Xem Nhiều 4/2023 #️ Kế Hoạch Công Tác Tuyển Sinh Vào Trường Mầm Non, Lớp 1, Lớp 6 Năm Học 2013 # Top 5 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 4/2023 # Kế Hoạch Công Tác Tuyển Sinh Vào Trường Mầm Non, Lớp 1, Lớp 6 Năm Học 2013 # Top 5 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Kế Hoạch Công Tác Tuyển Sinh Vào Trường Mầm Non, Lớp 1, Lớp 6 Năm Học 2013 mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

PHè‰NG GIÁO DỏằÔC VÀ ĐÀO Tỏº O

Số: 08 /KH-PGD&ĐT

Cỏằ˜NG HOÀ Xă Hỏằ˜I CHỏằƯ NGHÄăA VIỏằ†T NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thanh Xuân , ngày 15 tháng 5 năm 2013

Căn cứ công văn số 4270/SGD&ĐT-QLT ngày 15/4/2013của Sở GD&ĐT Hà Nội hướng dẫn công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2013-2014;

Căn cứ số liệu điều tra cơ bản về trẻ trong độ tuổi trên địa bàn của UBND 11 phường trong Quận, báo cáo về cơ sở vật chất và đăng kư số lượng tuyển sinh năm học 2013-2014 của các trường mầm non, tiểu học, THCS và PTDL; Dự thảo kế hoạch tuyển sinh của các trường;

PỏáƠng Giáo dục và Đào tạo quận Thanh Xuânxây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2013-2014 như sau:

1. Đảm bảo tổ chức tuyển sinh đúng Quy chế, chính xác, công bằng, khách quan, thuận lợi cho học sinh và cha mẹ học sinh. Góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học, duy tÅ* và nâng cao chất lượng phổ cập một năm trẻ mẫu giáo 5 tuổi, đẩy mạnh công tác phổ cập giáo dục và xây dựng trường học đạt chuẩn Quốc gia.

2. Điều tra chính xác số trẻ ở từng độ tuổi trên địa bàn, thực hiện phân tuyến tuyển sinh hợp lý, đảm bảo đủ chỗ học cho học sinh tránh tènh trạng quá tải ở một số trường.

3. Tiếp tục thực hiện chủ trương “ba tăng, ba giảm” (ba tăng: tăng quy mô tuyển sinh, tăng chất lượng công tác tuyển sinh, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học; ba giảm: giảm số học sinh trái tuyến, giảm số học sinh trên một lớp, giảm số lớp đối với những trường có số lớp quá lớn).

4. Tăng số học sinh học 2 buổi/ngày ở cấp THCS.

5. Cá nhân chịu trách nhiệm với nhiệm vụ đ­ợc giao trước cấp trên trực tiếp, thủ trưởng đơn vị là người chịu trách nhiệm cuối cùng.

1- Nhiệm vụ

– Rà soát, điều tra cơ bản số trẻ trong độ tuổi trên địa bàn các phường.

– Xây dựng kế hoạch công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 của trường, pỏáƠng GD&ĐT.

– Thành lập Hội đồng tuyển sinh.

– Tổ chức tuyển sinh theo đúng hướng dẫn.

– Phấn đấu huy động số trẻ trong độ tuổi đến nhà trẻ đạt 32%, mẫu giáo đạt 90%, 65% trẻ khuyết tật ở thể nhẹ trong độ tuổi mầm non đ­ợc học hoà nhập, ưu tiên nhận trẻ 5 tuổi để thực hiện phổ cập trẻ mẫu giáo 5 tuổi. Đảm bảo 100% trẻ 6 tuổi đủ sức khoẻ đ­ợc vào lớp 1; 100% học sinh đă hoàn thành chương tÅ*nh tiểu học đ­ợc vào học lớp 6; thu hút ít nhất 70% trẻ khuyết tật cèÊn đủ sức khoẻ vào học lớp 1 và 100% trẻ khuyết tật hoàn thành chương tÅ*nh tiểu học vào lớp 6; tuyệt đối không đ­ợc nhận trẻ thiếu tuổi vào lớp 1. Tạo điều kiện cho HS dân tộc, con em các gia đènh chính sách, gia đènh có hoàn cảnh khó khăn vào các trường công lập.

2- Biện pháp

– PỏáƠng GD&ĐT tổ chức họp giao ban Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS và PTDL trên địa bàn Quận, quán triệt và triển khai các văn bản hướng dẫn công tác tuyển sinh năm học 2013-2014 của Sở GD&ĐT Hà Nội.

– Thành lập ban chỉ đạo công tác tuyển sinhnăm học 2013-2014 của quận. Mỗi trường thành lập một Hội đồng tuyển sinh do Trưởng pỏáƠng GD&ĐT quận ra quyết định thành lập.

– Công bố công khai phân tuyến tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, thời gian, phương thức tuyển sinh, quy định đối với học sinh đúng tuyến tại các trường học và UBND 11 phường trong Quận trước khi tuyển sinh 15 ngày. Hiệu trưởng các trường phối hợp với UBND các phường để thực hiện tốt công tác tuyên truyền về kế hoạch tuyển sinh trên hệ thống Loa phát thanh của các phường, các trường, tạo điều kiện thuận lợi cho cha mẹ học sinh.

– Đối với cấp học mầm non chia ngày tuyển sinh theo độ tuổi. Đối với cấp tiểu học chia ngày tuyển sinh theo khu vực các cụm dân cư trên địa bàn phường.

– Trong quá tÅ*nh tổ chức tuyển sinh lănh đạo các nhà trường phân công trực để hướng dẫn chu đáo, giải quyết kịp thời các khó khăn thắc mắc, tạo thuận lợi cho HS và cha mẹ HS.

+ Ngày 16/7/2013(thứ ba): Các trường nộp báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 1 về pỏáƠng GD&ĐT.

+ Ngày 20/7/2013 (thứ bảy): Các trường nộp báo cáo kết quả tuyển sinh đợt 2 về pỏáƠng GD&ĐT.

+ PỏáƠng GD&ĐT tổ chức kiểm tra công tác tuyển sinh của các trường từ ngày 16/7/2013.

+ Ngày 17/7/2013 thứ tư): PỏáƠng GD&ĐT báo cáo UBND Quận kết quả tuyển sinh đúng tuyến.

+ Ngày 22/7/2013 (thứ ba): PỏáƠng GD&ĐT nộp báo cáo nhanh về UBND Quận và Sở GD&ĐT Hà Nội kết quả công tác tuyển sinh.

+ Ngày 30/7/2013: PỏáƠng GD&ĐT báo cáo chính thức kết quả công tác tuyển sinh với UBND Quận và Sở GD&ĐT Hà Nội.

+ Tuyên truyền rộng răi trong nhân dân về kế hoạch, chỉ tiêu, thời gian và phương thức tuyển sinh của các trường học trên địa bàn.

+ Phối hợp với các trường phân tuyến tuyển sinh, đảm bảo công tác an ninh trật tự tại các trường trong thời gian tuyển sinh.

– PỏáƠng Nội Vụ phối hợp với pỏáƠng GD&ĐT rà soát đội ngũ CBQL, GV, NV các trường báo cáo tham UBND quận về luân chuyển cán bộ, giáo viên đảm bảo kiện toàn đội ngũ cán bộ quản lư trường học, giáo viên, nhân viên các trường học đáp ứng hiệu quả nhiệm vụ năm học 2013-2014 .

– PỏáƠng Tài chính- Kế hoạch phối hợp với pỏáƠng GD&ĐT tham mưu UBND Quận xây dựng thêm trường và pỏáƠng học đối với những các trường chưa đủ pỏáƠng học, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường chuẩn bị năm học mới.

2. Đối với pỏáƠng Giáo dục và Đào tạo

– Triển khai kế hoạch tuyển sinh đă đ­ợc UBND quận phê duyệt. Tổ chức hướng dẫn công tác tuyển sinh cho Hiệu trưởng các trường trên địa bàn.

– Đánh giá công tác tuyển sinh là một tiêu chuẩn để xếp loại thi đua các trường.

3. Đối với các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở

Thông báo công khai tại trường kế hoạch tuyển sinh của nhà trường theo chỉ tiêu tuyển sinh do UBND quận quy định. Trong đó phải công khai rơ chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh, thời gian tuyển sinh và phương thức tuyển sinh và các quy định về độ tuổi, hồ sơ tuyển sinh.

+ Khi tiếp nhận hồ sơ của HS cán bộ tuyển sinh phải kiểm tra kỹ hồ sơ, đặc biệt phải kiểm tra sự trùng khớp của các thông tin về cá nhân HS như: họ tên, ngày sinh, nơi sinh…trong giấy khai sinh, hộ khẩu, học bạ (đối với lớp 6), nếu thấy trùng khớp cán bộ tiếp nhận hồ sơ phải ghi vào mặt sau của bản sao giấy khai sinh: “Đă kiểm tra khớp với bản chính khai sinh và hộ khẩu” sau đó ký và ghi rơ họ tên, Hiệu trưởng kư và đóng dấu xác nhận. Bản sao giấy khai sinh có xác nhận này sẽ là căn cứ để ghi vào hồ sơ học tập, cấp văn bằng chứng chỉ cho HS sau này. Cán bộ tuyển sinh và Hiệu trưởng nhà trường phải chịu trách nhiệm về việc kiểm tra và xác nhận trên;

+ Trong suốt thời gian tuyển sinh các trường tuyệt đối không đ­ợc thu hoặc vận động cha mẹ HS đóng góp các khoản ngoài quy định cho nhà trường.

Chủ trương của quận: xây dựng 3 phương án phân tuyến TS: Thứ nhất là theo trục giao thông, tránh để HS phải vượt qua các trục đ­ờng lớn; Thứ hai là theo phường; thứ ba là phân tuyến với những phường giáp ranh, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho HS đi học an toàn. Cụ thể như sau:

1- Mầm non

– Trường MN Thanh Xuân Bắc và MN Tràng An đ­ợc tuyển số trẻ có hộ khẩu KT1 thuộc 6 tổ dân phố thuộc cụm dân cư Nam Thăng Long 2 phường Nhân Chính nằm cùng phía phường Thanh Xuân Bắc theo trục đ­ờng Khuất Duy Tiến.

– Trường MN Thanh Xuân Nam đ­ợc tuyển sinh số trẻ em tại khu dân cư số 1(do nằm trong quy hoạch treo không đ­ợc nhập khẩu). Trường MN Tuổi Hoa đ­ợc tuyển số trẻ có hộ khẩu KT1 thuộc các tổ dân phố thuộc cụm dân cư 5A, 5B và cụm 6 phường Hạ Đènh và số trẻ thuộc xă Tân Triều giáp ranh với trường.

-Trường hợp số trẻ đăng ký học tại trường vượt quá khả năng tiếp nhận, các nhà trường phải ưu tiên tiếp nhận trẻ 5 tuổi, trẻ thuộc tuyến tuyển sinh đ­ợc giao.

2- Tiểu học

– Tr­ường TH Đặng Trần Côn B tuyển thêm 27 học sinh có hộ khẩu KT1 thuộc cụm dân cư 5A, 5B và cụm 6 phư­ờng Hạ Đènh, số trẻ em tại khu dân cư số 1(do nằm trong quy hoạch treo không đ­ợc nhập khẩu) và một số học sinh có hộ khẩu KT1 thuộc xă Tân Triều ở gần trường theo cam kết đến hết chỉ tiêu Quận giao;

– Trường TH Hạ Đènh đ­ợc tuyển học sinh phường Thượng Đènh, phường Thanh Xuân Trung thuộc các tổ dân phố cùng phía đ­ờng Nguyễn Trăi với trường;

-Trường TH Nguyễn Trăi đ­ợc tuyển số học sinh thuộc phường Khương Mai giáp ranh với trường và số học sinh có nhập hộ khẩu thường trú về phường Khương Mai năm 2013;

– Trường TH Nhân Chính đ­ợc tuyển học sinh phường Thượng Đènh giáp ranh với trường.

3- Trung học cơ sở

– Trường THCS Hạ Đènh đ­ợc tuyển học sinh gần địa điểm của trường thuộc phường Thanh Xuân Trung các tổ dân phố: 60, 61, 62, 63 và phường Thượng Đènh thuộc các tổ dân phố: 11a, b, c, 12 a, b, c và tổ 3, 14, 18, 19.

-Trường THCS Phan Đènh Giót đ­ợc tuyển sinh học sinh phường Thượng Đènh và học sinh phường Thanh Xuân Trung thuộc các tổ dân phố: ;

– Trường THCS Việt An sau khi tuyển hết số trẻ em đúng tuyến thè tuyển số học sinh có hộ khẩu KT1 thuộc 6 tổ dân phố thuộc cụm dân cư Nam Thăng Long 2 phường Nhân Chính; Nếu cèÊn chỉ tiêu.

-Trường THCS Khương Đènh, Kim Giang, Thanh Xuân Nam đ­ợc tuyển học sinh phường Thượng Đènh, Thanh Xuân Trung thuộc các tổ dân phố cùng phía đ­ờng Nguyễn Trăi với 3 trường;

-Trường THCS Nhân Chính đ­ợc tuyển học sinh tổ dân phố 1,2,3,4,8 và 39 B của phường Thượng Đènh giáp ranh với trường./.

Kế Hoạch Và Thông Báo Công Tác Tuyển Sinh Vào Lớp 6 Năm Học 2022

KẾ HOẠCH 

Công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019

Căn cứ vào Điều lệ trường mầm non; Điều lệ trường tiểu học; Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân;

Căn cứ Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh trung học phổ thông; Thông tư 05/2018/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014, Thông tư 12/2014/TT-BGDĐT ngày 18/4/2014 của Bộ giáo dục và đào tạo sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2012/TT-BGDĐT ngày 15/02/2012;

Căn cứ công văn số 1489/UBND-KGVX ngày 06/04/2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc công tác tuyển sinh vào các trường Mầm non, lớp 1, lớp 6 và lớp 10 trung học phổ thông năm học 2018 – 2019; phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019 – 2020;

Căn cứ Công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 – 2019;

Căn cứ Công văn số 1696/SGD&ĐT-QLT ngày 10/5/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 – 2019;

Căn cứ vào kế hoạch tuyển sinh số 16/KH-PGD về việc tuyển sinh vào trường mầm non ngoài công lập, lớp 1 ngoài công lập, lớp 6 ngoài công lập năm học 2018 – 2019;

Căn cứ thực tế nhà trường.

Trường THCS Yên Hòa xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2018 – 2019 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

– Thực hiện công tác phát triển và phổ cập giáo dục, phục vụ kế hoạch học 2 buổi/ ngày và tiếp tục duy trì trường chuẩn Quốc gia.

– Huy động 100% học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học vào lớp 6.

– Tổ chức tuyển sinh đúng quy định về thời gian tuyển sinh, hồ sơ tuyển sinh, độ tuổi và sĩ số học sinh trên một lớp.

– Đảm bảo công khai, công bằng về chỉ tiêu tuyển sinh, tuyến tuyển sinh và trách nhiệm trong công tác tuyển sinh.

– Đảm bảo học sinh ở các khu đô thị mới (đặc biệt đối với các hộ dân thuộc diện tái định cư do giải phóng mặt bằng) có điều kiện học tập ổn định.

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Quy định đối tượng tuyển sinh

– Những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học, sinh năm 2007.

* Những trường đặc biệt:

– Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học Tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở Tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp Tiểu học.

– Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn ba tuổi so với quy định.

* Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

2. Thời gian tuyển sinh:

– Tuyển sinh trực tuyến: Từ ngày 07/7/2018 đến hết ngày 09/7/2018

– Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/07/2018 đến hết ngày 18/07/2018 (trong giờ hành chính)

* Lưu ý: Trường hợp tuyển sinh bằng hình thức trực tuyến: Cha mẹ học sinh có thể đối chiếu hồ sơ tuyển sinh tại trường đăng ký tuyển sinh từ khi nhận được thông báo đăng ký tuyển sinh trực tuyến thành công đến hết ngày 18/7/2018

– Sau ngày 18/7/2017 nếu chưa đủ số lượng tuyển sinh so với chỉ tiêu được tuyển, BGH làm công văn báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Cầu Giấy để báo cáo UBND quận phê duyệt tuyển bổ sung cho đủ chỉ tiêu từ ngày 20/7/2018 đến ngày 22/7/2018.

4. Quy định về hồ sơ của học sinh:

+ Đơn xin học (Theo mẫu);

+ Bản sao giấy khai sinh hợp lệ;

+ Bản phô tô hộ khẩu (Kèm bản chính đối chiếu) hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của công an Quận hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của Công an Phường;

+ Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận hoàn thành chương trình tiểu học;

+ Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có).

5. Thực hiện chế độ báo cáo:

+ Ngày 18/7/2018 báo cáo tuyển sinh lần 1.

+ Ngày 22/7/2018 báo cáo tuyển sinh lần 2.

* Ngoài báo cáo định kỳ, hàng ngày trường báo cáo nhanh số liệu tuyển sinh về phòng GD&ĐT trước 16h00 qua địa chỉ mail của tổ chuyên môn.

III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

TT

Họ và tên

Chức vụ

Chức năng – Nhiệm vụ

Sô điện thoai

  

1

Đàm Thu Hương

Hiệu trưởng

Chủ tịch hội đồng: phụ trách chung

0904287171

  

2

Nguyễn Thị Thu Hằng

Phó hiệu trưởng- CTCĐ

Phó chủ tịch

0943903789

  

3

Nguyễn Thị Hồng Minh

Phó hiệu trưởng

Phó chủ tịch

0904304456

  

4

Nguyễn Thị Tuyết Mai

Thư ký HĐSP

Thư ký

0912596947

  

5

Nguyễn Thị Ngọc Yến

TTND

Ủy viên

0982916723

  

6

Lê Thị Thu Hà

TTCM

Ủy viên

0943373186

  

7

Mai Quỳnh Giang

Văn phòng

Ủy viên

01288445568

  

8

Nguyễn Hồng Quân

Bí thư chi đoàn

Ủy viên

01655682494

  

9

Nguyễn Thu Thủy

Thủ quỹ

Ủy viên

0978978168

  

10

Lưu Bích Thủy

Nhân viên thư viện

Ủy viên

0983061975

  

11

Vũ Đình An

Phó TPT

Ủy viên

0975125153

  

12

Đoàn Thị Phượng

Giáo viên

Ủy viên

0915609374

  

13

Đỗ Đức Tuấn

Giáo viên

Ủy viên

0975678806

  

14

Bùi Anh Cường

Phụ trách CNTT

Ủy viên

0904050134

  

15

Vũ Thị Quỳnh Thư

Giáo viên

Ủy viên

01663731880

  

– Mọi thành viên trong hội đồng tuyển sinh làm việc dưới sự phân công và điều hành của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh.

IV.

PHÂN TUYẾN TUYỂN SINH, CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

Chỉ tiêu

Địa bàn tuyển sinh

Ghi chú

Số lớp

Số HS

8

400

Phường Yên Hòa + Các tổ phía Nam đường Cầu Giấy của phường Quan Hoa (tổ 28, 29).

HIỆU TRƯỞNG

Đàm Thu Hương

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018 – 2019

Ban giám hiệu trường THCS Yên Hòa trân trọng thông báo việc tuyển sinh năm học 2018 – 2019 như sau :

1. Thời gian đăng ký tuyển sinh

– Đăng ký tuyển sinh trực tuyến vào lớp 6: từ ngày 07/07/2018 đến hết ngày 09/07/2018

– Tuyển sinh trực tiếp: từ ngày 13/07/2018 đến hết ngày 18/07/2018

2. Phương thức tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh

– Phương thức tuyển sinh: xét tuyển

– Chỉ tiêu tuyển sinh: 8 lớp (400 học sinh)

– Địa bàn tuyển sinh: Phường Yên Hòa + Các tổ phía Nam đường Cầu Giấy của phường Quan Hoa (tổ 28, 29)

3. Đối tượng tuyển sinh:

– Những học sinh đã hoàn thành chương trình Tiểu học (sinh năm 2007)

* Những trường đặc biệt :

– Những học sinh được học vượt lớp hoặc học sinh được vào học Tiểu học ở độ tuổi cao hơn tuổi quy định ở Tiểu học thì tuổi vào lớp 6 được giảm hoặc tăng căn cứ vào tuổi của năm tốt nghiệp Tiểu học.

– Học sinh là người dân tộc thiểu số, học sinh khuyết tật, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, học sinh ở nước ngoài về nước có thể vào cấp học ở độ tuổi cao hơn ba tuổi so với quy định.

* Học sinh không được lưu ban quá hai lần trong một cấp học.

4. Hồ sơ tuyển sinh gồm:

– Bản chính học bạ tiểu học có xác nhận đã hoàn thành chương trình tiểu học

– Bản sao giấy khai sinh hợp lệ (có bản chính để đối chiếu)

– Bản photo sổ hộ khẩu (không cần công chứng) và kèm theo bản chính để đối chiếu hoặc giấy hẹn đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu của Công an quận, hoặc giấy xác nhận cư trú tại địa bàn của công an phường

– Quyết định cho phép học vượt lớp, được vào tiểu học ở độ tuổi cao hơn độ tuổi quy định (nếu có)

5. Thời gian nhận hồ sơ: Sáng từ 8h00 đến 11h00, chiều từ 14h30 đến 17h00

– Ngày 13/7, 14/7, sáng 15/7: tuyển sinh diện KT1

– Ngày 16/7, 17/7: tuyển sinh diện KT2

– Ngày 18/7: tuyển sinh diện KT3, KT4 (nếu còn chỉ tiêu)

Sau ngày 18/07/2018 nếu trường còn chỉ tiêu và được xét duyệt sẽ tuyển tiếp.

HIỆU TRƯỞNG

        (Đã ký)

Đàm Thu Hương

Ke hoach_tuyen sinh chúng tôi ( tóm tắt ).doc

Hà Nội Công Bố Lịch Và Phương Án Tuyển Sinh Vào Trường Mầm Non, Lớp 1, Lớp 6 Năm Học 2022

UBND TP Hà Nội có công văn số 492/UBND-KGVX ngày 19/2/2021 đồng ý đề xuất của Sở GD&ĐT Hà Nội về công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022.

Giờ học thú vị của học sinh lớp 6 trường THCS Ban Mai – Hà Đông.

Theo đó, năm học 2021 – 2022, Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tuyển vào nhà trẻ khoảng 145.000 trẻ mầm non; mẫu giáo khoảng 483.664 trẻ, trong đó mẫu giáo 5 tuổi khoảng 157.528 trẻ.

Sở GD&ĐT Hà Nội dự kiến tuyển vào lớp 1 khoảng 158.940 học sinh (giảm khoảng 4.000 học sinh so với năm học 2020 – 2021).

Dự kiến tuyển sinh vào lớp 6 khoảng 130.633 học sinh (giảm khoảng 1.300 học sinh so với năm học 2020 – 2021).

Đối với tuyển học sinh khuyết tật: Tạo điều kiện về cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên để trẻ khuyết tật đủ sức khỏe đến trường.

Phương thức tuyển sinh được thực hiện theo hình thức xét tuyển, do UBND quận, huyện, thị xã quy định; và tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn TP.

Các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (các trường THCS được UBND TP công nhận trường chất lượng cao, trường ngoài công lập) thực hiện theo phương thức xét tuyển hoặc xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường THCS báo cáo phòng GD&ĐT phương án tuyển sinh trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các quận, huyện, thị xã quy định bài kiểm tra, đánh giá năng lực (nếu có).

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội” thực hiện theo phương thức kiểm tra, đánh giá năng lực.

Năm học 2021 – 2022, các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 trên địa bàn TP Hà Nội thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển.

Về thời gian tuyển sinh, đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 theo Đề án “Thí điểm đào tạo song bằng THCS Việt Nam và chứng chỉ IGCSE tại một số trường THCS tại Hà Nội”: Kiểm tra, đánh giá năng lực ngày 20/6/2021. Và, tuyển sinh từ ngày 28/6/2021 đến hết ngày 30/6/2021. Sau ngày 30/6/2021, những trường tuyển còn thiếu so với chỉ tiêu giao, được tuyển bổ sung học sinh cho đủ chỉ tiêu từ ngày 2/7/2021 đến ngày 4/7/2021.

Đối với các trường THCS tuyển sinh vào lớp 6 không theo tuyến và có số học sinh đăng ký vượt quá chỉ tiêu (các trường THCS được UBND TP công nhận trường chất lượng cao) thực hiện tuyển sinh theo phương thức xét tuyển kết hợp với kiểm tra, đánh giá năng lực. Các trường lựa chọn thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hợp lý, báo cáo phòng GD&ĐT trình UBND quận, huyện, thị xã phê duyệt. Các trường hoàn thành tuyển sinh chậm nhất ngày 12/7/2021.

Các trường mầm non, tiểu học, THCS tuyển sinh theo tuyến bằng hình thức trực tuyến. Cụ thể, tuyển sinh vào lớp 1: Từ ngày 1/7/2021 đến hết ngày 3/7/2021. Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non: Từ ngày 4/7/2021 đến hết ngày 6/7/2021. Tuyển sinh vào lớp 6: Từ ngày 7/7/2021 đến hết ngày 9/7/2021.

Tuyển sinh bằng hình thức trực tiếp: Từ ngày 13/7/2021 đến hết ngày 18/7/2021.

Các trường ngoài công lập tuyển sinh ngay sau khi kết thúc năm học, bắt đầu từ ngày 26/5/2021 đến hết ngày 12/7/2021. Đồng thời, các trường cập nhật danh sách học sinh trúng tuyển vào phần mềm sổ điện tử chậm nhất ngày 23/7/2021.

Oanh Trần

Kế Hoạch Tuyển Sinh Vào Lớp 6 Thcs Năm Học 2022

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Lương Thế Vinh lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau

Kế Hoạch Tuyển Sinh Vào Lớp 6 Thcs Năm Học 2018 – 2019

Thực hiện Quy chế tuyển sinh THCS và THPT ban hành kèm Thông tư số 11/2014/TT-BGDĐT ngày 18/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Thực hiện Công văn số 06/PGDĐT ngày 24/05/2018 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện CưMgar về việc hướng dẫn tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 – 2019.

Căn cứ tình hình thực tế của nhà trường, trường THCS Lương Thế Vinh lập kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 – 2019 cụ thể như sau:

Đặc điểm tình hình: Trường THCS Lương Thế Vinh có 64 cán bộ, giáo viên, nhân viên; trong đó 1 hiệu trường, 2 phó hiệu trưởng, 56 giáo viên và 7 nhân viên. Trường có 17 phòng xây dựng kiên cố, 2 phòng học tin học, 01 phòng thực hành.

Nội dung của kế hoạch tuyển sinh: – Trườngtham mưu Phòng GDĐT trình UBND huyện ra quyết địnhthành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 – 2019 (Nộp danh sách đề nghị hội đồng tuyển sinh qua bộ phận TCCB Phòng GD&ĐT ngày 02/7/2018)

– Gửi kế hoạch và thông báo thời gian nhận hồ sơ tuyển sinh lớp 6 của trường cho UBND thị trấn Quảng Phú nhờ thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh để Phụ huynh và học sinh nắm rõ các yêu cầu của việc tuyển sinh vào lớp 6 THCS năm học 2018 – 2019. – Trường phấn đấu tuyển sinh 100 % học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn vào lớp 6 năm học 2018 – 2019. (Trừ số HS đã trúng tuyển vào trường THCS Nguyễn Tất Thành Và trường PTDT Nội Trú)3. Đối tượng xét tuyển:

– Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học tại các trường TH Lê Lợi, TH Nguyễn Trãi.

– Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học ở các trường khác nhưng có hộ khẩu thường trú tại thị trấn Quảng Phú. Học sinh tham gia dự tuyển phải có độ tuổi theo quy định của Điều lệ trường THCS (Từ 11 đến 13 tuổi). Chỉ tiêu tuyển sinh: 210 em.4. Hồ sơ dự tuyển vào lớp 6:

– Sổ hộ khẩu (bản phô tô, không cần công chứng)

– Giấy khai sinh (bản sao)

– Học bạ tiểu học (bản chính);

– Đơn xin dự tuyển vào lớp 6 (theo mẫu của trường)

– Các hồ sơ thuộc diện hưởng chính sách ưu tiên, khuyến khích (nếu có)

Lưu ý: HS khuyết tật phải có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

Thời gian tuyển sinh: – Nhận hồ sơ tuyển sinh từ ngày 26/6/2018 đến hết ngày 5/7/2018.

– Thời gian xét tuyển: Từ 09/07/2018 đến hết ngày 12/7/2018. – Duyệt kết quả tuyển sinh tại Phòng Giáo dục từ ngày 01/8/2018 đến ngày 10/8/2018( theo lịch cụ thể của PGD). Hồ sơ nộp duyệt tuyển sinh gồm có:

+ Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh;

+ Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2018 – 2019;

+ Biên bản tuyển sinh;

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt kết quả tuyển sinh;

+ Danh sách học sinh trúng tuyển lớp 6 năm học 2018 – 2019. (02 bản)

Nhận được kế hoạch này đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên của trường tuyên truyền phổ biến và tạo mọi điều kiện cho tất cả học sinh đã hoàn thành chương trình tiểu học được xét tuyển vào lớp 6 năm học 2018 – 2019.

Bạn đang xem bài viết Kế Hoạch Công Tác Tuyển Sinh Vào Trường Mầm Non, Lớp 1, Lớp 6 Năm Học 2013 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!