Xem Nhiều 5/2022 # Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Bình Thuận 2013 # Top Trend

Xem 33,264

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Bình Thuận 2013 mới nhất ngày 20/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 33,264 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đáp Án Đề Thi Môn Tiếng Anh Vào Lớp 10 Chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Năm 2012
 • Cấu Trúc Đề Thi Vào Lớp 10 Trường Chuyên Lê Hồng Phong Năm 2013
 • Tuyển Tập 50+ Đề Thi Tiếng Anh Vào Lớp 10 Năm 2022 Theo Mẫu Sở Gd&đt Tp. Hcm
 • Chữa Đề Thi Lên Lớp 10 Tiếng Anh Hà Nội 2022 Phần 2
 • Cần Học Gì Để Làm Tốt Bài Thi Tiếng Anh Lên Lớp 10 Năm 2022
 • Thứ sáu – 16/09/2016 09:49

  SỞ GD & ĐT BÌNH THUẬN KỲ THI TUYỂN SINH VÀO 10 – MÔN TIẾNG ANH – 60 PHÚT NĂM HỌC 2013 – 2014

  KHÓA NGÀY 10 / 07 / 2013

  ĐỀ CHÍNH THỨC

  Choose the word whose underlined part is pronounced differently from that of the others . ( Chọn từ mà phần gạch dứoi có cách phát âm khác với các từ còn lại ) . ( 1 m )

  : Choose the word or phrase ( A , B , C or D ) that best fits the blank space in each sentence . ( Chọn từ hoặc cụm từ tưong ứng thích hợp nhất để điền vào chỗ trống trong mỗi câu ) . ( 4 ms )

  5./ We can …………. Natural resources by using solar energy .

  A – save B – minimize C – pvent D – waste

  6./ Jeans have never been out of ……………..

  A – cotton B – fashion C – generation D – situation

  7./ According to weather ………….. , HCM city will be sunny tomorrow .

  A – typhoon B – earthquake C – tornado D – forecast

  8./ Nowadays TV viewers often use …………. To interact with television .

  A – telephone B – remote control C – internet D – fax

  9./ They chúng tôi that house last year .

  A – live B – lived C – have lived D – are living

  10./ If she …………..enough money , she would buy her son a new bike .

  A – has B – had C – will have D – have

  11./ She asked him how old he ……………………

  A – was B – were C – be D – been

  12./ Easter is a festival ……………..occurs n late March or early April .

  A – which B – who C – whose D – whom

  13./ chúng tôi weather was cold , they went out .

  A – Since B – Because C – Although D – Despite

  14./ I might not be at home ………………Tuesday .

  A – on B – at C – in D – for

  15./ These students enjoy ……………..English in class .

  A – speak B – to speak C – speaking D – spoke

  16./ Don’t forget to turn chúng tôi light when you leave the room .

  A – down B – up C – on D – off

  17./ I used to chúng tôi early in the morning .

  A – get up B – getting up C – got up D – gets up

  18./ ” I think we should use bikes instead of motorbikes to save energy ” . – ” ……….” .

  A – That’s a good idea . B – I’m sorry .

  C – Yes , I’ll take it . D – Yes , I’d love to .

  19./ You don’t have any trouble with your new job , ……………….?

  A – do you B – don’t you C – you do D – you don’t .

  20./ Internet is a wonderful chúng tôi modern life .

  A – invent B – invention C – inventive D – inventively .

  : Choose the underlined word or phrase ( A , B , C or D ) that needs correcting ( Chọn 1 từ gạch dứoi tưong ứng cần đựoc sửa ở mỗi câu ) . ( 1 m )

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  A B C D

  In general , it is not difficult to learn to use Internet services . But although Internet services are rather easy to use , you will have considerable difficulties if you are not familiar with English . In fact , a good knowledge of English is one of the most important aspects that help you use the Internet .

  Learning to use a new Internet service may take a few hours , a few days or some weeks , but it takes years to learn a language so that you can use it fluently and confidently . Of course , when you know some English , you can learn more just by using it on the Internet . But at least your English should be good enough to understand commonly used words and to know what to do on the Internet .

  *** Answer the questions : ( Trả lời các câu hỏi )

  25./ Is it difficult to learn to use Internet services in general ?

  ……………………………………………………………………………………….

  ………………………………………………………………………………………..

  27./ How long will it take to learn to use a new Internet service ?

  …………………………………………………………………………………………

  28./ What will happen if we are not familiar with English when using the Internet ?

  …………………………………………………………………………………………..

  : Rewrite the sentences in such a way that they mean almost the same as those printed before them . ( Viết lại các câu sau cho có cùng nghĩa với câu đã cho trứoc )( 2 ms )

  29./ Nam wasn’t very hungry . He ate a lot of sandwiches .

  Although ……………………………………………………………………

  30./ ” I am a new student ” . The young man said to me .

  The young man told …………………………………………………………………

  31./ Why don’t we use energy – saving appliances ?

  I suggest …………………………………………………………………………….

  32./ Mary can’t speak Vietnamese .

  Mary wishes ………………………………………………………………………………

  THE END – LUCK TO YOU .

  --- Bài cũ hơn ---

 • Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Bình Định 2012
 • Đề Thi, Đáp Án Môn Tiếng Anh Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tại Hà Nội
 • Tổng Hợp 20 Đề Thi Công Chức Kế Toán Các Năm (Đề Chính Thức)
 • Tài Liệu Ôn Thi Công Chức Cấp Xã Chuyên Ngành Tài Chính Kế Toán Đầy Đủ Nhất
 • Kinh Nghiệm Làm Kế Toán Xây Dựng Công Trình Cơ Bản Đến Nâng Cao
 • Bạn đang xem bài viết Đề Thi Vào Lớp 10 Môn Tiếng Anh Tỉnh Bình Thuận 2013 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100