows up to 20 cm in thickness” then write nothing about the thickness afterward. Obviously, no information about the thickest bark.

Therefore, the statement is NOT GIVEN

2. Scientists have developed a synthetic cork with the same cellular structure as natural cork.

= Các nhà khoa học đã phát triển một loại bần nhân tạo với cấu trúc tế bào giống với bần tự nhiên.

Vẫn trong đoạn 2, tác giả đề cập:

= ” vỏ của cây sồi bần có một cấu trúc tế bào đặc biệt – với khoảng 40 triệu tế bào mỗi centimet khối – cái mà công nghệ chưa bao giờ thành công trong việc sao chép ”

Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about ” synthetic cork with the same cellular structure as natural cork “.

According to paragraph 2, the writer mentioned

” the bark of the cork oak has a particular cellular structure – with about 40 million cells per cubic centimetre – that technology has never succeeded in replicating “.

” technology has never succeeded in replicating ” means scientists have never succeeded in developing a copy.

The statement contradicts with the information in the paragraph, so the answer is FALSE

Trong đoạn thứ 4 tác giả có viết:

=”Từ lúc trồng một cây bần nhỏ cho đển vụ thu hoạch đầu tiên mất 25 năm, và một khoảng cách áng chừng một thập kỷ phải tách biệt các vụ thu hoạch với một cây riêng biệt.”

Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about ” duration between the first and second harvest “.

According to paragraph 4, the writer wrote

” From the planting of a cork sapling to the first harvest takes 25 years, and a gap of approximately a decade must separate harvests from an individual tree.”

The sentence means, 25 years is the time from a sapling to the first harvest, and, duration between first and second harvest is about a decade.

Obviously, the information in the paragraph is different to the statement of this question. Therefore, the answer is FALSE

 the first and second harvest = separate harvests

Vẫn trong đoạn 4 của bài đọc tác giả viết:

= “Nếu vỏ cây bị lột ra vào một ngày quá lạnh – hoặc khi không khí ẩm ướt – cây sẽ bị hư hại.”

If the bark is stripped on a day when … the air is damp – the tree will be damaged. = Cork bark should be stripped in dry atmospheric conditions. Nếu vỏ cây bị lột ra vào một ngày … khi không khí ẩm ướt – Vỏ bần nên được lột trong những điều kiện không khí khô ráo.

Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about ” atmospheric conditions should be for cork bark strip “.

In the paragraph 4, the writer wrote

” If the bark is stripped on a day when it’s too cold – or when the air is damp – the tree will be damaged.”

“The tree will be damaged if the bark is stripped on the day when the air is damp” means should strip on the day the air is dry = ” should be stripped in dry atmospheric conditions ”

Therefore, the answer is TRUE

Trong đoạn 5 của bài đọc tác đề cập:

= ” Không có phương tiện cơ học bóc vỏ bần nào được phát minh ra, vì vậy công việc được thực hiện bởi các đội nhóm công nhân tay nghề cao.”

No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers. = The only way to remove the bark from cork oak trees is by hand.

Không có phương tiện cơ học bóc vỏ bần nào được phát minh ra, vì vậy công việc được thực hiện bởi các đội nhóm công nhân tay nghề cao. Phương pháp duy nhất để lấy vỏ từ các cây sồi bần là bằng tay.

 strip = remove No mechanical means … has been invented = The only way … is by hand

Dựa vào những dữ liệu trên ta kết luật đáp án của câu 5 là True

Based on the question and particularly the key words, we need to find the information about ” removing way of the bark “.

In the paragraph 5, the author mentioned:

” No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers.”

This means ” The only way to remove the bark from cork oak trees is by hand ”

 by hand = done by teams of highly skilled workers

Complete the notes below.

Choose ONE WORD ONLY from the passage for each answer.

Write your answers in boxes 6-13 on your answer sheet.

Advantages of aluminium screw caps =Lợi thế của nắp xoáy nhôm

Trong đoạn 6 ta thấy tác giả có đề cập:

” Recent years have seen the end of the virtual monopoly of cork as the material for bottle stoppers, due to concerns about the effect it may have on the contents of the bottle……The tiniest concentrations – as little as three or four parts to a trillion – can spoil the taste of the product contained in the bottle. The result has been a gradual yet steady move first towards plastic stoppers and, more recently, to aluminium screw caps.”

= “Những năm gần đây đã và đang chứng kiến ​​sự kết thúc của sự độc quyền ảo của bần làm vật liệu cho các nút chai, bởi những lo ngại về ảnh hưởng mà nó có thể có với thứ được chứa trong chai. … . Nồng độ nhỏ nhất – ít đến 3 hoặc 4 phần của một nghìn tỉ – có thể làm hỏng hương vị của sản phẩm được chứa trong chai. Kết quả là một sự dịch chuyển từ từ nhưng chắc chắn đầu tiên là sang các nút nhựa và, gần đây hơn, sang các nắp nhôm vặn.”

The tiniest concentrations – as little as three or four parts to a trillion – can spoil … the taste … of the product contained in the bottle. do not affect the …………… of the bottle contents

Nồng độ nhỏ nhất – ít đến 3 hoặc 4 phần của một nghìn tỉ – có thể làm hỏng … hương vị … của sản phẩm được chứa trong chai. không ảnh hưởng …………… của đồ chứa trong chai.

Based on the question, the titles of the note, and particularly the key words, we need to find the information about ” effect of aluminium screw caps to the bottle contents “.

In the paragraph 6, the author mentioned:

That means aluminium screw caps is better than cork bottle stoppers in resolving the problem of affecting the taste of the bottle contents.

 the bottle contents = the product contained in the bottle

Tiếp tục với đoạn 6, ở cuối đoạn ta thấy tác giả viết:

= “Những thứ thay thế này là rẻ hơn để sản xuất và, trong trường hợp nắp vặn, tiện lợi hơn cho người sử dụng. “

Based on the question, the titles of the note, and particularly the key words, we need to find the information about ” production of aluminium screw caps “.

Continue with the paragraph 6, at the end of it, the writer wrote:

“These substitutes are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps, more convenient for the user.”

“These substitutes” means aluminium screw caps and plastic stoppers which mentioned in the previous sentence. Clearly, the answer is cheaper.

 aluminium screw caps = substitutes

 produce = manufacture

Dựa vào câu hỏi, đầu đề của ghi chú và đặc biệt là , ta cần tìm thông tin về ” usage of aluminium screw caps = sự sử dụng của nắp xoáy nhôm ”

Tiếp tục cuối đoạn 6, ta thấy:

= “Những thứ thay thế này là rẻ hơn để sản xuất và, trong trường hợp nắp vặn, tiện lợi hơn cho người sử dụng. “

… are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps, … more convenient … for the user are …………… to use … là rẻ hơn để sản xuất và, trong trường hợp nắp vặn, … tiện lợi hơn … cho người sử dụng là …………… để sử dụng

Based on the question, the titles of the note, and particularly the key words, we need to find the information about ” usage of aluminium screw caps “.

Continue with the paragraph 6, we can see:

“These substitutes are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps, more convenient for the user.”

” for the user” means “to use”. Clearly, the answer is ” more convenient”, however, ONE WORD ONLY is accepted for each answer, so the right answer is convenient.

 to use = for the user

Dựa vào câu hỏi, đầu đề của ghi chú và đặc biệt là , ta cần tìm thông tin về ” quality products – các sản phẩm chất lượng ”

Theo đoạn 7, tác giả viết:

= “Thứ nhất, hình ảnh truyền thống của nó là lưu giữ hơn với cái của loại hàng hóa có chất lượng cao với thứ mà nó đã gắn liền với từ lâu.”

… its … traditional image … is more in keeping with that of the type of high quality goods … = suit the …………… of quality products… hình ảnh truyền thống … của nó là lưu giữ hơn với cái của loại hàng hóa có chất lượng cao … phù hợp với …………… của các sản phẩm chất lượng

Based on the question, the titles of the note, and particularly the key words, we need to find the information about ” quality products “.

According to paragraph 7, the author wrote:

“Firstly, its traditional image is more in keeping with that of the type of high quality goods with which it has long been associated..”

” in keeping with” = ” suit“. Clearly, the answer is ” traditional image”, however, ONE WORD ONLY is accepted for each answer, so the right answer is image.

 in keeping with = suit

Dựa vào câu hỏi, đầu đề của ghi chú và đặc biệt là , ta cần tìm thông tin về ” material of cork bottle stoppers – chất liệu của các nút chai bằng bần”

Tiếp theo trong đoạn 7, tác giả đề cập:

“Secondly – and very importantly – cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty.”

= “Thứ hai – và rất quan trọng – bần là một sản phẩm bền vững mà có thể được tái chế không hề khó.”… cork is a … sustainable … product … made from a …………… material

… bần là một sản phẩm … bền vững … được làm từ một …………… chất liệu

Based on the question, the titles of the note, and particularly the key words, we need to find the information about ” material of cork bottle stoppers “.

Continuing with paragraph 7, the author mentioned:

“Secondly – and very importantly – cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty.”

” product” = ” material“. so, obviously, the answer is sustainable.

Dựa vào câu hỏi, đầu đề của ghi chú, các dòng ghi chú trước, và đặc biệt là , ta cần tìm thông tin về ” function of material of cork bottle stoppers – tính năng của chất liệu của các nút chai bằng bần”

Cùng trong câu của dòng ghi chú trước (câu hỏi 10), tác giả viết:

“Secondly – and very importantly – cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty.”

= Thứ hai – và rất quan trọng – bần là một sản phẩm bền vững mà có thể được tái chế “không hề khó “

In the same sentence with the previous note line (question 10), the author wrote:

“Secondly – and very importantly – cork is a sustainable product that can be recycled without difficulty.”

” without difficulty” = ” easily “, so, obviously the answer is recycled.

Tiếp tục với đoạn 7, ta thấy tác giả viết:

= “Hơn thế nữa, rừng bần là một nguồn tài nguyên thứ mà hỗ trợ đa dạng sinh học địa phương, và ngăn ngừa sa mạc hóa trong những vùng đất nơi mà chúng được trồng. “

… cork forests are a resource which supports … local biodiversity … , … cork forests aid …………… … rừng bần là một nguồn tài nguyên thứ mà hỗ trợ … đa dạng sinh học địa phương … , … các rừng bần hỗ trợ ……………

Continuing with the paragraph 7, the author wrote:

“Moreover, cork forests are a resource which support local biodiversity,….”

” support” = ” aid “, so, clearly the answer is biodiversity.

Cùng trong câu của dòng ghi chú trước (câu hỏi 12), tác giả viết:

“Moreover, cork forests are a resource which support local biodiversity, and prevent desertification in the regions where they are planted.”

= “Hơn thế nữa, rừng bần là một nguồn tài nguyên thứ mà hỗ trợ đa dạng sinh học địa phương, và ngăn ngừa sa mạc hóa trong những vùng đất nơi mà chúng được trồng.”

cork forests stop …………… happening… … and prevent … desertification… in the regions where they are planted. và ngăn ngừa … sa mạc hóa … trong những vùng đất nơi mà chúng được trồng. các rừng bần ngăn chặn việc xảy ra ……………

In the same sentence with the previous note line (question 12), the author wrote:

“Moreover, cork forests are a resource which support local biodiversity, and prevent desertification in the regions where they are planted.”

” prevent” = ” stop “, so, obviously the answer is desertification.

CorkVocabularies

Cambridge IELTS 11: Test 4 – Reading Passage 3 – Answer explanation with key vocab, keyword tables, & Translation Cambridge IELTS 12: Test 5 – Reading Passage 2 – Answer explanation with key vocab, keyword tables, & Translation Bần

Cork – the thick bark of the cork oak tree (Quercus suber) – is a remarkable material. It is tough, elastic, buoyant, and fire-resistant, and suitable for a wide range of purposes. It has also been used for millennia: the ancient Egyptians sealed then sarcophagi (stone coffins) with cork, while the ancient Greeks and Romans used it for anything from beehives to sandals.

Bần – vỏ dày của cây sồi bần (Quercus suber) – là một loại vật liệu đặc biệt. Nó là chắc bền, dẻo dai đàn hổi, nổi trên nước, và chịu lửa, và thích hợp cho nhiều mục đích. Nó cũng đã và đang được sử dụng trong hàng thiên niên kỷ: người Ai Cập cổ đại thường được bọc rồi cho vào quách (quan tài đá) với bần, trong khi Người Hy Lạp cổ và người La Mã đã sử dụng nó cho mọi thứ từ tổ ong đến dép xăng đan.

And the cork oak itself is an extraordinary tree. Its bark grows up to 20 cm in thickness, insulating the tree like a coat wrapped around the trunk and branches and keeping the inside at a constant 20°C all year round. Developed most probably as a defence against forest fires, the bark of the cork oak has a particular cellular structure – with about 40 million cells per cubic centimetre – that technology has never succeeded in replicating. The cells are filled with air, which is why cork is so buoyant. It also has an elasticity that means you can squash it and watch it spring back to its original size and shape when you release the pressure.

Và chính bản thân cây sồi bần là một loại cây phi thường. Vỏ của nó phát triển đến 20 cm về độ dày, bao bọc cây như một chiếc áo khoác bao phủ quanh thân và các cành cây và giữ cho bên trong ở một mức ổn định 20°C quanh năm. Được phát triển có lẽ chủ yếu như một sự bảo vệ chống lại các vụ cháy rừng, vỏ của cây sồi bần có cấu trúc tế bào đặc biệt – với khoảng 40 triệu tế bào trên mỗi centimet khối – điều mà công nghệ chưa bao giờ thành công trong việc sao chép. Các tế bào được lấp đầy bởi không khí, đó là lý do tại sao bần nổi đến vậy. Nó cũng có một độ mềm dẻo đàn hồi điều đó có nghĩa là bạn có thể ép nó và xem nó bật trở về kích thước và hình dạng ban đầu khi bạn giải phóng áp lực.

Cork oaks grow in a number of Mediterranean countries, including Portugal, Spain, Italy, Greece and Morocco. They flourish in warm, sunny climates where there is a minimum of 400 millimetres of rain per year, and no more than 800 millimetres. Like grape vines, the trees thrive in poor soil, putting down deep root in search of moisture and nutrients. Southern Portugal’s Alentejo region meets all of these requirements, which explains why, by the early 20th century, this region had become the world’s largest producer of cork, and why today it accounts for roughly half of all cork production around the world.

Cây sồi bần mọc trong một số các nước Địa Trung Hải, bao gồm Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp và Ma-rốc. Chúng phát triển tốt trong các khí hậu ấm, có ánh nắng nơi có một lượng mưa tối thiểu là 400 milimet mỗi năm, và không quá 800 milimet. Giống như cây nho leo, các cây lớn lên ở những vùng đất nghèo nàn, đâm sâu rễ xuống để tìm kiếm sự ẩm ướt và chất dinh dưỡng. Vùng Alentejo ở phía nam Bồ Đào Nha đáp ứng tất cả những yêu cầu này, điều mà giải thích tại sao, đến đầu thế kỷ 20, vùng này đã trở thành nhà sản xuất bần lớn nhất thế giới, và tại sao ngày nay nó chiếm khoảng một nửa của tất cả sản lượng bần khắp thế giới.

Most cork forests are family-owned. Many of these family businesses, and indeed many of the trees themselves, are around 200 years old. Cork production is, above all, an exercise in patience. From the planting of a cork sapling to the first harvest takes 25 years, and a gap of approximately a decade must separate harvests from an individual tree. And for top-quality cork, it’s necessary to wait a further 15 or 20 years. You even have to wait for the right kind of summer’s day to harvest cork. If the bark is stripped on a day when it’s too cold – or when the air is damp – the tree will be damaged.

Hầu hết các rừng bần là được sở hữu bởi các gia đình. Nhiều doanh nghiệp gia đình này, và quả thật chính bản thân những cây đó, là khoảng tầm 200 tuổi. Trên tất cả, sản xuất bần là một công việc của sự kiên nhẫn. Từ lúc trồng một cây bần nhỏ cho đển vụ thu hoạch đầu tiên mất 25 năm, và một khoảng cách áng chừng một thập kỷ phải tách biệt các vụ thu hoạch với một cây riêng biệt. Và với cây bần có chất lượng tốt nhất, cần phải đợi thêm một khoảng 15 hoặc 20 năm nữa. Bạn thậm chí phải chờ đúng loại ngày của mùa hè để thu hoạch bần. Nếu vỏ cây bị lột ra vào một ngày quá lạnh – hoặc khi không khí ẩm ướt – cây sẽ bị hư hại.

Cork harvesting is a very specialised profession. No mechanical means of stripping cork bark has been invented, so the job is done by teams of highly skilled workers. First, they make vertical cuts down the bark using small sharp axes, then lever it away in pieces as large as they can manage. The most skilful cork- strippers prise away a semi-circular husk that runs the length of the trunk from just above ground level to the first branches. It is then dried on the ground for about four months, before being taken to factories, where it is boiled to kill any insects that might remain in the cork. Over 60% of cork then goes on to be made into traditional bottle stoppers, with most of the remainder being used in the construction trade, Corkboard and cork tiles are ideal for thermal and acoustic insulation, while granules of cork are used in the manufacture of concrete.

Thu hoạch bần là một nghề chuyên môn hóa. Không có phương tiện cơ học bóc vỏ bần nào được phát minh ra, vì vậy công việc được thực hiện bởi các đội nhóm công nhân tay nghề cao. Đầu tiên, họ tạo nên các đường cắt dọc xuống vỏ cây bằng những chiếc rìu nhỏ sắc, sau đó cố gắng tách chúng ra thành những miếng to nhất mà họ có thể làm được. Những người lột vỏ bần lành nghề nhất cậy ra một cái vỏ hình bán nguyệt cái mà chạy theo chiều dài của thân cây từ ngay trên mặt đất đến những cành cây đầu tiên. Sau đó nó được làm khô trên mặt đất trong khoảng bốn tháng, trước khi được đưa đến các nhà máy, nơi nó được đun sôi để giết chết bất kỳ côn trùng nào mà có thể vẫn còn trong bần. Trên 60% bần sau đó được làm thành những nút chai truyền thống, với hầu hết phần còn lại được sử dụng trong thương mại xây dựng, tấm bần và gạch ốp lát bằng bần là lý tưởng cho vật liệu cách nhiệt và cách âm, trong khi các hạt vụn của vỏ bần được sử dụng trong việc sản xuất bê tông.

Recent years have seen the end of the virtual monopoly of cork as the material for bottle stoppers, due to concerns about the effect it may have on the contents of the bottle. This is caused by a chemical compound called 2,4,6-trichloroanisole (TCA), which forms through the interaction of plant phenols, chlorine and mould. The tiniest concentrations – as little as three or four parts to a trillion – can spoil the taste of the product contained in the bottle. The result has been a gradual yet steady move first towards plastic stoppers and, more recently, to aluminium screw caps. These substitutes are cheaper to manufacture and, in the case of screw caps, more convenient for the user.

Những năm gần đây đã và đang chứng kiến ​​sự kết thúc của sự độc quyền ảo của bần làm vật liệu cho các nút chai, bởi những lo ngại về ảnh hưởng mà nó có thể có với thứ được chứa trong chai. Điều này được gây ra bởi một hợp chất hóa học được gọi là 2,4,6-trichloroanisole (TCA), thứ mà hình thành qua sự tương tác của Phenol thực vật, clo và nấm mốc. Nồng độ nhỏ nhất – ít đến 3 hoặc 4 phần của một nghìn tỉ – có thể làm hỏng hương vị của sản phẩm được chứa trong chai. Kết quả là một sự dịch chuyển từ từ nhưng chắc chắn đầu tiên là sang các nút nhựa và, gần đây hơn, sang các nắp nhôm vặn. Những thứ thay thế này là rẻ hơn để sản xuất và, trong trường hợp nắp vặn, tiện lợi hơn cho người sử dụng.

cell (n)

the smallest basic unit of a plant or animalthành phần nhỏ nhấta small part of sthmột phần nhỏ của sth

Hướng dẫn các kỹ năng Ielts:

Reading Challenge 1 2Nd – Answer Key / Reading

1 Reading Challenge 1 2nd Answer Key Unit 1 1. I would like to stay in the Ice Hotel. I think it is The Ice Hotel a unique place. 2. The most unusual place that I have heard of Pre- Reading ( answers will vary) is this Ice Hotel. 1. It is winter in the photo. I know that because I 3. An interesting place I have visited is Bangkok can see a lot of ice. in Thailand. I saw many amazing palaces and 2. I think this hotel must be in a cold place. temples there. 3. I think this hotel is special because it is made of ice. Grammar Are you into skiing? Vocabulary Preview Of course, all of these hotels are made of ice. 1. c 2. f 3. b 4. e 5. d 6. a Vocabulary and Idiom Review Reading Comprehension 1. b 2. b 3. d 4. a 5. b 1. b 2. d 3. c 4. b 5. b 6. a 7. d 8. b 9. c 10. b Idiomatic Expressions 1. check in 2. am into 3. made (out) of Summary 1. unique 2. freezing 3. Surprisingly 4. fantastic 5. cozy Listening 1. d 2. d 3. b Discussion ( answers will vary). 1 Reading Challenge 1 2nd Answer Key 3.

2 The first sandwich was made with bread and Unit 2 meat. Food Firsts Discussion ( answers will vary). Pre- Reading ( answers will vary) 1. My favorite foods from other countries are 1. My favorite food is Cajun chicken salad. Tom Yang soup and fried noodles. Tom Yang 2. The most unusual food I have eaten is fried soup is from Thailand and fried noodles are from insects. Hong Kong. 3. I can cook many kinds of dishes, from 2. Some traditional foods from Canada are spaghetti to steak. barbequed salmon and steak. 3. One untrue story people believe is that Vocabulary Preview spaghetti was first made in Italy. In fact, noodles 1. f 2. c 3. b 4. a 5. e 6. d were first made in China. Reading Comprehension Grammar 1. d 2. b 3. a 4. d 5. b Cooks of wealthy English families during the time of Richard I were making curry dishes. Idiomatic Expressions The Persians were eating round, flat bread with 1. Dig in cheese in the 500s. 2. find out 3. catching on Vocabulary and Idiom Review 1. d 2. d 3.

3 C 4. a 5. d Summary 6. d 7. b 8. a 9. c 10. b 1. 1377 2. Wealthy 3. Created 4. 500s 5. Introduced 6. 1891. Listening 1. Mike found Janet surfing the Internet. 2. Lord Montagu was the Earl of Sandwich. 2 Reading Challenge 1 2nd Answer Key 1. Using the letters of the alphabet, the WMO. makes a list of names that includes both male and female names. Unit 3 2. The lists are made of names that start with Hurricane Who? different letters, but the lists do not include names beginning with the letters Q, U, X, Y, and Pre- Reading ( answers will vary) Z. 1. A hurricane is a big storm with high winds and 3. Asian countries name hurricanes using a list lots of rain. of words that includes flowers, animals, trees, 2. I think hurricanes usually occur along the and other similar things. coasts of continents. They always start out in the ocean. Listening 3. We usually get hurricanes in my country in the 1. [ ] True [ ] False spring and in the fall. There may be five or six 2. [ ] True [ ] False each season.

4 3. [ ] True [ ] False Vocabulary Preview Discussion ( answers will vary). 1. d 2. b 3. c 4. e 5. a 6. f 1. I think non-human names are better for cyclones. It’s more interesting that way. Reading Comprehension 2. I have never experienced a tropical cyclone. 1. c 2. c 3. c 4. d 5. b 3. Winter is the worst season in my country, and summer is the best season. Idiomatic Expressions 1. make up Grammar 2. keeps up with Tropical cyclones are called typhoons in Asia 3. keep an eye out for and hurricanes in North and South America. The World Meteorological Organization decides Summary what names will be used. (Possible answers ). Vocabulary and Idiom Review 3 Reading Challenge 1 2nd Answer Key 1. c 2. a 3. d 4. a 5. c 3. produces 4. shut down 6. c 7. a 8. b 9. a 10. b 5. butterflies Listening 1. c 2. b 3. d Unit 4 Discussion ( answers will vary). How Did Those Get in There? 1. The last time I was nervous was during a piano performance for a contest. My body Pre- Reading ( answers will vary) reacted to my nervousness by making me go to 1.

5 When I have to speak in front of my class, I the bathroom a lot before my performance. get very nervous. 2. To reduce stress, I read comic books or listen 2. My legs are affected by this feeling. They to music. become very weak and shaky. 3. Any situation where I have to do something or 3. Related to this feeling, I think of rabbits say something in front of a lot of people gives because they always seem nervous to me. me butterflies in my stomach. Vocabulary Preview Grammar 1. f 2. a 3. b 4. e 5. d 6. c Cortisol speeds up the way the stomach works, which makes these people feel sick. Reading Comprehension Stepping out onto the stage will also help those 1. c 2. c 3. b 4. c 5. a butterflies fly away. Idiomatic Expressions Vocabulary and Idiom Review 1. get rid of 1. d 2. c 3. a 4. a 5. b 2. play a role in 6. c 7. b 8. b 9. c 10. a 3. shut down Summary 1. respond 2. normal 4 Reading Challenge 1 2nd Answer Key Summary 1. position 2. wake up 3. still 4. antennae 5. respond to 6. loud Listening 1.

6 An interesting thing about the New Zealand weta is that it freezes every night. Unit 5 2. The man learned that the New Zealand weta A Bug’s Sleep is related to crickets. 3. The man found out about the New Zealand Pre- Reading ( answers will vary) weta in his biology class. 1. I don’t think insects sleep. They don’t have a big enough brain to need sleep. Discussion ( answers will vary). 2. Maybe an insect is very still and quiet if it 1. I think we need sleep to rest our brains and sleeps. bodies. 3. I usually need 7-8 hours of sleep. If I don’t get 2. One experiment could be to measure enough sleep, I get angry very easily. changes in the brain activity of insects. If their brain activity changes when they are still, maybe Vocabulary Preview they are sleeping. 1. a 2. c 3. d 4. e 5. f 6. b 3. I know that insects have no bones or lungs. Reading Comprehension Grammar 1. c 2. d 3. c 4. c 5. a Additionally, they don’t wake up easily when hearing noises or seeing light. Idiomatic Expressions However, they start to move around when louder 1.

7 Come out of noised are made. 2. moves around 3. For example Vocabulary and Idiom Review 1. c 2. a 3. b 4. d 5. c 5 Reading Challenge 1 2nd Answer Key 6. b 7. b 8. b 9. a 10. b Summary (Possible answers ). 1. Tiger won the World Golf Championships before he turned 25, setting the record as the youngest player to ever win all four championships. 2. Tiger wants to help others who can’t play golf because he was helped by so many people as a child. Unit 6 3. Tiger created the Tiger Woods Foundation so Tiger’s Tale that golf would be open to everyone. Pre- Reading ( answers will vary) Listening 1. Jack Nicklaus is a famous golfer. 1. [ ] True [ ] False 2. The special thing about Tiger Woods is that 2. [ ] True [ ] False he is very young, but successful. 3. [ ] True [ ] False 3. A role model is someone who I want to act like. Discussion ( answers will vary). 1. I don’t like to play golf. I think it is a little Vocabulary Preview boring. 1. a 2. b 3. e 4. c 5. f 6. d 2. I enjoy playing badminton or basketball.

8 3. If I had lots of money, I would give some to Reading Comprehension my family, give some to charity, and put the rest 1. b 2. c 3. a 4. c 5. c in the bank. Idiomatic Expressions Grammar 1. lend, a hand Tiger Woods started playing golf professionally 2. holds the record for in 1996. 3. looks up to Because many people helped Tiger as a child, he wants to lend a hand to others now. 6 Reading Challenge 1 2nd Answer Key 1. on a daily basis Vocabulary and Idiom Review 2. agree with 1. c 2. d 3. b 4. a 5. c 3. set up 6. d 7. d 8. b 9. b 10. a Summary 1. set up 2. reports 3. balanced 4. responsibility 5. agrees with Listening Unit 7 1. b 2. c 3. d Not the Normal News Discussion ( answers will vary). Pre- Reading ( answers will vary) 1. I usually read news reports online. 1. One thing in the news over the past few days 2. My favorite news magazine is News Today was the death of a famous singer in my country. because its articles are easy to read. 2. The information in this article was sad and a 3.

9 I know about a television program that only little scary because the singer died from a reports entertaining stories, mostly about the medical accident. lives of movie stars. 3. One funny story that I heard recently was about some research related to pets and how Grammar pets can control their owners. Newspapers always seem to report about the bad things happening in society. Vocabulary Preview HappyNews gets fan mail from its readers on a 1. f 2. a 3. c 4. d 5. e 6. b daily basis. Reading Comprehension Vocabulary and Idiom Review 1. b 2. c 3. a 4. d 5. a 1. a 2. b 3. d 4. b 5. a 6. c 7. c 8. c 9. b 10. b Idiomatic Expressions 7 Reading Challenge 1 2nd Answer Key Summary 1. finishes 2. start up 3. perfect 4. machine 5. give up 6. successfully Listening 1. The speaker says that the older brother flew in the Wright Flyer. 2. The distance that the Wright Flyer went was 51 meters. Unit 8 3. That is about the distance from the front of the The Wright Way to Fly plane to the back. Pre- Reading ( answers will vary) Discussion ( answers will vary).

10 1. I think that the Wright brothers made the first 1. Thomas Edison is also a famous inventor. airplane. They are famous because they flew. 2. My father enjoys making things. He likes to 2. The Wright brothers were from the US. make furniture. 3. I think they lived about 100 years ago. 3. I last flew in an airplane last summer. I visited my family in New Zealand. Vocabulary Preview 1. f 2. b 3. c 4. d 5. e 6. a Grammar Instead of sitting in class and Reading , they Reading Comprehension wanted to work and make things, like machines. 1. c 2. d 3. c 4. d 5. b Then the brothers decided to make their glider into a flying machine. Idiomatic Expressions 1. give up Vocabulary and Idiom Review 2. break down 1. b 2. a 3. c 4. a 5. a 3. start up 6. a 7. c 8. c 9. a 10. c 8 Reading Challenge 1 2nd Answer Key 1. got around 2. posing as 3. in the hands of Summary (Possible answers ). 1. Mitnick, who was sent to prison, decided to use his skills to set up a computer security firm. 2. Mitnick believes the biggest danger to security these days is the people using the programs.

Cam 7, Test 1, Reading Pas 2

AThe history of human civilization is entwined with the history of ways we have learned to manipulate water resources. As towns gradually expanded, water was brought from increasingly remote sources, leading to sophisticated engineering efforts such as dams and aqueducts. At the height of the Roman Empire, nine major systems, with an innovative layout of pipes and well-built sewers, supplied the occupants of Rome with as much water per person as is provided in many parts of the industrial world today. Lịch sử của nền văn minh con người gắn chặt với lịch sử các cách thức mà chúng ta đã biết để vận dụng tài nguyên nước. Khi dân cư dần dần mở rộng, con người phải lấy nước từ các nguồn ngày càng xa, dẫn đến các nỗ lực kỹ thuật phức tạp như xây đập và cống dẫn nước. Ở đỉnh cao của đế chế La Mã, chín hệ thống lớn, với một bố trí sáng tạo của ống cống được xây dựng khá tốt, đã cung cấp cho mỗi cư dân Rome lượng nước giống như lượng nước cung cấp cho mỗi người ở nhiều nơi trong thế giới công nghiệp ngày nay.

   

BDuring the industrial revolution and population explosion of the 19th and 20th centuries, the demand for water rose dramatically. Unprecedented construction of tens of thousands of monumental engineering projects designed to control floods, protect clean water supplies, and provide water for irrigation and hydropower brought great benefits to hundreds of millions of people. Food production has kept pace with soaring populations mainly because of the expansion of artificial irrigation system that makes possible the growth of 40% of the world’s food. Nearly one-fifth of all the electricity generated worldwide is produced by turbines spun by the power of falling water. Trong cuộc cách mạng công nghiệp và sự bùng nổ dân số của thế kỷ 19 và 20, nhu cầu về nước tăng lên đáng kể. Việc xây dựng chưa từng có với hàng chục ngàn dự án kỹ thuật hoành tráng được thiết kế để kiểm soát lũ lụt, bảo vệ nguồn nước sạch, và cung cấp nước cho thủy lợi và thủy điện đã mang lại nhiều lợi ích cho hàng trăm triệu người. Sản xuất lương thực đã theo kịp với các việc dân số tăng cao chủ yếu là do việc mở rộng các hệ thống thủy lợi nhân tạo để có thể tăng sản lượng lương thực thế giới lên 40%. Gần một phần năm tất cả nguồn điện được tạo ra trên toàn thế giới được sản xuất bởi các tua bin quay bằng sức mạnh của nước.

   

CYet there is a dark side to this picture: despite our progress, half of the world’s population till suffers, with water services inferior to those available to the ancient Greeks and Romans. As the United Nations report on access to water reiterated in November 2001, more than one billion people lack access to clean drinking water: some two and half billion do not have adequate sanitation services. Preventable water-related diseases kill an estimated 10,000 to 20,000 children every day, and the latest evidence suggests that we are falling behind in efforts to solve their problems.

   

DThe consequences of our water policies extend beyond jeopardizing human health. Tens of millions of people have been forced to move from their homes – often with little warning or compensation – to make way for the reservoirs behind dams. More than 20% of all freshwater fish species are now threatened or endangered because dams and water withdrawals have destroyed the free-flowing river ecosystems where they thrive. Certain irrigation practices degrade soil quality and reduce agricultural productivity. Groundwater aquifers* are being pumped down faster than they are naturally replenished in part of India, China, the USA and elsewhere. And disputes over shared water resources have led to violence and continue to raise local, national and even international tensions. Hậu quả của chính sách về nước của chúng ta đã lan rộng đến mức gây nguy hiểm cho sức khỏe con người. Hàng chục triệu người đã bị buộc phải di dời khỏi nhà của họ – thường chỉ được địa phương cảnh báo hoặc bồi thường qua loa – để nhường chỗ cho các hồ chứa đằng sau đập. Hơn 20% của tất cả các loài cá nước ngọt đang bị đe dọa vì đập và việc xả nước đã phá hủy hệ sinh thái sông “có dòng chảy tự do” nơi mà các loài này đang sinh sống. Một số tập quán tưới tiêu làm suy giảm chất lượng đất và làm giảm năng suất nông nghiệp. Các tầng chứa nước ngầm đang được khai thác nhanh hơn lượng bổ sung tự nhiên ở một số nơi như Ấn Độ, Trung Quốc, Mỹ và các nơi khác. Và tranh chấp về tài nguyên nước dùng chung đã dẫn đến bạo lực và tiếp tục tạo ra những căng thẳng ở địa phương, quốc gia và thậm chí quốc tế.

   

EAt the outset of the new millennium, however, the way resource planners think about water is beginning to change. The focus is slowly shifting back to the provision of basic human and environmental needs as a top priority – ensuring ‘some for all,’ instead of ‘more for some’. Some water experts are now demanding that existing infrastructure be used in smarter ways rather than building new facilities, which is increasingly considered the option of last, not first, resort. This shift in philosophy has not been universally accepted, and it comes with strong opposition from some established water organizations. Nevertheless, it may be the only way to address successfully the pressing problems of providing everyone with clean water to drink, adequate water to grow food and a life free from preventable water-related illness.

   

FFortunately – and unexpectedly – the demand for water is not rising as rapidly as some predicted. As a result, the pressure to build now water infrastructures has diminished over the past two decades. Although population, industrial output and economic productivity have continued to soar in developed nations, the rate at which people withdraw water from aquifers, rivers and lacks has slowed. And in a few parts of the world, demand has actually fallen. May mắn thay và bất ngờ là nhu cầu về nước không tăng nhanh như một số dự đoán. Kết quả là, áp lực để xây dựng các cơ sở hạ tầng về nước đã giảm trong hai thập kỷ qua. Mặc dù dân số, sản lượng công nghiệp và năng suất kinh tế vẫn tiếp tục tăng cao ở các nước phát triển, tỷ lệ mà mọi người rút nước từ các hồ chứa nước, sông và hồ đã chậm lại. Và ở vài nơi trên thế giới, nhu cầu này đã thực sự giảm.

   

GWhat explains this remarkable turn of events? Two factors: people have figured out how to use water more efficiently, and communities are rethinking their priorities for water use. Throughout the first three-quarters of the 20th century, the quantity of freshwater consumed per person doubled on average; in the USA, water withdrawals increased tenfold while the population quadrupled. But since 1980, the amount of water consumed per person has actually decreased, thanks to a range of new technologies that help to conserve water in homes and industry. In 1965, for instance, Japan used approximately 13 million gallons* of water to produce $1 million of commercial output; by 1989 this had dropped to 3.5 million gallons (even accounting for inflation) – almost a quadrupling of water productivity. In the USA, water withdrawals have fallen by more than 20% from their peak in 1980. Điều gì giải thích về sự thay đổi đáng ghi nhận này? Có hai yếu tố là con người đã tìm ra cách để sử dụng nước hiệu quả hơn, và cộng đồng đang suy nghĩ lại về ưu tiên của họ khi sử dụng nước. Trong suốt ba phần tư đầu tiên của thế kỷ 20, lượng nước ngọt được tiêu thụ trên đầu người trung bình tăng gấp đôi; như ở Mỹ, lượng rút ​​nước tăng gấp mười lần, trong khi dân số tăng gấp bốn lần. Nhưng kể từ năm 1980, lượng nước tiêu thụ mỗi người đã thực sự giảm, nhờ vào một loạt các công nghệ mới giúp tiết kiệm nước tại nhà và tại các xưởng công nghiệp. Ví dụ năm 1965 Nhật Bản sử dụng khoảng 13 triệu gallons nước sản xuất 1 triệu đô sản lượng thương mại; năm 1989 lượng tiêu thụ này đã giảm xuống còn 3,5 triệu gallon (thậm chí hơn do lạm phát) – khoảng bốn lần lượng nước tiêu thụ năm 1965. Ở Mỹ, lượng ​​nước tiêu thụ đã giảm hơn 20% so với mức đỉnh vào năm 1980.

   

HOn the other hand, dams, aqueducts and other kinds of infrastructure will still have to be built, particularly in developing countries where basic human needs have not been met. But such projects must be built to higher specifications and with more accountability to local people and their environment than in the past. And even in regions where new projects seem warranted, we must find ways to meet demands with fewer resources, respecting ecological criteria and to smaller budget. Mặt khác, các đập, cống dẫn nước và các loại cơ sở hạ tầng khác sẽ vẫn phải được xây dựng, đặc biệt là ở các nước đang phát triển, nơi nhu cầu cơ bản của con người đã không được đáp ứng. Nhưng các dự án như vậy phải được xây dựng hiện đại và có trách nhiệm hơn với người dân địa phương và môi trường của họ so với trong quá khứ. Và ngay cả trong các khu vực có các dự án mới có vẻ đảm bảo này thì chúng ta vẫn phải tìm cách để đáp ứng nhu cầu với ít nguồn lực hơn, tôn trọng các tiêu chuẩn sinh thái và với ngân sách ít hơn.

Bạn đang xem bài viết Reading 12 T1P1 – Cork (Nút Bần) trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!