Xem Nhiều 3/2023 #️ Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Hà Tĩnh Năm Học 2022 # Top 12 Trend | Phusongyeuthuong.org

Xem Nhiều 3/2023 # Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Hà Tĩnh Năm Học 2022 # Top 12 Trend

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Hà Tĩnh Năm Học 2022 mới nhất trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT HÀ TĨNH NĂM HỌC 2015-2016 ĐỀ CHÍNH THỨC Môn thi: TOÁN Mã đề 01 Thời gian làm bài: 90 phút Câu 1: Rút gọn các biểu thức Câu 2: Cho phương trình bậc hai (m là tham số) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn . Câu 3: Một đội xe nhận vận chuyển 72 tấn hàng nhưng khi sắp khởi hành thì có 3 xe bị hỏng, do đó mỗi xe phải chở nhiều hơn 2 tấn so với dự định. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu chiếc, biết khối lượng hàng mỗi xe phải chở là như nhau. Câu 4: Cho tam giác nhọn ABC, đường tròn đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại M, N. Gọi H là giao điểm của BN và CM. a) Chứng minh tứ giác AMHN nội tiếp được trong một đường tròn. b) Gọi K là giao điểm của đường thẳng BC với đường thẳng AH. Chứng minh ∆BHK ∆ACK. c) Chứng minh: KM + KN ≤ BC. Dấu “ =” xảy ra khi nào? Câu 5: Cho các số thực a, b, c thỏa mãn a2 + b2 + c2 = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: F = ab + bc + 2ca. - HẾT- Mã đề 02 Câu 1: Rút gọn các biểu thức Câu 2: Cho phương trình bậc hai (m là tham số) Tìm tất cả các giá trị của m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn . Câu 3: Một đội xe nhận vận chuyển 60 tấn hàng nhưng khi sắp khởi hành thì có 2 xe bị hỏng, do đó mỗi xe phải chở nhiều hơn 1 tấn so với dự định. Hỏi lúc đầu đội xe có bao nhiêu chiếc, biết khối lượng hàng mỗi xe phải chở là như nhau. Câu 4: Cho tam giác nhọn ABC, đường tròn đường kính BC cắt các cạnh AB, AC lần lượt tại D, E. Gọi H là giao điểm của BE và CD. a) Chứng minh tứ giác ADHE nội tiếp được trong một đường tròn. b) Gọi K là giao điểm của đường thẳng BC với đường thẳng AH. Chứng minh ∆BHK ∆ACK. c) Chứng minh: KD + KE ≤ BC. Dấu “ =” xảy ra khi nào? Câu 5: Cho các số thực x, y, z thỏa mãn x2 + y2 + z2 = 1. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức: F = xy + 2yz + zx. - HẾT- ĐÁP ÁN MÔN TOÁN MÃ ĐỀ 01 Câu Nội dung Điểm 1 a) Ta có: 1,0 b) Ta có: (0 < x ≠ 1) 1,0 2 Ta có Δ’ = (m+1)2 – ( m2 + m +1) = m Khi đó theo hệ thức Vi-et ta có 1,0 Theo bài ra (*) Do đó pt (*) có 2 nghiệm m1 = 0, m2 = 3 1,0 3 Số hàng mỗi xe phải chở theo dự định là (tấn) Số xe thực tế chở hàng là: x – 3 (chiếc) Số hàng mỗi xe thực tế phải chở là: ( + 2) (tấn) 0,5 Theo bài ra ta có pt: (x – 3)( + 2) = 72 (x – 3)(72 + 2x) = 72x 0,5 x2 – 3x – 108 = 0 x = – 9 hoặc x = 12 . Đối chiếu đk, ta có : x = 12. 0,5 Vậy đoàn xe lúc đầu có 12 chiếc. 0,5 4 B A C O N M P K H Hình vẽ : 0,5đ a) Theo giả thiết ta có (Do cùng chắn một nữa đường tròn) Tứ giác AMHN nội tiếpđường tròn. 0,5 b) Vì H là trực tâm ∆ABC. Tứ giác ABKN nội tiếpđường tròn. (cùng chắn cung KN) ∆BHK và ∆ACK có: ∆BHK ∆ACK (g-g) 1,0 c) Từ M kẻ đường vuông góc với BC cắt đường tròn tại P BC là trung trung trực của MP (tính chất đối xứng của đường tròn) DK = KI Ta có các tứ giác ABKN, BMHK nội tiếp (cùng phụ với hai góc bằng nhau) Mặt khác BC là trung trực của MP nên 3 điểm P, K, N thẳng hàng suy ra KM + KN = KP+ KN = PN BC (do PN là dây còn BC là đường kính). Dấu “=” xảy ra khi K trùng O, khi đó ∆ABC cân tại A 1,0 5 Ta có : (a+b+c)2 ≥ 0 0,25 Ta có : (a+c)2 ≥ 0 0,25 Do đó 0,25 F min = -1. Dấu “=” xẩy ra khi 0,25 Chú ý: Mọi cách giải đúng đều cho điểm tối đa, điểm toàn bài không quy tròn. Mã đề 02 tương tự.

Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Nam Định Năm Học 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ CHÍNH THỨC NAM ĐỊNH ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2015 - 2016 Môn: TOÁN Thời gian làm bài: 120 phút (không kể thời gian giao đề) Đề thi gồm 01 trang Phần I - Trắc nghiệm (2,0 điểm) Hãy chọn phương án trả lời đúng và viết chữ cái đứng trước phương án đó vào bài làm. Câu 1. Điều kiện để biểu thức có nghĩa là: A. B. C. D. Câu 2. Hàm số nào đồng biến trên : A. . B. C. D. Câu 3. Phương trình nào sau đây có hai nghiệm phân biệt: A. B. C. D. Câu 4. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, số giao điểm của Parabol y = x2 và đường thẳng là A. 0; B. 1; C. 2; D. 3. Câu 5. Một người mua một loại hàng phải trả tổng cộng 11 triệu đồng, kể cả thuế giá trị gia tăng (VAT) với mức 10%. Nếu không kể thuế VAT thì người đó phải trả số tiền là: A. 9,9 triệu đồng; B. 10 triệu đồng; C. 10,9 triệu đồng; D. 11,1 triệu đồng; Câu 6. Gọi khoảng cách từ điểm O đến đường thẳng (d) là h. Đường thẳng (d) không cắt đường tròn (O; 6cm) khi và chỉ khi: A. cm; B. cm; C. cm; D. cm; Câu 7. Hình thang ABCD vuông ở A và D, có AB = 4cm, AD = BC = 2cm. Số đo bằng A. B. C. D. Câu 8. Diện tích mặt cầu có bán kính bằng 2 cm là: A. B. C. D. Phần II - Tự luận ( 8,0 điểm). Câu 1. ( 1,5 điểm). 1) Rút gọn biểu thức với x 0 và x 1. 2) Chứng minh . Câu 2. ( 1,5 điểm). Cho phương trình x2 - 2x -m2 +2m = 0 (1), với m là tham số. 1) Giải phương trình (1) khi m = 0. 2) Xác định m để phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện . Câu 3. ( 1,0 điểm). Giải hệ phương trình . Câu 4. ( 3,0 điểm). Cho đường tròn tâm O, điểm A nằm bên ngoài (O). Kẻ các tiếp tuyến AB, AC và cát tuyến AED tới (O) (B, C là các tiếp điểm; E nằm giữa A và D). Gọi H là giao điểm của AO và BC. 1) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp. 2) Chứng minh AB2 = chúng tôi và chúng tôi = AH.AO. 3) Gọi I là tâm đường tròn nội tiếp tam giác BCD. Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD thuộc (O). Câu 5. ( 1,0 điểm). Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn . Chứng minh . Hết HƯỚNG DẪN GIẢI ĐỀ THI MÔN TOÁN ĐẠI TRÀ KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 TỈNH NAM ĐỊNH NĂM HỌC 2015 - 2016 Phần I - Trắc nghiệm (2,0 điểm) Mỗi câu đúng cho 0,25 điểm. Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 Đáp án A B A B B D D C Phần II - Tự luận (8,0 điểm) Câu 1. ( 1,5 điểm). Nội dung trình bày Điểm 1) Với x 0 và x 1 ta có: 0,25 0,25 0,25 0,25 2) Ta có 0,25 Vậy 0,25 Câu 2. ( 1,5 điểm). Nội dung trình bày Điểm 1) Với m = 0 ta được phương trình 0,25 Vậy với m = 0 thì phương trình (1) có 2 nghiệm là x = 0; x = 2. 0,25 2) Ta có ∆/ = (m - 1)2 0,25 Theo hệ thức Vi-ét, ta có x1 + x2 = 2; x1x2 = -2m2 + 2m 0,25 Ta có Kết hợp với x1 + x2 = 2 tìm được x1 = 7/2; x2 = -3/2 0,25 Thay x1 = 7/2; x2 = -3/2 vào x1x2 = -2m2 + 2m tìm được m1 = 7/2; m2 = -3/2 Đối chiếu điều kiện và kết luận m = 7/2; m = -3/2 thỏa mãn yêu cầu đề bài. 0,25 Câu 3. ( 1,0 điểm). Giải hệ phương trình . Nội dung trình bày Điểm Ta có (Biến đổi đến mỗi dấu cho 0,25 điểm) 0,75 Vậy hệ phương trình đã cho có một nghiệm. 0,25 Câu 4. ( 3,0 điểm). Hình vẽ: 1) Chứng minh tứ giác ABOC nội tiếp (0,75 điểm) Nội dung trình bày + Ta có AB là tiếp tuyến của (O) 0,25 + Ta có AC là tiếp tuyến của (O) 0,25 + Suy ra 0,25 + Vậy tứ giác ABOC là một tứ giác nội tiếp (vì có tổng 2 góc đối bằng 1800) 2) Chứng minh AB2 = chúng tôi và chúng tôi = chúng tôi (1,25điểm) Nội dung trình bày + Ta có (góc nội tiếp và góc tạo bởi tia tiếp tuyến và dây cùng chắn cung EB của (O)) + Xét ∆ ABE và ∆ ADB có: chung và ∆ ABE ~ ∆ ADC (g. g) (1) 0,25 0,25 0,25 + Vì AB, AC là các tiếp tuyến của (O) nên suy ra AB = AC và AO là tia phân giác của góc BAC. Suy ra ∆ ABC cân tại A có AO là đường phân giác đồng thời là đường cao 0,25 Áp dụng hệ thức về cạnh và đường cao trong ∆ vuông ABO ta có (2) 0,25 Từ (1) và (2)AB2 = chúng tôi và chúng tôi = chúng tôi (đpcm). 3) Chứng minh rằng tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD thuộc (O) (1,0 điểm) Nội dung trình bày + Gọi F là giao điểm thứ 2 của tia BI với đường tròn (O). Suy ra (theo hệ quả của góc nôi tiếp: 2 góc nội tiếp bằng nhau chắn hai cung bằng nhau). FC = FD (3) 0,25 + Ta có là góc ngoài tại đỉnh I của ∆ BID. Suy ra Mà (vì ID là tia phân giác của góc BDC); (vì IB là tia phân giác của góc DBC) (góc nội tiếp cùng chắn cung CF của (O)). 0,25 + Suy ra ∆ IDF cân tại F FD = FI. (4) 0,25 + Từ (3) và (4) suy ra FD = FI = FC. Suy ra F là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác ICD (đpcm). 0,25 Câu 5.(1,0 điểm). Cho x, y là hai số thực dương thỏa mãn . Chứng minh rằng . + Ta có (4) Kết hợp với điều kiện 0,25 + Biến đổi (bất đẳng thức cô - si với 5 số dương) (5) Suy ra . 0,25 + Dấu "=" xảy ra khi và chỉ khi xảy ra dấu "=" ở (4) và (5) 0,25 + Kết luận: Với x, y là hai số thực dương thỏa mãn thi ta có . Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi x = 2 và y = 1. 0,25 Hết

Đề Thi Thử Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Thanh Hóa Năm Học: 2022

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐỀ THI THỬ THANH HÓA ĐỀ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT Năm học: 2015 - 2016 Môn thi: Toán Thời gian làm bài: 120 phút không kể thời gian giao đề Ngày thi: 21 tháng 07 năm 2015 Đề có: 01 trang gồm 05 câu. ĐỀ A Câu 1: (2,0 điểm) 1.Giải các phương trình: a) x - 10 = 0 b ) x2 -5x + 4 = 0 2.Giải hệ phương trình: Câu 2: (2,0 điểm) : Cho M = với . 1. Rút gọn M. Câu 3: (2,0 điểm). 1.Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M (-1; 2) và song song với đường thẳng y = 3x + 1. Tìm hệ số a và b. 2. Cho phương trình: x2 - (4m - 1)x + 3m2 - 2m = 0 (ẩn x). Tìm m để phương trình có hai nghiệm phân biệt x1, x2 thỏa mãn điều kiện : . Câu 4: (3,0 điểm ) Cho đường tròn tâm O bán kính R. Một đường thẳng d không đi qua O và cắt đường tròn tại hai điểm phân biệt A và B. Trên d lấy điểm M sao cho A nằm giữa M và B. Từ M kẻ hai tiếp tuyến MC và MD với đường tròn (C, D là các tiếp điểm). 1.Chứng minh rằng MCOD là tứ giác nội tiếp. 2.Gọi I là trung điểm của AB. Đường thẳng IO cắt tia MD tại K. Chứng minh rằng KD. KM = KO. KI 3.Một đường thẳng đi qua O và song song với CD cắt các tia MC và MD lần lượt tại E và F. Xác định vị trí của M trên d sao cho diện tích tam giác MEF đạt giá trị nhỏ nhất Câu 5: (1,0 điểm) Cho hai số dương x, y thõa mãn: x + 2y = 3. Chứng minh rằng: -----------------------------Hết---------------------------------- (Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm) Họ và tên thí sinh:Số báo danh: Chữ kí giám thị 1:.Chữ kí giám thị 2: ĐỀ THI THỬ ĐỀ A SỞ GIÁO DỤC THANH HÓA HƯỚNG DẪN CHẤM MÔN TOÁN THAM KHẢO Năm học: 2015 - 2016 Ngày thi: 21 tháng 07 năm 2015 Thời gian làm bài: 120 phút Câu Nội dung Điểm Câu 1 (2điểm) 1. Giải các phương trình: a. x =10 b. x2 - 5x + 4 = 0. Nhận thấy 1 + (-5) + 4 = 0 phương trình có dạng a+ b + c = 0. Vậy phương trình đã cho có 2 nghiệm phân biệt là: x1=1 ,x2 =4 2. Vậy hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất là (x,y ) = (1;2 ) 0.5 0.75 0.75 Câu 2 (2điểm) a) M = = = = . 1 0.5 0.5 Câu 3 (2điểm) 1. Đường thẳng y = ax + b song song với đường thẳng y = 3x + 1 nên a = 3. Vì đường thẳng y = ax + b đi qua điểm M (-1;2) nên ta có:2 = 3.(-1) + b Û b= 5 (t/m vì b) Vậy: a = 3, b = 5 là các giá trị cần tìm Vậy phương trình có 2 nghiệm phân biệt "m + Theo ĐL Vi -ét, ta có: . Khi đó: Û (4m - 1)2 - 2(3m2 - 2m) = 7 Û 10m2 - 4m - 6 = 0 Û 5m2 - 2m - 3 = 0 Trả lời: Vậy.... 0.5 0.5 1.0 Câu 4 (3điểm) 1,0 1,0 1.0 Câu 5 dấu " =" xãy ra

Hà Nội Công Bố Đề Thi Minh Họa Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Năm 2022

Mục đích công bố đề thi nhằm tạo điều kiện để giáo viên và học sinh tham khảo, làm quen với định dạng của đề thi trong quá trình dạy học và ôn tập phục vụ cho kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được những ý kiến góp ý của học sinh, cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và nhân dân Thủ đô để Sở GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện các khâu trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Qua đề thi tham khảo này, Sở GD&ĐT mong muốn nhận được các ý kiến góp ý của học sinh, cha mẹ học sinh, các thầy cô giáo và nhân dân Thủ đô.

Theo đó, Sở GD&ĐT Hà Nội công bố 10 đề thi tham khảo của các môn thi: Ngoại ngữ, Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân.

Đối với môn Toán và Ngữ văn, cấu trúc đề thi cơ bản vẫn giữ nguyên như những năm học trước do đó giáo viên và học sinh dùng đề thi Toán và Ngữ văn những năm gần đây để tham khảo.

Các đề thi tham khảo sẽ không được sử dụng làm đề thi chính thức trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2019-2020.

Đề tham khảo môn Ngoại ngữ (tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật) có 02 phần: Phần trắc nghiệm khách quan (8 điểm) và phần Tự luận (2 điểm); Đề tham khảo các môn Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí và Giáo dục công dân gồm có 40 câu trắc nghiệm khách quan.

Mỗi câu hỏi trắc nghiệm khách quan có 4 phương án trả lời, trong đó chỉ có 1 phương án trả lời đúng.

Thí sinh làm bài thi (hoặc phần trắc nghiệm khách quan đối với môn Ngoại ngữ) trên Phiếu trả lời trắc nghiệm; kết quả bài thi của thí sinh trên Phiếu trả lời trắc nghiệm được chấm bằng phần mềm máy tính.

Chi tiết đề thi tham khảo môn:

Giáo dục công dân

Từ khóa tìm kiếm: học sửa xe máy, dạy sửa xe máy tại Hà Nội, sửa chữa xe máy, sửa xe máy, học sửa xe máy ở đâu, có nên học nghề sửa xe máy không, địa chỉ dạy học sửa xe máy tại Hà Nội, Học sửa xe máy ở đâu uy tín Học sửa chữa xe máy ngắn hạn

Bạn đang xem bài viết Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10 Thpt Tỉnh Hà Tĩnh Năm Học 2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!