Xem Nhiều 11/2022 #️ Liên Thông Học Viện Ngân Hàng 2022 / 2023 # Top 20 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 11/2022 # Liên Thông Học Viện Ngân Hàng 2022 / 2023 # Top 20 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Liên Thông Học Viện Ngân Hàng 2022 / 2023 mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

(Từ Trung Cấp, Cao Đẳng, Cao Đẳng Nghề lên Đại Học) Liên thông Học viện Ngân Hàng tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học cấp bằng Chính quy năm 2021. Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học trường Học viện Ngân Hàng 2021 cụ thể như sau:

Ngành Đào tạo Liên thông

Thời gian Đào tạo – Loại hình Đào tạo – Bằng Liên thông

Thời gian đào tạo: tối thiểu 1,5 năm từ CĐ, CĐN và 2,5 năm đối với TC (học trong tuần hoặc thứ 7, chủ nhật)

Hình thức đào tạo: Chính quy (đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

Bằng cấp: Đại học chính quy

Thời gian nhận hồ sơ:

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng của các trường Cao Đẳng có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định;

Thí sinh đã tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề của các trường có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do được bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội quy định.

Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Người tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề mà chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Môn thi tuyển Liên thông

+ Ngành tài chính ngân hàng : Tiếng Anh, Tiền tệ – Ngân hàng, Tín dụng ngân hàng 1 (Đối với chuyên ngành Ngân hàng) hoặc tài chính doanh nghiệp ( Đối với chuyên ngành Tài Chính)

+ Kế toán: Tiếng Anh, Nguyên ký kế toán, Kế toán tài chính 1( Đối với hệ CĐ,CĐN-ĐH ); Chính trị, Nguyên lý Kế toán, Kế toán tài chính 1 (Đối với hệ TC-ĐH)

+ Quản Trị Kinh Doanh : Tiếng Anh (CĐ) , Giáo dục chính trị (TC), Marketing căn bản, Quản trị doanh nghiệp

+ Hệ Thống Thông Tin Quản Lý: Giáo dục chính trị, Lập trình cơ bản, Quản trị cơ sở dữ liệu

2. Nội dung thi: Theo chương trình đào tạo cao đẳng chính quy của Học viện Ngân hàng

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Hồ sơ Dự tuyển thi Liên thông

Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện Ngân Hàng

Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp ( có công chứng)

Bản sao kết quả học tập Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp (có công chứng)

Bản sao Giấy khai sinh

Giấy chứng minh nhân dân

04 ảnh 4×6 mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh

02 phong bì có dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Lưu ý: Cần phải có JavaScript với nội dung này.

Liên Thông Học Viện Ngân Hàng / 2023

LIÊN THÔNG ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

(Từ Trung Cấp, Cao Đẳng, Cao Đẳng Nghề lên Đại Học)

– Căn cứ thông tư số 55/2012/TT – BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học;

– Căn cứ Thông tư số: 08/2015/TT- BGDĐT ngày 21 tháng 4 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định đào tạo liên thông trình độ cao đẳng đại học ban hành kèm theo thông tư số: 55/2012/TT- BGDĐT ngày 25 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ chỉ tiêu tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo giao cho Học viện Ngân Hàng.

Liên thông Học viện Ngân Hàng tuyển sinh đào tạo liên thông từ trình độ Cao đẳng, Cao đẳng nghề lên trình độ Đại học cấp bằng Chính quy.

Thông báo tuyển sinh Liên thông Đại học trường Học viện Ngân Hàng cụ thể như sau:

I. NGÀNH ĐÀO TẠO LIÊN THÔNG

– Hệ Thống Thống Tin Quản Lý ( Công Nghệ Thông Tin )

II. THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC ĐÀO TẠO

– Thời gian đào tạo: tối thiểu 1,5 năm từ CĐ, CĐN và 2,5 năm đối với TC (học trong tuần hoặc thứ 7, chủ nhật)

– Hình thức đào tạo: Chính quy (đào tạo theo hệ thống tín chỉ)

III. ĐỐI TƯỢNG TUYỂN SINH

– Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng của các trường Cao Đẳng có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định;

– Thí sinh đã tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề của các trường có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do được bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội quy định.

– Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

– Người tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề mà chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

IV. THI TUYỂN LIÊN THÔNG

+ Ngành tài chính ngân hàng : Tiếng Anh, Tiền tệ – Ngân hàng, Tín dụng ngân hàng 1 (Đối với chuyên ngành Ngân hàng) hoặc tài chính doanh nghiệp ( Đối với chuyên ngành Tài Chính)

+ Kế toán: Tiếng Anh, Nguyên ký kế toán, Kế toán tài chính 1( Đối với hệ CĐ,CĐN-ĐH ); Chính trị, Nguyên lý Kế toán, Kế toán tài chính 1 (Đối với hệ TC-ĐH)

+ Quản Trị Kinh Doanh : Tiếng Anh (CĐ) , Giáo dục chính trị (TC), Marketing căn bản, Quản trị doanh nghiệp

+ Hệ Thống Thông Tin Quản Lý: Giáo dục chính trị, Lập trình cơ bản, Quản trị cơ sở dữ liệu

2. Nội dung thi: Theo chương trình đào tạo cao đẳng chính quy của Học viện Ngân hàng

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

V. HỒ SƠ DỰ TUYỂN THI LIÊN THÔNG

– Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện Ngân Hàng

– Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp ( có công chứng)

– Bản sao kết quả học tập Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp (có công chứng)

– Bản sao Giấy khai sinh

– Giấy chứng minh nhân dân

– 04 ảnh 4×6 mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh

– 02 phong bì có dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Học Viện Ngân Hàng Thông Báo Tuyển Sinh Liên Thông Đại Học Chính Quy Năm 2022 / 2023

Cập nhật: 16/07/2020

Trường Học viện Ngân hàng tuyển sinh đào tạo Liên thông từ Cao đẳng, Trung cấp lên trình độ Đại học năm 2020. Cụ thể thông tin tuyển sinh như sau: 1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp cao đẳng của các trường Cao Đẳng có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ Bộ Giáo Dục và Đào Tạo quy định;

Thí sinh đã tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề của các trường có báo cáo tự đánh giá và triển khai kiểm định chất lượng theo tiến độ do được bộ Lao Động Thương Binh và Xã Hội quy định.

Bằng tốt nghiệp của các trường nước ngoài, trường nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam thì văn bằng phải được công nhận theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;

Người tốt nghiệp Cao Đẳng Nghề mà chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hình thức tuyển sinh

Tuyển sinh theo hình thức thi tuyển. Nội dung thi theo chương trình đào tạo cao đẳng chính quy của Học viện Ngân hàng.

Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: điểm mỗi môn thi phải đạt từ 5 điểm trở lên theo thang điểm 10.

3. Hình thức đào tạo

Chính quy (đào tạo theo hệ thống tín chỉ). Sinh viên sau khi tốt nghiệp sẽ được cấp bằng chính quy.

4. Các ngành tuyển sinh 5. Các môn thi tuyển

Ngành tài chính ngân hàng : Tiếng Anh, Tiền tệ – Ngân hàng, Tín dụng ngân hàng 1 (Đối với chuyên ngành Ngân hàng) hoặc tài chính doanh nghiệp ( Đối với chuyên ngành Tài Chính)

Kế toán: Tiếng Anh, Nguyên ký kế toán, Kế toán tài chính 1( Đối với hệ CĐ,CĐN-ĐH ); Chính trị, Nguyên lý Kế toán, Kế toán tài chính 1 (Đối với hệ TC-ĐH)

Quản Trị Kinh Doanh : Tiếng Anh (CĐ) , Giáo dục chính trị (TC), Marketing căn bản, Quản trị doanh nghiệp

Hệ Thống Thông Tin Quản Lý: Giáo dục chính trị, Lập trình cơ bản, Quản trị cơ sở dữ liệu

6. Hồ sơ tuyển sinh

Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu của Học viện Ngân Hàng

Bản sao bằng tốt nghiệp Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp ( có công chứng)

Bản sao kết quả học tập Cao đẳng, Cao đẳng nghề, Trung cấp (có công chứng)

Bản sao Giấy khai sinh

Giấy chứng minh nhân dân

04 ảnh 4×6 mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh

02 phong bì có dán sẵn tem ghi rõ họ tên, địa chỉ người nhận.

Mọi thông tin tuyển sinh chi tiết liên hệ Phòng tuyển sinh – Học viện Ngân hàng để được giải đáp chi tiết.

Liên Thông Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội / 2023

Thứ sáu – 26/02/2016 08:43

HỆ LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG LÊN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2015

Trường Đại học Tài chính – Ngân hàng Hà Nội tổ chức tuyển sinh hệ Liên thông từ Cao đẳng lên Đại học chính quy Năm 2016 với những nội dung cụ thể như sau:

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp cử nhân Cao đẳng loại hình đào tạo chính quy thuộc ngành đào tạo đúng với ngành đào tạo Trường tuyển sinh.

Thí sinh tốt nghiệp Cao đẳng thuộc khối ngành Kinh tế nhưng không đúng với ngành đào tạo Trường tuyển sinh thì phải học chuyển đổi ngành. Các môn học chuyển đổi phải đạt 5 điểm trở lên mới được dự thi.

Phát hành hồ sơ: từ ngày 04/01/2016 đến hết ngày 30/03/2016 (làm việc cả ngày thứ 7, chủ nhật).

Thời gian ôn thi: từ ngày 29/03/2016 đến 25/04/2016

Lệ phí đăng ký dự thi: 150.000đ

Lệ phí ôn thi và lệ phí thi: 1.800.000đ

Địa điểm: Số 8C1 ĐH QGHN – Ngõ 281 Trần Quốc Hoàn – Cầu Giấy – Hà Nội.

Thời gian thi tuyển: dự kiến 28,29/04/2016

Địa điểm thi: Tại Trường ĐH Tài chính – Ngân hàng Hà Nội

Thời gian đào tạo: 1,5 đến 2 năm (gồm 52 tín chỉ, học phí 450.000đ/1 tín chỉ).

Loại hình đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp: thí sinh có bằng tốt nghiệp Cao đẳng loại hình đào tạo chính quy trúng tuyển học trong giờ hành chính hoặc (cả ngày thứ 7 và CN) được cấp bằng cử nhân kinh tế loại hình đào tạo

Trường đại học tài chính ngân hàng hà nội – Phòng tuyển sinh và hợp tác đào tạo

Phòng 102 Trường Trung cấp Kinh tế – Công nghệ Nguyễn Bỉnh Khiêm – Số 154 đường Phạm Văn Đồng – chúng tôi Dịch – Q.Cầu Giấy – Hà Nội (Cách Ngã 3 Hoàng Quốc Việt – Phạm Văn Đồng 50m hướng đi về BX.Mỹ Đình)

Website: http://lienthongdaihoc.com.vn

Facebook: https://www.facebook.com/kenhtintuyensinh/

Bạn đang xem bài viết Liên Thông Học Viện Ngân Hàng 2022 / 2023 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!