Xem Nhiều 5/2022 # Đề Thi Môn Tội Phạm Học # Top Trend

Xem 15,345

Cập nhật thông tin chi tiết về Đề Thi Môn Tội Phạm Học mới nhất ngày 18/05/2022 trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Cho đến thời điểm hiện tại, bài viết này đã đạt được 15,345 lượt xem.

--- Bài mới hơn ---

 • Đề Thi Môn Luật Đất Đai
 • Đề Cương Học Phần Quản Trị Bán Hàng Có Đáp Án Tmu
 • Trường Đại Học Tự Chủ: Học Phí Tăng, Chất Lượng Có Song Hành?
 • Tuyển Sinh 2022 Của Ufm Có Gì Mới?
 • Bộ Môn Quản Trị Kinh Doanh
 • Cập nhật ngày 05/01/2016.

  Lý thuyết

  Trình bày khía cạnh nạn nhân trong nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. Theo anh chị việc nghiên cứu khía cạnh nạn nhân có ý nghĩa như thế nào trong hoạt động phòng ngừa tội phạm. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đâu đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu của Tội phạm học không có mối liên hệ với nhau. (1 điểm)

  2/ Tội phạm ẩn là tội phạm chưa bị người nào phát hiện. (1 điểm)

  3/ Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm thay đổi chậm hơn nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. (1 điểm)

  4/ Nghiên cứu nhân thân người phạm tội trong tội phạm học chỉ là một bộ phận của việc nghiên cứu nhân thân người phạm tội trong khoa học luật hình sự. (1 điểm)

  5/ Nhằm mục đích phòng ngừa tội phạm, các chủ thể có thể sử dụng tất cả các biện pháp nhằm ngăn ngừa hoặc kịp thời phát hiện, xử lý sau khi tội phạm xảy ra. (1 điểm)

  6/ Trong tội phạm học, phương pháp thống kê chỉ được sử dụng để dự báo sự thay đổi trong nhân thân người phạm tội. (1 điểm)

  2. Đề thi Tội phạm học lớp Chất lượng cao 39D – 2022

  Cập nhật ngày 12/12/2016.

  Lý thuyết

  Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân thân của người phạm tội trong bối cảnh tình hình tội phạm hiện nay ở Việt Nam. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đâu đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Nhiệm vụ của Tội phạm học là dự báo sự xuất hiện của tội phạm mới. (1 điểm)

  2/ Các thông số của tình hình tội phạm thể hiện bản chất, thuộc tính của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  3/ Phần rõ của tình hình tội phạm không phụ thuộc vào phần ẩn của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  4/ Có thể kết luận rằng phòng ngừa tội phạm giết người trên một địa bàn có hiệu quả khi thiệt hại về người giảm. (1 điểm)

  5/ Khía cạnh nạn nhân trong nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể luôn cho thấy lỗi của nạn nhân. (1 điểm)

  6/ Dự báo tội phạm bằng phương pháp thống kê có thể sử dụng để dự báo dài hạn. (1 điểm)

  3. Đề thi môn Tội phạm học lớp CJL-Khóa 38 – 2022

  Cập nhật ngày 14/12/2016.

  Lý thuyết

  Theo anh chị, hoạt động dự báo tội phạm tại Việt Nam hiện nay có ý nghĩa gì và hoạt động này đang gặp những khó khăn nào? (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đâu đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Trong tội phạm học, phương pháp quan sát được sử dụng độc lập trong mọi trường hợp. (1 điểm)

  2/ Thuộc tính nguy hiểm là thuộc tính đặc trưng nhất của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  3/ Chỉ số thiệt hại là một trong những tiêu chí thể hiện tính nguy hiểm của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  4/ Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm với nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể được nhận thức riêng biệt. (1 điểm)

  5/ Hứng thú là một đặc điểm tâm lý mang tính bẩm sinh của người phạm tội. (1 điểm)

  6/ Dự báo tội phạm bằng phương pháp thống kê có thể sử dụng để dự báo những tội phạm có độ ẩn cao. (1 điểm)

  4. Đề thi Tội phạm học lớp Hành chính K39 – 2022

  Cập nhật ngày 15/12/2016.

  Lý thuyết

  Trình bày ý nghĩa của hoạt động phòng ngừa tội phạm trong bối cảnh tình hình tội phạm ở Việt Nam hiện nay. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đâu đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Phương pháp nghiên cứu của Tội phạm học phải phù hợp với phương pháp luận của Tội phạm học. (1 điểm)

  2/ Tính chất nguy hiểm của tình hình tội phạm có thể được nhận thức thông qua sự thay đổi về nhân thân người phạm tội. (1 điểm)

  3/ Tội phạm ẩn nhân tạo (ẩn chủ quan) do người phạm tội tạo ra. (1 điểm)

  4/ Hứng thú của người phạm tội luôn có sự khác biệt với hứng thú của người không phạm tội. (1 điểm)

  5/ Nguyên tắc nhân đạo trong hoạt động phòng ngừa tội phạm chỉ hướng tới bảo vệ nạn nhân của tội phạm. (1 điểm)

  6/ Dự báo tội phạm bằng phương pháp thống kê có thể sử dụng trong mọi trường hợp cần dự báo. (1 điểm)

  5. Đề thi môn Tội phạm học lớp Quản trị luật K37 – 2022

  Cập nhật ngày 25/04/2017.

  Lý thuyết

  Anh chị hãy trình bày khía cạnh nạn nhân trong nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đâu đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Phương pháp luận và phương pháp nghiên cứu có vai trò khác nhau trong nghiên cứu Tội phạm học. (1 điểm)

  2/ Tỷ lệ ẩn của tội phạm phản ánh cơ cấu của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  3/ Bất kỳ hiện tượng xã hội nào tồn tại khách quan cũng là nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  4/ Nếu không có tình huống, hoàn cảnh khách quan thuận lợi thì người phạm tội không thể thực hiện được tội phạm. (1 điểm)

  5/ Đặc điểm định hướng giá trị của người phạm tội được hình thành hoàn toàn do bẩm sinh. (1 điểm)

  6/ Biện pháp phòng ngừa tội phạm chỉ bao gồm những biện pháp tác động đến con người phạm tội. (1 điểm)

  6. Đề thi Tội phạm học lớp Hình sự 40 – 2022

  Cập nhật ngày 15/12/2017.

  Lý thuyết

  Anh chị hãy phân tích tầm quan trọng của việc nghiên cứu nhân thân của người phạm tội là người chưa thành niên ở Việt Nam hiện nay. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đâu đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Cải tạo người phạm tội là đối tượng nghiên cứu của Tội phạm học. (1 điểm)

  2/ Tính xã hội là thuộc tính đặc trưng nhất của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  3/ Nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể, nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm cần được nhận thức trong môi quan hệ tác động qua lại với nhau. (1 điểm)

  4/ Việc nghiên cứu, đánh giá tội phạm ẩn chỉ có ý nghĩa về mặt lý luận. (1 điểm)

  5/ Có thể kết luận rằng hoạt động phòng ngừa đạt hiệu quả khi thống kê số vụ phạm tội, số người phạm tội giảm. (1 điểm)

  6/ Dự báo tội phạm bằng số liệu thống kê có thể được sử dụng trong mọi trường hợp cần dự báo. (1 điểm)

  7. Đề thi môn Tội phạm học lớp Chất lượng cao 40D – 2022

  Cập nhật ngày 05/01/2018.

  • Trường: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
  • Lớp: Chất lượng cao 40D
  • Thời gian làm bài: 60 phút.
  • Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
  • Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh

  Lý thuyết

  Trình bày nội dung chính của một kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Cho ví dụ. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Phương pháp quan sát là phương pháp được sử dụng độc lập trong mọi trường hợp. (1 điểm)

  2/ Cơ cấu của tình hình tội phạm là một loại thông số phản ánh tính nguy hiểm của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  3/ Tội phạm ẩn nhân tạo (ẩn chủ quan) có nguyên nhân từ phía người phạm tội. (1 điểm)

  4/ Khía cạnh nạn nhân luôn tồn tại trong mọi nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. (1 điểm)

  5/ Định hướng giá trị của người phạm tội mang tính bẩm sinh. (1 điểm)

  6/ Phòng ngừa tội phạm là ngăn ngừa trước không để cho tội phạm xảy ra. (1 điểm)

  8. Đề thi Tội phạm học lớp Chất lượng cao hành chính tư pháp 40D – 2022

  Cập nhật ngày 06/01/2018.

  • Trường: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
  • Lớp: Chất lượng cao 40D
  • Thời gian làm bài: 60 phút.
  • Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
  • Giảng viên: Nguyễn Huỳnh Bảo Khánh

  Lý thuyết

  Trình bày nội dung chính của một kế hoạch phòng ngừa tội phạm. Cho ví dụ. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Phương pháp quan sát là phương pháp được sử dụng độc lập trong mọi trường hợp. (1 điểm)

  2/ Cơ cấu của tình hình tội phạm là một loại thông số phản ánh tính nguy hiểm của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  3/ Tội phạm ẩn nhân tạo (ẩn chủ quan) có nguyên nhân từ phía người phạm tội. (1 điểm)

  4/ Khía cạnh nạn nhân luôn tồn tại trong mọi nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. (1 điểm)

  5/ Định hướng giá trị của người phạm tội mang tính bẩm sinh. (1 điểm)

  6/ Phòng ngừa tội phạm là ngăn ngừa trước không để cho tội phạm xảy ra. (1 điểm)

  9. Đề thi môn Tội phạm học lớp Dân sự 40A – 2022

  Cập nhật ngày 17/12/2018.

  Lý thuyết

  Trình bày ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân thân của người phạm tội trong bối cảnh tình hình tội phạm hiện nay ở Việt Nam. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đâu đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Tội phạm học là ngành khoa học thực nghiệm. (1 điểm)

  2/ Tính giai cấp là thuộc tính đặc trưng nhất của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  3/ Nghiên cứu tội phạm ẩn không có ý nghĩa trong hoạt động phòng, chống tội phạm trong thực tiễn. (1 điểm)

  4/ Nguyên nhân và điều kiện của tình hình tội phạm với nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ tể không có mối liên hệ với nhau. (1 điểm)

  5/ Phòng ngừa tội phạm có hiệu quả khi số vụ phạm tội giảm. (1 điểm)

  6/ Dự báo tội phạm bằng số liệu thống kê có thể được sử dụng hiệu quả trong mọi trường hợp. (1 điểm)

  10. Đề thi Tội phạm học lớp Dân sự 41 – 2022

  Cập nhật ngày 03/07/2019.

  • Trường: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
  • Lớp: Dân sự 41
  • Thời gian làm bài: 60 phút.
  • Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
  • Giảng viên: Cô Hà Minh.

  Lý thuyết

  Phân tích ý nghĩa của việc nghiên cứu nhân thân của người phạm tội. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đâu đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Phương pháp thống kê chỉ được sử dụng để mô tả thực trạng tình hình tội phạm.

  2/ Tính xã hội là thuộc tính đặc trưng nhất của tình hình tội phạm.

  3/ Phòng ngừa tội phạm chỉ đạt được hiệu quả khi số vụ phạm tội bị phát hiện, xử lý giảm.

  4/ Trộm cắp tài sản để tiêu xài là trường hợp phạm tội có nguyên nhân từ hứng thú lệch chuẩn.

  5/ Hình phạt không được coi là biện pháp phòng ngừa tội phạm.

  6/ Tình hình tội phạm trong quá khứ và hiện tại là thông tin duy nhất được sử dụng để dự báo tình hình tội phạm trong tương lai.

  11. Đề thi Tội phạm học lớp Hình sự – Hành chính K42A

  Cập nhật ngày 17/12/2019.

  • Trường: Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
  • Lớp: Hình sự – Hành chính K42A
  • Thời gian làm bài: 60 phút.
  • Sinh viên không được sử dụng tài liệu.
  • Giảng viên: Thầy Thanh
  • Người đóng góp: Thùy Nhật Anh

  Lý thuyết

  Phân tích khía cạnh nạn nhân trong nguyên nhân và điều kiện của tội phạm cụ thể. (4 điểm)

  Nhận định

  Các nhận định sau đây đúng hay sai? Tại sao?

  1/ Phương pháp thống kê chỉ được sử dụng để mô tả thực trạng tình hình tội phạm. (1 điểm)

  2/ Tội phạm ẩn là tội phạm chưa được bất kỳ người nào phát hiện. (1 điểm)

  3/ Tính xã hội là thuộc tính đặc trưng của tình hình tội phạm. (1 điểm)

  4/ Bất kỳ tội phạm nào được thực hiện cũng có quá trình hình thành động cơ phạm tội. (1 điểm)

  5/ Số liệu thống kê cho thấy tỷ lệ nam phạm tội nhiều hơn nữ. Điều đó có nghĩa đặc điểm sinh học có vai trò quyết định việc thực hiện tội phạm. (1 điểm)

  6/ Nạn nhân của tội phạm không phải là chủ thể phòng ngừa tội phạm. (1 điểm)

  --- Bài cũ hơn ---

 • Chuẩn Đầu Ra Ngành Quản Trị Nhân Lực Trường Đại Học Thương Mại
 • Tâm Lý Học Quản Trị Kinh Doanh
 • Đề Cương Học Phần Tâm Lý Quản Trị Kinh Doanh Có Đáp Án Và Các Học Liệu Tmu
 • Tuyển Sinh Cao Học Quản Trị Kinh Doanh Chương Trình Đào Tạo Quốc Tế
 • Đề Thi Thpt Quốc Gia 2022 Môn Toán Dưới Đây Là Đáp Án Đề Thi Toán Thpt
 • Bạn đang xem bài viết Đề Thi Môn Tội Phạm Học trên website Phusongyeuthuong.org. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!

 • Web hay
 • Links hay
 • Push
 • Chủ đề top 10
 • Chủ đề top 20
 • Chủ đề top 30
 • Chủ đề top 40
 • Chủ đề top 50
 • Chủ đề top 60
 • Chủ đề top 70
 • Chủ đề top 80
 • Chủ đề top 90
 • Chủ đề top 100
 • Bài viết top 10
 • Bài viết top 20
 • Bài viết top 30
 • Bài viết top 40
 • Bài viết top 50
 • Bài viết top 60
 • Bài viết top 70
 • Bài viết top 80
 • Bài viết top 90
 • Bài viết top 100